POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8"

Transkript

1 Název objektu : Oprava komunikace v ul. 5. května v České Lípě Název stavby : ZŘ - Základní řešení POLOŽKOVÝ ROZPOČET Poř. Cenová Kód Měrná Počet CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem OTSKP ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE SOUBOR 1,000 Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami SO001 Všeobecné konstrukce a práce 0, OTSKP POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY SOUBOR 1,000 Zajištění provizorních autobusových zastávek včetně dopravního značení. Pevná cena Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními OTSKP POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KČ 1,000 Plynovod, sdělovací vedení, silové vedení Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními OTSKP PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KČ 1,000 dokumentace (fotodokumentace,videozáznam a pod.) zachycující kompletní současný stav okolní zástavby a dalších možných, stavbou dotčených,objektů před započetím stavebních prací Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi OTSKP PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU Provizorní cena = ,- Kč Archeologický průzkum vykopávek Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi SOUBOR 1, OTSKP OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ SOUBOR 1, OTSKP OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 Zaměření jednotlivých asfaltových vrstev pro určení kubatur vyrovnávek. Pevná cena. Stránka 1 z 47

2 OTSKP OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SOUBOR 1, OTSKP OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 Pevná cena. Zahrnuje veškeré nutné podrobné projekty pro stavby, přeložky inženýrských sítí, plán pro případ ropné havárie, protipovodňový plán a projekt dopravně inženýrského opatření. 11 Dokumentace skutečného provedení stavby 5 paré. Pevná cena OTSKP POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele Úhrnná částka na položku musí pokrýt všechny dočasné úpravy na regulaci dopravy i pěší po staveništi. Zahrnuje náklady na veškeré dočasné svislé resp. vodorovné dopravní značení vč. jeho odstranění, které neobsahuje Dopravně-inženýrské opatření. Případné vícenáklady z důvodů ztížení stavby částečným, či plným provozem, které nejsou obsahem této položky, budou zahrnuty do cen jednotlivých položek stavby a nemohou být důvodem pro pozdější zvyšování nákladů stavby. 001 SO101.1 Ul. Hrnčířská - Vozovka - obnova obrusné vrstvy + ošetření poruch 0, OTSKP ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 5KM M3 0,240 "žulová dlažba kolem uličních vpustí:"(0,5+0,6+0,5)*0,15=0,240 [A] Celkem: A=0,240 [B] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a bez poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). Atributy položky: Očištění a třídění dlažebních kostek pro další použití: s očištěním a tříděním Odvozná vzdálenost vybouraných dlažebních kostek: přes 4km do 5km Velikost dlažebních kostek: drobné OTSKP FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M3 92,027 "Výměra odečtena ze situace pomocí softwaru Autocad" "Celoplošné frézování obrusné vrstvy tl. 50 mm:" 1434*0,05=71,700 [A] " Frézování ložní vrstvy:" "- Samostatné trhliny - ošetření - šířka frézování 1,5 m, tl. 50 mm:" ( ,5+12,5)*1,5*0,05=17,850 [B] "- Rozvětvené trhliny:" 11,5*2*0,05=1,150 [C] "- Výtluky:" (2*4+3,14+2*2+3,14+2,5*1,5+3*1,5)*0,05=1,327 [D] Celkem: A+B+C+D=92,027 [E] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku do 5 km a bez poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). Včetně zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vyfrézované části komunikace. Atributy položky: Překážky v trase: s překážkami v trase Tloušťka frézované vrstvy: přes 40mm do 50mm Stránka 2 z 47

3 OTSKP INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 71,700 Výměra je změřená v situaci pomocí Autocadu. - pod vyrovnávací vrstvu 71,7=71,700 [A] Celkem: A=71,700 [B] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě OTSKP SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M ,000 PS-E 0,25kg/m2 Výměra je změřená v situaci pomocí Autocadu. Celoplošně: 1434=1 434,000 [A] Celkem: A=1 434,000 [B] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě OTSKP ASFALTOVÝ BETON TŘ I M3 1,793 vyrovnávací vrstva ACL 16+ Výměra je změřená v situaci pomocí Autocadu. 71,7*0,025=1,793 [A] Celkem: A=1,793 [B] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě Atributy položky: Zrnitost kameniva: hrubozrnný ABH OTSKP ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 50MM M2 408,130 Stránka 3 z 47

4 ACL /70 V místě původně žulové dlažby kolem uličních vpustí:"0,5+0,6+0,5=1,600 [A] V místě: "- Samostatné trhliny:" ( ,5+12,5)*1,5=357,000 [B] "- Rozvětvené trhliny:" 11,5*2=23,000 [C] "- Výtluky:" 2*4+3,14+2*2+3,14+2,5*1,5+3*1,5=26,530 [D] Celkem: A+B+C+D=408,130 [E] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě Atributy položky: Zrnitost kameniva: hrubozrnný ABH OTSKP ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 50MM M ,000 ACO /70 Výměra je změřená v situaci pomocí Autocadu. Celoplošně: 1434=1 434,000 [A] Celkem: A=1 434,000 [B] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě OTSKP VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 406,530 geokompozit GCO ze skleněných vláken Položení na: "- Samostatné trhliny:" ( ,5+12,5)*1,5=357,000 [A] "- Rozvětvené trhliny:" 11,5*2=23,000 [B] "- Výtluky:" 2*4+3,14+2*2+3,14+2,5*1,5+3*1,5=26,530 [C] Celkem: A+B+C=406,530 [D] Stránka 4 z 47

5 Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě OTSKP VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 482,330 "podél obrub a v místě napojení na stávající stav:" 11,52+11,67+12,24+36,65+69,1+80,15=221,330 [A] "Proříznutí trhlin včetně vyčištění:" "Samostatné trhliny - proříznutí viditelné trhliny na odfrézovaném povrchu:" ,5+12,5=238,000 [B] "Plošné poruchy- proříznutí trhlin:" 11,5*2=23,000 [C] Celkem: A+B+C=482,330 [D] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě OTSKP VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 6,000 6=6,000 [A] Celkem: A=6,000 [B] Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) OTSKP VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 5,000 Výšková úprava uličních vpustí. 5=5,000 [A] Celkem: A=5,000 [B] Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) OTSKP VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 11,000 povrchové znaky sítí 11=11,000 [A] Celkem: A=11,000 [B] Stránka 5 z 47

6 Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) OTSKP ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 1 033,890 Šířka spáry 8 mm; včetně vyčištění spár "podél obrub a v místě napojení na stávající stav:" 11,52+11,67+12,24+36,65+69,1+80,15=221,330 [A] "Proříznutí trhlin včetně vyčištění:" "Samostatné trhliny - proříznutí viditelné trhliny na odfrézovaném povrchu:" ,5+12,5=238,000 [B] "Plošné poruchy- proříznutí trhlin:" 11,5*2=23,000 [C] Řezání AC krytu + ošetření pracovní spáry "Samostatné trhliny - proříznutí viditelné trhliny na odfrézovaném povrchu:" ( ,5+12,5)*2+3=479,000 [D] "Plošné poruchy- proříznutí trhlin:" 11,5*2=23,000 [E] "Výtluky:" 2*(2+4+3, ,14+2,5+1,5+3+1,5)=49,560 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=1 033,890 [G] Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky OTSKP OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M ,530 "Výměra odečtena ze situace pomocí softwaru Autocad" Čištění po odfrézování povrchu: "Celoplošné frézování:" 1434=1 434,000 [A] " Frézování ložní vrstvy:" "- Samostatné trhliny - ošetření - šířka frézování 1,5 m, tl. 50 mm:" ,5+12,5=238,000 [B] "- Rozvětvené trhliny:" 11,5*2=23,000 [C] "- Výtluky:" 2*4+3,14+2*2+3,14+2,5*1,5+3*1,5=26,530 [D] Celkem: A+B+C+D=1 721,530 [E] Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně odklizení vzniklého odpadu. 002 SO101.2 Ul. Hrnčířská - Přeložka obrub a sanace vozovky 0, OTSKP ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 5KM M3 1,600 Atributy položky: "žulová dlažba kolem uličních vpustí:"0,5+0,6+0,5=1,600 [A] Celkem: A=1,600 [B] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku bez poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). Očištění a třídění dlažebních kostek pro další použití: s očištěním a tříděním Odvozná vzdálenost vybouraných dlažebních kostek: přes 4km do 5km Velikost dlažebních kostek: drobné OTSKP ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM M3 1,328 Penetrační makadam; včetně odvozu na skládku do 10 km a poplatku za skládku. Stránka 6 z 47

