Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS"

Transkript

1 Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Poř. Kód Název položky jednotka Počet CENA č.pol. položky jednotek jednotková celkem Všeobecné konstrukce a práce SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY KUS 1, , ,00 Dočasné přemístění autobusové zastávky po dobu stavby, položka zahrnuje i navrácení do původní polohy po stavbě PROVIZORNÍ LÁVKY KUS 1, , ,00 Vybudování provizorní lávky pro pěší přes vodoteč včetně demontáže po stavbě PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ M2 40, , ,00 Zřížení a zrušení provizorní cesta pro pěší Výpočet: 32*1,2+2,7*1,2*0, POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1, , ,00 Kompletní práce po celou dobu stavby spojené s dopravně inženýrským opatřením v průběhu celé stavby dle ZOV a vyjádření DI PČR, zahrnuje osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, semafory, dopravní zařízení (např citybloky, světelné výstražné zařízení atd.) oplocení a všechny související práce po dobu trvání stavby. Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby. 0 Všeobecné konstrukce a práce 1 Zemní práce FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM Frézování vozovky na mostě, včetně odvozu a uložení na skládku KSSLK, nebo jinou určenou skládku a případného poplatku za skládku Výpočet: 166,6*0, A FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM Frézování krytu vozovky v tl. 60 mm na objízdné trase v dl. 280 m, šířce 6 m, včetně odvozu a uložení na skládku KSSLK, nebo jinou určenou skládku a případného poplatku za skládku Výpočet: 280* ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM Včetně skládkovného Výpočet: 71,5+3,2+2,3+1, ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 Výpočet: 2*6*7, ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI Založení trávníku na upraveném terénu a obnova na stávajících částech dotčených stavbou Výpočet: 22,9+40,5+66, , ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M Výpočet: 22,9+40,5+66,9+25 M3 14, , ,60 M3 100, , ,40 M3 78, , ,00 M2 92,500 25, ,50 M2 258,900 15, ,50 M2 155,300 38, ,40

2 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 5KM Včetně odvozu a uložení na skládku Výpočet: 8,11*7,2+8,7*7,2+4,4*0,5*(2,3+2,8+2,2*2)+0,5*2*10+2,75*15*0,4+5,2*9,3*0,4+1,5+ 4*3,3*0,5*0,2+7*0,3*2,5*2+68*0,4+1,6*10,8+4*4+5*0,3+5*0,505 M3 265, , , ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ PLACENÝ Zásyp křídel, zásyp opěrné kamenné zdi, rozšíření násypu pro chodníky a ostatní úpravy terénu. Zemina velmi vhodná, vč. nákupu materiálu a hutnění po vrstvách tl. 300 mm Výpočet: 0,3*10,8+1,91*(11+8)+0,333*2*3*(2,5+3,3)+2,8*4,5*0,6+3, ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z JINÝCH MATERIÁLŮ Úprava nových krajnic z recyklátu (drť frakce 0/22 v tl. 100 mm) z odfrézovaného krytu vozovky na mostě. Výpočet: 0,1*(27+13) PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M Kompletní zatrubnění vodoteče během stavby vč.usměrnění toku do potrubí VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH Výpočet: 980 (Viz výkres C1-4) 1 Zemní práce 2 Základy TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM Příčné drenáže a trubky svodů odvodňovačů za opěrami, včetně vyústění a obetonování drenážním betonem Výpočet: 2*(12+3) VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM Výpočet: =2*2*5*2, VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ V A VI D DO 200MM Výpočet: 2*2*5* MIKROPILOTY KOMPLET D DO 200MM NA POVRCHU Výpočet: 2*2*5*10,7 2 Základy M3 61, , ,20 M3 4, , ,00 M 30, , ,00 M2 980,000 2, ,00 M 30, , ,00 M 54, , ,00 M 160, , ,00 M 214, , ,00 3 Svislé konstrukce KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 532, , ,00 Kotvy římsy á 0,4m, na prac. spáře ochrana výztuže pozink. resp. epoxy nátěr Výpočet: 0,888*1,9*126/0, ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 11, , ,30 Výpočet: 16,1*0,5+13,3*0, VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI T 2, , , kg/m3 Výpočet: 11,7*0, ZÁBRADLÍ A ZÁBRADEL ZÍDKY Z PROST BET M3 0, , ,00 Obnova části zábradlí s betonovými sloupky a vodorovnou výplní z ocelových TR na předpolí mostu Výpočet: 0, ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ KAMENNÝCH Dozdění nábřežní zdi pod mostem Výpočet: 2,5*1,4*1 M3 3, , ,50

