Nové trendy v řešení fasád. Praha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nové trendy v řešení fasád. Praha 03. 2013"

Transkript

1 Nové trendy v řešení fasád Praha

2 Program přednášky Sanace zateplovacího systému - poruchy - technologie Retec - dodatečné zateplení Řasy na zateplených fasádách Nové směry v designovém řešení fasád 2

3 Poruchy se kterými se můžeme na ETICS setkat ETICS se začaly rozšiřovat ve střední Evropě s rozvojem bytové výstavby v 70. letech a hlavně po tzv. ropné krizi v r Během času začalo docházelo na ETICS k poruchám Vzniku prasklin v omítce nebo ve vnějším souvrství Netěsnostem v připojení ETICS na konstrukce, ve fasádě (parapetní plechy, atikové plechy, rámy výplní otvorů, držáky zábradlí, držáky svodů) Vlivem nedostatečné vodotěsnosti vnějšího souvrství ETICS dochází zatékání srážkové vody do ETICS.Působení vlhkosti v kombinaci s nízkými teplotami v zimě a naopak vysokými teplotami v létě dochází k narušení zateplovacího systému Příliš tmavá barva omítky s nízkým koeficientem odrazivosti povrchu HBW způsobuje namáhání ETICS Jde o zdánlivě malé poruchy na vnějším souvrství ETICS, které pokud se včas neodstraní přerostou ve větší a tím začne postupná pomalá degradace ETICS 3

4 Praskliny ve vnějším souvrství ETICS Hlavní příčiny jsou zejména : Nedostatečný nebo žádný přesah skleněné síťoviny v základní vrstvě 4

5 Praskliny ve vnějším souvrství ETICS Hlavní příčiny jsou zejména : Špatně umístěné nebo chybějící diagonální pásky v rozích otvorů v kombinaci se špatně osazenými izolačními deskami na rozích otvorů 5

6 Poruchy se kterými se můžeme u ETICS setkat Hlavní příčiny jsou zejména : Špatné umístění skleněné síťoviny v základní vrstvě (správné umístění skleněné síťoviny v základní vrstvě je v 1/3 tloušťky od horního povrchu) 6

7 Netěsnosti v připojení ETICS na konstrukce ve fasádě Hlavní příčiny jsou zejména : Netěsná napojení zateplovacího systému na konstrukce výplní otvorů, klempířské konstrukce parapetů nebo atiky 7

8 Zatékání vody do ETICS prasklinami ve vnějším souvrství Hlavní příčiny jsou zejména : Vlivem vzniklých prasklin v omítce nebo celém vnějším souvrství dochází zatékání od zateplovacího systému 8

9 Zatékání vody do ETICS prasklinami ve vnějším souvrství Hlavní příčiny jsou zejména : Působení vlhkosti v ETICS v kombinaci s nízkými teplotami v zimě a vysokými teplotami v létě 9

10 Příliš nízký koeficient odrazivosti (HBW) Hlavní příčiny jsou zejména : Je nevhodné používat na osluněné plochy fasády odstíny s nízkým koeficientem odrazivosti HBW HBW min. 30 pro omítky weber.min, weber pas. Silikát, weber.pas extraclean, weber.pas silikon plus HBV min. 25 pro omítky weber.pas akrylát, weber.pas silikon, weber.pas topdry 10

11 Weber Retec systém určený na sanaci ETICS Weber Retec patentované řešení na sanaci vnějších kompozitních systémů bez nutnosti demontáže Ekonomicky výhodné patentované řešení s dlouhodobou životností sanovaného systému Použití je závislé na míře poškození ETICS Možno provést: Sanaci poškozeného vnějšího souvrství stávajícího zateplovacího systému Doplnění stávajícího zateplovacího systému o novou vrstvu izolantu 11

12 Weber Retec systém určený na sanaci ETICS? Na sanaci větších poruch jako jsou různé praskliny, proražené vnější souvrství, oddělující se omítka nebo celé vnější souvrství Jde o vytvoření nové armované stěrkové vrstvy s omítkou na původním upraveném podkladu. S výhodou lze použit systém weber therm Retec 700, kde díky síti drážek vyřezaných v základní vrstvě a nízkému faktoru difúzního odporu μ = 12 stěrkové hmoty weber.therm Retec 700 a použité paropropustné omítce nedochází k výraznému zvýšení ekvivalentní difúzní tloušťky sd. 12

13 Weber Retec technologický postup sanace ETICS Před započetím sanace ETICS je třeba provést Diagnostiku stávajícího zateplovacího systému Důkladné omytí povrchu stávajícího ETICS tlakovou vodou 13

14 Weber Retec technologický postup sanace ETICS Prořezání vnějšího souvrství sítí vertikálně a horizontálně vedených řezů s rozměry polí od 15x15 cm do 30x30 cm 14

15 15 Weber Retec technologický postup sanace ETICS

16 Weber Retec technologický postup sanace ETICS Řezy jsou široké 5 až 7 mm a hluboké cca 5 mm 16

17 Weber Retec technologický postup sanace ETICS Na prořezané a očištěné vnější souvrství stávajícího ETICS se nanese vrstva armovací hmoty weber.therm Retec 700 a do požadované tloušťky se upraví zubovým hladítkem Tloušťka nanesené vrstvy je 6 až 8 mm, vhodné je použít zubové hladítko se zubem 10 x 10 mm Skleněná síťovina weber.therm

18 Weber Retec technologický postup sanace ETICS Kotvení se provede min. 4 ks šroubových hmoždinek s ocelovým trnem přes skleněnou síťovinu weber.therm

19 Weber Retec technologický postup sanace ETICS Jako povrchová úprava se použije tenkovrstvá omítka weber.pas s podkladním nátěrem weber.pas podklad UNI Weber.pas silikát Weber.pas extraclean 19

20 Lze dodatečně izolovat stávající zateplovací systém? Nezateplený, právě zateplovaný, již zateplený panelový dům Vyhoví ETICS s tl. Izolantu 6 nebo 8 cm? ETICS 1+1??? 20

21 Jak řešit ETICS s již nevyhovující tloušťkou izolantu? Dříve běžné tloušťky ETICS 50 až 80 mm Dnes požadované tloušťky ETICS běžně 100 až 200 mm, nízkoenergetické a pasivní domy až 400 mm Co dělat se starým zateplovacím systémem, který již nevyhovuje tloušťkou izolantu? Demontáž a odvezení na skládku (směs izolantu EPS,MW, cementové lepicí hmoty, omítky, skleněné síťoviny a omítky) Na stávající ETICS nalepit nový ETICS 21

