Analýza posunu školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza posunu školy"

Transkript

1 DFHOV SOS Analýza posunu školy Tato zpráva zobrazuje, nakolik se názory respondentů k jednotlivým otázkám během opakovaného dotazníkového šetření v oblasti klimatu změnily. Zaznamenána je změna četnosti výběru odpovědí (otázky s možností vícenásobné odpovědi), respektive posun průměrného hodnocení (otázky s výběrem jedné odpovědi ze škály). Počet znamének ukazuje míru změny / posunu nárůst () či pokles ().

2 DFHOV SOS 1. část hodnocení změny : 6 1%.... () 16 30%... () více než 30%... () STUDENTI Vícenásobné odpovědi změna vyjadřuje změnu podílu respondentů, kteří danou odpověď označili v současném šetření proti předchozímu projektu. Setkal(a) jsi se někdy na této škole se šikanou? byl(a) jsem svědkem šikany slyšel(a) jsem, že někoho šikanovali Vyber činnosti, které ve škole často děláte. 6 posloucháme a zapisujeme si učíme se látku nazpaměť bez porozumění diskutujeme nad probíranou látkou řešíme úkoly samostatně používáme počítače mimo hodiny výpočetní techniky pracujeme ve skupinách Co je pro tebe nejčastěji překážkou v dosahování lepších studijních výsledků? vlastní neochota. nepřízeň učitelů. přílišná náročnost studia. nepřátelství spolužáků. 2 Stránka 2 z 7

3 DFHOV SOS 2. část hodnocení změny : 6 1%.... () 16 30%... () více než 30%... () Učíš se ve škole řešit běžné životní situace? Má u tebe vedení této školy (ředitel, zástupci) respekt a autoritu? Komunikuje škola dostatečně s tvými rodiči? Probíhá výuka ve vaší třídě zajímavým způsobem? Jsou tvoji učitelé otevřeni ke spolupráci se studenty? Mají učitelé ve vaší třídě u studentů autoritu? Dokáží ti učitelé dobře vysvětlit učivo? Splňuje tvoje škola cíl: rozvíjet schopnost řešit samostatně problémy? rozvíjet schopnost samostatně se učit? rozvíjet vyjadřovací schopnosti? rozvíjet schopnost vést diskuzi, obhajovat vlastní názor? rozvíjet zdravé sebevědomí a schopnost sebekritiky? vést k respektu k životnímu prostředí? vést k respektu k odlišnostem (kulturním, etnickým...)? dávat příležitosti k úvahám nad možnostmi svého dalšího uplatnění? Chození do školy pro mě není stresující. Nesetkávám se s tím, že by někdo ze studentů v areálu školy: 9 pil alkohol. kouřil cigarety. užíval marihuanu. Nakolik jsi na této škole spokojen(a): STUDENTI Otázky, ve kterých se vybírala jedna odpověď ze škály. Odpovědi byly přepočteny na body a změna vyjadřuje procentní změnu souhrnné přepočtené hodnoty za všechny respondenty školy. V této škole se nevyskytují závažné negativní jevy (drogy, šikana ). užíval jiné drogy. Ve škole nejsem přetěžován(a). Dokážete se jako třída dohodnout na společných záležitostech? Radí ti učitelé individuálně, jak se zlepšit v jejich předmětu? Jsi rád(a), že máte právě tohoto třídního učitele (učitelku)? Zajímají se učitelé, jak ti vyhovuje jejich způsob výuky? s vedením školy? se vztahy mezi učiteli a studenty? s výběrem volitelných předmětů? se vzhledem budovy, tříd a chodeb? se školní jídelnou? s možnostmi pro seberealizaci studentů? Stránka 3 z 7

