Návod k aplikaci JanDat v.2.3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k aplikaci JanDat v.2.3"

Transkript

1 Návod k aplikaci JanDat v.2.3 Petr Pala Jiří Chroust Copyright 2007 CENIA, laboratoř GIS 1. Úvod 2. Části aplikace 2.1. Menu File Record Header Tools Languages Help 2.2. Nástrojová lišta 2.3. Tabulka Pole Záznamy 2.4. Spodní informační lišta 3. Základní funkcionalita 3.1. Práce se strukturou tabulky 3.2. Práce se záznamy Přidání nového záznamu Označení záznamu ke smazání Smazání záznamů z tabulky Spojování dvou tabulek 3.3. Výběrové funkce Výběr všech záznamů Rušení výběru záznamů Obrácení výběru záznamů Výběr podle podmínek Ruční výběr 3.4. Funkce pro hledání a nahrazení Funkce Najít Funkce Nahradit 3.5. Výpočetní funkce Výpočet číselné řady Funkce Matematické operace Spojování polí Výpočet unikátního kódu 3.6. Práce s tabelárními daty Funkce pro práci se záznamy Funkce pro práci s poli

2 1. Úvod JanDat je aplikace určená pro práci s tabelárními daty především ve formátu dbf. Umožňuje tabulky v tomto formátu tvořit, editovat a spojovat, nabízí širokou nabídku výběrových, matematických a statistických funkcí a umožňuje exporty a importy do podporovaných formátů 2. Části aplikace JanDat se skládá ze standardního menu, nástrojové lišty, tabulky a spodní informační lišty Ukázka aplikace JanDat s otevřenou tabulkou a výběrem Menu Obsahuje většinu základních nabízených funkcí, které jsou třeba k práci s tabulkami File Obsahuje funkce pracující s celou tabulkou Open - otevírá tabulku dbf New - vytváří novou tabulku dbf Save as... - ukládá otevřenou tabulku do tří možných formátů dbf - nativní formát

3 txt - textový soubor, kde pole jsou oddělena čárkou sql - SQL sekvenci tabulky pro vložení do databáze SQL Close - zavírá otevřenou tabulku Quit - zavírá aplikaci JanDat Record obsahuje funkce pracující se záznamy Add - přidává do otevřené tabulky nový záznam Add From Table - funkce na spojování dvou dbf tabulek Select - pracuje s výběrovými funkcemi. Obsahuje: Select All Records - vybere všechny záznamy tabulky Clear Record Selection - ruší aktuální výběr záznamů v tabulce Switch Record Selection - otočí výběr záznamů (zruší výběr vybraným záznamům a označí nevybrané záznamy) Select By Attributes - spouští dialog "Filter" pro definování podmínek pro výběr záznamů Remove (Mark) - označuje vybrané záznamy ke smazání. Označené záznamy ke smazání naopak odznačuje Pack - fyzicky odstraňuje označené záznamy ke smazání (funkcí Remove) z tabulky Header Funkce upravuje strukturu tabulky dbf pomocí dialogu FieldEditor Tools Tato sada nástrojů obsahuje mnoho funkcí pro práci s daty tabulky dbf Find - hledá zadaný řetězec v tabulce Replace - hledá zadaný řetězec a nahrazuje ho novým Select By Attributes - spouští dialog "Filter" pro definování podmínek pro výběr záznamů Calculate Attributes - umožňuje definovat hodnoty pro celé pole s využitím různých výpočetních funkcí. Obsahuje: Create Numerical Series - vytváří číselnou řadu definovanou uživatelem do nového nebo existujícího pole Function - pro jednotlivé typy polí nabízí seznam funkcí pro výpočet

