Telefon, počítač, internet a rozhlasové publikum:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Telefon, počítač, internet a rozhlasové publikum:"

Transkript

1 Telefon, počítač, internet a rozhlasové publikum: Vybrané údaje a informace z výzkumů: Radio Projekt, realizace pro SKMO Median a STEM/MARK, 1.pol Media Projekt, realizace pro SKMO Median a GfK Praha, 1.pol MML TGI, Median, 1.pol Český statistický úřad, 1.pol Interní materiál pro potřeby ČRo Výzkum a analytika, ČRo září - říjen

2 Telefon, počítač, internet a rozhlasové publikum: Vybrané údaje a informace z výzkumů: Radio Projekt, realizace pro SKMO Median a STEM/MARK, 1.pol Media Projekt, realizace pro SKMO Median a GfK Praha, 1.pol MML TGI, Median, 1.pol Český statistický úřad, 1.pol Interní materiál: výzkum a analytika, ČRo Září - říjen 2007 K rozhlasovému vysílání patří komunikace s posluchači. Prostřednictvím pošty a telefonu mají posluchači možnost dávat najevo své názory na vysílání a do určité míry tak ovlivnit jeho podobu nebo obsah, podílet se na některých typech pořadů ať již přímo telefonicky, tak svými dopisy, atp. Vedení stanic touto cestou získává zpětnou vazbu, reakce a ohlasy na vysílání, které může využít při své práci. Tyto formy můžeme označit za klasické, i když telefonické spojení již není striktně svázáno s pevnou linkou a stává se doslova mobilní posluchač může volat nebo být zastižen po telefonu v podstatě bez ohledu na čas a místo. V současnosti se přidává pošta elektronická, která je těsně propojena s internetem. Ten získává stále ve větší míře na důležitosti. Poskytuje daleko více možností než elektronickou poštu, stává se další úrovní nabídky rozhlasových stanic a nabízí možnost přijímat jejich vysílání včetně stahování pořadů atp.. Do rozhlasového světa tak vstupují nové skutečnosti, které ovlivňují vazbu posluchač stanice, stanice posluchač a zároveň podobu i náplň oboustranné komunikace. Radio Projekt přináší vedle údajů o poslechovosti rozhlasových stanic také informace o vybavenosti domácnosti a osobní vybavenosti respondenta vybranými předměty. V daném případě jsme cíleně využili údaje o předmětech, které hrají roli v komunikaci stanice s posluchači, a to jak přímo, tak nepřímo. Pro analýzu jsme vybrali pevnou telefonní linku, mobilní telefon a počítač v kombinaci s využíváním internetu. Údaje Radio Projektu jsme doplnili vybranými informacemi z výzkumu Media Projekt, výzkumu TGI MML ( v obou případech za shodné časové období, 1.pol. 2007) a údaji publikovanými ČSÚ. Vedle základní charakteristiky na úrovni populace České republiky uvádíme i charakteristiky publik vybraných rozhlasových stanic. Do přehledu jsme zařadili stanice celoplošné soukromé i veřejnoprávní a vybrané regionální veřejnoprávní, které jsme doplnili o Rádio Blaník a Country Rádio (analýza se uskutečnila pouze na publiku těch veřejnoprávních stanic, které analýzu umožňovaly na základě hodnot denního dosahu). Pevná linka V 1.pololetí 2007 bylo podle výzkumu Radio Projekt vybaveno pevnou telefonní linkou 40,6% domácností České republiky. Vybavenost zaznamenává klesající tendenci především vlivem expanze mobilních telefonů. V daném kontextu nás zajímá pevná telefonní linka jako jeden z možných prostředků komunikace posluchačů rozhlasu a rozhlasové stanice. Telefon přitom slouží jako způsob kontaktu s posluchačem přímo ve vysílání i jako jedna z možností reakce na odvysílané pořady, atp. 1

3 Pevná telefonní linka - srovnání vybraných stanic CELKEM 40,6 Country Rádio 49,1 Frekvence 1 Rádio Blaník 41,1 40,6 nejvyšší Rádio Impuls 39,9 nejnižší podíly Evropa 2 35,8 70, , ,8 49,3 49,2 43,2 37,7 39, Z porovnání údajů o uvedených stanicích vyplývá, že vybavenost pevnou telefonní linkou se liší, nižší než průměr v populaci ČR je u stanic soukromých, Evropy 2 a Rádia Impuls, vyšší než průměr u Frekvence 1 a zejména Country Rádia, z veřejnoprávních je nejvyšší u, podstatně vyšší než průměrnou hodnotu vykazují ČRo 3 - Vltava, ČRo 2 Praha, ČRo Plzeň, výše než průměr jsou i další uvedené stanice ČRo s výjimkou a ČRo Ostrava. S většinou publika veřejnoprávních stanic tedy je komunikace prostřednictvím pevných linek stále reálná. Mobilní telefon: Soukromý mobilní telefon se stává běžným osobním vybavením, podíl vybavenosti v populaci České republiky 12+ stále stoupá, podle posledního měření výzkumu Radio Projekt jím disponuje 82,0 % populace ČR 12+. Nejvyšší vybavenost je u posluchačů Evropy 2, následují v pořadí podle velikosti podílu vybavenosti Rádio Impuls, Rádio Blaník, Country Rádio, vyšší podíl než v populaci je ještě u posluchačů Rádia Sever a jen o málo vyšší než průměr u posluchačů Frekvence 1. Ostatní stanice, resp. všechny ostatní uvedené veřejnoprávní stanice mají podíl vybavenosti nižší, nejnižší hodnoty jsou u, a. 2

