Revit Architecture 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Revit Architecture 2008"

Transkript

1 Autodesk Academia Grant 2007 Revit Architecture 2008 Tvorba 3D a 2D projektů snadno a rychle Vypracoval:

2 Obsah 1 Anotace Filozofie programu Revit Architecture Instalace Instalace Revit Architecture Instalace českého prostředí Pracovní prostředí Revit Architecture Rozložení pracovního prostředí Základní pohyby s 2D výkresy a 3D modely Zoomování Posun Otáčení s 3D modely Začínáme tvořit rodinný dům Založení nového projektu Práce s podlažími Tvorba stěn v podlaží Vytvoření chytré vazby mezi stěnami Vazba na pohyb jiné stěny Osazení oken a dveří Okna Osazení oken Změna pozice okna Změna typu okna Dveře Osazení dveří Změna pozice a orientace dveří Změna typu dveří Stropy a podlahy Tvorba řezů...32 Autodesk Academia Grant /38

3 9 Tabulky a výkazy Vytvoření výsledného 2D výkresu Aktualizace a příklady...38 Autodesk Academia Grant /38

4 1 Anotace Cílem grantového projekt Autodesk Academia 2007 bylo vypracovat přehledný popis principu práce ve vlajkové lodi Autodesku pro oblast stavebnictví programu Autodesk Revit Architecture. Tento výukový materiál je možné použít pro výuku ve školách a samozřejmě i pro výuku projektantů ve firmách. Výukový materiál si neklade za cíl popsat všechny možné funkce programu Autodesk Revit Architecture 2008, protože by to bylo téměř nemožné a takový dokument by musel obsahovat tisíce stran textu a obrázků. Naopak ukazuje základní způsob práce s programem tak, aby byl úplný začátečník, který si spustí Revit Architecture 2008 poprvé, schopný zahájit práci na projektu, vytvořit jednoduchý 3D model rodinného domu a vytvořit z něj projektovou 2D dokumentaci. Takový příklad postačuje pro pochopení filozofie práce v programu Revit Architecture 2008 a dává možnost pokračovat samostudiem pokročilejších funkcí. Autodesk Academia Grant /38

5 2 Filozofie programu Revit Architecture 2008 Na rozdíl od nižších aplikací Autodesku, které se v praxi používají pro kreslení stavebních výkresů (AutoCAD Architecture dříve ADT, tedy Autodesk Architectural Desktop a AutoCAD), je styl práce založen strikně na databázi, ve které je uložen celý inteligentní obsah projektu. Tato filozofie práce je známá pod pojmem Building Information Modeling (BIM). Všechny provedené změny na jednom místě se automaticky aplikují do souvisejících výkresů či modelů. Revit Architecture 2008 je plně parametrický systém, umožňuje tedy zadávat inteligentní vazby mezi jednotlivými prvky modelu např. okno můžete nastavit tak, aby bylo od stěny vzdálené 500 mm. Pokud se stěna posune, posune se vždy automaticky i okno, aby bylo stále přesně 500 mm od stěny. Ačkoliv je funkčnost programu Autodesk Revit Architecture 2008 velmi rozsáhlá, vývojáři se snažili o co největší uživatelský komfort. Řadu změn je možné vyvolat např. pravým tlačítkem myši. O celém projektu potom dává přehled Prohlížeč projektu, takže se uživatel nemůže během práce na projektu nikde ztratit. Autodesk Academia Grant /38

6 3 Instalace 3.1 Instalace Revit Architecture 2008 Instalace probíhá standardním způsobem, podobně jako u jiných produktů firmy Autodesk v řadě Po vložení instalačního média se objeví úvodní obrazovka. Instalační proces (pro lokální počítač) zahájíte kliknutím na první položku Install Products. Na další obrazovce jste informováni, které položky je potřeba automaticky nainstalovat před vlastní instalací Revit Architecture Autodesk Academia Grant /38

7 Tlačítkem Install zahájíte instalaci všech položek. Po několikaminutové instalaci se objeví závěrečné potvrzující okno, kde kliknete na tlačíteko Finish. Autodesk Academia Grant /38

8 3.2 Instalace českého prostředí Program Revit Architecture 2008 je dodáván pouze v anglické verzi. České prostředí lze však zakoupit od jakéhokoliv autorizovaného dealera. Instalace českého prostředí je rovněž velmi jednoduchá, v podstatě stačí jen klikat na tlačítko Další > a vyplnit požadované údaje. České prostředí pro Revit Architecture 2008 obsahuje lokalizované české menu, příkazy, dialogy, chybová a informační hlášení, filtry exportu hladin do formátu DWG/DXF, novou výchozí českou šablonu projektu, upravené názvy šablon pro nové rodiny knihovny a českou knihovnu rodin (family) a také elektronickou dokumentaci. Autodesk Academia Grant /38

