Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7 errmann. NAKLADATEL F. TOPI V PRAZE

8

9 Sebrané spisy Ignáta Herrmanna. I. BLEDNOUCÍ OBRÁZKY. Vzpomínky nejstarší a drobné episody z malomstské kroniky. Vydání tvrté. K6 35' OTEC KONDELlK A ŽENICH VEJVARA. Drobné II. píbéhy ze života spoádané pražské rodiny. Vydání šestnácté. 36- III. TCHÁN KONDELÍK A ZE VEJVARA. (Pokraování Otce KoDdelíka.) Vydání desáté IV Z CHUDÉHO KALAMÁE. Drobné nárty. Vydání šesté. PRAŽSKÉ FIGURKY. Rázové obrázky ze života. Vydání šesté. PAN MELICHAR. Obrázek z tiché" pražské domácnosti. Vydání páté. 46* V. Z PRAŽSKÝCH ZÁKOUTÍ. Humorist, a rázovité obrázky ze života. Vydání tvrté. 15' VI. STAÍ MLÁDENCI. Humorné obrázky ze života pe«- poetných". Vydání páté. 22' VII.-VIII. U SNDENÉHO KRÁMU. Líení z pražského života. I. a II. Vydání osmé. fi6 IX. BODÍ PRAŽANÉ. Postaviky z pražských zdí a ulic. Vydání páté. 28'- X. RODINY A RODINKY. Drobné výjevy z pražského života. Vydání druhé. 18 XI. DVÉ PRAŽSKÉ IDYLLY. Vydání tvrté. 21 XII. DOMÁCÍ ŠTÉSTÍ. Dva stínové obrazy z manželského života. Vydání tvrté.,, 20' XIII. ŽENITBA PÁNÉ KARAFIÁTOVA a jiné povídky staromládenecké. Vydání druhé. 20- XIV. PÁTÉ PES DEVÁTÉ. THcet nedlních povídek. Vydání tvrté XV. ZTEŠTNÉ HISTORKY. (Chránnka.- Pouhé smyšlenky. - Strašidelné. Amerikánské".) Vydání tvrté XVI. KANCELÁSKÝ PRACH. SMÍŠENÉ ZBOŽÍ. Drobné rty z ovzduší kanceláského a kupeckého. Vydání druhé XVII. FOXL-VOÍŠEK A JINÉ HISTORKY KRATO- CHVILNÉ. Vydání tvrté. 16 XVIII. BURLESKY. Vydání tetí XIX. Z PAMTÍ STARÉHO MRZOUTA A JINÉ HIS- TORKY KRATOCHVILNÉ. (Povídky o paní Angelin Knedlhansové, bývalé kvartýrské. Mládenci a ženichové.) Vydání druhé. U'- XX. O ŽIVÝCH, O MRTVÝCH. Díl I. O literátech, umlcích a hercích. Dv vzpomínky zcela intimní.vydání druhé. 24- XXI. PÍBH DUŠIKOVÝ. Rodinná historka z let sedmdesátých. Vydání tetí. 21*50 XXII.-XXllI. Z NOTÝSKV PAVLA CAMRDY, písae ph výpomocném úade. Díl prvý a druhý. Vydání tvrté. 44* XXIV.-XXV. VDAVKY NANYNKYKULICHOVY A CO SE KOLEM NICH SBHLO. Díl L a IL Vydání šesté. 66 XXVI. evicka a jiné Výjevy rodinné, vyd. dmhé. is XXVn.-XXVIII. drobní lidé. i. a II. díl. Vydání tvrté. 56 XXIX. PED PADESÁTI LETY. 1. díl ao*-

10 XXX. PED PADESÁTI LETY. II. díl. K 24- XXXI. MUŽ BEZ TINÁCTKY a jiné povídky nedlní. 18- XXXII. PED PADESÁTI LETY. III. díl. 24- XXXIII. O ŽIVÝCH, O MRTVÝCH. Kniha drobných vzpomínek. II. díl. 24- XXXIV. BLEDNOUCÍ OBRÁZKY, díl II. 28- XXXV. ŽENITBA BRATÍ ADAM. Podivuhodný píbh amerikánský a jiné historky. 24* XXXVI. O TECH NEBOŽTÍCÍCH a j. historky nedlal. 28* XXXVII. PÍBÉH JEDNOHO DNE a jiné. 20- XXXVIIL- XXXIX. HISTORIE JAROMÍRA TYKVY. L a II. du. 42- XL.-XLI. FELÍKV ROMÁN. I. a II. díl XLII. PAN KORIADL A SPOL. 64- Samostatn vydáno: JÍRA ZBOJNÍK, knížka provelkéimalé, Brož. Kl2--,vperg. vazb Prokop Laichter. Nákladem LIDICKY A ZVÍÁTKA. Ilustroval F. Topie TRÉKAPITOLZMALOMSTSKÉ KRONIKY. Váz. K 48-, na ru. pap. v pergamenu, s podp. aut. 1 MANŽELOVA PÍTELKYN. Žert zmladédomácnostio jednom jednání. (Divadelní bibliotéky Pospíšilovy svazek 183., obsahuje též aktovku Karla šípka: Starší závazky.) TOBIÁŠKV ŠTDRÝ DEN A NKOLIK ŽERTOVNÝCH POVÍDEK O zvíátkách. U F. Topie v Praze. (Osení, knihy mladých tená, svazek 19.) Tetí vydání Rozebráno. VÁNONÍ KOLEDY. Drobné historky vánoní asylvestrovské. Rozebráno. Z POVÍDEK NEDLNÍHO KRONIKÁE. Deset kratších i delších historek. ARTUR A LEONTYNA. Pražský píbh z doby nedávné. FELÍCKÚV román. Dva díly. Celkem 4G2 stran. K-KE-KU. Podivný pelud zrakový i sluchový a trochu mluvnice pro všeobecnou potebu. Peklady do polštiny: OJCIEC KONDELIK I NARZECZONY WEJWARA. Za pozwoleniem autora z czeskiego przeložyi Pawel Laskowski. (Bibliotéka dziel wyborowydí. No ) Ve Varšav Druhé vydání TEŠC KONDELIK IZIE WEJWARA. Z czeskiego przetiomaczyta Kazimiera Uhleníeld. (Bibliotéka dzielwyborowych ) Ve Varšav ZJEDZONY SKLEP. (U sndeného krámu.) Do polštiny peložil Adam Lach. Dzeimik dla wszystkich". Ve Varšav Peklady do charvatštiny: DOMACA SRECA. (Domácí štstí.) Dvie slike iz brašnoga života. Peložil Makso Kuntari. Národn novin" v Záhebe, záií-listopad OSVETA ZALJUBLJENOGA I DRUGE HUMORESKE. V Záhebe Do holandštiny: VADER KONDELIK EN BRUIDEGOM WEJWARA. Kleine gebeurteni-- sen uit het leven van een Pragergezin.Naar het Boheemsch doo S. J. Barentz- Schnberg. Geautoriseerde uitgave. Amsterdam. H. J. W. Becht 1909, SCHOONVADER KONDELIK EN SCHOONZOON WEJWARA. Kleine gebeurtenissen uit het leven van een Prager familie.naar het Boheemsch doo S. J. Barentz-Schónberg, Geautoriseerde uitgave, Amsterdam, H. J. W. Becht 1911.

