Telefon, počítač, internet a rozhlasové publikum:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Telefon, počítač, internet a rozhlasové publikum:"

Transkript

1 Telefon, počítač, internet a rozhlasové publikum: Vybrané údaje a informace z výzkumů: Radio Projekt, realizace pro SKMO Median a STEM/MARK, 1.pol Media Projekt, realizace pro SKMO Median a GfK Praha, 1.pol MML TGI, Median, 1.pol Český statistický úřad, 1.pol Interní materiál pro potřeby ČRo Výzkum a analytika, ČRo září - říjen

2 Telefon, počítač, internet a rozhlasové publikum: Vybrané údaje a informace z výzkumů: Radio Projekt, realizace pro SKMO Median a STEM/MARK, 1.pol Media Projekt, realizace pro SKMO Median a GfK Praha, 1.pol MML TGI, Median, 1.pol Český statistický úřad, 1.pol Interní materiál: výzkum a analytika, ČRo Září - říjen 2007 K rozhlasovému vysílání patří komunikace s posluchači. Prostřednictvím pošty a telefonu mají posluchači možnost dávat najevo své názory na vysílání a do určité míry tak ovlivnit jeho podobu nebo obsah, podílet se na některých typech pořadů ať již přímo telefonicky, tak svými dopisy, atp. Vedení stanic touto cestou získává zpětnou vazbu, reakce a ohlasy na vysílání, které může využít při své práci. Tyto formy můžeme označit za klasické, i když telefonické spojení již není striktně svázáno s pevnou linkou a stává se doslova mobilní posluchač může volat nebo být zastižen po telefonu v podstatě bez ohledu na čas a místo. V současnosti se přidává pošta elektronická, která je těsně propojena s internetem. Ten získává stále ve větší míře na důležitosti. Poskytuje daleko více možností než elektronickou poštu, stává se další úrovní nabídky rozhlasových stanic a nabízí možnost přijímat jejich vysílání včetně stahování pořadů atp.. Do rozhlasového světa tak vstupují nové skutečnosti, které ovlivňují vazbu posluchač stanice, stanice posluchač a zároveň podobu i náplň oboustranné komunikace. Radio Projekt přináší vedle údajů o poslechovosti rozhlasových stanic také informace o vybavenosti domácnosti a osobní vybavenosti respondenta vybranými předměty. V daném případě jsme cíleně využili údaje o předmětech, které hrají roli v komunikaci stanice s posluchači, a to jak přímo, tak nepřímo. Pro analýzu jsme vybrali pevnou telefonní linku, mobilní telefon a počítač v kombinaci s využíváním internetu. Údaje Radio Projektu jsme doplnili vybranými informacemi z výzkumu Media Projekt, výzkumu TGI MML ( v obou případech za shodné časové období, 1.pol. 2007) a údaji publikovanými ČSÚ. Vedle základní charakteristiky na úrovni populace České republiky uvádíme i charakteristiky publik vybraných rozhlasových stanic. Do přehledu jsme zařadili stanice celoplošné soukromé i veřejnoprávní a vybrané regionální veřejnoprávní, které jsme doplnili o Rádio Blaník a Country Rádio (analýza se uskutečnila pouze na publiku těch veřejnoprávních stanic, které analýzu umožňovaly na základě hodnot denního dosahu). Pevná linka V 1.pololetí 2007 bylo podle výzkumu Radio Projekt vybaveno pevnou telefonní linkou 40,6% domácností České republiky. Vybavenost zaznamenává klesající tendenci především vlivem expanze mobilních telefonů. V daném kontextu nás zajímá pevná telefonní linka jako jeden z možných prostředků komunikace posluchačů rozhlasu a rozhlasové stanice. Telefon přitom slouží jako způsob kontaktu s posluchačem přímo ve vysílání i jako jedna z možností reakce na odvysílané pořady, atp. 1

3 Pevná telefonní linka - srovnání vybraných stanic CELKEM 40,6 Country Rádio 49,1 Frekvence 1 Rádio Blaník 41,1 40,6 nejvyšší Rádio Impuls 39,9 nejnižší podíly Evropa 2 35,8 70, , ,8 49,3 49,2 43,2 37,7 39, Z porovnání údajů o uvedených stanicích vyplývá, že vybavenost pevnou telefonní linkou se liší, nižší než průměr v populaci ČR je u stanic soukromých, Evropy 2 a Rádia Impuls, vyšší než průměr u Frekvence 1 a zejména Country Rádia, z veřejnoprávních je nejvyšší u, podstatně vyšší než průměrnou hodnotu vykazují ČRo 3 - Vltava, ČRo 2 Praha, ČRo Plzeň, výše než průměr jsou i další uvedené stanice ČRo s výjimkou a ČRo Ostrava. S většinou publika veřejnoprávních stanic tedy je komunikace prostřednictvím pevných linek stále reálná. Mobilní telefon: Soukromý mobilní telefon se stává běžným osobním vybavením, podíl vybavenosti v populaci České republiky 12+ stále stoupá, podle posledního měření výzkumu Radio Projekt jím disponuje 82,0 % populace ČR 12+. Nejvyšší vybavenost je u posluchačů Evropy 2, následují v pořadí podle velikosti podílu vybavenosti Rádio Impuls, Rádio Blaník, Country Rádio, vyšší podíl než v populaci je ještě u posluchačů Rádia Sever a jen o málo vyšší než průměr u posluchačů Frekvence 1. Ostatní stanice, resp. všechny ostatní uvedené veřejnoprávní stanice mají podíl vybavenosti nižší, nejnižší hodnoty jsou u, a. 2

4 Soukromý mobil - srovnání vybraných stanic CELKEM 82 Evropa 2 94,3 Rádio Impuls Rádio Blaník Country Rádio 87,3 86,5 88,9 Frekvence 1 82,1 83,2 77,9 77, ,2 66,3 64,8 64, ,5 48, Pokud vezmeme v úvahu vybavenost bez ohledu na to, zda je to osobní nebo firemní vlastnictví, obrázek zůstává obdobný. Mezi nejvybavenější publika patří posluchači Evropy 2, Rádia Impuls,Country Rádia a Rádia Blaník, nad průměrem populace je i podíl vybavenosti u Frekvence 1 a na obdobných hodnotách jako průměr vybavenost ČRo Vltava. Nejnižší ve shodě s předchozími údaji je vybavenost u, nízká u, případně u ČRo Ostrava. Pod průměrem populace je i publikum ČRo 2 Praha, nižší než průměr je ale i u publika ČRo 1 - Radiožurnál. 3