4 Soukromý mobil - srovnání vybraných stanic CELKEM 82 Evropa 2 94,3 Rádio Impuls Rádio Blaník Country Rádio 87,3 86,5 88,9 Frekvence 1 82,1 83,2 77,9 77, ,2 66,3 64,8 64, ,5 48, Pokud vezmeme v úvahu vybavenost bez ohledu na to, zda je to osobní nebo firemní vlastnictví, obrázek zůstává obdobný. Mezi nejvybavenější publika patří posluchači Evropy 2, Rádia Impuls,Country Rádia a Rádia Blaník, nad průměrem populace je i podíl vybavenosti u Frekvence 1 a na obdobných hodnotách jako průměr vybavenost ČRo Vltava. Nejnižší ve shodě s předchozími údaji je vybavenost u, nízká u, případně u ČRo Ostrava. Pod průměrem populace je i publikum ČRo 2 Praha, nižší než průměr je ale i u publika ČRo 1 - Radiožurnál. 3

5 Vybavenost posluchačů mobilním telefonem - soukromým nebo služebním CELKEM 84,4 Evropa 2 Rádio Impuls Country Rádio Rádio Blaník 97,1 93,6 90,7 89,5 Frekvence 1 85,6 84,3 83,8 79, ,8 68,6 67,6 66,9 65,9 64,3 49, I když vybavenost mobilním telefonem v současnosti již převyšuje vybavenost pevnou telefonní linkou, zaznamenala výrazný nárůst a je obecně velmi vysoká, je pro ni zatím charakteristické, že vyšší je u mladší populace a nižší u populace nejstarší. Tato skutečnost se do určité míry promítá i do vybavenosti uvedených stanic: Evropa 2 je stanicí s těžištěm posluchačů do 30 let, Rádio Impuls zasahuje střední ekonomicky aktivní populaci, naproti tomu u většiny publik veřejnoprávních stanic je věkový průměr vysoký a výrazná část posluchačů je ekonomicky neaktivní důchodci, lidé s nižšími příjmy, často s problémy, které jim ve využívání mobilních telefonů mohou bránit (finanční, zdravotní, stereotypy chování ). Komunikace s posluchači prostřednictvím mobilních telefonů je vzhledem k těmto skutečnostem reálná u většiny rozhlasového publika, neplatí ale, že všechny stanice jsou na tom stejně. Zatímco soukromé stanice mohou řadu kontaktních aktivit ( pořady s účastí posluchačů, hlasování, atp.) stavět na mobilním telefonickém spojení jako samozřejmosti, u veřejnoprávních stanic to tak není. Programoví i marketingoví pracovníci na jednotlivých stanicích by měli tuto skutečnost akceptovat. Konkrétně - pokud nabízejí pro komunikaci telefonické spojení, měla by to být nejspíš kombinace obou možností, pevné a mobilní, ne výlučně jen jedna z nich ( resp. pouze mobil). Z následujícího grafu je možné získat názornou informaci o tom, jak jsou u sledovaných stanic vysoké podíly vybavenosti mobilním telefonem a pevnou linkou u porovnávaných veřejnoprávních stanic. 4

6 Podíl vybavenosti posluchačů pevnou linkou a mobilním telefonem 90 83,3 80 Soukromý nebo služební mobil Pevná telefonní linka 70 70, ,9 64, , , ,8 43,2 79,5 68, ,2 49,8 49,3 84,3 62, ,8 66,9 69, index afinity Vybavenost publik vybraných stanic: mobilní telefon a pevná linka, index afinity podíl cílové skupiny v čtenářské/posluchačské obci dělený podílem téže cílové skupiny v populaci * ,6 160 Pevná linka Soukr.nebo služeb. mobil 154,9 155,3 155, ,6 88,3 98,9 92, ,7 110,5 98,4 105,6 100,1 101, ,5 93, ,3 121,4 122,8 123, ,2 78,9 82,4 99, ,8 75,9 58, Evropa 2 Rádio Impuls Rádio Blaník Frekvence 1 Country Rádio 5

