ČAPÍ STOPY. Hostitelská péče. Intuitivní pedagogika. Odlehčovací služby. Stránky dětem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČAPÍ STOPY. Hostitelská péče. Intuitivní pedagogika. Odlehčovací služby. Stránky dětem"

Transkript

1 ČAPÍ STOPY Co a komu nabízíme Intuitivní pedagogika Jak je to s tou náhradkou? Odlehčovací služby Profesionální pěstounství Hostitelská péče Festival sociálních služeb Stránky dětem Sedmé číslo nepravidelníku, vydávaného střediskem Občanského sdružení Salinger Stopou čápa.

2 ÚVODNÍ SLOVO OBSAH Náhradní rodinná péče pomalu ale jistě začíná získávat důvěru veřejnosti. Pomalu ale jistě také stoupá zájem o náhradní rodičovství. Ředitelka Nadačního fondu J&T Marie Oktábcová prezentovala na konci března na půdě poslanecké sněmovny výsledky posledního průzkumu veřejného mínění, které v nás vzbuzují, doufejme ne naivní, optimismus. Tak, jak jsme to již dlouho tušili, se v něm mimo jiné potvrzuje, že pěstouni se nebojí pečovat o děti se zdravotními omezeními a riziky. Pěstounská péče na přechodnou dobu také nachází své příznivce. Na půdě výborů se živě diskutuje o odměně pěstouna (ne)náležející prarodičům a finančních zdrojích na služby stávajícím náhradním rodinám. Držme palce, ať to všechno dopadne ve prospěch a v zájmu dětí. Co a komu nabízíme 2 Intuitivní pedagogika.. 3 Jak je to s tou náhradkou. 5 Odlehčovací služby Profesionální pěstounství.. 10 Hostitelská péče 12 Zprávy z NRP. 15 Festival sociálních služeb.. 16 Stránky dětem. 17 Kontakty To přeje svým klientům a hlavně všem dětem Stopa čápa ~ 1 ~

3 NAŠE PROGRAMY Supervize rodiny Individuální psychologická práce s dítětem Asistovaný kontakt dítěte v NRP s původní rodinou Poradenství ve věcech sociálně právní ochrany dětí a zejména náhradní rodinné výchovy. Kluby pěstounů v Královéhradeckém kraji Provázení rodiny Přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči na převzetí dítěte Workshopy Víkendová setkání Odlehčovací služby PRO KOHO TU JSME Zájemci o náhradní rodinnou péči Žadatelé o náhradní rodinnou péči Rodiny s dítětem v náhradní rodinné péči Studenti, veřejnost a organizace působící v oblasti NRP ~ 2 ~

4 INTUITIVNÍ PEDAGOGIKA Co je to intuitivní pedagogika Čas od času se v pedagogice objevují různé nové alternativní trendy. Některé se osvědčí a zavedou, některé se osvědčí a nezavedou, některé zmizí v propadlišti dějin více méně nepovšimnuty. Čím to je? Málokdy jsou vyhovující pro děti, rodiče i pedagogy a zároveň finančně udržitelné. Zhruba před čtyřiceti lety se ve Švédsku zrodil směr intuitivní pedagogika. Na svět mu pomohl jeho autor Pär Ahlbom. Je zcela běžné, že se děti na první třídu základní školy těší. Bohužel je také snad ještě běžnější, že jejich zájem postupem času značně upadá, až se zcvrkne v lepším případě na jeden až dva předměty, v horším na pouhou povinnost. Přitom člověk je od přírody zvídavý tvor a představíme-li si, že by děti skutečně chodily do školy rády a vzdělávaly se dobrovolně, myslím si, že by minimálně ubylo slz nad domácími úkoly a pětkami. Nápad pana Ahlboma mě zaujal. Vychází sice z Waldorfské školy, ale posouvá její ideje ještě dále. Nejdříve začal zkoumat typické dětské hry, které všichni známe napříč národy i generacemi (na honěnou, na schovávanou, na slepou bábu ). Co je na nich tak úžasného, že se v téměř nezměněné podobě dochovávají mezi dětmi už staletí? Jedním znakem, který je všechny spojuje, je volnost a pohyb. Přesný opak toho, co vyznává klasický způsob školní výchovy. Dítě se do ničeho nenutí, pedagog ho musí zaujmout na tolik, aby se chtělo učit nové věci. Pokud tomu tak není, chyba je v učiteli. První čtyři roky se věnují rozvoji smyslové pozornosti a intuice. I příchod do školy je součást výuky. Děti vystupují na zastávce autobusu a všechny absolvují zbytek cesty pěšky. Během cesty mají možnost se bavit tak dlouho, dokud si nestihnou sdělit všechny zajímavosti, kterými by jinak mohly rušit vyučování. Stane-li se, že některé dítě do školy nedorazí, protože zrovna dnes je pro něj důležitější jet do města, nebere se to jako neomluvená absence, žák musí pouze vyprávět, co zajímavého tam zažil. Pokud se něco podobného opakuje, škola začíná řešit, proč tomu tak je a první, koho se ptá, je právě pedagog. Učitel sice má připravený program, pokud se ale děti rozhodnou věnovat něčemu jinému, bude je v tom podporovat. Jeho úkolem je podnítit zvědavost. Nezáleží už tolik na tom, jestli to zrovna dnes bude fyzika nebo hudební výchova. ~ 3 ~

5 Osobnost pedagoga Tento styl výuky není samozřejmě pro každého. Ona ale ani pedagogika není pro každého. Je to velice náročné a zodpovědné povolání. Učitel má velkou moc ukázat dětem svět plný podivuhodných zajímavostí, anebo v nich docela ubít jakoukoli zvědavost. Může zásadně ovlivnit jejich start do života, zájem o vědu, sport nebo umění a tím i volbu povolání. Bohužel se ale často stává, že se celá pedagogika smrskne na jedna plus jedna jsou dvě a tady moje práce končí. Pedagogická fakulta a humanitní obory vůbec se stávají sběrnami studentů, kteří neuspěli jinde, ale rádi by dostali titul. Někteří se oboru nikdy věnovat nebudou, někteří sice ano, ale jen napůl. Vím, že existují učitelé, kteří opravdu děti vychovávají, neustále nalézají způsoby jak je zaujmout, jak je zábavně vzdělávat a kteří by tento směr ustáli. No jo ale fungovalo by to u nás? Jako typickou Češku mě jako první napadají důvody, pro které by to určitě nešlo. Nechám je tentokrát stranou a budu se raději zabývat těmi, které jsou pro. Tradiční způsob výuky, zejména na základních školách, volá po inovaci. Seznam historických dat, literárních autorů a zemědělství na Uralu mě nudilo tehdy a nudí mě i teď. Odporem ke vzdělání nebo nedostatkem inteligence to, troufám si říct, nebude (mám za sebou úspěšně maturitu na gymnáziu, vyšší odbornou i vysokou školu a stále si vzdělání doplňuji). Většina z nás ví, kdo napsal Babičku. Tak, jako mnoho jiných jsem ji povinně přečetla někdy mezi 12. a 14. rokem, pečlivě jsem si tehdy do čtenářského deníku zaznamenala děj knihy, kdy se narodila Božena Němcová a co dalšího ještě napsala. Knihu jsem odevzdala do knihovny a už nikdy jsem se k ní ani k jiné literatuře Němcové nevrátila. Kolik dětí zajímají vzpomínky staré ženy na dětství? Stojím si za tím, že tato kniha je vhodná pro mnohem starší, než pubertální čtenáře. Za to o přestávkách a volných chvílích nás zajímalo úplně jiné čtení, o tom jsme si ale s učiteli nikdy nepovídali. Jistě je třeba nabýt určité penzum znalostí, o které je pak možné se opírat, je ale cesta, kterou jsme zvolili správná? Pomoc škola mě nudí Stále klademe důraz zejména na získávání co největšího počtu informací. Jejich smysl a využitelnost je až druhotná. Být gramotný neznamená pouze znát písmena, ale umět také textu porozumět a pracovat s ním. Je stále více dětí a mladých lidí, kteří sice text umí přečíst, ale zeptáte-li se jich na informace v textu obsažené, odpověď neznají. A přitom právě práce s informacemi je v dnešním světě naprosto nezbytná. ~ 4 ~