5 Vybavenost posluchačů mobilním telefonem - soukromým nebo služebním CELKEM 84,4 Evropa 2 Rádio Impuls Country Rádio Rádio Blaník 97,1 93,6 90,7 89,5 Frekvence 1 85,6 84,3 83,8 79, ,8 68,6 67,6 66,9 65,9 64,3 49, I když vybavenost mobilním telefonem v současnosti již převyšuje vybavenost pevnou telefonní linkou, zaznamenala výrazný nárůst a je obecně velmi vysoká, je pro ni zatím charakteristické, že vyšší je u mladší populace a nižší u populace nejstarší. Tato skutečnost se do určité míry promítá i do vybavenosti uvedených stanic: Evropa 2 je stanicí s těžištěm posluchačů do 30 let, Rádio Impuls zasahuje střední ekonomicky aktivní populaci, naproti tomu u většiny publik veřejnoprávních stanic je věkový průměr vysoký a výrazná část posluchačů je ekonomicky neaktivní důchodci, lidé s nižšími příjmy, často s problémy, které jim ve využívání mobilních telefonů mohou bránit (finanční, zdravotní, stereotypy chování ). Komunikace s posluchači prostřednictvím mobilních telefonů je vzhledem k těmto skutečnostem reálná u většiny rozhlasového publika, neplatí ale, že všechny stanice jsou na tom stejně. Zatímco soukromé stanice mohou řadu kontaktních aktivit ( pořady s účastí posluchačů, hlasování, atp.) stavět na mobilním telefonickém spojení jako samozřejmosti, u veřejnoprávních stanic to tak není. Programoví i marketingoví pracovníci na jednotlivých stanicích by měli tuto skutečnost akceptovat. Konkrétně - pokud nabízejí pro komunikaci telefonické spojení, měla by to být nejspíš kombinace obou možností, pevné a mobilní, ne výlučně jen jedna z nich ( resp. pouze mobil). Z následujícího grafu je možné získat názornou informaci o tom, jak jsou u sledovaných stanic vysoké podíly vybavenosti mobilním telefonem a pevnou linkou u porovnávaných veřejnoprávních stanic. 4

6 Podíl vybavenosti posluchačů pevnou linkou a mobilním telefonem 90 83,3 80 Soukromý nebo služební mobil Pevná telefonní linka 70 70, ,9 64, , , ,8 43,2 79,5 68, ,2 49,8 49,3 84,3 62, ,8 66,9 69, index afinity Vybavenost publik vybraných stanic: mobilní telefon a pevná linka, index afinity podíl cílové skupiny v čtenářské/posluchačské obci dělený podílem téže cílové skupiny v populaci * ,6 160 Pevná linka Soukr.nebo služeb. mobil 154,9 155,3 155, ,6 88,3 98,9 92, ,7 110,5 98,4 105,6 100,1 101, ,5 93, ,3 121,4 122,8 123, ,2 78,9 82,4 99, ,8 75,9 58, Evropa 2 Rádio Impuls Rádio Blaník Frekvence 1 Country Rádio 5

7 Počítač Počítače se podobně jako mobilní telefony staly v obecném povědomí běžnou součástí domácnosti. Skutečnost je ale zřejmě stále ještě poněkud jiná. V současné době je podíl vybavenosti populace ČR ve věku 12+ podle výsledků Radio Projektu 59,6 %. Z přehledu vyplývá, že mezi porovnávanými stanicemi existují výrazné rozdíly. Vysoký podíl vykazuje publikum Evropy 2, v daném případě v korespondenci s již uvedenou věkovou strukturou, vysoký je podíl vybavenosti u publika Rádia Impuls, vyšší než průměrná hodnota je podíl ČRo 3 Vltava. Těsně pod hodnotami podílu v populaci je vybavenost publika ČRo 1 Radiožurnál, všechny další uvedené stanice veřejnoprávního sektoru naproti tomu vykazují hodnoty výrazně nižší než průměr. Nejnižší je vybavenost v publiku, a. Svou roli sehrává věková struktura těchto publik s těžištěm v populaci od cca let výše, s vysokým věkovým průměrem posluchačů. Vybavenost počítačem - srovnání vybraných stanic CELKEM Evropa 2 59,6 nejvyšší 79,7 Rádio Impuls 71 Rádio Blaník Frekvence 1 Country Rádio 57,1 59,8 59, ,9 51,3 47,6 39,2 32,8 34, ,1 27, Výzkum MML TGI ( realizace: Median) ve výsledcích za 1.pol nabízí údaje o způsobu využívání počítačů v populaci ČR Téměř 40% ( 39,5%) populace ČR 12+ uvádí, že s počítačem neumí pracovat vůbec ( přitom v populaci ČR 40+ takto odpovědělo 59, 3 %, tedy výrazně více). Nejčastěji uváděným využitím je psaní textů, v těsném odstupu následuje internet, dále elektronická komunikace resp. pošta atp., hraní her zábava, fotografie. Nejméně se objevuje programování, málo zastoupené je využití pro domácnost, pro práci doma, resp. práci v domácím prostředí pro potřeby zaměstnavatele. Jak uvádíme dále i v souvislosti s internetem, liší se v tomto případě četnost uvedených forem v poměrně výrazné závislosti na věku. 6

8 Využívání počítače : MML-TGI, 1.pol psaní textů 16,6 27,9 Internet 17,6 27,6 elektronická komunikace 15,2 24,7 zábava/hraní her 11,2 23,9 fotografie 9,5 19,7 poslech hudby 6,7 16,3 muzika/tvoření CD 5,5 14,9 výpočty 8,8 14,1 ostatní koníčky vypalování CD/DVD výuka (např. jazyků/do školy apod.) 4,3 4,5 5,8 10, ,7 populace ČR 12+ populace ČR 40+ práce přinesená domů 5,5 7,6 využití osobní/pro domácnost 5,1 6,4 práce z domova 5,4 4,5 programování 2,1 4,2 obdržení a posílání faxů 2,7 3,8 jiné 0,8 0, Internet Internet zaznamenává rychlý nárůst vybavenosti i uživatelů a stále více stoupá jeho význam při komunikaci lidí, včetně rozhlasových stanic a posluchačů. Možnost přístupu k internetu deklaruje podle posledních výsledků výzkumu Radio Projekt 66,5% populace ČR. Tento počet představuje potenciál uživatelů, reálných uživatelů je méně, cca 51,3 % z populace ČR 12+ ( kritériem je uvedení frekvence připojení k internetu alespoň 1 x do měsíce). Lidi s deklarovaným přístupem k internetu můžeme charakterizovat takto: převažují mezi nimi muži nad ženami, dominantní podíl mají lidé z nižších věkových kategoríí - cca 75 % tvoří lidé do 49 let, téměř 60% lidé do 39 let. Nejvyšší je podíl lidí se středoškolským vzděláním, vysoký je ale adekvátně věkovému rozložení i podíl se vzděláním základním, resp. studentů, žáků, učňů. Pokud budeme sledovat strukturu podle velikosti místa bydliště, pak téměř polovinu tvoří obyvatelé měst od 20 tis., čtvrtinu obyvatelé měst se 100 tis. a více obyvateli. 7

