Novinky v aplikaci AME ve verzi 1.11

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Novinky v aplikaci AME ve verzi 1.11"

Transkript

1 v aplikaci AME ve verzi 1.11 v kartě zaměstnance lze evidovat celou řadu nových údajů: titul před jménem, titul za jménem, bydliště, měsíční plat, telefon, mobil, zaměstnán od, číslo účtu a pojišťovna. Položku hodinová mzda lze zadávat i jako desetinné číslo. Všechny tyto údaje lze zobrazovat v jednotlivých a celkových sestavách. (Kde? Hlavní okno Zaměstnanci Přidat/Opravit) v jednotlivých sestavách lze upravit už i záhlaví sestavy. K dispozici je celkem 12 položek (oproti původním devíti), které lze vybírat z celkových 26ti dostupných polí. (Kde? Hlavní okno Sestavy Definovat sest. Jednotlivá Přidat/Opravit Definovat záhlaví) u celkových i souhrnných sestav lze zapnout zobrazování součtového řádku na konci sestavy. (Kde? Hlavní okno Sestavy Definovat sest. Celková/Souhrnná Přidat/Opravit Zobrazit součtový řádek na konci sestavy) místo původní normy na den byla zavedena týdenní norma. Tato novinka umožňuje nastavit jinou normu na každý den v týdnu (např. pátky zkrácené) a tím pádem správně spočítat měsíční fond odpracované doby podle počtu jednotlivých dnů v měsíci. (Kde? Hlavní okno Směny Přidat/Opravit) nová položka jízdné, která je možná u každého zaměstnance evidovat v úpravě dat a poté si ji nechat zobrazit v jednotlivých a celkových sestavách (Kde? Hlavní okno Sestavy Úprava dat Ostatní) položky výkonová odměna, mimořádná odměna, stravné, vybraná záloha a mzda v úpravě dat lze zadávat i jako desetinná čísla (Kde? Hlavní okno Sestavy Úprava dat Ostatní) nové nastavení výjimek je-li výjimka zapsána do soboty nebo neděle resp. svátku, lze vypsat příplatek i do sloupečku SO+NE resp. svátek. Další volbou lze nastavit, jestli zadáním výjimky do daného dne se má zvýšit počet odpracovaných dní. (Kde? Hlavní okno Výjimky Přidat/Opravit) možnost vyžadovat otisk prstu pouze u některých zaměstnanců (týká se pouze čteček InTagral Plus Biometrix) (Kde? Hlavní okno Čtečky Autoriz. karet) možnost aktualizovat firmware čteček InTagral Plus (Kde? Hlavní okno Čtečky Konfigurovat Firmware) zobrazování velikosti celkové a zbývající paměti čteček InTagral Plus (Kde? Hlavní okno Čtečky Konfigurovat Obecné informace) částečně přepracován způsob výpočtu docházky, kde pokud bylo zadáno více začátků a konců směn, tak se program nechoval korektně (Kde? Hlavní okno Směny Přidat/Opravit Začátky a konce směn) chyba v souhrnných sestavách, kde pokud byla zadána norma na den 0:00, tak se nezobrazovala žádná data (Kde? Hlavní okno Sestavy Souhrnné sestavy Náhled) chyba v modul AME-Rozpis služeb, kde se nezapočítávaly výjimky do celkem odpracované doby (Kde? AME-Rozpis služeb Rozpisy Upravit rozpis) chyba při vytváření uzávěrky, kdy v některých případech program spočítal jiný přenos mezi měsíci než při náhledu sestav (Kde? Hlavní okno Uzávěrky Vytvořit uzávěrku) chyba při generování dat, kdy program na systému Windows 98 přestal reagovat (Kde? Hlavní okno Sestavy Upravit data Generovat) v aplikaci AME ve verzi 1.10 podpora nové čtečky InTagral Light (čipová, magnetická nebo čárová varianta, nástupce starších bateriových InTagrálů) (Kde? Hlavní okno Čtečky Přidat/Opravit) podpora pro připojení stávajících čteček přes USB port (řada PC již nemá sériové porty) možnost zobrazit aktuální saldo zaměstnance již v průběhu měsíce. Zapnete-li tuto volbu, bude v aktuálním měsíci místo přesčasu zobrazeno aktuální saldo ke konkrétnímu dni, tj. bude porovnán počet doposud odpracovaných hodin s fondem, který měl doposud zaměstnanec odpracovat (nebude tedy zobrazen rozdíl oproti měsíčnímu fondu, ale skutečný stav k danému dni). (Kde? Hlavní okno Podrobné nastavení Další nastavení Zobrazovat v průběhu měsíce aktuální saldo...) přidány další možnosti při generování docházky v ruční úpravě dat. Nyní lze generovat po jednotlivých dnech (např. pouze pondělí až středa), dané nastavení lze uložit (celkem pět volných pozic) a opakovaně vyvolat. (Kde? Hlavní okno Sestavy Upravit data Generovat) sestava přítomných zaměstnanců byla rozšířena o možnost zjistit seznam přítomných zaměstnanců v daném časovém okamžiku kdykoliv v historii. Dále je možné nechat si sestavu přítomných zaměstnanců neustále zobrazenu na monitoru a zapnout její pravidelné obnovování (např. každou minutu). (Kde? Hlavní okno Sestavy Přítomní zaměstnanci)

