Rada Evropské unie Brusel 8. listopadu 2016 (OR. en)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada Evropské unie Brusel 8. listopadu 2016 (OR. en)"

Transkript

1 Rada Evropské unie Brusel 8. listopadu 2016 (OR. en) 13583/16 BUDGET 29 DŮVODOVÁ ZPRÁVA Předmět: Návrh opravného rozpočtu č. 4 k souhrnnému rozpočtu na rok 2016: aktualizace prostředků s cílem zohlednit nejnovější vývoj v oblasti migrace a bezpečnosti, snížení prostředků na platby a prostředků na závazky v důsledku globálního převodu, prodloužení doby trvání EFSI a změnu plánu pracovních míst agentury Frontex, jakož i aktualizace prostředků z příjmů (vlastních zdrojů) postoj Rady ze dne 8. listopadu 2016 I. ÚVOD Dne 30. září 2016 předložila Komise Radě návrh opravného rozpočtu (NOR) č. 4/2016, v němž požaduje změny na straně výdajů i na straně příjmů rozpočtu na rok Pokud jde o stranu výdajů, navrhují se tyto změny: snížit prostředky na platby (PP) o ,3 milionu EUR, především v podokruhu 1b a v menší míře v okruzích 2 a 3, z důvodu zpoždění při provádění programů na období ; snížit prostředky na závazky (PZ) o -14,7 milionu EUR v okruhu 2 v důsledku nejnovějšího posouzení potřeb; 13583/16 mg/lk 1

2 předsunout částku 73,9 milionu EUR v prostředcích na závazky z finančních nástrojů v rámci energetické složky Nástroje pro propojení Evropy do Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) s odpovídajícím vyrovnáním v roce 2018; zvýšit prostředky na závazky o +250 milionů EUR a prostředky na platby o +10 milionů EUR v rámci okruhu 3, zejména pro nástroj pro mimořádnou podporu, Azylový, migrační a integrační fond (AMIF) a Fond pro vnitřní bezpečnost (ISF). Po zohlednění přerozdělení prostředků ve výši 9,9 milionu EUR z Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) z důvodu změn ve směnném kurzu EUR/GBP Komise navrhuje, aby zbývající dodatečné prostředky na závazky v rámci okruhu 3 byly financovány prostřednictvím uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události ve výši 240,1 milionu EUR, jež budou v témže roce v plné výši vyrovnány snížením rozpětí v rámci okruhu 5; předsunout 50 pracovních míst pro dočasné zaměstnance z celkového počtu 130 pracovních míst, která jsou na rok 2017 požadována pro agenturu FRONTEX z důvodu revidovaného mandátu této agentury. Změny na straně příjmů, které byly v tomto NOR navrženy, se týkají revize prognózy tradičních vlastních zdrojů (tj. cel a dávek z cukru), základů pro daň z přidané hodnoty (DPH) a pro hrubý národní důchod (HND) a zahrnutí oprav ve prospěch Spojeného království a jejich financování, jež má vliv na rozdělení příspěvků členských států z vlastních zdrojů do rozpočtu EU. Čistý dopad tohoto NOR na straně výdajů rozpočtu na rok 2016 představuje zvýšení prostředků na závazky o +225,4 milionu EUR a snížení prostředků na platby o ,3 milionu EUR, čímž se o stejnou částku sníží příspěvky členských států na rozpočtový rok 2016 (přebytek) /16 mg/lk 2

3 II. ZÁVĚR Rada dne 8. listopadu 2016 přijala postoj k NOR č. 4 k souhrnnému rozpočtu na rok 2016 ve znění uvedeném v PŘÍLOZE /16 mg/lk 3

4 PŘÍLOHA CELKOVÉ PŘÍJMY 13583/16 mg/lk 4

5 A. ÚVOD A FINANCOVÁNÍ SOUHRNNÉHO ROZPOČTU 13583/16 mg/lk 5

6 FINANCOVÁNÍ SOUHRNNÉHO ROZPOČTU Prostředky, jež mají být pokryty v rozpočtovém roce 2016 v souladu s článkem 1 rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství VÝDAJE Popis Rozpočet Rozpočet Změna (v %) 1. Inteligentní růst podporující začlenění ,31 2. Udržitelný růst: přírodní zdroje ,80 3. Bezpečnost a občanství ,85 4. Globální Evropa ,80 5. Správa ,38 6. Vyrovnávací platby p.m. p.m. Zvláštní nástroje ,04 Výdaje celkem ,31 PŘÍJMY Popis Rozpočet Rozpočet Změna (v %) Různé příjmy (hlavy 4 až 9) ,92 Přebytek z předchozího rozpočtového roku (kapitola 3 0, článek 3 0 0) ,96 Přebytek vlastních zdrojů z vráceného přebytku Záručního fondu pro vnější vztahy (kapitola 3 0, článek 3 0 2) Zůstatek vlastních zdrojů pocházejících z DPH a vlastních zdrojů z HDP/HND z předcházejících let (kapitoly 3 1 a 3 2) p.m. p.m. p.m Příjmy za hlavy 3 až 9 celkem ,46 Čisté částky cel a dávek z cukru (kapitoly 1 1 a 1 2) ,19 Vlastní zdroje z DPH při jednotné sazbě (tabulky 1 a 2, kapitola 1 3) ,14 Zbývající část, která má být financována z dodatečného zdroje (vlastní zdroj z HND, tabulka 3, kapitola 1 4) Prostředky, jež mají být pokryty z vlastních zdrojů uvedených v článku 2 rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom ,07 Příjmy celkem , Údaje v tomto sloupci odpovídají údajům v rozpočtu na rok 2016 (Úř. věst. L 48, , s. 1) včetně opravných rozpočtů č. 1 až 3/2016 a postoje Rady k NOR č. 4/2016. Údaje uvedené v tomto sloupci odpovídají údajům uvedeným v rozpočtu na rok 2015 (Úř. věst. L 69, , s. 1) a v opravných rozpočtech č. 1 až 8/2015. Ustanovení čl. 310 odst. 1 třetího pododstavce Smlouvy o fungování Evropské unie zní: Rozpočet musí být vyrovnaný co do příjmů a výdajů. Vlastní zdroje rozpočtu na rok 2016 jsou stanoveny na základě rozpočtových prognóz, jež na své 166. schůzi konané dne 18. května 2016 schválil Poradní výbor pro vlastní zdroje /16 mg/lk 6

7 TABULKA 1 Výpočet omezení harmonizovaných základů daně z přidané hodnoty (DPH) podle čl. 2 odst. 1 písm. b) rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom TABULKA 2 Členský stát 1 % z 1 % z hrubého Sazba omezení 1 % z hrubého 1 % z limitovaného Členské státy, nelimitovaného národního důchodu (v %) národního důchodu základu pro DPH 1 jejichž základ pro základu pro DPH násobeno sazbou DPH je limitován omezení (1) (2) (3) (4) (5) (6) Belgie Bulharsko Česká republika Dánsko Německo Estonsko Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie Chorvatsko Chorvatsko Itálie Kypr Kypr Lotyšsko Litva Lucembursko Lucembursko Maďarsko Malta Malta Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Spojené království Celkem Použitý základ nepřesahuje 50 % HND /16 mg/lk 7

8 Rozdělení vlastních zdrojů pocházejících z DPH podle čl. 2 odst. 1 písm. b) rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom (kapitola 1 3) Členský stát 1 % z limitovaného základu Jednotná sazba pro vlastní Vlastní zdroj z DPH při pro DPH zdroj z DPH (v %) jednotné sazbě (1) (2) (3) = (1) (2) Belgie , Bulharsko , Česká republika , Dánsko , Německo , Estonsko , Irsko , Řecko , Španělsko , Francie , Chorvatsko , Itálie , Kypr , Lotyšsko , Litva , Lucembursko , Maďarsko , Malta , Nizozemsko , Rakousko , Polsko , Portugalsko , Rumunsko , Slovinsko , Slovensko , Finsko , Švédsko , Spojené království , Celkem /16 mg/lk 8

9 TABULKA 3 Určení jednotné sazby a rozdělení zdrojů na základě hrubého národního důchodu podle čl. 2 odst. 1 písm. c) rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom (kapitola 1 4) Členský stát 1 % z hrubého Jednotná sazba vlastního zdroje Vlastní zdroj z národního důchodu z dodatečného základu dodatečného základu při jednotné sazbě (1) (2) (3) = (1) (2) Belgie Bulharsko Česká republika Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie Chorvatsko Itálie Kypr Lotyšsko , Litva Lucembursko Maďarsko Malta Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Spojené království Celkem Výpočet sazby: ( ) / ( ) = 0, /16 mg/lk 9

