VÝROČNÍ ZPRÁVA MŠ KŘEŠICE ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA MŠ KŘEŠICE ŠKOLNÍ ROK 2011/2012"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA MŠ KŘEŠICE ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1

2 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA MŠ 2. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A ZMĚNY 3.OTEVŘENÍ NOVÉHO ODDĚLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 4. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROCES 5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROL 6. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH MŠ 7. MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ A OPRAVY 1. CHARAKTERISTIKA MŠ 2

3 Název a adresa školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘEŠICE (dále jen ZŠ a MŠ) Adresa ZŠ a MŠ: Bezručova 141, Křešice Ředitelka ZŠ a MŠ: Mgr. Jitka Geburová Kontakty: tel ředitelna IČO ZŠ a MŠ: REDIZO ZŠ a MŠ: IZO ZŠ a MŠ: Právní forma ZŠ a MŠ: příspěvková organizace Obec Křešice se nachází 6 km od Litoměřic ve směru na Roudnici nad Labem a Štětí. Obě budovy ZŠ i MŠ jsou umístěny v klidné části obce Křešice, komplex budov je oplocen a po skončení vyučování zamykán. Budova mateřské školy a jídelny byla postavena po povodních v roce 2002 a ve školním roce 2011/2012 byla v provozu devátým rokem bylo nově otevřeno další oddělení mateřské školy. Jedná se o kontejnerovou stavbu na původním školním hřišti sestavenou z několika mobilních buněk, které splňují parametry dané zákonem pro výstavbu mobilních mateřských škol. Při výstavbě byly zohledněny zkušenosti s mobilními mateřskými školami v jiných oblastech a krajích. Do tohoto oddělení docházejí nejmladší děti ve věku 3-4 let. Školní kuchyň i jídelna pro ZŠ je umístěna v suterénu budovy, kam docházejí žáci ZŠ, ale také občané z obce Křešice. Škola je průchozí se školní jídelnou, stravování MŠ je řešeno výtahem z jídelny do 1. patra budovy, kde jsou prostory MŠ. Do nového oddělení je strava přepravována. Ve 2. patře budovy jsou dva služební byty. Přístup do obou pater je pouze schodištěm. Materiální vybavení MŠ je téměř nové, velmi zachovalé, proto nejsou nutné žádné velké a nákladné opravy. Pro rozvoj pohybových dovedností u dětí slouží herna, dále pak školní tělocvična, zahrada, hřiště a prolézací komplex na dětském hřišti v obci vedle fotbalového hřiště a uměle vytvořený kopec za školou /v zimním období/. V herně MŠ je široká nabídka tělocvičného nářadí dřevěného, plastového, dále velké bloky z koženkové textilie, prolézací dřevěná věž. Spektrum využití tohoto nářadí je opravdu široké a dětmi velmi oblíbené. 3

4 Základní školu Křešice zřídila obec Křešice (viz Zřizovací listina, vydaná dne obcí Křešice, dále změna zřizovací listiny ze dne ) jako příspěvkovou organizaci. (viz příloha) Ministerstvo školství rozhodlo dne , že s účinností k tomuto dni se bude Základní škola Křešice, okres Litoměřice zapisovat do školského rejstříku jako: Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice (viz příloha) Název součástí školy: Mateřská škola: Vedoucí Mateřské školy: Zdenka Báchorová Kontakty: tel cz Školní jídelna: Součástí školy je školní jídelna. Škola zajišťuje stravování pro ZŠ a MŠ i pro další občany obce. Vedoucí školní jídelny: Zuzana Schmidová Kuchařky: Jana Pfortnerová, Jana Peksová, Stanislava Svátková, Jana Hingarová Kontakty jídelny: tel Zřizovatel školy: Obec Křešice Adresa zřizovatele: Nádražní 84, Křešice Kontakty: tel IČO zřizovatele: Zařazení do sítě škol: Vydalo MŠMT ČR, poslední rozhodnutí ze dne , s účinností od , č. j. 5555/ Identifikátor právnické osoby: (viz příloha) Provoz MŠ: Denně v pracovních dnech od hodin od od hodin. 4

