ČAPÍ STOPY. Hostitelská péče. Intuitivní pedagogika. Odlehčovací služby. Stránky dětem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČAPÍ STOPY. Hostitelská péče. Intuitivní pedagogika. Odlehčovací služby. Stránky dětem"

Transkript

1 ČAPÍ STOPY Co a komu nabízíme Intuitivní pedagogika Jak je to s tou náhradkou? Odlehčovací služby Profesionální pěstounství Hostitelská péče Festival sociálních služeb Stránky dětem Sedmé číslo nepravidelníku, vydávaného střediskem Občanského sdružení Salinger Stopou čápa.

2 ÚVODNÍ SLOVO OBSAH Náhradní rodinná péče pomalu ale jistě začíná získávat důvěru veřejnosti. Pomalu ale jistě také stoupá zájem o náhradní rodičovství. Ředitelka Nadačního fondu J&T Marie Oktábcová prezentovala na konci března na půdě poslanecké sněmovny výsledky posledního průzkumu veřejného mínění, které v nás vzbuzují, doufejme ne naivní, optimismus. Tak, jak jsme to již dlouho tušili, se v něm mimo jiné potvrzuje, že pěstouni se nebojí pečovat o děti se zdravotními omezeními a riziky. Pěstounská péče na přechodnou dobu také nachází své příznivce. Na půdě výborů se živě diskutuje o odměně pěstouna (ne)náležející prarodičům a finančních zdrojích na služby stávajícím náhradním rodinám. Držme palce, ať to všechno dopadne ve prospěch a v zájmu dětí. Co a komu nabízíme 2 Intuitivní pedagogika.. 3 Jak je to s tou náhradkou. 5 Odlehčovací služby Profesionální pěstounství.. 10 Hostitelská péče 12 Zprávy z NRP. 15 Festival sociálních služeb.. 16 Stránky dětem. 17 Kontakty To přeje svým klientům a hlavně všem dětem Stopa čápa ~ 1 ~

3 NAŠE PROGRAMY Supervize rodiny Individuální psychologická práce s dítětem Asistovaný kontakt dítěte v NRP s původní rodinou Poradenství ve věcech sociálně právní ochrany dětí a zejména náhradní rodinné výchovy. Kluby pěstounů v Královéhradeckém kraji Provázení rodiny Přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči na převzetí dítěte Workshopy Víkendová setkání Odlehčovací služby PRO KOHO TU JSME Zájemci o náhradní rodinnou péči Žadatelé o náhradní rodinnou péči Rodiny s dítětem v náhradní rodinné péči Studenti, veřejnost a organizace působící v oblasti NRP ~ 2 ~

4 INTUITIVNÍ PEDAGOGIKA Co je to intuitivní pedagogika Čas od času se v pedagogice objevují různé nové alternativní trendy. Některé se osvědčí a zavedou, některé se osvědčí a nezavedou, některé zmizí v propadlišti dějin více méně nepovšimnuty. Čím to je? Málokdy jsou vyhovující pro děti, rodiče i pedagogy a zároveň finančně udržitelné. Zhruba před čtyřiceti lety se ve Švédsku zrodil směr intuitivní pedagogika. Na svět mu pomohl jeho autor Pär Ahlbom. Je zcela běžné, že se děti na první třídu základní školy těší. Bohužel je také snad ještě běžnější, že jejich zájem postupem času značně upadá, až se zcvrkne v lepším případě na jeden až dva předměty, v horším na pouhou povinnost. Přitom člověk je od přírody zvídavý tvor a představíme-li si, že by děti skutečně chodily do školy rády a vzdělávaly se dobrovolně, myslím si, že by minimálně ubylo slz nad domácími úkoly a pětkami. Nápad pana Ahlboma mě zaujal. Vychází sice z Waldorfské školy, ale posouvá její ideje ještě dále. Nejdříve začal zkoumat typické dětské hry, které všichni známe napříč národy i generacemi (na honěnou, na schovávanou, na slepou bábu ). Co je na nich tak úžasného, že se v téměř nezměněné podobě dochovávají mezi dětmi už staletí? Jedním znakem, který je všechny spojuje, je volnost a pohyb. Přesný opak toho, co vyznává klasický způsob školní výchovy. Dítě se do ničeho nenutí, pedagog ho musí zaujmout na tolik, aby se chtělo učit nové věci. Pokud tomu tak není, chyba je v učiteli. První čtyři roky se věnují rozvoji smyslové pozornosti a intuice. I příchod do školy je součást výuky. Děti vystupují na zastávce autobusu a všechny absolvují zbytek cesty pěšky. Během cesty mají možnost se bavit tak dlouho, dokud si nestihnou sdělit všechny zajímavosti, kterými by jinak mohly rušit vyučování. Stane-li se, že některé dítě do školy nedorazí, protože zrovna dnes je pro něj důležitější jet do města, nebere se to jako neomluvená absence, žák musí pouze vyprávět, co zajímavého tam zažil. Pokud se něco podobného opakuje, škola začíná řešit, proč tomu tak je a první, koho se ptá, je právě pedagog. Učitel sice má připravený program, pokud se ale děti rozhodnou věnovat něčemu jinému, bude je v tom podporovat. Jeho úkolem je podnítit zvědavost. Nezáleží už tolik na tom, jestli to zrovna dnes bude fyzika nebo hudební výchova. ~ 3 ~

5 Osobnost pedagoga Tento styl výuky není samozřejmě pro každého. Ona ale ani pedagogika není pro každého. Je to velice náročné a zodpovědné povolání. Učitel má velkou moc ukázat dětem svět plný podivuhodných zajímavostí, anebo v nich docela ubít jakoukoli zvědavost. Může zásadně ovlivnit jejich start do života, zájem o vědu, sport nebo umění a tím i volbu povolání. Bohužel se ale často stává, že se celá pedagogika smrskne na jedna plus jedna jsou dvě a tady moje práce končí. Pedagogická fakulta a humanitní obory vůbec se stávají sběrnami studentů, kteří neuspěli jinde, ale rádi by dostali titul. Někteří se oboru nikdy věnovat nebudou, někteří sice ano, ale jen napůl. Vím, že existují učitelé, kteří opravdu děti vychovávají, neustále nalézají způsoby jak je zaujmout, jak je zábavně vzdělávat a kteří by tento směr ustáli. No jo ale fungovalo by to u nás? Jako typickou Češku mě jako první napadají důvody, pro které by to určitě nešlo. Nechám je tentokrát stranou a budu se raději zabývat těmi, které jsou pro. Tradiční způsob výuky, zejména na základních školách, volá po inovaci. Seznam historických dat, literárních autorů a zemědělství na Uralu mě nudilo tehdy a nudí mě i teď. Odporem ke vzdělání nebo nedostatkem inteligence to, troufám si říct, nebude (mám za sebou úspěšně maturitu na gymnáziu, vyšší odbornou i vysokou školu a stále si vzdělání doplňuji). Většina z nás ví, kdo napsal Babičku. Tak, jako mnoho jiných jsem ji povinně přečetla někdy mezi 12. a 14. rokem, pečlivě jsem si tehdy do čtenářského deníku zaznamenala děj knihy, kdy se narodila Božena Němcová a co dalšího ještě napsala. Knihu jsem odevzdala do knihovny a už nikdy jsem se k ní ani k jiné literatuře Němcové nevrátila. Kolik dětí zajímají vzpomínky staré ženy na dětství? Stojím si za tím, že tato kniha je vhodná pro mnohem starší, než pubertální čtenáře. Za to o přestávkách a volných chvílích nás zajímalo úplně jiné čtení, o tom jsme si ale s učiteli nikdy nepovídali. Jistě je třeba nabýt určité penzum znalostí, o které je pak možné se opírat, je ale cesta, kterou jsme zvolili správná? Pomoc škola mě nudí Stále klademe důraz zejména na získávání co největšího počtu informací. Jejich smysl a využitelnost je až druhotná. Být gramotný neznamená pouze znát písmena, ale umět také textu porozumět a pracovat s ním. Je stále více dětí a mladých lidí, kteří sice text umí přečíst, ale zeptáte-li se jich na informace v textu obsažené, odpověď neznají. A přitom právě práce s informacemi je v dnešním světě naprosto nezbytná. ~ 4 ~