7 (5+7,5+11+6)*0,45*0,1=1,328 [A] Celkem: A=1,328 [B] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). Atributy položky: Odstraňovaná plocha: přes 200m2 Tloušťka odstraňované vrstvy: přes 100mm do 150mm OTSKP FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M3 2,213 Výměra odečtena ze situace pomocí softwaru Autocad. Frézování ložní vrstvy: Sanace kraje vozovky "S": (5+7,5+11+6)*1,5*0,05=2,213 [A] Celkem: A=2,213 [B] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku do 5 km a bez poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). Včetně zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vyfrézované části komunikace. Atributy položky: Překážky v trase: s překážkami v trase Tloušťka frézované vrstvy: přes 40mm do 50mm OTSKP SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 0,188 Ornice se užije zpětně. Za výškově upravovanou obrubou: 2,5*0,5*0,15=0,188 [A] Celkem: A=0,188 [B] Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, včetně vodor.dopravy Atributy položky: Odvozná vzdálenost ornice: do 50m OTSKP ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 M2 14,750 Úprava pláně i parapláně. "přehutnění stávající pláně pod výškově upravovanými kamnnými obrubami a sanací konstrukce S:" (5+7,5+11+6)*0,5=14,750 [A] Celkem: A=14,750 [B] Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt OTSKP ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 1,250 Za výškově upravovanou obrubou: 2,5*0,5=1,250 [A] Celkem: A=1,250 [B] Technická specifikace: Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením, první pokosení OTSKP KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM M2 14,750 SC C8/10; tl. 120 mm Stránka 7 z 47

8 Technická specifikace: Atributy položky: Sanace kraje vozovky "S": (5+7,5+11+6)*0,5=14,750 [A] Celkem: A=14,750 [B] OTSKP VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM M2 14,750 Technická specifikace: Atributy položky: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě Tloušťka vrstvy: 120mm Typ komunikace: silnice štěrkodrť GE ŠDa frakce 0/45 Sanace kraje vozovky "S": (5+7,5+11+6)*0,5=14,750 [B] Celkem: B=14,750 [C] - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě Tloušťka vrstvy: 160mm OTSKP INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 44,250 Sanace kraje vozovky "S": (5+7,5+11+6)*1,5=44,250 [A] Celkem: A=44,250 [B] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě Stránka 8 z 47

9 OTSKP ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 50MM M2 44,250 ACL /70 Sanace kraje vozovky "S": (5+7,5+11+6)*1,5=44,250 [A] Celkem: A=44,250 [B] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě Atributy položky: Zrnitost kameniva: hrubozrnný ABH OTSKP VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH M 29, ,5+11+6=29,500 [A] Celkem: A=29,500 [B] Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se uvede v položkách 9172 až Položka obsahuje i dočasné uložení obrub před jejich zabudováním. Atributy položky: Poloha obrubníku: ležatý Tloušťka lože: do 100mm 003 SO101.3 Ul. Hrnčířská - Dopravní značení 0, OTSKP DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 14,000 14=14,000 [A] Celkem: A=14,000 [B] Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie OTSKP DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DEMONTÁŽ KUS 16,000 16=16,000 [A] Celkem: A=16,000 [B] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku OTSKP DOPRAV ZNAČKY 100x150CM OCEL - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2,000 IP19: 2=2,000 [A] Celkem: A=2,000 [B] Stránka 9 z 47

10 Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie OTSKP DOPRAV ZNAČKY 100x150CM OCEL - DEMONTÁŽ KUS 1,000 Nad chodníkem: 1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku OTSKP SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ KUS 11,000 11=11,000 [A] Celkem: A=11,000 [B] Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie OTSKP VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA M2 112,088 V1a š. 0,125 Podélná čára souvislá: (35+7,6+5+4,5+4,5)*0,125=7,075 [B] V2b 0,125/1,5/1,5 Podélná čára přerušovaná: (27,3+27)*0,125*0,5=3,394 [C] V5 Příčná čára souvislá: (2,75+2,75+3)*0,5=4,250 [D] V7 Přechod pro chodce: 12*4*0,5+11*4+0,5=68,500 [E] V19 Čáry - čekací prostor pro cyklisty: (5,75+2,75)*0,25+2,5*4*0,125=3,375 [F] km 0,020 Dopravní stíny v křižovatce V1a š. 0,125 Podélná čára souvislá ( )*0.125=3,000 [G] V2b 0,125/1,5/1,5 Podélná čára přerušovaná: ( )*0.5*0.125=2,781 [H] V2b 0,25/1,5/1,5: 37.7*0.5*0.25=4,713 [I] V9a: 2*1,5=3,000 [J] V13: 36/3=12,000 [K] Celkem: B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=112,088 [L] Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu OTSKP VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA M2 112,088 Stránka 10 z 47

11 V1a š. 0,125 Podélná čára souvislá: (35+7,6+5+4,5+4,5)*0,125=7,075 [B] V2b 0,125/1,5/1,5 Podélná čára přerušovaná: (27,3+27)*0,125*0,5=3,394 [C] V5 Příčná čára souvislá: (2,75+2,75+3)*0,5=4,250 [D] V7 Přechod pro chodce: 12*4*0,5+11*4+0,5=68,500 [E] V19 Čáry - čekací prostor pro cyklisty: (5,75+2,75)*0,25+2,5*4*0,125=3,375 [F] km 0,020 Dopravní stíny v křižovatce V1a š. 0,125 Podélná čára souvislá ( )*0.125=3,000 [G] V2b 0,125/1,5/1,5 Podélná čára přerušovaná: ( )*0.5*0.125=2,781 [H] V2b 0,25/1,5/1,5: 37.7*0.5*0.25=4,713 [I] V9a: 2*1,5=3,000 [J] V13: 36/3=12,000 [K] Celkem: B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=112,088 [L] Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu OTSKP VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA M2 3,593 Vodící pás přechodu pro nevidomé (5 proužků) 5*(11,7+12,25)*0,03=3,593 [A] Celkem: A=3,593 [B] Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu OTSKP VODOR DOPRAV ZNAČ - PŘEDEM PŘIPRAV SYMBOLY KUS 15,000 barva Prostor pro cyklisty (pouze symbol kola) V 19: 3=3,000 [A] Směrové šipky dl. 5 m V 9a: 12=12,000 [B] Celkem: A+B=15,000 [C] Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu OTSKP VODOR DOPRAV ZNAČ - PŘEDEM PŘIPRAV SYMBOLY KUS 15,000 plast Prostor pro cyklisty (pouze symbol kola) V 19: 3=3,000 [A] Směrové šipky dl. 5 m V 9a: 12=12,000 [B] Celkem: A+B=15,000 [C] Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu OTSKP BEZPEČNOST ZNAČKY RETROREFLEX NÁTĚR M2 0,732 kontrastní pás na sloupech VO, SSZ a značkách Stránka 11 z 47

12 samolepící pásek šířky 0,2 m na sloupy, SSZ: 2*(0.628*0.2)=0,251 [A] na dopravní značky: 13*(0.185*0.2)=0,481 [B] Celkem: A+B=0,732 [C] Technická specifikace: Součástí značky jsou i nosné prvky, připevňovací prvky a potřebný spojovací materiál. 004 SO101.4 Ul. Hrnčířská - Chodník 0, OTSKP ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 5KM M3 10,382 Technická specifikace: Atributy položky: Kryt chodníku z litého asfaltu tl. 40 mm Plocha změřená v situaci pomocí Autocadu. [pl*tl. ] (101,87+153,97+3,71)*0,04=10,382 [A] Celkem: A=10,382 [B] Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). Odstraňovaná plocha: přes 200m2 Odvozná vzdálenost suti: přes 4km do 5km Tloušťka odstraňované vrstvy: do 50mm OTSKP ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 12KM M3 39,000 Odstranění podkladní vrstvy ŠD chodníku za upravovanou obrubou. Včetně poplatku za skládku. Výměra je posčítaná ze situace. [dl.*š*tl.] 260*0,5*0,15=19,500 [A] Celkem: A=19,500 [B] Celkem: A+B=39,000 [C] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). Atributy položky: Odstraňovaná plocha: do 200m2 Odvozná vzdálenost suti: přes 10km do 11km Tloušťka odstraňované vrstvy: do 150mm OTSKP ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M 2,500 Včetně odvozu do 10 km, uložení a poplatku za skládku. 2,5=2,500 [A] Celkem: A=2,500 [B] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). Atributy položky: Očištění a třídění obrubníků pro další použití: s očištěním a tříděním OTSKP ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 M2 259,550 Plocha změřená v situaci pomocí Autocadu. Chodník [pl*tl.] (101,87+153,97+3,71)=259,550 [A] Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt OTSKP VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 14,053 Stránka 12 z 47

