41. RS Studenov - výměna oken (lze provádět po etapách) ,- Kč oprava přístupu do školičky ,- Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "41. RS Studenov - výměna oken (lze provádět po etapách) 700.000,- Kč 50. - oprava přístupu do školičky 150.000,- Kč"

Transkript

1 Seznam stavebních akcí, který vznikl na základě požadavků jednotlivých organizací a obyvatel města Neratovic, a ze kterého budou zastupitelé vybírat do akce určené k realizaci v tomto roce. Tento seznam je možné pro následující roky kdykoliv doplnit. 1. Dětské hřiště ,- Kč 2. Holobyty, nouzové příbytky, krátkodobý azyl (bez znalosti konkrétního objektu a PD nelze určit IN) 3. Rekonstrukce topné soustavy KD a SD (nelze bez PD stanovit) 4. SD - rekonstrukce nouzového osvětlení ,- Kč 5. - rekonstrukce parketové podlahy ,- Kč 6. - GO keramické fasády ,- Kč 7. - výtah pro tělesně postižené ,- Kč 8. Kino - výměna ventilů topení ,- Kč 9. KD - úprava vstupu ,- Kč VZT provozních místností kuchyně ,- Kč výměna termostatických ventilů ve velkém sále ,- Kč úprava atria pro svatební a jiné obřady ,- Kč 13. Bezbariérové řešení SD a KD ,- Kč 14. Městská poliklinika - bezbariérové WC ,- Kč 15. Městská nemocnice - oprava sprchových koutů v pokojích pacientů ,- Kč výměna uzavíracích ventilů studené a teplé vody ,- Kč oprava dlažeb a obkladů veřejných toalet ,- Kč rekonstrukce výtahu ,- Kč 19. Propojení objektů MěÚ optickým kabelem (možnost spolufin. s fou Kasten) ,- Kč 20. Divadélko Lípa - GO fasády ,- Kč rekonstrukce vytápění ,- Kč 22. DKE - rekonstrukce stávajících výtahů ,- Kč 23. TJ Lobkovice - výstavba šaten a soc. zařízení pro FK ,- Kč 24. Krytý bazén - GO střechy (bez zateplení) ,- Kč 25. Krytý bazén - GO střechy (včetně zateplení) ,- Kč 26. ZS - rekonstrukce technologie II. etapa ,- Kč GO oplocení ,- Kč 28. Rekonstrukce městského koupaliště - rek.chodníků a venk. ploch II. et ,- Kč 29. Rekonstrukce soc. zařízení objektu čp.655 Neratovice (1. Polabská) 1. patro ,- Kč 30. Rekonstrukce atletické dráhy - stadion TJ Spolana ,- Kč 31. GO kašny nám.republiky ,- Kč 32. Dětské hřiště za bl. A - nám. Republiky ,- Kč 33. Umístění hodin na křižovatkách ve městě (1 ks) ,- Kč 34. GO čelní stěny rampy na nám. Republiky ,- Kč 35. GO schodiště z rampy na nám. Republiky ,- Kč 36. Bezbariérový přístup na rampu na nám. Republiky ,- Kč 37. HZS - přístřešek pro zásahovou techniku ,- Kč

