Reporting. Ukazatele je možno definovat nad libovolnou tabulkou Helios Orange, která je zapsána v nadstavbě firmy SAPERTA v souboru tabulek:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Reporting. Ukazatele je možno definovat nad libovolnou tabulkou Helios Orange, která je zapsána v nadstavbě firmy SAPERTA v souboru tabulek:"

Transkript

1 Finanční analýza Pojem finanční analýza Finanční analýza umožňuje načítat data podle dimenzí a tyto součty dlouhodobě vyhodnocovat. Pojem finanční analýza není nejpřesnější, protože ukazatele mohou být jak finanční tak i množstevní. Hlavním požadavkem finanční analýzy je výpočet ukazatelů podle definovaných dimenzí, jejich uchování pro další zpracování a vyhodnocení v rámci Helios Orange. Ukazatele je možno definovat nad libovolnou tabulkou Helios Orange, která je zapsána v nadstavbě firmy SAPERTA v souboru tabulek: Ukazatele finanční analýzy lze definovat z libovolných sloupců, které jsou definovány v tabulce sloupců Helios Orange a v uživatelských atributech. 1

2 Praktické ukázky finanční analýzy Ukazatele podle hodin příklad tržby podle roků, měsíců (podobdobí) a hodin. Druhým příkladem je výroba v kusech za středisko za rok, týdny a hodiny. 2

3 Dalším příkladem může být ukazatel za týdny viz např. tržby podle středisek konkrétní údaj zobrazí výši tržeb v Kč za rok a příslušný týden v roce. Dalším příkladem může být procento zmetkovitosti podle středisek za jednotlivé týdny. 3

4 Ukazatele podle měsíců jsou nejčastěji zobrazovanými např. vývoj pohledávek po splatnosti za organizace. Více ukazatelů lze spojovat do jednoho přehledu a sumarizovat za firmu celkem viz. struktura pohledávek po splatnosti. 4

5 Čtvrtletí jsou další zobrazovanou dimenzí údaje ve všech časových dimenzích lze porovnávat s průměrem ukazatele, dále lze nastavit podíly a procenta mezi obdobími viz. tržby organizací. Všechny ukazatele lze zobrazit za jednotlivé roky. 5

6 Popis funkcionality finanční analýzy Časová dimenze může nabývat následujících hodnot: Dny výpočet v rámci roku a měsíců za jednotlivé dny, zobrazuje se maximálně 31 sloupců, řádek je vždy platný pro zvolený rok a měsíc. Týdny výpočet v rámci roku podle týdnů je naprogramována speciální funkce pro identifikaci týdnů, zobrazuje se maximálně 53 sloupců. Měsíce výpočet v rámci měsíců v rámci roku zobrazí se maximálně 12 sloupců. Čtvrtletí v rámci roku čtvrtletí zobrazí se maximálně 4 sloupce. Dny v roce v rámci roku jednotlivé dny sumarizované bez ohledu na měsíční období slouží k identifikaci denních intervalů v rámci roku maximálně 31 sloupců. Dny v týdnu v roce vždy maximálně 7 sloupců sumarizováno podle dnů v týdnů pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle bez ohledu na měsíční a týdenní období. Dny v týdnu v měsíci vždy maximálně 7 sloupců sumarizováno podle dnů v týdnů pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle s ohledem na měsíční a bez ohledu na týdenní období. Dny v týdnu v týdnu vždy maximálně 7 sloupců sumarizováno podle dnů v týdnů pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle s ohledem na měsíční a na týdenní období. Konkrétní dny konkrétní zadané dny v intervalu. Hodiny dne - výpočet podle hodin v rámci konkrétního dne. Hodiny v týdnu výpočet podle hodin v rámci konkrétního týdne. Hodiny v měsíci výpočet podle hodin v rámci konkrétního měsíce bez ohledu na dny a týdny. Hodiny v roce výpočet podle hodin v rámci konkrétního roku bez ohledu na dny, týdny a měsíce. Průběžné stavy naplní se průběžně počítané stavy od počátku do konce sledovaného období. 6

