Změny a nové funkce v aktuálních revizích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Změny a nové funkce v aktuálních revizích"

Transkript

1 Změny a nové funkce v aktuálních revizích Poslední revize dne Revize Kompatibilita: - MyODBC verze 5.1: Do dialogu nastavujícího připojení k MySQL databázovému serveru byla doplněna volba verze použitého MyODBC ovladače. Dříve používaný ovladač 3.51 není kompatibilní s Windows 7. Na starších verzích OS lze nyní využívat kterýkoliv z obou MyODBC ovladačů. - Oracle Database 11g Client: Byla opravena nekompatibilita s OleDB ovladačem klienta poslední verze databázového serveru Oracle. Tento klient je opět nutný pro provoz na Windows 7 (testováno i s Oracle Database 10g) - Office 2010: Byla opravena nekompatibilita exportů z PowerKey do tabulek Microsoft Excel Starší verze PowerKey nebudou s poslední verzí Microsoft Office spolupracovat. - Windows 7/64 bit: vzhledem k občasným problémům se stávajícím zástupcem PowerKey Client Setting v ovládacích panelech byla přidána shodná funkcionalita do nástroje uloženého pod názvem PwkCSetA.exe v adresáři PowerKey\Bin. Tento nástroj se ale bude instalovat bez ohledu na verzi OS a lze ho tak využít kdykoliv. 2. Personální správa: - Byla přepracována záložka Docházka pro zadávání a přehled průběhu pracovních poměrů. Nové uspořádání by mělo zvýšit přehlednost při častých změnách nastavení poměrů (především změny pracovního plánu). Korm toho lze k zadávaným údajům lze nově přidávat ještě pořadí, kód a popis pracovního poměru (pro využití v exportech do mezd, reportech apod.) - K nově přidávaným osobám program automaticky přiřazuje skrytá identifikační média pro využití s virtuálním www terminálem. Pokud pracovník využívá pouze www terminál a nemá skutečné identifikační médium, není již nutné mu žádné smyšlené přidělovat. 3. Docházkové rozpisy a reporty docházky: - V modulu docházkových rozpisů bylo přidáno několik funkcí urychlujících práci při ručním pořizování údajů. Konkrétně se jedná o funkce automatického vyplnění času při vložení důvodu, automatického vložení důvodu při vyplnění času a kompletního vyplnění registrací příchodu a odchodu při volbě směny. Všechny uvedené funkce se dají povolit nebo zakázat v menu modulu (Rozpisy -> Usnadnění). - V modulu docházkových rozpisů byla přidána možnost hromadného schválení/odschválení všech dnů jednoho kalendářního týdne provedením požadované operace na kterémkoliv dnu v daném týdnu. Při schválení např. pátku tak program automaticky schválí pod stejným uživatelským jménem a časem všechny dny od pondělí do neděle. I tato funkce je povolované v menu modulu. - Modul plánování docházky byl doplněn o generování směn podle běžného střídání vyplývajícího z pracovního plánu. Do vygenerovaného střídání pak lze dle potřeby zanést odchylky. Při případném opakovaném generování budou ruční zásahy zachovány. Automaticky vygenerované (a nezměněné) směny jsou graficky odlišeny, při vlastním výpočtu docházky jsou ale zpracovány stejně jako regulérní ručně zadaný plán. Plánování nepřítomností zůstává i v tomto režimu normálně zachováno (s rozšířenou funkcionalitou výpočtu, viz sekce Výpočet docházky ). - Do nastavení tiskových sestav přibyla funkce operátorů. Ke každé sestavě lze nyní nadefinovat seznam uživatelů, příp. skupin s oprávněním konkrétní sestavu spouštět. Tuto funkčnost lze pro konkrétní uživatelské profily zcela vypnout přidělením práva neomezeného přístupu k sestavám. 1) Změny a nové funkce v aktuálních revizích Strana 1

2 - Do tištěného osobního a střediskového listu byla v rekapitulaci přidána položka Čerpání z banky zobrazující celkový počet hodin vyčerpaných v aktuálním měsíci z banky přesčasových hodin. - Osobní list lze nově tisknout s potlačením registrací. Vytištěná docházka tak obsahuje pouze časová rozmezí uznané práce a přestávek. 1) Tato funkce vyžaduje licencovanou revizi Nastavení a výpočet docházky - Při výpočtu celodenních nepřítomností lze v nastavení pracovního plánu povolit vazbu na modul plánování docházky. Pokud tedy v docházce nebude pro konkrétní den žádná registrace a v plánování bude pro daného zaměstnance zadaná nepřítomnost s vyšší prioritou než by měla nepřítomnost vykázaná za normálních okolností, použije se ve dni konto z plánu. 1) - Ve vzorcích pro výpočet hodin u doplňkových a ručních kont lze nyní pomocí nové funkce Info(x) využívat číselné hodnoty z informačních polí osob. Výpočet tedy už může vycházet nejen z docházky, ale i z informací zadaných individuálně na úrovni osobní karty konkrétního zaměstnance. 1) - Při vypočtu banky přesčasových hodin lze nově omezit i platnost záporných hodin (tedy předvybraného volna). Hodiny po platnosti mohou propadnout nebo se přenést do zvoleného konta a vynulovat. - Kalendář svátků lze pomocí funkce rychlého kopírování nastavovat i s více než jednoročním předstihem (kopírovat je ale nutné vždy z posledního zadaného roku). - Pro MS SQL server byly optimalizovány některé procedury a indexy ovlivňující rychlost výpočtu. 1) Tato funkce vyžaduje licencovanou revizi Přístupový systém - Modul sledování přítomnosti v zónách byl doplněn o filtr na úrovni organizačních středisek. Vybrat lze i více středisek současně, nastavení filtru se ukládá nezávisle pro každého uživatele. 6. Technická správa a komunikační server - Komunikační služba může být nově spuštěna ve více instancích na jednom i více serverech. Modul plánování úloh byl rozšířen o údržbu seznamu instancí, jednotlivé plánované činnosti už se zadávají ke konkrétní instanci. Tato úprava je určena jednak pro situace, kdy není vhodné při delších úlohách zpracování dat (vyhodnocená docházky, zpracování oprávnění apod.) přerušit vyčítání dat, dále pro situace, kdy je velký počet jednotek a sériové obsluhování z jedné instance trvá nepřijatelně dlouho, a nakonec v případech, kdy jsou jednotky připojeny přes VPN a je problematická realizace TCP/IP připojení na vzdálené Ethernet konvertory z centrální sítě. 1) - V přehledu komunikace byly doplněny filtry podle činnosti (včetně zpracování dat), podle konkrétní úlohy a podle výsledku činnosti (buď na úrovní úspěšná/neúspěšná nebo podle konkrétní chyby). - Byla doplněna podpora přístupových jednotek Logic 525 s biometrickými snímači. - Byla doplněna podpora podsítí při napojení komunikace na systém Skyla 1) Tato funkce vyžaduje licencovanou revizi Stravovací systém - K položkám jídel (zboží) byla doplněna pole s referenčním kódem (pro import) a čárovým kódem (pro výdej). - V modulu pultového prodeje byla přidána možnost přímého výdeje jídel z burzy. - Pro rychlý výběr zboží při pultovém prodeji lze využívat čtečku čárového kódu (za předpokladu, že budou čárové kódy vyplněné u zboží). Podporovány jsou všechny tyty čteček emulující klávesnici. - Modul pultového výdeje byl doplněn o tisk účtenek. Přesnou podobu účtenek lze uživatelsky definovat. Použít lze libovolnou tiskárnu s podporou ESC/P standardu připojenou přes LPT nebo USB rozhraní. Strana 2

