Novinky v aplikaci AME ve verzi 1.11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Novinky v aplikaci AME ve verzi 1.11"

Transkript

1 v aplikaci AME ve verzi 1.11 v kartě zaměstnance lze evidovat celou řadu nových údajů: titul před jménem, titul za jménem, bydliště, měsíční plat, telefon, mobil, zaměstnán od, číslo účtu a pojišťovna. Položku hodinová mzda lze zadávat i jako desetinné číslo. Všechny tyto údaje lze zobrazovat v jednotlivých a celkových sestavách. (Kde? Hlavní okno Zaměstnanci Přidat/Opravit) v jednotlivých sestavách lze upravit už i záhlaví sestavy. K dispozici je celkem 12 položek (oproti původním devíti), které lze vybírat z celkových 26ti dostupných polí. (Kde? Hlavní okno Sestavy Definovat sest. Jednotlivá Přidat/Opravit Definovat záhlaví) u celkových i souhrnných sestav lze zapnout zobrazování součtového řádku na konci sestavy. (Kde? Hlavní okno Sestavy Definovat sest. Celková/Souhrnná Přidat/Opravit Zobrazit součtový řádek na konci sestavy) místo původní normy na den byla zavedena týdenní norma. Tato novinka umožňuje nastavit jinou normu na každý den v týdnu (např. pátky zkrácené) a tím pádem správně spočítat měsíční fond odpracované doby podle počtu jednotlivých dnů v měsíci. (Kde? Hlavní okno Směny Přidat/Opravit) nová položka jízdné, která je možná u každého zaměstnance evidovat v úpravě dat a poté si ji nechat zobrazit v jednotlivých a celkových sestavách (Kde? Hlavní okno Sestavy Úprava dat Ostatní) položky výkonová odměna, mimořádná odměna, stravné, vybraná záloha a mzda v úpravě dat lze zadávat i jako desetinná čísla (Kde? Hlavní okno Sestavy Úprava dat Ostatní) nové nastavení výjimek je-li výjimka zapsána do soboty nebo neděle resp. svátku, lze vypsat příplatek i do sloupečku SO+NE resp. svátek. Další volbou lze nastavit, jestli zadáním výjimky do daného dne se má zvýšit počet odpracovaných dní. (Kde? Hlavní okno Výjimky Přidat/Opravit) možnost vyžadovat otisk prstu pouze u některých zaměstnanců (týká se pouze čteček InTagral Plus Biometrix) (Kde? Hlavní okno Čtečky Autoriz. karet) možnost aktualizovat firmware čteček InTagral Plus (Kde? Hlavní okno Čtečky Konfigurovat Firmware) zobrazování velikosti celkové a zbývající paměti čteček InTagral Plus (Kde? Hlavní okno Čtečky Konfigurovat Obecné informace) částečně přepracován způsob výpočtu docházky, kde pokud bylo zadáno více začátků a konců směn, tak se program nechoval korektně (Kde? Hlavní okno Směny Přidat/Opravit Začátky a konce směn) chyba v souhrnných sestavách, kde pokud byla zadána norma na den 0:00, tak se nezobrazovala žádná data (Kde? Hlavní okno Sestavy Souhrnné sestavy Náhled) chyba v modul AME-Rozpis služeb, kde se nezapočítávaly výjimky do celkem odpracované doby (Kde? AME-Rozpis služeb Rozpisy Upravit rozpis) chyba při vytváření uzávěrky, kdy v některých případech program spočítal jiný přenos mezi měsíci než při náhledu sestav (Kde? Hlavní okno Uzávěrky Vytvořit uzávěrku) chyba při generování dat, kdy program na systému Windows 98 přestal reagovat (Kde? Hlavní okno Sestavy Upravit data Generovat) v aplikaci AME ve verzi 1.10 podpora nové čtečky InTagral Light (čipová, magnetická nebo čárová varianta, nástupce starších bateriových InTagrálů) (Kde? Hlavní okno Čtečky Přidat/Opravit) podpora pro připojení stávajících čteček přes USB port (řada PC již nemá sériové porty) možnost zobrazit aktuální saldo zaměstnance již v průběhu měsíce. Zapnete-li tuto volbu, bude v aktuálním měsíci místo přesčasu zobrazeno aktuální saldo ke konkrétnímu dni, tj. bude porovnán počet doposud odpracovaných hodin s fondem, který měl doposud zaměstnanec odpracovat (nebude tedy zobrazen rozdíl oproti měsíčnímu fondu, ale skutečný stav k danému dni). (Kde? Hlavní okno Podrobné nastavení Další nastavení Zobrazovat v průběhu měsíce aktuální saldo...) přidány další možnosti při generování docházky v ruční úpravě dat. Nyní lze generovat po jednotlivých dnech (např. pouze pondělí až středa), dané nastavení lze uložit (celkem pět volných pozic) a opakovaně vyvolat. (Kde? Hlavní okno Sestavy Upravit data Generovat) sestava přítomných zaměstnanců byla rozšířena o možnost zjistit seznam přítomných zaměstnanců v daném časovém okamžiku kdykoliv v historii. Dále je možné nechat si sestavu přítomných zaměstnanců neustále zobrazenu na monitoru a zapnout její pravidelné obnovování (např. každou minutu). (Kde? Hlavní okno Sestavy Přítomní zaměstnanci)