3 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE NA MC Opěrná kamenná zeď výšky 0,8 m v patě rozšířeného svahu násypu Výpočet: 1,85*10,8 3 Svislé konstrukce 4 Vodorovné konstrukce MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) Výpočet: 4,39*10,3+9,25*(1,48+1,46)+8,05*0,17*2+0,55*(5,3+8,2+2*3,2) VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI kg/m3 Výpočet: 0,225*86, PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15) Podkladní beton C8/10 Výpočet: 2*0,35*15+1,1*0,1*2*9,5+12*0,8*1,5+12*1*1*0,5+2+0,5+0, DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Dlažba z regulačního kamene tl. 250 mm do bet. lože tl. 150, nové svahy koryta vodoteče v profilu mostu a na vtoku a výtoku, vč. betonových obrubníků a ukončovacích prahů ve vodoteči Výpočet: 0,4*(51,4+(63,1+50,4)*1,23) A DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Dlažba z lom. kamene tl. 250 mm do bet. lože tl. 150, úprava svahu podél křídel, odláždění vyústění příčné drenáže Výpočet: 0,4*14, ZÁHOZ Z LOM KAMENE Zához prahů ve dně vodoteče, ochranná zóna z balvanů hmotnosti více než 200 kg na začátku a konci dlažby Výpočet: 0,64*10* VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU Mezerovitý beton MCB D=98% v přechodových oblastech Výpočet: 2,3*8,2+2,92*8,2+1,6*1,6*1,2*0,5*(2,5+2)+1,9 4 Vodorovné konstrukce 5 Komunikace KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM Výpočet: 2,8*0,8*2+1,75*(2,8+1,7) ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 60MM Nový kryt vozovky na objízdné trase v dl. 280 m, šířce 6 m. Výpočet: 280* A ASFALTOVÝ BETON TŘ I MODIFIK TL 40MM ACL 22+, ochrana izolace na mostě včetně spojovacího postřiku 0,25 kg/m2 Výpočet: 72,0 (Viz výkres C1-4) OBALOVANÉ KAMENIVO Vrstva vozovky v přechodové oblasti mostu - obalované kam. tl 80 mm Výpočet: 7,2*(0,33+0,28)+15,1*0, KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TŘ I Vrstva vozovky v přechodové oblasti mostu - KSC tl 170 mm Výpočet: (0,64+0,55)*7,5+13,5*0,17 M3 20, , ,00 M3 86, , ,20 T 19, , ,93 M3 36, , ,60 M3 76, , ,20 M3 5, , ,40 M3 12, , ,00 M3 51, , ,60 M2 12, , ,80 M , , ,00 M2 72, , ,00 M3 5, , ,00 M3 11, , ,96

4 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Vrstva vozovky v přechodové oblasti mostu - štěrkodrť tl. 250 mm Výpočet: 8*(0,85+0,72)+12,8*0, ASFALTOVÝ BETON TŘ I MODIFIK TL 40MM ACO 11+, obrusná vrstva na mostě a předpolích, včetně spojovacího postřiku 0,25 kg/m2 Výpočet: 166,6 (Viz výkres C1-4) ASFALTOVÝ BETON TŘ I MODIFIK TL 80MM ACL 22+, ložná vrstva vozovky na předpolí mostu včetně spojovacího postřiku 0,25 kg/m2 Výpočet: 94,6 (Viz výkres C1-4) VÝPLŇ SPAR MODIFIK ASFALTEM Těsnící zálivka s předtěsněním podél obrubníků a v místech napojení nové a stávající vozovky Výpočet: 7,1+4,5+13,3+3,8+1,7+9+1,7+16,1+4,5+3,85 5 Komunikace 7 Přidružená stavební výroba IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ ASFALTOVÝMI PÁSY Včetně adhezně-penetračního nátěru, včetně přetažení na svislé ruby opěr Výpočet: 16*9, IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALT PÁSY Ochrana izolace pod římsami Výpočet: 2,55*13, OCHRANA IZOLACE V PODZEMÍ TEXTILIÍ Plošná geokompozitní drenážní vrstva na rubu opěr Výpočet: 2*1,9*9, NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C Hydrofobizační nátěr říms a podhledu NK Výpočet: 2*0,9*13,3+4*1,2+10,2*9,25+0,6+1,75+0, NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - F Vícevrstvá stěrková přímopochozí izolace na chodníku, vč. zdrsnění povrchu Výpočet: 2,56*13,3+1,1*1, IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY Výpočet: 9,25*0,52*2+9,5*2*0,25+3,1*8+4*0,55*2+2,8*(2*2+0,55) 7 Přidružená stavební výroba 8 Potrubí CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 150MM PE chráničky v římsách pro IS Výpočet: 4*19+3,3+2 8 Potrubí 9 Ostatní konstrukce a práce CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ Výpočet: 2,5+0,6+2+4,6+1,6+2,9+2,8+2,8+0,9+4,5+2, OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM Výpočet: 2*13,3+2,8 M3 15, , ,00 M2 166, , ,00 M2 94, , ,00 M 65,550 95, ,25 M2 148, , ,40 M2 33, , ,50 M2 35,200 91, ,20 M2 125, , ,20 M2 36, , ,00 M2 56, , ,60 M 81, , ,00 M 28, , ,00 M 29, , ,60