3 - Při prodeji zboží přes modul pultového prodeje nově existuje možnost zadání individuální jednotkové ceny zboží. U každé konkrétní položky zboží je ale nutné tuto funkci povolit (lze ji povolit i jako volitelnou, kdy se možnost zadání volí až při výdeji a příp. použije cena zadaná na kartě zboží). - Při prodeji zboží přes modul pultového prodeje lze nyní zadávat množství i v desetinných číslech (u zboží, kde je povolen množstevní výdej). - Transakce za zboží vydané přes modul pultového prodeje lze nově v modulu přehledu strávníků stornovat. - Časový limit pro automatické odhlášení v modulu objednávání stravy lze nyní změnit v databázi. - Do přehledu strávníků byl doplněn filtr vybírající strávníky na základě stavu účtu v daném měsíci. - Do výdejového systému byla doplněna možnost automatického výdeje (bez potvrzovacího tlačítka). V případě použití této funkce samozřejmě není možné opakovaně zobrazit čísla objednaných jídel. - Výdejový systém s více snímači nyní může obsluhovat i časově se překrývající výdejové úseky (oběd / svačina apod.) 8. Web rozhraní - Pro přihlašování k aktivnímu i pasivnímu klientovi lze nyní využívat ověřování uživatele prostřednictvím služby Active Directory. Toto je možné pro přihlašování osob i uživatelů, samozřejmě za předpokladu nastavení AD identifikace u osob a uživatelů v databázi PowerKey. - V aktivním klientovi je nově k dispozici i modul plánování docházky. Revize Nové www rozhranní: - K dispozici je aktivní webové rozhranní poskytující všechny funkce modulu docházkových rozpisů rozšířené o výstup osobních listů do PDF souborů. Rozhranní je graficky velice podobné modulu ze standardního klienta a nevyžaduje tak téměř žádné nové školení obsluhy. Stejně jako standardní modul umožňuje běžnou editaci docházky spolu s on-line výpočtem hodin ihned po uložení změn a respektuje veškerá nastavení a oprávnění zadaná v systému standardními prostředky. 1) - K dispozici je také zdokonalené pasivní webové rozhranní, obsahující modul osobního listu, modul evidence přítomnosti a virtuální docházkový terminál. 1) 1) Samostatně licencovaná součást aplikace. 2. Nastavení a výpočet docházky: - Možnost automatického zpracování příplatků za práci ve svátek v bance přesčasů (a tedy proplacení po třech měsících). - Možnost ukládání výsledných hodin z banky přesčasů zpět do konta (a tedy i následného exportu do mezd, případně XLS sestav) - Možnost nastavení maximálního počtu hodin pro měsíční spoření v bance, hodiny nad tento limit se ihned automaticky proplatí. - Možnost zadání nastavení limitních hodnot zůstatku v bance pro upozornění uživatele, limit lze zadat jak pro maximální záporný tak i maximální kladný zůstatek. - Rozšířena možnost zpracování banky přesčasů ke konci roku, zůstatek lze nyní nechat automaticky propadat. - V doplňkových kontech lze používat vzorce i pro denní výpočet. - Byla doplněna další varianta výpočtu podle individuálně plánovaných směn, nyní lze pracovat i s výjimečnými neplánovanými směnami ve volných dnech. - Bylo zdokonaleno automatické přepínání pracovních poměrů pomocí registrací. Změny a nové funkce v aktuálních revizích Strana 3

4 - Přidání informace o plném úvazku do pracovních plánů. U zkrácených úvazků je tak nyní možné automaticky rozlišit práci do plného úvazku a placený přesčas. Docházkové rozpisy a evidence přítomnosti: - Doplnění možnosti zobrazení názvu zaměstnavatele ve spodní liště. - Doplnění přepínače zobrazení salda ve jmenném souhrnu v horní části rozpisů. Původně se zobrazovalo ve sloupci Saldo jen saldo vytvořené v daném měsíci. Nyní lze pomocí přepínače v horní liště zvolit i zobrazení salda celkového (tedy včetně počátečního převodu). - V evidenci přítomnosti přibyla možnost časové řazení zobrazených záznamů pomocí přepínačů na spodní liště. - Byla rozšířena funkcionalita modulu plánování. Nyní je k dispozici okamžitý přehled rozdílu počtu naplánovaných hodin a hodin běžného fondu pracovní doby. Výstupy docházky: - Ve střediskovém listu pro Excel je nyní možné do denních sloupců exportovat libovolná konta. Mzdové exporty: - Byly přidány exporty do systémů SunSoft, Maják, DAPOS a Orsoft Stravovací systém: - V šablonách jídelníčků byl přidán parametr umožňující pozdější objednávání omezené na konkrétní nabídky (např. u minutek). - Doplnění podpory dvojité zobrazovací jednotky ve výdeji - Možnost uživatelsky volit max. prodlevu do stisku potvrzovacího tlačítka ve výdeji. - Rozšíření možností exportu transakcí do Excelu. - Upravení objednávacího panelu pro použití s terminálem Logic 700. Technická správa: - Doplnění podpory nových inteligentních terminálů Logic Doplnění podpory Wiegand snímačů jak pro přidělování karet, tak i pro ostatní moduly, včetně stravovacích. - Doplnění podpory pro biometrickou personifikační jednotku BioMini. - Pro jednotku HUB Pro byla doplněna funkce automatického odemčení. - V plánování úloh byl přidán povel k restartu komunikační služby PwkJet. Revize Ovládací panel: - V menu Pomoc je nově dostupný nástroj umožňující vzdálené zobrazení plochy daného počítače pro pracovníky technické podpory dodavatele. Možnost zobrazení plochy a zvlášť i případné ovládání myši musí uživatel odsouhlasit vždy na začátku každé seance (souhlas platí nejdéle do ukončení seance z kterékoliv strany). Rovněž tak zobrazení položky v menu je nutné povolit jak globálně pro všechny uživatele tak i oprávněním uživatele právě přihlášeného. - V menu Systém je k dispozici položka Kontrola instalace, která prověří verze i kontrolní součty všech souborů patřící k aplikaci PowerKey, a to na základě zadaného nebo automaticky nalezeného čísla revize PowerKey. Kromě výstupu na obrazovce je možné i uložení reportu do souboru v HTML formátu. Strana 4

5 2. Nastavení a výpočet docházky: - Automatické zpracování pracovní neschopnosti podle nové zákonné úpravy platné od ) - Kontrola zůstatku dovolené při čerpání. V případě překročení zůstatku umí program nepřítomnost nahradit jiným kontem (např. Nepovolená dovolená). 1) - Do parametrů ručních docházkových kont byl přidán parametr pro výpočet měsíčních hodnot podle vzorců. - Výpočet měsíčních hodnot podle vzorců je nyní možný i u měsíčních součtů doplňkových kont a to ve čtyřech různých místech jejich vyhodnocení. 1) - Banka přesčasových hodin nyní může fungovat i blokově, kdy vyrovnávací období nezačíná vznikem přesčasu ale k 1.1. kalendářního roku. Doba úschovy hodin zůstává i v tomto případě volitelná. 2) - V bance je možné nově editovat hodiny určené k mimořádnému proplacení i hodiny k propadnutí. 2) - Hodiny propadající v bance je možná ukládat do zvoleného konta a následně přenášet do mzdového systému. 2) - Banka umožňuje zpracovat i hodiny za odpracovaný svátek a umožnit tak automatické proplacení příplatku po třech měsících nebo vybrání hodin volnem zvlášť pro tento účel určeným. 2) - Přesčasové příplatky je možné automaticky převádět i bez banky přesčasových hodin a to na základě převodu salda. Samozřejmě bez možnosti hlídání data vzniku, automatického proplacení nebo hlídání limitů. - Hodnoty v ručních kontech je možné nově předvyplňovat i údajem z vybraného osobního informačního pole. Tato 1) 2) hodnota tak může být pro každého pracovníka jiná. 1) Tato funkce vyžaduje licencovanou revizi ) Banka je samostatně licencovaná součást aplikace. 3. Docházkové rozpisy: - Bylo přidáno tlačítko na hromadné schvalování měsíční docházky. Funkci je možné použít ke schválení i zrušení schválení všech pracovníků vybraného střediska nebo více vybraných středisek (v režimu vícenásobného výběru). 4. Výstupy docházky: - Možnost přidání libovolné textové poznámky na spodní okraj osobního docházkového listu. Tato poznámka je součástí listu a je tedy shodná pro všechny pracovníky. - Výchozí popisy čtyř typů pracovních poměrů používaných pro účely docházky (hlavní, vedlejší, dohody, externí) je možné pro tisk nahradit jinými názvy. - Standardní exporty do tabulek MS Excel jsou k dispozici i pro systém OpenOffice. 2) - Doplněny exporty do mzdových systémů ESA Soft, ZZNet, SoftAG, Elanor Java ed., Altus, Orsoft 8.2, Target S3, Pamica, QI, Modus a HOC. 2) - K dispozici je i osobní list shodný s verzí 2.0 (nicméně jen v základní podobě bez dalších konfiguračních voleb) 2) Samostatně licencovaná součást aplikace. 5. Přístupový systém: - Do úlohy pro on-line sledování průchodů bylo přidáno zobrazení fotografie k poslednímu průchodu (nebo průchodu vybranému v okně). 6. Kniha návštěv: - Návštěvnické karty mohou být rozděleny do více středisek. Změny a nové funkce v aktuálních revizích Strana 5