2 aplikace AME nyní korektně pracuje i pod cizojazyčnými Windows. chyba v nastavení směn, kdy při použití volby Zapsat normu pokud není výjimka aplikace nepracovala korektně. (Kde? Hlavní okno Směny Přidat/Opravit Rozšíř. nastavení Je-li svátek a zaměstnanec nepracuje) při použití rozlišení 800x600 nešly zadávat výjimky v posledních dnech měsíců, protože se nevešly na obrazovku. (Kde? Hlavní okno Sestavy Upravit data Výjimky) instalaci a aktualizaci aplikace lze provést přímo na připojenou síťovou jednotku (např. Z:\), což usnadňuje zejména aktualizaci síťové verze aplikace. chyba v modulu AME-Rozpis služeb, kdy nešla zadat počáteční hodnota v souhrnném přehledu dat zaměstnance za rok. (Kde? AME-Rozpis služeb Rozpisy Upravit rozpis kontextové menu Data za letošní rok) chyba, kdy při použití přestávek v přesný čas se v noci na přelomu dvou měsíců neodečítala přestávka. v aplikaci AME ve verzi 1.09 nový modul AME-Rozpis pro plánování směn pracovníků na pracovišti s nepřetržitým nebo vícesměnným provozem. V kombinaci s docházkovou aplikací AME tak vzniká ucelený nástroj pro jednoduché vytváření rozpisu služeb a jeho automatickou kontrolu dle skutečné docházky zaměstnanců. Tento modul automaticky sčítá naplánované hodiny, směny a výjimky, dále počítá a ukládá přenosy mezi měsíci a eviduje celkové počty směn a výjimek v celém roce. Naplánovaný rozpis služeb je samozřejmě možné vytisknout. Při kontrole skutečné docházky dle rozpisu Vám pomůže nová sestava v AME s názvem Porovnání s rozpisem, kde budou případné odchylky v jednotlivých dnech barevně vyznačené. Tento modul můžete spustit z AME (ikona Rozpisy v hlavním okně). (Více informací v nápovědě. Kde? Hlavní okno Nápověda) v celé aplikaci je použit nový XP prvek pro zobrazovaní seznamu (zaměstnanců, směn, středisek...). Použitím tohoto prvku se výrazně urychlilo načítání některých oken aplikace, zejména oken obsahující seznam s velkým počtem řádků. Navíc každou položku těchto seznamů můžete poklepáním otevřít k opravě (namísto klepnutí na tlačítko Opravit). V seznamech zaměstnanců je možné třídit dle čísla zaměstnance ve správném číselném pořadí (klepnutím na záhlaví sloupce). v AME-Monitoru je možné nastavit časy stahování po určité době i na hodnoty 1 minuta, 2 minuty a 3 minuty. Navíc je možné přímo z AME-Monitoru změnit parametry spojení čteček a otestovat jejich spojení (po uložení se změny promítnou i do aplikace AME). (Kde? AME-Monitor Hlavní okno Nastavení) nové sloupečky Stravné a Vybraná záloha, které je možné u každého zaměstnance zadat v úpravě dat a poté si je nechat zobrazit v celkových sestavách (Kde? Hlavní okno Sestavy Úprava dat Ostatní a Hlavní okno Sestavy Definice sestav Celkové Přidat/Opravit) nová možnost při výpočtu docházky ve svátek, kdy zaměstnanec nepracuje volba Zapsat normu pokud není výjimka bude mít za následek, že pokud bude ve svátek, kdy zaměstnanec nepracuje, zadaná výjimka (např. nemoc), nebude program automaticky vypisovat normu. (Kde? Hlavní okno Směny Přidat/Opravit Rozšíř. nastavení Je-li svátek a zaměstnanec nepracuje) nová možnost při výpočtu docházky při noční směně na konci měsíce, kdy je možné nechat si pro informaci vypsat ranní odchod z dalšího měsíce do posledního dne zpracovávaného měsíce (Kde? Hlavní okno Směny Přidat/Opravit Rozšíř. nastavení Je-li poslední..., vypsat ranní odchod do posl. dne) každá směna má nyní unikátní číslo, které je použito zatím pouze při exportu (Kde? Hlavní okno Směny Přidat/Opravit Číslo směny) okno, kde můžete hromadně přeřazovat zaměstnance do nových středisek resp. směn, bylo rozšířeno o možnost hromadně povolit resp. zakázat přenosy mezi měsíci (Kde? Hlavní okno Zaměstnanci Přeřadit zam.) možnost vytisknout/uložit do PDF objednávku na licenci za aplikaci (Kde? Hlavní okno Registrace Objednat kód Tisk) chyba při autorizaci karet zaměstnanců, kdy přestaly fungovat otisky prstů (pouze u čteček InTagral Next/Plus Biometrix) chyba v AME-Monitoru, který při současném spuštění z více počítačů ohlásil chybu a přestal reagovat chyba při změně zkratky výjimky, kdy přestaly fungovat celkové a souhrnné sestavy obsahující tuto výjimku chybný výpis času v sestavách, kdy např. namísto času 101:00 program vypisoval čas 100:60

