Výroční zpráva 2009/2010. Církevní základní školy svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2009/2010. Církevní základní školy svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí"

Transkript

1 Výroční zpráva 2009/2010 Církevní základní školy svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí

2 Základní údaje o škole Radost Rodina Bezpečí Víra Hradec nad Moravicí Zámecká ročník školní kuchyně s jídelnou školní družina

3 Základní údaje o škole Kroužky Pohoda Veselost Kaple Odloučené pracoviště "Pobočka" Opava - Jaktař Slavkovská ročník školní jídelna školní družina

4 Zřizovatel Biskupství ostravsko - opavské Kostelní nám.1 Ostrava

5 Vedení školy Vedení školy ředitel zástupce ředitele Hradec zástupce ředitele Opava - Ing.Tomáš Honěk - Ing.Petr Hruda - Mgr. Marie Šoltisová

6 Školská rada Předseda Členové - Ing. Martin Dušek - Václav Hanke (zvolen za pedagogické pracovníky) - Miroslav Vícha (zvolen za zákonné zástupce)

7 Náboženský rozměr školy Již od prvního dne, kdy vstoupil student do katolické školy, musí mít pocit, že se nachází v novém prostředí osvíceném světlem víry, s originální charakteristikou. Koncil to nazývá prostředím proniknutým duchem evangelia, lásky a svobody. Všichni musí v katolické škole zakusit živou přítomnost Ježíše Učitele, který dnes jako vždy kráčí cestou historie, který je jediným učícím a dokonalým člověkem, ve kterém všechny lidské hodnoty nacházejí své plné ocenění. Je třeba postupovat od ideální představy k realitě. Evangelní duch se musí projevovat v jedinečném křesťanském stylu myšlení a života, který proniká každý prvek výchovného prostředí. Obraz ukřižovaného, umístěný v tomto prostředí, připomene všem vychovatelům i studentům tuto působivou a blízkou přítomnost Ježíše - Učitele, který nám na kříži dal poučení nejvznešenější a nejúplnější. (Náboženský rozměr výchovy v katolické škole)

8 Vyučované předměty ročník podle ŠVP Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Člověk a jeho svět Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a svět práce Tělesná výchova Náboženství ročník podle ZŠ Český jazyk Anglický jazyk Matematika Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Náboženství

9 Vyučované předměty ročník podle ŠVP Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Informatika Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Výchova k občanství Výchova ke zdraví Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a svět práce Tělesná výchova Náboženství Anglická konverzace 9. ročník podle ZŠ Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Výchova k občanství Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Náboženství Anglická konverzace

10 Kroužky Kroužky nabízené dětem školy v Hradci Taekwondo Sportovky - Futsal Fyzikální Dramatický Matematický Keramika I Keramika II Aerobic Výtvarný Ing. Tomáš Honěk Pavel Bošanský Ing. Tomáš Honěk Ing. Mgr. Rostislav Kulišan Mgr. Milan Vícha Ing. Petr Hruda Jitka Rojková Jitka Rojková Mgr.Eva Chovancová Mgr.Eva Chovancová

11 Kroužky Kroužky nabízené dětem školy v Opavě Keramický kroužek 1.-2.tř. Keramický kroužek 3.-5.tř. Hudební kroužek 1.-2.tř. Hudební kroužek 3.-5.tř. Dívčí klub Sborový zpěv Taneční kroužek Děti víry Sportovní hry 1.-2.tř. Sportovní hry 3.-5.tř Mgr.Jana Larischová Mgr.Jana Larischová Mgr.Jana Smolková Mgr.Jana Smolková Ing.Marie Černá Mgr.Marie Křesťanová Mgr.Jana Larischová Mgr.Blanka Závorková Václav Hanke Václav Hanke

12 ředitel 1 zástupce ředitele 1 spirituál 1 učitelé I.stupeň 7 učitelé II.stupeň 6 výchovný poradce 3 asistent k integr. žákům 1 preventista 1 zdravotník 2 vedoucí vychovatel 2 vychovatelé 4 účetní 1 personalistka 1 školník 1 uklízečka 4 vedoucí kuchyně 1 kuchařky 2 výdejní jídla 3 úklid kuchyně 2 Personální zabezpečení

