PCO NAM Global. homologován pro HZS ISET Sleva software. PCO pro HZS JA-60 NAM. Manuál NET-G. Radas. NET-CAR Local

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PCO NAM Global. homologován pro HZS ISET 2002. Sleva software. PCO pro HZS JA-60 NAM. Manuál NET-G. Radas. NET-CAR Local"

Transkript

1 12 XII. INFORMAČNÍ OBČASNÍK společnosti NAM system, a.s. ŘÍJEN 2002 ISET 2002 Sleva software PCO pro HZS Směrnice CI ČAP JA-60 NAM Manuál NET-G Rádiová datová sít Radas Nové názvosloví Sběrná stanice RSN 451 s výkonem 1 W Ocenění systému NET-CAR Local PCO NAM Global homologován pro HZS

2 2 POZVÁNKA NA VÝSTAVU Vážení přátelé, tento rok se zúčastní naše společnost 2. ročníku mezinárodního veletrhu bezpečnostní techniky a služeb ISET Veletrh se koná ve dnech října 2002 na výstavišti v Brně. Zveme Vás k návštěvě naší expozice, která bude umístěna v pavilonu G1, stánek č. 10. Součástí naší expozice bude mimo jiné i prezentace nových a inovovaných produktů jakými jsou rádiová síť Global 2, sběrná stanice RSN 451 obsahující nový radiomodem s výkonem 1 W, rádiový komunikátor JA-60 NAM, rádiová datová síť Radas a také výrazně inovovaný systém sledování polohy vozidel NET-CAR Local. Srdečně Vás zveme. SLEVY V rámci podpory provozovatelů PCO NAM Global při certifikaci PCO dle směrnice P 103 Certifikačního institutu České asociace pojišťoven, vyhlašuje NAM system slevovou akci na softwarové moduly: Servis SMS+ - 30% servis umožňující odeslání události jako SMS zprávu dle konfigurace objektu, automatické odeslání SMS v případě nepotvrzení důležité události operátorem. Servis Print - 30% servis umožňující okamžitý výtisk událostí na tiskárnu s možností konfigurace. Modul AppServis - 20% servis zajišťující instalaci a provoz jednotlivých Servisů. Akce je časově omezena do Rozhodující je termín odeslání objednávky.

