Revit Architecture 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Revit Architecture 2008"

Transkript

1 Autodesk Academia Grant 2007 Revit Architecture 2008 Tvorba 3D a 2D projektů snadno a rychle Vypracoval:

2 Obsah 1 Anotace Filozofie programu Revit Architecture Instalace Instalace Revit Architecture Instalace českého prostředí Pracovní prostředí Revit Architecture Rozložení pracovního prostředí Základní pohyby s 2D výkresy a 3D modely Zoomování Posun Otáčení s 3D modely Začínáme tvořit rodinný dům Založení nového projektu Práce s podlažími Tvorba stěn v podlaží Vytvoření chytré vazby mezi stěnami Vazba na pohyb jiné stěny Osazení oken a dveří Okna Osazení oken Změna pozice okna Změna typu okna Dveře Osazení dveří Změna pozice a orientace dveří Změna typu dveří Stropy a podlahy Tvorba řezů...32 Autodesk Academia Grant /38

3 9 Tabulky a výkazy Vytvoření výsledného 2D výkresu Aktualizace a příklady...38 Autodesk Academia Grant /38

4 1 Anotace Cílem grantového projekt Autodesk Academia 2007 bylo vypracovat přehledný popis principu práce ve vlajkové lodi Autodesku pro oblast stavebnictví programu Autodesk Revit Architecture. Tento výukový materiál je možné použít pro výuku ve školách a samozřejmě i pro výuku projektantů ve firmách. Výukový materiál si neklade za cíl popsat všechny možné funkce programu Autodesk Revit Architecture 2008, protože by to bylo téměř nemožné a takový dokument by musel obsahovat tisíce stran textu a obrázků. Naopak ukazuje základní způsob práce s programem tak, aby byl úplný začátečník, který si spustí Revit Architecture 2008 poprvé, schopný zahájit práci na projektu, vytvořit jednoduchý 3D model rodinného domu a vytvořit z něj projektovou 2D dokumentaci. Takový příklad postačuje pro pochopení filozofie práce v programu Revit Architecture 2008 a dává možnost pokračovat samostudiem pokročilejších funkcí. Autodesk Academia Grant /38

5 2 Filozofie programu Revit Architecture 2008 Na rozdíl od nižších aplikací Autodesku, které se v praxi používají pro kreslení stavebních výkresů (AutoCAD Architecture dříve ADT, tedy Autodesk Architectural Desktop a AutoCAD), je styl práce založen strikně na databázi, ve které je uložen celý inteligentní obsah projektu. Tato filozofie práce je známá pod pojmem Building Information Modeling (BIM). Všechny provedené změny na jednom místě se automaticky aplikují do souvisejících výkresů či modelů. Revit Architecture 2008 je plně parametrický systém, umožňuje tedy zadávat inteligentní vazby mezi jednotlivými prvky modelu např. okno můžete nastavit tak, aby bylo od stěny vzdálené 500 mm. Pokud se stěna posune, posune se vždy automaticky i okno, aby bylo stále přesně 500 mm od stěny. Ačkoliv je funkčnost programu Autodesk Revit Architecture 2008 velmi rozsáhlá, vývojáři se snažili o co největší uživatelský komfort. Řadu změn je možné vyvolat např. pravým tlačítkem myši. O celém projektu potom dává přehled Prohlížeč projektu, takže se uživatel nemůže během práce na projektu nikde ztratit. Autodesk Academia Grant /38

6 3 Instalace 3.1 Instalace Revit Architecture 2008 Instalace probíhá standardním způsobem, podobně jako u jiných produktů firmy Autodesk v řadě Po vložení instalačního média se objeví úvodní obrazovka. Instalační proces (pro lokální počítač) zahájíte kliknutím na první položku Install Products. Na další obrazovce jste informováni, které položky je potřeba automaticky nainstalovat před vlastní instalací Revit Architecture Autodesk Academia Grant /38

7 Tlačítkem Install zahájíte instalaci všech položek. Po několikaminutové instalaci se objeví závěrečné potvrzující okno, kde kliknete na tlačíteko Finish. Autodesk Academia Grant /38

8 3.2 Instalace českého prostředí Program Revit Architecture 2008 je dodáván pouze v anglické verzi. České prostředí lze však zakoupit od jakéhokoliv autorizovaného dealera. Instalace českého prostředí je rovněž velmi jednoduchá, v podstatě stačí jen klikat na tlačítko Další > a vyplnit požadované údaje. České prostředí pro Revit Architecture 2008 obsahuje lokalizované české menu, příkazy, dialogy, chybová a informační hlášení, filtry exportu hladin do formátu DWG/DXF, novou výchozí českou šablonu projektu, upravené názvy šablon pro nové rodiny knihovny a českou knihovnu rodin (family) a také elektronickou dokumentaci. Autodesk Academia Grant /38

