Obsah. ESKO-T zavádí dokonalejší systém evidence. ESKO-T pomáhá s tříděním v MŠ a ZŠ Předín. ESKO-T nebude v roce 2012 zvyšovat ceny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. ESKO-T zavádí dokonalejší systém evidence. ESKO-T pomáhá s tříděním v MŠ a ZŠ Předín. ESKO-T nebude v roce 2012 zvyšovat ceny"

Transkript

1 Obsah ESKO-T zavádí dokonalejší systém evidence Využití červených kontejnerů Seminář Komunální odpady v praxi ESKO-T a Elektrowin na SD ESKO-T pomáhá s tříděním v MŠ a ZŠ Předín ESKO-T nebude v roce 2012 zvyšovat ceny Fond Asekol přispěl na kamerový systém PF Elektronický zpravodaj pro členy svazku obcí Skládka TKO, Komenského náměstí 17, , tel.: ,

2 ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ PRO ČLENY SVAZKU OBCÍ SKLÁDKA TKO 3/2011 ESKO-T zavádí dokonalejší systém evidence V současné době začala společnost ESKO-T zavádět ve své svozové oblasti nové systémy evidence pomocí čárových kódů. První oblastí je svoz tříděného odpadu. Naše společnost obsluhuje cca ks kontejnerů a to už je množství, kde stávající zavedený systém nevyhovuje. Jednotlivé kontejnery budou označeny čárovým kódem, ve kterém bude zaznamenáno: druh odpadu, velikost kontejneru a stanoviště. Obsluha při výsypu kontejneru pomocí čtečky načte příslušný čárový kód. Dále zaznamená naplněnost kontejneru. Celá operace zabere obsluze jen několik vteřin. Zavedením tohoto systému chceme dosáhnout přesnou evidenci kontejnerů, četnost svozu a množství odpadů. Odstranit ruční práci při přepisování do evidencí a tím zrychlit tvorbu přehledů, evidencí a hlášení pro EKO-KOM apod. Dále úpravu svozových tras a tím zvýšit efektivitu třídění. V současné době se provádí potřebné přípravné práce tak, abychom od mohli spustit tento systém. Druhou oblastí je provoz sběrných dvorů. V loňském roce byl dokončen projekt Rozšíření a modernizace sítě sběrných dvorů v regionu svazku obcí Skládka TKO. Celkové náklady na realizaci tohoto projektu dosáhly 23,5 mil. Kč. Z toho podpora ze SFŽP 19 mil. Kč a vlastní prostředky 4,5 mil. Kč. Síť sběrných dvorů zahrnuje 14 sběrných dvorů v celém regionu, které jsou umístněny v těchto městech a obcích - Budišov, Studenec, Náměšť nad Oslavou, Mohelno, Rouchovany, Hrotovice, Jaroměřice nad Rokytnou, Moravské Budějovice, Želetava, Okříšky, Brtnice, ulice Hrotovická, Řípovská a Na Klinkách. Hlavními přínosy projektu je zvýšení dostupnosti sběrných dvorů pro obyvatele celého regionu, rozšíření plochy sítě sběrných dvorů na m 2 a zvýšení maximální kapacity sběrných dvorů na t odpadů ročně. Chceme, aby se sběrné dvory co nejvíce otevřely veřejnosti a odpady se správně třídily, využívaly a odstraňovaly. Abychom toho efektivně dosáhli, zavádíme evidenci osob a odpadů pomoci čárových kódů. Pro spádové obce stanovit přesná pravidla pro využívání sběrných dvorů. Zpřesnit evidenci odpadů, odstranit ruční práci při přepisování do evidence, zrychlit tvorbu přehledů, výkazů a hlášení, které jako provozovatel musíme plnit. V současné době běží zkušební provoz na sběrných dvorech v Hrotovicích a Rouchovanech. Od nového roku bychom rádi začali i na ostatních sběrných dvorech. Elektronický zpravodaj pro členy svazku obcí Skládka TKO, Komenského náměstí 17, , tel.: ,

