Manuál k aplikaci FieldGIS v.2.27

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál k aplikaci FieldGIS v.2.27"

Transkript

1 Manuál k aplikaci FieldGIS v.2.27 Petr Pala Copyright 2008 CENIA, laboratoř GIS 1. Úvod 1. Systémové požadavky 2. Části základního okna aplikace 1. Menu 1.1. File 1.2. Tools 1.3. Hlavní lišta 2. Editor Toolbar 3. Status bar 4. View 3. Podporovaná data a externí zařízení 4. Funkcionalita 1. Projekt aplikace FieldGIS 2. Načítání vrstev do projektu 3. Funkce pro ovládání mapy (zoomovací funkce) 4. Layer Manager 5. Vlastnosti vrstev 5.1. Záložka General 5.2. Záložka Symbology 6. Funkce Identify 6.1. Dialog Object properties 6.2. Dialog formuláře 7. Funkce pro měření vzdáleností 8. Podpora projekcí 9. Nastavení GPS a View 9.1. Záložka GPS 9.2. Nastavení View 10. Editace vektorového formátu shapefile Založení nové vrstvy Ukládání a ukončení editace Editace vrstev Nastartování vrstvy k editaci Ruční editace (editace pomocí tužky) Editace pomocí GPS Kapitola 1. Úvod FieldGIS je mobilní GIS nástroj systému JANITOR. Umožňuje sběr a zobrazování dat v terénu jednak ručně nebo pomocí GPS. Je úzce propojen se aplikací JanMap, ve které lze jednoduchým způsobem pro FieldGIS připravovat mapové projekty. Základní funkce, které aplikace FieldGIS poskytuje jsou: ukládání mapové kompozice do projektu JXML (otevřený formát)

2 podpora vektorových vrstev ve formátu shapefile podpora rastrových formátů (tif, jpg) nastavení symbologie vektorových vrstev (definování barvy, šířky linie,...) podpora základních projekcí (s-jtsk, WGS-84, s-42) - zobrazování způsobem on-the-fly editace vektorových vrstev funkce měření v mapě podpora GPS - editace pomocí aktuální polohy GPS podpora formulářů vytvořenými v aplikaci DataBuilder nad dbf tabulkami 1. Systémové požadavky Aplikace FieldGIS podporuje procesor ARM4 a pracuje pod operačním systémem Windows Mobile 2003 a výše. Kapitola 2. Části základního okna aplikace Obrázek 2.1. Ukázka aplikace FieldGIS 1. Menu 1.1. File New... - vytvoření nové vrstvy shapefile

3 Open... - přidání existující vrstvy do View Save Project... - uložení projektu. Projekt je uložen do souboru JXML - odpovídá projektu aplikace JanMap Layer manager - volání dialogu pro správu a nastavení vrstev projektu Exit - ukončení aplikace FieldGIS 1.2. Tools Editor Toolbar - panelu nástrojů pro editaci vrstev Settings - spouštění dialogu pro nastavení aplikace FieldGIS 1.3. Hlavní lišta 1. Open - přímé volání funkce Open 2. Layer manager - volání dialogu pro správu a nastavení vrstev projektu 3. Zoom In - ažením nebo kliknutím v pohledu je zvětšen výřez pohledu (přiblížení) 4. Zoom Out - kliknutím v pohledu je zmenšen výřez pohledu (oddálení) 5. Pan - posunutí aktuálního výřezu tažením 6. Fit all - nastavení výřezu v rozsahu všech viditelných vrstev (zobrazit vše) 7. Measure - nástroj na měření vzdálenosti v mapě 8. Identify - výběr jedné vektorové entity se zobrazením jeho atributů. Pokud existuje projekt vytvořený v aplikaci DataBuilder, je zobrazen formulář. 9. GPS - kliknutím je zaktivněno GPS 2. Editor Toolbar Obsahuje funkce sloužící k editaci vrstev shapefile: 1. Select feature - rozbalovací lišta s výběrovými funkcemi 2. Create feature - funkce pro vytváření nových entit (bodů, linií nebo polygonů)

4 3. Modify feature - rozbalovací lišta s funkcemi pro editaci existujících objektů 4. Create point by GPS - funkce pro vytváření nového bodu pomocí GPS 5. Create vertex by GPS - funkce pro vytváření vertexu linie nebo polygonu pomocí GPS 6. Create vertices by GPS Continuously - funkce pro průběžné vytváření vertexů podle nastavení 7. Command feature - rozbalovací lišta s funkcemi pro řízení editace entit 3. Status bar Jedná se o panel, který obsahuje informace týkající se konkrétního stavu aplikace (např. stav GPS,...) 4. View Horní část pro zobrazování vrstev a tvorbu mapové kompozice Kapitola 3. Podporovaná data a externí zařízení FieldGIS dokáže pracovat s různými typy geografických dat: Vektorové: Shapefile - podpora zobrazování, výběru, editace, projekce Rastrové: Data v rastrových formátech lze pouze zobrazovat tif - Tagged Image File Format (podpora komprese typu PackBits, JPEG, LZW, CITT Fax 4) jpg - Joint Photographic Experts Group Tip Pro FieldGIS je nejoptimálnější rastrový formát TIF s JPEG kompresí a overview Externí zařízení: protokol GPS přístrojů - pomocí portu lze připojit GPS přístroj a pomocí protokolu NMEA 0183 je aktuální poloha GPS zobrazována pomocí symbolu přímo do mapy Kapitola 4. Funkcionalita Tato kapitola obsahuje popis všech funkcí aplikace FieldGIS včetně tipů a ukázek

5 1. Projekt aplikace FieldGIS Formát uložení projektu aplikace FieldGIS je JXML. Obsahuje všechna nastavení projektu pro jeho opětovné zobrazení. Kdykoli po spuštění aplikace je možné uložit změny do existujícího projektu (pomocí funkce Save) nebo uložit aktuální kompozici do nového projektu pod jiným názvem (funkce File - Save project...). Poznámka Struktura formátu JXML je totožná s formátem projektu aplikace JanMap. Za předpokladu, že je v aplikaci JanMap vytvořena mapová kompozice vrstev z jednoho adresáře a projekt JXML se uloží tamtéž, dále jsou v JXML změněny absolutní cesty k vrstvám na relativní, potom po přesunutí tohoto adresáře do PDA (obsahuje jak vrstvy, tak projekt JXML), lze tento projekt otevřít aplikací FieldGIS 2. Načítání vrstev do projektu K načítání vrstev slouží funkce File - Open. Pomocí této funkce je zobrazen OpenDialog s předdefinovaným filtrem jak pro vektorové, tak pro rastrové vrstvy. Zde se vrstva označením vloží do projektu FieldGIS. 3. Funkce pro ovládání mapy (zoomovací funkce) Zoomovací funkce jsou umístěny v levé části nástrojové lišty 1. Zoom In - tažením nebo kliknutím ve View přibližuje entity vrstev 2. Zoom Out - kliknutím ve View oddaluje entity vrstev 3. Pan - posouvá mapu tažením 4. Fit all - zobrazuje ve View všechny entity všech vrstev 4. Layer Manager Layer manager slouží ke správě a nastavení vrstev projektu aplikace. Zobrazuje se přes File - Layer manager..., nebo přímo tlačítkem na hlavní liště: Po spuštění je zobrazen dialog Layer Manager