7 Počítač Počítače se podobně jako mobilní telefony staly v obecném povědomí běžnou součástí domácnosti. Skutečnost je ale zřejmě stále ještě poněkud jiná. V současné době je podíl vybavenosti populace ČR ve věku 12+ podle výsledků Radio Projektu 59,6 %. Z přehledu vyplývá, že mezi porovnávanými stanicemi existují výrazné rozdíly. Vysoký podíl vykazuje publikum Evropy 2, v daném případě v korespondenci s již uvedenou věkovou strukturou, vysoký je podíl vybavenosti u publika Rádia Impuls, vyšší než průměrná hodnota je podíl ČRo 3 Vltava. Těsně pod hodnotami podílu v populaci je vybavenost publika ČRo 1 Radiožurnál, všechny další uvedené stanice veřejnoprávního sektoru naproti tomu vykazují hodnoty výrazně nižší než průměr. Nejnižší je vybavenost v publiku, a. Svou roli sehrává věková struktura těchto publik s těžištěm v populaci od cca let výše, s vysokým věkovým průměrem posluchačů. Vybavenost počítačem - srovnání vybraných stanic CELKEM Evropa 2 59,6 nejvyšší 79,7 Rádio Impuls 71 Rádio Blaník Frekvence 1 Country Rádio 57,1 59,8 59, ,9 51,3 47,6 39,2 32,8 34, ,1 27, Výzkum MML TGI ( realizace: Median) ve výsledcích za 1.pol nabízí údaje o způsobu využívání počítačů v populaci ČR Téměř 40% ( 39,5%) populace ČR 12+ uvádí, že s počítačem neumí pracovat vůbec ( přitom v populaci ČR 40+ takto odpovědělo 59, 3 %, tedy výrazně více). Nejčastěji uváděným využitím je psaní textů, v těsném odstupu následuje internet, dále elektronická komunikace resp. pošta atp., hraní her zábava, fotografie. Nejméně se objevuje programování, málo zastoupené je využití pro domácnost, pro práci doma, resp. práci v domácím prostředí pro potřeby zaměstnavatele. Jak uvádíme dále i v souvislosti s internetem, liší se v tomto případě četnost uvedených forem v poměrně výrazné závislosti na věku. 6

8 Využívání počítače : MML-TGI, 1.pol psaní textů 16,6 27,9 Internet 17,6 27,6 elektronická komunikace 15,2 24,7 zábava/hraní her 11,2 23,9 fotografie 9,5 19,7 poslech hudby 6,7 16,3 muzika/tvoření CD 5,5 14,9 výpočty 8,8 14,1 ostatní koníčky vypalování CD/DVD výuka (např. jazyků/do školy apod.) 4,3 4,5 5,8 10, ,7 populace ČR 12+ populace ČR 40+ práce přinesená domů 5,5 7,6 využití osobní/pro domácnost 5,1 6,4 práce z domova 5,4 4,5 programování 2,1 4,2 obdržení a posílání faxů 2,7 3,8 jiné 0,8 0, Internet Internet zaznamenává rychlý nárůst vybavenosti i uživatelů a stále více stoupá jeho význam při komunikaci lidí, včetně rozhlasových stanic a posluchačů. Možnost přístupu k internetu deklaruje podle posledních výsledků výzkumu Radio Projekt 66,5% populace ČR. Tento počet představuje potenciál uživatelů, reálných uživatelů je méně, cca 51,3 % z populace ČR 12+ ( kritériem je uvedení frekvence připojení k internetu alespoň 1 x do měsíce). Lidi s deklarovaným přístupem k internetu můžeme charakterizovat takto: převažují mezi nimi muži nad ženami, dominantní podíl mají lidé z nižších věkových kategoríí - cca 75 % tvoří lidé do 49 let, téměř 60% lidé do 39 let. Nejvyšší je podíl lidí se středoškolským vzděláním, vysoký je ale adekvátně věkovému rozložení i podíl se vzděláním základním, resp. studentů, žáků, učňů. Pokud budeme sledovat strukturu podle velikosti místa bydliště, pak téměř polovinu tvoří obyvatelé měst od 20 tis., čtvrtinu obyvatelé měst se 100 tis. a více obyvateli. 7