3 v aplikaci AME ve verzi 1.08 zjednodušený výpočet mzdy zaměstnance možnost nechat si vypočítat mzdu dle odpracovaných hodin včetně příplatků za přesčas, SO+NE a svátek nebo mzdu ručně zadat. (Více informací v nápovědě. Kde? Hlavní okno Nápověda) nová sestava Mzdový list, která zobrazuje výpočet mzdy zaměstnance (Kde? Hlavní okno Sestavy) podrobný výpis dní pro každou výjimku v celkové sestavě nové sloupečky, které je možno přidat do sestavy a ve kterých se bude vypisovat seznam dnů, kdy výjimka nastala (např. DOV 5-10, 17, 29) (Kde? Hlavní okno Sestavy Definice sestav Celkové Přidat/Opravit) možnost automaticky spouštět AME-Monitor při spuštění Windows (Kde? AME-Monitor Nastavení Automaticky spustit při startu Windows...) automatický zápis informací o průběhu stahování dat v AME-Monitoru od posledního spuštění do souboru AME_Monitor.log po stažení dat ze čtečky aplikace informuje o počtu nových stažených transakcí a upozorní na stažená data, která nepřísluší žádnému zaměstnanci v aplikaci (Kde? Hlavní okno Stažení dat) možnost zapnout/vypnout otisk prstu u čteček InTagral Next/Plus Biometrix (Kde? Hlavní okno Čtečky Konfigurace) v souhrnné sestavě je možné namísto sloupce Číslo karty zobrazovat sloupec Číslo zaměstnance (Kde? Hlavní okno Sestavy Definice sestav Souhrnné Přidat/Opravit Místo čísla karty zobrazit číslo zaměstnance) nová možnost při výpočtu docházky ve svátek, kdy zaměstnanec pracuje volba K odpracované době přičíst normu bude mít za následek, že pokud zaměstnanec např. odpracuje ve svátek 3 hodiny, bude mít ve sloupcích Celkem (a/nebo Svátek) vypsáno 3:00+7:30=10:30 (Kde? Hlavní okno Směny Přidat/Opravit Rozšíř. nastavení Je-li svátek a zaměstnanec pracuje) možnost nechat si v sestavách předvyplnit předcházející měsíc po dobu prvních několika dní v novém měsíci, kdy se zpracovávají výplaty ještě za minulý měsíc. (Kde? Hlavní okno Podrobné nastavení Další nastavení Počet dní v novém měsíci, kdy bude nabízen...) do aplikace je nahrán seznam svátků pro rok 2005 bez této aktualizace nebude aplikace v roce 2005 počítat příplatky za svátky při použití nové čtečky InTagral Next/Plus je možné používat více typů přerušení (nejen tlačítko X a Y). Před použitím je potřeba je zaktivovat (Kde? Hlavní okno Přerušení), nastavit zaokrouhlování a odečítání pro každou směnu (Kde? Hlavní okno Směny Přidat/Opravit) a upravit sestavy tak, aby obsahovaly sloupce s novým přerušením (Kde? Hlavní okno Sestavy Definice sestav Přidat/Opravit). aktualizace AME na některých systémech nefungovala a program přestal reagovat chybné informace o počtu dat ve čtečce (Kde? Hlavní okno Čtečky Konfigurovat) chyba při přidávání čtečky při použití MS SQL Serveru, kdy program přestal reagovat (Kde? Hlavní okno Čtečky Přidat) chyba v sestavách, kde prvního v měsíci byl při určitých podmínkách zobrazen nesmyslný přesčas (Kde? Hlavní okno Sestavy Náhled) v aplikaci AME ve verzi 1.07 nový typ tiskové sestavy přítomní zaměstnanci (Kde? Hlavní okno Sestavy) přihlášený uživatel si může změnit heslo bez nutnosti zásahu administrátora. Funguje pouze pokud jsou nastavena přístupová práva. (Kde? Hlavní okno Změna hesla) nápověda k aplikaci přístupná přímo z aplikace (Kde? Hlavní okno Nápověda) výrazné zrychlení generování tiskových sestav při použití MS SQL Serveru. Čas potřebný k vytvoření náhledu jednoho zaměstnance zkrácen o 85%, při náhledu 10 zaměstnanců o 50%. při obnově dat ze čtečky je možné vymazat z databáze data pouze z vybrané čtečky (nikoliv nutně všechna data jako tomu bylo dosud) v jednotlivé sestavě je možné namísto polí Ulice, Město a PSČ vypsat pole Podpis zaměstnance, Podpis vedoucího a Podpis ředitele (Kde? Hlavní okno Sestavy Definice sestav Jednotlivé Přidat/Opravit Zobrazit pole Podpis zaměstnance namísto bydliště)

