Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K"

Transkript

1 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Ř Í J E N č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y

2 2 OBSAH OBSAH... 2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO... 4 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ... 5 INFORMATIKA... 5 VOLNĚ DOSTUPNÉ PROGRAMY PRO VÝUKU NA 2. STUPNI ZŠ A SŠ...5 TABLET JAKO POMOCNÍK UČITELE...5 TVORBA DUM POMOCÍ SMART NOTEBOOKU HODONÍN...6 JAK NA ANIMACE, REKLAMU, KOMIKSY A VÝUKOVÁ VIDEA...6 CIZÍ JAZYK A LITERATURA... 7 JAZYKOVÉ KURZY V BRNĚ...7 KONVERZAČNÍ KURZ AJ ZAČÁTEČNÍCI VYŠKOV...7 KONVERZAČNÍ KURZ AJ MÍRNĚ POKROČILÍ VYŠKOV...8 KONVERZAČNÍ KURZ AJ STŘEDNĚ POKROČILÍ VYŠKOV...8 KONVERZAČNÍ KURZ AJ MÍRNĚ POKROČILÍ VYŠKOV...8 KONVERZAČNÍ KURZ AJ POKROČILÍ VYŠKOV...9 EVROPSKÉ JAZYKOVÉ PORTFOLIO V PRAXI...9 EVROPSKÉ JAZYKOVÉ PORTFOLIO V PRAXI...9 KURZ NJ PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY CELOROČNÍ KURZ NJ PRO MÍRNĚ POKROČILÉ A VĚČNÉ ZAČÁTEČNÍKY PEDAGOGIKA, SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA, DIDAKTIKA, PSYCHOLOGIE VHODNÉ PŘÍSTUPY K DĚTEM S SPU Z POZICE ASISTENTA PEDAGOGA TŘÍDNICKÁ HODINA JEDEN Z NÁSTROJŮ, JAK OVLIVNIT KLIMA TŘÍDY BŘECLAV EMOČNÍ INTELIGENCE VE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍM PROCESU UPOZORNĚNÍ NA HOSPITACI UČITELŮ DO VÍDNĚ UPOZORNĚNÍ NA EXKURZI DO VÝZNAMNÉ FIRMY V REGIONU TĚLESNÁ VÝCHOVA A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL FLORBAL A METODIKA JEHO VYUČOVÁNÍ NA ŠKOLÁCH BALANČNÍ CVIČENÍ (ROVNOVÁŽNÁ A VYROVNÁVACÍ CVIČENÍ) INSTRUKTOR LYŽOVÁNÍ/SNOWBOARDINGU DOŠKOLOVACÍ KURZ INSTRUKTOR SNOWBOARDINGU DOŠKOLOVACÍ KURZ INSTRUKTOR LYŽOVÁNÍ DOŠKOLOVACÍ KURZ INSTRUKTOR LYŽOVÁNÍ ZÁKLADNÍ KURZ INSTRUKTOR SNOWBOARDINGU ZÁKLADNÍ KURZ ŠKOLSKÝ MANAGEMENT A EKONOMIKA INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ ZA ROK TVORBA NOVÉHO SPISOVÉHO ŘÁDU A SPISOVÉHO A SKARTAČNÍHO PLÁNU DLE VYHLÁŠKY Č. 259/ FKSP OD A DO Z BŘECLAV CESTOVNÍ NÁHRADY OD A DO Z BŘECLAV VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM V PO PRO EKONOMICKÉ PRACOVNÍKY VČETNĚ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ PO VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM V PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍCH STUDIUM KE SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2012/ STUDIUM K VÝKONU SPECIALIZOVANÉ ČINNOSTI: KOORDINACE V OBLASTI INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ STUDIUM PRO ASISTENTA PEDAGOGA STUDIUM PRO ASISTENTA PEDAGOGA HODONÍN STUDIUM PEDAGOGIKY PRO ASISTENTY PEDAGOGA HODONÍN UMĚNÍ A KULTURA KDYŽ ZEM DÁ HLÍNU TVOŘIVÉ PODVEŘERY OSTATNÍ NABÍDKY XVI. VELETRH VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY V BŘECLAVI ŠKOLENÍ BOZP A PO PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY VYŠKOV ŠKOLENÍ PREVENTISTŮ PO VYŠKOV ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ NABÍDKA SLUŽEB ODDĚLENÍ ŠKOLNÍCH VÝLETŮ INFORMUJE... 27

3 3 OSVĚTIM TOVÁRNA NA SMRT JEDNODENNÍ VÝLETY NABÍDKA POBYTOVÝCH MÍST PRO LYŽAŘSKÉ KURZY II. BESKYDY III. KRKONOŠE VELKÁ ÚPA ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ÚČASTNÍKY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA * * * Vydává Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, Hybešova 15 Určeno: pro vnitřní potřebu škol v územní působnosti JMK Schválil: Mgr. Jan Juřík Redakce a zpracování: PaedDr. Věra Hlavsová, Mgr. Ludmila Jarošová Uzávěrka: vždy 15. den předchozího měsíce Měsíčník neprochází jazykovou úpravou. Rok 2012 Číslo 10 (říjen) - vychází

4 4 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO Doručovací adresa: Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, Hybešova 15, Brno, tel.: , fax: Ředitel: Mgr. Jan Juřík, tel: , Úsek vzdělávání: Vedoucí úseku vzdělávání: PaedDr. Věra Hlavsová, , Úsek informatiky: Vedoucí úseku informatiky: Úsek služeb: Vedoucí úseku služeb: Zpracování mezd a účetnictví: Školní výlety: Volná místa: Prodej učebnic a pomůcek: Mgr. Hana Knapová, , Radovan Mrkva, , Jaroslava Klimešová, , PaedDr. Hana Krojzlová, , Pracoviště Blansko: Pracoviště Hodonín Další kontakty naleznete na adrese v záložce Kontakty.

