Komunikační funkce expresivní v komunikaci na Facebooku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komunikační funkce expresivní v komunikaci na Facebooku"

Transkript

1 Komunikační funkce expresivní v komunikaci na Facebooku Ladislav JANOVEC Abstrakt Příspěvek je věnován problematice komunikace na internetových sociálních sítích, především Facebooku. Tato komunikace je v dnešní době velice populární, hovoří se až o fenoménu Facebooku. V tomto textu navazujeme na některé naše předcházející texty a charakterizujeme některé rysy facebookové komunikace, všímáme si jejich odrazu ve vytváření dialogického komunikátu, především utváření a kumulace různých komunikačních funkcí v rámci jedné výpovědi jednoho mluvčího. Kľíčová slova Komunikace, sociální síť, komunikační funkce výpovědi, mluvní akt, paralelní komunikace, význam, dialog, iniciační replika Kontakt Katedra českého jazyka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Text vznikl za finanční podpory projektu GA ČR P407/12/1830 Vztah kognitivních struktur žáka a struktur jazykového systému v procesu edukace českého jazyka. Tento příspěvek vychází z poznávání komunikace na sociálních sítích (dále SS 1 ), především na Facebooku, neboť se ukazuje, že studium této kommunikace vykazuje poměrně velké množství specifických rysů, a tím otevírá nové oblasti badání a klade nové otázky a výzkumná témata. Komunikace na SS je v současné době nejvýraznější způsob komunikace v prostředí internetu 2, o Facebooku se hovoří jako o fenoménu dnešní doby (srov. např. Semrádová, 2010), s jistou nadsázkou se říká, že kdo není na Facebooku, jako by nebyl. Je to zapříčiněno nejen velikou oblibou mezi lidmi, kterým Facebook umožňuje komunikovat prakticky kdykoliv a kdekoliv, ale právě kvůli ní i rozšiřování vlivu za hranice interpersonální komunikace dvou uživatelů na Facebooku mají své profily firmy, produkty, instituce, ba dokonce i vysoké školy či katedry, konference i samotné vědecké problémy Facebook může tedy sloužit mj. i popularizaci vědy. 1 2 Termín sociální síť je polysémní vedle významu, s nímž pracujeme v textu, tedy služba na internetu; webové prostředí sloužící ke sdílení a komunikaci uživatelů má ještě význam sociologický a sociolingvistický skupina lidí, mezi kterými se realizují určité sociální vztahy a kteří vstupují do vzájemných komunikačních aktivit. Je třeba ovšem připustit, že princip poskytovaných služeb na Facebooku, struktura vztahů a průběh komunikace z původního termínu vychází, resp. úzce s ním souvisí. Stranou ponecháváme nyní otázku, co všechno lze za internetové SS považovat a jaké jsou jejich typy různé weby podobné Facebooku, chaty, seznamovací weby, zájmové a fanouškovské stránky, kam mohou uživatelé umisťovat texty a vstupovat do diskuse, publicistické servery apod.

2 192 Komunikační funkce expresivní v komunikaci na Facebooku Naším cílem je ovšem spíše postihnout alespoň částečně znaky facebookové komunikace 3 a následně poukázat na realizaci vybrané skupiny komunikačních funkcí výpovědi podle koncepce Miroslava Grepla (Grepl Karlík, 1999) a konfrontovat ji se skutečností. 1 Znaky komunikace na Facebooku Komunikace na Facebooku se vyznačuje určitými rysy, jež se v určitých kombinacích projevují i v některých jiných formách komunikace, nicméně na Facebooku jsou podle našeho názoru určité aspekty, které jinde chybí nebo jsou upozaděny. 1.1 Vztah účastníků komunikace Do přímé 4 komunikace spolu vstupují uživatelé SS, jejichž profily jsou spolu propojeny, uživatelé vstoupili do tzv. přátelství, tedy potvrdili si vzájemné propojení profilů. Podstatné je to, že na rozdíl od komunikace na chatu do vztahu přátelství na SS většinou vstupují lidé, kteří se znají i mimo SS a přinášejí si s sebou sociální vztahy, jež mezi sebou mají i v reálném životě nemusí jít zdaleka o blízké přátele, ale může jít i o rodinné či pracovní vztahy, o vztahy mezi učiteli a žáky 5, známé z místa bydliště apod. Nepřímá komunikace se pak realizuje mezi členy skupin, kde je primárním cílem sdílet materiály a texty týkající se tématu skupiny. Jde většinou o zájmové stránky, jejichž obsah uživatele zajímá, rozhodl se je sledovat. V rámci skupiny pak bývá omezený počet jeho reálných známých a zůstávají vesměs skryty i jeho jiné sociální role a statusy, nad kterými převažuje role člen dané skupiny, čímž se nivelizuje asymetrie mezi uživateli. Komunikace na zájmových stránkách bývá vedena spíše v podobě reakcí na nějakou iniciační repliku 6, nicméně neznamená to, že se mezi komunikanty nemohou objevit mikrodialogy či polylogy, pro demonstraci jsme si vybrali texty ze skupiny Odposlechnuto v Praze srov. ukázky 1 2. Texty uvádíme v původní podobě, jak je komunikanti zveřejnili, se všemi chybami a nedostatky. Jednotlivé komunikanty označujeme písmeny, a to nejen při uvozování jejich replik, ale i v samotných replikách, abychom dodrželi co nejvyšší míru anonymity V tomto příspěvku, stejně jako v našich dřívějších textech, dialogickou komunikaci analyzujeme na základě českých lingvistických prací, především Müllerové a Hoffmannové (1994). Jako přímou komunikaci chápeme v této práci situaci, kdy do vztahu přátelství vstupují dva komunikanti, kteří spolu chtějí nebo potenciálně mohou vést dialog. Oproti tomu nepřímou komunikaci chápeme jako situaci, kdy člověk komunikuje v rámci nějaké zájmové facebookové skupiny. Zcela výjimečně spolu vstupují do komunikace a do vztahu přátelství lidé, kteří se mimo Facebook neznají pomineme-li situace, kdy dojde k omylu záměně jmen uživatelů, technické chybě SS či nepozorné práci uživatele Facebooku, jde zejména o vztahy mezi hráči některých facebookových her, o vztahy fanoušků s jejich oblíbenými celebritami (zde je otázka, do jaké míry se realizuje dialogická komunikace, zda tento typ komunikace už není vhodnější chápat jako nepřímou), či situace, kdy uživatelé, zejména mladší, soutěží o množství získaných přátel. Toto chování s sebou nese i větší či menší rizika. O iniciačních replikách na Facebooku jsme pojednávali na Kolokviu mladých jazykovedcov v Nitře na podzim 2012 (viz Janovec, v tisku).