9 4 Pracovní prostředí Revit Architecture Rozložení pracovního prostředí V levé části obrazovky zcela u kraje se nachází menu (tzv. Konstrukční paleta) nabízející všechny příkazy potřebné pro modelování, tvorbu výkazů, rendrování apod. Vždy jsou zobrazeny kompletní příkazy pouze z jedné kategorie příkazů. Pokud chcete zobrazit příkazy z jiné kategorie, je nutné kliknout na název příslušné kategorie ve spodní nebo horní části. Napravo od levého menu se nachází tzv. Prohlížeč projektu, který slouží k přepínání mezi jednotlivými částmi celého projektu. Ačkoliv se celý projekt (3D model, 2D řezy a pohledy, výkazy materiálů apod.) ukládá do jediného souboru s příponou RVT, zobrazováním půdorysů, řezů, 3D Autodesk Academia Grant /38

10 pohledů apod. se vždy otevírá v novém okně v rámci jednoho spuštěného Revitu. Můžete se tedy snadno podívat na více pohledů současně pomocí obvyklého roletového menu Okno Dlaždice. Jednotlivá okna s různými pohledy na jediný 3D model budovy lze bez problému zavírat křížkem v libovolném pořadí. Teprve při zavírání posledního okna se objeví dialog vyzývající k uložení aktuálního projetu a následně dojde k jeho úplnému zavření. Vzhledem k této koncepci je možné poskládat si na obrazovce více pohledů na vaši budovu a prováděné změny v jednom pohledu vidět živě ve všech dalších pohledech např. je možné sledovat, jak posun okna v půdorysu ovlivní vzhled budovy zvenku. To vše bez nutnosti jakékoliv regenerace (aktualizace) pohledů. Autodesk Academia Grant /38

11 Další tlačítka se nacházejí v horní části programu a dále dole v každém dílčím okně pohledu (vysvětlení důležitých tlačítek dále v textu). 4.2 Základní pohyby s 2D výkresy a 3D modely Zoomování Zoomování, tedy zvětšení a zmenšení situace na obrazovce, se provádí točením kolačka na myši. Točení od sebe pryč znamená zvětšení, točení k sobě znamená zmenšení Posun Posun se provádí zamáčknutím kolečka (příp. prostředního tlačítka) na myši, držením a následným tažením požadovaným směrem Otáčení s 3D modely Otáčení se provádí současným držením klávesy Shift a zamáčknutím kolečka (příp. prostředního tlačítka) na myši, držením a tažením požadovaným směrem. Autodesk Academia Grant /38

12 5 Začínáme tvořit rodinný dům 5.1 Založení nového projektu Vlastní práce v Revit Architecture 2008 začíná založením projektu. V podstatě je to stejný princip, jako když se v AutoCADu nebo v Architectural Desktopu otevře nová šablona pro kreslení. Z roletového menu zvolíte Soubor Nový Projekt Otevře se dialogové okno Nový projekt, kde kliknete na tlačítko Procházet Díky českému prostředí je k dispozici připravená česká šablona, kterou naleznete na pevném disku v následující adresářové struktuře: Autodesk Academia Grant /38

13 C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\ Autodesk\RAC 2008\CZ Sablony\CZ Sablona R2008a.rte Tím je celé prostředí Revit Architecture 2008 připraveno k práci. 5.2 Práce s podlažími V Prohlížeči projektu, ve skupině Půdorysy, poklepejte na položku 01 1NP. Veškeré další kresby stěn či jiných prvků budou nyní umístěné v 1. nadzemním podlaží, které tyto objekty bude parametricky řídit, např. stěny budou vytaženy automaticky na výšku podlaží. Pokud budete chtít přejmenovat implicitní název 01 1NP na váš vlastní název, je možné kliknout pravým tlačítkem na název 01 1NP a zvolit z místní nabídky příkaz Přejmenovat. Přejmenování lze provést Autodesk Academia Grant /38

14 i dalším způsobem, konkrétně je možné kliknout pravým tlačítkem na název 01 1NP a zvolit z místní nabídky příkaz Vlastnosti Přejmenování druhým způsobem je samozřejmě více časově náročné, nicméně ve Vlastnostech máte k dispozici řadu dalších příkazů, s kterými můžete experimentovat. Autodesk Academia Grant /38

15 Otevře se dialogové okno Vlastnosti prvku, kde v kategorii Identifikační data a dále v poli Název pohledu můžete napsat vlastní název podlaží a potvrdit klávesou Enter. Revit Architecture 2008 se zeptá, zda chcete pŕejmenovat i všechny souvisejicí objekty, což potvrdíte Ano a následně potvrdíte celé dialogové okno OK. Autodesk Academia Grant /38

