Novinky v aplikaci AME ve verzi 1.11

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Novinky v aplikaci AME ve verzi 1.11"

Transkript

1 v aplikaci AME ve verzi 1.11 v kartě zaměstnance lze evidovat celou řadu nových údajů: titul před jménem, titul za jménem, bydliště, měsíční plat, telefon, mobil, zaměstnán od, číslo účtu a pojišťovna. Položku hodinová mzda lze zadávat i jako desetinné číslo. Všechny tyto údaje lze zobrazovat v jednotlivých a celkových sestavách. (Kde? Hlavní okno Zaměstnanci Přidat/Opravit) v jednotlivých sestavách lze upravit už i záhlaví sestavy. K dispozici je celkem 12 položek (oproti původním devíti), které lze vybírat z celkových 26ti dostupných polí. (Kde? Hlavní okno Sestavy Definovat sest. Jednotlivá Přidat/Opravit Definovat záhlaví) u celkových i souhrnných sestav lze zapnout zobrazování součtového řádku na konci sestavy. (Kde? Hlavní okno Sestavy Definovat sest. Celková/Souhrnná Přidat/Opravit Zobrazit součtový řádek na konci sestavy) místo původní normy na den byla zavedena týdenní norma. Tato novinka umožňuje nastavit jinou normu na každý den v týdnu (např. pátky zkrácené) a tím pádem správně spočítat měsíční fond odpracované doby podle počtu jednotlivých dnů v měsíci. (Kde? Hlavní okno Směny Přidat/Opravit) nová položka jízdné, která je možná u každého zaměstnance evidovat v úpravě dat a poté si ji nechat zobrazit v jednotlivých a celkových sestavách (Kde? Hlavní okno Sestavy Úprava dat Ostatní) položky výkonová odměna, mimořádná odměna, stravné, vybraná záloha a mzda v úpravě dat lze zadávat i jako desetinná čísla (Kde? Hlavní okno Sestavy Úprava dat Ostatní) nové nastavení výjimek je-li výjimka zapsána do soboty nebo neděle resp. svátku, lze vypsat příplatek i do sloupečku SO+NE resp. svátek. Další volbou lze nastavit, jestli zadáním výjimky do daného dne se má zvýšit počet odpracovaných dní. (Kde? Hlavní okno Výjimky Přidat/Opravit) možnost vyžadovat otisk prstu pouze u některých zaměstnanců (týká se pouze čteček InTagral Plus Biometrix) (Kde? Hlavní okno Čtečky Autoriz. karet) možnost aktualizovat firmware čteček InTagral Plus (Kde? Hlavní okno Čtečky Konfigurovat Firmware) zobrazování velikosti celkové a zbývající paměti čteček InTagral Plus (Kde? Hlavní okno Čtečky Konfigurovat Obecné informace) částečně přepracován způsob výpočtu docházky, kde pokud bylo zadáno více začátků a konců směn, tak se program nechoval korektně (Kde? Hlavní okno Směny Přidat/Opravit Začátky a konce směn) chyba v souhrnných sestavách, kde pokud byla zadána norma na den 0:00, tak se nezobrazovala žádná data (Kde? Hlavní okno Sestavy Souhrnné sestavy Náhled) chyba v modul AME-Rozpis služeb, kde se nezapočítávaly výjimky do celkem odpracované doby (Kde? AME-Rozpis služeb Rozpisy Upravit rozpis) chyba při vytváření uzávěrky, kdy v některých případech program spočítal jiný přenos mezi měsíci než při náhledu sestav (Kde? Hlavní okno Uzávěrky Vytvořit uzávěrku) chyba při generování dat, kdy program na systému Windows 98 přestal reagovat (Kde? Hlavní okno Sestavy Upravit data Generovat) v aplikaci AME ve verzi 1.10 podpora nové čtečky InTagral Light (čipová, magnetická nebo čárová varianta, nástupce starších bateriových InTagrálů) (Kde? Hlavní okno Čtečky Přidat/Opravit) podpora pro připojení stávajících čteček přes USB port (řada PC již nemá sériové porty) možnost zobrazit aktuální saldo zaměstnance již v průběhu měsíce. Zapnete-li tuto volbu, bude v aktuálním měsíci místo přesčasu zobrazeno aktuální saldo ke konkrétnímu dni, tj. bude porovnán počet doposud odpracovaných hodin s fondem, který měl doposud zaměstnanec odpracovat (nebude tedy zobrazen rozdíl oproti měsíčnímu fondu, ale skutečný stav k danému dni). (Kde? Hlavní okno Podrobné nastavení Další nastavení Zobrazovat v průběhu měsíce aktuální saldo...) přidány další možnosti při generování docházky v ruční úpravě dat. Nyní lze generovat po jednotlivých dnech (např. pouze pondělí až středa), dané nastavení lze uložit (celkem pět volných pozic) a opakovaně vyvolat. (Kde? Hlavní okno Sestavy Upravit data Generovat) sestava přítomných zaměstnanců byla rozšířena o možnost zjistit seznam přítomných zaměstnanců v daném časovém okamžiku kdykoliv v historii. Dále je možné nechat si sestavu přítomných zaměstnanců neustále zobrazenu na monitoru a zapnout její pravidelné obnovování (např. každou minutu). (Kde? Hlavní okno Sestavy Přítomní zaměstnanci)