3 Registre jazyka a jazykovedy 193 Ukázka 1: Iniciační replika (mluvčí A): Dnes ráno v osmičce která na Prašňáku čeká na čočky. Za mnou sedí dvě děti a jejich maminka. Ve směru ke Střešovicím se řítí sanitka (nehouká) a z boku to do ní naboří osobák. Maminka ironicky pronese: No doufám, že zůstanou na kolejích, to bychom se pak nedostali do školy. A: její dcerka (cca 7 let): No mami, ty doufáš, jo? No já teda nedoufám... B: Hezký výrazy. :-) A: Kdyžtak kdyby se někdo nechytal, tak čočky jsou takový ty semafory pro tramvaje. :- C: Mi bylo divný, že by u očního jezdila sanitka. Ukázka 2 A: Včera, metro Vysočanská. Pán se snažil dostihnout metro a rozhání lidi se slovy Kšic, kšic B: A za 3minuty jede další lidi co nemyslí. C: vtip je že už někdo BĚŽÍ na metro!!! D: no jak je zvyklej z domova... :-) E: Lidi, co nemyslí...hm, B, a ty přesně znáš situaci, ve které ten pán byl... Ono se někdy může stát, že ty tři minuty jsou docela klíčový, aby člověk něco stihnul... F: Hehe, teď jsem to chtěla napsat... kolikrát jsou tři minuty velice důležité! B: Ono 3minuty počka je asi pro někoho ztrára času když se můžeš rvát do zavirajicich dveří a tim stejně ten spoj zpozdíš.to jsou nemyslicí lidi. E: Docela marný ti něco vysvětlovat... D:... no asi takhle pán si doběhl a myslící B si počká na další celkově spokojenost... G: většina lidí třeba dojíždí do Prahy, tak běží na metro, aby stihli ten svůj mimopražský spoj... navíc, když je to třeba večer, tak metro nejezdí tak často. H: nedávno tatínek s malým klukem na poslední chvíli dobíhají k metru a rozhání dav vystupujících lidí: túúú, túúúúú - syn i tatínek :o) taky pobavilo. I: hlavně není řečeno v kolik hodin to bylo a večer metro po 3 minutách fakt nejezdí... J: my jsme takhle běhali na metro už od školy, páč jsme potřebovali stihnout bus se zličína, co jezdil jednou za hodinu nebo i dýl, a dřívější metro jsme nestíhali kvůli škole, naopak pozdějším metrem nám ujel autobis... pak si vyberte.. K: ja zazila pana, ktery prchal na tramvaj a kricel: Tramvaaaaj! Tramvaaaaj!!! Voe STU- UUUJ! Pockej ku**aaaaaa!!! Nedostihl ji:-( L: Ty tři minuty si člověk uvědomí až ve chvíli, kdy mu ujede vlak (který jezdí každé 2 hodiny) přímo před nosem...(: M: po tom co jsem zazila jak me.jakysi chlap dost neomalene odstrcil az.se lidi otaceli kdyz dobihal metro, tak mi to ani moc vtipne neprijde... N: Taky někdy dobíhám za pokřiku Všechno z tratiii! Uvedené ukázky se liší délkou, ale kromě toho i průběhem utváření textu. Ukázka 1 představuje typickou komunikaci týkající se statusu/příspěvku ve skupině produktor A zveřejní nějaký text (v tomto i ve všech ostatních případech jde o jeho vlastní zážitek vyjádřený verbálně), mluvčí B a C na něj nezávisle na sobě reagují, na větší zapojení reaktantů a komunikaci mezi nimi nedojde ani poté, co A