6 7. Stravovací systém: - Doplněna možnost tisku daňových dokladů při prodeji zboží v kantýně. - Doplněna podpora biometrických snímačů, otisk prstu lze využívat při objednávání i výdeji stravy. - Rozšíření možností exportu do sestav MS Excel. 8. Technická správa: - Byla doplněna podpora biometrických snímačů v docházkových terminálech Logic 210 a biometrické personifikační jednotky. V databázi se neukládají obrazy otisků, ale jen jejich identifikační znaky. To na jedné straně umožní naprogramování všech jednotek na základě údajů z personifikátoru, zároveň ale není možná zpětná rekonstrukce otisků a jejich příp. zneužití. - Pro terminály Logic 310 je možné konfigurovat funkci náhodného výběru pro kontrolu zaměstnanců při průchodu vrátnicí. - U přístupových jednotek Logic 110 je možné konfigurovat časové zóny pro přístup PIN/karta (a kombinace) - Byla doplněna podpora přístupového subsystému P525. U této jednotky je zároveň možné využívat k identifikaci bezdrátové RF ovladače. - U přístupových jednotek FX je možné konfigurovat trvalé otevření nebo zamčení. - Byla doplněna podpora subsystému HUB Pro. Revize Windows Vista PowerKey 3.0 je od revize 110 plně kompatibilní s novým operačním systémem Microsoft Windows Vista 32-bit. Oproti starším revizím byly upraveny nebo přepracovány problematické části kódu, PowerKey nyní nemá pod Windows Vista žádná omezení a nevyžaduje žádnou speciální konfiguraci OS. 2. Stravovací systém: V revizi 110 byla doplněna zcela nová část aplikace PowerKey a sice stravovací systém 1). Systém se skládá z cca 10-ti nových modulů a díky své široké konfigurovatelnosti je vhodný pro jak pro malé firmy, které nemají vlastní kuchyni a jídlo dovážejí hotové, tak i pro velké firmy, které mají i více vlastních kuchyni s různými sortimenty. Níže jsou uvedeny základní oblasti využití: - Tvorba a udržování databáze jídel a případně jiného zboží, ke každé položce lze kromě popisných údajů definovat i ceny (i samostatně pro různé kategorie strávníků a včetně časové historie) - Sestavování jídelníčků z databáze jídel, možný je i import ze souboru. Jídelníčky se sestavují do předem definovaných šablon, ve kterých jsou uložena veškerá pravidla pro sestavení, ceny apod. - Objednávání jídel z jídelníčků podle mnoha nastavitelných pravidel. Lze definovat s jakým předstihem je nutné jídlo objednávat, kolik jídel na jeden den je možné objednat, zda lze po uzavírce jídla měnit nebo vracet na burze apod. Objednávání je možné pomocí speciálního modulu optimalizovaného pro dotykové LCD panely (samoobslužný režim) nebo i z aplikace přes běžným způsobem přihlášeného uživatele. - Tvorba hlášení pro kuchyni (nebo dodavatele stravy) o počtech objednaných jídel, zpětně pak o počtech vydaných jídel apod. Hlášení lze tisknout nebo odesílat em, v případě objednaných počtů i zcela automaticky. - Výdej objednaných jídel pomocí speciálního technického zařízení, které na základě identifikace strávníka svojí kartou nebo čipem zobrazí informaci o objednaných jídlech a umožní zpětně potvrdit vydání jídla. Pro výdej je možné využít i počítač a jeden z dalších modulů, samozřejmě jen v případě, že to technické a hygienické podmínky jídelny dovolují. - Bezhotovostní prodej doplňkového zboží, opět je ideální kombinace počítače s dotykovým LCD displejem. Strana 6

7 1) Stravovací systém je samostatně licencovaná součást aplikace. 3. Personální správa: - Přenos kmenových údajů pracovníků do docházky je možný z další personální agendy a sice systému KS Program. - Program kontroluje rozsah licence týkající se počtu osob v databázi. 4. Přehled docházky: - Do dialogu pro denní editaci byla doplněna část umožňující rozhodnout, zda byl uznaný přesčas ve dni nařízený či nikoliv. Podobně jako u uznávání přesčasu je možné kromě ručního zadání počtu hodin využít i zkrácené volby vše a nic, případně nechat automatické rozdělení vyplývající z nastavení v pracovním plánu pracovníka. Přepínač vše/nic je dostupný i z rychlého menu na dni. - Týdenní přehled byl rozšířen o zobrazení salda v průběžném kontrolním období (většinou 26 týdnů) a průměru za toto období (dle zákoníku práce nesmí přesáhnout 8 hodin). V přehledu jsou zároveň zobrazeny ty hodnoty průměru, které překračují zvolený limit (červené zvýraznění) nebo se k tomuto limitu blíží (žluté zvýraznění). - Do týdenního přehledu byl přidán i sloupec s týdenním součtem nařízených přesčasových hodin. I tento údaj je kontrolován na překročení zvoleného limitu nebo přiblížení se k němu. - V celkovém přehledu (pravá horní část okna) je ve sloupci Chyba signalizováno speciálními značkami překročení některého z přesčasových limitů nebo jeho přiblížení. - Byla přidána záložka Přehled přesčasů sloužící k zobrazení aktuálních počtů hodin salda a přesčasů, konkrétně se zobrazuje: součet salda od začátku aktuálního týdne, součet salda od začátku aktuálního vyrovnávacího období (při zapnutém vícetýdenním období), aktuální počet hodin v bance, aktuální celkový a průměrný týdenní počet hodin salda v kontrolním období. Dále přehled obsahuje ještě počet hodin nařízených přesčasů v aktuálním týdnu, aktuálním měsíci a aktuálním roce. I tento přehled barevně zvýrazňuje hodnoty blížící se nebo překračující zvolené limity. - Záložka Přehled přesčasů slouží i k zobrazení detailního pohybu hodin v bance. Banka 2) slouží k evidování odpracovaných přesčasových hodin, sledování jejich čerpání po určené období a proplacení nevyčerpané části na konci tohoto období. Jednotlivé přesčasy jsou zobrazeny s uvedením data vzniku (vždy za celý kalendářní měsíc), počtem již vyčerpaných hodin a data, ke kterému je nutné hodiny vyčerpat nejpozději. V případě proplacení nebo propadnutí nevyužitých hodin je zobrazena i tato informace. 2) Banka je samostatně licencovaná součást aplikace. 5. Nastavení a výpočet docházky: - V nastavení pracovních plánů bylo přidáno množství parametrů týkající se banky přesčasových hodin. Kromě délky období pro vyčerpání (ze zákona 3 měsíce), lze např. zvolit i max. počet hodin v bance, při jehož překročení se budou hodiny proplácet okamžitě), nebo naopak počet hodin, pod které se přesčasy hodinově vyplácet nebudou (jsou zahrnuty paušálně ve mzdě). Samozřejmě je možné pomocí parametrů kont určit, které přesčasy se proplácí v měsíci vzniku a které zůstávají k v bance k čerpání, jakými sazbami se proplatí nevyčerpané hodiny (v bance se jednotlivé druhy přesčasů evidují odděleně) apod. - V pracovnách plánech se zadávají i hodnoty pro kontrolu zákonem stanovených mezí při práci přesčas. Konkrétně maximální průměrný počet přesčasových hodin za týden a délka období, za které se průměr počítá, a maximální počet nařízených přesčasových hodin za týden a za rok. Ke každému limitu lze přidat i hodnotu, při jejímž překročení program signalizuje varování, že se dosažení limitu přibližuje. 6. Technická správa a komunikační server: - Komunikační server byl rozšířen o podporu nejnovějších jednotek SAI Technologic. A sice Logic 110, což je přístupová jednotka s vyšším zabezpečením pomocí číselného kódu zadávaného přes integrovanou numerickou klávesnici, a P550, což je sestava řídící jednotky a podřízených subjednotek pro současné ovládající až 16-ti dveří. - Program kontroluje rozsah licence týkající se počtu jednotek v databázi. Změny a nové funkce v aktuálních revizích Strana 7