6 JAK JE TO S TOU NÁHRADKOU Chci adoptovat dítě, mám šanci? Za svoji praxi jsem se často setkala s domněnkami, že člověk, který chce do své péče dítě, má pramalou šanci na úspěch. Že prochází zbytečným, ponižujícím a drsným výběrem, kterým málo kdo projde. Věřte, že tomu tak ve skutečnosti (zejména pak v Královéhradeckém kraji) není. K čemu výběr? Pokud se rozhodnete pro náhradní rodinnou péči, budou posuzovány zejména následující skutečnosti: Váš zdravotní stav, trestní rejstřík, finanční situace a v neposlední řadě vás čeká odborné psychologické vyšetření. Při čemž ale žádné z kriterií není přehnaně přísné. Můžete mi věřit, že nebudete zamítnuti kvůli alergické rýmě, nebo protože nevlastníte hrad v Karpatech. Důležité je, jestli se dá předpokládat, že vám zkrátka zdravotní stav dovolí, postarat se o dítě až do jeho dospělosti a jestli prostředí, které dítěti nabízíte, dosahuje přijatelné úrovně. Každý žadatel o náhradní rodinnou péči má své představy o tom, jaké by mělo dítě, které chce, být. Od toho je tu pak poradní sbor, který vybírá rodinu a do ní konkrétní dítě. Řídí se vším, co o žadatelích zjistil, co si žadatelé přejí a co je známo o uvažovaných dětech. Je možné, že má dítě ve své anamnéze dispozice k duševním poruchám, zdravotní komplikace, nebo podezření na nějakou závažnou chorobu. Žadatel má právo tyto informace o dítěti znát a na jejich základě se rozhodovat, zda bude ochoten dítě vychovávat. ~ 5 ~

7 Nejotřepanější nepravdy o náhradní rodinné péči Pro dítě musím mít připravený samostatný pokoj vůbec ne, sociální pracovnice samozřejmě posoudí přímo u vás doma, jestli máte místo ještě pro jednoho človíčka. Uvážíte-li, že pokud by se měly děti odebírat proto, že nemají vlastní pokoj jen pro sebe, pak nevím kolik by jich zůstalo v rodinách. Přes psychologické testy jen tak neprojdu Je velice nepravděpodobné, že právě toto kriterium vám cestu k dítěti zkříží. Statistiky hovoří jasně. Psychologický posudek, bude spíše zkoumat vaši motivaci případně to, zda váš rodinný systém zvládne právě teď, právě takové dítě, nebo děti, které si přejete. Musím vydělávat hodně co je to hodně? Pokud žádáte o osvojení, pak se bude zkoumat, jestli dítě uživíte. Jedná-li se o pěstounskou péči, dostanete také peněžité dávky, které se k vašemu příjmu přičtou. Opravdu není třeba se bát. Abychom dostali dítě, musíme být manželé Není to pravda, nicméně je to malinko složitější. Rozdíly jsou v osvojení a pěstounské péči a také v tom, jestli chcete dítě do společné péče, nebo jen do své atd Jsem sama/sám, takže nemám šanci - Proč? Pro dítě je samozřejmě vhodnější úplná rodina, ale je tu přeci spousty samoživitelů a samoživitelek. Mít jednoho rodiče je lepší než nemít žádného. Na dítě budeme čekat roky ani to není jednoznačné. Mimo jiné záleží především na tom, jaké máte o dítěti představy. Chcete-li dítě většinového etnika, zdravé, jedináčka, do tří let věku, pak si pravděpodobně opravdu chvíli počkáte. Navzdory názorům veřejnosti to nejpravděpodobněji bude proto, že takové dítě nebude k dispozici. ~ 6 ~

8 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Péče o děti je velmi náročná a opravdu se stává, že pečující osoba musí zařídit nutné věci a nemá možnost dítě kamkoli odložit. Po dlouhém boji se konečně povedlo najít způsob, jak poskytovat na Stopě čápa odlehčovací služby náhradním rodinám. Zatím nám za tímto cílem budou pomáhat zejména dobrovolníci. Co je třeba udělat pro získání služeb dobrovolníka? Šanci získat služby dobrovolníka má rodina, která má dítě nebo děti v náhradní rodinné péči a je z Královéhradeckého kraje. Odlehčovací služby by samozřejmě mohly být užitečné všem rodinám a to i těm, které nemají děti v náhradní rodinné péči. Na to ale bohužel zdaleka není dost dobrovolných sil. Proto je třeba pokusit se nastavit kriteria výběru tak, aby se služby dostaly právě k těm, kteří je nejvíce potřebují. Jistě je pak pochopitelné, že samoživitelka dostane přednost před rodinou, kde jsou na děti dva, rodina s více dětmi před rodinou, kde je dítě jedno nebo rodina s dětmi, které mají zdravotní potíže před jinými. Aby byl způsob výběru transparentní, budou kriteria zveřejněna na letácích a webových stránkách střediska. Individuálních služeb dobrovolníka může využít každá rodina, která spadá do cílové skupiny střediska a nemá možnost využít vlastní zdroje nebo veřejnou službu. Přednostně však rodiny s vyšším počtem bodů. ~ 7 ~

9 Služby dobrovolníka jsou přednostně poskytovány: Rodinám s více dětmi (+ 1) Samoživitelkám/samoživitelům (+2) Rodinám s dětmi se zdravotním znevýhodněním (+1) Rodinám, jejichž příjem nestačí na zakoupení podobné veřejné služby (+2) V rodině se vyskytla neobvyklá událost, kvůli které je třeba nutně jednorázově služeb dobrovolníka využít. Nejvíce však 1 za 2 měsíce. (+3) Rodinám, které splňují alespoň jeden z výše uvedených bodů a dosud jim služby dobrovolníka nebyly poskytnuty. (+1) S čím může dobrovolník pomoci a s čím ne Dobrovolník vám bude nápomocný v následujících činnostech Doprovází dítě z nebo do školy, zájmového kroužku, k lékaři, atd. Pomáhá dětem základních škol při školní přípravě Pečuje o dítě v době, kdy péči nemůže zajistit osoba odpovědná za výchovu dítěte. Časové vymezení služby je předem dohodnuto, dle potřeb rodiny a možností dobrovolníka. Služby poskytuje v rozmezí 7:00 19:00, nejdéle však 2 hodiny za den, 5 týdně Služby poskytuje pouze rodinám s dětmi od 3 do 12. let. věku dítěte. Co dobrovolník poskytovat nebude Neprovádí úklidové práce, nezajišťuje nákupy, nevypracovává domácí úkoly dětí místo nich. Nehradí žádné výdaje spojené s dobrovolnickou službou. Nenahrazuje péči zdravotníka, sociálního pracovníka, psychologa, nebo jiného odborníka. Nenahrazuje služby, které jsou veřejně dostupné (školní družina). Neposkytuje služby dětem, které vyžadují speciální zdravotní péči, pro kterou dobrovolníci nejsou kompetentní. Neposkytuje služby dětem mladším 3. let. Dobrovolník nikdy nezůstává sám, bez přítomnosti osoby odpovědné za výchovu, s dítětem v domácnosti klienta. ~ 8 ~