4 Calculation - nabízí výpočtové operace mezi dvěma poli s množstvím nastavení Merge Columns - spojuje hodnoty z více polí do jediného řetězce, který zapíše do nového nebo existujícího pole Unique Code - počítá jednoznačný kód pro jedno či více polí, slouží pro zkrácení dlouhých řetězců při zachování jednoznačnosti záznamů Set Delimiters - funkce pro nastavení oddělovačů pro pole a text. Toto nastavení je použito v exportních funkcích Languages Nástroj pro přepínání jazykové lokalizace. Nativně je vytvořena lokalizace v angličtině. Volitelně je k dispozici lokalizace v českém jazyce Help Odkazy na nápovědu k JanDat About JanDat 2.2. Nástrojová lišta 1. Open Table - otevírá tabulku dbf 2. Create New Table - vytváří novou tabulku dbf 3. Save as - ukládá otevřenou tabulku do tří možných formátů dbf - nativní formát txt - textový soubor, kde pole jsou oddělena čárkou csv - strukturovaný txt formát, kde pole jsou odělovány definovaným oddělovačem sql - SQL sekvenci tabulky pro vložení do databáze SQL 4. Join Records From Table - funkce na spojování dvou dbf tabulek 5. Close Table - zavírá otevřenou tabulku 6. Find - hledá zadaný řetězec v tabulce 7. Replace - hledá zadaný řetězec a nahrazuje ho novým 8. Add Record - přidává do otevřené tabulky nový záznam 9. Select... - pracuje s výběrovými funkcemi. Obsahuje:

5 Select All Records - vybere všechny záznamy tabulky Clear Record Selection - ruší aktuální výběr záznamů v tabulce Switch Record Selection - otočí výběr záznamů (zruší výběr vybraným záznamům a označí nevybrané záznamy) Select By Attributes - spouští dialog "Filter" pro definování podmínek pro výběr záznamů 10. Mark Selected Records to Remove/Unremove - označuje vybrané záznamy ke smazání. Označené záznamy ke smazání naopak odznačuje 11. Pack (Delete Removed Records) - fyzicky odstraňuje označené záznamy ke smazání (funkcí Remove) z tabulky 12. Field Editor... - upravuje strukturu tabulky dbf pomocí dialogu FieldEditor 13. Calculate Attributes... - umožňuje definovat hodnoty pro celé pole s využitím různých výpočetních funkcí. Obsahuje: Create Numerical Series - vytváří číselnou řadu definovanou uživatelem do nového nebo existujícího pole Function - pro jednotlivé typy polí nabízí seznam funkcí pro výpočet Calculation - nabízí výpočtové operace mezi dvěma poli s množstvím nastavení Merge Columns - spojuje hodnoty z více polí do jediného řetězce, který zapíše do nového nebo existujícího pole Unique Code - počítá jednoznačný kód pro jedno či více polí, slouží pro zkrácení dlouhých řetězců při zachování jednoznačnosti záznamů 14. Navigátor - nástroj pro posun aktivní buňky po záznamech: First record - aktivní buňka je přesunuta na první záznam Go to Record Number... - aktivní buňka je přesunuta na zadané číslo záznamu v editačním poli Last record - aktivní buňka je přesunuta na poslední záznam 2.3. Tabulka Tabulka je část aplikace, kde jsou zobrazována samotná tabelární data. Tabulku lze rozdělit na lištu polí, lištu záznamů a samotná data Pole Jsou zobrazeny v horní horizontální liště, každému poli odpovídá sloupec tabulky. Šířku sloupce lze měnit posouváním, lze jej kliknutím označit, přes kontextové menu lze zavolat několik funkcí použitelných na dotčené pole nebo pro pole vybraná (označená)

6 Záznamy Jsou definovány vertikální lištou obsahující čísla záznamů, každému záznamu odpovídá řádek tabulky. Kliknutím na buňku s číslem záznamu lze záznamy vybírat a přes kontextové menu lze zavolat několik funkcí použitelných na dotčený záznam nebo pro záznamy vybrané (označené) 2.4. Spodní informační lišta Slouží k zobrazování o aktuálním stavu tabulky. Obsahuje: Aktuální číslo záznamu Název aktuálního pole Vlastnosti pole (typ a počet záznamů pole) Počet vybraných záznamů / všech záznamů / záznamů označených ke smazání 3. Základní funkcionalita 3.1. Práce se strukturou tabulky Se strukturou tabulky se pracuje při vytváření nové tabulky nebo při editaci struktury existující tabulky. K úpravám struktury slouží dialog FieldEditor spuštěný z menu funkcí Header nebo z nástrojové lišty Obsahuje nástroje potřebné pro editaci struktury tabulky: V levé části je umístěn listbox, ve kterém je zobrazován seznam polí tabulky. To pole, které je označené, je připravené pro editaci pomocí funkcí v nástrojové liště: Add Field - přidává nové pole do tabulky. V pravé části se definuje: Name - název pole Type - typ pole je vybírán z rozbalovacího menu Length - počet znaků pole Decimal - počet desetinných míst, pokud je pole typu "Number" Remove Field - maže označené pole z tabulky