8 7. Mzdové exporty: - Byly přidány exporty do systémů RONMzdy, Ekosoft, Human, KelWin, Lorga, Olymp, VEMA a FLUX. - Některé stávající mzdové exporty byly doplněny o další funkcionalitu (především přenos korunových údajů) 8. Ostatní: - Byla rozšířena úloha Registrace a licencování, která nyní zobrazuje kromě rozsahu licence i skutečně využité počty osob a jednotek. Zároveň je nyní možné v rámci licence zadat i číslo licencované revize programu. Toto číslo podmiňuje dostupnost nových funkcí a bez jeho zadání dojde při upgrade pouze k opravě zjištěných chyb v aplikaci a rozšíření o malou podmnožinu inovací. Díky tomuto opatření je nyní možné zpřístupnit nové revize bezplatně i uživatelům bez uzavřené smlouvy o technické podpoře. - Od revize 110 je k dispozici kompletní slovenská lokalizace aplikace. - Aplikace využívá pro zobrazení veškerých textů písmo Microsoft Sans Serif, pokud je toto písmo v operačním systému nainstalované. Pod Windows XP a Windows Vista je toto písmo typu OpenType a při jeho zobrazení se uplatní technologie vyhlazování hran (včetně ClearType ). To je rozdíl oproti dříve používaným písmům MS Sans Serif a Small Fonts, která byla rastrová a vyhlazování hran neumožňovala. Ta se nyní použijí již jen v případě, že OS nové písmo neobsahuje. - Byla doplněna funkčnost některých úloh tak, aby byl umožněn bezproblémový provoz více lokalizací souběžně (např. česká a slovenská, česká a anglická apod.) Revize Personální správa: - Byla doplněna možnost importu kmenových osobních údajů z agend systémů Helios a Odyssea a to přímou vazbou na databáze uvedených systémů. K přenesení nových pracovníků do docházkového systému tedy stačí stisknout jediné tlačítko v úloze osobních údajů, z druhé strany není nutné provádět žádný export ani jiné kroky. Při importu se přenášejí základní kmenové údaje (osobní číslo, jméno a příjmení) spolu se zařazením do střediska. Zároveň se kontroluje zařazení u pracovníků již zařazených. 2. Přehled docházky: - Byla doplněna záložka Týdenní přehled zobrazující součty fondu, práce a salda po kalendářních týdnech. Týdny z přelomů měsíce jsou zobrazované takto: na začátku včetně části spadající do měsíce předchozího a na konci jen do posledního dne v měsíci. - Při zapnutém výpočtu vícetýdenních vyrovnávacích období (např. až 4 pro nerovnoměrnou pružnou pracovní dobu nebo až 52 pro konto pracovní doby) program zobrazuje na záložce týdenních součtů i výsledné součty ke konci období a mezisoučty ke konci měsíce. - Plánování směn bylo rozšířeno o možnost přidání jednoho z max. čtyř barevných příznaků ke každému dni. Barvu i textový popis všech čtyř typů příznaku je možné nadefinovat libovolně, ale jednotně pro celou firmu (nemůže se lišit podle typu pracovní doby apod.) 3. Nastavení a výpočet docházky: - Pro výpočet týdenních součtů lze zvolit, který den se bude z hlediska součtů považovat za začátek týdne. Zároveň lze v rámci každého pracovního plánu nastavit i počet týdnů vyrovnávacího období (příp. tento výpočet vypnout). - Při využití jedno i vícetýdenních součtů je možné zvolit pro zobrazení na docházkovém terminálu aktuální mezisoučet salda namísto salda měsíčního. 4. Ovládací panel a jiné: - Prostřednictvím parametrů v příkazových řádcích je možné různými zástupci spouštět ovládací panel PowerKey na různé databáze (příp. i různé SQL servery) bez nutnosti měnit nastavení výchozích připojovacích parametrů. Strana 8

9 5. Technická správa a komunikační server: - Byla doplněna možnost vzdálené diagnostiky docházkových terminálů SAI Technologic. V rámci diagnostiky program kromě revize firmware nahraného v jednotkách zobrazuje i kapacitu a využití paměti, čas vnitřních hodin, stav napájení apod. (množina diagnostických údajů se může lišit podle typu terminálu). - Je možné zapnout textový záznam (do souboru) veškeré komunikace probíhající přes TCP/IP nebo sériové rozhranní s jednotkami. Tento záznam lze využít pro rychlou diagnostiku v případě problémů s komunikací. Revize Personální správa: - Byla doplněna možnost navázání osob v personální databázi na uživatele Active Directory a využití této vazby pro automatické přihlašování do aplikace. Vazba je možná na základě GUID (unikátního identifikátoru) uživatelů v Active Directory nebo přes osobní číslo, pokud je toto v Active Directory vedené. 2. Přehled vozidel: - Byla přidána nová úloha Vozidla umožňující evidenci firemních i soukromých vozidel na základě SPZ a přiřazovaných oprávněných uživatelů z personální databáze. Lze využít např. pro správu firemních parkovišť apod. 3. Přehled docházky: - Byla přepracována úloha Evidence přítomnosti tak, aby přesně evidovala všechny ručně provedené zásahy v docházce a to jak při aktuálním tak i zpětném pohledu. - V evidenci přítomnosti byl přidán filtr na základě pracovního poměru. 4. Nastavení a výpočet docházky: - U všech kont byla doplněn parametr Percentuální sazba využitelný pro účely exportů. 5. Přístupový systém: - V přístupových funkcích je možné vytvářet seznamy zakázaných typů registrací, tedy docházkových důvodů, které se automaticky vyřadí ze zpracování docházky. Zákaz se samozřejmě týká těch pracovníků, kteří mají danou přístupovou funkci přidělenu. Jedná se tak vlastně o programové zpřesnění přístupových práv k terminálům až na úroveň jednotlivých snímačů nebo tlačítek. 6. Administrativní správa: - Byla doplněna možnost navázání uživatelů PowerKey na uživatele Active Directory a využití této vazby pro automatické přihlašování do aplikace. Vazba je vytvářena na základě GUID (unikátního identifikátoru) uživatelů v Active Directory. 7. Kantýna: - Byla doplněna možnost objednávání přes běžný docházkový terminál na celý týden. - V osobních údajích pracovníků byla doplněna volba odběru zboží s platbou v hotovosti - Údaje z kantýny byly přidány do standardních střediskových přehledů v MS Excel. 8. Technická správa a komunikační server: - Bylo doplněno komunikační rozhranní pro nové jednotky SAI Technologic (Logic 205, Logic 105 a Logic 210-S8). Změny a nové funkce v aktuálních revizích Strana 9

10 - Bylo doplněno komunikační rozhranní pro jednotku DT2000-SA. - Byla doplněna možnost načítání událostí ze souborů systému Corado. 9. Mzdové exporty: - Byly přidány exporty do systémů Ateso, Permis, Orsoft, Noris, OKMzdy, Navision, DataLock a ValetMARK. - V exportech Byznys WIN, HeliosIQ, Target a Unicos byly přidány nové přenášené údaje. 10. Ovládací panel a jiné: - Pod položkou Pomoc hlavního menu bylo doplněno zobrazení kontaktů na technickou podporu s automatickou on-line aktualizací přes internet. - Do úlohy Registrace a licencování byla přidána možnost odesílání registračních údajů přes internet. - Pomocí přepínače /L v příkazové řádce PwkShell.exe lze volit jazykovou mutaci pro aktuální spuštění aplikace. - Pomocí přepínače /A v příkazové řádce PwkShell.exe lze volit využití vazby na Active Directory pro aktuální spuštění aplikace. - Pomocí přepínače /R v příkazové řádce PwkShell.exe lze před spuštěním aplikace automaticky zaregistrovat všechny komponenty v daném adresáři. Revize Personální správa: - Byla doplněna možnost ochrany zobrazení a editace informačních polí, a to v maximálně třech skupinách. Každé pole lze zařadit do jedné ze tří ochranných skupin a v uživatelských profilech volit separátně práva zobrazení a editace pro každou ze skupin. 2. Přehled docházky: - V docházkových rozpisech bylo přidané výraznější zobrazení jména vybraného pracovníka do spodní nástrojové lišty. - V grafickém přehledu docházky bylo vylepšené zobrazení názvů kont (zobrazují se celé názvy místo zkratek, pokud je dost volného místa) - V grafickém přehledu docházky byla přepracovaná grafická podoba značek druhů směn, plánování a vykazování směn a znaménka salda. - Bylo vylepšeno zobrazení v měsíčním sumáři (zvýraznění vybraných řádků ve více sloupcích, lepší výběr při listování v seznamu osob) - Byla doplněna možnost dopočtu docházky k dnešnímu dni. Tato funkce umožňuje uzavírat a případně schvalovat docházku pracovníků týž den ihned po konci směny. - Do tiskové sestavy osobních listů byla doplněna možnost volby pořadí a nadpisů položek v rekapitulaci (příp. i vynechání nežádoucích položek). - Do tiskové sestavy osobních listů byla doplněna možnost tisknout v záhlaví místo názvu pracovního plánu obsah zvoleného informačního pole z osobních údajů (tištěné pole se volí u každé definované sestavy) 3. Nastavení a výpočet docházky: - U ručních kont byla doplněna možnost automatického předvyplňování zvolenou hodnotou. Strana 10