11 MIJNHEER MELCHIOR. (Pan xmehchar.) G«autori5!eerde vertahn van Jo Arenberg. V amsterodamském deníku Het Volk v listopadu KINDERLOOS. (Bezdtná.) MIJNHEER MELCHIOR. (Pan MeUchar.) Naar het Boheemsch van Ignát Herrmann (Schrijver van Vadcr Kondelik en bruidegom Wejwara en.), doo S. J. Barentz-SchOnberg. Geautoriseeide iiitgaze. 185 stran. Amsterdam, H. J. W. Becht, sr listopadu DE IDYLLE VAN MIJNHEER POTÁPKA. V deníku Het Volk. Amsterodam _, v- Do slovmštiny: OCE KONDELIK IN ZENIN VEJVARA. z avtorjevim dovoljenjem posloveni! Stanko Svetina. Narodni Dnevnik" v Celju (štýrsko), TAST KONDELIK IN ZET VEJVARA. (Tchán KondeUk a ze Vejvara.) Poslovenil Stanko Svetina. Národní dnevnlk" v Celju (St3^sko), v podzimu IVANCKOV SVETI VECER IN NKOLIKO VESELIH POVESTIC O ŽIVALCAH. (Tobiáškv štdrý den atd.) Pevel Iz Cešfiine dr. Fran Bradá. Lubla KAKO SE JE KULICHOVA NANINKA MOŽILA IN KAJ SE JE okolí NJE SPLETLO. (Vdavky Nanynky Kulichovy.) Poslovenil Dt. Bradá, Ig. Kleinmayr & Ferd, Bamberg v Lublani. Do franštiny: MONSIEUR KONDELIK FT SON FUTUR GENDRE. (Otec Kondelík a ženich Vejvara.) Peložil J. L. Chollet. Gazette de Prague" Do anglitiny: CHILDLESS. (Bezdtná.) Ve sbírce The worls classics (Selected Crech tales, Oxford university press). Peložila Marie Buschova, CHILDLESS. Druhý otisk pekladu ve veliké antologii Great Short NoveU of the world z r. 1927, London, William Heinemann. Do rumunštiny: FARK COPIL. (Bezdtná.) Ve sbírce BibUoteca dimlneata svar. U7. Bukureltl932. -^ x x- Do nminy: HERR MELCHIOR. (Pan Melichar.) DER FRATER AUS PODSKAL. (Fráter z Podskalí.) DER TONI LIEFERT. (Tonda odvádí.) Deutsch von Johann Michael. Prager Zeitung" VATER KONDELIK UND BRÁUTIGAM WEJWARA. Kleine Episoden aus dem geordneten Haushalte einer Prager Burgerfamilie. Autorisierte Cbersetzung aus dem Bóhmischen von Luise TÍuho. Berlin, Dr. Franz Ledermann, Dva svazky. SCHWIEGERVATER KONDELIK UND SCHWIEGERSOHN WET- WARA. Autorisierte Cbersetzung aus dem BOhmischen von Luise TÍuho. Berlin, A. W. Hayn's Erben, AUSGEWAHLTE GESCHICHTEN von Ignát Herrmann. Autorisierte Cbersetzung aus dem BOhmischen von Annie Auednlek (Slavische Romanbibliothek, Band X.) Prag, Verlag von J. Otto, ZWEI PRAGER IDYLLEN. (Dv pražské IdyUy.) PeložUa Klára Hbschová. Union" v Praze, únor-kvten HAUSLICHES GLUCK. (Domácí štstí.) Autorisovaný peklad Em. Schlcka. Praze, Beauforta. Union" v Též samostatn nákladem E<L FOXL-SPITZ und andere kurzweilige Geschichten. (Foxl - Voíšek.) Autorisovaný peklad Viktora Nesslera. Union" v Praze, prosinec bezen ^. Do esperanta: FOKSO-NUKSO. (Foxl-Volšek.) Eldonis Moravlaj Esperanto PlonlroJ. Olomouc 1932.

12 SEBRANÉ SPISY Ignáta Herrmanna NÚVt- DlL XLII. PAN KORIANDL A SPOL. V PRAZE NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC

13 IGNÁT HERRMANN: PAN KORIANDL A SPOL. V PRAZE NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC

14 Právo pekladu do všech jazyk i jakéhokoli zdramatisování neb zfilmování a všechna práva vbec autor si vyhrazuje. TISKEM ESKOSLOVENSKÉ GRAFICKÉ UNIE A. S. V PRAZE 1936

15 RADOSTNÁ UDÁLOST V DOM PÁN KORIANDLOVÉ PiBÉH Z KONCE MINULÉHO STOLETÍ

16

17 Už ho tu není, pana Matje Koriandla, a tedy m- žeme smle vypovdti drobnou historku z jeho života. Ani z jeho rodiny už nikoho není, a tedy to nebude nikoho bolet. Hlavn však jeho ne. Nebo on byl v jistých vcech velmi citlivý, choulostivý. O tom se jednoho dne na vlastní škodu pesvdil Baltazar Fazola, mistr kominický a krom toho nájemník pán Koriandlv. Ani toho již zde není. Tak dlouho vymetal komíny ve svém okrsku, až prý sám jednoho dne jedním takovým komínem vyletl, a nikdo nevdl kam. Tak se vyprávlo v sousedstvu. Vyprávlo prý se tak proto, že byl Fazola znám svou umínností, a když si postavil hlavu, musilo jít všecko jinak než obyejn. Ale zdá se, že mu v tom bylo kivdno. Aspo pokud se toho jeho odchodu ze svta týe. Nikdo nemohl dokázat, že by skuten byl komínem vyletl. Aspo v útech pohebního bratrstva, jehož byl lenem, bylo spolehliv zapsáno, že byl toho a toho dne ádn na Vyšehrad pohben a že mu tam i náhrobek byl postaven. I. Herrmann, XLII. Pan Koriandl a spol. 1

18 10 Ale tehdáž tedy žili ješt oba, a zejména pan domácí Koriandl žil velmi spokojen a blahobytn ve svém velkém, rozlehlém dom nedaleko Emauz. Ovšem práv v tu chvíli, v které jej tenái pedvádíme, žil trochu roztržit a pln oekávání. A ta chvíle trvala již tetí den. Léto bylo uplynulo a skoro trochu pedasn zafukoval do pražských sadil vítr až mrazivý. Díval se pan Koriandl, kterak se tam dole stromy ohýbají, a nejen stromy mladíci, ale i staí, rozložití, umoudelí velikáni. Vidl, jak se všechny haluze, všechno listoví zimomiv chvje, a ml pi tom pocit velmi blaživý. Nebo on sedl ve vyhátém pokoji a do jeho kamen se pikládala jen polínka tvrdého díví, aby nemusil polykat odporný moud uhelný. V té vci byl pan Koriandl paškrtníkem. Ale pi tom pi všem byl njak nesvj. Již ti dni byl nesvj. Oekával ve svém dom a ve své rodin velkou událost, na kterou se bezmála ti tvrti roku tšil a která podle výpot jedné zkušené paniky mla se dostaviti již pedevírem. Po ti noci již zkušená ta panika pespávala pod jeho stechou, aby rázem byla po ruce, až paní Koriandlové nadejde ta tžká chvíle, a ta chvíle poád nepicházela. Matj Koriandl byl muž rozmyslný a v niem se neukvapoval. To dokázal již tím, že se na ženitbu odhodlal teprve, když mu vypršela padesátka a nkolik msíc po ní. A te už byl skoro šest let ženat. Tehda, když se rozhodl, ekl

19 11 v kroužku svých známých v kasin erného pivovaru: Vte mi, ani bych se neženil. Jsou s tím taky všehjaké štrapace a nesnáze, a lovk má rád pokoj a ticho. Ale jsem tu na svt jako kl v plot, poslední své rodiny. A když pomyslím, že bych tam na krchov ležel tak sám a sám, že by ke mn o Dušikách nepišla živá duše, aby mi na hrob svíiku rozsvítila, a zatím kolem dokola by bylo plno parády tak je mi pi tom smutno, až bych breel. Vdova si pece na mne vzpomene, a já pi tom pod zemí trochu okeju. A krom toho, komu pak tu mám zanechat všechen svj majetek? Kdybych odešel bez ddic a bez kšaftu, spolkl by to slavný erár. A ješt nikdy jsem neslyšel, že by erár o májové slavnosti a na Dušiky nosil na hroby nebožtík pugéty avozžíhal tam svtla. Ani tch nebožtík, po kterých ddil. Tak tedy bych se rád dokal ddice, kluka, aby mou památku a mé jméno udržoval." Víte, že to bude kluk?" otázal se kterýs prostoeký stolovník. No doufám, doufám," odpovídal Matj Koriandl.,,V naší rodin byli odjakživa samí hoši." Skoro tedy šest let ekal trpliv na toho žádoucího ddice, ale nejdelší ze všeho mu byly tyhle poslední ti dni. Skoro již ho trplivost pecházela. Však taky dnes ráno, sotva že posnídal, dal si zavolat zkušenou tu paniku, která již ti noci pe-

20 12 Spávala na pohovce ve svtnici jeho choti, a vrašt elo pronesl k ní:,,co to, paniko, že se vc tak protahuje? Soudil jsem, že to mlo být pedevírem podle vašeho.** výpotu..,,milostpane, v tomhle jsou všechny výpoty omylné. V tom se nkdy i také slavná fagulita mýlí. To bych mohla vyprávt o pádech, až je to k neuvení. Nkdy to pijde tak brzy, že je z toho mrzutost, a nkdy se to zas protáhne, a to je skoro lepší.*',,no u nás, paniko, se to protahuje už na šestý rok. Málem bych to mohl vodit do školy. Tak bych prosil, abychom nemli zbytené otalování.'* Co na mn záleží, milostpane, já to neprotáhnu ani o minutu.** Pan Koriandl mávl rukou a panika se vrátila na místo svého nastávajícího psobení, ovšem když byla bystrými zraky vymetla všechny kouty milostpánovy komnaty. Paniky jejího povolání vždycky rády vdly, jakému panstvu své služby prokazují. Je to vc velmi dležitá. Práv kdesi vyzvánli poledne, když do pokoje milostpánova vpadla kuchta Kaena. Milostpane, paní babika prosí, smí-li..." A vejde!" Však již v patách za Kaenou vnikla do pokoje zkušená panika a jak uinné máslo oznamovala: Milostpane, mladý pán se dává uctiv porouet a že už je tu!"