9 Struktura lidí s deklarovaným přístupem k internetu: základní sociodemografické charakteristiky Muž Žena let let let let let let let Základní Střední bez maturity Střední s maturitou Vysokoškolské Zaměstnanec Soukromý podnikatelbez Soukromý podnikatel se zaměstnanci Nezaměstnaný Důchodce (nepracující) V domácnosti / rodičovská dovolená Student / žák / učeň Jiné Neuvedeno do obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel a více obyvatel ,4 0,1 0 2,7 2 2,6 5 6,6 9, ,2 16,1 16,2 15,6 14,7 19,2 18,2 17,6 21,7 21,1 23,2 24,3 25,2 31,4 33, ,4 Internet a jeho využívání V současnosti je nejčastěji uváděna možnost připojení doma, nižší podíl má připojení v práci, přitom domácí připojení v čase zaznamenává výrazný nárůst. Za pozornost stojí i poměrně vysoký podíl možnosti připojení prostřednictvím mobilního telefonu. (Pokud porovnáme tyto údaje se situací v populaci České republiky 40+, je u staršího publika markantní vedle logicky podstatně nižšího podílu připojení ve škole zejména nižší podíl připojení přes mobil, nižší je také podíl připojení doma). Přístup k internetu - místo možného připojení Data: RADIO PROJEKT, 1. pol Jinde 26,3% V práci 23,6% Ve škole 12,8% Kdekoliv přes mobil 14,6% Doma 44,8% 8

10 Další informace o využívání internetu v populaci ČR nabízejí údaje z výzkumu Media Projekt, který probíhá paralelně s Radio Projektem a je zaměřen na tisková média. Internet slouží podle respondentů především pro hledání informací pro osobní využití, dále pro elektronickou komunikaci (jako elektronická pošta), hledání informací o zboží a službách a informací pro zaměstnání nebo studium. Graf znázorňuje, jak velký podíl z obecné populace jednotlivé možnosti využívá. Zároveň poskytuje možnost sledovat diference ve vztahu k uživatelům 40+. Tato část populace je mezi uživateli zastoupena méně, tomu odpovídají i nižší podíly u jednotlivých položek. Pořadí na prvních třech místech je obdobné jako v celku uživatelů, na čtvrté pozici je ale sledování zpravodajství. Pokud bereme v úvahu rozdíly v jednotlivých položkách, nejmarkantnější je nižší podíl chatování, stahování hudby nebo videí, hraní her a stahování her, případně i surfování bez konkrétního cíle. Využívání internetu: celá populace ČR, lidé s přístupem k internetu a lidé s přístupem k internetu 40+ (možnost vícenásobné odpovědi) Data: MEDIA PROJEKT, 1.pol hledání jiných informací pro své osobní využití 42,6 80,9 88,5 E - mail příjem a posílání pošty 42,2 80,5 87,7 hledání informací o zboží a službách 39 77,6 81 hledání informací pro své zaměstnání studium 36,5 65,7 75,7 sledování zpravodajství 34,9 69,3 72,5 surfování bez konkrétního cíle 29,3 49,3 60,9 přímé objednání / nákup zboží a služeb přes internet 25,8 50,9 53,5 diskuse / chat / fóra / ICQ 25,4 31,6 52,8 Populace ČR hledání a zadávání inzerátů na inzertních serverech stahování hudby / videa 20, ,2 51,8 populace s přístupem k internetu 40+ populace s přístupem k internetu 12+ stahování programů 19,2 26,2 39,8 hraní her online 18,5 19,4 38,4 stahování her 15,8 16,2 32, Podrobnější analýza ukazuje, jak se liší jednotlivé věkové kategorie populace. Je zřejmé, že mladší populace využívá ve vyšší míře než populace starší všechny možnosti internetu, internet plní jak zábavnou, tak praktickou úlohu. Uživatelé vyšších věkových kategorií, střední a starší generace, více než zábavné funkce využívají praktických aspektů, které internet poskytuje. 9

11 Využívání internetu: věkové skupiny, populace ČR 12+ E - mail příjem a posílání pošty hledání informací o zboží a službách přímé objednání / nákup zboží a služeb přes internet sledování zpravodajství hledání a zadávání inzerátů na inzertních serverech hledání informací pro své zaměstnání studium hledání jiných informací pro své osobní využití diskuse / chat / fóra / ICQ hraní her online stahování hudby / videa stahování her stahování programů surfování bez konkrétního cíle 1,9 0,6 2,1 1,7 4,9 4,4 0,6 0,8 2,1 3,4 0,4 1,8 0,4 1,4 0,1 1 0,1 1,9 0,1 1,3 5,5 6,5 6,8 9 5,8 5,5 Data: MEDIA PROJEKT, 1.pol ,5 8,6 8,2 9,3 10,6 9,2 10,7 12, ,6 17,7 17,2 17,7 17, ,1 22,2 24, ,1 27,5 25,7 25,9 28,5 28,5 28,4 28,3 30,8 30,9 33,1 36,1 35,2 35,4 34,7 34,3 33,8 37,4 41,7 40, ,1 42,5 41,6 42,9 45,4 44,3 43,4 44,9 50,1 52,2 55,7 53,9 53,5 52,8 55,9 63,3 59, ,9 62,6 62,5 67,4 65,5 79, let let let let let let let 78,7 81,7 10