7 Příklad vývoj pohledávek podle organizací. Operace - zvolená operace, může nabývat následujících hodnot. Sumace součty za zvolená období. Maximum vybírá maximální hodnotu v rámci zadané dimenze. Minimum vybírá minimální hodnotu v rámci zadané dimenze. Počet počet položek (např. dokladů) v rámci zadané dimenze. Průměr průměr v rámci zadané dimenze. Počítaný průměr Postupný včetně PS počítá se jako období /3, /4 apod. včetně PS. Počítaný průměr Postupný bez PS počítá se jako období 01+02/2, /3 apod. mimo počátečních stavů. Koncový včetně počátečních stavů součet za všechna období včetně počátečních stavů / počtem zpracovávaných období. Koncový bez počátečních stavů součet za všechna období mimo počátečních stavů / počtem zpracovávaných období. Nadřízený ukazatel možnost sumarizovat a napojit do jednoho přehledu i data z jiného ukazatele, např. máme v jedné tabulce historická data a chceme je sloučit do jednoho přehledu společně s aktuálními daty, v tomto případě u historických dat zadáme obdobný ukazatel pro data aktuální. 7

8 Postup definice výpočtu Při definici výpočtu postupujeme následujícím způsobem: a) Jaký numerický údaj chci počítat. b) Za kterou časovou dimenzi den, týden, měsíc, čtvrtletí. c) Které datum použijeme pro datumový výpočet. d) Podle kterých údajů budeme chtít data seskupovat. e) Jakým filtrem chceme data omezit. Záložka definice výpočtu Na záložce definice výpočtu se definuje seskupení dat a filtrace. Volba filtru ze sestav umožní pro filtraci zvolit uživatelskou sestavu zadanou přímo ve volbě nastav z definovaného přehledu na tabulce. Funkce nad přehledem ukazatelů Aktualizace Export a import Export GIST funkce provede export dat do exportní tabulky pro GIST u ukazatelů, s příznakem exportu pro GIST. Funkce nejdříve smaže původní záznamy a poté provede export. 8

9 Hromadná změna Funkce umožní hromadnou změnu vybraných údajů ukazatele. Kopie ukazatele Funkce umožní kopírovat definici ukazatele. Kopírovat lze pouze ukazatel, ke kterému má příslušný uživatel právo na opravu ukazatele. Funkce současně kopíruje práva na příslušný ukazatel. Nastavení práv Práva na ukazatele se dají nastavit dvěma způsoby: Na datový zdroj tabulku. Přímo na ukazatel. 9

10 Způsob nastavení práv nad tabulkami je shodný s nastavením práv přímo na ukazatel. Hromadné nastavení práv Jak pro tabulky tak i ukazatele lze nastavovat práva hromadně. Připojené ukazatele Jak již bylo zmíněno výše, lze v přehledech zobrazovat vícero ukazatelů. Pokud chceme k danému ukazateli připojit jiné ukazatele, slouží k tomu funkce připojené ukazatele. Základní přehled Základní přehled je základním zobrazením nadstavby nad finanční analýzou. Funkce umožní zobrazovat data nad různými dimenzemi: 10

11 Základní přehled Finanční analýza Přehled finanční analýzy se liší od základního přehledu pouze způsobem zobrazení dat. Pro každého uživatele se vytvoří příslušný záznam finanční sestavy, pod který se vždy načítají příslušná data. Záznam finanční sestavy si se sebou nese i definici práv z ukazatele. Po opuštění se data odstraní. Stejně tak se tvoří přednastavená sestava pro zobrazení dat jako pro základní přehled. Data se zobrazí vždy v grafickém znázornění, data nelze prozatím sumarizovat. Měsíce Následující informace vesměs platí jak pro základní přehled, tak i pro finanční analýzu. 11

12 Sumarizace Firma základní přehled funkce provede výpočet za firmu celkem a zobrazí data za podnik celkem, není nutné tak stanovit zvlášť ukazatele za celopodnikové výsledky. Firma finanční analýza funkce provede výpočet za firmu celkem a zobrazí data za podnik celkem, není nutné tak stanovit zvlášť ukazatele za celopodnikové výsledky. Počitatelné atributy Období celkem Období celkem součet za období celkem za zobrazovanou dimenzi. Indexy mezi obdobími Indexy mezi jednotlivými sloupci např. poměr únoru k lednu. Index meziroční Index 01 mezi roky například máme přehled podle měsíců index udává podíl mezi lednem zobrazovaného roku a lednem minulého roku. Procenta meziroční Procento 01 mezi roky například máme přehled podle měsíců procento je výsledek výpočtu dle následujícího vzorce A01/MO1*100 udává podíl mezi lednem zobrazovaného roku a lednem minulého roku vynásobeného 100. Rozdíl mezi obdobími Rozdíl 02 mezi rozdíl mezi sloupcem 2 a sloupcem 1 aktuálního období u čtvrtletí rozdíl mezi II.Q a I.Q zobrazovaného roku. Rozdíly meziroční Rozdíl 01 mezi roky rozdíl mezi sloupcem 1 zobrazovaného roku a mez sloupcem 1 minulého roku. 12