5 MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZU DO 0,020M2 M 14, , ,00 Dilatační úprava ve vozovce nad opěrami Řezaná spára tl. 25 mm ve vozovce nad opěrami se speciální zálivkou typu EMZ Výpočet: 14,4 (Viz výkres C1-4) MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500 KUS 2, , ,00 Odvodňovač povrchu komunikace ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ M 23, , ,00 Včetně odvozu a uložení na skládku KSSLK, nebo jinou určenou skládku a případného poplatku za skládku Výpočet: 2*11, BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 21, , ,90 Odbourání ŽB nosné konstrukce, vybourání říms, vč. těles chodníků, včetně odvozu a uložení na skládku a poplatku za skládku Výpočet: 2,63*4,61+2*2,37*0,3+(0,55+0,6)*6, ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 59,300 25, ,50 Odstranění stávající izolace včetně odvozu a uložení na skládku a poplatku za skládku Výpočet: 8,5*4,6+2*0,5*7,2+1,2*4*2, BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 12KM M3 76, , ,00 Bourání stávající spodní stavby z kam. řádkového zdiva včetně odvozu a uložení na skládku KSSLK, nebo jinou určenou skládku a případného poplatku za skládku. Část vybouraného kamene může být použita na stavbu opěrné zdi v patě násypu. Výpočet: (3,1+3,5)*1*9+4*6*0, ODSTRANĚNÍ BETONOVÉHO ZÁBRADLÍ M 4, ,00 945,00 Bourání části zábradlí s betonovými sloupky a vodorovnou výplní z ocelových TR na předpolí mostu včetně odvozu a uložení na skládku KSSLK, nebo jinou určenou skládku a případného poplatku za skládku Výpočet: 4, EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2, , , VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA Výpočet: 280*0, LETOPOČET VÝSTAVBY Vyznačení letopočtu výstavby vlysem do betonu 9 Ostatní konstrukce a práce M2 82, , ,00 KUS 1, , ,00 C e l k e m bez DPH ,69

Prechod pro chodce. 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 0,216 m3 9500 2052 18x0,2x0,06 0 Doasfaltování vozovky k obrubě chodníků 0

Prechod pro chodce. 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 0,216 m3 9500 2052 18x0,2x0,06 0 Doasfaltování vozovky k obrubě chodníků 0 Prechod pro chodce ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT 113134 POJIVEM, ODVOZ DO 5KM 7,8 m3 225 1593 POUŽITÍ CENTRÁLY K PRACEM KPL 1 5 PROVEDENÍ PŘEJEZDU A CESTY OD GYMNÁZIA KPL 1 6 KÁCENÍ STROMU

Více

ZTV KAPLICE JIH- II.ETAPA Město Kaplice TS Kaplice s.r.o. Akce: Zadavatel: Zhotovitel: POLOŽKOVÝ ROZPOČET

ZTV KAPLICE JIH- II.ETAPA Město Kaplice TS Kaplice s.r.o. Akce: Zadavatel: Zhotovitel: POLOŽKOVÝ ROZPOČET Akce: Zadavatel: Zhotovitel: ZTV KAPLICE JIH- II.ETAPA Město Kaplice TS Kaplice s.r.o Název akce: Zadavatel: POLOŽKOVÝ ROZPOČET 01 Komunikace - II. etapa č. č.pol. Popis položky mn. m.j. jedn.cena celk.cena

Více

Souhrnná rekapitulace stavby

Souhrnná rekapitulace stavby Souhrnná rekapitulace Strana 1 z 9 Souhrnná rekapitulace stavby Stavba: Objednatel: Parkoviště ul. Lipová, Jablunkov Celkem Kč DPH Celkem Kč včetně DPH JKSO Vedlejší a ostatní náklady - Kč 21% - Kč - Kč

Více

REKAPITULACE STAVBY. Sběrný dvůr na parc.č. 1740/4, k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku CZK 0.00. Cena s DPH 0.00. Cena bez DPH. aa2322.