10 TABULKA 4.1 Oprava rozpočtových nevyvážeností ve prospěch Spojeného království za rok 2015 podle článku 4 rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom (kapitola 1 5) Popis Koeficient 1 (%) Částka 1. Podíl Spojeného království (v %) na předpokládaném nelimitovaném základu DPH 19, Podíl Spojeného království (v %) na celkových přidělených výdajích upravených v návaznosti na rozšíření 7, (1) (2) 11, Celkové přidělené výdaje Výdaje související s rozšířením Celkové přidělené výdaje upravené v návaznosti na rozšíření = (4) (5) Původní částka opravy pro Spojené království = (3) x (6) x 0, Výhoda pro Spojené království Vlastní částka opravy pro Spojené království = (7) (8) Neočekávané zisky plynoucí z tradičních vlastních zdrojů Základní vyrovnávací platba pro Spojené království = (9) (10) Zaokrouhleno. 2 Výše výdajů souvisejících s rozšířením odpovídá celkovým přiděleným výdajům ve 13 členských státech, které k Unii přistoupily po dni 30. dubna 2004, s výjimkou přímých zemědělských plateb a zemědělských výdajů souvisejících s trhem, jakož i části výdajů na rozvoj venkova pocházejících ze záruční sekce EZOZF. 3 Výhoda pro Spojené království odpovídá dopadům vyplývajícím pro Spojené království z přechodu na limitovanou DPH a ze zavedení vlastního zdroje z HNP/HND. 4 Tyto neočekávané zisky odpovídají čistému přínosu pro Spojené království, který je výsledkem růstu procenta tradičních vlastních zdrojů (z 10 % na 25 % od 1. ledna 2001) strhávaných členskými státy na krytí nákladů na výběr tradičních vlastních zdrojů (TVZ) /16 mg/lk 10

11 TABULKA 4.2 Oprava rozpočtových nevyvážeností ve prospěch Spojeného království za rok 2014 podle článku 4 rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom (kapitola 3 6) Popis Koeficient 1 (%) Částka 1. Podíl Spojeného království (v %) na předpokládaném nelimitovaném základu DPH 17, Podíl Spojeného království (v %) na celkových přidělených výdajích upravených 7,4180 v návaznosti na rozšíření 3. (1) (2) 10, Celkové přidělené výdaje Výdaje související s rozšířením Celkové přidělené výdaje upravené v návaznosti na rozšíření = (4) (5) Původní částka opravy pro Spojené království = (3) x (6) x 0, Výhoda pro Spojené království Vlastní částka opravy pro Spojené království = (7) (8) Neočekávané zisky plynoucí z tradičních vlastních zdrojů Základní vyrovnávací platba pro Spojené království 5 = (9) (10) Zaokrouhleno. Výše výdajů souvisejících s rozšířením odpovídá celkovým přiděleným výdajům ve 13 členských státech, které k Unii přistoupily po dni 30. dubna 2004, s výjimkou přímých zemědělských plateb a zemědělských výdajů souvisejících s trhem, jakož i části výdajů na rozvoj venkova pocházejících ze záruční sekce EZOZF. Výhoda pro Spojené království odpovídá dopadům vyplývajícím pro Spojené království z přechodu na limitovanou DPH a ze zavedení vlastního zdroje z HNP/HND. Tyto neočekávané zisky odpovídají čistému přínosu pro Spojené království, který je výsledkem růstu procenta tradičních vlastních zdrojů (z 10 % na 25 % od 1. ledna 2001) strhávaných členskými státy na krytí nákladů na výběr tradičních vlastních zdrojů (TVZ). Pozn.: Rozdíl ve výši EUR mezi předběžnou částkou opravy pro Spojené království za rok 2014 ( EUR podle výše uvedeného výpočtu) a předchozí rozpočtovanou výší opravy pro Spojené království za rok 2014 ( EUR uvedenou v OR č. 6/2015) je financován v rámci kapitoly 36 NOR č. 4/ /16 mg/lk 11

12 TABULKA 4.3 Oprava rozpočtových nevyvážeností ve prospěch Spojeného království za rok 2012 podle článku 4 rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom (kapitola 3 5) Popis Koeficient 1 (%) Částka 1. Podíl Spojeného království (v %) na předpokládaném nelimitovaném základu DPH 16, Podíl Spojeného království (v %) na celkových přidělených výdajích upravených v návaznosti na rozšíření 7, (1) (2) 8, Celkové přidělené výdaje Výdaje související s rozšířením a. Předvstupní výdaje b. Výdaje v souvislosti s čl. 4 odst. 1 písm. g) Celkové přidělené výdaje upravené v návaznosti na rozšíření = (4) (5) Původní částka opravy pro Spojené království = (3) x (6) x 0, Výhoda pro Spojené království Vlastní částka opravy pro Spojené království = (7) (8) Neočekávané zisky plynoucí z tradičních vlastních zdrojů Základní vyrovnávací platba pro Spojené království 5 = (9) (10) Zaokrouhleno. Částka výdajů souvisejících s rozšířením odpovídá: i) platbám ve prospěch deseti nových členských států, které přistoupily k EU dne 1. května 2004, v rámci prostředků na rok 2003 upravených pomocí deflátoru HDP EU za roky a platbám ve prospěch Bulharska a Rumunska v rámci prostředků na rok 2006 upravených pomocí deflátoru HDP EU za roky (5a) a ii) celkovým výdajům přiděleným v těchto členských státech s výjimkou přímých zemědělských plateb a zemědělských výdajů souvisejících s trhem, jakož i části výdajů na rozvoj venkova pocházející ze záruční sekce EZOZF (5b). Tato částka se odečte od celkových přidělených výdajů tak, aby výdaje, které nebyly sníženy před rozšířením, nebyly sníženy ani po něm. Výhoda pro Spojené království odpovídá dopadům vyplývajícím pro Spojené království z přechodu na limitovanou DPH a ze zavedení vlastního zdroje z HNP/HND. Tyto neočekávané zisky odpovídají čistému přínosu pro Spojené království, který je výsledkem růstu procenta tradičních vlastních zdrojů (z 10 % na 25 % od 1. ledna 2001) strhávaných členskými státy na krytí nákladů na výběr tradičních vlastních zdrojů (TVZ). Pozn.: Rozdíl ve výši EUR mezi konečnou částkou opravy pro Spojené království za rok 2012 ( EUR podle výše uvedeného výpočtu) a předchozí rozpočtovanou výší opravy pro Spojené království za rok 2012 ( EUR uvedenou v OR č. 6/2015) je financován v rámci kapitoly 35 NOR č. 4/ /16 mg/lk 12

13 TABULKA 5.1 Výpočet financování opravy pro Spojené království stanovené na EUR (kapitola 1 5) Členský stát Procentní podíl Podíly bez Podíly bez Tři čtvrtiny Sloupec 4 Rozsah Rozsah základu pro Spojeného Německa, podílu rozdělený financování financování HND království Nizozemska, Německa, v souladu se použitý na Rakouska, Nizozemska, sloupcem 3 opravy Švédska Rakouska a Spojeného a Švédska ve království sloupci 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) = (2) + (4) + (5) (7) Belgie 2,81 3,40 5,46 1,55 4, Bulharsko 0,29 0,36 0,57 0,16 0, Česká republika 1,04 1,25 2,02 0,57 1, Dánsko 1,85 2,24 3,60 1,02 3, Německo 21,18 25,59 0,00-19,19 0,00 6, Estonsko 0,14 0,17 0,27 0,08 0, Irsko 1,19 1,43 2,31 0,65 2, Řecko 1,18 1,43 2,29 0,65 2, Španělsko 7,48 9,04 14,54 4,12 13, Francie 15,13 18,29 29,41 8,34 26, Chorvatsko 0,30 0,36 0,58 0,16 0, Itálie 11,17 13,49 21,70 6,15 19, Kypr 0,12 0,14 0,23 0,07 0, Lotyšsko 0,17 0,21 0,33 0,09 0, Litva 0,26 0,31 0,50 0,14 0, Lucembursko 0,24 0,29 0,46 0,13 0, Maďarsko 0,72 0,87 1,39 0,39 1, Malta 0,06 0,07 0,12 0,03 0, Nizozemsko 4,69 5,67 0,00-4,25 0,00 1, Rakousko 2,24 2,71 0,00-2,03 0,00 0, Polsko 2,85 3,44 5,54 1,57 5, Portugalsko 1,21 1,46 2,35 0,67 2, Rumunsko 1,10 1,33 2,14 0,61 1, Slovinsko 0,26 0,32 0,51 0,14 0, Slovensko 0,52 0,63 1,01 0,29 0, Finsko 1,38 1,67 2,68 0,76 2, Švédsko 3,19 3,86 0,00-2,89 0,00 0, Spojené království 17,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Celkem 100,00 100,00 100,00-28,36 28,36 100, Výpočty na 15 desetinných míst /16 mg/lk 13

