MRŇOUSKOVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MRŇOUSKOVA MATEŘSKÁ ŠKOLA"

Transkript

1 MRŇOUSKOVA MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Aktualizovaná verze dokumentu z zpracované pro období od do Zpracovala: Ing. Zuzana Běhalová, MBA ředitelka mateřské školy Platnost dokumentu: od do V Ostravě, dne 22. dubna

2 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 1.1. Základní údaje o mateřské škole 1.2. Obecná charakteristika školy a její umístění 2. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 2.1 Vnitřní uspořádání školy a její materiální vybavení 2.2 Organizace vzdělávání 2.3 Životospráva 2.4. Řízení mateřské školy, personálního zajištění a spoluúčasti rodičů 2.5. Shrnutí obecně uplatňovaných zásad 3. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 3.1 Poslání a filozofie vzdělávacího programu 3.2 Dlouhodobé záměry rozvoje 4. VZDĚLÁVACÍ OBSAH 5. EVALUAČNÍ SYSTÉM 2

3 1. PŘEDSTAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 1.1. Základní údaje o mateřské škole Základní údaje o škole: Název: Právní forma: Zřízena: Vznik: Sídlo: Bankovní spojení: Telefon: E- mail: www: MRŇOUSKOVA MATEŘSKÁ ŠKOLA školská právnická osoba ke dni na dobu neurčitou dnem zápisu do rejstříku školských právnických osob Edisonova 27/383, Ostrava Hrabůvka Fio banka a.s., č.ú.: / Údaje o zřizovateli: Název: IČ: Sídlem: Bankovní spojení: Zastoupená: MRŇOUSEK CZ s.r.o Na Valech 5522/36, Ostrava Třebovice Fio banka a.s., č.ú.: / 2010 Mgr. Lenkou Zemánkovou, jednatelem společnosti Orgány školské právnické osoby MRŇOUSKOVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Orgány ŠPO: ředitel a Rada školské právnické osoby Ředitel/ka: Ing. Zuzanou Běhalovou, MBA Jmenována do funkce: s účinností od na dobu 6 let Členové Rady ŠPO: Bc. Petr Běhal Bc. Miroslava Turecká Mgr. Lenka Zemánková Všichni členové Rady školské právnické osoby jmenováni s účinností od na dobu 5 let. Druhy škol a druhy a typy školních zařízení Školská právnická osoba vykonává činnost následujících druhů škol a druhů a typů školských zařízení: 1. mateřská škola - počet tříd: 2 třídy s celodenním provozem - kapacita: 24 dětí 2. školní jídelna výdejna s kapacitou 24 stravovaných Počet zaměstnanců: 5 zaměstnanců, z toho: 4 pedagogové, včetně ředitelky školy (celkem v součtu min. 3 plné úvazky) 1 zaměstnankyně s kumulovanou rolí: pracovník školní jídelny výdejny (0,5 úvazku) a administrativní pracovník (0,5 úvazku) 3

4 Financování Rodiče hradí tzv. úplatu za předškolní vzdělávání, která je vždy stanovena na celý školní rok. Přesná formulace a podmínky jsou uvedeny ve vnitřní směrnici školy. Finanční prostředky ze státního rozpočtu. Příjmy z hlavní činnosti, resp. činnosti doplňkové, je- li povolena Radou školské právnické osoby. Finanční prostředky přijaté od zřizovatele Finanční prostředky z rozpočtů územních samosprávných celků. Dotace na úhradu výdajů, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie, včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů. Název vzdělávacího programu: MRŇOUSKŮV KOUZELNÝ ROK Pro děti je připraven bohatý výchovně vzdělávací program, jehož filozofií je vést děti ke zdravému způsobu života a také uvědomění si významu rodiny, vzájemné lásky a úcty ke svým blízkým, druhým lidem, sobě samotnému i přírodě. Základem našeho přístupu je komunikace, spolupráce, ale také prozákaznicky orientovaný přístup, směřovaný jak k rodičům, tak také k jiným organizacím a subjektům. Celý výchovně vzdělávací program a jeho aktivity jsou doprovázeny originální grafikou, jejíž autorkou je Ing. Irena Ardely. Našimi maskoty jsou tak například víla Dobruška, která představuje symbol sebevědomí a sebepřijetí (dává dětem sílu překonávat překážky, symbolicky jim přičarovává dovednosti, dává jim do vínku sílu na cestu do školy, při hledání nových kamarádů...) či třeba klaun Zvídálek, který symbolizuje zábavu a schopnost radovat se ze života, z každého jednotlivého dne, ale také přirozenou zvídavost a touhu po poznání (slaví s dětmi narozeniny, organizuje pro ně akce) apod. 4

5 1.2. Obecná charakteristika školy a její umístění MATEŘSKÁ MRŇOUSKOVA ŠKOLA se nachází v nově rekonstruovaných nebytových prostorách se samostatným vchodem v přízemí obytného domu na ul. Edisonova 383/27 v Ostravě Hrabůvce ve vlastnictví Statutárního města Ostrava Jih. Objekt jako školka sloužil již dříve v minulosti, před svou rekonstrukcí. Oblast tzv. Jubilejní kolonie, jejíž je budova MATEŘSKÉ MRŇOUSKOVY ŠKOLY součástí, bývá často označována jako Rodinné stříbro obvodu Ostrava Jih. Jubilejní kolonie v Ostravě- Hrabůvce byla postavena na počest stoletého trvání Vítkovického horního a hutního těžířstva v letech 1921 až Autor projektu, ostravský architekt Ernst Korner, uplatnil v tomto díle vliv expresionismu a dekorativismu vídeňské provenience. Šlo o sídliště o 605 bytech v jednopatrových a dvoupatrových domech. Jádrem urbanistické kompozice je ulice Jubilejní, na ni navazují krátké uliční spojky. Uzavřenost a kompaktnost celého areálu posilují symbolické motivy průjezdů v přízemích domů, domovní vchody ve věžových rizalitech a mnoho dalších charakteristických detailů. Zástavba je zařazena do ochranného památkového pásma a třiadvacet vybraných domů bylo ministerstvem kultury prohlášeno za kulturní památku. V nedávné době prošla Jubilejní kolonie z větší části rekonstrukcí. A právě v jednom z těchto krásných a nově zrekonstruovaných domů Jubilejní kolonie na ulici Edisonova našla své útočiště MRŇOUSKOVA MATEŘSKÁ ŠKOLA. Nespornou výhodou mateřské školy je kromě krásné okolní zástavby, že se nachází mimo rušnou komunikaci a její okolí je utvářeno bohatou zelenou travnatou plochou a stromy. Součástí školy je rovněž vlastní oplocená zahrada vybavená herním zařízením pro děti předškolního věku. V bezprostřední blízkosti školy je budováno Městským obvodem Ostrava Jih nové dětské hřiště. Specifikem mateřské školy je její prorodinné zaměření. MATEŘSKÁ MRŇOUSKOVA ŠKOLA vznikla jako logické vyústění několikaleté činnosti mikrozařízení péče o děti ve věku od jednoho roku do tří let rodinného typu MRŇOUSEK CZ s.r.o. Jedná se o zařízení jeslového typu s max. 20 dětmi v denním režimu v rámci pobočky s individuální péčí a přístupem. Toto zařízení má pobočku v Ostravě Třebovicích. Od ledna 2013 zahájilo činnost rovněž v Ostravě Hrabůvce, nejprve v prostorách, v nichž působilo souběžně s mateřskou školou. Od září 2014 pak působí rovněž v lokalitě Ostrava Hrabůvka v samostatných prostorách na ul. Edisonova vzdálených od mateřské školy cca 170 m. MRŇOUSKOVA MATEŘSKÁ ŠKOLA tak díky společnému využívání vybavení a prostor, ale i díky společným aktivitám, působí v určité symbióze a využívá synergie s dalším subjektem - jesličkami. Tento model je inspirován prorodinně koncipovaným švýcarským modelem předškolní péče, tzv. Tagesschule, a umožňuje skloubení podmínek zařízení jeslového typu s mateřskou školu, kam děti mohou kontinuálně docházet od 1 roku až do věku 6 let. Výhodou je především pro dítě méně stresově zátěžová varianta, kdy jsou rodiče - zpravidla ekonomickými důvody či snahou po udržení pracovního uplatnění - nuceni zajistit si hlídání dítěte již v batolecím věku, neboť děti docházejí do známého prostředí bez nutnosti zvykat si po dvou či třech letech na nové místo a osoby. Další nespornou výhodou pro děti také možnost pobývat v zařízení se svými sourozenci různého (předškolního) věku, a odsud také především časová, ale i finanční, úspora pro rodiče. Další specifikem zařízení je volba prostor. Nalezli jsme pro naši mateřskou školu prostory, které umožňují dětem simulovat co nejvíce domov. Jedná se o vilku v rekonstruované starší zástavbě (chráněná památková zóna Jubilejní kolonie). Budova má vlastní oplocenou část pozemku využívanou výhradně naším zařízením. MRŇOUSKOVA MATEŘSKÁ ŠKOLA zde má zbudován vlastní zookoutek, kde děti chovají drobné zvířectvo, a také dětskou zahrádku. 5