2 aplikace AME nyní korektně pracuje i pod cizojazyčnými Windows. chyba v nastavení směn, kdy při použití volby Zapsat normu pokud není výjimka aplikace nepracovala korektně. (Kde? Hlavní okno Směny Přidat/Opravit Rozšíř. nastavení Je-li svátek a zaměstnanec nepracuje) při použití rozlišení 800x600 nešly zadávat výjimky v posledních dnech měsíců, protože se nevešly na obrazovku. (Kde? Hlavní okno Sestavy Upravit data Výjimky) instalaci a aktualizaci aplikace lze provést přímo na připojenou síťovou jednotku (např. Z:\), což usnadňuje zejména aktualizaci síťové verze aplikace. chyba v modulu AME-Rozpis služeb, kdy nešla zadat počáteční hodnota v souhrnném přehledu dat zaměstnance za rok. (Kde? AME-Rozpis služeb Rozpisy Upravit rozpis kontextové menu Data za letošní rok) chyba, kdy při použití přestávek v přesný čas se v noci na přelomu dvou měsíců neodečítala přestávka. v aplikaci AME ve verzi 1.09 nový modul AME-Rozpis pro plánování směn pracovníků na pracovišti s nepřetržitým nebo vícesměnným provozem. V kombinaci s docházkovou aplikací AME tak vzniká ucelený nástroj pro jednoduché vytváření rozpisu služeb a jeho automatickou kontrolu dle skutečné docházky zaměstnanců. Tento modul automaticky sčítá naplánované hodiny, směny a výjimky, dále počítá a ukládá přenosy mezi měsíci a eviduje celkové počty směn a výjimek v celém roce. Naplánovaný rozpis služeb je samozřejmě možné vytisknout. Při kontrole skutečné docházky dle rozpisu Vám pomůže nová sestava v AME s názvem Porovnání s rozpisem, kde budou případné odchylky v jednotlivých dnech barevně vyznačené. Tento modul můžete spustit z AME (ikona Rozpisy v hlavním okně). (Více informací v nápovědě. Kde? Hlavní okno Nápověda) v celé aplikaci je použit nový XP prvek pro zobrazovaní seznamu (zaměstnanců, směn, středisek...). Použitím tohoto prvku se výrazně urychlilo načítání některých oken aplikace, zejména oken obsahující seznam s velkým počtem řádků. Navíc každou položku těchto seznamů můžete poklepáním otevřít k opravě (namísto klepnutí na tlačítko Opravit). V seznamech zaměstnanců je možné třídit dle čísla zaměstnance ve správném číselném pořadí (klepnutím na záhlaví sloupce). v AME-Monitoru je možné nastavit časy stahování po určité době i na hodnoty 1 minuta, 2 minuty a 3 minuty. Navíc je možné přímo z AME-Monitoru změnit parametry spojení čteček a otestovat jejich spojení (po uložení se změny promítnou i do aplikace AME). (Kde? AME-Monitor Hlavní okno Nastavení) nové sloupečky Stravné a Vybraná záloha, které je možné u každého zaměstnance zadat v úpravě dat a poté si je nechat zobrazit v celkových sestavách (Kde? Hlavní okno Sestavy Úprava dat Ostatní a Hlavní okno Sestavy Definice sestav Celkové Přidat/Opravit) nová možnost při výpočtu docházky ve svátek, kdy zaměstnanec nepracuje volba Zapsat normu pokud není výjimka bude mít za následek, že pokud bude ve svátek, kdy zaměstnanec nepracuje, zadaná výjimka (např. nemoc), nebude program automaticky vypisovat normu. (Kde? Hlavní okno Směny Přidat/Opravit Rozšíř. nastavení Je-li svátek a zaměstnanec nepracuje) nová možnost při výpočtu docházky při noční směně na konci měsíce, kdy je možné nechat si pro informaci vypsat ranní odchod z dalšího měsíce do posledního dne zpracovávaného měsíce (Kde? Hlavní okno Směny Přidat/Opravit Rozšíř. nastavení Je-li poslední..., vypsat ranní odchod do posl. dne) každá směna má nyní unikátní číslo, které je použito zatím pouze při exportu (Kde? Hlavní okno Směny Přidat/Opravit Číslo směny) okno, kde můžete hromadně přeřazovat zaměstnance do nových středisek resp. směn, bylo rozšířeno o možnost hromadně povolit resp. zakázat přenosy mezi měsíci (Kde? Hlavní okno Zaměstnanci Přeřadit zam.) možnost vytisknout/uložit do PDF objednávku na licenci za aplikaci (Kde? Hlavní okno Registrace Objednat kód Tisk) chyba při autorizaci karet zaměstnanců, kdy přestaly fungovat otisky prstů (pouze u čteček InTagral Next/Plus Biometrix) chyba v AME-Monitoru, který při současném spuštění z více počítačů ohlásil chybu a přestal reagovat chyba při změně zkratky výjimky, kdy přestaly fungovat celkové a souhrnné sestavy obsahující tuto výjimku chybný výpis času v sestavách, kdy např. namísto času 101:00 program vypisoval čas 100:60

