Rozvodnice design verze 3.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvodnice design verze 3.1"

Transkript

1 Rozvodnice design verze 3.1 (rozvodnice Opale, Pragma a Kaedra) Leden

2 Úvod Program Rozvodnice design je určen pro rychlý návrh a specifikaci rozvodnic MiniOpale, MiniPragma, Pragma a Kaedra Popis rozvodnic Rozvodnice MiniOpale se používají pro zakrytí, příp. zaplombování malého počtu modulárních přístrojů Rozvodnice Pragma se používají především pro umístění a propojení modulárních přístrojů koncových rozvodů Rozvodnice Kaedra splňují tři základní funkce elektrické instalace - rozvod elektrické energie (instalace modulárních přístrojů pro jištění, ochranu a ovládání obvodů, časové programování, signalizace a měření) - napájení (instalace průmyslových vidlic a zásuvek pro napájení přístrojů pro zásuvkové rozvodnice) - ovládání přístrojů (možnost instalace tlačítka nouzového zastavení přímo přístupné z čelní strany) 2

3 Návrh rozvodnice Instalace a spuštění aplikace Rozvodnice design verze 3.1 Volba řady rozvodnice rozvodnice Pragma rozvodnice Kaedra Volba přístrojů pro návrh rozvodnice jedním z 5 způsobů 1. Rychlá volba 2. Elektronický katalog 3. Oblíbené přístupy 4. Předkonfigurovatelná montáž 5. Uživatelský katalog Automatický návrh rozvodnice (pomocí průvodce volbou rozvodnice) Nástroje pro úpravu návrhu Výsledky Export výsledků (čelní pohled, objednací čísla) Tisk (čelní pohled, montážní dokument, výsledky) Kopírování (čelního pohledu, montážního dokumentu, výsledků) 3

4 Spuštění aplikace Rozvodnice design Spuštění aplikace Na ploše klikněte na menu Start zvolte Programy a ve zobrazeném seznamu vyhledejte Rozvodnice design =S= pro spuštění aplikace pro návrh rozvodnic Po nainstalování aplikace se na ploše objeví následující ikony pro spuštění programu. - konfigurátor pro návrh rozvodnice Pragma a Kaedra - konfigurátor pro návrh rozváděče Prisma plus (manuál neobsahuje popis této aplikace) - editor štítků pro editování, tvorbu a tisk štítků pro popis přístrojů v rozvodnicích a rozváděčích (manuál neobsahuje popis této aplikace) 5

5 Spuštění aplikace Rozvodnice design Spuštění aplikace Spusťte aplikaci Rozvodnici design a zadejte základní parametry pro rozvodnici v úvodním okně aplikace Zadejte hodnotu jmenovitého proudu rozvodnice Stupeň krytí IP Zvolte požadovanou řadu rozvodnic pro lepší pochopení jednotlivých typů použijte náš katalog nebo stručný popis na následujících dvou stranách 6

6 Volba typu rozvodnice Modul Pragma Rozvodnice do 36 modulů - MiniOpale - IP30, povrchová montáž bez dveří - Mini Pragma - IP40, povrchová i zapuštěná montáž, průhledné nebo plné dveře Rozvodnice Pragma Rozvodnice 13 modulů - IP30, bez dveří, povrchová i zapuštěná montáž - IP40, s dveřmi, povrchová i zapuštěná montáž Rozvodnice 18 modulů - IP30, bez dveří, povrchová i zapuštěná montáž - IP40, s dveřmi, povrchová i zapuštěná montáž Rozvodnice 24 modulů - IP30, bez dveří, povrchová i zapuštěná montáž - IP40, s dveřmi, povrchová i zapuštěná montáž Rozhraní - IP30, bez dveří, povrchová i zapuštěná montáž - IP40, s dveřmi, povrchová i zapuštěná montáž 7

7 Volba typu rozvodnice Modul Kaedra Rozvodnice Kaedra IP65, povrchová nebo zapuštěná montáž, do 72 modulů (po 18 mm) Rozvodnice Mini rozvodnice pro modulární přístroje Zásuvkové rozvodnice se svislým rozhranním Rozhraní zásuvkových rozvodnic Zásuvkové rozvodnice Víceúčelové rozvodnice 8