REKAPITULACE STAVBY. Sběrný dvůr na parc.č. 1740/4, k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku CZK 0.00. Cena s DPH 0.00. Cena bez DPH. aa2322. REKAITULACE STAVBY Kód: aa2322 KSO: CC-CZ: Zadavatel: IČ: DIČ: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj rojektant: IČ: DIČ: oznámka: Cena bez DH DH základní snížená 0.00 Sazba daně Základ daně Výše daně

Více

ČOV TÁBOR, KLOKOTY ÚPRAVY TECHNOLOGICKÉ LINKY - I. FÁZE

ČOV TÁBOR, KLOKOTY ÚPRAVY TECHNOLOGICKÉ LINKY - I. FÁZE G. CELKOVÝ PŘEHLED NÁKLADŮ EKOEKO s.r.o. ČOV TÁBOR, KLOKOTY ÚPRAVY TECHNOLOGICKÉ LINKY - I. FÁZE G. CELKOVÝ PŘEHLED NÁKLADŮ Cena bez DPH (Kč) DPH 21% (Kč) Cena včetně DPH (Kč) G.1 STAVEBNÍ OBJEKTY SO 01

Více

3 ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

3 ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 3 ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ Trubní vedení kanalizace náklady v Kč za 1 bm Potrubí uložené v nezpevněné ploše nebo v poli Podklad RTS, a.s. Konstrukčně

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CENA ZA OBJEKT CELKEM

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CENA ZA OBJEKT CELKEM KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název objektu : JKSO : Název stavby : SKP : Projektant : Počet měrných jednotek : 0 Objednatel : Městský úřad Mohelnice Náklady na MJ : 0 Počet listů : Zakázkové číslo : Zpracovatel

Více

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Úprava podloží 0 0 3. Pozemní komunikace 0 0 4. Drobná architektura 0 0 5. Cvičební prvky

Více

Rekapitulace. Zateplení obvodového pláště a střechy ČZU - fakulta dřevařská a lesnická Kamýcká č.p. 1176, Praha 6. Stavba :

Rekapitulace. Zateplení obvodového pláště a střechy ČZU - fakulta dřevařská a lesnická Kamýcká č.p. 1176, Praha 6. Stavba : Strana: 1/18 Rekapitulace Stavba : Zateplení obvodového pláště a střechy ČZU - fakulta dřevařská a lesnická Kamýcká č.p. 1176, Praha 6 Poř. Název položky cena č.pol. 0 Všeobecné konstrukce a práce 71 500

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL. 2.2 ODVODNĚNÍ SCHVÁLENO MD - OI č.j. 629/08-910 - IPK/1 ZE DNE 18.7.2008 S ÚČINNOSTÍ OD 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

Nový chodník v obci Zašová u nádraží

Nový chodník v obci Zašová u nádraží B Souhrnná technická zpráva Akce : Nový chodník v obci Zašová u nádraží Datum : 11/2014 Stupeň : DUR Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa B - Souhrnná technická zpráva - DUR Strana 1 Obsah : B.1 Popis území

Více

ČD DDC, Elektrizace trati včetně PEÚ LETOHRAD LICHKOV st. hranice 1. stavba Letohrad (mimo) Lichkov státní hranice

ČD DDC, Elektrizace trati včetně PEÚ LETOHRAD LICHKOV st. hranice 1. stavba Letohrad (mimo) Lichkov státní hranice Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy 4 zákona č. 100/01 Sb. 1. stavba Letohrad (mimo) Lichkov státní hranice oznamovatel: ČD s.o., Divize dopravní cesty Stavební správa Praha (květen

Více

ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR

ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR MINISTERSTVO DOPRAVY odbor pozemních komunikací ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD-OPK čj. 14/2013-120-TN/1 ze dne 27. 2. 2013 s účinností od 1. března 2013. se současným zrušením č.j.