6 JAK JE TO S TOU NÁHRADKOU Chci adoptovat dítě, mám šanci? Za svoji praxi jsem se často setkala s domněnkami, že člověk, který chce do své péče dítě, má pramalou šanci na úspěch. Že prochází zbytečným, ponižujícím a drsným výběrem, kterým málo kdo projde. Věřte, že tomu tak ve skutečnosti (zejména pak v Královéhradeckém kraji) není. K čemu výběr? Pokud se rozhodnete pro náhradní rodinnou péči, budou posuzovány zejména následující skutečnosti: Váš zdravotní stav, trestní rejstřík, finanční situace a v neposlední řadě vás čeká odborné psychologické vyšetření. Při čemž ale žádné z kriterií není přehnaně přísné. Můžete mi věřit, že nebudete zamítnuti kvůli alergické rýmě, nebo protože nevlastníte hrad v Karpatech. Důležité je, jestli se dá předpokládat, že vám zkrátka zdravotní stav dovolí, postarat se o dítě až do jeho dospělosti a jestli prostředí, které dítěti nabízíte, dosahuje přijatelné úrovně. Každý žadatel o náhradní rodinnou péči má své představy o tom, jaké by mělo dítě, které chce, být. Od toho je tu pak poradní sbor, který vybírá rodinu a do ní konkrétní dítě. Řídí se vším, co o žadatelích zjistil, co si žadatelé přejí a co je známo o uvažovaných dětech. Je možné, že má dítě ve své anamnéze dispozice k duševním poruchám, zdravotní komplikace, nebo podezření na nějakou závažnou chorobu. Žadatel má právo tyto informace o dítěti znát a na jejich základě se rozhodovat, zda bude ochoten dítě vychovávat. ~ 5 ~

7 Nejotřepanější nepravdy o náhradní rodinné péči Pro dítě musím mít připravený samostatný pokoj vůbec ne, sociální pracovnice samozřejmě posoudí přímo u vás doma, jestli máte místo ještě pro jednoho človíčka. Uvážíte-li, že pokud by se měly děti odebírat proto, že nemají vlastní pokoj jen pro sebe, pak nevím kolik by jich zůstalo v rodinách. Přes psychologické testy jen tak neprojdu Je velice nepravděpodobné, že právě toto kriterium vám cestu k dítěti zkříží. Statistiky hovoří jasně. Psychologický posudek, bude spíše zkoumat vaši motivaci případně to, zda váš rodinný systém zvládne právě teď, právě takové dítě, nebo děti, které si přejete. Musím vydělávat hodně co je to hodně? Pokud žádáte o osvojení, pak se bude zkoumat, jestli dítě uživíte. Jedná-li se o pěstounskou péči, dostanete také peněžité dávky, které se k vašemu příjmu přičtou. Opravdu není třeba se bát. Abychom dostali dítě, musíme být manželé Není to pravda, nicméně je to malinko složitější. Rozdíly jsou v osvojení a pěstounské péči a také v tom, jestli chcete dítě do společné péče, nebo jen do své atd Jsem sama/sám, takže nemám šanci - Proč? Pro dítě je samozřejmě vhodnější úplná rodina, ale je tu přeci spousty samoživitelů a samoživitelek. Mít jednoho rodiče je lepší než nemít žádného. Na dítě budeme čekat roky ani to není jednoznačné. Mimo jiné záleží především na tom, jaké máte o dítěti představy. Chcete-li dítě většinového etnika, zdravé, jedináčka, do tří let věku, pak si pravděpodobně opravdu chvíli počkáte. Navzdory názorům veřejnosti to nejpravděpodobněji bude proto, že takové dítě nebude k dispozici. ~ 6 ~

8 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Péče o děti je velmi náročná a opravdu se stává, že pečující osoba musí zařídit nutné věci a nemá možnost dítě kamkoli odložit. Po dlouhém boji se konečně povedlo najít způsob, jak poskytovat na Stopě čápa odlehčovací služby náhradním rodinám. Zatím nám za tímto cílem budou pomáhat zejména dobrovolníci. Co je třeba udělat pro získání služeb dobrovolníka? Šanci získat služby dobrovolníka má rodina, která má dítě nebo děti v náhradní rodinné péči a je z Královéhradeckého kraje. Odlehčovací služby by samozřejmě mohly být užitečné všem rodinám a to i těm, které nemají děti v náhradní rodinné péči. Na to ale bohužel zdaleka není dost dobrovolných sil. Proto je třeba pokusit se nastavit kriteria výběru tak, aby se služby dostaly právě k těm, kteří je nejvíce potřebují. Jistě je pak pochopitelné, že samoživitelka dostane přednost před rodinou, kde jsou na děti dva, rodina s více dětmi před rodinou, kde je dítě jedno nebo rodina s dětmi, které mají zdravotní potíže před jinými. Aby byl způsob výběru transparentní, budou kriteria zveřejněna na letácích a webových stránkách střediska. Individuálních služeb dobrovolníka může využít každá rodina, která spadá do cílové skupiny střediska a nemá možnost využít vlastní zdroje nebo veřejnou službu. Přednostně však rodiny s vyšším počtem bodů. ~ 7 ~