11 - Byl doplněný parametr Referenční bod kroku u směn, umožňující vztažení krokování příchodů a odchodů i k opačným časovým mezníkům (příchody ke konci směny/jádra a odchody k začátku směny/jádra) 4. Technická správa a komunikační server: - Bylo doplněno komunikační rozhranní pro nové jednotky SAI Technologic (Logic 210 a Logic 310). - Byla doplněna možnost načítání událostí ze souborů systémů InTagral. - U nastavení Ethernet konvertorů v úloze technických prostředků byla doplněna funkce ping 5. Mzdové exporty: - Byly přidány exporty do systémů IS Karat, ESO 9 a Šumava. Revize Ovládací panel: - Pro nové uživatele je po prvním přihlášení implicitně zapnuté zobrazení nástrojového pruhu a stavového řádku v ovládacím panelu. - PowerKey v provedení Lite je možné využívat se všemi variantami Microsoft SQL serveru (dříve jen MSDE). - Ovládací panel při spuštění úlohy, jejíž OCX knihovna není zaregistrovaná, provede sám registraci. Tato funkce je samozřejmě možná jen na stanicích, kde má přihlášený uživatel právo zápisu do systémových registrů. 2. Personální správa: - Při vybírání pracovního plánu na záložce Docházka v osobních údajích program zobrazuje text poznámky zapsané v definici jednotlivých plánů. - Bylo doplněno personální hledání podle iniciál, do vyhledávacího pole lze nyní zadat zároveň začátek příjmení i křestního jména (oddělené mezerou). - Do osobních údajů byla doplněna možnost importu osob z textového souboru, příp. z databází jiných systémů. Tento import je možné používat pro opakovanou synchronizaci personálních seznamů. 3. Přehled docházky: - Byla přidána nová úloha Plánování docházky. Tato úloha umožňuje jednak plánovat budoucí nepřítomnost jednotlivých pracovníků (zatím bez zpětného vlivu na výpočet docházky) a to včetně přehledu ročního čerpání (např. dovolené). Dále tato úloha obsahuje nástroj pro individuální plánování směn pracovníků. Takto vytvořený rozpis směn následně použije výpočetní jádro systému a to buď jako výhradní předpis nebo jen jako záznam odchylek od standardního rozpisu daného pracovním plánem. - Evidence přítomnosti bere v úvahu i ruční, dodatečně provedené zásahy do docházkových rozpisů, nicméně stav přítomnosti se v těchto případech aktualizuje jen v rámci běžného zpracování docházky nebo zpětného přepočtu, nikoliv okamžitě po provedení změny. - Byla přidána další varianta výstupu do tabulek Microsoft Excel a sice přehled po nákladových střediscích. - Do tištěné sestavy typu Osobní list by doplněna možnost současného tisku originálních i změněných registrací. 4. Nastavení a výpočet docházky: - Byla doplněna možnost volby, jak zpracovat přestávku na konci směny, nyní je možné parametrem Přestávky na konci u každé z pracovních směn zvolit jednu z následujících variant: a) zachování stávajícího nastavení, kdy se přestávka strhne a vykáže i na konci směny. Změny a nové funkce v aktuálních revizích Strana 11

12 b) posunutí konce uznané odpracované doby na začátek přestávky, čímž tedy nedojde k překročení maximální délky nepřetržité práce, ale žádná přestávka se nevykazuje c) ignorování (tedy nestržení) přestávky. - Ke všem třem kategoriím docházkových kont byl přidán nový parametr Sazba, který umožňuje zadat hodinovou sazbu v korunách pro účely exportu do mezd. - K doplňkovým kontům byl doplněn parametr Odečítat saldo umožňující odečíst od vypočtené hodnoty konta výsledné saldo dne (lze tak např. získat denní počet odpracovaných hodin bez přesčasů). 5. Přístupový systém: - Bylo přidána nová úloha Kniha návštěv určená pro evidenci návštěv na recepci (vrátnici) s možností přidělení návštěvní karty a to i s aktivním médiem pro vstup do povolených částí objektu. Úloha umožňuje vedení evidence i pro více nezávislých vrátnic současně, obsahuje napojení na evidenci přítomnosti navštívených pracovníků, umožňuje zobrazení telefonního čísla navštíveného pracovníka, zpětný tisk knihy návštěv apod. 6. Technická správa a komunikační server: - Komunikační server ve formě aplikace (PwkJet.exe) nyní používá stejné knihovny jako služba, v důsledku toho také zapisuje události do systémového aplikačního logu a umožňuje spouštění plánovaných úloh na povel. Zároveň se již objevuje pouze jako ikonka v systémové oblasti pracovní plochy Windows. - Bylo doplněno komunikační rozhranní pro nové jednotky SAI Technologic (LE101). - Bylo doplněno komunikační rozhranní pro bezpečnostní systémy Galaxy a Skyla. - Bylo doplněno komunikační rozhranní pro RS485/Ethernet konvertory bez podpory NVT. - Byla doplněna automatická filtrace duplicitních záznamů při vyčítání událostí z jednotek Flexis. 7. Mzdové exporty: - Došlo k rozšíření možností exportu do mzdových systémů Nugget a 6K. - Byl doplněn export pro mzdový systém BYZNYS Win formou přímého zápisu dat na SQL server mzdové agendy. - Do mzdového exportu pro Helios IQ byla doplněna možnost vytvoření samostatných souborů pro základní střediska (pro případy, kdy společný docházkový systém využívá více firem). Strana 12

www.gacc.cz www.gacc.sk Vlastnosti a funkce docházkového/přístupového programu JOB ABACUS PRO 4.xx

www.gacc.cz www.gacc.sk Vlastnosti a funkce docházkového/přístupového programu JOB ABACUS PRO 4.xx www.gacc.cz www.gacc.sk Vlastnosti a funkce docházkového/přístupového programu JOB ABACUS PRO 4.xx ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI job abacus pro 4.XX Docházkový software JOB ABACUS PRO zpracovává v prostředí Windows

Více

ADS DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE

ADS DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE Program ADS je komfortní a sofistikovaný software pro zpracování docházky na základě dat načtených systémem ACS-line. Umožňuje libovolnou práci s daty a výpočty dle nastavených směn

Více

DOCHÁZKA. Webový prohlížeč docházky. Osoby

DOCHÁZKA. Webový prohlížeč docházky. Osoby Webový prohlížeč docházky Slouží ke zobrazování a případně k jednoduchým úpravám údajů evidovaných v databázi docházkového systému. Na klientském počítači lze použít libovolný internetový prohlížeč, není

Více

Základní vlastnosti docházkového systému verze ENTERPRISE

Základní vlastnosti docházkového systému verze ENTERPRISE Docházkový systém ANeT-Time je určen k evidenci a automatickému zpracování odpracované doby s využitím identifikačních médií. Nahrazuje doposud používané ruční způsoby evidence docházky a poskytuje rychlé,

Více

NOVINKY v PROGRAMU DOCHÁZKA ADS

NOVINKY v PROGRAMU DOCHÁZKA ADS NOVINKY v PROGRAMU DOCHÁZKA ADS 4 1.2.2010 Uživatelské prostředí nové grafické prostředí programu rychlé menu ve dvou režimech - pouze ikony, ikony s popisem implementace Drag & Drop při přiřazování kalendáře,

Více

Novinky ve verzi 1.14 (datum vydání 2. 4. 2014)

Novinky ve verzi 1.14 (datum vydání 2. 4. 2014) Novinky ve verzi 1.14 (datum vydání 2. 4. 2014) Zpracování docházky jako automatizovaná služba Největší novinkou v této verzi aktualizace je zajisté automatizovaná služba zpracování docházky zaměstnanců.