8 Volba přístrojů 1.Rychlá volba (volba) Použijte klávesu F9 nebo v menu Výrobky zvolte příkaz Rychlá volba přístrojů... Zobrazí se dialogové okno Volba přístroje a zařízení. V záložce Všeobecně klikněte na Produktové značky. Otevře se záložka Volba přístrojů a zařízení ve které můžete vyhledávat přístroj ve zobrazené stromové struktuře nebo můžete využít pole Hledání: umístěné v horní části okna (pro vyhledání nezapomeňte kliknout na ). Přístroj můžete hledat podle části názvu nebo objednacího čísla. Po zvolení prvku ve stromové struktuře se zobrazí v dolní části okna Foto, Popis a Technická dokumentace k přístroji (katalogový list ve formátu.pdf) 9

9 Volba přístrojů 1.Rychlá volba (volba) Klikněte dvojitě na zvolený přístroj zobrazí se dialogové okno pro daný přístroj, ve kterém provedete přesnou specifikaci přístroje, jeho doplňků a příslušenství. Výsledkem je seznam objednacích čísel, počet kusů a popis přístrojů), který je zobrazen v oblasti Zvolené přístroje v levé části okna programu 10

10 Volba přístrojů 2.Elektronický katalog (volba) Použijte klávesu Shift+F9 nebo v menu Výrobky zvolte příkaz Elektronický katalog... Zobrazí se Elektronický katalog. Ve stromové struktuře můžete vyhledávat přístroj nebo můžete využít pole Hledat: umístěné v horní části okna. Přístroj můžete hledat podle části názvu nebo objednacího čísla. Po zvolení prvku ve stromové struktuře nebo pomocí hledání se zobrazí v levé části okna Foto, Popis a Technická dokumentace k přístroji (katalogový list ve formátu.pdf) Pro zvolení prvku klikněte dvojitě na Foto přístroje (zařízení) 11

11 Volba přístrojů 2.Elektronický katalog (volba) Klikněte dvojitě na Foto přístroje zobrazíse dialogové okno pro daný přístroj, ve kterém provedete přesnou specifikaci přístroje a jeho příslušenství. Výsledkem je seznam (objednacích čísel, počet kusů, popis přístroje a funkční název), který je zobrazen v oblasti Zvolené přístroje v levé části okna programu 12

12 Volba přístrojů 3.Oblíbené přístupy (zadání) Zadání přístrojů do oblíbených položek V menu Výrobky klikněte na příkaz Oblíbené přístupy. Zobrazí se dialogové okno Oblíbené Správa rychlé volby Přidání nové položky do Kategorie - klikněte na tlačítko Nový v oblasti Kategorie zobrazí se dialogové okno Název - zadejte nový název např. Proudový chránič Domae 13

13 Volba přístrojů 3.Oblíbené přístupy (zadání) Zadání přístrojů do oblíbených položek Kategorie Proudový chránič Domae je přidána V oblasti Zařízení klikněte na Přidat zobrazíse dialogové okno pro Rychlou volbu přístrojů zvolte požadovaný typ proudového chrániče a potvrďte určitý proudový chránič bude přidán do seznamu v oblasti Zařízení. Pro zobrazení detailu zvoleného přístroje klikněte na. Pro odstranění prvku ze seznamu můžete použít příkaz Vymazat z menu Úpravy nebo klávesu Del 14

14 Volba přístrojů 3.Oblíbené přístupy (volba) Volba přístrojů z oblíbených položek V oblasti Kategorie a Zařízení zvolte přístroj, který chcete vložit do rozvodnice a klikněte na tlačítko Přidat do košíku. Pro zobrazení obsahu košíku klikněte na tlačítko Košík 15

15 Volba přístrojů 3.Oblíbené přístupy (volba) Volba přístrojů z oblíbených položek Nakonec potvrďte vaši volbu kliknutím na tlačítko Potvrdit košík Zobrazí se seznam objednacích čísel, počet kusů, popis přístroje a funkční název), který je zobrazen v oblasti Zvolené přístroje v levé části okna programu 16

16 Volba přístrojů 4.Předkonfigurovatelná montáž (zadání) Zadání přístrojů pro předkonfigurovatelnou montáž Pomocí myši ve výkresové oblasti zvolte přístroje z již použitého projektu, které chcete uložit pro použití v dalších projektech V menu Výrobky klikněte na Vytvořit předkonfigurovatelnou montáž. Zobrazí se dialogové okno obsahující stromovou strukturu sestav. Strukturu je možné dělit do kategorií pomocí tlačítek na pravé straně. Klikněte na tlačítko Přidat a zadejte název sestavy. Sestava je tímto přidána do předkonfigurovatelných montáží. 17