9 4 Pracovní prostředí Revit Architecture Rozložení pracovního prostředí V levé části obrazovky zcela u kraje se nachází menu (tzv. Konstrukční paleta) nabízející všechny příkazy potřebné pro modelování, tvorbu výkazů, rendrování apod. Vždy jsou zobrazeny kompletní příkazy pouze z jedné kategorie příkazů. Pokud chcete zobrazit příkazy z jiné kategorie, je nutné kliknout na název příslušné kategorie ve spodní nebo horní části. Napravo od levého menu se nachází tzv. Prohlížeč projektu, který slouží k přepínání mezi jednotlivými částmi celého projektu. Ačkoliv se celý projekt (3D model, 2D řezy a pohledy, výkazy materiálů apod.) ukládá do jediného souboru s příponou RVT, zobrazováním půdorysů, řezů, 3D Autodesk Academia Grant /38

10 pohledů apod. se vždy otevírá v novém okně v rámci jednoho spuštěného Revitu. Můžete se tedy snadno podívat na více pohledů současně pomocí obvyklého roletového menu Okno Dlaždice. Jednotlivá okna s různými pohledy na jediný 3D model budovy lze bez problému zavírat křížkem v libovolném pořadí. Teprve při zavírání posledního okna se objeví dialog vyzývající k uložení aktuálního projetu a následně dojde k jeho úplnému zavření. Vzhledem k této koncepci je možné poskládat si na obrazovce více pohledů na vaši budovu a prováděné změny v jednom pohledu vidět živě ve všech dalších pohledech např. je možné sledovat, jak posun okna v půdorysu ovlivní vzhled budovy zvenku. To vše bez nutnosti jakékoliv regenerace (aktualizace) pohledů. Autodesk Academia Grant /38

11 Další tlačítka se nacházejí v horní části programu a dále dole v každém dílčím okně pohledu (vysvětlení důležitých tlačítek dále v textu). 4.2 Základní pohyby s 2D výkresy a 3D modely Zoomování Zoomování, tedy zvětšení a zmenšení situace na obrazovce, se provádí točením kolačka na myši. Točení od sebe pryč znamená zvětšení, točení k sobě znamená zmenšení Posun Posun se provádí zamáčknutím kolečka (příp. prostředního tlačítka) na myši, držením a následným tažením požadovaným směrem Otáčení s 3D modely Otáčení se provádí současným držením klávesy Shift a zamáčknutím kolečka (příp. prostředního tlačítka) na myši, držením a tažením požadovaným směrem. Autodesk Academia Grant /38

12 5 Začínáme tvořit rodinný dům 5.1 Založení nového projektu Vlastní práce v Revit Architecture 2008 začíná založením projektu. V podstatě je to stejný princip, jako když se v AutoCADu nebo v Architectural Desktopu otevře nová šablona pro kreslení. Z roletového menu zvolíte Soubor Nový Projekt Otevře se dialogové okno Nový projekt, kde kliknete na tlačítko Procházet Díky českému prostředí je k dispozici připravená česká šablona, kterou naleznete na pevném disku v následující adresářové struktuře: Autodesk Academia Grant /38

13 C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\ Autodesk\RAC 2008\CZ Sablony\CZ Sablona R2008a.rte Tím je celé prostředí Revit Architecture 2008 připraveno k práci. 5.2 Práce s podlažími V Prohlížeči projektu, ve skupině Půdorysy, poklepejte na položku 01 1NP. Veškeré další kresby stěn či jiných prvků budou nyní umístěné v 1. nadzemním podlaží, které tyto objekty bude parametricky řídit, např. stěny budou vytaženy automaticky na výšku podlaží. Pokud budete chtít přejmenovat implicitní název 01 1NP na váš vlastní název, je možné kliknout pravým tlačítkem na název 01 1NP a zvolit z místní nabídky příkaz Přejmenovat. Přejmenování lze provést Autodesk Academia Grant /38

14 i dalším způsobem, konkrétně je možné kliknout pravým tlačítkem na název 01 1NP a zvolit z místní nabídky příkaz Vlastnosti Přejmenování druhým způsobem je samozřejmě více časově náročné, nicméně ve Vlastnostech máte k dispozici řadu dalších příkazů, s kterými můžete experimentovat. Autodesk Academia Grant /38

15 Otevře se dialogové okno Vlastnosti prvku, kde v kategorii Identifikační data a dále v poli Název pohledu můžete napsat vlastní název podlaží a potvrdit klávesou Enter. Revit Architecture 2008 se zeptá, zda chcete pŕejmenovat i všechny souvisejicí objekty, což potvrdíte Ano a následně potvrdíte celé dialogové okno OK. Autodesk Academia Grant /38

16 Změna výšky podlaží, případně přidání dalších podlaží, se provádí v libovolném bočním pohledu, které najdete v Prohlížeči projektu, ve skupině Pohledy (CZ Pohled). Poklepejte např. na Jižní pohled. Objeví se příslušný pohled, kde uvidíte doposud nadefinovaná podlaží, tedy 01 1NP a 02 2NP. Z levé svislé konstrukční palety vyberte v záložce Základní nástroj Podlaží. Tím se spustí kreslící nástroj, který při přejíždění po výkrese automaticky nabízí informace o budoucí poloze tvořeného podlaží. Poloha je vztažena k tomu podlaží, nad kterým právě přejíždíte myší a číselná hodnota se mění v kroku závislém na aktuálním zoomu. Po dosažení požadované distance (zde např mm) klikněte a nakreslete vodorovnou čáru tak, aby odpovídala délce čar již existujících podlaží. Umístění nového podlaží v zarovnané poloze vůči stávajícím podlažím je výhodné z hlediska možnosti hýbat v budoucnu se všemi podlažími najednou. Poloha podlaží se následně po kliknutí aretuje a získá automatické pojmenování, které klepnutím můžete změnit tak, aby odpovídalo konvenci stávajících popisků, zde tedy 03 3NP. Autodesk Academia Grant /38