14 TABULKA 5.2 Průběžně aktualizovaný výpočet financování opravy pro Spojené království za rok 2014 (kapitola 36) Členský stát Částka (1) Belgie Bulharsko Česká republika Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie Chorvatsko Itálie Kypr Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Malta Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Spojené království Celkem /16 mg/lk 14

15 TABULKA 5.3 Financování konečné opravy pro Spojené království za rok 2012 (kapitola 35) Členský stát Částka (1) Belgie Bulharsko Česká republika Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie Chorvatsko Itálie Kypr Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Malta Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Spojené království Celkem /16 mg/lk 15

16 TABULKA 6 Přehled financování 1 souhrnného rozpočtu v členění podle druhu vlastních zdrojů a podle členského státu Tradiční vlastní zdroje (TVZ) Vlastní zdroje z DPH a HND, včetně úprav Členský stát Čisté poplatky z cukru (75 %) Čistá cla (75 %) Celkové čisté tradiční vlastní zdroje (75 %) Náklady na výběr (25 % z hrubých TVZ) p.m. Vlastní zdroj z DPH Vlastní zdroj z HND Oprava pro Spojené království Příspěvky členských států celkem Podíl na celkových příspěvcích členských států (%) Vlastní zdroje celkem 2 (1) (2) (3) = (1) + (2) (4) (5) (6) (7) (8) = (5) + (6) + (7) (9) (10) = (3) + (8) Belgie , Bulharsko , Česká republika , Dánsko , Německo , Estonsko , Irsko , Řecko , Španělsko , Francie , Chorvatsko , Itálie , Kypr , Lotyšsko , Litva , Lucembursko , Maďarsko , Malta , Nizozemsko , Rakousko , Polsko , Portugalsko , Rumunsko , Slovinsko , Slovensko , Finsko , Švédsko , Spojené království , Celkem , p.m. (vlastní zdroje + ostatní příjmy = celkové příjmy = celkové výdaje); ( = = ). Celkové vlastní zdroje jakožto procentní podíl HND: ( ) / ( ) = 0,91 %; strop vlastních zdrojů jakožto procentní podíl HND: 1,23 % /16 mg/lk 16

17 B. CELKOVÝ VÝKAZ PŘÍJMŮ PODLE ROZPOČTOVÝCH ODDÍLŮ 13583/16 mg/lk 17

18 PŘÍJMY Hlava Název Rozpočet 2016 Postoj Rady k NOR č. 4/2016 Nová částka 1 VLASTNÍ ZDROJE PŘEBYTKY, SALDA A OPRAVY PŘÍJMY OD OSOB PRACUJÍCÍCH V ORGÁNECH A JINÝCH INSTITUCÍCH UNIE 5 PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNŮ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY V RÁMCI DOHOD A PROGRAMŮ UNIE 7 ÚROKY Z PRODLENÍ A POKUTY VÝPŮJČNÍ A ÚVĚROVÉ OPERACE RŮZNÉ PŘÍJMY CELKEM HLAVA 1 VLASTNÍ ZDROJE Hlava Kapitola Název Rozpočet 2016 Postoj Rady k NOR č. 4/2016 Nová částka 1 1 DÁVKY A OSTATNÍ POPLATKY STANOVENÉ V RÁMCI SPOLEČNÉ ORGANIZACE TRHU S CUKREM (ČL. 2 ODST. 1 PÍSM. A) ROZHODNUTÍ 2007/436/ES, EURATOM) CLA A OSTATNÍ POPLATKY UVEDENÉ V ČL. 2 ODST. 1 PÍSM. A) ROZHODNUTÍ 2007/436/ES, EURATOM VLASTNÍ ZDROJE POCHÁZEJÍCÍ Z DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY PODLE ČL. 2 ODST. 1 PÍSM. B) ROZHODNUTÍ 2007/436/ES, EURATOM VLASTNÍ ZDROJE VYCHÁZEJÍCÍ Z HRUBÉHO NÁRODNÍHO DŮCHODU PODLE ČL. 2 ODST. 1 PÍSM. C) ROZHODNUTÍ 2007/436/ES, EURATOM OPRAVA ROZPOČTOVÉ NEVYVÁŽENOSTI HRUBÉ SNÍŽENÍ ROČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ VYCHÁZEJÍCÍCH Z HND POSKYTNUTÉ VE PROSPĚCH NIZOZEMSKA A ŠVÉDSKA p.m. p.m. Hlava 1 Celkem /16 mg/lk 18

19 KAPITOLA 1 2 CLA A OSTATNÍ POPLATKY UVEDENÉ V ČL. 2 ODST. 1 PÍSM. A) ROZHODNUTÍ 2007/436/ES, EURATOM Hlava Kapitola Článek Bod Název Rozpočet 2016 Postoj Rady k NOR č. 4/2016 Nová částka 1 2 CLA A OSTATNÍ POPLATKY UVEDENÉ V ČL. 2 ODST. 1 PÍSM. A) ROZHODNUTÍ 2007/436/ES, EURATOM Cla a ostatní poplatky uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. a) rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom Kapitola 1 2 Celkem Článek Cla a ostatní poplatky uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. a) rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom Poznámky Označení cel jako vlastních zdrojů pro financování společných výdajů je logickým důsledkem volného pohybu zboží v Unii. Tento článek může zahrnovat dávky, prémie, doplňkové nebo vyrovnávací částky, dodatkové částky nebo položky, cla stanovená ve společném celním sazebníku a další cla, současná i budoucí, zavedená orgány Evropské unie v obchodě s třetími zeměmi a cla na výrobky spadající do působnosti Smlouvy o založení Evropského společenství uhlí a oceli, která pozbyla platnosti. Údaje jsou uváděny bez nákladů za výběr /16 mg/lk 19

20 Právní základ Rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (Úř. věst. L 163, , s. 17), a zejména čl. 2 odst. 1 písm. a) uvedeného rozhodnutí. Členský stát Belgie Bulharsko Česká republika Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie Chorvatsko Itálie Kypr Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Malta Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Spojené království Celkem článek /16 mg/lk 20

21 KAPITOLA 1 3 VLASTNÍ ZDROJE POCHÁZEJÍCÍ Z DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY PODLE ČL. 2 ODST. 1 PÍSM. B) ROZHODNUTÍ 2007/436/ES, EURATOM Hlava Kapitola Článek Bod Název Rozpočet 2016 Postoj Rady k NOR č. 4/2016 Nová částka 1 3 VLASTNÍ ZDROJE POCHÁZEJÍCÍ Z DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY PODLE ČL. 2 ODST. 1 PÍSM. B) ROZHODNUTÍ 2007/436/ES, EURATOM Vlastní zdroje pocházející z daně z přidané hodnoty podle čl. 2 odst. 1 písm. b) rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom Kapitola 1 3 Celkem Článek Vlastní zdroje pocházející z daně z přidané hodnoty podle čl. 2 odst. 1 písm. b) rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom Poznámky Jednotná sazba platná ve všech členských státech a uplatňovaná na harmonizovaný vyměřovací základ DPH stanovený podle předpisů Unie činí 0,30 %. Vyměřovací základ pro tyto účely nepřesahuje 50 % HND jednotlivých členských států /16 mg/lk 21

22 Právní základ Rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (Úř. věst. L 163, , s. 17), a zejména čl. 2 odst. 1 písm. b) a čl. 2 odst. 4 uvedeného rozhodnutí. Členský stát Belgie Bulharsko Česká republika Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie Chorvatsko Itálie Kypr Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Malta Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Spojené království Celkem článek /16 mg/lk 22

23 KAPITOLA 1 4 VLASTNÍ ZDROJE VYCHÁZEJÍCÍ Z HRUBÉHO NÁRODNÍHO DŮCHODU PODLE ČL. 2 ODST. 1 PÍSM. C) ROZHODNUTÍ 2007/436/ES, EURATOM Hlava Kapitola Článek Bod Název Rozpočet 2016 Postoj Rady k NOR č. 4/2016 Nová částka 1 4 VLASTNÍ ZDROJE VYCHÁZEJÍCÍ Z HRUBÉHO NÁRODNÍHO DŮCHODU PODLE ČL. 2 ODST. 1 PÍSM. C) ROZHODNUTÍ 2007/436/ES, EURATOM Vlastní zdroje vycházející z hrubého národního důchodu podle čl. 2 odst. 1 písm. c) rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom Kapitola 1 4 Celkem Článek Vlastní zdroje vycházející z hrubého národního důchodu podle čl. 2 odst. 1 písm. c) rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom Poznámky Zdroj vycházející z hrubého národního důchodu je doplňkovým zdrojem, který poskytuje příjmy nezbytné k úhradě výdajů nad rámec částky získané z tradičních vlastních zdrojů, plateb na základě DPH a dalších příjmů v daném roce. Zdroj vycházející z hrubého národního důchodu tedy zajišťuje, aby souhrnný rozpočet Unie byl vždy ex ante vyrovnaný. Uplatňovaná sazba hrubého národního důchodu je určena doplňkovými příjmy nutnými k financování rozpočtového výdaje nepokrytého jinými zdroji (platbami na základě DPH, tradičními vlastními zdroji a dalšími příjmy). Uplatňovaná sazba se tudíž použije na hrubý národní důchod každého z členských států. Sazba, která se použije na hrubý národní důchod členských států pro tento rozpočtový rok, činí 0,6514 %. Právní základ 13583/16 mg/lk 23

