Telefon, počítač, internet a rozhlasové publikum:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Telefon, počítač, internet a rozhlasové publikum:"

Transkript

1 Telefon, počítač, internet a rozhlasové publikum: Vybrané údaje a informace z výzkumů: Radio Projekt, realizace pro SKMO Median a STEM/MARK, 1.pol Media Projekt, realizace pro SKMO Median a GfK Praha, 1.pol MML TGI, Median, 1.pol Český statistický úřad, 1.pol Interní materiál pro potřeby ČRo Výzkum a analytika, ČRo září - říjen

2 Telefon, počítač, internet a rozhlasové publikum: Vybrané údaje a informace z výzkumů: Radio Projekt, realizace pro SKMO Median a STEM/MARK, 1.pol Media Projekt, realizace pro SKMO Median a GfK Praha, 1.pol MML TGI, Median, 1.pol Český statistický úřad, 1.pol Interní materiál: výzkum a analytika, ČRo Září - říjen 2007 K rozhlasovému vysílání patří komunikace s posluchači. Prostřednictvím pošty a telefonu mají posluchači možnost dávat najevo své názory na vysílání a do určité míry tak ovlivnit jeho podobu nebo obsah, podílet se na některých typech pořadů ať již přímo telefonicky, tak svými dopisy, atp. Vedení stanic touto cestou získává zpětnou vazbu, reakce a ohlasy na vysílání, které může využít při své práci. Tyto formy můžeme označit za klasické, i když telefonické spojení již není striktně svázáno s pevnou linkou a stává se doslova mobilní posluchač může volat nebo být zastižen po telefonu v podstatě bez ohledu na čas a místo. V současnosti se přidává pošta elektronická, která je těsně propojena s internetem. Ten získává stále ve větší míře na důležitosti. Poskytuje daleko více možností než elektronickou poštu, stává se další úrovní nabídky rozhlasových stanic a nabízí možnost přijímat jejich vysílání včetně stahování pořadů atp.. Do rozhlasového světa tak vstupují nové skutečnosti, které ovlivňují vazbu posluchač stanice, stanice posluchač a zároveň podobu i náplň oboustranné komunikace. Radio Projekt přináší vedle údajů o poslechovosti rozhlasových stanic také informace o vybavenosti domácnosti a osobní vybavenosti respondenta vybranými předměty. V daném případě jsme cíleně využili údaje o předmětech, které hrají roli v komunikaci stanice s posluchači, a to jak přímo, tak nepřímo. Pro analýzu jsme vybrali pevnou telefonní linku, mobilní telefon a počítač v kombinaci s využíváním internetu. Údaje Radio Projektu jsme doplnili vybranými informacemi z výzkumu Media Projekt, výzkumu TGI MML ( v obou případech za shodné časové období, 1.pol. 2007) a údaji publikovanými ČSÚ. Vedle základní charakteristiky na úrovni populace České republiky uvádíme i charakteristiky publik vybraných rozhlasových stanic. Do přehledu jsme zařadili stanice celoplošné soukromé i veřejnoprávní a vybrané regionální veřejnoprávní, které jsme doplnili o Rádio Blaník a Country Rádio (analýza se uskutečnila pouze na publiku těch veřejnoprávních stanic, které analýzu umožňovaly na základě hodnot denního dosahu). Pevná linka V 1.pololetí 2007 bylo podle výzkumu Radio Projekt vybaveno pevnou telefonní linkou 40,6% domácností České republiky. Vybavenost zaznamenává klesající tendenci především vlivem expanze mobilních telefonů. V daném kontextu nás zajímá pevná telefonní linka jako jeden z možných prostředků komunikace posluchačů rozhlasu a rozhlasové stanice. Telefon přitom slouží jako způsob kontaktu s posluchačem přímo ve vysílání i jako jedna z možností reakce na odvysílané pořady, atp. 1

3 Pevná telefonní linka - srovnání vybraných stanic CELKEM 40,6 Country Rádio 49,1 Frekvence 1 Rádio Blaník 41,1 40,6 nejvyšší Rádio Impuls 39,9 nejnižší podíly Evropa 2 35,8 70, , ,8 49,3 49,2 43,2 37,7 39, Z porovnání údajů o uvedených stanicích vyplývá, že vybavenost pevnou telefonní linkou se liší, nižší než průměr v populaci ČR je u stanic soukromých, Evropy 2 a Rádia Impuls, vyšší než průměr u Frekvence 1 a zejména Country Rádia, z veřejnoprávních je nejvyšší u, podstatně vyšší než průměrnou hodnotu vykazují ČRo 3 - Vltava, ČRo 2 Praha, ČRo Plzeň, výše než průměr jsou i další uvedené stanice ČRo s výjimkou a ČRo Ostrava. S většinou publika veřejnoprávních stanic tedy je komunikace prostřednictvím pevných linek stále reálná. Mobilní telefon: Soukromý mobilní telefon se stává běžným osobním vybavením, podíl vybavenosti v populaci České republiky 12+ stále stoupá, podle posledního měření výzkumu Radio Projekt jím disponuje 82,0 % populace ČR 12+. Nejvyšší vybavenost je u posluchačů Evropy 2, následují v pořadí podle velikosti podílu vybavenosti Rádio Impuls, Rádio Blaník, Country Rádio, vyšší podíl než v populaci je ještě u posluchačů Rádia Sever a jen o málo vyšší než průměr u posluchačů Frekvence 1. Ostatní stanice, resp. všechny ostatní uvedené veřejnoprávní stanice mají podíl vybavenosti nižší, nejnižší hodnoty jsou u, a. 2

4 Soukromý mobil - srovnání vybraných stanic CELKEM 82 Evropa 2 94,3 Rádio Impuls Rádio Blaník Country Rádio 87,3 86,5 88,9 Frekvence 1 82,1 83,2 77,9 77, ,2 66,3 64,8 64, ,5 48, Pokud vezmeme v úvahu vybavenost bez ohledu na to, zda je to osobní nebo firemní vlastnictví, obrázek zůstává obdobný. Mezi nejvybavenější publika patří posluchači Evropy 2, Rádia Impuls,Country Rádia a Rádia Blaník, nad průměrem populace je i podíl vybavenosti u Frekvence 1 a na obdobných hodnotách jako průměr vybavenost ČRo Vltava. Nejnižší ve shodě s předchozími údaji je vybavenost u, nízká u, případně u ČRo Ostrava. Pod průměrem populace je i publikum ČRo 2 Praha, nižší než průměr je ale i u publika ČRo 1 - Radiožurnál. 3