21 13 S kesla u psacího stolu se vzchopila nevysoká, tlnatá postava pán Koriandlova. A jeho ústa vydechla: Kluk!" K službám, milostpane. Daly jsme si záležet/* Mohu se tam jít podívat?'' Ješt bych prosila o malé strpení. Te je hlavní osobou milostpaní a pak chlapeek. Pijdu si pro milostpána.'* Než se v celém dom naobdvali, zvdli všichni nájemníci, co se u domácích udalo. A když Kaena po obd pinášela milostpánovi ernou kávu, ležely na tácku již první gratulace od lepších partají, které vdly, co se sluší a patí. Zálibn si pan Koriandl peítal všechna ta blahopání, u srdce mu skoro jihlo. Vida, vida, jak jest vítán ddic jeho jména a domu. Sice nebyl milostpán domácí lovkem mimoádného vzntu, ale tohle všechno mu lahodilo. A ve svém nitru se poínal k emusi kromobyejnému odhodlávati. Uritých obrys to ješt nenabývalo. Ovšem že navštívil svou cho v její ložnici, ovšem že se polaskal se svým synákem, ale toho mu zkušená paní babika brzy z rukou vzala, vidouc, jak neobratn ho drží. Kde a kdy ml pan Koriandl k tomu nabývati náležitého cviku? Vrátil se do svého pokoje, ale dnes mu tam bylo tsno. Všechno ho pudilo ven, na erstvý, ostrý vzduch podzimní, aby se ho nalokal, plíce jím nasytil a pokud možno, aby se pochlubil svým

22 14 Štstím, potká-li njakou známou, sdílnou duši. Vždy to není malikost, taková zmna v jeho rodin, v jeho dom. Vždy teprve te je rodina Koriandlova rodinou dokonalou, kompletní. Ješt v dom se setkal s takovou sdílnou duší. Slézal zvolna z prvého patra, když za sebou slyšel rychlé kroky z patra druhého, a taky binklo o schody cosi kovového. Pan domácí znal dobe ten zvuk. Zastavil se na odpoívadle a brzy ho ty chvatné kroky s hoejška dobhly. Nu, ano, pan obrlajtnant Šnek, nájemník z druhého patra, dobrý známý, veselý pán a dokonce obasný host v domácnosti Koriandlov, zvlášt o svátcích, na Silvestra, o Novém roce a ješt leckdy krom toho. Kampak se má takový svobodný muž uchýlit? Byl to zábavný pán a zvlášt paniky uml obveselit. Aspo se tak íkalo. Matj Koriandl poposmekl, usmál se vlídn. Služebník, pane obrlajtnant!'* Ah, pan domácí meine Hochachtung,'* salutoval milý nájemník. Chviliku na pan domácí pozíral, stále jaksi slibn se usmívaje, a tázal se: Slyšel už pan obrlajtnant novinu?'' Novinu? Jakou novinu?" vychrlil dstojník. Tedy neslyšel, ekl si pan Koriandl v duchu. Proto tedy nenašel visitky pán obrlajtnantovy mezi ostatními blahopejnými projevy. Ješt se na pana Šneka chviliku díval, jako by mu chtl dáti hádanku, a pak rázem ekl:

23 15 No, máme rodinu." Pan Šnek vyteštil oi. Jak to, prosím?" Ale kluka máme, pane obrlajtnant! Dnes v poledne." Jako v nejvtším podivení zvolal pan Šnek: Je to možné?" Ale, pane obrlajtnant, arci že je to možné. Už je to tak. Kluk boubelatá, dneska v poledne. A pro by to nemlo být možné?" Úžas pán Šnekv byl vtší a vtší. Skoro se zdálo, jako by ho ta novina byla zarazila. A jako by posud svému sluchu nevil, vztahoval jaksi zdráhav ruku a pronášel velmi roztržit:,,gratulor, pane domácí, gratulor! To jste byl asi pekvapen chci íci potšen." A bodej že byl. Vždy jsme se na nj naekali. Považte si, šest let. Bezmála už jsem ani nedoufal..." Zatím se pánové dostali dol, do prjezdu. Pan obrlajtnant ani nemluvil, jen kníry mnul. Rate prominout," louil se kvapn ped domem. Musím do kasáren." Matj Koriandl míil do parku a povídal si:,,ten je dnes njak roztržitý. Asi áká mrzutost v kumpanii." A mrsknuv oima k ernému pivovaru, prohodil ješt: Jsem dychtiv, co tomu eknou tam v kasin. Ale dnes mezi n nemohu. První veer musím z-

24 16 stat doma, u paní, u synka. Ovšem, velká e ješt s ním nebude. Vždy se na mne ani nepodíval. Myslím, že ješt nic nevidí. Škoda, ml tak pijít na jae. Bude s ním te na zimu potíž. Ale kdo si to mže vypoítat. Do erného pjdu zejtra. Budou oni se tam taky ptát, je-li to možné? Ale zatrapený obrlajtnante, už vidíš, že je to možné! A že se ani na ženu nezeptal, jak se jí daí.. /' Matj Koriandl se ztrácel v zátoin, mezi kovím a stromy parku.

25 II. Pan Matj Koriandl si chut v sadech pošpacíroval, jak po starém zvyku íkával. Byl to lovk ze starého sekulum a jemu znamenal Špacír nco docela jiného než obyejná procházka. Špacír je cosi noblejšího, cosi pro lepší lidi, kterým není teba, aby se tak horumpátem honili. Kterým na minut ani na hodin nesejde. A slýchával to slovo již od malika. Na špacír ho vodívala jeho chva, pozdji maminka, konen na nj chodil sám a bude tak do smrti chodit. Procházka je pro každého, pro privátníka je špacír. A Matj Koriandl byl dokonalým privátníkem, který odjakživa nemusil nic dlat. Však taky kdysi, když se ho na úad ptali, jaké jest jeho povolání, totiž zamstnání nebo živnost, úžasem až oi vyvalil. Jaké pak povolání? Není-li dost na tom, že jest privátníkem? Má peníze, má dm, k emu by ho kdo povolával? íkali o nm sice, že pjuje potebným lidem peníze, ovšem na spolehlivou hypotéku a na dobré úroky, ale to není žádné emeslo nebo živnostenské povolání. To je vc ist privátní, do které krom tch dlužník nikomu nic není.