3 v aplikaci AME ve verzi 1.08 zjednodušený výpočet mzdy zaměstnance možnost nechat si vypočítat mzdu dle odpracovaných hodin včetně příplatků za přesčas, SO+NE a svátek nebo mzdu ručně zadat. (Více informací v nápovědě. Kde? Hlavní okno Nápověda) nová sestava Mzdový list, která zobrazuje výpočet mzdy zaměstnance (Kde? Hlavní okno Sestavy) podrobný výpis dní pro každou výjimku v celkové sestavě nové sloupečky, které je možno přidat do sestavy a ve kterých se bude vypisovat seznam dnů, kdy výjimka nastala (např. DOV 5-10, 17, 29) (Kde? Hlavní okno Sestavy Definice sestav Celkové Přidat/Opravit) možnost automaticky spouštět AME-Monitor při spuštění Windows (Kde? AME-Monitor Nastavení Automaticky spustit při startu Windows...) automatický zápis informací o průběhu stahování dat v AME-Monitoru od posledního spuštění do souboru AME_Monitor.log po stažení dat ze čtečky aplikace informuje o počtu nových stažených transakcí a upozorní na stažená data, která nepřísluší žádnému zaměstnanci v aplikaci (Kde? Hlavní okno Stažení dat) možnost zapnout/vypnout otisk prstu u čteček InTagral Next/Plus Biometrix (Kde? Hlavní okno Čtečky Konfigurace) v souhrnné sestavě je možné namísto sloupce Číslo karty zobrazovat sloupec Číslo zaměstnance (Kde? Hlavní okno Sestavy Definice sestav Souhrnné Přidat/Opravit Místo čísla karty zobrazit číslo zaměstnance) nová možnost při výpočtu docházky ve svátek, kdy zaměstnanec pracuje volba K odpracované době přičíst normu bude mít za následek, že pokud zaměstnanec např. odpracuje ve svátek 3 hodiny, bude mít ve sloupcích Celkem (a/nebo Svátek) vypsáno 3:00+7:30=10:30 (Kde? Hlavní okno Směny Přidat/Opravit Rozšíř. nastavení Je-li svátek a zaměstnanec pracuje) možnost nechat si v sestavách předvyplnit předcházející měsíc po dobu prvních několika dní v novém měsíci, kdy se zpracovávají výplaty ještě za minulý měsíc. (Kde? Hlavní okno Podrobné nastavení Další nastavení Počet dní v novém měsíci, kdy bude nabízen...) do aplikace je nahrán seznam svátků pro rok 2005 bez této aktualizace nebude aplikace v roce 2005 počítat příplatky za svátky při použití nové čtečky InTagral Next/Plus je možné používat více typů přerušení (nejen tlačítko X a Y). Před použitím je potřeba je zaktivovat (Kde? Hlavní okno Přerušení), nastavit zaokrouhlování a odečítání pro každou směnu (Kde? Hlavní okno Směny Přidat/Opravit) a upravit sestavy tak, aby obsahovaly sloupce s novým přerušením (Kde? Hlavní okno Sestavy Definice sestav Přidat/Opravit). aktualizace AME na některých systémech nefungovala a program přestal reagovat chybné informace o počtu dat ve čtečce (Kde? Hlavní okno Čtečky Konfigurovat) chyba při přidávání čtečky při použití MS SQL Serveru, kdy program přestal reagovat (Kde? Hlavní okno Čtečky Přidat) chyba v sestavách, kde prvního v měsíci byl při určitých podmínkách zobrazen nesmyslný přesčas (Kde? Hlavní okno Sestavy Náhled) v aplikaci AME ve verzi 1.07 nový typ tiskové sestavy přítomní zaměstnanci (Kde? Hlavní okno Sestavy) přihlášený uživatel si může změnit heslo bez nutnosti zásahu administrátora. Funguje pouze pokud jsou nastavena přístupová práva. (Kde? Hlavní okno Změna hesla) nápověda k aplikaci přístupná přímo z aplikace (Kde? Hlavní okno Nápověda) výrazné zrychlení generování tiskových sestav při použití MS SQL Serveru. Čas potřebný k vytvoření náhledu jednoho zaměstnance zkrácen o 85%, při náhledu 10 zaměstnanců o 50%. při obnově dat ze čtečky je možné vymazat z databáze data pouze z vybrané čtečky (nikoliv nutně všechna data jako tomu bylo dosud) v jednotlivé sestavě je možné namísto polí Ulice, Město a PSČ vypsat pole Podpis zaměstnance, Podpis vedoucího a Podpis ředitele (Kde? Hlavní okno Sestavy Definice sestav Jednotlivé Přidat/Opravit Zobrazit pole Podpis zaměstnance namísto bydliště)