5 Vybavenost posluchačů mobilním telefonem - soukromým nebo služebním CELKEM 84,4 Evropa 2 Rádio Impuls Country Rádio Rádio Blaník 97,1 93,6 90,7 89,5 Frekvence 1 85,6 84,3 83,8 79, ,8 68,6 67,6 66,9 65,9 64,3 49, I když vybavenost mobilním telefonem v současnosti již převyšuje vybavenost pevnou telefonní linkou, zaznamenala výrazný nárůst a je obecně velmi vysoká, je pro ni zatím charakteristické, že vyšší je u mladší populace a nižší u populace nejstarší. Tato skutečnost se do určité míry promítá i do vybavenosti uvedených stanic: Evropa 2 je stanicí s těžištěm posluchačů do 30 let, Rádio Impuls zasahuje střední ekonomicky aktivní populaci, naproti tomu u většiny publik veřejnoprávních stanic je věkový průměr vysoký a výrazná část posluchačů je ekonomicky neaktivní důchodci, lidé s nižšími příjmy, často s problémy, které jim ve využívání mobilních telefonů mohou bránit (finanční, zdravotní, stereotypy chování ). Komunikace s posluchači prostřednictvím mobilních telefonů je vzhledem k těmto skutečnostem reálná u většiny rozhlasového publika, neplatí ale, že všechny stanice jsou na tom stejně. Zatímco soukromé stanice mohou řadu kontaktních aktivit ( pořady s účastí posluchačů, hlasování, atp.) stavět na mobilním telefonickém spojení jako samozřejmosti, u veřejnoprávních stanic to tak není. Programoví i marketingoví pracovníci na jednotlivých stanicích by měli tuto skutečnost akceptovat. Konkrétně - pokud nabízejí pro komunikaci telefonické spojení, měla by to být nejspíš kombinace obou možností, pevné a mobilní, ne výlučně jen jedna z nich ( resp. pouze mobil). Z následujícího grafu je možné získat názornou informaci o tom, jak jsou u sledovaných stanic vysoké podíly vybavenosti mobilním telefonem a pevnou linkou u porovnávaných veřejnoprávních stanic. 4

6 Podíl vybavenosti posluchačů pevnou linkou a mobilním telefonem 90 83,3 80 Soukromý nebo služební mobil Pevná telefonní linka 70 70, ,9 64, , , ,8 43,2 79,5 68, ,2 49,8 49,3 84,3 62, ,8 66,9 69, index afinity Vybavenost publik vybraných stanic: mobilní telefon a pevná linka, index afinity podíl cílové skupiny v čtenářské/posluchačské obci dělený podílem téže cílové skupiny v populaci * ,6 160 Pevná linka Soukr.nebo služeb. mobil 154,9 155,3 155, ,6 88,3 98,9 92, ,7 110,5 98,4 105,6 100,1 101, ,5 93, ,3 121,4 122,8 123, ,2 78,9 82,4 99, ,8 75,9 58, Evropa 2 Rádio Impuls Rádio Blaník Frekvence 1 Country Rádio 5

7 Počítač Počítače se podobně jako mobilní telefony staly v obecném povědomí běžnou součástí domácnosti. Skutečnost je ale zřejmě stále ještě poněkud jiná. V současné době je podíl vybavenosti populace ČR ve věku 12+ podle výsledků Radio Projektu 59,6 %. Z přehledu vyplývá, že mezi porovnávanými stanicemi existují výrazné rozdíly. Vysoký podíl vykazuje publikum Evropy 2, v daném případě v korespondenci s již uvedenou věkovou strukturou, vysoký je podíl vybavenosti u publika Rádia Impuls, vyšší než průměrná hodnota je podíl ČRo 3 Vltava. Těsně pod hodnotami podílu v populaci je vybavenost publika ČRo 1 Radiožurnál, všechny další uvedené stanice veřejnoprávního sektoru naproti tomu vykazují hodnoty výrazně nižší než průměr. Nejnižší je vybavenost v publiku, a. Svou roli sehrává věková struktura těchto publik s těžištěm v populaci od cca let výše, s vysokým věkovým průměrem posluchačů. Vybavenost počítačem - srovnání vybraných stanic CELKEM Evropa 2 59,6 nejvyšší 79,7 Rádio Impuls 71 Rádio Blaník Frekvence 1 Country Rádio 57,1 59,8 59, ,9 51,3 47,6 39,2 32,8 34, ,1 27, Výzkum MML TGI ( realizace: Median) ve výsledcích za 1.pol nabízí údaje o způsobu využívání počítačů v populaci ČR Téměř 40% ( 39,5%) populace ČR 12+ uvádí, že s počítačem neumí pracovat vůbec ( přitom v populaci ČR 40+ takto odpovědělo 59, 3 %, tedy výrazně více). Nejčastěji uváděným využitím je psaní textů, v těsném odstupu následuje internet, dále elektronická komunikace resp. pošta atp., hraní her zábava, fotografie. Nejméně se objevuje programování, málo zastoupené je využití pro domácnost, pro práci doma, resp. práci v domácím prostředí pro potřeby zaměstnavatele. Jak uvádíme dále i v souvislosti s internetem, liší se v tomto případě četnost uvedených forem v poměrně výrazné závislosti na věku. 6

8 Využívání počítače : MML-TGI, 1.pol psaní textů 16,6 27,9 Internet 17,6 27,6 elektronická komunikace 15,2 24,7 zábava/hraní her 11,2 23,9 fotografie 9,5 19,7 poslech hudby 6,7 16,3 muzika/tvoření CD 5,5 14,9 výpočty 8,8 14,1 ostatní koníčky vypalování CD/DVD výuka (např. jazyků/do školy apod.) 4,3 4,5 5,8 10, ,7 populace ČR 12+ populace ČR 40+ práce přinesená domů 5,5 7,6 využití osobní/pro domácnost 5,1 6,4 práce z domova 5,4 4,5 programování 2,1 4,2 obdržení a posílání faxů 2,7 3,8 jiné 0,8 0, Internet Internet zaznamenává rychlý nárůst vybavenosti i uživatelů a stále více stoupá jeho význam při komunikaci lidí, včetně rozhlasových stanic a posluchačů. Možnost přístupu k internetu deklaruje podle posledních výsledků výzkumu Radio Projekt 66,5% populace ČR. Tento počet představuje potenciál uživatelů, reálných uživatelů je méně, cca 51,3 % z populace ČR 12+ ( kritériem je uvedení frekvence připojení k internetu alespoň 1 x do měsíce). Lidi s deklarovaným přístupem k internetu můžeme charakterizovat takto: převažují mezi nimi muži nad ženami, dominantní podíl mají lidé z nižších věkových kategoríí - cca 75 % tvoří lidé do 49 let, téměř 60% lidé do 39 let. Nejvyšší je podíl lidí se středoškolským vzděláním, vysoký je ale adekvátně věkovému rozložení i podíl se vzděláním základním, resp. studentů, žáků, učňů. Pokud budeme sledovat strukturu podle velikosti místa bydliště, pak téměř polovinu tvoří obyvatelé měst od 20 tis., čtvrtinu obyvatelé měst se 100 tis. a více obyvateli. 7