2 aplikace AME nyní korektně pracuje i pod cizojazyčnými Windows. chyba v nastavení směn, kdy při použití volby Zapsat normu pokud není výjimka aplikace nepracovala korektně. (Kde? Hlavní okno Směny Přidat/Opravit Rozšíř. nastavení Je-li svátek a zaměstnanec nepracuje) při použití rozlišení 800x600 nešly zadávat výjimky v posledních dnech měsíců, protože se nevešly na obrazovku. (Kde? Hlavní okno Sestavy Upravit data Výjimky) instalaci a aktualizaci aplikace lze provést přímo na připojenou síťovou jednotku (např. Z:\), což usnadňuje zejména aktualizaci síťové verze aplikace. chyba v modulu AME-Rozpis služeb, kdy nešla zadat počáteční hodnota v souhrnném přehledu dat zaměstnance za rok. (Kde? AME-Rozpis služeb Rozpisy Upravit rozpis kontextové menu Data za letošní rok) chyba, kdy při použití přestávek v přesný čas se v noci na přelomu dvou měsíců neodečítala přestávka. v aplikaci AME ve verzi 1.09 nový modul AME-Rozpis pro plánování směn pracovníků na pracovišti s nepřetržitým nebo vícesměnným provozem. V kombinaci s docházkovou aplikací AME tak vzniká ucelený nástroj pro jednoduché vytváření rozpisu služeb a jeho automatickou kontrolu dle skutečné docházky zaměstnanců. Tento modul automaticky sčítá naplánované hodiny, směny a výjimky, dále počítá a ukládá přenosy mezi měsíci a eviduje celkové počty směn a výjimek v celém roce. Naplánovaný rozpis služeb je samozřejmě možné vytisknout. Při kontrole skutečné docházky dle rozpisu Vám pomůže nová sestava v AME s názvem Porovnání s rozpisem, kde budou případné odchylky v jednotlivých dnech barevně vyznačené. Tento modul můžete spustit z AME (ikona Rozpisy v hlavním okně). (Více informací v nápovědě. Kde? Hlavní okno Nápověda) v celé aplikaci je použit nový XP prvek pro zobrazovaní seznamu (zaměstnanců, směn, středisek...). Použitím tohoto prvku se výrazně urychlilo načítání některých oken aplikace, zejména oken obsahující seznam s velkým počtem řádků. Navíc každou položku těchto seznamů můžete poklepáním otevřít k opravě (namísto klepnutí na tlačítko Opravit). V seznamech zaměstnanců je možné třídit dle čísla zaměstnance ve správném číselném pořadí (klepnutím na záhlaví sloupce). v AME-Monitoru je možné nastavit časy stahování po určité době i na hodnoty 1 minuta, 2 minuty a 3 minuty. Navíc je možné přímo z AME-Monitoru změnit parametry spojení čteček a otestovat jejich spojení (po uložení se změny promítnou i do aplikace AME). (Kde? AME-Monitor Hlavní okno Nastavení) nové sloupečky Stravné a Vybraná záloha, které je možné u každého zaměstnance zadat v úpravě dat a poté si je nechat zobrazit v celkových sestavách (Kde? Hlavní okno Sestavy Úprava dat Ostatní a Hlavní okno Sestavy Definice sestav Celkové Přidat/Opravit) nová možnost při výpočtu docházky ve svátek, kdy zaměstnanec nepracuje volba Zapsat normu pokud není výjimka bude mít za následek, že pokud bude ve svátek, kdy zaměstnanec nepracuje, zadaná výjimka (např. nemoc), nebude program automaticky vypisovat normu. (Kde? Hlavní okno Směny Přidat/Opravit Rozšíř. nastavení Je-li svátek a zaměstnanec nepracuje) nová možnost při výpočtu docházky při noční směně na konci měsíce, kdy je možné nechat si pro informaci vypsat ranní odchod z dalšího měsíce do posledního dne zpracovávaného měsíce (Kde? Hlavní okno Směny Přidat/Opravit Rozšíř. nastavení Je-li poslední..., vypsat ranní odchod do posl. dne) každá směna má nyní unikátní číslo, které je použito zatím pouze při exportu (Kde? Hlavní okno Směny Přidat/Opravit Číslo směny) okno, kde můžete hromadně přeřazovat zaměstnance do nových středisek resp. směn, bylo rozšířeno o možnost hromadně povolit resp. zakázat přenosy mezi měsíci (Kde? Hlavní okno Zaměstnanci Přeřadit zam.) možnost vytisknout/uložit do PDF objednávku na licenci za aplikaci (Kde? Hlavní okno Registrace Objednat kód Tisk) chyba při autorizaci karet zaměstnanců, kdy přestaly fungovat otisky prstů (pouze u čteček InTagral Next/Plus Biometrix) chyba v AME-Monitoru, který při současném spuštění z více počítačů ohlásil chybu a přestal reagovat chyba při změně zkratky výjimky, kdy přestaly fungovat celkové a souhrnné sestavy obsahující tuto výjimku chybný výpis času v sestavách, kdy např. namísto času 101:00 program vypisoval čas 100:60