9 Služby dobrovolníka jsou přednostně poskytovány: Rodinám s více dětmi (+ 1) Samoživitelkám/samoživitelům (+2) Rodinám s dětmi se zdravotním znevýhodněním (+1) Rodinám, jejichž příjem nestačí na zakoupení podobné veřejné služby (+2) V rodině se vyskytla neobvyklá událost, kvůli které je třeba nutně jednorázově služeb dobrovolníka využít. Nejvíce však 1 za 2 měsíce. (+3) Rodinám, které splňují alespoň jeden z výše uvedených bodů a dosud jim služby dobrovolníka nebyly poskytnuty. (+1) S čím může dobrovolník pomoci a s čím ne Dobrovolník vám bude nápomocný v následujících činnostech Doprovází dítě z nebo do školy, zájmového kroužku, k lékaři, atd. Pomáhá dětem základních škol při školní přípravě Pečuje o dítě v době, kdy péči nemůže zajistit osoba odpovědná za výchovu dítěte. Časové vymezení služby je předem dohodnuto, dle potřeb rodiny a možností dobrovolníka. Služby poskytuje v rozmezí 7:00 19:00, nejdéle však 2 hodiny za den, 5 týdně Služby poskytuje pouze rodinám s dětmi od 3 do 12. let. věku dítěte. Co dobrovolník poskytovat nebude Neprovádí úklidové práce, nezajišťuje nákupy, nevypracovává domácí úkoly dětí místo nich. Nehradí žádné výdaje spojené s dobrovolnickou službou. Nenahrazuje péči zdravotníka, sociálního pracovníka, psychologa, nebo jiného odborníka. Nenahrazuje služby, které jsou veřejně dostupné (školní družina). Neposkytuje služby dětem, které vyžadují speciální zdravotní péči, pro kterou dobrovolníci nejsou kompetentní. Neposkytuje služby dětem mladším 3. let. Dobrovolník nikdy nezůstává sám, bez přítomnosti osoby odpovědné za výchovu, s dítětem v domácnosti klienta. ~ 8 ~

10 Budete-li potřebovat pohlídat dítě a zařídit si své nutné záležitosti, je vám k dispozici prorodinné centrum Budulínek. Po domluvě dobrovolník u vás doma dítě vyzvedne, dovede do centra Budulínek, bude se mu věnovat a následně se s dítětem vrátí k vám domů. Klienti z jiných měst Královéhradeckého kraje, mohou této možnosti využít obdobně. Příležitostně se pokusíme jednat s mateřskými centry, která jsou jim blíž. Máte-li zájem o služby dobrovolníka, kontaktujte osobu odpovědnou za dobrovolnickou činnost: Společně si dohodnete, k čemu a kdy budete odlehčovací službu potřebovat. Pokud bude aktuálně nějaký dobrovolník k dispozici, nebrání už nic ve spolupráci. Znáte někoho, kdo by rád pracoval jako dobrovolník? Kontaktujte osobu odpovědnou za dobrovolnictví. Zájemce o dobrovolnictví projde výběrem, bude proškolen a pojištěn. Pokud vše úspěšně absolvuje, může začít dobrovolničit. Máte dojem, že jsou kriteria výběru rodin pro odlehčovací služby nastavena nespravedlivě? Nebo že je opomenuta nějaké důležitá ohrožená skupina náhradních rodin? Prosím napište nám: ~ 9 ~

11 PROFESIONÁLNÍ PĚSTOUNSTVÍ Téma pěstounství na přechodnou dobu je v poslední době poměrně diskutované, přesto se mi zdá, že málo. Zatím totiž ještě stále neproniklo do široké veřejnosti. Často slýcháme z médií poplašné zprávy o rušení kojeneckých ústavů a zároveň varování, že pěstouni se nebudou schopni postarat o děti, které nejsou zcela zdravé. Pravda není ani jedno. Ústavy pro děti do tří let se budou transformovat, ne rušit. Zrušení ústavní péče pro děti do tří let je krokem, který by měl následovat po transformaci. Dojde však k němu, v optimistických předpokladech, v horizontu několika let, ale pravděpodobně spíše několika desítek let. Nejdříve je však samozřejmě třeba vybudovat síť náhradní rodinné péče, která bude připravena pojmout takové množství dětí, které je dnes umisťováno do péče ústavní (cca dětí). V ústavní péči žije skutečně mnoho dětí, které mají zdravotní problémy. Ovšem jen malé procento z nich vyžaduje zvláštní péči zdravotníků po 24 hodin denně. Když se ve vlastní rodině narodí dítě se zdravotním postižením, je automatické, že se o něj rodina i tak postará. Proč by tedy pěstoun, který na rozdíl od přirozeného rodiče má za sebou přípravu, vzdělávání a pomoc odborníků, měl být v tomto směru méně kompetentní? Pěstoun si, na rozdíl od rodiče, může předem vybrat, jestli je ochoten zvládat zátěž, kterou zdravotně znevýhodněné dítě představuje. Mýtus, že se pěstouni nedokážou postarat o zdravotně postižené děti, vyvrací samotný fakt, že už to dávno dělají. V České republice naštěstí existuje spousty náhradních rodičů, kteří jsou ochotní dát domov dětem, které nejsou zcela zdravé. Co můžeme potvrdit dnes už s jistotou je, že ústavní péče dětem do tří let věku škodí. Dokazuje to mnoho tuzemských i zahraničních výzkumů (viz např. a řídí se jimi nadnárodní dokumenty, které je Česká republika povinna brát v potaz (např. Zpráva rady Evropy z roku 2008, Úmluva o právech dítěte, Směrnice OSN o náhradní péči o děti, ) Pro dítě je zkrátka přirozené a naprosto nepostradatelné mít svoji pečující osobu, která je tu jen pro něj. Nemá nemocenskou, nemá dovolenou, nemá volno ani o svátcích. Dítě musí mít naplněny základní lidské potřeby a to zdaleka nezahrnuje jen ty biologické. Pokud se tyto potřeby dlouhodobě nenaplňují, dojde u dítěte k nenávratným poškozením. První tři roky jsou v životě člověka zásadní. Nemusíme ani zabředávat do odborných výzkumů, stačí se zeptat pěstounů, kteří mají své zkušenosti s dětmi, které ústavy prošly. Pokud přijali různě staré sourozence, mají i možnost porovnávat. Všichni, které znám se shodují na tom, že čím déle je dítě v ústavu, tím větší kus ~ 10 ~