3 Sběr a využití vysloužilých malých elektrospotřebičů Před osmi měsíci společnost ESKO-T rozmístila na 30 stanovištích červené kontejnery na vysloužilé elektrospotřebiče a baterie. Bylo provedeno 8 svozů a svezlo se kg vysloužilých elektrospotřebičů. Naplněnost kontejnerů je v průměru 20 % což je velmi málo! Kontejnery mohou využívat všichni obyvatelé regionu! Žádáme Vás tímto o pomoc s informovaností obyvatel o této možnosti třídění. Brtnice Březník Dukovany Hartvíkovice Kamenice Kněžice Kralice nad oslavou Moravské Budějovice Moravské Budějovice Moravské Budějovice Náměšť nad Oslavou Náměšť nad Oslavou Náměšť nad Oslavou Opatov Předín Rudíkov Střítež Tasov Tavíkovice Trnava Želetava za hospodou Březník k mlýnu náves - u tř. odpadu u potravin - u tř. odpadu u jednoty - u tř. odpadu u zámku u pečovatelského dom Husova - naproti mateřské škole Gagarinova - u jednoty U Mastníka - u křižovatky s Šafaříkovou Zborovská - u tř. odpadu u telefonu Husova - tř. odpad u školy Palackého - u tř. odpadu dvůr úřadu městyse u kulturního domu naproti bytovce - u ZŠ u jednoty střed obce - u tř. odpadu ke zdravotnímu středisku Trnava u potravin - u tř. odpadu Komenského nám. -před OD ke tř. odpadu Karlovo nám. - parkoviště, ke tř. odpadu Kpt. Jaroše - u obchodu - u tř. odpadu Demlova - u OD - u tř. odpadu Modřínova - u tř. odpadu Okružní - u obchodu - u tř. odpadu Táborská - u jednoty - u tř. odpadu Jelínkova - tř. odpad před hotelem Atom Dělnické nám. - tř. odpad u obchodu U Obůrky - tř. odpad u mateřské školy Znojemská - tř. odpad u pošty Další velké vysloužilé elektrospotřebiče jako jsou ledničky, pračky, el. trouby, mikrovlnky apod. mohou občané ukládat na sběrných dvorech, které jsou rozmístněny na 15 místech regionu (Budišov, Studenec, Náměšť nad Oslavou, Mohelno, Rouchovany, Hrotovice, Jaroměřice nad Rokytnou, Moravské Budějovice, Želetava, Okříšky, Brtnice, ul. Hrotovická, Řípovská a Na Klinkách). Naším cílem je co nejvíce elektrospotřebičů využít pro jeho další zpracování, aby nekončily na skládce. Recyklací elektrospotřebičů lze znovu využít a vrátit do oběhu celou řadu materiálů: Například zpracováním vysloužilé pračky lze získat až 23 kilogramů železa. Jeho využitím může vzniknout až 6 metrů čtverečních plechové střešní krytiny nebo 27 metrů železných trubek. Každá pračka je přibližně z 15 procent tvořena plasty. Pokud ji nevyhodíme na skládku, umožníme tím výrobu 10 metrů čtverečních plastové folie nebo plastových pytlíků. Ekologické nakládání s elektrospotřebiči výrazně napomáhá také životnímu prostředí. Pouhou recyklací nefunkční mikrovlnné trouby se zabrání tvorbě 13,5 kilogramů oxidu uhličitého. Snížením produkce skleníkových plynů dochází ke zpomalení klimatických změn. Recyklace elektrospotřebičů šetří i elektrickou energii. Výroba materiálů přímo z nerostných surovin je energeticky velmi náročná. Zejména v případě železa a mědi dokáže výroba z druhotných surovin ušetřit až 80 % energie. Odevzdáním vysavače do sběrného dvora se ušetří 104 kwh elektrické energie. Elektronický zpravodaj pro členy svazku obcí Skládka TKO, Komenského náměstí 17, , tel.: ,

4 Děti se učily ve sběrném dvoře V 8 městech a obcích Kraje Vysočina absolvovalo během října více než 2700 žáků a studentů hodinu ekologie přímo ve sběrném dvoře. Kraj Vysočina ve spolupráci s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM a kolektivním systémem ELEKTROWIN uspořádal v druhé polovině měsíce října ve sběrných dvorech osmi měst a obcí (Havlíčkův Brod, Světlá nad Sázavou, Pelhřimov, Chotěboř, Nové Město na Moravě, Bystřice nad Pernštejnem, a Jihlava) ekologicko-naučnou akci nazvanou: Zaskočte si pro radu, jak se zbavit odpadu V i s touto akcí pomáhala společnost ESKO-T a uskutečnila se ve sběrném dvoře Na Klinkách v i. Žáci a studenti, které učitelé do sběrných dvorů přivedli, se tak přímo v terénu dozvěděli od odborníků, jak se ve dvorech nakládá s odpadem, který lidé vyprodukují, kam dále putuje, proč je důležité třídit a odkládat do míst k tomu určených, a to jak z hlediska ochrany životního prostředí, tak z hlediska přínosu recyklace. Pro mnohé bylo překvapením, že díky recyklaci se odpady opět mění v materiál, který lze znovu využít ve výrobě. Při návštěvě sběrného dvora mohli žáci a studenti právě získané informace bezprostředně uplatnit v krátkém testu nebo v soutěži o drobné dárky. Díky zábavné formě i tak vážné téma, jako je hospodaření s odpady, zaujalo. Elektronický zpravodaj pro členy svazku obcí Skládka TKO, Komenského náměstí 17, , tel.: ,