6 Obsahuje tabulku vrstev, které jsou součástí projektu a funkce pro správu nastavení vrstev: 1. Zatrhávací pole viditelnosti vrstvy - při zatržení je daná vrstva ve View viditelná 2. Symbol typu a název vrstvy v projektu 3. Active - zatrhávací pole se symbolem tužky. Při zatržení je daná vrstva převedena do editačního modu (je připravena k editaci). Při opětovném kliknutí je editační mód zrušen a změny jsou uloženy Poznámka K editaci lze vybrat pouze jednu vrstvu a to formátu shapefile 4. Tlačítko pro posun vybrané vrstvy směrem nahoru - daná vrstva v mapové kompozici překrývá všechny vrstvy umístěné pod ní 5. Tlačítko pro posun vybrané vrstvy směrem dolů - daná vrstva v mapové kompozici bude překryta všemi vrstvami umístěnými nad ní 6. Tlačítko pro odstranění vrstvy z projektu (mapové kompozice) 7. Tlačítko pro zobrazení dialogu pro nastavení dané vrstvy 8. Tlačítko pro potvrzení změn v dialogu 5. Vlastnosti vrstev FieldGIS umožňuje vrstvám formátu shapefile nastavit vlastnosti pro optimální zobrazování v mapové kompozici. Dialog s nastavením se spouští v dialogu Layer Manager pro vybranou vrstvu pomocí tlačítka se symbolem ukazováčku nebo dvojklikem na vrstvu. Je zobrazen dialog Layer Properties

7 5.1. Záložka General Obsahuje základní informace o dané vrstvě. Obsahuje: Name - pole pro název vrstvy v projektu Source - pole s cestou a názvem vrstvy Extent - souřadnice obalového obdélníka vrstvy ListBox - obsahuje metadata dané vrstvy 5.2. Záložka Symbology Obsahuje nástroje pro nastavení symbologie dané vrstvy. Obsahuje: Labels - zatrhávací pole pro zobrazování popisků dané vrstvy ve View Rozbalovací pole - obsahuje seznam polí atributové tabulky dané vrstvy. Z vybraného pole jsou hodnoty použity

8 Type - rozbalovací menu s možnými typy symbologie vrstvy. Lze vybrat: Single symbol - všechny entity budou zobrazeny stejným způsobem Unique value - entity budou zobrazeny podle hodnot vybraného atributového pole tabulky Field - obsahuje seznam polí atributové tabulky dané vrstvy. Při použití typu Unique Value je pro zobrazování podle hodnot použito vybrané pole Tabulka - obsahuje aktuální podobu entit. Při použití typu Unique Value jsou v této tabulce zobrazeny jedinečné hodnoty ze zadaného atributového pole (field) Symbol - pole s podobou zobrazení entity Value - hodnoty pole z atributové tabulky Dvojklikem na podobu zobrazení entity je otevřen dialog Symbology. Zde se nastavuje konkrétní podoba entity. Obsahuje: Pole s aktuální podobou entity Outline Color - tlačítko se paletou barev pro definování barvy hranice nebo linie (pro všechny typy vrstev) Outline Width - pole pro šířku hranice nebo linie v zobrazovacích bodech (pro všechny typy vrstev) Fill Color - tlačítko s paletou barev pro definování výplně (pro bodový a polygonový typ) 6. Funkce Identify Pro zjišťování atributových dat jednotlivých entit shp vrstvy se využívá funkce Identify. Tato funkce zobrazuje do dialogu atributové hodnoty konkrétní vektorové entity. Funkce se zapíná tlačítkem na nástrojové liště. Attributes - obsahuje seznam názvů a hodnot atributů konkrétní vybrané entity Coordinates - obsahuje seznam lomových bodů dané entity vč. souřadnic

9 6.1. Dialog Object properties Pokud k dané vrstvě shapefile neexistuje projekt formuláře vytvořený v aplikaci DataBuilder, je kliknutím na požadovanou entitu zobrazen dialog Object properties. Obsahuje záložky: Attributes - obsahuje seznam názvů a hodnot atributů konkrétní vybrané entity Crds - obsahuje seznam lomových bodů dané entity vč. souřadnic 6.2. Dialog formuláře Pokud k dané vrstvě shapefile existuje projekt formuláře vytvořený v aplikaci DataBuilder, je kliknutím na požadovanou entitu zobrazen daný formulář. Každý objekt na formuláři je provázán s jedním polem atributové tabulky. Tlačítka se šipkami se lze pohybovat po záznamech, tlačítko Uložit slouží k ukládání případné editace. Pomocí tlačítka měření lze zavolat další formulář s navázanou relovanou tabulkou. Celá podoba i funkcionalita formuláře lze modifikovat a upravovat v aplikaci DataBuilder.

10 7. Funkce pro měření vzdáleností FieldGIS nabízí funkci na měření vzdáleností umístěnou na nástrojové liště Při použití této funkce se vytváří klikáním linie, ta se ukončuje dvojklikem. Následně je v dialogu Info zobrazena vzdálenost vytvořené linie v metrech. Potvrzením je linie z mapové kompozice odstraněna. 8. Podpora projekcí Aplikace FieldGIS podporuje nejužívanější projekce pro území ČR. Jsou to: WGS_ projekce, kterou využívá navigační systém GPS S-JTSK - projekce většiny mapových děl České republiky Pulkovo_1942 (zona 3) - projekce vojenských map České republiky Vrstvám typu shapefile lze definovat projekci (soubor prj). To je možné např. pomocí aplikace JanMap. Projekci lze nastavit také pro View aplikace FieldGIS. Tak je možné převést a zobrazit systémem "on-thefly" vrstvy rozdílných projekcí do jediné - definované pro View. Takto je možné zobrazovat vrstvy různých projekcí v jediné bez fyzické transformace souřadnic vrstev. 9. Nastavení GPS a View Dialog s nastavením se spouští přes menu Tools - Settings Záložka GPS Zde lze nastavit parametry připojeného GPS přístroje a jeho měření. Obsahuje: Port - rozbalovací menu s předdefinovanými porty COM1 - COM8

11 Baud - rozbalovací menu s předdefinovanými hodnotami rychlostí přenosu dat z GPS přístroje Enable averaging - zatrhávací pole pro zaměřování bodu průměrováním. Při zatržení budou souřadnice každého bodu vypočteny z definovaného počtu zaznamenaných pozic Number of positions to average - pole, kde se definuje počet měření bodu pro měření průměrováním Streaming - jedná se o nastavení pro průběžné vytváření vertexů Position - pole pro hodnotu časového intervalu ve vteřinách, po kterém se aktualizuje poloha GPS (je překreslen symbol polohy GPS ve View) Distance interval - pole pro hodnotu vzdálenosti v metrech, po které se zaznamená nový bod nebo vertex linie nebo polygonu 9.2. Nastavení View Zde lze nastavit parametry pro View. Obsahuje: Projection - rozbalovací menu se seznamem podporovaných projekcí. Ve vybrané projekci budou vrstvy (shapefile) zobrazovány ve View. Více o projekcích se lze dočíst v Kapitole Editace vektorového formátu shapefile FieldGIS umožňuje základní editaci vektorového formátu shapefile Založení nové vrstvy Nová vrstva ve formátu shapefile se zakládá pomocí File-New nebo tlačítkem New na nástrojové liště. Je otevřen dialog New Shp file:

12 Obsahuje: Type - rozbalovací pole s typem vrstvy, obsahuje hodnoty Point, Polyline a Polygon. Nově vytvářená vrstva bude vybraného typu Tabulka - obsahuje seznam vytvářených atributových polí nové vrstvy, kde odleva je zobrazen název pole, datový typ pole, velikost pole definovaná počtem znaků a pro typ Double počet desetinných míst Add - tlačítko pro zobrazení dialogu Field. V tomto dialogu lze nadefinovat nové pole Obsahuje: Name - pole pro definování názvu Přepínací pole - pro definování datového typu. Lze zvolit typy String, Integer a Double Width - pole pro definování počtu znaků pole Decimals - pro typ Double lze definovat i počet desetinných míst Delete - tlačítko pro odstranění označeného pole ze tabulky polí OK - tlačítko pro vytvoření struktury atributové tabulky nové vrstvy Cancel - tlačítko pro zrušení dialogu Postup: 1. Pomocí rozbalovacího pole Type se definuje typ vrstvy 2. Přes tlačítko Add se postupně vytvoří struktura atributové tabulky

