Rožďalovice - Jenda Rajman, život a dílo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rožďalovice - Jenda Rajman, život a dílo"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice Rožďalovice - Jenda Rajman, život a dílo Jméno a příjmení: Martin Pleskot Třída: 9. A Školní rok: 2010/2011 Garant / konzultant: Mgr. Marcela Sasková Datum odevzdání:

2 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem předkládanou absolventskou práci vypracoval sám pod vedením garanta a za použití zdrojů a literatury v ní uvedených... podpis 2

3 OBSAH 1. Úvod str.4 2. Poloha města str.5 3. Přírodní podmínky str.5 4. Historie města str.7 5. Významní rodáci str.8 6. Život a dílo Jendy Rajmana str.9 7. Závěr str.12 3

4 Úvod: Toto téma pro svou absolventskou práci jsem si vybral proto, jelikož od narození žiji v Rožďalovicích a zajímá mě jak historie, tak i současnost našeho města. Rád bych zaměřil svoji práci na život a dílo knihaře Jendy Rajmana, který, ač opomíjen, patří mezi významné rožďalovické rodáky. Introduction: I have chosen this topic for my graduated work,because from my birth I have been lining Rožďalovice.I am interested both in history and the contemjorary life of our tlen.i would like to write especially about the life and work of Jenda Rajman who belongs to the most famous jersons born in Rožďalovice. 4

5 Poloha města: Rožďalovice a okolí spadají do Rožďalovické tabule, kam patří ještě Mladoboleslavský Chlum a Bakovská kotlina. Rožďalovicemi protéká řeka Mrlina, která v úseku obce má jméno Trnava, které je někdy zejména ve starších dokumentech a mapách uváděno. Přírodní podmínky: Velkým přínosem pro Rožďalovice jsou rozsáhlé lesy a četné rybníky. Bohužel rozmáhající se průmysl, energetika a doprava, berou od našeho prostředí krutou daň. Jejich emise velmi 5

6 nepříznivě působí na vegetaci a snižují odolnost vůči škůdcům z oblasti rostlinné i živočišné říše. I přes tato nepříznivá fakta, byly rybníky v okolí Rožďalovic prohlášeny za chráněnou ptačí oblast pod názvem Rožďalovické rybníky. Toto ptačí území je tvořeno soustavou rybníků malé až střední velikosti ležících v lesnaté oblasti rozhraní Nymburska a Jičínska. Lesy jsou převážně tvořeny doubravami. Oblast je významná především pro druhy ptáků hnízdících v rákosinách. Nejvýznamnější je moták pochop a jeřáb popelavý, který hnízdí v bažinatých místech s rákosinami, zejména tam, kde jsou poblíž podmáčené louky a rozvolněné listnaté lesy. Dále se zde vyskytují např. bukač velký, chřástal kropenatý, bukáček malý a 1-2 páry orla mořského. Na loukách ve zdejším okolí rostou chráněné rostliny např. kosatec sibiřský či vstavač nachový. 6

7 Historie: Dominantou města je barokní kostel sv. Havla z let Je to dvouvěžová dominanta kraje. Nad vchodem je valdštejnský znak. Hlavní oltář kostela pochází z roku1725 a dominuje mu obraz od autora V. Mayera z roku Vedle kostela se nachází barokní zámek. Ten byl původně postaven v renesančním stylu a následně přestaven do barokního stylu. Hlavní portál je zdoben sochami od M. J. Brokofa. Uzámku se nacházejí hospodářské budovy, zahrada a park. Před vchodem do areálu zámku je možno spatřit dvě významné barokní sochy - svatého Václava a svatého Jana Nepomuckého také od M. J. Brokofa. První zmínka o Rožďalovicích je teprve v Palackého Dějinách národa Českého. Ty nechal Jan Lucemburský, za věrné služby rytíře Ješka z Rožďalovic, povýšit kolem roku 1340 na město. Významné stavby v obci pocházejí především z doby, kdy rožďalovické panství patřilo rodu Valdštejnů ( ). 7