3 v aplikaci AME ve verzi 1.08 zjednodušený výpočet mzdy zaměstnance možnost nechat si vypočítat mzdu dle odpracovaných hodin včetně příplatků za přesčas, SO+NE a svátek nebo mzdu ručně zadat. (Více informací v nápovědě. Kde? Hlavní okno Nápověda) nová sestava Mzdový list, která zobrazuje výpočet mzdy zaměstnance (Kde? Hlavní okno Sestavy) podrobný výpis dní pro každou výjimku v celkové sestavě nové sloupečky, které je možno přidat do sestavy a ve kterých se bude vypisovat seznam dnů, kdy výjimka nastala (např. DOV 5-10, 17, 29) (Kde? Hlavní okno Sestavy Definice sestav Celkové Přidat/Opravit) možnost automaticky spouštět AME-Monitor při spuštění Windows (Kde? AME-Monitor Nastavení Automaticky spustit při startu Windows...) automatický zápis informací o průběhu stahování dat v AME-Monitoru od posledního spuštění do souboru AME_Monitor.log po stažení dat ze čtečky aplikace informuje o počtu nových stažených transakcí a upozorní na stažená data, která nepřísluší žádnému zaměstnanci v aplikaci (Kde? Hlavní okno Stažení dat) možnost zapnout/vypnout otisk prstu u čteček InTagral Next/Plus Biometrix (Kde? Hlavní okno Čtečky Konfigurace) v souhrnné sestavě je možné namísto sloupce Číslo karty zobrazovat sloupec Číslo zaměstnance (Kde? Hlavní okno Sestavy Definice sestav Souhrnné Přidat/Opravit Místo čísla karty zobrazit číslo zaměstnance) nová možnost při výpočtu docházky ve svátek, kdy zaměstnanec pracuje volba K odpracované době přičíst normu bude mít za následek, že pokud zaměstnanec např. odpracuje ve svátek 3 hodiny, bude mít ve sloupcích Celkem (a/nebo Svátek) vypsáno 3:00+7:30=10:30 (Kde? Hlavní okno Směny Přidat/Opravit Rozšíř. nastavení Je-li svátek a zaměstnanec pracuje) možnost nechat si v sestavách předvyplnit předcházející měsíc po dobu prvních několika dní v novém měsíci, kdy se zpracovávají výplaty ještě za minulý měsíc. (Kde? Hlavní okno Podrobné nastavení Další nastavení Počet dní v novém měsíci, kdy bude nabízen...) do aplikace je nahrán seznam svátků pro rok 2005 bez této aktualizace nebude aplikace v roce 2005 počítat příplatky za svátky při použití nové čtečky InTagral Next/Plus je možné používat více typů přerušení (nejen tlačítko X a Y). Před použitím je potřeba je zaktivovat (Kde? Hlavní okno Přerušení), nastavit zaokrouhlování a odečítání pro každou směnu (Kde? Hlavní okno Směny Přidat/Opravit) a upravit sestavy tak, aby obsahovaly sloupce s novým přerušením (Kde? Hlavní okno Sestavy Definice sestav Přidat/Opravit). aktualizace AME na některých systémech nefungovala a program přestal reagovat chybné informace o počtu dat ve čtečce (Kde? Hlavní okno Čtečky Konfigurovat) chyba při přidávání čtečky při použití MS SQL Serveru, kdy program přestal reagovat (Kde? Hlavní okno Čtečky Přidat) chyba v sestavách, kde prvního v měsíci byl při určitých podmínkách zobrazen nesmyslný přesčas (Kde? Hlavní okno Sestavy Náhled) v aplikaci AME ve verzi 1.07 nový typ tiskové sestavy přítomní zaměstnanci (Kde? Hlavní okno Sestavy) přihlášený uživatel si může změnit heslo bez nutnosti zásahu administrátora. Funguje pouze pokud jsou nastavena přístupová práva. (Kde? Hlavní okno Změna hesla) nápověda k aplikaci přístupná přímo z aplikace (Kde? Hlavní okno Nápověda) výrazné zrychlení generování tiskových sestav při použití MS SQL Serveru. Čas potřebný k vytvoření náhledu jednoho zaměstnance zkrácen o 85%, při náhledu 10 zaměstnanců o 50%. při obnově dat ze čtečky je možné vymazat z databáze data pouze z vybrané čtečky (nikoliv nutně všechna data jako tomu bylo dosud) v jednotlivé sestavě je možné namísto polí Ulice, Město a PSČ vypsat pole Podpis zaměstnance, Podpis vedoucího a Podpis ředitele (Kde? Hlavní okno Sestavy Definice sestav Jednotlivé Přidat/Opravit Zobrazit pole Podpis zaměstnance namísto bydliště)

4 chyba v nastavení směny, kdy při uložení přestala aplikace reagovat (pouze na Windows 98) chyba při provozu databáze na MS SQL Serveru, kdy aplikace vlivem speciální konfigurace vůbec nepracovala chyba při komunikaci s novými čtečkami pomocí protokolu TCP/IP v aplikaci AME ve verzi 1.06 podpora nových dvou čteček InTagral Next a InTagral Plus (čipová, magnetická a čárová varianta s volitelnou kontrolou otiskem prstu) (Kde? Hlavní okno Čtečky Přidat/Opravit) možnost ukládat sestavu do formátu PDF. Tento formát je vhodný např. pro posílání sestav em. (Kde? Hlavní okno Sestavy Náhled Uložit PDF) práce v náhledu sestav doznala zrychlení. Sestavu můžete posunovat po obrazovce pomocí myši. (Kde? Hlavní okno Sestavy Náhled) možnost vypsat řádek s poznámkou ke každému zaměstnanci v souhrnné sestavě. Dříve byla tato možnost pouze u celkové sestavy. (Kde? Hlavní okno Sestavy Definice sestav) možnost zapnout omezení odpracované doby za den (Kde? Hlavní okno Směny Přidat/Opravit Rozšíř. nast. Omezit odprac. dobu za den) možnost zrušit červené podbarvení změněných dat v tiskových sestavách (Kde? Hlavní okno Podrobné nastavení Další nastavení Zvýraznit v tisku uživatelem upravované časy) výjimky je nyní možné zadávat včetně časového rozpětí, tedy např. DOV (8:00) od 8:00 do 16:00. (Kde? Hlavní okno Sestavy Upravit data - Výjimky) nové volitelné sloupce Výjimka 1 (čas od-do) a Výjimka 2 (čas od-do) v jednotlivé sestavě. Tyto sloupce slouží k výpisu časového rozpětí výjimek viz. předchozí bod. (Kde? Hlavní okno Sestavy Definice sestav) nové volitelné sloupce Součet X, Součet Y, Přenos z minulého měsíce a Celkem bez výjimek v souhrnné sestavě (Kde? Hlavní okno Sestavy Definice sestav) nový volitelný sloupec Pracovní přesčas v souhrnné sestavě. Tento typ přesčasu se vypočítává následujícím způsobem: [pracovní přesčas] = [celkový přesčas] - [SONE] - [SV] (Kde? Hlavní okno Sestavy Definice sestav) přidáno další oprávnění pro správce střediska možnost stahovat data ze čtečky (Kde? Hlavní okno Podrobné nastavení Přístupová práva Nastavit) pokud by při provozu došlo k poškození databáze, pokusí se ji aplikace sama opravit není nutný náš zásah a chyba je tak velmi rychle odstraněna v souhrnné a celkové sestavě se nevykresluje zbytečná mřížka, pokud jste si vytvořili sestavu s menším počtem sloupců vzniká tak volné místo na poznámky psané rukou přestávky v jednotlivé sestavě jsou vypisovány novým přehlednějším způsobem při importu dat z IRE se nyní importuji i původní hesla uživatelů byla vytvořena první verze textové nápovědy k aplikaci. Stáhnout si ji můžete z naší internetové prezentace na sekce Ke stažení nebo ji najdete přímo v aplikaci. (Kde? Hlavní okno Nápověda) chyba při vícenásobných příchodech a odchodech (více než 10 za jeden den), kdy se nedalo dostat do úpravy dat zaměstnance chyba v úpravě dat nešlo zadat záporný přenos menší než 1 hodina chyba při převodu databáze na verzi 1.05, kdy vzniklo několik duplicitních souhrnných sestav v aplikaci AME ve verzi 1.05 možnost provozovat databázi aplikace na MS SQL Serveru nový typ tiskové sestavy souhrnná měsíční sestava (Kde? Hlavní okno Sestavy) evidence použitých docházkových karet u každého zaměstnance (Kde? Hlavní okno Zaměstnanci Přidání resp. Oprava zaměstnance) import dat z DOSového programu OnTime (Kde? Hlavní okno Podrobné nastavení Import) nový volitelný sloupec Podpis zaměstnance v celkové sestavě (Kde? Hlavní okno Sestavy Definice sestav) zrychleno generování tiskových sestav a úprava dat při importu dat z IRE se nyní importuje i seznam výjimek formulář pro objednání registračního kódu rozšíření možností