4 194 Komunikační funkce expresivní v komunikaci na Facebooku zveřejní upřesňující repliku, kterou vysvětluje význam slova čočky. Za povšimnutí stojí rovněž nízká míra expresivity, výrazně věcná, resp. informační stránka celého komunikátu. Objevují se pouze dva emotikony a expresivita daná nespisovností sociolektového urbanonyma Prašňák. Více se dialogičnost projevuje v ukázce 2. Celý komunikát je výrazně delší než předcházející, ovšem právě způsoby navazování replik jsou v něm nejzajímavější. Mluvčí A iniciuje komunikaci vtipnou příhodou z pražského metra a dále už se do ní nezapojuje. Kromě výraznějšího množství chyb, způsobených zřejmě spíše rychlostí utváření komunikátu než neznalostí, je v ukázce 2 nápadné rozvíjení dialogických momentů v reakcích E, F na B a následná reakce B, a opět E spolu s D. Ovšem i mnohé další repliky reagují zároveň na téma, které nastolil iniciátor komunikace A, zprostředkovaně i na B. Potenciálně se tedy otevírá více možností zahájit mikrodialogy, které lze dále rozvíjet. Zároveň je v uvedeném dialogu vidět už práci s expresivními funkcemi (viz dále), které se vrství na jiné funkce. V tomto případě jde o výtky, námitky, ale i výsměch či humor. Dalším znakem facebookové komunikace je, že je jistým způsobem organizovaná. Organizovanost je dána jednak technicky, tj. možnostmi, které samotná SS poskytuje komunikantům (chat, resp. zpráva, komunikace na zdi statusy a komentáře, sdílení), ale i v určitém systému cenzurování, v existenci pravidel, o čem a jak nesmí uživatelé komunikovat a co nesmí sdílet. Kontrola porušování pravidel je částečně automatická, částečně k ní slouží funkce nahlásit, kdy uživatel může upozornit na nevhodnou a zakázanou komunikaci jiného uživatele, který následně může být potrestán až zrušením účtu na Facebooku a zamezením tvorby nového účtu 7. Komunikace na Facebooku má několik vrstev. Komunikant může vstupovat do zcela veřejné komunikace, poloveřejné či neveřejné. Jako veřejnou komunikaci chápeme především komunikaci v rámci zájmových skupin, v nichž se uživatelé navzájem nemusí znát, skupiny mohou mít i tisíce účastníků, kteří se vyjadřují k tématu zastřešenému názvem skupiny. Poloveřejná komunikace je komunikace v rámci profilu na produktorově zdi, tedy komunikace vedená statusy a komentáři, k níž mají přístup přátelé komunikanta, na míru její veřejnosti má vliv stupeň zabezpečení, tedy technické ošetření toho, kdo smí z uživatelových přátel jeho statusy a komentáře vidět a přispívat do komunikace. Za neveřejnou komunikaci považujeme tzv. facebookový chat, tedy skrytou komunikaci mezi dvěma i více komunikanty, která se realizuje prostřednictvím zpráv. Všechny tři typy komunikace mohou probíhat synchronně i asynchronně účastníci komunikace mohou bezprostředně reagovat na repliky, pokud jsou přihlášeni on-line na Facebooku, ale 7 Toto pravidlo je spíše formální tvorba účtu je podmíněna uvedením ové adresy, tzn. pokud si bývalý uživatel se zrušeným účtem založí novou ovou schránku, může na jejím základě vytvořit nový účet.

5 Registre jazyka a jazykovedy 195 mohou na základě různých forem upozornění, jež Facebook umožňuje, reagovat i s odstupem jisté doby (dnů, týdnů, ale i let, protože komunikace je elektronicky archivovaná). Velice typickým rysem facebookové komunikace je komunikace pro komunikaci, komunikanti zejména v komunikaci poloveřejné vytvářejí statusy, jimiž implicitně vyzývají ostatní uživatele ke komunikaci. Specifické je, že produktor vstupuje do otevřené komunikace není většinou předem jasné, kdo z jeho přátel bude na jeho repliku reagovat: nevybírá si přímo adresáta, ale adresát si vybírá jeho a volí, zda s ním do komunikace vstoupí, či ne. S tím souvisí i možná paralelnost komunikace účastníci spolu mohou vést komunikaci veřejnou, poloveřejnou a neveřejnou zároveň některá subtémata dialogu se mohou rozhodnout prodiskutovávat skrytě od ostatních komunikantů. Na Facebooku se vedle osobní konverzace posilují se ale rovněž i jiné formy komunikace, např. reklamní jak upozorňují mnohé studie (např. Kulhánková Čamek, 2010), velice efektivně lze Facebook použít pro marketingovou komunikaci. Vedle toho existují i technické komunikáty, v nichž uživatelé komunikují s Facebookem, většinou se jedná o jednosměrné repliky, kdy Facebook vyzývá uživatele k jistým krokům, které mají udělat (potvrzení příjmu nového designu Facebooku, souhlas s některými aspekty komunikace, které Facebook vyhodnotil na základě automatických kritérií jako nebezpečné, apod.), či kdy je upozorňuje (většinou) na technické problémy stránek, které se opravují. 2 Expresivní funkce výpovědí v komunikaci na Facebooku 2.1 Charakteristika expresivní a satisfaktivní funkce výpovědi Grepl a Karlík (1999) charakterizují záměr výpovědí s komunikační funkcí expresivní a satisfaktivní jako dát adresátovi najevo kladné nebo záporné stanovisko mluvčího k jeho přítomnému nebo minulému jednání (chování) nebo k stavu, v jakém se nachází. Patří sem různé typy funkcí, jako jsou výtky, poděkování, pochvaly, důtky, kritiky atd., řadívá se k nim i to, kdy jde o satisfakci a nespokojenost sekundárně. Na Facebooku výpovědi s komunikační funkcí expresivní vyjadřují libost/nelibost s činností či stavem iniciátora: šikovná seš; moc se mi líbí, jak dodržíš, co řekneš; no teda, ty vyvařuješ, asi přijedu bydlet. :-) Často slouží expresivní funkce k vyjádření se ke společenské a politické situaci, následující iniciační replika komentuje text, který její autor sdílel (zveřejnil) na svém profilu: Ještě by nás měli všechny pozavírat, abychom nedělali ostudu. A pak, že 6 sklenic denně nejni žádný pití... Pozn. začněte nejdřív na Hradě (k článku o tom, že lékaři mohou kontrolovat lidi kvůli alkoholu). Hodnocení se ovšem nemusí týkat pouze adresátova chování, ale rovněž hodnocení samotného produktora. Na Facebooku například produktor expresivně hodnotí svoji činnost, obrazový materiál prezentovaný (sdílený) na Facebooku