10 Budete-li potřebovat pohlídat dítě a zařídit si své nutné záležitosti, je vám k dispozici prorodinné centrum Budulínek. Po domluvě dobrovolník u vás doma dítě vyzvedne, dovede do centra Budulínek, bude se mu věnovat a následně se s dítětem vrátí k vám domů. Klienti z jiných měst Královéhradeckého kraje, mohou této možnosti využít obdobně. Příležitostně se pokusíme jednat s mateřskými centry, která jsou jim blíž. Máte-li zájem o služby dobrovolníka, kontaktujte osobu odpovědnou za dobrovolnickou činnost: Společně si dohodnete, k čemu a kdy budete odlehčovací službu potřebovat. Pokud bude aktuálně nějaký dobrovolník k dispozici, nebrání už nic ve spolupráci. Znáte někoho, kdo by rád pracoval jako dobrovolník? Kontaktujte osobu odpovědnou za dobrovolnictví. Zájemce o dobrovolnictví projde výběrem, bude proškolen a pojištěn. Pokud vše úspěšně absolvuje, může začít dobrovolničit. Máte dojem, že jsou kriteria výběru rodin pro odlehčovací služby nastavena nespravedlivě? Nebo že je opomenuta nějaké důležitá ohrožená skupina náhradních rodin? Prosím napište nám: ~ 9 ~

11 PROFESIONÁLNÍ PĚSTOUNSTVÍ Téma pěstounství na přechodnou dobu je v poslední době poměrně diskutované, přesto se mi zdá, že málo. Zatím totiž ještě stále neproniklo do široké veřejnosti. Často slýcháme z médií poplašné zprávy o rušení kojeneckých ústavů a zároveň varování, že pěstouni se nebudou schopni postarat o děti, které nejsou zcela zdravé. Pravda není ani jedno. Ústavy pro děti do tří let se budou transformovat, ne rušit. Zrušení ústavní péče pro děti do tří let je krokem, který by měl následovat po transformaci. Dojde však k němu, v optimistických předpokladech, v horizontu několika let, ale pravděpodobně spíše několika desítek let. Nejdříve je však samozřejmě třeba vybudovat síť náhradní rodinné péče, která bude připravena pojmout takové množství dětí, které je dnes umisťováno do péče ústavní (cca dětí). V ústavní péči žije skutečně mnoho dětí, které mají zdravotní problémy. Ovšem jen malé procento z nich vyžaduje zvláštní péči zdravotníků po 24 hodin denně. Když se ve vlastní rodině narodí dítě se zdravotním postižením, je automatické, že se o něj rodina i tak postará. Proč by tedy pěstoun, který na rozdíl od přirozeného rodiče má za sebou přípravu, vzdělávání a pomoc odborníků, měl být v tomto směru méně kompetentní? Pěstoun si, na rozdíl od rodiče, může předem vybrat, jestli je ochoten zvládat zátěž, kterou zdravotně znevýhodněné dítě představuje. Mýtus, že se pěstouni nedokážou postarat o zdravotně postižené děti, vyvrací samotný fakt, že už to dávno dělají. V České republice naštěstí existuje spousty náhradních rodičů, kteří jsou ochotní dát domov dětem, které nejsou zcela zdravé. Co můžeme potvrdit dnes už s jistotou je, že ústavní péče dětem do tří let věku škodí. Dokazuje to mnoho tuzemských i zahraničních výzkumů (viz např. a řídí se jimi nadnárodní dokumenty, které je Česká republika povinna brát v potaz (např. Zpráva rady Evropy z roku 2008, Úmluva o právech dítěte, Směrnice OSN o náhradní péči o děti, ) Pro dítě je zkrátka přirozené a naprosto nepostradatelné mít svoji pečující osobu, která je tu jen pro něj. Nemá nemocenskou, nemá dovolenou, nemá volno ani o svátcích. Dítě musí mít naplněny základní lidské potřeby a to zdaleka nezahrnuje jen ty biologické. Pokud se tyto potřeby dlouhodobě nenaplňují, dojde u dítěte k nenávratným poškozením. První tři roky jsou v životě člověka zásadní. Nemusíme ani zabředávat do odborných výzkumů, stačí se zeptat pěstounů, kteří mají své zkušenosti s dětmi, které ústavy prošly. Pokud přijali různě staré sourozence, mají i možnost porovnávat. Všichni, které znám se shodují na tom, že čím déle je dítě v ústavu, tím větší kus ~ 10 ~

12 práce čeká náhradní rodiče. Tím delší je cesta k návratu do běžného života. Dítě si těžko zvyká na fungování rodiny, neumí se vyrovnat se základními volbami a konflikty, neví si rady v běžných životních situacích, reaguje přehnaně nebo apaticky. S čím pochopitelně úzce souvisí pozdější potíže ve škole a v kolektivu vrstevníků vůbec. Bohužel se také stává, že deprivace dítěte dostoupí takového stupně, že se dítě už ostatním nikdy nevyrovná. Tato hrozba je velice reálná a čím je dítě mladší, tím rychleji se může naplnit. Je-li dítě v ústavu od narození, je to otázka týdnů, maximálně měsíců. Něčemu takovému by měly všechny složky systému předcházet. Praxe ukazuje, že transformace ústavní péče je naprosto reálná. Některé pokrokové ústavy totiž transformaci začaly samy, bez legislativních změn, už dávno. Nabízejí nejrůznější způsoby, jak udržet pečující osobu u dítěte i v době, kdy je přijato do ústavní péče. Připravují nejrůznější terapie, vzdělávání a pomoc rodičům, aby se o své děti mohli postarat co nejdříve sami. Transformace má přinutit i ty ostatní nejen k těmto krokům, ale také k přesunu služeb do terénu za dítětem. Tatáž zdravotní sestra, která se teď stará o děti v ústavu, vyjde do rodin a bude školit a pomáhat původním i náhradním rodičům v péči o dítě. Většina zdravotních úkonů je totiž ošetřovatelské povahy a po zaškolení je zvládá i laik. Pochopitelně tu zůstane i skupina dětí, které se nebudou moci navrátit zpět do své rodiny. Někdy rodiče péči nezvládají, ale někdy se prostě skutečně starat o dítě nechtějí. Pak nastupuje náhradní rodinná péče. Bohužel je jisté, že jsou i děti s takovými zdravotními problémy a riziky, které skutečně budou muset v péči ústavu zůstat. Budeme-li brát v potaz také děti starší (tedy ne z kojeneckých ústavů ale s dětských domovů, domovů se zvláštními režimy atd..) i mezi nimi se pravděpodobně najdou děti, které nebudou mít to štěstí vyrůstat v rodině (děti se závažnými výchovnými problémy, kriminální činností, ). Nicméně povinností státu a všech složek, které pečují o ohrožené děti je, aby se skupina dětí, které budou vyrůstat za zdmi ústavu značně zúžila na ty, které skutečně nemohou žít ze závažných důvodů v rodině. ~ 11 ~

13 NEPRÁVEM OPOMÍJENÁ HOSTITELSKÁ PÉČE Tento druh péče je pravděpodobně tím nejméně známým. Každý už slyšel o pěstounské péči nebo osvojení (adopce), ale hostitelská péče není z daleka tolik diskutovaným tématem. Naštěstí existují lidé, kterým není lhostejný osud dětí z ústavní péče. Bohužel ale nemohou nebo se prostě necítí na to, aby dítě zcela přijali do rodiny. Jejich šancí, jak těmto dětem i tak pomoci je právě hostitelská péče. Termín hostitelská péče zákon nezná V zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí najdeme pouze úpravu pobytu dítěte mimo ústav. Zákonná úprava umožňuje, aby dítě trávilo čas v rodině, která o to projeví zájem. Maximální délka pobytu je 14. dní. V odůvodněných případech ji však lze prodloužit. Takovou návštěvu může povolit ředitel/ka ústavu, pokud ji před tím povolil také obecní úřad obce s rozšířenou působností (místně příslušný OSPOD). Nebo pokud je dítě v ústavu na žádost zákonných zástupců (většinou rodičů), je pak třeba jejich písemného souhlasu, pokud jeho získání nebrání nějaká závažná překážka (např. rodiče jsou dlouhodobě nezvěstní a není tedy možné je kontaktovat.). Je pochopitelné, že nelze dítě poslat na návštěvu ke zcela cizím lidem, aniž by o nich cokoli ředitel/ka ústavu tušil/a. Velice snadno by se tak otevřela cesta k obchodu s dětmi, dětskou prostitucí nebo pornografií atd. Je proto třeba zájemce o hostitelskou péči přiměřeně prověřit. Při čemž slovo přiměřeně se stává klíčovým. Pracuje s ním totiž i zákon, ale každý jeden ředitel ústavu, obecní i krajský úřad si ho vykládá jinak. Míra prověřování je velice ošemetná. Jedná se tu o dětské duše a životy, nelze je nechat náhodě. Zároveň ale hrozí, že pokud by míra prověřování přesáhla určitou imaginární mez, mohli bychom zjistit, že právě proto zájemců o hostitelskou péči značně ubylo. Trestní bezúhonnost je samozřejmostí. Obecní úřad ale může požádat krajský úřad o odborné posouzení. Tak jako tomu je u žadatelů o pěstounskou péči nebo osvojení. Rozsah je ale diskutabilní. Pokud se tedy pro ~ 12 ~