5 Seminář Komunální odpady v praxi ESKO-T s.r.o., Kraj Vysočina a společnost EKO-KOM, a.s. pořádaly v Hrotovicích ve dnech listopadu seminář o integrovaném systému nakládání s odpady pro zástupce všech obcí, pracovníky odpadového hospodářství a svozové firmy zabývající se nakládáním s komunálními odpady v kraji Vysočina. Kraj Vysočina spolu s obcemi spolupracuje na přípravě Integrovaného systému nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV). Protože se jedná o citlivou problematiku, která se dotýká prakticky každého občana Kraje Vysočina, chceme postupovat během celé doby přípravy ISNOV zcela otevřeně, průběžně informovat o všech krocích a vést diskusi s veřejností i odborníky, komentoval zaměření semináře Zdeněk Ryšavý, radní kraje pro životní prostředí. Program zahrnoval informace o významu ISNOV a jeho jednotlivých částech o předcházení a snižování množství komunálního odpadu, o materiálovém využívání vytříděných složek, o energetickém využívání zbytkového odpadu, problematice biologicky rozložitelných odpadů a závěrech ze zpracovávané dokumentace s návrhy možných řešení ISNOV. Nechyběli ani novinky z legislativy odpadového hospodářství a informace o projektech kraje s provozovateli systémů zpětného odběru společnostmi EKO-KOM, a.s., ELEKTROWIN a.s. a ASEKOL s.r.o. Elektronický zpravodaj pro členy svazku obcí Skládka TKO, Komenského náměstí 17, , tel.: ,

6 Základní škola a Mateřská škola Předín třídí odpad s firmou ESKO-T Miluše Pospíšilová, Mgr. Pavla Vídenská To je nepořádek Vzhledem k tomu, že se naše obec v třídění odpadu nenachází právě na předních místech, rozhodli jsme se s tím něco udělat - začneme od těch nejmenších! A tak jsme na konci prázdnin pořádali akci pro děti a jejich rodiče nazvanou RECYKLOHRANÍ. S jejím organizačním zajištěním pomohla firma ESKO-T, která následně věnovala naší škole nádoby na třídění odpadu. V každé třídě mateřské školy se nachází barevné nádoby na sklo, plasty, papír a bioodpad o objemu 30 l. Předškoláci se v projektu Kam s ním učili do těchto nádob odpad třídit. Jak se jim to povedlo, vidíte na fotografiích. Nádoby se začínají plnit, Máme hotovo Nádoby jsou na svém místě. V základní škole jsou také nové nádoby na tříděný odpad o objemu 60 l, které se nachází na chodbách v každém podlaží budovy školy. Základní škola spolupracuje se společností ESKO-T a každý rok se žáci účastní besed o třídění odpadu, o jeho recyklaci a také během vyučování si často povídáme o tom, jak je to nutné a potřebné. Nestačí pouze chtít, ale je dobré vědět, jak a tak děti často pracují s kartičkami, pomůckami a učí se třídit do správných kontejnerů. Kontejner na elektronický odpad a krabice na vybité baterie jsme měli nainstalován už v minulosti. V letošním školním roce přibyly nové kontejnery, které nám umožní třídit papír, plasty, sklo,... Brzy se zaběhly a všichni máme radost, že se podařila užitečná věc. Elektronický zpravodaj pro členy svazku obcí Skládka TKO, Komenského náměstí 17, , tel.: ,