4 chyba v nastavení směny, kdy při uložení přestala aplikace reagovat (pouze na Windows 98) chyba při provozu databáze na MS SQL Serveru, kdy aplikace vlivem speciální konfigurace vůbec nepracovala chyba při komunikaci s novými čtečkami pomocí protokolu TCP/IP v aplikaci AME ve verzi 1.06 podpora nových dvou čteček InTagral Next a InTagral Plus (čipová, magnetická a čárová varianta s volitelnou kontrolou otiskem prstu) (Kde? Hlavní okno Čtečky Přidat/Opravit) možnost ukládat sestavu do formátu PDF. Tento formát je vhodný např. pro posílání sestav em. (Kde? Hlavní okno Sestavy Náhled Uložit PDF) práce v náhledu sestav doznala zrychlení. Sestavu můžete posunovat po obrazovce pomocí myši. (Kde? Hlavní okno Sestavy Náhled) možnost vypsat řádek s poznámkou ke každému zaměstnanci v souhrnné sestavě. Dříve byla tato možnost pouze u celkové sestavy. (Kde? Hlavní okno Sestavy Definice sestav) možnost zapnout omezení odpracované doby za den (Kde? Hlavní okno Směny Přidat/Opravit Rozšíř. nast. Omezit odprac. dobu za den) možnost zrušit červené podbarvení změněných dat v tiskových sestavách (Kde? Hlavní okno Podrobné nastavení Další nastavení Zvýraznit v tisku uživatelem upravované časy) výjimky je nyní možné zadávat včetně časového rozpětí, tedy např. DOV (8:00) od 8:00 do 16:00. (Kde? Hlavní okno Sestavy Upravit data - Výjimky) nové volitelné sloupce Výjimka 1 (čas od-do) a Výjimka 2 (čas od-do) v jednotlivé sestavě. Tyto sloupce slouží k výpisu časového rozpětí výjimek viz. předchozí bod. (Kde? Hlavní okno Sestavy Definice sestav) nové volitelné sloupce Součet X, Součet Y, Přenos z minulého měsíce a Celkem bez výjimek v souhrnné sestavě (Kde? Hlavní okno Sestavy Definice sestav) nový volitelný sloupec Pracovní přesčas v souhrnné sestavě. Tento typ přesčasu se vypočítává následujícím způsobem: [pracovní přesčas] = [celkový přesčas] - [SONE] - [SV] (Kde? Hlavní okno Sestavy Definice sestav) přidáno další oprávnění pro správce střediska možnost stahovat data ze čtečky (Kde? Hlavní okno Podrobné nastavení Přístupová práva Nastavit) pokud by při provozu došlo k poškození databáze, pokusí se ji aplikace sama opravit není nutný náš zásah a chyba je tak velmi rychle odstraněna v souhrnné a celkové sestavě se nevykresluje zbytečná mřížka, pokud jste si vytvořili sestavu s menším počtem sloupců vzniká tak volné místo na poznámky psané rukou přestávky v jednotlivé sestavě jsou vypisovány novým přehlednějším způsobem při importu dat z IRE se nyní importuji i původní hesla uživatelů byla vytvořena první verze textové nápovědy k aplikaci. Stáhnout si ji můžete z naší internetové prezentace na sekce Ke stažení nebo ji najdete přímo v aplikaci. (Kde? Hlavní okno Nápověda) chyba při vícenásobných příchodech a odchodech (více než 10 za jeden den), kdy se nedalo dostat do úpravy dat zaměstnance chyba v úpravě dat nešlo zadat záporný přenos menší než 1 hodina chyba při převodu databáze na verzi 1.05, kdy vzniklo několik duplicitních souhrnných sestav v aplikaci AME ve verzi 1.05 možnost provozovat databázi aplikace na MS SQL Serveru nový typ tiskové sestavy souhrnná měsíční sestava (Kde? Hlavní okno Sestavy) evidence použitých docházkových karet u každého zaměstnance (Kde? Hlavní okno Zaměstnanci Přidání resp. Oprava zaměstnance) import dat z DOSového programu OnTime (Kde? Hlavní okno Podrobné nastavení Import) nový volitelný sloupec Podpis zaměstnance v celkové sestavě (Kde? Hlavní okno Sestavy Definice sestav) zrychleno generování tiskových sestav a úprava dat při importu dat z IRE se nyní importuje i seznam výjimek formulář pro objednání registračního kódu rozšíření možností