6 2. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 2.1 Vnitřní uspořádání školy a její materiální vybavení Výchovná a pedagogická činnost je v mateřské škole vedena pro 24 dětí v denním režimu, které jsou rozděleny do dvou tříd s označením Sluníčka a Rybičky. Prostory interiéru zabírají plochu prvního podlaží zcela zrekonstruované budovy a mají výměru 182,54 m 2. Prostory mají samostatný vchod, na který navazuje schodiště se šatnou pro svrchní venkovní oděv (bundy, obuv). Centrálním prostorem je atrium, které slouží jako přijímací místnost a šatna dětí. Na toto atrium navazují tři vybavené herny a ložnice (o velikosti od 32 41,56 m2, pro rozlišení označeny a dle velikosti řazeny Ráj medvídků, Moře a Džungle). Dále se zde nachází hygienické zázemí speciálně stavebně upravené a vybavené dětskou sanitární technikou, hygienické zázemí pro personál, úklidová komora s výlevkou, denní místnost zaměstnanců a výdejna stravy. Prostory jsou plně vybaveny pro provoz. Mateřská škola disponuje množstvím hraček, základní sadou didaktických pomůcek (např. sada hudebních nástrojů apod.) a materiálu tak, aby umožňovaly dětem podporovat jejich rozvoj, tvořivost i spontánní pohyb. K dispozici jsou ve škole rovněž tablety, které jsou využívány jako doplňková pomůcka při vzdělávání dětí. Postupně je budována dětská knihovna i knihovna pro pedagogy. Zásobníky pomůcek a materiálů jsou průběžně doplňovány, poškozené hračky vyřazovány a nahrazovány novými. Při nákupu je sledována kvalita, bezpečnost i didaktická přínosnost. Základní vybavení je poskytnuto zřizovatelem, další vybavení je postupně pořizováno z rozpočtu mateřské školy. K obohacení práce a aktivit pro děti mají učitelé k dispozici notebook a tiskárnu, TV, DVD a CD přehrávač, fotoaparát. Zapůjčit od zřizovatele je možno kameru, dataprojektor a plátno. Zpestřením je rovněž možnost využít dětské karnevalové kostýmy a jiné vybavení z půjčovny kostýmů a vybavení zřizovatele. Děti z mateřské školy rovněž využívají dětské wellness centrum na pobočce jeslí v Ostravě - Třebovicích vybavené infrasaunou, solným pískovištěm a inhalátory. K přepravě dětí na akce využívá mateřská škola polepy označené osobní vozidlo zřizovatele. 2.2 Organizace vzdělávání Kritéria pro přijímání dětí: Podrobně se tímto bodem zabývá samostatná směrnice. Zápis do mateřské školy vyhlašuje Rada školské právnické osoby, a to zpravidla v dubnu - květnu běžného roku. Zápis dětí provádí ředitelka školy, rozhoduje dle směrnice Kritéria pro přijímání dětí o přijetí / nepřijetí dítěte do mateřské školy. Veřejnost je o přijímání dětí a kritériích informována na webových stránkách školky, resp. prostřednictvím vývěsek a informačních letáků (umístěných také v budově Městského obvodu Ostrava Jih, oddělení školství a kultury), a dále informováním rodičů dětí ze zařízení jeslového typu MRŇOUSEK CZ s.r.o. prostřednictvím e- mailu. Charakter třídy: Na začátku docházky do mateřské školy uplatňujeme adaptační program. Při adaptaci postupujeme individuálně dle potřeb jednotlivých dětí. Výhodou je již zmíněná specifičnost mateřské školy, která navazuje na zařízení jeslového typu, děti tak nejsou vystaveny stresové zátěži v důsledku nutnosti zvykat si na nové prostředí, děti či výchovu a vzdělávání v kolektivu obecně. Třídy jsou heterogenní, věkově nerozlišená. V jednotlivé třídě je od 10 do max. 14 dětí. Rámcové uspořádání dne: Provoz mateřské školy je zajištěn od 6,30 do 17,00 hod. Provozní doba odpovídá dnešní potřebě rodičů, jejichž pracovní doba často končí až v 16,00 hod. V případě, že rodiče dítě nevyzvedli dítě z mateřské školy do 16,45 hod., je učitelka povinna rodiče telefonicky kontaktovat. Podrobněji se tímto bodem zabývá Školní řád. Po dohodě s rodiči a ve spolupráci se zařízením MRŇOUSEK CZ s.r.o. je možno zajistit jeho individuální hlídání, v režii tohoto zařízení, pro tento případ musí být uzavřena speciální dohoda a zajištěna bezpečnost dítěte. Pro potřeby úklidu je zajištěn provoz po 17,00 hodině. 6

7 Rámcový harmonogram dne: 6,30 7,30 scházení dětí v herně s označením Džungle, spontánní hry a činnosti dětí, podává se ovoce, zelenina 7,30 9,00 zájmové kroužky dle rozpisu (Flétnička, Hopsalínek) individualizovaná výuka v menších skupinách v herně Ráj medvídků, paralelně probíhá scházení dětí, spontánní hry a činnosti dětí v hernách Džungle a Moře 9,00 9,30 společné přivítání dne pásmo písniček a říkánek 9,30 10,00 hygiena, svačina 10,00 11,45 pobyt dětí venku, v případě hezkého počasí děti odchází ven dříve 11,45 13,30 hygiena, oběd, čištění zubů, odpolední odpočinek pohádky, relaxační hudba 13,30 14,00 průběžné stávání, klidové zájmové činnosti, aktivity 14,00 15,00 postupné vstávání ostatních dětí, svačina, hygiena, zájmové aktivity (Hravá angličtina, Vaření) 15,00 17,00 hry dětí, kroužky vybrané dny, volné činnosti, postupné odcházení, v případě počasí pobyt na zahradě 2.3 Životospráva Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava. Tato strava je zajišťována od externího subjektu. Vlastní výdej stravy zajišťují proškolení zaměstnanci mateřské školy s potřebnou kvalifikací. Průběh stravování a pitného režimu: 7,00 8,30 9,30 10,00 svačina 11,45 13,30 oběd 14,15 15,00 svačina ovoce, zelenina, průběžně drobné občerstvení (pomocná ruka pro rodiče dětí, které nestihli snídat nebo jsou zvyklé snídat později) Mezi jídly jsou dodržovány potřebné intervaly. Děti nejsou do jídla nuceny. V průběhu celého dne a všech aktivit je zajištěn pitný režim. Paní učitelky děti vybízejí pravidelně děti k pití (malé děti mají snížený práh žízně). Rodiče jsou o jídelníčku informováni v k tomu vyhrazenému prostoru mateřské školy (nástěnky) a dále na webových stránkách v sekci Pro rodiče, a to minimálně s týdenním předstihem. Odpolední odpočinek: Je přizpůsoben potřebám dětí. Děti odpočívají na kvalitních dřevěných dětských postelích s pevnou podpěrou zad se zdravotním atestem. Všechny děti společně v klidovém režimu vyslechnou pohádku. Děti, které nespí nejsou zvyklé spát, nemohou například v adaptační fázi usnout či se dříve vzbudí, mohou vstát dříve a věnovat se vybraným činnostem i v době, kdy ještě ostatní děti spí. Pohyb: Děti mají dostatek pohybu v budově i venku. Prostor tvořený několika třídami umožňuje střídat prostředí (například v případě nepříznivých klimatických podmínek a tudíž nemožnosti pobývat venku), stejně tak jako možnost dále děti dělit do menších skupin (například pro účely typově odlišných aktivit, např. s ohledem na hluk vs. potřeba se soustředit apod.) 7