24 Rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (Úř. věst. L 163, , s. 17), a zejména čl. 2 odst. 1 písm. c) uvedeného rozhodnutí. Členský stát Belgie Bulharsko Česká republika Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie Chorvatsko Itálie Kypr Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Malta Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Spojené království Článek celkem /16 mg/lk 24

25 KAPITOLA 1 5 OPRAVA ROZPOČTOVÉ NEVYVÁŽENOSTI Hlava Kapitola Článek Bod Název Rozpočet 2016 Postoj Rady k NOR č. 4/2016 Nová částka 1 5 Oprava rozpočtové nevyváženosti Oprava rozpočtové nevyváženosti poskytnutá Spojenému království podle článků 4 a 5 rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom 0 0 Kapitola 1 5 Celkem 0 0 Článek Oprava rozpočtové nevyváženosti poskytnutá Spojenému království podle článků 4 a 5 rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom Poznámky 0 0 Mechanismus opravy rozpočtové nevyváženosti ve prospěch Spojeného království (oprava pro Spojené království) byl zaveden Evropskou radou na zasedání ve Fontainebleau v červnu 1984 a navazujícím rozhodnutím o vlastních zdrojích z roku Cílem tohoto mechanismu bylo snížit rozpočtovou nevyváženost Spojeného království snížením jeho plateb Unii /16 mg/lk 25

26 Právní základ Rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (Úř. věst. L 163, , s. 17), a zejména články 4 a 5 uvedeného rozhodnutí. Členský stát Belgie Bulharsko Česká republika Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie Chorvatsko Itálie Kypr Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Malta Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Spojené království Celkem článek /16 mg/lk 26

27 KAPITOLA 1 6 HRUBÉ SNÍŽENÍ ROČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ VYCHÁZEJÍCÍCH Z HND POSKYTNUTÉ VE PROSPĚCH NIZOZEMSKA A ŠVÉDSKA Hlava Kapitola Článek Bod Název Rozpočet 2016 Postoj Rady k NOR č. 4/2016 Nová částka 1 6 HRUBÉ SNÍŽENÍ ROČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ VYCHÁZEJÍCÍCH Z HND POSKYTNUTÉ VE PROSPĚCH NIZOZEMSKA A ŠVÉDSKA Hrubé snížení ročních příspěvků vycházejících z HND poskytnuté ve prospěch Nizozemska a Švédska podle čl. 2 odst. 5 rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom p.m. p.m. Kapitola 1 6 Celkem p.m. p.m. Článek Hrubé snížení ročních příspěvků vycházejících z HND poskytnuté ve prospěch Nizozemska a Švédska podle čl. 2 odst. 5 rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom p.m. p.m. Poznámky Tento článek je určen k zaznamenání hrubého snížení ročních příspěvků z HND některých členských států v souladu s rozhodnutím Rady 2007/436/ES, Euratom /16 mg/lk 27

28 Právní základ Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000 ze dne 22. května 2000, kterým se provádí rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (Úř. věst. L 130, , s. 1), a zejména čl. 10 odst. 9 uvedeného nařízení. Rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (Úř. věst. L 163, , s. 17), a zejména čl. 2 odst. 5 uvedeného rozhodnutí. Členský stát Rozpočet 2016 Rozpočet 2015 Plnění 2014 Belgie Bulharsko Česká republika Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie Chorvatsko Itálie Kypr Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Malta Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Spojené království p.m. p.m. 0, p.m. p.m. 0, p.m. p.m. 0, p.m. p.m. 0, p.m. p.m. 0, p.m. p.m. 0, p.m. p.m. 0, p.m. p.m. 0, p.m. p.m. 0, p.m. p.m. 0, p.m. p.m. 0, p.m. p.m. 0, p.m. p.m. 0, p.m. p.m. 0, p.m. p.m. 0, p.m. p.m. 0, p.m. p.m. 0, p.m. p.m. 0, p.m. p.m. 0, p.m. p.m. 0, p.m. p.m. 0, p.m. p.m. 0, p.m. p.m. 0, p.m. p.m. 0, p.m. p.m. 0, p.m. p.m. 0, p.m. p.m. 0, p.m. p.m. 0, Celkem článek p.m. p.m. 0, 13583/16 mg/lk 28

29 HLAVA 3 PŘEBYTKY, SALDA A OPRAVY Hlava Kapitola Název Rozpočet 2016 Postoj Rady k NOR č. 4/2016 Nová částka 3 0 DISPONIBILNÍ PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU ZŮSTATKY A OPRAVNÉ POLOŽKY Z DPH ZA PŘEDCHOZÍ ROZPOČTOVÉ ROKY VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽITÍ ČL. 10 ODST. 4, 5 A 8 NAŘÍZENÍ (ES, EURATOM) Č. 1150/2000 p.m. p.m. 3 2 ZŮSTATKY A ÚPRAVY ZŮSTATKŮ Z HRUBÉHO NÁRODNÍHO DŮCHODU/PRODUKTU ZA PŘEDCHOZÍ ROZPOČTOVÉ ROKY VYCHÁZEJÍCÍ Z POUŽITÍ ČL. 10 ODST. 6, 7 A 8 NAŘÍZENÍ (ES, EURATOM) Č. 1150/2000 p.m. p.m. 3 4 ÚPRAVY SOUVISEJÍCÍ S NEÚČASTÍ NĚKTERÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ V URČITÝCH POLITIKÁCH V PROSTORU SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA p.m. p.m. 3 5 VÝSLEDEK KONEČNÉHO VÝPOČTU FINANCOVÁNÍ OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYVÁŽENOSTI VŮČI SPOJENÉMU KRÁLOVSTVÍ p.m VÝSLEDEK PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVANÉHO VÝPOČTU FINANCOVÁNÍ OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYVÁŽENOSTI VŮČI SPOJENÉMU KRÁLOVSTVÍ p.m. 0 Hlava 3 Celkem KAPITOLA 3 0 DISPONIBILNÍ PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU Hlava Kapitola Článek Bod Název Rozpočet 2016 Postoj Rady k NOR č. 4/2016 Nová částka 3 0 DISPONIBILNÍ PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU Disponibilní přebytek z předchozího rozpočtového roku Přebytek vlastních zdrojů z vráceného přebytku Záručního fondu pro vnější vztahy p.m. p.m. Kapitola 3 0 Celkem Článek Disponibilní přebytek z předchozího rozpočtového roku /16 mg/lk 29

30 Poznámky Podle článku 18 finančního nařízení se zůstatek každého rozpočtového roku zapisuje do rozpočtu následujícího rozpočtového roku jako příjem v případě přebytku nebo jako výdaj v případě schodku. Příslušné odhady těchto příjmů nebo výdajů se zapisují do rozpočtu během rozpočtového procesu, a případně prostřednictvím návrhu na změnu předloženého v souladu s článkem 39 finančního nařízení. Vypracovávání těchto odhadů se řídí zásadami článku 15 nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000. Po předložení účtů za každý rozpočtový rok se rozdíl oproti odhadům zapisuje do rozpočtu pro následující rozpočtový rok prostřednictvím opravného rozpočtu, který musí Komise předložit do 15 dní od předložení předběžné účetní závěrky. Schodek je součástí článku výkazu výdajů v oddíle III Komise. Právní základ Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000 ze dne 22. května 2000, kterým se provádí rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (Úř. věst. L 130, , s. 1). Rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (Úř. věst. L 163, , s. 17), a zejména článek 7 uvedeného rozhodnutí. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, , s.1), a zejména článek 18 uvedeného nařízení /16 mg/lk 30