7 ESKO-T nebude v příštím roce navyšovat ceny za své služby I přes nepříznivé ekonomické vlivy, které nás v příštím roce čekají, jako je zvýšení cen provozních nákladů (voda, plyn, el. energie, pohonných hmot, DPH) a další, nebude společnost ESKO-T pro své smluvní partnery navyšovat ceny za své služby. ESKO-T pomáhá obcím ESKO-T zajišťuje pro obce veškeré služby v oblasti odpadového hospodářství včetně ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady (podle ustanovení 82 odst. 3 zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.) Od roku 2011 dochází ke změně, kdy je nutné hlášení posílat přes jednotný elektronický systém ISPOP (zákon 25/2008 Sb.). Pro obce nedochází k žádné změně, protože společnost ESKO-T se na tuto skutečnost připravila a v současné době jsou smluvním obcím zasílány podklady, které umožní, abychom i nadále mohli tato hlášení zpracovávat a odesílat za Vás (obce). Fond ASEKOL přispěl k vybudování kamerového systému na sběrných dvorech v i Společnost ESKO-T získala finanční podporu v Grantovém řízení v rámci poskytování finanční podpory z Fondu ASEKOL na projekt Instalace kamerového systému na sběrných dvorech v i. Prostřednictvím tohoto projektu jsme vybavili dva sběrné dvory v i kamerovým systémem se záznamovým zařízením. Jedná se o sběrný dvůr Borovina a sběrný dvůr Na Klinkách. Fond Asekol podpořil tento projekt 30 % z celkové částky. Věříme, že díky tomuto projektu dojde k omezení vandalismu, krádežím na sběrných dvorech a černým skládkám před branami sběrných dvorů. Elektronický zpravodaj pro členy svazku obcí Skládka TKO, Komenského náměstí 17, , tel.: ,

8 Elektronický zpravodaj pro členy svazku obcí Skládka TKO, Komenského náměstí 17, , tel.: ,

OBSAH: 23. valná hromada svazku obcí Skládka TKO. Třídění bioodpadu v našem regionu. Školáci sbírali staré počítače. Jaro je tady - jarní úklid začíná

OBSAH: 23. valná hromada svazku obcí Skládka TKO. Třídění bioodpadu v našem regionu. Školáci sbírali staré počítače. Jaro je tady - jarní úklid začíná OBSAH: 23. valná hromada svazku obcí Skládka TKO Třídění bioodpadu v našem regionu Školáci sbírali staré počítače Jaro je tady - jarní úklid začíná Zajímavosti o odpadech Podporujeme dětské akce Den Země

Více

Město Nový Jičín IČ 00298212

Město Nový Jičín IČ 00298212 PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ dle 44 zákona č. 185/21 Sb., vplatném znění na období 211 216 Město Nový Jičín IČ 298212 se sídlem: Masarykovo Nám. 1, 741 11 Nový Jičín Příslušný kraj: Moravskoslezský kraj

Více

14. ročník konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady (12. a 13.6. 2013) Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2

14. ročník konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady (12. a 13.6. 2013) Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2 OBSAH Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2 Aktuální vývoj legislativy odpadového hospodářství ČR Vize, koncepce a stav odpadové legislativy s výhledem do roku 2020... 3 Budoucnost odpadového hospodářství

Více

E N A P 1 / 2013. Zpravodaj ELEKTROWIN a.s.

E N A P 1 / 2013. Zpravodaj ELEKTROWIN a.s. Zpravodaj ELEKTROWIN a.s. 1 / 2013 Stále přibývá posledních prodejců, kteří spolupracují s ELEKTROWINEM. Jejich počet překročil 2500 a dále roste. Letos se do spolupráce s ELEKTROWINEM zapojily i dva významné

Více

Eko komunikace. zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. s. 28/ 2015

Eko komunikace. zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. s. 28/ 2015 Elektronický zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. s. EKO-KOM, a. s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 zpravodaj@ekokom.cz, www.ekokom.cz, tel.: + 420 729 848 444 445, + 420 261 176 256 Eko

Více

Recyklace hraček Elektrozařízení vracíme zatím neradi. Zvolen Šrotozemšťan roku Šek míří do Olomouce. Andrew Brookie Z Nového Zélandu až do Prahy

Recyklace hraček Elektrozařízení vracíme zatím neradi. Zvolen Šrotozemšťan roku Šek míří do Olomouce. Andrew Brookie Z Nového Zélandu až do Prahy MAGAZÍN ASEKOL č. 1/2008 Recyklace hraček Elektrozařízení vracíme zatím neradi Zvolen Šrotozemšťan roku Šek míří do Olomouce Andrew Brookie Z Nového Zélandu až do Prahy Al Hliník, latinsky Aluminium, objevil