8 2.4. Řízení mateřské školy, personálního zajištění a spoluúčast rodičů Řídící osobou vedoucí mateřskou školu i školní jídelnu- výdejnu je ředitelka školy. Ředitelce podléhají všichni pracovníci a je plně odpovědná za chod školy ve všech oblastech, v její kompetenci je dále kontrolní a hospitační činnost. Odpovídá rovněž za informační systém, jak směrem k zaměstnancům školy, tak rodičům a dalším subjektům. Dle potřeby je její kapacita v oblasti administrativy a organizace doplněna o podporu administrativního pracovníka (částečný úvazek). Do přímého výkonu výchovné a pedagogické činnosti jsou zapojeni tři pedagogové na plný úvazek a dále částečně také ředitelka. Činnost školní jídelny výdejny zajišťuje jeden nepedagogický pracovník, který zajišťuje výdej jídla a současně vykonává funkci hospodáře. Nepedagogický pracovník na zkrácený úvazek zajišťuje úklid a údržbu prostor. Praní a žehlení prádla je zajištěno dodavatelským způsobem od stejného subjektu jako dovoz stravy. Povinnosti, pravomoci, úkoly a práva všech pracovníků jsou zakotveny v Organizačním řádu školy. Odborný dohled a kontrolní činnost je zajištěna Radou školské právnické osoby, jejímiž členy jsou: zkušený expert s odbornou zkušeností a praxí ve výkonu přímé pedagogické činnosti a ve vedení mateřské školy (Bc. Miroslava Turecká), zástupce zřizovatele (Mgr. Lenka Zemánková) a další expert s pedagogickou kvalifikací. Základem je týmová spolupráce pracovníků školské právnické osoby MRŇOUSKOVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ale také efekt synergie a využití potenciálu a schopností pracovníků stávajícího zařízení péče o děti do 3 let MRŇOUSEK CZ s.r.o. (jesle). V případě nemocenských a dovolených je tak možnost využít výpomoci ze stávajícího personálu zřizovatele. Jeho zaměstnanci disponují kvalifikaci zdravotnickou, resp. pedagogickou. Spolupráce s rodiči Nejvýznamnějšími partnery jsou rodiče dětí. Škola usiluje o budování vzájemné důvěry, vstřícnost, otevřenost, ochotu si pomáhat a empatii. Toto je podporováno v rámci společných akcí, které se pravidelně konají v každém ročním období, například: zima Mrňouskův karnevalový rej jaro Mrňouskův velikonoční vajíčkový závod, Dětský den s Mrňouskem léto Pasování školáků podzim Mrňouskova drakiáda a řada dalších aktivit Spokojenost rodičů je zjišťována pravidelným osobním kontaktem ředitelky, resp. jí pověřených pracovníků. Minimálně jednou ročně je realizována anketa spokojenosti rodičů Shrnutí uplatňovaných zásad Zásada individuálního přístupu k dětem a rozvoji jejich osobnosti na děti nejsou kladeny nároky s odvoláním na většinu, každé dítě má své osobní Portfolio, díky němuž lze sledovat jeho osobní rozvoj a pokrok v jednotlivých oblastech. Zásada učitele podporujícího zdraví osobním příkladem učitele učitel se zapojuje aktivně do všech tradic a rituálů školy. Zásada věkově i jinak smíšené skupiny zastoupení bez rozlišení věkových skupin, pohlaví, národností, vyznání apod. Zásada rytmického řádu života a dne vytvoření nenásilných pravidel pro průběh dne i docházku dětí (děti dle dohody bývají nejpozději do 9,00 hod. přivedeny rodiči, poté začínáme den přivítáním apod.) 8

9 Zásada tělesné pohody a volného pohybu dětí pomůcky a hračky odpovídající cílové skupině jsou ve volném dosahu dětí, pobyt dětí venku je samozřejmostí. Zásada zdravé výživy mateřská škola poskytuje dětem plnohodnotnou a vyváženou stravu s dostatečným množstvím ovoce a zeleniny. Základem je pravidelný pitný režim, děti jsou v průběhu dne pobízeny učitelkou k pití (zpravidla neslazených nápojů). Zásada spontánní hry ve třídách je množství podnětných a funkčních hraček, učitelé obohacují práci dětem rovněž různými přírodními materiály (šišky, kamínky, hlína...). Zásada podnětného prostředí součástí zahrady je rovněž Mrňouskovo hospodářství s dětskou zahrádkou, kde děti pěstují zeleninu, a malý zookoutek. Zásada bezpečného sociálního prostředí základem je kvalitní a kvalifikovaný tým, předpokladem je rovněž emoční inteligence a citlivost jeho členů pro sociální situace. Zásada týmového řízení a partnerských vztahů s rodiči Zásada vytváření vztahů a podpory spolupráce mateřská škola usiluje o dobré vztahy se svým okolím, vytváří přátelské vztahy s jinými subjekty. 3. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 3.1 Poslání a filozofie vzdělávacího programu Filozofií našeho vzdělávacího programu je vést děti ke zdravému způsobu života, podporovat jejich postoje, které je učí k úctě ke zdraví a životu, respektování potřeb druhých lidí a ochraně okolní přírody, zvířat i rostlin. Významným prvkem je rovněž uvědomění si významu rodiny, vzájemné lásky a úcty ke svým blízkým, druhým lidem, ale rovněž sobě samotnému. Základem našeho přístupu je komunikace, spolupráce, ale také prozákaznicky orientovaný přístup, směřovaný jak k rodičům, tak také k jiným organizacím a subjektům. Školní vzdělávací program byl vypracován na tři roky pro školní rok 2013/2014 a aktualizován pro školní rok 2014/2015. Třídní vzdělávací plán (mateřská škola je tvořena jednou třídou) je v tomto ohledu vnímán volněji připravují jej pedagogové jako tým, dále tak rozpracovávají ŠVP do jednotlivých aktivit a přizpůsobují jej aktuální potřebě složení, možnostem, zájmům a potřebám konkrétní třídy. Osvědčené podněty, které lze v určitém ohledu generalizovat, jsou následně zohledněny při aktualizaci ŠVP. Pojetí ŠVP V našem pojetí je škola místem, které dítě motivuje a podporuje k aktivnímu učení se. Charakter práce pak má v dětech mimo jiné podporovat pocit bezpečí, možnost pozitivního prožívání, získávání zdravého sebevědomí, rozvíjení myšlení a schopnosti sebehodnocení. Aktivní učení je založeno, nikoliv na encyklopedických znalostech a vědomostech, ale na posilování měkkých dovedností, klíčových kompetencí. Dítě, které ukončuje předškolní vzdělávání by mělo dosáhnout svých individuálních možností a schopností těchto klíčových kompetencí: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální kompetence činnostní a občanské. ŠVP (resp. TVP) v souladu s RVP PV vycházejí z pěti vzdělávacích oblastí: biologické, psychologické, interpersonální, sociálně- kulturní a environmentální a tyto oblasti jsou nazvány: 1. Dítě a jeho tělo 2. Dítě a jeho psychika 3. Dítě a ten druhý 4. Dítě a společnost 5. Dítě a svět 9