22 Je možné na stávající zateplovací systém nalepit nový? Možné to je, ale potřebujeme vědět : Z jakých komponentů je stávající zateplovací systém složen (co v sobě skutečně obsahuje) Jaký je podklad zateplovacího systému Jak byl namontován kvalitně nebo nekvalitně? Jak na něm zapracoval zub času jaké má poruchy Kde zjistit skladbu stávajícího zateplovacího systému? Z archivované projektové dokumentace (pokud existuje) Z archivovaných stavebních deníků (pokud existují) Jsou ve stávajícím zateplovacím systému skutečně použity hmoty v souladu s projektovou dokumentací?????? Je třeba provést důslednou diagnostiku stávajícího zateplovacího systému včetně statického posouzení podkladu U obvodových plášťů panelových budov dokotvení skořepiny sendvičových panelů pomocí chemických kotev 22

23 ETICS na ETICS Na co je třeba se zaměřit při dodatečné izolaci stávajícího ETICS (nazýváno v praxi též ETICS na ETICS nebo ETICS 1 + 1) Legislativa Požární ochrana Statika Tepelná technika (kondenzace) 23

24 ETICS na ETICS Podklad ETICS 1 ETICS 2 ETICS 1 stávající zateplovací systém certifikovaný nebo poskládaný?????? ETICS 2 nový certifikovaný zateplovací systém (standardní ETICS na nestandardním podkladu) Kdo ručí za celé řešení Výrobce ETICS 2 Zhotovitel ETICS 2 Projektant jako autor řešení Výrobce ETICS 2 + projektant navrhne provedení zkoušek ETICS 1 Zhotovitel zajistí provedení zkoušek Rozhodující jsou vlastnosti chování celého souvrství tj. ETICS 1 + ETICS 2 26

25 Požární ochrana Zkouškou SBI bylo vyzkoušeno chování souvrství ETICS 1 + ETICS 2 ETICS 1 + ETICS 2 EPS + EPS třída reakce na oheň B s1,d0 ETICS 1 + ETICS 2 MW + MW třída reakce na oheň A2 s1,d0 27

26 Požární ochrana ETICS nesmí být lepen na body bez použití rámečků po obvodě izolačních desek a 3 bodů do plochy desky Požární ochrana šíření plamene dutinou Deformace izolačních desek vlivem kotvení, vlivem ohřevu fasády Kondenzace vodní páry v dutině mezi obvodovou stěnou a ETICS 28

27 Požární ochrana Požární pásy na fasádě v místech, kde dochází ke styku obvodového pláště a požární steny nebo požárního stropu mezi dvěma požárními úseky z izolantu s třídou reakce na oheň A1 nebo A2 musí procházet přes oba zateplovací systémy ETICS 1 i ETICS 2 Stejně tak i u požárních předělů z izolantu s třídou reakce na oheň A1 nebo A2 29

28 Statika Soudržnost původního zateplovacího systému s obvodovou stěnou 30

29 Statika Soudržnost nového zateplovacího systému s původním zateplovacím systémem 31

30 Statika poškození sendvičového panelu přetížením Zachovat funkčnost betonové vnější vrstvy sendvičového panelu Funkce stávajícího kotvení Způsobilost nosného jádra panelu pro přikotvení Návrh přikotvení (mechanické svorníkové kotvy, chemické kotvy) Ejot, Fischer 32

31 Statika přitížení ETICS Deformace izolantu a použitých dlouhých hmoždinek vlivem přetížení přidaným zateplovacím systémem Nebezpečí vzniku kompresní trhliny 33

32 Vizuální posouzení povrchu zateplovacího systému Vzhled Rovinnost povrchu Čistota Napadení řasami a plísněmi Soudržnost omítky (sprašování, křídování) 34

33 Vizuální posouzení povrchu zateplovacího systému Trhliny Mechanické poškození ( proražení vnějšího souvrství zateplovacího systému ) Vodotěsnost zateplovacího systému řešení a funkčnost detailů napojení (výplně otvorů, klempířské konstrukce) 35

34 Ověření vnitřní skladby zateplovacího systému Vnější souvrství Druh omítky (minerál, minerál s nátěrem, akrylát, silikát, silikon, ) Zrnitost omítky, struktura Tloušťka základní vrstvy Vyztužení základní vrstvy (skleněná síťovina R 117, R 131, R 178, jiná) Uložení skleněné síťoviny v základní vrstvě, přesahy 36

35 Ověření vnitřní skladby zateplovacího systému Skladbu a stav jednotlivých komponentů a stav podkladu je třeba ověřit otevřenými sondami do zateplovacího systému Doporučené rozměry jsou cca. 1 x 1 m ( počet a rozmístění stanoví projektant ) 37 Foto Ing.Pavel Svoboda

36 Ověření vnitřní skladby zateplovacího systému Kotvení Zateplovacího systému Počet použitých talířových hmoždinek na 1 m2 Použité kotevní schéma Typ hmoždinek zatloukací, šroubové Typ trnu hmoždinky plastový, ocelový, Způsob montáže povrchová, zapuštěná Stav těla a talíře hmoždinky Ověření funkce výtažnou zkouškou 38

37 Ověření vnitřní skladby zateplovacího systému Tepelný izolant Druh EPS, MW Tloušťka izolačních desek Skladba desek na vazbu, přesah desek Spáry mezi deskami (PU pěna, lepicí hmota) Stav izolačních desek Lepení izolačních desek na podklad Lepení na rámeček po obvodě desky a na tři body do plochy desky izolační desky z EPS nebo desky z MW s podélnou orientací vláken Lepená plocha je 40% plochy izolační desky izolační desky z EPS nebo desky z MW s podélnou orientací vláken Lepení celoplošné na zubové hladítko Lepení na body není v souladu s ČSN 39

38 Příklad nedostatečné slepené plochy, min.40 % plochy desky 40

39 Příklad nepřípustného lepení izolantu na body foto Ing.Pavel Svoboda 41

40 Ověření vnitřní skladby zateplovacího systému Podklad zateplovacího systému Stopy po vlhkosti kondenzované, zatékání do systému Plísně na podkladu Soudržnost lepicí hmoty stávajícího zateplení s podkladem foto Ing.Pavel Svoboda Vlastní soudržnost podkladu 42