7 Edit Field Attributes... - edituje atributy existujícímu označenému poli v tabulce Move Field Up - přesouvá označené pole směrem nahoru (v tabulce směrem doleva) Move Field Down - přesouvá označené pole směrem dolů (v tabulce směrem doprava) Confirm Changes - potvrzuje změny provedené pro konkrétní pole Cancel Changes - ruší změny provedené pro konkrétní pole Save Changes - potvrzuje a ukládá změny provedené pro celou strukturu tabulky a zavírá dialog 3.2. Práce se záznamy Pro práci se záznamy existují funkce v menu Record nebo v nástrojové liště: Přidání nového záznamu Nový záznam je přidán na konec tabulky pomocí funkce "Add Record". Nový záznam se stává automaticky aktivní Označení záznamu ke smazání Záznamy určené ke smazání musí být nejprve označeny (viz. výběrové funkce). Označeny ke smazání jsou funkcí "Mark" - všechny označené záznamy jsou v indexovém poli (pole s čísly záznamů) ozančeny místo čísla záznamu hvězdičkou. Stejným způsobem je možné tyto záznamy odznačit Smazání záznamů z tabulky Pro fyzické odstranění záznamů z tabulky je nutné, aby byly označeny ke smazání (viz. bod 3.2.2). Použije se funkce "Pack", která označené záznamy ke smazání odstraní. Na tuto funkci nemají vliv výběrové funkce, pracuje pouze se záznamy označenými ke smazání Spojování dvou tabulek JanDat umožňuje přihrát obsah externí tabulky dbf do právě otevřené. K tomu slouží funkce "Join Records From Table" Ukázka dialogu "Joint Record From Table"

8 Obsahuje: Add Records From Table - tabulka, ze které budou data použita. Pomocí tlačítka "Find" lze danou tabulku vybrat. To Table - tabulka, do které se data budou přidávat. Při otevření dialogu automaticky obsahuje tabulku právě otevřenou v JanDatu. Pomocí tlačítka "Find" ji lze nahradit jinou. Main Table - seznam polí základní tabulky (do které se data budou přidávat) Added Table - seznam polí tabulky, ze které se data budou brát Join - tlačítko, kterým se vytváří vazba mezi jednotlivými poli základní a "přidávací" tabulky Joined Fields - seznam vytvořených vazeb mezi poli z obou tabulek Disjoin - tlačítko, které ruší již vytvořenou vazbu mezi poli z obou tabulek Constant - při zatržení bude místo hodnot z "přidávací" tabulky použita konstanta, kterou lze zapsat do editačního pole Apply - tlačítko pro spuštění spojování tabulek podle nastavení v dialogu 3.3. Výběrové funkce Tyto funkce umožňují provádět mnoho způsobů výběrů. Výběr je definován zelenou barvou pozadí vybraných entit (jak záznamů, tak polí). Většina funkcí pracuje s těmito výběry, např. ukládání do nového souboru (ukládají se pouze vybraná pole a záznamy), výpočetní funkce (pracují pouze s vybranými záznamy), kopírování do schránky a jiné.