6 196 Komunikační funkce expresivní v komunikaci na Facebooku apod.: Nádhera v lese (k fotografii muchomůrky), k snídani lívance se šlehačkou...mmmmmmmmmmmňam (k fotografii); Nářez v pravém slova smyslu (k videoklipu); jéje, to mě děsí (k videoklipu); tak to je ostrý (k fotografii). 2.2 Složený záměr V komunikační situaci se mluvčí dostávají do situace, kdy svou výpovědí nemusí vyjadřovat pouze jeden komunikační záměr, komunikační akty v sobě mohou zahrnovat vedle hlavního záměru také záměry sekundární. Zejména situace, kdy se vyjadřují indirektně, otevírají možnosti více interpretací záměru mluvčího, proto bychom ve sledovaných komunikátech mohli uvažovat o složeném záměru. Každá iniciační replika, vyjadřovaná různým způsobem (především asertivně, interogativně nebo expresivně), v sobě zahrnuje rovněž výzvu touhu vyvolat komunikaci. Právě to, že komunikační záměr může být složený, demonstrují velice dobře komunikační funkce expresivní: expresivitu jako sekundární komunikační záměr lze interpretovat u velkého množství jiných funkcí. Jak jsme již upozorňovali dříve, personální komunikace na Facebooku, protože slouží primárně společenským cílům (posilovat interakce mezi přáteli), mívá primárně pozitivní ladění, je kooperativní. Mluvčí se snaží v komunikaci působit na adresáta spokojeně, dobrou náladou, v komunikaci se objevuje velké množství prvků situačního a řečového humoru, nadsázka, nadhled a další jevy spojené s představou toho, že je komunikant v pohodě 8 : Když tak koukám na svou profilovku, zachtělo se mi kouknout znovu na Faunův labyrint. :-D S tím souvisí i používání většího (mohdy až nadměrného) množství emotikonů, zejména pozitivních (např. Niševa, 2003, Komrsková, 2010), v komunikaci na Facebooku se vedle nich objevují ještě neverbální prostředek, tzv. like označení příspěvku jako líbí se mi pomocí obrázku ruky s palcem nahoru, čímž se explicitně objeví informace, kolik uživatelů danou repliku ohodnotilo jako vzbuzující pozitivní emoce (viz ukázka 3): Ukázka 3 A: Z nuly na sto. Aneb jak přirozená lenost donutí člověka prospurtovat Prahou, aby stihl vlak. [like] 2 lidem se to líbí. Negativně laděné výpovědi mohou vyvolat pozitivní reakce produktora v souladu s kooperativními replikami adresáta (srov. ukázka 4): Ukázka 4 A: Velmi se omlouvám vsem co na me mysleli...budeme si to muset zopakovat do tretice... B: Příště to vyjde... 8 Podle Ireny Vaňkové (2010) se pohoda jeví jako jedno z klíčových slov české kultury a společnosti.

7 Registre jazyka a jazykovedy 197 A: Musí :-) C: Cožééé? On je někde sezam otázek?... D: _((( Tak, a to je konec smutku!!! Nic se neděje, příští termín je tvůj! Tak si to holt projdš ještě jednou... vždyť historii miluješ, tak si to užiješ. V ukázce 4 iniciuje komunikaci mluvčí A, studentka historie, a seznamuje adresáty s neúspěchem u státní závěrečné zkoušky. Replika má primárně funkci asertivní (oznámení, upozornění), poděkování, ale zároveň obsahově i formálně (opakované užívání apoziopezí, omluva, inkluzivní plurál) indikuje i expresivní funkci (postěžování si ostatním). Expresivita je dodána i druhé replice, krátkému sdělení, ubezpečení, jež je doplněno emotikonem. Následující repliky mluvčích také kombinují několik funkcí replika mluvčího C vyjadřuje expresivitu (překvapení, snad i vyděšení), ale zároveň implikuje otázku, kde mluvčí najde otázky ke státním závěrečným zkouškám. Komunikaci uzavírá replika D, která mluvčí A povzbuzuje a zároveň direktivně zamezuje dalším stížnostem. Replika je rovněž výrazně expresivní, což naznačuje užitými prostředky, jako jsou emotikon vyjadřující lítost coby úvodní znak komunikace, důrazné věty s hovorovými a obecněčeskými prvky, reduplikace vykřičníku. Závěr Záznamy poloveřejné a veřejné facebookové personální komunikace, z nichž vychází naše pozorování, ukazují výrazné využití expresivních funkcí v komunikátech a zároveň to, že většina výpovědí vyjadřuje několik funkcí zároveň, takovou situaci označujeme jako složený záměr. Právě expresivní funkce se jeví jako nejtypičtější složka složených záměrů. Lze ji charakterizovat jako doprovodný jev, který posiluje kooperaci a hladký průběh celé komunikace, jejímž cílem bývá komunikace pro komunikaci, udržování a upevňování interakce mezi účastníky. Tomu mohou dopomoci kladné expresivní funkce výpovědi, jež signalizují komunikační pohodu a nezávaznost i nezávažnost dialogu. Seznam bibliografických odkazů: GREPL, M. KARLÍK, P.: Skladba češtiny [Czech Syntax]. Olomouc: Votobia JANOVEC, L.: Iniciační repliky ve facebookové komunikaci [Initiative Replicas in Facebook Communication]. Příspěvek na Kolokviu mladých jazykovedcov. Nitra: v tisku. KOMRSKOVÁ, Z.: Emotikony a jejich využití v současných textech [Emoticons and their Usage in Contemporary Texts]. Praha, Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra českého jazyka. KULHÁNKOVÁ, H. ČAMEK, J.: Fenomén Facebook [The Facebook Phenomenon]. Kladno: Jakub Čamek BigOak, 2010.