5 5 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ» INFORMATIKA V O L N Ě D O S T U P N É P R O G R A M Y P R O V Ý U K U N A 2. S T U P N I Z Š A S Š Obsah semináře: Bezplatné výukové programy pro žáky 2. stupně. Přehled bezplatných systémových programů pro správu adresářů a souborů, antivirovou ochranu počítače. Praktické ukázky bezplatných grafických programů pro kreslení a úpravu bitmapové i vektorové grafiky. Seznámení s bezplatnými aplikacemi pro tvorbu a úpravy textů, tabulkových dokumentů, působivých a účelných prezentací, webových stránek. Aplikace pro plánování času, uspořádání poznámek. Bezplatné programy pro stahování webového obsahu, sdílení souborů na internetu, kopírování a vypalování CD/DVD, rippování CD/DVD, editaci a převod audia a videa. Online aplikace pro všestranný rozvoj žáků vhodné i pro domácí přípravu žáků a opakování učiva. Určeno komu: pedagogickým pracovníkům ZŠ a SŠ Číslo akce: 2821 Číslo akreditace: MSMT6235/ Termíny konání: středa a vždy od do hod. jedná se o jeden seminář rozdělený do dvou vyučovacích termínů Mgr. Josef Mach Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: Kč Kč Poznámka: Kurzovné lze hradit z projektu EU peníze školám. Kontaktní osoba: Mgr. Hana Knapová, tel Uzávěrka přihlášek: 5. října 2012 TA B L E T J A K O P O M O C N Í K U Č I T E L E Co jsou tablety a jaké jsou jejich možnosti využití v práci učitele. Základy práce s tablety v prostředí Apple ios a Google Android. Ovládání tabletu a spouštění základních aplikací. Přehled dostupných programů pro tablety a ukázky jejich využití v práci učitele. Ukládání dat. Přenos dat mezi mobilním telefonem, tabletem a počítačem. Doporučené příslušenství. Základní péče a ošetřování tabletu. Bezpečnostní rizika při používání tabletu. Určeno komu: pedagogickým pracovníkům ZŠ a SŠ

6 6 Číslo akce: 2822 Číslo akreditace: MSMT6235/ Termín konání: čtvrtek od do hod. Mgr. Josef Mach Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 800 Kč 960 Kč Poznámka: Kurzovné lze hradit z projektu EU peníze školám. Kontaktní osoba: Mgr. Hana Knapová, tel Uzávěrka přihlášek: obratem T V O R B A D U M P O M O C Í S M A R T N O T E B O O K U H O D O N Í N Účastníci si vyzkouší, jak tvořit DUM pomocí SMART Notebooku, seznámí se s principy tvorby DUM, nároky na čitelnost a zobrazení, získají základní informace z oblasti citace a autorských práv a vyzkoušejí si tvorbu DUM prakticky. Témata: 1. Tvorba DUMů krok za krokem, požadavky na výstup, databáze výukových zdrojů volně k použití. 2. Jak prezentovat DUM ve výuce, export do jiných formátů, sdílení v rámci školy. 3. Autorská práva základní informace (používání fotografií, klipartů, informací z učebnic, www, hudby apod.). 4. Praktická tvorba DUMů. 5. Výměna zkušeností, diskuze. Určeno komu: pro pedagogické pracovníky, kteří tvoří digitální učební materiály Číslo akce: Číslo akreditace: 27625/ Termíny konání: (středa), hod. Místo konání: ZŠ Hodonín, Mírové náměstí Mgr. Milan Kovář Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 750 Kč 900 Kč Kontaktní adresa: pracovníků, Brno, Hybešova 15, Brno Kontaktní osoba: PaedDr. Hana Krojzlová, Drahomíra Ševčíková, tel Přihlašovat se můžete také prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce. Uzávěrka přihlášek: 10. říjen 2012 J A K N A A N I M A C E, R E K L A M U, K O M I K S Y A V Ý U K O V Á V I D E A S pomocí volně dostupných nástrojů je možné vytvořit během několika minut animace, videa a jiné instruktážní nebo propagační materiály. Během semináře si účastníci procvičí tvorbu animovaného příběhu, tvorbu reklamy, komiksu a naučí se zaznamenat veškeré dění na obrazovce do instruktážního videa. Osmihodinový seminář není určen profesionálním grafikům a animátorům, ale spíše začátečníkům a všem učitelům, kteří hledají cestu, jak výuku oživit o jednoduché animované výukové pomůcky a instruktážní videa. Na trhu existuje velké množství výborných programů na profi práci. Avšak pro základní animace je spíše vhodné použít programy dostupné zdarma a svojí funkčností pro potřeby škol plně dostačující. Obsah semináře: animace ve výuce a příklady prací žáků

7 7 jak nakreslit a zanimovat svůj vlastní kreslený příběh snímek po snímku online animátory bez nutnosti instalovat SW jak zaznamenat vaši činnost v počítači a vytvořit tak instruktážní video.) jednoduchá tvorba komiksů a animovaných nebo obrázkových příběhů grafické koláže a efekty Určeno komu: učitelé 2. st. ZŠ včetně malotřídek, gymnázií a SŠ Číslo akce: 2872 Číslo akreditace: 39432/ Termín konání: úterý 16. a od do hod. (jedná se o jeden seminář rozdělený do dvou vyučovacích termínů) Mgr. Pavel Hodál Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: Kč Kč Poznámka: Kurzovné lze hradit z projektu "EU peníze školám". Kontaktní osoba: Mgr. Monika Součková, tel Uzávěrka přihlášek: 10. října 2012 J A Z Y K O V É K U R Z Y V B R N Ě» CIZÍ JAZYK A LITERATURA Upozorňujeme na podrobnou nabídku jazykových kurzů v Brně, která vyšla v zářijovém čísle našeho měsíčníku v plném znění. Tato nabídka platí, kurzy by se měly zahajovat v prvním říjnovém týdnu. Celou nabídku zašleme na požádání na vaši elektronickou adresu. Vzhledem k tomu, že všechny naše kurzy mají akreditaci MŠMT a jsou 60ti hodinové, dají se hradit z projektu EU peníze školám! Bližší informace: Mgr. Ludmila Jarošová, tel K O N V E R Z A Č N Í K U R Z A J Z A Č Á T E Č N Í C I V Y Š K O V Určeno komu: pedagogickým pracovníkům Číslo akce: 2825 Číslo akreditace: 18700/ Termíny konání: od , vždy pondělky od hod. Hodinová dotace: 60 Místo konání: Vyškov, Brněnská 7 Lektorka: Mgr. Zlatka Zbořilová Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: Kč Kč Poznámka: Kurzy splňují podmínky možnosti hrazení z programu EU peníze školám. Kapacita kurzu je15 osob. Kontaktní osoba: Ing. Michal Slezák, tel