5 chyba v základních sestavách záporný přenos mezi měsíci nebyl správně zobrazován chyba v úpravě dat nešlo zadat zápornou výjimku menší než 1 hodina chyba v úpravě dat při generování příchodů a odchodů někdy přestala aplikace reagovat chyba při importu dat z programu IRE po importu z IRE přestal fungovat AME-Monitor chyba při objednávání registračního kódu a v modulu epodpora při odesílání přes internet v aplikaci AME ve verzi 1.04 modul pro automatické stahování dat AME-Monitor je součástí každé instalace a je zdarma. Tento modul umožňuje automaticky stahovat data buď po určité době nebo v konkrétní časy, synchronizaci času ve čtečce s počítačem a nahrávání seznamu autorizovaných karet do čtečky, pokud došlo k jeho změně. nový způsob instalace jeden instalační balík nyní umožňuje instalovat program jak na jeden počítač, tak síťově na server a klientské počítače přidáno další oprávnění pro správce střediska možnost generovat příchody a odchody v úpravě dat (Kde? Hlavní okno Podrobné nastavení Přístupová práva Nastavit) možnost otestovat připojení čtečky již při jejím přidávání (Kde? Hlavní okno Čtečky Přidat / opravit čtečku) nová dynamická knihovna pro komunikaci se čtečkou chyba v úpravě dat u přerušení X a Y nefungovala tlačítka v panelu nástrojů v aplikaci AME ve verzi 1.03 formulář pro objednání registračního kódu rozšíření možností chyba v úpravě dat výjimky nešly na některých operačních systémech mazat v aplikaci AME ve verzi 1.02 import dat z docházkového programu IRE firmy IReSoft s.r.o. (Kde? Hlavní okno Podrobné nastavení Import) import zaměstnanců z DOSového programu OnTime (Kde? Hlavní okno Podrobné nastavení Import) hromadné přeřazování zaměstnanců do jiného střediska resp. směny (Kde? Hlavní okno Zaměstnanci Přeřadit zam.) třídění zaměstnanců dle čísla karty ve všech seznamech zaměstnanců grafické úpravy oken