12 práce čeká náhradní rodiče. Tím delší je cesta k návratu do běžného života. Dítě si těžko zvyká na fungování rodiny, neumí se vyrovnat se základními volbami a konflikty, neví si rady v běžných životních situacích, reaguje přehnaně nebo apaticky. S čím pochopitelně úzce souvisí pozdější potíže ve škole a v kolektivu vrstevníků vůbec. Bohužel se také stává, že deprivace dítěte dostoupí takového stupně, že se dítě už ostatním nikdy nevyrovná. Tato hrozba je velice reálná a čím je dítě mladší, tím rychleji se může naplnit. Je-li dítě v ústavu od narození, je to otázka týdnů, maximálně měsíců. Něčemu takovému by měly všechny složky systému předcházet. Praxe ukazuje, že transformace ústavní péče je naprosto reálná. Některé pokrokové ústavy totiž transformaci začaly samy, bez legislativních změn, už dávno. Nabízejí nejrůznější způsoby, jak udržet pečující osobu u dítěte i v době, kdy je přijato do ústavní péče. Připravují nejrůznější terapie, vzdělávání a pomoc rodičům, aby se o své děti mohli postarat co nejdříve sami. Transformace má přinutit i ty ostatní nejen k těmto krokům, ale také k přesunu služeb do terénu za dítětem. Tatáž zdravotní sestra, která se teď stará o děti v ústavu, vyjde do rodin a bude školit a pomáhat původním i náhradním rodičům v péči o dítě. Většina zdravotních úkonů je totiž ošetřovatelské povahy a po zaškolení je zvládá i laik. Pochopitelně tu zůstane i skupina dětí, které se nebudou moci navrátit zpět do své rodiny. Někdy rodiče péči nezvládají, ale někdy se prostě skutečně starat o dítě nechtějí. Pak nastupuje náhradní rodinná péče. Bohužel je jisté, že jsou i děti s takovými zdravotními problémy a riziky, které skutečně budou muset v péči ústavu zůstat. Budeme-li brát v potaz také děti starší (tedy ne z kojeneckých ústavů ale s dětských domovů, domovů se zvláštními režimy atd..) i mezi nimi se pravděpodobně najdou děti, které nebudou mít to štěstí vyrůstat v rodině (děti se závažnými výchovnými problémy, kriminální činností, ). Nicméně povinností státu a všech složek, které pečují o ohrožené děti je, aby se skupina dětí, které budou vyrůstat za zdmi ústavu značně zúžila na ty, které skutečně nemohou žít ze závažných důvodů v rodině. ~ 11 ~

13 NEPRÁVEM OPOMÍJENÁ HOSTITELSKÁ PÉČE Tento druh péče je pravděpodobně tím nejméně známým. Každý už slyšel o pěstounské péči nebo osvojení (adopce), ale hostitelská péče není z daleka tolik diskutovaným tématem. Naštěstí existují lidé, kterým není lhostejný osud dětí z ústavní péče. Bohužel ale nemohou nebo se prostě necítí na to, aby dítě zcela přijali do rodiny. Jejich šancí, jak těmto dětem i tak pomoci je právě hostitelská péče. Termín hostitelská péče zákon nezná V zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí najdeme pouze úpravu pobytu dítěte mimo ústav. Zákonná úprava umožňuje, aby dítě trávilo čas v rodině, která o to projeví zájem. Maximální délka pobytu je 14. dní. V odůvodněných případech ji však lze prodloužit. Takovou návštěvu může povolit ředitel/ka ústavu, pokud ji před tím povolil také obecní úřad obce s rozšířenou působností (místně příslušný OSPOD). Nebo pokud je dítě v ústavu na žádost zákonných zástupců (většinou rodičů), je pak třeba jejich písemného souhlasu, pokud jeho získání nebrání nějaká závažná překážka (např. rodiče jsou dlouhodobě nezvěstní a není tedy možné je kontaktovat.). Je pochopitelné, že nelze dítě poslat na návštěvu ke zcela cizím lidem, aniž by o nich cokoli ředitel/ka ústavu tušil/a. Velice snadno by se tak otevřela cesta k obchodu s dětmi, dětskou prostitucí nebo pornografií atd. Je proto třeba zájemce o hostitelskou péči přiměřeně prověřit. Při čemž slovo přiměřeně se stává klíčovým. Pracuje s ním totiž i zákon, ale každý jeden ředitel ústavu, obecní i krajský úřad si ho vykládá jinak. Míra prověřování je velice ošemetná. Jedná se tu o dětské duše a životy, nelze je nechat náhodě. Zároveň ale hrozí, že pokud by míra prověřování přesáhla určitou imaginární mez, mohli bychom zjistit, že právě proto zájemců o hostitelskou péči značně ubylo. Trestní bezúhonnost je samozřejmostí. Obecní úřad ale může požádat krajský úřad o odborné posouzení. Tak jako tomu je u žadatelů o pěstounskou péči nebo osvojení. Rozsah je ale diskutabilní. Pokud se tedy pro ~ 12 ~

14 hostitelskou péči rozhodnete, může vás čekat cesta pro výpis z rejstříku trestů a pak už první Vánoce s návštěvou v rodině, nebo i několik měsíců prověřování. Nevzdávejte to. Děláte to pro dítě. Můžete skutečně pomoci Ještě stále se většina společnosti domnívá, že děti v dětských domovech žijí v materiálním nedostatku. Není tomu tak, spíše právě naopak. Stává se, že děti v domovech mají právě oblečení, elektroniky, hraček a jiných dárků tolik, že když jsou pak po odchodu z ústavu konfrontovány s realitou, ztrácí půdu pod nohama. Materiální standard není téměř žádné dítě schopné udržet. Téměř všechny děti z dětských domovů absolvovaly zájezdy k moři nebo do hor (většinou obojí a několikrát). Rozhodnete-li se tedy věnovat dětskému domovu nějaký finanční obnos, v žádném případě vás nebudu od tohoto záměru zrazovat, je samozřejmě bohulibý. Pokud ale chcete opravdu zásadně pomoci, darujte dítěti vztah. Ukažte mu, že je tu někdo, pro koho je jedinečné. Ukažte mu, jak to chodí v obyčejné české rodině. To je pro něj zkušenost k nezaplacení. Dítě může díky tomu znovu uvěřit dospělým. Zažije, že je přijímáno s láskou a pochopením i když není dokonalé. Uvidí na vlastní oči vztahy v rodině mezi dětmi a rodiči, pozná, že existují také povinnosti, které je třeba ve vztahu plnit. Co dostanete na oplátku? Uvidíte, jak jeden mladý člověk vykročil do života za vašeho přispění. Jak jste mu dali šanci vykročit správně. Už to nebude anonymní dvacka, která plula někam na dobročinné účely. Bude to Zuzka, Tomáš nebo Zdeněk, který měl v životě smůlu, ale vy jste jeho osudu pomohli. Ale pozor, neberte to na lehkou váhu Pokud o hostitelské péči začínáte uvažovat, nevrhejte se do ní zcela bezhlavě. Můžete tak způsobit citová zranění sobě, partnerovi, svým dětem i dítěti z ústavu. Vše si důkladně promyslete, promluvte si o tom se všemi členy rodiny, kteří by s dítětem v hostitelské péči přišli do kontaktu. ~ 13 ~