26 18 Matj Koriandl volnými kroky pemil celý sad až k Novomstské vži, vzal to zpátkem zas až k domu Faustovu, v nmž byl dlouhá léta ústav hluchonmých, obrátil se a znova zamíil ke vži. Ale tentokráte již k ní nedošel. Ani mu píliš nepekáželo ostré vanutí podzimního vtru. Byl dokonale zachumlán v mkký, teplý zimník, krk ml ovinutý snhobílou šálou, nohy vzely v dobrých botách s korkovými vložkami. Zatím však se bylo hodn setmlo, sad pustl a za chvíli budou obecní zízenci zatahovati parkové cestiky tžkými e- tzy. Když tedy došel v rovnou áru s erným pivovarem, zastavil se, podíval se vlevo a ekl k sob:,,snad už tam v kasin bude nkdo z pán. Což abych tam jen zaskoil a vzkázal všem ostatním, pro dnes musím dom?'' Jen si to dopovdl, již se dal napí a za chviliku vstoupil do prjezdu. Práv letla íšnice s nkolika plnými sklenicemi z výepu do lokálu. Poslouchala, Pepi, je tam už nkdo z našich pán?" Ješt ne, milostpane. Ale dlouho to trvat nebude. Ráej dál." Práv jsem chtl nkomu íct, aby m dnes neekali. Musím dom.",,a to budou páni litovat! A pro pak, milostpane?" Matj Koriandl se rozmýšlel. Má to svit Pepin? Ale a, a to taky ví. Vdla beztoho nejednu dvrnost z domácnosti pán, které denn

27 19 obsluhovala. zítra. A tak jako tak by zvdla všechno to pošeptám, Pepi. Ale ekla to pánm, Já jí až budou všichni pohromad. Piletla k nám dnes v poledne vrána...** Ježíš Marjá, milostpane, snad ne?'* A pinesla nám chlapeka, ví, Pepi?**,,Pro pána Jána, dokonce chlapeka? Je to pravda?'' No, kdyby to nebylo pravda, nepovídal bych jí to. ekla to jen pánm, až se sejdou, rozumí? A nikomu jinému, rozumí? Jinému do toho nic není. Jen aby pánové vdli, pro nepijdu." No tohle je novina," protahovala Pepi.,,Kdo by to byl do milostpána ekl!" Už se nezdálo, že má tak naspch se sklenicemi. Zaujala i s nimi postoj, jako by ješt dlouho chtla poslouchat. Než pan Koriandl povdv, co chtl, pošinul na hlav klobouk, dal dobrou noc a odcházel. A když se octl na chodníku a míil k domovu, brblal nevrle do límce zimníku a do kypré vlnné šály: emu se ti lidé tak diví? Ptal se ten šlakovitý obrlajtnant, je-li to možné, a ta maškara tuhle na mne vyvejila oi, jako bych jí povídal pohádku. Jsem já áký invalida? Že jim huby neopuchnou!" Po chodníku ídko se trousili chodci. Každý spchal ze sychravého povtí k teplým kamnm. Kdo nemusil, již z domu nevycházel.

28 20 Pan Matj Koriandl se blížil k svému inžáku a zdaleka již vidl, kterak se o kamenné pažení vrat opírá temná postava. Ale dobe vdl, kdo to jest, nebo tu postavu velmi dobe znal. Byl to jeho nájemník z nádvorní budovy, Baltazar Fazola, kominík. Pan domácí ho neml tuze rád. Byl to lovk jedovaté huby a nikdy neprojevoval svému domácímu zvláštní úctu. Nerad ho pan Koriandl potkával, nerad se s ním dával do ei. Sice ješt nikdy mezi obma nedošlo k žádné srážce, ale pan Koriandl dávno vycítil, že v tom kominíku je jakýsi druh vzpoury, že je to v celém dom jediný oposiník. Arci ne politický. Politikou se neobíral ani pan Koriandl, ani Fazola. Ale Baltazar Fazola ml nezavenou hubu, jak se íká, a nejednou již byl pronesl velmi bitký úsudek o všelikých ádech v dom, které s jeho názory nesouhlasily. O takových znevažujících výrocích Fazolových dovídal se pan Koriandl vždy z tetí huby. Tváil se sice, že je mu naprosto lhostejné, co Fazola myslí a povídá, ale pod kží se trávil. Takový kominík! Vždy on si dokonce troufal projevit svj nesouhlas i s ženitbou pán Koriandlovou. Tenkráte prý se vyjádil, že toho ten starý partyka taky již mohl nechat. Ale co ješt k tomu dodal, netroufal si strážce domu milostpánovi tlumoit, netroufala si to ani jeho manželská polovice. Ovšem by se ho byl pan Koriandl velmi lehce zbavil, kdyby mu byl dal výpov. Ale Fazola byl nájemníkem bytu, který nebyl píliš lákavý

29 21 a ped jeho pisthováním stál tu ti tvrti roku prázdný. Kdokoli se do toho brlohu podíval, šel prý hned o dm dále, a jen prý kominík se nad všelikými jeho vadami nepozastavoval. Ale ješt z jedné dležité píiny se pan Koriandl nechtl s Fazolou rozejít. Kominík prý mže být v dom velmi užitený, zvlášt v dom s mnoha partajemi, jako byl dm pán Koriandlv. Což se taky ped nkolika lety osvdilo, když práv tam v nádvoí v jednom komín chytily saze. Tehda jen zkušený odborník Fazola rychlou pomocí svou zabránil vtšímu neštstí, a na to pan Koriandl nikdy nezapomnl. Od té doby a práv jen piinním Fazolovým byly prý všechny komíny v dom v nejlepším poádku. Arci za tu péi ml Fazola byt o dvacet zlatých ron lacinjší, než bylo p- vodn smluveno. Za tch dvacet zlatých Fazola piln všechny komíny vymetal, ale jeho zdvoilost a oddanost si za n pan Koriandl nekoupil. Te tedy, když spatil kominíkovu postavu u vrat, schýlil pan Koriandl o poznání hlavu, že zraky jeho, chránné stechou klobouku, vidly jenom nohy nájemníkovy. Pan domácí si umioval, že projde vraty, jako by nikoho nevidl, a byl dychtiv, pozdraví-li Fazola, jak se každému nájemníku sluší. Ješt dychtivjší byl, pronese-li Fazola taky njaké blahopejné slvko. Nebo jist že taky již ví, co se v rodin pana domácího udalo. Ale než pan Koriandl ke vratm došel, zmizely náhle nohy kominíkovy a s nimi celý kominík. Spatil

30 22 taky Fazola svého domácího a rázem se uklidil. A když milý Koriandl procházel prjezdem domovním, byl Fazola dávno ten tam a vstupoval již do dvorního stavení. Pan Koriandl dobe té nmohe rozuml. Fazolv ústup byl úmyslný, to bylo zejmé. Jindy snad by si toho byl pan domácí nepovšiml, ale že se to udalo práv dnes, v ten slavný den, kdy mu blahopál skoro celý dm, to nebyla žádná náhoda. Byl to zase projev oposice. Ale vždy já jsem tomu lovku vlastn neublížil, povídal si pan Koriandl, když vystupoval do patra. Že mu Fazola neposlal gratulaci hned po poledni, jako nkolik jiných partají, z toho si nic nedlal. Vždy to byl jen kominík a žádná honorace v oích Koriandlových. Ale že ho nevykal ve vratech aspo te, aby ten svj pomakaný klobouk smekl a ekl:,, Šastný, dobrý veer, pane domácí, mnoho štstí!" to by ho bylo ani krejcar nestálo. Snad by na to byl Koriandl zapomnl, ale stalo se toho veera ješt nco, co bylo takka veejnou urážkou autority domácího. Milý pan Koriandl u svého bytu ani nezazvonil, jen šetrn na dvee zaukal. VŠak ona Kaena uslyší. Nemýlil se. Taková událost, jako nadešla dnes pod jeho stechou, zbystí všechny lidské smysly v domácnosti. Dolehne tu k sluchu každý šelest, a Kaena vbec mla tenké punochy", jak se íká o lidech s bystrýma ušima. Ona nedoslýchávala, jen když slyšet nechtla. Ale

31 dnes po prvním zaukání byly dvee pedsín dokoán. Milostpán!" vydechla a již svému veliteli odnímala klobouk, svlékala zimník, všela na rohatinu, velmi pívtiv se usmívala. 23,,Co paní?** otázal se pán.,,te si milostpaní zdímla. Dostala trochu.** políviky.. Co malé?'* znla další otázka.,, Dostalo ped chvílí pít a hajá taky... e- káme jen, až se milostpán vrátí, abych nesla veei. Jen ješt skoím pro pivo.** No dobrá, Kako, pospšte si. Ale vbec pro po druhé dejte paní babice najíst, tebaže nejsem doma. A na mne zbyten neeká.** Kaka otevela hubu, jako by chtla nco íci, ale zas ji sklapla. Však milostpán uvidí. Uvidl, sotvaže vstoupil do jídelny. Na stole bylo prosteno, na bílém ubruse stály dva talíe s píbory, u každého talíe sklenice na pivo. Co to? On bude veeet s paní babikou? No, ovšem že. Byl v té vci novákem docela nevdomým. Ml takovou dobroinnou paniku po prvé pod stechou a ješt nevdl, že je to tak zavedeno v lepších rodinách. U chudiny se paní babika najedla teba v kuchyni se služebnou, ale v domácnostech, ve kterých celý týden pespávala, aby každé chvíle byla po ruce, stávala se na ten as jaksi lenem rodiny a dovedla si pomoci k respektu. A práv tahle panika byla zavedena hlavn v lepších rodinách,