9 Výběr všech záznamů Pro výběr všech záznamů je použita funkce "Select All Records" - všechny záznamy jsou označeny zelenou barvou Rušení výběru záznamů Pro zrušení výběru záznamů použita funkce "Clear Record Selection" - všechny označené záznamy jsou odznačeny Obrácení výběru záznamů tato funkce otáčí výběr záznamů (zruší výběr vybraným záznamům a označí nevybrané záznamy) Výběr podle podmínek tato funkce umožňuje stanovit podmínky výběru. Je použita funkce "Select By Atributes", která spouští dialog "Filter". Ten obsahuje tyto části: Method - typ výběru Create New Selection - výběr podle podmínek bude použit bez ohledu na aktuální výběr v tabulce Add To Current Selection - výběr podle podmínek bude přidán k aktuálnímu výběru v tabulce (nový výběr ke stávajícímu výběru) Remove From Current Selection - výběr podle podmínek bude vyňat z aktuálního výběru v tabulce

10 Select From Current Selection - výběr podle podmínek bude použit pouze na aktuální výběr v tabulce (výběr z výběru) Fields - pole se seznamem polí v tabulce Signs - pole se seznamem matematických operátorů podle vybraného typu pole Unique Values - pole se seznamem jedinečných hodnot vybraného pole. Naplňuje se tlačítkem "Fill" Memo pole - pole pro jednotlivé podmínky pro výběr Logické operátory - definují vztah mezi jednotlivými podmínkami Tlačítková lišta - obsahuje tlačítka pro řízení podmínek pro výběr Add - přidává novou podmínku pro výběr Replace - nahrazuje označenou existující podmínku novou Remove - maže označenou podmínku ze seznamu podmínek Apply - potvrzuje definované podmínky a realizuje výběr Exit - ruší všechny změny a zavírá dialog Ruční výběr pomocí myši lze definovat výběr ručně. Zde jsou základní ruční výběrové operace: kliknutím na číslo záznamu nebo na pole je daný záznam nebo pole vybráno pomocí klávesy Ctrl je nevybraný záznam nebo pole vybrán k existujícímu výběru a u vybraného záznamu nebo pole je stejným způsobem výběr zrušen pomocí klávesy Shift je vybrána skupina záznamů nebo polí mezi aktuální buňkou a záznamem nebo polem, na nějž se kliklo pomocí kombinací kláves Ctrl a Shift jsou výběrové funkce kombinovány kliknutím na společnou buňku polí i záznamů (buňka [0,0]) lze docílit výběru všeho nebo zrušení výběru (nic není vybráno) 3.4. Funkce pro hledání a nahrazení Funkce Najít funkce najít umožňuje najít požadovaný řetězec podle podmínek v tabulce. Pokud tabulka obsahuje výběr, potom je řetězec hledán pouze v tomto výběru.

11 Obsahuje: Najít - editační pole pro zadání hledaného výrazu Pouze celá slova - po zatržení budou hledána pouze celá slova (hledaný výraz jako součást řetězce nebude vyhledán) Rozlišovat malá a velká písmena - při zatržení bude zohledněna velikost písmen Směr vyhledávání - přepínací pole. Lze vyhledávat od začátku tabulky (Dolů) nebo od konce (Nahoru) Funkce Nahradit funkce Nahradit umožňuje nahradit zadaný řetězec jiným. Pokud tabulka obsahuje výběr, potom je funkce Nahradit funguje pouze na výběr. Obsahuje: Najít - editační pole pro zadání hledaného výrazu Nahradit - editační pole pro výraz, který bude nahrazovat ten hledaný Pouze celá slova - po zatržení budou hledána pouze celá slova (hledaný výraz jako součást řetězce nebude vyhledán) Rozlišovat malá a velká písmena - při zatržení bude zohledněna velikost písmen 3.5. Výpočetní funkce Nabízí celou řadu nástrojů pro výpočetní a statistické funkce Výpočet číselné řady Tato funkce vytváří číselnou řadu definovanou uživatelem do nového nebo existujícího pole. Je spouštěna

12 funkcí "Create Numerical Series". Spouští dialog "Numerical Series". Obsahuje: First Value - číselná hodnota, od které je číselná řada počítána Step - číselná hodnota definující interval mezi jednotlivými záznamy Field - rozbalovací menu, kde lze vybrat existující pole pro naplnění číselné řady (v tom případě budou vlastnosti daného pole upraveny pro číselnou řadu) nebo lze zadat název nového pole Funkce Tento nástroj nabízí množství funkcí aplikovatelných na zvolené pole. Obsahuje: Function - rozbalovací menu se seznamem funkcí pro konkrétní typ pole Field - rozbalovací menu se seznamem polí v tabulce Supplementary Data - 1 nebo 2 pole zpřístupněná u funkcí, které vyžadují více než jeden parametr Output Field - rozbalovací menu, kde lze vybrat existující pole pro naplnění vypočtených hodnot (v tom případě budou vlastnosti daného pole upraveny pro hodnoty funkce) nebo lze zadat název nového pole Length - pole pro zadání počte znaků (délky) výstupního pole Decimal - pole pro zadání počtu desetinných míst pro číselné výstupní pole