15 Dávejte si velký pozor na přehnaná očekávání. Děti z dětských domovů nejsou sirotci z pohádek. Mají své pocity, touhy, přání i temperament. Možná se jim zalíbíte a budou vděční za každou návštěvu. Možná ale také ne. Možná vás odmítnou poslechnout, možná nebudou takové, jaké si je představujete. Jsou to děti a ty občas zlobí, občas nemají náladu nebo jim někdo zkrátka nesedne. Málo které dítě přišlo zcela o rodiče. A ve většině případů jsou také děti s rodiči v kontaktu. Zásadně se vyvarujte hodnotících soudů o nich. Vám se možná ošklivou poznámkou o matce dítěte uleví, dítěti ale rozhodně ublížíte a velmi pravděpodobně si k němu zavřete cestu. Je naprosto přirozené, že dítě má rádo svoje rodiče a to jakékoliv. Samotný fakt, že jeho výchovu nezvládli, je pro dítě velmi bolestný a trvá to hodně dlouho, než se s ním vyrovná. Někdy k tomu vůbec nedojde. Pokud už o rodičích dítěte mluvíte, snažte se udržovat pozitivní obraz. Jde vám přeci o to, aby se dítě citově uzdravilo, aby mu bylo dobře. Ať už si o jeho rodičích myslíte cokoli, možná i oprávněně, raději to spolkněte a nechte si od dítěte vyprávět jeho pohled na věc. Rodiče jsou naší součástí, pokud na ně někdo, byť slovně útočí, velmi nás to zraňuje, trefuje se totiž do naší identity, do našich blízkých. Velice důležité je vše s dítětem pečlivě probrat a vysvětlit mu, co mu nabízíte. Pokud není dítě na hostitelskou péči dostatečně připraveno s dětského domova, je to na vás. Samozřejmě se stává, že hostitelská péče přejde v péči pěstounskou a dítě v rodině zůstává. Není to ale možné u každého dítěte a v každé situaci. Neslibujte dítěti nic, co není zcela reálné. Dítě z dětského domova je citově zraněné a tím pádem také snadno znovu zranitelné. Pokud se sliby, které mu dáte, nenaplní, čeká ho další životní bolest. Také u vás je pravděpodobné, že k dítěti přilnete a v případě, že bude muset být hostitelská péče z nějakého důvodu ukončena, bude to velice těžké i pro vás a vaši rodinu. Zaujala-li vás hostitelská péče, doporučuji vám, jako studijní materiál, odbornou metodiku, která vyšla pod vedením občanského sdružení Děti patří domů. Toto téma je neprávem opomíjené a tím pádem také velice málo zpracovávané. Tato metodika nabízí velice jasnou i pro laika pochopitelnou možnost, jak se zorientovat. ~ 14 ~

16 Zprávy z NRP Transformace systému péče o ohrožené děti pokračuje. Stěžejní dokumenty Národní strategie ochrany práv dětí a Akční plán k naplnění národní strategie ochrany práv dětí, naleznete na webu Stopy čápa byl schválen Národní akční plán pro péči o ohrožené děti. Velmi zajímavé čtení naleznete také na stránkách Je zde, mimo jiné, k dispozici ke stažení dokument s názvem Deinstitucionalizace a transformace služeb pro děti manuál pro dobrou praxi. Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí zatím stále čeká na schválení, nicméně rozhodně neleží ladem. Živě se o ní diskutuje ve výborech. Některé její sporné body by ještě mohly dostat nový kabát v podobě pozměňovacích návrhů, které již byly předloženy. Předpokládané datum schválení se posunuje na Na stránkách cijedite.cz naleznete také rozhovor s Mgr. Janem Čechlovským, který se věnuje problematice ohrožených dětí a zároveň je zpravodajem novely zákona o sociální právní ochraně dětí. Průzkum nadačního fondu J & T ukázal, že zájem o náhradní rodinnou péči v České republice stoupá a v současné době je zde téměř potenciálních náhradních rodičů, kteří vážně uvažují o pěstounské péči nebo jiné formě náhradní rodinné péče. Stopa čápa nabírá dobrovolníky. Pokud máte vy, nebo někdo z vašeho okolí zájem stát se dobrovolníkem, neváhejte a kontaktujte Terezu Čejkovou. Nabízíme proškolení, pojištění, zdarma akreditované kurzy, osvědčení o dobrovolnické činnosti, skupinovou i individuální supervizi, proplácení cestovních výdajů je samozřejmé. ~ 15 ~

17 Festival sociálních služeb Poznejme se navzájem Navštivte 4. ročník Festivalu sociálních služeb Poznejme se navzájem! Rok 2012 přináší další ročník Festivalu sociálních služeb Poznejme se navzájem a s ním řadu užitečných informací a zábavy. Letos se akce bude konat v kampusu Univerzity Hradec Králové, a to v pátek od 10:00 do 20:00 hodin. Festival vám nabídne spoustu zajímavých informací z oblasti sociálních služeb v Hradci Králové, ale především pestrý a zábavný doprovodný program, který zaujme zajisté všechny, kteří se na festival přijdou podívat. Mezi hlavní návštěvníky, na které je doprovodný program zamířen, patří především rodiny s dětmi. Pro ty jsou nachystány skvělé výtvarné aktivity (jako například malování na sklo, malování na kameny, drátování a další) nebo pohybové aktivity (překážková dráha, lovení rybiček, malování na tělo, trampolína a další). Součástí festivalu je i koncert, který bude probíhat celý den. Určitě budete příjemně překvapeni, když na pódiu uvidíte například Jana Bendiga z pěvecké soutěže Česko hledá SuperStar nebo například populární dívčí skupinu 5Angels, která je velmi oblíbená především mezi dětmi. Rodiče si navíc budou moci zakoupit spoustu krásných předmětů, které vyrobili samotní uživatele sociálních služeb (například svíčky, keramické výrobky atd.) nebo ochutnat cizokrajné kuchyně, protože na místě budou stánky s vietnamskou, ukrajinskou, romskou a arabskou kuchyní. Bližší informace o programu najdete na Pokud chcete aktivně strávit páteční den, neváhejte a přijďte se podívat! ~ 16 ~

18 Stránky dětem Tentokrát budeme společně tvořit. Vyrobíme si nástěnku z korkových zátek. Co potřebujeme: nůžky, lepidlo, karton, obyčejnou tužku, temperové nebo vodové barvy, kelímek na vodu, štětec, korkové zátky, provázek. Jak postupovat: 1) Vyber si tvar, který chceš, aby nástěnka měla. Může to být například ryba, zajíc, beran, slunečnice. cokoli chcete. 2) Obrys tvaru nakresli obyčejnou tužkou na karton a vystřihněte ho. 3) Vybarvi temperovými nebo vodovými barvami a nech uschnout. 4) Je-li už papír suchý, namaž lepidlo na jednu zátku a umísti doprostřed pokud je to zajíc tak na bříško, pokud slunečnice na střed atd.. Postupně tak umísti všechny připravené zátky. 5) Až lepidlo zaschne, udělejte nahoru doprostřed otvor, kterým protáhnete provázek, za který bude nástěnka viset. 6) Maminka nebo tatínek ti pomůžou nástěnku někam pověsit. Pomocí špendlíků nebo připínáků si na ni můžeš věšet vzkazy, obrázky nebo fotky. A je to! ~ 17 ~