13 Kontaktní jednání Volba kontaktní jednání umožňuje přiřadit vybrané organizace, popřípadě kmenové karty pod kontaktní jednání. Vložit firmy pod kontaktní jednání na základě finanční analýzy vybereme organizace, které budeme chtít zařadit pod kontaktní jednání. Poté spustíme akci vložit firmy na kontaktní jednání. Nabídne se nám přehled kontaktních jednání zvolíme kontaktní jednání nabídka zboží. 13

14 Potvrdíme přenos vybrané organizace se nám zařadí pod kontaktní jednání. Obdobným způsobem funguje přiřazení kmenových karet a sortimentu pod kontaktní jednání. 14

15 Oprava dimenzí Základní přehled, ale též přehled finanční analýzy umožňuje opravu dimenzí, jedná se o přímou opravu číselníků Helios Orange. V současné době je podporována následující oprava dimenzí. Oprava organizací Pokud je přehled napočítán podle organizací, je možno přímo z přehledu opravit příslušnou organizaci spustit standardní formulář Helios Orange. Další opravy dimenzí fungují obdobným způsobem. Přehledy dimenzí Nad označenými záznamy lze spustit funkci pro přehled označených dimenzí funkce slouží zvláště pro hromadné změny. 15

16 Označení záznamů Nad přehledem označím záznamy, které chci poznačit pro pozdější použití. 16

17 Do přehledu zadám atribut označení záznamů. Nyní spustím funkci označení. Záznamy se poznačí a zároveň je možné na takto označené záznamy filtrovat. Podobným způsobem funguje i odznačení záznamů. Funkce pracuje pro každého uživatele odděleně. Primární data Pokud má primární datový zdroj nad tabulkou zadáno číslo přehledu, je možno zobrazit primární data, ze kterého vznikaly sumáře datové analýzy. 17

Obsah 1. INSTITUT NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE... 3 1.1. KONTROLA SPOLEHLIVOSTI PLÁTCE DPH NA ZÁKLADĚ DIČ A DOPLNĚNÍ ZVEŘEJNĚNÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU

Obsah 1. INSTITUT NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE... 3 1.1. KONTROLA SPOLEHLIVOSTI PLÁTCE DPH NA ZÁKLADĚ DIČ A DOPLNĚNÍ ZVEŘEJNĚNÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU Setkání uživatelů IES 1 BRNO 2013 Obsah 1. INSTITUT NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE... 3 1.1. KONTROLA SPOLEHLIVOSTI PLÁTCE DPH NA ZÁKLADĚ DIČ A DOPLNĚNÍ ZVEŘEJNĚNÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU DODAVATELE... 3 1.2. DOTAŽENÍ

Více

Docházkový systém ID-Ware II

Docházkový systém ID-Ware II ID-Ware II Obsah 1.Základní pojmy...8 1.1.Formátovací konvence...8 1.2.Licenční podmínky...8 1.3...8 1.4.Přístupový systém...8 1.5.Administrátor...8 1.6.Uživatel...9 1.7.Uživatelská práva...9 1.8.Nastavení

Více

Popis programu. Určení a funkce programu. Základní funkce programu. ATECO spol. s r.o. 1

Popis programu. Určení a funkce programu. Základní funkce programu. ATECO spol. s r.o. 1 ATECO spol. s r.o. 1 Popis programu Určení a funkce programu Vyhodnocovací program pro službu Podrobný elektronický účet WINPEU umožňuje jednoduchým způsobem vyhodnocovat a dále analyzovat data o telefonních

Více

3.00.01.32 Kontrolní a technické postupy 03/2011

3.00.01.32 Kontrolní a technické postupy 03/2011 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 3 2.1 Výhody... 3 2.2 Základní ovládání... 3 3 Menu... 4 3.1 Menu Soubor... 4 3.1.1 Menu Soubor / Zobrazit včetně archivu... 4 3.1.2 Menu Soubor / Moduly... 4 3.1.3 Menu

Více

MRP - Soubor účetních agend. MRP K/S endy. 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 +420 577 059 250

MRP - Soubor účetních agend. MRP K/S endy. 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 +420 577 059 250 MRP - Soubor účetních agend MRP K/S mzdové agend endy P.. O.. BOX X 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: net: http://www.mr.mrp.cz průvodce uživatele programem

Více

Soft-4-Sale. nečekaně komplexní CRM. autor MTJ Service, s.r.o.