9 Struktura lidí s deklarovaným přístupem k internetu: základní sociodemografické charakteristiky Muž Žena let let let let let let let Základní Střední bez maturity Střední s maturitou Vysokoškolské Zaměstnanec Soukromý podnikatelbez Soukromý podnikatel se zaměstnanci Nezaměstnaný Důchodce (nepracující) V domácnosti / rodičovská dovolená Student / žák / učeň Jiné Neuvedeno do obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel a více obyvatel ,4 0,1 0 2,7 2 2,6 5 6,6 9, ,2 16,1 16,2 15,6 14,7 19,2 18,2 17,6 21,7 21,1 23,2 24,3 25,2 31,4 33, ,4 Internet a jeho využívání V současnosti je nejčastěji uváděna možnost připojení doma, nižší podíl má připojení v práci, přitom domácí připojení v čase zaznamenává výrazný nárůst. Za pozornost stojí i poměrně vysoký podíl možnosti připojení prostřednictvím mobilního telefonu. (Pokud porovnáme tyto údaje se situací v populaci České republiky 40+, je u staršího publika markantní vedle logicky podstatně nižšího podílu připojení ve škole zejména nižší podíl připojení přes mobil, nižší je také podíl připojení doma). Přístup k internetu - místo možného připojení Data: RADIO PROJEKT, 1. pol Jinde 26,3% V práci 23,6% Ve škole 12,8% Kdekoliv přes mobil 14,6% Doma 44,8% 8

10 Další informace o využívání internetu v populaci ČR nabízejí údaje z výzkumu Media Projekt, který probíhá paralelně s Radio Projektem a je zaměřen na tisková média. Internet slouží podle respondentů především pro hledání informací pro osobní využití, dále pro elektronickou komunikaci (jako elektronická pošta), hledání informací o zboží a službách a informací pro zaměstnání nebo studium. Graf znázorňuje, jak velký podíl z obecné populace jednotlivé možnosti využívá. Zároveň poskytuje možnost sledovat diference ve vztahu k uživatelům 40+. Tato část populace je mezi uživateli zastoupena méně, tomu odpovídají i nižší podíly u jednotlivých položek. Pořadí na prvních třech místech je obdobné jako v celku uživatelů, na čtvrté pozici je ale sledování zpravodajství. Pokud bereme v úvahu rozdíly v jednotlivých položkách, nejmarkantnější je nižší podíl chatování, stahování hudby nebo videí, hraní her a stahování her, případně i surfování bez konkrétního cíle. Využívání internetu: celá populace ČR, lidé s přístupem k internetu a lidé s přístupem k internetu 40+ (možnost vícenásobné odpovědi) Data: MEDIA PROJEKT, 1.pol hledání jiných informací pro své osobní využití 42,6 80,9 88,5 E - mail příjem a posílání pošty 42,2 80,5 87,7 hledání informací o zboží a službách 39 77,6 81 hledání informací pro své zaměstnání studium 36,5 65,7 75,7 sledování zpravodajství 34,9 69,3 72,5 surfování bez konkrétního cíle 29,3 49,3 60,9 přímé objednání / nákup zboží a služeb přes internet 25,8 50,9 53,5 diskuse / chat / fóra / ICQ 25,4 31,6 52,8 Populace ČR hledání a zadávání inzerátů na inzertních serverech stahování hudby / videa 20, ,2 51,8 populace s přístupem k internetu 40+ populace s přístupem k internetu 12+ stahování programů 19,2 26,2 39,8 hraní her online 18,5 19,4 38,4 stahování her 15,8 16,2 32, Podrobnější analýza ukazuje, jak se liší jednotlivé věkové kategorie populace. Je zřejmé, že mladší populace využívá ve vyšší míře než populace starší všechny možnosti internetu, internet plní jak zábavnou, tak praktickou úlohu. Uživatelé vyšších věkových kategorií, střední a starší generace, více než zábavné funkce využívají praktických aspektů, které internet poskytuje. 9

11 Využívání internetu: věkové skupiny, populace ČR 12+ E - mail příjem a posílání pošty hledání informací o zboží a službách přímé objednání / nákup zboží a služeb přes internet sledování zpravodajství hledání a zadávání inzerátů na inzertních serverech hledání informací pro své zaměstnání studium hledání jiných informací pro své osobní využití diskuse / chat / fóra / ICQ hraní her online stahování hudby / videa stahování her stahování programů surfování bez konkrétního cíle 1,9 0,6 2,1 1,7 4,9 4,4 0,6 0,8 2,1 3,4 0,4 1,8 0,4 1,4 0,1 1 0,1 1,9 0,1 1,3 5,5 6,5 6,8 9 5,8 5,5 Data: MEDIA PROJEKT, 1.pol ,5 8,6 8,2 9,3 10,6 9,2 10,7 12, ,6 17,7 17,2 17,7 17, ,1 22,2 24, ,1 27,5 25,7 25,9 28,5 28,5 28,4 28,3 30,8 30,9 33,1 36,1 35,2 35,4 34,7 34,3 33,8 37,4 41,7 40, ,1 42,5 41,6 42,9 45,4 44,3 43,4 44,9 50,1 52,2 55,7 53,9 53,5 52,8 55,9 63,3 59, ,9 62,6 62,5 67,4 65,5 79, let let let let let let let 78,7 81,7 10

12 Uživatelé internetu: publika vybraných rozhlasových stanic Uživatele internetu jsme pro potřeby následující analýzy definovali jako ty, kteří mají doma počítač, deklarují možnost přístupu k internetu, místem připojení je buď domov, nebo zaměstnání, nebo jiné místo, případně se připojují prostřednictvím mobilu a internet využívají alespoň několikrát měsíčně. Takových lidí je podle posledního měření výzkumu Radio Projekt v populaci 46,8%. Pro potřeby porovnání publik vybraných stanic jsme k charakteristikám uživatele internetu přidali pravidelný poslech příslušné stanice Cílová skupina: posluchači stanic, kteří jsou uživateli internetu alespoň několikrát měsíčně a vlastní počítač CELKEM 46,8 Evropa 2 70,9 Rádio Impuls 56 Frekvence 1 Rádio Blaník 43,8 45,2 Country Rádio 41,3 60,7 47,8 33,7 25,8 24,9 27,8 19,9 13,8 12,7 8,1 9, Nejvyšší zastoupení mají tito lidé v publiku Evropy 2. Nad průměrnou hodnotou populace je i publikum ČRo 3 Vltava, Rádia Impuls, o něco vyšší je i podíl publika ČRo 1 Radiožurnál. Pod průměrem je Rádio Blaník, Frekvence 1, Country Rádio,, ČRo 2 Praha a všechny uvedené regionální veřejnoprávní stanice. Z přehledu je patrné, že většina veřejnoprávních stanic s výjimkou ČRo 3 Vltava a ČRo 1 Radiožurnál nepatří k běžným uživatelům internetu. V rozhlasovém vysílání v současnosti internet figuruje jako velmi frekventovaný zdroj doplňujících informací, webové stránky stanic jsou nabízeny pro komunikaci s vysíláním, hlasování, stahování pořadů atp., včetně živého vysílání programu stanice. Pokud ale budeme brát v úvahu současnou realitu, pak v případě veřejnoprávního publika taková nabídka oslovuje až na uvedené výjimky jen malou část posluchačů. Internet zaznamenává výrazný nárůst uživatelů, v současnosti ale stále ještě výrazná většina posluchačů veřejnoprávních stanic možnost pravidelného přístupu k internetu nemá. Uvedení internetové adresy ve vysílání jako jediný možný kontakt nebo informační zdroj nelze za těchto podmínek považovat za adekvátní a dostatečný způsob komunikace s většinovým posluchačem. 11