8 8 K O N V E R Z A Č N Í K U R Z A J M Í R N Ě P O K R O Č I L Í V Y Š K O V Určeno komu: pedagogickým pracovníkům Číslo akce: 2838 Číslo akreditace: 18700/ Termíny konání: od , vždy čtvrtky od hod. Hodinová dotace: 60 Místo konání: Vyškov, Brněnská 7 Lektorka: Mgr. Zlatka Zbořilová Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: Kč Kč Poznámka: Kurzy splňují podmínky možnosti hrazení z programu EU peníze školám. Kapacita:15 osob. Vstupní úroveň: New Headway Pre-Intermediate U1 Kontaktní osoba: Ing. Michal Slezák, tel K O N V E R Z A Č N Í K U R Z A J S T Ř E D N Ě P O K R O Č I L Í V Y Š K O V Určeno komu: pedagogickým pracovníkům Číslo akce: 2839 Číslo akreditace: 18700/ Termíny konání: od , vždy úterky od hod. Hodinová dotace: 60 Místo konání: Vyškov, Brněnská 7 Lektorka: Mgr. Zlatka Zbořilová Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: Kč Kč Poznámka: Kurzy splňují podmínky možnosti hrazení z programu EU peníze školám. Kapacita kurzu je15 os., vstupní úroveň: New Headway Pre-Intermediate U9 Kontaktní osoba: Ing. Michal Slezák, tel K O N V E R Z A Č N Í K U R Z A J M Í R N Ě P O K R O Č I L Í V Y Š K O V Určeno komu: pedagogickým pracovníkům Číslo akce: 2836 Číslo akreditace: 18700/ Termíny konání: od , vždy středy od hod. Hodinová dotace: 60 Místo konání: Vyškov, Brněnská 7 Lektorka: Mgr. Miloslava Mačíková Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: Kč Kč Poznámka: Kurzy splňují podmínky možnosti hrazení z programu EU peníze školám. Kapacita kurzu je 15 osob. Vstupní úroveň: New Headway Elementary U6. Kontaktní osoba: Ing. Michal Slezák, tel

9 9 K O N V E R Z A Č N Í K U R Z A J P O K R O Č I L Í V Y Š K O V Určeno komu: pedagogickým pracovníkům Číslo akce: 2837 Číslo akreditace: 18700/ Termíny konání: od , vždy úterky od hod. Hodinová dotace: 60 Místo konání: Vyškov, Brněnská 7 Lektorka: Mgr. Miloslava Mačíková Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: Kč Kč Poznámka: Kurzy splňují podmínky možnosti hrazení z programu EU peníze školám. Kapacita: 15 os. Vstupní úroveň: New Headway Intermediate U6 Kontaktní osoba: Ing. Michal Slezák, tel E V R O P S K É J A Z Y K O V É P O R T F O L I O V P R A X I Vzdělávací program je zaměřen na seznámení se s možnostmi využití elektronické verze EJP v hodinách výuky cizího jazyka a na ukázky dobré praxe. Na praktických ukázkách budou předvedeny konkrétní postupy, díky nimž aplikace EJP rozvíjí schopnosti žáků, především v dovednosti sebehodnocení. Lektorem semináře je vždy učitel CJ, který již s elektronickou verzí EJP pracuje. Vzdělávací program bude pokrývat následující oblasti: co je portfolio ukázky jednotlivých částí EJP jak pracovat s jednotlivými částmi poslech s porozuměním, čtení s porozuměním učení a ústní projev, písemný projev, výslovnost, osvojování gramatiky a slovní zásoby. Určeno komu: učitelům AJ Číslo akce: Termín konání: středa od do hod. Mgr. Naďa Svatoňová Cena: zdarma Kontaktní osoba: Irena Hrušáková, tel Uzávěrka přihlášek: 28. září 2012 E V R O P S K É J A Z Y K O V É P O R T F O L I O V P R A X I Vzdělávací program je zaměřen na seznámení se s možnostmi využití elektronické verze EJP v hodinách výuky cizího jazyka a na ukázky dobré praxe. Na praktických ukázkách budou předvedeny konkrétní postupy, díky nimž aplikace EJP rozvíjí schopnosti žáků, především v dovednosti sebehodnocení. Lektorem semináře je vždy učitel CJ, který již s elektronickou verzí EJP pracuje. Vzdělávací program bude pokrývat následující oblasti: co je portfolio ukázky jednotlivých částí EJP jak pracovat s jednotlivými částmi poslech s porozuměním, čtení s porozuměním

10 10 učení a ústní projev, písemný projev, výslovnost, osvojování gramatiky a slovní zásoby. Určeno komu: učitelům NJ Číslo akce: Termín konání: čtvrtek od do hod. Mgr. Kateřina Bílá Cena: zdarma Kontaktní osoba: Irena Hrušáková, tel Uzávěrka přihlášek: 5. října 2012 K U R Z N J P R O Ú P L N É Z A Č Á T E Č N Í K Y C E L O R O Č N Í Kurz německého jazyka je koncipován na základě potřeb současné situace ve výuce cizích jazyků. Vzhledem k možnosti nejrůznějších forem spolupráce s rakouskými školami, ať už v rámci aktivit financovaných z fondů EU či partnerství mezi jednotlivými školami se jeví znalost němčiny jako výrazný vklad a přínos českých škol do jednotlivých projektů. Kurz pomůže učitelům, aby získali základní orientaci v německém jazyce. Obsahem kurzu budou tato jazyková témata: Základy německého pravopisu a výslovnosti, členy Slovesa, podstatná jména, zájmena Slovosled věty oznamovací a tázací Užití číslovek základních a řadových Časové údaje: datum, denní doby, názvy dnů, měsíců a ročních období Obsahem kurzu budou tato konverzační témata: Pozdravy, představení se, oslovení Rodina, domácnost Jídlo a pití, návštěva restaurace Nakupování Koníčky a volný čas Určeno komu: vhodné pro pedagogické i nepedagogické pracovníky Číslo akce: 2829 Číslo akreditace: 27625/ Termín konání: květen 2013 (pondělky, hod) Mgr. Pavel Novák Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: Kč Kč Poznámka: Kontaktní adresa: Bližší informace budou zájemcům zaslány. Kontaktní osoba: PhDr. Zuzana Sniegoňová, tel Uzávěrka přihlášek: obratem K U R Z N J P R O M Í R N Ě P O K R O Č I L É A V Ě Č N É Z A Č Á T E Č N Í K Y Kurz německého jazyka je koncipován na základě potřeb současné situace ve výuce cizích jazyků. Vzhledem k možnosti nejrůznějších forem spolupráce s rakouskými školami, ať už v rámci aktivit financovaných z fondů EU či partnerství mezi jednotlivými školami se jeví znalost němčiny jako