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY () školní rok: 2013/2014 Tento Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty č. 422/PL/2013 nabývá

Více

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města Nové Strašecí

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města Nové Strašecí Plán odpadového hospodářství původce odpadů Listopad 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Nové Strašecí Zastoupený : Mgr. Karel Filip,

Více

Recyklace autovraků, pneumatik a olejů. Tonya Graves. Šrotonátor se vrací. Současná situace je dlouhodobě neudržitelná

Recyklace autovraků, pneumatik a olejů. Tonya Graves. Šrotonátor se vrací. Současná situace je dlouhodobě neudržitelná MAGAZÍN ASEKOL p ř í l o h y Ecobat a ekolamp 3/2009 Recyklace autovraků, pneumatik a olejů Současná situace je dlouhodobě neudržitelná Tonya Graves Nejvíc se těším, až se pořádně vyspím Šrotonátor se

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ MĚSTA NYMBURKA Prosinec 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Nymburk Zastoupený : Ing. Miloš

Více

WASTE MANAGEMENT FORUM

WASTE MANAGEMENT FORUM CENA 88 KČ 2008 1 WASTE MANAGEMENT FORUM ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH SPECIALISED MONTHLY JOURNAL ON WASTES AND SECONDARY MATERIALS téma měsíce SYSTÉMY ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU

Více

INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY

INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY č. č. 1/2013 TŘIĎME ODPAD, UŠETŘÍME! I když tomu počasí ještě moc nenasvědčuje, jaro už je tady a s ním přichází na řadu také jarní úklid. S tím samozřejmě souvisí také otázka

Více

ZPRAVODAJ. Nově vybudovaná komunikace Na Skále. ročník XII. DVOUMĚSÍČNÍK OBCE HELVÍKOVICE. foto P. Šalanský

ZPRAVODAJ. Nově vybudovaná komunikace Na Skále. ročník XII. DVOUMĚSÍČNÍK OBCE HELVÍKOVICE. foto P. Šalanský ročník XII. Helvíkovický ZPRAVODAJ Nově vybudovaná komunikace Na Skále foto P. Šalanský DVOUMĚSÍČNÍK OBCE HELVÍKOVICE Číslo 3/2011 OBECNÍ ÚŘAD Dne 18.5.2011se konalo 5. řádné veřejné zasedání zastupitelstva

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ KRAJE VYSOČINA PRO OBDOBÍ 2016-2025

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ KRAJE VYSOČINA PRO OBDOBÍ 2016-2025 Oznámení koncepce podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ KRAJE VYSOČINA PRO OBDOBÍ 2016-2025 Květen 2015 České Budějovice pro období 2016-2025

Více

Recyklace baterií Každý Čech vrá l loni v průměru jednu baterii. Nakrmte Šrotozemšťana Osvětová akce vrcholí

Recyklace baterií Každý Čech vrá l loni v průměru jednu baterii. Nakrmte Šrotozemšťana Osvětová akce vrcholí MAGAZÍN ASEKOL Č. / Recyklace baterií Každý Čech vrá l loni v průměru jednu baterii Nakrmte Šrotozemšťana Osvětová akce vrcholí Lidé chtějí třídit Rozhovor s brněnskou radní Janou Drápalovou Pb V malých

Více

Elektronický zpravodaj společnosti EKO-KOM, a. s. Elektronický zpravodaj společnosti EKO-KOM, a. s. Výtěžnost bez kovů

Elektronický zpravodaj společnosti EKO-KOM, a. s. Elektronický zpravodaj společnosti EKO-KOM, a. s. Výtěžnost bez kovů Výsledky systému EKO-KOM v roce 2OO9 zpr@vodaj Ohlédnutí za konferencí Odpady a obce Léto ve znamení čistých festivalů Úvodní slovo Léto budiž pochváleno. ference Odpady a obce. Poprvé Slunce už od rána

Více

Analýza systému nakládání s odpady v obci Olšany u Prostějova

Analýza systému nakládání s odpady v obci Olšany u Prostějova Analýza systému nakládání s odpady v obci Olšany u Prostějova Cíle analýzy: zhodnotit současný stav nakládání s odpady vytipovat klíčové oblasti a slabá místa rámcově navrhnout opatření na zlepšení stavu