8 198 Komunikační funkce expresivní v komunikaci na Facebooku MÜLLEROVÁ, O. HOFFMANNOVÁ, J.: Kapitoly o dialogu [Chapters about Dialogue]. Praha: Pansofia NIŠEVA, B.: K jednomu zvláštnímu typu internacionalizmů tzv. emotikony a akronymy [Towards One Unusual Type of Internationalism So Called Emoticons and Acronyms]. In: Internacionalizmy v nové slovní zásobě. Eds. Z. Tichá A. Rangelova. Praha: ÚJČ AV ČR 2003, s SEMRÁDOVÁ, I.: Péče o jazyk a komunikaci (Péče o logos jako smysluplnou řeč) [Care for Language and Communication (Care for Logos as Meaningful Speech)]. Praha: Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta VAŇKOVÁ, I.: Buďte v pohodě! [Stay Well!]. In: Obraz světa v jazyce. Eds. I. Vaňková J. Pacovská. Praha: Univerzita Karlova Filozofická fakulta, 2010, s Resumé Expressive Communicative Functions in Facebook Communication The paper is concerned with problems of communication in social networks, especially Facebook. This type of communication is very popular these days and is even referred to as the Facebook phenomenon. In this text we elaborate some of our previous texts, characterise some features of Facebook communication and take note of their reflection in creating dialogical communication, especially in forming and accumulating various communicative functions within one utterance of one speaker.

METODOLOGICKÉ PROBLÉMY VÝZKUMU DIALOGICKÉ KOMUNIKACE NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

METODOLOGICKÉ PROBLÉMY VÝZKUMU DIALOGICKÉ KOMUNIKACE NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH METODOLOGICKÉ PROBLÉMY VÝZKUMU DIALOGICKÉ KOMUNIKACE NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH L. JANOVEC Univerzita Karlova, Praha Současný svět je silně ovlivněn novými technologiemi a nárůstem nových způsobů elektronické

Více

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu Sociální sítě Sociální síť = propojená skupina lidí na internetu registrovaným členům umožňuje vytvářet osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Dotazník pro 5. ročník Základní školy Havlíčkova, Litoměřice. Dotazník k bakalářské práci na téma:

Dotazník pro 5. ročník Základní školy Havlíčkova, Litoměřice. Dotazník k bakalářské práci na téma: PŘÍLOHY Dotazník pro 5. ročník Základní školy Havlíčkova, Litoměřice Dotazník k bakalářské práci na téma: Programy primární prevence a jejich vliv na žáky základních škol. Ve městě Litoměřice Milí žáci,

Více

Káčko, Facebook, klienti, jak se to rýmuje?

Káčko, Facebook, klienti, jak se to rýmuje? Káčko, Facebook, klienti, jak se to rýmuje? Michal Matula, Centrum U Větrníku, Jihlava VIII. Adiktologická konference Jihočeského kraje, hotel Vltava, 6.listopadu 2014 Struktura prezentace úvod filozofická

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

CO JE MARKETING V SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH?

CO JE MARKETING V SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH? Sociální média rychle dotahují email jako hlavní způsob zasílání zpráv a informací online. Facebook má více než 1 bilion uživatelů, více než 55 milionů zpráv je denně vystaveno na Twitteru a mnoha dalších

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 17. června 2015 Dostává se Vám do rukou Dotazník komunikačního stylu asertivity, který mapuje

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů 2016/2017 Nabídkový katalog preventivních programů NABÍDKA PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE POSKYTOVANÝCH CHARITNÍM STŘEDISKEM MAJÁK Cílem programů primární prevence je účinné a systematické předcházení rizikovým

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Využití sociálních sítí v náboru zaměstnanců

Využití sociálních sítí v náboru zaměstnanců Využití sociálních sítí v náboru zaměstnanců 500 HR MINUTES KONFERENCE O MODERNÍCH TRENDECH V HR 13. března 2013 Hana Velíšková, KPMG KPMG Česká republika Od roku 1990 760 zaměstnanců 27 partnerů Druhý

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

ICT Teachers and Social Network Sites

ICT Teachers and Social Network Sites ICT Teachers and Social Network Sites Václav Šimandl Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta Časté blokování sociálních sítí školami (Sharples et al., 2009) Blokování Internetu

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: Sociální sítě Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: Sociální sítě Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ I Rovina čtenářské gramotnosti Vztah ke čtení Kritéria Vnímání čtení jako zdroje vnitřních zážitků a prožitků. Indikátory 1 Žák je podněcován k četbě i ve svém

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Teorie komunikace - odborná komunikace. Vysokoškolské práce technického zaměření ( bakalářské a diplomové práce...) stať jádro odborného projevu

Teorie komunikace - odborná komunikace. Vysokoškolské práce technického zaměření ( bakalářské a diplomové práce...) stať jádro odborného projevu Teorie komunikace - odborná komunikace téma žánr cílová skupina Vysokoškolské práce technického zaměření ( bakalářské a diplomové práce...) stať jádro odborného projevu 1 Komunikace sdělování přenos informačních

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Sociální komunikace v knihovnách I

Sociální komunikace v knihovnách I Sociální komunikace v knihovnách I Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. Vědecká knihovna v Olomouci Terminologie - Komunikace Communicare (latinské slovo) znamená spojovat se, spoluúčastnit se Communicatio (latinské