9 Struktura lidí s deklarovaným přístupem k internetu: základní sociodemografické charakteristiky Muž Žena let let let let let let let Základní Střední bez maturity Střední s maturitou Vysokoškolské Zaměstnanec Soukromý podnikatelbez Soukromý podnikatel se zaměstnanci Nezaměstnaný Důchodce (nepracující) V domácnosti / rodičovská dovolená Student / žák / učeň Jiné Neuvedeno do obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel a více obyvatel ,4 0,1 0 2,7 2 2,6 5 6,6 9, ,2 16,1 16,2 15,6 14,7 19,2 18,2 17,6 21,7 21,1 23,2 24,3 25,2 31,4 33, ,4 Internet a jeho využívání V současnosti je nejčastěji uváděna možnost připojení doma, nižší podíl má připojení v práci, přitom domácí připojení v čase zaznamenává výrazný nárůst. Za pozornost stojí i poměrně vysoký podíl možnosti připojení prostřednictvím mobilního telefonu. (Pokud porovnáme tyto údaje se situací v populaci České republiky 40+, je u staršího publika markantní vedle logicky podstatně nižšího podílu připojení ve škole zejména nižší podíl připojení přes mobil, nižší je také podíl připojení doma). Přístup k internetu - místo možného připojení Data: RADIO PROJEKT, 1. pol Jinde 26,3% V práci 23,6% Ve škole 12,8% Kdekoliv přes mobil 14,6% Doma 44,8% 8

10 Další informace o využívání internetu v populaci ČR nabízejí údaje z výzkumu Media Projekt, který probíhá paralelně s Radio Projektem a je zaměřen na tisková média. Internet slouží podle respondentů především pro hledání informací pro osobní využití, dále pro elektronickou komunikaci (jako elektronická pošta), hledání informací o zboží a službách a informací pro zaměstnání nebo studium. Graf znázorňuje, jak velký podíl z obecné populace jednotlivé možnosti využívá. Zároveň poskytuje možnost sledovat diference ve vztahu k uživatelům 40+. Tato část populace je mezi uživateli zastoupena méně, tomu odpovídají i nižší podíly u jednotlivých položek. Pořadí na prvních třech místech je obdobné jako v celku uživatelů, na čtvrté pozici je ale sledování zpravodajství. Pokud bereme v úvahu rozdíly v jednotlivých položkách, nejmarkantnější je nižší podíl chatování, stahování hudby nebo videí, hraní her a stahování her, případně i surfování bez konkrétního cíle. Využívání internetu: celá populace ČR, lidé s přístupem k internetu a lidé s přístupem k internetu 40+ (možnost vícenásobné odpovědi) Data: MEDIA PROJEKT, 1.pol hledání jiných informací pro své osobní využití 42,6 80,9 88,5 E - mail příjem a posílání pošty 42,2 80,5 87,7 hledání informací o zboží a službách 39 77,6 81 hledání informací pro své zaměstnání studium 36,5 65,7 75,7 sledování zpravodajství 34,9 69,3 72,5 surfování bez konkrétního cíle 29,3 49,3 60,9 přímé objednání / nákup zboží a služeb přes internet 25,8 50,9 53,5 diskuse / chat / fóra / ICQ 25,4 31,6 52,8 Populace ČR hledání a zadávání inzerátů na inzertních serverech stahování hudby / videa 20, ,2 51,8 populace s přístupem k internetu 40+ populace s přístupem k internetu 12+ stahování programů 19,2 26,2 39,8 hraní her online 18,5 19,4 38,4 stahování her 15,8 16,2 32, Podrobnější analýza ukazuje, jak se liší jednotlivé věkové kategorie populace. Je zřejmé, že mladší populace využívá ve vyšší míře než populace starší všechny možnosti internetu, internet plní jak zábavnou, tak praktickou úlohu. Uživatelé vyšších věkových kategorií, střední a starší generace, více než zábavné funkce využívají praktických aspektů, které internet poskytuje. 9

11 Využívání internetu: věkové skupiny, populace ČR 12+ E - mail příjem a posílání pošty hledání informací o zboží a službách přímé objednání / nákup zboží a služeb přes internet sledování zpravodajství hledání a zadávání inzerátů na inzertních serverech hledání informací pro své zaměstnání studium hledání jiných informací pro své osobní využití diskuse / chat / fóra / ICQ hraní her online stahování hudby / videa stahování her stahování programů surfování bez konkrétního cíle 1,9 0,6 2,1 1,7 4,9 4,4 0,6 0,8 2,1 3,4 0,4 1,8 0,4 1,4 0,1 1 0,1 1,9 0,1 1,3 5,5 6,5 6,8 9 5,8 5,5 Data: MEDIA PROJEKT, 1.pol ,5 8,6 8,2 9,3 10,6 9,2 10,7 12, ,6 17,7 17,2 17,7 17, ,1 22,2 24, ,1 27,5 25,7 25,9 28,5 28,5 28,4 28,3 30,8 30,9 33,1 36,1 35,2 35,4 34,7 34,3 33,8 37,4 41,7 40, ,1 42,5 41,6 42,9 45,4 44,3 43,4 44,9 50,1 52,2 55,7 53,9 53,5 52,8 55,9 63,3 59, ,9 62,6 62,5 67,4 65,5 79, let let let let let let let 78,7 81,7 10