17 Povšimněte si modrého zatržítka vpravo od popisku. Tímto lze zapnout či vypnout zobrazení popisku celé výškové kóty včetně popisku. Platí pro všechny podlaží. 5.3 Tvorba stěn v podlaží V Prohlížeči projektu, ve skupině Půdorysy, poklepejte na položku 01 1NP. Veškeré nové kresby stěn či jiných prvků budou nyní umístěné v 1. nadzemním podlaží, které tyto objekty bude parametricky řídit, např. stěny budou vytaženy automaticky na výšku podlaží. Pokud budete chtít kreslit další stěny do dalších podlaží, analogicky vždy předem poklepejte na název příslušného podlaží ve skupině Půdorysy. V Konstrukční paletě zvolte záložku Základní a vyberte příkaz Stěna. V horním vodorovném panelu nástrojů se objeví nové ikony a ovládací prvky, které se vztahují přímo ke stěnám. Všimněte si rozbalovacího seznamu v levé části tohoto panelu poskytuje okamžitý výběr přednastavených typů stěn. Požadovaný typ stěn je možné zvolit dopředu před jejich nakreslením nebo i kdykoliv potom, až jsou stěny již hotové. Autodesk Academia Grant /38

18 Zvolte např. typ stěny Základní stěna: Nosná pórobeton 450 mm. Následně vyberte některý z kreslicích nástrojů, např. Čára a začněte kreslit od oka stěny domu ve tvaru písmene L, jak vidíte na následujícím obrázku. Rozměry se snadno určují již při tažení stěn, ale vzhledem k parametričnosti programu Revit Architecture 2008 na tom příliš nezáleží, protože přesné rozměry doladíte později. Autodesk Academia Grant /38

19 Nyní v Konstrukční paletě, v záložce Základní, vyberte příkaz Upravit. Objeví se výběrová šipka a potom můžete kliknout na některou z hotových stěn. Objeví se parametrické kóty, u kterých můžete klepnutím vybrat jejich kótovací text a přepsat jej na jinou hodnotu. Podle toho se hned upraví vybraná stěna i všechny věci, které na ni navazují. Upravte hodnoty dle následujícího obrázku. Autodesk Academia Grant /38

20 Dále doplníme vnitřní nosné stěny a příčky. Opět zvolte např. typ stěny Základní stěna: Nosná pórobeton 450 mm, z kreslicích nástrojů zvolte Čára a začněte kreslit vnitřní svislou nosnou stěnu. Potom ještě nakreslíme vodorovnou stěnu typu Základní stěna : Nosná cihla 300 mm, kterou umístíte osově 4500 mm od horní nosné konstrukce. Zkuste se podívat ve více pohledech současně, co jste právě vytvořili (princip viz kapitola 4.1). Autodesk Academia Grant /38

21 Pokud si přiblížíte detail vašeho půdorysu, uvidíte, že typy stěn automaticky řídí šrafování stěn dle daného materiálu. Autodesk Academia Grant /38

22 5.4 Vytvoření chytré vazby mezi stěnami Mezi značné výhody Revit Architecture 2008 patří možnost tvořit chytré vazby mezi prvky, takže provádění pozdějších změn v koncepci budovy je doslova hračkou. V dalším odstavci si vyzkoušíte jednu z možných variant vytvoření vazby Vazba na pohyb jiné stěny Zvolte např. typ stěny Základní stěna: Nenosná cihla 150 mm, z kreslicích nástrojů zvolte Čára a začněte kreslit vnitřní vodorovnou příčku dle obrázku. Začněte zleva, kde se vám objeví uchopovací bod a pokračujte kolmo na pravou nosnou stěnu. Všimněte si okamžitého vytvoření parametrických kót na pravé straně a modrého zámku na levé straně. Uprostřed je ještě dvojšipka pro změnu orientace stěny (např. změna strany s omítkou či izolací apod.). Pokud je modrý zámek v odemknutém stavu (implicitně), žádná vazba na vedlejší vodorovnou vnitřní nosnou stěnu se nekoná. Můžete tedy posunovat kteroukoliv z těchto dvou stěn samostatně. Pokud však na zámek klepnete, aby se změnil do stavu uzamčeného, vznikne vazba, Autodesk Academia Grant /38

23 které je poutá dohromady. Pokud následně posunete nosnou vodorovnou stěnu vpravo nebo vodorovnou příčku vlevo, bude se posunovat i druhá stěna automaticky. Vazbu je samozřejmě možné kdykoliv v budoucnu zase zrušit klepnutím na modrý zámek. Autodesk Academia Grant /38