32 24 u pán domácích a v úednických. Proto také si ji pan Koriandl vyžádal. Hned potom, když se Kaena pihnala s baatkou piva, vstoupila panika v bílém epeku i zástrce do jídelny s píslušnou poklonkou neboli pukrletem. Že jsem tak smlá, vašnosti. Aspo bude milostpánovi veseleji, když nemže s milostpanikou...",,a jak pak je?'* otázal se pan Koriandl.,,Všechno v poádku, milostpane, tuze výborn. Mladý pán Šastn nám zabral, nacucal se, a te spinká jako Jezulátko. A milostpanika má pro nj dost, že by stailo pro dva. Taky te spinká jako andlíek. Však jsem se bála, že nám samou radostí ani neusne." Radostí? Z eho pak?",,milostpán ješt neví? Z pugétu, milostpane. Pan obrlajtnant Šnek poslal náramný pugét. Museli jsme ho dát milostpanice k posteli na stolek. Poádej se na nj dívala a vonla k nmu. To je." vidt vzdlaného pána.. zraky. Panika hovoíc nespouštla s pana domácího,,pan obrlajtnant!" vydechl pan Koriandl.,, Pugét! To je od nho tuze delikátní." Tahle neoekávaná pozornost ho s panem Šnekem a jeho popolední otázkou nadobro usmiovala. Vlastn ml kytici pinést pan Koriandl. Pan obrlajtnant ho pedbhl, vlastn mu tím teprve na-

33 25 znail, co ml sám udlat. Dobrá, on pinese kytici zítra. Kaena pinášela veei, smažené ízky. Tak si vyprosila paní babika, když jí paní Koriandlová dávala na vybranou. Pála si tak všady, kam byla povolána. Smažené ízky jí byly pochoutkou nade vše jiné. Zábavu pi veei obstarávala paní babika, pan Koriandl jen poslouchal. Vyprávla o všelikých svých zkušenostech v rodinách, ve kterých pomáhala novým obanm na svt, a neopominula zmíniti se svdomit, jak se k ní kde zachovali, jakými památkami ji obdaili. Naposlouchal se pan Koriandl v erném pivovae taky dost, ale takovéhle výmluvnosti málokdy užil. Když po ízkách vyškraboval poslední lžiky kompotu, pipadalo mu, mu hlava trochu opuchá. Nafoukalo snad mu že pece v parku do uší? Pišla Kaena, sklízela se stolu, dolévala hodovníkm piva. Rozumí se, že již pedtím první pípitek paní babiky svdil mladé mamince a mladému pánovi. Pojednou Kaenu šlehlo zvení cosi do oí. Piskoila k oknu do dvora, rozhrnula záclonu a skoro vykikla:,, I pro pána milostpane alaminace!" Rozumí se, hned byla za Kaenou paní babika a poslední pistoupil pan Koriandl. Okna všech byt v nádvorním stavení proti jídeln domácích byla osvtlena! V každém po dvou svíkách, I. Herrmann, XLII. Pan Koriandl a spol. 2

34 26 tu V nízkých, tu ve vysokých svícnech, a všechny slavn hoely, jak o svatém Janu Nepomuckém.,,Na mou vru, iluminace!*' vydechl po druhé pan Koriandl. Kdo pak tohle zaranžoval?" Bylo to neoekávané pekvapení a bylo to nco neobyejného. Nájemníci v nádvoí uvítali ddice domu slavným osvtlením oken. V pravém kout pízemku stkvl se za jedním oknem dokonce ervenobílý transparent. To byla dílna knihae mistra Vopršala. Shora nebylo lze peísti to. Teprve Kaena, která byla dol vyslána, uila se tomu hodnou chvíli, naež vrátivši se zvstovala, že nápis hlásá: Mohutný pe vykvetl v lásky že!'* Byl to nejspíše výtvor sekstána Fialky, kterého ml Vopršal v podnájmu. Nco takového snad ješt nikdy se neudalo. I lu mi na ce! slabikoval si pan Koriandl. To je pocta, která snad ani panu purkmistrovi nebyla nikdy prokázána. Pan Koriandl pelétal oima všechna ti patra, všechna okna. zastavil.,, Tamhle jsou dv okna tmavá!" skoro jen zašeptal. Pojednou ve druhém poschodí se Snad nejsou lidé doma," pronesla paní babika omlouvav. Ale tu vyjekla Kaena: To je u Fazol u kominík!" to Arciže, Pan Koriandl sám te poznal, že jsou okna kominíkova. Njak tup na n hledl a zdálo se mu, že mu jícnem sklouzá cosi hokého až

35 27 do žaludku. Vdl dojista, že kominík doma jest, vždy vidl, jak ped ním ode vrat utekl. On jediný v celém nádvoí neiluminuje! To jest nesmírná demonstrace! Tato dv erná okna uprosted všech tch svtel pímo vou. Je to rukavice ne, dv rukavice to jsou, vržené pes dvoreek v tvá a do oken panu domácímu. Možná, že Fazola za tmi temnými okny svého brlohu sedí a dívá se s jízlivým posmchem na pana domácího. Pan Koriandl odstoupil od okna a jen sykl:,,no, kominíku, tš se, tohle si njak odpykáš!"

36 III. iluminace v nádvoí trvala do desáté hodiny, do chvíle, kdy byl dm zamykán. Když pak na nejbližší vži dobíjely hodiny desátou, zatmívalo se naproti jedno okno po druhém, až i poslední svíce byly pozhášeny. Toliko v kout pízemku blikalo ješt svtlo za transparentem mistra Vopršala. Dalo to vyezání písmen kousek práce, chtli tam toho užít a chtli dát užít i jiným, patrn divákm z pedního domu. Pan Koriandl vykal u okna do poslední svíky a tu za sebou uslyšel tiché kroky. Byla to paní babika.,,jdu jen milostpánovi íct, že se nám milostpanika probudila, a tak jestli se milostpán ješt chce podívat a dát jí dobrou noc. Potom zase usneme a budeme dále spinkat, nebude-li mladý pán budit. Ale trvám, že nebude.'* Šel tedy pan Koriandl, podíval se na paniku, pozdravil ji na dobrou noc a sklonil se, aby ji políbil na pobledlé rty. Oekával pi tom, že se na milá panika usmje a že se otáže:,,což pak, Ma-

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Václav Říha Šípková Růženka

Václav Říha Šípková Růženka Václav Říha Šípková Růženka Text byl volně upraven v Městské knihovně v Praze podle pohádky Václava Říhy z díla Zvířátka a Petrovští. Další pohádky naleznete online na www stránkách Městské knihovny v

Více

HRAKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

HRAKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Dm chodba Chodba mezi pokoji je obložená ervenými dlaždicemi. Vpravo stojí stolek s telefonem, vlevo pak

Více

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

5-^ Sebrané spisy Ignáta I II. III. Herrmanna. BLEDNOUCÍ OBRÁZKY. Vzponilnky nejstarší a drobné episody z malomstské kroniky. Vydání tvrté. 325 stran. K Ja-- OTEC KONDELÍK A ŽENICH VEJVARA. Drobné phbéhy

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj.

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj. Jak Mojmír ke štěstí přišel Anotace: Divadelní scénář pohádky vhodný k dramatizaci s dětmi. SCÉNA I. ZÁMEK Stařenka 1: Za devatero horami, za devatero řekami bylo nebylo jedno malé královstvíčko. Tomu

Více

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Beneš Metod Kulda Čertův mlýn

Beneš Metod Kulda Čertův mlýn Beneš Metod Kulda Čertův mlýn Znění tohoto textu vychází z díla Moravské národní pohádky (Díl 1.) tak, jak bylo vydáno nákladem R. Prombergra v roce 1912 (KULDA, Beneš Metod. Moravské národní pohádky.díl

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv jiný 3. kde jsem 4. jak jsem se sem dostala 5. kde bydlím

Více

Josífek byl už opravdový školák,

Josífek byl už opravdový školák, 1 Josífek byl už opravdový školák, prvňáček. Ale hlavně byl zvědavý malý kluk. Stále si něco vymýšlel, občas nerad poslouchal a taky často lhal. Nic nepomohlo, že začal chodit do školy. Nepomohlo, ani

Více

9. Tøi støelecké terèe

9. Tøi støelecké terèe 9. Tøi støelecké terèe Zoltov Tak už maluješ, holoubku? Kupecký Jako støelecké terèe se to snad hodí. Zoltov Oho, nahá žena vystupuje z vany! Jsi chlapík! Chlapík! Ptal ses, jestli je Petr na mužské. Není.