Více

Z Podhradí. První den ve škole. Zprávičky z Jimlína a Zeměch slovem i obrazem. 3. číslo/vi. ročník Podzim 2011

Z Podhradí. První den ve škole. Zprávičky z Jimlína a Zeměch slovem i obrazem. 3. číslo/vi. ročník Podzim 2011 Z_Podhradi_3_2011_Jimli_CB:Sestava 1 17.10.11 7:39 Stránka 1 Z Podhradí Zprávičky z Jimlína a Zeměch slovem i obrazem 3. číslo/vi. ročník Podzim 2011 Přestřižením pásky bylo oficiálně otevřeno hasičské

Více

příloha > ekologie a odpady sluneční elektrárny podzemní kontejnery znovuzrozené výrobky

příloha > ekologie a odpady sluneční elektrárny podzemní kontejnery znovuzrozené výrobky ekologie a odpady sluneční elektrárny podzemní kontejnery znovuzrozené výrobky Intenzita a elektrický potenciál slunečního záření Roční intenzita slunečního záření (v kwh/m 2 ) editorial > Z aktuálního

Více

ANALÝZA SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁ

ANALÝZA SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁ ANALÝZA SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCÍ V NÁRODNÍM ZADAVATEL: Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava 1.máje 260, 385 01 Vimperk E-mail: vimperk@npsumava.cz IČO: 00583171, DIČ: CZ00583171

Více

Cíle a opatření koncepce nakládání s odpady obce Mořice

Cíle a opatření koncepce nakládání s odpady obce Mořice Cíle a opatření koncepce nakládání s odpady obce Mořice Připravil: 10/2009 Hnutí DUHA Bratislavská 31 602 00 Brno www.hnutiduha.cz Obsah: Cíl 1. Prevence vzniku odpadů a opakované použití:...3 1.1. Provoz

Více

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města. Kralupy nad Vltavou

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města. Kralupy nad Vltavou Plán odpadového hospodářství původce odpadů města Kralupy nad Vltavou Srpen 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Kralupy nad Vltavou Zastoupený

Více

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Emil Katschner Podobizna na obálce únorového Polického měsíčníku nám připomíná v pořadí druhého reprezentanta generace Katschnerů, která v Polici zapustila své kořeny na dlouhou

Více

III. ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů

III. ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů III. ODŮVODNĚNÍ k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů 2014 ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST A Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace

Více

Zpracovalo sdružení Arnika v rámci projektu Topíme ohleduplně k přírodě i k sousedům

Zpracovalo sdružení Arnika v rámci projektu Topíme ohleduplně k přírodě i k sousedům Analýza současné situace znečišťování ovzduší lokálními topeništi v obci Ludvíkovice u Děčína a návrhy na další možná opatření vedoucí ke snížení emisí z lokálních topenišť Zpracovalo sdružení Arnika v

Více

02/2008. Zvláštní téma:

02/2008. Zvláštní téma: 02/2008 Zvláštní téma: www.energieag.cz www.energieag.sk www.energieag.hu www.wdl.at www.energieag-wasser.at www.vakjc.cz www.vakberoun.cz www.vodoskolin.cz www.vschrudim.cz www.mth-kolin.cz www.avecz.cz

Více

Manuál Předcházej a recykluj

Manuál Předcházej a recykluj Manuál Předcházej a recykluj Obsah manuálu 1. Úvod 2. Náměty a realizované projekty 3. Kde naleznete další informace 4. A něco na závěr 1. Úvod Tento manuál Vám může sloužit jako inspirace pro projekty

Více

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu zdarma ročník XXV březen 2015 TÝNECKÉ LISTY číslo 1 noviny města Týnec nad Sázavou Milé čtenářky, vážení čtenáři, v rukou máte první vydání Týneckých listů v roce 2015. Opět Vám přinášíme informace o dění

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Přebytek město využije ve školách, v dopravě i na pozemky. Festival Mahler Jihlava 2014 Hudba tisíců

Přebytek město využije ve školách, v dopravě i na pozemky. Festival Mahler Jihlava 2014 Hudba tisíců Festival Gustava Mahlera 2014 Hudba tisíců Zahájení: 15. května v gotické síni radnice a úvodní koncert v kostele Povýšení svatého Kříže. Více o programu v přehledu kultury. Fórum Zdravého města a MA21

Více