4 chyba v nastavení směny, kdy při uložení přestala aplikace reagovat (pouze na Windows 98) chyba při provozu databáze na MS SQL Serveru, kdy aplikace vlivem speciální konfigurace vůbec nepracovala chyba při komunikaci s novými čtečkami pomocí protokolu TCP/IP v aplikaci AME ve verzi 1.06 podpora nových dvou čteček InTagral Next a InTagral Plus (čipová, magnetická a čárová varianta s volitelnou kontrolou otiskem prstu) (Kde? Hlavní okno Čtečky Přidat/Opravit) možnost ukládat sestavu do formátu PDF. Tento formát je vhodný např. pro posílání sestav em. (Kde? Hlavní okno Sestavy Náhled Uložit PDF) práce v náhledu sestav doznala zrychlení. Sestavu můžete posunovat po obrazovce pomocí myši. (Kde? Hlavní okno Sestavy Náhled) možnost vypsat řádek s poznámkou ke každému zaměstnanci v souhrnné sestavě. Dříve byla tato možnost pouze u celkové sestavy. (Kde? Hlavní okno Sestavy Definice sestav) možnost zapnout omezení odpracované doby za den (Kde? Hlavní okno Směny Přidat/Opravit Rozšíř. nast. Omezit odprac. dobu za den) možnost zrušit červené podbarvení změněných dat v tiskových sestavách (Kde? Hlavní okno Podrobné nastavení Další nastavení Zvýraznit v tisku uživatelem upravované časy) výjimky je nyní možné zadávat včetně časového rozpětí, tedy např. DOV (8:00) od 8:00 do 16:00. (Kde? Hlavní okno Sestavy Upravit data - Výjimky) nové volitelné sloupce Výjimka 1 (čas od-do) a Výjimka 2 (čas od-do) v jednotlivé sestavě. Tyto sloupce slouží k výpisu časového rozpětí výjimek viz. předchozí bod. (Kde? Hlavní okno Sestavy Definice sestav) nové volitelné sloupce Součet X, Součet Y, Přenos z minulého měsíce a Celkem bez výjimek v souhrnné sestavě (Kde? Hlavní okno Sestavy Definice sestav) nový volitelný sloupec Pracovní přesčas v souhrnné sestavě. Tento typ přesčasu se vypočítává následujícím způsobem: [pracovní přesčas] = [celkový přesčas] - [SONE] - [SV] (Kde? Hlavní okno Sestavy Definice sestav) přidáno další oprávnění pro správce střediska možnost stahovat data ze čtečky (Kde? Hlavní okno Podrobné nastavení Přístupová práva Nastavit) pokud by při provozu došlo k poškození databáze, pokusí se ji aplikace sama opravit není nutný náš zásah a chyba je tak velmi rychle odstraněna v souhrnné a celkové sestavě se nevykresluje zbytečná mřížka, pokud jste si vytvořili sestavu s menším počtem sloupců vzniká tak volné místo na poznámky psané rukou přestávky v jednotlivé sestavě jsou vypisovány novým přehlednějším způsobem při importu dat z IRE se nyní importuji i původní hesla uživatelů byla vytvořena první verze textové nápovědy k aplikaci. Stáhnout si ji můžete z naší internetové prezentace na sekce Ke stažení nebo ji najdete přímo v aplikaci. (Kde? Hlavní okno Nápověda) chyba při vícenásobných příchodech a odchodech (více než 10 za jeden den), kdy se nedalo dostat do úpravy dat zaměstnance chyba v úpravě dat nešlo zadat záporný přenos menší než 1 hodina chyba při převodu databáze na verzi 1.05, kdy vzniklo několik duplicitních souhrnných sestav v aplikaci AME ve verzi 1.05 možnost provozovat databázi aplikace na MS SQL Serveru nový typ tiskové sestavy souhrnná měsíční sestava (Kde? Hlavní okno Sestavy) evidence použitých docházkových karet u každého zaměstnance (Kde? Hlavní okno Zaměstnanci Přidání resp. Oprava zaměstnance) import dat z DOSového programu OnTime (Kde? Hlavní okno Podrobné nastavení Import) nový volitelný sloupec Podpis zaměstnance v celkové sestavě (Kde? Hlavní okno Sestavy Definice sestav) zrychleno generování tiskových sestav a úprava dat při importu dat z IRE se nyní importuje i seznam výjimek formulář pro objednání registračního kódu rozšíření možností