3 Pult centralizované ochrany NAM Global splňuje technické požadavky na certifikaci provozovatele PCO u ČAP V lednu tohoto roku vydala ČAP aplikační směrnici P 103 stanovující technické, stavební a personální podmínky provozování pultu centralizované ochrany soukromými bezpečnostními službami. Certifikaci provádí Certifikační institut České asociace pojišťoven. Pro současné i budoucí uživatele PCO NAM Global nyní uvedeme, jak je zajištěno splnění technických požadavků na PCO dle výše uvedené směrnice. Bod Archívní soubory musí být zálohovány každý den (cyklus 24 hodin) a to nejméně na dvě nezávislá místa, například HDD jiného počítače (mimo dispečink PCO) + externí nosič dat (FDD, CD, ZIP apod.). Zde doporučujeme používat utilitu pro zálohování databáze GBAK Scheduler. Tato se spouští automaticky s operačním systémem a provádí v nastavených dnech a časech pravidelné zálohy. Zálohu umí vytvořit na dvě místa, např. zálohovat na jiný počítač v síti a zároveň vypalovat na CD. Vytvořené zálohy jsou pojmenované dnem, týdnem a měsícem. GBAK Scheduler umožňuje zálohy komprimovat ZIPem a snižovat tak jejich velikost. Bod Pro co nejrovnoměrnější vytížení jednotlivých telefonních přípojek a zamezení možnosti volání na obsazenou linku musí být všechny přípojky PCO sdruženy do sériové linky pod jediné řídící číslo. Tuto službu Vám na požádání zřídí Český telecom. Jedná se o virtuální sloučení linek pod jedno číslo. Na všech objektech pak programujete jediné telefonní číslo. Tímto se sníží pravděpodobnost, že by se ústředna EZS nedovolala na PCO. Nedovolat by se mohla ústředna EZS pouze v případě, že by současně komunikovalo s PCO tolik ústředen, kolik je vstupních linek PCO. Český telecom nabízí sériovou linku ve třech variantách: se sekvenčním výběrem s náhodným výběrem s cyklickým výběrem Za zřízení sériového zapojení je účtován poplatek 63,- Kč a za měsíční provoz je paušál 11,- Kč za každou linku v sérii. Bod Dispečink PCO musí být vybaven možností nouzového volání v případě přepadení či jiného ohrožení. Bod Výstup nouzového volání dispečinku PCO musí být vyveden na jiný dispečink bezpečnostního charakteru, nejlépe na Policii České republiky, případně na městskou policii či dispečink PCO jiné bezpečnostní agentury. Zde se nabízí dvě technická řešení: 1. Využít funkce modulu Servis SMS plus monitorovacího software NET-G. Dispečer může v okamžiku potřeby odeslat informaci o ohrožení stiskem kombinace kláves na klávesnici PC nebo stiskem tlačítka či nášlapné lišty připojené na COM port počítače. Monitorovací software vygeneruje a odešle SMS zprávu s nadefinovaným textem na nadefinovaná telefonní čísla jiných dispečinků. O této skutečnosti je proveden zápis do databáze PCO. 2. Bezpečnostní agentura se dohodne s jinou bezpečnostní agenturou provozující rádiovou síť v tomtéž regionu a navzájem si rádiově napojí dispečinky na své PCO. Tzn. že si vzájemně vymění rádiový vysílač, na který připojí panic tlačítko pro své dispečery. Bod Pokud dispečink PCO není trvale obsazen nejméně dvěma lidmi, musí být k dispozici technické zařízení, schopné předat na určené místo (nejlépe na jiné místo s trvalou obsluhou, případně na několik určených míst) poplachovou zprávu v případě, že na výzvu instalovaného zařízení nebude do deseti minut uskutečněna odpovídající reakce. Zde je opět využito funkce modulu Servis SMS plus, který umožňuje odeslat po uplynutí časového limitu zprávu SMS na nadefinovaná čísla. Tzn., že pokud přijde na PCO poplachová zpráva a dispečer na ni např. do 5 minut nezareaguje potvrzením o příjmu, dojde k odeslání SMS. pokračování na str. 11 3

4 4 PCO (ZDP) NAM Global (nejen) pro Hasičské záchranné sbory V srpnu tohoto roku byl PCO NAM Global schválen (homologován) generálním ředitelstvím HZS ČR jako zařízení dálkového přenosu (ZDP) pro HZS v České republice. PCO NAM Global je díky svým širokým možnostem ideálním řešením pro zajištění přenosu informací hlavní rádiovou a záložní telefonní cestou z ústředen elektrické požární signalizace na dispečinky HZS. Rádiová síť Global 2 nabízí široké využití pro zajištění přenosu různých typů datových informací prostřednictvím rádiového signálu. Global 2 umožňuje souběžně přenášet informace z ústředen EZS a EPS, informace o poloze a stavu mobilních objektů i data z různých technologických zařízení a měřičů. Buňková struktura rádiové sítě Global 2 umožňuje provozovateli postupně expandovat do širokého okolí a kvalitně pokrývat i hornatý terén. V síti Global 2 není počet sběrných stanic řazených za sebou omezen, a tak lze přenášet data na velké vzdálenosti. Princip systému Global 2 umožňuje také propojovat sousední sítě mezi sebou. Síť Global 2 může využívat několik provozovatelů současně a společně se tak i podílet na počátečních investicích nutných k jejímu vybudování a o náklady související s jejím provozem. Jednou z možných variant, je využití sítě k přenosu zpráv z ústředen EPS na lokální a zároveň krajský dispečink HZS, a také pokračování na str. 5 f1 BEZPEČNOST přenosová rychlost 4800 Bd/s zabudované bezpečnostní mechanizmy identifikace ilegálního vysílače kontrola spojení se všemi objekty f2 f3 ŘETĚZENÍ SBĚRNÝCH STANIC počet sběrných stanic za sebou neomezen, možnost propojení nezávislých rádiových sítí KOMUNIKACE V SÍTI jednosměrný provoz mezi vysílači a sběrnými stanicemi, obousměrný provoz mezi sběrnými stanicemi v páteřní síti DISPEČINK č.1 lokální VÍCE DISPEČINKŮ V RÁDIOVÉ SÍTI tytéž data na všechny dispečinky každému dispečinku pouze data z určených objektů Obr. Schéma z letáku k Hasičům dotaz odpověď DISPEČINK č.2 krajský Měřící stanice OPPO OPPO EPS KLÍČOVÝ TREZOR ON-LINE SLEDOVÁNÍ POLOHY VOZIDEL informace o poloze (GPS) přenášena na dispečink v intervalu s EPS Vysílač TSM EZS Vysílač TSM Ústředna AMOS s rádiovým komunikátorem