41 Ověření soudržnosti vnějšího souvrství Soudržnost základní vrstvy s izolantem Izolační desky z pěnového polystyrenu EPS nebo lamely z minerální vlny s kolmou orientací vláken soudržnost větší než 80 kpa Desky z minerální vlny s podélnou orientací vláken soudržnost max. 15 kpa (pevnost izolační desky kolmo k rovině izolační desky) 43

42 Ověření soudržnosti vnějšího souvrství Pokud soudržnost základní vrstvy s izolantem nevyhoví doporučuje se provést demontáž vnějšího souvrství Po demontáži (stržení) vnějšího souvrství je třeba posoudit stav povrchu izolantu a rozhodnout Lokální vyspravení, přebroušení celoplošné nalepen nového izolantu Celková demontáž zateplovacího systému 44

43 Prověření soudržnosti omítky stávajícího ETICS a lepicí hmoty nového zateplovacího systému Odtrhovou zkouškou je třeba zjistit jestli zvolená lepicí hmota vykazuje dostatečnou soudržnost se stávající omítkou foto Ing.Pavel Svoboda Je třeba určit druh lepicí hmoty prodanou omítku Cementová lepicí hmota s podkladním nátěrem nebo bez Disperzní lepicí hmota s podkladním nátěrem nebo bez 45

44 Návrh nového zateplovacího systému na stávající zateplovací systém Maximální tloušťky izolantů Izolační materiál (nový ETICS) Celková tloušťka izolace obou ETICS EPS max. 300 mm MW desky, MW lamely max. 200 mm 46

45 Návrh nového zateplovacího systému na stávající zateplovací systém Celková maximální hmotnost zateplovacího systému Celková tloušťka izolace (mm) Celková hmotnost zateplovacích systémů s izolačními materiály EPS Kombinace MW desky MW lamely do 200 mm 48 kg/m2 48 kg/m2 60 kg/m2 200 až 300 mm 28 kg/m2 nelze nelze 47

46 Návrh nového zateplovacího systému na stávající zateplovací systém Nový zateplovací systém se kotví talířovými hmoždinkami do původního podkladu Doporučuji použít talířové šroubové hmoždinky s ocelovým trnem Kotvení doporučuji provádět přes skleněnou síťovinu, do měkké základní vrstvy Skleněnou síťovinu doporučuji použít min. R 131, nebo R

47 2. Řasy na fasádách, omítka weber.pas topdry Animace

48 Řasy na fasádách, omítka Weber.pas topdry Řasy Nejstarší organismy adaptované na všech místech na zemi Nenáročné a přizpůsobivé voda, vzduch Potřebují málo živin, vody a světla, stačí nízké teploty Rozmanitý vzhled, barva a stavba mikroskopické x několikametrové Podmínky výskytu na budovách Světlo, voda + minimum živin Dříve se na nezateplených budovách vyskytovaly na místech kde se drží voda Svody dešťové vody, balkóny, římsy, sokly Dnes často na ETICS Šíří se vzduchem Nesnáší vysoké ph (12 a vyšší) Nejčastější řasy Zrněnka (Pleurococcus), Chlorella, Chlorococcum

49 Řasy na fasádách, omítka weber.pas topdry Korozivní působení na silikátové podklady, betony, kámen Na nezateplených objektech jen na trvale vlhkých místech Objevují se na povrchu, kdy ph klesne pod 12 Udržují vlhké mikroklima => růst bakterií Zadržující vodu, tím pomáhají ke zvětrávání povrchu (zmrazovací cykly), urychlují povětrnostní korozi S vlhkem zvětšují objem a narušují pórovitý povrch

50 Řasy na fasádách, omítka weber.pas topdry Působení na omítky ETICS Nejčastěji na bázi polymerních pojiv Odolávají kyselinám produkovaným mikroorganismy Obsahují biocidy => řasy nepronikají do omítky Omítky jsou málo pórovité a nenasákavé => odolávají zmrazovacím cyklům Tím je degradace zanedbatelná, způsobuje především estetické škody

51 Řasy na fasádách, omítka weber.pas topdry Faktory podporující výskyt řas na ETICS Dostatečné množství kapalné vody. Zdroje: Nekvalitně provedené stavební dílo Dešťová voda nepravidelný zdroj Kondenzační voda Živiny prach, nečistoty. Nemusí být obsaženy v omítce Orientace stěny ke světovým stranám, lokální podmínky Vlastnosti povrchu ETICS Zrnitost (drsnost) povrchu Smáčivost povrchu Samočistitelnost povrchu ph povrchu

52 Řasy na fasádách, omítka weber.pas topdry Omezení růstu řas na ETICS Konstrukční/Architektonické opatření Přesahy střechy Oprava svodů dešťové vody Zamezení ostřikování vody Volba povrchové úpravy Biocidní prostředky V omítkách V nátěrech Preventivní nátěry weber.pas topdry

53 Řasy na fasádách, omítka weber.pas topdry Působení řas na omítky zateplených fasád

54 Řasy na fasádách, omítka weber.pas topdry

55 Řasy na fasádách, omítka weber.pas topdry Nejdůležitější vlastnosti: Šetrná k životnímu prostředí Hydrofilní Velmi vysoká odolnost proti mikroorganismům Bez biocidních přísad pro ochranu fasády Vysoká pružnost Snadná aplikace Možnost úpravy pro práci v nízkých teplotách Menší citlivost pro klimatické podmínky při aplikaci Dlouhá životnost Široký výběr barev a struktur

56 Řasy na fasádách, omítka weber.pas topdry Zbytkovou vodu, která zůstává po dešti nebo vlivem kondenzace na povrchu omítky, mohou ke svému růstu využít mikroorganismy. Díky speciální weber topdry technologii, která snižuje povrchové napětí mezi vodou a omítkou, se zbytková voda rozlévá do větší plochy, aktivuje množství mikroskopických kapilár a je tak rychleji odváděna z povrchu omítky. Zbytkovou vodu omítka weber.pas topdry pojme a povrch je v krátké době suchý.

57 Řasy na fasádách, omítka weber.pas topdry Pohlcená voda postupně odchází z jednotlivých kapilár ve formě vodní páry, kterou nemohou mikroorganismy využít pro svůj život a fasáda zůstává po dlouhou dobu čistá. Tím je fasáda chráněna proti mikroorganismům bez použití biocidů, čímž je zároveň šetrná k životnímu prostředí.