16 Změna výšky podlaží, případně přidání dalších podlaží, se provádí v libovolném bočním pohledu, které najdete v Prohlížeči projektu, ve skupině Pohledy (CZ Pohled). Poklepejte např. na Jižní pohled. Objeví se příslušný pohled, kde uvidíte doposud nadefinovaná podlaží, tedy 01 1NP a 02 2NP. Z levé svislé konstrukční palety vyberte v záložce Základní nástroj Podlaží. Tím se spustí kreslící nástroj, který při přejíždění po výkrese automaticky nabízí informace o budoucí poloze tvořeného podlaží. Poloha je vztažena k tomu podlaží, nad kterým právě přejíždíte myší a číselná hodnota se mění v kroku závislém na aktuálním zoomu. Po dosažení požadované distance (zde např mm) klikněte a nakreslete vodorovnou čáru tak, aby odpovídala délce čar již existujících podlaží. Umístění nového podlaží v zarovnané poloze vůči stávajícím podlažím je výhodné z hlediska možnosti hýbat v budoucnu se všemi podlažími najednou. Poloha podlaží se následně po kliknutí aretuje a získá automatické pojmenování, které klepnutím můžete změnit tak, aby odpovídalo konvenci stávajících popisků, zde tedy 03 3NP. Autodesk Academia Grant /38

17 Povšimněte si modrého zatržítka vpravo od popisku. Tímto lze zapnout či vypnout zobrazení popisku celé výškové kóty včetně popisku. Platí pro všechny podlaží. 5.3 Tvorba stěn v podlaží V Prohlížeči projektu, ve skupině Půdorysy, poklepejte na položku 01 1NP. Veškeré nové kresby stěn či jiných prvků budou nyní umístěné v 1. nadzemním podlaží, které tyto objekty bude parametricky řídit, např. stěny budou vytaženy automaticky na výšku podlaží. Pokud budete chtít kreslit další stěny do dalších podlaží, analogicky vždy předem poklepejte na název příslušného podlaží ve skupině Půdorysy. V Konstrukční paletě zvolte záložku Základní a vyberte příkaz Stěna. V horním vodorovném panelu nástrojů se objeví nové ikony a ovládací prvky, které se vztahují přímo ke stěnám. Všimněte si rozbalovacího seznamu v levé části tohoto panelu poskytuje okamžitý výběr přednastavených typů stěn. Požadovaný typ stěn je možné zvolit dopředu před jejich nakreslením nebo i kdykoliv potom, až jsou stěny již hotové. Autodesk Academia Grant /38

18 Zvolte např. typ stěny Základní stěna: Nosná pórobeton 450 mm. Následně vyberte některý z kreslicích nástrojů, např. Čára a začněte kreslit od oka stěny domu ve tvaru písmene L, jak vidíte na následujícím obrázku. Rozměry se snadno určují již při tažení stěn, ale vzhledem k parametričnosti programu Revit Architecture 2008 na tom příliš nezáleží, protože přesné rozměry doladíte později. Autodesk Academia Grant /38

19 Nyní v Konstrukční paletě, v záložce Základní, vyberte příkaz Upravit. Objeví se výběrová šipka a potom můžete kliknout na některou z hotových stěn. Objeví se parametrické kóty, u kterých můžete klepnutím vybrat jejich kótovací text a přepsat jej na jinou hodnotu. Podle toho se hned upraví vybraná stěna i všechny věci, které na ni navazují. Upravte hodnoty dle následujícího obrázku. Autodesk Academia Grant /38

20 Dále doplníme vnitřní nosné stěny a příčky. Opět zvolte např. typ stěny Základní stěna: Nosná pórobeton 450 mm, z kreslicích nástrojů zvolte Čára a začněte kreslit vnitřní svislou nosnou stěnu. Potom ještě nakreslíme vodorovnou stěnu typu Základní stěna : Nosná cihla 300 mm, kterou umístíte osově 4500 mm od horní nosné konstrukce. Zkuste se podívat ve více pohledech současně, co jste právě vytvořili (princip viz kapitola 4.1). Autodesk Academia Grant /38

21 Pokud si přiblížíte detail vašeho půdorysu, uvidíte, že typy stěn automaticky řídí šrafování stěn dle daného materiálu. Autodesk Academia Grant /38

22 5.4 Vytvoření chytré vazby mezi stěnami Mezi značné výhody Revit Architecture 2008 patří možnost tvořit chytré vazby mezi prvky, takže provádění pozdějších změn v koncepci budovy je doslova hračkou. V dalším odstavci si vyzkoušíte jednu z možných variant vytvoření vazby Vazba na pohyb jiné stěny Zvolte např. typ stěny Základní stěna: Nenosná cihla 150 mm, z kreslicích nástrojů zvolte Čára a začněte kreslit vnitřní vodorovnou příčku dle obrázku. Začněte zleva, kde se vám objeví uchopovací bod a pokračujte kolmo na pravou nosnou stěnu. Všimněte si okamžitého vytvoření parametrických kót na pravé straně a modrého zámku na levé straně. Uprostřed je ještě dvojšipka pro změnu orientace stěny (např. změna strany s omítkou či izolací apod.). Pokud je modrý zámek v odemknutém stavu (implicitně), žádná vazba na vedlejší vodorovnou vnitřní nosnou stěnu se nekoná. Můžete tedy posunovat kteroukoliv z těchto dvou stěn samostatně. Pokud však na zámek klepnete, aby se změnil do stavu uzamčeného, vznikne vazba, Autodesk Academia Grant /38