13 Pro vyrovnání a doplnění vrstvy štěrkodrti chodníku. Plocha změřená v situaci pomocí Autocadu. Celoplošně [pl*tl.]: (101,87+153,97+3,71)*0,05=12,978 [A] Za obrubou: 0,05*(6+11+3)+0,03*1,25*2=1,075 [B] Celkem: A+B=14,053 [C] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě OTSKP KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 244,660 dlažba 200/100/60 Plocha posčítaná pomocí Autocadu ze situace.(101,87+153,97+3,71)-(4,79+3,9+6,2)=244,660 [A] Celkem: A=244,660 [B] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod. Atributy položky: Materiál lože: drcené kamenivo Plocha dlažby: přes 100m2 do 300m2 Povrch dlaždic: hladký OTSKP KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 14,890 Reliéfní dlažba pro nevidomé barvy červené, rozměr 200/100/60 Plocha posčítaná pomocí Autocadu ze situace. 4,79+3,9+6,2=14,890 [A] Celkem: A=14,890 [B] Stránka 13 z 47

14 Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod. Atributy položky: Materiál lože: drcené kamenivo Plocha dlažby: do 100m2 Počet barev: jedna Povrch dlaždic: reliéfní pro nevidomé a slabozraké Tloušťka lože: 40mm OTSKP VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE TRVALÉ - DOD A POKLÁDKA M2 2,900 Nalepovací varovné a signální pásy pro nevidomé; bílá barva Bulharská 2,5=2,500 [A] Hrnčířská 0,4=0,400 [B] Celkem: A+B=2,900 [C] Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu OTSKP ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ M 2,500 Rozměr 100/200/50 2,5=2,500 [A] Celkem: A=2,500 [B] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku. Atributy položky: Materiál lože: betonové s boční opěrou Tloušťka lože: do 100mm 005 SO102.1 Ul. 5. května - Vozovka - obnova obrusné vrstvy + ošetření poruch 0, OTSKP ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 5KM M3 1,390 Výměra je změřená v situaci pomocí Autocadu. "žulová dlažba kolem uličních vpustí:"(0,7+0,6+0,6)*0,15=1,390 [A] Celkem: A=1,390 [B] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). Stránka 14 z 47

15 Atributy položky: Očištění a třídění dlažebních kostek pro další použití: s očištěním a tříděním Odvozná vzdálenost vybouraných dlažebních kostek: přes 4km do 5km Velikost dlažebních kostek: drobné OTSKP FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M3 612,505 "Výměra odečtena ze situace pomocí softwaru Autocad" "Celoplošné frézování obrusné vrstvy tl. 50 mm:" 6608*0,05=330,400 [A] - Samostatné trhliny - ošetření - šířka frézování 1,5 m, tl. 50 mm:"(32, ,3+97,3+16,5+24,5+5,5)*1,5*0,05=34,643 [B] - Plošné poruchy:" (9,2*1,8+2*12,8+1,9*8+7,5*1,8+14*7+39*1,9+2,9*2+10*2+33,5*3+18*2+143,3*3+7*4+30*3,5+10*6+73,3*3+73,3*4+1,8*6)*0,05=77,603 [C] - Výtluky:" (4,5*2+3,5*1,5+3,5*2+2*1,5+3,5*2,5+1,5*1,5+2,2*1,8+2,6*2,1+2*1,5+2*1,5+2*13+2*10+1,5*2,5+1,5*2,5+2*2,5+1,5*3,5+1,5*2+1,5*2,5)*0,05=6,0 59 [D] "Celoplošné frézování vrstvy tl. 50 mm:" 1782*0,05=89,100 [E] "Frézování v místě vystkytujích se trhlin na odfrézované vrstvě:" (2*( )+4*2*2)*0,05=74,700 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=612,505 [G] Technická specifikace: Atributy položky: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku do 5 km a bez poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). Včetně zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vyfrézované části komunikace. Překážky v trase: s překážkami v trase Tloušťka frézované vrstvy: přes 40mm do 50mm OTSKP OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 43,960 Dodávka, montáž, demontáž; výška bednění 2,0 m 14*3,14*1*1=43,960 [A] Celkem: A=43,960 [B] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením OTSKP INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M ,000 Výměra je změřená v situaci pomocí Autocadu. Celoplošně: 6608=6 608,000 [A] "Celoplošné frézování vrstvy tl. 50 mm:" 1782=1 782,000 [E] "Frézování v místě vystkytujích se trhlin na odfrézované vrstvě:" 2*( )+4*2*2=1 494,000 [F] Celkem: A+E+F=9 884,000 [G] Stránka 15 z 47

16 Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě OTSKP SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M ,000 PS-E 0,25kg/m2 Výměra je změřená v situaci pomocí Autocadu. Celoplošně: 6608=6 608,000 [A] Celkem: A=6 608,000 [B] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě OTSKP ASFALTOVÝ BETON TŘ I M3 447,305 vyrovnávací vrstva ACL 16+ tl mm "Výměra odečtena ze situace pomocí softwaru Autocad" "Celoplošné frézování obrusné vrstvy tl. 50 mm:" 6608*0,025=165,200 [A] - Samostatné trhliny - ošetření - šířka frézování 1,5 m, tl. 50 mm:"(32, ,3+97,3+16,5+24,5+5,5)*1,5*0,05=34,643 [B] - Plošné poruchy:" (9,2*1,8+2*12,8+1,9*8+7,5*1,8+14*7+39*1,9+2,9*2+10*2+33,5*3+18*2+143,3*3+7*4+30*3,5+10*6+73,3*3+73,3*4+1,8*6)*0,05=77,603 [C] - Výtluky:" (4,5*2+3,5*1,5+3,5*2+2*1,5+3,5*2,5+1,5*1,5+2,2*1,8+2,6*2,1+2*1,5+2*1,5+2*13+2*10+1,5*2,5+1,5*2,5+2*2,5+1,5*3,5+1,5*2+1,5*2,5)*0,05=6,0 59 [D] "Celoplošné frézování vrstvy tl. 50 mm:" 1782*0,05=89,100 [E] "Frézování v místě vystkytujích se trhlin na odfrézované vrstvě:" (2*( )+4*2*2)*0,05=74,700 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=447,304 [G] Stránka 16 z 47

17 Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě Atributy položky: Zrnitost kameniva: hrubozrnný ABH OTSKP ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 50MM M ,000 ACO /70 Výměra je změřená v situaci pomocí Autocadu. Celoplošně: 6608=6 608,000 [A] "Celoplošné frézování vrstvy tl. 50 mm:" 1782=1 782,000 [E] "Frézování v místě vystkytujích se trhlin na odfrézované vrstvě:" 2*( )+4*2*2=1 494,000 [F] Celkem: A+E+F=9 884,000 [G] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě OTSKP VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M ,080 geokompozit GCO ze skelných vláken Položení na: "- Samostatné trhliny - šíře pásu 1,5 m:"(32, ,3+97,3+16,5+24,5+5,5)*1,5=692,850 [A] "- Plošné poruchy:" 9,2*1,8+2*12,8+1,9*8+7,5*1,8+14*7+39*1,9+2,9*2+10*2+33,5*3+18*2+143,3*3+7*4+30*3,5+10*6+73,3*3+73,3*4+1,8*6=1 552,060 [B] "- Výtluky:" 4,5*2+3,5*1,5+3,5*2+2*1,5+3,5*2,5+1,5*1,5+2,2*1,8+2,6*2,1+2*1,5+2*1,5+2*13+2*10+1,5*2,5+1,5*2,5+2*2,5+1,5*3,5+1,5*2+1,5*2,5=121,170 [C] 2*( )+4*2*2=1 494,000 [D] Celkem: A+B+C+D=3 860,080 [E] Stránka 17 z 47

18 Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě OTSKP VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 5 855,520 "podél obrub a v místě napojení na stávající stav:" 11,5+7,7+9, , , ,8+10,8+10,5+11,9+125,5+166,37+8,35+19,5+9, ,45+6,25+86,5+5,25+6,5+130,2+127,5+12=1 280,720 [A] Proříznutí trhlin včetně vyčištění "- Samostatné trhliny:"(32, ,3+97,3+16,5+24,5+5,5)=461,900 [B] "- Plošné poruchy:" 2*(9,2+12,8+8+7, )+57+3,8+35=616,800 [C] Řezání AC krytu + ošetření pracovní spáry "- Samostatné trhliny - šíře pásu 1,5 m:"2*(32, ,3+97,3+16,5+24,5+5,5)=923,800 [D] "- Plošné poruchy:" 2*(9,2+1,8+12,8+2+1,9+8+7,5+1, ,9+2, , ,8+6)+33,5+2*3+30+3,5+3,5+73,3+3+73,3+4=867,900 [E] "- Výtluky:" 2*(4,5+2+3,5+1,5+3, ,5+3,5+2,5+1,5+1,5+2,2+1,8+2,6+2,1+2+1,5+2+1, ,5+2,5+1,5+2,5+2+2,5+1,5+3,5+1,5+2+1,5+2,5)=194,40 0 [F] Řezání AC krytu + ošetření pracovní spáry ( )*2+8*4=1 510,000 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=5 855,520 [H] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě OTSKP VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 36,000 29=29,000 [A] 7=7,000 [B] Celkem: A+B=36,000 [C] Stránka 18 z 47