11 11 výrazný vklad a přínos českých škol do jednotlivých projektů. Kurz pomůže učitelům, aby mohli rozšiřovat, upevňovat a zdokonalovat své jazykové dovednosti. Úroveň kurzu bude odpovídat stupni pokročilosti účastníků. Skloňování přídavných jmen Věty vedlejší, souvětí souřadné Zvratná slova ve 4. pádu Konverzační témata: Popis vzhledu a charakteru lidí Škola a vzdělání Zábava, volný čas, televize, kultura Práce a zaměstnání Určeno komu: vhodné pro pedagogické i nepedagogické pracovníky Číslo akce: 2830 Číslo akreditace: 27625/ Termín konání: květen 2013 (pondělky, hod) Mgr. Pavel Novák Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: Kč Kč Poznámka: Bližší informace budou zájemcům zaslány. Kontaktní adresa: Kontaktní osoba: PhDr. Zuzana Sniegoňová, tel Uzávěrka přihlášek: obratem» PEDAGOGIKA, SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA, DIDAKTIKA, PSYCHOLOGIE V H O D N É P Ř Í S T U P Y K D Ě T E M S S P U Z P O Z I C E A S I S T E N TA P E D A G O G A Rozšiřující dvoudenní seminář pro asistenty pedagoga, který volně navazuje na specializační kurz Asistent pedagoga. Seminář systematickým a uceleným způsobem zodpovídá otázky z oblasti specifických poruch učení, které v mnoha případech jsou sekundárně přidružené u dětí zdravotně postižených. 1. blok: 5 hodin Pojem SPU Příčiny vzniku, projevy, znaky SPU, stupně, etiologie, četnost výskyt Dysgrafie popis a charakteristické znaky specifické poruchy Dysortografie popis a charakteristické znaky 2. blok: 5 hodin Dyslexie popis a charakteristika Dyskalkulie popis a charakteristika Konkrétní možnosti práce s dětmi s SPU v hodinách Role asistenta pedagoga při vzdělávání dětí s SPU Určeno komu: pro asistenty pedagoga

12 12 Číslo akce: 2714 Číslo akreditace: 6235/ Termín konání: sobota a sobota , hod. Mgr. Lenka Bínová Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 950 Kč Kč Kontaktní adresa: Kontaktní osoba: Ivana Suchánková, tel Uzávěrka přihlášek: 5. října 2012 T Ř Í D N I C K Á H O D I N A J E D E N Z N Á S T R O J Ů, J A K O V L I V N I T K L I M A T Ř Í D Y B Ř E C L A V Seminář účastníkům přiblíží prožitkovou formou možnosti práce se třídou. Způsoby práce se třídou Komunitní kruh, pravidla komunitního kruhu Smysl třídnické hodiny, způsob vedení třídnické hodiny Zásady třídnické hodiny Struktura třídnické hodiny, přínos třídnické hodiny pro žáky Skupiny témat třídnické hodiny praktické návody pro třídní učitele Evaluace Seminář zprostředkuje pedagogům různé návody, jak pracovat se třídou, např. řešení konfliktů, řešení problémů, naučit žáky rozvíjet dovednosti komunikační, seberegulační nebo sebepoznávací, atd. Součástí semináře je soubor vybraných technik s metodikou pro náplň třídnické hodiny (seznamovací, tvorba pravidel, sebepoznávací, sebeprosazovací, na podporu spolupráce, komunikace, koheze, atd.). Určeno komu: pedagogickým pracovníkům ZŠ i SŠ Číslo akce: Číslo akreditace: 28543/ Termín konání: , od 9.00 do cca hod. Místo konání: Břeclav, učebna č. 201 (1. poschodí vlevo) Lektorka: Mgr. Helena Adamusová Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 550 Kč 660 Kč Kontaktní adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Ludmila Ratajská, tel Uzávěrka přihlášek: 29. října 2012 E M O Č N Í I N T E L I G E N C E V E V Ý C H O V N Ě V Z D Ě L Á VA C Í M P R O C E S U 1. část (8 vyuč. hod.) Úvod teorie a praxe v oblasti emoční inteligence. Přehled vlivu emoční inteligence ve školním prostředí. Emoce a jejich zákonitosti, průběh a důsledky destruktivních emocí. Účinné akutní stresové techniky (workshop). Emoce a komunikace, jak o emocích komunikovat? Dotazy a evaluace.