Více

Příloha č. 2. Soubor indikátorů rozvoje sociální gramotnosti pro základní a střední vzdělávání

Příloha č. 2. Soubor indikátorů rozvoje sociální gramotnosti pro základní a střední vzdělávání Příloha č. 2 (U činnosti učitele, Ž činnosti žáka) Oblast: Komunikace Žák vnímá řeč těla vlastní i druhých. U: Učitel dává žákům podněty k optimalizaci jejich neverbální komunikace (zavádí např. aktivity,

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozvoj řečových dovedností Ruský jazyk Helena Malášková 01 O spánku a váze - prezentace

Více

Nová média a oslovení mládeže

Nová média a oslovení mládeže Nová média a oslovení mládeže Sociální sítě účinný moderní marketingový a komunikační nástroj Nikola Samková, 27. 11. 2016 Sociální sítě Jedná se o službu na internetu. Registrovaným členům umožňuje vytvářet

Více

Moje známka v pololetí 2011/2012 (letošní školní rok) na vysvědčení: (napiš číslo 1 až 5)

Moje známka v pololetí 2011/2012 (letošní školní rok) na vysvědčení: (napiš číslo 1 až 5) Přílohy Příloha č.1 - Dotazník Ahoj kluci a holky, prosím o vyplnění následujícího dotazníku. Dotazník má šest stránek. U otázek zaškrtni vždy jen jednu variantu, pokud není uvedeno jinak. Dotazník je

Více

Hospitační záznam pro sledování čtenářské gramotnosti

Hospitační záznam pro sledování čtenářské gramotnosti Hospitační záznam pro sledování čtenářské gramotnosti S jakými texty žáci pracují učebnice / autentické texty. Žáci pracují pouze s texty z učebnic a čítanek. Žáci pracují také s autentickými (neučebnicovými)

Více

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Soupis slohových útvarů pro zadání písemné práce vypravování úvahový text popis (popis prostý, popis odborný, subjektivně zabarvený

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Základní pojmy audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MENDELU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK)

Základní pojmy audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MENDELU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Základní pojmy audiovizuální komunikace Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MENDELU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Co nás dnes čeká? Úvod do vizuální komunikace Základní pojmy vizuální komunikace

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Umění a kultura Výtvarná výchova

Umění a kultura Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět : Období ročník : Umění a kultura Výtvarná výchova 3. období 8.- 9. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. vybírá, vytváří

Více

Co je to sociální síť?

Co je to sociální síť? Sociální sítě Co je to sociální síť? Sociální síť je webová služba, která umožňuje jednotlivcům: vybudování veřejného nebo poloveřejného profilu v omezeném systému vytvořit seznam uživatelů, s nimiž něco

Více

Vymezení pojmu komunikace

Vymezení pojmu komunikace SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE Vymezení pojmu komunikace Nejen řeč, nýbrž všechno chování je komunikací a každá komunikace ovlivňuje chování (Watzlavik 1969). Komunikaci vždy spoluvytváříme, ovlivňujeme a přispíváme

Více

proces utváření a sdělování významů mezi dvěma a více lidmi základ sociální interakce

proces utváření a sdělování významů mezi dvěma a více lidmi základ sociální interakce Otázka: Sociální komunikace Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Tomáš Novák proces utváření a sdělování významů mezi dvěma a více lidmi základ sociální interakce interpersonální komunikace -

Více

CRV Czech Republic je na facebooku!

CRV Czech Republic je na facebooku! CRV Czech Republic je na facebooku! Na to, abyste mohli prohlížet naše facebookové stránky, není třeba se registrovat. Stačí do internetového prohlížeče zadat adresu: http://www.facebook.com/pages/crv-czech-republic/198677136816177

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté 5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4 4 4 4 Realizuje se obsah vzdělávacího oboru

Více

Umění (sebe)prezentace

Umění (sebe)prezentace EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Umění (sebe)prezentace Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích Obsah Příprava Obsah připravované prezentace Desatero Sebeprezentace

Více

Modul I Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová

Modul I Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Modul I Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Proces komunikace Vstupy Výstupy Signály, stimuly Naše reakce, chování Vnímání Nejzákladnější

Více

Vnímání přátelství na internetových sociálních sítích mezi žáky a učiteli z pohledů učitelů

Vnímání přátelství na internetových sociálních sítích mezi žáky a učiteli z pohledů učitelů Vnímání přátelství na internetových sociálních sítích mezi žáky a učiteli z pohledů učitelů Cíle: - zjistit, jak vnímají různí pedagogové přátelství na sociálních sítích a seznámit se s jejich osobními

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Obchodní akademie Břeclav Smetanovo nábřeží 17, 690 28 Břeclav Příležitost pro každého vzdělávací projekt OP VK OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Výuka bude probíhat v učebně OK

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK)

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Úvod do audiovizuální komunikace Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Co nás dnes čeká? Představení předmětu Organizace přednášek a cvičení Ukončení předmětu

Více

Neubauer, K. a kol. NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH (Praha, Portál, r. vydání 2007).