2 38. TJ Byškovice - GO střechy obj. restaurace a kabin ,- Kč 39. GO pláště tržnice ,- Kč 40. Bezbariérový vstup do Úřadu práce (bez PD nelze určit IN) 41. RS Studenov - výměna oken (lze provádět po etapách) ,- Kč GO kotle na pevná paliva ,- Kč SÚ za účelem temperování tuhými palivy ,- Kč 44. Zřízení parku pro psy mezi tratí ČD a hřištěm ZŠ III ,- Kč 45. Areál AVZO - odvedení dešťové vody Školské stavby 46. ZŠ II - rekonstrukce venkovního hřiště ,- Kč vybudování kolárny ,- Kč SÚ skladu nářadí ,- Kč rekonstrukce chodníku do přístavby ,- Kč oprava přístupu do školičky ,- Kč rekonstrukce povrchu venkovního atria ,- Kč vybudování schodů do suterénu školní kuchyně ,- Kč parkoviště pro zaměstnance školy ,- Kč 54. ZŠ III - doplnění chlazení pro VZT ,- Kč rekonstrukce armatur výměníkové stanice ,- Kč rekonstrukce chodníku k tělocvičně ,- Kč rekonstrukce osvětlení areálu školy ,- Kč 58. ZŠ Byškovice - obnova fasády (čelní stěna) ,- Kč rekonstrukce přístupové cesty a chodníku ,- Kč půdní vestavba (bez projektové studie nelze určit) rekonstrukce balkónu ,- Kč 62. Obchodní akademie - úprava ÚT v obj. čp ,- Kč úprava ÚT v obj. čp ,- Kč fasáda objektu fary ,- Kč oprava podlah v učebnách a venk.dlažba v čp ,- Kč výměna vstupních dveří a vnitřní dlažba v čp ,- Kč výměna topných těles v čp ,- Kč 68. ZUŠ - rekonstrukce vnitřních vodovodních rozvodů ,- Kč další etapa výměny oken ,- Kč rekonstrukce soc. zařízení a šaten ,- Kč rekonstrukce osvětlení tanečního sálu ,- Kč 72. MŠ U Rybiček (Kojetická 1055) - výměna vchodových dveří a přístřešek ,- Kč výměna termoregulačních ventilů (zdroje MŠ) ,- Kč 74. MŠ Čtyřlístek (Dr. E. Beneše 1055) - rekonstrukce soc. zařízení ,- Kč výměna oken ,- Kč nový konvektomat ,- Kč 77. MŠ Sluníčko (vila) - rekonstrukce fasády ,- Kč rekonstrukce chodníku ,- Kč 79. MŠ Sluníčko (Hamplova 1104) - výměna oken ,- Kč 2

3 80. - rekonstrukce odkanalizování ,- Kč 81. MŠ Písnička (ul. OSN) - rekonstrukce osvětlení heren (již provedeno) ,- Kč oplocení areálu ,- Kč GO dětských WC ,- Kč kuchyň - nová dlažba ,- Kč celková oprava pískovišť ,- Kč 86. MŠ Berušky (Mlékojedy) - zateplení půdního prostoru ,- Kč výměna oken ,- Kč 88. MŠ Kaštánek - přístřešky nad vchody ,- Kč rekonstrukce soc.zařízení pro personál ,- Kč výměna oken a vstupních dveří ,- Kč 91. MŠ Zahrádka (V Olšinkách 700) - rekonstrukce obj. II. etapa ,- Kč 92. Bezbariérové přístupy do budov MŠ Harmonie (provádění po etapách) Vodohospodářské stavby 93. Kanalizace Mlékojedy ,- Kč 94. Kanalizace Lobkovice - ul. Růžová ,- Kč 95. Vodovod - propojení ul. Horňátecká a V Uličce ,- Kč 96. Prodloužení kanalizace v ul. Nádražní ,- Kč 97. Odvedení dešťových vod - Korycany (není dohodnutý způsob) 98. Kanalizace za ul. Dobrovského ,- Kč 99. Vybudování přelivu z mlékojedské pískovny 100.Odvodnění kašny u kina ,- Kč 101.Pročištění vodoteče Byškovického potoka ,- Kč Komunikace a chodníky 102. Rekonstrukce chodníků ,- Kč 103. Komunikace ul. Akátová ,- Kč 104. Komunikace ul. Bezejmenná (za II. ZŠ) ,- Kč 105. Komunikace ul. Dykova ,- Kč 106. Komunikace ul. Havlíčkova ,- Kč 107. Komunikace ul. Horňátecká ,- Kč 108. Komunikace - odbočka z ul. Hraniční před železničním přejezdem ,- Kč 109. Komunikace ul. Hrubínova ,- Kč 110. Komunikace ul. Jahodová II. část ,- Kč 111. Komunikace ul. Jasmínová ,- Kč 112. Komunikace ul. Kolmá ,- Kč 113. Komunikace ul. Krátká ,- Kč 114. Komunikace ul. Květnová, Lobkovice ,- Kč 115. Komunikace ul. Lomená ,- Kč 116. Komunikace ul. Luční, Lobkovice - 2. část (od ul. Polní k ul. Nade Mlýnem) ,- Kč 117. Komunikace ul. Luční, Lobkovice - 3. část (od ul. Nade Mlýnem k zahradám) ,- Kč 118. Komunikace ul. Nade Mlýnem ,- Kč 3