13 13 2. část (8 vyuč. hod.) Agrese, zlost, agresivní a sociálně nežádoucí formy chování a jejich skutečné příčiny. Workshop: Jak efektivně ventilovat emoce? Umění zvládání emocí a techniky k nácviku u žáků. Hněv a zlost - možnosti řešení v aplikaci na školní prostředí. Vznik osobnosti a návyků: Hledání optimální změny nežádoucích jevů. Osobnost a emoční kultivace, možnosti a motivace k osobnímu růstu. Diskuse z praxe s příklady interaktivní řešení modelových situací a pohled na efekty ve vzdělávání. Zásady důslednosti, odpovědnosti. Posílení požadovaných kvalit osobnosti ve školním prostředí. Závěr a zpětná vazby, evaluace Účastníci budou seznámeni se základy teorie a praxe v oblasti emoční inteligence, pochopí vliv emoční inteligence na výkony a chování dětí, doplní si informace o emocích, jejich zákonitostech a průběhu. Dále si vyzkoušejí účinné stresové techniky a jak o emocích komunikovat, uvědomí si zdroje konfliktů jako základ pro kultivaci mezilidských vztahů, projevy hněvu a zlosti jako nenaplněné potřeby a tak pochopí jednání ostatních lidí. Rozeznají manipulaci a budou schopni na ni reagovat. Dále si vyzkoušejí techniky, jak zvládnout svůj hněv, agresivitu, ohrožení i jak identifikovat vzorce chování. Určeno komu: učitelům 1. a 2. stupně ZŠ, SŠ a gymnázií Číslo akce: 2788 Číslo akreditace: 39432/ Termín konání: hod hod. Jiří Beníšek Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: Kč Kč Kontaktní osoba: Irena Hrušáková, tel Uzávěrka přihlášek: 6. listopadu 2012 U P O Z O R N Ě N Í N A H O S P I TA C I U Č I T E L Ů D O V Í D N Ě Cílem akce je umožnit českým učitelům podívat se do cizojazyčné výuky na ZŠ a SŠ ve Vídni. Z již uskutečněných hospitací máme zkušenost, že učitelé se mohou volně pohybovat po třídě, sledovat použité didaktické metody a v následné diskuzi si vyměňují mnoho užitečných informací a podnětů pro svoji výuku. Součástí akce bude i návštěva vánočních trhů ve Vídni. Aktivita je akreditovaná MŠMT. Poznámka: K dispozici na diskusi bude tlumočník, jazyková vybavenost není nutná. Termín konání druhá polovina prosince 2012 Přesný termín i účastnický poplatek bude zveřejněn v listopadovém měsíčníku. Akce je organizována v rámci udržitelnosti projektu EdTWIN (přeshraniční spolupráce AT CZ). Více informací: PhDr. Zuzana Sniegoňová, tel U P O Z O R N Ě N Í N A E X K U R Z I D O V Ý Z N A M N É F I R M Y V R E G I O N U Cílem odborné exkurze do významné firmy Contipro Pharma a. s. je seznámit účastníky s provozem, který je největším výrobcem kyseliny hyaluronové u nás.

14 14 Hlavní činností firmy Contipro Pharma, a. s. je zejména výroba finálních produktů a substancí pro farmaceutický průmysl z kyseliny hyaluronové a prostředků na hojení ran. Výroba a prodej: suroviny pro farmaceutickou výrobu suroviny pro výrobu kosmetiky veterinární přípravky, veterinární léčiva Exkurze je vhodná zejména pro obory chemie, biologie, zdravověda, příp. odborné předměty jako kosmetika,. Termín konání druhá polovina listopadu Bližší informace včetně účastnického poplatku najdete v listopadovém měsíčníku. Akce je organizována v rámci udržitelnosti RKC JmK. Více informací: PhDr. Zuzana Sniegoňová, tel » TĚLESNÁ VÝCHOVA A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL F L O R B A L A M E T O D I K A J E H O V Y U Č O V Á N Í N A Š K O L Á C H Určeno komu: pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení prvního, druhého a třetího stupně a vedoucím zájmových kroužků. Číslo akce: 2870 Číslo akreditace: 11948/ Termín konání: , 9.00 cca hod. Místo konání: Brno, přesné místo bude upřesněno Mgr. Jiří Kysel Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: Kč Kč Poznámka: Kurzovné bude fakturováno, podrobnosti budou přihlášeným zaslány. pracovníků Brno Kontaktní osoba: Ing. Michal Slezák tel Uzávěrka přihlášek: 5. října 2012 B A L A N Č N Í C V I Č E N Í ( R O V N O V Á Ž N Á A V Y R O V N Á VA C Í C V I Č E N Í ) Cílem semináře je seznámit účastníky s balančními pomůckami, poskytnout pestrý zásobník cviků pro aktivaci hlubokého stabilizačního systému páteře, dále rovnovážná a vyrovnávací cvičení s pomůckami i bez nich. Tím přispět k obohacení a rozvoji jejich dosavadních poznatků a zkušeností. Obsah témat na semináři: rovnovážná a vyrovnávací cvičení bez pomůcek pro aktivaci hlubokého stabilizačního systému páteře cvičení s balančními pomůckami overball cvičení s balančními pomůckami fit ball cvičení s balančními pomůckami BOSU a jiné balanční plošiny nové trendy z fitness Určeno pro: učitele TV 2. stupně ZŠ a SŠ Číslo akce: 2898 Akreditace: 3407/ Termín konání: , hod.

15 15 Mgr. Ivona Zálešáková Rutarová, DiS. Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení 580 Kč 700 Kč Kontaktní adresa: Kontaktní osoba: PhDr. Zuzana Sniegoňová, tel Uzávěrka přihlášek: 22. října 2012 I N S T R U K TO R LY Ž O V Á N Í / S N O W B O A R D I N G U D O Š K O L O VA C Í K U R Z Určeno komu: učitelům TV na školách, dalším zájemcům Číslo akce: 2884 Číslo akreditace: / Termín konání: Místo konání: Ledovec Hintertux, Rakousko Odborný garant: PaedDr. Miloš Nezhoda Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: od Kč (ubytování, doprava, vleky) Kč (kurzovné) od Kč (ubytování, doprava, vleky) Kč (kurzovné) Poznámka: další informace a přihláška na 0002/prehled-zakladnich-a-doskolovacich-kurzu-instruktora-lyzovani-asnowboardingu-v-sezone Kontaktní osoba: Ing. Michal Slezák tel Uzávěrka přihlášek: 1. listopadu 2012 I N S T R U K TO R S N O W B O A R D I N G U D O Š K O L O VA C Í K U R Z Určeno komu: učitelům TV na školách, dalším zájemcům Číslo akreditace: / Číslo akce: 2885 Termín konání: Místo konání: Suchá Rudná, Jeseníky Odborný garant: PaedDr. Miloš Nezhoda Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: Kč (ubytování, doprava, vleky, kurzovné) Kč (ubytování, doprava,vleky, kurzovné) Poznámka: další informace a přihláška na 0002/prehled-zakladnich-a-doskolovacich-kurzu-instruktora-lyzovani-asnowboardingu-v-sezone Kontaktní osoba: Ing. Michal Slezák, tel Uzávěrka přihlášek: 14. prosince 2012 I N S T R U K TO R LY Ž O V Á N Í D O Š K O L O VA C Í K U R Z Určeno komu: učitelům TV na školách, dalším zájemcům Číslo akreditace: / Číslo akce: 2885 Termín konání: Místo konání: Suchá Rudná, Jeseníky Odborný garant: PaedDr. Miloš Nezhoda