31 Článek Přebytek vlastních zdrojů z vráceného přebytku Záručního fondu pro vnější vztahy p.m. p.m. Poznámky Po dosažení cílových částek je tento článek určen na přijetí veškerého přebytku Záručního fondu pro vnější akci podle článků 3 a 4 nařízení (ES, Euratom) č. 480/2009. Právní základ Rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (Úř. věst. L 163, , s. 17). Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 480/2009 ze dne 25. května 2009, kterým se zřizuje Záruční fond pro vnější vztahy (Úř. věst. L 145, , s. 10). Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, , s. 1), a zejména čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení. KAPITOLA 3 1 ZŮSTATKY A OPRAVNÉ POLOŽKY Z DPH ZA PŘEDCHOZÍ ROZPOČTOVÉ ROKY VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽITÍ ČL. 10 ODST. 4, 5 A 8 NAŘÍZENÍ (ES, EURATOM) Č. 1150/2000 Hlava Kapitola Článek Bod Název Rozpočet 2016 Postoj Rady k NOR č. 4/2016 Nová částka 3 1 Zůstatky a opravné položky z DPH za předchozí rozpočtové roky vyplývající z použití čl. 10 odst. 4, 5 a 8 nařízení (ES, Euratom) č. 1150/ Použití čl. 10 odst. 4, 5 a 8 nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000 za rok 1995 a za následující rozpočtové roky Použití čl. 10 odst. 4, 5 a 8 nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000 za rok 1995 a za následující roky p.m. p.m. Článek Dílčí součet p.m. p.m /16 mg/lk 31

32 Hlava Kapitola Článek Bod Název Rozpočet 2016 Postoj Rady k NOR č. 4/2016 Nová částka Kapitola 3 1 Celkem p.m. p.m. Článek Použití čl. 10 odst. 4, 5 a 8 nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000 za rok 1995 a za následující rozpočtové roky Bod Použití čl. 10 odst. 4, 5 a 8 nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000 za rok 1995 a za následující roky p.m. p.m. Poznámky Podle čl. 7 odst. 1 nařízení (EHS, Euratom) č. 1553/89 musí členské státy zaslat před 31. červencem Komisi výkaz celkové výše základu zdrojů z DPH pro předchozí kalendářní rok. Každému členskému státu je odepsána částka vypočtená na základě uvedeného výkazu podle pravidel Unie a je mu připsáno 12 skutečně provedených plateb během předchozího rozpočtového roku. Komise vypočte zůstatek každého členského státu a sdělí jej tomuto členskému státu včas, aby jej v první prosincový pracovní den téhož roku zapsal na účet Komise uvedený v čl. 9 odst. 1 nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000. Veškeré opravy ve výše uvedených výkazech vyplývající z kontrol Komise podle článku 9 nařízení (EHS, Euratom) č. 1553/89 nebo/a veškeré změny hrubého národního důchodu z předchozích rozpočtových let mající dopad na omezení základu DPH povedou k přizpůsobení zůstatků DPH /16 mg/lk 32

33 Právní základ Nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89 ze dne 29. května 1989 o konečné jednotné úpravě vybírání vlastních zdrojů vycházejících z daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 155, , s. 9). Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000 ze dne 22. května 2000, kterým se provádí rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (Úř. věst. L 130, , s. 1), a zejména čl. 10 odst. 4, 5 a 8 uvedeného nařízení. Členský stát Rozpočet 2016 Rozpočet 2015 Plnění 2014 Belgie Bulharsko Česká republika Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie Chorvatsko Itálie Kypr Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Malta Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Spojené království p.m ,36 p.m ,42 p.m ,30 p.m ,05 p.m ,04 p.m ,02 p.m ,87 p.m ,30 p.m ,20 p.m ,10 p.m ,91 p.m ,33 p.m , p.m ,26 p.m ,82 p.m ,23 p.m ,21 p.m , p.m ,48 p.m ,20 p.m ,01 p.m ,10 p.m ,32 p.m , p.m ,11 p.m ,90 p.m ,63 p.m , Celkem bod p.m , /16 mg/lk 33

34 KAPITOLA 3 2 ZŮSTATKY A ÚPRAVY ZŮSTATKŮ Z HRUBÉHO NÁRODNÍHO DŮCHODU/PRODUKTU ZA PŘEDCHOZÍ ROZPOČTOVÉ ROKY VYCHÁZEJÍCÍ Z POUŽITÍ ČL. 10 ODST. 6, 7 A 8 NAŘÍZENÍ (ES, EURATOM) Č. 1150/2000 Hlava Kapitola Článek Bod Název Rozpočet 2016 Postoj Rady k NOR č. 4/2016 Nová částka 3 2 ZŮSTATKY A ÚPRAVY ZŮSTATKŮ Z HRUBÉHO NÁRODNÍHO DŮCHODU/PRODUKTU ZA PŘEDCHOZÍ ROZPOČTOVÉ ROKY VYCHÁZEJÍCÍ Z POUŽITÍ ČL. 10 ODST. 6, 7 A 8 NAŘÍZENÍ (ES, EURATOM) Č. 1150/ Použití čl. 10 odst. 6, 7 a 8 nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000 pro rozpočtový rok 1995 a následující rozpočtové roky Použití čl. 10 odst. 6, 7 a 8 nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000 pro rozpočtový rok 1995 a následující rozpočtové roky p.m. p.m. Článek Dílčí součet p.m. p.m. Kapitola 3 2 Celkem p.m. p.m. Článek Použití čl. 10 odst. 6, 7 a 8 nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000 pro rozpočtový rok 1995 a následující rozpočtové roky Bod Použití čl. 10 odst. 6, 7 a 8 nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000 pro rozpočtový rok 1995 a následující rozpočtové roky p.m. p.m. Poznámky Na základě údajů pro agregovaný hrubý národní důchod a jeho složky z předchozího roku poskytnutých členskými státy podle čl. 2 odst. 2 nařízení č. 1287/2003 se každému členskému státu odepíše částka vypočtená podle pravidel Unie a přičte se mu dvanáct plateb provedených během uvedeného předchozího rozpočtového roku. Komise vypočte zůstatek každého členského státu a sdělí jej tomuto členskému státu včas, aby jej v první prosincový pracovní den téhož roku zapsal na účet Komise uvedený v čl. 9 odst. 1 nařízení (ES, Euratom) č. 1150/ /16 mg/lk 34

35 Veškeré změny hrubého národního produktu/hrubého národního příjmu z předchozích finančních let podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES, Euratom) č. 1287/2003, s výhradou článků 4 a 5 uvedeného nařízení, vedou u každého dotčeného členského státu k přizpůsobení zůstatku vytvořenému podle čl. 10 odst. 7 nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000. Právní základ Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000 ze dne 22. května 2000, kterým se provádí rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (Úř. věst. L 130, , s. 1), a zejména čl. 10 odst. 6, 7 a 8 uvedeného nařízení. Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 ze dne 15. července 2003 o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách (Úř. věst. L 181, , s.1). Belgie Bulharsko Česká republika Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie Chorvatsko Itálie Kypr Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Malta Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Spojené království Členský stát Rozpočet 2016 Rozpočet 2015 Plnění 2014 p.m ,02 p.m ,83 p.m ,36 p.m ,57 p.m ,89 p.m ,28 p.m ,37 p.m ,38 p.m ,25 p.m , p.m ,69 p.m ,19 p.m , p.m ,02 p.m ,54 p.m ,21 p.m ,61 p.m , p.m ,17 p.m ,31 p.m ,91 p.m ,62 p.m ,16 p.m , p.m ,68 p.m ,72 p.m ,28 p.m , Celkem bod p.m , /16 mg/lk 35

Rada Evropské unie Brusel 17. června 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 17. června 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 17. června 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 DŮVODOVÁ ZPRÁVA Předmět: Návrh opravného rozpočtu č. 2 k souhrnnému rozpočtu na rok 2016: zahrnutí přebytku za rozpočtový rok 2015 -

Více

CS Úřední věstník Evropské unie

CS Úřední věstník Evropské unie L 227/1 I (Legislativní akty) PŘIJETÍ (EU, Euratom) 2017/1487 opravného rozpočtu Evropské unie č. 2 na rozpočtový rok 2017 s konečnou platností PŘEDSEDA EVROPSKÉHO PARLAMENTU, s ohledem na Smlouvu o fungování

Více

Přijetí (EU, Euratom) 2018/1577 opravného rozpočtu Evropské unie č. 4 na rozpočtový rok 2018 s konečnou platností... 1

Přijetí (EU, Euratom) 2018/1577 opravného rozpočtu Evropské unie č. 4 na rozpočtový rok 2018 s konečnou platností... 1 Úřední věstník Evropské unie L 266 České vydání Právní předpisy Ročník 61 24. října 2018 Obsah I Legislativní akty Přijetí (EU, Euratom) 2018/1577 opravného rozpočtu Evropské unie č. 4 na rozpočtový rok

Více

Rada Evropské unie Brusel 7. října 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 7. října 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 7. října 2016 (OR. en) 13015/16 FIN 631 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 7. října 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 660 final Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel,