5 Prázdniny: Vedoucí učitelka nejméně dva měsíce před prázdninami sděluje rodičům termíny uzavření MŠ. Státní svátky: MŠ uzavřena. Počet tříd a kapacita: MŠ v Křešicích je jednotřídní pro děti ve věku od 3 do7 let. Po otevření nového oddělení se skládá MŠ ze dvou tříd o kapacitě 24 dětí na jednu třídu. Kapacita: 24 dětí Vzhledem k tomu,že o umístění dětí do MŠ žádalo opět více rodičů, byla i v tomto roce povolena výjimka z počtu dětí, na 28 dětí na jednu třídu (viz příloha). Kapacita po udělení výjimky: 28 dětí V roce 2011/2012 navštěvovaly MŠ děti z Křešic, Nučnic, Třeboutic, Zahořan, Encovan. Provoz přípravné třídy Denně v pracovních dnech od 7:30-15:00h Prázdniny: Učitelka nejméně dva měsíce před prázdninami sděluje rodičům termíny uzavření PT. Státní svátky: Přípravná třída uzavřena. Kapacita: 15 dětí Dítě je umístěno do přípravné třídy na základě doporučení Pedagogickopsychologické poradny a rozhodnutí ředitelky školy. Pedagogičtí a provozní zaměstnanci Pedagogičtí zaměstnanci: 5

6 vedoucí učitelka (plný úvazek) 1. učitelka (plný úvazek) 2. učitelka (částečný úvazek) 3. učitelka (částečný úvazek) 1. učitelka přípravné třídy (plný úvazek) 2. učitelka přípravné třídy (částečný úvazek) Provozní zaměstnanci: 1. uklízečka (plný úvazek - dělená směna) 2. uklízečka nové MŠ (poloviční úvazek), pomocná kuchařka (poloviční úvazek) 2. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A ZMĚNY Kapacita MŠ je 24 dětí, pro vysoký zájem byla MŠ udělena výjimka na 28 dětí. Zapsáno bylo 15 chlapců a 13 dívek. Školní rok byl zahájen Nové oddělení bylo otevřeno , kam byly převedeny 4 děti ze staršího oddělení. Do nového oddělení docházelo 18 dětí z toho 10 chlapců a 8 dívek. Třídní schůzky proběhly a Kapacita přípravné třídy je 15 dětí. Ve školním roce 2011/2012 navštěvovalo přípravnou třídu ZŠ Křešice 15 dětí, z toho 7 chlapců a 8 děvčat. 3. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROCES Mateřská škola vychází ze ŠVP S Večerníčkem nejen před spaním. /Platný od / Přípravná třída vychází ze ŠVP S Večerníčkem nejen před spaním a částečně ze ŠVP 1. třídy. /Platný od / 6

7 KULTURNÍ A JINÉ SPOLEČENSKÉ AKCE MŠ: Třídní schůzky Sváťovo dividlo Štěpánčino loutkové divadélko Fotografování Sváťovo dividlo Bramborové pondělí Pouštění draků a opékání vuřtů Pohádky z Paravanu Fotografování Přerušení provozu Pohádky z Paravanu Nocování v MŠ spojené s lampiónovým průvodem Pohádky z Paravanu Mikulášská besídka Vánoční besídka a vánoční výstava prací dětí Přerušení provozu z technických důvodů Den vánočních dárků Loutkové divadlo - Rejchová Pyžamový den Pohádky z Paravanu Beseda s policisty Sváťovo dividlo První lekce plavání Divadlo - Rejchová Karneval Divadlo VeTři Týden s knihou Návštěva živého velblouda Zápis do MŠ Vynášení Moreny Velikonoční jarmark Pohádky z Paravanu Hudebně pohádkové překvapení Besídka ke Dni matek Den divokých klobouků Naučný program s živým zvířátkem - prase a selata Den bláznivých účesů Dětský den Fotografování 7