10 Hlavní a dílčí cíle vzdělávacího programu Vzdělávací program je orientován na dítě při současné podpoře zapojení jeho rodičů a souladu vzdělávacího a výchovného procesu doma i ve škole. Program respektuje dítě jako individuum, jedinečnou bytost s jeho individuálními potřebami, postoji i charakterovými vlastnostmi. Zohledňuje rovněž možnosti dítěte. Program rovněž respektuje učitele jako individualitu, podporuje jeho invenci a aktivní přístup, umožňuje mu profesionální a promyšlenou práci. Mateřská škola tak vytváří prostředí, v němž všichni dítě, učitel i rodič či blízcí dětí mají dostatečný pro rozvoj tvořivosti a je podporována jejich sounáležitost. Je pevným základem pro úspěšný start v navazujícím vzdělání na základní škole a odrazovým můstkem pro život prožitý s radostí a naplněním, takový kterým současně obohatí i životy lidí kolem sebe. Vzájemně se zde prolínají následující principy: 1. Respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce v celku společnosti a světa Východiskem je respektování potřeb dětí ve všech oblastech Maslowovy hierarchie potřeb: kvalitní strava a pitný režim v průběhu celého dne, odpočinkový režim dle zvyklostí a potřeb dítěte (základní fyziologické potřeby) postupná adaptace, docházka sourozenců různého věku díky synergie se zařízením jeslového typu (potřeba bezpečí) využití různých metod práce podporujících spolupráci u dětí (sociální potřeby) individuální přístup a oceňování výkonů dětí s ohledem na psychomotorické tempo dětí, sledování pokroků a vedení portfolia dítěte (potřeba uznání) rozvoj osobnosti dítěte v různých oblastech dle zájmu dítěte (potřeba seberealizace) 2. Rozvoj komunikace, spolupráce a prozákaznického přístupu Základem je aktivní práce učitele i jeho příkladné chování, které vede děti nejen k tomu, aby komunikovali vyjadřovali své názory, ale také naslouchali druhým, při využití všech prostředků komunikace, ať verbálních (tempo, hlasitost řeči...) nebo neverbálních (gestikulace, mimika, haptika, oční kontakt, využívání polohy těla a prostoru). Spolupráce je podporována, formou týmové práce a her, ale i v běžném fungování dne (společná péče o zvířata a zahrádku apod.) i vytváření pravidel. Stejně tak je podporována sounáležitost dětí, rodičů i zaměstnanců k mateřské škole a vzájemná spolupráce s druhým zařízením jeslového typu. Prozákaznický přístup je v tomto ohledu vnímám nejen jako poskytování služeb za úplatu, ale obecně vstřícné a proaktivní chování k těm, s nimiž přicházím do kontaktu. Děti jsou podporovány k tomu, aby nabízeli pomoc a podporu druhým, aby se chovali s úctou a respektem k starším lidem, rodičům. Díky sdílení prostor dvěma různými subjekty v jedné budově se děti učí chápat význam synergie a networkingu (síla je v rozšiřování možností, tržního potenciálu nikoliv konkurenci ta pouze vyčerpává všechny zúčastněné strany). 3. Podpora a rozvoj talentů dětí Specifikem našeho programu je podpora talentů dětí, tedy nikoliv jen podpora vybraných talentovaných jedinců, ale hledání a rozvoj talentů každého dítěte. Naším motem je každé dítě má talent, je potřeba jen umět trpělivě pozorovat a naslouchat, objevit jej a správně podporovat jeho rozvoj. Při tvorbě a členění jednotlivých aktivit, které tvoří výchovně vzdělávací program, jsme se tak inspirovali myšlenkou mnohočetné inteligence prof. Howarda Gardnera, která je v protikladu s často tradičně užívaným přístupem založeným na jednom typu inteligence měřeným tzv. IQ. Pohled prof. Gardnera vychází z existence nejméně sedmi relativně nezávislých druhů inteligence, které jsou nám lidem dány v různé míře. 10

11 Jednotlivé talenty jsme označili lidskými a snadno zapamatovatelnými jmény, tak aby byli při spolupráci s rodiči snadno zapamatovatelné a srozumitelné: SEZNAMTE SE S MRŇOUSKOVY KAMARÁDY aneb talent pro logické myšlení aneb talent pro mluvní dovednosti aneb talent pro prostorovou představivost Základem logického myšlení, šířeji označovaného jako logicko- matematická inteligence, je schopnost při řešení daného problému využít všeobecně platné zákonitosti, schopnost důsledně a posloupně přemýšlet od jednotlivého ke všeobecnému a obráceně. Tento typ inteligence se projevuje velmi brzy. Již někdy kolem dvou let věku začne dítě rozeznávat jednoduché logické funkce buď nebo, až pak..., dítě začíná stavět do souvislosti já a okolní svět, objekty v něm, zajímá se o čas a prostor, samozřejmě zatím bez jednoznačných pravidel a logické formy. Ve třech letech tyto souvislosti dítě umí již zachytit pomocí kresby či vyjádřit prostřednictvím symbolů (chci papat gesto směrem k ústům). Od tří do sedmi let pak děti rozvíjejí svůj první logický světový názor, což se projevuje tím, že předmětům v životě připisují úmysl a vědomí (domlouvají hračkám), všechny věci pro ně mají svůj význam. Jedná se o jazykové nadání dítěte, která se projevuje ve zvládnutí řeči, lásce k ní a snaze řeč zkoumat. Součástí mluvních dovedností je kromě výše uvedeného také schopnost vyjádřit se, plynulost řeči či lehkost, s níž se dítě učí cizím řečem. Jazyková inteligence se kromě velké slovní zásoby projevuje schopností dítěte rozpoznat a pochopit i jemné odstíny slov. Naše mluvní dovednosti se v průběhu celého našeho života vyvíjí. Právě rodiče, blízcí lidé a učitelé jsou těmi, kteří mohou značným způsobem u dětí jejich vývoj ovlivnit. Ať už tím, že dítě pozorují a aktivně mu nabízí dostatečné množství podnětů či pasivně vlastním příkladem. Přestože vývoj řeči takřka nikdy nekončí významné je z pro rozvoj řeči významné právě období prvních tří let věku života dítěte. Mluvní dovednosti jsou součástí tzv. velké trojky (kognitivní inteligence*), kam patří také logické myšlení (náš Chytrolínek) a prostorová představivost (náš Zkoumálek). Podstatou této schopnosti je umění si správně představit tvary a předměty a doplnit díky své představivosti jejich části, které nejsou na první pohled viditelné. Zkoumálek si tak uloží do své paměti celkový vzhled tohoto předmětu, který umí nejen opětovně rozpoznat, ale i zařadit a nakreslit. Důležitá je tak tedy také schopnost orientace v prostoru, schopnost prostorového vidění a vnímání detailů. Dle různých experimentů je doloženo, že již od narození děti mají určitou představu o prostoru. Umí rozlišit, zda se osoba či předmět vzdaluje či přibližuje. Přibližně v roce života nastává pro děti zlom, naučí se totiž chodit, zpočátku sice nejistě, ale o to s větší chutí, neboť zatímco dříve mohly objevovat pouze z dálky, nyní vyrážejí do prostoru a mohou tak pozorovat vše zblízka, uchopit a prozkoumat všemi smysly. A právě zde už můžeme objevit pravé a nefalšované Zkoumálky. Ti se v prostoru výborně orientují, daleko rychleji totiž objeví důležité prostorové značky, kterými může být nejen velikost, poloha, ale třeba i uspořádání předmětů, podle nichž si vše lépe pamatují. Dalším významným vývojovým milníkem v rozvoji této dovednosti šestý rok. V tomto věku již většina dětí začne vnímat perspektivu předmětů a jejich polohu v prostoru a je schopna je nejenom vidět, ale je rovněž nakreslit. Zatímco jen málokteré pětileté dítě namaluje kostku, sedmileté to zvládne již samo od sebe. 11