23 které je poutá dohromady. Pokud následně posunete nosnou vodorovnou stěnu vpravo nebo vodorovnou příčku vlevo, bude se posunovat i druhá stěna automaticky. Vazbu je samozřejmě možné kdykoliv v budoucnu zase zrušit klepnutím na modrý zámek. Autodesk Academia Grant /38

24 6 Osazení oken a dveří 6.1 Okna Osazení oken V Konstrukční paletě, v záložce Základní, vyberte příkaz Okno. Následně již přejíždějte nad stěnami, kde se začne dynamicky vykreslovat náhled okna včetně parametrických kót. Můžete na úvod umístit všude jen jedno základní okno, které potom dále změníte na požadovaný typ dle dostupné databáze oken a stejně tak parametricky upravíte jejich vzdálenosti od stěn. Autodesk Academia Grant /38

25 6.1.2 Změna pozice okna Ke změně pozice okna je potřeba vždy kliknout na dané okno a nahoře stisknout tlačítko Aktivovat kóty, které se pro dané okno zobrazí. Nutnost kliknout na tlačítko Aktivovat kóty je pouze v české šabloně. Anglické to nedělají, v nich se objeví kóty automaticky Změna typu okna Všimněte si rozbalovacího seznamu v levé části horního vodorovného panelu poskytuje okamžitý výběr přednastavených typů oken. Klikněte na nějaké okno ve stěně a následně pro něj zvolte jiný typ. Okno se okamžitě změní. Autodesk Academia Grant /38

26 6.2 Dveře Osazení dveří V Konstrukční paletě, v záložce Základní, vyberte příkaz Dveře. Následně již přejíždějte nad stěnami, kde se začne dynamicky vykreslovat náhled dveří včetně parametrických kót. Můžete na úvod umístit všude jen jedny základní dveře, které potom dále změníte na požadovaný typ dle dostupné databáze dveří a stejně tak parametricky upravíte jejich vzdálenosti od stěn. Autodesk Academia Grant /38

27 6.2.2 Změna pozice a orientace dveří K tomu, na rozdíl od oken, stačí na dveře kliknout a potřebné parametrické kóty se zobrazí automaticky. Změny otvírání dveří (vně nebo dovnitř místnosti) a orientace dveří )pravé nebo levé) provedete klikáním na modré dvojšipky, které vidíte poblíž kótovacího textu 800/1970. Autodesk Academia Grant /38

28 6.2.3 Změna typu dveří Všimněte si rozbalovacího seznamu v levé části horního vodorovného panelu poskytuje okamžitý výběr přednastavených typů dveří. Klikněte na nějaké dveře ve stěně a následně pro něj zvolte jiný typ. Dveře se okamžitě změní. Autodesk Academia Grant /38

29 7 Stropy a podlahy V Konstrukční paletě, v záložce Základní, vyberte příkaz Podlaha. Následně již přejíždějte nad nosnými stěnami a klikejte postupně, až je vyberete dokola všechny. Výběr je signalizován fialovými čárami po obvodu. Pokud se zachytává na vnitřní stranu stěn, stačí kliknout na modrou dvojšipku, které tuto orientaci změní po celém obvodu budovy. Až budete mít dokončeno, klepněte v Konstrukční paletě na položku Dokončit náčrt. V našem případě nastala potíž, protože středová (na obrázku svislá) nosná stěna Autodesk Academia Grant /38

30 kontinuálně probíhá dovnitř budovy, což si Revit Architecture 2008 vyloží špatně a nedokáže podlahu či strop vytvořit. Hlásí kolizi. Klikněte na tlačítko Pokračovat a následně v Konstrukční paletě vyberte položku Upravit. Klepněte v horní části na tlačítko Oříznout a následně klepněte na ty části fialových čar, které mají zůstat zachované. Variantou (trošku složitější) je kliknout na problematickou fialovou čáru, uchopit ji za horní konec a dovléct ji dolů do správného rohu. Totéž se proveďe s přesahující vodorovnou fialovou čárou. Autodesk Academia Grant /38

31 Dále v Konstrukční paletě vklepněte na položku Dokončit náčrt. Tím je podlaha dokončená. V Prohlížeči projektu, ve skupině Půdorysy, poklepejte na položku 3D Pohledy - {3D}, kde se můžete podívat na výsledky své dosavadní práce. Autodesk Academia Grant /38

