65 61,6 16,7 16, ročník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "65 61,6 16,7 16,5. 3. 5. 6. 8. ročník"

Transkript

1 Šikana a spokojenost žáků se vztahy vtřídním kolektivu v průběhu základní školní docházky (užší kritérium: šikana skoro každý den nebo týden) Pavel Letý Pedagogicko psychologická poradna Nový Jičín 28

2 Výzkumný soubor -744 žáků 3., 5., 6. a 8. tříd základních škol -základní školy jsou zrůzných oblastí okresu Nový Jičín -realizátor před studií na těchto školách nikdy neřešil šikanu ani o ní neměl informace -studie se na školách zúčastnily všechny třídy ze sledovaných ů -realizátor neměl o třídách předem žádné informace jedná se o normální třídní kolektivy Aplikovaná metodika -výzkumu předcházela důkladná kritická analýza metodiky předchozích studií -kvantitativní výzkum prostřednictvím dotazníku -konstrukce dotazníku: rozhovory s žáky a učiteli, předvýzkum, kontrolní odpovědi (insp. lži-skóre vtestech osobnosti) -žáci dostali za úkol zamyslet se nad tím, jak se ksobě ve třídě tento školní rok chovali a uvést na škále jak jsou se vztahy ve třídě spokojení -žáci nebyli dotazováni na šikanu, ale na toto jednání -agresor i oběť museli být z jejich třídního kolektivu -administrace anonymně se zástěnami a bez přítomnosti učitele -všechny třídy byly administrací standardně provedeni realizátorem

3 Graf 1: Šikana ve třídě v tomto školním roce -užší kritérium (v %, N = 744) ,6 5 4 % žáků ,8 21, ,7 16,5 Počet žáků, kteří uvádějí, že byli obětí Počet žáků kteří uvádějí, že znají alespoň jednu oběť Počet žáků, kteří uvedli, že byli vtomto školním roce šikanováni spolužákem či spolužáky ze třídy do 6. u klesá, poté zůstává na konstantní úrovni. Mezi jednotlivými y nebyl zjištěn signifikantní rozdíl. Počet žáků, kteří uvedli, že znají oběť šikany ve třídě vtomto školním roce v5. a 8. u vždy stoupne oproti ům, které jsou o dva roky níže. Mezi jednotlivými y je vysoce signifikantní rozdíl.

4 Graf 2: Zkušenost obětí šikany s pomocí - užší kritérium (v %, N = 146) 8. 76,1 23, ,5 1, ,6 5,4 % 2% 4% 6% 8% 1% % žáků Oběti kterým někdo pomohl Oběti kterým nikdo nepomohl Až do 6. u se zvyšuje počet obětí šikany, kterým nikdo nepomohl vůči těm, kterým bylo pomoženo. Poté jejich počet zůstává na konstantní úrovni. Mezi jednotlivými y nebyl zjištěn signifikantní rozdíl. (Při započtení všech obětí poměr těch, kterým nikdo nepomohl v 8. u dále stoupá a byl zjištěn signifikantní rozdíl. Během následných terapeutických intervencí ve třídách bylo zjištěno, že nejvíce obětí intenzivní šikany chybělo při administraci dotazníků v8. ročnících.)

5 Graf 3: Celkový počet obětí šikany a počet obětí, kterým nikdo nepomohl -užší kritérium (v %, N = 744) ,8 2 % žáků ,5 16,7 16,5 Oběti celkem Oběti kterým nikdo nepomohl 5 4 3,9 2,3 1, Počet obětí šikany, kterým nikdo nepomohl se až do 6. u setrvale zvyšuje a poté zůstává na stejné úrovni nejen ve srovnání spočtem ostatních obětí vu, ale i vzhledem kcelkovému počtu žáků navštěvujících daný. (Během následných terapeutických intervencí ve třídách bylo zjištěno, že nejvíce obětí intenzivní šikany chybělo při administraci dotazníků v8. ročnících.)

6 Graf 4: Oběti kterým někdo pomohl -účinnost pomoci -užší kritérium (v %, N = 123) 8. 51,4 37,2 11, ,9 42, ,2 11, ,6 28,6 22,8 % 2% 4% 6% 8% 1% % žáků jen v tu chvíli na delší dobu napořád Účinnost poskytnuté pomoci obětem šikany vtomto školním roce se vrámci užšího kritériaažaž do 6. u snižuje a poté se v8. u mírně zvýší.stále je však nižší než na 1. stupni základní školy. Mezi jednotlivými y zde nebyl zjištěn signifikantní rozdíl. (Při započtení všech obětí byl v poklesu počtu těch, kterým někdo pomohl napořád zjištěn signifikantní rozdíl. Během následných terapeutických intervencí ve třídách bylo zjištěno, že nejvíce obětí intenzivní šikany chybělo při administraci dotazníků v8. ročnících.)