Více

11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 0 Kč

11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 0 Kč 11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 0 Kč zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby 11020 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH M2 0 Kč zahrnuje odstranění všech překážek pro

Více

Architektonicko - stavební část:

Architektonicko - stavební část: Architektonicko - stavební část: Architektonické a dispoziční řešení : Hlavním záměrem projektu je doplnit a posílit síť gastronomických a hygienických zařízení v areálu zoologické zahrady. Cílem je vytvořit

Více

VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST AKCE: VESTAVBA ODDĚLENÍ MŠ DO OBJEKTU OÚ RYNOLTICE VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST - VÝKAZY VÝMĚR SPECIALISTŮ PSV JSOU UVEDENY PŘÍMO V PŘÍSLUŠNÝCH POLOŽKOVÝCH SOUPISECH PRACÍ.

Více

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VH-atelier, spol. s r.o. PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST Lidická 81, 602 00 Brno INGAS, s.r.o. Marie Hőbnerové 58, 621 00 Brno SPLAŠKOVÁ KANALIZACE JEZEŘANY - MARŠOVICE Dokumentace pro stavební povolení

Více

PROPOČET NÁKLADŮ - výkaz výměr mj. mn. Kč/mj celkem Kč. % 0.023 % 0.032 Celkem

PROPOČET NÁKLADŮ - výkaz výměr mj. mn. Kč/mj celkem Kč. % 0.023 % 0.032 Celkem 1 PROPOČET NÁKLADŮ - výkaz výměr mj. mn. Kč/mj celkem Kč Studie rekonstrukce dětského hřiště Fingerova 13-8 Základní rozpočtové náklady Náklady na umístění stavby Zařízení staveniště Území se ztíž. výrob.

Více

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň Tel.: +420 377 201 611, fax: +420 377 235 143 DPS dokumentace pro provádění stavby dokumentace pro výběr zhotovitele stavby 1852: ČOV Dýšina Vodohospodářský

Více

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. JOSEF PANÁČEK BETONOVÉ MOSTY I MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

A. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

A. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. A Výzvy A. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pokud jsou v technické části zadávací dokumentaci, obsaženy požadavky nebo odkazy na obchodní jména (firmy) a označení výrobků, výkonů, materiálů

Více

Novostavba bytového domu, Mělnická 10, Brno

Novostavba bytového domu, Mělnická 10, Brno Soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb., pro veřejnou zakázku na stavební

Více

Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ Schváleno MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1 ze dne 23.

Více

ODLEHČOVACÍ STOKA zámecký park Chotěboř

ODLEHČOVACÍ STOKA zámecký park Chotěboř DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz ODLEHČOVACÍ STOKA zámecký park Chotěboř D. Dokumentace objektů Seznam příloh Technická zpráva D1.01. Situace 1:500

Více

PREZIDENČNÍ ČTVRŤ SLADOVNY - PODBABA, PRAHA 6 TECHNICKÁ ZRÁVA III. ETAPA OBJEKT 1-4

PREZIDENČNÍ ČTVRŤ SLADOVNY - PODBABA, PRAHA 6 TECHNICKÁ ZRÁVA III. ETAPA OBJEKT 1-4 CASUA spol. s r.o. Strana 1/45 31.08.2005 OBSAH: 1.ÚVOD...3 2.GEOLOGICKÉ POMĚRY...3 3.BOURACÍ PRÁCE...3 4.ZÁKLADY A VÝKOPY...5 5.SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE...6 6.STÁVAJÍCÍ KOMÍNY...8 7.VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE...9

Více

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby : Ralsko Ploužnice č.p. 332 až 337 st.p.č. 56/1-4, 57/1-4, 58/1-4 Investor : Město Ralsko Projektant

Více

KOHOUTOV SPOLEČNÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

KOHOUTOV SPOLEČNÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ KOHOUTOV SPOLEČNÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavebník: Město Ždírec nad Doubravou Zodpovědný projektant:

Více

Novinky a změny Cenová úroveň: 2015/I.

Novinky a změny Cenová úroveň: 2015/I. Novinky a změny Cenová úroveň: 2015/I. AKTUALIZACE Úvod: Nové položky jsou přidávány na základě průběžného sledování trhu, zejména aktuálních potřeb realizačních firem při oceňování stavebních zakázek

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

F-1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F-1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA F-1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce : Místo stavby : REKONSTRUKCE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ PANELOVÉHO DOMU Rýmařovská č.p. 432, Praha 18 Letňany OBSAH: F.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE F.1.1 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ a ZÁKLADNÍ

Více