13 Zápis V lednu proběhl zápis do 1. třídy zapsáno přijato 20 dětí 20 dětí

14 Umístění na SŠ Binar Pavel Bujnovský Michael Czerný Jakub Černohorský Michael Dihel Lukáš Dosbaba Matěj Faksová Lucie Gebaurová Aneta Hertel David Hoňková Klára Hruda Petr Chovancová Veronika Karhanová Barbora Kulišanová Anna Kupčík Matěj Lazecký Josef Luzarová Eva Mesrlová Karolína Mrázek Jan Růžičková Martina Schreiber Marek Stoklasová Anežka Tomečková Klára Vícha Lukáš Vícha Ondřej SOU stavební Mendlovo gymnázium SŠ Husova SSŠ Podnikatelská SOU stavební SŠ hotelová a obchodně podnikatelská Obchodní akademie Tauferova SOŠ veterinární SŠ poštovních a logistických služeb Církevní konzervatoř Mendlovo gymnázium Střední pedagogická škola SZŠ Mendlovo gymnázium Mendlovo gymnázium Mendlovo gymnázium Masarykova stř. škola zemědělská SŠ Husova Obchodní akademie SOU stavební Masarykova stř. škola zemědělská Mendlovo gymnázium Obchodní akademie SPŠ a SZŠ sv. Anežky České, Odry Masarykova stř. škola zemědělská SŠ poštovních a logistických služeb

15 Výsledky vzdělávání Umístění v soutěžích Fyzikální olympiáda 9. třída okresní kolo 8. místo Michael Bujnovský 9. třída krajské kolo úsp. řešitel Michael Bujnovský Olympiáda v českém jazyce 9. třída okresní kolo 4. místo Klára Hoňková Matematická olympiáda 5. třída okresní kolo 5. místo Lenka Kopfová okresní kolo 5. místo Ludmila Bujnovská 7. třída okresní kolo 6. místo Václav Černý 8. třída okresní kolo 4. místo Marek Vícha 9. třída okresní kolo 1. místo Petr Hruda okresní kolo 6. místo Michael Bujnovský 9. třída krajské kolo úsp. řešitel Petr Hruda krajské kolo úsp. řešitel Michael Bujnovský Pythagoriáda 7. třída okresní kolo 1. místo Daniel Kopf Matematický klokan 8. a 9. tř. okresní kolo 1. místo Pet Hruda Vánoční matematická soutěž Petr Hruda školní týmy okresní kolo 3. místo Marek Vícha Daniel Kopf Zeměpisná olympiáda 6. třída okresní kolo 9. místo Jan larisch 7. třída okresní kolo 7. místo Daniel Kopf 8. třída okresní kolo 8. místo Vícha Marek Soutěž v dětské recitaci 2. tř. okresní kolo 2. místo Vít Šimeček Výtvarná soutěž - 9. třída celostátní 1. místo Klára Hoňková Svět očima dětí Výtvarná soutěž - Andělé 3. tř. celostátní 3. místo Kateřina Hoňková 9. tř. celostátní 2. místo Klára Hoňková Opavský skřivánek III.kat. okresní 2. místo Kateřina Prymusová okresní 3. místo Karel Hasík IV.kat. okresní 2. místo Jan Larisch Taekwondo Prague Open jednotlivci celostátní 3. místo František Stoklasa Cobra Cup jednotlivci celostátní 3. místo František Stoklasa Hansoo Cup jednotlivci celostátní 1. místo Tadeáš Dušek 2. místo František Stoklasa 2. místo Jindřich Dušek 3. místo Kateřina Hoňková 3. místo Barbora Wolfová další umístění dvojic a trojic na webu oddílu taekwondo.proit.cz 3. místo Tomáš Kuděla

16 Prevence soc. patolog. jevů Celkové zaměření školy výrazně přispívá k prevenci sociálně patologických jevů. Ve škole je minimální výskyt těchto problémů. Církevní škola v rámci svého poslání usilovně pěstuje rozumové schopnosti, rozvíjí správné usuzování, uvádí do kulturního dědictví získaného předchozími generacemi, tříbí smysl pro hodnoty, připravuje na povolání, podporuje dispozice pro vzájemné porozumění tím, že mezi žáky různých povah a postavení dává vznikat přátelským vztahům. Kromě toho tvoří jakési středisko, na jehož snahách a rozvoji mají mít společný podíl rodiny, učitelé, různá sdružení pro kulturní, občanský a náboženský život, stát i celá lidská rodina. (Gravissimum educationis)