Více

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5 Klasické pohádky Medvídek Pú Page 1/5 Tady jde ze schodů za Kryštůfkem Robinem Michal Medvěd hlavou napřed, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale někdy mu připadá, že to přece jen musí jít taky jinak,

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

MARTIN SICHINGER SMRT KRÁLE ŠUMAVY DO NITRA HOR PO DÁVNÝCH STEZKÁCH KE STARÝM PŘÍBĚHŮM 65. POLE

MARTIN SICHINGER SMRT KRÁLE ŠUMAVY DO NITRA HOR PO DÁVNÝCH STEZKÁCH KE STARÝM PŘÍBĚHŮM 65. POLE MARTIN SICHINGER SMRT KRÁLE ŠUMAVY DO NITRA HOR PO DÁVNÝCH STEZKÁCH KE STARÝM PŘÍBĚHŮM 65. POLE 1 2 www.65pole.cz SMRT KRÁLE ŠUMAVY EDICE TAH SVAZEK 1 MARTIN SICHINGER SMRT KRÁLE ŠUMAVY DO NITRA HOR

Více

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA 21. ledna 2005 Drazí pátelé, pišel nový rok a zcela jist pináší spoustu pekvapení pro celou planetu. Hodn si vážíme všech pátel, kteí nám poslali pozdravy, pání a dopisy, a

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Pohádka Kráska a zvíře

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Pohádka Kráska a zvíře Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky ! " Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka Leden - Leden studený, duben zelený Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky Bezen - Bezen bez vody, duben bez trávy Duben - V dubnu hrom,

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Vizuální tuning PC ást 1

Vizuální tuning PC ást 1 Vizuální tuning PC ást 1 Tém každý lovk mní svj vzhled. Je spousty lidí, kteí tuní auta. Je dost lidí, kteí mní image svých tynohých milák. Je také hodn lidí, kteí tuní poíta pro vtší výkon, pá by si nezahráli

Více

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici Kašpárek (Vypravěč) Princ Janči Chůva (Babička) Žába Princezna Janička Král Čert Světnice Vesnice Komnata Podhradí Les Přídavné kulisy: studna Smrk Kašpárek nebo vypravěč: Byl jednou jeden princ. Janči

Více

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně Nakladatelství Lidové noviny UOBSAH ZE ŽIVOTA Vítězslavu Hálkovi / 9 Rodné mluvě/12 Píseň lidu / li Mrtvá země /15 Píseň otroků

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky 2. Lekce klavíru Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky klavíru, svírala noty a snažila se potlačit napjaté chvění, které před lekcemi cítívala. Windy! Pojď dál, pojď dál! Drobná, elegantně oblečená

Více

POHÁDKA O TOM, CO SE DVĚMA ŽÁBÁM PŘIHODILO NA VÝLETĚ

POHÁDKA O TOM, CO SE DVĚMA ŽÁBÁM PŘIHODILO NA VÝLETĚ POHÁDKA O TOM, CO SE DVĚMA ŽÁBÁM PŘIHODILO NA VÝLETĚ Dlouho se na ten výlet těšily a říkaly si, že i jim se něco pěkného přihodí, jak už to na výletě bývá. A přihodilo se. Bylo velice krásné červnové jitro,

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

řed mnoha a mnoha lety, v osmdesátých letech osmnáctého století, žil na Vasiljevském ostrově, v ulici nazývané První linie, majitel chlapecké

řed mnoha a mnoha lety, v osmdesátých letech osmnáctého století, žil na Vasiljevském ostrově, v ulici nazývané První linie, majitel chlapecké řed mnoha a mnoha lety, v osmdesátých letech osmnáctého století, žil na Vasiljevském ostrově, v ulici nazývané První linie, majitel chlapecké internátní školy. Jistě bychom i dnes našli o něm někde záznam

Více

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09 Žába Nenávidím žáby. Všechna zvířata mám rád, vím, že co do vznešenosti jsou si všechny výtvory přírody rovné, jen k žábám prostě cítím nepřekonatelný odpor. Povím vám proč, a to i přesto, že mi stačí

Více

SEBR. SPIS IGNÁTA HERRMANNA DfL XLk B T>Dl/^ U DRA7E» ^' ^ ^ / k'v>k A RiW román II. ernt\jar\t\. Sebrané spisy Ignáta Herrmanna. I. BLEDNOUCÍ OBRÁZKY. Vzpomínky nejstarší a drobné episody z malomstské

Více

ZVÍECÍ INSTINKT. literární scéná krátkého filmu. 2008 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

ZVÍECÍ INSTINKT. literární scéná krátkého filmu. 2008 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2008 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Kuchy - za kamny Malý hndý pejsek s velkýma ušima leží za starodávnými kamny s dlouhým komínem na dece z

Více

JEŽÍŠOVY ZÁZRAKY Ježíš nebyl jen učitel, který vykládal nádherná podobenství, ale dělal také mnoho zázraků. Ježíšovo učení bylo tak vznešené a božské, že takové věci mohl učit jenom Bůh. Aby však všichni

Více

: i Sebrané spisy Ignáta Herrmanna, I. BLEDNOUCÍ OBRÁZKY. Vzpomínky nejstarší a drobné episody z malomstské kroniky. Vydání druhé. 325 stran. K OTEC KONDELÍK A ŽENICH VEJVARA. Drobné II. III. 3'40 píbhy

Více

Ondřej, mamka a děda Meda se třemi psy

Ondřej, mamka a děda Meda se třemi psy Ondřej, mamka a děda Meda se třemi psy Když bylo Ondřejovi pět a mamka se ho zeptala, co by si přál k narozeninám, okamžitě vyhrkl: Mami, kup mi psa! Ale Ondro, moc dobře víš, že pejsek potřebuje péči,

Více

Archivy Texty Ukázky Z básní Johna Ashberyho Z básní Johna Ashberyho. verše přeložil Pavel Dominik. Očekávaný cizinče, otlak se objeví později.

Archivy Texty Ukázky Z básní Johna Ashberyho Z básní Johna Ashberyho. verše přeložil Pavel Dominik. Očekávaný cizinče, otlak se objeví později. Archivy Texty Ukázky Z básní Johna Ashberyho Z básní Johna Ashberyho verše přeložil Pavel Dominik Očekávaný cizinče, otlak se objeví později. Zatím se bolest zastavuje na vizitě zapisuje si čas, teplotu

Více

Základní škola Velké Pavlovice, okres Břeclav, příspěvková organizace

Základní škola Velké Pavlovice, okres Břeclav, příspěvková organizace Základní škola Velké Pavlovice, okres Břeclav, příspěvková organizace Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Název : Malý princ, Antoine de Sain - Exupéry Autor: Mgr. Jitka Řádková Ročník: 3. ročník

Více

Kouzelné pověsti PRAŽSKÉ

Kouzelné pověsti PRAŽSKÉ Kouzelné pověsti PRAŽSKÉ aneb Jak to bylo doopravdy MICHAL VANĚČEK RENATA PETŘÍČKOVÁ ilustroval VÁCLAV RÁŽ Grada Publishing, a. s. Text Michal Vaněček, Renata Petříčková Ilustrace Václav Ráž Ukázka knihy

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2012 - I.termín. 1. Vypište z textu a) 3 slova významově souřadná se slovem zajíc:

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2012 - I.termín. 1. Vypište z textu a) 3 slova významově souřadná se slovem zajíc: ČESKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: Milí uchazeči a uchazečky, přijímací zkouškou vás bude provázet mírně upravený text Davida Grossmanna, jehož název je záměrně vypuštěn. Není-li

Více

!! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /

!! !!!!! #$!!!%!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! #  +!' $!!!,,-.,, / !! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /!!$$" 0!1 0 &! 2 &!! Štafeta Radka Hartová Zemanová Ptají se Sylva Oliveriusová a Denisa Svatoová 1.Odkud jste k nám pišla a jak dlouho

Více

PROSINEC 2014 ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ BABIČKY A DĚDEČKOVÉ DO ŠKOLY

PROSINEC 2014 ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ BABIČKY A DĚDEČKOVÉ DO ŠKOLY PROSINEC 2014 ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ Celý prosinec se nesl v andělské náladě. Ve školce po celý advent poletovaly dvě velké andělky obklopené spousty malých andělíčků. BABIČKY A DĚDEČKOVÉ DO ŠKOLY Jelikož

Více

Jak tak bloudila lesem, objevila se před ní najednou babička. Byla celá shrbená, na zádech nesla dříví a samotnou ji nohy sotva nesly.