12 Uživatelé internetu: publika vybraných rozhlasových stanic Uživatele internetu jsme pro potřeby následující analýzy definovali jako ty, kteří mají doma počítač, deklarují možnost přístupu k internetu, místem připojení je buď domov, nebo zaměstnání, nebo jiné místo, případně se připojují prostřednictvím mobilu a internet využívají alespoň několikrát měsíčně. Takových lidí je podle posledního měření výzkumu Radio Projekt v populaci 46,8%. Pro potřeby porovnání publik vybraných stanic jsme k charakteristikám uživatele internetu přidali pravidelný poslech příslušné stanice Cílová skupina: posluchači stanic, kteří jsou uživateli internetu alespoň několikrát měsíčně a vlastní počítač CELKEM 46,8 Evropa 2 70,9 Rádio Impuls 56 Frekvence 1 Rádio Blaník 43,8 45,2 Country Rádio 41,3 60,7 47,8 33,7 25,8 24,9 27,8 19,9 13,8 12,7 8,1 9, Nejvyšší zastoupení mají tito lidé v publiku Evropy 2. Nad průměrnou hodnotou populace je i publikum ČRo 3 Vltava, Rádia Impuls, o něco vyšší je i podíl publika ČRo 1 Radiožurnál. Pod průměrem je Rádio Blaník, Frekvence 1, Country Rádio,, ČRo 2 Praha a všechny uvedené regionální veřejnoprávní stanice. Z přehledu je patrné, že většina veřejnoprávních stanic s výjimkou ČRo 3 Vltava a ČRo 1 Radiožurnál nepatří k běžným uživatelům internetu. V rozhlasovém vysílání v současnosti internet figuruje jako velmi frekventovaný zdroj doplňujících informací, webové stránky stanic jsou nabízeny pro komunikaci s vysíláním, hlasování, stahování pořadů atp., včetně živého vysílání programu stanice. Pokud ale budeme brát v úvahu současnou realitu, pak v případě veřejnoprávního publika taková nabídka oslovuje až na uvedené výjimky jen malou část posluchačů. Internet zaznamenává výrazný nárůst uživatelů, v současnosti ale stále ještě výrazná většina posluchačů veřejnoprávních stanic možnost pravidelného přístupu k internetu nemá. Uvedení internetové adresy ve vysílání jako jediný možný kontakt nebo informační zdroj nelze za těchto podmínek považovat za adekvátní a dostatečný způsob komunikace s většinovým posluchačem. 11

13 Je třeba také rozlišovat mezi návštěvníky internetových stránek stanice a posluchači klasického vysílání tyto dvě skupiny se nemusí nutně překrývat. Zatím nevíme příliš mnoho o tom, zda návštěvníci internetu neposluchači - se časem stávají posluchači vysílání. Poslech rádia prostřednictvím internetu, alespoň podle posledních výsledků výzkumu, je u nás v současnosti stále ještě pouze okrajovým, v rozhlasovém vysílání hraje hlavní roli rozhlasový přijímač. Neuživatelé internetu: Část populace zatím stojí stranou internetu. Jsou mezi nimi i ti, kteří o něj ani nemají zájem ať již z důvodů chybějící vybavenosti, nebo chybějících znalostí, případně motivace tyto znalosti si osvojit. Z dostupných údajů z výzkumu MML - TGI vyplývá, že nejčastěji uvedeným důvodem, proč internet není částí populace využíván, je absence dovedností nezbytných pro práci s ním, finanční náročnost a to, že k internetu není přístup. Téměř pětina populace ČR uvedla, že internet nepotřebuje, neví k čemu by ho využívala. To do značné míry koresponduje s doposud vysokým podílem lidí bez přístupu k internetu. Signalizuje to také, že informovanost o internetu je v části populace nedostatečná a že pro část populace je internet finančně náročný (obdobné zdůvodnění je uvedeno v interpretaci jiného výzkumu, který k novým technologiím realizoval v 1.pol ČSÚ ). Neuživatelé internetu - Data: MML - TGI, 1. pol neumím s internetem pracovat 20,2 je to příliš drahá záležitost 19,5 nemám přístup k internetu 19 nevím k čemu/nepotřebuji ho 17,5 nemám na internet čas 15,5 populace ČR nevím jak se s Int. seznámit 7,6 nevěřím internetu 6,8 použ. jsem dříve/v souč. době ne 5,7 mám s internetem špatné zkušenosti 1, Uvedené informace o neuživatelích internetu můžeme doplnit další informací. Podmínkou pro využívání služeb internetu je možnost využívat počítač, resp. vybavenost počítačem. V tomto případě využíváme údaje o vybavenosti domácnosti. Následující graf spojuje obě informace vybavenost počítačem a využíváním internetu. Názorně je v něm zobrazeno, že vybavenost počítačem se zdaleka nepřekrývá s využíváním internetu. 12

14 Uživatelé internetu s počítačem v domácnosti a vybavenost domácnosti počítačem - srovnání jednotlivých publik CELKEM 46,8 59,6 Evropa 2 70,9 79,7 Rádio Impuls Rádio Blaník 43,8 59,8 Frekvence 1 45,2 59,1 Country Rádio 41,3 57,1 60, ,8 58,9 27,8 51,3 33,7 47,6 24,9 39,2 25,8 34,3 19,9 32,8 9, ,7 28,1 Počítač 8,1 13,8 27,1 26 Uživatel internetu vlastnící doma počítač Závěrem: Uvedené informace o vybraných rozhlasových stanicích doplňují charakteristiky dat o poslechovosti. V konkrétním případě byly využity pro porovnání údaje o vybavenosti předměty, které jsou důležité (mimo jiné) při vzájemné komunikaci stanic a jejich posluchačů. Snažili jsme se ukázat, jak se z tohoto aspektu některá auditoria vzájemně liší. Pokud diference nebereme v úvahu, může se stát, že naše oslovení zasahuje pouze část publika a ostatní míjí, ale i to, že prostředky vynaložené na budování vztahu stanice s posluchačem nejsou vždy adekvátní konečnému efektu. Přes výrazný nárůst vybavenosti mobilními telefony stále zůstává ve veřejnoprávním publiku nezanedbatelný podíl posluchačů, kteří mají pevnou linku a z nejrůznějších důvodů jí dávají při komunikaci se stanicí přednost. Zvyšuje se vybavenost domácností počítači, ale starší část populace, mezi kterou má veřejnoprávní vysílání většinu posluchačů, patří k těm hůře vybaveným. Stoupá počet internetových uživatelů, včetně nárůstu připojení doma, ale jejich doménou jsou lidé mladí a lidé střední generace. Ti jsou v publiku veřejnoprávních stanic ve srovnání se soukromými stanicemi zastoupeni v daleko menší míře. Vybavenost domácnosti počítačem spolu s praktickými znalostmi práce s počítačem, možností přístupu k internetu a zvládnutí základních dovedností práce s internetem je i podmínkou pro elektronickou komunikaci mezi posluchačem a stanicí. Jedná se jak o elektronickou poštu, tak o možnost reálně využívat informace na uvedených webových adresách. Týká se to i odkazů na nabídku webových stránek určité rozhlasové stanice, které zazní během vysílání. Svou roli v této souvislosti hraje také místo připojení k internetu ( dá se předpokládat, že ne všichni uživatelé internetu mohou v zaměstnání využívat internet bez jakýchkoliv omezení pro své osobní potřeby, důležitá je tedy možnost domácího připojení). 13