17 Účast učitelů na DVPP Nedívej se černobíle: Boj proti rasismu a nesnášenlivosti Minimální preventivní program ve škole Prezentace studijních programů gymnázií, SŠ a SOU pro výchovné poradce Zlobivé děti Zábavná angličtina Receptář pro sbormistry nejmladších dětských sborů a kroužků I. Čeština inovace, motivace Kurz enkaustiky Dopravní výchova v ŠVP aneb bezpečně na chodníku, bezpečně na silnici Studium pedagogiky Zajímavé techniky a nápady ve výtvarné práci s dětmi - Vánoční čarování Seminář Taekwondo Činnostní učení ve výuce matematiky v 6. a 7. ročníku Šablony, šablonky a jejich kouzla Inspirace uměním Doškolovací kurz pro instruktory lyžařských výchovně výcvikových zájezdů Lidové písničky a hry s nimi Zajímavé techniky a nápady ve výtvarné práci s dětmi Jak pracovat s dětskými příběhy aneb každý máme svůj příběh Metodický seminář pro učitele anglického jazyka Jak vést zajímavě hodiny vlastivědy Teaching English is easy Náslechové hodiny - Dialog bez bariér Religiózní výchova v Montessori Proč je baví čeština Funny and Clever English Cards

18 Prezentace na veřejnosti Vystoupení na hradeckém jarmarku Školní oddíl taekwonda vystoupil na tradičním městském předvánočním jarmarku. Předvedl ukázky své činnosti - techniky, sebeobranu, přerážení, zápas a tekwondo aerobic. Oddíl slaví letos pět let své činnosti a neustále se rozrůstá. Letos nastoupilo 11 nových nadšenců a poprvé jeden z jeho členů získal černý pásek. Více se dozvíte na samostatných webových stránkách oddílu.

19 Prezentace na veřejnosti Vánoční besídka v Hradci nad Moravicí Na poslední den školy si žáci připravili tradiční vánoční besídku. Několik dní nácviku a zkoušení a vyrábění kulis vyvrcholilo veřejným vystoupením v úterý večer v pět hodin. Jako obvykle byl sál do posledního místa zaplněn. Bylo to pěkné společné zakončení roku 2009.

20 Prezentace na veřejnosti 7.1. Vánoční besídka v Opavě Ve čtvrtek 7.ledna žáci naší školy předvedli v opavském loutkovém divadle pestrý program, aby tak ve vánoční době předali dárek svým rodičům, prarodičům,sourozenců i dalším příbuzným a známým. Svým vystoupením také podpořili projekt adopce na dálku a svůj dárek tedy obdrží i indická dívenka Velanka. Pátečním vystoupením děti potěšily více než 80 klientů Mariana a chráněných charitních dílen.

21 Prezentace na veřejnosti Den matek Hudba, recitace, tanec, maňáskové divadlo, pohoda, radostná a slavnostní atmosféra a spousta krásných kytiček pro maminky, charakterizovaly letošní oslavu Dne matek konanou tradičně v prostorách hradeckého červeného zámku. Žáci si celý program věnovaný maminkám tentokráte připravili pod vedením svých třídních učitelek nebo úplně samostatně Oproti loňskému roku, kdy se jednalo o tradičně pojatý koncert, byl letošní program daleko pestřejší.

22 Akce školy Červenec Školní tábor 2009 Srpen Duchovní obnova zaměstnanců školy Září Zahájení školního roku Zahradní slavnost Seznamovací školní výlet 6. tř. Den církevní školství, svátek svaté Ludmily Duchovní obnova žáků 9. třídy Říjen Drakiáda Soutěž podzimníček Přátelské utkání mezi "Hradcem a Opavou" Výročí posvěcení kaple

23 Akce školy Listopad Ajax - preventivní program Návštěva adventní výstavky Prosinec Adventní příprava Hradec Týden povolání Beseda o sametové revoluci Mše svatá s děkanem Oslava svátku svatého Mikuláše Beseda o Janu Pavlu II. Duchovně- sportovně- výtvarný víkend Den otevřených dveří Vystoupení na hradeckém jarmarku Adopce na dálku Adventní tvoření Vánoční besídka v Hradci nad Moravicí Leden Vánoční besídka v Opavě Výstavka starých věcí Zápis Beseda o Jeruzalémské Bibli Pololetí - vysvědčení - oslava svátku sv.jana Bosca

24 Akce školy Únor Lyžařský výcvik Karneval Páteční zimní sporty Carusoshow Přednáška - Misie v Paraguay Maškarní ples Bobování Zeměpisná olympiáda Sportovní olympiáda Recitační soutěž Březen Slezské písně Opavský skřivánek Čteme dětem Velikonoční vajíčka Matematický klokan Vlastivědný výlet do Brna Celostátní závody v Praze Výtvarná soutěž Andělé Velikonoční tvoření Křížová cesta