5 pokračování ze str. 4 k přenosu zpráv z ústředen EZS na dispečink bezpečnostní agentury. Na další dispečink jsou pak přenášeny pouze servisní a technické informace z jednotlivých objektů a informace o stavu sítě, které monitoruje servisní firma. Navíc lze na každém dispečinku sledovat pohyb příslušných zásahových vozidel. V síti je zajištěna vysoká bezpečnost přenášených dat a to zejména proto, že prvky páteřní sítě Na rozdíl od PCO NAM Global využívaného k přenosu dat z ústředen EZS, bylo potřeba u ZDP přidat některé důležité vlastnosti, které umožňují uživatelům HZS komplexní využití. EPS komunikátor EPS komunikátor slouží k připojení ústředen EPS k rádiovým zařízením firmy NAM. Umožňuje přenos veškerých informací z EPS s adresným rozlišením až na jednotlivá požární čidla. Data jsou následně přeneseny rádiovou cestou na PCO, a to v kompletním tvaru, který obsahuje úplné informace o skupině, čísle čidla ve skupině, kódu události a typu zdroje události. Lze tedy přenášet informace i z velmi rozsáhlých systémů EPS, které obsahují i několik tisíc prvků. Počet připojitelných ústředen přes sériový komunikátor je neustále rozšiřován. V současnosti lze připojit ústředny: ESSER 8000,8007,8008 Zettler Loop 500 Zettler ZETFAS Lites MHU109 LITES MHU 110 Schrack Seconet BMZ Integral Obousměrný nebo jednosměrný přenos Vysílače TSM obsahují 16 přímých vstupů, na které lze připojit jak obslužné pole požární ochrany (OPPO), tak reléové sady-výstupy komunikují obousměrně a lze definovat, že odesílatel (sběrná stanice) obdrží potvrzení od příjemce (jiná sběrná stanice). Toto potvrzení může být lokální (z jednoho bod na druhý) nebo globální (z PCO přes definovanou trasu sběrných stanic na prvního odesílatele). Použití Hammingova kódu umožňuje přenos i v obtížných příjmových podmínkách. Vlastnosti ZDP NAM Global ústředny EPS. Vysílače zajišťují jednosměrnou komunikaci s dispečinkem. K ústředně EPS lze připojit sběrnou stanici RSN 451, která komunikuje s PCO obousměrně s potvrzením. Lze ji dálkově konfigurovat a ovládat její 2 výstupy, na které může být napojen např. klíčový trezor nebo siréna. Monitorovací software K aktuálnímu sledování objektů slouží monitorovací software NET-G. Zároveň lze informace např. o poplachových stavech objektů přímo ze sběrné stanice přenášet do programu Výjezd firmy RCS Kladno. Záložní cesta Rádiová objektová zařízení mohou obsahovat telefonní komunikátor, a tak mohou být důležité zprávy z objektu odeslány záložní cestou po telefonní lince. Sledování polohy zásahových vozidel Prostřednictvím systému NET-CAR Local lze sledovat aktuální polohu, stav a rychlost zásahových vozidel. Uživatel tak získává podrobné informace např. pro organizaci nebo dokumentaci k zásahu. Náklady za přenos zpráv nejsou ovlivňovány jejich počtem. Za cca 5000 Kč ročně lze takto sledovat zásahová vozidla bez ohledu na jejich počet. 5