8 Významní rodáci: Gustav Adolf Lindner. Gustav Adolf Lindner - narodil se v Rožďalovicich jako syn vrchnostenského sládka. Roku 1854 byl však pro své pokrokové a vlastenecké smyšlení přeložen až do Celje ve Švýcarsku, kde žil ve vyhnanství plných 16 let. Tam psal sice německy, ale nezapřel svého národní a pokrokového přesvědčení. V 70. letech se stal v Celji školním inspektorem, ale již v r se vrací do Čech, kde byl ustanoven ředitelem německého gymnázia v Prachaticích, odkud po roce odchází do Kutné Hory, aby tam řídil učitelský ústav. Zemřel v Praze, pohřben je na Vyšehradě. Jiří Melantrich Jiří Melantrich Rožďalovický z Aventina. Narodil se roku 1511 v Rožďalovicích (v těchto dnech jsme oslavili 500 let od jeho narození), studoval na pražské univerzitě humanitní vědy a toto studium zakončil bakalářskou zkouškou. Původně se jmenoval Jiří Černý. 8

9 Jenda Rajman Život a dílo Jendy Rajmana: Jenda Rajman - umělecký knihař Jenda Rajman se narodil 25.srpna 1882 v Rožďalovicich, v rodině s knihařskou tradicí. Knihařskou dílnu založil v roce 1875 jeho děda Josef, který sem přišel z Nymburka. Jenda se vyučil řemeslu u svého otce a odešel na zkušenou do Prahy k Ludvíku Bradáčovi. To byl zakladatel české moderní vazby, který si inspiraci přinesl z Francie a Německa. Za svého působení v Praze se mladý tovaryš seznamoval s uměleckým prostředím u svého mistra a pak s celou řadou významných umělců. Potkal se například s Mikolášem Alšem a Jakubem Demlem. Po první světové válce pracoval Jenda Rajman s otcem už v nynějším objektu knihařské dílny,vedle níž provozovali ještě knihkupectví a papírnictví. 9

10 K největšímu rozkvětu jejich živnosti ovšem došlo ve 30 letech. Vedle práce pro celou řadu bibliofilů vázal Jenda Rajman umělecké publikace i pro nakladatelství Melantrich. Otec byl velmi pyšný na to, že může pracovat pro nakladatelství, jež nese jméno slavného rožďalovického rodáka, renesančního knihtiskaře Jiřího Melantricha, říká Blanka Hančarová, která pokračuje v otcově práci. Spolu se svými dětmi Pavlem a Blankou dílnu, jež naštěstí přežila hospodaření komunálních služeb od poloviny padesátých let do restituce po roce 1989, obnovila a váže knihy dál. Umělecké vazby, Jendy Rajmana, získaly nejedno ocenění na výstavách. Nejcennějším z nich byla cena Grand prix na světové výstavě v Paříži. Do Rožďalovic jezdili se zakázkami vynikající básníci, spisovatelé a malíři - Arno Nauman, Jaroslav Kvapil, Jan Vrba, Karel Vik, profesor Klír, František Táborský, bohemista prof. Dr, Alexandr Stich, Pavel Simon, Cyril Bouda, Antonín Majer, Karel Kinský a další. Jenda Rajman dělal krásné vazby také pro poslední majitelku rožďalovického panství kněžnu Lobkowiczovou, pro loučeňské Thurn-Taxisy, ale i pro Zdeňka Nejedlého. Ten se však poté,co se stal v roce 1945 ministrem, už k J. Rajmanovi nehlásil. Tatínek ovšem nejradši pracoval pro lidi, kteří, aby si mohly nechat krásně svázat knihu, museli si takříkajíc utrhnout od úst. Říkal, že ho těší, že nemusí dělat pro lidi, kterých je za krejcar arch, usmívá se při vzpomínce na otce Blanka Hančarová. Válečná léta přinesla nejistotu, nedostatek materiálu i zakázek, ale také úpadek společenského života. Někteří zaměstnanci museli odejít. Naděje spojené s koncem války, ale pohřbil nastup nového režimu. Měna ve třiapadesátém roce se pro zavedenou dílnu se třemi dělníky a třemi učedníky stala pohromou. Lidé měli rázem jiné starosti, nežli si pořizovat knihy v uměleckých vazbách. Mistr Rajman byl naštěstí přijat do svazu výtvarníků, takže se nemusel nechat zaměstnat v komunálu, kde jako čerstvě vyučená knihařka skončila jeho dcera Blanka. Téměř do konce života, jak říkal, oblékal knihy pro zbylé nejvěrnější a tak ještě stačil vytvořit celou řadu skutečných knihařských skvostů. 10