Více

SW Aktion verze 5.1. Seznam změn a nových funkcí

SW Aktion verze 5.1. Seznam změn a nových funkcí SW Aktion verze 5.1 Seznam změn a nových funkcí Přidán nový typ adresového bodu pro terminál AXT-3xx/5xx Doplněna nová agenda Monitor událostí - sledování on-line průchodů na vybraných zařízeních přímo

Více

Docházka INTRAWEB. Osobní údaje

Docházka INTRAWEB. Osobní údaje Docházka INTRAWEB Ve docházkovém systému je možno používat také tenkého klienta. Přes internetový prohlížeč je možno sledovat docházku zaměstnanců, žádat o dovolenou, schvalovat docházku, atd. Zákazníci,

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Novinky v programu Stravné 4.56

Novinky v programu Stravné 4.56 Novinky v programu Stravné 4.56 Barevné odlišení přihlášky i odhlášky z jiné stanice v pokladním dialogu Pokud si strávník provádí změnu objednávky stravy jinde než v kanceláři (objednací box, internet,

Více

VLASTNOSTI A FUNKCE JOB ABACUS PRO 3.XX

VLASTNOSTI A FUNKCE JOB ABACUS PRO 3.XX VLASTNOSTI A FUNKCE DOCHÁZKOVÉHO PROGRAMU JOB ABACUS PRO 3.XX ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI job abacus pro 3.XX Docházkový software JOB ABACUS PRO zpracovává v prostředí Windows data z docházkových a přístupových

Více

Novinky v programu Stravné 4.47

Novinky v programu Stravné 4.47 Novinky v programu Stravné 4.47 Nový pokladní dialog (S44701/S) dialog pro přihlášky a odhlášky lze lépe ovládat myší. Umístění: tlačítka kap. 3. Základní činnosti. Pokladní dialog Nastavení stravovacích

Více

RON PORTÁL, RON KLIENT

RON PORTÁL, RON KLIENT RON PORTÁL, RON KLIENT PROGRAM PREZENTACE Představení společnosti Obecně o RON portálu Seznámení s vlastnostmi jednotlivých agend Přínosy nasazení portálu ve vaší společnosti Řešení pro mobilní telefony

Více

Docházkový systém Docházka 3000 - Software

Docházkový systém Docházka 3000 - Software Docházkový systém Docházka 3000 - Software - Propracovaný čistě český program Docházka 3000 vyhovující naší legislativě (plus slovenská lokalizace) - Snadná instalace, jednoduché ovládání, možnost síťového

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

Stravovací systém v Docházce 3000

Stravovací systém v Docházce 3000 Stravovací systém v Docházce 3000 Stravovací systém je možné řešit čistě jen na základě SW modulu Obědy, který je součástí Docházky 3000. Pak se ale aplikace zúží jen na příjem objednávek jídel od zaměstnanců,

Více

Reporting. Ukazatele je možno definovat nad libovolnou tabulkou Helios Orange, která je zapsána v nadstavbě firmy SAPERTA v souboru tabulek:

Reporting. Ukazatele je možno definovat nad libovolnou tabulkou Helios Orange, která je zapsána v nadstavbě firmy SAPERTA v souboru tabulek: Finanční analýza Pojem finanční analýza Finanční analýza umožňuje načítat data podle dimenzí a tyto součty dlouhodobě vyhodnocovat. Pojem finanční analýza není nejpřesnější, protože ukazatele mohou být

Více

DOCHÁZKOVÝ A PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM MADAM WHITEPAPER V. 2

DOCHÁZKOVÝ A PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM MADAM WHITEPAPER V. 2 DOCHÁZKOVÝ A PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM MADAM WHITEPAPER V. 2 ECM SYSTEM SOLUTIONS 2014 MADAM MaDaM je modulový systém pro evidenci nejen docházky. Jednoduchost obsluhy, intuitivnost ovládání, moderní vzhled a

Více

Obsah. 2013 GACC spol. s r.o., Na Mlékárně 379, 666 01 Tišnov Strana 2/37

Obsah. 2013 GACC spol. s r.o., Na Mlékárně 379, 666 01 Tišnov Strana 2/37 Obsah 1. Komunikační program CantLinkPro 3-4 2. Popis funkcí stravovacího programu 5-6 3. Jídelní lístky 7-11 4. Účty strávníků 12-13 5. Jídla 14 15 6. Kategorie strávníků 16 7. Jídelní šablony 17 7.1

Více

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Pro chod programu je nutné mít nainstalované databázové úložiště, které je připraveno v instalačním balíčku GAMP, který si stáhnete z našich webových

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

Prezentace Docházkový systém www.list7.cz

Prezentace Docházkový systém www.list7.cz DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM NEJJEDNODUŠŠÍ VERZE Modul Docházkový systém je velmi úzce spjat s personalistikou, proto základní verzi modulu Personalistika dodáváme zdarma spolu s ním. Docházkový systém řeší jednoduchým

Více

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL příručka uživatele Obsah 1. Úvod 2. Instalace čtečky 3. Instalace programu 4. Nastavení programu 4.1. Nastavení směny 4.2. Nastavení přesčasů 4.3. Nastavení výjimek

Více

ver Manuál Docházka

ver Manuál Docházka ver. 11.5.0.0 Manuál Docházka Modul Docházka Program docházka je volitelnou součástí systému DMS Klient. Umožňuje sledovat u všech zaměstnanců čas strávený na pracovišti a skutečně odpracovaný čas produktivních

Více

3.2. Výchozí obrazovka Přihlášení uživatele. Ve výchozím stavu modul umožňuje pouze prohlížení jídelníčku bez všech definovaných omezení.

3.2. Výchozí obrazovka Přihlášení uživatele. Ve výchozím stavu modul umožňuje pouze prohlížení jídelníčku bez všech definovaných omezení. 3.2. Výchozí obrazovka Ve výchozím stavu modul umožňuje pouze prohlížení jídelníčku bez všech definovaných omezení. 3.3. Přihlášení uživatele Zobrazení dialogu pro přihlášení provedete kliknutím na tlačítko

Více

Novinky v programu Stravné 4.55

Novinky v programu Stravné 4.55 Novinky v programu Stravné 4.55 Tisk potvrzení o uhrazené částce za školné V souladu se Zákonem České národní rady č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu a se Zákonem č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče

Více

Obsah. 2011 GACC spol. s r.o., Na Mlékárně 379, 666 01 Tišnov Strana 2/31

Obsah. 2011 GACC spol. s r.o., Na Mlékárně 379, 666 01 Tišnov Strana 2/31 Obsah 1. Komunikační program CantLinkPro 3-4 2. Popis funkcí 5-6 3. Jídelní lístky 7-10 4. Účty strávníků 11-12 5. Jídla 13 14 6. Kategorie strávníků 15 7. Jídelní šablony 16-19 8. Výdejové úseky 20 9.

Více

9 Sledování docházky. Spuštění modulu. Záložka Výběr uživatele

9 Sledování docházky. Spuštění modulu. Záložka Výběr uživatele 9 Sledování docházky Uživatelský modul Sledování docházky realizuje pracovní výkaz zaměstnance v elektronické podobě se všemi výhodami z toho plynoucími (automatické sčítání, převody do dalšího měsíce,

Více

Pracovní dny. Pracovní doby

Pracovní dny. Pracovní doby Software Modul docházky - MDO Evidence a vyhodnocení docházky osob, verze 4 Rozšiřující modul Aktion Široké možnosti nastavení parametrů Tvorba pracovních kalendářů Definice různých typů pracovních dnů

Více

EVIDENCE DOCHÁZKY. Úvod

EVIDENCE DOCHÁZKY. Úvod Úvod Program pro evidenci docházky je nadstavbou pro mzdy PREMIER. Všechny údaje jako pracovníci, pracovní doby, směny a svátky se nastavují v mzdách. Výhodou je že v docházce jsou stále aktuální údaje

Více

51 Docházka externistů

51 Docházka externistů 51 Docházka externistů Uživatelský modul Docházka externistů slouží ke zpracování podkladu pro výpočet mzdy všem externím zaměstnancům. Za externí zaměstnance jsou považováni ti, kteří nemají účet v informačním

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Vážení uživatelé, předkládám Vám mimořádnéčíslo informačního zpravodaje, které obsahuje podrobnější informace o provedení

Více

Tematická příručka. k informačnímu systému Cygnus

Tematická příručka. k informačnímu systému Cygnus KONTAKT Hot-linka: 543 213 606 E-mail: servis@iscygnus.cz Tematická příručka k informačnímu systému Cygnus Přehled přítomnosti verze 7.17 2 Obsah 1 Přehled přítomnosti... 4 1.1 Jak zadat klientovi nepřítomnost?...