Jak tak bloudila lesem, objevila se před ní najednou babička. Byla celá shrbená, na zádech nesla dříví a samotnou ji nohy sotva nesly. Jak tak bloudila lesem, objevila se před ní najednou babička. Byla celá shrbená, na zádech nesla dříví a samotnou ji nohy sotva nesly. Neměla bys něco k jídlu, holčičko? zeptala se Sněhurky unaveně. Celý

Více

Ta polévka je horká! varovala chlapce maminka. Nech tu pokličku na pokoji, spálíš se! Mám přece chňapku! odmlouval chlapeček. Tak hloupý, aby zvedal

Ta polévka je horká! varovala chlapce maminka. Nech tu pokličku na pokoji, spálíš se! Mám přece chňapku! odmlouval chlapeček. Tak hloupý, aby zvedal Chlapeček a pokličky Byl jeden chlapeček a ten rád někam nakukoval. Koukal do dutin stromů, koukal do ptačích hnízd, koukal i do myších děr. Na tom vlastně není špatného. Jenže ten chlapeček nahlížel do

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské.

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské. 1. kapitola (Petra) Stojím na chodbě budovy FSV UK a snažím se zorientovat v plánku. Nervózně si přitom pohrávám s propiskou. Náhle za sebou uslyším povědomý hlas: Honzo, kolikrát jsem ti říkal, že nechci,

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

Chaloupka. Blbe, sotva jsem zabrala a ty tu děláš takovej randál.

Chaloupka. Blbe, sotva jsem zabrala a ty tu děláš takovej randál. Chaloupka Ten les je nějakej divnej. A že jsem už lesů prošel dost. Lesy jsou různý. Hustý, řídký, tmavý, smíšený, smrkový, borový, nebo třeba zabordelený. Tenhle ne. Tenhle je prostě divnej. Takovej tichej.

Více

E.F. Burian: IDIOTEON

E.F. Burian: IDIOTEON E.F. Burian: IDIOTEON Den Jedním z potìšení laskavého laskavého dne jsou jeho nohy Snad ještì Vidíš je zahlédneš pøibìhnout jeho nos a než se pøilepený otoèíš na zdi zmizí èíhající za rohem na tvùj jako

Více

CRUV román errn\ai\ix >EBR. SPIS IGNATA HERRMANNA DÍL XL. F. TOPI v PRAZE Sebrané spisy Ignáta Herrmanna. I. BLEDNOUCÍ OBRÁZKY. Vzpomínky nejstarší a drobné episody z malomstské kroniky. Vydání tvrté.

Více

ALBATROS MaS ve skole_ _cz.indd :30:45

ALBATROS MaS ve skole_ _cz.indd :30:45 ALBATROS Miloš Macourek Adolf Born Mach a Šebestová ve škole Mach a Šebestová ve škole MILOŠ MACOUREK ADOLF BORN Albatros Miloš Macourek heir, 1982 Illustrations Adolf Born, 1982 ISBN 978-80-00-02867-5

Více

VÁNOČNÍ VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK ZPĚVNÍČEK

VÁNOČNÍ VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK ZPĚVNÍČEK VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK Jak jsi krásné neviňátko Narodil se Kristus Pán Prosinec Půjdem spolu do Betléma D7 D7 1. Jak jsi krásné neviňátko vprostřed bídy nebožátko. D7 Před tebou padáme,dary

Více

VÁNOČNÍ OZDOBA - ZVONEČEK MOTIVACE: PŘEČTENÍ POHÁDKY O KOUZELNÉM ZVONEČKU

VÁNOČNÍ OZDOBA - ZVONEČEK MOTIVACE: PŘEČTENÍ POHÁDKY O KOUZELNÉM ZVONEČKU VÁNOČNÍ OZDOBA - ZVONEČEK MOTIVACE: PŘEČTENÍ POHÁDKY O KOUZELNÉM ZVONEČKU VÝROBA VÁNOČNÍCH OZDOB (ZVONKŮ) DLE ŠABLON. VYBARVĚTE ZVONKY, VYSTŘÍHNĚTE JE A SLEPTE. KAŽDÝM PROVLÉKNĚTE ŠŇŮRKU, NA KTERÉ UDĚLEJTE

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Bůh to zařídí? Miroslav Krejčí ilustrace Miroslav krejčí starší. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Bůh to zařídí? Miroslav Krejčí ilustrace Miroslav krejčí starší. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Bůh to zařídí? Miroslav Krejčí ilustrace Miroslav krejčí starší Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w.

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

3. série IV. roèníku kategorie JUNIOR Øe¹ení zasílej do 28. února 2006

3. série IV. roèníku kategorie JUNIOR Øe¹ení zasílej do 28. února 2006 3. série IV. roèníku kategorie JUNIOR Øe¹ení zasílej do 28. února 2006 Prázdninové sluníèko probudilo Matìje, Báru a Kosa do tøetího dne v Centrální vìdecké knihovnì. Mohli odpoèívat v pracovnì Báøina

Více

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Seminární práce k pedmtu filozofie Petr Vysuek Praha 2000-05-06 Nejkrásnjší neopakovatelný

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Rozum a Štěstí Kapitola 1

Rozum a Štěstí Kapitola 1 www.eknihyzdarma.cz Rozum a Štěstí Kapitola 1 Rozum a Štěstí Karel Jaromír Erben Zveřejněno s laskavým souhlasem pana Radka Rychnovskéhohttp://literatura.rychnov Jednou potkalo se štěstí s Rozumem na nějaké

Více

Zápis ze ZM Chrastava dne 20. října 2008

Zápis ze ZM Chrastava dne 20. října 2008 Zápis ze ZM Chrastava dne 20. října 2008 Datum konání: 20. 10. 2008 2008/07/I ověřovatele zápisu: paní Romanu Krčkovou a pana Františka Boudu Celkem 17 0 0 2 Podíl 89.5% 0% 0% 10.5% 2008/07/II návrh: 1)

Více

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM MOTTO Prosinec 1999 Ty, který jsi začátek a konec, vezmi tento rok do svých rukou a veď nás podle své vůle! Požehnej naše touhy i naše skutky, pomoz, ať se podaří vše, co nás k tobě přibližuje. Kate Walther

Více

JAK SE MARTÍNEK ZTRATIL

JAK SE MARTÍNEK ZTRATIL JAK SE MARTÍNEK ZTRATIL M ta ta, mta ta, mta ta hraje hudba u velikého kolotoče. Prásk, prásk střílí puška na střelnici. Tutú, tutú houká holčička na trumpetu s třásněmi. A těch lidí! Martínku, drž se

Více

Ještě ta Bobova Rosolovka mozkovitá: Strana 2/5

Ještě ta Bobova Rosolovka mozkovitá: Strana 2/5 Děčínská hlíva 2006 Michal Šulc, 13. 1. 2006 Je to už skoro týden, ale protože šlo o vycházku velmi zajímavou a dobrodružnou, nedá mi to a musím se k ní vrátit. Mám na mysli akcičku "Děčínská hlíva 2006",

Více

1. KAPITOLA. Pýcha předchází pád

1. KAPITOLA. Pýcha předchází pád 1. KAPITOLA Pýcha předchází pád Babi, co je to? Babička vzhlédla od práce. Pro všechno na světě, holčičko, kde jsi to našla? Na půdě, odpověděla jsem. Co je to, babičko? Babička se pousmála a odpověděla:

Více

b ^ Blednouc! Obrázky j^^ v SEBRANÉ SPISY Ignáta Herrmanna DII. BLEDNOUCÍ OBRÁZKY. UBRAR/%^ SEP10972 C%?S/TY0nO!:.^^^ v PRAZE. NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC 1905. Blednoucí Obrázky VZPOMÍNKY NEJSTAR&Í

Více

Josef a jeho bratři. Text biblického příběhu: www.deti.vira.cz Nakreslil: Jan Brázdil

Josef a jeho bratři. Text biblického příběhu: www.deti.vira.cz Nakreslil: Jan Brázdil Josef a jeho bratři Text biblického příběhu: www.deti.vira.cz Nakreslil: Jan Brázdil Jákob měl dvanáct synů. Jmenovali se Ruben, Šimeón, Levi, Juda, Isachar a Zabulon (synové Ley), Gád a Ašer (synové Zilpy,

Více

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ CECIL J. ducille (Konference Sezimovo Ústí, záí 2006) Andlu církve v Efezu 26. záí veer Haleluja! Pijde as, kdy nebudeme potebovat žádné pekladatele. Všichni budeme mluvit v jazycích.