17 Volba přístrojů 4.Předkonfigurovatelná montáž (volba) Volba přístrojů z předkonfigurovatelné montáže Zobrazí se okno se zvolenou záložkou Uživatelské sestavy, která obsahuje seznam vložených předkonfigurovatelných montáží (sestav). Zvolte požadovanou sestavu a klikněte na OK okno se uzavře a zvolená sestava je připojena ke kurzoru myši. Pro vymazání sestavy zvolte sestavu a klikněte na Odstranit. 18

18 Volba přístrojů 5.Uživatelský katalog (zadání) Zadání nového přístroje do uživatelského katalogu V menu Výrobky klikněte na Uživatelský katalog. Zobrazí se dialogové okno Uživatelský katalog. Pro přidání nového přístroje do katalogu klikněte na tlačítko Zadat... Zobrazí se dialogové okno pro zadání Výrobce, řady, typu, objednacího čísla a dalších parametrů výrobku 19

19 Volba přístrojů 5.Uživatelský katalog (zadání) Zadání nového přístroje do uživatelského katalogu Klikněte na tlačítko Vytvořit pod kolonkou Výrobce. Otevře se dialogové okno pro zadání nového výrobce, např. Neznámy. Klikněte na OK. Nyní klikněte na další prosvětlené tlačítko Vytvořit pod kolonkou Řada a zadejte název řady (Jističe). Stejným způsobem zadejte název typu výrobku (Modulární). 20

20 Volba přístrojů 5.Uživatelský katalog (zadání) Zadání nového přístroje do uživatelského katalogu Nakonec klikněte na tlačítko Vytvořit v oblasti Objednací číslo. Otevře se dialogové okno pro zadání objednacího čísla přístroje a jeho parametrů (popis, počet kusů, cena, rozměry,...). Pro potvrzení zadaných parametrů klikněte na OK. 21

21 Volba přístrojů 5.Uživatelský katalog (volba) Vložení nového přístroje do uživatelského katalogu V menu Výrobky klikněte na Uživatelský katalog. Zvolte požadovaný výrobek a počet kusů. Potvrďte kliknutím na Přidat. Zvolené výrobky jsou umístěny do oblasti Zvolené přístroje. Následně můžete tyto přístroje umístit do rozvodnice. 22

22 Automatický návrh rozvodnice Rozvodnice Pragma Zadejte všechny požadované přístroje, které chcete vložit do rozvodnice jednou z uvedených voleb (rychlá volba, elektronický katalog,...) Klikněte na klávesu F11 nebo na tlačítko v panelu nástrojů nebo v menu Asistent zvolte Automatický návrh rozvodnice Definujte pořadí, které chcete použít pro umístění přístrojů v rozvodnici (z oblasti Zvolené přístroje nebo ze záložky Zapojení) standardně je pořadí stejné Zobrazí se následující dialogové okno (viz. další strana) ve kterém zvolte záložku s požadovaným typem montáže, zvolte sloupec s vhodným typem rozvodnice a počet řad (rozvodnice, které neodpovídají parametrům zadaným ve vstupním okně stupeň krytí a jmenovitý proud - není možné zvolit) V horní části okna se zobrazí dostupná rezerva rozvodnice v procentech a pořadové číslo rozvodnice 23

23 Automatický návrh rozvodnice Rozvodnice Pragma Nyní zvolte požadovaný typ a velikost rozvodnici s ohledem na způsob montáže pomocí jedné ze záložek : Povrchová montáž Zapuštěná montáž Rozhraní (pro zásuvky) Pokud kliknete na zvolenou rozvodnici, v pravé části okna se automaticky označí přístroje, které je možné do rozvodnice vložit. Můžete zvolit i více než jednu rozvodnici (pokud je následně vložíte do pracovní plochy vedle sebe bude použit vhodný spojovací materiál). V horní části okna je uvedena velikost Rezervy a vedle ní pořadové číslo Rozvodnice (max. můžete použít najednou 4 rozvodnice). Pro ukončení tohoto okna klikněte na tlač ítko Dokonč it 24

24 Automatický návrh rozvodnice Rozvodnice Pragma Zobrazí se záložka Návrh rozvodnice a u ukazatele myši je připojena zvolená rozvodnice. Přesuňte myš do požadovaného bodu vložení a klikněte. Rozvodnice bude umístěna do oblasti. Zobrazení rozvodnice je možné přepínat : Dveře Rozvodnice Rám 25