14 hostitelskou péči rozhodnete, může vás čekat cesta pro výpis z rejstříku trestů a pak už první Vánoce s návštěvou v rodině, nebo i několik měsíců prověřování. Nevzdávejte to. Děláte to pro dítě. Můžete skutečně pomoci Ještě stále se většina společnosti domnívá, že děti v dětských domovech žijí v materiálním nedostatku. Není tomu tak, spíše právě naopak. Stává se, že děti v domovech mají právě oblečení, elektroniky, hraček a jiných dárků tolik, že když jsou pak po odchodu z ústavu konfrontovány s realitou, ztrácí půdu pod nohama. Materiální standard není téměř žádné dítě schopné udržet. Téměř všechny děti z dětských domovů absolvovaly zájezdy k moři nebo do hor (většinou obojí a několikrát). Rozhodnete-li se tedy věnovat dětskému domovu nějaký finanční obnos, v žádném případě vás nebudu od tohoto záměru zrazovat, je samozřejmě bohulibý. Pokud ale chcete opravdu zásadně pomoci, darujte dítěti vztah. Ukažte mu, že je tu někdo, pro koho je jedinečné. Ukažte mu, jak to chodí v obyčejné české rodině. To je pro něj zkušenost k nezaplacení. Dítě může díky tomu znovu uvěřit dospělým. Zažije, že je přijímáno s láskou a pochopením i když není dokonalé. Uvidí na vlastní oči vztahy v rodině mezi dětmi a rodiči, pozná, že existují také povinnosti, které je třeba ve vztahu plnit. Co dostanete na oplátku? Uvidíte, jak jeden mladý člověk vykročil do života za vašeho přispění. Jak jste mu dali šanci vykročit správně. Už to nebude anonymní dvacka, která plula někam na dobročinné účely. Bude to Zuzka, Tomáš nebo Zdeněk, který měl v životě smůlu, ale vy jste jeho osudu pomohli. Ale pozor, neberte to na lehkou váhu Pokud o hostitelské péči začínáte uvažovat, nevrhejte se do ní zcela bezhlavě. Můžete tak způsobit citová zranění sobě, partnerovi, svým dětem i dítěti z ústavu. Vše si důkladně promyslete, promluvte si o tom se všemi členy rodiny, kteří by s dítětem v hostitelské péči přišli do kontaktu. ~ 13 ~

15 Dávejte si velký pozor na přehnaná očekávání. Děti z dětských domovů nejsou sirotci z pohádek. Mají své pocity, touhy, přání i temperament. Možná se jim zalíbíte a budou vděční za každou návštěvu. Možná ale také ne. Možná vás odmítnou poslechnout, možná nebudou takové, jaké si je představujete. Jsou to děti a ty občas zlobí, občas nemají náladu nebo jim někdo zkrátka nesedne. Málo které dítě přišlo zcela o rodiče. A ve většině případů jsou také děti s rodiči v kontaktu. Zásadně se vyvarujte hodnotících soudů o nich. Vám se možná ošklivou poznámkou o matce dítěte uleví, dítěti ale rozhodně ublížíte a velmi pravděpodobně si k němu zavřete cestu. Je naprosto přirozené, že dítě má rádo svoje rodiče a to jakékoliv. Samotný fakt, že jeho výchovu nezvládli, je pro dítě velmi bolestný a trvá to hodně dlouho, než se s ním vyrovná. Někdy k tomu vůbec nedojde. Pokud už o rodičích dítěte mluvíte, snažte se udržovat pozitivní obraz. Jde vám přeci o to, aby se dítě citově uzdravilo, aby mu bylo dobře. Ať už si o jeho rodičích myslíte cokoli, možná i oprávněně, raději to spolkněte a nechte si od dítěte vyprávět jeho pohled na věc. Rodiče jsou naší součástí, pokud na ně někdo, byť slovně útočí, velmi nás to zraňuje, trefuje se totiž do naší identity, do našich blízkých. Velice důležité je vše s dítětem pečlivě probrat a vysvětlit mu, co mu nabízíte. Pokud není dítě na hostitelskou péči dostatečně připraveno s dětského domova, je to na vás. Samozřejmě se stává, že hostitelská péče přejde v péči pěstounskou a dítě v rodině zůstává. Není to ale možné u každého dítěte a v každé situaci. Neslibujte dítěti nic, co není zcela reálné. Dítě z dětského domova je citově zraněné a tím pádem také snadno znovu zranitelné. Pokud se sliby, které mu dáte, nenaplní, čeká ho další životní bolest. Také u vás je pravděpodobné, že k dítěti přilnete a v případě, že bude muset být hostitelská péče z nějakého důvodu ukončena, bude to velice těžké i pro vás a vaši rodinu. Zaujala-li vás hostitelská péče, doporučuji vám, jako studijní materiál, odbornou metodiku, která vyšla pod vedením občanského sdružení Děti patří domů. Toto téma je neprávem opomíjené a tím pádem také velice málo zpracovávané. Tato metodika nabízí velice jasnou i pro laika pochopitelnou možnost, jak se zorientovat. ~ 14 ~

16 Zprávy z NRP Transformace systému péče o ohrožené děti pokračuje. Stěžejní dokumenty Národní strategie ochrany práv dětí a Akční plán k naplnění národní strategie ochrany práv dětí, naleznete na webu Stopy čápa byl schválen Národní akční plán pro péči o ohrožené děti. Velmi zajímavé čtení naleznete také na stránkách Je zde, mimo jiné, k dispozici ke stažení dokument s názvem Deinstitucionalizace a transformace služeb pro děti manuál pro dobrou praxi. Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí zatím stále čeká na schválení, nicméně rozhodně neleží ladem. Živě se o ní diskutuje ve výborech. Některé její sporné body by ještě mohly dostat nový kabát v podobě pozměňovacích návrhů, které již byly předloženy. Předpokládané datum schválení se posunuje na Na stránkách cijedite.cz naleznete také rozhovor s Mgr. Janem Čechlovským, který se věnuje problematice ohrožených dětí a zároveň je zpravodajem novely zákona o sociální právní ochraně dětí. Průzkum nadačního fondu J & T ukázal, že zájem o náhradní rodinnou péči v České republice stoupá a v současné době je zde téměř potenciálních náhradních rodičů, kteří vážně uvažují o pěstounské péči nebo jiné formě náhradní rodinné péče. Stopa čápa nabírá dobrovolníky. Pokud máte vy, nebo někdo z vašeho okolí zájem stát se dobrovolníkem, neváhejte a kontaktujte Terezu Čejkovou. Nabízíme proškolení, pojištění, zdarma akreditované kurzy, osvědčení o dobrovolnické činnosti, skupinovou i individuální supervizi, proplácení cestovních výdajů je samozřejmé. ~ 15 ~