24 6 Osazení oken a dveří 6.1 Okna Osazení oken V Konstrukční paletě, v záložce Základní, vyberte příkaz Okno. Následně již přejíždějte nad stěnami, kde se začne dynamicky vykreslovat náhled okna včetně parametrických kót. Můžete na úvod umístit všude jen jedno základní okno, které potom dále změníte na požadovaný typ dle dostupné databáze oken a stejně tak parametricky upravíte jejich vzdálenosti od stěn. Autodesk Academia Grant /38

25 6.1.2 Změna pozice okna Ke změně pozice okna je potřeba vždy kliknout na dané okno a nahoře stisknout tlačítko Aktivovat kóty, které se pro dané okno zobrazí. Nutnost kliknout na tlačítko Aktivovat kóty je pouze v české šabloně. Anglické to nedělají, v nich se objeví kóty automaticky Změna typu okna Všimněte si rozbalovacího seznamu v levé části horního vodorovného panelu poskytuje okamžitý výběr přednastavených typů oken. Klikněte na nějaké okno ve stěně a následně pro něj zvolte jiný typ. Okno se okamžitě změní. Autodesk Academia Grant /38

26 6.2 Dveře Osazení dveří V Konstrukční paletě, v záložce Základní, vyberte příkaz Dveře. Následně již přejíždějte nad stěnami, kde se začne dynamicky vykreslovat náhled dveří včetně parametrických kót. Můžete na úvod umístit všude jen jedny základní dveře, které potom dále změníte na požadovaný typ dle dostupné databáze dveří a stejně tak parametricky upravíte jejich vzdálenosti od stěn. Autodesk Academia Grant /38

27 6.2.2 Změna pozice a orientace dveří K tomu, na rozdíl od oken, stačí na dveře kliknout a potřebné parametrické kóty se zobrazí automaticky. Změny otvírání dveří (vně nebo dovnitř místnosti) a orientace dveří )pravé nebo levé) provedete klikáním na modré dvojšipky, které vidíte poblíž kótovacího textu 800/1970. Autodesk Academia Grant /38

28 6.2.3 Změna typu dveří Všimněte si rozbalovacího seznamu v levé části horního vodorovného panelu poskytuje okamžitý výběr přednastavených typů dveří. Klikněte na nějaké dveře ve stěně a následně pro něj zvolte jiný typ. Dveře se okamžitě změní. Autodesk Academia Grant /38

29 7 Stropy a podlahy V Konstrukční paletě, v záložce Základní, vyberte příkaz Podlaha. Následně již přejíždějte nad nosnými stěnami a klikejte postupně, až je vyberete dokola všechny. Výběr je signalizován fialovými čárami po obvodu. Pokud se zachytává na vnitřní stranu stěn, stačí kliknout na modrou dvojšipku, které tuto orientaci změní po celém obvodu budovy. Až budete mít dokončeno, klepněte v Konstrukční paletě na položku Dokončit náčrt. V našem případě nastala potíž, protože středová (na obrázku svislá) nosná stěna Autodesk Academia Grant /38

30 kontinuálně probíhá dovnitř budovy, což si Revit Architecture 2008 vyloží špatně a nedokáže podlahu či strop vytvořit. Hlásí kolizi. Klikněte na tlačítko Pokračovat a následně v Konstrukční paletě vyberte položku Upravit. Klepněte v horní části na tlačítko Oříznout a následně klepněte na ty části fialových čar, které mají zůstat zachované. Variantou (trošku složitější) je kliknout na problematickou fialovou čáru, uchopit ji za horní konec a dovléct ji dolů do správného rohu. Totéž se proveďe s přesahující vodorovnou fialovou čárou. Autodesk Academia Grant /38

31 Dále v Konstrukční paletě vklepněte na položku Dokončit náčrt. Tím je podlaha dokončená. V Prohlížeči projektu, ve skupině Půdorysy, poklepejte na položku 3D Pohledy - {3D}, kde se můžete podívat na výsledky své dosavadní práce. Autodesk Academia Grant /38

32 8 Tvorba řezů V Prohlížeči projektu, ve skupině Půdorysy, poklepejte na položku 01 1NP. V Konstrukční paletě, v záložce Základní, vyberte příkaz Řez. Potom nakreslete myší v půdorysu čáru řezu, jako byste kreslili klasický řez ve 2D výkresu. Objeví se červená čára řezu a čárkovaně označená hranice řezu. Tažením za modré šipky po stranách můžete měnit např. hloubku řezu. Klepnutím na modrou dvojšipku u červené čáry řezu je možné změnit orientaci řezu zrcadlově na druhou stranu. Autodesk Academia Grant /38

33 V Prohlížeči projektu, ve skupině Řezy (CZ Řez), klepněte pravým tlačítkem na položku Řez 1, zvolte Přejmenovat a napište A-A. Následně poklepejte na A-A a objeví se vygenerovaný řez. Stejným postupem můžete přidat a vygenerovat libovolný počet dalších řezů. Autodesk Academia Grant /38