8 3. 6. Výlet do indiánské vesnice Naučný program s živým zvířátkem - koza s kůzlaty Divadlo VeTři Růžový pátek ZOO Ústí nad Labem Zelený pátek Besídka ke konci šk. roku Stopovaná Pohádky z Paravanu Žlutý pátek Přípravná třída se účastní akcí MŠ a částečně i akcí ZŠ. Od provoz MŠ přerušen. Od provoz přípravné třídy přerušen. Pro velký úspěch u dětí nás několikrát navštívilo divadlo Pohádky z Paravanu, v němž vystupuje oblíbený skřítek Cibulka. Divadlo nabízí škálu různorodých představení s tímto skřítkem, například naučné příběhy ze života zvířat. Dalším z oblíbených divadel je Sváťovo Dividlo. Tento soubor preferuje nabídku klasických pohádek doprovázených písničkami, v závěru svých produkcí loutkoherec Sváťa s dětmi vždy mile popovídá, dává jim hádanky i sladké odměny. Mezi nové soubory patří Divadlo VeTři. Soubor si za velmi krátký čas získal vysokou oblibu u dětí. Zástupci divadla jsou mladí lidé, kteří vytvářejí interaktivní prostředí a zapojují malé diváky do příběhů. Příběhy jsou naučné, sdělují dětem, jak se mají bezpečně chovat na hřištích, v běžném silničním provozu, při jízdě na kole, při pobytu na slunci atd. Jednou z neobvyklých akcí byl výlet do indiánské vesnice ROSEHILL v Růžové u Děčína. Akce se zúčastnilo i několik rodičů. Děti i rodiče zde získali informace o životě indiánů, zhlédli divadelní představení z divokého západu, zatančili si indiánské tance a nakonec měli možnost vyzkoušet hry s autentickými hračkami. Akce se velmi vydařila, bohužel jediným nepříjemným aspektem bylo nepříznivé počasí. Návštěva ZOO v Ústí nad Labem patří k tradičně oblíbeným akcím. Děti se na zvířata vždy velmi těší, využily možnosti krmit kozy s kůzlaty za dozoru 8

9 ošetřovatelů ZOO. Využili jsme i prolézací komplexy. Zpestřením pobytu byla možnost nakreslit své oblíbené zvíře barevnými křídami na chodník v ZOO. Akce s rodiči, které pořádala Mateřská škola byly velmi úspěšné a jsme přesvědčeni, že dětem i rodičům se velmi líbily. Za velmi zdařilé akce považujeme Drakiádu, besídky, stopovanou a další. Rodičům chceme poděkovat za spolupráci při akcích typu Zelený Pátek, Den Bláznivých Klobouků, Účesů a dalších akcích. Mezi další akce patří i naučné programy se živými zvířaty, při nichž mají děti možnost blízkého kontaktu s daným zvířetem. Dovědí se o tom, jak se konkrétní zvíře jmenuje, kde žije a co jí. Přesto, že žijeme na vesnici, spousta dětí neviděla živou kozu s kůzlaty, prase a jiná domácí zvířata. Spolupráce s odborníky: MŠ je pravidelně v kontaktu s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Litoměřicích (dále jen PPP), která provádí v MŠ na žádost rodičů screeningové vyšetření pětiletých dětí. Po pohovoru s rodiči a dětmi vydá PPP zprávu, podle které je dítě v příštím roce zařazeno do přípravné třídy nebo i nadále zůstává v MŠ. 4. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROL V tomto školním roce byla provedena kontrola a revize tělovýchovného náčiní a zahradního vybavení. Kontrolu a revizi TV náčiní a zahradního vybavení prováděl autorizovaný technik p. Klupák. 9

10 5. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH MŠ 1. učitelka MŠ PF UJEP v Ústí nad Labem, obor učitelství pro MŠ (studuje od 2011) 1. učitelka přípravné třídy PF UJEP v Ústí nad Labem, obor Učitelství pro 1. st. ZŠ (studuje od 2008) 2. učitelka přípravné třídy PF UJEP v Ústí nad Labem, obor učitelství pro MŠ (studuje od 2011) Ve školním roce 2010/2011 byly učitelky Mateřské školy přihlášeny na několik různorodých školení. Bohužel pro nedostatek uchazečů a finančních prostředků byla tato školení zrušena. 6. MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ A OPRAVY Plánované opravy Zrušení altánu Vytvoření vyhovujících doskočišť pod houpačkami Oprava dětského zahradního domku Nákup velkokapacitní houpačky a dovybavení školní zahrady.. vedoucí učitelka MŠ Zdenka Báchorová 10