25 Automatický návrh rozvodnice Rozvodnice Pragma Pokud je velikost rozvodnice větší než velikost pracovní oblasti v Návrhu rozvodnice zobrazí se následující zpráva Klikněte na OK. Zobrazí se dialogové okno Vybrat formát (rámeček). V oblasti formát zvolte větší velikost formátu (A3, A2,...). Ve spodní části okna můžete zvolit jiný typ rámečku a umístění razítka 26

26 Automatický návrh rozvodnice Rozvodnice Kaedra Zadejte všechny požadované přístroje, které chcete vložit do rozvodnice jednou z uvedených voleb (rychlá volba, elektronický katalog,...) Klikněte na klávesu F11 nebo na tlačítko v panelu nástrojů nebo v menu Asistent zvolte Automatický návrh rozvodnice Definujte pořadí, které chcete použít pro umístění přístrojů v rozvodnici (z oblasti Zvolené přístroje nebo ze záložky Zapojení) standardně je pořadí stejné Zobrazí se následující dialogové okno (viz. další strana) ve kterém zvolte záložku s požadovaným typem rozvodnice (modulární, zásuvková nebo rozhraní), zvolte sloupec s vhodným typem rozvodnice a rozměry (rozvodnice, které neodpovídají parametrům zadaným ve vstupním okně stupeň krytí a jmenovitý proud - není možné zvolit) V horní části okna se zobrazí dostupná rezerva rozvodnice v procentech a pořadové číslo rozvodnice 27

27 Automatický návrh rozvodnice Rozvodnice Kaedra Nyní zvolte požadovanou rozvodnici nebo rozhraní pro umístění přístrojů (v našem případě jde o modulární přístroje a zásuvky). Pokud kliknete na zvolenou rozvodnici, v pravé části okna se automaticky označí přístroje, které je možné do rozvodnice vložit. Můžete zvolit i více než jednu rozvodnici (max. 4). Nezapomeňte, že pokud chcete spojit dvě rozvodnice dohromady, musí mít stejný rozměr. V horní části okna je uvedena velikost Rezervy a vedle ní pořadové číslo Rozvodnice. Pro zadání další rozvodnice klikněte na tlačítko Další 28

28 Automatický návrh rozvodnice Rozvodnice Kaedra Více rozvodnic se automaticky volí pouze v případě, že velikost zvolené rozvodnice je nedostatečná pro vložení vámi zadaných přístrojů do jedné rozvodnice. Zobrazí se stejné okno jako v předešlém případě, pouze pořadové číslo rozvodnice je 2, změnila se také rezerva (75%). Zvolte druhou rozvodnici tak, aby byly označeny všechny zbylé přístroje a klikněte na tlačítko Dokončit. 29

29 Automatický návrh rozvodnice Rozvodnice Kaedra Zobrazí se záložka Návrh rozvodnice a u ukazatele myši je připojena zvolená první rozvodnice. Přesuňte myš do požadovaného bodu vložení a klikněte. Rozvodnice bude umístěna do oblasti. Druhou rozvodnici umístěte nad nebo vedle první rozvodnice. Objeví se spojovací bod a do seznamu materiálu se automaticky vloží potřebná spojovací sada. Zobrazení rozvodnice je možné přepínat mezi Zavřené dveře Otevřené dveře Rám 30

30 Nástroje pro úpravu návrhu Popis přístrojů v oblasti Zvolené přístroje V záhlaví je uvedena celková šířka v modulech všech zadaných přístrojů Modulární přístroje Multi 9 (16 mm) U každého přístroje může být zobrazen funkční název (FA1, FA2,...), popis (C60N jistič 3P...,...) a šířka modulárního přístroje v mm (1 mod, 3 mod,...) Postup jak zobrazit funkční název naleznete na další straně 31

31 Nástroje pro úpravu návrhu Popis přístrojů v oblasti Zvolené přístroje Pro automatické doplnění funkčních názvů zvolte v menu Asistent příkaz Automatické generování funkčních názvů. Názvy budou doplněny podle přednastavených hodnot Pro úpravu přednastavených hodnot klikněte v menu Parametry na Funkční názvy (nastavení). V otevřeném okně můžete provádět změnu nastavení pro jednotlivé prvky instalace. 32