Neubauer, K. a kol. NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH (Praha, Portál, r. vydání 2007). Neubauer, K. a kol. NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH (Praha, Portál, r. vydání 2007). Získané neurogenní poruchy komunikace u dospělých osob Terminologie poruchy, které mají svou lingvistickou,

Více

Základní pojmy: média a komunikace, informace, web, sociální síť Co je sociální síť, základní pravidla používání, reklama a marketing FaceBook

Základní pojmy: média a komunikace, informace, web, sociální síť Co je sociální síť, základní pravidla používání, reklama a marketing FaceBook Základní pojmy: média a komunikace, informace, web, sociální síť Co je sociální síť, základní pravidla používání, reklama a marketing FaceBook Twitter, Youtube / Vimeo a další Zaměřeno na knihovny: specializované

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Další cizí jazyk si povinně vyberou žáci od 7. ročníku. Výuka je zaměřena na rozvíjení komunikativní kompetence žáků,

Více

1 Mezilidská komunikace a její typy

1 Mezilidská komunikace a její typy 1 Mezilidská komunikace a její typy Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: popsat mezilidskou komunikaci, rozlišit a charakterizovat jednotlivé typy komunikace, vysvětlit zásady

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE OBSAH 1 O PROJEKTU... 2 2 CÍLE STANOVENÉ PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA. 3 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. 4 3 VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 4. ROČNÍKU NIŽŠÍHO

Více

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE vyučovací předmět - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností

Více

Evropské volby 2014 na sociální síti Facebook

Evropské volby 2014 na sociální síti Facebook Evropské volby 214 na sociální síti Facebook Zpráva z výzkumu Červen 214 PhDr. Václav Štětka, Ph.D. http://www.polcore.cz Výzkumná skupina PolCoRe v rámci dlouhodobého výzkumného projektu zaměřeného na

Více

aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Finanční trh je přesycen finančními poradci a zprostředkovali pojištění. Určitě využíváte všechny dostupné aplikace

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Interpersonální komunikace - N832018 Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Obsah: Anotace:

Více

Rétorika a komunikační dovednosti I. seminář

Rétorika a komunikační dovednosti I. seminář Rétorika a komunikační dovednosti I. seminář Potřeba sociální interakce jsme společenští tvorové, potřebujeme komunikovat a sdělovat si to se odehrává v nějakém sociálním kontextu jsme součástí nějaké

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Jazyk anglický PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/ 10, 11, 13 1B/ 5, 7 1C/ 1, 3, 4 1D/ 2, 8 1E/ 8

Jazyk anglický PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/ 10, 11, 13 1B/ 5, 7 1C/ 1, 3, 4 1D/ 2, 8 1E/ 8 Jazyk anglický ročník TÉMA G5 rozumí hlavním myšlenkám poslechu týkajícího se jemu známých témat, pokud je jazyk dostatečně pomalý a srozumitelný dokáže zachytit zásadní informace v jednodušším autentickém

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

vysocit1(;i Education 2. DIAGNOSTIKA Manuál pro učitele základních škol- K1: Komunikace 8

vysocit1(;i Education 2. DIAGNOSTIKA Manuál pro učitele základních škol- K1: Komunikace 8 ~. vysocit1(;i Education 2. DIAGNOSTIKA Manuál pro učitele základních škol- K1: Komunikace 8 Pro potřeby základních škol byla kompetence ke komunikaci rozpracována do 11 základních dovedností: Naslouchání

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Týmový profil

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Týmový profil www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Týmový profil Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 21. února 2015 Dostává se Vám do rukou výstup z dotazníku Týmový profil. Tento dotazník mapuje, které z týmových

Více

STYL (SLOH) = ZPŮSOB VÝSTAVBY JAZYKOVÉHO PROJEVU (způsob zpracování obsahu a využití jazykových prostředků) Nauka o slohu se nazývá STYLISTIKA

STYL (SLOH) = ZPŮSOB VÝSTAVBY JAZYKOVÉHO PROJEVU (způsob zpracování obsahu a využití jazykových prostředků) Nauka o slohu se nazývá STYLISTIKA ZÁKLADY STYLISTKY II Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_05

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_05 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_05 Název materiálu: Dopisy osobní x úřední Tematická oblast: Český jazyk 1. ročník Anotace: Porovnání osobního dopisu s dopisem úředním se zřetelem k

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

METODICKÉ PŘÍSTUPY PRO PREZENČNÍ A E-LEARNINGOVOU VÝUKU V OBLASTI KOMUNIKACE

METODICKÉ PŘÍSTUPY PRO PREZENČNÍ A E-LEARNINGOVOU VÝUKU V OBLASTI KOMUNIKACE METODICKÉ PŘÍSTUPY PRO PREZENČNÍ A E-LEARNINGOVOU VÝUKU V OBLASTI KOMUNIKACE Studie v rámci projektu: Efektivní komunikace cesta k úspěchu CZ.1.07/3.2.06/01.0015, INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ INFORMACE

Více

Neuroscience a výzkum Oblast pretestu reklamy. & Luboš Rezler. Millward Brown CZ

Neuroscience a výzkum Oblast pretestu reklamy. & Luboš Rezler. Millward Brown CZ JARNÍ SIMAR 2010 Neuroscience a výzkum Oblast pretestu reklamy Petra Průšová & Luboš Rezler Millward Brown CZ Reklama se vyvíjí a je stále více plna emocí Lepší pochopení co je důležité v marketingové

Více

A4B39TUR 2014/2015. Ondřej Netík. Desktopová aplikace pro Windows. Spotify

A4B39TUR 2014/2015. Ondřej Netík. Desktopová aplikace pro Windows. Spotify A4B39TUR 2014/2015 Desktopová aplikace pro Windows Spotify Contents 1. Úvod... 3 1.1. Popis testované aplikace... 3 1.2. Cílová skupina... 4 1.3. Popis testovaných use case scénářů... 4 1.3.1. Vytvoření

Více

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro žáky a učitele základní školy

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro žáky a učitele základní školy Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro žáky a učitele základní školy Škola Základní škola, Datum 12. 2011 Vážené paní ředitelky, páni ředitelé a pedagogičtí