12 aneb tvořivost, fantazie a výtvarný talent aneb praktické nadání, manuální talent aneb pohybový talent a koordinac e těla aneb hudební talent Jedná se o schopnost produkovat při úlohách, situacích či řešení problémů různého rázu přiměřené, výstižné, ale zejména četné, originální a smysluplné nápady. Důležitými předpoklady je tak především pohotovost a bohatost myšlenek, flexibilita v podobě neobvyklých a přitom rozdílných myšlenek, originalita, představivost a schopnost vytvářet nové obrazy. Děti během hraní rády tvoří. Uhodí o sebe předměty a vyloudí tak zvuk, modelují z plastelíny či malují svá dílka na papír. Jako malířské plátno jim ale často také poslouží - k značné nelibosti nás dospěláků jejich ručičky, nožičky, uspokojí se však také se zdí či nově zakoupeným nábytkem. V období dvou až tří let již ztvární na čistý papír řadu kruhů, čar rovných i spirál, křížků. O něco později již lze rozpoznat stromy, květiny, domy a postavy. Tvořivost je částečně vrozená a v předškolním věku se intenzivně rozvíjí. Mírné zpomalení nastává po šestém roce a přibližně v devíti letech začíná stagnovat. Kutílci mají výbornou jemnou i hrubou motoriku, jejich prsty a ruce obratně zacházejí s nástroji a materiály. Mají rovněž schopnost účelně řešit technické problémy. Kutílka poznáte takřka okamžitě. Snaží se přijít na kloub každé technické záhadě. Nezajímá ho však jen daný předmět jako takový. Často chce přijít věcem na kloub, dobrat se jejich podstaty, a tak se občas rodičům malých Kutílků stává, že tu jim rozeberou budík, DVD přehrávač, jindy zase svými obratnými prstíky zkouší nacpat ulovený předmět do právě objeveného prostoru. Rádi doma dospělákům asistují při práci, pozorují řemeslníky na staveništi a pořady typu Bořek Stavitel či později třeba Kutil Tim patří mezi jejich favority. Kutílci rádi shromažďují různé věci, aby si je ve svém koutku mohli důkladně prohlédnout, rozebrat, opravit je. Tato aktivita je natolik pohltí, že Kutílek ztratí pojem o čase, nepotřebuje tak pít ani jíst a soustředěně se věnuje aktivitě. Kutílci mají rovněž ve srovnání se svými vrstevníky obdivuhodné odborné vědomosti o určitých přístrojích, strojích, technických vymoženostech. Hopsalínek má jednoduše řečeno nadání pro pohyb. Velice rychle, snadno a správě si osvojí cviky, které mu ukážete, napodobí váš pohyb. Jeho klouby jsou pohyblivé, zpravidla má výdrž, sílu, je rychlý. S celkově výbornou koordinací jeho pohybu je však často navíc spojena také schopnost rychle se zorientovat, a tak když mu přihrajete míč, s naprostou přirozeností ví, co s ním. Při hodnocení a podpoře pohybových aktivit je důležité u dětí rozpoznat různé fáze vývoje, tedy všímat si zpomalování a zrychlování jejich růstu a změn v jejich tělesných proporcích, neboť významně ovlivňují sportovní výkonnost dítěte. Jeho síla, výdrž a rychlost může v různých fázích kolísat, ve srovnání s rovnováhou, koordinací těla, citem pro míčové hry a taktiku, která je víceméně stabilní. Hudební nadání představuje schopnost aplikovat různé aspekty hudby, jako například tóny, hlasy, zvuky, rytmus, melodie, dobře jim porozumět, slyšet je, vzájemně je propojovat a napodobit je. Dle výzkumů je hudební nadání z % dědičné a v průběhu našeho života se zásadněji nemění. Každý je samozřejmě do jisté míry se schopen naučit se zpívat či hrát na určitý nástroj. Avšak hudebně nadaný člověk zachytí hraný tón a s naprostou přesností jej zopakuje, ať už to poprvé zkusí až ve své rané dospělosti, samozřejmě s rozdílem ve školenosti hlasu a s jistou nejistotou projevu ve srovnání s tím, který na svém talentu pracoval. Talentované dítě přistupuje k hudbě a vším, co je s ní spojeno s určitou lehkostí a především nadšením. O hudbu se zajímá, rádo ji poslouchá, umí rozlišit slyšené i to, zda- li se mu hudba líbí či nikoliv. Hudebníček si často jen tak pro legraci prozpěvuje i běžně pronášené věty, brouká si společně s rádiem, do hudby tleská či bubnuje. Dokonce rozezná, pokud někdo píseň kazí, tedy zpívá falešně. Rád rovněž tancuje či se jen tak pohybuje a cvičí na hudbu. Ve srovnání se svými vrstevníky Hudebníček již v útlém věku zazpívá poměrně čistě a přesně několik písní, zatímco jiné děti stěží dají dohromady jedinou. Jindy zase lze vypozorovat jeho schopnost reprodukovat melodicky i rytmicky správně všechny hudební kousky, které slyší opakovaně hrát. 12

13 Formy vzdělávání Vzdělávání je uskutečňováno nepřetržitě v průběhu celého dne, a to přirozenou cestou a hravou formou (péče o hospodářství, řešení nahodilých situací během dne a rozvoj sociální inteligence, empatie...). Učení je interaktivní - základem je komunikace a spolupráce mezi učitelem a dětmi i jejich rodiči. Učení je založeno na aktivním zájmu a účasti dětí, rozvoji jejich tvořivosti a fantazie. Učitel ve své práci využívá metody prožitkového učení a kooperativní hry. Děti pracují individuálně i v různě velkých skupinkách. Jednotlivé bloky RVP PV se vzájemně prolínají v jednotlivých blocích. Učitelé vnímají své působení jako poslání a proces učení jako proces obousměrného didaktického rozvoje, tj. vnímají podněty dětí a jejich reakce a zapracovávají do své práce. 3.2 Dlouhodobé záměry rozvoje Naším záměrem je budovat prostředí, kde se dětem s různorodými vzdělávacími potřebami a předpoklady dostává kvalitní a kvalifikované péče. Prostředím, v němž se cítí bezpečně a spokojeně. Sledujeme nové vzdělávací trendy, podporujeme individuální talenty dětí a rozvíjíme jejich sociální kompetence. Vizí naší mateřské školy, je být místem, které představuje hodnotný spojovací článek mezi rodinou a základní školou. Místem, kde se prohlubuje vzájemná spolupráce rodičů a školské instituce. Nezbytným předpokladem pro uplatnění těchto záměrů je pak celoživotní rozvoj našich zaměstnanců a jejich inovativní přístup k školnímu vzdělávacímu programu. Cíl: Rozvíjet stávající vzdělávací program zkvalitněním výuky na základě rozvoje kompetencí zaměstnanců školy, využívání nejnovějších informací a metod i zlepšování vybavení a technického zázemí. Šířit dobré jméno a posilovat značku, kde základem je kvalitní komunikace s rodiči, ale i ostatním okolím. Podrobněji jsou dlouhodobé záměry rozpracovány ve Strategickém plánu rozvoje. 4. VZDĚLÁVACÍ OBSAH Výchovný a vzdělávací program je členěn do čtyř základních bloků, které odpovídají čtyřem ročním obdobím. Tyto bloky jsou dále rozpracovány do několika tematických okruhů, které bloky logicky rozšiřují a lépe definují. Tematické okruhy na sebe vzájemně navazují, prolínají se, rozvíjejí či procvičují již probírané téma. V ŠVP PV Mrňouskův kouzelný rok je proveden nástin vzdělávacích cílů, jejich výstupů a nabídky činností, kterými jsou realizovány tak, aby docházelo k naplňování Konkretizovaných očekávaných výstupů RVP PV. TVP rozpracovává dále bloky a jejich tematické okruhy podrobněji, přičemž je sledována paleta vzdělávacích cílů, výstupů i činností ze všech pěti oblastí (biologické, psychické, interpersonální, sociálně- kulturní a environmentální). MRŇOUSKŮV KOUZELNÝ ROK Vše, co potřebuji znát jsem se naučil v mateřské škole zní název jedné z knih Roberta Fulghuma. Právě proto bychom rádi vedli děti na jejich cestě za krásou každého z ročních období, rádi bychom je podpořili v hledání kouzla v naprosto běžných denních okamžicích. V dnešní přetechnizované době již není problémem letět na měsíc či se v minutě spojit s někým na druhé straně planety. Avšak i přestože máme k dispozici stále novější a novější výdobytky techniky, neumíme se z nich radovat, natož pak se radovat z všedních maličkostí. Přestože máme k dispozici maily a mobilní telefony a jsme takřka stále on- line, i přesto ubylo osobní komunikace. Umíme vyléčit řadu nemocí těla, ale přibývá stále více nemocí duše - civilizačních nemocí, jako je syndrom vyhoření či depresivní příhody. Právě proto, abychom naše děti do budoucna ochránili, je v naší mateřské škole chceme naučit tomu nejdůležitějšímu, hledat kouzlo v každém okamžiku. Vždyť, kde také jinde? 13