5 chyba v základních sestavách záporný přenos mezi měsíci nebyl správně zobrazován chyba v úpravě dat nešlo zadat zápornou výjimku menší než 1 hodina chyba v úpravě dat při generování příchodů a odchodů někdy přestala aplikace reagovat chyba při importu dat z programu IRE po importu z IRE přestal fungovat AME-Monitor chyba při objednávání registračního kódu a v modulu epodpora při odesílání přes internet v aplikaci AME ve verzi 1.04 modul pro automatické stahování dat AME-Monitor je součástí každé instalace a je zdarma. Tento modul umožňuje automaticky stahovat data buď po určité době nebo v konkrétní časy, synchronizaci času ve čtečce s počítačem a nahrávání seznamu autorizovaných karet do čtečky, pokud došlo k jeho změně. nový způsob instalace jeden instalační balík nyní umožňuje instalovat program jak na jeden počítač, tak síťově na server a klientské počítače přidáno další oprávnění pro správce střediska možnost generovat příchody a odchody v úpravě dat (Kde? Hlavní okno Podrobné nastavení Přístupová práva Nastavit) možnost otestovat připojení čtečky již při jejím přidávání (Kde? Hlavní okno Čtečky Přidat / opravit čtečku) nová dynamická knihovna pro komunikaci se čtečkou chyba v úpravě dat u přerušení X a Y nefungovala tlačítka v panelu nástrojů v aplikaci AME ve verzi 1.03 formulář pro objednání registračního kódu rozšíření možností chyba v úpravě dat výjimky nešly na některých operačních systémech mazat v aplikaci AME ve verzi 1.02 import dat z docházkového programu IRE firmy IReSoft s.r.o. (Kde? Hlavní okno Podrobné nastavení Import) import zaměstnanců z DOSového programu OnTime (Kde? Hlavní okno Podrobné nastavení Import) hromadné přeřazování zaměstnanců do jiného střediska resp. směny (Kde? Hlavní okno Zaměstnanci Přeřadit zam.) třídění zaměstnanců dle čísla karty ve všech seznamech zaměstnanců grafické úpravy oken

www.gacc.cz www.gacc.sk Vlastnosti a funkce docházkového/přístupového programu JOB ABACUS PRO 4.xx

www.gacc.cz www.gacc.sk Vlastnosti a funkce docházkového/přístupového programu JOB ABACUS PRO 4.xx www.gacc.cz www.gacc.sk Vlastnosti a funkce docházkového/přístupového programu JOB ABACUS PRO 4.xx ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI job abacus pro 4.XX Docházkový software JOB ABACUS PRO zpracovává v prostředí Windows

Více

Nápověda k docházkové aplikaci AME

Nápověda k docházkové aplikaci AME Nápověda k docházkové aplikaci AME Obsah: 1. Základní ovládání programu 3 2. Často kladené dotazy (F.A.Q.) 4 A. Zaměstnanci 4 1. Jak přidat, opravit nebo odebrat zaměstnance? 2. Jak přeřadit zaměstnance

Více

Novinky ve verzi 1.14 (datum vydání 2. 4. 2014)

Novinky ve verzi 1.14 (datum vydání 2. 4. 2014) Novinky ve verzi 1.14 (datum vydání 2. 4. 2014) Zpracování docházky jako automatizovaná služba Největší novinkou v této verzi aktualizace je zajisté automatizovaná služba zpracování docházky zaměstnanců.

Více

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL příručka uživatele Obsah 1. Úvod 2. Instalace čtečky 3. Instalace programu 4. Nastavení programu 4.1. Nastavení směny 4.2. Nastavení přesčasů 4.3. Nastavení výjimek

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Docházkový systém Docházka 3000 - Software

Docházkový systém Docházka 3000 - Software Docházkový systém Docházka 3000 - Software - Propracovaný čistě český program Docházka 3000 vyhovující naší legislativě (plus slovenská lokalizace) - Snadná instalace, jednoduché ovládání, možnost síťového

Více

VLASTNOSTI A FUNKCE JOB ABACUS PRO 3.XX

VLASTNOSTI A FUNKCE JOB ABACUS PRO 3.XX VLASTNOSTI A FUNKCE DOCHÁZKOVÉHO PROGRAMU JOB ABACUS PRO 3.XX ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI job abacus pro 3.XX Docházkový software JOB ABACUS PRO zpracovává v prostředí Windows data z docházkových a přístupových

Více

Envis LIMS Klient distribučního portálu

Envis LIMS Klient distribučního portálu LIMS - Klient distribučního portálu Stručný návod k obsluze Envis LIMS Klient distribučního portálu Stručný návod k obsluze Tento stručný návod k obsluze je zkrácenou verzí návodu k obsluze Klienta distribučního

Více

51 Docházka externistů

51 Docházka externistů 51 Docházka externistů Uživatelský modul Docházka externistů slouží ke zpracování podkladu pro výpočet mzdy všem externím zaměstnancům. Za externí zaměstnance jsou považováni ti, kteří nemají účet v informačním