6 6 Rádiový komunikátor JA-60 NAM Ústředna JA-60 Rádiový komunikátor JA-60 NAM pořízení, instalace, podmínky provozu V Namáku č.11 jsme Vás podrobně informovali o parametrech a vlastnostech rádiového komunikátoru JA-60 NAM. V tomto vydání bychom se chtěli věnovat tomu, jak lze tento komunikátor pořídit, kdo jej může a umí instalovat a za jakých podmínek jej lze napojit do rádiové sítě Global. Způsob pořízení montážní firmou Pro rádiový komunikátor JA-60 NAM platí stejná pravidla jako pro běžné rádiové vysílače do sítí Global. Výrobce naprogramuje komunikátoru příslušnou frekvenci podle toho, do které sítě je komunikátor určen. Objednat a koupit od výrobce si tento komunikátor může pouze firma, která je držitelem povolení k provozování rádiové sítě Global nebo firma, které dá tento provozovatel písemný souhlas k nákupu u výrobce. Zabezpečovací ústřednu JA-60 (JA-65) s rádiovým komunikátorem JA-60 NAM lze začlenit do rádiové sítě Global pouze po dohodě s provozovatelem v dané lokalitě. Seznam těchto provozovatelů je uveřejněn na internetových stránkách kde je pravidelně aktualizován. Seznam bude dostupný i u obchodních zástupců firmy Jablotron. Kdo může instalovat rádiový komunikátor Opět musíme vycházet z toho, že se jedná o prvek rádiové sítě a že jeho správná montáž ovlivňuje kvalitu spojení objektu s pultem centralizované ochrany. To, zda montáž rádiového komunikátoru může provádět jakákoli montážní firma nebo zda si vyhrazuje právo montáže správce rádiové sítě, se liší dle zvyklostí u daných PCO. Jedno je však jisté. Instalace rádiového komunikátoru JA-60 NAM vždy vyžaduje spolupráci provozovatele rádiové sítě a to minimálně na straně PCO. Podmínky napojení do rádiové sítě Global Každý provozovatel rádiové sítě Global by si měl před napojením prvního komunikátoru JA-60 NAM ověřit, zda jeho PCO NAM splňuje následující požadavky: aby sběrná stanice RSN 450 PCO obsahovala software ve verzi 1.36 a vyšší, aby driver NAM 460 pro rádiovou síť Global měl verzi 1.15 a vyšší, aby modul AppPco měl verzi 1.21 a vyšší. Pokud jste zjistili, že některý z těchto parametrů nesplňujete, obraťte se, prosím, na servisní techniky obchodního oddělení společnosti NAM system, a.s.