58 3. Dekorativní omítky a fasády Jak vytvořit dekorativní povrch na fasádě? S omítkami a nátěry weber.design Omítka se vzhledem a texturou dřeva Weber.pas silikon WOOD a nátěr Weber.ton LAZUR Omítka se vzhledem obkladových pásků Weber.pas silikon brick a spáry Weber.pas podklad UNI BRICK Omítka se vzhledem pískovce a granitu Weber.pas sandstone a Weber.pas granit Omítka a nátěr v metalických odstínech Weber.pas silikon a nátěr Weber.ton silikon Nátěr s odlesky a třpytem na fasádě Weber.ton mica a Weber.flitr

59 weber.pas silikon wood str Designové omítky

60 weber.pas silikon wood str Designové omítky

61 weber.pas silikon brick str Designové omítky - obkladové pásky

62 weber.pas silikon brick str Designové omítky

63 weber.pas silikon brick nalepení šablony str Designové omítky

64 weber.pas silikon brick nanesení omítky str Designové omítky

65 weber.pas silikon brick uhlazení omítky str Designové omítky

66 weber.pas silikon brick plastičnost povrchu str Designové omítky

67 weber.pas silikon brick finální úprava str Designové omítky

68 weber.pas silikon brick odstranění za mokra str Designové omítky

69 weber.pas silikon brick str Designové omítky

70 weber.pas sandstone str Designové omítky pískovec

71 weber.pas sandstone str Designové omítky pískovec

72 weber.pas granit str Designové omítky granit

73 weber.pas granit str Designové omítky granit

74 Metalické odstíny Pro ztvárnění dekorativních prvků fasád s kovovým vzhledem Řada metallic je dostupná v 7 odstínech: Gold Silver Bronze Cuprum Red Green Blue Jako probarvená omítka weber.pas silikon (v jedné textuře) a nátěru weber.ton silikon Podklad musí být zcela vyzrálý Všechny odstíny najdete v nové vzorkovnici textur 78 weber.pas silikon, weber.ton silikon

75 Metalické odstíny weber.ton metallic cuprum weber.pas silikon metallic cuprum 79 weber.ton metallic bronze weber.pas silikon metallic bronze

76 Metalické odstíny weber.ton metallic silver weber.pas silikon metallic silver 80 weber.ton metallic gold weber.pas silikon metallic gold

77 Weber.flitr barevná zrna stříkaná do čerstvé omítky str Vytváří třpytivý vzhled fasády

78 Weber.flitr barevná zrna stříkaná do čerstvé omítky str Vytváří třpytivý vzhled fasády

79 Weber.ton mica šupinky slídy str Nátěr s odlesky

80 Weber.ton mica šupinky slídy str Nátěr s odlesky

81 Činy, ne slova - Weber Ing. Tomáš Pošta Produktový manažer fasády divize WEBER Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Radiová 364/3, Praha 10 Tel.,Fax , Mob

Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému

Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému povrchové úpravy 1/2012 Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému Ing. Tomá Po ta Co se starým, poškozeným zateplovacím systémem a jak jej odstranit nebo na něj nalepit nový?

Více

Kontrolní a zkušební plán

Kontrolní a zkušební plán Kontrolní a zkušební plán Montáže kontaktního zateplovacího systému weber therm v souladu s ČSN 73 29 01 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) Stavba : Prováděcí firma : Datum

Více

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS Ing. Vladimír Vymětalík Způsoby řešení Provedení nového ETICS na původní podkladní konstrukci po předchozí demontáži kompletního stávajícího ETICS Provedení nového

Více

TECHNICKÝ LIST. na výrobek: vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. weber therm TWINNER. s izolantem z desek Isover TWINNER

TECHNICKÝ LIST. na výrobek: vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. weber therm TWINNER. s izolantem z desek Isover TWINNER TECHNICKÝ LIST na výrobek: vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou weber therm TWINNER s izolantem z desek Isover TWINNER Divize Weber, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Divize WEBER

Více

Technický list ETICS weber therm standard

Technický list ETICS weber therm standard Technický list ETICS weber therm standard 1. Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě: weber therm standard je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou s izolantem pěnového polystyrenu

Více

ETICS technické specifikace požadavky obecná charakteristika systém nebo výrobek všeobecné podmínky pro výběrové řízení

ETICS technické specifikace požadavky obecná charakteristika systém nebo výrobek všeobecné podmínky pro výběrové řízení ETICS technické specifikace požadavky obecná charakteristika systém nebo výrobek všeobecné podmínky pro výběrové řízení Veškeré y a výrobky uvedené v této dokumentaci jsou specifikovány s ohledem na požadované

Více

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Prohlášení o vlastnostech č. 005/2014 VII název výrobku:dektherm ELASTIK E mineral jedinečný identifikační kód:

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W pro akci : datum : Technologický předpis pro provádění ETICS weber therm elastik W Připravenost objektu

Více

epelné izolace pro kontaktní zateplovací systémy

epelné izolace pro kontaktní zateplovací systémy zpravodaj jaro 2012 Obsah: 2 Tepelné izolace pro kontaktní zateplovací systémy 4 Weber.therm keramik/weber.therm keramik mineral 5 Weber.pas extraclean 6 I problematické povrchy je třeba nivelovat 7 Pastovitá

Více

Sanace stávajících ETICS. Ladislav Linhart

Sanace stávajících ETICS. Ladislav Linhart Sanace stávajících ETICS Ladislav Linhart CD pro Vás 2 Nejčastější typy poruch a vad Vady způsobené chybnou montáží Poruchy způsobené podkladem Napadení fasádního líce plísní Mykologický rozbor Ukázka

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika Prohlášení o vlastnostech č. 105/2013 VIII název výrobku: weber therm klasik E mineral jedinečný identifikační kód: VTIKSWTKEM Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS

TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny V Bytovkách 803, Uhříněves, okres Praha D.1.2.b TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS V Praze 09.2014 Ing. Miroslav Zimmer Obsah A PODKLADY...