Více

Docházka 3000 Export dat v XML formátu

Docházka 3000 Export dat v XML formátu Docházka 3000 Export dat v XML formátu Docházkový systém obsahuje od verze 6.33 z 12.7.2012 podporu pro export sumárních dat výsledovky rozšířený o některé další položky do souboru ve formátu XML. Tímto

Více

SOFTWARE DOCHÁZKA PLUS. příručka uživatele

SOFTWARE DOCHÁZKA PLUS. příručka uživatele SOFTWARE DOCHÁZKA PLUS příručka uživatele Obsah 1. Úvod 2. Instalace programu 3. Nastavení programu 3.1. Nastavení směny 3.2. Nastavení přesčasů 3.3. Nastavení výjimek 3.4. Nastavení hesla 3.5. Nastavení

Více

BM Software, Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi. Převody přesčasů / nedočasů v systému Docházka 3000

BM Software, Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi. Převody přesčasů / nedočasů v systému Docházka 3000 BM Software, Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů Tel: 519 430 765, Mobil: 608 447 546 e-mail: bmsoft@seznam.cz web: http://www.dochazka.eu

Více

ADS DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE

ADS DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE Program ADS je komfortní a sofistikovaný software pro zpracování docházky na základě dat načtených systémem ACS-line. Umožňuje libovolnou práci s daty a výpočty dle nastavených směn

Více

Exportní soubor pro mzdové programy

Exportní soubor pro mzdové programy Exportní soubor pro mzdové programy Při vytváření výsledovky v programu Docházka 3000 máte možnost ve druhém kroku (po doběhnutí výpočtů) zatrhnout volbu Export. Ta umožní vytvoření exportního souboru

Více

ver Manuál Docházka

ver Manuál Docházka ver. 11.5.0.0 Manuál Docházka Modul Docházka Program docházka je volitelnou součástí systému DMS Klient. Umožňuje sledovat u všech zaměstnanců čas strávený na pracovišti a skutečně odpracovaný čas produktivních

Více

Exportní soubor pro mzdové programy

Exportní soubor pro mzdové programy Exportní soubor pro mzdové programy Při vytváření výsledovky v programu Docházka 3000 máte možnost ve druhém kroku (po doběhnutí výpočtů) zatrhnout volbu Export. Ta umožní vytvoření exportního souboru

Více

SW Aktion verze 5.1. Seznam změn a nových funkcí

SW Aktion verze 5.1. Seznam změn a nových funkcí SW Aktion verze 5.1 Seznam změn a nových funkcí Přidán nový typ adresového bodu pro terminál AXT-3xx/5xx Doplněna nová agenda Monitor událostí - sledování on-line průchodů na vybraných zařízeních přímo

Více

NOVINKY v PROGRAMU DOCHÁZKA ADS

NOVINKY v PROGRAMU DOCHÁZKA ADS NOVINKY v PROGRAMU DOCHÁZKA ADS 4 1.2.2010 Uživatelské prostředí nové grafické prostředí programu rychlé menu ve dvou režimech - pouze ikony, ikony s popisem implementace Drag & Drop při přiřazování kalendáře,

Více

EVIDENCE DOCHÁZKY. Úvod

EVIDENCE DOCHÁZKY. Úvod Úvod Program pro evidenci docházky je nadstavbou pro mzdy PREMIER. Všechny údaje jako pracovníci, pracovní doby, směny a svátky se nastavují v mzdách. Výhodou je že v docházce jsou stále aktuální údaje

Více

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Vážení uživatelé, předkládám Vám mimořádnéčíslo informačního zpravodaje, které obsahuje podrobnější informace o provedení

Více

Prezentace Docházkový systém www.list7.cz

Prezentace Docházkový systém www.list7.cz DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM NEJJEDNODUŠŠÍ VERZE Modul Docházkový systém je velmi úzce spjat s personalistikou, proto základní verzi modulu Personalistika dodáváme zdarma spolu s ním. Docházkový systém řeší jednoduchým

Více

DOCHÁZKA. Webový prohlížeč docházky. Osoby

DOCHÁZKA. Webový prohlížeč docházky. Osoby Webový prohlížeč docházky Slouží ke zobrazování a případně k jednoduchým úpravám údajů evidovaných v databázi docházkového systému. Na klientském počítači lze použít libovolný internetový prohlížeč, není

Více

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál Uživatelský manuál Obsah Základní informace a nastavení... 3 Nastavení přístupu... 4 Registrace docházky... 5 Editace vlastní docházky... 5 Ovládaní z mobilní aplikace... 6 Konfigurace mobilní aplikace...

Více

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Pro chod programu je nutné mít nainstalované databázové úložiště, které je připraveno v instalačním balíčku GAMP, který si stáhnete z našich webových

Více

Docházka INTRAWEB. Osobní údaje

Docházka INTRAWEB. Osobní údaje Docházka INTRAWEB Ve docházkovém systému je možno používat také tenkého klienta. Přes internetový prohlížeč je možno sledovat docházku zaměstnanců, žádat o dovolenou, schvalovat docházku, atd. Zákazníci,

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

sestavy se nabízejí setříděné podle frekvence použití + externí modul na úpravu tohoto pořadí

sestavy se nabízejí setříděné podle frekvence použití + externí modul na úpravu tohoto pořadí Změny programu STROJEW. Vysvětlivky: zásadní změna vlastností programu drobná úprava opravy chyby 23.4.2016 v konstantách se dá nastavit adresa, kam se zašle mail v případě, že se předepsaná prevence nedokončí

Více

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ NÁVOD PRO APLIKACI 1 Obsah: 1. Prvotní spuštění aplikace Část monitoring insolvenčního rejstříku 2. Hlavní okno 3. Monitorované subjekty 3.1 Skupiny monitorovaných subjektů

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace 1. Terminálová aplikace Kartový systém Harrachov Card sestává ze 3 částí: - Veřejných webových stránek na adrese www.harrachovcard.cz, kde mohou zákazníci i poskytovatelé najít informace o systému, zobrazit