13 Put Expression - tlačítko pro sestavení funkce podle definovaných parametrů, vloží zápis funkce, včetně parametrů do pole nad sebou Apply - realizuje výsledek nastavené funkce a zavírá dialog Matematické operace Tento nástroj nabízí matematické operace pracující se dvěma poli. Obsahuje: Field 1 a 2 - pole se seznamem polí tabulky. Nástroj pracuje s vybraným (označeným) polem Sign - seznam matematických operátorů podle typu vybraných polí Constant 1 a 2 - při zatržení lze hodnoty pole nahradit konstantou, která bude použita při výpočtu Output Field - rozbalovací menu, kde lze vybrat existující pole pro naplnění vypočtených hodnot (v tom případě budou vlastnosti daného pole upraveny pro hodnoty funkce) nebo lze zadat název nového pole Length - pole pro zadání počte znaků (délky) výstupního pole Decimal - pole pro zadání počtu desetinných míst pro číselné výstupní pole Put Expression - tlačítko pro sestavení výrazu podle definovaných parametrů Apply - realizuje výsledek nastavené matematické operace a zavírá dialog Spojování polí Tento nástroj umožňuje spojit hodnoty ze dvou a více polí do jednoho pole typu řetězec.

14 Obsahuje: Fields - obsahuje seznam polí z tabulky Merged Fields - obsahuje seznam polí vstupujících do této funkce, který lze editovat pomocí tlačítek Separator - pole pro zadání znaku, kterým budou ve výsledném řetězci odděleny hodnoty z jednotlivých spojovaných polí Output Field - rozbalovací menu, kde lze vybrat existující pole pro naplnění spojovaných hodnot (v tom případě budou vlastnosti daného pole upraveny podle spojovaných polí) nebo lze zadat název nového pole Length - pole pro zadání počte znaků výstupního řetězce Apply - realizuje spojení vybraných polí do zadaného pole a zavírá dialog Výpočet unikátního kódu Tento nástroj nabízí výpočet unikátního kódu pro hodnoty jednoho nebo více polí. Funkce byla použita např. pro výpočet kódu druhu v tabulkách číselníků pro projekt SURVEY Obsahuje:

15 Fields - obsahuje seznam polí z tabulky Fields For Code Generating - obsahuje seznam polí pro výpočet kódu, který lze editovat pomocí tlačítek Separator - pole pro zadání znaku oddělujícího hodnoty z jednotlivých polí v řetězci, který bude sloužit pro generování kódu Output Field - rozbalovací menu, kde lze vybrat existující pole pro výsledný generovaný kód nebo lze zadat název nového pole Apply - vygeneruje kód do zadaného pole a zavírá dialog 3.6. Práce s tabelárními daty Funkce pro práci se záznamy Jsou obsaženy v kontextovém menu na číslu záznamu. Copy to Clipboard - sdružuje funkce pracující se schránkou. Tyto funkce lze využít při kopírování dat z tabulky do externích aplikací jako je např. Excel Copy Header - do schránky je zkopírována hlavička (struktura) tabulky Copy Actual Row - do schránky je zkopírován aktuální záznam tabulky Copy Selected Rows - do schránky je zkopírován aktuální výběr záznamů tabulky Copy Selection - do schránky je zkopírován aktuální průnikový výběr tabulky. Show Selected Records - jsou skryty všechny záznamy, které nejsou vybrané Show All Records - při skrytí nevybraných záznamů tato funkce zobrazí všechny (jak vybrané tak nevybrané) záznamy Funkce pro práci s poli Jsou obsaženy v kontextovém menu na názvu pole. Statistics - pro dané pole je zobrazen dialog se statistickými údaji o něm. Tyto údaje vycházejí z výběr záznamů, pokud existuje, jinak pracují se všemi. Obsahuje: Count - počet záznamů (při výběru záznamů počet vybraných záznamů) Minimum - minimální hodnota v daném poli (numerický typ) Maximum - maximální hodnota v daném poli (numerický typ) Sum - součet hodnot v daném poli (numerický typ) Mean - průměrná hodnota v daném poli (numerický typ) Standard Deviation - standardní odchylka od průměrné hodnoty v daném poli (numerický