7 Změny v označení prvků rádiové sítě Global V minulém vydání časopisu jsme psali o novinkách v rádiové síti Global. Dovolte, abychom připomněli ty nejdůležitější a také fakt, že nemají vliv na provoz stávajících rádiových sítí Global a tyto sítě je možno kdykoli rozšířit o nové možnosti. Nejdůležitějšími novinkami jsou: zvýšená kapacita rádiové sítě, páteřní síť pracuje na jiné frekvenci než objekty, komunikace po páteřní síti je obousměrná s potvrzením, více dispečinků v jedné rádiové síti, možnost propojování rádiových sítí, možnost přenášet i technologická data. S rozvojem rádiové sítě Global vyvstala potřeba poněkud upravit současné označení používaných prvků. Rádiový vysílač Dosud jste byli zvyklí na označení TSM 420 nebo 460 podle frekvenčního pásma, v kterém vysílač pracoval. Dále pak jste znali vysílače TSM 421 a 461, které se od prvních uvedených lišily výkonem. Tyto měly výkon 0,2 W oproti 1 W u vysílačů TSM 420 a 460. Nové označení vysílačů vychází z rozlišení vysílačů podle výkonu: TSM 452 výkon 0,1 až 1 W TSM 453 výkon 0,2 W Informace o frekvenčním pásmu následuje a je vždy uvedena písmenem F: např.: TSM 452 F420 - vysílač o výkonu 0,1 až 1 W pro pásmo MHz. Za tímto označením pak může být ještě uvedeno zkratkou skládající se ze dvou velkých písmen, zda vysílač obsahuje telefonní komunikátor, např.: TSM 452 F420 TK, nebo zda se jedná o vysokofrekvenční díl pro ústřednu AMOS 1600, např.: TSM 452 F420 VF. Sběrná stanice Sběrná stanice rádiové sítě Global doznala řady změn. Označení sběrné stanice se mění z RSN 450 na RSN 451. Sběrná stanice RSN 451 je vybavena novým vysokofrekvenčním dílem RWV 451, který má výkon 1 W a jehož předností oproti svému předchůdci je krátká doba zaklíčování a vysoká selektivita. Dále obsahuje desku zdroje, jejíž součástí je i zásobník zpráv, což přináší tu výhodu, že lze kteroukoli sběrnou stanici softwarově nakonfigurovat jako přijímací pultovou pro případ výpadku komunikace mezi sběrnou stanicí s počítačem. Sběrná stanice může dále obsahovat: Rádiový sběrný modem SM1 - sběrný modem mají ve sběrných stanicích všichni provozovatelé rádiové sítě Global. Tento sběrný modem sbírá data z jemu přidělených rádiových vysílačů a s těmito si hlídá spojení. Rádiový datový modem DM1 - tyto modemy tvoří páteřní rádiovou síť a pracují na jiné frekvenci než objektové vysílače a sběrné modemy. Rádiový datový modem RM1 - je variantou rádiového datového modemu a řídí činnost modemů DM1. Sběrná stanice RSN 451 může obsahovat pouze sběrný modem nebo pouze datový modem nebo oba dva modemy. Stejně jako u vysílačů je vždy za daným modemem uvedeno frekvenční pásmo, v kterém pracuje, např.: SM1 F425 je rádiový sběrný modem pro pásmo MHz. Klient požadující objednání nové sběrné stanice do stávající rádiové sítě pak musí objednat sběrnou stanici RSN 451 a rádiový sběrný modem SM1 FXXX na příslušné frekvenci. Stejně jako dosud může přiobjednat do sběrné stanice objektové zařízení (nové označení OZ1) nebo objektové zařízení s vlastnostmi ústředny AMOS 1600 (OZ1 AMOS 1600). Rovněž i nadále je možno přiobjednat do sběrné stanice k objektovému zařízení i telefonní komunikátor. Měřící stanice Nová měřící stanice bude vybavena vysokofrekvenčním dílem popsaným výše u sběrné stanice. Její označení se změní z MRS 450 na MRS 451. Funkce měřící stanice zůstávají nezměněny. 7 Sběrná stanice RSN 451 SM1+DM1+OZ1 RVW 451F Sběrná stanice RSN 451 SM1+DM1