13 3. Pomocí OK se potvrdí typ a struktura tabulky 4. Je zobrazen dialog Save As, kde se definuje název vrstvy a její umístění na disku 5. Tlačítkem OK je vrstva vytvořena, přidána do projektu a nastavena k editaci Ukládání a ukončení editace Jedná-li se o nové objekty, potom je ukládání změn průběžné (změna je uložena při ukončení nové entity), editované objekty se ukládají při zrušení editace v Layer manageru nebo při zavření aplikace Editace vrstev Funkce související s editací jsou obsaženy na nástrojové liště, která se spouští z Tools-Editor Toolbar Obsahuje: 1. Select feature - rozbalovací lišta s výběrovými funkcemi Select feature - funkce pro označování entit. Je možné vybírat pouze entity z aktivní vrstvy a pouze jednu entitu Clear Selection - funkce pro odznačení vybrané entity 2. Create feature - funkce pro vytváření nových entit. Podle typu editované vrstvy je symbol funkce tvořen pomocí point, line nebo polygon 3. Modify feature - rozbalovací lišta s funkcemi pro editaci existujících objektů Modify vertex - funkce pro posun bodové entity nebo vertexu liniové nebo polygonové entity Insert vertex - funkce pro vytváření a posun nového vertexu liniové nebo polygonové entity Remove vertex - funkce pro odstranění vertexu liniové nebo polygonové entity Object properties - funkce pro editaci hodnot atributové tabulky vybrané entity Delete object - funkce smazání vybrané entity z vrstvy 4. Create point by GPS - funkce pro vytváření nového bodu pomocí GPS

14 5. Create vertex by GPS - funkce pro vytváření vertexu linie nebo polygonu pomocí GPS 6. Create vertices by GPS Continuously - funkce pro průběžné vytváření bodů nebo vertexů podle nastavení 7. Command feature - rozbalovací lišta s funkcemi pro řízení editace entit Finish object - funkce pro ukončení editované entity (nové i modifikované) Remove Last Vertex - funkce pro mazání naposled vytvořených vertexů u nově vytvářené liniové nebo polygonové entity Nastartování vrstvy k editaci FieldGIS umožňuje editovat pouze jednu vrstvu a to typu shapefile. Vrstva nastartovaná k editaci je od ostatních vrstev v projektu odlišena v Layer Manageru symbolem tužky v poli Active. 1. Editace je nastartována při založení nové vrstvy (automaticky), u existující vrstvy je to umožněno v dialogu Layer manager kliknutím na zatrhávací tlačítko v poli Active. (zobrazí se symbol tužky) Poznámka Jestliže je v takové situaci editována jiná vrstva, potom jsou v této vrstvě uloženy změny a je ukončena její editace. 2. Na editační liště je zaktivněna většina nástrojů k editaci Ruční editace (editace pomocí tužky) Editace je prováděna výhradně ručně bez použití GPS polohy Vytvoření nové entity typu point Je editována vrstva shp typu point. 1. Na editační liště je vybrán nástroj se symbolem bodu 2. Označením místa v mapě je vytvořen nový bod 3. Automaticky je zobrazen dialog pro zadání atributů (viz Zadání atributů) Vytvoření nové entity typu line nebo polygon

15 Je editována vrstva shp typu line nebo polygon. 1. Na editační liště je vybrán nástroj se symbolem linie nebo polygonu 2. klikáním jsou vytvářeny jednotlivé vertexy nové entity 3. dvojklikem nebo funkcí Finish Object je editace ukončena 4. Automaticky je zobrazen dialog pro zadání atributů (viz Zadání atributů) Tip Během vytváření lze naposled vytvořené vertexy mazat pomocí funkce Remove last Vertex z rozbalovací lišty Command feature Tato funkce u liniové a polygonové entity kontroluje topologické pravidlo "self-intersection" - nedovolí, aby entity typu linie nebo polygon křížily samy sebe Editace existující entity - posun bodu nebo vertexu Je editována vrstva shp typu 1. Na editační liště je vybrán nástroj Modify vertex 2. entita pro editaci je tímto nástrojem vybrána editačním modem (jsou zobrazeny vertexy) 3. uchopením a tažením je bod nebo vertex přesunut na požadované místo 4. Potvrzení editace je provedeno dvojklikem nebo funkcí Finish object Editace existující entity - přidání vertexu linii nebo polygonu Je editována vrstva shp typu line nebo polygon. Entita je vybrána editačním modem 1. Na editační liště je vybrán nástroj Insert vertex 2. entita pro editaci je tímto nástrojem vybrána editačním modem (jsou zobrazeny vertexy) 3. kliknutím na linii mezi dvěma vertexy a tažením je vertex přesunut na požadované místo 4. Potvrzení editace je provedeno dvojklikem nebo funkcí Finish object Editace existující entity - mazání vertexu linii nebo polygonu Je editována vrstva shp typu line nebo polygon.

16 Entita je vybrána editačním modem 1. Na editační liště je vybrán nástroj Delete vertex 2. entita pro editaci je tímto nástrojem vybrána editačním modem (jsou zobrazeny vertexy) 3. kliknutím na vertex je provedeno jeho smazání 4. Potvrzení editace je provedeno dvojklikem nebo funkcí Finish object Zadání atributů entitě Tato funkce umožňuje zadávat nebo editovat hodnoty v atributové tabulce vytvářené nebo vybrané entity. Je tvořena dialogem, který je volán: při ukončení vytváření nové entity pro nevybranou entitu funkcí Object properties z lišty Modify Features kliknutí na entitu pro vybranou entitu funkcí Object properties z lišty Modify Features 1. Kliknutím na pole v tabulce je pole vybráno 2. Kliknutím do prostoru Value vybraného pole je spuštěna editace 3. Kliknutím symbol klávesnice lze zadat hodnotu daného pole 4. Tlačítkem OK je potvrzena editace daného záznamu Mazání entity Je editována vrstva shp typu Entita je vybrána 1. Na editační liště je vybrán nástroj Delete object 2. Vybraná entita je odstraněna

17 Editace pomocí GPS Touto editací je myšleno vytváření objektů pomocí GPS přístroje připojeného k PDA Poznámka Při vytváření objektů je možné kombinovat použití jak ruční editace tak těchto funkcí Vytváření nového bodu pomocí GPS Je editována vrstva shp typu point. Je aktivován GPS přístroj 1. Na editační liště je použit nástroj Create point by GPS 2. Je vytvořen nový bod v místě polohy přístroje GPS 3. Automaticky je zobrazen dialog pro zadání atributů (viz Zadání atributů) Vytváření nového vertexu pomocí GPS Je editována vrstva shp typu line nebo polygon. Liniová nebo polygonová entita je právě vytvářena Je aktivován GPS přístroj 1. Na editační liště je použit nástroj Create vertex by GPS 2. Je vytvořen nový vertex editované linie nebo polygonu v místě polohy přístroje GPS Použití funkce Create vertices by GPS Continuously Je editována vrstva shp typu Je aktivován GPS přístroj 1. Na editační liště je použit nástroj Create vertices by GPS Continuously 2. Podle nastavení v Tools - Settings (záložka GPS) jsou průběžné vytvářeny bodové objekty nebo vertexy linieové nebo polygonové entity 3. Opětovným kliknutím na tuto funkci je kontinuální záznam bodů nebo vertexů ukončen

GIS1-7. cvičení. listopad 2008. ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra mapování a kartografie. Obsah. Založení nového souboru s vektorovými daty

GIS1-7. cvičení. listopad 2008. ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra mapování a kartografie. Obsah. Založení nového souboru s vektorovými daty ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra mapování a kartografie listopad 2008 Obsah prezentace 1 2 3 4 5 6 Měli bychom umět pracovat s rastrovými daty rozumět problematice vektorových dat u obou typů dat