32 Nástroje pro úpravu návrhu Úprava zvoleného přístroje Pokud si přejete již zvolený přístroj v oblasti Zvolené přístroje upravit stačí dvojitě kliknout na tento přístroj. Otevře se dialogové okno pro jeho úpravu nebo v menu Úpravy klikněte na příkaz Upravit přístroj (není možné měnit tímto způsobem počet kusů). Kopírování, vkládání a mazání přístrojů (zařízení) Již umístěné přístroje lze kopírovat, vkládat nebo mazat v oblasti Zvolené přístroje. Pro tyto úpravy můžete využít běžných klávesových zkratek z Windows nebo využít příkazů z menu Úpravy. Popis přístroje Slouží pro úpravu popisu přístroje zobrazeného v oblasti Zvolené přístroje. Zvolte přístroj a v menu Úpravy klikněte na Popis přístroje. Zobrazí se dialogové okno Popis přístroje, ve kterém můžete upravit popis. Ve spodní části okna je zobrazen seznam objednacích čísel, ze kterých se přístroj skládá. Upravený popis bude uveden v oblasti Zvolené přístroje a v Montážním dokumentu. 33

33 Nástroje pro úpravu návrhu Změna formátu (rámečku) strany Pokud je velikost rozvodnice větší než velikost pracovní oblasti v Návrhu rozvodnice musíte změnit velikost formátu pomocí příkazu Formát (rámeček)... v menu Parametry Zobrazí se dialogové okno Vybrat formát (rámeček). V oblasti formát zvolte větší velikost formátu (A3, A2,...). Ve spodní části okna můžete zvolit jiný typ rámečku a razítka 34

34 Nástroje pro úpravu návrhu Grafická kontrola rozmístění V menu Parametry zvolte Grafická kontrola rozmístění pro možnost aktivace pomocníka pro umístění přístrojů nebo pro kontrolu volného místa pro připojení a propojení přístrojů (zadáte minimální svislý prostor mezi 2 přístroji v mm) Automatické ukládání projektu V menu Parametry zvolte Automatické ukládání pro možnost aktivace automatického ukládání zatrhněte požadovanou volbu a zadejte interval v minutách pro automatické ukládání 35

35 Nástroje pro úpravu návrhu Způsob montáže přístrojů do rozvodnice zadejte způsob montáže (umístění) přístrojů v rozvodnici - Svisle (shora dolů nebo zespodu nahoru) - Vodorovně (zleva doprava nebo zprava doleva) 36

36 Nástroje pro úpravu návrhu Odstranit z rozvodnice Pokud máte již rozvodnici včetně všech přístrojů nakreslenou a přejete si některé přístroje (změnit parametry, např. počet pólů, char.,...) nebo rozvodnici (např. velikost,...) upravit, zvolte pomocí myši požadovaný prvek a v menu výrobky klikněte na příkaz Odstranit z rozvodnice nebo klikněte na tlačítko v panelu nástrojů. Zvolený prvek (y) bude přesunut z oblasti Návrh rozvodnice do oblasti Zvolené přístroje zde můžete dvojitým kliknutím na prvek provést úpravu a pomocí myši jej přesunout jej přesunout zpět do oblasti Návrh rozvodnice Kliknutím na právé tlačítko myši se zobrazí podmenu 37

37 Výsledky export do dalších aplikací Záložka Výsledky (Objednací číslo, počet, výrobek) Záložka Montážní dokument (Objednací číslo, výrobek, popis, funkční název, rozvodnice, lišty,...) Záložka Návrh rozvodnice (obsahuje čelní pohled na rozvodnici) Tyto výsledky můžete označit pomocí myši a kláves Shift nebo Ctrl zkopírovat (Ctrl+C) a vložit (Ctrl+V) do programu Excel nebo Word 38

38 Výsledky export z programu V menu Soubor zvolte Export objednacích čísel... Bude exportován seznam materiálu uvedený v záložce Výsledky ve formátu.txt Pro provedení cenové nabídky použijte náš Elektronický ceník Ceník SE V tomto případě nesmíte mít zaškrtnutou položku Rozložit objednací čísla v záložce Výsledky. Otevřete Elektronický ceník a vpravo dole klikněte na tlačítko.otevře se dialogové okno Import ze software SE do objednávky. Zaškrtněte políčko Rozvodnice design. Otevře se standardní dialogové okno pro otevření souboru zvolte exportovaný soubor z programu Rozvodnice design (modul Pragma nebo Kaedra) a klikněte na OK. Soubor bude načten a v aplikaci bude k jednotlivým položkám přiřazena cena. V menu Soubor zvolte Export DXF Zobrazí se standardní dialogové okno pro uložení čelního pohledu na rozvodnici ve formátu.dxf (pro další použití v CAD programech) 39