7 Shrnutí Vprůběhu základní školní docházky se až do 6. u zvyšuje počet žáků, kteří jsou ve třídě obětí šikany a nikdo jim ani na chvíli nepomohl. Poté je jejich počet na stejné úrovni. Vprůběhu základní školní docházky se až do 6. u zvyšuje počet obětí šikany, kterým nikdo nepomohl vůči těm, kterým bylo pomoženo. Poté je jejich počet na konstantní úrovni. Účinnost pomoci, která byla poskytnuta obětem šikany se až do 6. u snižuje a poté se v8. u mírně zvýší. Stále je však nižší než na 1. stupni základní školy.

8 Graf 5: Spokojenost svědků šikany, kteří nebyli oběťmi, se vztahy ve třídě -užší kritérium (v %, N = 274) 8. 15,1 47,6 2,6 12, ,8 47,9 2,8 12,5 5. 2, ,6 8, ,1 46,2 26,9 3,8 % 2% 4% 6% 8% 1% % žáků spokojený/á spíše spokojený/á ani nevím spíše nespokojený/á nespokojený/á Počet žáků, kteří uvedli, že ve třídě znají oběť šikany a jsou se vztahy ve třídě spokojení nebo spíše spokojení mezi 5. a 8. em mírně klesá,stále stále se však jedná o většinu žáků v u. Počet žáků, kteří uvedli,že ve třídě znají oběť šikany a jsou se vztahy ve třídě nespokojení nebo spíše nespokojení, ve sledovaných ročnících stoupá. Nebyla zjištěna statisticky významná souvislost mezi spokojeností se vztahy žáků, kteří nebyli obětí a uvádějí, že znají oběť šikany v rámci užšího kritéria a em, který navštěvují.

9 Graf 6: Spokojenost svědků fyzické šikany, kteří nebyli oběťmi, se vztahy ve třídě -užší kritérium (v %, N = 17) 8. 16,7 46,7 23,3 8, ,7 58,1 16,1 16, ,9 16,9 1, % 2% 4% 6% 8% 1% % žáků spokojený/á spíše spokojený/á ani nevím spíše nespokojený/á nespokojený/á Počet žáků, kteří uvedli, že ve třídě znají oběť fyzické šikany a jsou se vztahy ve třídě spokojení nebo spíše spokojení mezi 5. a 8. em mírně klesá,stále stále se však jedná o většinu žáků v u. Počet žáků, kteří uvedli,že ve třídě znají oběť fyzické šikany a jsou se vztahy ve třídě nespokojení nebo spíše nespokojení, do 6. u stoupá a poté mírně klesá. Nebyla zjištěna statisticky významná souvislost mezi spokojeností se vztahy žáků, kteří nebyli obětí a uvádějí, že znají oběť fyzické šikany v rámci užšího kritéria a em, který navštěvují.

10 Graf 7: Spokojenost svědků šikany, kteří také byli oběťmi (širší kritérium), se vztahy ve třídě -užší kritérium (v %, N = 143) 8. 1,9 41,3 26,1 15,2 6,5 6. 8,3 37,5 2,9 25 8,3 5. 4,9 17,1 41,4 36,6 3. 9,4 12,5 46,8 21,9 9,4 % 2% 4% 6% 8% 1% % žáků spokojený/á spíše spokojený/á ani nevím spíše nespokojený/á nespokojený/á Počet žáků, kteří uvedli, že ve třídě také byli obětí šikany (širší kritérium), že vní znají oběť šikany vrámci užšího kritéria a jsou se vztahy ve třídě spokojení nebo spíše spokojení mezi 5. a 8. em stoupá. Od 5. u také pravidelně klesá počet těch žáků, kteří uvedli, že jsou spíše nespokojení nebo nespokojení. Je statisticky významná souvislost mezi spokojeností se vztahy žáků, kteří byli obětí (širší kritérium) a uvádějí, že znají oběť šikany v rámci užšího kritéria a em, který navštěvují. Stupeň této souvislosti je,3.