Více

Manuál pro majitele Korporátní karty. Manuál pro majitele Korporátní karty

Manuál pro majitele Korporátní karty. Manuál pro majitele Korporátní karty Manuál pro majitele Korporátní karty Obsah příručky 1 MojeBanka Business...3 1.1 Přihlášení do aplikace MojeBanka Business...3 1.2 Elektronické výpisy v sekci evýpisy...3 1.3 Výpisy v sekci Výpisy transakcí...4

Více

Na vod k nastavenı e-mailu

Na vod k nastavenı e-mailu Na vod k nastavenı e-mailu 1. Návod k nastavení e-mailových schránek na serveru stribrny.net. Do e-mailových schránek lze přistupovat přes webové rozhraní Webmail nebo přes poštovního klienta. Návod popisuje

Více

Zpravodaj. Uživatelská příručka. Verze

Zpravodaj. Uživatelská příručka. Verze Zpravodaj Uživatelská příručka Verze 02.01.02 1. Úvod... 3 2. Jak číst tuto příručku... 4 3. Funkčnost... 5 3.1. Seznam zpráv... 5 4. Ovládání programu... 6 4.1. Hlavní okno serveru... 6 4.2. Seznam zpráv...

Více

FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY

FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY 1. POUŽITÍ FIREMNÍHO CERTIFIKÁTU 1.1 Stručný popis Firemní certifikát je nový typ certifikátu, který Vám umožní zrychlit a zjednodušit Vaši práci.

Více

Nápověda k programu Heluz - Katalog tepelných mostů verze 1.1.0.2

Nápověda k programu Heluz - Katalog tepelných mostů verze 1.1.0.2 Nápověda k programu Heluz - Katalog tepelných mostů verze 1.1.0.2 Funkce programu náhled řešení konstrukčních detailů možnost uložení jednotlivých detailů do formátu *.PDF či *.DWG náhled termogramu detailu

Více

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ TACHOTel manuál 2 TACHOTel Obsah Foreword I Úvod 0 3 1 Popis systému... 3 2 Systémové... požadavky 4 3 Přihlášení... do aplikace 5 II Nastavení aplikace 6 1 Instalace... a konfigurace služby ATR 6 2 Vytvoření...

Více

Elektronická evidence tržeb v KelSQL / KelEXPRESS / KelMINI

Elektronická evidence tržeb v KelSQL / KelEXPRESS / KelMINI Elektronická evidence tržeb v KelSQL / KelEXPRESS / KelMINI (dále jen KelSQL) Základní informace o EET získáte na etrzby.cz, tento návod Vás provede nezbytnými kroky od získání certifikátu, přes prvotní

Více

Novinky ve verzi 1.15 (datum vydání )

Novinky ve verzi 1.15 (datum vydání ) Novinky ve verzi 1.15 (datum vydání 2. 2. 2016) Snažíme se zrychlit řešení vašich požadavků Rozhodli jsme se vám zkvalitnit a urychlit kontakt s naším technickým specialistou. Kdykoliv budete mít dotaz

Více

Změny v AdmWin ve verzi 2.06 od 2.05

Změny v AdmWin ve verzi 2.06 od 2.05 Změny v AdmWin ve verzi 2.06 od 2.05 Provádí se drobný update. Zálohy nejsou kompatibilní s nižšími verzemi. 1. Obecné 1.1 Doplněny a rozšířeny možnosti hledání a výběrů v mnoha evidencích. 1.2 Nové možnosti

Více

OrtoProtet program pro evidenci zakázek, fakturace, evidenci pacientů, evidenci pracovníků a dalších níže uvedených operací pro ortopedické protetiky

OrtoProtet program pro evidenci zakázek, fakturace, evidenci pacientů, evidenci pracovníků a dalších níže uvedených operací pro ortopedické protetiky OrtoProtet program pro evidenci zakázek, fakturace, evidenci pacientů, evidenci pracovníků a dalších níže uvedených operací pro ortopedické protetiky Představení programu pro tvorbu zakázek,kalkulací,

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Hromadné platby - inkaso

Hromadné platby - inkaso Hromadné platby - inkaso Modul Hromadné platby složí k výpočtu platby (přeplatku/nedoplatku), kterou má zaplatit a) strávník - ve formě inkasa / sporožira / složenky, b) jídelna - ve formě hromadného příkazu

Více

ČSOB Business Connector Instalační příručka

ČSOB Business Connector Instalační příručka ČSOB Business Connector Instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu do počítače...

Více

Newsletter RIBTEC automatické aktualizace Praktická novinka v servisu a podpoře k softwaru RIBTEC od verzí 15.0

Newsletter RIBTEC automatické aktualizace Praktická novinka v servisu a podpoře k softwaru RIBTEC od verzí 15.0 1.1 Automatické aktualizace RIBTEC Pomocí nového Prostředí automatických aktualizací můžete udržovat Váš software stavební statiky RIBTEC od verzí 15.0 a vyšších na aktuálním stavu. Tento systémový nástroj

Více

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS:

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: 1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: Ověřte prosím následující nastavení (tento postup se může nepatrně lišit podle operačního systému Vašeho pc). Pro lepší viditelnost

Více

MZDY- novinky 2014. Ing. Jan Sejpka 29.5.2014

MZDY- novinky 2014. Ing. Jan Sejpka 29.5.2014 MZDY- novinky 2014 Ing. Jan Sejpka 29.5.2014 OBSAH Nárok na dovolenou - pravidelná x nepravidelná pracovní doba Stravenky Srážky z hlediska OSŘ a občanského zákoníku Pracovní konta Konto přesčasů a Konto

Více

Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015)

Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015) Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015) Upraven nástroj pro přípravu dat k podání výkazu o poskytovaných sociálních službách na MPSV. Data o klientech a zaměstnancích připravíte v několika jednoduchých

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Objednávky OBX. Objednávkový systém určený k instalaci na PC u zákazníka pro tvorbu offline objednávek zboží

Objednávky OBX. Objednávkový systém určený k instalaci na PC u zákazníka pro tvorbu offline objednávek zboží Objednávky OBX Objednávkový systém určený k instalaci na PC u zákazníka pro tvorbu offline objednávek zboží Obsah Úvod Instalace aplikace, spuštění Konfigurace aplikace První načtení ceníku Principy ovládání

Více

Aplikace objednávání svozů

Aplikace objednávání svozů GE MONEY Aplikace objednávání svozů Uživatelská dokumentace IMP spol. s r.o. 14.1.2011 Uživatelská dokumentace k systému pro objednávání a evidenci svozů z poboček GE Money. 1 Přihlášení do aplikace K

Více

Tematická příručka. k informačnímu systému Cygnus

Tematická příručka. k informačnímu systému Cygnus KONTAKT Hot-linka: 543 213 606 E-mail: servis@iscygnus.cz Tematická příručka k informačnímu systému Cygnus Přehled přítomnosti verze 7.17 2 Obsah 1 Přehled přítomnosti... 4 1.1 Jak zadat klientovi nepřítomnost?...