Více

Manuál k aplikaci JanMap v.2.5.1

Manuál k aplikaci JanMap v.2.5.1 Manuál k aplikaci JanMap v.2.5.1 Petr Pala Copyright 2009 CENIA, laboratoř GIS 1. Úvod 1. JanMap 2. Instalace 2. Co je nového ve verzi 2.5.1 3. Části základního okna aplikace 1. Menu 1.1. File 1.2. Edit

Více

Digitální kartografie 5

Digitální kartografie 5 Digitální kartografie 5 strana 2 Zadání atributů pro jednotlivé plochy při vytvoření nového souboru shapefile se nám automaticky vytvoří také databázový soubor *.dbf, který obsahuje atributovou tabulku

Více

Manuál k aplikaci WANAS

Manuál k aplikaci WANAS Manuál k aplikaci WANAS OBSAH 1 DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO PRÁCI V NOVÉ VERZI APLIKACE WANAS.. 2 2 PROSTOROVÁ DATA... 3 2.1 POPIS HLAVNÍCH FUNKCÍ... 3 2.2 PRÁCE S DEFINIČNÍM BODEM SEGMENTU... 4 2.3 PRÁCE S

Více

Naučit se, jak co nejsnadněji přejít od verze TopoLu pro Windows k verzi TopoL xt. Cílem není vysvětlení všech možností programu.

Naučit se, jak co nejsnadněji přejít od verze TopoLu pro Windows k verzi TopoL xt. Cílem není vysvětlení všech možností programu. Školení programu TopoL xt Přechod na TopoL xt z programu TopoL pro Windows Cíl: Obsah: Naučit se, jak co nejsnadněji přejít od verze TopoLu pro Windows k verzi TopoL xt. Cílem není vysvětlení všech možností

Více

Zpracování dat. Postup zpracování dat: 1. Program G7towin. Irena Smolová. 1. využití programu G7towin

Zpracování dat. Postup zpracování dat: 1. Program G7towin. Irena Smolová. 1. využití programu G7towin Zpracování dat Irena Smolová Postup zpracování dat: 1. využití programu G7towin Stažení dat z přístroje GPS 2. Převod dat mezi souřadnicovými systémy WGS 84 S-JTSK 3. Zpracování ZABAGEDu 4. Nástroj Hot

Více

Digitální kartografie 3

Digitální kartografie 3 Digitální kartografie 3 základy práce v ESRI ArcGIS strana 2 Založení nového projektu v aplikaci ArcMap 1. Spuštění aplikace ArcMap v menu Start Programy ArcGIS. 2. Volba Blank map pro založení nového

Více

MAPOVÉ OKNO GSWEB. Nápověda. Pohyb v mapovém okně Výběr v mapovém okně. Panel Ovládání Panel Vrstvy. Tisk Přehledová mapa Redlining Přihlásit jako

MAPOVÉ OKNO GSWEB. Nápověda. Pohyb v mapovém okně Výběr v mapovém okně. Panel Ovládání Panel Vrstvy. Tisk Přehledová mapa Redlining Přihlásit jako GSWEB Nápověda 1. Mapové okno Pohyb v mapovém okně Výběr v mapovém okně 2. Ovládací panel a panel vrstev Panel Ovládání Panel Vrstvy 3. GSWeb - roletové menu Tisk Přehledová mapa Redlining Přihlásit jako

Více

Návod k aplikaci SQL Tools v.2.3

Návod k aplikaci SQL Tools v.2.3 Návod k aplikaci SQL Tools v.2.3 Jiří Chroust Copyright 2007 CENIA, laboratoř GIS 1. Úvod 2. Části základního okna 2.1. Menu 2.1.1. Connection 2.1.2. Help 2.1.3. Languages 2.2. Nástrojová lišta 2.3. Strom

Více

Fond pro rozvoj vysokých škol projekt. č. 2728/2011

Fond pro rozvoj vysokých škol projekt. č. 2728/2011 Fond pro rozvoj vysokých škol projekt. č. 2728/2011 Úvod - programový produkt, který umožňuje získávat data vterénu vreálném čase; - lze nainstalovat do běžného počítače, či notebooku a také do vybraných

Více

Vyšetření charakteristik velmi malého povodí v ArcGIS

Vyšetření charakteristik velmi malého povodí v ArcGIS Vyšetření charakteristik velmi malého povodí v ArcGIS Níže popsaný postup je pouze jeden z mnoha možných, osobní invenci se tedy meze nekladou. Vrstvu vrstevnic a digitálního modelu terénu obdrženou k

Více

Jaroslav SIVÁK Prùvodce nástroji kreslicího programu 1997 Podrobný popis nástrojù a funkcí vyspìlého objektovì orientovaného kreslicího programu Na nìkolika podrobnì øešených pøíkladech jsou názornì demonstrovány

Více

Cvičení č. 2 : POLITICKÁ MAPA VYBRANÉHO KONTINENTU

Cvičení č. 2 : POLITICKÁ MAPA VYBRANÉHO KONTINENTU Cvičení č. 2 : POLITICKÁ MAPA VYBRANÉHO KONTINENTU - Procvičení práce v programu AEJEE, tvorba vlastního projektu V tomto cvičení se naučíte vytvářet vlastní projekt. Hlavním cílem je naučit se přidat

Více

Návod uživatele. Obchodní platformy BOSSAFX Multiterminál. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Návod uživatele. Obchodní platformy BOSSAFX Multiterminál. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Návod uživatele Obchodní platformy BOSSAFX Multiterminál Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Uživatelské instrukce obchodní platformy BOSSAFX Multiterminal Strana 2 Obsah ÚVODNÍ INFORMACE... 3

Více

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 Obsah 1 Základní popis... - 2-1.1 Popis aplikace... - 2-1.2 Zdroje obrazových dat... - 2-1.3 Uložení dat... - 2-1.4 Funkcionalita... - 2-1.4.1 Základní soubor

Více

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Modul EDITOR STYLU

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Modul EDITOR STYLU Hydroprojekt CZ a.s. systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb HYDRONet 3 W I N P L A N s y s t é m p r o g r a m ů p r o p r o j e k t o v á n í v o d o h o s p o d á ř s k ý

Více

WEBOVÁ APLIKACE GEOPORTÁL ŘSD ČR

WEBOVÁ APLIKACE GEOPORTÁL ŘSD ČR Uživatelská dokumentace Datum: 3. 5. 2016 Verze: 1.2 WEBOVÁ APLIKACE GEOPORTÁL ŘSD ČR Zpracoval VARS BRNO a.s. A:: Kroftova 3167/80c 616 00 Brno T:: +420 515 514 111 E:: info@vars.cz IČ:: 634 819 01 DIČ::

Více

Propojení GIS a on-line mapových nástrojů a služeb - MapInfo a Google Earth WMS / WFS služby

Propojení GIS a on-line mapových nástrojů a služeb - MapInfo a Google Earth WMS / WFS služby Propojení GIS a on-line mapových nástrojů a služeb - MapInfo a Google Earth WMS / WFS služby Aplikace výpočetní techniky ve FG Jakub Langhammer ZS 2009/10 Program Google Earth Co je Vizualizace Možnosti

Více

Návod k aplikaci JanDat v.2.3

Návod k aplikaci JanDat v.2.3 Návod k aplikaci JanDat v.2.3 Petr Pala Jiří Chroust Copyright 2007 CENIA, laboratoř GIS 1. Úvod 2. Části aplikace 2.1. Menu 2.1.1. File 2.1.2. Record 2.1.3. Header 2.1.4. Tools 2.1.5. Languages 2.1.6.

Více

Tvorba geometrického modelu a modelové sítě.