11 Graf 8: Spokojenost svědků fyzické šikany, kteří také byli oběťmi (širší kritérium), se vztahy ve třídě -užší kritérium (v %, N = 87) 8. 11,1 38,9 27,8 16,7 5,5 6. 5,9 29,4 29,4 23,5 11,8 5. 3,2 12,9 45,2 38, ,3 47,6 23,8 14,3 % 2% 4% 6% 8% 1% % žáků spokojený/á spíše spokojený/á ani nevím spíše nespokojený/á nespokojený/á Počet žáků, kteří uvedli, že ve třídě také byli obětí šikany (širší kritérium), že vní znají oběť fyzické šikany vrámci užšího kritéria a jsou se vztahy ve třídě spokojení nebo spíše spokojení mezi 5. a 8. em stoupá. Mezi 5. a 8. em také klesá počet těch žáků kteří uvedli, že jsou spíše nespokojení nebo nespokojení. Je statisticky významná souvislost mezi spokojeností se vztahy žáků, kteří byli obětí (širší kritérium) a uvádějí, že znají oběť fyzické šikany v rámci užšího kritéria a em, který navštěvují. Stupeň této souvislosti je,29.

12 Shrnutí Ve všech sledovaných ročnících je většina žáků, kteří uvedli, že ve třídě nebyli obětí a znají v ní oběť šikany, se vztahy ve třídě spokojených nebo spíše spokojených. To se týká i fyzické šikany. Vprůběhu základní školní docházky se zvyšuje spokojenost žáků se vztahy vtřídním kolektivu, kteří byli někdy obětí šikany a znají ve třídě oběť, která byla šikanována skoro každý den nebo týden. To se týká také případů, kdy popisovaná oběť byla šikanována i fyzicky. Vobou případech zde byla zjištěna statisticky významná souvislost.

13 Graf 9: Spokojenost obětí šikany se vztahy ve třídě -užší kritérium (v %, N = 145) 8. 11,1 37,8 24,4 2 6, ,9 18,4 31,6 42,1 3. 8, ,4 32,4 8,1 % 2% 4% 6% 8% 1% % žáků spokojený/á spíše spokojený/á ani nevím spíše nespokojený/á nespokojený/á Počet žáků, kteří uvedli, že byli ve třídě obětí šikany vrámci užšího kritéria a jsou se vztahy ve třídě spokojení nebo spíše spokojení mezi 6. a 8. em stoupá. Od 5. u také pravidelně klesá počet těch obětí, které uvedly, že jsou spíše nespokojení nebo nespokojení. Nebyla zjištěna statisticky významná souvislost mezi spokojeností obětí šikany a em, který navštěvují. (Během následných terapeutických intervencí ve třídách bylo zjištěno, že nejvíce obětí intenzivní šikany chybělo při administraci dotazníků v8. ročnících.)

14 Shrnutí výsledků výzkumu Vprůběhu základní školní docházky se až do 6. u zvyšuje počet žáků, kteří jsou ve třídě obětí šikany a nikdo jim ani na chvíli nepomohl.. Poté je jejich počet na stejné úrovni. Vprůběhu základní školní docházky se až do 6. u zvyšuje počet obětí šikany, kterým nikdo nepomohl vůči těm, kterým bylo pomoženo.. Poté je jejich počet na konstantní úrovni. Účinnost pomoci, která byla poskytnuta obětem šikany se až do 6. u snižuje a poté se v8. u mírně zvýší. Stále je však nižší nežna na 1. stupni základní školy. Ve všech sledovaných ročnících je většina žáků, kteří uvedli, že ve třídě nebyli obětí a znají v ní oběť šikany, se vztahy ve třídě spokojených nebo spíše spokojených. To se týká i fyzické šikany. Vprůběhu základní školní docházky se zvyšuje spokojenost žáků se vztahy vtřídním kolektivu, kteří byli někdy obětí šikany a znají ve třídě oběť, která byla šikanována skoro každý den nebo týden. To se týká také případů, kdy popisovaná oběť byla šikanována i fyzicky. Vobou případech zde byla zjištěna statisticky významná souvislost. Mezi 6. a8. em stoupá počet obětí šikany, které uvádějí, že jsou se vztahy vtřídním kolektivu spokojené, nebo spíše spokojené.