19 Technická specifikace: Položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) OTSKP VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 17,000 Výšková úprava uličních vpustí. 13=13,000 [A] 4=4,000 [B] Celkem: A+B=17,000 [C] Technická specifikace: Položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) OTSKP VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 45,000 Povrchové znaky inženýrských sítí (plyn, vodovod,..) 43=43,000 [A] 2=2,000 [B] Celkem: A+B=45,000 [C] Technická specifikace: Položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) OTSKP OCEL SILNIČ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM M 28,500 Červeno-bílý nátěr 12+16,5=28,500 [A] Technická specifikace: Celkem: - kompletní A=28,500 dodávka [B] se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo. Není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, zahrnují tyto práce veškeré povrchové úpravy, - zahrnuje i nutné zemní práce na osazení nosných konstrukcí těchto zařízení, dále i práce pro osazení do konstrukcí nebo na konstrukce (zabetonování kapes nebo jam, vyvrtání kotevních otvorů, těsnění, tmelení a pod.). Součástí veškerých zařízení jsou i jejich nosné konstrukce, včetně osazení, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, - i odrazky nebo retroreflexní fólie, jejich ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, - osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací), - i kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak. Dále zahrnuje i případné nivelační hmoty pod kotevní desky. Atributy položky: Osazení: do země s obetonováním sloupků Výplň: vodorovná dvě madla OTSKP ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 5 855,520 šířka spáry 8 mm; včetně vyčištění spáry Stránka 19 z 47

20 "podél obrub a v místě napojení na stávající stav:" 11,5+7,7+9, , , ,8+10,8+10,5+11,9+125,5+166,37+8,35+19,5+9, ,45+6,25+86,5+5,25+6,5+130,2+127,5+12=1 280,720 [A] Proříznutí trhlin včetně vyčištění "- Samostatné trhliny:"(32, ,3+97,3+16,5+24,5+5,5)=461,900 [B] "- Plošné poruchy:" 2*(9,2+12,8+8+7, )+57+3,8+35=616,800 [C] Řezání AC krytu + ošetření pracovní spáry "- Samostatné trhliny - šíře pásu 1,5 m:"2*(32, ,3+97,3+16,5+24,5+5,5)=923,800 [D] "- Plošné poruchy:" 2*(9,2+1,8+12,8+2+1,9+8+7,5+1, ,9+2, , ,8+6)+33,5+2*3+30+3,5+3,5+73,3+3+73,3+4=867,900 [E] "- Výtluky:" 2*(4,5+2+3,5+1,5+3, ,5+3,5+2,5+1,5+1,5+2,2+1,8+2,6+2,1+2+1,5+2+1, ,5+2,5+1,5+2,5+2+2,5+1,5+3,5+1,5+2+1,5+2,5)=194,40 0 [F] Řezání AC krytu + ošetření pracovní spáry ( )*2+8*4=1 510,000 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=5 855,520 [H] Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky OTSKP OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M ,080 "Výměra odečtena ze situace pomocí softwaru Autocad" "Celoplošné frézování obrusné vrstvy tl. 50 mm:" 6608=6 608,000 [A] "- Samostatné trhliny - ošetření:"(32, ,3+97,3+16,5+24,5+5,5)*1,5=692,850 [B] "- Plošné poruchy:" 9,2*1,8+2*12,8+1,9*8+7,5*1,8+14*7+39*1,9+2,9*2+10*2+33,5*3+18*2+143,3*3+7*4+30*3,5+10*6+73,3*3+73,3*4+1,8*6=1 552,060 [C] "- Výtluky:" 4,5*2+3,5*1,5+3,5*2+2*1,5+3,5*2,5+1,5*1,5+2,2*1,8+2,6*2,1+2*1,5+2*1,5+2*13+2*10+1,5*2,5+1,5*2,5+2*2,5+1,5*3,5+1,5*2+1,5*2,5=121,170 [D] "Celoplošné frézování vrstvy tl. 50 mm:" 1782=1 782,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=10 756,080 [F] Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně odklizení vzniklého odpadu OTSKP ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ M 28,500 Včetně odvozu do 10 km, uložení a poplatku za skládku ,5=28,500 [A] Celkem: A=28,500 [B] Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.), - zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu (beton, kámen). Atributy položky: Odvozná vzdálenost vybouraného materiálu: přes 3km do 5km Osazení sloupků: do země s obetonováním Stránka 20 z 47

21 006 SO102.2 Ul. 5. května - Přeložka obrub a sanace vozovky 0, OTSKP ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 12KM M3 401,769 Včetně uložení a poplatku za skládku. Sanace celé konstrukce vozovky (99,5+1256,5+101)*0,25=364,250 [A] "Odstranění vrstvy v místě měněných obrub:" - v místě silničních obrub: (4+127,5+86,5+6,5)*0,3*0,18=12,123 [B] - v místě kamenných krajníků: (9, , ,5+125, )*0,3*0,18=41,310 [C] - v místě kamenných obrub: (105)*0,3*0,18=5,670 [D] mínus délka sanací v mezisoučutu [A]: -312*0,45*0,18=-25,272 [E] Přípojky uličních vpustí: (4,5 + 5,75 + 4,5)*1,0*0,25=3,688 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=401,769 [G] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). Atributy položky: Odvozná vzdálenost suti: přes 10km do 11km Tloušťka odstraňované vrstvy: přes 150mm do 300mm OTSKP ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM M3 182,978 Penetrační makadam. Včetně odvozu na skládku do 10 km a poplatku za skládku. Výměra je změřená v situaci pomocí Autocadu. Sanace celé konstrukce vozovky (99,5+1256,5+101)*0,1=145,700 [A] "Odstranění vrstvy v místě měněných obrub:" - v místě silničních obrub: (4+127,5+86,5+6,5)*0,45*0,1=10,103 [B] - v místě kamenných krajníků: (9, , ,5+125, )*0,45*0,1=34,425 [C] - v místě kamenných obrub: (105)*0,45*0,1=4,725 [D] mínus délka sanací v mezisoučutu [A]: -312*0,45*0,1=-14,040 [E] Přípojky uličních vpustí: (4,5 + 5,75 + 4,5)*1,4*0,1=2,065 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=182,978 [G] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). Atributy položky: Odstraňovaná plocha: přes 200m2 Tloušťka odstraňované vrstvy: přes 100mm do 150mm OTSKP ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍKŮ M 268,000 Včetně odvozu do 10 km, uložení a poplatku za skládku. Výměra je změřená v situaci pomocí Autocadu ,5+86,5+6,5=224,500 [A] Chodník v km 0,294-0,618 vpravo: ( )*0.3=43,500 [B] Celkem: A+B=268,000 [C] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). Stránka 21 z 47

22 Atributy položky: Očištění a třídění obrubníků pro další použití: s očištěním a tříděním OTSKP ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M 105,000 Výměra je změřená v situaci pomocí Autocadu. 105=105,000 [A] Celkem: A=105,000 [B] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). Atributy položky: Očištění a třídění obrubníků pro další použití: s očištěním a tříděním OTSKP ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M 765,000 Výměra je změřená v situaci pomocí Autocadu. 9, , ,5+125, =765,000 [A] Celkem: A=765,000 [B] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). Atributy položky: Očištění a třídění krajníků pro další použití: s očištěním a tříděním Odvozná vzdálenost vybouraných krajníků: přes 4km do 5km OTSKP FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M3 147,918 "Výměra odečtena ze situace pomocí softwaru Autocad" Sanace celé konstrukce vozovky (99,5+1256,5+101)*0,05=72,850 [A] " Frézování ložní vrstvy (měnění obrub):" - v místě silničních obrub: (4+127,5+86,5+6,5)*1,5*0,05=16,838 [B] - v místě kamenných krajníků: (9, , ,5+125, )*1,5*0,05=57,375 [C] - v místě kamenných obrub: (105)*1,5*0,05=7,875 [D] mínus délka sanací v mezisoučtu [A]: -312*0,45*0,05=-7,020 [E] Celkem: A+B+C+D+E=147,918 [F] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku do 5 km a bez poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). Včetně zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vyfrézované části komunikace. Atributy položky: Překážky v trase: s překážkami v trase Tloušťka frézované vrstvy: přes 40mm do 50mm OTSKP ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ 4 S ODVOZEM DO 12KM M3 655,650 V místě aktivní zóny vozovky. Včetně uložení a poplatku za skládku. Sanace celé konstrukce vozovky (99,5+1256,5+101)*0,45=655,650 [A] Celkem: A=655,650 [B] Stránka 22 z 47