16 typ) Minimal Length - počet znaků nejkratší hodnoty daného pole (typ řetězec) Maximal Length - počet znaků nejdelší hodnoty daného pole (typ řetězec) Mean Length - průměrný počet znaků záznamů daného pole (typ řetězec) First in Alphabet - hodnota záznamu, které je v abecedě jako první (typ řetězec) Last in Alphabet - hodnota záznamu, které je v abecedě jako poslední (typ řetězec) True - počet pozitivních hodnot v daném poli (logický typ) False - počet negativních hodnot v daném poli (logický typ) Oldiest - nejstarší datum v daném poli (typ datum) Nearest - nejmladší datum v daném poli (typ datum) Difference - rozdíl mezi nejmladším a nejstarším datem v daném poli, uváděno ve dnech (typ datum) Trim - funkce na ořezání textového pole o mezery před a za hodnotou, pracuje se všemi záznamy - ignoruje případný výběr Sort - funkce na řazení záznamů v tabulce Sort Ascending - řadí záznamy vzestupně podle hodnot daného pole Sort Descending - řadí záznamy sestupně podle hodnot daného pole Copy to Clipboard - sdružuje funkce pracující se schránkou. Tyto funkce lze využít při kopírování dat z tabulky do externích aplikací jako je např. Excel Copy Header - do schránky je zkopírována hlavička (struktura) tabulky Copy Actual Column - do schránky je zkopírován aktuální pole tabulky Copy Selected Column - do schránky je zkopírován aktuální výběr polí tabulky Copy Selection - do schránky je zkopírován aktuální průnikový výběr tabulky. Show Selected Records - jsou skryty všechny záznamy, které nejsou vybrané Show All Records - při skrytí nevybraných záznamů tato funkce zobrazí všechny (jak vybrané tak nevybrané) záznamy

TESLAgraph UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

TESLAgraph UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA TESLAgraph UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBSAH ÚVOD...3 1. NASTAVENÍ APLIKACE...3 2. STRUKTURA APLIKACE...3 2.1 Hlavní okno ISCIM6...3 2.2 Nabídka hlavního okna programu ISCIM6...4 2.3 Dialogové okno Cardfile...7

Více

Uživatelský manuál k programu

Uživatelský manuál k programu Uživatelský manuál k programu Martin Roubec I Manuál programu Formix Obsah 0 Kapitola I Program FORMIX SE 1 Kapitola II Licence, registrace atd 3 Kapitola III Spouštěcí parametry programu 4 Kapitola IV

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 2.2.1 Klávesové zkratky... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor / Moduly... 3 3.1.2 Menu Soubor / Původní díl...

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

Základní pojmy. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Základní pojmy. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Základní pojmy ČSN 36900/1-1987 Data mn. Č údaje obraz vlastnosti objektu, vhodně formalizovaný pro přenos, interpretaci nebo zpracování prostřednictvím lidí nebo automatů Informace význam, který člověk

Více

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit sq ZK SKLAD MINI verze 2.45 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování. Vzhledem

Více

Excel 2010. Vybrané kapitoly. Kapitoly. Formátování buněk. Podmíněné formátování. Ověření dat. Posloupnosti. Seznamy. Filtrování dat.