32 8 Tvorba řezů V Prohlížeči projektu, ve skupině Půdorysy, poklepejte na položku 01 1NP. V Konstrukční paletě, v záložce Základní, vyberte příkaz Řez. Potom nakreslete myší v půdorysu čáru řezu, jako byste kreslili klasický řez ve 2D výkresu. Objeví se červená čára řezu a čárkovaně označená hranice řezu. Tažením za modré šipky po stranách můžete měnit např. hloubku řezu. Klepnutím na modrou dvojšipku u červené čáry řezu je možné změnit orientaci řezu zrcadlově na druhou stranu. Autodesk Academia Grant /38

33 V Prohlížeči projektu, ve skupině Řezy (CZ Řez), klepněte pravým tlačítkem na položku Řez 1, zvolte Přejmenovat a napište A-A. Následně poklepejte na A-A a objeví se vygenerovaný řez. Stejným postupem můžete přidat a vygenerovat libovolný počet dalších řezů. Autodesk Academia Grant /38

34 9 Tabulky a výkazy Jelikož je Revit Architecture 2008 plně parametrický program, vytvoření tabulek a výkazů je takřka hračkou. V Prohlížeči projektu, ve skupině Tabulky/Výkazy, vidíte několik přednastavených hotových šablon tabulek, které se samy automaticky vyplňují dle toho, co s 3D modelem budovy provádíte. Můžete tedy průběžně sledovat různá kritéria, přičemž všechny tabulky budou vždy aktuální. Chcete-li vytvářet další typy tabulek a výkazů, můžete si je snadno poskládat dle přání. V Konstrukční paletě, v záložce Pohled, vyberte příkaz Tabulky/Výkazy. Objeví se dialogový panel Nová tabulka, kde si vyberete druh vykazových prvků, tabulku pojmenujete a kliknete na tlačítko OK. Autodesk Academia Grant /38

35 V další tabulce si zvolíte, která databázová pole (sloupce) budou ve vaší nové tabulce a potom kliknete opět na tlačítko OK. V Prohlížeči projektu, ve skupině Tabulky/Výkazy, nyní vaši novou tabulku uvidíte včetně veškerého požadovaného obsahu. Autodesk Academia Grant /38

36 10 Vytvoření výsledného 2D výkresu Nakonci každého návrhu stavebních objektů je vždy výkresová 2D dokumentace, kterou si nyní vytvoříte. V Konstrukční paletě, v záložce Pohled, vyberte příkaz Výkres. Objeví se dialogový panel Vyberte razítko, kde si zvolíte z přednastavených formátů papíru. Vyberte si např. Razítko: A1 a klikněte na tlačítko OK. V Prohlížeči projektu, ve skupině Výkresy (všechny), klepněte pravým tlačítkem na položku 01 - Bez názvu, zvolte Přejmenovat a napište číslo a název výkresu. Autodesk Academia Grant /38

37 Nyní z Prohlížeče projektu tahejte myší na plochu výkresu požadované půdorysy, řezy, tabulky či jiné položky. Stále platí, že všechno je parametrické a provázané. Můžete mít tedy bez obav vytvořený a poskládaný 2D výkres a dále provádět různé změny v půdorysech, řezech či tabulkách. Nebojte se zkoušet různé varianty. Autodesk Academia Grant /38

38 11 Aktualizace a příklady Tento materiál se může postupně aktualizovat dle námětů čtenářů tohoto díla. Aktuální verzi tohoto dokumentu a uvedené výkresy k procvičení proto vždy hledejte na adrese: Autodesk Academia Grant /38

Popis základního prostředí programu AutoCAD

Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD CÍL KAPITOLY: CO POTŘEBUJETE ZNÁT, NEŽ ZAČNETE PRACOVAT Vysvětlení základních pojmů: Okno programu AutoCAD Roletová

Více

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Obrázek 1: Náčrt čepu Doporučuji založit si vlastní kótovací styl pomocí tlačítka Nový. Nový styl vznikne na základě předchozího aktivního stylu.

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM ARCHICAD

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM ARCHICAD ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Technická fakulta SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM ARCHICAD Tuturiál pro začátečníky Konstruování s podporou počítačů Martin Branda červenec/srpen 2011 IŘT KS SEZNAMTE SE ARCHICAD!