17 Festival sociálních služeb Poznejme se navzájem Navštivte 4. ročník Festivalu sociálních služeb Poznejme se navzájem! Rok 2012 přináší další ročník Festivalu sociálních služeb Poznejme se navzájem a s ním řadu užitečných informací a zábavy. Letos se akce bude konat v kampusu Univerzity Hradec Králové, a to v pátek od 10:00 do 20:00 hodin. Festival vám nabídne spoustu zajímavých informací z oblasti sociálních služeb v Hradci Králové, ale především pestrý a zábavný doprovodný program, který zaujme zajisté všechny, kteří se na festival přijdou podívat. Mezi hlavní návštěvníky, na které je doprovodný program zamířen, patří především rodiny s dětmi. Pro ty jsou nachystány skvělé výtvarné aktivity (jako například malování na sklo, malování na kameny, drátování a další) nebo pohybové aktivity (překážková dráha, lovení rybiček, malování na tělo, trampolína a další). Součástí festivalu je i koncert, který bude probíhat celý den. Určitě budete příjemně překvapeni, když na pódiu uvidíte například Jana Bendiga z pěvecké soutěže Česko hledá SuperStar nebo například populární dívčí skupinu 5Angels, která je velmi oblíbená především mezi dětmi. Rodiče si navíc budou moci zakoupit spoustu krásných předmětů, které vyrobili samotní uživatele sociálních služeb (například svíčky, keramické výrobky atd.) nebo ochutnat cizokrajné kuchyně, protože na místě budou stánky s vietnamskou, ukrajinskou, romskou a arabskou kuchyní. Bližší informace o programu najdete na Pokud chcete aktivně strávit páteční den, neváhejte a přijďte se podívat! ~ 16 ~

18 Stránky dětem Tentokrát budeme společně tvořit. Vyrobíme si nástěnku z korkových zátek. Co potřebujeme: nůžky, lepidlo, karton, obyčejnou tužku, temperové nebo vodové barvy, kelímek na vodu, štětec, korkové zátky, provázek. Jak postupovat: 1) Vyber si tvar, který chceš, aby nástěnka měla. Může to být například ryba, zajíc, beran, slunečnice. cokoli chcete. 2) Obrys tvaru nakresli obyčejnou tužkou na karton a vystřihněte ho. 3) Vybarvi temperovými nebo vodovými barvami a nech uschnout. 4) Je-li už papír suchý, namaž lepidlo na jednu zátku a umísti doprostřed pokud je to zajíc tak na bříško, pokud slunečnice na střed atd.. Postupně tak umísti všechny připravené zátky. 5) Až lepidlo zaschne, udělejte nahoru doprostřed otvor, kterým protáhnete provázek, za který bude nástěnka viset. 6) Maminka nebo tatínek ti pomůžou nástěnku někam pověsit. Pomocí špendlíků nebo připínáků si na ni můžeš věšet vzkazy, obrázky nebo fotky. A je to! ~ 17 ~

19 A kdo si chce vyzkoušet ještě něco, může si vyrobit těžítko z kamene. Co potřebujeme: oblé kameny, akrylové barvy, štětec, kelímek na vodu, bezbarvý lak ve spreji, lepidlo Herkules, nůžky, pěnová čtvrtka, (pohyblivá očka). Jak postupovat: 1) Nejdřív je třeba venku najít vhodné kameny. Je lépe přinést si jich víc, kdyby se ti náhodou první nepovedl. 2) Kámen omyj ve vodě s jarem, usuš a namaluj tak, jak se ti to líbí. Je třeba přidat více vrstev, aby neprosvítal původní podklad. Nech zaschnout. 3) Kámen přelakuj lakem a nech uschnout. 4) Suchý kámen přilož na pěnovou čtvrtku a obkresli obyčejnou tužkou. Nakresli obrysy, které jsou třeba, podle toho, co chceš, aby kámen připomínal (nohy, křídla, ) 5) Kámen odlož a potři čtvrtku vrstvou lepidla. Přilep kámen a nech důkladně uschnout. 6) Pokud chcete a máte je, můžete dotvořit pohyblivými očky. A je to! Tentokrát jsme nápady čerpaly z Jestli tě baví tvořit, podívej se tam, najdeš spoustu inspirace. ~ 18 ~

20 Kontakty Adresa sídla Občanského sdružení Salinger: Gočárova třída 760, Hradec Králové Více na Stopa čápa Třída Karla IV. 430 Hradec Králové (Schůzku je dobré sjednat předem, ať už po telefonu či u, pracovnice bývají často v terénu) Vedoucí střediska: Tel: Mgr. Iva Rosíková: tel.: Sociální pracovnice: Jarmila Říčařová: Sociální pracovnice/zástupkyně vedoucí: tel.: Bc. Tereza Čejková, DiS.: tel.: ~ 19 ~

Hledáme náhradní rodiče - pěstouny

Hledáme náhradní rodiče - pěstouny Hledáme náhradní rodiče - pěstouny Hledáme lidi, kterým záleží na osudu ohrožených dětí, které vyrůstají bez lásky a bezpečí, jejichž počet v posledních letech roste jako důsledek krize rodiny a tradičních

Více

Průvodce osvojením. Jak na osvojení

Průvodce osvojením. Jak na osvojení Průvodce osvojením Jak na osvojení Opuštěné dítě je dítě, které se ne vlastní vinou ocitlo bez vlastní rodiny a není naděje na změnu poměrů v biologické rodině. Je proto žádoucí, aby společnost nalezla

Více

Pěstounská péče na. Jak na pěstounskou péči na. přechodnou dobu

Pěstounská péče na. Jak na pěstounskou péči na. přechodnou dobu Pěstounská péče na přechodnou dobu Jak na pěstounskou péči na Co je pěstounská péče na Ve stávajícím systému náhradní rodinné péče se od 1. 6. 2006 objevuje nový institut, kterým je pěstounská péče na.

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

Pěstounská péče je institut natolik rozmanitý, jak rozmanité jsou samotné životní příběhy dětí. Někde jsou kontakty s rodiči časté, v jiných případech třeba žádné. Někdy žije dítě v pěstounské rodině až

Více

http://www.detipatridomu.cz/

http://www.detipatridomu.cz/ Hezký den rádi bychom Vás seznámili s jednou z forem náhradní rodinné péče, která je dle našeho názoru širokou veřejností poněkud opomíjená, a to především z důvodu malé informovanosti. Na úvod si dovolíme

Více

PODROBNÉ VYHODNOCOVÁNÍ POTŘEB DĚTÍ Podpůrný nástroj pro pracovníky DÍTĚ V INSTITUCI - 1 -

PODROBNÉ VYHODNOCOVÁNÍ POTŘEB DĚTÍ Podpůrný nástroj pro pracovníky DÍTĚ V INSTITUCI - 1 - PODROBNÉ VYHODNOCOVÁNÍ POTŘEB DĚTÍ Podpůrný nástroj pro pracovníky DÍTĚ V INSTITUCI - 1 - INFORMACE O UMÍSŤENÍ Popište, jak a kde probíhalo setkání s dítětem. Jak dlouho je dítě umístěno v zařízení., kde

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2012 vyjádřeno v absolutních hodnotách finanční zabezpečení dětí v NRP

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2012 vyjádřeno v absolutních hodnotách finanční zabezpečení dětí v NRP Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem: dotazů, odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok. Poradna funguje na principu volné diskuse mezi

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Změna situace Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ12 Datum vypracování: Vypracoval: 31. 12. 2014, revize:

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

Středisko náhradní rodinné péče, o. s. Situace náhradní péče o děti na Slovensku

Středisko náhradní rodinné péče, o. s. Situace náhradní péče o děti na Slovensku Středisko náhradní rodinné péče, o. s. Situace náhradní péče o děti na Slovensku Do začátku 90. let standardní forma péče Kolektivní domovy Do r. 1997 byla náhradní péče o děti řízena 3 rezorty: zdravotnictvím,

Více

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině.