Excel 2010. Vybrané kapitoly. Kapitoly. Formátování buněk. Podmíněné formátování. Ověření dat. Posloupnosti. Seznamy. Filtrování dat. Kapitoly Formátování buněk Podmíněné formátování Ověření dat Posloupnosti Seznamy Filtrování dat Souhrny Kontingenční tabulky Makra Excel 2010 Autor: Inka Jakimová Vybrané kapitoly Vlastní formáty buněk

Více

Softwarové řešení pro návrh a tisk karet

Softwarové řešení pro návrh a tisk karet CARDPRESS Softwarové řešení pro návrh a tisk karet Uživatelská příručka Obsah web: www.cardhouse.cz mail : sales@cardhouse.cz tel.: +420 475 214 754 1) Úvodní informace... 1 Požadavky na konfiguraci počítače...1

Více

MS ACCESS 2010 relační databáze

MS ACCESS 2010 relační databáze MS ACCESS 2010 relační databáze Elektronická učebnice Zuzana Žárská Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic OBSAH 1 Základní pojmy databáze...

Více

Manuál instalace a společných funkcí

Manuál instalace a společných funkcí EPOS PRO s. r. o. Smilova 333 530 02 Pardubice tel: 461 101 401 email:info@epos.cz OBIS4SQL a OBISLite Manuál instalace a společných funkcí Kompletní uživatelský manuál je k dispozici na http://www.epos.cz/obis4wiki

Více

AGROKONZULTA ŽAMBERK S. R. O. Uživatelská příručka výpočet krmných směsí. Optimalizace Krmných Směsí. (verze 4.0)

AGROKONZULTA ŽAMBERK S. R. O. Uživatelská příručka výpočet krmných směsí. Optimalizace Krmných Směsí. (verze 4.0) AGROKONZULTA ŽAMBERK S. R. O. Uživatelská příručka výpočet krmných směsí Optimalizace Krmných Směsí (verze 4.0) UŽIVATELSKÁ PŘ ÍRUČ KA VÝPOČ ET KRMNÝCH SMĚ SÍ Optimalizace krmných směsí AgroKonzulta Žamberk

Více

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Uživatelská příručka

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Uživatelská příručka Hydroprojekt CZ a.s. systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb HYDRONet 3 W I N P L A N s y s t é m p r o g r a m ů p r o p r o j e k t o v á n í v o d o h o s p o d á ř s k ý

Více

Nástroj PanelMaker a PanelSIM

Nástroj PanelMaker a PanelSIM Obsah Nástroj PanelMaker a PanelSIM 4. vydání - leden 2008 OBSAH 1.Úvod...2 2.Spuštění PanelMakeru...3 3.Popis prostředí a ovládání...6 3.1Základní obrazovka...6 3.2Popis Menu...7 3.3Nástrojová lišta...8

Více

Docházkový systém ID-Ware II

Docházkový systém ID-Ware II ID-Ware II Obsah 1.Základní pojmy...8 1.1.Formátovací konvence...8 1.2.Licenční podmínky...8 1.3...8 1.4.Přístupový systém...8 1.5.Administrátor...8 1.6.Uživatel...9 1.7.Uživatelská práva...9 1.8.Nastavení

Více

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS.

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Loga - Office a Excel Autor této příručky si neklade za cíl detailně popsat všechny funkce tabulkového kalkulátoru Excel,

Více

MATLAB. Popis prostředí MATLABu (pracovní plocha) MATLAB je integrovaným prostředím, s jehož pomocí lze provádět zejména:

MATLAB. Popis prostředí MATLABu (pracovní plocha) MATLAB je integrovaným prostředím, s jehož pomocí lze provádět zejména: Stránka 1 z 25 MATLAB MATLAB je integrovaným prostředím, s jehož pomocí lze provádět zejména: matematické výpočty (snadná a rychlá práce s maticemi reálných nebo komplexních čísel), modelování, analýzu

Více

M-Print PRO. Návod k obsluze. Verze návodu 2013-02

M-Print PRO. Návod k obsluze. Verze návodu 2013-02 M-Print PRO Návod k obsluze Verze návodu 2013-02 Obsah Úvod 1 O M-Print PRO... 1 Pokyny k této příručce... 1 Zobrazovací prostředek... 2 Vysvětlení pojmů... 2 Poznámka k instalaci... 2 Všeobecná obsluha

