ZŠ STOLIŇSKÁ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 2016/17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZŠ STOLIŇSKÁ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 2016/17"

Transkript

1 ZŠ STOLIŇSKÁ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 2016/17

2 Úvod Cílem tohoto dotazníkového šetření bylo zjistit, jak rodiče žáků ZŠ Stoliňská vnímají vybavení školy, její fungování a přístupy v různých oblastech. Díky opakování šetření je možné porovnat vývoj jednotlivých hodnocení v čase. Šetření bylo realizováno v období listopad prosinec 2016, dotazník byl distribuován primárně při třídních schůzkách Celkově se šetření zúčastnilo 214 rodičů, některé dotazníky ale neobsahovaly odpovědi na všechny otázky. Rodiče měli u jednotlivých otázek možnost odpovědět nevím, nemohu posoudit - tyto odpovědi nebyly do vyhodnocení zařazeny.

3 Shrnutí 92 % rodičů by určitě nebo pravděpodobně doporučilo ZŠ Stoliňskou svým známým pro jejich děti. Nejčastějším důvodem je celková spokojenost se školou, příjemná rodinná atmosféra, vybavenost školy, přístup zaměstnanců školy k dětem i rodičům a vysoká úroveň vzdělávání. Z vybavení školy rodiče nejvýše hodnotí venkovní prostory školy (sportovní a dopravní hřiště), nejhůře pak vybavení školního klubu a družiny, oceňují čistotu ve škole. O něco lépe je hodnocena kvalita výuky v humanitních předmětech než v těch technických, z další náplně výuky by část rodičů uvítala více kulturních i sportovních akcí. 2/3 hodnotících vnímá informovanost o dění ve škole minimálně za velmi dobrou, spokojeni jsou hlavně s komunikací s třídním učitelem a jeho prací a pozitivně vnímají i spolupráci s vedením školy. Škola je úspěšná ve snaze učitelů přimět děti k přemýšlení a vysvětlit učivo žákům, kteří probírané látce neporozuměli, a možnosti objevovat nové informace. Na druhou stranu nezanedbatelná část rodičů hodnotí negativně schopnost školy pomoci dětem s rozhodnutím o dalším směru jejich vzdělávání a téměř 20 % si myslí, že pokud dítě chybí na výuce, má pak problém zjistit, co se ve škole dělo. Porovnání výsledků s výsledky šetření z roku 2015 Ochota doporučit školu je v podstatě stejná jako v roce 2015 zvýšil se podíl jednoznačně pozitivních odpovědí, na druhou stranu ale přibylo těch, kteří by školu nedoporučili. V roce 2016 bylo lépe než v roce 2015 hodnoceno vybavení družiny a čistota ve škole, lepších výsledků škola dosáhla i ve většině výroků z části Přístup školy.

4 Doporučení školy Doporučil/a byste tuto školu svým známým pro jejich děti? Proč ano, proč ne? 40% určitě ano pravděpodobně ano pravděpodobně ne určitě ne Dobré vybavení školy, příjemné prostředí Celková spokojenost Menší škola, škola rodinného typu, bezpečná, komorní atmosféra Zájem o děti, osobní přístup k žákům, citlivý přístup pedagogů Škola není vhodná pro děti s poruchami učení Bohatá nabídka mimoškolních aktivit Přátelská atmosféra ve škole Nízká úroveň výuky AJ Vysoká úroveň vzdělávání, kvalitní pedagogický sbor

5 Vybavení školy vynikající (1) velmi dobré (2) dobré (3) ucházející (4) špatné (5) Průměrné hodnocení celková úroveň vybavení školy 1 58% 23% 2,15 vnitřní vybavení školy (učebny, chodby apod.) 1 51% 29% 2,21 venkovní vybavení školy (sportovní hřiště, dopravní hřiště apod.) 3 50% 1 1,82 vybavení družiny 13% 42% 3 9% 2,43 vybavení školního klubu % 2,48 vybavení školní jídelny 19% 2 3% 2,13 čistota ve škole % 1,95 úroveň sociálního zařízení 1 48% 33% 2,23 nabídka kroužků a dalších mimoškolních aktivit 21% 33% 3 7% 2,39 kvalita jídla ve školní jídelně 2 38% 2 7% 2,24

6 Fungování školy celková kvalita výuky vynikající (1) velmi dobré (2) dobré (3) ucházející (4) špatné (5) 19% 49% 2 Průměrné hodnocení 2,21 kvalita výuky v humanitních předmětech 19% 4 30% 2,21 kvalita výuky v technických předmětech četnost a kvalita kulturních akcí školy četnost a kvalita sportovních akcí školy informovanost o dění ve škole 19% 1 10% 2 30% 33% 42% 41% 40% 41% % 11% 3% 2,25 2,55 2,65 2,18 úroveň webových stránek školy informovanost o akcích třídy na webu školy informovanost o prospěchu žáků 23% 2 29% 40% 37% 38% 2 22% 2 9% 8% 7% 2,30 2,32 2,14 komunikace mezi rodiči a vedením školy 33% 3 2 2,11 komunikace mezi rodiči a tř. učitelem komunikace mezi rodiči a ost. pedagogy 21% 41% % 17% 8% 1,96 2,42 kvalita práce třídního učitele % 3% 1,81 spolupráce s vedením školy 3 40% 19% 1,97