34 9 Tabulky a výkazy Jelikož je Revit Architecture 2008 plně parametrický program, vytvoření tabulek a výkazů je takřka hračkou. V Prohlížeči projektu, ve skupině Tabulky/Výkazy, vidíte několik přednastavených hotových šablon tabulek, které se samy automaticky vyplňují dle toho, co s 3D modelem budovy provádíte. Můžete tedy průběžně sledovat různá kritéria, přičemž všechny tabulky budou vždy aktuální. Chcete-li vytvářet další typy tabulek a výkazů, můžete si je snadno poskládat dle přání. V Konstrukční paletě, v záložce Pohled, vyberte příkaz Tabulky/Výkazy. Objeví se dialogový panel Nová tabulka, kde si vyberete druh vykazových prvků, tabulku pojmenujete a kliknete na tlačítko OK. Autodesk Academia Grant /38

35 V další tabulce si zvolíte, která databázová pole (sloupce) budou ve vaší nové tabulce a potom kliknete opět na tlačítko OK. V Prohlížeči projektu, ve skupině Tabulky/Výkazy, nyní vaši novou tabulku uvidíte včetně veškerého požadovaného obsahu. Autodesk Academia Grant /38

36 10 Vytvoření výsledného 2D výkresu Nakonci každého návrhu stavebních objektů je vždy výkresová 2D dokumentace, kterou si nyní vytvoříte. V Konstrukční paletě, v záložce Pohled, vyberte příkaz Výkres. Objeví se dialogový panel Vyberte razítko, kde si zvolíte z přednastavených formátů papíru. Vyberte si např. Razítko: A1 a klikněte na tlačítko OK. V Prohlížeči projektu, ve skupině Výkresy (všechny), klepněte pravým tlačítkem na položku 01 - Bez názvu, zvolte Přejmenovat a napište číslo a název výkresu. Autodesk Academia Grant /38

37 Nyní z Prohlížeče projektu tahejte myší na plochu výkresu požadované půdorysy, řezy, tabulky či jiné položky. Stále platí, že všechno je parametrické a provázané. Můžete mít tedy bez obav vytvořený a poskládaný 2D výkres a dále provádět různé změny v půdorysech, řezech či tabulkách. Nebojte se zkoušet různé varianty. Autodesk Academia Grant /38

38 11 Aktualizace a příklady Tento materiál se může postupně aktualizovat dle námětů čtenářů tohoto díla. Aktuální verzi tohoto dokumentu a uvedené výkresy k procvičení proto vždy hledejte na adrese: Autodesk Academia Grant /38

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Obrázek 1: Náčrt čepu Doporučuji založit si vlastní kótovací styl pomocí tlačítka Nový. Nový styl vznikne na základě předchozího aktivního stylu.

Více

Popis základního prostředí programu AutoCAD

Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD CÍL KAPITOLY: CO POTŘEBUJETE ZNÁT, NEŽ ZAČNETE PRACOVAT Vysvětlení základních pojmů: Okno programu AutoCAD Roletová

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu :

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu : Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM ARCHICAD

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM ARCHICAD ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Technická fakulta SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM ARCHICAD Tuturiál pro začátečníky Konstruování s podporou počítačů Martin Branda červenec/srpen 2011 IŘT KS SEZNAMTE SE ARCHICAD!

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka)

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Semináře pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Hotline telefonická podpora +420 571 894 335 vzdálená správa informační email carat@technodat.cz Váš Tým Obsah Obsah... -2- Úvod...

Více

Obsah. Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7

Obsah. Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7 Obsah VÍTEJTE V ADVANCE CONCRETE 2012... 5 OBECNÉ... 6 Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7 MODELOVÁNÍ... 8 Označené konce prvků při jejich výběru... 8 Výkaz materiálů (BOM) Možnost nastavit

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

SPIRIT 15. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha

SPIRIT 15. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha SPIRIT 15 Nové funkce SOFTconsult spol. s r. o., Praha Informace v tonto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 04/2008 (SPIRIT 15 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol. s r. o.

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Jednoduché stříhání videa

Jednoduché stříhání videa Pátek 23. listopadu Jednoduché stříhání videa Máte-li v projektu vložený alespoň jeden videozáznam, objeví se pod náhledem ovládací tlačítka pro spuštění (respektive zastavení) přehrávání a posun vpřed

Více

Elektronická příručka navrhování interiéru

Elektronická příručka navrhování interiéru Elektronická příručka navrhování interiéru Verze: 1.0 Název: CZ_navrhování_interiéru_V1.PDF Témata: 1 Úvod...2 2 Funkce navrhování interiéru...2 2.1 Spustit navrhování interiéru...2 2.2 Definovat stěnu...3

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Elektronická příručka uživatele Selection CAD

Elektronická příručka uživatele Selection CAD Elektronická příručka uživatele Selection CAD Verze: 1.0 Název: CZ_AutoCAD_V1.PDF Témata: 1 Základy Selection CAD (AutoCAD)...2 2 Uživatelské rozhraní AutoCAD...2 2.1 Funkce menu...2 2.2 Funkce ikon AutoCAD...4

Více

Návod k použití programu Business Plan

Návod k použití programu Business Plan Návod k použití programu Business Plan Osnova Po spuštění programu... 3 Otevření existujícího projektu... 4 Prostředí programu... 5 Váš obchodní plán... 6 Náhled a tisk... 6 Uložení... 6 Vážený uživateli,

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Obsah. Úvod do studia 11 Co byste měli předem znát 13. Úvod do obsluhy AutoCADu 23. Kapitola 1 11. Kapitola 1 23