Více

KURZ PRAKTICKÉHO POUŽITÍ PROGRAMU Microsoft EXCEL

KURZ PRAKTICKÉHO POUŽITÍ PROGRAMU Microsoft EXCEL 7,,5 95,7 87,98 7,77 95,7,5 89,7 9,7 8,6 7, 97,,96,6 98,9,6 97,5 9, 9,7 9, 9,6 6, 8,6,76 89,8,8 99, 8,57 9,7 8, 8,5 7,6,,8 95, 6,76 9,6 8, 8,, 9,5 9,95,67,9 97,7,6 95,,, 9,68 9,6 96,5 5,86,8 98,5,97 9,5

Více

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů 35 Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení 44 Práce se soubory 54 Práce se sešity a šablonami 58 Práce s listy 85 Výběr, vkládání

Více

Jazz Restaurant Lite Příručka uživatele JAZZ RESTAURANT LITE. Příručka uživatele 1 / 52 WWW.JAZZWARE.CZ

Jazz Restaurant Lite Příručka uživatele JAZZ RESTAURANT LITE. Příručka uživatele 1 / 52 WWW.JAZZWARE.CZ JAZZ RESTAURANT LITE Příručka uživatele 1 / 52 JAZZ RESTAURANT LITE Příručka uživatele 2008-2011 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz Restaurant Lite pro Windows ve verzi 5.17 Příručka popisuje

Více

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 10. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 ID: DUN 004/11 Základní

Více

Výukový a zkušební program pro předmět PPAŘ. Michal Heczko

Výukový a zkušební program pro předmět PPAŘ. Michal Heczko Výukový a zkušební program pro předmět PPAŘ Michal Heczko Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením výukového a zkušebního programu pro předmět Programová podpora automatického

Více

Microsoft Word - Úvod

Microsoft Word - Úvod Microsoft Word - Úvod Vzhled Microsoft Word je aplikace typu MDI (Multiple Document Interface), tzn. v hlavním okně aplikace (v pracovní oblasti tohoto okna) se otvírají další podřízená okna s jednotlivými

Více

G R O M A. v e r z e 1 1. Uživatelská příručka

G R O M A. v e r z e 1 1. Uživatelská příručka G R O M A v e r z e 1 1 Uživatelská příručka i Obsah I. Uživatelská příručka... 16 1. Úvod... 17 Požadavky programu... 17 Ochrana programu... 17 2. Instalace programu... 18 Instalace... 18 Spuštění programu...

Více

1 ZÁKLADY TABULKOVÉHO PROCESORU

1 ZÁKLADY TABULKOVÉHO PROCESORU 1 ZÁKLADY TABULKOVÉHO PROCESORU 1.1 K ČEMU JE TABULKOVÝ PROCESOR ke tvorbě tabulek k řešení opakujících se početních úloh ke grafickému znázornění závislostí a empirických hodnot k jednoduchým databázovým

Více

ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ. Ing. Jan Roubíček. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (VERZE 2013)

ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ. Ing. Jan Roubíček. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (VERZE 2013) Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ (VERZE 2013) Ing. Jan Roubíček Vytvořeno v rámci projektu: Implementace řízení strojů do výuky technických

Více

Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku. Microsoft Excel 2010. Učební text pro předmět U054. Ing. Helena Benáčanová, CSc.

Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku. Microsoft Excel 2010. Učební text pro předmět U054. Ing. Helena Benáčanová, CSc. Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku Microsoft Excel 2010 Učební text pro předmět U054 Ing. Helena Benáčanová, CSc. Praha 2011 Určeno pro studenty Univerzity třetího věku VŠE v Praze

Více

TRIFID 2012 STANDARD

TRIFID 2012 STANDARD TRIFID 2012 STANDARD Software pro obchod Uživatelská příručka (c) 2012 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis funkcí programu TRIFID

Více

MANUÁL PROGRAMU OCEP verze 11

MANUÁL PROGRAMU OCEP verze 11 MANUÁL PROGRAMU 2 Obsah Část I Základní informace 6 1 Než... začnete... 6 2 O programu... OCEP 6 3 Národní... jazykové verze 8 4 Online... technická podpora 8 Část II Úvod do systému 10 1 Instalace...

Více

Marek Laurenčík. Excel. práce s databázemi a kontingenčními tabulkami

Marek Laurenčík. Excel. práce s databázemi a kontingenčními tabulkami Marek Laurenčík Excel práce s databázemi a kontingenčními tabulkami 2010 Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována

Více