Tvorba geometrického modelu a modelové sítě. Tvorba geometrického modelu a modelové sítě. Návod krok za krokem, jak postupovat při vytváření modelové geometrie ze zadaných geografických a geologických dat Pro řešitele bakalářských projektů!!! Nejprve

Více

ESET Mobile Antivirus

ESET Mobile Antivirus ESET Mobile Antivirus Uživatelská příručka chráníme vaše digitální světy ESET Mobile Antivirus Copyright ESET, spol. s r. o. ESET software spol. s r. o. Meteor Centre Office Park Sokolovská 100/94 180

Více

Programovací software Oblast režimů Oblast nástrojů Složka aplikací pro různé funkce: Oblast tlačítek Tlačítko Loading (Načítání)

Programovací software Oblast režimů Oblast nástrojů Složka aplikací pro různé funkce: Oblast tlačítek Tlačítko Loading (Načítání) Programovací software 1. Struktura funkcí myši ErgoMedia 500 Hlavní obrazovka struktury funkcí Zobrazuje programované klávesy. Hlavní obrazovka myši ErgoMedia 500: Oblast režimů K dispozici jsou čtyři

Více

Georeferencované mapové podklady z WMS služeb

Georeferencované mapové podklady z WMS služeb Georeferencované mapové podklady z WMS služeb Workshop Příprava mapových podkladů chata Junior, Kunčice u Starého Města pod Sněžníkem 24.-25. 1. 2015 web, web service, web-map-services web klient (IExploler,

Více

Evidence hrobových míst v GIS Kompas 3.2

Evidence hrobových míst v GIS Kompas 3.2 IČ: 25472593 MK Consult, v.o.s. Drážďanská 493/40, 40007 Ústí nad Labem tel.,fax 47550500408, e-mail info@mkconsult.cz Evidence hrobových míst v GIS Kompas 3.2 Základní popis programu Kompas 3.2 Systém

Více

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Verze: 1.0 Podpora: GEOREAL spol. s r.o. http://www.georeal.cz email: podpora@georeal.cz Hot-line: 373 733 456 Běhové prostředí: Microsoft Internet Explorer,

Více

Coordinate System Editor Software

Coordinate System Editor Software Coordinate System Editor Software Obsah 1 ÚVOD...3 1.1 SOUBORY SOUŘADNICOVÝCH SYSTÉMŮ...4 1.2 INSTALACE...4 1.3 SPUŠTĚNÍ COORDINATE SYSTEM EDITORU...4 2 ZÁKLADNÍ OPERACE...6 2.1 TLAČÍTKA...6 3 FILE MENU...8

Více

CAD library. Spuštění aplikace. Práce s aplikací. Popis okna

CAD library. Spuštění aplikace. Práce s aplikací. Popis okna CAD library Aplikace CAD library je určena pro zobrazení schémat a pohledů na přístroje firmy Schneider Electric (obsahuje také knihovnu elektrotechnických značek pro všeobecné použití). Zobrazené výkresy

Více

GIS. Cvičení 4. Zadávání atributů, tvorba a export výsledné mapy.

GIS. Cvičení 4. Zadávání atributů, tvorba a export výsledné mapy. GIS Cvičení 4. Zadávání atributů, tvorba a export výsledné mapy. Zadání atributů pro jednotlivé plochy při vytvoření nového souboru shapefile se nám automaticky vytvoří také databázový soubor *.dbf, který

Více

2. cvičení: Základní kroky v programu ArcGIS GIS1 tvorba map

2. cvičení: Základní kroky v programu ArcGIS GIS1 tvorba map Klasifikace dat 1. Změna symbolu Změnu symboliky lze provést dvěma způsoby. Buď klikneme na název vrstvy v části Obsah pravým tlačítkem myši a zvolíme Properties. Zobrazí se nám nová tabulka, kde se přepneme

Více

WMS. Luděk Krtička. Georeferencované podklady z. Seminář kartografů, Brada, 16.-18.11.2012 1 WMS

WMS. Luděk Krtička. Georeferencované podklady z. Seminář kartografů, Brada, 16.-18.11.2012 1 WMS Luděk Krtička Seminář kartografů, Brada, 16.-18.11.2012 1 Způsoby získávání podkladů Je několik způsobů jak získávat podklady z veřejně dostupných služeb a jak jim přiřazovat jejich správnou polohu (georeferenci)

Více

1. Vizuální porovnání. pouze vytvoření výkresu, nutno mít 2 datové rámce a nastaveno stejné měřítko u dat. Rámců (Data Frame Properties)

1. Vizuální porovnání. pouze vytvoření výkresu, nutno mít 2 datové rámce a nastaveno stejné měřítko u dat. Rámců (Data Frame Properties) 1. Vizuální porovnání pouze vytvoření výkresu, nutno mít 2 datové rámce a nastaveno stejné měřítko u dat. Rámců (Data Frame Properties) 1 2. Roztřídění dle krajinného krytu Pouze úprava legendy a vytvoření

Více

CN 02 GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY

CN 02 GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY S t u d i j n í o p o r a CN 02 GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY Práce s programem ArcPad návod do cvičení Vypracoval: prof. Ing. Jaroslav Smutný, Ph. D. Ústav železničních konstrukcí a staveb, Fakulta stavební

Více

Změny ve verzi 6.0.4.33000 o proti verzi 5.5.3.30333

Změny ve verzi 6.0.4.33000 o proti verzi 5.5.3.30333 Změny ve verzi 6.0.4.33000 o proti verzi 5.5.3.30333 Důležitá vylepšení: 1. Byl přepracován a výrazně vylepšen dialog Editování SPI. Hlavní změny jsou: Byl vylepšen vzhled dialogu. V dialogu byly umožněny

Více

MARUSHKA. Tipy na práci s mapovým prohlížečem Marushka. Marushka je webová mapová aplikace pro zobrazování map a informací z GISu města Plzně.

MARUSHKA. Tipy na práci s mapovým prohlížečem Marushka. Marushka je webová mapová aplikace pro zobrazování map a informací z GISu města Plzně. MARUSHKA Marushka je webová mapová aplikace pro zobrazování map a informací z GISu města Plzně. Tipy na práci s mapovým prohlížečem Marushka MARUSHKA Tipy na práci s mapovým prohlížečem Marushka Strana

Více

MapleCloud a jeho použ ití. Vladimír Žák

MapleCloud a jeho použ ití. Vladimír Žák MapleCloud a jeho použ ití Vladimír Žák Brno, 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Novinky v MapleCloud pro Maple 2015... 5 3 MapleCloud a registrace... 6 4 Použití MapleCloud přímo z Maple 2015... 7 4.1 Popis jednotlivých

Více

Projekt Pospolu. Zpracování tachymetrie kompletně Obor 36-47-M/01 Stavebnictví

Projekt Pospolu. Zpracování tachymetrie kompletně Obor 36-47-M/01 Stavebnictví Projekt Pospolu Zpracování tachymetrie kompletně Obor 36-47-M/01 Stavebnictví Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Blanka Roučková, Ph.D. Tutorial 4 Zpracování tachymetrie

Více

MAWIS. Uživatelská dokumentace

MAWIS. Uživatelská dokumentace MAWIS Uživatelská dokumentace Verze 27-11-2008 OBSAH OBSAH... 2 1) O MAPOVÉM SERVERU... 3 2) POTŘEBNÁ NASTAVENÍ... 3 Hardwarové požadavky... 3 Softwarové požadavky... 3 Nastavení Internet Exploreru:...