23 Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, Atributy položky: Čerpání vody: bez čerpání Odvozná vzdálenost zeminy: přes 9km do 10km Ztížení vykopávky se zajištěním podzemního vedení: potrubí bet nebo kamen DN do 500mm OTSKP HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 4 DO 12KM M3 30,975 Přípojky UV. Včetně uložení a poplatku za skládku. Přípojky uličních vpustí: (4,5 + 5,75 + 4,5)*1,0*2,1=30,975 [A] Celkem: A=30,975 [B] Stránka 23 z 47

24 Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) OTSKP ULOŽENÍ od hloubky SYPANINY 1,2 m bude DO rýha NÁSYPŮ pažena V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% PS M3 735,875 Štěrk 0/45 Sanace celé konstrukce vozovky (99,5+1256,5+101)*1,0*0,5=728,500 [A] Přípojky uličních vpustí: (4,5 + 5,75 + 4,5)*1,0*0,5=7,375 [B] Celkem: A+B=735,875 [C] Stránka 24 z 47

25 Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) OTSKP ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT PLACENÝ M3 20,355 Přípojky UV; zemina vhodná dle ČSN Přípojky uličních vpustí: (4,5 + 5,75 + 4,5)*1,0*1,38=20,355 [A] Celkem: A=20,355 [B] Stránka 25 z 47

26 Technická specifikace: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu. Hutnění dle TKP OTSKP ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ PLACENÝ M3 2,950 Lom. drť max. frakce 0/22 Přípojky uličních vpustí: (4,5 + 5,75 + 4,5)*1,0*0,2=2,950 [A] Celkem: A=2,950 [B] Stránka 26 z 47

27 Technická specifikace: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu OTSKP OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ PLACENÝ M3 4,394 Přípojky; drcený lomový kámen frakce 0-4 Přípojky uličních vpustí: (4,5 + 5,75 + 4,5)*1,0*0,3-3,14*0,1*0,1(4,5 + 5,75 + 4,5)=4,394 [A] Celkem: A=4,394 [B] Stránka 27 z 47

28 Technická specifikace: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu OTSKP ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 M ,300 Úprava pláně i parapláně. Sanace celé konstrukce vozovky 2*(99,5+1256,5+101)=2 914,000 [A] Sanace celé konstrukce vozovky podél měněných obrub: - v místě původně silničních obrub: 2*(4+127,5+86,5+6,5)*1,0=449,000 [B] - v místě původně kamenných krajníků: 2*(9, , ,5+125, )*1,0=1 530,000 [C] - v místě původně kamenných obrub: 2*(105)*1,0=210,000 [D] mínus délka sanací v mezisoučutu [A]: -2*312,0*0,3=- 187,200 [E] Přípojky uličních vpustí: 2*(4,5 + 5,75 + 4,5)*1,0=29,500 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=4 945,300 [G] Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt OTSKP TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ 3-4 M 312,000 Sanace celé konstrukce vozovky =312,000 [A] Celkem: A=312,000 [B] Stránka 28 z 47

29 Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky vhodného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z vhodného materiálu - dodávka a uložení trativodu - obsyp trativodu vhodným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením Atributy položky: Materiál lože: kamenivo drcené Materiál obsypu: kamenivo drcené Odvozná vzdálenost zeminy z rýhy: přes 5km OTSKP ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE M ,000 Netkaná separační geotextilie 300g/m2. Sanace celé konstrukce vozovky (99,5+1256,5+101)=1 457,000 [A] Celkem: A=1 457,000 [B] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením OTSKP PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 1,475 Přípojky; drcený lomový kámen frakce 0-4 Přípojky uličních vpustí; lože: (4,5 + 5,75 + 4,5)*1,0*0,1=1,475 [A] Celkem: A=1,475 [B] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. Atributy položky: Frakce kameniva: 0/4 Umístění: v otevřeném výkopu OTSKP KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM M ,875 SC C8/10; tl. 120 mm Stránka 29 z 47

REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V LOVOSICÍCH

REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V LOVOSICÍCH ASPE 9 Firma: Strana: 1 NABÍDKOVÝ ROZPOČET SO 000 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 047000 Vedlejší a ostatní náklady Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: Město Lovosice Valbek s.r.o., stř. Ústí

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 3.6.1.10. Stavba: 1078-14-3. Most přes Metuji Náchod Běloves, Lázeňská ulice.

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 3.6.1.10. Stavba: 1078-14-3. Most přes Metuji Náchod Běloves, Lázeňská ulice. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Náchod Běloves, Lázeňská ulice Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: MDS Projekt s.r.o. Základní cena: Kč Cena celková: DPH: Cena s daní:

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Zadavatel: Pojektant: Město Český Krumlov Náměstí Svornosti 1 381 18 Český Krumlov AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábřeží 448/7 370 01 České Budějovice Rekapitulace

Více

specifikace 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Všeobecné konstrukce a práce 1 02911

specifikace 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Všeobecné konstrukce a práce 1 02911 ASPE 9 Příloha k formuláři pro ocenění nabídky: výkaz výměr Stavba : 13-037 Parkoviště na poz. č. p. 2767 TUL číslo a název SO: SO 101 Parkoviště číslo a název rozpočtu: SO 101 Parkoviště Poř. Kód Varianta

Více

ASPE 9. Soupis objektů s DPH

ASPE 9. Soupis objektů s DPH ASPE 9 Firma: Transconsult s.r.o Soupis objektů s DPH Stavba:302 - Rekonstrukce staré lávky přes rameno Labe na Kmochův ostrov v Kolíně Varianta:I - základní varianta Sazba 1 0 Odbytová cena: 2 083 411,00

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Zadavatel: Pojektant: Chodník směr Dubné - Čakov, Dubné Obec Dubné Dubné 60 373 84 Dubné AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábřeží 448/7 370 01 České Budějovice

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Sedlčany parkoviště na Severním sídlišti JKSO Název objektu Název části EČO Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel Rozpočet číslo Zpracoval Dne 24.04.2014 Měrné

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M15/29 Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice KSO: Místo: Helvíkovice Datum: 20.10.2015 CC-CZ: Zadavatel: Státní pozemkový úřad IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 0 0 JKSO Objekt Název objektu SKP 05 Domov s pečovatelskou sl. Oldřichovice Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek D052 Bezpečnostní prvky v Třinci - přechody pro chodcenáklady

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednatel: Statutární město Brno, MČ Tuřany Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená

Více

K ceníku poskytovaných služeb

K ceníku poskytovaných služeb K ceníku poskytovaných služeb SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Osazení nového sloupku pro instalaci DZ v zeleni ( případně rozebíratelné dlažbě) přepravu na pracoviště výkop pro patku doprava betonu včetně ceny

Více

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67. SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: Soupis: Místo: Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace

Více

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30.

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30. REKAPITULACE STAVBY Stavba: POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory Místo: Datum: 06.03.2013 Zadavatel: IČ: 00299138 Město Litovel DIČ: CZ 00299138 Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka

REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka Vedlejsší a ostatní náklady, společně pro všechny objekty Soupis prací objekty REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka náklady (tis.kč) 1. Rekonstrukce polní cesty C2,

Více

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Poř. Kód Název položky jednotka Počet CENA č.pol. položky jednotek jednotková celkem 1 2 3 4

Více

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Preambule Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje

Více

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2 K.ú. Svatá OBJEDNATEL: lesnická a zemědělská projekční kancelář tel. 602 76 78 77, 724 272 382 OKRES: MZe-ČR, Pozemkový úřad Beroun Projektová dokumentace na ZP1 a VPC6 v k. ú. Svatá Výkaz výměr Beroun

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91.

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: POSP050-2012 - Silnice II-447-Tři Dvory 2 - SO 102- Chodníky a vjezdy 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací KSO: 822 29 Místo: Datum: 22.02.2013 Zadavatel:

Více

SOUPIS PRACÍ. Stavba: RTT Plzeňská II (Tomáškova - Jinonická) Objekt: SO11 Tramvajová trať. Objednatel: JKSO: 824 85 Datum: 6.3.2015.