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 104/2013-VIII název výrobku: weber therm elastik E jedinečný identifikační

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 108/2013-VIII název výrobku: weber therm clima E jedinečný identifikační

Více

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 104/2013-VII název výrobku: weber therm klasik E jedinečný identifikační

Více

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Prohlášení o vlastnostech č. 105/2013 VIV název : weber therm klasik E mineral jedinečný identifikační kód: VTIKSWTKEM

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 106/2013-VIV název výrobku: weber therm klasik E jedinečný identifikační

Více

a čištění fasád * s taráme se a vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů weber therm

a čištění fasád * s taráme se a vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů weber therm Údržba a čištění fasád * s taráme se a vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů weber therm Údržba a čištění fasád a vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů weber therm Údržba fasád a

Více

Weber materiály šetrné k životnímu prostředí. Úvod Šetrné materiály Weber.therm klasik Weber.pas aquabalance ETICS weber therm balance

Weber materiály šetrné k životnímu prostředí. Úvod Šetrné materiály Weber.therm klasik Weber.pas aquabalance ETICS weber therm balance Weber materiály šetrné k životnímu prostředí Úvod Šetrné materiály Weber.therm klasik Weber.pas aquabalance ETICS weber therm balance 1 WEBER materiály přátelské k životnímu prostředí Úvod - Weber v České

Více

Technický list ETICS. STAVO-THERM a STAVO-THERM mineral

Technický list ETICS. STAVO-THERM a STAVO-THERM mineral Technický list ETICS STAVO-THERM a STAVO-THERM mineral 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) firmy STAVOPROJEKTA a.s. slouží jako vnější tepelná izolace obvodových konstrukcí

Více

Rozšířená nabídka. ProDům * staráme se

Rozšířená nabídka. ProDům * staráme se Rozšířená nabídka ProDům.. -. 5. 08 * staráme se Základní nabídka.. -. 5. 08 řešení pro fasády, zateplení, podlahy, koupelny, interiéry, balkóny, lodžie, terasy, hydroizolace a další Weber je dlouhodobě

Více

1. ZATEPLOVÁNÍ BUDOV 1.1 ROZDĚLENÍ. kontaktní zateplení fasád odvětrávané zateplení fasád. ostatní zateplení

1. ZATEPLOVÁNÍ BUDOV 1.1 ROZDĚLENÍ. kontaktní zateplení fasád odvětrávané zateplení fasád. ostatní zateplení Strana 1 (celkem 11) 1. ZATEPLOVÁNÍ BUDOV 1.1 ROZDĚLENÍ kontaktní zateplení fasád odvětrávané zateplení fasád ostatní zateplení 1.1.1 KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY (ETICS) Požární bezpečnost Pro návrh

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

Vnější zateplovací systém, mezinárodně označovaný zkratkou ETICS (external thermal insulation composite system)

Vnější zateplovací systém, mezinárodně označovaný zkratkou ETICS (external thermal insulation composite system) Vnější zateplovací systém, mezinárodně označovaný zkratkou ETICS (external thermal insulation composite system) V České republice nejrozšířenější technologií zlepšování tepelně technických parametrů obvodových

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 109/2013-VIV název : weber therm clima E mineral jedinečný identifikační

Více

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Prohlášení o vlastnostech č. 107/2013-VIV název : weber therm elastik E mineral jedinečný identifikační kód: VTIKSWTEEM

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE

MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Thin - Set MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Zdvojování zateplovacích systémů Parametry zateplovacích systémů z devadesátých let minulého století jsou již podle současné

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 108/2013-VIV název : weber therm clima E jedinečný identifikační kód:

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm standard.

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm standard. Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm standard. pro akci : datum : Technologický předpis pro provádění ETICS weber therm standard Připravenost objektu

Více

Kontrolní a zkušební plán ETICS TOLTHERM prosinec 2013

Kontrolní a zkušební plán ETICS TOLTHERM prosinec 2013 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN Název stavby : Realizátor : Použitý systém : Skladba systému : lepidlo/stěrka Izolant Kotvení (ks) Síťovina Omítkovina Osoba pověřená vyplněním KZP : 1. Stav stávajícího ETICS

Více

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití Firma se také zabývá zateplovacími systémy Termo+ se sídlem v Ústí nad Labem která je součástí společnosti TERMO + holding a.s., na stavebním trhu působí od roku 1993 a orientuje se výhradně na dodávky

Více

Technologický předpis pro zdvojování ETICS

Technologický předpis pro zdvojování ETICS Technologický předpis pro zdvojování ETICS Technologický předpis pro zdvojování ETICS Obsah 1 Úvod a definice... 3 1.1 1.2 Termíny a definice... 3 Varianty navýšení tloušťky tepelného izolantu... 3 2 Ověření

Více

Technický list ETICS weber therm plus ultra

Technický list ETICS weber therm plus ultra Technický list ETICS weber therm plus ultra 1. Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě: weber therm plus ultra je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou s izolantem pěnového

Více

Vnější kontaktní zateplovací systémy ETICS. External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) Aussenwärmedämm Verbundsysteme (WDVS)

Vnější kontaktní zateplovací systémy ETICS. External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) Aussenwärmedämm Verbundsysteme (WDVS) TP CZB Vnější kontaktní zateplovací systémy ETICS External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) Aussenwärmedämm Verbundsysteme (WDVS) 01-2014 TECHNICKÁ PRAVIDLA CECHU PRO ZATEPLOVÁNÍ BUDOV ČR,

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 104/2013-VIV název : weber therm elastik E jedinečný identifikační

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika. Notifikovaná osoba Reakce na oheň

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika. Notifikovaná osoba Reakce na oheň 070153 Prohlášení o vlastnostech č. 2014091807/0153 název výrobku: MAMUTTHERM P jedinečný identifikační kód: 070153 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce MAMUTTHERM

Více

Z A T E P L O V A C Í S Y S T É M

Z A T E P L O V A C Í S Y S T É M Z A T E P L O V A C Í S Y S T É M V N Ě J Š Í K O N T A K T N Í Z A T E P L OBECNĚ Vnější kontaktní zateplovací systém Primalex zajistí pro Váš dům snížení spotřeby energie na vytápění, případně klimatizaci

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Paulín CZ, s. r. o. Dominikánské náměstí 5, Brno, Česká republika IČ: CPD

Paulín CZ, s. r. o. Dominikánské náměstí 5, Brno, Česká republika IČ: CPD 1020 Paulín CZ, s. r. o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 13 1020 CPD 060025372 Paulín THERMOKAPPA 2000 Vnější kontaktní systém s izolantem z EPS a s omítkou (ETICS), pro

Více

CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO

CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO AID spol. s r.o. Lučany nad Nisou 331 IČ: 25015699 Pošta Josefův Důl 468 44 Zodpovědný projektant: Ing. arch. Igor Dřevíkovský CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO CENTRA CELNÍ SPRÁVY JÍLOVIŠTĚ I. ETAPA

Více

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU THERMOKAPPA 3000 vnější tepelně izolační systém (ETICS) výrobce Paulín CZ s izolantem z minerální vlny