14 Program je inspirována významnými či zajímavými dny, svátky, reflektuje rovněž události ze života dětí. MRŇOUSKŮV BAREVNÝ PODZIM ANEB PODZIM JE TU PADÁ LISTÍ, VŠUDE JE PLNO BAREV V bloku je zohledněno to, že pro některé děti nastává významný okamžik, kdy vstoupily do prostředí nové třídy (někteří jen povýšily z jesličkových batolat na malé předškoláky, jiné však přicházejí z rodiny poprvé do školního prostředí). Vybrané zajímavé události, které v TVP reflektujeme:* Ukliďme svět Evropský den bez aut Svatý Václav (a mimochodem byla otevřena zoologická zahrada v Praze) Mezinárodní den zvířat Světový den výživy Den stromů Halloween Den poezie Den tolerance Mezinárodní den osob s tělesným postižením Mikuláš Tematický okruh 1: VÍTÁME TĚ V MRŇOUSKOVĚ MATEŘSKÉ ŠKOLE Seznámení s prostředím, režimem mateřské školy, novými lidmi, hygienickými a stravovacími návyky. Společné utváření pravidel. Poznat jednotlivé součásti MŠ, zjistit, k čemu slouží, orientovat se v novém i známém prostředí a pečovat o něj. Zvládnout odloučení od rodiny, navazovat kontakty, posilovat schopnost žít ve společnosti druhých lidí, respektovat potřeby druhého, umět hájit vlastí potřeby a zájmy, naučit se přizpůsobit své chování životu v kolektivu, vytvářet a respektovat pravidla. Tematický okruh 2: PODZIM Získávání poznatků o proměnách přírody, seznámení se s charakteristickými rysy podzimní přírody, zvyky a tradicemi, posilování vztahů k přírodě, rozvoj pohybových schopností a ovládání pohybového aparátu. Vědomě využívat všech smyslů a zapojovat je do pozorování, všímat si detailů, zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité, osvojit si poznatky z okolního prostředí, které jsou využitelné v dalším učení, vyjadřovat své představy pomocí kreativních činností. Prohlídka MŠ a zahrady, společné hry s ostatními dětmi, společné cvičení, výtvarné, hudební i praktické činnosti, tvorba pravidel ve skupině, udržování pořádku v MŠ, pomoc mladším dětem s převlékáním, písničky a říkanky o MŠ. Vycházka podzimní přírodou, a navazující plnění různých typů úkolů praktické (sběr listí, pohyb v přírodním terénu), kreativní tvorba z materiálů, intelektové úkoly (hádanky...). Tematické hudební, dramatické a sportovní činnosti. Založení kalendáře počasí. Zdobení dýní apod. Mrňouskova drakiáda. Tematický okruh 3: BARVY Rozlišování a pojmenovávání barev, seznamování se se škálou barev, jejich významem pro náš život a tím, jak vznikají doplňkové barvy. Poznat a pojmenovat základní i doplňkové barvy, jejich odstíny, naučit se vnímat okolní svět jako pestrý, barevný a proměnlivý. Experimenty s barvami. Pohybové i společenské hry s využitím barev. Písničky a říkanky o barvách. Barevný týden v MŠ. Omalovánky. 14

15 Tematický okruh 4: LES Ochrana přírody. Ekosystém lesa. Pohyb v přírodním prostředí, Pozorování, pobyt a pohyb v lese. Seznamování s lesem a jeho naučit se rozeznat jednotlivé Práce s přírodními materiály významem pro náš život, druhy stromy, keře, lesní plodiny. využití k výtvarným činnostem. stromů, keřů. Rozlišování listů a Uvědomění si nebezpečí Hádanky, ekohry, písně a říkanky, jehličí, plodů. Nebezpečí v přírodním prostředí. Uvědomění pohádky na uvedenou tematiku. jedovatých plodin. Rozvoj a si toho, jak člověk ovlivňuje využívání všech smyslů. přírodu. Zvládnutí základních pohybových dovedností, prostorová orientace a pohybu v náročnějším terénu. Tematický okruh 5: ZVÍŘÁTKA, PTÁCI, HMYZ A PODZIMNÍ PŘÍRODA Seznámení s volně žijícími zvířaty, ptáky i hmyzem, jejich způsobem života, přípravou na zimu. Péče o domácí zvířata. Nebezpečí při styku se zvířátky. Úcta k životu jako takovému. Poznat a pojmenovat zvířata, rozlišit domácí zvířata a lesní zvířata, uvědomění si významu svobody a důležitosti volného pohybu zvířat v přírodě, stejně tak jako významu ochrany přírody. Úcta k životu a potřebám zvířat, i obecně. Uvědomění si nebezpečí, které příroda skýtá. MRŇOUSEK A ZIMA ANEB ZIMA JE TU, TOTO ZEBE Pozorování zvířat v přírodě. Napodobování zvířat, jejich pohybu, zvuků apod. Říkanky, pohádky, písničky, hádanky na dané téma. Pohybové a soutěžní aktivity. Děti jsou seznamovány s pojmem času. Uvědomují si význam tohoto období, kdy jakoby vše utichá, příroda i zvířata odpočívají. Výrazným momentem je oslava nejkrásnějších svátků v roce Vánoc. Zdůrazněny jsou tradice i význam obdarovávání druhých (nejen hmotnými dary). Vybrané zajímavé události, které v TVP reflektujeme:* Štědrý den Silvestr 1.1. Nový rok 5.1. byly u nás poprvé použity lyže 6.1. Tři králové Svátek svatého Valentina Tematický okruh 6: ZIMA Seznamování se zimou, jejími charakteristickými znaky, významem pro přírodu. Seznamování se sněhem a ledem, jejich vlastnostmi. Nebezpečí související se zimou. Zimní sporty. Rozvoj pohybových schopností, koordinace pohybu na kluzkém povrchu. Zvládnout pohyb na ledu a sněhu, uvědomit si nebezpečí a jak se jim vyhnout. Chovat se tak, aby nebylo ohroženo mé zdraví, ale i zdraví druhých. Poznat a popsat zimní sporty. Hry na sněhu, stopy, klouzání, stavění sněhuláků a odklízení sněhu. Experimenty se sněhem a ledem. Hudební, výtvarné činnosti. Říkanky, písničky, pohádky a hádanky s tematikou. Tematický okruh 7: ČAS Seznámení se s časem jako Pochopit elementární časové Vedení kalendáře, určování veličinou, vztahy mezi jednotkami pojmy (teď, dnes, zítra, včera, časových vztahů formou hry na času, charakteristické činnosti ráno, večer, jaro, léto, podzim, typické činnosti. Zdůrazňování času v jednotlivých údobích a vývojem zima, rok...), částečně se a posloupnosti děje v kontextu děje v souvislosti s časem. orientovat v čase. běžných denních aktivit. Říkanky, písničky a pohádky s prvkem času. 15

16 Tematický okruh 8: LIDOVÉ TRADICE, ZVYKY A OSLAVY Posilování přirozených citů Vnímat umělecké a kulturní Příprava oslav významných dní, (zvídavost, zájem, radost), rozvoj a podněty. Pozorně sledovat a svátků (výzdoba, dárky, kulturní kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání. aktivně vytvářet a hodnotit svoje zážitky. Zachycovat skutečnosti a program). Návštěva kulturní akce. Vystoupení pro rodiče a blízké. Seznamování se se světem kultury vyjadřovat se prostřednictvím Setkávání se s různými formami a umění, lidových tradic. Posilování vztahu k naší zemi a jejím tradicím. uměleckých a estetických činností. estetického umění. Tvůrčí aktivity. Mrňouskův karnevalový rej. Tematický okruh 9: ZVÍŘÁTKA, PTÁCI, HMYZ V ZIMĚ Rozvoj poznatků o volně žijících zvířatech, ptácích i hmyzu, jejich způsobu života. Péče o domácí zvířata. Nebezpečí při styku se zvířátky. Úcta k životu jako takovému. Poznat a pojmenovat zvířata, rozlišit domácí zvířata a lesní zvířata, uvědomění si významu svobody a důležitosti volného pohybu zvířat v přírodě, stejně tak jako významu ochrany přírody. Úcta k životu a potřebám zvířat, i obecně. Uvědomění si nebezpečí, které příroda skýtá. Krmení zvířat ve volné přírodě vodní ptactvo apod. Krmení domácích zvířat a péče o ně. Audiovizuální programy o životě zvířat. Pozorování zvířat v přírodě. Napodobování zvířat, jejich pohybu, zvuků apod. Říkanky, pohádky, písničky, hádanky na dané téma. Pohybové a soutěžní aktivity. Tematický okruh 10: OVOCE A ZELENINA JE VÝBORNÁ LASKOMINA Seznámit se s různými druhy ovoce Rozlišit a správně pojmenovat Manipulace s ovocem a zeleninou, a zeleniny a jejich využitím v našem různé druhy ovoce a zeleniny. Znát příprava jednoduchých pokrmů jídelníčku. Využití všech smyslů. význam pro naše zdraví, využití s jejich využitím (pomazánky, Uvědomit si význam pro naše v jídelníčku, popsat druhy saláty). Smyslové hry, hádanky, zdraví. Uplatnit vlastní poznatky při zpracování, hledat souvislosti. dotváření ovoce a zeleniny pěstování ovoce a zeleniny a jejich kreativní tvorba. Pohybové zpracováním. aktivity. Písničky, říkanky a pohádky na dané téma. Tematický okruh 11: LIDSKÁ PRÁCE ANEB TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE Seznámení s různými řemesly a profesemi. Uvědomění si významu lidské práce, hodnoty, které prostřednictvím práce vznikají, spolupráce mezi lidmi. Ochrana zdraví při práci. Poznat a pojmenovat lidské profese. Umět popsat význam práce a hodnoty, které vytváří. Vážit si práce. Přemýšlet o rizicích, která souvisí s lidskou činností. Umět přijmout pozitivní hodnocení a zvládnout překonat neúspěch při činnosti. Učit se hodnotit vlastní pokroky, prožívat radost ze zvládnutého a poznaného. Spontánní hry, námětové. Pozorování práce dospělých, exkurze. Praktické činnosti, při nichž je potřeba zacházet s nářadím a pomůckami. Rozhovory o profesi rodičů, představách dítěte, čím by chtělo být. Říkanky, písničky, pohádky na dané téma. Dramatizace hraní na profese. Hodnocení vlastních výtvorů a výsledků činností i činnosti druhých. MRŇOUSEK A JARO NA ZAHRADĚ Děti se rozloučí se zimou a přivítají jaro. Jaro představuje nový život, příroda se probouzí a s ní i první květiny, vrací se ptáci a zvířata mají mláďata. Vyvrcholením oslav jara jsou Velikonoce a s nimi je spojován další symbol života vajíčko. 16