11 Současnost: Dnes můžete v Rožďalovicich navštívit obnovenou Rajmanovu knihařskou dílnu, jež je jakým si muzeem padesátileté práce uměleckého knihaře. Uvidíte nejen jeho pracovnu, knihovnu plnou knižních unikátů, ale můžete se seznámit s knižním řemeslem na právě rozpracovaných zakázkách v dílně s unikátním vybavením, které přečkalo čtyři generace. 11

12 Závěr: Pracovalo se mi dobře a neměl jsem s tím téměř žádné problémy. Materiály jsem sháněl na internetu a z jiných materiálů. Na tomto tématu mě nejvíce zaujal Jenda Rajman. Dozvěděl jsem se, že knihařská dílna tu pokračuje i dnes. Conclusion: This tropic was wery interesting for me, I had no problem to elaboráte my work.the materiál for my work I have found by the help of internet and also I have used other information.i was most interested in Jenda Rajman. His book manufacture continues in its work still now. Literatura: 1. Rajman Jenda: Deník rožďalovického knihaře. První vydání, Rožďalovice, Rajmanova dílna, s.r.o., ISBN Internetové stránky: 3. Internetové stránky: 12

ŘEMESLA NA ROŽĎALOVICKU

ŘEMESLA NA ROŽĎALOVICKU ŘEMESLA NA ROŽĎALOVICKU Naše město se od pradávna vyvíjelo jako soběstačný celek. Původně byly soběstačné i domácnosti a rodiny, ale později se začala rozvíjet dělba práce a začínalo se podnikat. Řemeslníci,

Více

J A KRÝKICBUD PAR Publikace_2_cast.indd 130 Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 21.2.11 17:09

J A KRÝKICBUD PAR Publikace_2_cast.indd 130 Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 21.2.11 17:09 PARDUBICKÝ KRAJ Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 P Pardubický kraj hraničí se Středočeským, Královéhradeckým, Olomouckým a Brněnským krajem, jeho jižní hranice se dotýká kraje Vysočina a na severu

Více

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPOLEČENSKÝCH VĚD Monika Lupoměská III. ročník prezenční studium Obor: Společenské vědy přírodopis Historie školství v Chrudimi se zaměřením

Více

Vlastivědný časopis Benešovska, Vlašimska, Voticka, Českého Meránu a Dolního Posázaví

Vlastivědný časopis Benešovska, Vlašimska, Voticka, Českého Meránu a Dolního Posázaví Vlastivědný časopis Benešovska, Vlašimska, Voticka, Českého Meránu a Dolního Posázaví Vydává Podblanické ekocentrum ČSOP a Muzeum Podblanicka Ročník XV. (XXXVII.) č. 2 2011 Kandík psí zub v národní přírodní

Více

Program rozvoje města Rožďalovice

Program rozvoje města Rožďalovice Program rozvoje města Rožďalovice Květen 2014 Úvod Program rozvoje obce je základním strategickým dokumentem budoucího rozvoje obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Cílem tohoto programu

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědná fakulta Jana Kazíková Obor: Knihovnictví a informatika Dějiny veřejných knihoven ve Studénce Bakalářská práce The history of public libraries in Studénka

Více

Slezské zemské muzeum v Opavě fotografická sbírka 1960 1969 s důrazem na výtvarnou fotografii

Slezské zemské muzeum v Opavě fotografická sbírka 1960 1969 s důrazem na výtvarnou fotografii Vladimír Meletzký Slezské zemské muzeum v Opavě fotografická sbírka 1960 1969 s důrazem na výtvarnou fotografii TEORETICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta

Více

Historie a současnost folkloristického hnutí v Bzenci a Moravském Písku

Historie a současnost folkloristického hnutí v Bzenci a Moravském Písku MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra hudební výchovy Historie a současnost folkloristického hnutí v Bzenci a Moravském Písku Bakalářská práce Brno 2015 Vedoucí práce: Autor práce: Doc. PhDr.