13 Je třeba také rozlišovat mezi návštěvníky internetových stránek stanice a posluchači klasického vysílání tyto dvě skupiny se nemusí nutně překrývat. Zatím nevíme příliš mnoho o tom, zda návštěvníci internetu neposluchači - se časem stávají posluchači vysílání. Poslech rádia prostřednictvím internetu, alespoň podle posledních výsledků výzkumu, je u nás v současnosti stále ještě pouze okrajovým, v rozhlasovém vysílání hraje hlavní roli rozhlasový přijímač. Neuživatelé internetu: Část populace zatím stojí stranou internetu. Jsou mezi nimi i ti, kteří o něj ani nemají zájem ať již z důvodů chybějící vybavenosti, nebo chybějících znalostí, případně motivace tyto znalosti si osvojit. Z dostupných údajů z výzkumu MML - TGI vyplývá, že nejčastěji uvedeným důvodem, proč internet není částí populace využíván, je absence dovedností nezbytných pro práci s ním, finanční náročnost a to, že k internetu není přístup. Téměř pětina populace ČR uvedla, že internet nepotřebuje, neví k čemu by ho využívala. To do značné míry koresponduje s doposud vysokým podílem lidí bez přístupu k internetu. Signalizuje to také, že informovanost o internetu je v části populace nedostatečná a že pro část populace je internet finančně náročný (obdobné zdůvodnění je uvedeno v interpretaci jiného výzkumu, který k novým technologiím realizoval v 1.pol ČSÚ ). Neuživatelé internetu - Data: MML - TGI, 1. pol neumím s internetem pracovat 20,2 je to příliš drahá záležitost 19,5 nemám přístup k internetu 19 nevím k čemu/nepotřebuji ho 17,5 nemám na internet čas 15,5 populace ČR nevím jak se s Int. seznámit 7,6 nevěřím internetu 6,8 použ. jsem dříve/v souč. době ne 5,7 mám s internetem špatné zkušenosti 1, Uvedené informace o neuživatelích internetu můžeme doplnit další informací. Podmínkou pro využívání služeb internetu je možnost využívat počítač, resp. vybavenost počítačem. V tomto případě využíváme údaje o vybavenosti domácnosti. Následující graf spojuje obě informace vybavenost počítačem a využíváním internetu. Názorně je v něm zobrazeno, že vybavenost počítačem se zdaleka nepřekrývá s využíváním internetu. 12

14 Uživatelé internetu s počítačem v domácnosti a vybavenost domácnosti počítačem - srovnání jednotlivých publik CELKEM 46,8 59,6 Evropa 2 70,9 79,7 Rádio Impuls Rádio Blaník 43,8 59,8 Frekvence 1 45,2 59,1 Country Rádio 41,3 57,1 60, ,8 58,9 27,8 51,3 33,7 47,6 24,9 39,2 25,8 34,3 19,9 32,8 9, ,7 28,1 Počítač 8,1 13,8 27,1 26 Uživatel internetu vlastnící doma počítač Závěrem: Uvedené informace o vybraných rozhlasových stanicích doplňují charakteristiky dat o poslechovosti. V konkrétním případě byly využity pro porovnání údaje o vybavenosti předměty, které jsou důležité (mimo jiné) při vzájemné komunikaci stanic a jejich posluchačů. Snažili jsme se ukázat, jak se z tohoto aspektu některá auditoria vzájemně liší. Pokud diference nebereme v úvahu, může se stát, že naše oslovení zasahuje pouze část publika a ostatní míjí, ale i to, že prostředky vynaložené na budování vztahu stanice s posluchačem nejsou vždy adekvátní konečnému efektu. Přes výrazný nárůst vybavenosti mobilními telefony stále zůstává ve veřejnoprávním publiku nezanedbatelný podíl posluchačů, kteří mají pevnou linku a z nejrůznějších důvodů jí dávají při komunikaci se stanicí přednost. Zvyšuje se vybavenost domácností počítači, ale starší část populace, mezi kterou má veřejnoprávní vysílání většinu posluchačů, patří k těm hůře vybaveným. Stoupá počet internetových uživatelů, včetně nárůstu připojení doma, ale jejich doménou jsou lidé mladí a lidé střední generace. Ti jsou v publiku veřejnoprávních stanic ve srovnání se soukromými stanicemi zastoupeni v daleko menší míře. Vybavenost domácnosti počítačem spolu s praktickými znalostmi práce s počítačem, možností přístupu k internetu a zvládnutí základních dovedností práce s internetem je i podmínkou pro elektronickou komunikaci mezi posluchačem a stanicí. Jedná se jak o elektronickou poštu, tak o možnost reálně využívat informace na uvedených webových adresách. Týká se to i odkazů na nabídku webových stránek určité rozhlasové stanice, které zazní během vysílání. Svou roli v této souvislosti hraje také místo připojení k internetu ( dá se předpokládat, že ne všichni uživatelé internetu mohou v zaměstnání využívat internet bez jakýchkoliv omezení pro své osobní potřeby, důležitá je tedy možnost domácího připojení). 13

15 Vzhledem k rychlému rozvoji nových technologií může v povědomí lidí, kteří s posluchači na stanici komunikují, existovat představa, že tak jako oni, i jejich posluchači disponují běžně aktuální moderní technikou, v daném případě tedy například internetem. Dosavadní výzkumy ( a to nejen výše uváděné Radio Projekt a Media Projekt ) dokazují, že tomu tak ve veřejnoprávním sektoru České republiky není. Internetová komunikace je reálná pouze u menší poloviny posluchačů. Internet je spojen s budoucností rozhlasového vysílání a má neoddiskutovatelné místo v rozhlasovém vysílání současnosti. Je zcela namístě jeho možnosti využívat a rozšiřovat i zkvalitňovat nabídku internetových stránek, ale i u atp. Pro ty, kteří zatím tyto možnosti nemohou, nedovedou nebo i nechtějí využívat, by ale především veřejnoprávní vysílání mělo mít k dispozici pro vzájemnou komunikaci běžně čísla pevných telefonních linek, poštovní adresu s možností klasické pošty, odkaz na další možné zdroje informací v titulech časopisů, knih, atp.. I když je zřejmé, že tato klasická linie má stále menší okruh adresátů, právě veřejnoprávní vysílání by ji nemělo zcela odstavit na vedlejší kolej už proto, že takových posluchačů má doposud mezi svým publikem ve srovnání se soukromými stanicemi daleko víc. Několik (možných) doporučení ke komunikaci stanice s posluchači závěrem. Neměli byste automaticky předpokládat, že vaši posluchači mají v převaze k dispozici mobilní telefon ne všichni ho vlastní, pro většinu z nich je mobilní telefon soukromá záležitost, platí ho z vlastní kapsy a uvažují, komu zavolají, za jakých okolností, proč a jak dlouho to může trvat. Nezapomínejte na pevné linky stále existují posluchači, kteří jim dávají přednost a více jim vyhovují, případně jiným typem telefonu nedisponují. Nezapomínejte na klasickou poštu. Elektronická pošta je možná samozřejmostí pro Vás, ale ne pro všechny posluchače. Pokud je to reálné, mailová adresa by měla být uváděna jako alternativní k tradičnějšímu způsobu komunikace. Počítač doma nemá zatím každý, pokud v domácnosti je, pak ne všichni posluchači s ním umějí zacházet. Ještě méně z nich má možnost připojení k internetu a běžně ho využívá pro soukromé účely I ti, kteří mají internet na pracovišti, nemusejí mít neomezenou možnost připojení pro soukromé účely, ke kterým poslech rozhlasu patří. Doposud existují profese, kde přístup k internetu a počítač nejsou součástí vybavení pracoviště. Lidé, kteří přístup k internetu a možnost jej využívat nemají, by neměli jenom z tohoto důvodu přijít o možnost komunikovat se stanicí. Pokud posluchači nabízíte možnosti získat podrobnější informace o tématu, události, neodkazujte výhradně na webové stránky, ovou adresu zkuste pro ty ostatní najít ještě nějakou další variantu. 14