17 Vybrané zajímavé události, které v TVP reflektujeme:* První jarní den, Mezinárodní den zdravého spánku, Světový dne loutkového divadla Světový den vody Den učitelů (Jan Amos Komenský) 1.4. Apríl 2.4. Mezinárodní den dětské knihy 7.4. Světový den zdraví Mezinárodní den země Filipojakubská noc 1.5. Stavění máje / Mezinárodní den ptačího zpěvu 3.5. Den Slunce 4.5. Den hasičů Druhá květnová neděle Den matek Mezinárodní den rodiny 1.6. Mezinárodní den dětí 5.6. Světový den životního prostředí Třetí červnová neděle Den otců Tematický okruh 12: JARO Seznamování se s jarem, jeho charakteristickými znaky, Popsat znaky jara, vnímat změny v přírodě, její krásu, chránit přírodu Jarní úklid. Velká jarní vycházka. Plnění úkolů v přírodě. Říkanky, významem pro přírodu. Porovnání a pečovat o životní prostředí. pohádky a písničky s jarní s ostatními ročními obdobími. Zvládnou základní pohybové tematikou. Kreativní činnosti Seznámení s jarními rostlinami. dovednosti, prostorová orientace a zaměřené na jarní tematiku. Vnímání krásy příroda, ekologie. pohyb v přírodním terénu. Kalendář počasí. Hudebně- pohybové činnosti. Tematický okruh 13: JARNÍ LIDOVÉ TRADICE A OSLAVY Seznámení s jarními lidovými Vnímat umělecké a kulturní a Příprava slavností a zábav (Svátek tradicemi a svátky, rozvoj tradiční hodnoty. Spolupráce matek, Den dětí...). Návštěva společenského i estetického vkusu, rozvoj kulturně společenských postojů a návyků, posilování prosociálního chování ve skupině. s druhými, pochopit, že lidé mají stejnou hodnotu. kulturních akcí. Tvorba výzdoby, dekorací, dárečků. Vystoupení dětí. Velikonoční Mrňouskův vajíčkový závod. Říkanky, písničky, pohádky na dané téma. Tematický okruh 14: ROSTLINY NA JAŘE Získávání poznatků o jarních rostlinách, květinách a jejich Pojmenovat nejznámější rostliny, stromy, květiny a keře, jejich plody. Přímé pozorování rostlin, stromů, keřů, květin. Pěstitelská činnost. stavbě těla, vývoji, druzích, Všímat si jejich vzhledu, vůně, Omalovánky, pexesa. Činnosti potřebách, rozlišení pojmů proměn v ročních obdobích. Být výtvarné, hudebně pohybové. rostlina, keř, strom, plevel, okrasná rostlina. Nebezpečné rostliny. citlivý k přírodě a chránit ji. Říkanky, písničky, pohádky. Tematický okruh 15: PTÁCI A ZVÍŘATA A JEJICH MLÁĎATA Seznámení s mláďaty rodiny Poznat rodiny zvířat a jejich Pozorování zvířat. Práce psovoda, zvířat. Rozlišení domácích a divoce mláďata, znát jejich způsob života, návštěva psího útulku. Péče o žijících zvířat. Význam domácích užitek. Mrňouskovo hospodářství. zvířat, jejich užitek, způsob života, Didaktické kostky, pexeso, kde žijí a čím se živí. omalovánky. Činnosti výtvarné, hudebně pohybové. Říkanky, písničky, pohádky. 17

18 Tematický okruh 16: RODINA Posilování vztahu k rodině, sobě Znát své jméno, příjmení, bydliště, Rozhovory na téma rodiny, samotnému. Rozvoj schopnosti umět pojmenovat členy rodiny a fotografie rodiny, popis členů utvářet citové vztahy a rozvíjet je. Rozvoj komunikativních své kamarády a znát jejich místo v rodině či sociální skupině. Být rodiny, hry k rozlišení sociálních rolí. Didaktické kostky, pexeso, dovedností. citlivý k druhým lidem, naučit se omalovánky. Činnosti výtvarné, úctě ke starším lidem. hudebně pohybové. Říkanky, písničky, pohádky. Tematický okruh 17: MOJE TĚLO Osvojení poznatků o lidském těle a Pojmenovat části lidského těla a Smyslové a psychomotorické hry, jeho částech, funkci, smyslech, uvědomit si jejich funkci. námětové hry. Každodenní péče zdravém životním stylu, nutnosti ochrany zdraví vlastního i druhých lidí, prevence úrazů, hygieně, chování u lékaře, sexualitě. Správné Rozlišovat, co je zdraví prospěšné a co naopak. Naučit se, jak se chovat tak, abych neohrozil zdraví své či cizí. Osvojit si základy péče o dětí o své tělo a dodržování hygienických návyků. Denní pohyb dětí řízený i spontánní. Zdravotní cvičky a relaxace. Písničky, říkanky užití léků a nebezpečí, která hrozí. čistotu a zdraví. Získat pozitivní o lidské těle. Hry imitující Získání empatie k postiženým lidem. přístup k pohybu a zdravé výživě. handicap. LÉTO S MRŇOUSKEM ANEB HURÁ NA PRÁZDNINY Cílem je maximální pobyt dětí venku, při němž se seznamují s vodou, pískem, pečují o zahrádku. Léto je spojováno s časem dovolených, prázdnin, kdy řada z nás vyráží do světa, ale rovněž objevovat krásny naší země. Vybrané zajímavé události, které v TVP reflektujeme:* Den květů 2.7. Světový den UFO třetí sobota v srpnu Mezinárodní den zvířat bez domova 1.9. Světový den míru Tematický okruh 18: LÉTO Seznamování se s létem, jeho Popsat znaky léta, vnímat změny Přímé pozorování změn v přírodě charakteristickými znaky, v přírodě, její krásu a různorodost, s využitím lupy. Sběr plodů významem pro přírodu. Porovnání chránit přírodu a pečovat o životní s atlasem. Ekosystém louka a její s ostatními ročními obdobími. prostředí. Rostliny a živočichové poznávání. Činnosti výtvarné, Seznámení s letními druhy ovoce a jako součást ekologické rovnováhy. hudebně pohybové. Říkanky, zeleniny. Životem zvířat, ptáků i písničky, pohádky. hmyzu v létě. Tematický okruh 19: SVĚT Vytváření povědomí o okolním Vnímat rozmanitost světa, jeho Návštěva planetária. Práce světě, životu, živé a neživé přírodě, řád. Uvědomit si, že na světě žijí s atlasem. Činnosti výtvarné, lidech a společnosti. Vesmír a lidé, různé národy, které mají hudebně pohybové. Říkanky, planeta Země. Vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností. Jevy v přírodě (bouřka, vichřice...) odlišné kulturní zvyky, mluví jiným jazykem. Uvědomit si nebezpečí, se kterými se může dítě setkat v okolí, i to, jak jim předcházet či vyhledat pomoc. písničky, pohádky z různých zemí. 18