Více

Cesty ke kariéře MOJE KARIÉRA

Cesty ke kariéře MOJE KARIÉRA Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34 Cesty ke kariéře reg. č. projektu: CZ. 1.07/1.1.01/03.0045 MOJE KARIÉRA Jihlava 2011 2012 OBSAH Obsah... 2 Popis klíčové aktivity... 4 Žákovská portfolia...

Více

FRANTIŠEK MACHNÍK život agrárního politika a ministra národní obrany

FRANTIŠEK MACHNÍK život agrárního politika a ministra národní obrany JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta Historický ústav FF Diplomová práce Lukáš Kopecký FRANTIŠEK MACHNÍK život agrárního politika a ministra národní obrany Vedoucí diplomové

Více

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK. čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2015 / ročník XXV

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK. čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2015 / ročník XXV VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2015 / ročník XXV STÁLÁ EXPOZICE Historie Mariánské Týnice a mariánský kult - nejnovější archeologické nálezy - Santiniho

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Spisovatel Bohumil Říha a ilustrátorka Helena Zmatlíková

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Spisovatel Bohumil Říha a ilustrátorka Helena Zmatlíková Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Spisovatel Bohumil Říha a ilustrátorka Helena Zmatlíková Jméno a příjmení: Nikol Zímová Třída: 5. A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant:

Více

PaedDr. Josef Velfl T 1 Hornické muzeum Příbram AUTOR S HORNICKOU TEMATIKOU JAN ČÁKA OSMDESÁTILETÝ

PaedDr. Josef Velfl T 1 Hornické muzeum Příbram AUTOR S HORNICKOU TEMATIKOU JAN ČÁKA OSMDESÁTILETÝ PaedDr. Josef Velfl T 1 Hornické muzeum Příbram AUTOR S HORNICKOU TEMATIKOU JAN ČÁKA OSMDESÁTILETÝ V roce 2009 se dožil 80. narozenin v obdivuhodné tvůrčí síle a elánu Jan Čáka, nejvýznamnější grafik a

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Zdeněk Bičík (1926 1990) Jana Sládková

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Zdeněk Bičík (1926 1990) Jana Sládková Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Zdeněk Bičík (1926 1990) Jana Sládková Bakalářská práce 2008 1 University of Pardubice Faculty of Philosophy Zdeněk Bičík (1926 1990) Jana Sládková Bachelor paper

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O Miloslav Veselý Úloha Otáčivého hlediště na cestovní ruch v Českém Krumlově Bakalářská práce 2014 Úloha Otáčivého hlediště na cestovní ruch v Českém Krumlově

Více

Toulky Jindřichovým Hradcem

Toulky Jindřichovým Hradcem Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice Absolventská práce Toulky Jindřichovým Hradcem Jolana Holopová 9. A Vedoucí práce: Josefa Rykrová, Marika Hauserová Školní

Více

Příští stanice jaro! ZDARMA. Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století. Turistický magazín

Příští stanice jaro! ZDARMA. Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století. Turistický magazín ZDARMA Turistický magazín ročník 2, březen 2008 Příští stanice jaro! Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století Ústecký kraj, brána do Čech Uvnitř časopisu

Více

ČESKÝ LES PŘÍRODA A HISTORIE 11/2012

ČESKÝ LES PŘÍRODA A HISTORIE 11/2012 ČESKÝ LES PŘÍRODA A HISTORIE 11/2012 Lejsek malý. Foto P. Lang. Na pozadí jeho domov, Přírodní rezevace Pleš. Foto P. Cehláriková. MAPA PŘÍSPĚVKŮ Lázně Kynžvart 1 Mariánské Lázně 3 5 5 Halže TACHOV 5 Lesná

Více

VLASTIVĚDA 4. ročník Test č.1 Naše nejbližší okolí, Orientace v krajině a na mapě Mgr. Marie Mašínová

VLASTIVĚDA 4. ročník Test č.1 Naše nejbližší okolí, Orientace v krajině a na mapě Mgr. Marie Mašínová VY_12_INOVACE_VL.4.B.01 VLASTIVĚDA 4. ročník Test č.1 Naše nejbližší okolí, Orientace v krajině a na mapě Mgr. Marie Mašínová 1. Jak se jmenuje náměstí v Kolíně? a) Husovo b) Karlovo c) Sokolovo 2. Co