4 DFHOV SOS 1. část hodnocení změny : 6 1%.... () 16 30%... () více než 30%... () UČITELÉ Vícenásobné odpovědi změna vyjadřuje změnu podílu respondentů, kteří danou odpověď označili v současném šetření proti předchozímu projektu. Co u svých studentů především hodnotíte (čeho si nejvíc všímáte)? zvládnutí učiva vyjadřování (argumentaci, slovní zásobu...) schopnost spolupráce s ostatními aktivitu v hodinách U svých studentů hodnotím především chování v hodinách Co je pro vaše studenty nejčastější překážkou v dosahování lepších studijních výsledků? 3 nepřízeň učitele. nedostatek času. špatné podmínky doma. Co pokládáte za svůj hlavní úkol učitele? organizovat výuku tak, aby studenty bavila kompenzovat rozdíly mezi studenty dané jejich různým rodinným zázemím předat studentům všechny důležité znalosti připravit studenty tak, aby úspěšně složili přijímací zkoušky na VŠ, na další studium rozvíjet další dovednosti a kompetence studentů (diskutovat, pracovat v týmu, hájit názor, argumentovat) Přemýšlíte vážně o odchodu ze školy? 1 ano, chci odejít na jinou školu, na této nejsem spokojen Které oblasti života školy by měli rodiče ovlivňovat? cíle a směřování školy organizaci výuky způsob komunikace rodičů se školou rozsah mimoškolních aktivit 1 Stránka z 7

5 DFHOV SOS 2. část hodnocení změny : 6 1%.... () 16 30%... () více než 30%... () Je v této škole celkově příjemné prostředí a atmosféra? Je tato škola dobře materiálně vybavena (pomůcky, počítače, kopírka...)? Organizuje vedení (ředitel, zástupci) dobře chod školy? Respektuje vedení této školy názory učitelů? Má u vás vedení této školy (ředitel, zástupci) respekt a autoritu? Myslíte si, že se škola prezentuje kvalitně na veřejnosti (web, časopis...)? Komunikujete s rodiči vašich studentů dostatečně? Je výuka na této škole kvalitní? Splňuje vaše škola cíl: UČITELÉ Otázky, ve kterých se vybírala jedna odpověď ze škály. Odpovědi byly přepočteny na body a změna vyjadřuje procentní změnu souhrnné přepočtené hodnoty za všechny respondenty školy. Myslíte si, že se ve škole řeší správným způsobem kázeňské problémy? Probíhá výuka ve vašich hodinách zajímavým způsobem? V této škole se nevyskytují závažné negativní jevy (drogy, šikana ). rozvíjet schopnost spolupracovat s ostatními (v týmu)? vést k respektu k životnímu prostředí? Radíte individuálně svým studentům, jak se zlepšit ve vašem předmětu? Myslíte si, že by se vás vaši kolegové ve škole zastali proti případné křivdě způsobené vedením nebo jinými kolegy? Nikdy neporušuji to, co sám(sama) požaduji po studentech (např. včasné příchody, stanovené termíny apod.)? Je spolupráce učitelů v rámci mezipředmětových vztahů dostačující? Mají učitelé této školy reálnou možnost ovlivňovat chod školy a její budoucnost? Jste ve škole ve společnosti svých kolegů rád(a)? Nakolik jste na této škole spokojen(a): se vztahy mezi studenty? s chováním studentů? se sportovním zázemím školy? se školní jídelnou? s možnostmi pro seberealizaci studentů? 11 8 Stránka z 7

6 DFHOV SOS 1. část hodnocení změny : 6 1%.... () 16 30%... () více než 30%... () RODIČE Vícenásobné odpovědi změna vyjadřuje změnu podílu respondentů, kteří danou odpověď označili v současném šetření proti předchozímu projektu. Podle čeho jste se rozhodovali při výběru střední školy pro vaše dítě? pověst školy zaměření školy nebo některé třídy (jazyky, sport atd.) zaujala nás prezentace školy šlo o další variantu po nepřijetí na jinou školu Které oblasti života školy máte zájem ovlivňovat? cíle a směřování školy obsah výuky personální obsazení školy způsob komunikace rodičů se školou rozsah mimoškolních aktivit 1 Stránka 6 z 7