4 119. Komunikace ul. Okružní, Mlékojedy ,- Kč 120. Komunikace ul. Ořechová II. etapa (příslib fin. spoluúčasti) ,- Kč 121. Komunikace ul. Palackého, Lobkovice - úprava strouhy ,- Kč 122. Komunikace ul. Přímá II. etapa (podél zvláštní školy) ,- Kč 123. Komunikace Řepovy sady ,- Kč 124. Komunikace ul. Spojovací, Mlékojedy ,- Kč 125. Komunikace ul. Štěpná ,- Kč 126. Komunikace ul. Tovární ,- Kč 127. Komunikace ul. Úzká, Mlékojedy ,- Kč 128. Komunikace ul. U Dráhy ,- Kč 129. Komunikace ul. U Strouhy ,- Kč 130. Komunikace ul. Urxova (u TS) ,- Kč 131. Komunikace ul. V Pískách ,- Kč 132. Komunikace ul. V Uličce, Byškovice ,- Kč 133. Komunikace ul. Vančurova ,- Kč 134. Komunikace ul. Za Lesem ,- Kč 135. Komunikace ul. Za Vodárnou, Lobkovice ,- Kč 136. Komunikace ul. Za Vodárnou (provizorní) ,- Kč 137. Komunikace za BD na nám. Republiky ,- Kč 138. Zpevnění komunikace ul. U Luk (provizorní) ,- Kč 139. Zpevnění povrchu a odvodnění prostoru u garáží Kojetická ul ,- Kč 140. Zpevnění komunikace odbočky z Družstevní ul., Byškovice ,- Kč 141. Zpevnění povrchu komunikace K Borohrádku (provizorní) ,- Kč 142. Rekonstrukce propojky ulic Dr.E.Beneše a Bří Čapků ,- Kč 143. Úprava komunikací v okolí OA Lobkovice ,- Kč 144. Rekonstrukce komunikací mezi garážemi v ul. U Závor ,- Kč 145. Budování bezbariérových přechodů - další etapa ,- Kč 146. Úprava křižovatky u benzinové čerpací stanice Paramo ,- Kč 147. Úprava křižovatky silnic I/9 a ul. Vojtěšská (bez proj.dok. nelze určit) 148. Odvodnění prostoru mezi garážemi (ul. Na Výsluní) ,- Kč 149. Odvodnění komunikace před hasičskou zbrojnicí (Kostomlatského sady) ,- Kč 150. Rekonstrukce komunikace k objektu bývalých kasáren sovětské posádky 151. Rozšíření vozovky pro autobusovou zastávku v ul. Vojtěšská ,- Kč 152. Parkoviště před krytým bazénem ,- Kč 153. Vytvoření parkovacích míst v ul. Dr.E.Beneše proti čp ,- Kč 154. Vytvoření parkovacích míst v ul. Dr.E.Beneše (před býv.obj. MěP) ,- Kč 155. Parkoviště ul. Dr.E.Beneše ,- Kč 156. Vytvoření parkovacích míst mezi MěÚ a SOŠ a SOU ,- Kč 157. Vytvoření parkovacích míst před čp. 670 (garsonky v ul. Školní) ,- Kč 158. Rozšíření parkovacích míst v ul. Čtvercová - I. etapa ,- Kč 159. Rekonstrukce povrchu parkoviště nám. Republiky ,- Kč 160. Rekonstrukce tělesa mostku přes strouhu v ul. Za Rybníkem - Mlékojedy ,- Kč 161. Úprava cesty od TS u komory k železničnímu mostu Mlékojedy 162. Terénní úpravy před obytnými domy čp ,- Kč 4