39 Výsledky - tisk V menu Soubor zvolte Tisk Pro tisk je automaticky zvolena záložka, která je v tomto okamžiku v aplikaci vybrána uživatelem - Návrh rozvodnice (čelní pohled na rozvodnici) - Výsledky (seznam materiálu objednací číslo, počet a popis výrobku) - Montážní dokument (seznam materiálu s popisem jeho rozmístění v rozvodnici) Nastavení tisku a Náhled před tiskem je stejný jako v podobných aplikacích pro Windows 40

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka XENIA - systém pro zpracování dokumentů Verze manuálu: 1.0 Verze systému XENIA: 2.30 YDS s.r.o. http://yds.cz http://xenia.cz 2 Obsah Obsah... 3 Předmluva... 5 1. Elektronická archivace...

Více

Program SeleCAD. pro AutoCAD LT a FULL. Instalace a registrace programu

Program SeleCAD. pro AutoCAD LT a FULL. Instalace a registrace programu Program SeleCAD pro AutoCAD LT a FULL Instalace a registrace programu Obsah : Instalace programu SeleCAD 3 AutoCAD plná verze AutoCAD LT Uvolnění aplikace s programu AutoCAD 5 Zobrazení panelu nástrojů

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Program SeleCAD. - modul WIBE (podlahové kanály, kabelové žebříky a žlaby) pro AutoCAD LT a FULL

Program SeleCAD. - modul WIBE (podlahové kanály, kabelové žebříky a žlaby) pro AutoCAD LT a FULL Program SeleCAD - modul WIBE (podlahové kanály, kabelové žebříky a žlaby) pro AutoCAD LT a FULL Obsah příručky : Obsah 2 Úvod 3 Nastavení projektu 4 Katalog 6 Zakreslení a nastavení trasy 11 Zadat křivku

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Asset Management Suite. RBroker. User Manual. Date: září 19, 2013. 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8

Asset Management Suite. RBroker. User Manual. Date: září 19, 2013. 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8 Asset Management Suite User Manual Date: září 19, 2013 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8 Table of Contents 1 Úvod... 3 2 Podporované prohlížeče... 3 3 Přihlášení... 3 4 Jazyk aplikace... 4 5 Aplikace... 4

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

Mzdové dokumenty propojení Ms Word, OOD

Mzdové dokumenty propojení Ms Word, OOD Mzdové dokumenty propojení Ms Word, OOD Tato funkce umožňuje komunikaci mezi programem Premier, v němž má uživatel data a produkty Ms Word a OpenOffice. Pokud chcete využít Vaši stávající pracovní smlouvu

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení

ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení Postup: V hlavním menu zvolte Vyúčtování Všechna nastavení týkající se účtování, jsou pod tímto odkazem, účetní v podstatě nepotřebuje operovat pod jiným odkazem v menu. otevře

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Postup získání licence programu DesignBuilder v4

Postup získání licence programu DesignBuilder v4 Postup získání licence programu DesignBuilder v4 DesignBuilder je tvořen grafickým prostředím propojeným s několika moduly poskytujícími určitou funkci. Budete potřebovat licenci pro každý z modulů, který

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

Aplikace B-SMS plus. 1. Stáhněte si *.zip archiv z webu www.maternacz.com ( sekce Hromadné SMS)

Aplikace B-SMS plus. 1. Stáhněte si *.zip archiv z webu www.maternacz.com ( sekce Hromadné SMS) Aplikace B-SMS plus Úvod B-SMS plus je samostatná SMS aplikace s vlastním adresářem čísel kontaktů. Umožní zákazníkovi rozesílat jednotlivé SMS a navíc umí hromadně odeslat SMS z připraveného csv/txt souboru.

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

Bible Quote 6.5 Okno programu

Bible Quote 6.5 Okno programu Bible Quote 6.5 Program Bible Quote patří mezi mnohé volně šiřitelé biblické programy, ale má jistá specifika. Ve verzi 6,5 se jedná o beta verzi, která je již zřejmě konečná. (Bohužel díky velmi nesnadnému

Více

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Aplikaci spustíte dvojklikem na ikonu s logem ČP Upload zobrazí se následující okno aplikace: Pro

Více

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1 Novinky v programu LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010 Newsletter Verze 7 Strana 1 OBSAH NOVÉ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 4 Úvodní strana... 4 Správa zakázek... 5 Centrum zakázky... 6 Zadávání prvků... 7 SPRÁVA ZAKÁZEK...