7 Přístup školy Pokud mé dítě něčemu nerozumí, většina učitelů se mu to snaží vysvětlit. Učitelé mají pochopení pro problémy mého dítěte. Většina učitelů chce, aby mé dítě přemýšlelo. Ve škole může moje dítě říct svůj názor. Ve škole má moje dítě možnost ukázat, co umí. Myslím si, že moje dítě má ve škole možnost objevovat nové informace. Díky této škole má moje dítě představu, co může po jejím ukončení dělat. Domnívám se, že moje dítě může zažít ve škole úspěch. Když mé dítě chybí, ví od spolužáků, co se ve škole dělo. Moje dítě je spokojené s atmosférou ve své třídě. Dětem se znevýhodněním, postižením aj. se škola věnuje nad rámec povinností. Pedagogové respektují mé dítě a jeho specifika. Mám informace o dění ve škole. Se svým dítětem se denně připravuji na výuku. O dění ve škole se aktivně zajímám. rozhodně souhlasím (1) spíše souhlasím (2) spíše nesouhlasím (3) rozhodně nesouhlasím (4) 4 38% 43% 38% 42% 42% 49% 53% 5 50% 5 53% 7% 3% 10% % 3 5 8% 29% % 3 41% 47% 51% 50% 5 51% 37% 48% 9% 9% 8% 3% 9% Průměrné hodnocení 1,63 1,74 1,60 1,77 1,64 1,62 2,17 1,78 1,97 1,86 1,79 1,78 1,70 1,61 1,59

8 Porovnání výsledků 2016 vs 2015 Doporučil/a byste tuto školu svým známým pro jejich děti? Proč ano, proč ne? 2015 Průměr 1, Průměr 1,56 1- určitě ano 2- pravděpodobně ano 3 - pravděpodobně ne 4- určitě ne 3% 1- určitě ano 2- pravděpodobně ano 3 - pravděpodobně ne 4- určitě ne 4 40%

9 Porovnání výsledků 2016 vs 2015 Vybavení školy průměr 2015 průměr 2016 rozdíl hodnocení celková úroveň vybavení školy 2,13 2,15 0,02 vnitřní vybavení školy (učebny, chodby apod.) 2,16 2,21 0,05 venkovní vybavení školy (sportovní hřiště, dopravní hřiště apod.) 1,74 1,82 0,08 vybavení družiny 2,48 2,43-0,05 vybavení školního klubu 2,49 2,48 0,01 vybavení školní jídelny 1,97 2,13 0,16 čistota ve škole 2,04 1,95-0,09 úroveň sociálního zařízení 2,23 2,23 0,00 nabídka kroužků a dalších mimoškolních aktivit 2,38 2,39 0,01 kvalita jídla ve školní jídelně 2,02 2,24 0,22 Možné odpovědi: 1 - vynikající, 2 - velmi dobré, 3 - dobré, 4 - ucházející, 5 - špatné

10 Porovnání výsledků 2016 vs 2015 Fungování školy průměr 2015 průměr 2016 rozdíl hodnocení celková kvalita výuky 2,22 2,21-0,01 kvalita výuky v humanitních předmětech 2,20 2,21 0,01 kvalita výuky v technických předmětech 2,24 2,25 0,01 četnost a kvalita kulturních akcí školy 2,33 2,55 0,22 četnost a kvalita sportovních akcí školy 2,49 2,65 0,16 informovanost o dění ve škole 2,09 2,18 0,09 úroveň webových stránek školy 2,25 2,30 0,05 informovanost o akcích třídy na webu školy 2,15 2,32 0,17 informovanost o prospěchu žáků 2,11 2,14 0,03 komunikace mezi rodiči a vedením školy 1,94 2,11 0,17 komunikace mezi rodiči a třídním učitelem 1,81 1,96 0,15 komunikace mezi rodiči a ostatními pedagogy 2,32 2,42 0,10 kvalita práce třídního učitele nehodnoceno 1,81 spolupráce s vedením školy nehodnoceno 1,97 Možné odpovědi: 1 - vynikající, 2 - velmi dobré, 3 - dobré, 4 - ucházející, 5 - špatné

11 Porovnání výsledků 2016 vs 2015 Přístup školy průměr 2015 průměr 2016 rozdíl hodnocení Pokud mé dítě něčemu nerozumí, většina učitelů se mu to snaží vysvětlit. 1,66 1,63-0,03 Učitelé mají pochopení pro problémy mého dítěte. 1,67 1,74 0,07 Většina učitelů chce, aby mé dítě přemýšlelo. 1,71 1,60-0,11 Ve škole může moje dítě říct svůj názor. 1,69 1,77 0,08 Ve škole má moje dítě možnost ukázat, co umí. 1,70 1,64-0,06 Myslím si, že moje dítě má ve škole možnost objevovat nové informace. 1,64 1,62-0,02 Díky této škole má moje dítě představu, co může po jejím ukončení dělat. 2,30 2,17-0,13 Domnívám se, že moje dítě může zažít ve škole úspěch. 1,85 1,78-0,07 Když mé dítě chybí, ví od spolužáků, co se ve škole dělo. 2,10 1,97-0,13 Moje dítě je spokojené s atmosférou ve své třídě. 1,82 1,86 0,04 Dětem se znevýhodněním, postižením aj. se škola věnuje nad rámec povinností. 1,97 1,79-0,18 Pedagogové respektují mé dítě a jeho specifika. 1,85 1,78-0,07 Mám informace o dění ve škole. 1,71 1,70-0,01 Se svým dítětem se denně připravuji na výuku. 1,74 1,61-0,13 O dění ve škole se aktivně zajímám. nehodnoceno 1,59 Možné odpovědi: 1 - rozhodně souhlasím, 2 - spíše souhlasím, 3 - spíše nesouhlasím, 4 - rozhodně nesouhlasím