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada PRÁVO, DUM

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_16_PRÁVO_2.04_Náhradní rodinná výchova. Výkladová prezentace k tématu Náhradní rodinná výchova

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_16_PRÁVO_2.04_Náhradní rodinná výchova. Výkladová prezentace k tématu Náhradní rodinná výchova Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Průvodce pro náhradní rodinnou péči

Průvodce pro náhradní rodinnou péči Průvodce pro náhradní rodinnou péči Jak na náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je výchova a péče o děti. Bohužel

Více

Zdeňka Králíčková, 2007

Zdeňka Králíčková, 2007 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2007 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA VZTAH RODIČŮ A DĚTÍ Jak už bylo řečeno v předešlé prezentaci, každý rodič má vůči svým nezletilým potomkům rodičovskou

Více

Proč děláme práci, která nás nebaví?

Proč děláme práci, která nás nebaví? Proč děláme práci, která nás nebaví? Podle průzkumů se věnuje až 70% lidí zaměstnání, které je nenaplňuje a někdy i doslova sere. V poslední době nad touto otázkou hodně přemýšlím. Sám jsem vlastně dlouho

Více

Zkušenosti s PPPD z pohledu doprovázející služby pro pěstounskou rodinu na přechodnou dobu. Amalthea o.s. Ria Černá

Zkušenosti s PPPD z pohledu doprovázející služby pro pěstounskou rodinu na přechodnou dobu. Amalthea o.s. Ria Černá Zkušenosti s PPPD z pohledu doprovázející služby pro pěstounskou rodinu na přechodnou dobu Amalthea o.s. Ria Černá Co je doprovázení - terénní sociální pracovník v rodině dle potřeb členů rodiny - úkoly

Více

MINIMUM. náhradní rodinné péci PORADCE

MINIMUM. náhradní rodinné péci PORADCE PORADCE 1) Od rodičů nebo jiných blízkých osob můžeš být oddělen/a jen na základě rozhodnutí soudu a jsou-li k tomu zákonné důvody. Chci se probudit...... aha...... chci se probudit doma...... takže se

Více

OBSAH. ZÁKON č. 359/1999 Sb. O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ... 1

OBSAH. ZÁKON č. 359/1999 Sb. O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ... 1 OBSAH Autoři jednotlivých ustanovení..................................... XI Seznam zkratek............................................... XIII Seznam předpisů citovaných v komentáři..........................

Více

PĚSTOUNSKÁ PÉČE POJEM, ÚČEL, OBSAH, VZNIK, ZÁNIK

PĚSTOUNSKÁ PÉČE POJEM, ÚČEL, OBSAH, VZNIK, ZÁNIK ÚČEL PĚSTOUNSKÁ PÉČE POJEM, ÚČEL, OBSAH, VZNIK, ZÁNIK Zdeňka Králíčková, 2012 výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty

Více

Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015

Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015 Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015 Pardubice Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE

Více

Výchova k občanství NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

Výchova k občanství NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE Výchova k občanství NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE Anotace: Prezentace slouží jako výukový materiál k tématu náhradní rodinné péče. Obsahuje důvody vedoucí k náhradní rodinné péči, odkaz na zákon a instituce v

Více

Individuální projekt OP LZZ

Individuální projekt OP LZZ Individuální projekt OP LZZ Systémová podpora procesů transformace systému péče o rodiny a děti Pardubice, 25. října 2012 PhDr. Miloslav Macela ředitel odboru rodiny a ochrany práv dětí Reforma systému

Více

upravuje 27a, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí

upravuje 27a, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí Praxe upravuje 27a, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí před zařazením klientů do evidence osob vhodných stát se pěstouny nutná specializovaná a rozšířená příprava v praxi se ukazuje,

Více

Zařazování dětí mladších tří let do mateřské školy. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Příloha č. 1

Zařazování dětí mladších tří let do mateřské školy. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Příloha č. 1 Příloha č. 1 Zařazování dětí mladších tří let do mateřské školy Vyhodnocení dotazníkového šetření Pro dotazníkové šetření bylo náhodným výběrem zvoleno 1500 mateřských škol (MŠ) ze všech krajů České republiky,

Více

Nábor, příprava a doprovázení pěstounů na přechodnou dobu v Pardubickém kraji - pilotní projekt Amalthea o.s. 31.10. 2011, Jihlava

Nábor, příprava a doprovázení pěstounů na přechodnou dobu v Pardubickém kraji - pilotní projekt Amalthea o.s. 31.10. 2011, Jihlava Nábor, příprava a doprovázení pěstounů na přechodnou dobu v Pardubickém kraji - pilotní projekt Amalthea o.s. 31.10. 2011, Jihlava Základní údaje o projektu Realizátor: Amalthea o.s. Partneři projektu:

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Předávání informací Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ11 Datum vypracování: Vypracoval: 31. 12. 2014,

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ZAŘÍZENÍ 2012

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ZAŘÍZENÍ 2012 Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, Unhošť 273 51 č.j.:dd/452/2012 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ZAŘÍZENÍ 2012 říjen 2012 OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. VIZE ROZVOJE DĚTSKÉHO DOMOVA...4 2.1 Odborná pomoc

Více

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR 17. září 2014 Odbor ochrany práv dětí Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012

Více

Deváťáci volí školu podle zájmu a uplatnění. Rozhodnutí ještě zdaleka nejsou. Studie občanského sdružení Než zazvoní

Deváťáci volí školu podle zájmu a uplatnění. Rozhodnutí ještě zdaleka nejsou. Studie občanského sdružení Než zazvoní Deváťáci volí školu podle zájmu a uplatnění. Rozhodnutí ještě zdaleka nejsou Studie občanského sdružení Než zazvoní 25. září 2013 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé

Více

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. cílová skupina: žáci sekundy cílem

Více

Kam kráčíochrana práv dětí v ČR? Klára Trubačová Odbor ochrany práv dětí 24. června 2014

Kam kráčíochrana práv dětí v ČR? Klára Trubačová Odbor ochrany práv dětí 24. června 2014 Kam kráčíochrana práv dětí v ČR? Klára Trubačová Odbor ochrany práv dětí 24. června 2014 Stav systému - hlavní problémy Systém nedokáže zajistit důslednou ochranu všech dětí Nedostatečné hmotné zabezpečení

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2008 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

Vyhodnocování potřeb dětí umístěných v DOZP. Pardubice 2. prosince 2013

Vyhodnocování potřeb dětí umístěných v DOZP. Pardubice 2. prosince 2013 Vyhodnocování potřeb dětí umístěných v DOZP Pardubice 2. prosince 2013 Jak vyhodnocování potřeb a situace dítěte může ovlivňit pozitivní změny v jeho životě Vazba Rodina Zdraví Identita Vyhodnocování situace

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2014

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2014 Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem 1 dotazů, odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok 1. Poradna funguje na principu volné diskuse

Více

Perspektivy péče o ohrožné děti

Perspektivy péče o ohrožné děti Perspektivy péče o ohrožné děti Bc. Radek Šoustal referent SPOD, KÚ MSK Ostrava-Poruba, 22. 11. 2011 Základní dokumenty Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období

Více

TEST - JSEM SÁM SEBOU?

TEST - JSEM SÁM SEBOU? BÝT SÁM SEBOU Být sám sebou, znamená zjistit a naplňovat svůj smysl života, ten opravdový, po kterém vnitřně toužíte. Někteří lidé ani nevědí, co je jejich smyslem života a je pro ně velice těžké ho definovat.