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Elektronická příručka navrhování interiéru

Elektronická příručka navrhování interiéru Elektronická příručka navrhování interiéru Verze: 1.0 Název: CZ_navrhování_interiéru_V1.PDF Témata: 1 Úvod...2 2 Funkce navrhování interiéru...2 2.1 Spustit navrhování interiéru...2 2.2 Definovat stěnu...3

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Elektronická příručka uživatele Selection CAD

Elektronická příručka uživatele Selection CAD Elektronická příručka uživatele Selection CAD Verze: 1.0 Název: CZ_AutoCAD_V1.PDF Témata: 1 Základy Selection CAD (AutoCAD)...2 2 Uživatelské rozhraní AutoCAD...2 2.1 Funkce menu...2 2.2 Funkce ikon AutoCAD...4

Více

Obsah. Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7

Obsah. Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7 Obsah VÍTEJTE V ADVANCE CONCRETE 2012... 5 OBECNÉ... 6 Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7 MODELOVÁNÍ... 8 Označené konce prvků při jejich výběru... 8 Výkaz materiálů (BOM) Možnost nastavit

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí Tisk výkresu Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte práci se soubory práci s DesignCentrem přenesení bloku z Design Centra do výkresu editace atributů

Více

Návod k použití programu Business Plan

Návod k použití programu Business Plan Návod k použití programu Business Plan Osnova Po spuštění programu... 3 Otevření existujícího projektu... 4 Prostředí programu... 5 Váš obchodní plán... 6 Náhled a tisk... 6 Uložení... 6 Vážený uživateli,

Více

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Textový dokument... Popis prostředí... Tvorba dokumentu a jeho základní formátování... Vložení a úprava obrázku... Vložení a úprava tabulky... Vložení

Více

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace alarmy do vozidel, sledování úbytku paliva a další služby VOZIDLA Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet Identifikace IČO:28550650 Rejstříkový soud: Praha, Oddíl C vložka 149630 Systémové požadavky... 3

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 32 ODKAZY A TEXTY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 32 ODKAZY A TEXTY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Radek Havlík [ÚLOHA 32 ODKAZY A TEXTY] 1 CÍL KAPITOLY Cílem této kapitoly je naučit se tvořit odkazy ke strojním součástem, plochám, dílům, sestavám, a práci

Více

AutoCAD nastavení výkresu

AutoCAD nastavení výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD nastavení výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 Otevření nového souboru - Začít od začátku Pro zobrazení panelu viz obrázek je nutno přepnout proměnnou STARTUP na

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD. Podrobný manuál

Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD. Podrobný manuál Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD Podrobný manuál Úvod ARVAL ON BOARD (AOB) Mobile je mobilní verze klasického ARVAL ON BOARD, který je určen pro chytré telefony a tablety. Je k dispozici pro platformy

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu "Okna"

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu Okna 8. OKNA Obsah 8. OKNA 73 OBSAH 73 8.1 UKLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 76 8.2 NAČÍTÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 77 8.3 VLASTNOSTI OKEN 77 8.3.1 VLASTNOSTI ZÁLOŽKOVÉHO OKNA 78 8.4 VOLBA OKNA 78 8.5 ZRUŠENÍ OKNA 79

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod.

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. Statistika Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. 1. Spuštění modulu Statistika 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Statistika

Více

AutoCAD výstup výkresu

AutoCAD výstup výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD výstup výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 1. Výstup z AutoCADu Výklad: Výstup z programu AutoCAD je možný několika různými způsoby. Základní rozdělení je na výstup

Více

SCHÉMA aplikace ObčanServer

SCHÉMA aplikace ObčanServer SCHÉMA aplikace ObčanServer záložka prohlížeče pro Občanserver erb a název obce odkaz na stránky fy DIGIS PŘEHLEDKA zobrazení místa na mapě v rámci celého území, tlačítka pro práci s mapou informace, měření,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0029 VY_32_INOVACE_28-10 Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, České Budějovice

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ 1 OBSAH Instalace 3 Přihlášení 4 Trh 5 Symboly 4 Graf 6 Vlastnosti grafu 7 Nový pokyn okamžitá realizace 7 Nový pokyn čekající 8

Více

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113 Rotační součástka Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Prezentace... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Menu a panely nástrojů... Vytvoření prvního snímku... Nový snímek... 7 Úprava objektu...

Více

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG)

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) I. Instalace TV DIGITAL OnGuide Pokud máte aplikaci TVCenter 6 nainstalovanou z originálního CD, vložte tento disk do mechaniky Vašeho PC a počkejte

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

ArchiCAD učební text I.

ArchiCAD učební text I. ArchiCAD učební text I. ICT 2. ROČNÍK Ing. Petra Chytilová, Ing. Jitka Šenková, Ing. Kamil Šoupal Projekt realizovala: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Vyškov 2012-2015

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojení pomocí protokolu PPPoE.

Více

NFZ22E-20. Panel Dokumenty

NFZ22E-20. Panel Dokumenty Panel Dokumenty Pro zjednoudušení práce s dokumenty slouží panel "dokumenty" s ikonou se žlutou složkou. Umožňuje náhled na dokumenty bez nutnosti otevřít je. Funguje to podobně jako panel značek, stačí

Více

IDEA Corbel 5. Uživatelská příručka

IDEA Corbel 5. Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Corbel IDEA Corbel 5 Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Corbel Obsah 1.1 Požadavky programu... 3 1.2 Pokyny k instalaci programu... 3 2 Základní pojmy... 4 3 Ovládání...