5 163. Rekonstrukce povrchu pěší lávky do Mlékojed (žel.most) ,- Kč 164. Vytvoření nového chodníku ul. Nádražní (od nádraží k přejezdu) ,- Kč Plyn 165. Prodloužení plynu v ul. Nádražní ,- Kč 166. Plynové vytápění hasičské zbrojnice v Mlékojedech ,- Kč 167. Plynové vytápění hasičské zbrojnice Lobkovice ,- Kč 168. Plynovod ul. Luční I. etapa ,- Kč Elektro 169. GO VO II. etapa (kpt. Jaroše a přilehlé ulice) ,- Kč 170. Prodloužení VO ul. Nade Mlýnem, Lobkovice II. část ,- Kč 171. Prodloužení VO ul. Ostrovní ,- Kč 172. Prodloužení VO ul. Slepá, Mlékojedy ,- Kč 173. Rekonstrukce VO - nám. Republiky ,- Kč 174. VO za ul. Dobrovského ,- Kč 175. Rekonstrukce VO parkoviště Na Výsluní ,- Kč 176. Rekonstrukce VO za BD čp ,- Kč 177. Požadavky energetického auditu - další etapa ,- Kč 5

ČOV a Kanalizace Vojtanov

ČOV a Kanalizace Vojtanov 26836 ČOV a Kanalizace Vojtanov Jiný Nový charakter: Vodní stavby Podcharakter: ČOV a kanalizace Alokace: Vojtanov Okres: Cheb Hodnota: 38.0 mil. Kč * Od: 4.kvartál 2016 Do: 2.kvartál 2017 výstavba čistírny

Více

ukončeny plastovou revizní šachtou DN 315 pro připojení nemovitostí

ukončeny plastovou revizní šachtou DN 315 pro připojení nemovitostí Zpráva o investičních akcích 2013-2014 realizace investičních akcí v roce 2013 (nad 100tis. Kč.) 1. Kojetín ul. Padlých hrdinů dostavba kanalizace 6. etapa Březen Duben 2013 1 161 796,- Kč Visso s.r.o,

Více

Velikost: Hodnota: 0.0 mil. Kč. Termín realizace: Od: 3.kvartál 2016 Do: 3.kvartál 2018

Velikost: Hodnota: 0.0 mil. Kč. Termín realizace: Od: 3.kvartál 2016 Do: 3.kvartál 2018 348123 Výstavba rodinného domu - typové projekty Rodinné domy Nový charakter: Rodinná výstavba Podcharakter: Stavby nových RD Alokace: Praha 5 Hodnota: 0.0 mil. Kč Od: 3.kvartál 2016 Do: 3.kvartál 2018

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHOD

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHOD Kontaktní osoba: Ing. Marek Pavlík, Ph.D. Mobil: +420 602 578 508 E-mail: pavlik@mc-triton.cz NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY VEŘEJNÝCH SLUŽEB V NÁCHODĚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

Více

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH:

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Úvod... 3 Hlavní strategické cíle v rozvojových oblastech Strategického plánu rozvoje města Desná... 8 Tabulka č. 9: Hlavní strategické cíle v rozvojových

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006 REKAPITULACE 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 295 742 573 Kč Výdaje 326 503 201 Kč Rozdíl -30 760 628 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek ve výši

Více

Velikost: Hodnota: 250.0 mil. Kč. Termín realizace: Od: 1.kvartál 2015 Do: 4.kvartál 2015