Více

1. Termín a místo zápisu

1. Termín a místo zápisu Zápis do 1. tříd ZŠ a zákonné normy (2017) Obsah: 1. Termín a místo zápisu 2. Organizace zápisu 3. Věk dítěte 4. Práva a povinnosti rodičů 5. Kritéria pro přijímání žáků 6. Spádové obvody škol 7. Odklad

Více

Vzdělávání pěstounů jaro 2016

Vzdělávání pěstounů jaro 2016 Vzdělávání pěstounů jaro 2016 4hodinové dopolední v pracovní dny Místo konání: Školení se budou konat v prostorách Charitního sdružení Děčín, Zbrojnická 7, Děčín IV, budova bývalé Komerční banky, výtahem

Více

Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok

Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok JANAPEKNA.CZ 1 Část 1 Než začneme: Jaký byl pro vás rok 2016? Vítejte! Než se pustíme do plánování vysněného roku 2017, musíme se podívat, jaký byl rok 2016.

Více

Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o.

Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o. Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o. Výroční zpráva za rok 2015 Název organizace: Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou,p.o. Zřizovatel: Kraj Vysočina Statutární

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ZAŘÍZENÍ 2014

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ZAŘÍZENÍ 2014 Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, Unhošť 273 51 č.j.:dd/403/2014 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ZAŘÍZENÍ 2014 říjen 2014 OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. HODNOCENÍ KONCEPČNÍHO ZÁMĚRU ROZVOJE DD 2012.4

Více

září 14 Náhradní rodinná péče

září 14 Náhradní rodinná péče zadal Odbor sociální péče graficky zpracoval Odbor vnitřních věcí Informační středisko tisk CCB, spol. s r.o. náklad 5 000 ks vydal Magistrát města Brna 2. vydání září 2014 Magistrát města Brna Dominikánské

Více

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY . Z LEGISLATIVY ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

Tisková konference Praha 29. srpna 2012

Tisková konference Praha 29. srpna 2012 Tisková konference Praha 29. srpna 2012 Martin Ježek, ředitel projektu Rozumíme penězům Markéta Vaňková, CSR manažerka GE Money Bank Program 1. Vývoj projektu Rozumíme penězům 2. Výsledky průzkumu mezi

Více

Češi a pěstounská péče 2012. Mgr. Marie Oktábcová I Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR I 2. dubna 2012

Češi a pěstounská péče 2012. Mgr. Marie Oktábcová I Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR I 2. dubna 2012 Češi a pěstounská péče 2012 Mgr. Marie Oktábcová I Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR I 2. dubna 2012 METODIKA VÝZKUMU Metoda: Vzorek: Kvantitativní výzkum Reprezentativní vzorek české dospělé populace

Více

SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Sociálně-právní ochranu dětí, tj. dětí do 18 let, na území města Týn nad Vltavou a správního obvodu obce s rozšířenou působností poskytuje Městský úřad Týn nad Vltavou, odbor

Více

Zápis ZŠ Jinočany, příspěvková organizace

Zápis ZŠ Jinočany, příspěvková organizace Zápis 2017 ZŠ Jinočany, příspěvková organizace Termín zápisu Milé děti, milí rodiče, jste srdečně zváni k zápisu do 1. třídy, který se uskuteční ve čtvrtek 27. dubna 2017. Místo zápisu Zápis se uskuteční

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů a workshopů Amalthea o.s.

Nabídka vzdělávacích seminářů a workshopů Amalthea o.s. Nabídka vzdělávacích seminářů a workshopů Amalthea o.s. Pokud není naplánovaný konkrétní termín jednotlivých seminářů či je kapacita obsazena, je možné si je objednat přímo pro organizaci. Poptávku lze

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Slovenská Členy

Více

CHARITA HLUČÍN. CHARITNÍ DOMOV SV. MIKULÁŠE domov pro seniory. vydává SOUBOR VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ K PRŮBĚHU PŘIJETÍ NOVÉHO KLIENTA - 01.05.

CHARITA HLUČÍN. CHARITNÍ DOMOV SV. MIKULÁŠE domov pro seniory. vydává SOUBOR VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ K PRŮBĚHU PŘIJETÍ NOVÉHO KLIENTA - 01.05. CHARITA HLUČÍN CHARITNÍ DOMOV SV. MIKULÁŠE domov pro seniory vydává SOUBOR VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ K PRŮBĚHU PŘIJETÍ NOVÉHO KLIENTA - 01.05.2016 - OBSAH: 1. Velmi stručně... 3 2. Úvod... 6 3. Zájemce o službu...

Více

Průzkum rozhodování žáků devátých tříd. Studie Než zazvoní

Průzkum rozhodování žáků devátých tříd. Studie Než zazvoní Průzkum rozhodování žáků devátých tříd Studie Než zazvoní 26. září 2016 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé studie společnosti Než zazvoní, která mapuje proces rozhodování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Seznam příloh. Příloha 1: Dotazník pro učitele. Příloha 2: Dotazník pro žáky

Seznam příloh. Příloha 1: Dotazník pro učitele. Příloha 2: Dotazník pro žáky Seznam příloh Příloha 1: Dotazník pro učitele Příloha 2: Dotazník pro žáky 1 Příloha 1: Dotazník pro učitele Milé kolegyně, milí kolegové, ráda bych Vás touto cestou požádala o vyplnění tohoto dotazníku.

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

REFORMA SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI. JUDr. Zuzana Zárasová Mgr. Adam Křístek Odbor rodiny a dávkových systémů MPSV

REFORMA SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI. JUDr. Zuzana Zárasová Mgr. Adam Křístek Odbor rodiny a dávkových systémů MPSV REFORMA SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI JUDr. Zuzana Zárasová Mgr. Adam Křístek Odbor rodiny a dávkových systémů MPSV Základní východiska reformy Stav systému (poznatky z konkrétních kauz, výzkumů, analýz,

Více

KLIENTSKÉ PĚSTOUNSKÉ RODINY NADAČNÍHO FONDU ROZUM A CIT

KLIENTSKÉ PĚSTOUNSKÉ RODINY NADAČNÍHO FONDU ROZUM A CIT KLIENTSKÉ PĚSTOUNSKÉ RODINY NADAČNÍHO FONDU ROZUM A CIT Prezentované výsledky vycházejí z dotazníkového šetření, jehož autory jsou nadační fond Rozum a Cit, Praha a Středisko náhradní rodinné péče, Praha.

Více

Orgán sociálně-právní ochrany dětí

Orgán sociálně-právní ochrany dětí Orgán sociálně-právní ochrany dětí Sociálně-právní ochrana je pomoc pro děti, jejich rodiče a další dospěláky, kteří se o děti starají nebo se chtějí starat. Děti chrání před násilím, zanedbáváním, zneužíváním

Více

Pozměňovací návrhy. Jana Čechlovského

Pozměňovací návrhy. Jana Čechlovského Pozměňovací návrhy Jana Čechlovského k pozměňovacím návrhům ÚPV schváleným usnesením ÚPV dne 29.5.2013 tisk č. 930/2 (vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I Platné znění části textu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrţených změn III. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

SQ2 - Ochrana práv a chráněných zájmů

SQ2 - Ochrana práv a chráněných zájmů SQ2 - Ochrana práv a chráněných zájmů Program pracuje v oblasti ochrany práv a chráněných zájmů se zdroji práv uvedených v Listině práv a svobod zejména čl. 3 a pak z Úmluvy o právech dítěte, které jsou

Více

Děti a mladiství v adiktologických službách. Mgr. Bc. Božena Havlová Sociální pedagog, adiktolog Metha, z.ú. Jindřichův hradec

Děti a mladiství v adiktologických službách. Mgr. Bc. Božena Havlová Sociální pedagog, adiktolog Metha, z.ú. Jindřichův hradec Děti a mladiství v adiktologických službách Mgr. Bc. Božena Havlová Sociální pedagog, adiktolog Metha, z.ú. Jindřichův hradec www.osmeta.cz Co děti chtějí? Aby na ně mohli být rodiče hrdí Dělat rodičům

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012 PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí schvalovací proces Prošla dvakrát mezirezortním

Více

Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče Náhradní rodinná péče Typy náhradní rodinné péče: pěstounská péče pěstounská péče na přechodnou dobu Pěstounská péče - pěstoun je povinen o dítě osobně pečovat a při péči o osobu dítěte vykonávat přiměřeně