7 DFHOV SOS 2. část hodnocení změny : 6 1%.... () 16 30%... () více než 30%... () Myslíte si, že se ve škole řeší správným způsobem kázeňské problémy? Je v této škole celkově příjemné prostředí a atmosféra? Probíhá výuka ve třídě vašeho dítěte zajímavým způsobem? Splňuje škola vašeho dítěte cíl: předat maximum znalostí a vědomostí? dobře připravit na přijímací zkoušky k dalšímu studiu? rozvíjet schopnost řešit samostatně problémy? rozvíjet schopnost samostatně se učit? rozvíjet schopnost vést diskuzi, obhajovat vlastní názor? rozvíjet schopnost spolupracovat s ostatními (práce v týmu)? rozvíjet zdravé sebevědomí a schopnost sebekritiky? vést k respektu k odlišnostem (kulturním, etnickým...)? dávat příležitosti k rozmýšleni se nad možnostmi svého dalšího uplatnění? dobře připravit na maturitu? Doporučili byste tuto školu svým přátelům, pokud by hledali školu pro své dítě? Naše dítě ve škole není přetěžováno. Dostáváte dostatečné informace o výkonu vašeho dítěte a možnostech jeho zlepšení? Jste spokojeni s prací třídního učitele(učitelky)? Nakolik jste na této škole spokojeni: RODIČE Otázky, ve kterých se vybírala jedna odpověď ze škály. Odpovědi byly přepočteny na body a změna vyjadřuje procentní změnu souhrnné přepočtené hodnoty za všechny respondenty školy. Organizuje vedení (ředitel, zástupci) dobře chod školy? Respektuje vedení této školy názory rodičů? Má u vás vedení této školy (ředitel, zástupci) respekt a autoritu? Myslíte si, že se škola prezentuje kvalitně na veřejnosti (web, časopis...)? Komunikuje s vámi škola dostatečně? Chovají se studenti ve třídě vašeho dítěte vhodně ke svým učitelům? V této škole se nevyskytují závažné negativní jevy (drogy, šikana ). Máte dostatek finančních prostředků na pokrytí mimovyučovacích aktivit vašeho dítěte pořádaných školou (např. exkurzí, zájezdů, výcvikových kurzů)? Poskytuje tato škola vašemu dítěti dostatek příležitostí vzdělávat se podle svých zájmů a schopností? s odborností učitelů? s vedením školy? se sportovním zázemím? se školní jídelnou? Stránka 7 z 7

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EHIO1 ZŠ a MŠ, Čs. armády 1026 73581 Bohumín-Nový Bohumín MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2013/14 je

Více

Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012.

Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012. Náměty ke koordinované práci s Anketami a k vytvoření souhrnných podkladů Příloha k evaluačním nástrojům Anketa pro rodiče, Anketa pro učitele a Tomáš Kohoutek Náměty ke koordinované práci s Anketami

Více

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze MNUÁL pro tvorbu školních vzdělávacích programů N GYMNÁZIÍCH Výzkumný ústav pedagogický v Praze pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích Manuál Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období 2013/2018. Vypracovala: Mgr. Hana Šebestová

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období 2013/2018. Vypracovala: Mgr. Hana Šebestová ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2013/2018 Vypracovala: Mgr. Hana Šebestová 1 Charakteristika školy Jsme základní školou s právní subjektivitou. Pracujeme podle ŠVP ZV Zdravá škola, č. j. ZMSSD /

Více

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2009 Celková koncepce dokumentu a koordinace jeho tvorby Mgr. Gabriela

Více

V lastní hodnocení škol

V lastní hodnocení škol V lastní hodnocení škol Hodnocení kvality základního vzdělávání (pomůcka pro vlastní hodnocení škol) Česká školní inspekce pro potřebu vlastního hodnocení škol zveřejňuje materiál, který vytvořila za spoluúčasti

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Na Příkopě 16, Praha 1 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ( AUTOEVALUAČNÍ ZPRÁVA PODLE VYHLÁŠKY č. 15/2005 Sb. ) ZA ŠKOLNÍ ROKY 2005/

Více

Žáci na 2. stupni atmosféru hodnotí spíše pozitivně. Hodnotili ji 3,08 bodů ze 4 možných.