Velikost: Hodnota: 250.0 mil. Kč. Termín realizace: Od: 1.kvartál 2015 Do: 4.kvartál 2015 280975 Rekonstrukce, a rekonstrukce, Rekonstrukce - interiér, Rekonstrukce - exteriér, zateplení, Přístavba, nástavba Rekonstrukce a Dostavba Stadion Míru TZM Tábor Typ: Sportovně rekreační Nový charakter:sport,

Více

zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 Materiál k projednání Z-3281

zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 Materiál k projednání Z-3281 zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 MHMPXP0TTKL3 Materiál k projednání Z-3281 k návrhu na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy Obsah materiálu:

Více

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014 Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014 Předkládaná varianta návrhu rozpočtu Města Chodova pro rok 2014 je zpracována v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Nebytové prostory: str. 9-12. Němčice nad Hanou / okres: Prostějov. plocha 251 m2, zahrada 499 m2. Pv, nám. T. G. Masaryka / okres: Prostějov

Nebytové prostory: str. 9-12. Němčice nad Hanou / okres: Prostějov. plocha 251 m2, zahrada 499 m2. Pv, nám. T. G. Masaryka / okres: Prostějov 07-08/2015 moravské REALITNÍ NOVINY Byty: str. 3-5 Domy: str. 5-9 Nebytové prostory: str. 9-12 Pozemky: str. 12-14 Rekreační objekty: str. 14 Němčice nad Hanou / okres: Prostějov Prodej domu po kompletní

Více

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 OBSAH PŘÍJMY... 2 Třída 1 daňové příjmy... 2 Třída 2 nedaňové příjmy... 6 Třída 3 kapitálové dotace... 9 Třída 4 přijaté dotace... 9 Ostatní příjmy... 10 Financování...

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5549

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5549 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5549 NEMOVITÁ VĚC: Bytový dům čp. 18 Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Rokycany, obec Dobřív, k.ú. Dobřív Adresa nemovité věci: Dobřív 18, 338 44 Vlastník stavby:

Více

Velikost: Hodnota: 4.0 mil. Kč. Termín realizace: Od: 08/2013 Do: 09/2013

Velikost: Hodnota: 4.0 mil. Kč. Termín realizace: Od: 08/2013 Do: 09/2013 304056 Rekonstrukce, Rekonstrukce - interiér Přestavba Sklad kostýmů Národní divadlo Divadlo Typ: Multifunkční Nový charakter:kultura Podcharakter: Divadla a kina, kulturní domy Alokace: Praha 2 Kraj starý:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části V Praze dne: 13.5.2015 Zajištění činnosti MŠ Buková ve školním roce 2015/2016 a aktualizace Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy

Více

Velikost: Hodnota: 302.5 mil. Kč * Termín realizace: Od: 3.kvartál 2015 Do: 3.kvartál 2017. *) Odhad hodnoty

Velikost: Hodnota: 302.5 mil. Kč * Termín realizace: Od: 3.kvartál 2015 Do: 3.kvartál 2017. *) Odhad hodnoty 310903, Rekonstrukce, Rekonstrukce - interiér, Rekonstrukce - exteriér, zateplení DPS Praha 13 Typ: Sociální Nový charakter:administrativa, Sociální zařízení, Restaurace a ubytovací služby, Veřejné objekty

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 25/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 25/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) ZNALECKÝ POSUDEK číslo 25/2011 EURODRAŽBY.CZ a.s. Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) NEMOVITOST: Rodinný dům čp.166 Adresa nemovitosti: Sudice 166 Katastrální údaje : Kraj Vysočina,

Více

Pozemky: str. 12-14 REALITNÍ 7-8 NOVINY. Moravské realitní noviny Založeno 1995 Ročník XVIII. Opava/Mendlova / okres: Opava. Brumovice / okres: Opava

Pozemky: str. 12-14 REALITNÍ 7-8 NOVINY. Moravské realitní noviny Založeno 1995 Ročník XVIII. Opava/Mendlova / okres: Opava. Brumovice / okres: Opava Byty: str. 3-5 Domy: str. 5-9 Nebytové prostory: str. 9-12 Pozemky: str. 12-14 Rekreační objekty: str. 14 REALITNÍ 7-8 NOVINY 2015 www.1realitka.cz Moravské realitní noviny Založeno 1995 Ročník XVIII.