Více

Rada Evropské unie Brusel 12. září 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 12. září 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 2. září 206 (OR. en) 900/6 BUDGET 23 DŮVODOVÁ ZPRÁVA Předmět: Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 207: postoj Rady ze dne 2. září 206 %[ ]MD:DocNr%%MD:FirstRevNr%/%MD:Y

Více

ROZHODNUTÍ RADA. ROZHODNUTÍ RADY ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (2007/436/ES, Euratom)

ROZHODNUTÍ RADA. ROZHODNUTÍ RADY ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (2007/436/ES, Euratom) 23.6.2007 Úřední věstník Evropské unie L 163/17 II (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné) ROZHODNUTÍ RADA ROZHODNUTÍ RADY ze dne 7. června 2007 o systému

Více

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU č. 6 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2013 VÝKAZ PŘÍJMŮ PODLE ODDÍLŮ

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU č. 6 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2013 VÝKAZ PŘÍJMŮ PODLE ODDÍLŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.7.2013 COM(2013) 518 final NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU č. 6 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2013 VÝKAZ PŘÍJMŮ PODLE ODDÍLŮ CS CS NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU č. 6 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.12.2016 COM(2016) 829 final ANNEX 1 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Přizpůsobení stropu vlastních zdrojů a stropu prostředků na závazky v souvislosti

Více

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ. Finanční informace o Evropském rozvojovém fondu. Evropský rozvojový fond (ERF): prognózy závazků, plateb a příspěvků

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ. Finanční informace o Evropském rozvojovém fondu. Evropský rozvojový fond (ERF): prognózy závazků, plateb a příspěvků EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.6.2017 COM(2017) 299 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ Finanční informace o Evropském rozvojovém fondu Evropský rozvojový fond (ERF): prognózy závazků, plateb a příspěvků CS CS

Více

Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část

Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část Reálný HDP na obyvatele v Eurech Belgie 27500 27700 27800 28600 29000 29500 30200 30200 29200 29600 29800 29009 Bulharsko 2300 2500 2600 2800 3000 3200

Více

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 23 Beschluss Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ROZHODNUTÍ

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 23 Beschluss Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ROZHODNUTÍ 271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 23 Beschluss Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 7 L 168/105 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů

Více

V Bruselu dne XXX [ ](2013) XXX draft SDĚLENÍ KOMISE

V Bruselu dne XXX [ ](2013) XXX draft SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX [ ](2013) XXX draft SDĚLENÍ KOMISE Uplatňování článku 260 Smlouvy o fungování Evropské unie. Aktualizace údajů pro výpočet paušálních částek a penále, které Komise navrhuje

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 20. listopadu 2008 (OR. en) 15177/1/08 REV 1. Interinstitucionální spis: 2008/0089 (CNS) FIN 440 RESPR 3 CADREFIN 13

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 20. listopadu 2008 (OR. en) 15177/1/08 REV 1. Interinstitucionální spis: 2008/0089 (CNS) FIN 440 RESPR 3 CADREFIN 13 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 20. listopadu 2008 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2008/0089 (CNS) 15177/1/08 REV 1 FIN 440 RESPR 3 CADREFIN 13 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: NAŘÍZENÍ RADY, kterým

Více

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 4 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2012 SOUHRNNÝ VÝKAZ PŘÍJMŮ. VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III Komise

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 4 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2012 SOUHRNNÝ VÝKAZ PŘÍJMŮ. VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III Komise EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.6.2012 COM(2012) 340 final NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 4 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2012 SOUHRNNÝ VÝKAZ PŘÍJMŮ VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III Komise CS CS NÁVRH

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. března 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 17. března 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 17. března 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2014/0013 (NLE) 15436/15 AGRI 684 AGRIORG 101 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (EU)

Více

V Bruselu dne COM(2017) 622 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ

V Bruselu dne COM(2017) 622 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.10.2017 COM(2017) 622 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ Evropský rozvojový fond (EDF): prognózy závazků, plateb a příspěvků členských států na období let 2017, 2018, 2019 a nezávazné

Více

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 7 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2013 SOUHRNNÝ VÝKAZ PŘÍJMŮ. SOUHRNNÝ VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III Komise

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 7 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2013 SOUHRNNÝ VÝKAZ PŘÍJMŮ. SOUHRNNÝ VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III Komise EUROPEAN COMMISSION Brussels, 25.7.2013 COM(2013) 557 final NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 7 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2013 SOUHRNNÝ VÝKAZ PŘÍJMŮ SOUHRNNÝ VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III Komise CS

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 5 PRO SOUHRNNÝ ROZPOČET NA ROK 2005 CELKOVÝ VÝKAZ PŘÍJMŮ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 5 PRO SOUHRNNÝ ROZPOČET NA ROK 2005 CELKOVÝ VÝKAZ PŘÍJMŮ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 6.6.2005 SEK(2005) 758 v konecném znení PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 5 PRO SOUHRNNÝ ROZPOČET NA ROK 2005 CELKOVÝ VÝKAZ PŘÍJMŮ CS CS PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Technická úprava finančního výhledu pro rok 2006 podle vývoje hrubého národního důchodu (HND) a cen

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Technická úprava finančního výhledu pro rok 2006 podle vývoje hrubého národního důchodu (HND) a cen "A - "A - KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 28.12.24 KOM(24) 837 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Technická úprava finančního výhledu pro rok 26 podle vývoje hrubého

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. července 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 20. července 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 20. července 2015 (OR. en) 10933/15 FIN 523 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 15. července 2015 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské

Více

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Technické úpravy finančního rámce pro rok 2015 podle vývoje HND

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Technické úpravy finančního rámce pro rok 2015 podle vývoje HND EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.5.2014 COM(2014) 307 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Technické úpravy finančního rámce pro rok 2015 podle vývoje HND (Článek 6 nařízení Rady č. 1311/2013,

Více

11166/16 ADD 1 jh/rk 1 DG G 2A

11166/16 ADD 1 jh/rk 1 DG G 2A Rada Evropské unie Brusel 19. července 2016 (OR. en) 11166/16 ADD 1 FIN 472 PE-L 46 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Rozpočtový výbor Výbor stálých zástupců / Rada Předmět: Návrh souhrnného rozpočtu Evropské

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro

Více

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Návrh NAŘÍZENÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.11.2014 COM(2014) 704 final/2 2014/0332 (NLE) CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre 2014. Concerne la correction de l'acronyme.

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2017

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2017 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.3.2017 COM(2017) 150 final 2017/0068 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro

Více

Rada Evropské unie Brusel 31. května 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 31. května 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 31. května 2017 (OR. en) 9795/17 FIN 334 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 30. května 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2017) 288 final Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel,

Více

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Technická úprava finančního rámce pro rok 2013 podle vývoje HND

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Technická úprava finančního rámce pro rok 2013 podle vývoje HND EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.4.2012 COM(2012) 184 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Technická úprava finančního rámce pro rok 2013 podle vývoje HND (Bod 16 interinstitucionální dohody

Více

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení.

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení. PŘÍLOHA III USTANOVENÍ ÚMLUV O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, která zůstávají v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení - ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení nevztahující se na všechny osoby, na něž se

Více

PGI 2. Evropská rada Brusel 19. června 2018 (OR. en) EUCO 7/1/18 REV 1

PGI 2. Evropská rada Brusel 19. června 2018 (OR. en) EUCO 7/1/18 REV 1 Evropská rada Brusel 19. června 2018 (OR. en) Interinstitucionální spisy: 2017/0900 (NLE) 2013/0900 (NLE) EUCO 7/1/18 REV 1 INST 92 POLGEN 23 CO EUR 8 PRÁVNÍ AKTY Předmět: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ RADY, kterým

Více

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Technické úpravy finančního rámce pro rok 2016 podle vývoje HND

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Technické úpravy finančního rámce pro rok 2016 podle vývoje HND EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.5.2015 COM(2015) 320 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Technické úpravy finančního rámce pro rok 2016 podle vývoje HND (Článek 6 nařízení Rady č. 1311/2013,

Více

Úřední věstník Evropské unie L 172. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Ročník července České vydání.

Úřední věstník Evropské unie L 172. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Ročník července České vydání. Úřední věstník Evropské unie L 172 České vydání Právní předpisy Ročník 61 9. července 2018 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/963 ze dne 6. července 2018, kterým

Více

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU č. 4 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2014 SOUHRNNÝ VÝKAZ PŘÍJMŮ

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU č. 4 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2014 SOUHRNNÝ VÝKAZ PŘÍJMŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.7.2014 COM(2014) 461 final NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU č. 4 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2014 SOUHRNNÝ VÝKAZ PŘÍJMŮ VÝKAZ VÝDAJŮ V ČLENĚNÍ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III Komise Oddíl

Více

Úřední věstník Evropské unie L 165 I. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Ročník července České vydání.