12 Uživatelé internetu: publika vybraných rozhlasových stanic Uživatele internetu jsme pro potřeby následující analýzy definovali jako ty, kteří mají doma počítač, deklarují možnost přístupu k internetu, místem připojení je buď domov, nebo zaměstnání, nebo jiné místo, případně se připojují prostřednictvím mobilu a internet využívají alespoň několikrát měsíčně. Takových lidí je podle posledního měření výzkumu Radio Projekt v populaci 46,8%. Pro potřeby porovnání publik vybraných stanic jsme k charakteristikám uživatele internetu přidali pravidelný poslech příslušné stanice Cílová skupina: posluchači stanic, kteří jsou uživateli internetu alespoň několikrát měsíčně a vlastní počítač CELKEM 46,8 Evropa 2 70,9 Rádio Impuls 56 Frekvence 1 Rádio Blaník 43,8 45,2 Country Rádio 41,3 60,7 47,8 33,7 25,8 24,9 27,8 19,9 13,8 12,7 8,1 9, Nejvyšší zastoupení mají tito lidé v publiku Evropy 2. Nad průměrnou hodnotou populace je i publikum ČRo 3 Vltava, Rádia Impuls, o něco vyšší je i podíl publika ČRo 1 Radiožurnál. Pod průměrem je Rádio Blaník, Frekvence 1, Country Rádio,, ČRo 2 Praha a všechny uvedené regionální veřejnoprávní stanice. Z přehledu je patrné, že většina veřejnoprávních stanic s výjimkou ČRo 3 Vltava a ČRo 1 Radiožurnál nepatří k běžným uživatelům internetu. V rozhlasovém vysílání v současnosti internet figuruje jako velmi frekventovaný zdroj doplňujících informací, webové stránky stanic jsou nabízeny pro komunikaci s vysíláním, hlasování, stahování pořadů atp., včetně živého vysílání programu stanice. Pokud ale budeme brát v úvahu současnou realitu, pak v případě veřejnoprávního publika taková nabídka oslovuje až na uvedené výjimky jen malou část posluchačů. Internet zaznamenává výrazný nárůst uživatelů, v současnosti ale stále ještě výrazná většina posluchačů veřejnoprávních stanic možnost pravidelného přístupu k internetu nemá. Uvedení internetové adresy ve vysílání jako jediný možný kontakt nebo informační zdroj nelze za těchto podmínek považovat za adekvátní a dostatečný způsob komunikace s většinovým posluchačem. 11

13 Je třeba také rozlišovat mezi návštěvníky internetových stránek stanice a posluchači klasického vysílání tyto dvě skupiny se nemusí nutně překrývat. Zatím nevíme příliš mnoho o tom, zda návštěvníci internetu neposluchači - se časem stávají posluchači vysílání. Poslech rádia prostřednictvím internetu, alespoň podle posledních výsledků výzkumu, je u nás v současnosti stále ještě pouze okrajovým, v rozhlasovém vysílání hraje hlavní roli rozhlasový přijímač. Neuživatelé internetu: Část populace zatím stojí stranou internetu. Jsou mezi nimi i ti, kteří o něj ani nemají zájem ať již z důvodů chybějící vybavenosti, nebo chybějících znalostí, případně motivace tyto znalosti si osvojit. Z dostupných údajů z výzkumu MML - TGI vyplývá, že nejčastěji uvedeným důvodem, proč internet není částí populace využíván, je absence dovedností nezbytných pro práci s ním, finanční náročnost a to, že k internetu není přístup. Téměř pětina populace ČR uvedla, že internet nepotřebuje, neví k čemu by ho využívala. To do značné míry koresponduje s doposud vysokým podílem lidí bez přístupu k internetu. Signalizuje to také, že informovanost o internetu je v části populace nedostatečná a že pro část populace je internet finančně náročný (obdobné zdůvodnění je uvedeno v interpretaci jiného výzkumu, který k novým technologiím realizoval v 1.pol ČSÚ ). Neuživatelé internetu - Data: MML - TGI, 1. pol neumím s internetem pracovat 20,2 je to příliš drahá záležitost 19,5 nemám přístup k internetu 19 nevím k čemu/nepotřebuji ho 17,5 nemám na internet čas 15,5 populace ČR nevím jak se s Int. seznámit 7,6 nevěřím internetu 6,8 použ. jsem dříve/v souč. době ne 5,7 mám s internetem špatné zkušenosti 1, Uvedené informace o neuživatelích internetu můžeme doplnit další informací. Podmínkou pro využívání služeb internetu je možnost využívat počítač, resp. vybavenost počítačem. V tomto případě využíváme údaje o vybavenosti domácnosti. Následující graf spojuje obě informace vybavenost počítačem a využíváním internetu. Názorně je v něm zobrazeno, že vybavenost počítačem se zdaleka nepřekrývá s využíváním internetu. 12