16 16 Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: Kč (ubytování, doprava, vleky, kurzovné) Kč (ubytování, doprava, vleky, kurzovné) Poznámka: další informace a přihláška na 0002/prehled-zakladnich-a-doskolovacich-kurzu-instruktora-lyzovani-asnowboardingu-v-sezone Kontaktní osoba: Ing. Michal Slezák, tel Uzávěrka přihlášek: 14. prosince 2012 I N S T R U K TO R LY Ž O V Á N Í Z Á K L A D N Í K U R Z Určeno komu: učitelům TV na školách, dalším zájemcům Číslo akreditace: / Číslo akce: 2886 Termín konání: Místo konání: Suchá Rudná, Jeseníky Odborný garant: PaedDr. Miloš Nezhoda Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: Kč (ubytování, doprava, vleky, kurzovné) Kč (ubytování, doprava, vleky, kurzovné) Poznámka: další informace a přihláška na 0002/prehled-zakladnich-a-doskolovacich-kurzu-instruktora-lyzovani-asnowboardingu-v-sezone Kontaktní osoba: Ing. Michal Slezák, tel Uzávěrka přihlášek: 14. prosince 2012 I N S T R U K TO R S N O W B O A R D I N G U Z Á K L A D N Í K U R Z Určeno komu: učitelům TV na školách, dalším zájemcům Číslo akreditace: / Číslo akce: 2886 Termín konání: Místo konání: Suchá Rudná, Jeseníky Odborný garant: PaedDr. Miloš Nezhoda Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: Kč (ubytování, doprava, vleky, kurzovné) Kč (ubytování, doprava, vleky, kurzovné) Poznámka: další informace a přihláška na 0002/prehled-zakladnich-a-doskolovacich-kurzu-instruktora-lyzovani-asnowboardingu-v-sezone Kontaktní osoba: Ing. Michal Slezák, tel Uzávěrka přihlášek: 14. prosince 2012

17 17» ŠKOLSKÝ MANAGEMENT A EKONOMIKA I N V E N TA R I Z A C E M A J E T K U A Z Á VA Z K Ů Z A R O K Účel a význam inventarizace majetku a závazků 2. Příprava a organizační zajištění inventarizace majetku a závazků k s využitím vyhlášky č. 270/2010 Sb. zřízení inventarizační komise, plán inventur 3. Analytické účty k majetku a další inventarizační evidence umožňující identifikaci jednotlivých složek majetku jako podklad k fyzickým a dokladovým inventurám majetku. 4. Způsob provedení fyzických a dokladových inventur. 5. Inventarizační zpráva: seznam inventurních soupisů, inventurních zápisů, informace o všech inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech a jejich ocenění a zdůvodnění pro vypořádání jako účetní případy roku Vyhodnocení výsledků inventarizace, archivace dokumentace k inventarizaci. 6. Opravy chyb minulých období, pokud budou při inventarizaci doloženy. Určeno komu: ekonomickým pracovníkům Číslo akce: 2802 Číslo akreditace: neakreditováno, účastníci obdrží potvrzení o účasti Termín konání: úterý , hod. Ing. Olga Hanzlová Cena: Kontaktní adresa: 720 Kč vč. DPH Kontaktní osoba: Ivana Suchánková, tel Uzávěrka přihlášek: 15. října 2012 T V O R B A N O V É H O S P I S O V É H O Ř Á D U A S P I S O V É H O A S K A R TA Č N Í H O P L Á N U D L E V Y H L Á Š K Y Č / Tento seminář o podrobnostech výkonu spisové služby bude navazovat na předchozí semináře, které byly určené vedoucím zaměstnancům škol a školských zařízení s výjimkou mateřských škol, výchovných a ubytovacích zařízení a zařízení školního stravování. Je určen pro následující pozice:- zaměstnance, kteří mají na starosti podatelnu nebo výpravnu, - zaměstnance, kteří vedou podací deník nebo pracují s elektronickým systémem spisové služby, - zaměstnance, kteří mají na starosti spisovnu, - zaměstnance, kteří mají za úkol vypracovat spisový řád nebo aktualizovat spisový a skartační řád. Zaměstnanci mateřských škol, výchovných a ubytovacích zařízení a zařízení školního stravování se také mohou zúčastnit. Upozorňujeme však, že tyto povinnosti se na ně nevztahují a jejich aktivity v tomto směru jsou pouze dobrovolné. Určeno komu: ZŠ a SŠ Číslo akce: 2843 Číslo akreditace: 18700/ Termín akce: středa od do hod