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY SAFESCAN TA-Software / TA -Software PROGRAM PRO ZÁZNAM DOCHÁZKY OBSAH ÚVOD A NÁVOD K POUŽITÍ 1. ZÁKLADY 1.1 Minimální požadavky

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda.

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda. Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 Libor Jelínek Hradec Králové 2014 Úvod Tento studijní text je určen pro studenty pedagogických

Více

Systém řízení přístupu

Systém řízení přístupu Systém řízení přístupu (Fingerprint Access Control systém) Ver: 3.5.0.17 Strana 1 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Požadavky na hardware... 4 1.2 Upřesnění pojmů... 4 2. Instalace a odinstalace programu... 5 2.1

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Téma: Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Program: SKLAD Odpadů 8 Vypracovali: Radim Kopal, Tomáš Vrba Tento dokument popisuje

Více

Jak začít s FlexiBee...

Jak začít s FlexiBee... Jak začít s FlexiBee... 1. Obecný úvod... 2 Obsah 2. Jak založit novou firmu v systému FlexiBee... 4 3. Základní ovládání systému FlexiBee... 12 4. Nastavení číselníků pro práci se systémem FlexiBee...

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

Instalace (instalace lokální PC)

Instalace (instalace lokální PC) Instalace (instalace lokální PC) Instalaci informačního systému PREMIER lze spustit z CD, z nabídky Instalovat. Po vložení CD do mechaniky se automaticky spustí průvodce instalací. Pokud po vložení CD

Více

VLASTNOSTI A FUNKCE JOB ABACUS PRO 3.XX

VLASTNOSTI A FUNKCE JOB ABACUS PRO 3.XX VLASTNOSTI A FUNKCE DOCHÁZKOVÉHO PROGRAMU JOB ABACUS PRO 3.XX ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI job abacus pro 3.XX Docházkový software JOB ABACUS PRO zpracovává v prostředí Windows data z docházkových a přístupových

Více

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Obsah Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Začněte s programem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS

Více

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení VIKLAN - Základ Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Ing. Josef Spilka VIKLAN - Základ Verse 1.10.11.1 Copyright

Více

instalační příručka - vytvoření vlastní virtuální školy

instalační příručka - vytvoření vlastní virtuální školy instalační příručka - vytvoření vlastní virtuální školy Příručka se vztahuje k verzi iškoly.cz 1.03c. Aktuální verzi iškoly.cz naleznete přímo na stránkách www.iskola.cz. Vzhledem k neustálým obnovám aplikace

Více

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3 1.2 Okna aplikace Benefit7 6 1.3 Registrace a přihlášení uţivatele

Více

Recenze programu Legacy Family Tree 6.0 Autor: Radek Tlapák, LegacyFamilyTree@seznam.cz, http://legacy.unas.cz