SOUPIS PRACÍ. Stavba: RTT Plzeňská II (Tomáškova - Jinonická) Objekt: SO11 Tramvajová trať. Objednatel: JKSO: 824 85 Datum: 6.3.2015. SOUPIS PRACÍ Stavba: (Tomáškova - Jinonická) Objekt: SO11 Tramvajová trať Objednatel: Část: Zhotovitel: JKSO: 824 85 Datum: 6.3.2015 P.Č. Kód položky Popis MJ 1 Zemní práce 0,00 1 113100009 Odstranění

Více

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Rekonstrukce místní komunikace ul. Olšovecká JEDOVNICE KVĚTEN 2015 Obsah str. a) Identifikační údaje objektu......

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,64 32,55 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

Položkový rozpočet. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846.

Položkový rozpočet. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846 1 112 10-1101.R00Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm kus 50,00 2 112 10-1102.R00Kácení stromů

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M012/006a Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice KSO: 82229 CC-CZ: 21121 Místo: k.ú. Helvíkovice Datum: 5.8.2015 Zadavatel: Obec Helvíkovice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Stavba : Název stavby : SKP : Projektant : ing. Karel Kuchař Počet měrných jednotek : Objednatel : Obec Grymov Náklady na MJ : Počet listů : Zakázkové

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově. IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově. IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území RYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území Místo: Olomouc Datum: 01.03.2013 Objednavatel: Město

Více

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Rozšíření parkoviště Na Drážce a v ul. Bezdíčkova v Pardubicích Objekt: SO 01 - Zpevněné plochy - 1. část Datum: Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

Kačice - ul. Masarykova - jižní část

Kačice - ul. Masarykova - jižní část Soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb., pro veřejnou zakázku na stavební

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Stavba : 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Objednatel : HZS MSK IČO : DIČ : Zhotovitel : Ateliér IDEA spol. s r.o. IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž HSV Práce a dodávky HSV 54 389.29 2 498 235.16 2 552 624.45 703.989 1 Zemní práce 2 619.17 1 630 389.60 1 633 008.77 0.045 3 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: 4_2016 Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace III - 1. část JKSO: Místo: Datum: 8. 4. 2016 CC-CZ: Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: Projektant: IČ: DIČ: IČ:

Více

SOUPIS PRACÍ. Oprava opěrné zídky v k.ú Litohlavy (SO 152) Oprava opěrné zídky v k.ú Litohlavy. Oprava opěrné zídky v k.

SOUPIS PRACÍ. Oprava opěrné zídky v k.ú Litohlavy (SO 152) Oprava opěrné zídky v k.ú Litohlavy. Oprava opěrné zídky v k. ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ (SO ) Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje Valbek spol. s r.o., středisko Plzeň Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné

Více

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ -3-2 - 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 22 23 24 25 26 27 28 29 3 3 32 33 34 35 36 37 38 39 4 4 42 43 INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ SO - DEMOLICE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ SO 2 - KANALIZACE SO 3 - VODOVOD SO 4 - PLYNOVOD

Více

Rekonstrukce místních komunikací v obci Blato

Rekonstrukce místních komunikací v obci Blato UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA KATEDRA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Rekonstrukce místních komunikací v obci Blato Pavel Vokřál Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce :

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce : 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA STRANA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : Název akce : Stavební objekt: Místo stavby: ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH Chodníky Chodníky podél sil.i/43 průtah Králíky

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce ulice Slovenská, Chrudim 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce ulice Slovenská, Chrudim 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: A. Označení stavby: Název: Druh stavby: rekonstrukce Místo stavby: Chrudim Katastrální území: Chrudim Kraj: Pardubický Stupeň dokumentace: B. Objednatel dokumentace

Více

Aktualizace expertních cen OTSKP-SPK a ukazatelových cen pro stupně DÚR a DSP na cenovou úroveň roku 2012

Aktualizace expertních cen OTSKP-SPK a ukazatelových cen pro stupně DÚR a DSP na cenovou úroveň roku 2012 Aktualizace expertních cen OTSKP-SPK a ukazatelových cen pro stupně DÚR a DSP na cenovou úroveň roku 2012 2. etapa: Aktualizace ukazatelových cen pro ocenění stavebních prací u projektových dokumentací

Více

Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa

Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa STUDIE Obsah: Přílohy: 1. Identifikační údaje stavby 2. Základní údaje o stavbě 3. Zhodnocení stávajícího stavu 4. Zdůvodnění stavby a jejího umístění

Více

Chodník v ulici Západní v Chotěboři

Chodník v ulici Západní v Chotěboři DRUPOS HB s.r.o. Havlíčkův Brod, Příčná 260 středisko Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Chodník v ulici Západní v Chotěboři Seznam příloh A. Průvodní a technická zpráva

Více

Úvodní ustanovení. Stavba: VD Sedlice rekonstrukce koruny hráze Varianta: PDPS - Projektová dokumentace pro provádění stavby

Úvodní ustanovení. Stavba: VD Sedlice rekonstrukce koruny hráze Varianta: PDPS - Projektová dokumentace pro provádění stavby Úvodní ustanovení Stavba: VD Sedlice rekonstrukce koruny hráze Varianta: PDPS - Projektová dokumentace pro provádění stavby Zatřídění objektu dle 2 vyhlášky 230/2012: 832 Hráze a objekty na tocích, 832.12.3.3

Více

1. POPIS STAVBY...2 2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU VÝSTAVBY...17

1. POPIS STAVBY...2 2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU VÝSTAVBY...17 1. POPIS STAVBY...2 1.1. Zdůvodnění výběru staveniště... 2 1.2. Zhodnocení staveniště... 2 1.3. Zásady urbanistického,architektonického a výtvarného řešení... 2 1.4. Zásady technického řešení... 2 1.4.1.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na stavební práce PŘÍLOHA Č.8 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Více

Kateřinská - Podpolí

Kateřinská - Podpolí Lesní cesta Kateřinská - Podpolí VLS ČR, s. p. divize Plumlov ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 07/2013 VYHOTOVIL: Petr Jeřábek ČÍSLO PARÉ: Obsah A. Průvodní

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4 - 1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4 -

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4 - 1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4 - OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4-1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4-2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY...- 5-2.1. Umístění stavby... - 5-2.2. Stavební pozemek...

Více

B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební úpravy parkoviště a chodníků mezi ulicemi Luční a Dašická v Pardubicích strana 1/7 B1.1. OBECNĚ B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem řešení je rozšíření parkoviště, nové uspořádání parkovacích míst,

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: ŘSD Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad na měrnou jednotku: 1,00

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11. Kód: 2013-AV-016 REKAPITULACE STAVBY KSO: CC-CZ: Zadavatel: Obec Dobrá Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 60779594 A-VITAL Ing.Zdenka Makohuzová, spol. s r.o. CZ 60779594 Poznámka: Cena bez DPH

Více

PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Aktualizace 2015

PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Aktualizace 2015 Projekt Rozpočet Realizace PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Aktualizace 2015 Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Aktualizace 2015 Úkol

Více

2013-051 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU C PDPS ZPEVNĚNÁ KOMUNIKACE V PODZÁMECKÉM PARKU. 1.1 Technická zpráva... 1

2013-051 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU C PDPS ZPEVNĚNÁ KOMUNIKACE V PODZÁMECKÉM PARKU. 1.1 Technická zpráva... 1 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.1 Technická zpráva... 1 1) Identifikační údaje objektu... 2 1.1. Stavba... 2 1.2. Objednatel... 2 1.3. Projektant... 2 1.4. Základní charakteristiky... 2 2) Stručný technický popis

Více

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka Díl: 00 Poznámka 1 poznámka 01 Výměry budou upřesněny dle skutečnosti na stavbě Celkem za 00 Poznámka Díl: 1 Zemní práce 2 1000042 -PO Hutnění stávající zeminy a zásypů m3 45,40 D1:140,80*0,20 D2:3,35*0,20

Více

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka Díl: 00 Poznámka 1 poznámka 01 Výměry budou upřesněny dle skutečnosti na stavbě 00 Poznámka Díl: 1 Zemní práce 2 1000042 -PO Hutnění stávající zeminy a zásypů m3 45,40 28,16 K2:1,10*0,20 0,22 3 133201101R00

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1 ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres: Pardubice katastrální území: Pardubice

Více

Poplatek za uložení na skládku stavební suť a beton.