Úřední věstník Evropské unie L 165 I. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Ročník července České vydání. Úřední věstník Evropské unie L 165 I České vydání Právní předpisy Ročník 61 2. července 2018 Obsah II Nelegislativní akty ROZHODNUTÍ Rozhodnutí Evropské rady (EU) 2018/937 ze dne 28. června 2018, kterým

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 22.2.2019 L 51 I/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/316 ze dne 21. února 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1408/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské

Více

7003/17 jh/lk 1 DGG 2A

7003/17 jh/lk 1 DGG 2A Rada Evropské unie Brusel 3. dubna 2017 (OR. en) 7003/17 BUDGET 2 DŮVODOVÁ ZPRÁVA Předmět: Návrh opravného rozpočtu č. 1 k souhrnnému rozpočtu na rok 2017 předkládaný spolu s návrhem na uvolnění prostředků

Více

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 11 final NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘIPOJENÝ K NÁVRHU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O EVROPSKÉM FONDU

Více

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / "

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / !"!#$ %" &' ( ) *+, -+. / 0(123! " ## $%%%& %' 45 6& -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / " * = < & ' ; '.: '. 9'= '= -+. > 8= '7 :' ' '.8 55, 5' 9'= '= -?7 +., '+.8 @ A:.. =. 0(1237 7 : :' @.

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o přijetí eura Lotyšskem ke dni 1. ledna 2014

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o přijetí eura Lotyšskem ke dni 1. ledna 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.6.2013 COM(2013) 345 final 2013/0190 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o přijetí eura Lotyšskem ke dni 1. ledna 2014 CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI NÁVRHU Dne 3. května

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne ,

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne , KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.7.2009 K(2009) 5453 v konečném znění ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 23.7.2009, kterým se mění rozhodnutí 2008/458/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí

Více

SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA V ČÍSLECH

SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA V ČÍSLECH SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA V ČÍSLECH Níže uvedené tabulky přinášejí základní statistické údaje týkající se několika oblastí souvisejících se společnou zemědělskou politikou (SZP), a to konkrétně: zemědělského

Více

Stanovisko č. 7/2014. (podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce a čl. 322 odst. 2 Smlouvy o fungování EU)

Stanovisko č. 7/2014. (podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce a čl. 322 odst. 2 Smlouvy o fungování EU) Stanovisko č. 7/2014 (podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce a čl. 322 odst. 2 Smlouvy o fungování EU) k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000, kterým se provádí rozhodnutí

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI NÁVRHU V článku 305 Smlouvy

Více

EVROPSKÁ RADA Brusel 31. května 2013 (OR. en)

EVROPSKÁ RADA Brusel 31. května 2013 (OR. en) EVROPSKÁ RADA Brusel 31. května 2013 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2013/0900 (NLE) EUCO 110/13 INST 234 POLGEN 69 OC 295 PRÁVNÍ AKTY Předmět: NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ RADY, kterým se stanoví složení

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 4. února 2014 (OR. en) 18140/13 Interinstitucionální spis: 2013/0428 (NLE) ASILE 65 N 14

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 4. února 2014 (OR. en) 18140/13 Interinstitucionální spis: 2013/0428 (NLE) ASILE 65 N 14 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 4. února 2014 (OR. en) 18140/13 Interinstitucionální spis: 2013/0428 (NLE) ASILE 65 N 14 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Ujednání mezi Evropskou unií a Norským královstvím

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) L 242/10 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1613 ze dne 8. září 2016, kterým se stanoví mimořádná podpora na přizpůsobení pro producenty mléka a zemědělce v dalších odvětvích živočišné výroby

Více

15. REGIONÁLNÍ POLITIKA A KOORDINACE STRUKTURÁLNÍCH NÁSTROJŮ

15. REGIONÁLNÍ POLITIKA A KOORDINACE STRUKTURÁLNÍCH NÁSTROJŮ 15. REGIONÁLNÍ POLITIKA A KOORDINACE STRUKTURÁLNÍCH NÁSTROJŮ 1. 31994 R 1164: Nařízení Rady (ES) č. 1164/94 ze dne 16. května 1994 o zřízení Fondu soudržnosti (Úř. věst. L 130, 25. 5. 1994, s. 1), ve znění:

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.9.2016 COM(2016) 604 final 2016/0283 (APP) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období

Více

(96. týden) N 118 / 10

(96. týden) N 118 / 10 N 118 / 10 10. funkční období N 118 / 10 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014 2020 (96. týden) 2016 Rada Evropské

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o výdajích EZZF. Systém včasného varování č. 12/2013

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o výdajích EZZF. Systém včasného varování č. 12/2013 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.1.2014 COM(2014) 19 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o výdajích EZZF Systém včasného varování č. 12/2013 CS CS OBSAH 1. Úvod......3 2. Příjmy účelově vázané

Více

A. BELGIE - Neuplatňuje se. B. ČESKÁ REPUBLIKA - Neuplatňuje se. C. DÁNSKO - Neuplatňuje se. D. NĚMECKO- Neuplatňuje se. E. ESTONSKO - Neuplatňuje se.

A. BELGIE - Neuplatňuje se. B. ČESKÁ REPUBLIKA - Neuplatňuje se. C. DÁNSKO - Neuplatňuje se. D. NĚMECKO- Neuplatňuje se. E. ESTONSKO - Neuplatňuje se. PŘÍLOHA II (Článek 1 (j) a (u) Nařízení) I. Zvláštní soustavy pro samostatně výdělečně činné osoby vyňaté z rozsahu působnosti Nařízení podle čtvrtého pododstavce článku 1 (j) A. BELGIE - Neuplatňuje se.

Více

ANNEX PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

ANNEX PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.12.2017 COM(2017) 722 final ANNEX PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a jejích členských států a prozatímním provádění třetího dodatkového protokolu

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o podpisu Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými

Více

Členské státy vrátí Komisi 335 milionů EUR z výdajů na společnou zemědělskou politiku

Členské státy vrátí Komisi 335 milionů EUR z výdajů na společnou zemědělskou politiku EVROPSKÁ KOMISE TISKOVÁ ZPRÁVA Brusel 12. prosince 2013 Členské státy vrátí Komisi 335 milionů EUR z výdajů na společnou zemědělskou politiku Evropská komise dnes v rámci tzv. schválení účetní závěrky

Více

(4) V odvětví výroby mléka a mléčných výrobků a vepřového masa proto došlo k narušení trhu v důsledku silné nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou.

(4) V odvětví výroby mléka a mléčných výrobků a vepřového masa proto došlo k narušení trhu v důsledku silné nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou. 16.10.2015 L 271/25 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/1853 ze dne 15. října 2015, kterým se stanoví dočasná mimořádná podpora pro zemědělce v odvětví živočišné výroby EVROPSKÁ KOMISE, s ohledem

Více

V Bruselu dne COM(2016) 618 final ZPRÁVA KOMISE

V Bruselu dne COM(2016) 618 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.9.2016 COM(2016) 618 final ZPRÁVA KOMISE Zpráva k usnadnění výpočtu množství přiděleného Evropské unii a zpráva k usnadnění výpočtu společného množství přiděleného Unii,

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 2. září 2013 (OR. en) 13238/13 Interinstitucionální spis: 2013/0254 (NLE) SM 6 ELARG 109 UD 212 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 2. září 2013 (OR. en) 13238/13 Interinstitucionální spis: 2013/0254 (NLE) SM 6 ELARG 109 UD 212 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 2. září 2013 (OR. en) 13238/13 Interinstitucionální spis: 2013/0254 (NLE) SM 6 ELARG 109 UD 212 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 2. srpna 2013 Č. dok. Komise: COM(2013)

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2016 COM(2016) 90 final ANNEX 1 PŘÍLOHA k návrhu rozhodnutí Rady o podpisu, jménem Evropské unie a jejích členských států, protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci,

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC Dosud bylo realizováno celkem pět víceletých finančních rámců: Delorsův balíček I (1988 1992), Delorsův balíček II (1993 1999), Agenda 2000 (2000 2006), víceletý finanční rámec

Více

Rada Evropské unie Brusel 8. prosince 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 8. prosince 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 8. prosince 2016 (OR. en) 15387/16 ADD 3 JAI 1073 ASIM 165 CO EUR-PREP 50 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 8. prosince 2016 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel,

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 1/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: OBSAH NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou v příloze návrh smlouvy

Více

Rada Evropské unie Brusel 18. května 2017 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 18. května 2017 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 18. května 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 17. května 2017 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka Evropské

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Brusel 20. června 2017 (OR. en) 2016/0186 (COD) PE-CONS 25/17 CULT 69 AELE 49 EEE 27 CODEC 867 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Více

Ekonomika Evropská unie

Ekonomika Evropská unie S třední škola stavební Jihlava Ekonomika 1 04. Evropská unie Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a zkvalitnění

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uplatňování ustanovení schengenského acquis v oblasti Schengenského informačního systému v Chorvatské republice

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uplatňování ustanovení schengenského acquis v oblasti Schengenského informačního systému v Chorvatské republice EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.1.2017 COM(2017) 17 final 2017/0011 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uplatňování ustanovení schengenského acquis v oblasti Schengenského informačního systému v Chorvatské

Více

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27.