15 Možná interpretace výsledků výzkumu Modelem společnosti je především třídníkolektiv (vztahy se spolužáky jsou horizontální, dítě si spolužáky nevybralo, mají různé zájmy a hodnoty, normálně by smnohými z nich nebylo a nyní s nimi musí strávit velmi mnoho času a nějak snimi vyjít, dospělí už proti agresi hned nezasáhnou jak tomu bylo na pískovišti v5 letech). Hodnoty převzaté z rodiny (většina rodičů snad učí děti, že nemají druhým ubližovat, že si mají pomáhat atd.) zde testuje srealitou je pragmatik. Především zde se dítě učí vlastní praxí životu ve společnosti. Učí se žáci ve školách necitlivosti a toleranci vůči šikaně? Jejich spokojenost zde pravděpodobně vyjadřuje, nakolik násilí a šikanu považují za samozřejmou. Většina svědků šikany, kteří sami nebyli oběťmi, je se vztahy ve třídě ve všech sledovaných ročnících spokojených nebo spíše spokojených.. To se týká i fyzických šikan. Svědci intenzivních šikan, kteří sami někdy byli obětí, se vprůběhu školní docházky stávají se vztahy ve třídě stále spokojenější -stále ji považují za samozřejmější.. To se týká i fyzických šikan. Tím může docházet k narušení jejich emočního a morálního vývoje. Oběti šikany se mezi 6. a 8. em stávají také spokojenější -tedy necitlivějšími. Zřejmě se oddělují od svých emocí v důsledku jednání okolí vůči nim, které pravděpodobně stále více považují za nezměnitelný stav. Jsou poškozováni primárně násilím vůči nim a sekundárně zvyšující se netečností ostatních žáků ve třídě (společnosti). Agresoři vidí, že třídní kolektiv (společnost) je vůči jejich jednání stále tolerantnější a méně ochotný jim vagresi zabránit -tím může docházet k narušení jejich morálního vývoje a ke zvýšení rizika násilné kriminality.

16 Etika výzkumu šikanování Ve všech třídních kolektivech, ve kterých některý zobětí čí svědků vypoví, že zde dochází kšikanování musí následovat profesionální terapeutická intervence. Realizace intervencí ve třídách musí být domluvena před sběrem výzkumných dat.. Pokud škola s následnými intervencemi nesouhlasí, je realizace výzkumu neetická. Pokud tato intervence chybí,, tak dochází kpoškození žáků ve třídě realizátorem studie - -oběti jsou takto sekundárně poškozeny netečností realizátora (autority nejsou ochotny mě pomoci), agresoři mohou ztratit další zábrany zdůvodu dojmu beztrestnosti a zajímavosti jejich jednání (autority nejsou schopny agresi zabránit a je pro ně zajímavá). Pouhé předání výsledků škole je zetického hlediska nedostatečné výsledky mohou poukazovat na to, že škola není schopna sama případy šikanování efektivně řešit a je zde nutná profesionální intervence.

VÝVOJ ŠIKANOVÁNÍ A SPOKOJENOSTI ŽÁKŮ SE

VÝVOJ ŠIKANOVÁNÍ A SPOKOJENOSTI ŽÁKŮ SE VÝVOJ ŠIKANOVÁNÍ A SPOKOJENOSTI ŽÁKŮ SE VZTAHY V TŘÍDNÍM KOLEKTIVU V PRŮBĚHU ZÁKLADNÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY TŘÍDY S AKTUÁLNĚ PROBÍHAJÍCÍ ŠIKANOU PhDr. Pavel Letý Pedagogicko-psychologická poradna Nový Jičín

Více

Agresivní chování ve školách z pohledu učitelů a žáků 2. stupně základních škol v ČR

Agresivní chování ve školách z pohledu učitelů a žáků 2. stupně základních škol v ČR Centrum výzkumu protidrogových služeb a veřejného zdraví, o.p.s. Agresivní chování ve školách z pohledu učitelů a žáků 2. stupně základních škol v ČR Přehled hlavních výsledků výzkumného projektu realizovaného

Více

STŘEDNÍ ŠKOLSTVÍ PRO MENTÁLNĚ POSTIŽENÉ V ČESKÉ REPUBLICE

STŘEDNÍ ŠKOLSTVÍ PRO MENTÁLNĚ POSTIŽENÉ V ČESKÉ REPUBLICE STŘEDNÍ ŠKOLSTVÍ PRO MENTÁLNĚ POSTIŽENÉ V ČESKÉ REPUBLICE PaedDr. Pavlína Baslerová, Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová, e-mail: reditelka@specmt.com, www.specmt.com

