PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011"

Transkript

1 PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011 Číslo dotazníku: (Nevyplňujte prosím.) Vážená paní, vážený pane, obracíme se na Vás se žádostí o spolupráci při šetření spokojenosti zaměstnanců. Šetření včetně zpracování dotazníků realizuje Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. Výsledky budou využity Vaším zaměstnavatelem jako podklad pro případné zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců ve firmě. Prosíme Vás o pečlivé zodpovězení všech otázek dotazníku. Samotné vyplnění je velmi jednoduché, stačí zakroužkovat vybranou variantu odpovědi v každém řádku a řídit se uvedenými pokyny. Vyplněný dotazník vhoďte prosím do sběrné urny. Šetření je přísně anonymní a získané údaje nemohou být spojovány s Vaší osobou. Děkujeme za vstřícnost a spolupráci. Za výzkumný tým Aleš Kroupa VZOR VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU A nyní nám prosím odpovězte, jakým způsobem je Vaše práce ohodnocena? a) Vím, jakým způsobem je stanoveno mé mzdové ohodnocení. b) V naší firmě je odměňování přiměřeně vázáno na pracovní výkon netýká se

2 1. Jak jste spokojen(a) s následujícími okolnostmi Vaší práce? spokojen(a) spokojen(a) Ani spokojen(a), ani nespokojen(a) nespokojen(a) nespokojen(a) a) Pracovní podmínky (světlo, teplo, hluk) b) Pracovní zátěž (množství práce) c) Délka pracovní doby d) Organizace pracovní doby (příchody, odchody, přestávky, směny) e) Mzdové ohodnocení f) Možnost povýšení g) Jistota zaměstnání h) Stejné možnosti pro muže a ženy i) Zaměstnanecké výhody j) Vztahy s přímým nadřízeným k) Zajímavost práce l) Informovanost o hospodaření podniku m) Možnosti dalšího vzdělávání / rozšiřování kvalifikace 2. A nyní nám prosím odpovězte, co soudíte o odměňování ve firmě. a) Vím, jakým způsobem je stanoveno mé mzdové ohodnocení. b) V naší firmě je odměňování přiměřeně vázáno na pracovní výkon. c) Odměňování je s ohledem na mé pracovní výkony spravedlivé. 2

3 3. Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími výroky? a) Když odvedu dobrou práci, dostane se mi uznání. b) Ve firmě jsou povyšováni zpravidla ti nejlepší, kteří si to zaslouží. c) Můj nadřízený má dostatečnou autoritu. d) Mám dostatek informací pro kvalitní výkon své práce. 4. Jak byste charakterizoval(a) atmosféru mezi spolupracovníky? Označte na uvedené stupnici, které z uvedených tvrzení je Vám bližší. Převažuje přátelská až důvěrná atmosféra Atmosféra je plná napětí a konfliktů. 5. Do jaké míry souhlasíte či nesouhlasíte s následujícím výrokem? Zvolte příslušnou odpověď v řádku. Doporučil(a) bych naši firmu/organizaci jako dobrého zaměstnavatele. 6. Rádi bychom zjistili více o podmínkách Vaší práce. Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími výroky? Zvolte příslušnou odpověď v každém řádku. a) Mám k dispozici vybavení a nástroje potřebné pro řádný výkon své práce. b) Na našem pracovišti je většinou dostatek pracovníků na zvládnutí požadované práce. c) Mám jasně stanovené pracovní úkoly. d) Mám dostatek času na kvalitní provedení své práce. 3

4 7. Domníváte se, že práce ve firmě přináší rizika pro Vaše zdraví? ano 2 ne 3 8. Domníváte se, že vedení firmy klade na bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků při práci velký důraz? ano 2 ne 3 9. Uvažujete v současné době vážně o odchodu z firmy? ano 2 ne Jaké je Vaše současné pracovní zařazení? Vyznačte pouze jednu odpověď, která nejvíce odpovídá Vašemu současnému pracovnímu zařazení. Dělník, mistr, předák 1 Administrativní pracovník včetně vedoucích pracovníků (obchod, marketing, personalistika, účtárna, vedení firmy) 2 Technik včetně vedoucích pracovníků (výzkum, vývoj, kontrola kvality, výpočetní technika) Kolik let pracujete u této firmy? Pokud pracujete ve firmě méně než 1 rok, zapište do rámečku 1 rok. Zaokrouhlujte na celé roky. 12. Jakou máte se zaměstnavatelem uzavřenou pracovní smlouvu? Vyznačte pouze jednu odpověď. Smlouvu na dobu neurčitou 1 Smlouvu na dobu určitou 2 Jsem zaměstnanec agentury 3 4

5 13. Máte podřízené? Ano 1 Ne Jste: Muž 1 Žena Kolik je Vám let? 16. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? Základní 1 Vyučen(a), střední bez maturity 2 Maturita 3 Vysokoškolské 4 MŮJ VZKAZ VEDENÍ FIRMY Co byste doporučil(a) vedení společnosti, aby zlepšilo/ změnilo/ zavedlo/ zrušilo k Vaší větší spokojenosti? Uveďte stručně maximálně tři podle Vašeho názoru nejzávažnější náměty nebo připomínky Děkujeme Vám za Váš čas a odpovědi. 5