Více

KOMUNIKACE A JEDNÁNÍ s LIDMI. na vysoké škole, v organizaci, ve společnosti

KOMUNIKACE A JEDNÁNÍ s LIDMI. na vysoké škole, v organizaci, ve společnosti KOMUNIKACE A JEDNÁNÍ s LIDMI na vysoké škole, v organizaci, ve společnosti Zdroj: http://www.ubh.com/blog/2012/01/communicating-with-your-home-builder/ Osnova 1) Úvod soft skills 2) Jedinec a společnost

Více

Nespokojený zákazník... problém?... příležitost! Mgr. Miloš Krejčí

Nespokojený zákazník... problém?... příležitost! Mgr. Miloš Krejčí Nespokojený zákazník... problém?... příležitost! Mgr. Miloš Krejčí Verbální + neverbální komunikace Verbální řeč + naslouchání + kladení otázek + argumentace Při komunikaci se zákazníky musí být prodávající

Více

Sebeprezentace na sociální síti Facebook - dotazník

Sebeprezentace na sociální síti Facebook - dotazník Sebeprezentace na sociální síti Facebook - dotazník A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ: Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte

Více

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Varianty harmonogramu přípravy ukončení důchodového spoření

Varianty harmonogramu přípravy ukončení důchodového spoření Varianty harmonogramu přípravy ukončení důchodového spoření VARIANTA 1: Standardní legislativní proces cíl účinnost změn od 1. ledna 2017 Přehled jednotlivých kroků legislativního procesu a lhůty pro jejich

Více

Macmillan Next Move Starter

Macmillan Next Move Starter Macmillan Next Move Starter Unit 1 Představování Veřejná svět Osobní já Společenská představování Pracovní cestování Řečové dovednosti (P +R) - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou

Více

PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ VIKBA30 JARO 2013

PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ VIKBA30 JARO 2013 PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ VIKBA30 JARO 2013 ZAJIŠTĚNÍ PŘEDMĚTU Vyučující: PhDr. Iva Zadražilová (KISK, CEINVE) Kontaktní e-mail: zadrazilova@phil.muni.cz Konzultační hodiny: dle domluvy, kancelář vedle učebny

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Rizika sociálních sítí

Rizika sociálních sítí SOCIÁLNÍ SÍTĚ Co je sociální síť Sociální sítě umožňují sdílení zážitků s vašimi přáteli, ale i s cizími lidmi, kterým to dovolíte Existuje mnoho typů - vznikající na základě rodinných vazeb, kamarádů,

Více

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, Střední Čechy Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko

Více

1. LEKCE MÉ JÁ, SEBEPOZNÁNÍ, SEBEPOJETÍ, VĚDOMÍ O SOBĚ SAMÉM

1. LEKCE MÉ JÁ, SEBEPOZNÁNÍ, SEBEPOJETÍ, VĚDOMÍ O SOBĚ SAMÉM 1. LEKCE MÉ JÁ, SEBEPOZNÁNÍ, SEBEPOJETÍ, VĚDOMÍ O SOBĚ SAMÉM Úvod Vycházejme z definice sebepoznání jako sociálního konstruktu osobnosti, ve němž je protagonista jak aktivní, tak pasivní. V procesu tvorby

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5 žák komunikaci v rámci známých témat zvládá velmi dobře je zde nepatrný vliv mateřského jazyka, ale komunikace tím není vážněji narušena aktivně

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Aktualizace aktivit projektu E-Bezpečí v oblasti prevence rizikové virtuální komunikace JAN BARTONĚK

Aktualizace aktivit projektu E-Bezpečí v oblasti prevence rizikové virtuální komunikace JAN BARTONĚK Aktualizace aktivit projektu E-Bezpečí v oblasti prevence rizikové virtuální komunikace JAN BARTONĚK Univerzita Palackého v Olomouci Centrum prevence rizikové virtuální komunikace + E-Bezpečí Centrum prevence

Více

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení KOMUNIKACE = výměna informací - propojuje jednotlivé články celého podniku - umožňuje koordinovat činnosti týmů a tím dosáhnout stanovených cílů - výsledkem komunikace by mělo být porozumění - měla by

Více

Konverzace ve francouzském jazyce

Konverzace ve francouzském jazyce školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. - pozdraví a představí se; - popíše povolání a dotáže se na ně (interview); - čte inzerát nabídky práce; - sestaví žádost o práci (formální dopis); - vybídne druhé, aby něco udělali; - čte článek v časopise;

Více

Anglický jazyk pro 6. ročník

Anglický jazyk pro 6. ročník Anglický jazyk pro 6. ročník (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

Výstavba mluveného projevu

Výstavba mluveného projevu Výstavba mluveného projevu Typy projevů Pracovní projev představení své práce představení své organizace referát, přednáška úvod k tématu, workshopu, diskusi Společenský projev projev k jubileu konferování

Více

SOCIÁLNÍ SÍTĚ V KNIHOVNÁCH

SOCIÁLNÍ SÍTĚ V KNIHOVNÁCH IKI 2011: Informace, konkurenceschopnost, inovace Mgr. Štěpánka Tůmová Slezská univerzita v Opavě, FPF, Ústav informatiky SOCIÁLNÍ SÍTĚ V KNIHOVNÁCH OBSAH Úvod Sociální sítě jako Statistiky Mýty o sociálních

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení Život s podporou Podpora samostatného bydlení Každý člověk má mít možnost žít život podle svých představ Bydlet tam kde chce a s tím, koho si vybral a je mu s ním dobře Co je služba Podpora samostatného

Více