19 A kdo si chce vyzkoušet ještě něco, může si vyrobit těžítko z kamene. Co potřebujeme: oblé kameny, akrylové barvy, štětec, kelímek na vodu, bezbarvý lak ve spreji, lepidlo Herkules, nůžky, pěnová čtvrtka, (pohyblivá očka). Jak postupovat: 1) Nejdřív je třeba venku najít vhodné kameny. Je lépe přinést si jich víc, kdyby se ti náhodou první nepovedl. 2) Kámen omyj ve vodě s jarem, usuš a namaluj tak, jak se ti to líbí. Je třeba přidat více vrstev, aby neprosvítal původní podklad. Nech zaschnout. 3) Kámen přelakuj lakem a nech uschnout. 4) Suchý kámen přilož na pěnovou čtvrtku a obkresli obyčejnou tužkou. Nakresli obrysy, které jsou třeba, podle toho, co chceš, aby kámen připomínal (nohy, křídla, ) 5) Kámen odlož a potři čtvrtku vrstvou lepidla. Přilep kámen a nech důkladně uschnout. 6) Pokud chcete a máte je, můžete dotvořit pohyblivými očky. A je to! Tentokrát jsme nápady čerpaly z Jestli tě baví tvořit, podívej se tam, najdeš spoustu inspirace. ~ 18 ~

20 Kontakty Adresa sídla Občanského sdružení Salinger: Gočárova třída 760, Hradec Králové Více na Stopa čápa Třída Karla IV. 430 Hradec Králové (Schůzku je dobré sjednat předem, ať už po telefonu či u, pracovnice bývají často v terénu) Vedoucí střediska: Tel: Mgr. Iva Rosíková: tel.: Sociální pracovnice: Jarmila Říčařová: Sociální pracovnice/zástupkyně vedoucí: tel.: Bc. Tereza Čejková, DiS.: tel.: ~ 19 ~

Průvodce osvojením. Jak na osvojení

Průvodce osvojením. Jak na osvojení Průvodce osvojením Jak na osvojení Opuštěné dítě je dítě, které se ne vlastní vinou ocitlo bez vlastní rodiny a není naděje na změnu poměrů v biologické rodině. Je proto žádoucí, aby společnost nalezla

Více

Pěstounská péče je institut natolik rozmanitý, jak rozmanité jsou samotné životní příběhy dětí. Někde jsou kontakty s rodiči časté, v jiných případech třeba žádné. Někdy žije dítě v pěstounské rodině až

Více

Pěstounská péče na. Jak na pěstounskou péči na. přechodnou dobu

Pěstounská péče na. Jak na pěstounskou péči na. přechodnou dobu Pěstounská péče na přechodnou dobu Jak na pěstounskou péči na Co je pěstounská péče na Ve stávajícím systému náhradní rodinné péče se od 1. 6. 2006 objevuje nový institut, kterým je pěstounská péče na.

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

Středisko náhradní rodinné péče, o. s. Situace náhradní péče o děti na Slovensku

Středisko náhradní rodinné péče, o. s. Situace náhradní péče o děti na Slovensku Středisko náhradní rodinné péče, o. s. Situace náhradní péče o děti na Slovensku Do začátku 90. let standardní forma péče Kolektivní domovy Do r. 1997 byla náhradní péče o děti řízena 3 rezorty: zdravotnictvím,

Více

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině.

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada PRÁVO, DUM

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Změna situace Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ12 Datum vypracování: Vypracoval: 31. 12. 2014, revize:

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA VZTAH RODIČŮ A DĚTÍ Jak už bylo řečeno v předešlé prezentaci, každý rodič má vůči svým nezletilým potomkům rodičovskou

Více

OBSAH. ZÁKON č. 359/1999 Sb. O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ... 1

OBSAH. ZÁKON č. 359/1999 Sb. O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ... 1 OBSAH Autoři jednotlivých ustanovení..................................... XI Seznam zkratek............................................... XIII Seznam předpisů citovaných v komentáři..........................

Více

Zdeňka Králíčková, 2007

Zdeňka Králíčková, 2007 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2007 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_16_PRÁVO_2.04_Náhradní rodinná výchova. Výkladová prezentace k tématu Náhradní rodinná výchova

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_16_PRÁVO_2.04_Náhradní rodinná výchova. Výkladová prezentace k tématu Náhradní rodinná výchova Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015

Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015 Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015 Pardubice Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE

Více

Individuální projekt OP LZZ

Individuální projekt OP LZZ Individuální projekt OP LZZ Systémová podpora procesů transformace systému péče o rodiny a děti Pardubice, 25. října 2012 PhDr. Miloslav Macela ředitel odboru rodiny a ochrany práv dětí Reforma systému

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR 17. září 2014 Odbor ochrany práv dětí Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Předávání informací Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ11 Datum vypracování: Vypracoval: 31. 12. 2014,

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2012 vyjádřeno v absolutních hodnotách finanční zabezpečení dětí v NRP

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2012 vyjádřeno v absolutních hodnotách finanční zabezpečení dětí v NRP Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem: dotazů, odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok. Poradna funguje na principu volné diskuse mezi

Více

http://www.detipatridomu.cz/

http://www.detipatridomu.cz/ Hezký den rádi bychom Vás seznámili s jednou z forem náhradní rodinné péče, která je dle našeho názoru širokou veřejností poněkud opomíjená, a to především z důvodu malé informovanosti. Na úvod si dovolíme

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ZAŘÍZENÍ 2012

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ZAŘÍZENÍ 2012 Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, Unhošť 273 51 č.j.:dd/452/2012 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ZAŘÍZENÍ 2012 říjen 2012 OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. VIZE ROZVOJE DĚTSKÉHO DOMOVA...4 2.1 Odborná pomoc

Více

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. cílová skupina: žáci sekundy cílem

Více

Průvodce pro náhradní rodinnou péči

Průvodce pro náhradní rodinnou péči Průvodce pro náhradní rodinnou péči Jak na náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je výchova a péče o děti. Bohužel

Více

Nábor, příprava a doprovázení pěstounů na přechodnou dobu v Pardubickém kraji - pilotní projekt Amalthea o.s. 31.10. 2011, Jihlava

Nábor, příprava a doprovázení pěstounů na přechodnou dobu v Pardubickém kraji - pilotní projekt Amalthea o.s. 31.10. 2011, Jihlava Nábor, příprava a doprovázení pěstounů na přechodnou dobu v Pardubickém kraji - pilotní projekt Amalthea o.s. 31.10. 2011, Jihlava Základní údaje o projektu Realizátor: Amalthea o.s. Partneři projektu:

Více

Vyhodnocování potřeb dětí umístěných v DOZP. Pardubice 2. prosince 2013

Vyhodnocování potřeb dětí umístěných v DOZP. Pardubice 2. prosince 2013 Vyhodnocování potřeb dětí umístěných v DOZP Pardubice 2. prosince 2013 Jak vyhodnocování potřeb a situace dítěte může ovlivňit pozitivní změny v jeho životě Vazba Rodina Zdraví Identita Vyhodnocování situace

Více

upravuje 27a, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí

upravuje 27a, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí Praxe upravuje 27a, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí před zařazením klientů do evidence osob vhodných stát se pěstouny nutná specializovaná a rozšířená příprava v praxi se ukazuje,