Obsah. Úvod do studia 11 Co byste měli předem znát 13. Úvod do obsluhy AutoCADu 23. Kapitola 1 11. Kapitola 1 23 Předmluva 9 Komu je tato kniha určena 11 Kapitola 1 11 Úvod do studia 11 Co byste měli předem znát 13 CAD technologie 13 Product Lifecycle Management 14 AutoCAD není jenom CAD, je to vývojová platforma

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresové dokumentace Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Páka generování výkresové dokumentace v Inventoru Otevření nového souboru pro výkres Spusťte INVENTOR Nastavte projekt Páka

Více

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí Tisk výkresu Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte práci se soubory práci s DesignCentrem přenesení bloku z Design Centra do výkresu editace atributů

Více

6. Formátování: Formátování odstavce

6. Formátování: Formátování odstavce 6. Formátování: Formátování odstavce Obrázek 1: Formát / Odstavec Odstavec je text mezi dvěma znaky konce odstavce. Konec odstavce je skrytý znak a vkládáme jej během psaní při každém stisknutí klávesy

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu.

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu. Úvodní příručka Microsoft Word 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Příkazy tady umístěné

Více

Google Apps. kontakty. verze 2011

Google Apps. kontakty. verze 2011 Google Apps kontakty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Popis prostředí... Přidání kontaktu mezi Moje kontakty... Výběr ze skupiny Všechny kontakty... Ruční přidání kontaktu... Import kontaktů... Úprava kontaktu...

Více

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace alarmy do vozidel, sledování úbytku paliva a další služby VOZIDLA Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet Identifikace IČO:28550650 Rejstříkový soud: Praha, Oddíl C vložka 149630 Systémové požadavky... 3

Více

Bloky, atributy, knihovny

Bloky, atributy, knihovny Bloky, atributy, knihovny Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte zadávání vzdáleností a délek úsečky kreslící nástroje (text, úsečka, kóta) vlastnosti

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 20_kreslení dřevostavby modelace terénu,

Více

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Uživatelský manuál Obsah Uživatelský manuál Obsah 2 Webový klient Základní prostředí 3 Webový klient Oblíbené položky 4 Webový klient Upload souborů 5 Webový

Více

Manuál k ovládání aplikace INFOwin.

Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Základní práce s formuláři je ve všech modulech totožná. Vybereme tedy například formulář Pokladní kniha korunová na kterém si funkce ukážeme. Po zápisech se lze pohybovat

Více

je aplikace určená k editaci videozáznamu, funguje v operačních systémech Windows Vista a Windows7

je aplikace určená k editaci videozáznamu, funguje v operačních systémech Windows Vista a Windows7 Live Movie Maker je aplikace určená k editaci videozáznamu, funguje v operačních systémech Windows Vista a Windows7 Importovat video Klepněte na prozatím jediné aktivní tlačítko Přidat videa a fotografie

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojení pomocí protokolu PPPoE.

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod.

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. Statistika Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. 1. Spuštění modulu Statistika 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Statistika

Více

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Parametrické modelování těles Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole modelování těles v Inventoru Příprava modelování Spusťte INVENTOR Vytvořte nový projekt Otevřete nový soubor ze šablony

Více

Závěrečná práce. AutoCAD Inventor 2010. (Zadání D1)

Závěrečná práce. AutoCAD Inventor 2010. (Zadání D1) Závěrečná práce AutoCAD Inventor 2010 (Zadání D1) Pavel Čurda 4.B 4.5. 2010 Úvod Tato práce obsahuje sestavu modelu, prezentaci a samotný výkres Pákového převodu na přiloženém CD. Pákový převod byl namalován

Více

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113 Rotační součástka Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy

Více

AutoCAD nastavení výkresu

AutoCAD nastavení výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD nastavení výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 Otevření nového souboru - Začít od začátku Pro zobrazení panelu viz obrázek je nutno přepnout proměnnou STARTUP na

Více

Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD. Podrobný manuál

Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD. Podrobný manuál Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD Podrobný manuál Úvod ARVAL ON BOARD (AOB) Mobile je mobilní verze klasického ARVAL ON BOARD, který je určen pro chytré telefony a tablety. Je k dispozici pro platformy

Více

SCIA.ESA PT. Galerie obrázků

SCIA.ESA PT. Galerie obrázků SCIA.ESA PT Galerie obrázků 2 VÍTEJTE 5 SPRÁVCE GALERIE OBRÁZKŮ 6 Otevření Galerie obrázků...6 Vložení obrázku z okna do galerie...7 Průvodce tvorbou obrázků...7 Řezy rovinami čárového rastru (generované

Více

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Do panelu nástrojů

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 32 ODKAZY A TEXTY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 32 ODKAZY A TEXTY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Radek Havlík [ÚLOHA 32 ODKAZY A TEXTY] 1 CÍL KAPITOLY Cílem této kapitoly je naučit se tvořit odkazy ke strojním součástem, plochám, dílům, sestavám, a práci

Více

1. Nastavení dokumentu

1. Nastavení dokumentu Obsah as a asta 2. Okno / více dokumentů otevírání, zavírání, vytváření nového, přepínání, ukládání 3. Barevný režim dokumentu 4. Zobrazení, vlastní pohledy 5. Objekty vkládání 1. Nastavení dokumentu Uprostřed