Více

VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR

VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ V DOSPĚLÉ POPULACI ČR NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR K PROBLEMATICE KOUŘENÍ (OBDOBÍ 1997 2011) VÝZKUMNÁ ZPRÁVA Autorský kolektiv: MUDr. Hana Sovinová, PhDr. Petr Sadílek, PhDr. Ladislav

Více

Sejmutí a dílčí zpracování dat: Miroslav Piňos, Stanislav Toman - Citadela Bruntál. Obal: Poděkování:

Sejmutí a dílčí zpracování dat: Miroslav Piňos, Stanislav Toman - Citadela Bruntál. Obal: Poděkování: Sejmutí a dílčí zpracování dat: Lenka Bradová, Zbyněk Crha, Lucia Novobilská, Beata Dostálová, Michal Dufek, Milena Hebnarová, Jitka Krätschmerová, Eva Wiesnerová, Soňa Olivová, Marie Slánská, Mirka Stáňová,

Více

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009 Volba střední školy a spokojenost žáků se zdravotním postižením se studiem Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy Bc. Ing. Jana Trhlíková Praha 2009 Volba střední

Více

Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů

Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů Analýza vlivů sociálního okolí a využívání informačních zdrojů na základě dotazníkového šetření PhDr.

Více

Informace o projektu

Informace o projektu Říjen 04 8. vlna Informace o projektu Základní informace Zadavatel výzkumu Česká televize Realizátor výzkumu TNS Aisa Termín sběru dat 5.0. až 3.0. 04 Způsob sběru dat CATI (Computer Assisted Telephone

Více

Deskripce a analýza možností zajišťování praktického vyučování a další spolupráce ekonomických a technických středních škol a firem v Ústeckém kraji

Deskripce a analýza možností zajišťování praktického vyučování a další spolupráce ekonomických a technických středních škol a firem v Ústeckém kraji Deskripce a analýza možností zajišťování praktického vyučování a další spolupráce ekonomických a technických středních škol a firem v Ústeckém kraji závěrečná zpráva k projektu Fakulta sociálně ekonomická

Více

VZTAH RODIČŮ A ŠKOLY JEJICH DÍTĚTE. Březen/Duben 2011. Perfect Crowd Research

VZTAH RODIČŮ A ŠKOLY JEJICH DÍTĚTE. Březen/Duben 2011. Perfect Crowd Research VZTAH RODIČŮ A ŠKOLY JEJICH DÍTĚTE Březen/Duben 2011 Perfect Crowd Research Obsah o o o o o Pozadí a cíle výzkumu Metodologie, vzorek, sběr dat Popis vzorku a třídění Kapitoly zjištění o Informace ze strany

Více

Analytická zpráva. ANALÝZA PODPORY ROZVOJE SOCIÁLNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLÁCH Závěry šetření sociální gramotnosti žáků

Analytická zpráva. ANALÝZA PODPORY ROZVOJE SOCIÁLNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLÁCH Závěry šetření sociální gramotnosti žáků Analytická zpráva Tomáš Protivínský Monika Dokulilová ANALÝZA PODPORY ROZVOJE SOCIÁLNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLÁCH Závěry šetření sociální gramotnosti žáků ANALÝZA PODPORY ROZVOJE SOCIÁLNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLÁCH

Více

Analýza programu Podpora vzdělávání

Analýza programu Podpora vzdělávání Analýza programu Podpora vzdělávání Analýza programu Podpora vzdělávání Závěrečná výzkumná zpráva Závěrečná výzkumná zpráva Vypracovaly: Anita Homrová, Kamila Svobodová, Anna Šťastná Plzeň, červen 2012

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracovaná v rámci projektu SROP 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Na Příkopě 16, Praha 1 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ( AUTOEVALUAČNÍ ZPRÁVA PODLE VYHLÁŠKY č. 15/2005 Sb. ) ZA ŠKOLNÍ ROKY 2005/

Více

SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY

SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Praha, prosinec 2010 www.gac.cz PROJEKT BYL FINANČNĚ ZAJIŠTĚN Z PROSTŘEDKŮ

Více

Podpora využívání rodičovské dovolené muži

Podpora využívání rodičovské dovolené muži Podpora využívání rodičovské dovolené muži PhDr. Hana Maříková Mgr. Radka Radimská Studie je závěrečnou zprávou výzkumu Podpora využívání rodičovské dovolené muži, který byl proveden jako zakázka Ministerstva