15 Vzhledem k rychlému rozvoji nových technologií může v povědomí lidí, kteří s posluchači na stanici komunikují, existovat představa, že tak jako oni, i jejich posluchači disponují běžně aktuální moderní technikou, v daném případě tedy například internetem. Dosavadní výzkumy ( a to nejen výše uváděné Radio Projekt a Media Projekt ) dokazují, že tomu tak ve veřejnoprávním sektoru České republiky není. Internetová komunikace je reálná pouze u menší poloviny posluchačů. Internet je spojen s budoucností rozhlasového vysílání a má neoddiskutovatelné místo v rozhlasovém vysílání současnosti. Je zcela namístě jeho možnosti využívat a rozšiřovat i zkvalitňovat nabídku internetových stránek, ale i u atp. Pro ty, kteří zatím tyto možnosti nemohou, nedovedou nebo i nechtějí využívat, by ale především veřejnoprávní vysílání mělo mít k dispozici pro vzájemnou komunikaci běžně čísla pevných telefonních linek, poštovní adresu s možností klasické pošty, odkaz na další možné zdroje informací v titulech časopisů, knih, atp.. I když je zřejmé, že tato klasická linie má stále menší okruh adresátů, právě veřejnoprávní vysílání by ji nemělo zcela odstavit na vedlejší kolej už proto, že takových posluchačů má doposud mezi svým publikem ve srovnání se soukromými stanicemi daleko víc. Několik (možných) doporučení ke komunikaci stanice s posluchači závěrem. Neměli byste automaticky předpokládat, že vaši posluchači mají v převaze k dispozici mobilní telefon ne všichni ho vlastní, pro většinu z nich je mobilní telefon soukromá záležitost, platí ho z vlastní kapsy a uvažují, komu zavolají, za jakých okolností, proč a jak dlouho to může trvat. Nezapomínejte na pevné linky stále existují posluchači, kteří jim dávají přednost a více jim vyhovují, případně jiným typem telefonu nedisponují. Nezapomínejte na klasickou poštu. Elektronická pošta je možná samozřejmostí pro Vás, ale ne pro všechny posluchače. Pokud je to reálné, mailová adresa by měla být uváděna jako alternativní k tradičnějšímu způsobu komunikace. Počítač doma nemá zatím každý, pokud v domácnosti je, pak ne všichni posluchači s ním umějí zacházet. Ještě méně z nich má možnost připojení k internetu a běžně ho využívá pro soukromé účely I ti, kteří mají internet na pracovišti, nemusejí mít neomezenou možnost připojení pro soukromé účely, ke kterým poslech rozhlasu patří. Doposud existují profese, kde přístup k internetu a počítač nejsou součástí vybavení pracoviště. Lidé, kteří přístup k internetu a možnost jej využívat nemají, by neměli jenom z tohoto důvodu přijít o možnost komunikovat se stanicí. Pokud posluchači nabízíte možnosti získat podrobnější informace o tématu, události, neodkazujte výhradně na webové stránky, ovou adresu zkuste pro ty ostatní najít ještě nějakou další variantu. 14

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

VÝZKUM POSLECHOVOSTI ROZHLASOVÝCH STANIC (Výsledky IV/2008 + I/2009)

VÝZKUM POSLECHOVOSTI ROZHLASOVÝCH STANIC (Výsledky IV/2008 + I/2009) Radio projekt Prezentace výsledku RP - 7. května 2009 VÝZKUM POSLECHOVOSTI ROZHLASOVÝCH STANIC (Výsledky IV/2008 + I/2009) STEM/MARK a MEDIAN Obsah prezentace Parametry výzkumu, metodologie Souhrnné ukazatele

Více

Projekt ihned.cz profil uživatelů

Projekt ihned.cz profil uživatelů Projekt profil uživatelů výzkum realizovala společnost STEM/MARK září říjen 21 ÚVOD Společnost Economia OnLine realizovala v průběhu října 21 výzkum, jehož cílem bylo zjistit sociodemografický profil návštěvníků

Více

INTERNET V KOMPLEXNÍM MĚŘENÍ KONZUMACE MÉDIÍ 23. ŘÍJNA 2014

INTERNET V KOMPLEXNÍM MĚŘENÍ KONZUMACE MÉDIÍ 23. ŘÍJNA 2014 INTERNET V KOMPLEXNÍM MĚŘENÍ KONZUMACE MÉDIÍ 23. ŘÍJNA 2014 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9 tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice. Název média: TOTAL. Zdroj: NetMonitor SPIR Mediaresearch& Gemius

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice. Název média: TOTAL. Zdroj: NetMonitor SPIR Mediaresearch& Gemius SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: Měsíc: Březen 2011 Základní informace Velikost internetové populace ČR 6 105 522 Počet respondentů (zavšechna

Více

Češi, Internet (kyberprostor?), bezpečnost

Češi, Internet (kyberprostor?), bezpečnost Češi, Internet (kyberprostor?), bezpečnost Europen 2008 (Rožmberk n. Vltavou) 19.5. 2008 Petr Soukup FSV UK Struktura prezentace Představení použitých výzkumů Internetová populace v ČR-užívání vs. neužívání

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: ekolist.cz Měsíc: Září 9 Základní informace Velikost internetové populace ČR 478 31 Počet respondentů N =4 (zavšechna

Více

PROPOJTE SE PROJEKTEM DOBRÁK ROKU. Odbor obchodu a marketingu ČRo

PROPOJTE SE PROJEKTEM DOBRÁK ROKU. Odbor obchodu a marketingu ČRo PROPOJTE SE PROJEKTEM DOBRÁK ROKU ČRo 2.4.2015 POPIS KAMPANĚ DOBRÁK ROKU: Soutěž o nejoblíbenější a nejzdatnější dobrovolnický hasičský sbor. Do soutěže se zapojují místní dobrovolnické hasičské sbory

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice Název média: Všechna měřená média celkem Měsíc: Březen 2005 Základní informace Počet respondentů Total (za všechna měřená

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků Závěrečná zpráva Únor 2014 Obsah Celkové výsledky průzkumu za všechny firmy

Více

Nejlepší evropský tabletový časopis roku 2014. Časopis roku 2013. v kategorii digitální počin roku Unie vydavatelů