Více

GeoHosting. Martin Vlk. (vypusťte svoje data do světa) Help forest s.r.o. člen skupiny WirelessInfo 2008

GeoHosting. Martin Vlk. (vypusťte svoje data do světa) Help forest s.r.o. člen skupiny WirelessInfo 2008 GeoHosting (vypusťte svoje data do světa) Martin Vlk Help forest s.r.o. člen skupiny WirelessInfo 2008 Využívání geografických dat Jak můžeme pracovat s geografickými daty? Práce s vlastními geografickými

Více

Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows

Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows Příkazy v nabídce Předmět Volba rastru rychlá klávesa F4 Příkaz otevře vybraný rastr; tj. zobrazí ho v předmětu zájmu. Po vyvolání příkazu se objeví

Více

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Modul SITUACE

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Modul SITUACE Hydroprojekt CZ a.s. systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb HYDRONet 3 W I N P L A N s y s t é m p r o g r a m ů p r o p r o j e k t o v á n í v o d o h o s p o d á ř s k ý

Více

Popis programu řádkové kamery USB Video Interface

Popis programu řádkové kamery USB Video Interface Popis programu řádkové kamery USB Video Interface 1. Část programu pro 1D video 1 řádkový režim kamery Inicializace kamery Stisknutím tlačítka Initialization se nakonfiguruje komunikační spojení mezi kamerou

Více

Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro)

Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro) Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro) 1. Připojení PLC TSX Micro k počítači Kabel, trvale zapojený ke konektoru TER PLC, je nutné zapojit na sériový port PC. 2. Spuštění

Více

Uživatelský manuál CORRIGO E Tool Revize B - říjen 2004

Uživatelský manuál CORRIGO E Tool Revize B - říjen 2004 Uživatelský manuál CORRIGO E Tool Revize B - říjen 2004 Tento uživatelský manuál zahrnuje CORRIGO E Tool jak pro ohřev, tak pro ventilaci. Tento uživatelský manuál je vydáván firmou AB REGIN bez záruk.

Více

VLASTOSTI DRUŽICOVÉHO NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS-NAVSTAR

VLASTOSTI DRUŽICOVÉHO NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS-NAVSTAR SMĚROVÉ A DRUŽICOVÉ SPOJE Laboratorní úloha č. 1 VLASTOSTI DRUŽICOVÉHO NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS-NAVSTAR ZADÁNÍ 1) Seznamte se s modulem přijímače pro příjem a zpracování navigačních signálů systému GPS-Navstar

Více

Digital Photo Navigator

Digital Photo Navigator Digital Photo Navigator Návod k použití Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 3 Jak manipulovat s CD-ROM... 3 OBSAH TOHOTO NÁVODU... 3 VÝZNAM SYMBOLŮ... 4 AUTORSKÁ PRÁVA... 4 MOŽNOSTI... 5 Poslání Vašich oblíbených

Více

Digitální kartografie

Digitální kartografie Brno, 2015 Ing. Miloš Cibulka, Ph.D. Cvičení č. 8 Digitální kartografie Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na

Více

Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0

Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0 Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0 postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.1 QCM, s. r. o., březen 2011 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah

Více

Optimální průzkum zájmového prostoru bezpilotními prostředky

Optimální průzkum zájmového prostoru bezpilotními prostředky Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Softwarová dokumentace Optimální průzkum zájmového prostoru bezpilotními prostředky Unmanned Aerial Vehicles routes

Více

Geoinformatika. Cvičení 1. Helena RYBÁKOVÁ

Geoinformatika. Cvičení 1. Helena RYBÁKOVÁ Geoinformatika Cvičení 1 Helena RYBÁKOVÁ Osnova: o GIS (Geografický Informační Systém) o Povaha geodat a formáty o Software o Data o Základy ovládání ArcGISu o Zadání úkolu Pozn.: PTM = pravé tlačítko

Více

ANALYSIS SERVICES PROJEKT VYTVOŘENÍ PROJEKTU A DATOVÉ KOSTKY

ANALYSIS SERVICES PROJEKT VYTVOŘENÍ PROJEKTU A DATOVÉ KOSTKY ANALYSIS SERVICES PROJEKT VYTVOŘENÍ PROJEKTU A DATOVÉ KOSTKY Spusťte BIDS - z menu vyberte File/New/Project a vytvořte nový Analysis Services Project typu Bussines Inteligence Project - doplňte jméno projektu

Více

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY CVIČENÍ 9

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY CVIČENÍ 9 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY CVIČENÍ 9 Praktické zvládnutí software Geomedia Pavel Vařacha a kol. Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl

Více

MIDAM Simulátor Verze 1.5

MIDAM Simulátor Verze 1.5 MIDAM Simulátor Verze 1.5 Simuluje základní komunikační funkce modulů Midam 100, Midam 200, Midam 300, Midam 400, Midam 401, Midam 410, Midam 411, Midam 500, Midam 600. Umožňuje změny konfigurace, načítání

Více

Software pro úpravu snímků LAB-10. Návod k obsluze

Software pro úpravu snímků LAB-10. Návod k obsluze Software pro úpravu snímků LAB-10 Návod k obsluze CZ Úvod Charakteristické vlastnosti programu LAB-10 Program LAB-10 je určen ke zpracování snímků skenovaných skenerem filmů ES-10 a je vybaven následujícími

Více

ÚVOD Obsah manuálu je možné brát jako minimum, které je potřeba pro absolvování předmětu GIS I.

ÚVOD Obsah manuálu je možné brát jako minimum, které je potřeba pro absolvování předmětu GIS I. ÚVOD Tento rámcový manuál byl vytvořen jako pomůcka pro výuku cvičení GIS I na Fakultě lesnické a environmentální při ČZU v Praze. Má za úkol pomáhat studentům při seznámení se s prací s GIS v prostředí

Více

V této příloze je podrobně popsána struktura XML dokumentu s mapou (viz kapitolu 5.3), příklad tohoto XML dokumentu je na přiloženém CD v souboru

V této příloze je podrobně popsána struktura XML dokumentu s mapou (viz kapitolu 5.3), příklad tohoto XML dokumentu je na přiloženém CD v souboru Příloha 1: Struktura XML dokumentu V této příloze je podrobně popsána struktura XML dokumentu s mapou (viz kapitolu 5.3), příklad tohoto XML dokumentu je na přiloženém CD v souboru /mapa/map.xml. Obsah

Více

VAR-NET INTEGRAL Manuál správce VNI 5.1 VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál správce VNI 5.1

VAR-NET INTEGRAL Manuál správce VNI 5.1 VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál správce VNI 5.1 Manuál správce VNI 5.1 verze 0.2 Manuál správce VNI 5.1 VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 655 (pracovní doba 7:30 15:00) www.variant.cz isb@variant.cz

Více

Data Transfer Software

Data Transfer Software Data Transfer Software Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 TYPY PODPOROVANÝCH PŘÍSTROJŮ... 3 2 POUŽITÍ DATA TRANSFER... 4 2.1 SPUŠTĚNÍ DATA TRANSFER UTILITY... 4 2.2 PŘENOS SOUBORŮ... 4 2.2.1 Přenos z GIS přijímače

Více

8.3 Popis dialogových oken

8.3 Popis dialogových oken 8.3 Popis dialogových oken Pro přehled jsou na následující ilustraci 8.1 vyobrazena všechna dialogová okna. Jedná se o nemodální dialogy, proto je lze mít otevřené současně. Pouze dále popisovaný dialog

Více

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY CVIČENÍ 10

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY CVIČENÍ 10 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY CVIČENÍ 10 Praktické zvládnutí software Geomedia Pavel Vařacha a kol. Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl

Více

Pad & Symbol Pad Designer

Pad & Symbol Pad Designer Pad & Symbol Pad Designer Příklad: TH padstack circle 48 mils / drl 28mils Pad & Symbol Pad Designer Příklad: SM padstack oblong 60x25 mils Pad & Symbol Package Symbol Wizard Příklad: SOIC-8 File New Pad

Více

Online návod. Start Klikněte na toto tlačítko "Start".