18 18 Mgr. Jiří Sedlický Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: Kontaktní adresa: 650 Kč 780 Kč Kontaktní osoba: Ivana Suchánková, tel Uzávěrka přihlášek: 16. října 2012 F K S P O D A D O Z B Ř E C L AV Účastníci získají komplexní informace z oblasti FKSP (od legislativy přes směrnice až ke kontrolnímu systému), budou informováni o nejčastěji se vyskytujících chybách a problémech spojených s tvorbou a čerpáním FKSP. 1. Legislativa. 2. Směrnice. 3. Tvorba, zásady a čerpání fondu. 4. Hospodaření s FKSP. 5. Vyplácení peněz v hotovosti. 6. Jak správně musí znít účetní doklady pro čerpání z FKSP. 7. Poskytování půjček, příspěvků a darů z fondu. 8. Zdaňování plnění z fondu. 9. Nejčastější chyby čerpání fondu. Určeno komu: pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení a pro ostatní zájemce Číslo akce: Číslo akreditace: / Termín konání: od 9.00 do hod. Místo konání: Břeclav, učebna č. 201 (1. poschodí vlevo) Lektorka: JUDr. Zuzana Machalová Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 600 Kč Kontaktní adresa: 720 Kč Kontaktní osoba: Mgr. Ludmila Ratajská, tel Přihlašovat se můžete také prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce. Uzávěrka přihlášek: 22. října 2012 C E S TO V N Í N Á H R A D Y O D A D O Z B Ř E C L AV Účastníci získají komplexní informace z oblasti cestovních náhrad (od legislativy přes směrnice až ke kontrolnímu systému), naučí se správně vyplňovat cestovní příkaz a budou informováni o nejčastěji se vyskytujících chybách a problémech spojených s vyúčtováním pracovních cest. 1. Legislativa. 2. Směrnice. 3. Zahájení a ukončení pracovní cesty. 4. Vyplnění cestovního příkazu. 5. Stravné. 6. Ostatní náhrady. 7. Vnitrozemské a zahraniční pracovní cesty. 8. Kontrolní činnost.

19 19 9. Zpráva z pracovní cesty. 10. Vyúčtování a likvidace cestovního příkazu. Určeno komu: pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení a pro ostatní zájemce Číslo akce: Číslo akreditace: / Termín konání: od 9.00 do hod. Místo konání: Břeclav, učebna č. 201 (1. poschodí vlevo) Lektorka: JUDr. Zuzana Machalová Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 600 Kč 720 Kč Kontaktní adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Ludmila Ratajská, tel Přihlašovat se můžete také prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce. Uzávěrka přihlášek: 15. listopadu 2012 V N I T Ř N Í K O N T R O L N Í S Y S T É M V P O P R O E K O N O M I C K É P R A C O V N Í K Y V Č E T N Ě I N V E N TA R I Z A C E M A J E T K U A Z Á VA Z K Ů P O Cílem semináře je informovat ekonomy (správce rozpočtu) příspěvkových organizací o problematice vnitřní kontroly, upozornit je na povinnosti vyplývající z inventarizační vyhlášky a na nutnost eliminovat rizika a chyby, aby zabránili případnému porušení rozpočtové kázně. 1. Vnitřní kontrola v systému finanční kontroly zákon o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhláška stručný úvod do problematiky (základní pojmy, povinnosti ředitele organizace, řídící kontrola a interní audit) transformace obecně platných postupů do vnitřní směrnice 2. Předběžná řídící kontrola schvalovací postupy dle prováděcí vyhlášky k zákonu o finanční kontrole limitovaný příslib, individuální příslib možné personální problémy při zajištění předběžné kontroly 3. Průběžná a následná řídící kontrola plán kontrolní činnosti záznamy o provedených kontrolách (auditní/kontrolní stopa) kontrola uzavřených smluv a jejich evidence, kontrola čerpání dotací 4. Inventarizace majetku a závazků definice základní pojmy povinnosti vyplývající z inventarizační vyhlášky inventarizační identifikátory chronologie inventarizačních prací podrobná prezentace k inventarizaci 5. Vyhodnocování rizik soupis možných rizik (rizika zmiňovaná v legislativě, pokyn MF ČR CHJ 10) zpracování analýzy rizik - hodnocení dopadu a míry pravděpodobnosti rizik, opatření k předcházení rizik 6. Hospodárnost, efektivnost a účelnost základní definice v zákoně o finanční kontrole a její rozvedení do vnitřní směrnice 7. Časté nedostatky ve vnitřní kontrole chyby v průběhu schvalování budoucích operací nedefinování efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti

20 20 chyby v definování vnitřních kontrolních postupů neprovázanost oběhu účetních dokladů s vnitřní kontrolou realizace veřejných výdajů v rozporu s 3E nesprávné stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky účetní chyby chyby při čerpání dotací Závěr shrnutí problematiky, odpovědi na dotazy (dotazy je možné zaslat na ovou adresu Určeno komu: ekonomickým pracovníkům Číslo akce: 2861 Číslo akreditace: Seminář není akreditován. Termín konání: pondělí 26. listopadu ( ) Ing. Petr Sikora Cena: 960 Kč Poznámka: Cena je včetně DPH. Kontaktní osoba: Irena Hrušáková, tel Uzávěrka přihlášek: 19. listopadu 2012 V N I T Ř N Í K O N T R O L N Í S Y S T É M V P Ř Í S P Ě V K O V Ý C H O R G A N I Z A C Í C H Cílem tohoto semináře je informovat ředitele a jejich zástupce o problematice týkající se finanční kontroly v příspěvkové organizaci a tím zajistit prevenci před případnými chybami a z toho vyplývajícími sankcemi. 1. Vnitřní kontrola v systému finanční kontroly zákon o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhláška základní pojmy (orgán veřejné správy, vedoucí orgánu veřejné správy, příkazce operací, správce operací a hlavní účetní) povinnosti ředitele školy při zajištění vnitřní kontroly řídící kontrola a interní audit transformace obecně platných postupů do vnitřní směrnice 2. Předběžná řídící kontrola schvalovací postupy dle prováděcí vyhlášky k zákonu o finanční kontrole způsoby schvalování budoucích výdajů (limitovaný příslib, individuální příslib) možné personální problémy při zajištění předběžné kontroly 3. Průběžná a následná řídící kontrola plán kontrolní činnosti záznamy o provedených kontrolách (auditní/kontrolní stopa) účetnictví, inventarizace majetku a závazků kontrola uzavřených smluv a jejich evidence. 4. Vyhodnocování rizik soupis možných rizik (rizika zmiňovaná v legislativě, pokyn MF ČR CHJ 10) zpracování analýzy rizik ohodnocení dopadu a míry pravděpodobnosti rizik, opatření k předcházení rizik. 5. Hospodárnost, efektivnost a účelnost základní definice v zákoně o finanční kontrole a její rozvedení do vnitřní směrnice souvislost kritérií 3E a zadávání veřejných zakázek důležitost definování cíle (účelu) veřejného výdaje 6. Časté nedostatky ve vnitřní kontrole chyby v průběhu schvalování budoucích operací nedefinování efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno ř í j e n 2014 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Angličtina pro

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno duben 2 0 1 5 č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Výuka AJ s podporou ICT...