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. února 1987) b) Zaručený příjem pro starší osoby (zákon ze dne 22. března

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 4. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. Téměř ve všech zemích EU28 se ve 4. čtvrtletí

Více

Ratifikace druhého kontrolního období Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu

Ratifikace druhého kontrolního období Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX [ ](2013) XXX Ratifikace druhého kontrolního období Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu DOPLNĚK k návrhu ROZHODNUTÍ RADY o

Více

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY ROZHODNUTÍ RADY o přijetí jednacího řádu Výboru pro investiční nástroj zřízeného pod záštitou Evropské investiční banky

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY ROZHODNUTÍ RADY o přijetí jednacího řádu Výboru pro investiční nástroj zřízeného pod záštitou Evropské investiční banky RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 23. září 2008 (OR. en) 11425/08 ACP 115 FIN 263 PTOM 22 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: ROZHODNUTÍ RADY o přijetí jednacího řádu Výboru pro investiční nástroj zřízeného pod

Více

Rada Evropské unie Brusel 1. března 2018 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 1. března 2018 (OR. en) Conseil UE Rada Evropské unie Brusel 1. března 2018 (OR. en) 6393/18 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: LIMITE PUBLIC CORLX 98 CFSP/PESC 169 CSDP/PSDC 83 FIN 145 ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví seznam

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

PŘIJATÉ TEXTY. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. února 2018 o složení Evropského parlamentu (2017/2054(INL) 2017/0900(NLE))

PŘIJATÉ TEXTY. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. února 2018 o složení Evropského parlamentu (2017/2054(INL) 2017/0900(NLE)) Evropský parlament 2014-2019 PŘIJATÉ TEXTY P8_TA(2018)0029 Složení Evropského parlamentu Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. února 2018 o složení Evropského parlamentu (2017/2054(INL) 2017/0900(NLE))

Více

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ SN 2682/13 ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ GENERÁLNÍ TAJEMNÍK RADY, s ohledem na jednací řád Evropské rady ze dne 1. prosince 2009

Více

PŘÍLOHA. návrhu. rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu. rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o postoji, který má být přijat jménem Evropské unie ohledně návrhu rozhodnutí č. 1/2016 smíšeného výboru

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EU, EURATOM) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014 2020

NAŘÍZENÍ RADY (EU, EURATOM) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014 2020 L 347/884 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ RADY (EU, EURATOM) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014 2020 RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Rozpočet Evropské unie Je hlavním nástrojem pro financování politik Evropské unie a slouží k finančnímu zajištění fungování EU jako

Více

A8-0061/19 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÉHO PARLAMENTU * k návrhu Komise

A8-0061/19 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÉHO PARLAMENTU * k návrhu Komise 8.6.2017 A8-0061/19 Pozměňovací návrh 19 Petra Kammerevert za Výbor pro kulturu a vzdělávání Zpráva Santiago Fisas Ayxelà Evropská hlavní města kultury pro roky 2020 až 2033 COM(2016)0400 C8-0223/2016

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o výdajích EZZF. Systém včasného varování č /2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o výdajích EZZF. Systém včasného varování č /2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.1.2015 COM(2015) 19 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o výdajích EZZF Systém včasného varování č. 11-12/2014 CS CS OBSAH 1. Úvod...3 2. Příjmy účelově vázané

Více

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01)

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/3 Obsah SMLOUVA

Více

PŘÍLOHA II USTANOVENÍ ÚMLUV, KTERÉ ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI, A KTERÉ SE PŘÍPADNĚ OMEZUJÍ NA OSOBY, NA NĚŽ SE VZTAHUJÍ (Čl. 8 odst.1) Obecné poznámky Je

PŘÍLOHA II USTANOVENÍ ÚMLUV, KTERÉ ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI, A KTERÉ SE PŘÍPADNĚ OMEZUJÍ NA OSOBY, NA NĚŽ SE VZTAHUJÍ (Čl. 8 odst.1) Obecné poznámky Je PŘÍLOHA II USTANOVENÍ ÚMLUV, KTERÉ ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI, A KTERÉ SE PŘÍPADNĚ OMEZUJÍ NA OSOBY, NA NĚŽ SE VZTAHUJÍ (Čl. 8 odst.1) Obecné poznámky Je nutné poznamenat, že v této příloze nejsou uvedena ustanovení

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Ceník přepravce BALIKSERVIS Doba přepravy

Ceník přepravce BALIKSERVIS Doba přepravy Ceník přepravce BALIKSERVIS 1 2 3 5 10 15 20 25 30 40 50 70 100 150 200 300 400 500 700 1-1 1 55 550 596 685 716 974 1 236 1 565 1 893 2 469 2 993 SK SK 1 SK 5 90 179 180 190 211 232 239 255 272 304 349

Více

Hodnotící tabulka jednotného trhu

Hodnotící tabulka jednotného trhu Hodnotící tabulka jednotného trhu Výsledky členských států Česká republika (Sledované období: 2015) Transpozice právních předpisů Transpoziční deficit: 0,8 % (v minulé zprávě: 0,5 %) další zvýšení, nyní

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/BA/cs 1

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/BA/cs 1 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/CE/BA/cs 1 Zplnomocnění zástupci: BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÉ REPUBLIKY, ČESKÉ REPUBLIKY, DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, ESTONSKÉ REPUBLIKY, ŘECKÉ REPUBLIKY, ŠPANĚLSKÉHO

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne ,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne , EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.4.2018 C(2018) 2420 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne 26.4.2018, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014, pokud jde o

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Protokolu (2015), kterým se mění příloha dohody o obchodování s civilními letadly obsahující

Více

INFORMACE. Notifikace technických předpisů v Evropě v číslech. Alžběta Vazačová. Úvod

INFORMACE. Notifikace technických předpisů v Evropě v číslech. Alžběta Vazačová. Úvod Alžběta Vazačová INFORMACE Notifikace technických předpisů v Evropě v číslech Úvod Členství v EU a Evropském hospodářském prostoru (EHP) s sebou nese povinnost zachovávat volný vnitřní trh bez překážek

Více

Pozměněný návrh ROZHODNUTÍ RADY. o systému vlastních zdrojů Evropské unie. (//ES, Euratom)

Pozměněný návrh ROZHODNUTÍ RADY. o systému vlastních zdrojů Evropské unie. (//ES, Euratom) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.11.2011 KOM(2011) 739 v konečném znění 2011/0183 (CNS) Pozměněný návrh ROZHODNUTÍ RADY o systému vlastních zdrojů Evropské unie (//ES, Euratom) DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. ÚVOD Komise

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.12. COM() 597 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o údajích týkajících se rozpočtových dopadů každoroční aktualizace odměn a důchodů úředníků a ostatních zaměstnanců

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. V 1. čtvrtletí roku 2016 se téměř ve všech

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

Mezivládní organizace jediná úroveň

Mezivládní organizace jediná úroveň Mezivládní organizace jediná úroveň State E State F State D State C Mezivládní organizace State B State A State G Nadstátní organizace dvouúrovňová soustava State E Nadstátní organizace State F State D

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2011R0562 CS 10.03.2012 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 562/2011 ze dne 10.

Více

STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT

STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT Únor 2003 Tento dokument je určen pro informaci v souvislosti s předložením návrhu usnesení o palivech bez obsahu

Více

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 Na tiskové konferenci, konané dne 18. března 2011, ministr financí Miroslav Kalousek představil reformu přímých daní a odvodů, která by měla tvořit třetí pilíř komplexní daňové

Více

Stanovisko č. 7/2015

Stanovisko č. 7/2015 Stanovisko č. 7/2015 (podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce a čl. 322 odst. 2 Smlouvy o fungování EU) k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014 o metodách a postupu

Více

PŘÍLOHY. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady. o evropské občanské iniciativě. {SWD(2017) 294 final}

PŘÍLOHY. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady. o evropské občanské iniciativě. {SWD(2017) 294 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.9.2017 COM(2017) 482 final ANNEXES 1 to 7 PŘÍLOHY návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské občanské iniciativě {SWD(2017) 294 final} CS CS PŘÍLOHY PŘÍLOHA

Více