5 chyba v základních sestavách záporný přenos mezi měsíci nebyl správně zobrazován chyba v úpravě dat nešlo zadat zápornou výjimku menší než 1 hodina chyba v úpravě dat při generování příchodů a odchodů někdy přestala aplikace reagovat chyba při importu dat z programu IRE po importu z IRE přestal fungovat AME-Monitor chyba při objednávání registračního kódu a v modulu epodpora při odesílání přes internet v aplikaci AME ve verzi 1.04 modul pro automatické stahování dat AME-Monitor je součástí každé instalace a je zdarma. Tento modul umožňuje automaticky stahovat data buď po určité době nebo v konkrétní časy, synchronizaci času ve čtečce s počítačem a nahrávání seznamu autorizovaných karet do čtečky, pokud došlo k jeho změně. nový způsob instalace jeden instalační balík nyní umožňuje instalovat program jak na jeden počítač, tak síťově na server a klientské počítače přidáno další oprávnění pro správce střediska možnost generovat příchody a odchody v úpravě dat (Kde? Hlavní okno Podrobné nastavení Přístupová práva Nastavit) možnost otestovat připojení čtečky již při jejím přidávání (Kde? Hlavní okno Čtečky Přidat / opravit čtečku) nová dynamická knihovna pro komunikaci se čtečkou chyba v úpravě dat u přerušení X a Y nefungovala tlačítka v panelu nástrojů v aplikaci AME ve verzi 1.03 formulář pro objednání registračního kódu rozšíření možností chyba v úpravě dat výjimky nešly na některých operačních systémech mazat v aplikaci AME ve verzi 1.02 import dat z docházkového programu IRE firmy IReSoft s.r.o. (Kde? Hlavní okno Podrobné nastavení Import) import zaměstnanců z DOSového programu OnTime (Kde? Hlavní okno Podrobné nastavení Import) hromadné přeřazování zaměstnanců do jiného střediska resp. směny (Kde? Hlavní okno Zaměstnanci Přeřadit zam.) třídění zaměstnanců dle čísla karty ve všech seznamech zaměstnanců grafické úpravy oken

Nápověda k docházkové aplikaci AME

Nápověda k docházkové aplikaci AME Nápověda k docházkové aplikaci AME Obsah: 1. Základní ovládání programu 3 2. Často kladené dotazy (F.A.Q.) 4 A. Zaměstnanci 4 1. Jak přidat, opravit nebo odebrat zaměstnance? 2. Jak přeřadit zaměstnance

Více

Novinky ve verzi 1.14 (datum vydání 2. 4. 2014)

Novinky ve verzi 1.14 (datum vydání 2. 4. 2014) Novinky ve verzi 1.14 (datum vydání 2. 4. 2014) Zpracování docházky jako automatizovaná služba Největší novinkou v této verzi aktualizace je zajisté automatizovaná služba zpracování docházky zaměstnanců.

Více

www.gacc.cz www.gacc.sk Vlastnosti a funkce docházkového/přístupového programu JOB ABACUS PRO 4.xx

www.gacc.cz www.gacc.sk Vlastnosti a funkce docházkového/přístupového programu JOB ABACUS PRO 4.xx www.gacc.cz www.gacc.sk Vlastnosti a funkce docházkového/přístupového programu JOB ABACUS PRO 4.xx ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI job abacus pro 4.XX Docházkový software JOB ABACUS PRO zpracovává v prostředí Windows

Více

Docházkový systém Docházka 3000 - Software

Docházkový systém Docházka 3000 - Software Docházkový systém Docházka 3000 - Software - Propracovaný čistě český program Docházka 3000 vyhovující naší legislativě (plus slovenská lokalizace) - Snadná instalace, jednoduché ovládání, možnost síťového

Více

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL příručka uživatele Obsah 1. Úvod 2. Instalace čtečky 3. Instalace programu 4. Nastavení programu 4.1. Nastavení směny 4.2. Nastavení přesčasů 4.3. Nastavení výjimek

Více

SOFTWARE DOCHÁZKA PLUS. příručka uživatele

SOFTWARE DOCHÁZKA PLUS. příručka uživatele SOFTWARE DOCHÁZKA PLUS příručka uživatele Obsah 1. Úvod 2. Instalace programu 3. Nastavení programu 3.1. Nastavení směny 3.2. Nastavení přesčasů 3.3. Nastavení výjimek 3.4. Nastavení hesla 3.5. Nastavení

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Docházka 3000 Export dat v XML formátu

Docházka 3000 Export dat v XML formátu Docházka 3000 Export dat v XML formátu Docházkový systém obsahuje od verze 6.33 z 12.7.2012 podporu pro export sumárních dat výsledovky rozšířený o některé další položky do souboru ve formátu XML. Tímto

Více

51 Docházka externistů

51 Docházka externistů 51 Docházka externistů Uživatelský modul Docházka externistů slouží ke zpracování podkladu pro výpočet mzdy všem externím zaměstnancům. Za externí zaměstnance jsou považováni ti, kteří nemají účet v informačním

Více

VLASTNOSTI A FUNKCE JOB ABACUS PRO 3.XX

VLASTNOSTI A FUNKCE JOB ABACUS PRO 3.XX VLASTNOSTI A FUNKCE DOCHÁZKOVÉHO PROGRAMU JOB ABACUS PRO 3.XX ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI job abacus pro 3.XX Docházkový software JOB ABACUS PRO zpracovává v prostředí Windows data z docházkových a přístupových