Základní údaje o uživatelích internetu v publiku vybraných stanic : Radio Projekt a Media Projekt

Základní údaje o uživatelích internetu v publiku vybraných stanic : Radio Projekt a Media Projekt Základní údaje o uživatelích internetu v publiku vybraných stanic : Radio Projekt a Media Projekt Zdroj dat: Radio Projekt, realizace pro SKMO: Median a STEM/MARK, 1.1. 26 31.3.27 Media Projekt, realizace

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DOMA DNES

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DOMA DNES ČTENÁŘI MAGAZÍNU DOMA DNES PROFIL MAGAZÍNU Motto: s námi vám bude doma lépe píšeme o všem, co dělá domov domovem píšeme o zdravém a hezkém prostředí pro život píšeme pro čtenáře MF DNES jsme primárně orientováni

Více

VÝZKUM POSLECHOVOSTI ROZHLASOVÝCH STANIC (Výsledky IV/2007 + I/2008)

VÝZKUM POSLECHOVOSTI ROZHLASOVÝCH STANIC (Výsledky IV/2007 + I/2008) Radio projekt Prezentace výsledku RP - 7. května 2008 VÝZKUM POSLECHOVOSTI ROZHLASOVÝCH STANIC (Výsledky IV/2007 + I/2008) STEM/MARK a MEDIAN Obsah prezentace Parametry výzkumu, metodologie Souhrnné ukazatele

Více

Projekt ihned.cz profil uživatelů

Projekt ihned.cz profil uživatelů Projekt profil uživatelů výzkum realizovala společnost STEM/MARK září říjen 21 ÚVOD Společnost Economia OnLine realizovala v průběhu října 21 výzkum, jehož cílem bylo zjistit sociodemografický profil návštěvníků

Více

Nejlepší evropský tabletový časopis roku 2014. Časopis roku 2013. v kategorii digitální počin roku Unie vydavatelů

Nejlepší evropský tabletový časopis roku 2014. Časopis roku 2013. v kategorii digitální počin roku Unie vydavatelů Nejlepší evropský tabletový časopis roku 2014 Časopis roku 2013 v kategorii digitální počin roku Unie vydavatelů První čistě tabletový týdeník nejen v ČR, ale i v Evropě Společensko-publicistický týdeník

Více

Nejlepší evropský tabletový časopis roku 2014. Časopis roku 2013. v kategorii digitální počin roku Unie vydavatelů

Nejlepší evropský tabletový časopis roku 2014. Časopis roku 2013. v kategorii digitální počin roku Unie vydavatelů Nejlepší evropský tabletový časopis roku 2014 Časopis roku 2013 v kategorii digitální počin roku Unie vydavatelů První čistě tabletový týdeník nejen v ČR, ale i v Evropě Společensko-publicistický týdeník

Více

8. Věda a technologie, informační společnost

8. Věda a technologie, informační společnost 8. Věda a technologie, informační společnost V každé společnosti je její důležitou a nedílnou součástí oblast výzkumu a vývoje. Jedná se o systematickou tvůrčí práci konanou za účelem získání nových znalostí

Více

VÝZKUM POSLECHOVOSTI ROZHLASOVÝCH STANIC (Výsledky IV/2008 + I/2009)

VÝZKUM POSLECHOVOSTI ROZHLASOVÝCH STANIC (Výsledky IV/2008 + I/2009) Radio projekt Prezentace výsledku RP - 7. května 2009 VÝZKUM POSLECHOVOSTI ROZHLASOVÝCH STANIC (Výsledky IV/2008 + I/2009) STEM/MARK a MEDIAN Obsah prezentace Parametry výzkumu, metodologie Souhrnné ukazatele

Více

Radio projekt. VÝZKUM POSLECHOVOSTI ROZHLASOVÝCH STANIC (Výsledky I/2007 + II/2007) STEM/MARK a MEDIAN. Prezentace výsledku RP - 9.

Radio projekt. VÝZKUM POSLECHOVOSTI ROZHLASOVÝCH STANIC (Výsledky I/2007 + II/2007) STEM/MARK a MEDIAN. Prezentace výsledku RP - 9. Radio projekt Prezentace výsledku RP - 9. srpna 2007 VÝZKUM POSLECHOVOSTI ROZHLASOVÝCH STANIC (Výsledky I/2007 + II/2007) STEM/MARK a MEDIAN Obsah prezentace Parametry výzkumu, metodologie Souhrnné ukazatele

Více

Češi, Internet (kyberprostor?), bezpečnost

Češi, Internet (kyberprostor?), bezpečnost Češi, Internet (kyberprostor?), bezpečnost Europen 2008 (Rožmberk n. Vltavou) 19.5. 2008 Petr Soukup FSV UK Struktura prezentace Představení použitých výzkumů Internetová populace v ČR-užívání vs. neužívání

Více

Hodnocení informací v médiích

Hodnocení informací v médiích TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Hodnocení informací v médiích Technické parametry

Více

Pravidelné aktivity na internetu I. ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet, n=6536 (fáze 1), n=6594 (fáze 2), n=2153 (fáze 3), n=2237 (fáze 4)

Pravidelné aktivity na internetu I. ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet, n=6536 (fáze 1), n=6594 (fáze 2), n=2153 (fáze 3), n=2237 (fáze 4) Tisková zpráva PRAHA, 4/12/2009 Multimediální trendy na internetu sílí Na internetu nejvýznamněji roste podíl uživatelů, kteří se pravidelně věnují multimediálním aktivitám. Největší nárůsty byly pozorovány

Více

VÝZKUM POSLECHOVOSTI ROZHLASOVÝCH STANIC Prezentace výsledků II. čtvrtletí 2014 + III. čtvrtletí 2014

VÝZKUM POSLECHOVOSTI ROZHLASOVÝCH STANIC Prezentace výsledků II. čtvrtletí 2014 + III. čtvrtletí 2014 RADIOPROJEKT VÝZKUM POSLECHOVOSTI ROZHLASOVÝCH STANIC Prezentace výsledků II. čtvrtletí 2014 + III. čtvrtletí 2014 06. listopadu 2014 Základní parametry výzkumu Sběr dat metodou CATI (telefonické dotazování)

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DOMA DNES

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DOMA DNES ČTENÁŘI MAGAZÍNU DOMA DNES PROFIL MAGAZÍNU Motto: s námi vám bude doma lépe píšeme o všem, co dělá domov domovem píšeme o zdravém a hezkém prostředí pro život píšeme pro čtenáře MF DNES jsme primárně orientováni

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DOMA DNES

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DOMA DNES ČTENÁŘI MAGAZÍNU DOMA DNES PROFIL MAGAZÍNU Motto: s námi vám bude doma lépe píšeme o všem, co dělá domov domovem píšeme o zdravém a hezkém prostředí pro život píšeme pro čtenáře MF DNES jsme primárně orientováni

Více

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Tisková zpráva PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Internet je vnímán jako nejvhodnější médium pro zpravodajství a pro využití v oblasti nabídky zboží a služeb.