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz DOPORUČUJEME Vojtěch Rakous: Doma židovské obrázky Soubor povídek Doma byl první knihou, která uvedla do české literatury židovské obyvatele venkova a maloměsta jako jeho přirozenou součást. S humorem

Více

Usnesení ze ZM Chrastava dne 20. října 2008

Usnesení ze ZM Chrastava dne 20. října 2008 Usnesení ze ZM Chrastava dne 20. října 2008 Datum konání: 20. 10. 2008 2008/07/I ověřovatele zápisu: paní Romanu Krčkovou a pana Františka Boudu 2008/07/II --- 2) program zasedání: 1. Informace, diskuse

Více

Narodil jsem se 10. 1928 v Žatci. otec byl chmelový

Narodil jsem se 10. 1928 v Žatci. otec byl chmelový Moje jméno je Peter Klepsch Narodil jsem se 10. 1928 v Žatci. otec byl chmelový obchodník a tehdy k k a vliným ale již v roce 1936. V roce 1938 jsem zažil Vstup jednoteka také štáb první jjízdní divize

Více

Seznam příloh Příloha I. Příloha II. Příloha III. Příloha IV. Příloha V. Příloha VI. Příloha VII. Příloha VIII. Příloha IX. Příloha X. Příloha XI.

Seznam příloh Příloha I. Příloha II. Příloha III. Příloha IV. Příloha V. Příloha VI. Příloha VII. Příloha VIII. Příloha IX. Příloha X. Příloha XI. Seznam příloh Příloha I. Text pohádky... 1 Příloha II. Notový záznam písně... 2 Příloha III. Notový záznam písně... 3 Příloha IV. Notový záznam písně... 4 Příloha V. Notový záznam písně... 5 Příloha VI.

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity I/2-4/28 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

Co se je tû stalo na mé narozeniny

Co se je tû stalo na mé narozeniny Mám tfiináct kníïek, které jsou jen moje. Ty jsem si taky dala do poliãky a v echna svoje védská jara a krabice s obrázky. Ve kole si obrázky vymûàujeme. Ale já mám dvacet obrázkû, které bych nevymûnila

Více

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Tak mě tady máš Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Rozum a cit hlad nebo žízeň Na duši klid jen v hlavě mi zní I když chci spát

Více

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude.

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude. 1. OSLAVA Byla jsem na devadesát devět procent přesvědčená, že je to jenom sen. Důvodů, proč jsem si byla tak jistá, bylo víc. Zaprvé jsem stála v zářivém kuželu slunečního světla v takovém tom oslepujícím

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE

GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE 1 Tereza Čierníková GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE 2 PROLOG Henry Vans znovu objíždí svět! Cestopisec Henry Vans, který po svých deseti letech cestování nasbíral tisíce a tisíce informací o zemích z celého

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

KIDSCREEN-52. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let

KIDSCREEN-52. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let KIDSCREEN-52 Dotazník o zdraví pro děti a mládež Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let Page 1 of 7 Dobrý den, Datum: Měsíc Rok Jak se ti daří? Jak se cítíš? Rádi bychom se to od tebe dozvěděli. Přečti

Více

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.0011.

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.0011. O mamince Zuzana Musilová Cíl: rozvoj schopností vytvářet a rozvíjet citové vztahy k mamince, k rodině, k nejbližším lidem, rozvoj jemné i hrubé motoriky, ve volné hře pomáhat dětem nalézat své místo ve

Více

Audiopomůcka č. 3 Japonské pohádky Výukový materiál

Audiopomůcka č. 3 Japonské pohádky Výukový materiál Audiopomůcka č. 3 Japonské pohádky Výukový materiál Autor: Mgr. Petra Grygová Partnerské zařízení: Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec Poznámka: kopírovat dle počtu žáků Výukový materiál

Více

Zlatý kolovrat. Divadelní inscenace dle stejnojmenné básně publikované ve sbírce Kytice (dříve Kytice z pověstí národních - 1983)

Zlatý kolovrat. Divadelní inscenace dle stejnojmenné básně publikované ve sbírce Kytice (dříve Kytice z pověstí národních - 1983) Zlatý kolovrat Divadelní inscenace dle stejnojmenné básně publikované ve sbírce Kytice (dříve Kytice z pověstí národních - 1983) Původní báseň: Karel Jaromír Erben Scénář sestavil: Ondřej Turek Král přijíždí

Více

Jizerský Člověk 2012

Jizerský Člověk 2012 Jizerský Člověk 2012 Když Adam a Pepa přijeli naposledy z Jizerskýho Člověka plní zážitků a vysmátí, jak to bylo celý super, jak parádně si zalezli a pozdvihli jméno LKP ve světě krásným 8. místem (akorát

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 10. číslo červen 2011

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 10. číslo červen 2011 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 10. číslo červen 2011 Slovo vychovatelky DM na konci školního roku... Tak jako jednou všechno končí, tak brzy skončí

Více

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie?

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie? íloha. 1: Evropský modul výzkumu ICCS 2009 (evropský vdomostní test a evropský dotazník) vybrané položky Evropská unie (EU) a její instituce fakta 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? a) eská

Více

Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov. Autor: Téma sady: Název výstupu: Datum vytvoření: 2. 12. 2012. Číslo projektu: ANOTACE

Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov. Autor: Téma sady: Název výstupu: Datum vytvoření: 2. 12. 2012. Číslo projektu: ANOTACE Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov Autor: Téma sady: Název výstupu: Dagmar Pospíšilová Český jazyk pro 5. ročník - literatura VY_32_INOVACE_ČJ5-L_20_KOUZLA A ČÁRY Datum vytvoření:

Více

Vernířovice 172 788 15 Velké Losiny www.svagrov.cz. Milí rodiče a milé děti,

Vernířovice 172 788 15 Velké Losiny www.svagrov.cz. Milí rodiče a milé děti, Vernířovice 172 788 15 Velké Losiny www.svagrov.cz Milí rodiče a milé děti, už skutečně ubývá dne a brzy se šeří, proto se nám blíží čas Martinských slavností. Sejdeme se na Švagrově v sobotu 9. 11. 2013

Více

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku Ť - Koťata

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku Ť - Koťata Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku Ť - Koťata Jana Dřímalová, DiS. Cíl: rozvoj sluchového vnímání a fonematického sluchu, správné motorky mluvidel, slovní zásoby a samostatného vyjadřování se zaměřením

Více

Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková

Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková Každý si pod pojmem cesta ke hvězdám představí něco jiného. Jeden si bude představovat chodník slávy v Los Angeles, další si sní o své cestě ke hvězdám a někdo úplně jiný

Více

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008)

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008) KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK (Praha, leden 2008) Rád bych dnes mluvil o tom, co znamená slovo apoštol. Zahájil bych tím studium Božího slova z listu Efezským, jak jsme se na tom domluvili. Bratr Jirka

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Kamila. Naše malá Kamila bavila se, bavila, foukala mydlinky, byly z nich bublinky. Košiláček

Kamila. Naše malá Kamila bavila se, bavila, foukala mydlinky, byly z nich bublinky. Košiláček L Kamila En, ten, týny, kde jsou líny? Já líny neviděl, já viděl raka, on do potoka, já za ním házel, on bobky sázel, en, ten, tyč, madla, fidla, pryč! z Čech Naše malá Kamila bavila se, bavila, foukala

Více