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah I. ÚVOD 3 II. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 III. ZDROJE ROZPOČTU 6 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 IV. VÝDAJE

Více

ROZPOČET NA ROK 2015

ROZPOČET NA ROK 2015 Město Náchod ROZPOČET NA ROK 2015 REKAPITULACE PŘÍJMY BĚŽNÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ FINANCOVÁNÍ Schváleno ZM dne 15.12.2014 č. usnesení II.a/ Vyvěšeno dne: 26.11.2014 Sejmuto dne:

Více

Velikost: Hodnota: 40.0 mil. Kč * Termín realizace: Od: II.pololetí 2013 Do: II.pololetí 2014. *) Odhad hodnoty

Velikost: Hodnota: 40.0 mil. Kč * Termín realizace: Od: II.pololetí 2013 Do: II.pololetí 2014. *) Odhad hodnoty 247512 a rekonstrukce Přístavba Areál společnosti NORDIPA Praha - Hloubětín Hodnota: 40.0 mil. Kč * Průmyslovýadministrativní Praha - Hloubětín Od: II.pololetí 2013 Do: II.pololetí 2014 další etapa, dostavba

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

Poznejte práci realitních makléřů z pořadu Nové hnízdo! Sledujte již od října každou neděli na TV Prima

Poznejte práci realitních makléřů z pořadu Nové hnízdo! Sledujte již od října každou neděli na TV Prima pardubicko - chrudimsko ŘÍJEN 01 Vychází v počtu 100.000 výtisků Distribuce ZDARMA, v lokalitách Pardubice, Chrudim, Hlinsko, Přelouč. Informace o nemovitostech platné k datu uzávěrky magazínu, aktuální

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

Velikost: Hodnota: 120.0 mil. Kč. Termín realizace: Od: Jaro 2015 Do: Jaro 2017

Velikost: Hodnota: 120.0 mil. Kč. Termín realizace: Od: Jaro 2015 Do: Jaro 2017 627 Plavecký bazén Nový Bor Hodnota: 120.0 mil. Kč Sportovně rekreační Nový Bor Od: Jaro 2015 Do: Jaro 2017 stavební záměr, uvažováno o výstavbě plaveckého bazénu, vířivé vany a dvě dětská brouzdaliště,

Více

PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00

PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 1 ROZPOČET MĚSTA LITOVEL NA ROK 2014 PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 Třída 8 - FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 Přijaté úvěry Krátkodobé úvěry 24 979 000,00 Dlouhodobý úvěr

Více

pardubicko - chrudimsko

pardubicko - chrudimsko RE/MAX Accord Pardubice a RE/MAX K Chrudim pardubicko - chrudimsko LISTOPAD 01 Distribuce ZDARMA, v lokalitách Pardubice, Chrudim, Hlinsko, Přelouč. Informace o nemovitostech platné k datu uzávěrky magazínu,

Více

Nebytové prostory: str. 8-12. Nemilany / okres: Olomouc. Radíkov / okres: Olomouc. Šternberk / okres: Olomouc. Olomouc/ Na Chmelnici / okres: Olomouc

Nebytové prostory: str. 8-12. Nemilany / okres: Olomouc. Radíkov / okres: Olomouc. Šternberk / okres: Olomouc. Olomouc/ Na Chmelnici / okres: Olomouc Byty: str. 3-5 Domy: str. 5-8 Nebytové prostory: str. 8-12 Pozemky: str. 12-13 04/2015 moravské REALITNÍ NOVINY Rekreační objekty: str. 13-14 Nemilany / okres: Olomouc Prodej moderně řešených zděných novostaveb

Více