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Změny v AdmWin ve verzi 2.06 od 2.05

Změny v AdmWin ve verzi 2.06 od 2.05 Změny v AdmWin ve verzi 2.06 od 2.05 Provádí se drobný update. Zálohy nejsou kompatibilní s nižšími verzemi. 1. Obecné 1.1 Doplněny a rozšířeny možnosti hledání a výběrů v mnoha evidencích. 1.2 Nové možnosti

Více

DOCHÁZKOVÝ A PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM MADAM WHITEPAPER V. 2

DOCHÁZKOVÝ A PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM MADAM WHITEPAPER V. 2 DOCHÁZKOVÝ A PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM MADAM WHITEPAPER V. 2 ECM SYSTEM SOLUTIONS 2014 MADAM MaDaM je modulový systém pro evidenci nejen docházky. Jednoduchost obsluhy, intuitivnost ovládání, moderní vzhled a

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Vážení uživatelé, předkládám Vám mimořádnéčíslo informačního zpravodaje, které obsahuje podrobnější informace o provedení

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace 1. Terminálová aplikace Kartový systém Harrachov Card sestává ze 3 částí: - Veřejných webových stránek na adrese www.harrachovcard.cz, kde mohou zákazníci i poskytovatelé najít informace o systému, zobrazit

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Nápověda k programu Heluz - Katalog tepelných mostů verze 1.1.0.2

Nápověda k programu Heluz - Katalog tepelných mostů verze 1.1.0.2 Nápověda k programu Heluz - Katalog tepelných mostů verze 1.1.0.2 Funkce programu náhled řešení konstrukčních detailů možnost uložení jednotlivých detailů do formátu *.PDF či *.DWG náhled termogramu detailu

Více

Docházka INTRAWEB. Osobní údaje

Docházka INTRAWEB. Osobní údaje Docházka INTRAWEB Ve docházkovém systému je možno používat také tenkého klienta. Přes internetový prohlížeč je možno sledovat docházku zaměstnanců, žádat o dovolenou, schvalovat docházku, atd. Zákazníci,

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více

Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015)

Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015) Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015) Upraven nástroj pro přípravu dat k podání výkazu o poskytovaných sociálních službách na MPSV. Data o klientech a zaměstnancích připravíte v několika jednoduchých

Více

NEWSLETTER systému PRACANT - říjen 2010

NEWSLETTER systému PRACANT - říjen 2010 NEWSLETTER systému PRACANT - říjen 2010 Na rok 2010 jsme si pro Vás opět připravili novou verzi. Nová verze systému 3.9 obsahuje tyto důležité novinky: - zdokonalený monitoring strojů - podpora čtečky

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

FIO API PLUS. Verze 1.1.1

FIO API PLUS. Verze 1.1.1 FIO API PLUS Verze 1.1.1 www.fio.cz Verze 29. 5. 2015 OBSAH: 1 FUNKČNÍ POPIS... 2 2 INSTALACE APLIKACE... 2 3 ZÍSKÁNÍ TOKENU... 2 4 PŘIDÁNÍ ÚČTU / TOKENU DO APLIKACE... 3 5 STAŽENÍ DAT... 3 Periodické

Více

Hromadné platby - inkaso

Hromadné platby - inkaso Hromadné platby - inkaso Modul Hromadné platby složí k výpočtu platby (přeplatku/nedoplatku), kterou má zaplatit a) strávník - ve formě inkasa / sporožira / složenky, b) jídelna - ve formě hromadného příkazu

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

Na vod k nastavenı e-mailu

Na vod k nastavenı e-mailu Na vod k nastavenı e-mailu 1. Návod k nastavení e-mailových schránek na serveru stribrny.net. Do e-mailových schránek lze přistupovat přes webové rozhraní Webmail nebo přes poštovního klienta. Návod popisuje

Více

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3 ucetni-program-pohoda.cz 2010 PVM výrobní modul pro ekonomický systém POHODA Vaše konkurenční výhoda při vyřizování odběratelských objednávek, plánování a realizaci výroby, nákupu materiálu a služeb. Uživatelský

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

První kroky po instalaci programu. Nastavení údajů k provozovně

První kroky po instalaci programu. Nastavení údajů k provozovně První kroky po instalaci programu Po instalaci programu je potřeba stáhnout ceník. Stahování ceníku vyvoláte kliknutím na tlačítko Stáhnout ceník", nebo stiskem kláves Alt + S - je samozřejmě potřeba,

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Uživatelský manuál: Fuelomat systém

Uživatelský manuál: Fuelomat systém Uživatelský manuál: Fuelomat systém 1 z 18 Obsah: Adresa systému:... 3 Úvodní obrazovka:... 3 Modul: Vozové parky... 3 Menu: Domů... 3 Menu: Transakce... 4 Submenu: Transakce... 4 Submenu: Nastavení...