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU THERMOKAPPA 3000 vnější tepelně izolační systém (ETICS) výrobce Paulín CZ s izolantem z minerální vlny TECHNICKÝ LIST VÝROBKU THERMOKAPPA 3000 vnější tepelně izolační systém (ETICS) výrobce Paulín CZ s izolantem z minerální vlny THERMOKAPPA 3000 označený evropskou značkou shody CE v srpnu 2011, vydal Paulín

Více

Technický list. pro venkovní tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) REVCOVER M s izolantem z desek z minerální vlny ( MV )

Technický list. pro venkovní tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) REVCOVER M s izolantem z desek z minerální vlny ( MV ) pro venkovní tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) REVCOVER M s izolantem z desek z minerální vlny ( MV ) 1/ Základní údaje Venkovní tepelněizolační kompozitní systémy (ETICS) slouží na zvýšení tepelného

Více

LEPICÍ A STĚRKOVÉ HMOTY

LEPICÍ A STĚRKOVÉ HMOTY PENETRACE Prince Color Multigrund PGM - Základní penetrační nátěr na stěny, stropy a podlahy. Pod nátěry, omítka, obklady a samonivelační hmoty. Vodou ředitelný, pro vnitřní i vnější použití, používá se

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém pro akci: Datum: Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné

Více

Vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. a izolantem z polystyrénu

Vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. a izolantem z polystyrénu Vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou a izolantem z polystyrénu BC Oblasti použití Mapetherm P cz je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou a izolantem z pěnového polystyrenu.

Více

CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO

CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO AID spol. s r.o. Lučany nad Nisou 331 IČ: 25015699 Pošta Josefův Důl 468 44 Zodpovědný projektant: Ing. arch. Igor Dřevíkovský CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO CENTRA CELNÍ SPRÁVY JÍLOVIŠTĚ I. ETAPA

Více

WEBER therm elastik San SAW mineral zateplovací systém ETICS na bázi MW s využitím technologií Spiral Anksys Wool

WEBER therm elastik San SAW mineral zateplovací systém ETICS na bázi MW s využitím technologií Spiral Anksys Wool Vydáno: 8.3. 2016 Strana 1 Tento kontrolní list slouží jako podklad k navrhování a statickému posouzení nových zateplovacích systémů WEBER therm klasik San SAW mineral na bázi MW, včetně základní a/nebo

Více

WEBER therm elastik San SA zateplovací systém ETICS na bázi EPS s využitím technologií Spiral Anksys

WEBER therm elastik San SA zateplovací systém ETICS na bázi EPS s využitím technologií Spiral Anksys Vydáno: 8.3. 2016 Strana 1 Tento kontrolní list slouží jako podklad k navrhování a statickému posouzení nových zateplovacích systémů WEBER therm klasik San SA na bázi EPS, včetně základní a/nebo komplexní

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

Realizační technologický předpis vnějšího tepelně izolačního kompozitního systémů Saint-GobainWeber Terranova, a.s. weber therm keramik

Realizační technologický předpis vnějšího tepelně izolačního kompozitního systémů Saint-GobainWeber Terranova, a.s. weber therm keramik Realizační technologický předpis vnějšího tepelně izolačního kompozitního systémů Saint-GobainWeber Terranova, a.s. weber therm keramik pro akci : datum : Technologický předpis pro provádění ETICS weber

Více

Prohlášení o vlastnostech č. 01-BCZ-ETA-15/0289

Prohlášení o vlastnostech č. 01-BCZ-ETA-15/0289 Zamýšlené použití Výrobce Výrobny Prohlášení o vlastnostech č. 01-BCZ-ETA-15/0289 název výrobku: Baumit Mineral A jedinečný identifikační kód: ETA-15/0289 Baumit Mineral A Vnější tepelná izolace stěn z

Více

Kontrolní a zkušební plán pro montáž ETICS SAK-Therm

Kontrolní a zkušební plán pro montáž ETICS SAK-Therm Příloha číslo 1 Kontrolní a zkušební plán pro montáž ETICS SAK-Therm Zateplovaný objekt :. Identifikace ETICS :. Konkrétní skladba ETICS : izolant tloušťka :. mm omítka zrnitost :. mm :. ks / 1 m 2 :.

Více

Diagnostický list pro návrh a realizaci DL_EPS_2017

Diagnostický list pro návrh a realizaci DL_EPS_2017 Tento diagnostický list DL_EPS_2017 slouží jako podklad k navrhování a statickému posouzení nových zateplovacích systémů Baumit EPS Combi a Baumit EPS Spiral na bázi EPS, včetně základní a/nebo komplexní

Více

CENÍK (platný od 1.1. 2008)

CENÍK (platný od 1.1. 2008) CENÍK (platný od 1.1. 2008) excel mix s cz DPH Přečtěte si užitečné rady k zateplování To asi je známé, že zateplení objektu zamezuje tepelným ztrátám a snižuje tak náklady na vytápění objektu. Správné

Více

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW 0. POPIS A POUŽITÍ VÝROBKU ETICS ENVART izol MW je vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní

Více

KABE THERM/LAMITHERM ETA-08/0024

KABE THERM/LAMITHERM ETA-08/0024 1020 DOVA a.s., Kirilovova 115, 739 21 PASKOV, Česká Republika IČ: 41034554 KABE THERM/LAMITHERM ETA-08/0024 Číslo výrobku: 0111 Prohlášeni o vlastnostech č: 0111 (v příloze) Vnější tepelná izolace stěn

Více

Baumit open Premium Baumit open

Baumit open Premium Baumit open Premium Prvotřídní zateplení Zateplení, které dýchá Zcela bez tepelných mostů Se samočisticím efektem Premium PRVOTŘÍDNÍ ZATEPLENÍ Pohodlí a útulnost domova Investoři mají při svých záměrech postavit novostavbu

Více

Platné pouze pro skladby systému dle Tabulky 1 harmonizovaná technická specifikace. Sd 0,2 m ETAG 004:

Platné pouze pro skladby systému dle Tabulky 1 harmonizovaná technická specifikace. Sd 0,2 m ETAG 004: Prohlášení o vlastnostech č. 01 / 2018 název výrobku: Mistral TECTOTHERM EPS jedinečný identifikační kód: ETICS TECTOTHERM EPS Zamýšlené použití Vnější kontaktně montovaná tepelná izolace stěn z betonu

Více

KABE THERM Mineral/WANCORTHERM ETA-08/0067

KABE THERM Mineral/WANCORTHERM ETA-08/0067 1020 DOVA a.s., Kirilovova 115, 739 21 PASKOV, Česká Republika IČ: 41034554 KABE THERM Mineral/WANCORTHERM ETA-08/0067 Číslo výrobku: 0112 Prohlášeni o vlastnostech č: 0112 (v příloze) Vnější tepelná izolace