Více

ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIV /2015 16. 2. 1. 3. 2015. zygmunt miłoszewski

ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIV /2015 16. 2. 1. 3. 2015. zygmunt miłoszewski ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIV /2015 16. 2. 1. 3. 2015 4 Karmelitánské nakladatelství a distribuce Vaše knihkupectví SEZNAMTE SE S NÁMI www.oftis.cz OFTIS Ústí nad Orlicí

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Radka Malá Třebíčsko jako potenciální destinace (nejen) pro české turisty Diplomová práce 2014 Diplomová práce Třebíčsko jako potenciální destinace (nejen)

Více

S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ

S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ ČTVRTLETNÍK LÉTO 2015 Rok Jana Husa a památky reformace ROZHOVOR S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Lucie Šimánková, Dis.

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Lucie Šimánková, Dis. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA Bakalářské prezenční studium 2010 2011 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Lucie Šimánková, Dis. CHKO Kokořínko a hrad Kokořín jako turistické cíle Praha 2011 Vedoucí bakalářské práce:

Více

ZIMA 2014. Kapitoly z historie přírodovědného oddělení libereckého muzea díl II. Miloslav Nevrlý, bývalý vedoucí přírodovědného oddělení SM

ZIMA 2014. Kapitoly z historie přírodovědného oddělení libereckého muzea díl II. Miloslav Nevrlý, bývalý vedoucí přírodovědného oddělení SM ZIMA 2014 ČTVRTLETNÍK SEVEROČESKÉHO MUZEA V LIBERCI Informační a programové periodikum. K dostání zdarma v síti informačních center a muzeí Libereckého kraje a Eurorionu Nisa. V nákladu 2 000 ks vydává

Více

nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz

nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz Č E S K É D Ě D I C T V Í U N E S C O nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz České dědictví UNESCO Brno 4 Český Krumlov 8 Holašovice 12 Kroměříž 16 Kutná Hora 20 Lednicko valtický areál

Více

2/2008. NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI II. část LADISLAV HODNÝ,

2/2008. NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI II. část LADISLAV HODNÝ, 2/2008 NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI II. část LADISLAV HODNÝ, narozený 14. února 1943, patří k onomu velkému překvapení z nepoddajné generace, která v nelehké době po první polovině sedmdesátých let přemohla

Více

Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech

Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 11 2005 Granty Ministerstva kultury Týden knihoven skončil Město si poradilo se zámkem Praha 10 má kroniku Nová kulturní epicentra v Českých Budějovicích

Více

Památky Nového Boru. Autoři: Zdeněk Hruška, Věra Katzerová, Vendula Málková. Konzultanti: PaedDr. Helena Studecká, Ing. Petr Fiala.

Památky Nového Boru. Autoři: Zdeněk Hruška, Věra Katzerová, Vendula Málková. Konzultanti: PaedDr. Helena Studecká, Ing. Petr Fiala. Památky Nového Boru Autoři: Zdeněk Hruška, Věra Katzerová, Vendula Málková Konzultanti: PaedDr. Helena Studecká, Ing. Petr Fiala Nový Bor 2015-1 - - 2 - 1. KOSTELY MODLITEBNY FARA BÝVALÝ PIARISTICKÝ KLÁŠTER

Více

Jan Košňar zakladatel rámařství a pozlacovačství v Austrálii. Lukáš Hájek

Jan Košňar zakladatel rámařství a pozlacovačství v Austrálii. Lukáš Hájek Jan Košňar zakladatel rámařství a pozlacovačství v Austrálii Lukáš Hájek Liberec 2010 Jan Košňar zakladatel rámařství a pozlacovačství v Austrálii Jan Košňar the founder of picture framing and gilding

Více

Osvícenské reformy v Rakousku a v českých zemích

Osvícenské reformy v Rakousku a v českých zemích Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Osvícenské reformy v Rakousku a v českých zemích Bakalářská práce Autor: Miroslav Novotný Právní administrativa v podnikatelské sféře

Více