Více

Allegro release 2.00 ( do )

Allegro release 2.00 ( do ) Allegro release 2.00 (19.8.2016 do 16.9.2016) Účetnictví Tisk účetních reportů Do tisku účetních reportů (sestava dle uživatelské definice) byla doplněna možnost místo sloupce předchozího období tisknout

Více

Novinky v aplikaci AME ve verzi 1.11

Novinky v aplikaci AME ve verzi 1.11 v aplikaci AME ve verzi 1.11 v kartě zaměstnance lze evidovat celou řadu nových údajů: titul před jménem, titul za jménem, bydliště, měsíční plat, telefon, mobil, zaměstnán od, číslo účtu a pojišťovna.

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

Následně je již možné provést vlastní přenos číselníků do Dotykačky a to v menu Sklad / Akce / Dotykačka / Export. Zde systém nejprve provede

Následně je již možné provést vlastní přenos číselníků do Dotykačky a to v menu Sklad / Akce / Dotykačka / Export. Zde systém nejprve provede Adresář Nové údaje pro zadání fyzické osoby s možností kontroly insolvence V adresáři firem je nyní možné zapsat i údaje o fyzické osobě. Pokud zároveň budete mít placenou funkci Credit Check hlídání insolvence

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál Uživatelský manuál Obsah Základní informace a nastavení... 3 Nastavení přístupu... 4 Registrace docházky... 5 Editace vlastní docházky... 5 Ovládaní z mobilní aplikace... 6 Konfigurace mobilní aplikace...

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV

Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV Obsah Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV... 2 Nastavení systému... 2 Úloha Klasifikace CPV... 3 Úloha Limity CPV... 3 Postup vytvoření limitu CPV... 3 Karta Seznam CPV... 4 Funkce úlohy

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Demeter Jurista 2007 16.12.2007 Obsah Obsah... 2 Instalace programu... 3 Spuštění programu... 3 Popis hlavního panelu... 4 Menu... 4 Panel Vinotéka...

Více

ELEKTRONICKÝ PRACOVNÍ VÝKAZ příručka pro uživatele verze: listopad 2009

ELEKTRONICKÝ PRACOVNÍ VÝKAZ příručka pro uživatele verze: listopad 2009 ELEKTRONICKÝ PRACOVNÍ VÝKAZ příručka pro uživatele verze: listopad 2009 Aplikace slouží pro časovou evidenci práce na projektech formou vykazování měsíčního souhrnu odpracovaných hodin (timesheet). Elektronická

Více

Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015)

Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015) Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015) Upraven nástroj pro přípravu dat k podání výkazu o poskytovaných sociálních službách na MPSV. Data o klientech a zaměstnancích připravíte v několika jednoduchých

Více

EvMO postup při instalaci

EvMO postup při instalaci EvMO2017 - postup při instalaci 1 Program EvMO2017 je distribuován v přenosné verzi. Obsahuje datové a systémové soubory. Pro jeho komfortní zprovoznění byl vytvořen jednoduchý instalační program. Ten

Více

RDS Rapid Data Systém

RDS Rapid Data Systém Návod na obsluhu pokladních a objednávkových terminálů RDS Rapid Data Systém Úvod RDS (Rapid Data Systém) je parametrický systém pokladních a objednávkových terminálů. Jednotlivé terminály mají programově

Více

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Elektronická evidence tržeb v KelSQL / KelEXPRESS / KelMINI

Elektronická evidence tržeb v KelSQL / KelEXPRESS / KelMINI Elektronická evidence tržeb v KelSQL / KelEXPRESS / KelMINI (dále jen KelSQL) Základní informace o EET získáte na etrzby.cz, tento návod Vás provede nezbytnými kroky od získání certifikátu, přes prvotní

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

Docházka 3000 Export dat v XML formátu

Docházka 3000 Export dat v XML formátu Docházka 3000 Export dat v XML formátu Docházkový systém obsahuje od verze 6.33 z 12.7.2012 podporu pro export sumárních dat výsledovky rozšířený o některé další položky do souboru ve formátu XML. Tímto

Více

Z verze 10.1g na verzi 11.1d. 1 Nové: Formulář DPH pro rok 2011 2 Nové: Kopírování A a B v přiznání k DPH. Z verze 10.1e na verzi 10.

Z verze 10.1g na verzi 11.1d. 1 Nové: Formulář DPH pro rok 2011 2 Nové: Kopírování A a B v přiznání k DPH. Z verze 10.1e na verzi 10. Z verze 10.1g na verzi 11.1d 1 Nové: Formulář DPH pro rok 2011 2 Nové: Kopírování A a B v přiznání k DPH Z verze 10.1e na verzi 10.1g 1. Oprava: Výkazy v závěrce Z verze 10.1c na verzi 10.1e 1. Oprava:

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2006, v 2.0

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2006, v 2.0 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2006, v 2.0 Demeter Jurista 2006 25.01.2006 Obsah Obsah...2 Instalace programu...3 Spuštění programu...3 Popis hlavního panelu...3 Menu...4 Panel Regály...4

Více

Manuál pro uživatele aplikace FUEL 2000 Enterprise

Manuál pro uživatele aplikace FUEL 2000 Enterprise aplikace FUEL 2000 Enterprise Zpracoval: Ondřej Bejšovec JS Petrol s.r.o. Autor programu: UNICODE Systems, s.r.o. Ruská ul.14 674 01 Třebíč IČO: 26224992-1 - Úvod a přihlášení do systému 1) O systému Srdcem

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

MZDY 7 PROFI - MZDOVÝ A PERSONÁLNÍ SYSTÉM CENÍK

MZDY 7 PROFI - MZDOVÝ A PERSONÁLNÍ SYSTÉM CENÍK JÍDELNA PŘÍSTUPY DOCHÁZKA PERSONALISTIKA MZDY SKLAD MAJETEK ZAKÁZKY RON PORTÁL JÍDELNA PŘÍSTUPY DOCHÁZKA DOCHÁZKA MINI PERSONALISTIKA MZDY SKLAD MAJETEK ZAKÁZKY MZDY 7 - MZDOVÝ A PERSONÁLNÍ SYSTÉM Mzdový

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

Databáze MS-Access. Obsah. Co je to databáze? Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová

Databáze MS-Access. Obsah. Co je to databáze? Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová Databáze MS-Access Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová Obsah Principy a možnosti databází. Uložení dat v databázi, formáty dat, pole, záznamy, tabulky, vazby mezi záznamy. Objekty databáze

Více

RON PORTÁL, RON KLIENT, KIOSKY

RON PORTÁL, RON KLIENT, KIOSKY RON PORTÁL, RON KLIENT, KIOSKY PROGRAM PREZENTACE Představení společnosti Obecně o RON portálu Seznámení s vlastnostmi jednotlivých agend Přínosy nasazení portálu ve vaší společnosti Řešení pro mobilní

Více

CYCLOPE EMPLOYEE SURVEILLANCE - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE EMPLOYEE SURVEILLANCE - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE EMPLOYEE SURVEILLANCE - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Employee Surveillance - Uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Použití produtku CESS... 2 2.1. Administrace CESS... 3 2.1.1.

Více

SECTRON s.r.o. Výstavní 2510/10, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory +420 595 626 333, sales@sectron.cz

SECTRON s.r.o. Výstavní 2510/10, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory +420 595 626 333, sales@sectron.cz Datum posledního záznamu: 5.12.2012 Verze 2.3.3.1 Výrobní kód 1212 2012-12 Aktualizován manuál Napájecí konektor změněn na 2-pinový MRT9 Přidáno rozhraní pro připojení záložního Pb akumulátoru 12 V, max

Více

Rizikové procesy. 1. Spuštění modulu Rizikové procesy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Rizikové procesy

Rizikové procesy. 1. Spuštění modulu Rizikové procesy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Rizikové procesy Rizikové procesy Modul slouží k evidenci rizik a zpracovávání mapy rizik za jednotlivé součásti a VUT. Přístupová práva k tomuto modulu mohou získat manažeři rizik a výbor pro řízení rizik. 1. Spuštění

Více

ONI system Notifikace a pravidla + vícenásobný filtr

ONI system Notifikace a pravidla + vícenásobný filtr ONI system Notifikace a pravidla + vícenásobný filtr 2015 BüroKomplet, s.r.o. Obsah Notifikace a pravidla... 3 Jak nastavit notifikace... 3 Práce v uživatelském rozhraní nového pravidla... 4 Příklad:...