Více

Průběžné vyhodnocení edukačně-náborové kampaně o pěstounství. Leden květen 2013

Průběžné vyhodnocení edukačně-náborové kampaně o pěstounství. Leden květen 2013 Průběžné vyhodnocení edukačně-náborové kampaně o pěstounství Leden 2013 - květen 2013 Východiska kampaně VYSOKÉ PROCENTO DĚTÍ V ÚSTAVNÍ PÉČI ČR je s cca 10.000 dětmi v kojeneckých ústavech a dětských domovech

Více

1.1 POSLÁNÍ CÍLE Děti v NRP znají svoji vlastní identitu... 2

1.1 POSLÁNÍ CÍLE Děti v NRP znají svoji vlastní identitu... 2 1.1 POSLÁNÍ... 2 1.2 CÍLE... 2 1.2.1 Děti v NRP znají svoji vlastní identitu... 2 1.2.2 Rodina NRP ví, kam se má obrátit v případě obtíží a jakým způsobem... 3 1.2.3 Pečující znají potřeby dětí a umí je

Více

Příloha č. 1 : Dotazník pro žákyni/žáka

Příloha č. 1 : Dotazník pro žákyni/žáka Příloha č. 1 : Dotazník pro žákyni/žáka Milá žákyně, milý žáku. Jsem studentkou Pedagogické fakulty Masarykovy university a ve své bakalářské práci se zabývám problematikou vztahu mezi učitelem a žákem

Více

PANEL PRO PĚSTOUNSKOU PÉČI PANEL PRO PĚSTOUNSKOU PÉČI PANEL PRO PĚSTOUNSKOU PÉČI PANEL PRO PĚSTOUNSKOU PÉČI PANEL PRO PĚSTOUNSKOU PÉČI

PANEL PRO PĚSTOUNSKOU PÉČI PANEL PRO PĚSTOUNSKOU PÉČI PANEL PRO PĚSTOUNSKOU PÉČI PANEL PRO PĚSTOUNSKOU PÉČI PANEL PRO PĚSTOUNSKOU PÉČI Panel pro pěstounskou péči 2011 Poprvé vydáno organizací Amalthea o. s. v roce 2011 Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů Childern s Services and East Lothian Council, Skotsko (2007) v rámci

Více

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Každý úspěšný člověk, jestliže chce dosáhnout svého cíle, se musí věnovat své práci na 100%. Náš cíl je jasný. Vydělávat snadno, rychle a neomezené

Více

Zápis Zápis do 1. ročníku v Základní škole, Praha 9 Horní Počernice, Stoliňská 823, (Chvalská škola),

Zápis Zápis do 1. ročníku v Základní škole, Praha 9 Horní Počernice, Stoliňská 823, (Chvalská škola), ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Horní Počernice Stoliňská 823, tel.: 2 81 92 11 27, fax: 2 81 92 11 48 e-mail: zs.stolinska@volny.cz IČO: 63830809 mobil: 7777 05 421, 739 301 527 Číslo účtu: 193 951 850 207/0100

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech.

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech. IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Osvětová a náborová kampaň pro náhradní rodinnou péči IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti

Více

PRŮBĚH PŘÍPRAVY náhradní rodinná péče

PRŮBĚH PŘÍPRAVY náhradní rodinná péče PRŮBĚH PŘÍPRAVY náhradní rodinná péče Časový rozsah Rozsah jednotlivých příprav je stanoven ze zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí takto: pro zprostředkování osvojení nebo pěstounské

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY. 3. V části první, Čl I, dosavadním bodě 10., 34a odst. 7 se slova písm. b) nebo c) nahrazují slovy písm. a) nebo b).

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY. 3. V části první, Čl I, dosavadním bodě 10., 34a odst. 7 se slova písm. b) nebo c) nahrazují slovy písm. a) nebo b). POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY K vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu

Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu Mgr. Petr Wija, Ph.D. Institut důstojného stárnutí, Diakonie ČCE Možnosti zlepšení podpory pečujících o Zpracovat

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby. Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace

Standard č. 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby. Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace Standard č. 1 Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby Vydal: Mgr. Bc. Romana Svobodová Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace Datum: 11. 12. 2014 Revize č.: Stran: 1-5 Kritérium 1a Pověřená

Více

Individuální projekt OP LZZ

Individuální projekt OP LZZ Individuální projekt OP LZZ Systémová podpora procesů transformace systému péče o rodiny a děti Karlovy Vary, 8. říjen 2012 PhDr. Miloslav Macela ředitel odboru rodiny a ochrany práv dětí Reforma systému

Více

Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem 179 dotazů, 134 odpovědí)

Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem 179 dotazů, 134 odpovědí) Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem 179 dotazů, 1 odpovědí) Tato analýza zachycuje strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok 15. Poradna fungovala první pololetí roku

Více

Co by rodiče měli udělat po podání žádosti o vyšetření v poradně. Několik rad rodičům.

Co by rodiče měli udělat po podání žádosti o vyšetření v poradně. Několik rad rodičům. Co by rodiče měli udělat po podání žádosti o vyšetření v poradně. Několik rad rodičům. Čím více informací má poradenský pracovník předem k dispozici, tím větším přínosem může návštěva poradny pro dítě

Více

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PROGRAMU PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY Pobočka Havířov

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PROGRAMU PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY Pobočka Havířov KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PROGRAMU PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY Pobočka Havířov Podzim 2016 www.pestouni.slezskadiakonie.cz Vážené dámy, vážení pánové, v tomto katalogu Vám předkládáme nabídku podzimních vzdělávacích

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, Jaroměř

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, Jaroměř MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř Název standardu Kritéria standardu Závazné pro: Vypracovala:

Více

Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími

Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími PhDr. Eva Křížová, Ph.D., Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce v rámci projektu "Podpora rozvoje

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA OBSAH: POSLÁNÍ SLUŽBY KOMU JE SLUŽBA URČENA CÍLE SLUŽBY ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ROZSAH A KAPACITA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY KDE A

Více

Středisko náhradní rodinné péče

Středisko náhradní rodinné péče Středisko náhradní rodinné péče Projekt Náhradní rodina + dítě + odborník jako partneři (Metodické centrum pro NRP) doba trvání projektu 2010-2012 Cílem projektu je zavést systematické poskytování kvalitních,

Více

Obsah Úvodem Část I. Základy mykologie Část II. Praktický houbař

Obsah Úvodem Část I. Základy mykologie Část II. Praktický houbař Obsah Úvodem.................................... 7 Část I. Základy mykologie pro praktické houbaře........... 11 Charakteristika hub........................... 12 Tělo.......................................

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

Zrcadlo reality aneb kde je zakopaný pes?

Zrcadlo reality aneb kde je zakopaný pes? Zrcadlo reality aneb kde je zakopaný pes? Tento článek bych nechtěl, aby byl vnímán čtenáři jako reakce na 2 ne zrovna povedené poslední víkendové turnaje (ne vždy se daří a vyhrává, i hokej je jen sport

Více

S T A N D A R D 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

S T A N D A R D 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí S T A N D A R D 3 Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 3 a Orgán sociálně-právní ochrany zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným vhodným způsobem vnitřní pravidla a postupy

Více

Stručná charakteristika Poslání projektu

Stručná charakteristika Poslání projektu Stručná charakteristika V průběhu projektu budeme poskytovat rodičům a blízkým osobám informace z oblasti psychologie, psychiatrie, speciální pedagogiky, práva a sociální problematiky, které jsou nezbytné

Více

Příloha A - Dotazník průběhu procesu vyhledávání informací

Příloha A - Dotazník průběhu procesu vyhledávání informací Příloha A - Dotazník průběhu procesu vyhledávání informací Zde naleznete první dotazník průběhu procesu vyhledávání informací ve verzi pro MS Word. Původní dotazník byl vytvořen v aplikaci Google Form

Více