14 Uživatelé internetu s počítačem v domácnosti a vybavenost domácnosti počítačem - srovnání jednotlivých publik CELKEM 46,8 59,6 Evropa 2 70,9 79,7 Rádio Impuls Rádio Blaník 43,8 59,8 Frekvence 1 45,2 59,1 Country Rádio 41,3 57,1 60, ,8 58,9 27,8 51,3 33,7 47,6 24,9 39,2 25,8 34,3 19,9 32,8 9, ,7 28,1 Počítač 8,1 13,8 27,1 26 Uživatel internetu vlastnící doma počítač Závěrem: Uvedené informace o vybraných rozhlasových stanicích doplňují charakteristiky dat o poslechovosti. V konkrétním případě byly využity pro porovnání údaje o vybavenosti předměty, které jsou důležité (mimo jiné) při vzájemné komunikaci stanic a jejich posluchačů. Snažili jsme se ukázat, jak se z tohoto aspektu některá auditoria vzájemně liší. Pokud diference nebereme v úvahu, může se stát, že naše oslovení zasahuje pouze část publika a ostatní míjí, ale i to, že prostředky vynaložené na budování vztahu stanice s posluchačem nejsou vždy adekvátní konečnému efektu. Přes výrazný nárůst vybavenosti mobilními telefony stále zůstává ve veřejnoprávním publiku nezanedbatelný podíl posluchačů, kteří mají pevnou linku a z nejrůznějších důvodů jí dávají při komunikaci se stanicí přednost. Zvyšuje se vybavenost domácností počítači, ale starší část populace, mezi kterou má veřejnoprávní vysílání většinu posluchačů, patří k těm hůře vybaveným. Stoupá počet internetových uživatelů, včetně nárůstu připojení doma, ale jejich doménou jsou lidé mladí a lidé střední generace. Ti jsou v publiku veřejnoprávních stanic ve srovnání se soukromými stanicemi zastoupeni v daleko menší míře. Vybavenost domácnosti počítačem spolu s praktickými znalostmi práce s počítačem, možností přístupu k internetu a zvládnutí základních dovedností práce s internetem je i podmínkou pro elektronickou komunikaci mezi posluchačem a stanicí. Jedná se jak o elektronickou poštu, tak o možnost reálně využívat informace na uvedených webových adresách. Týká se to i odkazů na nabídku webových stránek určité rozhlasové stanice, které zazní během vysílání. Svou roli v této souvislosti hraje také místo připojení k internetu ( dá se předpokládat, že ne všichni uživatelé internetu mohou v zaměstnání využívat internet bez jakýchkoliv omezení pro své osobní potřeby, důležitá je tedy možnost domácího připojení). 13

15 Vzhledem k rychlému rozvoji nových technologií může v povědomí lidí, kteří s posluchači na stanici komunikují, existovat představa, že tak jako oni, i jejich posluchači disponují běžně aktuální moderní technikou, v daném případě tedy například internetem. Dosavadní výzkumy ( a to nejen výše uváděné Radio Projekt a Media Projekt ) dokazují, že tomu tak ve veřejnoprávním sektoru České republiky není. Internetová komunikace je reálná pouze u menší poloviny posluchačů. Internet je spojen s budoucností rozhlasového vysílání a má neoddiskutovatelné místo v rozhlasovém vysílání současnosti. Je zcela namístě jeho možnosti využívat a rozšiřovat i zkvalitňovat nabídku internetových stránek, ale i u atp. Pro ty, kteří zatím tyto možnosti nemohou, nedovedou nebo i nechtějí využívat, by ale především veřejnoprávní vysílání mělo mít k dispozici pro vzájemnou komunikaci běžně čísla pevných telefonních linek, poštovní adresu s možností klasické pošty, odkaz na další možné zdroje informací v titulech časopisů, knih, atp.. I když je zřejmé, že tato klasická linie má stále menší okruh adresátů, právě veřejnoprávní vysílání by ji nemělo zcela odstavit na vedlejší kolej už proto, že takových posluchačů má doposud mezi svým publikem ve srovnání se soukromými stanicemi daleko víc. Několik (možných) doporučení ke komunikaci stanice s posluchači závěrem. Neměli byste automaticky předpokládat, že vaši posluchači mají v převaze k dispozici mobilní telefon ne všichni ho vlastní, pro většinu z nich je mobilní telefon soukromá záležitost, platí ho z vlastní kapsy a uvažují, komu zavolají, za jakých okolností, proč a jak dlouho to může trvat. Nezapomínejte na pevné linky stále existují posluchači, kteří jim dávají přednost a více jim vyhovují, případně jiným typem telefonu nedisponují. Nezapomínejte na klasickou poštu. Elektronická pošta je možná samozřejmostí pro Vás, ale ne pro všechny posluchače. Pokud je to reálné, mailová adresa by měla být uváděna jako alternativní k tradičnějšímu způsobu komunikace. Počítač doma nemá zatím každý, pokud v domácnosti je, pak ne všichni posluchači s ním umějí zacházet. Ještě méně z nich má možnost připojení k internetu a běžně ho využívá pro soukromé účely I ti, kteří mají internet na pracovišti, nemusejí mít neomezenou možnost připojení pro soukromé účely, ke kterým poslech rozhlasu patří. Doposud existují profese, kde přístup k internetu a počítač nejsou součástí vybavení pracoviště. Lidé, kteří přístup k internetu a možnost jej využívat nemají, by neměli jenom z tohoto důvodu přijít o možnost komunikovat se stanicí. Pokud posluchači nabízíte možnosti získat podrobnější informace o tématu, události, neodkazujte výhradně na webové stránky, ovou adresu zkuste pro ty ostatní najít ještě nějakou další variantu. 14