Více

www.attavena.cz, info@attavena.cz

www.attavena.cz, info@attavena.cz Obsah tohoto dokumentu je plně v kompetenci realizátora projektu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko Evropské unie a České republiky. ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou

Více

VÝZKUM PRACOVNÍCH KOMPETENCÍ OSOB PEČUJÍCÍCH O ČLENA RODINY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

VÝZKUM PRACOVNÍCH KOMPETENCÍ OSOB PEČUJÍCÍCH O ČLENA RODINY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY VÝZKUM PRACOVNÍCH KOMPETENCÍ OSOB PEČUJÍCÍCH O ČLENA RODINY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Milan Valenta, Jan Michalík, leden 2008 Název studie: Výzkum pracovních kompetencí osob

Více

Sociálně psychologická analýza specifik koruptivního jednání a koruptivních tlaků ve Vězeňské službě ČR.

Sociálně psychologická analýza specifik koruptivního jednání a koruptivních tlaků ve Vězeňské službě ČR. Vězeňská služba ČR Akademie Vězeňské služby ČR Sociálně psychologická analýza specifik koruptivního jednání a koruptivních tlaků ve Vězeňské službě ČR. Zpracovali: učitelé Akademie Vězeňské služby ČR PaedDr.

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA Z POHLEDU ŠETŘENÍ KALIBRO

KURIKULÁRNÍ REFORMA Z POHLEDU ŠETŘENÍ KALIBRO KURIKULÁRNÍ REFORMA Z POHLEDU ŠETŘENÍ KALIBRO Jana Straková Anotace: Článek se zabývá postoji učitelů, ředitelů a rodičů žáků základních škol ke školnímu vzdělávání a k zahájené kurikulární reformě a představami

Více

Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru

Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru Analýza výsledků dotazníkového šetření žáků základních a středních škol Mgr. Pavlína Šťastnová PhDr. Petra Drahoňovská

Více

Evaluace popularizačních aktivit regionálních koordinátorů projektu Podpora technických a přírodovědných oborů (IPN PTPO)

Evaluace popularizačních aktivit regionálních koordinátorů projektu Podpora technických a přírodovědných oborů (IPN PTPO) EVALUACE PROJEKTU PODPORA TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ (IPN PTPO) Evaluace popularizačních aktivit regionálních koordinátorů projektu Podpora technických a přírodovědných oborů (IPN PTPO) Výsledky

Více

Metodika spolupráce Podpůrné sítě v rámci projektu Podporované vzdělávání

Metodika spolupráce Podpůrné sítě v rámci projektu Podporované vzdělávání Metodika spolupráce Podpůrné sítě v rámci projektu Podporované vzdělávání Vypracoval: Mgr. Jiří Šupa, Ph.D. Mgr. Edita Kremláčková Úvod Tato metodika popisuje východiska pro vytvoření podpůrné sítě a spolupráci

Více

Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže

Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže Závěrečná zpráva výzkumného projektu Praha, listopad 2007 www.gac.cz byla zpracována za finanční pomoci Evropské unie. Obsah 1. Úvod...4 1.1 Předmět a cíle analýzy...5 1.2 Strategie výzkumu...5 2. Statistická

Více

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách. PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách. PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková Praha 2011 1 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 VÝCHODISKA ŠETŘENÍ... 3 3 CÍLE, METODY A TECHNIKY VÝZKUMU...

Více

Analýza služeb školských poradenských zařízení pro žáky cizince

Analýza služeb školských poradenských zařízení pro žáky cizince Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Sekce pedagogicko-psychologického poradenství Analýza služeb školských poradenských zařízení

Více

ve světle připravovaných reforem (II. díl)

ve světle připravovaných reforem (II. díl) Sociální služby ve světle připravovaných reforem (II. díl) Postoje občanů důchodového věku k připravovanému zákonu o sociální pomoci PhDr. Jitka Veselá PhDr. Zdeněk Janata, Praha leden 1999 Obsah 1. Úvod

Více

práce s třídním kolektivem Metodika

práce s třídním kolektivem Metodika 6 práce s třídním kolektivem Metodika práce s třídním kolektivem Metodika Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková Studijní a pracovní záměry absolventů středních škol se zdravotním postižením Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy Bc. Ing. Jana Trhlíková Praha 2010 OBSAH

Více

Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce

Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce Brožura je součástí projektu Třetí kariéra zaměřeného na podporu celoživotního vzdělávání a na zlepšení podmínek na trhu práce pro cílovou skupinu 50+.

Více