Více

Etapa I první kontakt

Etapa I první kontakt Průvodce pro používání webových stránek www.doczech.pl Níže najdete základní informace, které Vám umožní začít používat naše webové stránky. I. První kontakt II. Vytvoření uživatelského účtu III. Přidání

Více

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 20.5.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 20.5.2014 2 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Modul Zásoby IQ sestavy a jejich

Více

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

Uživatelské prostředí MS Office 2007

Uživatelské prostředí MS Office 2007 Uživatelské prostředí MS Office 2007 Obsah kapitoly Poznámka Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Pojmy k zapamatování Úvod V této kapitole se naučíte pracovat s novým uživatelským prostředím MS Office

Více

Mzdové dokumenty propojení Ms Word, OOD

Mzdové dokumenty propojení Ms Word, OOD Mzdové dokumenty propojení Ms Word, OOD Tato funkce umožňuje komunikaci mezi programem Premier, v němž má uživatel data a produkty Ms Word a OpenOffice. Pokud chcete využít Vaši stávající pracovní smlouvu

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 1 Úvod do Visia 2003 15 Visio se představuje 16 Výchozí podmínky 16 Spuštění a ukončení Visia 18 Způsoby spuštění Visia 18 Ukončení práce s Visiem

Více

PREZENTACE 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU

PREZENTACE 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU Standardní pozadí snímků má bílou barvu. S pozadím snímků si můžete trochu pohrát. Pozadí může být jednobarevné, přechodové, vzorované, na pozadí může být umístěn libovolný obrázek

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

Zemětřesení a sopečná činnost

Zemětřesení a sopečná činnost Zemětřesení a sopečná činnost V tomto cvičení vytvoříte interaktivní webovou mapu, která bude zobrazovat výskyt zemětřesení a sopečné činnosti a dávat je do souvislosti s hranicemi litosférických desek.

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku.

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Maskování obrázků Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Co se naučíte V tomto kurzu se naučíte vytvořit

Více

Vizualizace v ArConu (3.část) Ostatní

Vizualizace v ArConu (3.část) Ostatní Vizualizace v ArConu (3.část) Ostatní Už víte jak nastavit světla, textury a materiály. Stále však existují možnosti, jak výsledný efekt vizualizace vylepšit. Nastavení pohledu Stejně důležité jako nastavení

Více

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor 1.1.1 GRAF Vhodným doplněním textů a tabulek jsou grafy. Graf je v podstatě obrázek graficky zobrazující hodnoty údajů z tabulky. Je vhodným objektem pro porovnávání údajů a jejich analýzu. Graf můžeme

Více

Word základní ovládání a práce v programu I.

Word základní ovládání a práce v programu I. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a 1. a 2. Ing. Andrea komunikační (podle oboru Duben 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

Vypracoval: Jiří Němeček, produktový manažer KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432 CZ 280 94 Kolín a IV. Konfigurátor KNS

Vypracoval: Jiří Němeček, produktový manažer KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432 CZ 280 94 Kolín a IV. Konfigurátor KNS Konfigurátor KNS Cílem programu je poskytnout zákazníkovi větší komfort při práci s výrobky firmy KOPOS. Program pracuje s výrobky produktového portfolia kabelových nosných systémů. Je velmi intuitivní,

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o. verze 0.1 Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012 VARIANT plus s.r.o. strana 1 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 2. Hlavní okno aplikace... 4 2.1. Menu

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek

Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek 5 Práce s listy Nastavení vzhledu listu Nastavení zobrazení listu Tisk Další možnosti tisku Microsoft Excel 2010 Rychle hotovo! Práce s listy List sešitu je podobný

Více

Desktopová aplikace pro tvorbu kartografických výstupů

Desktopová aplikace pro tvorbu kartografických výstupů Desktopová aplikace pro tvorbu kartografických výstupů Manuál na tvorbu kartografického výstupu 1. Aplikace po startu 2. Přiblížení na zájmovou oblast www.omapy.cz 3. Přepnutí mód aplikace na editaci www.omapy.cz

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Operační systém a textový editor,

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih Po prvním spuštění Aplikace založení databází... 2 Založení prefixu, číslování záznamů... 7 Popis navigačních tlačítek... 8 Založení nového záznamu městské knihy...

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 95 46 26 Model Hyper Pen 8000 firmy Aiptek představuje grafický (kreslící) tablet za velice výhodnou cenu pro použití v domácích kancelářích, který znamená kompletní řešení zpracování

Více

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1 Novinky v programu LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010 Newsletter Verze 7 Strana 1 OBSAH NOVÉ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 4 Úvodní strana... 4 Správa zakázek... 5 Centrum zakázky... 6 Zadávání prvků... 7 SPRÁVA ZAKÁZEK...