Více

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. říjen - listopad 2010 Obsah 1. HYPOTÉZY A CÍLE VÝZKUMU...

Více

Stará a nová média, participace a česká společnost

Stará a nová média, participace a česká společnost MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta Fakulta sociálních studiísociálních studií Stará a nová média, participace a česká společnost Výzkumná zpráva, 2015 Alena Macková Jakub Macek Tato výzkumná

Více

OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU

OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/214 vydáno dne. 11. 214 OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU ZAMĚŘENOU NA ROZŠIŘOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, NIKOLI NA ZVYŠOVÁNÍ FINANČNÍCH DÁVEK Více než polovina

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice Název média: Všechna měřená média celkem Měsíc: Březen 2005 Základní informace Počet respondentů Total (za všechna měřená

Více

VÝZKUM POSLECHOVOSTI ROZHLASOVÝCH STANIC Prezentace výsledků I. čtvrtletí 2014 + II. čtvrtletí 2014

VÝZKUM POSLECHOVOSTI ROZHLASOVÝCH STANIC Prezentace výsledků I. čtvrtletí 2014 + II. čtvrtletí 2014 RADIOPROJEKT VÝZKUM POSLECHOVOSTI ROZHLASOVÝCH STANIC Prezentace výsledků I. čtvrtletí 2014 + II. čtvrtletí 2014 06. srpna 2014 František Křižík (1847-1941) významný český technik, vynálezce a průmyslník

Více

ČTENÁŘI SERVERU lidovky.cz. Zpravodajský server Lidových novin

ČTENÁŘI SERVERU lidovky.cz. Zpravodajský server Lidových novin ČTENÁŘI SERVERU SERVER LIDOVKY.CZ Lidovky.cz vznikly jako zpravodajský server Lidových novin v červnu roku 2000. Od té doby se výrazně rozrostly a nyní jsou webem, který kromě nepřetržitého aktuálního

Více

INTERNET V KOMPLEXNÍM MĚŘENÍ KONZUMACE MÉDIÍ 23. ŘÍJNA 2014

INTERNET V KOMPLEXNÍM MĚŘENÍ KONZUMACE MÉDIÍ 23. ŘÍJNA 2014 INTERNET V KOMPLEXNÍM MĚŘENÍ KONZUMACE MÉDIÍ 23. ŘÍJNA 2014 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9 tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice Název média: Všechna měřená média celkem Měsíc: Únor 2005 Počet respondentů Total (za všechna měřená média) N = 19 372 PV(počet)

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

ČTENÁŘI SERVERU LIDOVKY.CZ

ČTENÁŘI SERVERU LIDOVKY.CZ ČTENÁŘI SERVERU LIDOVKY.CZ VÝZKUM NÁVŠTĚVNOSTI INTERNETU NetMonitor NetMonitorje rozsáhlý výzkumný projekt, jehož cílem je poskytnout informace o návštěvnosti internetu a sociodemografickém profilu jeho

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DOMA DNES

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DOMA DNES ČTENÁŘI MAGAZÍNU DOMA DNES PROFIL MAGAZÍNU Motto: s námi vám bude doma lépe píšeme o všem, co dělá domov domovem píšeme o zdravém a hezkém prostředí pro život píšeme pro čtenáře MF DNES jsme primárně orientováni

Více

ČTENÁŘI MF DNES, LIDOVÝCH NOVIN A METRA

ČTENÁŘI MF DNES, LIDOVÝCH NOVIN A METRA ČTENÁŘI, LIDOVÝCH NOVIN A METRA i n z e r t n í p r e z e n t a c e VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ jediný respektovaný zdroj schopný přinést informace o čtenářích odráží úspěch titulu mezi čtenáři a identifikuje

Více

Mobilní datové služby jsou na postupném vzestupu

Mobilní datové služby jsou na postupném vzestupu Mobilní datové služby jsou na postupném vzestupu Březnový netpanel omnibusový výzkum agentury Mediaresearch, který probíhá na internetovém panelu respondentů, se tentokrát dotazoval na využívání mobilních

Více

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků Závěrečná zpráva Únor 2014 Obsah Celkové výsledky průzkumu za všechny firmy

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014 ev22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 20 Technické

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/214 VYDÁNO DNE 17.2. 214 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Mírně nadpoloviční většina dotázaných občanů je z hlediska úspor a půjček v plusu, téměř třetina má bilanci

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/13 VYDÁNO DNE 13.2. 13 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Téměř polovina dotázaných občanů (46 ) je z hlediska úspor a půjček v plusu, třetina (34 ) má bilanci vyrovnanou

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA Internetoví uživatelé v ČR a jejich zvyky Doplňkový marketingový výzkum k projektu NetMonitor Témata výzkumu: využívání jednotlivých druhů pojištění způsob platby při online

Více

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Životní úroveň, rodinné finance a sociální

Více

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění Technické

Více

ČTENÁŘI SERVERU LIDOVKY.CZ

ČTENÁŘI SERVERU LIDOVKY.CZ ČTENÁŘI SERVERU LIDOVKY.CZ VÝZKUM NÁVŠTĚVNOSTI INTERNETU NetMonitor NetMonitorje rozsáhlý výzkumný projekt, jehož cílem je poskytnout informace o návštěvnosti internetu a sociodemografickém profilu jeho

Více

ČTENÁŘI DENÍKŮ MF DNES, LIDOVÉ NOVINY A METRO

ČTENÁŘI DENÍKŮ MF DNES, LIDOVÉ NOVINY A METRO ČTENÁŘI DENÍKŮ, LIDOVÉ NOVINY A METRO VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních

Více

EXPRESRADIO 90,3 FM. p r e z e n t a c e

EXPRESRADIO 90,3 FM. p r e z e n t a c e EXPRESRADIO 90,3 FM p r e z e n t a c e O RÁDIU Expresradio je moderní hudební rádio zaměřené na specifika metropolitního regionu se širokým přehledem. Ten uplatňuje především ve svých pořadech a v hudbě,

Více

PROPOJTE SE PROJEKTEM DOBRÁK ROKU. Odbor obchodu a marketingu ČRo

PROPOJTE SE PROJEKTEM DOBRÁK ROKU. Odbor obchodu a marketingu ČRo PROPOJTE SE PROJEKTEM DOBRÁK ROKU ČRo 2.4.2015 POPIS KAMPANĚ DOBRÁK ROKU: Soutěž o nejoblíbenější a nejzdatnější dobrovolnický hasičský sbor. Do soutěže se zapojují místní dobrovolnické hasičské sbory