Nejlepší evropský tabletový časopis roku 2014. Časopis roku 2013. v kategorii digitální počin roku Unie vydavatelů Nejlepší evropský tabletový časopis roku 2014 Časopis roku 2013 v kategorii digitální počin roku Unie vydavatelů První čistě tabletový týdeník nejen v ČR, ale i v Evropě Společensko-publicistický týdeník

Více

REGIONY 2014 SEKCE REGIONÁLNÍHO VYSÍLÁNÍ ČRo. Prezentující: Jan Menger Datum: 31. 7. 2013

REGIONY 2014 SEKCE REGIONÁLNÍHO VYSÍLÁNÍ ČRo. Prezentující: Jan Menger Datum: 31. 7. 2013 REGIONY 2014 SEKCE REGIONÁLNÍHO VYSÍLÁNÍ ČRo Prezentující: Datum: Proč jsme přistoupili k realizaci projektu Regiony 2014? Vítězný projekt GŘ ČRo vznik Národního okruhu = síť regionálních stanic ČRo. Zvrátit

Více

ČTENÁŘI SERVERU LIDOVKY.CZ

ČTENÁŘI SERVERU LIDOVKY.CZ ČTENÁŘI SERVERU LIDOVKY.CZ VÝZKUM NÁVŠTĚVNOSTI INTERNETU NetMonitor NetMonitorje rozsáhlý výzkumný projekt, jehož cílem je poskytnout informace o návštěvnosti internetu a sociodemografickém profilu jeho

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: poradci-sobe.cz Měsíc: Květen 21 Základní informace Velikost internetové populace ČR 54 57 Počet respondentů

Více

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Tisková zpráva PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Internet je vnímán jako nejvhodnější médium pro zpravodajství a pro využití v oblasti nabídky zboží a služeb.

Více

OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU

OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/214 vydáno dne. 11. 214 OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU ZAMĚŘENOU NA ROZŠIŘOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, NIKOLI NA ZVYŠOVÁNÍ FINANČNÍCH DÁVEK Více než polovina

Více

Audit návštěvnosti internetu

Audit návštěvnosti internetu 1 Audit návštěvnosti internetu Trendy v návštěvnosti internetu leden 2009 únor 2011 www.netmonitor.cz www.spir.cz 2 Trendy v návštěvnosti internetu Více než polovina (57 %) české populace je na internetu

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

ČTENÁŘI MF DNES, LIDOVÝCH NOVIN A METRA

ČTENÁŘI MF DNES, LIDOVÝCH NOVIN A METRA ČTENÁŘI, LIDOVÝCH NOVIN A METRA i n z e r t n í p r e z e n t a c e VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ jediný respektovaný zdroj schopný přinést informace o čtenářích odráží úspěch titulu mezi čtenáři a identifikuje

Více

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni Anketa pro rodiče dětí od 1 do 3 let Vyhodnocení Vyhodnocení zpracovalo: CpKP západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň Tel./fax: +420 / 377 329 558 Mobil: +420

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/13 VYDÁNO DNE 13.2. 13 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Téměř polovina dotázaných občanů (46 ) je z hlediska úspor a půjček v plusu, třetina (34 ) má bilanci vyrovnanou

Více

SISP - charakteristika výběrového souboru

SISP - charakteristika výběrového souboru SISP - charakteristika výběrového souboru Výběr osob ve Studii individuální spotřeby potravin reprezentuje populaci České republiky dle Výsledků sčítání lidu, domů a bytů, 21. Šetření se zúčastnilo 259

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012 Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012 Tvorba dotazníku a vyhodnocení dat: Magdaléna Katolická / @madla_art magdalena@marketingovevyzkumy.cz www.magdalenakatolicka.cz 2 Obsah

Více

ČTENÁŘI DENÍKŮ MF DNES, LIDOVÉ NOVINY A METRO

ČTENÁŘI DENÍKŮ MF DNES, LIDOVÉ NOVINY A METRO ČTENÁŘI DENÍKŮ, LIDOVÉ NOVINY A METRO VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních

Více

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA Internetoví uživatelé v ČR a jejich zvyky Doplňkový marketingový výzkum k projektu NetMonitor Témata výzkumu: využívání jednotlivých druhů pojištění způsob platby při online

Více

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER TRENDY VYUŢÍVÁNÍ REKLAMNÍCH MÉDIÍ červenec 2007 STUDIE VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER Studie: Trendy využívání reklamních

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014 ev22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 20 Technické

Více

Audit návštěvnosti internetu

Audit návštěvnosti internetu 1 Audit návštěvnosti internetu Trendy v návštěvnosti internetu leden 2010 únor 2012 www.netmonitor.cz www.spir.cz 2 Trendy v návštěvnosti internetu Tři pětiny (60 %) české populace je na internetu (alespoň

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/214 VYDÁNO DNE 17.2. 214 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Mírně nadpoloviční většina dotázaných občanů je z hlediska úspor a půjček v plusu, téměř třetina má bilanci

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

ČTENÁŘI DENÍKŮ MF DNES, LIDOVÉ NOVINY A METRO

ČTENÁŘI DENÍKŮ MF DNES, LIDOVÉ NOVINY A METRO ČTENÁŘI DENÍKŮ, LIDOVÉ NOVINY A METRO VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU VÍKEND DNES

ČTENÁŘI MAGAZÍNU VÍKEND DNES ČTENÁŘI MAGAZÍNU VÍKEND DNES PROFIL MAGAZÍNU VÍKEND DNES suplement sobotního vydání MF DNES v atraktivním formátu tabloidu s moderní grafikou důraz na kvalitní obsah i zajímavé fotografie vysoká čtenost

Více

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Kateřina Štěrbová ředitelka ING Employee benefits ČR 28. srpna 2014, Praha www.ingpojistovna.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červenci

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

Český telekomunikační úřad Výzkum Česká pošta 2007. září 2007. GfK Group CZ VÝZKUM ČESKÁ POŠTA. Michal Straka 2007. Michal Straka

Český telekomunikační úřad Výzkum Česká pošta 2007. září 2007. GfK Group CZ VÝZKUM ČESKÁ POŠTA. Michal Straka 2007. Michal Straka GfK Group CZ Český telekomunikační úřad Výzkum Česká pošta 0 VÝZKUM ČESKÁ POŠTA Michal Straka Michal Straka 0 Cíl projektu a metodologie CÍLEM PROJEKTU JE: 1. část Analýza poskytovaných služeb, znalost

Více

VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013

VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013 VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013 HLAVNÍ ZÁVĚRY Volby by vyhrála ČSSD, druhou nejsilnější stranou by bylo ANO 2011, třetí pak KSČM. Do Poslanecké sněmovny by se dostaly strany TOP 09, Úsvit přímé demokracie

Více

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE KE GENERACI 55+ ANO NEBO NE? STUDIE VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER listopad 2009 Studie: Marketingová

Více

Informace. Jednotné přijímací zkoušky v SŠ s maturitními obory a vybavenost škol prostředky ICT

Informace. Jednotné přijímací zkoušky v SŠ s maturitními obory a vybavenost škol prostředky ICT Jednotné přijímací zkoušky v s maturitními obory Praha, červen 2014 1 Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI ) předkládá výsledky inspekčního elektronického zjišťování na téma Jednotné přijímací zkoušky

Více

Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011)

Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011) Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011) Hlavními cíli výzkumu bylo zjistit rozsah využívání alternativních forem práce ve firmách na českém trhu.