Více

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Textový dokument... Popis prostředí... Tvorba dokumentu a jeho základní formátování... Vložení a úprava obrázku... Vložení a úprava tabulky... Vložení

Více

ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application

ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application Přehled Vítejte v elektronickém obchodě Moeller, přístup do systému je ze stránky na adrese www.eshop.moeller.cz, kde budete muset zadat jméno uživatele

Více

Základy rozpočtování s využitím IT

Základy rozpočtování s využitím IT Změny a významné novinky v SW KROS plus 2012/2 Základy rozpočtování s využitím IT ÚRS PRAHA, a.s. VSTUPY: soupisy provedených prací rychlé orientační propočty fakturace přehled prostavěnosti Moduly UKAZATELE

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah:

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru srpen 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Tabulkový procesor Excel Tabulkový procesor

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojení pomocí protokolu PPPoE.

Více

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 -

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 - Aplikace BSMS Uživatelská příručka - 1 - Obsah 1. O aplikaci BSMS... 3 2. Základní předpoklady pro používání BSMS... 3 3. Instalace aplikace... 3 3.1. Samotná instalace... 3 3.2. Možné problémy při instalaci...

Více

Příručka progecad Professional 2013

Příručka progecad Professional 2013 6.2 Upravit Obrázek 58: Nabídka Upravit 27. Zpět Upravit Zpět _u z vrátí zpět poslední operaci Tato funkce je jistě známá z mnoha počítačových aplikací, která vrací zpět poslední operaci. Někde je však

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

8/3 Komunikace mezi aplikacemi MS Office

8/3 Komunikace mezi aplikacemi MS Office MS OFFICE V PŘÍKLADECH část 8, díl 3, kap. 1, str. 1 Všechny příklady v této kapitole jsou k dispozici na CD CD 8/3 Komunikace mezi aplikacemi MS Office 8.3.1 PROPOJENÍ DAT Z EXCELU DO TEXTU VE WORDU NEBO

Více

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce manuál pro vyučující a lokální správce Systém i nformační Studijní SKUPINY OSOB Po přihlášení do SIS v roli Tajemník nebo v roli Učitel zvolíte modul Hledání osob. Tento modul umožňuje vytvořit seznamy

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

FAX 1190L Příručka uživatele programů

FAX 1190L Příručka uživatele programů FAX 1190L Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si pročtěte

Více

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí Tisk výkresu Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte práci se soubory práci s DesignCentrem přenesení bloku z Design Centra do výkresu editace atributů

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 32 ODKAZY A TEXTY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 32 ODKAZY A TEXTY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Radek Havlík [ÚLOHA 32 ODKAZY A TEXTY] 1 CÍL KAPITOLY Cílem této kapitoly je naučit se tvořit odkazy ke strojním součástem, plochám, dílům, sestavám, a práci

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG)

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) I. Instalace TV DIGITAL OnGuide Pokud máte aplikaci TVCenter 6 nainstalovanou z originálního CD, vložte tento disk do mechaniky Vašeho PC a počkejte

Více

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Leden 2012 1. Přehled sestav MS Excel v Portálu farmáře Registr půdy (LPIS) a Data ke stažení LPIS umožňuje na záložce

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace 1. Terminálová aplikace Kartový systém Harrachov Card sestává ze 3 částí: - Veřejných webových stránek na adrese www.harrachovcard.cz, kde mohou zákazníci i poskytovatelé najít informace o systému, zobrazit

Více

Up & Down Opce. Manuál. Obsah

Up & Down Opce. Manuál. Obsah Up & Down Opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 3 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 3 2.2 Market Watch... 4 2.3 Click & Trade okno... 7 2.4 Okno Obchodního portfolia...

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

program PSReader v3.x

program PSReader v3.x Manuál program PSReader v3.x pro konfiguraci a správu přístupového systému (PS) BIS/DALLAS Obsah: 1. Obsluha přístupového systému (PS) pomocí PC... str. 2 1.1. Zvolení metody vyčítání... str. 2 1.2. První

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů,

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, sloučení dokumentů Sekretářka společnosti Naše Zahrada napsala článek věnovaný kompostování a nechala jej zkontrolovat majitelce společnosti.