Více

Internetová populace zblízka Internetový prodej a jeho struktura

Internetová populace zblízka Internetový prodej a jeho struktura GfK Praha Media Internetová populace zblízka. Internetový prodej a jeho struktura Šárka Bártová, Robert Stránský GfK Growth from Knowledge The knowledge you need to make successful business decisions Internetová

Více

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015 or151 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 40 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti

Více

ČTENÁŘI DENÍKŮ MF DNES, LIDOVÉ NOVINY A METRO

ČTENÁŘI DENÍKŮ MF DNES, LIDOVÉ NOVINY A METRO ČTENÁŘI DENÍKŮ, LIDOVÉ NOVINY A METRO VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních

Více

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2015

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni

Více

TOP 4 KOMBI ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV, ONA DNES, DOMA DNES A PÁTKU LIDOVÉ NOVINY

TOP 4 KOMBI ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV, ONA DNES, DOMA DNES A PÁTKU LIDOVÉ NOVINY ČTENÁŘI MAGAZÍNU +, ONA, DOMA A PÁTKU LIDOVÉ NOVINY VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací

Více

VÝZKUM NÁVŠTĚVNOSTI INTERNETU

VÝZKUM NÁVŠTĚVNOSTI INTERNETU ČTENÁŘI IDNES.CZ VÝZKUM NÁVŠTĚVNOSTI INTERNETU NetMonitor NetMonitorje rozsáhlý výzkumný projekt, jehož cílem je poskytnout informace o návštěvnosti internetu a sociodemografickém profilu jeho návštěvníků

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV ČTENÁŘI MAGAZÍNU + VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních agentur (AKA) je

Více

Průměrný čas v minutách týdně věnovaný internetu

Průměrný čas v minutách týdně věnovaný internetu Tisková zpráva PRAHA, 27/11/2009 Uživatelé tráví na internetu 10 hodin týdně Uživatelé se věnují internetu průměrně 609 minut týdně, což odpovídá 87 minutám denně. Nejvíce času internetu věnují uživatelé

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

VÝZKUM NÁVŠTĚVNOSTI INTERNETU

VÝZKUM NÁVŠTĚVNOSTI INTERNETU ČTENÁŘI IDNES.CZ VÝZKUM NÁVŠTĚVNOSTI INTERNETU NetMonitor NetMonitorje rozsáhlý výzkumný projekt, jehož cílem je poskytnout informace o návštěvnosti internetu a sociodemografickém profilu jeho návštěvníků

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e DIVÁCI TV ÓČKO O b ch o d n í p r e z e n t a c e CELKOVÁ SLEDOVANOST TV ÓČKO Televize Óčko vysílá už od roku 2002 a je to tak první česká tematická televize se zaměřením na hudbu a moderní lifestyle.

Více

POČÍTAČE A INTERNET v české společnosti

POČÍTAČE A INTERNET v české společnosti POČÍTAČE A INTERNET v české společnosti Šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci v roce 2003 Úvod V souvislosti s prudkým rozvojem tzv. informační

Více

Zkušenosti s kvalitou a nákupem potravin

Zkušenosti s kvalitou a nákupem potravin VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ a VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ VÝVOJ SOFTWARE MEDIAN, Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9 tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 http: //www.median.cz, e-mail: median@median.cz Oficiální partner KANTAR

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Český telekomunikační úřad Výzkum Česká pošta 2007. září 2007. GfK Group CZ VÝZKUM ČESKÁ POŠTA. Michal Straka 2007. Michal Straka

Český telekomunikační úřad Výzkum Česká pošta 2007. září 2007. GfK Group CZ VÝZKUM ČESKÁ POŠTA. Michal Straka 2007. Michal Straka GfK Group CZ Český telekomunikační úřad Výzkum Česká pošta 0 VÝZKUM ČESKÁ POŠTA Michal Straka Michal Straka 0 Cíl projektu a metodologie CÍLEM PROJEKTU JE: 1. část Analýza poskytovaných služeb, znalost

Více

ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES

ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních agentur (AKA)

Více

Postoje obyvatel ČR ke stavbě větrných elektráren

Postoje obyvatel ČR ke stavbě větrných elektráren Business & Finance Postoje obyvatel ČR ke stavbě větrných elektráren Souhrnná zpráva z omnibusového šetření pro Hnutí DUHA Praha, leden 2004 1 Postoje obyvatel ČR ke stavbě větrných elektráren Souhrnná

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice. Název média: TOTAL. Zdroj: NetMonitor SPIR Mediaresearch& Gemius

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice. Název média: TOTAL. Zdroj: NetMonitor SPIR Mediaresearch& Gemius SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: Měsíc: Březen 2011 Základní informace Velikost internetové populace ČR 6 105 522 Počet respondentů (zavšechna

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice. Název média: TOTAL. Duben 2010

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice. Název média: TOTAL. Duben 2010 SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: Měsíc: Duben 2010 Základní informace Velikost internetové populace ČR 5 735 904 Počet respondentů (zavšechna

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice. Název média: TOTAL. Říjen 2011

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice. Název média: TOTAL. Říjen 2011 SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: Měsíc: Říjen 2011 Základní informace Velikost internetové populace ČR 6 279 294 Počet respondentů (zavšechna

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: ceskenoviny.cz Měsíc: Říjen 011 Základní informace Velikost internetové populace ČR 7 Počet respondentů N =1

Více

Workshop k výsledkům výzkumu MŠMT, 21.10.2013

Workshop k výsledkům výzkumu MŠMT, 21.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Workshop k výsledkům výzkumu MŠMT, 21.10.2013 Hana Říhová (rihova@nvf.cz) Národní vzdělávací fond Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES

ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních agentur (AKA)

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: horydoly.cz Měsíc: Srpen 0 Základní informace Velikost internetové populace ČR 5 9 Počet respondentů N =9 (zavšechna

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance Výzkumy finanční gramotnosti 2 Jednou ročně monitorujeme finanční gramotnost Čechů z různých pohledů 2011 mezigenerační finanční gramotnost, 2012 muži, ženy a finance a letos Češi a rodinné finance Zaměřujeme

Více

Respondenti dle věku a pohlaví

Respondenti dle věku a pohlaví ECSM 2014 výsledky průzkumu Průzkumu, který proběhl v rámci Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti 2014, se zúčastnilo celkem 478 respondentů, z čehož 466 dotazníků bylo použitelných pro další zpracování.