Recenze programu Legacy Family Tree 6.0 Autor: Radek Tlapák, LegacyFamilyTree@seznam.cz, http://legacy.unas.cz Recenze programu Legacy Family Tree 6.0 Autor: Radek Tlapák, LegacyFamilyTree@seznam.cz, http://legacy.unas.cz Dnes bych Vás chtěl seznámit s pro mne nepřekonatelným genealogickým programem Legacy Family

Více

Přiřazení zdrojů. V té to ka pi to le:

Přiřazení zdrojů. V té to ka pi to le: 5 Přiřazení zdrojů V té to ka pi to le: Přiřazení pracovních zdrojů Přiřazení materiálových zdrojů Přiřazení nákladových zdrojů Přiřazení rozpočtových zdrojů Kapitola 5 Přiřazení zdrojů V minulých kapitolách

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Praha - únor 2013-1 -

Více

Zoner Photo Studio 12

Zoner Photo Studio 12 Zoner Photo Studio 12 Obsah Zoner Photo Studio 12 7 Úvodem... 7 Minimální... systémové požadavky 7 Upozornění... 7 Instalace... programu 7 Odinstalování... programu 8 Přehled... funkcí a novinek 8 Řešení...

Více

Postup pro kraje a správní úřady při zpracování dat ze školní matriky

Postup pro kraje a správní úřady při zpracování dat ze školní matriky Postup pro kraje a správní úřady při zpracování dat ze školní matriky I. Přihlášení II. Nastavení změna hesla III. Sběr dat IV. Sestavy V. Export Excel VI. Komentář VII. Duplicity žáků Od jarního sběru

Více

Postup pro SŠ při předávání dat ze školní matriky

Postup pro SŠ při předávání dat ze školní matriky Postup pro SŠ při předávání dat ze školní matriky I. Přihlášení k přenosu dat II. Nastavení změna hesla III. Nastavení částí školy IV. Import dat xml souborů V. Sestavy výkaz a přehledka VI. Práce s daty

Více

Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20

Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20 Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20 Obsah Obsah balení 6 Obsah balení... 6 Přečtěte si jako první 7 Instalace do automobilu... 7 Zapnutí a vypnutí... 7 Nastavení... 7 Příjem signálu GPS...

Více

OBCHODNÍ MATERIÁL. Identifikační systém. wam4 docházka. MIKROS, a.s. WWW.MIKROS.CZ. v. 060523

OBCHODNÍ MATERIÁL. Identifikační systém. wam4 docházka. MIKROS, a.s. WWW.MIKROS.CZ. v. 060523 OBCHODNÍ MATERIÁL Identifikační systém wam4 docházka MIKROS, a.s. WWW.MIKROS.CZ v. 060523 Obsah 1. Představení společnosti 3 1.1. Základní údaje 3 1.2. O společnosti MIKROS, a.s. 3 2. Nabízené řešení identifikačního

Více

SPIRIT 11 Nové funkce

SPIRIT 11 Nové funkce SPIRIT 11 Nové funkce SOFTconsult spol. s r.o., Praha Informace v tomto textu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 11/2004 (SPIRIT 11 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol.s r.o. Praha 2004.

Více

Zoner Photo Studio 15

Zoner Photo Studio 15 Zoner Photo Studio 15 Obsah Zoner Photo Studio 15 7 Úvodem... 7 Minimální... systémové požadavky 7 Upozornění... 7 Instalace... programu 7 Odinstalování... programu 8 Řešení... problémů se ZPS 8 Podporované...

Více

Výpočtový program armatur DiVent

Výpočtový program armatur DiVent Obsah Výpočtový program armatur DiVent Instalace a první kroky KAPITOLA 1...2 Úvod...2 1.1 Návrh regulační armatury...2 KAPITOLA 2...3 Instalace a první spuštění...3 2.1 Instalace programu DiVent...3 2.2

Více

Certifikační autorita PostSignum. Instalace a použití aplikací Klíčník

Certifikační autorita PostSignum. Instalace a použití aplikací Klíčník Uživatelská dokumentace - verze 2.0.0 Certifikační autorita PostSignum Instalace a použití aplikací Klíčník Uživatelská dokumentace - verze 2.0.0 Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225

Více