Žáci na 2. stupni atmosféru hodnotí spíše pozitivně. Hodnotili ji 3,08 bodů ze 4 možných. Analýza současného stavu ve škole K posouzení problematiky slouží i dotazníková šetření. Scio Mapa školy Tento projekt řeší detailně oblast klimatu školy. Nástrojem pro hodnocení je anonymní dotazníkové

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Vlastní hodnocení školy - Základní školy a mateřské školy Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Strana č. 1/23 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRANICE, STRUHLOVSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou

Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou 1 Obsah 1. Plán reformy kurikula 3 1.1. Výchozí dokumenty 3 1.2. Legislativa 3 2. Strategické

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů Verze 1 pro matematické třídy z 1.

Více

Vzdělávací cíle a realita výuky

Vzdělávací cíle a realita výuky Vzdělávací cíle a realita výuky Educational Aims and Actual Activities in the Classroom Irena Smetánková, Anna Šlégrová Abstrakt Pro kvalitní fungování školy a dosažení žádoucích výsledků vzdělávání je

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motivační název ŠVP ZV: Každý má svou šanci údaje o škole: název školy adresa školy Základní škola a mateřská škola Skalička, okr. Přerov ZŠ a MŠ Skalička

Více

Školní vzdělávací program MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ

Školní vzdělávací program MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ Školní vzdělávací program MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělávání: MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ Kód:

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Projekt Závěrečné hodnocení realizace projektu Metodika realizace KP na GHB

Projekt Závěrečné hodnocení realizace projektu Metodika realizace KP na GHB Projekt Závěrečné hodnocení realizace projektu Metodika realizace KP na GHB Stránka 1 z 33 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU Program: Operační program Vzdělávání pro Konkurenceschopnost Prioritní osa: Oblast podpory:

Více

RVP 23-51-H/01 Strojní mechanik. Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK

RVP 23-51-H/01 Strojní mechanik. Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK RVP 23-51-H/01 Strojní mechanik Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK Identifikační údaje Střední škola Podorlické vzdělávací centrum Název školy: Adresa školy: Zřizovatel: Podorlické sdružení zaměstnavatelů,

Více

Škola do života, život do školy.

Škola do života, život do školy. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola do života, život do školy. Předkladatel: Základní škola Sokolov Běžecká 55 Sokolov 356 IČ: 6945994 Ředitelka školy: Koordinátor : Mgr. Hana Peterová

Více

Školní vzdělávací program 23 55 H/01 Klempíř

Školní vzdělávací program 23 55 H/01 Klempíř Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Školní vzdělávací program 23 55 H/01 Klempíř - 0 - ŠVP- klempíř OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...1 PROFIL ABSOLVENTA...2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek.

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek. Koncepce rozvoje školy na školní roky 2011-2015 ZŠ T. G. Masaryka Český Krumlov Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2011 CÍL KONCEPCE Koncepce rozvoje vychází z analýzy a poznatků do roku 2010, akceptuje

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA Svazek 1 Škola orientace

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně U Kapličky 959 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Kamil Paloncy 1 Obsah: 1. Charakteristika školy

Více

Sociální činnost - ŠVP

Sociální činnost - ŠVP školní vzdělávací program Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2.1) Sociální činnost Sociální činnost - ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787 760 05 Zlín Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium ŠVP platnému počínaje 1. ročníkem ode

Více

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program Informační technologie se zaměřením na počítačovou grafiku, audio-video tvorbu a produkční tisk Identifikační údaje Střední škola Podorlické

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Tvořivá škola ZŠ Chotěšov Č.j.: OŘ 11/2007 - VV 1 1. a 2. stupeň : 1. 9. ročník Vypracovali: Mgr. Vladimír Foist, Mgr. Miroslav Čáp, koordinační tým učitelů

Více

Tvořivá škola pro všechny

Tvořivá škola pro všechny + 1/159 Tvořivá škola pro všechny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Kostelec u Křížků, okres Praha východ Předkladatel:Základní škola Kostelec u Křížků, okres Praha východ,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST zpracovaný dle Rámcového

Více