Více

Elektronické výpisy v BankKlientovi

Elektronické výpisy v BankKlientovi Elektronické výpisy v BankKlientovi Nastavení oprávnění pro změnu parametru účtu Nově Vám v BankKlientu přibylo oprávnění pro změnu parametru účtu. Toto oprávnění Vám dává možnost měnit nastavení účtu

Více

Docházkový systém slouží k evidenci docházky, sledování pohybu zaměstnanců v průběhu pracovní doby, k přípravě podkladů pro zpracování mzdové agendy.

Docházkový systém slouží k evidenci docházky, sledování pohybu zaměstnanců v průběhu pracovní doby, k přípravě podkladů pro zpracování mzdové agendy. Docházkový systém slouží k evidenci docházky, sledování pohybu zaměstnanců v průběhu pracovní doby, k přípravě podkladů pro zpracování mzdové agendy. Používáním docházkového systému dosáhnete omezení chybovosti

Více

9 Sledování docházky. Spuštění modulu. Záložka Výběr uživatele

9 Sledování docházky. Spuštění modulu. Záložka Výběr uživatele 9 Sledování docházky Uživatelský modul Sledování docházky realizuje pracovní výkaz zaměstnance v elektronické podobě se všemi výhodami z toho plynoucími (automatické sčítání, převody do dalšího měsíce,

Více

MZDY 7 PROFI - MZDOVÝ A PERSONÁLNÍ SYSTÉM CENÍK

MZDY 7 PROFI - MZDOVÝ A PERSONÁLNÍ SYSTÉM CENÍK JÍDELNA PŘÍSTUPY DOCHÁZKA PERSONALISTIKA MZDY SKLAD MAJETEK ZAKÁZKY RON PORTÁL JÍDELNA PŘÍSTUPY DOCHÁZKA DOCHÁZKA MINI PERSONALISTIKA MZDY SKLAD MAJETEK ZAKÁZKY MZDY 7 - MZDOVÝ A PERSONÁLNÍ SYSTÉM Mzdový

Více

enálezy Rozšiřující modul Návod Dokumentace

enálezy Rozšiřující modul Návod Dokumentace enálezy Rozšiřující modul Návod Dokumentace Jak na enálezy (Laboratorní výsledky) Volitelný rozšiřující modul enálezy slouží k načtení elektronických zdravotních dat do programu MEDICUS Komfort, MEDICUS

Více

Babyware Software pro nastavení a naprogramování ústředen Instalační příručka

Babyware Software pro nastavení a naprogramování ústředen Instalační příručka Babyware Software pro nastavení a naprogramování ústředen Instalační příručka Potvrdíme, že souhlasíte s licenčními podmínkami kliknutím na : I agree to the terms of this licence agreement Aktuální verze

Více

Profibanka - Informace pro příjemce platebních karet

Profibanka - Informace pro příjemce platebních karet Vážení obchodní partneři, jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout moderní a bezpečný způsob distribuce výpisů z akceptace platebních karet. Pro získání elektronických výpisů z je nezbytné, abyste využívali

Více

RON PORTÁL, RON KLIENT

RON PORTÁL, RON KLIENT RON PORTÁL, RON KLIENT PROGRAM PREZENTACE Představení společnosti Obecně o RON portálu Seznámení s vlastnostmi jednotlivých agend Přínosy nasazení portálu ve vaší společnosti Řešení pro mobilní telefony

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

EvMO postup při instalaci

EvMO postup při instalaci EvMO2017 - postup při instalaci 1 Program EvMO2017 je distribuován v přenosné verzi. Obsahuje datové a systémové soubory. Pro jeho komfortní zprovoznění byl vytvořen jednoduchý instalační program. Ten

Více

Fond... celkový požadovaný fond pracovní doby za období (kolik odpracovat měl)

Fond... celkový požadovaný fond pracovní doby za období (kolik odpracovat měl) Exportní soubor pro mzdové programy Při vytváření výsledovky v programu Docházka 3000 máte možnost ve druhém kroku (po doběhnutí výpočtů) zatrhnout volbu Export. Ta umožní vytvoření exportního souboru

Více

Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů. Docházka 3000 Personalistika

Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů. Docházka 3000 Personalistika BM Software, Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů Tel: 519 430 765, Mobil: 608 447 546 e-mail: bmsoft@seznam.cz web: http://www.dochazka.eu

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

DLS V v1.2. Nové funkce. Používání programu DLS V

DLS V v1.2. Nové funkce. Používání programu DLS V DLS V v1.2 Nové funkce Nahrazuje SW DLS IV stáhne se sám přes DLS IV Updater, nebo ho lze nainstalovat ručně Existuje DLS V pro instalační firmy a DLS V SA pro uživatele Databáze místo MS SQL serveru se

Více

Popis práce s evidencí docházky

Popis práce s evidencí docházky Popis práce s evidencí docházky Jednou z novinek v programu Mzdy Profi pro rok 2012 je nová evidence docházky, navázaná na evidenci pracovních neschopností a mzdové listy. V tomto textu se dozvíte, jak

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Změny a opravy v systému DUNA MZDY, verze

Změny a opravy v systému DUNA MZDY, verze Změny a opravy v systému DUNA MZDY, verze 2010.3.01 PERZONALISTIKA V Přerově, 18. října 2010 Evidence pracovníků - Na záložce OÚ další byly u adres (trvalé bydliště a korespondenční adresa) doplněny položky

Více

Heslo: Demo123

Heslo: Demo123 Zkušební verze Aktion.CLOUD Zkušební verzi systému Aktion.CLOUD naleznete na adrese http://cloud.aktion.cz/. Pro ukázku máte k dispozici 6 demonstračních přihlašovacích účtů, které reprezentují vybrané

Více

Bakaláři Úvazky, rozvrh a suplování II Praha

Bakaláři Úvazky, rozvrh a suplování II Praha Bakaláři Úvazky, rozvrh a suplování II 10-11.5.2013 Praha PaedDr. Pavel Pavelka ppavelka@atlas.cz Mobil: 724 079 689 https://sites.google.com/site/pavelbaka Obsah Pátek 10.5.2013... 3 1. Úvazky... 3 1.1.