Více

ročník studia Asistent pedagoga a v březnu 2013 Studium pro ředitele škol a školských

ročník studia Asistent pedagoga a v březnu 2013 Studium pro ředitele škol a školských Vážené kolegyně, Vážení kolegové, s počínajícím novým kalendářním rokem si vám dovolujeme předložit naši novou Nabídku programů na 2. pololetí školního roku 2012/2013. Vzhledem k pokračující nepříznivé

Více

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18 Obsah Metodické pokyny k nabídce programů........................................ 9 Přehled interních pracovníků.............................................. 11 Jak se spojit se Školským zařízením pro

Více

Obsah. 0 Školský management 20

Obsah. 0 Školský management 20 Obsah Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích programech.......................... 9 Číselné kódování vzdělávacích programů....................................... 12 Přehled interních pracovníků..............................................

Více

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18 Obsah Metodické pokyny k nabídce programů....................................... 9 Přehled interních pracovníků............................................. 11 Jak se spojit se Školským zařízením pro DVPP

Více

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje Vážené kolegyně, Vážení kolegové, dovolte mi Vás se začátkem nového školního roku pozdravit a představit Vám naši novou programovou nabídku. V uplynulém půlroce se znatelně projevilo, že je naše školství

Více

červen 2006 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka

červen 2006 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka Vážené kolegyně, vážení kolegové, opět je za námi jeden školní rok a na dveře již klepe ten nový, ve kterém Vás čeká spousta práce s naplněním všech změn, které přináší stále se měnící legislativa a tzv.

Více

INFORMÁTOR květen 2 0 1 5

INFORMÁTOR květen 2 0 1 5 INFORMÁTOR k v ě t e n 2 0 1 5 společné informace pro všechny regiony MSK Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: office@kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT

Více

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5 INFORMÁTOR č e r v e n 2 0 1 5 region Nový Jičín Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 014, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT č. 56 Rozvoj čtenářské

Více

Přehled akcí na měsíc květen 2012

Přehled akcí na měsíc květen 2012 Přehled akcí na měsíc květen 2012 Květen červen 2012 Výstava výtvarných prací studentů SPŠU Hodonín 2. 5. 2012 Náměty a projekty ve výtvarné výchově II. - Výtvarné objevy v přírodě 3. 5. 2012 Mluvíme,

Více

Praha a Stfiedoãesk kraj

Praha a Stfiedoãesk kraj 012_Praha 21.7.2009 19:06 Stránka 167 Praha a Stfiedoãesk kraj Krajské pracovi tû Kontakty Staropramenná 17, 150 00 Praha 5-Smíchov tel.: +420 257 315 470 fax: +420 257 315 470 e-mail: praha@nidv.cz vedoucí

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program > Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN www.sposka.cz sposka@centrum.cz tel 493 535 618 fax 493 535 618 PLATNOST : od 1. 9. 2010 do.. Školní vzdělávací program Údaje o zpracování a

Více

školní vzdělávací program Informační technologie RVP 18-20-M/01 Informační technologie Zábavná škola Kompletní ŠVP VOŠ, OA a SZŠ Domažlice

školní vzdělávací program Informační technologie RVP 18-20-M/01 Informační technologie Zábavná škola Kompletní ŠVP VOŠ, OA a SZŠ Domažlice školní vzdělávací program Informační technologie Zábavná škola Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0 /09 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 545, e-mail: vzsk@vzsk.cz,

Více

65-51-E/02 Práce ve stravování

65-51-E/02 Práce ve stravování Čj.: 2447/2011/var Výchovný ústav a středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51 IČO: 63110261, IZO: 65-51-E/02 Práce ve stravování

Více

OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51

OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51 OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51 1 PROJEKTY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Pedagogické centrum realizovalo jako partner či jako dodavatel služby několik projektů

Více

Školní vzdělávací program (zpracováno podle RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01)

Školní vzdělávací program (zpracováno podle RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01) Školní vzdělávací program (zpracováno podle RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01) Název školního vzdělávacího programu: Provoz a řízení kulturních subjektů Stupeň poskytovaného vzdělání: střední odborné

Více

Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch. Obor vzdělání. 65-42-M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch. Obor vzdělání. 65-42-M/01 Hotelnictví Obchodní akademie a Hotelová škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace tel. 481 350 011, fax 481 321 825, e-mail oahs@oahs.cz, www.oahs.cz Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 k výzvě k podání nabídky na zakázku Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí zajištění vzdělávacích kurzů. Zadávací řízení se řídí Závaznými postupy

Více

design kód: 82-41-M/05

design kód: 82-41-M/05 Grafický design kód: 82-41-M/05 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola o.p.s., Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01

Více

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 544, e-mail: vzsk@vzsk.cz, http://

Více

LÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁ

LÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ 33 56 H / 01 1 I. Úvodní identifikační údaje OSNOVA ŠVP II. III. Profil absolventa Charakteristika vzdělávacího programu 1. Identifikační údaje 2. Popis celkového pojetí

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-43-L/51 PROVOZNÍ TECHNIKA 1. NÁZEV IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Školní vzdělávací program. Management v gastronomii. (nástavbové studium)

Školní vzdělávací program. Management v gastronomii. (nástavbové studium) Školní vzdělávací program Management v gastronomii (nástavbové studium) Školní vzdělávací program byl ve smyslu 168 odst. 1) písm. a) školského zákona projednán školskou radou dne 30. 8. 2012 se souhlasným

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Kompletní ŠVP Podnikání 64-41-L/51 Podnikání 1.9.2011 64-41-L/51 Podnikání 1 Identifikační údaje Název ŠVP Podnikání Datum 27.1.2010 Platnost 1.9.2011 Forma studia Délka studia v letech: denní forma vzdělávání

Více