Více

ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application

ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application Přehled Vítejte v elektronickém obchodě Moeller, přístup do systému je ze stránky na adrese www.eshop.moeller.cz, kde budete muset zadat jméno uživatele

Více

Up & Down Opce. Manuál. Obsah

Up & Down Opce. Manuál. Obsah Up & Down Opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 3 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 3 2.2 Market Watch... 4 2.3 Click & Trade okno... 7 2.4 Okno Obchodního portfolia...

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Příručka pro aplikaci KSnapshot

Příručka pro aplikaci KSnapshot Richard J. Moore Robert L. McCormick Brad Hards Kontrolor: Lauri Watts Vývojář: Richard J Moore Vývojář: Matthias Ettrich Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Použití KSnapshot 6 2.1 Spuštění KSnapshot.....................................

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Informace o nové úpravě systému ASJA (leden 2015)

Informace o nové úpravě systému ASJA (leden 2015) Informace o nové úpravě systému ASJA (leden 2015) 1. V hlavním (prostředním) sloupci systému ASJA je výčet jednotlivých oblastí, ve kterých probíhá vzdělávání JA, a to: CIVILNÍ SOUDNICTVÍ TRESTNÍ SOUDNICTVÍ

Více

Dynafleet online Balíček Mapa a sledování (aktuální a historické polohy)

Dynafleet online Balíček Mapa a sledování (aktuální a historické polohy) Dynafleet online Balíček Mapa a sledování (aktuální a historické polohy) Verze 2013.1.1 www.dynafleetonline.com strana 1 / 11 Obsah dokumentu (kliknutím myši na téma z obsahu vás dokument automaticky posune

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

Zpracoval Datum Verze Popis změn

Zpracoval Datum Verze Popis změn Uživatelský manuál Zpracoval Datum Verze Popis změn Grant Avakjan 29.09.2010 1.0 Vytvoření manuálu Grant Avakjan 14.10.2010 2.0 Aktualizace dokumentu Aleš Danda 2. 8. 2011 2.1 Aktualizace dokumentu popis

Více

Příprava 3D tisku tvorba výkresu z modelu v SolidWorks 3D tisk výkres SolidWorks. Ing. Richard Němec, 2012

Příprava 3D tisku tvorba výkresu z modelu v SolidWorks 3D tisk výkres SolidWorks. Ing. Richard Němec, 2012 Příprava 3D tisku tvorba výkresu z modelu v SolidWorks 3D tisk výkres SolidWorks Ing. Richard Němec, 2012 Zadání úlohy Součást Rohatka_100 byla namodelována v SolidWorks podle skicy (rukou kresleného náčrtku).

Více

PREZENTACE MS POWERPOINT

PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE Prezentace Je sdělování informací pomocí slovních i vizuálních (obrazových) prostředků. Počítačová prezentace Jedna z moderních forem sdělování informaci. Programy pro

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky Přihlášky uchazečů 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů 2. Popis obrazovky 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Export do CSV 2.4. Hlavní seznam přihlášek uchazečů 2.5. Založení nové přihlášky

Více

OBSAH 1. Google Picasa...3 2. Používání programu Picasa...6 2.1 Organizování fotografií...8 2.2 Vyhledávání...8 2.3 Úprava fotografií...9 2.

OBSAH 1. Google Picasa...3 2. Používání programu Picasa...6 2.1 Organizování fotografií...8 2.2 Vyhledávání...8 2.3 Úprava fotografií...9 2. Digitální fotoalbum OBSAH 1. Google Picasa...3 2. Používání programu Picasa...6 2.1 Organizování fotografií...8 2.2 Vyhledávání...8 2.3 Úprava fotografií...9 2.4 Tisk fotografií...10 2.5 Webové album...11

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

Kubatury komunikace 4

Kubatury komunikace 4 AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253 Kubatury komunikace 4 Uživatelský manuál obsah Kapitola Stránka 1 Instalace 2 2 První

Více

Bible Quote 6.5 Okno programu

Bible Quote 6.5 Okno programu Bible Quote 6.5 Program Bible Quote patří mezi mnohé volně šiřitelé biblické programy, ale má jistá specifika. Ve verzi 6,5 se jedná o beta verzi, která je již zřejmě konečná. (Bohužel díky velmi nesnadnému

Více

Prezentace. Prezentace. 6. InDesign obtékání textu, zarovnání. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 14. 11. 2012. www.isspolygr.cz

Prezentace. Prezentace. 6. InDesign obtékání textu, zarovnání. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 14. 11. 2012. www.isspolygr.cz 6. InDesign obtékání textu, zarovnání www.isspolygr.cz Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 14. 11. 2012 Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces

Více

Asset Management Suite. RBroker. User Manual. Date: září 19, 2013. 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8

Asset Management Suite. RBroker. User Manual. Date: září 19, 2013. 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8 Asset Management Suite User Manual Date: září 19, 2013 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8 Table of Contents 1 Úvod... 3 2 Podporované prohlížeče... 3 3 Přihlášení... 3 4 Jazyk aplikace... 4 5 Aplikace... 4

Více