Více

TERMO + holding, a.s. Všebořická 239/ Ústí nad Labem IČ:

TERMO + holding, a.s. Všebořická 239/ Ústí nad Labem IČ: 1 / 14 1020 TERMO + holding, a.s. Všebořická 239/3 400 01 Ústí nad Labem IČ: 27304434 12 Termo+Styrol Eko ETICS-T+S-EKO číslo Prohlášení o vlastnostech: (v příloze) Vnější tepelně izolační kompozitní systém

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ Obsah 1a) Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací... 3 1b) Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace... 4 2) Zateplení soklové oblasti

Více

Baumit Zateplovací systémy

Baumit Zateplovací systémy Baumit Zateplovací systémy Technologický předpis Kapitola A Úvodní a všeobecná ustanovení Květen 2019 www.baumit.cz Obsah... 3 A.1 Zkratky, názvosloví a definice...3 A.1.1 Použité zkratky a názvosloví...

Více

Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech Není relevantní Jedinečný identifikační kód: Název výrobku: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Prohlášení o vlastnostech č. PCC_560_03 PUREN 13165T2DS(70,90)4CS(10/Y)150TR150WL(T)3WL(P)0,5WS(P)0,5

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ Obsah 1a) Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací... 3 1b) Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace... 4 2) Zateplení soklové oblasti

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

Předmět, způsob a rozsah provedení díla

Předmět, způsob a rozsah provedení díla Zateplení jižní strany domu č.p. 2685, 2686 a 2687 v ulici Pod Holým vrchem v České Lípě Předmět, způsob a rozsah provedení díla Předmět provedení díla: Provedení zateplení jižní strany obvodového pláště

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika. Notifikovaná osoba Reakce na oheň

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika. Notifikovaná osoba Reakce na oheň 070160 Prohlášení o vlastnostech č. 2014091807/0160 název výrobku: MAMUTTHERM M jedinečný identifikační kód: 070160 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce MAMUTTHERM

Více

Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072

Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 1020 Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 10 1020-CPD-020-025265 Den Braven THERM MINERAL, ETA-10/0329 podle ETAG 004:2000 Číslo Prohlášení o vlastnostech

Více

Fasáda bez kompromisů! Zateplení fasády izolací z kamenné vlny Frontrock MAX E. www.rockwool.cz PROVĚŘENO NA PROJEKTECH

Fasáda bez kompromisů! Zateplení fasády izolací z kamenné vlny Frontrock MAX E. www.rockwool.cz PROVĚŘENO NA PROJEKTECH Fasáda bez kompromisů! Zateplení fasády izolací z kamenné vlny Frontrock MAX E www.rockwool.cz Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice. PROVĚŘENO NA PROJEKTECH

Více

Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA

Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ NOVÉ JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ pracné použití minerální vlny, možnost vzniku trhlin bez pásů z minerální

Více

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v Strana 1 z 11 Název objektu EČO D Sv. Čech 12.02.2010 Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Rozpočtové náklady v A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na

Více

Ing. Radovan Novotný Autorizovaný projektant v oboru PS Vesecká ul. 97, 460 06 Liberec 6 IČO 49080300 tel : 485 133 655

Ing. Radovan Novotný Autorizovaný projektant v oboru PS Vesecká ul. 97, 460 06 Liberec 6 IČO 49080300 tel : 485 133 655 Ing. Radovan Novotný Autorizovaný projektant v oboru PS Vesecká ul. 97, 460 06 Liberec 6 IČO 49080300 tel : 485 133 655 Stavba: Sanace zateplovacího systému objektu Stupeň: Dokumentace pro provedení stavby

Více

Nejčastější poruchy a chyby realizace zateplení

Nejčastější poruchy a chyby realizace zateplení Nejčastější poruchy a chyby realizace zateplení ROMAN STUDENÝ Expert v oblasti zateplování staveb 2013 Roman Studený, www.spravnezateplenifasad.cz Vnější kontaktní zateplovací systémy (VKZS nebo anglický

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ. -Zdvojení ETICS-

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ. -Zdvojení ETICS- TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA MW -Zdvojení ETICS- Obsah 1a) Založení ETICS s odskokem soklové izolace na stávající izolaci základů... 3 1b) Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné

Více

Baumit Zateplovací systémy

Baumit Zateplovací systémy Baumit Zateplovací systémy Technologický předpis Kapitola E Zateplovací systémy s keramickým a dekorativním obkladem Květen 2019 www.baumit.cz E. ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY S KERAMICKÝM A DEKORATIVNÍM OBKLADEM

Více

SPRÁVNÉ ZATEPLENÍ FASÁD

SPRÁVNÉ ZATEPLENÍ FASÁD SPRÁVNÉ ZATEPLENÍ FASÁD Příklady poškození zateplovacích systémů z důvodu špatné montáže a nedodržení předepsaných postupů ROMAN STUDENÝ 1 Vnější kontaktní zateplovací systémy (VKZS nebo anglický ekvivalent

Více

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY Z hlediska tepelně vlhkostního namáhání Kontaktní zateplovací systémy (ETICS) Lepení tepelné izolace Tepelný izolant Výztužná vrstva Výztužná síťovina Mezinátěr Povrchová

Více

Ing. Jaromír Žumár, Ph.D. Jak vybrat vhodnou povrchovou úpravu fasády

Ing. Jaromír Žumár, Ph.D. Jak vybrat vhodnou povrchovou úpravu fasády Ing. Jaromír Žumár, Ph.D. Jak vybrat vhodnou povrchovou úpravu fasády Požadavky na fasádu Požadavky na fasádu Požadavky na fasádu Požadavky na fasádu Požadavky na fasádu Požadavky na fasádu 1. Nejdelší

Více

TECHNICKÝ LIST VÝROBKOVÉ ŘADY THERMOKAPPA 2000 vnější tepelně izolační systémy (ETICS) Paulín CZ s izolantem z polystyrenu

TECHNICKÝ LIST VÝROBKOVÉ ŘADY THERMOKAPPA 2000 vnější tepelně izolační systémy (ETICS) Paulín CZ s izolantem z polystyrenu TECHNICKÝ LIST VÝROBKOVÉ ŘADY THERMOKAPPA 2000 vnější tepelně izolační systémy (ETICS) Paulín CZ s izolantem z polystyrenu THERMOKAPPA 2000 označený evropskou značkou shody CE THERMOKAPPA 2000 GRAY označený