Soft-4-Sale. nečekaně komplexní CRM. autor MTJ Service, s.r.o. Soft-4-Sale nečekaně komplexní CRM autor MTJ Service, s.r.o. Obsah Kapitoly Část I I. den školení PODZIM 2009 1 Zboží a ceny Obrázky v kartách zboží Výběry zboží Ceny a slevy kom plexně 2 CRM 6... 7...

Více

POPIS POLÍ ŘEŠENÍ POHODA BI Scénář Lite Datum aktualizace 29. 2. 2012 STORMWARE s.r.o. Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 SKLADOVÁ KOSTKA... 4 2.1 MĚŘÍTKA - SKLADOVÉ POHYBY... 4 2.2 DIMENZE ATRIBUTY POHYBU... 5 2.3

Více

Uživatelská dokumentace. Watt. verze 1.0 2003 Cominfo a.s.

Uživatelská dokumentace. Watt. verze 1.0 2003 Cominfo a.s. Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Watt verze 1.0 2003 Cominfo a.s. Obsah OBSAH: 1. CO JE TO WATT?...3 1.1. ZÁKLADNÍ POJMY...3 2. SPUŠTĚNÍ APLIKACE...5 2.1. VOLBA JAZYKA...5 2.2. PŘIHLÁŠENÍ

Více

Kontrola účetních výkazů

Kontrola účetních výkazů Kontrola účetních výkazů 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontakty... 3 2 Kontroly definice účtů - Výkazy... 4 2.1 Doklady ve fázi pořízeno... 5 2.2 Doklady v nesprávném stavu... 6 2.3 Bilanční vyrovnanost...

Více

Přiřazení zdrojů. V té to ka pi to le:

Přiřazení zdrojů. V té to ka pi to le: 5 Přiřazení zdrojů V té to ka pi to le: Přiřazení pracovních zdrojů Přiřazení materiálových zdrojů Přiřazení nákladových zdrojů Přiřazení rozpočtových zdrojů Kapitola 5 Přiřazení zdrojů V minulých kapitolách

Více

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2006

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2006 Změny a nové funkce programu APSi za rok 2006 28-12-2006 Volba/změna skladu ze kterého prodáváte zboží. Pokud vydáváte zboží ze skladu např. číslo 1 a vyhledáváte zboží pomocí hypertextu, může se stát

Více

PROGRAM VYHODNOCENÍ DAT MDS A MVNS

PROGRAM VYHODNOCENÍ DAT MDS A MVNS PROGRAM VYHODNOCENÍ DAT MDS A MVNS 1.HLAVNÍ OKNO PROGRAMU 1.1. NASTAVENÍ TISKÁRNY - příkazem lze nastavit příslušnou tiskárnu a způsob tisku pro tisk v programu vyjma karty GRAF okna ENERGIE, ze které

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 1.3 Moduly 4 2. Základní

Více

MeteoDAT manažer meteorologických měření stručný návod k obsluze programu

MeteoDAT manažer meteorologických měření stručný návod k obsluze programu MeteoDAT manažer meteorologických měření stručný návod k obsluze programu Zpracoval: RNDr. Tomáš Litschmann Mgr. Michal Perutka Autoři programu: Mgr. Michal Perutka RNDr. Jan Juroch ing. Rostislav Hrubý

Více

WinShop Basic. Obsah

WinShop Basic. Obsah Obsah 1. Úvod... 3 1.1. První spuštění...3 1.2. Konfigurace PC pro provoz programu WinShop...4 1.3. Než začneme...4 1.4. Vyhledávání v systému WinShop...5 2. Číselníky... 6 2.1. Vlastník...6 2.2. Číselník

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

Popis změn verze 2008.5

Popis změn verze 2008.5 2008 komplexní ekonomický systém Popis změn verze 2008.5 FKsoft Fuksa Ladislav Ing. Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 261 264 125, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz

Více

školení jaro 2008 dokumentace

školení jaro 2008 dokumentace školení jaro 2008 dokumentace řešení složitých procesů malých a středních firem informační systém SOFT-4-SALE I. DEN č t v r t e k 1 0. 4. 2 0 0 8 P R O G R A M Š K O L E N Í 09:30 09:45 ZAHÁJENÍ ŠKOLENÍ

Více

Webdispečink manuál. Leden 2013. www.webdispecink.cz. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5

Webdispečink manuál. Leden 2013. www.webdispecink.cz. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5 Webdispečink manuál Leden 2013 1 Obsah 1 Popis systému... 5 1.1 Podporované internetové prohlížeče... 5 1.2 Způsob detekce jízdy... 5 1.3 Omezení systému... 5 1.4 Přihlášení do systému... 6 1.5 Doporučená

Více

HOTEL TIME, a.s. Manuál k založení rezervace a nastavení cen

HOTEL TIME, a.s. Manuál k založení rezervace a nastavení cen HOTEL TIME, a.s. Manuál k založení rezervace a nastavení cen OBSAH 1. Rezervace... 3 1.1. Založení rezervace... 3 1.1.1. Rezervační formulář... 4 1.1.1.1. Výběr ceny výběr RateCode... 5 1.1.1.2. Vložení

Více

HOTEL TIME, a.s. Manuál nové verze systému 3.4.1.

HOTEL TIME, a.s. Manuál nové verze systému 3.4.1. HOTEL TIME, a.s. Manuál nové verze systému 3.4.1. OBSAH 1. Ceny... 3 1.1. Nastavení cen... 4 1.1.1. Nastavení ceníku... 5 1.1.1.1. Náhled na ceník... 7 1.1.2. Nastavení RateCode... 8 1.1.2.1. Nastavení

Více

KEO4 Majetek. 2015 ALIS spol. s r.o.

KEO4 Majetek. 2015 ALIS spol. s r.o. KEO4 Majetek 27.5.2015 2 KEO4 Majetek Obsah 0 1 Úvod 4 2 Prvotní nastavení 6 2.1 Číselníky... distribuční 7 Druh algoritm u... 7 Druh ceny... 7 Druh pohybu... 7 Druh účtování... 7 Klasifikace... 7 Možné

Více

červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 INVENTÁŘ uživatelská příručka

červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 INVENTÁŘ uživatelská příručka červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 uživatelská příručka autorský kolektiv programu SKA: Ing. Šárka Skalská Ing. Miroslav Skalský Miroslav

Více

16. Mzdy. WINSTROM - modul MZDY. 16.1 Vlastnosti a možnosti programu. 16.2 Stručný návod na zpracování mezd

16. Mzdy. WINSTROM - modul MZDY. 16.1 Vlastnosti a možnosti programu. 16.2 Stručný návod na zpracování mezd WINSTROM - modul MZDY 16. Mzdy Program WinMzdy je program určený na komplexní zpracování mezd malé i velké organizace pracující pod operačním systémem Windows. WinMzdy navazují a dále rozvíjejí dosovský

Více

MRP - Soubor účetních agend. + sklad. 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 +420 577 059 250

MRP - Soubor účetních agend. + sklad. 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 +420 577 059 250 MRP - Soubor účetních agend MRP - Daňová evidence + sklad P.. O.. BOX X 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: net: http://www.mr.mrp.cz průvodce uživatele programem

Více

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti UP E CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování

Více

Změny a nové funkce v aktuálních revizích

Změny a nové funkce v aktuálních revizích Změny a nové funkce v aktuálních revizích Poslední revize dne 13.7.2010 Revize 3.00.0140 1. Kompatibilita: - MyODBC verze 5.1: Do dialogu nastavujícího připojení k MySQL databázovému serveru byla doplněna

Více

Dotazy. V té to ka pi to le:

Dotazy. V té to ka pi to le: 4 Dotazy V té to ka pi to le: Typy dotazů v aplikaci Microsoft Access Vytvoření výběrového dotazu pomocí průvodce Práce v návrhovém zobrazení Výrazy a sumarizace dat Vlastnosti dotazu Aktualizace hodnot

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

Administrátorská příručka k systému Docházka 3000

Administrátorská příručka k systému Docházka 3000 Administrátorská příručka k systému Docházka 3000 Spusťte docházku pomocí ikony Docházka 3000 nebo na PC s docházkou spusťte prohlížeč internetu (Internet Explorer, Mozila Firefox...) a do pole Adresa

Více