Online návod. Start Klikněte na toto tlačítko Start. Online návod Start Klikněte na toto tlačítko "Start". Úvod Tento návod popisuje tiskové funkce multifunkčních digitálních systémů e-studio161. Informace o následujících tématech vyhledejte v návodu k obsluze

Více

universální monitorovací program

universální monitorovací program MtUni universální monitorovací program MtUni 8/10 Rev.2 THERMOPROZESS s.r.o. Riegrova 2668/6c 370 01 České Budějovice tel.: +420 387 313 182 fax: +420 385 340 947 e-mail: info@thermoprozess.cz http://www.thermoprozess.cz

Více

Nápověda pro práci s mapovými aplikacemi Flex (popsáno na aplikaci pro práci s katastrální mapou)

Nápověda pro práci s mapovými aplikacemi Flex (popsáno na aplikaci pro práci s katastrální mapou) Nápověda pro práci s mapovými aplikacemi Flex (popsáno na aplikaci pro práci s katastrální mapou) Při spuštění Aplikace pro práci s katastrální mapou je spuštěno okno nástroje REN nástroj pro práci s parcelami

Více

IDEA Frame 4. Uživatelská příručka

IDEA Frame 4. Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Frame IDEA Frame 4 Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Frame Obsah 1.1 Požadavky programu... 6 1.2 Pokyny k instalaci programu... 6 2 Základní pojmy... 7 3 Ovládání...

Více

Příloha 6. Palety nástrojů

Příloha 6. Palety nástrojů Příloha 6. Palety nástrojů Palety nástrojů v IDE poskytují zkrácení pro příkazy nabídky. Příkazy jsou rozděleny do několika palet nástrojů, které mohou být nezávisle přeskupeny nebo vloženy do plovoucích

Více

Cílem cvičení je procvičení předchozích zkušeností tvorby 3D modelu rotační součásti a zhotovení jejího výrobního výkresu..

Cílem cvičení je procvičení předchozích zkušeností tvorby 3D modelu rotační součásti a zhotovení jejího výrobního výkresu.. ROTAČNÍ SOUČÁST - 3D MODEL Pro/ENGINEER - Wildfire Cílem cvičení je procvičení předchozích zkušeností tvorby 3D modelu rotační součásti a zhotovení jejího výrobního výkresu.. Sestrojte model a výrobní

Více

1.0 Lekce 1: Seznámení s prostøedím. 2.0 Lekce 2: Základní opravy fotografie

1.0 Lekce 1: Seznámení s prostøedím. 2.0 Lekce 2: Základní opravy fotografie Adobe PHOTOSHOP 7.0 Obsah: 1.0 Lekce 1: Seznámení s prostøedím 1.1 Vektory a bitmapy 1.2 Grafické formáty 1.3 Pracovní plocha 1.3.1 Volba z panelu nástrojù 1.3.2 Panel nástrojù 1.4 Zaèátek 2.0 Lekce 2:

Více

MULTIKRITERIÁLNÍ ANALÝZA ÚZEMÍ - PRAHA 4 HODNOCENÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ATRAKTIVITY PŘED A PO DOPLNĚNÍ PLÁNOVANÝCH ZASTÁVEK METRA A TRAMVAJE

MULTIKRITERIÁLNÍ ANALÝZA ÚZEMÍ - PRAHA 4 HODNOCENÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ATRAKTIVITY PŘED A PO DOPLNĚNÍ PLÁNOVANÝCH ZASTÁVEK METRA A TRAMVAJE MULTIKRITERIÁLNÍ ANALÝZA ÚZEMÍ - PRAHA 4 HODNOCENÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ATRAKTIVITY PŘED A PO DOPLNĚNÍ PLÁNOVANÝCH ZASTÁVEK METRA A TRAMVAJE ZDENKA ŘÍHOVÁ _ KRISTÝNA SVOBODOVÁ _ CAD 5 - GIS _ FA ČVUT _ LS

Více

2N Helios IP Manager Software pro konfiguraci a správu dveřních komunikátorů 2N Helios IP.

2N Helios IP Manager Software pro konfiguraci a správu dveřních komunikátorů 2N Helios IP. 2N Helios IP Manager Software pro konfiguraci a správu dveřních komunikátorů 2N Helios IP. Uživatelský manuál Verze 1.0.0 Software 1.0.x www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a

Více

NEXIS 32 rel. 3.50. Generátor fází výstavby TDA mikro

NEXIS 32 rel. 3.50. Generátor fází výstavby TDA mikro SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

WEBOVÝ PROSTOROVÝ DOTAZ

WEBOVÝ PROSTOROVÝ DOTAZ WEBOVÝ PROSTOROVÝ DOTAZ Aplikace Webový prostorový dotaz slouží k rychlému a efektivnímu získávání údajů z datových zdrojů nejen AOPK ČR, ale i dalších institucí. Přístup k datovým zdrojům zajišťují webové

Více

Úvod. OLYMPUS Stream Rychlý návod k obsluze

Úvod. OLYMPUS Stream Rychlý návod k obsluze Upozornění * Podívejte se prosím na on-line nápovědu v návodu (help) softwaru, nastavení softwaru, kalibraci systému a podrobná nastavení.. *Tento návod k obsluze obsahuje základní funkce verze SW Start

Více

MAPOVÁNÍ BIOTOPŮ BIOTOP ARCGIS SERVER

MAPOVÁNÍ BIOTOPŮ BIOTOP ARCGIS SERVER MAPOVÁNÍ BIOTOPŮ Aplikace Mapování biotopů je určená pro on-line aktualizaci vrstvy mapování biotopů 1) (dále jen VMB) pořízené v létech 2001 až 2004 pro celé území ČR. Aktualizace byla zahájena v roce

Více

M I S Y S - W E B. Intranet řešení systému MISYS. Verze 9.00. Příručka uživatele

M I S Y S - W E B. Intranet řešení systému MISYS. Verze 9.00. Příručka uživatele M I S Y S - W E B Intranet řešení systému MISYS Verze 9.00 Příručka uživatele GEPRO s.r.o. Září 2008 Copyright GEPRO s.r.o. 2008 Ochranné známky GEPRO spol. s r.o. KOKEŠ, MISYS Ochranné známky Microsoft

Více

ADR View. Software pro třífázové analyzátory sítí. Software Systems MKT - AC 1

ADR View. Software pro třífázové analyzátory sítí. Software Systems MKT - AC 1 ADR View Software pro třífázové analyzátory sítí Software Systems MKT - AC 1 ADR-VIEW PŘEDSTAVENÍ ADR-View je software pro analyzátory sítí VEMER řady ADR. Tyto přístroje jsou připojeny ke sledujícímu

Více

Obr. 1 - Seznam smluv

Obr. 1 - Seznam smluv Modul Evidence smluv je určen pro správu smluvních dokumentů na VUT v Brně. S tímto modulem úzce souvisí modul Smluvní partneři, ve kterém se spravují smluvní strany smluvních dokumentů. Pro nastavení

Více

ADDAT HEAT Control - Návod k použití - verze 2.07 (firmware 1.44)

ADDAT HEAT Control - Návod k použití - verze 2.07 (firmware 1.44) - ADDAT HEAT Control - Návod k použití - verze 2.07 (firmware 1.44) ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah: 1.

Více

Začínáme. s Autodesk 3ds Max Design

Začínáme. s Autodesk 3ds Max Design Začínáme s Autodesk 3ds Max Design 1 2 3ds Max Import dat a jejich přizpůsobení 1. Spusťte aplikaci 3ds Max. 2. V menu Open otevřete dialogové okno Open. Application menu > Open > Open Zvolte soubor /3DS

Více

Obslužný software. vizualizaci zařízení

Obslužný software. vizualizaci zařízení 5 645 Obslužný software pro vizualizaci zařízení ACS715 Obslužný, alarmový a software pro zpracování úloh v systému s centrálami OCI600, OCI611, OZW10 a OZW111 Servisní software pro regulátory s komunikací

Více

Analýza dat na PC I.