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

NFZ22E-20. Panel Dokumenty

NFZ22E-20. Panel Dokumenty Panel Dokumenty Pro zjednoudušení práce s dokumenty slouží panel "dokumenty" s ikonou se žlutou složkou. Umožňuje náhled na dokumenty bez nutnosti otevřít je. Funguje to podobně jako panel značek, stačí

Více

Rozvodnice design verze 3.1

Rozvodnice design verze 3.1 Rozvodnice design verze 3.1 (rozvodnice Opale, Pragma a Kaedra) Leden 2007 1 Úvod Program Rozvodnice design je určen pro rychlý návrh a specifikaci rozvodnic MiniOpale, MiniPragma, Pragma a Kaedra Popis

Více

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Textový dokument... Popis prostředí... Tvorba dokumentu a jeho základní formátování... Vložení a úprava obrázku... Vložení a úprava tabulky... Vložení

Více

Vytvoření tabulky: V následujícím okně si editujete okno tabulky. Vyzkoušejte si viz podklad Cv_09_Podklad_tabulka.xls a Cv_09_Tabulka.dwg.

Vytvoření tabulky: V následujícím okně si editujete okno tabulky. Vyzkoušejte si viz podklad Cv_09_Podklad_tabulka.xls a Cv_09_Tabulka.dwg. 1. Tabulky, styly tabulek Obecné texty k vytváření tabulek najdete na této adrese: http://www.fce.vutbr.cz/studium/materialy/autocad/acad_i_cz/defaultce.html Nabídka Kreslení Tabulky. Lze se k nim dostat

Více

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE 6.4 TEXTOVÉ POLE Při tvorbě dokumentů je někdy třeba vkládat texty do rámců, kterým říkáme Textová pole. Tato textová pole, ale nemusí mít vždy pravidelný tvar (obdélník). Pomocí textových polí můžeme

Více

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 20.5.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 20.5.2014 2 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Modul Zásoby IQ sestavy a jejich

Více

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ 1 OBSAH Instalace 3 Přihlášení 4 Trh 5 Symboly 4 Graf 6 Vlastnosti grafu 7 Nový pokyn okamžitá realizace 7 Nový pokyn čekající 8

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje Nástroje v InDesignu Panel nástrojů 1. část Nástroje otevřeme Okna Nástroje Poklepem levé myši změníme panel nástrojů Nástroje v panelu nástrojů se používají k vybírání, úpravám a vytváření prvků stránek.

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

Vypracoval: Jiří Němeček, produktový manažer KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432 CZ 280 94 Kolín a IV. Konfigurátor KNS

Vypracoval: Jiří Němeček, produktový manažer KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432 CZ 280 94 Kolín a IV. Konfigurátor KNS Konfigurátor KNS Cílem programu je poskytnout zákazníkovi větší komfort při práci s výrobky firmy KOPOS. Program pracuje s výrobky produktového portfolia kabelových nosných systémů. Je velmi intuitivní,

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

CAD Decor 2.0.5.9 - novinky

CAD Decor 2.0.5.9 - novinky CAD Decor 2.0.5.9 - novinky 3D plocha 3D plochami je definován tvar všech prvků vložených do výkresu. Když některý komplexní prvek (deska, stěna, zařizovací předmět apod.) ve výkresu rozložíte nástrojem

Více

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010 Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010 Inovace a modernizace studijních oborů FSpS Vránová Hana 11.7.2012 OBSAH Srovnání pracovního prostředí Word 2003 a

Více

Začínáme: s Autodesk Revit LT

Začínáme: s Autodesk Revit LT Začínáme: s Autodesk Revit LT Obsah 1 Začínáme 1.1 Úvod 3 1.2 Autodesk Revit LT 4 1.3 Vzorový projekt 5 1.4 Založení projektu 5 2 Tvorba modelu 2.1 Podklady v DWG 6 2.2 Pomůcky pro tvorbu 3D modelu 6

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Manuál k redakčnímu systému

Manuál k redakčnímu systému Manuál k redakčnímu systému 1. OBSAH 2. Úvod... 3 3. Příspěvky... 5 4. Média... 8 5. Stránky... 10 6. Menu... 12 7. Profil... 13 2 2. ÚVOD PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU Přihlášení do redakčního systému WordPress

Více

Zemětřesení a sopečná činnost

Zemětřesení a sopečná činnost Zemětřesení a sopečná činnost V tomto cvičení vytvoříte interaktivní webovou mapu, která bude zobrazovat výskyt zemětřesení a sopečné činnosti a dávat je do souvislosti s hranicemi litosférických desek.

Více

SPIRIT 2012. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha

SPIRIT 2012. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha SPIRIT 2012 Nové funkce SOFTconsult spol. s r. o., Praha Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 01/2012 (SPIRIT 2012 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol. s r.