Více

AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253.

AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253. AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253 DS Strojař 1 Uživatelský manuál obsah Kapitola Stránka 1 Instalace 2 2 Nastavení 3

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Použití aplikace Business Contact Manager v sadě Microsoft Office Obsah Import sestavy aplikace Business Contact Manager do aplikace Excel...

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Zpracoval Datum Verze Popis změn

Zpracoval Datum Verze Popis změn Uživatelský manuál Zpracoval Datum Verze Popis změn Grant Avakjan 29.09.2010 1.0 Vytvoření manuálu Grant Avakjan 14.10.2010 2.0 Aktualizace dokumentu Aleš Danda 2. 8. 2011 2.1 Aktualizace dokumentu popis

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Elektronická příručka navrhování interiéru

Elektronická příručka navrhování interiéru Elektronická příručka navrhování interiéru Verze: 1.0 Název: CZ_navrhování_interiéru_V1.PDF Témata: 1 Úvod...2 2 Funkce navrhování interiéru...2 2.1 Spustit navrhování interiéru...2 2.2 Definovat stěnu...3

Více

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Prezentace... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Menu a panely nástrojů... Vytvoření prvního snímku... Nový snímek... 7 Úprava objektu...

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů a instalace certifikátu pomocí programu PostSignum Tool Plus na čipové kartě, USB tokenu verze 1.0.0 Uživatelská dokumentace Březen 2010 Strana 1 (celkem

Více

PREZENTACE 1.22 HYPERTEXTOVÉ ODKAZY

PREZENTACE 1.22 HYPERTEXTOVÉ ODKAZY 1.22 HYPERTEXTOVÉ ODKAZY Při práci s prezentací bývá v některých případech vhodné vzájemně propojit snímky prezentace tak, abychom se mohli pohybovat nejen o snímek vpřed a vzad, ale i tzv. na přeskáčku.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Newsletter LogiKal 8.1

Newsletter LogiKal 8.1 Newsletter LogiKal 8.1 2013 by ORGADATA AG Všechna práva vyhrazena. Jakékoli rozmnožování této přiručky bude postihováno. Práva na tuto dokumentaci náleží ORGADATA Software-Dienstleistungen AG, Leer. Vydal:

Více

Informační manuál PŘIPOJENÍ K WIFI ČZU (zaměstnanci)

Informační manuál PŘIPOJENÍ K WIFI ČZU (zaměstnanci) Informační manuál PŘIPOJENÍ K WIFI ČZU (zaměstnanci) ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Středisko správy HW a SW 1 Nastavení hesla v Intranetu Po přihlášení do intranetu klikněte na Personália

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

1. Instalace programu LUPA

1. Instalace programu LUPA 1. Instalace programu LUPA Do CD mechaniky počítače vložte instalační CD. Objeví se tabulka, v níž instalaci spusťte kliknutím na řádek Instalace programu Lupa. Úvodní obrazovku s logem programu je nutno

Více

SharePoint Vysoká škola zdravotnická, Duškova 7, Praha 5. Školní informační portál 1/7. Přihlášení k portálu

SharePoint Vysoká škola zdravotnická, Duškova 7, Praha 5. Školní informační portál 1/7. Přihlášení k portálu Školní informační portál Přihlášení k portálu... 1 Přihlášení k volitelným předmětům... 3 Použití a oprávnění jednotlivých knihoven na stránkách studijních skupin... 4 Vložení dokumentu do knihovny...

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 2.2.1 Klávesové zkratky... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor / Moduly... 3 3.1.2 Menu Soubor / Původní díl...

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

Základní orientace v MS Excel

Základní orientace v MS Excel Základní orientace v MS Excel Umíte-li ovládat textový editor MS Word, nebude Vám činit žádné potíže ovládání programu MS Excel. Panel nabídek, panel nástrojů, posuvníky, to všechno již znáte. Jen pracovní

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Mozilla Firefox. obsah 1/10. Kompletní průvodce programem

Mozilla Firefox. obsah 1/10. Kompletní průvodce programem 1/10 Mozilla Firefox víc než pouhý prohlížeč Prohlížeč Mozilla Firefox je známý svou spolehlivostí, rychlostí, ochranou soukromí uživatelů a příjemným uživatelským prostředím. Přestože je určen především

Více

Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS

Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS Obsah: 1. Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS... 3 1.1. Postup uživatele při umístění IS ARGIS do zóny důvěryhodných serverů... 3 1.2.

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více