19 Tematický okruh 20: MŮJ DOMOV Posilování vztahů k místu, kde dítě Mít povědomí o širším Pozorování, prohlídka města, okolí, žije, k městu, rodné zemi. společenském, kulturním, pamětihodností. Četba pověstí. Seznámení s jejich historií, krásami, symboly, kulturou a uměním. přírodním a jiném prostředí svého domova. Seznámení se státními symboly, poslech státní hymny. Prohlížení Posilování národní hrdosti. pohlednic. Činnosti výtvarné, hudebně pohybové. Říkanky, písničky, pohádky. Tematický okruh 21: JÁ A DRUZÍ Uvědomění si svých práv a povinností, i práv a povinností druhého. Mezilidské vztahy a jejich posilování. Nebezpečné chování některých lidí a jak se mu bránit. Začlenění do třídy, podřízení se rozhodnutí skupiny. Naučit se vyjednávat s druhými, domluvit se na společném řešení a chovat se zdvořile. Uvědomit si nebezpečné chování některých lidí i to jak se styku s nimi vyhnout nebo se jim bránit. Tematický okruh 22: DOPRAVA Seznámení a pojmenování jednotlivých dopravních prostředků, místa a způsobu jejich pohybu. Seznámení se základními dopravními předpisy a značkami pro chodce a cyklisty. Upozornění na nebezpečí spojená s dopravou. Poznat a pojmenovat dopravní prostředky. Poznat a pojmenovat nejdůležitější dopravní značky, porozumět jejich významu. Reagovat na semafor. Uvědomovat si nebezpečí související s dopravním provozem. Znát, jak se vyhnout nebezpečí a kam se obrátit o pomoc. Společné hry, dramatizace. Základy společenského chování hravou formou. Činnosti výtvarné, hudebně pohybové. Říkanky, písničky, pohádky. Pozorování dopravního ruchu. Dopravní situace na hřišti hra na dopravní ruchu. Přecházení vozovky. Audiovizuální nahrávky. Manipulace s telefonem volání na tísňovou linku. Společné hry, dramatizace. Základy společenského chování hravou formou. Činnosti výtvarné, hudebně pohybové. Říkanky, písničky, pohádky. Uvedené cíle, výstupy a nabídka činností je jen nástinem směru, kterým se daný blok či tematický okruh ubírá. * Inspirováno knihou Neobyčejný rok předškoláka, M. Mlčochová, Portál, Praha 2012, vydání EVALUAČNÍ SYSTÉM Cílem evaluace je ověřovat správnost, efektivnost a kvalitu všech činností v mateřské škole. Do procesu evaluace jsou zapojeni všichni zaměstnanci školy, rodiče dětí i děti. Dále je brán zřetel na pohled zřizovatele, veřejnosti a zejména výsledky kontrol České školní inspekce. Úhel pohledu všech subjektů, které do procesu vstupuje představuje důležitou zpětnou vazbu a je předpokladem pro další zlepšování práce školy. Vnitřní evaluace 1. Hodnocení a evaluace ředitelkou školy - autoevaluace a osobní vzdělávání a rozvoj k posílení manažerských kompetencí - kontrola a hodnocení pedagogických pracovníků (min. 1x za 2 měsíce cílená hospitace) - kontrola a hodnocení nepedagogických pracovníků - kontrola vedení povinné třídní dokumentace (1 x týdně) 19

20 - hodnotí celkovou práci a image školy (SWOT analýza...) - hodnotí funkčnost a aktuálnost ŠVP a soulad s RVP PV - naslouchá přáním a připomínkám rodičů, veřejnosti, zřizovatele, nadřízených orgánů, dětí - zapracovává všechny náměty do souhrnného hodnocení školy (min. 1x ročně) 2. Hodnocení a evaluace pedagogickými pracovníky - autoevaluace v průběhu (min. 1x za 2 měsíce) a na konci školního roku - individuální hodnocení dětí, včetně odpovědnosti za vedení Portfolia - hodnocení funkčnosti a aktuálnosti TVP a soulad s ŠVP i RVP - podílí se nahodnocení celkové práce a image školy - výstupy zapracovává formou evaluační práce 3. Hodnocení a evaluace nepedagogickými pracovníky - autoevaluace (min. 1x ročně) - podílí se nahodnocení celkové práce a image školy Vnější evaluace 1. Hodnocení a evaluace rodiči dětí - anonymní dotazníky - schránka připomínek a námětů - průběžné náměty, třídní schůzky, osobní pohovory a konzultace 2. Hodnocení a evaluace zřizovatelem - stanovuje vlastní kritéria hodnocení (např. nakládání s rozpočtem apod.) - stanovuje kritéria pro odměňování pracovníků 3. Hodnocení a evaluace samotným dítětem - spokojenost dítěte ve škole - vyjádření pocitů z toho, co jej těší a proč, týdenní komunikační kolečko (co mě bavilo a proč) 4. Hodnocení a evaluace nadřízenými orgány, zejména ČŠI - dle stanovených kritérií a směrnic Klíčové oblasti evaluace 1. Školní vzdělávací program, včetně jeho bloků a tematických okruhů Cíl: Vyhodnotit naplnění stanovených záměrů v rámci realizovaného vzdělávacího a výchovného programu a přijmout opatření k nápravě a trvalé zlepšování kvality vzdělávacího programu v dalším období Hodnocené podoblasti: Cíle a vize Podmínky Vzdělávací procesy Vzdělávací výsledky Metody a techniky: Hospitace, záznam do třídní knihy s doporučením ke zlepšení, porady a konzultace s učiteli, diskuze, brainstorming, dotazníková šetření, mapování, schůzky s rodiči Odpovědnost / provádí: Ředitelka, Rada ŠPO, rodiče, pedagogičtí pracovníci, příp. ČŠI Časový rozvrh: Dle jednotlivých typů nástrojů, min. 1x ročně, autoevaluace týmem pedagogických pracovníků vždy po ukončení jednotlivého bloku. 2a. Hodnocení zaměstnanců pedagogických zaměstnanců Cíl: Hodnocení odborné i jiné způsobilosti pedagogických pracovníků k výkonu přímé výchovné a vzdělávací činnosti, včetně uplatňování vhodných metod a technik práce, přístupu k dětem Metody a techniky: Hodnotící pohovor, písemné hodnocení pedagogického pracovníka, hospitace, porady a konzultace s učiteli, záznamy z kontrolní činnosti, 20

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta Základní škola Zelená Havířov - Životice Plán EVVO pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta -1- Environmentální vzdělání, výchova a osvěta. Environmentální výchova znamená: výchovu

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

Sluníčková zahrada místo k životu

Sluníčková zahrada místo k životu Sluníčková zahrada místo k životu -podpora enviromentálního vzdělávání a osvěty -péče o přírodní prostředí a ochrana -potřeby občanů města i městské části ve smyslu zlepšení kvality životního prostředí

Více

14. Labyrint živý plot se zónami na hry

14. Labyrint živý plot se zónami na hry 14. Labyrint živý plot se zónami na hry Kouzelná zahrada staveniště a pískoviště - labyrint s centry (kamenné, pískové, dřevěné) pro hry dětí, stavění z přírodnin hra na stavbaře převoz auty, kolečkem

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha D: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro zájjmové vzdělláváníí KDO SI HRAJE - NEZLOBÍ Číslo

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Školní vzdělávací

Více

IDENTIFIKAČNÍ ŮDAJE O ŠD. Název školy: Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151. Kaplická 151, 381 01 Český Krumlov

IDENTIFIKAČNÍ ŮDAJE O ŠD. Název školy: Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151. Kaplická 151, 381 01 Český Krumlov IDENTIFIKAČNÍ ŮDAJE O ŠD Název školy: Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 Adresa: Kaplická 151, 381 01 Český Krumlov Telefon: 380 711 626, 380 715 090 E-mail: info@zskrumlov.cz Zřizovatel: Jihočeský

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz Program environmentálního vzdělávání,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Motýlek Arabská 10/684 160 66 Praha 6 Identifikátor školy: 600 038 688 Termín konání inspekce: 14. prosince 2006 Čj: ČŠI 693/06-01

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-14/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-14/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-14/13-P Název právnické osoby Mateřská škola Montessori Plzeň vykonávající činnost školy: Sídlo: Kopeckého sady 12, 301 00 Plzeň IČO:

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace č.j. 2013/406 1 OSNOVA 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 2.1. Podmínky přijetí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

RC Zajíček - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN 2013/2014

RC Zajíček - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN 2013/2014 RC Zajíček - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN 2013/2014 Obecný cíl: Naším cílem je pomoci dětem při upevňování základů pro postoje, znalosti a dovednosti životně důležité pro člověka, který se bude vyrovnávat s

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

5.8.7. Školní projekty

5.8.7. Školní projekty 5.8.7. Školní projekty Školní projekty jsou připravovány napříč pedagogickým sborem a do výuky zařazovány během školního roku. Reflektují na aktuální otázky, potřeby a problémy, které si vyžadují řešení

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více