Více

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Power Point Metodický

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG)

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) I. Instalace TV DIGITAL OnGuide Pokud máte aplikaci TVCenter 6 nainstalovanou z originálního CD, vložte tento disk do mechaniky Vašeho PC a počkejte

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

PREZENTACE 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU

PREZENTACE 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU Standardní pozadí snímků má bílou barvu. S pozadím snímků si můžete trochu pohrát. Pozadí může být jednobarevné, přechodové, vzorované, na pozadí může být umístěn libovolný obrázek

Více

Mzdové dokumenty propojení Ms Word, OOD

Mzdové dokumenty propojení Ms Word, OOD Mzdové dokumenty propojení Ms Word, OOD Tato funkce umožňuje komunikaci mezi programem Premier, v němž má uživatel data a produkty Ms Word a OpenOffice. Pokud chcete využít Vaši stávající pracovní smlouvu

Více

PDF Split and Merge. Průvodce programem pro práci s PDF

PDF Split and Merge. Průvodce programem pro práci s PDF PDF Split and Merge Průvodce programem pro práci s PDF Obsah Instalace a nastavení programu... 1 Sloučení více PDF do jednoho souboru... 1 Rozdělení PDF... 2 Vizuální reorganizátor... 3 Vizuální průvodce

Více

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU TABULÁTORY Jsou to značky (zarážky), ke kterým se zarovná text. Můžeme je nastavit kliknutím na pravítku nebo v dialogovém okně, které vyvoláme kliknutím na tlačítko Tabulátory

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ..07/..00/4.009 VY INOVACE_8-6 Střední průmyslová škola stavební, Resslova, České Budějovice Dalibor

Více

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku.

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Maskování obrázků Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Co se naučíte V tomto kurzu se naučíte vytvořit

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Etapa I první kontakt

Etapa I první kontakt Průvodce pro používání webových stránek www.doczech.pl Níže najdete základní informace, které Vám umožní začít používat naše webové stránky. I. První kontakt II. Vytvoření uživatelského účtu III. Přidání

Více

Návod k použití aplikace Reliview

Návod k použití aplikace Reliview Návod k použití aplikace Reliview 1. Představení funkcí aplikace Tato aplikace je určena k připojení mobilních telefonů Android a Iphone na kamery a rekordéry Relicam. 1. Zajišťuje příjem obrazu z kamer

Více

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor 1.1.1 GRAF Vhodným doplněním textů a tabulek jsou grafy. Graf je v podstatě obrázek graficky zobrazující hodnoty údajů z tabulky. Je vhodným objektem pro porovnávání údajů a jejich analýzu. Graf můžeme

Více

AutoCAD výstup výkresu

AutoCAD výstup výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD výstup výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 1. Výstup z AutoCADu Výklad: Výstup z programu AutoCAD je možný několika různými způsoby. Základní rozdělení je na výstup

Více

Informace o nové úpravě systému ASJA (leden 2015)

Informace o nové úpravě systému ASJA (leden 2015) Informace o nové úpravě systému ASJA (leden 2015) 1. V hlavním (prostředním) sloupci systému ASJA je výčet jednotlivých oblastí, ve kterých probíhá vzdělávání JA, a to: CIVILNÍ SOUDNICTVÍ TRESTNÍ SOUDNICTVÍ

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

ZADÁNÍ: Informatika B Příklad 10 MS Access. TÉMA: Formuláře. OPF v Karviné, Slezská univerzita v Opavě. Ing. Kateřina Slaninová

ZADÁNÍ: Informatika B Příklad 10 MS Access. TÉMA: Formuláře. OPF v Karviné, Slezská univerzita v Opavě. Ing. Kateřina Slaninová TÉMA: Formuláře Sekretářka společnosti Naše zahrada, a.s. předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. ZADÁNÍ:

Více

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih Po prvním spuštění Aplikace založení databází... 2 Založení prefixu, číslování záznamů... 7 Popis navigačních tlačítek... 8 Založení nového záznamu městské knihy...

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka.

Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka. 1 Disky, adresáře (složky) a soubory Disky Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka. A:, B: C:, D:, E:, F: až Z: - označení disketových mechanik - ostatní disky

Více

Mezi přednastavenými vizualizačními styly se přepínáme některou z těchto možností:

Mezi přednastavenými vizualizačními styly se přepínáme některou z těchto možností: 11 Styly zobrazení Vizualizační styly umožňují zobrazit model v programu AutoCAD mnoha různými způsoby, jako technickou kresbu, čárovou kresbu, stínovanou kresbu nebo fotorealistický obrázek. Pomocí vizualizačních

Více

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu "Okna"

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu Okna 8. OKNA Obsah 8. OKNA 73 OBSAH 73 8.1 UKLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 76 8.2 NAČÍTÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 77 8.3 VLASTNOSTI OKEN 77 8.3.1 VLASTNOSTI ZÁLOŽKOVÉHO OKNA 78 8.4 VOLBA OKNA 78 8.5 ZRUŠENÍ OKNA 79

Více

X10 Uživatelský manuál na webové rozhraní (ver0.9)

X10 Uživatelský manuál na webové rozhraní (ver0.9) X10 Uživatelský manuál na webové rozhraní (ver0.9) UPOZORNĚNÍ: Prosím přesvěčte se, že k použití webového rozhraní máte na Vašem X10 nainstalovaný upgrade R1644 nebo vyšší. 1. Jak provést nastavení k možnosti

Více