Více

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2008 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012 PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí schvalovací proces Prošla dvakrát mezirezortním

Více

Češi a pěstounská péče 2012. Mgr. Marie Oktábcová I Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR I 2. dubna 2012

Češi a pěstounská péče 2012. Mgr. Marie Oktábcová I Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR I 2. dubna 2012 Češi a pěstounská péče 2012 Mgr. Marie Oktábcová I Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR I 2. dubna 2012 METODIKA VÝZKUMU Metoda: Vzorek: Kvantitativní výzkum Reprezentativní vzorek české dospělé populace

Více

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY . Z LEGISLATIVY ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

Perspektivy péče o ohrožné děti

Perspektivy péče o ohrožné děti Perspektivy péče o ohrožné děti Bc. Radek Šoustal referent SPOD, KÚ MSK Ostrava-Poruba, 22. 11. 2011 Základní dokumenty Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Individuální projekt OP LZZ

Individuální projekt OP LZZ Individuální projekt OP LZZ Systémová podpora procesů transformace systému péče o rodiny a děti Karlovy Vary, 8. říjen 2012 PhDr. Miloslav Macela ředitel odboru rodiny a ochrany práv dětí Reforma systému

Více

Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí

Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí Odbor rodiny a ochrany práv dětí Proces změn aktuální informace Změna systému práce orgánů sociálně-právní ochrany a soudů Vytváření sítě

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2014

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2014 Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem 1 dotazů, odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok 1. Poradna funguje na principu volné diskuse

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz Výzkumné otázky I. Co profesionálům z oblasti náhradní péče o dítě přinesly

Více

CHARITA HLUČÍN. CHARITNÍ DOMOV SV. MIKULÁŠE domov pro seniory. vydává SOUBOR VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ K PRŮBĚHU PŘIJETÍ NOVÉHO KLIENTA - 01.05.

CHARITA HLUČÍN. CHARITNÍ DOMOV SV. MIKULÁŠE domov pro seniory. vydává SOUBOR VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ K PRŮBĚHU PŘIJETÍ NOVÉHO KLIENTA - 01.05. CHARITA HLUČÍN CHARITNÍ DOMOV SV. MIKULÁŠE domov pro seniory vydává SOUBOR VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ K PRŮBĚHU PŘIJETÍ NOVÉHO KLIENTA - 01.05.2016 - OBSAH: 1. Velmi stručně... 3 2. Úvod... 6 3. Zájemce o službu...

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Slovenská Členy

Více

TEST - JSEM SÁM SEBOU?

TEST - JSEM SÁM SEBOU? BÝT SÁM SEBOU Být sám sebou, znamená zjistit a naplňovat svůj smysl života, ten opravdový, po kterém vnitřně toužíte. Někteří lidé ani nevědí, co je jejich smyslem života a je pro ně velice těžké ho definovat.

Více

REFORMA SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI. JUDr. Zuzana Zárasová Mgr. Adam Křístek Odbor rodiny a dávkových systémů MPSV

REFORMA SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI. JUDr. Zuzana Zárasová Mgr. Adam Křístek Odbor rodiny a dávkových systémů MPSV REFORMA SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI JUDr. Zuzana Zárasová Mgr. Adam Křístek Odbor rodiny a dávkových systémů MPSV Základní východiska reformy Stav systému (poznatky z konkrétních kauz, výzkumů, analýz,

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Klienti roku 2013 - Rozřazení dle aktivity ( 135)

Klienti roku 2013 - Rozřazení dle aktivity ( 135) Analýza klientů Střediska náhradní rodinné péče rok 201 Středisko náhradní rodinné péče, spolek 1, zpracovává již třetím rokem analýzu klientů, které mělo v daném roce v evidenci. Podrobněji se analýza

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Zařazování dětí mladších tří let do mateřské školy. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Příloha č. 1

Zařazování dětí mladších tří let do mateřské školy. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Příloha č. 1 Příloha č. 1 Zařazování dětí mladších tří let do mateřské školy Vyhodnocení dotazníkového šetření Pro dotazníkové šetření bylo náhodným výběrem zvoleno 1500 mateřských škol (MŠ) ze všech krajů České republiky,

Více

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. Metodika projektu CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb 2014 Zpracoval garant projektu Mgr.Radek Procházka s kolektivem Z Š a M Š N y m

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

PRŮBĚH PŘÍPRAVY náhradní rodinná péče

PRŮBĚH PŘÍPRAVY náhradní rodinná péče PRŮBĚH PŘÍPRAVY náhradní rodinná péče Časový rozsah Rozsah jednotlivých příprav je stanoven ze zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí takto: pro zprostředkování osvojení nebo pěstounské

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. Ročník: 1.-4. ročník studijních oborů, 1.-3. ročník učebních oborů

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. Ročník: 1.-4. ročník studijních oborů, 1.-3. ročník učebních oborů Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.07 Téma sady: Rodinné právo rodiče a děti Ročník: 1.-4. ročník

Více

Středisko náhradní rodinné péče

Středisko náhradní rodinné péče Středisko náhradní rodinné péče Projekt Náhradní rodina + dítě + odborník jako partneři (Metodické centrum pro NRP) doba trvání projektu 2010-2012 Cílem projektu je zavést systematické poskytování kvalitních,

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Kam kráčíochrana práv dětí v ČR? Klára Trubačová Odbor ochrany práv dětí 24. června 2014

Kam kráčíochrana práv dětí v ČR? Klára Trubačová Odbor ochrany práv dětí 24. června 2014 Kam kráčíochrana práv dětí v ČR? Klára Trubačová Odbor ochrany práv dětí 24. června 2014 Stav systému - hlavní problémy Systém nedokáže zajistit důslednou ochranu všech dětí Nedostatečné hmotné zabezpečení

Více

Orgán sociálně-právní ochrany dětí

Orgán sociálně-právní ochrany dětí Orgán sociálně-právní ochrany dětí Sociálně-právní ochrana je pomoc pro děti, jejich rodiče a další dospěláky, kteří se o děti starají nebo se chtějí starat. Děti chrání před násilím, zanedbáváním, zneužíváním

Více

Milá pečovatelko, milý pečovateli! Milí rodiče!