Poplatek za uložení na skládku stavební suť a beton. ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O ZMĚNĚ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Bezbariérové zpřístupnění podchodu železniční stanice Kuřim ze severní části města Evidenční č číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:

Více

KAPITOLA 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

KAPITOLA 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Tabulky 2.1 Vodovod v nezastavěném území otevřená rýha (zářez 2 : 1) 2.2 Vodovod v nezastavěném území pažená rýha 2.3 Vodovod v zastavěném území pažená rýha nezpevněná 2.4 Vodovod v

Více

Dodatek č. 3 smlouvy č. H245/14/03028 o zhotovení stavby TERMINÁL ŽELEZNÝ BROD - 1. ETAPA

Dodatek č. 3 smlouvy č. H245/14/03028 o zhotovení stavby TERMINÁL ŽELEZNÝ BROD - 1. ETAPA Dodatek č. 3 smlouvy č. H245/14/03028 o zhotovení stavby TERMINÁL ŽELEZNÝ BROD - 1. ETAPA uzavřená podle 2623 a souvisejících, zákona. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a souvisejících předpisů Smluvní

Více

DODATEK C. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO

DODATEK C. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO KUJ1P00TNGVF DODATEK C. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SMLOUVY ZHOTOVITELE: 15-1/SOD/2011/010 Č. SMLOUVY OBJEDNATELE: 53574 Uzavřená dle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku na stavbu M/345 Chotěboř - průtah,

Více

Oprava silnice III/33750 Vyžice - křiž.iii/33742 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb.

Oprava silnice III/33750 Vyžice - křiž.iii/33742 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBA : Oprava silnice III/33750 Vyžice - křiž. s III/33742 SO 100 Komunikace KRAJ OBEC STAVEBNÍ

Více

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Dokumentace pro provádění stavby 02. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Škroupova 18 306 13 Plzeň 03/2014

Více

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556 A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556 e-mail: a-vital@seznam.cz, http: www.a-vital.cz C. STAVEBNÍ ČÁST SO 101 Cyklostezka Technická

Více

G. ZTKP ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY. Obsah: 1 Všeobecná ustanovení. 2 Platnost TKP a ZTKP. 3 Kapitoly ZTKP 3. 4 Závěr

G. ZTKP ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY. Obsah: 1 Všeobecná ustanovení. 2 Platnost TKP a ZTKP. 3 Kapitoly ZTKP 3. 4 Závěr G. ZTKP ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY Obsah: 1 Všeobecná ustanovení 2 Platnost TKP a ZTKP 2.1 Kapitola 1 TKP - Všeobecně 2.2 Kapitola 2 TKP - Příprava staveniště 2.3 Kapitola 3 TKP - Odvodnění

Více

11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 0 Kč

11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 0 Kč 11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 0 Kč zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby 11020 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH M2 0 Kč zahrnuje odstranění všech překážek pro

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 470714 Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 KSO: CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum: 30.6.2015 Zadavatel: Městská část Paraha 20, Jívanská 647/10, 193

Více

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Č Ž Í Ř Í Ď ý á ÍÚ ř á á č É č á ě ň é Č ř é ě á ř á Š ř á áí ř áž Í í á á ě á á á é á á Í ř é á Ťř é á ář Í á Í é Í é í Ž Ýý č č ú Í ž éí á é é ý Í ú ýé Í í ě ř í Í š č č Í Ž č ééí ý ž á ř ýú á á ří é

Více

Č.j.: OSČ/SH MI 232/2011 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích dne Vyřizuje: Vladimír Dočkal e-mail: dockal@muiv.cz 29.3.2011

Č.j.: OSČ/SH MI 232/2011 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích dne Vyřizuje: Vladimír Dočkal e-mail: dockal@muiv.cz 29.3.2011 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI 232/2011 tel/fax:

Více

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka Technická zpráva 013/11-P.C.1.1 Změna 01 ke změně 01 realizační dokumentace stavby (RDS) akce : Rekonstrukce komunikací v ul. a v ul. Podháj, pro stavební objekt SO.101 Vozovka, v ul., v Hostinném, okr.

Více

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh:

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh: CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE Seznam příloh: A Průvodní zpráva B.1 Přehledná situace B.2 Celková situace stavby M 1:250 B.3 Detaily úprava pro OSSPO M 1:50 C.1 Technická zpráva C.2

Více

Parkoviště na ulici K Svaté vodě

Parkoviště na ulici K Svaté vodě Parkoviště na ulici K Svaté vodě Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby C 101 Parkoviště Technická zpráva Číslo zakázky : JG-15-14 / D-101-1 Zhotovitel : Ing. Jan Görner

Více

Modernizace silnice II/315 Choceň - ul. Pardubická TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č.. 146/2008 Sb.

Modernizace silnice II/315 Choceň - ul. Pardubická TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č.. 146/2008 Sb. TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č.. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBA KRAJ OBEC STAVEBNÍ ÚŘAD CHARAKTER STAVBY STUPEŇ PD POZEMKY STAVBY KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ OBJEDNATEL

Více

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč REKAPITULACE Rozpočet : ávrh revitalizace bytového domu z cihelného zdiva Kalkulant : Ing. Václav PASTIRIK Strana: 1 Kód položky Popis MJ jednotková v Kč 001 Rekonstrukce fasády a zateplení obvodového

Více

2/200 červen 2007 zpracovatel: IBR Consulting, s.r.o.

2/200 červen 2007 zpracovatel: IBR Consulting, s.r.o. Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 2 Položka Výčtový typ Hodnoty výčtového typu Cena 21150 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA M3 850 Kč Frakce kameniva 8/16 16/32 32/63 63/125 125/250 21151 SANAČNÍ ŽEBRA

Více

DODATEKČ.l CHODNÍM PODMÍNKÁM " CHOD ÍK ZÁMĚL PODÉL SILNICE III/3167 " ZE DNE 1.10.2012. RČ projektu 12/015/41200/00180

DODATEKČ.l CHODNÍM PODMÍNKÁM  CHOD ÍK ZÁMĚL PODÉL SILNICE III/3167  ZE DNE 1.10.2012. RČ projektu 12/015/41200/00180 DODATEKČ.l CHODNÍM PODMÍNKÁM " CHOD ÍK ZÁMĚL PODÉL SLNCE /3167 " ZE DNE 1.10.2012 RČ projektu 12/015/41200/00180 1. Smluvní strany Objednatel Název: Obec Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn zastoupený:

Více

Cena jednotková 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cena jednotková 1 2 3 4 5 6 7 8 9 VÝKAZ VÝMĚR S ROZPOČTEM Stavba: Revitalizace Tyršových sadů - Podzámeckého parku v Pardubicích Stavební celek: Podzámecký park Rekapitulace listopad 2012 P.Č. Kód položky Popis 1 2 3 7 8 9 Rekapitulace

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR celkem HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1 Zemní práce 0,00 1 001 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 23,500 0,00 0,00 2 001 122202209 3 001 162201102

Více

SEZNAM PRACÍ - DROBNÉ OPRAVY NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ

SEZNAM PRACÍ - DROBNÉ OPRAVY NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ SEZNAM PRACÍ - DROBNÉ OPRAVY NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ Položka MJ Počet MJ Cena bez DPH/MJ Cena celkem OPLOCENÍ, ZÁBRADLÍ Oprava oplocení svařováním včetně spojovacího materiálu hod 30 Oprava oplocení včetně

Více

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ. Cena celkem DPH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D D1 ROZVADĚČE 178 524,45 R81001

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ. Cena celkem DPH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D D1 ROZVADĚČE 178 524,45 R81001 POLOŽKOVÝ SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ A DODÁVEK S VÝKAZEM VÝMĚR Stavba: HUMANIZACE CENTRA ORLOVÉ - LUTYNĚ Objekt: SO 01 Přeložky a nové vedení Díl objektu: 01.08 - Slaboproudé rozvody Část: 01.08.01 Přeložky

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1 Identifikační údaje Stavba Název stavby: Chodník v ulici Věncova, Český Krumlov Místo stavby: Český Krumlov Katastrální území: Český Krumlov Kraj: Jihočeský Druh stavby:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Zhotovitel: IČ: #REF! #REF! DIČ: #REF!

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Zhotovitel: IČ: #REF! #REF! DIČ: #REF! Strana 1 z 7 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: #REF! 9-067/108/02_1 - SO.03 HTÚ, PŘÍPRAVA ÚZEMÍ Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Objednavatel: Ateliér-r,s.r.o., uhelná 27, Olomouc IČ:

Více

Město Hostinné DiK Janák, s.r.o., Revoluční 207, Trutnov Dopravně inženýrská kancelář IČO : 62063600 RDS (realizační dokumentace stavby)

Město Hostinné DiK Janák, s.r.o., Revoluční 207, Trutnov Dopravně inženýrská kancelář IČO : 62063600 RDS (realizační dokumentace stavby) Technická zpráva 013/11-O.C.1.1 k realizační dokumentaci stavby (RDS) Rekonstrukce komunikace v ul. Okály a Ke Splavu, pro stavební objekt SO.101 Vozovka, v Hostinném, okr. Trutnov, kraj Královéhradecký.