25 Akce školy Duben Čtenářská noc Den země Návštěva školního statku Návštěva školní knihovny Přednáška o sexulitě Květen Výlet do Prahy Den matek Přátelské setkání s polskou školou Zdravověda Hry a klamy - výlet matematického kroužku Keramická výstavka Den dětí - oslava na školní zahradě Červen Ukázky kroužku gymnastika Návštěva hasičské stanice Mezitřídní turnaj ve volejbale a fotbale Výlet školní družiny Proglas - finále soutěže Beseda s fotbalovými rozhodčími Turnaj církevních škol ve futsale a volejbale Olympiáda Poslední zvonění Vernisáž výtvarného kroužku Předposlední den roku v Aquaparku

26 Školní časopisy Hradec nad Moravicí Pařeniště č. 7 Pařeniště č. 8 Opava Liják č. 9 Liják č. 10 Liják č. 11

27 Hospodaření školy Náklady celkem Spotřeba materiálu DDHM Spotřeba energie Opravy a udržování Osobní náklady Ostatní provozní náklady CELKEM Příjmy celkem Tržby za vlastní výkony Ostatní výnosy Přijaté dary a příspěvky Dotace na provoz CELKEM Příjmy Náklady Zůstatek

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Mgr.et Bc. Eva Víchová ředitelka školy 1 Obsah:

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Nové Dvory, okres Kutná Hora Masarykovo náměstí 1 Nové Dvory 285 31 Telefon 327 571262 e-mail: zsndvory@seznam.cz bankovní spojení: KB Kutná Hora, 51-6080480207/0100 IČ:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/12

Výroční zpráva školní rok 2011/12 Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České Výroční zpráva školní rok 2011/12 Schváleno školskou radou dne 1. máje 249/37, 742 35 Odry Tel.: 556 730 129 E-mail: info@cssodry.cz

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Základní škola Dřevohostice, okres Přerov, příspěvková organizace cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje školy Úplný název školy: Katolická základní škola v Uherském Brodě IZO: 651015227 Sídlo: Jirchářská 823, 688 01 Uherský Brod E-mailová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Základní škola Háj ve Slezsku, okres Opava, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školní rok 2013/2014 Mgr. Ondřej Hubáček ředitel školy 1 OBSAH 1 OBSAH... 1 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 3

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů vzdělávání... 4 3. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

d) (údaje k 27. 6. 2003) Během roku odešlo 7 žáků (2 z prvního a 5 ze druhého stupně).

d) (údaje k 27. 6. 2003) Během roku odešlo 7 žáků (2 z prvního a 5 ze druhého stupně). VÝROČNÍ ZPRÁVA CYRILOMETODĚJSKÁ CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LERCHOVA 65, BRNO 602 00 ŠKOLNÍ ROK 2002/2003 I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY a) Název školy: Cyrilometodějská církevní základní škola Lerchova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013 2014 Obsah: 1. Základní údaje a charakteristika školy 2. Školská rada 3. Přehled oborů vzdělávání, počty tříd a žáků 4. Učební plány 5. Pracovníci školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov Tel: 481 322 770 e-mail: skola@zsskalova.cz www.zsskalova.cz IČO: 00854794 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice Výroční zpráva o činnosti Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice v oblasti pedagogické za školní rok 2011/2012 a v oblasti ekonomické za kalendářní rok 2011 Výroční zpráva

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy o činnosti 1. Základní údaje o škole str. 3-4 2. Přehled oborů vzdělání, které

Více

Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov Koněvova 100, 417 42 Krupka. Výroční zpráva o činnosti školy

Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov Koněvova 100, 417 42 Krupka. Výroční zpráva o činnosti školy Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov Koněvova 100, 417 42 Krupka Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Obsah OBSAH... 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1. PŘEHLED

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV, LINECKÁ Linecká 43, 381 01 Český Krumlov, tel./fax: 380 711 542, mobil: 606 485 441, školní jídelna: 380 716 988 e-mail: skola@zslinecka.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Komenského 1720, 686 03 Staré Město telefon: 702 278 873 zsstmesto@zsstmesto.cz www.zsstmesto.cz bankovní spojení: KB Uherské Hradiště, č.ú. 11631721/0100, IČ: 75022567

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov, okres Vyškov ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov, okres Vyškov ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov, okres Vyškov ve školním roce 2013/2014 Zpracoval dne 30.9.2014 Mgr. Jiří Kyjovský, ředitel školy Schváleno Školskou radou Ing. Ludmila Chromá Ph. D., předseda ŠR

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více