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Reinstalace programu

Reinstalace programu Reinstalace programu 0 Reinstalace programu AMICUS Před reinstalací programu AMICUS si připravte licenční list programu, zálohovací médium odpovídající kapacity (nejlépe flash disk nebo externí disk) a

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP)

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Aktivní saldo Představení modulu je samostatně prodávaná nadstavba modulu Účetnictví. Podává přehled o stavu a pohybech saldokontních účtů a slouží

Více

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření 502M012.N00 11/11/2011 www.dobry-foto.cz www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní

Více

Docházkový systém Docházka 3000 - Software

Docházkový systém Docházka 3000 - Software Docházkový systém Docházka 3000 - Software - Propracovaný čistě český program Docházka 3000 vyhovující naší legislativě (plus slovenská lokalizace) - Snadná instalace, jednoduché ovládání, možnost síťového

Více

FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY

FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY 1. POUŽITÍ FIREMNÍHO CERTIFIKÁTU 1.1 Stručný popis Firemní certifikát je nový typ certifikátu, který Vám umožní zrychlit a zjednodušit Vaši práci.

Více

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5 Obsah Přístup k serveru ČMIS Kancelář Online... 2 Úvod... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows XP musí nainstalovat:... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows Vista musí nainstalovat:... 4.NET Framework

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Kudyšel comfort. Manuál k programu

Kudyšel comfort. Manuál k programu Kudyšel comfort Manuál k programu Program Kudyšel comfort je určen pro obsluhu zařízení kudyšel (gps logeru). Kudyšel je zařízení, které zjišťuje souřadnice GPS a spolu s časovými údaji je ukládá do své

Více

APS T&A.WEB. Rozšiřující programový modul pro identifikační systémy APS. Instalační a uživatelská příručka

APS T&A.WEB. Rozšiřující programový modul pro identifikační systémy APS. Instalační a uživatelská příručka APS T&A.WEB Rozšiřující programový modul pro identifikační systémy APS Instalační a uživatelská příručka 2004 2014,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha, Česká republika, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Microsoft Access Databáze je seskupení většího množství údajů, které mají určitou logiku a lze je určitým způsobem vyhodnocovat, zpracovávat a analyzovat Access je jedním z programů určených pro zpracování

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz Prosper Basic Upgrade 2007 Příručka uživatele verze 7Xpa01 1 Obsah 1.OBECNÉ...3 1.1.Export tiskových sestav...3 1.2.E-mailování tiskových sestav...4 2.MODUL ÚČETNICTVÍ...5 2.1.Dynamické součty hlavní knihy...5

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Prezentace Docházkový systém www.list7.cz

Prezentace Docházkový systém www.list7.cz DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM NEJJEDNODUŠŠÍ VERZE Modul Docházkový systém je velmi úzce spjat s personalistikou, proto základní verzi modulu Personalistika dodáváme zdarma spolu s ním. Docházkový systém řeší jednoduchým

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Pokud není

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka (1) vložení přihlašovacího jména (2) vložení přihlašovacího hesla (3) vstup do objednávání jídel (4) zobrazení jídelníčku bez přihlášení (5)

Více

MZDY- novinky 2014. Ing. Jan Sejpka 29.5.2014

MZDY- novinky 2014. Ing. Jan Sejpka 29.5.2014 MZDY- novinky 2014 Ing. Jan Sejpka 29.5.2014 OBSAH Nárok na dovolenou - pravidelná x nepravidelná pracovní doba Stravenky Srážky z hlediska OSŘ a občanského zákoníku Pracovní konta Konto přesčasů a Konto

Více

Profibanka. Komplexní péče o kraje, města a obce

Profibanka. Komplexní péče o kraje, města a obce Profibanka Komplexní péče o kraje, města a obce Obsah Co Vám Profibanka nabízí? 3 Postup instalace služby Profibanka 4 První kroky Aktivace služby Profibanka 5 První kroky Standardní přihlášení a aktualizace

Více

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent.

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nemoagent Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nejdříve je nutné požádat o vytvoření účtu na info@nemoshop.cz, v odpovědi dostanete registrační

Více

ISWIN X. Evidence osob a aktuálního stavu insolvenčního rejstříku na PC. Princip

ISWIN X. Evidence osob a aktuálního stavu insolvenčního rejstříku na PC. Princip ISWIN X Evidence osob a aktuálního stavu insolvenčního rejstříku na PC Princip Součástí aplikace je databáze, která obsahuje aktuální stav insolvenčního rejstříku, tj. insolvenční věci, osoby dlužníků,

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

(6) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08

(6) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08 Zdravotní pojišťovna Program Zdravotní pojišťovna zajišťuje zpracování dat zdravotnických zařízení pro zdravotní pojišťovny ČR a zároveň umožňuje sběr a zpracování zdravotnických informací pro Národní