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2011/2012 14. 10. 2012 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2013/2014 19. 9. 2014 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst. 3,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Hana Navrátilová ředitelka ZŠ a MŠ Grygov V Grygově 1.9.2014 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 byla schválena Školskou radou

Více

za školní rok 2012 2013

za školní rok 2012 2013 Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva Mateřské školy Napajedla za školní rok 2012 2013 Vypracovala: Martina Švandová, ředitelka Mateřské školy Napajedla

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 73 84 934, Telefon 733 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz I v malém počtu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Čtyřlístek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Čtyřlístek VÝROČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Čtyřlístek Domažlická 1656, Říčany Detašované pracoviště Kolovratská 1704, Říčany 251 01 Školní rok 2013/14 VYPRACOVALA: Šárka Skůpová ředitelka MŠ Čtyřlístek V ŘÍČANECH DNE:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Základní škola a mateřská škola, Praskačka, okres Hradec Králové Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předkladatel: Libuše Ježková Verze k 1. 9. 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Lhota u Vsetína Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících školy Údaje o zařazování dětí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POZLOVICE, okres Zlín, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POZLOVICE, okres Zlín, příspěvková organizace , Výroční zpráva o činnosti Základní školy Pozlovice,, Výroční zpráva je vypracována v souladu s ustanovením 10 zákona 561/2004 Sb., 7 vyhlášky č.15/2005 Sb. a zahrnuje období školního roku 2012/2013 Charakteristika

Více

Výroční zpráva. Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2013/2014 Požadovaný podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy podle 10 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012 2013 1. Charakteristika školy a základní údaje: 1. 1. Škola Základní škola a Mateřská škola v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY NAD PARKEM PRAHA - ZBRASLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY NAD PARKEM PRAHA - ZBRASLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY NAD PARKEM PRAHA - ZBRASLAV 2012-2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM III. ZAMĚSTNANCI A DVPP IV. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, POČTY DĚTÍ, ODKAD

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní rok 2012/2013 Mateřská škola Zbraslavice 328, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní rok 2012/2013 Mateřská škola Zbraslavice 328, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní rok 2012/2013 Mateřská škola Zbraslavice 328, příspěvková organizace Vypracovala: Petra Zdeňková, ředitelka MŠ Zbraslavice 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ Výroční zpráva o činnosti Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ Školní rok 2011/2012-1- Obsah: a. Základní údaje o škole str. 3 b. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje a jsou zařazeny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Spořice, okres Chomutov Nám. Gen. Svobody 78, 431 01 Spořice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Ve Spořicích září 2013 I. Charakteristika školy : Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy Osnova vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je v souladu s 7 vyhlášky

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 1523/1 Výroční zpráva za školní rok 213/214 Ve Velkém Meziříčí dne: Zpracovala: 27. 1. 214 Mgr. Božena Suchánková, ředitelka Obsah ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Vypracovala: PaedDr.

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Panenské Břežany za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Panenské Břežany za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Panenské Břežany za školní rok 2012/2013 Projednala: Pedagogická rada školy Základní údaje: Adresa, telefon, e-mail: Základní škola a Mateřská škola Panenské Břežany, Hlavní 63,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Nýdek, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů 3. Pedagogičtí pracovníci a další

Více

Výroční zpráva. školní rok 2006/2007

Výroční zpráva. školní rok 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola, Louka u Litvínova, okres Most 435 33 Louka u Litvínova, Husova 163 telefon: 476 744 393, IČO: 72 743 158 e-mail: zslouka@centrum.cz www.zslouka.cz Výroční zpráva školní

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Frymburk Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková 2 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Obsah 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 č.j.: III -143/2014 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Školní rok 2010 / 2011 Zpracovala: Mgr. Jana Kunstová Schváleno na pedagogické radě: 20. 10. 2011 OBSAH:

Více