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut sociologických studií Češky a Češi v kyberprostoru Zpráva výzkumného týmu sociologie a psychologie v rámci projektu bezpečnostního výzkumu Problematika

Více

Internet v České republice 2014

Internet v České republice 2014 Internet v České republice 14 SVĚTOVÝ PROJEKT O INTERNETU ČESKÁ REPUBLIKA www.worldinternetproject.net UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra sociologie www.ff.cuni.cz Petr Lupač Alena

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 Vít Richter Zlata Houšková Marta Hejhálková, Národní knihovna ČR 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru

Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru Analýza výsledků dotazníkového šetření žáků základních a středních škol Mgr. Pavlína Šťastnová PhDr. Petra Drahoňovská

Více

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, Praha 10 DĚTI, MLÁDEŽ A VOLNÝ ČAS (Vybrané aspekty problému) Zpracoval: O. Jíra l997 1 I. ÚVOD Problematika volného času dětí a mládeže není v současné době komplexně

Více

www.attavena.cz, info@attavena.cz

www.attavena.cz, info@attavena.cz Obsah tohoto dokumentu je plně v kompetenci realizátora projektu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko Evropské unie a České republiky. ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou

Více

Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově

Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda Obsah 1. Úvod... 3 2. Metodika výzkumu... 4 2.1. Cíle a předmět výzkum... 4 2.2. Definování hypotéz... 5 3. Analýza stávajících

Více

ISBN 80-211- 0457-0 9 7 8 8 0 2 1 1 0 4 5 7 0

ISBN 80-211- 0457-0 9 7 8 8 0 2 1 1 0 4 5 7 0 ISBN 8-211- 457-9 78821 1457 ČESKÉ ŠKOLSTVÍ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ Stručné seznámení s vybranými ukazateli publikace OECD Education at a Glance 23 Praha 23 ISBN 8-211-457- OBSAH OBSAH STRUČNĚ O PUBLIKACI

Více

Migrační sklony lékařů a studentů medicíny

Migrační sklony lékařů a studentů medicíny Riziko odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí Program Moderní společnost a její proměny T5-5 Výzkum v roce 2006 svazek II. Migrační sklony lékařů a studentů medicíny Terénní šetření Jana Vavrečková

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2011

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2011 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2011 ZPRÁVA Z PRŮZKUMU Mgr. Zlata Houšková Mgr. Vladana Pillerová Praha 2013 Národní knihovna ČR 2 OBSAH 1 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ

Více

Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: +420 221 900 513. Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření projektu REFLEX v České republice

Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: +420 221 900 513. Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření projektu REFLEX v České republice Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: +420 221 900 513 Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření projektu REFLEX v České republice Září 2007 Obsah 1 Úvod do problematiky... 4 1.1 Účast na projektu REFLEX...

Více

VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově. Tomáš Svoboda

VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově. Tomáš Svoboda VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda Tato publikace je

Více

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009 Volba střední školy a spokojenost žáků se zdravotním postižením se studiem Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy Bc. Ing. Jana Trhlíková Praha 2009 Volba střední

Více

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR Závěrečná zpráva Dokument Závěrečná evaluační zpráva je výstupem z Procesní a dopadové evaluace

Více

Stav mediální gramotnosti v ČR. Výzkum úrovně mediální gramotnosti obyvatelstva nad 15 let

Stav mediální gramotnosti v ČR. Výzkum úrovně mediální gramotnosti obyvatelstva nad 15 let Výzkum úrovně mediální gramotnosti obyvatelstva nad let květen 0 Zadavatel výzkumu: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Realizátor výzkumu: Centrum pro mediální studia CEMES UK FSV Autorský kolektiv:

Více

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách. PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách. PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková Praha 2011 1 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 VÝCHODISKA ŠETŘENÍ... 3 3 CÍLE, METODY A TECHNIKY VÝZKUMU...