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re Obsah Nastavení TCP/IP na PC na serveru... 2 Nastavení brány firewall na serveru... 3 Nastavení služby SQL Server Browser na serveru... 5 Nastavení ODBC na klientské stanici... 6 Místní a jazykové nastavení

Více

Seznam změn v programu KROS plus verze 17.50 (2014/II) ABSTRAKT

Seznam změn v programu KROS plus verze 17.50 (2014/II) ABSTRAKT Seznam změn v programu KROS plus verze 17.50 (2014/II) ABSTRAKT Materiály online ceníky prodejců stavebnin, propojení Sledování stavby s ekonomickým SW POHODA, zvětšování údajů v oknech programu, zádržné

Více

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS:

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: 1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: Ověřte prosím následující nastavení (tento postup se může nepatrně lišit podle operačního systému Vašeho pc). Pro lepší viditelnost

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Docházkový systém slouží k evidenci docházky, sledování pohybu zaměstnanců v průběhu pracovní doby, k přípravě podkladů pro zpracování mzdové agendy.

Docházkový systém slouží k evidenci docházky, sledování pohybu zaměstnanců v průběhu pracovní doby, k přípravě podkladů pro zpracování mzdové agendy. Docházkový systém slouží k evidenci docházky, sledování pohybu zaměstnanců v průběhu pracovní doby, k přípravě podkladů pro zpracování mzdové agendy. Používáním docházkového systému dosáhnete omezení chybovosti

Více

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5 Jak stroj používat Přehledný návod 1/5 PODPORA Potřebuji poradit s ovládáním stroje Jak systém používat panel Zobrazení Přepínač režimu Nápovědy zvětšeného zobrazení Přihlášení/odhlášení Přerušení kopírovací

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.2 Poslední aktualizace: 14. února 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to KONTROLA INSOLVENCE 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3 Založení účtu

Více

NEWSLETTER systému PRACANT verze 4.0

NEWSLETTER systému PRACANT verze 4.0 NEWSLETTER systému PRACANT verze 4.0 Na konec roku 2011 jsme pro Vás připravili novou verzi plnou novinek, která končí vývojový cyklus stávající aplikace PRACANT. Verze systému 4.0 obsahuje tyto důležité

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U);

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Databáze prodejců Tlačítka Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce (Alt+E); Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Při zakládání nového prodejce zadejte jeho číslo (musí to být

Více

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 20.5.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 20.5.2014 2 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Modul Zásoby IQ sestavy a jejich

Více

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE 1 K O S Y S E k o n o m i c k ý s y s t é m Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE Verze 15.0 Leden 2005 KSoft je registrovaná ochranná známka ÚPVČR 069822 178822, KOSYS je registrovaná ochranná známka

Více

Proč jsme vytvořili tuto webovou službu?

Proč jsme vytvořili tuto webovou službu? Obsah První přihlášení do systému... 1 Modul reklamace...... 2 Reklamační protokol...... 3 Modul rozpis směn... 3 Modul Docházka... 3 Modul Spotřební materiál... Administrátorské menu... Správa uživatelů...

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Aplikace objednávání svozů

Aplikace objednávání svozů GE MONEY Aplikace objednávání svozů Uživatelská dokumentace IMP spol. s r.o. 14.1.2011 Uživatelská dokumentace k systému pro objednávání a evidenci svozů z poboček GE Money. 1 Přihlášení do aplikace K

Více

CYCLOPE EMPLOYEE SURVEILLANCE - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE EMPLOYEE SURVEILLANCE - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE EMPLOYEE SURVEILLANCE - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Employee Surveillance - Uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Použití produtku CESS... 2 2.1. Administrace CESS... 3 2.1.1.

Více

Profibanka - Informace pro příjemce platebních karet

Profibanka - Informace pro příjemce platebních karet Vážení obchodní partneři, jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout moderní a bezpečný způsob distribuce výpisů z akceptace platebních karet. Pro získání elektronických výpisů z je nezbytné, abyste využívali

Více

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze)

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Proces instalace probíhá automaticky. V jednotlivých krocích se instalují všechny aktuálně potřebné programy. To se liší podle operačního systému

Více

Návod k instalaci S O L U T I O N S

Návod k instalaci S O L U T I O N S Návod k instalaci SOLUTIONS Návod k instalaci Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.techis.eu www.elvac.eu +420 597 407 507 Obchod: +420 597 407 511 obchod@techis.eu Podpora: +420 597 407 507 support@techis.eu

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit)

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Pokud máte ještě nainstalovaný MS SQL server Express 2005, odinstalujte jej, předtím nezapomeňte zálohovat databázi. Kromě Windows 7 je instalace určena také

Více

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.0 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah 1.Popis modulu Kalendář...3

Více

APS Control Panel. Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator. Uživatelská příručka

APS Control Panel. Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator. Uživatelská příručka APS Control Panel Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator Uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz www.i-zakovska.cz Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz Obsah 1. Základní informace o moje.i-zakovska.cz... 2 2. Příručka pro uživatele i-zakovska.cz... 3 2.1 Registrace do aplikace... 3 2.2 Základní

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více