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

Občané o americké radarové základně v ČR

Občané o americké radarové základně v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 2 0 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o americké radarové základně v ČR Technické

Více

ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES

ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních agentur (AKA)

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

Vyhodnocení odpovědí:

Vyhodnocení odpovědí: Příloha č. 3 Výsledky dotazníkového šetření mezi dodavateli registrovanými na e-tržištích NIPEZ Pro účast v dotazníkovém šetření byli vybráni dodavatelé z datasetu VZ za první rok provozu e-tržišť, tj.

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

Audit návštěvnosti internetu

Audit návštěvnosti internetu 1 Audit návštěvnosti internetu Trendy v návštěvnosti internetu ročenka 2012 leden 2011 únor 2013 www.netmonitor.cz www.spir.cz 2 Trendy v návštěvnosti internetu Na internetu je 69 % české populace 10+

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků Anketa

Vzdělávání sociálních pracovníků Anketa Společnost sociálních pracovníků ČR Vzdělávání sociálních pracovníků Anketa Rok: 2008 Zpracovala: Mgr. Jana Rybaříková A KETA Členové výboru Společnosti sociálních pracovníků ČR se rozhodli, že podají

Více

Kvantitativní výzkum. Červen 2006 / Vybrané závěry z exkluzivního výzkumu pro MF ČR / STEM/MARK, a.s.

Kvantitativní výzkum. Červen 2006 / Vybrané závěry z exkluzivního výzkumu pro MF ČR / STEM/MARK, a.s. BANKOVNÍ SLUŽBY Kvantitativní výzkum Červen 2006 / Vybrané závěry z exkluzivního výzkumu pro MF ČR / STEM/MARK, a.s. Hlavní zjištění Lidé chtějí: více informací sazebník součástí smlouvy (92 %) informace

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum: Češi a investice

Den finanční gramotnosti. Výzkum: Češi a investice Výzkum: Češi a investice Výzkum Češi a investice Nese důraz na finanční gramotnost nějaké ovoce? 2 Je éra poučování o RPSN a dluhové pasti za námi? Nechávají finančně gramotní lidé ležet své peníze na

Více

PRAHA, 5/3/2014 Internetová inzerce loni přesáhla 13 miliard, za posledních pět let vzrostla dvojnásobně

PRAHA, 5/3/2014 Internetová inzerce loni přesáhla 13 miliard, za posledních pět let vzrostla dvojnásobně Tisková zpráva PRAHA, 5/3/2014 Internetová inzerce loni přesáhla 13 miliard, za posledních pět let vzrostla dvojnásobně Internetová reklama zaznamenala v roce 2013 stejně jako v předchozích letech dvojciferný

Více

3.3 Data použitá v analýze

3.3 Data použitá v analýze ALCHYMIE NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK 3.3 Data použitá v analýze V kapitole se vychází zejména z mikrodat statistického šetření SILC, které je dnes jednotně využíváno ve všech zemích EU k měření sociální

Více

2.3 Proměna věkové struktury

2.3 Proměna věkové struktury 2.3 Proměna věkové struktury Proces suburbanizace má značný vliv na proměnu věkové struktury obcí (nejen) v suburbánní zóně Prahy. Vzhledem k charakteristické věkové struktuře migrantů (stěhují se především

Více

Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti

Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti 1. Výsledky průzkumu č. 1 AMSP ČR Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti Zadání průzkumu Průzkum se zaměřil na tři hlavní oblasti: 1) Hodnocení konkurenceschopnosti českých firem a bariér

Více

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %)

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) tabulka č. 1 Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) Populace celkem* Populace ohrožená chudobou ** Věk Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 100 100 100 100 100 100 0-15 18 32 16-24 12 13

Více

P A N E L B O O K 2015

P A N E L B O O K 2015 P A N E L B O O K 2015 2 50 000 respondentů v České republice 20 000 respondentů na Slovensku Český a Slovenský národní panel Společnost Český národní panel s působností v České a Slovenské republice byla

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

10 argumentů pro noviny

10 argumentů pro noviny 10 argumentů pro noviny Frankfurt am Main - leden 2011 Noviny přinášejí důvěryhodné informace, vysokou čtenost a vysoké kvality reklamního zásahu. Tím se noviny stávají ideálním reklamním nosičem. - 1

Více

Závěrečná zpráva ze kvantitativního sociologického výzkumu

Závěrečná zpráva ze kvantitativního sociologického výzkumu říjen SPOR O KÁCENÍ STROMŮ V NÁRODNÍM PARKU ŠUMAVA POHLEDEM ČESKÉ POPULACE Závěrečná zpráva ze kvantitativního sociologického výzkumu Spor o kácení stromů v Národním parku Šumava pohledem české populace

Více

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz Komunikace na Googlu Využití nástrojů Google při práci v knihovně 1 mraz@firemnifoto.cz Evoluce sociální komunikace 2 mraz@firemnifoto.cz Proč komunikovat na Googlu Služba Moje firma na Googlu je rychlý

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 840 19 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 014

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

Digitalizace televizního vysílání

Digitalizace televizního vysílání Digitalizace ho vysílání Zpráva z výzkumu Sak, Saková, Tomek Sběr data STEM/MARK, a.s. Praha červen 008 Obsah S S S S S T T T S S T. Základní informace o výzkumu. Informovanost o digitálním m vysílání.