Analýza dat na PC I. Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Analýza dat na PC I. Základy programu STATISTICA IBA výuka 2008/2009 StatSoft, Inc., http://www.statsoft.com/, http://www.statsoft.cz Verze pro

Více

EvMO2010 návod k použití programu (2015)

EvMO2010 návod k použití programu (2015) EvMO2010 návod k použití programu (2015) Program EvMO2010 slouží k jednoduché evidenci členů, plateb, povolenek a odvodů. Dále je možno evidovat přestupky a další informace členů MO. Cílem bylo vytvoří

Více

Uživatelská příručka pro program

Uživatelská příručka pro program NEWARE Uživatelský manuál Uživatelská příručka pro program ve spojení se zabezpečovacím systémem strana 1 Uživatelský manuál NEWARE strana 2 NEWARE Uživatelský manuál Vaše zabezpečovací ústředna DIGIPLEX

Více

ArcGIS Desktop 10. Nástroje pro správu, editaci a analýzu prostorových dat

ArcGIS Desktop 10. Nástroje pro správu, editaci a analýzu prostorových dat ArcGIS Desktop 10 Nástroje pro správu, editaci a analýzu prostorových dat ArcGIS Desktop 10 Software ArcGIS Desktop 10 nabízí širokou paletu nástrojů pro všechny, kdo pracují s informacemi se vztahem k

Více

Základní ovládání a práce s programem Rhinoceros 3D

Základní ovládání a práce s programem Rhinoceros 3D přednáška 2 Základní ovládání a práce s programem Rhinoceros 3D Program Rhinoceros 3D po spuštění zobrazí základní pracovní prostor, který je složen ze čtyř pracovních oken zobrazujících vytvářený model

Více

VComNet uživatelská příručka. VComNet. Uživatelská příručka Úvod. Vlastnosti aplikace. Blokové schéma. «library» MetelCom LAN

VComNet uživatelská příručka. VComNet. Uživatelská příručka Úvod. Vlastnosti aplikace. Blokové schéma. «library» MetelCom LAN VComNet Uživatelská příručka Úvod Aplikace VComNet je určena pro realizaci komunikace aplikací běžících na operačním systému Windows se zařízeními, které jsou připojeny pomocí datové sběrnice RS485 (RS422/RS232)

Více

Manuál programu HPSim

Manuál programu HPSim Manuál programu HPSim Základní informace o programu HPSim Program si můžete zdarma stáhnou z domovské stránky tohoto programu na adrese: http://www.winpesim.de. Tento software je volně šiřitelný pro potřeby

Více

Route 66 podrobný manuál

Route 66 podrobný manuál Route 66 podrobný manuál Co je ROUTE 66? ROUTE 66 je špičkový program pro vyhledávání a plánování cest, který najde své uplatnění jak mezi profesionálními, tak domácími uživateli. ROUTE 66 je první plánovač

Více

Spinelterminal. Terminálový program pro ladění aplikací s protokolem Spinel. 20. září 2005 w w w. p a p o u c h. c o m v.0.9.5.18

Spinelterminal. Terminálový program pro ladění aplikací s protokolem Spinel. 20. září 2005 w w w. p a p o u c h. c o m v.0.9.5.18 Terminálový program pro ladění aplikací s protokolem Spinel 20. září 2005 w w w. p a p o u c h. c o m v.0.9.5.18 Spinelterminal Katalogový list Vytvořen: 15.4.2004 Poslední aktualizace: 20.9.2005 10:34

Více

PŘÍPRAVA PODKLADŮ. Bc. Ivana JANKOVIČOVÁ Geografický ústav Masarykovy univerzity Brno 2015-1 -

PŘÍPRAVA PODKLADŮ. Bc. Ivana JANKOVIČOVÁ Geografický ústav Masarykovy univerzity Brno 2015-1 - PŘÍPRAVA PODKLADŮ Bc. Ivana JANKOVIČOVÁ Geografický ústav Masarykovy univerzity Brno 2015-1 - Obsah OBSAH...- 2-1 VÝBĚR A POŘÍZENÍ PODKLADŮ...- 4-1.1 Dostupné podklady v ČR...- 4-1.1.1 ČÚZK... - 4-1.1.1.1

Více

Převod prostorových dat katastru nemovitostí do formátu shapefile

Převod prostorových dat katastru nemovitostí do formátu shapefile GIS Ostrava 2009 25. - 28. 1. 2009, Ostrava Převod prostorových dat katastru nemovitostí do formátu shapefile Karel Janečka1, Petr Souček2 1Katedra matematiky, Fakulta aplikovaných věd, ZČU v Plzni, Univerzitní

Více

Návod k softwaru BTML_FG_CE5_V4 pro PDA

Návod k softwaru BTML_FG_CE5_V4 pro PDA Návod k softwaru BTML_FG_CE5_V4 pro PDA Požadavky na systém Windows mobile 5 nebo vyšší.net compact framework 2.0 nebo vyšší CPU podpora pro ARM command collection 10MB volné paměti Podpora Bluetooth Instalace

Více

Nápověda k aplikaci GraphGUI

Nápověda k aplikaci GraphGUI Nápověda k aplikaci GraphGUI 1 APLIKACE Aplikace slouží pro zobrazování závislosti několika veličin s různými jednotkami a rozsahy na čase v jednom grafu. Do aplikace lze importovat data ze souborů různých

Více

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele CS OTE Dokumentace pro externí uživatele Evidence záruk původu Doplnění údajů o výrobně pomocí formuláře POZE 1 Evidence záruk původu Formulář obsahuje položky, které jsou nutné, aby výrobce ke zdroji

Více

Jděte na stránku www.soundslides.com a klikněte na odkaz Windows download.

Jděte na stránku www.soundslides.com a klikněte na odkaz Windows download. Manuál k programu Soundslides (Michal Šimůnek, simunek.michal@gmail.com) Jděte na stránku www.soundslides.com a klikněte na odkaz Windows download. strana 1 V dialogovém okně klikněte na tlačítko Uložit.

Více

MAPOVÉ APLIKACE A WEBOVÉ SLUŽBY MAWES NAŠE MAPY

MAPOVÉ APLIKACE A WEBOVÉ SLUŽBY MAWES NAŠE MAPY MAWES NAŠE MAPY Systém mapových aplikací a webových služeb MAWES umožňuje zpřístupnění geografických informací širokému okruhu uživatelů. Aktuální verze systému (MAWES 4) je nabízena pod obchodním názvem

Více

Pracovní listy s komponentou ICT

Pracovní listy s komponentou ICT Pracovní listy s komponentou ICT Téma: Práce s programem Quantum GIS zpracování výsledků terénního cvičení zaměřeného na práci s přístrojem GPS Časová dotace: 6 hodin Cíl: Zpracovat výsledky terénního

Více

108Mbps Wlireless 11G+ PCI-Card. Instalační manuál P/N:065-1795

108Mbps Wlireless 11G+ PCI-Card. Instalační manuál P/N:065-1795 108Mbps Wlireless 11G+ PCI-Card Instalační manuál P/N:065-1795 108Mbps Wireless 11G+ PCI-Card Instalační manuál > Zapněte váš počítač > Vložte Wireless 11G+ PCI-kartu do volného 32-bit PCI slotu. Instalace

Více

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1 Uživatelský manuál Format Convert V3.1 Obsah Obsah 1 Kapitola 1 - Popis softwaru Systémové požadavky 2 Podporovaná zařízení a formáty 2 Odinstalace 3 Kapitola 2 - Ovládání Výběr formátu souboru 4 Výběr

Více

NÁSTROJE PRO TVORBU A ÚDRŽBU ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ (NÚAP)

NÁSTROJE PRO TVORBU A ÚDRŽBU ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ (NÚAP) T-MAPY spol. s r.o. Špitálská 150 500 03 Hradec Králové tel. 495 511 111 fax 495 513 371 e-mail: info@tmapy.cz http://www.tmapy.cz NÁSTROJE PRO TVORBU A ÚDRŽBU ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ (NÚAP) Uživatelská

Více

Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 první vydání Únor 2009 změny vyhrazeny

Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 první vydání Únor 2009 změny vyhrazeny Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 první vydání Únor 2009 změny vyhrazeny 1 TXV 003 28.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Únor 2009 1 První verze (odpovídá stavu nástroje ve verzi 1.6.2) Obsah 1 Úvod...3

Více