Více

Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka

Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka ING. JIŘÍ LEBEDA, spol. s r.o. Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah Obsah... 1 1 Identifikační údaje... 2 2 Základní

Více

Slepý rozpočet. PP.Arch004 ZŠ a MŠ Brno, nám.28 října 22 01 Rekonstrukce tělocvičny. Stavba : Objekt :

Slepý rozpočet. PP.Arch004 ZŠ a MŠ Brno, nám.28 října 22 01 Rekonstrukce tělocvičny. Stavba : Objekt : Díl: 1 Zemní práce 1 139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 m3 14,49 drenáže:10,22*1,1*1,2 13,49 ornice:10,22*0,65*0,15 1,00 2 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4,

Více

3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Tabulky 3.1 Trubní vedení kanalizace potrubí uložené v nezpevněné ploše nebo v poli 3.2 Potrubí uložené v asfaltové vozovce 3.3 Betonové trouby vejčitého profilu 3.4

Více

Položkový rozpočet. 112011 HPC 3 a VPC 1 v kú Kozly U Lipové SO 102 Komunikace VPC 1. P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Položkový rozpočet. 112011 HPC 3 a VPC 1 v kú Kozly U Lipové SO 102 Komunikace VPC 1. P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Položkový rozpočet Stavba : Objekt : 112011 HPC 3 a VPC 1 v kú Kozly U Lipové SO 102 Komunikace VPC 1 P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Díl: 1 Zemní práce 1 112 10-0001.RAA Kácení

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská D1.1 technická zpráva Stupeň: DPS OBSAH:

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská D1.1 technická zpráva Stupeň: DPS OBSAH: OBSAH: D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby... 4 D.1.2.2 Délka potrubí... 4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí... 5 D.1.2.4

Více

KANALIZACE DŘEVNOVICE A.č.: C06/H/040 Z.č.: 160044

KANALIZACE DŘEVNOVICE A.č.: C06/H/040 Z.č.: 160044 KANALIZACE DŘEVNOVICE A.č.: C06/H/040 Z.č.: 160044 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY Počet stran: 8+2př. Stavebník: Obec Dřevnovice TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 01.2 ČERPACÍ STANICE + VÝTLAKY DSO 01.2.2 VÝTLAKY

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Parkoviště na stadionu, k.ú. Brušperk Projektová dokumentace pro stavební řízení a provádění stavby B. Souhrnná technická zpráva Číslo zakázky : JG-02-15 / B Zhotovitel : Ing. Jan Görner Nad Lipinou 1729

Více

Prechod pro chodce. 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 0,216 m3 9500 2052 18x0,2x0,06 0 Doasfaltování vozovky k obrubě chodníků 0

Prechod pro chodce. 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 0,216 m3 9500 2052 18x0,2x0,06 0 Doasfaltování vozovky k obrubě chodníků 0 Prechod pro chodce ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT 113134 POJIVEM, ODVOZ DO 5KM 7,8 m3 225 1593 POUŽITÍ CENTRÁLY K PRACEM KPL 1 5 PROVEDENÍ PŘEJEZDU A CESTY OD GYMNÁZIA KPL 1 6 KÁCENÍ STROMU

Více

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem SO 111 Rekonstrukce ul. Bílovecké

Více

VESNICE. PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - AKTUALIZACE 2008 - Marie Polešáková a kolektiv PROGRAM O BNOVY VENKOVA

VESNICE. PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - AKTUALIZACE 2008 - Marie Polešáková a kolektiv PROGRAM O BNOVY VENKOVA PROGRAM O BNOVY VENKOVA VESNICE PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - AKTUALIZACE 2008 - Marie Polešáková a kolektiv MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE 11 ÚSTAV ÚZEMNÍHO

Více

C. Souhrnná technická zpráva Obsah

C. Souhrnná technická zpráva Obsah C. Souhrnná technická zpráva Obsah 1. Popis stavby... 3 a) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku... 3 b) Zhodnocení staveniště... 3 c) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení... 3 d)

Více

Ceník poskytovaných služeb pro rok 2014

Ceník poskytovaných služeb pro rok 2014 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Technické služby Havířov a.s. SLUŽBA Cena v Kč 1) SVOZ A LIKVIDACE TKO: a) SVOZ TKO: ODVOZ 110 l nádoby - četnost 1 x týdně ks/rok 895,50 - odvoz 110 l nádoby bez likvidace odpadu

Více

VÝKAZ VÝMĚR SO 001. Zakázka: Pěší trasy podél barokního mostu, Žďár nad Sázavou

VÝKAZ VÝMĚR SO 001. Zakázka: Pěší trasy podél barokního mostu, Žďár nad Sázavou SO 001 Příprava území SO 001 1 sejmutí ornice tl.0.1m Odměřeno digitálně 02 Situace 1 450,00 m2 2 z toho uložit na meziskládku pro další použití 145,00 m3 3 odvoz podle pokynů majitele Odměřeno digitálně

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Název části Místo Praha 17. Objednatel MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 00, Praha 17 00231223 CZ00231223

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Název části Místo Praha 17. Objednatel MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 00, Praha 17 00231223 CZ00231223 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Revitalizace sídlištního prostoru Laudova, Praha 17 JKSO Název objektu 01 - Etapa 1 EČO Název části Místo Praha 17 IČO DIČ Objednatel MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1 dle 49 odst. 2 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název zadavatele: Dopravní podnik hl. m.

Více

Modrava - křižovatka sil. III/16910 s MK SOUPIS PRACÍ. Číslo objektu. Objednatel. Navrhl Vypracoval Zodp. projektant Tech.

Modrava - křižovatka sil. III/16910 s MK SOUPIS PRACÍ. Číslo objektu. Objednatel. Navrhl Vypracoval Zodp. projektant Tech. Akce Číslo objektu Objednatel Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň Parková 11 326 00 Plzeň Navrhl Vypracoval Zodp. projektant Tech. kontrola Příloha kolektiv kolektiv Ing. J. Šípek Ing. T.

Více

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA P.P.Č. 1486/1 U UL. LIBERECKÁ, CHRASTAVA

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA P.P.Č. 1486/1 U UL. LIBERECKÁ, CHRASTAVA OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA P.P.Č. 1486/1 U UL. LIBERECKÁ, CHRASTAVA Dokumentace pro stavební povolení SEZNAM PŘÍLOH: 1. Technická zpráva 2. Přehledná situace 3. Situace 1 : 200 4. Situace výškopisu a

Více

C Souhrnná technická zpráva

C Souhrnná technická zpráva akce: Propoj silnic č. II/150 a II/434 Přerov II. etapa (MEOPTA) stupeň: dokumentace pro územní rozhodnutí - DUR zpracovatel: EPROJEKT s.r.o., Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov I - Město C Souhrnná technická

Více

SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1

SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1 SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1 Objednatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor IČ / DIČ: 26069539 / CZ26069539 bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. číslo účtu: 1142002604/5500

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: A. Označení stavby: Název: Druh stavby: rekonstrukce, novostavba Místo stavby: Chrudim Katastrální území: Chrudim Kraj: Pardubický Stupeň dokumentace:

Více

Město Frýdlant nad Ostravicí odbor majetku a investic

Město Frýdlant nad Ostravicí odbor majetku a investic odbor majetku a investic Vyřizuje: Ing. Antonín Kaňák Telefon : 558 604 198 Náměstí 9, Frýdlant nad Ostravicí e-mail : akanak@frydlantno.cz 739 11 Frýdlant nad Ostravicí Ve Frýdlantě nad Ostravicí dne

Více

Ulice Jasmínová Dolní Břežany

Ulice Jasmínová Dolní Břežany Ulice Jasmínová Textová část Srpen 2015 Projektant: Zenkl CB, spol. s r.o. Jírovcova 2, 370 01, České Budějovice Zpracoval: Libuše Šulková Vedoucí projektant: Ing. Ondřej Zenkl Zodpovědný projektant: Autorizace

Více

Soupis prací. Stavba : 1029. Koncepce k tématické ekologické výchově pro včely divoké a medonosné. Cena celkem za stavbu

Soupis prací. Stavba : 1029. Koncepce k tématické ekologické výchově pro včely divoké a medonosné. Cena celkem za stavbu 1029 Datum: Koncepce k tématické ekologické výchově pro včely divoké a medonosné Objednatel : ZŠ Hrádek nad Nisou - Donín IČO : Donínská 244 DIČ : 46334 Hrádek nad Nisou Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele

Více