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Dotykova obrazovka v programu TRIFID

Dotykova obrazovka v programu TRIFID Dotykova obrazovka v programu TRIFID V současném provedení je ve fázi testování, předpokládá se tedy její spouštění z hlavní nabídky programu TRIFID. K nastavení a spuštění je tedy nutné mít připojenou

Více

Novinky a změny v systému DUNA MZDY verze 2014.1.01

Novinky a změny v systému DUNA MZDY verze 2014.1.01 Novinky a změny v systému DUNA MZDY verze 2014.1.01 PERSONALISTIKA Evidence pracovníků V ovládacím panelu přibyla možnost kontroly rodných čísel na insolvenci s následnou tiskovou sestavou pracovníků v

Více

Upgrade 11/2016 Výběr z novinek verze 11/2016

Upgrade 11/2016 Výběr z novinek verze 11/2016 Ekonomický systém Entry Obsah upgrade 11/2016 strana 1 MODUL elektronická evidence TRŽEB (EET) Upgrade 11/2016 Výběr z novinek verze 11/2016 Elektronická evidence tržeb je řešena v programu ENTRY v běžném,

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

MZDY- novinky 2014. Ing. Jan Sejpka 29.5.2014

MZDY- novinky 2014. Ing. Jan Sejpka 29.5.2014 MZDY- novinky 2014 Ing. Jan Sejpka 29.5.2014 OBSAH Nárok na dovolenou - pravidelná x nepravidelná pracovní doba Stravenky Srážky z hlediska OSŘ a občanského zákoníku Pracovní konta Konto přesčasů a Konto

Více

Dynavix 10: Evidence jízd

Dynavix 10: Evidence jízd Dynavix 10: Evidence jízd Stručný návod k použití Copyright 2004-2011 Telematix Software a.s. Všechna práva vyhrazena. Úvod Nadstandardní funkce Evidence jízd doplněná o funkci sledování spotřeby umožňuje

Více

Program Klient / KontoPro odesílání dokladů do EET (od verze 7.02.a)

Program Klient / KontoPro odesílání dokladů do EET (od verze 7.02.a) Program Klient / KontoPro odesílání dokladů do EET (od verze 7.02.a) Tržby do EET vstupují přes vystavený pokladní doklad, po zápisu se odesílá online datová zpráva, Finanční správa ze systému zašle potvrzení

Více

Docházkový systém modul E-PORTÁL

Docházkový systém modul E-PORTÁL Docházkový systém modul E-PORTÁL E-PORTÁL slouží k prohlížení docházky pomocí internetového prohlížeče, na základě přiřazených práv jednotlivým zaměstnancům (uživatelům). V E-PORTÁLu lze také plánovat

Více

Novinky ve verzi 1.0.6

Novinky ve verzi 1.0.6 Novinky ve verzi 1.0.6 Filtr střediska, editační skupiny aplikace filtru ihned po potvrzení Tlačítka odpovídající položkám hlavního menu možnost schovat nebo zobrazit tlačítka Přidělené editační skupiny

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID

Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID V současné verzi je možné ovládat pouze klasický prodej, funkce pro variantu GASTRO (účtování na jednotlivé stoly, tisk do kuchyně) jsou zatím ve vývoji. Nastavení

Více

Verso minulost, současnost a budoucnost

Verso minulost, současnost a budoucnost Verso minulost, současnost a budoucnost Aleš Drábek Ing. Petr Štěpánovský 25.4.2012 Třešť Odbor informačních systémů OIS 1 Obsah prezentace Včasné rozpočtové varování Úpravy ve verzi 3.9 a 4.0 CP, Workflow

Více

Nové funkcé programu TRIFID 2015

Nové funkcé programu TRIFID 2015 Nové funkcé programu TRIFID 2015 Popis rozdílů verze 6.30 oproti verzi 6.20 Třetí sazba DPH V případě potřeby je možné nastavit program pro použití třech sazeb DPH (pro rok 2015 jsou do druhé snížené sazby

Více

KREDITCUS. centrální úhradový systém

KREDITCUS. centrální úhradový systém centrální úhradový KREDITCUS návrh řešení centralizovaného informačního a identifikačního u pro zajištění úhrad za služby poskytované univerzitou... požadované cíle projektu Základním cílem projektu je

Více

FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY

FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY 1. POUŽITÍ FIREMNÍHO CERTIFIKÁTU 1.1 Stručný popis Firemní certifikát je nový typ certifikátu, který Vám umožní zrychlit a zjednodušit Vaši práci.

Více

Zpravodaj. Uživatelská příručka. Verze

Zpravodaj. Uživatelská příručka. Verze Zpravodaj Uživatelská příručka Verze 02.01.02 1. Úvod... 3 2. Jak číst tuto příručku... 4 3. Funkčnost... 5 3.1. Seznam zpráv... 5 4. Ovládání programu... 6 4.1. Hlavní okno serveru... 6 4.2. Seznam zpráv...

Více

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ TACHOTel manuál 2 TACHOTel Obsah Foreword I Úvod 0 3 1 Popis systému... 3 2 Systémové... požadavky 4 3 Přihlášení... do aplikace 5 II Nastavení aplikace 6 1 Instalace... a konfigurace služby ATR 6 2 Vytvoření...

Více

24 Uživatelské výběry

24 Uživatelské výběry 24 Uživatelské výběry Uživatelský modul Uživatelské výběry slouží k vytváření, správě a následnému používání tématicky seskupených osob a organizací včetně jejich kontaktních údajů. Modul umožňuje hromadnou

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

Uživatelský manuál pro aplikaci Panda (pro rodiče)

Uživatelský manuál pro aplikaci Panda (pro rodiče) Uživatelský manuál pro aplikaci Panda (pro rodiče) 1 Obsah Úvod... 3 Přihlášení do systému, zapomenuté heslo...3 Hlavní menu... 3 Základní práce se systémem...4 Funkčnosti Úvod a O aplikaci...4 Funkčnosti

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

APS Administrator.VIS

APS Administrator.VIS APS Administrator.VIS Evidence návštěv v systémech APS (rozšiřující programový modul pro APS Administrator) Instalační a uživatelská příručka 2004 2015, TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, 253 00 Praha

Více

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android.

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Úvod popis funkcí softwaru. Nový doklad Ceník Kontakty Doklady Nastavení Reporty Import Export Přihlášení

Více

BM Software, Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi. Převody přesčasů / nedočasů v systému Docházka 3000

BM Software, Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi. Převody přesčasů / nedočasů v systému Docházka 3000 BM Software, Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů Tel: 519 430 765, Mobil: 608 447 546 e-mail: bmsoft@seznam.cz web: http://www.dochazka.eu

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

APS Administrator.OP

APS Administrator.OP APS Administrator.OP Rozšiřující webový modul pro APS Administrator Přehled přítomnosti osob v oblastech a místnostech Instalační a uživatelská příručka 2004 2013,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha,

Více

Modul Účetní centrála Efektivní řešení pro přenos dokladů mezi účetními firmami a jejich klienty

Modul Účetní centrála Efektivní řešení pro přenos dokladů mezi účetními firmami a jejich klienty Modul Účetní centrála Efektivní řešení pro přenos dokladů mezi účetními firmami a jejich klienty Copyright 2009 CÍGLER SOFTWARE, a.s. Money S3 - Účetní centrála 1 Obsah Účetní centrála / Účetní klient...

Více

JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL

JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL Spolupráce s fiskální tiskárnou Elcom EFox 1 / 9 JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL Spolupráce s fiskální tiskárnou Elcom EFox 2012 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz

Více

Řízení lidských zdrojů

Řízení lidských zdrojů Řízení lidských zdrojů Nový pohled na pracovní pozici, školení, lékařskou péči, pracovní výkazy, odměny Jana Forejtová Řízení lidských zdrojů seznamte se prosím Jde o novou skupinu úloh zaměřenou na problematiku

Více

ŠEST SNADNÝCH KROKŮ KE SPUŠTĚNÍ NÁVOD

ŠEST SNADNÝCH KROKŮ KE SPUŠTĚNÍ NÁVOD ŠEST SNADNÝCH KROKŮ KE SPUŠTĚNÍ NÁVOD www.aktion.cz Šest snadných kroků ke spuštění Před prvotním nastavení aplikace je nutné, abyste měli správně zapojený hardware (kontrolery, terminály, snímače) dle

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

Program pro tvorbu technických výpočtů. VIKLAN - Výpočty. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu. Ing.

Program pro tvorbu technických výpočtů. VIKLAN - Výpočty. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu. Ing. Program pro tvorbu technických výpočtů VIKLAN - Výpočty Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Ing. Josef Spilka VIKLAN - Výpočty Verse 1.10.5.1 Copyright 2010 Ing. Josef Spilka.

Více