Milá pečovatelko, milý pečovateli! Milí rodiče! Milí rodiče! Předpokládáme, že jste důkladně zvážili, zda je vaše dítě natolik zralé, aby o něj pečovala jiná osoba. Nyní stojíte před rozhodováním, komu dítě svěříte. Pečující osoba se svým způsobem stane

Více

Pěstounská péče názory veřejnosti a pěstounských rodin

Pěstounská péče názory veřejnosti a pěstounských rodin Pěstounská péče názory veřejnosti a pěstounských rodin Tisková konference nadačního fondu Rozum a cit 1.12.2005 Základní informace o prezentovaných zjištěních Prezentované výsledky vycházejí ze dvou samostatných

Více

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO PĚSTOUNY

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO PĚSTOUNY VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO PĚSTOUNY Maltézská pomoc, o. p. s., Centrum Olomouc zve všechny osoby pečující (pěstouny, poručníky) na následující vzdělávací semináře, které budou probíhat během jara 2015. Název

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA OBSAH: POSLÁNÍ SLUŽBY KOMU JE SLUŽBA URČENA CÍLE SLUŽBY ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ROZSAH A KAPACITA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY KDE A

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit Tisková zpráva Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Každý úspěšný člověk, jestliže chce dosáhnout svého cíle, se musí věnovat své práci na 100%. Náš cíl je jasný. Vydělávat snadno, rychle a neomezené

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

Volba střední školy jak to vidí osmáci

Volba střední školy jak to vidí osmáci Volba střední školy jak to vidí osmáci Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. června 2014 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé studie občanského sdružení Než zazvoní,

Více

S T A N D A R D 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

S T A N D A R D 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí S T A N D A R D 3 Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 3 a Orgán sociálně-právní ochrany zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným vhodným způsobem vnitřní pravidla a postupy

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Pěstounská péče na přechodnou dobu v praxi www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz Pěstounská péče na přechodnou

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Život v náhradní rodinné péči z pohledu přijatých dětí a náhradních rodin www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími

Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími PhDr. Eva Křížová, Ph.D., Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce v rámci projektu "Podpora rozvoje

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Obsah Úvodem Část I. Základy mykologie Část II. Praktický houbař

Obsah Úvodem Část I. Základy mykologie Část II. Praktický houbař Obsah Úvodem.................................... 7 Část I. Základy mykologie pro praktické houbaře........... 11 Charakteristika hub........................... 12 Tělo.......................................

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014

Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014 Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014 Respondenti/ky Cíl: podmínky slaďování v rodinách rovnost možností matek a otců

Více

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ Výchozí předpoklady naší práce Centrem našeho zájmu je dítě a jeho rodina Celostní postoj, neutralita, na proces a řešení problému

Více

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015 N a d a č n í f o n d Nabídka spolupráce pro nové partnery Projekty a programy NF SND v roce 2015 Vaše dítě nemělo přístup ke vzdělání, jaké by si přálo? Vaše dítě nemělo ve Vás vzor? Věděli jste, že v

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

Zájem o náhradní rodičovství na Mladoboleslavsku je malý - Boleslavs...

Zájem o náhradní rodičovství na Mladoboleslavsku je malý - Boleslavs... Přejít na obsah Přejít na hlavní navigaci Napište nám Vybrat deník Nastavit jako domácí stránku Hledání v rámci portálu Deníky.cz Hledej Výzva čtenářům: PTEJTE SE KAPITÁNA FOTBALISTŮ JANA RAJNOCHA skrýt

Více

Co by rodiče měli udělat po podání žádosti o vyšetření v poradně. Několik rad rodičům.

Co by rodiče měli udělat po podání žádosti o vyšetření v poradně. Několik rad rodičům. Co by rodiče měli udělat po podání žádosti o vyšetření v poradně. Několik rad rodičům. Čím více informací má poradenský pracovník předem k dispozici, tím větším přínosem může návštěva poradny pro dítě

Více

Rezerva = 1. zadní vrátka

Rezerva = 1. zadní vrátka Rezerva = 1. zadní vrátka Mnoha lidmi podceňovaná, mnoha přeceňovaná, ale všeobecně se ví, že je potřebná. Rezerva. Troufám si říct, že bez kvalitně vybudované rezervy není možné tvořit mnohem větší a

Více

"Smluvní rodiny" ohrožují práva dětí

Smluvní rodiny ohrožují práva dětí "Smluvní rodiny" ohrožují práva dětí Úprava smluvních rodin v novém zákonu o ústavní péči je hrubě nedostatečná, nesystematická a v této podobě a za současné situace může vážně ohrozit práva dětí. Výzva

Více

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3.1 Výběr a výchova učitelů autoškol (jejich předpoklady, odbornost a vzdělání) Zákon 247/2000 Sb. v pozdějším znění specifikuje podmínky pro udělení profesního

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů a workshopů Amalthea o.s.

Nabídka vzdělávacích seminářů a workshopů Amalthea o.s. Nabídka vzdělávacích seminářů a workshopů Amalthea o.s. Pokud není naplánovaný konkrétní termín jednotlivých seminářů či je kapacita obsazena, je možné si je objednat přímo pro organizaci. Poptávku lze

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost RODINNÁ POLITIKA Rodina je nejstarší a základní jednotka společnosti, nejpřirozenější místo života lidí. FUNKCE RODINY: biologická výchovná citová

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Je pravdivé tvrzení, že na našich školách příliš brzy rozdělujeme děti na schopné a méně schopné? Kulatý stůl SKAV a EDUin 28. 2.

Je pravdivé tvrzení, že na našich školách příliš brzy rozdělujeme děti na schopné a méně schopné? Kulatý stůl SKAV a EDUin 28. 2. Je pravdivé tvrzení, že na našich školách příliš brzy rozdělujeme děti na schopné a méně schopné? Kulatý stůl SKAV a EDUin 28. 2. 2013 Dana Moree - Děti opravdu na našich školách oddělujeme příliš brzy.

Více

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech.

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech. IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Osvětová a náborová kampaň pro náhradní rodinnou péči IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

Domov Jeřabina příspěvková organizace DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. SMĚRNICE č. 5/ 2013

Domov Jeřabina příspěvková organizace DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. SMĚRNICE č. 5/ 2013 Domov Jeřabina příspěvková organizace DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY SMĚRNICE č. 5/ 2013 PRAVIDLA PRO JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU Přílohy: 1. Informace o zájemci o poskytovanou

Více

3.12 Ústecký kraj. 3.12.1 Příprava fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny v Ústeckém kraji

3.12 Ústecký kraj. 3.12.1 Příprava fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny v Ústeckém kraji 3.12 Ústecký kraj Ústecký kraj je rozdělen do sedmi okresů - Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem. V kraji je 16 správních obvodů obcí s rozšířenou působností a 30 správních

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení Život s podporou Podpora samostatného bydlení Každý člověk má mít možnost žít život podle svých představ Bydlet tam kde chce a s tím, koho si vybral a je mu s ním dobře Co je služba Podpora samostatného

Více

Stručná charakteristika Poslání projektu

Stručná charakteristika Poslání projektu Stručná charakteristika V průběhu projektu budeme poskytovat rodičům a blízkým osobám informace z oblasti psychologie, psychiatrie, speciální pedagogiky, práva a sociální problematiky, které jsou nezbytné

Více

Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005)

Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005) Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005) Jana Šeblová Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje Pohled veřejnosti na mimořádné události a možnosti zdravotníků

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2013 - vyjádřeno procentuélně

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2013 - vyjádřeno procentuélně Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem 88 dotazů, 91 odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok 1. Poradna funguje na principu volné diskuse

Více