Více

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz Prosper Basic Upgrade 2007 Příručka uživatele verze 7Xpa01 1 Obsah 1.OBECNÉ...3 1.1.Export tiskových sestav...3 1.2.E-mailování tiskových sestav...4 2.MODUL ÚČETNICTVÍ...5 2.1.Dynamické součty hlavní knihy...5

Více

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3 ucetni-program-pohoda.cz 2010 PVM výrobní modul pro ekonomický systém POHODA Vaše konkurenční výhoda při vyřizování odběratelských objednávek, plánování a realizaci výroby, nákupu materiálu a služeb. Uživatelský

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z u

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z  u Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2017 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2017 si můžete stahovat až v době,

Více

Studijní informační systém KOS ikos přístup pro referenty

Studijní informační systém KOS ikos přístup pro referenty Studijní informační systém KOS ikos přístup pro referenty Pro práci se studijním informačním systémem AMU se používají dvě různé aplikace, které však pracují se společnými daty. Studenti a učitelé pracují

Více

NEWSLETTER systému PRACANT - říjen 2010

NEWSLETTER systému PRACANT - říjen 2010 NEWSLETTER systému PRACANT - říjen 2010 Na rok 2010 jsme si pro Vás opět připravili novou verzi. Nová verze systému 3.9 obsahuje tyto důležité novinky: - zdokonalený monitoring strojů - podpora čtečky

Více

DOCHÁZKOVÝ A PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM MADAM WHITEPAPER V. 2

DOCHÁZKOVÝ A PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM MADAM WHITEPAPER V. 2 DOCHÁZKOVÝ A PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM MADAM WHITEPAPER V. 2 ECM SYSTEM SOLUTIONS 2014 MADAM MaDaM je modulový systém pro evidenci nejen docházky. Jednoduchost obsluhy, intuitivnost ovládání, moderní vzhled a

Více

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit)

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Pokud máte ještě nainstalovaný MS SQL server Express 2005, odinstalujte jej, předtím nezapomeňte zálohovat databázi. Kromě Windows 7 je instalace určena také

Více

Program Půjčovna sportovních potřeb

Program Půjčovna sportovních potřeb Program Půjčovna sportovních potřeb verze 1.67, 3.7.2014 Objednávky V hlavním menu Obchod naleznete dvě nové položky. "Seznam objednávek" a "Přidat objednávku". Obrázek 1: Hlavní menu První z těchto voleb

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Uživatelský manuál: Fuelomat systém

Uživatelský manuál: Fuelomat systém Uživatelský manuál: Fuelomat systém 1 z 18 Obsah: Adresa systému:... 3 Úvodní obrazovka:... 3 Modul: Vozové parky... 3 Menu: Domů... 3 Menu: Transakce... 4 Submenu: Transakce... 4 Submenu: Nastavení...

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka (1) vložení přihlašovacího jména (2) vložení přihlašovacího hesla (3) vstup do objednávání jídel (4) zobrazení jídelníčku bez přihlášení (5)

Více

Hromadný zápis studentů

Hromadný zápis studentů Hromadný zápis studentů Modul "Hromadný zápis studentů" slouží k hromadnému zápisu studentů do ročníků. Zapisovat lze pouze studenty zařazené do ročníků. 1. Spuštění modulu Hromadný zápis studentů 2. Popis

Více

Postup instalace síťové verze Mount Blue

Postup instalace síťové verze Mount Blue Postup instalace síťové verze Mount Blue Instalace na serveru 1. Stáhněte si instalační balíček pro server ze stránek Mount Blue na adrese: http://www.mountblue.cz/download/mountblue-server-setup.exe 2.

Více

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android.

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Úvod popis funkcí softwaru. Nový doklad Ceník Kontakty Doklady Nastavení Reporty Import Export Přihlášení

Více

NEWSLETTER systému PRACANT verze 4.0

NEWSLETTER systému PRACANT verze 4.0 NEWSLETTER systému PRACANT verze 4.0 Na konec roku 2011 jsme pro Vás připravili novou verzi plnou novinek, která končí vývojový cyklus stávající aplikace PRACANT. Verze systému 4.0 obsahuje tyto důležité

Více

Z verze 10.1g na verzi 11.1d. 1 Nové: Formulář DPH pro rok 2011 2 Nové: Kopírování A a B v přiznání k DPH. Z verze 10.1e na verzi 10.

Z verze 10.1g na verzi 11.1d. 1 Nové: Formulář DPH pro rok 2011 2 Nové: Kopírování A a B v přiznání k DPH. Z verze 10.1e na verzi 10. Z verze 10.1g na verzi 11.1d 1 Nové: Formulář DPH pro rok 2011 2 Nové: Kopírování A a B v přiznání k DPH Z verze 10.1e na verzi 10.1g 1. Oprava: Výkazy v závěrce Z verze 10.1c na verzi 10.1e 1. Oprava:

Více

Pracovní dny. Pracovní doby

Pracovní dny. Pracovní doby Software Modul docházky - MDO Evidence a vyhodnocení docházky osob, verze 4 Rozšiřující modul Aktion Široké možnosti nastavení parametrů Tvorba pracovních kalendářů Definice různých typů pracovních dnů

Více

Instalace programu ProVIS

Instalace programu ProVIS Instalace programu ProVIS Tento program umožňuje instalovat program ProVIS. Umožňuje vybrat, kam se bude instalovat, a jednotlivé součásti instalace. Instalace probíhá v několika krocích. Každý krok má

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více