Více

Seznam Email obsahuje téměř 3 miliony emailových schránek

Seznam Email obsahuje téměř 3 miliony emailových schránek Co je Seznam.cz Od roku 1996 nejnavštěvovanější server českého internetu Služeb Seznam.cz využívá každý čtvrtý Čech Týdně oslovuje 70 %, měsíčně 80 % uživatelů internetu Seznam Email obsahuje téměř 3 miliony

Více

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 Brněnské školy Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance Výzkumy finanční gramotnosti 2 Jednou ročně monitorujeme finanční gramotnost Čechů z různých pohledů 2011 mezigenerační finanční gramotnost, 2012 muži, ženy a finance a letos Češi a rodinné finance Zaměřujeme

Více

Prezentace výzkumných projektů SPIR

Prezentace výzkumných projektů SPIR 1 Prezentace výzkumných projektů SPIR - zkrácená verze - Výsledky za září (NM) a říjen (AdM) 2011 15. listopadu 2011, Klub cestovatelů 2 1. Výsledky AdMonitoring 2. Výsledky NetMonitor 3. Kontinuální výzkum

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

SMS Marketing. Komunikace s potencionálními i stávajícími zákazníky pomocí zpráv SMS

SMS Marketing. Komunikace s potencionálními i stávajícími zákazníky pomocí zpráv SMS SMS Marketing Komunikace s potencionálními i stávajícími zákazníky pomocí zpráv SMS 31.5.2012 Úvod do SMS Marketingu SMS zprávy přinášejí ze všech nástrojů palety mobilního marketingu nejvyšší efektivitu.

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011 Dobrý den, dovolujeme si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který nám bude sloužit k hodnocení a zvyšování kvality služeb poskytovaných ANIMA VIVA o.s.

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

FILTR: NA IV. ODPOVÍDAJÍ TI, KTEŘÍ V III. ODPOVĚDĚLI

FILTR: NA IV. ODPOVÍDAJÍ TI, KTEŘÍ V III. ODPOVĚDĚLI 1. DOTAZNÍK Dobrý den jmenuji se a jsem tazatelem marketingové společnosti DATAMAR. Zabýváme se výzkumem trhu, v současné době provádíme výzkum zaměřený na zjištění informací, jak se podnikatelé dívají

Více

Spokojenost s životem červen 2015

Spokojenost s životem červen 2015 ov150730 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s životem červen 2015 Technické

Více

Nábor studentů výsledky a plány středních škol

Nábor studentů výsledky a plány středních škol Nábor studentů výsledky a plány středních škol Studie občanského sdružení Než zazvoní 31. března 2014 Průzkum středních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor studentů na střední školy po celé

Více

Řešení problematiky ubytoven v krátkodobém a dlouhodobém horizontu

Řešení problematiky ubytoven v krátkodobém a dlouhodobém horizontu Řešení problematiky ubytoven v krátkodobém a dlouhodobém horizontu Mgr. Martina Baranová ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. E-mail: martina.baranova@accendo.cz Tel.: + 420 603 520 577 Web: www.accendo.cz

Více

Studie o způsobech monetizace obsahu na internetu

Studie o způsobech monetizace obsahu na internetu Studie o způsobech monetizace obsahu na internetu. července VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 7, 9 Praha 9, tel.:, fax: e-mail: median@median.cz www.median.cz OFICIÁLNÍ

Více

duben 2014 MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST 2 Analýza modelů sledování televize

duben 2014 MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST 2 Analýza modelů sledování televize duben 2014 MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST 2 Analýza modelů sledování televize OBSAH I. DESIGN VÝZKUMU... 3 Cíle výzkumu... 3 Metoda výzkumu... 3 II. VÝSLEDKY... 4 Sledování televize... 4 Zpracovatel: Blanka Franková

Více

WIDA Standard. Česká republika. 1. Září 2011. Knihovník(-ice) Oblast povolání Cizí jazyky, knihovny, archívy, muzea

WIDA Standard. Česká republika. 1. Září 2011. Knihovník(-ice) Oblast povolání Cizí jazyky, knihovny, archívy, muzea Analýza mezd na jedné pracovní pozici WIDA Standard Knihovník(-ice) Oblast povolání Cizí jazyky, knihovny, archívy, muzea 1. Září 2011 Česká republika Koupí tohoto produktu podporujete transparentnost

Více

A TELEVIZNÍ DIVÁCI. MISTROVSTVÍ SVĚTA V LEHKÉ ATLETICE v letech 1997 až 2003. Zdroi: TN Sofres - ATO - Mediaresearch

A TELEVIZNÍ DIVÁCI. MISTROVSTVÍ SVĚTA V LEHKÉ ATLETICE v letech 1997 až 2003. Zdroi: TN Sofres - ATO - Mediaresearch ŠAMPIONÁTY KRÁLOVNY SPORTU A TELEVIZNÍ DIVÁCI Ve dnech 23. až 31. srpna 2003 se v Paříži konalo mistrovství světa v lehké atletice. Česká televize je přiblížila prostřednictvím přímých přenosů v rozsahu

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

24.6.2005. Nejnavštěvovanější server českého internetu

24.6.2005. Nejnavštěvovanější server českého internetu Nejnavštěvovanější server českého internetu 24.6.2005 Co je Seznam.cz Od roku 1996 nejnavštěvovanější server českého internetu Služeb Seznamu využívá každý čtvrtý Čech Týdně oslovuje 70 % uživatelů internetu

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Názory obyvatel na přijatelnost půjček er10315b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 840 1 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Více

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PROSINEC 2002 Úvodem SVČ a občanská sdružení se ve své

Více

Registrační dotazník pro seniory. Mobilní telefony

Registrační dotazník pro seniory. Mobilní telefony Registrační dotazník pro seniory Maltézská pomoc, o.p.s. centrum Olomouc za přispění Statutárního města Olomouc realizuje projekt vzdělávání seniorů v oblasti moderních technologií. Tento dotazník slouží

Více

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu FINANČNÍ GRAMOTNOST Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 8. - 22.10. 2011 Délka průzkumu: 336 hod. Počet respondentů: 82/ validních 61 Vypovídací hodnota: nízká Počet otázek: 20

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009 eu0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 00 Technické

Více

Tisková zpráva. Znalost a podpora malých stran nejdou ruku v ruce

Tisková zpráva. Znalost a podpora malých stran nejdou ruku v ruce V Praze 22.9.2013 Znalost a podpora malých stran nejdou ruku v ruce Dvě tře:ny občanů si přejí, aby v PSP zasedly i dosud mimoparlamentní strany a hnue. Zdaleka nejblíže k tomu má ANO 2011, které by mohlo

Více

Komunikace vědy a výzkumu prostřednictvím médií

Komunikace vědy a výzkumu prostřednictvím médií Komunikace vědy a výzkumu prostřednictvím médií 6. 3. 2012, Univerzita Pardubice, budova FChT European Commission Enterprise and Industry Nikomu není hej 2010 vs 2009 2011 vs 2010 Základní proces plánu

Více