Více

F 1.2 STATICKÉ POSOUZENÍ

F 1.2 STATICKÉ POSOUZENÍ zak. č.47/4/2012 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO F 1.2 STATICKÉ POSOUZENÍ Název stavby: Dům č.p. 72 ulice Jiřího Trnky Výměna oken, zateplení fasády Místo stavby: ulice Jiřího Trnky č.p. 72 738

Více

Baumit Zateplovací systémy

Baumit Zateplovací systémy Baumit Zateplovací systémy Technologický předpis Kapitola A Úvodní a všeobecná ustanovení Duben 2017 www.baumit.cz Obsah A. Úvodní a všeobecná ustanovení... 03 A.1 Zkratky, názvosloví a definice... 03

Více

Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny - Městská část Praha 22

Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny - Městská část Praha 22 A B C D OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SITUAČNÍ VÝKRESY C.4 KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES M 0 DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ. 1 PŮDORYS 1NP M 2 PŮDORYS 1NP

Více

Technologický postup montáže alternativního řešení požárních pruhů podle PKO

Technologický postup montáže alternativního řešení požárních pruhů podle PKO Technologický postup montáže alternativního řešení požárních pruhů podle PKO-17-004 Toto řešení podle PKO-17-004 je možno uplatňovat podle ČSN 73 0810:2016 u budov s požární výškou (h p ) 12< h p 22,5

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Oznámený subjekt 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS OBSAH: 1a Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací 1b Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace 2 Zateplení soklové oblasti v rovině ETICS

Více

SKLADBY KONSTRUKCÍ - PODLAHY, STROPY značení umístění/č.místn. popis tl. vrstvy mm

SKLADBY KONSTRUKCÍ - PODLAHY, STROPY značení umístění/č.místn. popis tl. vrstvy mm SKLADBY KONSTRUKCÍ - PODLAHY, STROPY značení umístění/č.místn. popis tl. vrstvy mm P1 1.NP (přízemí chodba) PODLAHA 1.NP - ker.dl. tl. mm Keramická dlažba protiskluzová R 10 s vnitřním oblým soklíkem,

Více

Prohlášení o vlastnostech č

Prohlášení o vlastnostech č Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Základní charakteristika Vlastnost Harmonizované technické parametry Systém posuzování Reakce na oheň třída reakce na oheň je 1 uvedená viz. tabulka 2 pro

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373 TECHNICKÁ ZPRÁVA ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373 Obrázek 1: Pohled na ploché střechy F a G 2 u budovy Mateřské školy OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. Fotodokumentace 2. Schéma

Více

Technologický předpis

Technologický předpis Technologický předpis Zdvojování zateplovacích systémů Baumit Spolehlivé a trvanlivé řešení Inovativní produkty Baumit V souladu s nejnovějšími předpisy Březen 2013 A. Úvodní a všeobecná ustanovení Obsah

Více

Prohlášení o vlastnostech č. 2940220/1 název výrobku: SILCOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-08/0220//1

Prohlášení o vlastnostech č. 2940220/1 název výrobku: SILCOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-08/0220//1 Prohlášení o vlastnostech č. 2940220/1 název výrobku: SILCOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-08/0220//1 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu a zdiva Výrobce STACHEMA CZ s.r.o.,

Více

Počet držáků izolace DH na 1 desku Airrock LD (Airrock SL)

Počet držáků izolace DH na 1 desku Airrock LD (Airrock SL) IZOLACE Běžné izolační materiály doporučené pro odvětrávané fasády s požadovanou tepelnou vodivostí a tloušťkou. (doplnit) Provětravané zateplovací systémy Provětrávané zateplovací systémy patří k jedné

Více

Cemixtherm COMFORT MW

Cemixtherm COMFORT MW 1020 LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany, Česká Republika 08 ETA 08/0104 ETAG 004 Cemixtherm COMFORT MW Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) s omítkou; izolační materiál minerální

Více

ETICS CEMIX THERM P basic

ETICS CEMIX THERM P basic TECHNICKÝ LIST ETICS CEMIX THERM P basic Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) s omítkou, s izolantem z pěnového polystyrenu VLASTNOSTI A ZPŮSOBY POUŽITÍ: zateplovací systém z pěnového polystyrénu

Více

Desky z pěnového polystyrenu (EPS s reakcí na oheň E, pevností v tahu kolmo k rovině desky TR 100, ) dle ČSN EN ed.2 a s dalšími sledovanými

Desky z pěnového polystyrenu (EPS s reakcí na oheň E, pevností v tahu kolmo k rovině desky TR 100, ) dle ČSN EN ed.2 a s dalšími sledovanými sob upevnění Izolační výrobek Lepicí hmota Izolační výrobek Lepicí hmota ETICS MAMUTTHERM C Všeobecná definice výrobku ETICS MAMUTTHERM C a zamýšlené použití STO 020033838 ze dne 2. 10.2015 Reakce na oheň

Více

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace Název zakázky: Zateplení sportovní haly, Petřivalského 3 v Přerově Název dokumentace Zodpovědný projektant Ing. Volek Petr D.1.1 Architektonicko

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ Komenského

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ Komenského TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje NÁZEV STAVBY : Zateplení objektu MŠ Komenského MÍSTO STAVBY : Komenského 539, Uh.Hradiště INVESTOR : Město Uherské Hradiště, Masarykovo nám.19, Uh.Hradiště 686 70

Více

Prohlášení o vlastnostech č název výrobku: ETICS EXTHERM MW

Prohlášení o vlastnostech č název výrobku: ETICS EXTHERM MW Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Základní charakteristika Vlastnost Harmonizované technické parametry Systém posuzování Reakce na oheň třída reakce na oheň je 1 uvedená viz. tabulka 2 pro

Více

BEZÚDRŽBOVÉ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY QUICK-MIX S ATRAKTIVNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU CIHLOVÝMI PÁSKY

BEZÚDRŽBOVÉ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY QUICK-MIX S ATRAKTIVNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU CIHLOVÝMI PÁSKY BEZÚDRŽBOVÉ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY QUICK-MIX S ATRAKTIVNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU CIHLOVÝMI PÁSKY SNÍŽENÍ NÁKLADŮ NA TOPENÍ A CHLAZENÍ MINIMÁLNÍ NÁKLADY NA ÚDRŽBU SNÍŽENÍ EMISÍ PŘI VÝROBĚ ENERGIE ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI

Více