Více

Život ve stáří. Zpráva o výsledcích empirického šetření

Život ve stáří. Zpráva o výsledcích empirického šetření Život ve stáří 2003 Zpráva o výsledcích empirického šetření Zpracovala: PhDr. Věra Kuchařová, CSc. Spolupracovali: Prof. Dr. Ladislav Rabušic, CSc., Mgr. Lucie Ehrenbergerová OBSAH Úvod 2 Základní charakteristiky

Více

Analýza institucionálních faktorů ovlivňujících ekonomické chování a motivaci OZP

Analýza institucionálních faktorů ovlivňujících ekonomické chování a motivaci OZP Tato analýza byla zpracována v rámci systémového projektu MPSV ČR zaměřeného na zvýšení efektivnosti nástrojů podpory zaměstnávání OZP a je součástí souboru výstupů, které budou základem pro další budoucí

Více

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU Hana Říhová, Marta Salavová DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU co přináší DV Monitor Hana Říhová, Marta Salavová DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU co přináší DV Monitor Publikace vznikla v rámci Operačního programu

Více

Seminární projekt z předmětu STRATEGICKÝ MARKETING. Vodafone Czech Republic a.s. / Vodafone

Seminární projekt z předmětu STRATEGICKÝ MARKETING. Vodafone Czech Republic a.s. / Vodafone ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Seminární projekt z předmětu STRATEGICKÝ MARKETING Vodafone Czech Republic a.s. / Vodafone A k a d e m i c k ý r o k : 2 0 0 6 / 2 0 0 7 T e r mí n c v i č e n í : Ú

Více

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková Studijní a pracovní záměry absolventů středních škol se zdravotním postižením Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy Bc. Ing. Jana Trhlíková Praha 2010 OBSAH

Více

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol komparační analýza. Bc. Martin Úlovec

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol komparační analýza. Bc. Martin Úlovec Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol komparační analýza Bc. Martin Úlovec Praha 2014 Obsah 1. UPLATNITELNOST ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE... 3 2. OBSAH A CÍLE VÝZKUMU, METODIKA ŠETŘENÍ...

Více

Deskripce a analýza možností zajišťování praktického vyučování a další spolupráce ekonomických a technických středních škol a firem v Ústeckém kraji

Deskripce a analýza možností zajišťování praktického vyučování a další spolupráce ekonomických a technických středních škol a firem v Ústeckém kraji Deskripce a analýza možností zajišťování praktického vyučování a další spolupráce ekonomických a technických středních škol a firem v Ústeckém kraji závěrečná zpráva k projektu Fakulta sociálně ekonomická

Více

Mezinárodní šetření ICILS 2013

Mezinárodní šetření ICILS 2013 Mezinárodní šetření ICILS 2013 Národní zpráva Počítačová a informační gramotnost českých žáků Národní zpráva šetření ICILS 2013 Počítačová a informační gramotnost českých žáků Josef Basl Simona Boudová

Více

Přechod ze vzdělávání na trh práce a první práce

Přechod ze vzdělávání na trh práce a první práce Reflex 2010: zpráva druhá Přechod ze vzdělávání na trh práce a první práce Martin Zelenka a Radim Ryška Praha, 2011 Z obsahu Úvod Shrnutí Krátce k etapě přechodu na trh práce Studium jako základ pro budoucnost

Více

Situační analýza analytická studie o využívání informačních a komunikačních technologií malými firmami v kraji Vysočina pro potřeby projektu MAFIDIS+

Situační analýza analytická studie o využívání informačních a komunikačních technologií malými firmami v kraji Vysočina pro potřeby projektu MAFIDIS+ Situační analýza analytická studie o využívání informačních a komunikačních technologií malými firmami v kraji Vysočina pro potřeby projektu MAFIDIS+ Projekt MAFIDIS+ je realizován Agenturou pro evropské

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 10

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 10 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 10 na základě průzkumu

Více

Jeden svět na školách Zpráva o dotazníkovém šetření na středních školách z roku 2014 včetně porovnání s rokem 2012 a 2009

Jeden svět na školách Zpráva o dotazníkovém šetření na středních školách z roku 2014 včetně porovnání s rokem 2012 a 2009 Jeden svět na školách Zpráva o dotazníkovém šetření na středních školách z roku 01 včetně porovnání s rokem 01 a 00 Úvod Společnost Člověk v tísni, o. p. s. zopakovala na přelomu dubna a května 01 dotazníkové

Více

JAK ČTOU ČESKÉ DĚTI?

JAK ČTOU ČESKÉ DĚTI? JAK ČTOU ČESKÉ DĚTI? ANALÝZA VÝSLEDKŮ SOCIOLOGICKÉHO VÝZKUMU Ivan Gabal Lenka Václavíková Helšusová ---------------------------------- Gabal, Analysis & Consulting Na baště sv. Jiří 9, Praha 6 tel. (+420)

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 1 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 ZPRÁVA Z PRŮZKUMU PhDr. Vít Richter, Mgr. Zlata Houšková, Bc. Marta Hejhálková

Více