Více

Prezentace. časopisu roku 2005, 2006 a 2007 v kategorii B2B. Vydává Economia, a.s. největší vydavatelství ekonomického a odborného tisku v ČR

Prezentace. časopisu roku 2005, 2006 a 2007 v kategorii B2B. Vydává Economia, a.s. největší vydavatelství ekonomického a odborného tisku v ČR Prezentace časopisu roku 2005, 2006 a 2007 v kategorii B2B Vydává Economia, a.s. největší vydavatelství ekonomického a odborného tisku v ČR Profil titulu REDAKČNÍ KONCEPT Aktuální zpravodajství, data,

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Názory obyvatel na přijatelnost půjček er10315b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 840 1 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Více

VĚTŠINA VEŘEJNOSTI SI STÁLE MYSLÍ,

VĚTŠINA VEŘEJNOSTI SI STÁLE MYSLÍ, TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 5/12 VYDÁNO DNE 7. 6. 12 VĚTŠINA VEŘEJNOSTI SI STÁLE MYSLÍ, ŢE DÁVKY V NEZAMĚSTNANOSTI BY MĚLY BÝT TAKOVÉ, ABY LIDÉ NEZTRÁCELI MOTIVACI HLEDAT SI PRÁCI. Více neţ

Více

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e DIVÁCI TV ÓČKO O b ch o d n í p r e z e n t a c e DIVÁCI NETERESTRICKÝCH TV DENNÍ SLEDOVANOST 385 tis. 371 tis. 367 tis. 364 tis. 265 tis. 164 tis. 143 tis. 137 tis. 118 tis. 107 tis. 84 tis. 58 tis. 48

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice. Název média: TOTAL. Prosinec 2009

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice. Název média: TOTAL. Prosinec 2009 SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: Měsíc: Prosinec 2009 Základní informace Velikost internetové populace ČR 5 644 200 Počet respondentů (zavšechna

Více

... VÁŠ KLÍČ K ÚSPĚCHU

... VÁŠ KLÍČ K ÚSPĚCHU ... VÁŠ KLÍČ K ÚSPĚCHU Regionální DENÍK vhodný prostor pro Vaši inzerci Regionální DENÍK je nejčtenějším zpravodajským deníkem v České republice Regionální DENÍK nabízí inzerci za nejvýhodnější cenu (nejnižší

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice. Název média: TOTAL. Únor 2010

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice. Název média: TOTAL. Únor 2010 SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: Měsíc: Únor 2010 Základní informace Velikost internetové populace ČR 5 640 949 Počet respondentů (zavšechna měřená

Více

2.3 Proměna věkové struktury

2.3 Proměna věkové struktury 2.3 Proměna věkové struktury Proces suburbanizace má značný vliv na proměnu věkové struktury obcí (nejen) v suburbánní zóně Prahy. Vzhledem k charakteristické věkové struktuře migrantů (stěhují se především

Více

VÝZKUM POSLECHOVOSTI ROZHLASOVÝCH STANIC (Výsledky III/2008 + IV/2008)

VÝZKUM POSLECHOVOSTI ROZHLASOVÝCH STANIC (Výsledky III/2008 + IV/2008) Radio projekt Prezentace výsledku RP - 5. února 2008 VÝZKUM POSLECHOVOSTI ROZHLASOVÝCH STANIC (Výsledky III/2008 + IV/2008) STEM/MARK a MEDIAN Obsah prezentace Parametry výzkumu, metodologie Souhrnné ukazatele

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: ekolist.cz Měsíc: Září 9 Základní informace Velikost internetové populace ČR 478 31 Počet respondentů N =4 (zavšechna

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: turistika.cz Měsíc: Srpen 00 Základní informace Velikost internetové populace ČR 67 33 Počet respondentů N =

Více

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015 pd15002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Morálka politiků očima veřejnosti - březen

Více

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e DIVÁCI TV ÓČKO O b ch o d n í p r e z e n t a c e CELKOVÁ SLEDOVANOST TV ÓČKO Televize Óčko vysílá už od roku 2002 a je to tak první česká tematická televize se zaměřením na hudbu a moderní lifestyle.

Více

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e DIVÁCI TV ÓČKO O b ch o d n í p r e z e n t a c e CELKOVÁ SLEDOVANOST TV ÓČKO Televize Óčko vysílá už od roku 2002 a je to tak první česká tematická televize se zaměřením na hudbu a moderní lifestyle.

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Životní podmínky českých vysokoškoláků Šárka Šustová. www.kredo.reformy-msmt.cz

Životní podmínky českých vysokoškoláků Šárka Šustová. www.kredo.reformy-msmt.cz Životní podmínky českých vysokoškoláků Šárka Šustová www.kredo.reformy-msmt.cz Zdroj dat Životní podmínky česká verze celoevropského zjišťování EU-SILC (European Union- Statistics on Income and Living

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU VÍKEND DNES

ČTENÁŘI MAGAZÍNU VÍKEND DNES ČTENÁŘI MAGAZÍNU VÍKEND DNES PROFIL MAGAZÍNU VÍKEND DNES suplement sobotního vydání MF DNES v atraktivním formátu tabloidu s moderní grafikou důraz na kvalitní obsah i zajímavé fotografie vysoká čtenost

Více

SISP - charakteristika výběrového souboru

SISP - charakteristika výběrového souboru SISP - charakteristika výběrového souboru Výběr osob ve Studii individuální spotřeby potravin reprezentuje populaci České republiky dle Výsledků sčítání lidu, domů a bytů, 21. Šetření se zúčastnilo 259

Více

Radio projekt. VÝZKUM POSLECHOVOSTI ROZHLASOVÝCH STANIC (Výsledky IV/2006 + I/2007) STEM/MARK a MEDIAN. Prezentace výsledku RP - 10.

Radio projekt. VÝZKUM POSLECHOVOSTI ROZHLASOVÝCH STANIC (Výsledky IV/2006 + I/2007) STEM/MARK a MEDIAN. Prezentace výsledku RP - 10. Radio projekt Prezentace výsledku RP - 10. května 2007 VÝZKUM POSLECHOVOSTI ROZHLASOVÝCH STANIC (Výsledky IV/2006 + I/2007) STEM/MARK a MEDIAN Obsah prezentace Parametry výzkumu Souhrnné výsledky poslechovosti

Více

ING Bank Svět spoření. Praha, 4. března 2014 www.vseosporeni.cz

ING Bank Svět spoření. Praha, 4. března 2014 www.vseosporeni.cz ING Bank Svět spoření Praha, 4. března 2014 www.vseosporeni.cz Obsah prezentace Úvod Mezinárodní průzkum ING Bank Index úspor domácností ING Bank Potenciál spoření Hlavní zjištění www.vseosporeni.cz 2

Více

Názory občanů na státní maturitu září 2012

Názory občanů na státní maturitu září 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na státní maturitu září 2012 Technické

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

Hodnocení zpravodajství

Hodnocení zpravodajství Hodnocení zpravodajství Připraveno exkluzivně pro Českou televizi Březen 2013 TNS Aisa 1 Pozadí výzkumu 2 Pozadí výzkumu Výzkum byl realizován prostřednictvím panelu domácností mymap, dotazování probíhalo

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: nova.cz TN.CZ Měsíc: Červenec 011 Základní informace Velikost internetové populace ČR 81 40 Počet respondentů

Více

Sociální původ, pohlaví, vzdělání a kompetence ve světle dat z národního šetření PIAAC

Sociální původ, pohlaví, vzdělání a kompetence ve světle dat z národního šetření PIAAC Sociální původ, pohlaví, vzdělání a kompetence ve světle dat z národního šetření PIAAC Petr Matějů Konference Předpoklady úspěchu v práci a v životě 27. listopadu 2013 Hlavní otázky pro analýzu procesu

Více