8 8 Rádiová datová sít Radas Rádiová datová síť Radas slouží k přenosu dat z měřících, regulačních a dalších technologických zařízení na centrální dispečink nebo na několik monitorovacích stanovišť současně. Své uplatnění nachází automatická konfigurace sítě tj. automatické nastavení optimální přenosové trasy v rámci sítě dálková konfigurace sítě datových stanic při dálkovém řízení procesů, přenosu dat v teplárenství, vodárenství, plynárenství, dopravních a zabezpečovacích systémech. Rádiovou datovou síť lze vybudovat na jedné nebo na více frekvencích. Charakteristické vlastnosti rádiové datové sítě Radas: dálkový upgrade sítě zálohování stanice akumulátorem v případě výpadku elektrické energie řídící automatika pro kontrolu dobíjení akumulátoru PARKOVACÍ AUTOMATY PRŮMYSLOVÁ TELEMETRIE KŘIŽOVATKY MĚRĚNÍ OVZDUŠÍ DATOVÁ STANICE DISPEČINK 1 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VODNÍ TOKY DISPEČINK 2 V závislosti na konkrétní aplikaci lze zvolit dva typy topologie sítě: Stromová struktura je zejména vhodná pro telemetrické aplikace. Inteligence sítě je soustředěna v centrální stanici (kořen stromu), která obsahuje veškeré informace, týkající se směrování v síti. Mřížová struktura je modernější a obecnější koncepce. Jedná se o systém s rozptýlenou inteligencí. Největší výhodou této sítě je možnost provozování několika dispečinků a sdílení sítě vícero uživateli. Sdílení sítě umožní ušetřit každému uživateli sítě finanční prostředky, které by vynaložil na vybudování a provoz vlastní datové sítě. pokračování na str. 9

9 pokračování ze str. 8 Každá datová stanice obsahuje směrovací tabulky, které umožňují směrovat pakety do libovolného bodu nebo několika bodů sítě, přičemž každý uživatel sítě má dojem, jako by pracoval pouze ve vlastní síti. Směrovací tabulky lze zadat do datové stanice lokálně po sériové lince nebo na dálku přenosem v síti. Všechny datové stanice v síti jsou rovnocenné. Mohou plnit jak funkci koncové stanice, centrální stanice, tak i funkci routeru. Komunikace Síť Radas je navržena jako paketová datová síť, která umožňuje přenos dat mezi dvěma libovolnými body datové sítě. Datová síť Radas umožňuje volbu režimu přenosu datových paketů. Lze definovat, zda se pakety budou přenášet s lokálním potvrzením, se vzdáleným síťovým potvrzením nebo bez potvrzení. Vzdálené síťové potvrzení vrátí odesílateli informaci o doručení paketu z dané stanice. Volba režimu komunikace je kompromisem mezi rychlosti doručení zprávy a zabezpečením doručení datového paketu. K vzájemné komunikaci mezi zařízeními byla implementována řada přenosových protokolů, aby byla zajištěna možnost komunikace s co nejširším okruhem zařízení. Na každé sériové lince je možné provozovat jeden z následujících protokolů: Sériová linka (NULL modem), AT modem, Obecný paketový protokol UniFrame, MPX 101, Profibus (EPSNET, DB-NET), NAMP1, NAMP0, Calmet Calor 20i, Control Panel, MBUS, MODBUS RT. Implementace dalších protokolů pro sériovou linku dále pokračuje. Rádiová datová stanice RDN 451 Základním prvkem rádiové datové sítě Radas je datová stanice RDN 451 s rádiovým datovým modemem, která umožňuje zpracování a rádiový přenos vstupních dat. Zároveň lze prostřednictvím datové stanice provádět servis a správu rádiové sítě. pokračování na str. 10 9

10 10 pokračování ze str. 9 Rádiová datová stanice RDN 451 Rádiová datová stanice RDN 451S Rádiový datový modem se skládá ze dvou základních částí: procesorového modulu, který obsahuje řídící procesor a uživatelská sériová rozhraní, vysokofrekvenčního modulu, který obsahuje rádiový vysílač a přijímač. Modem je umístěn na panelu v rozváděčové skříni. Vedle procesorového modulu lze na panel umístit modul zdrojů RDN 451 MZ pro napájení sběrnice MBUS a jeden nebo dva moduly IO portů (vstupů / výstupů) RDN 451-IO popřípadě jiné rozšiřující moduly. Stanice splňuje krytí IP 55. Procesorový modul Jádrem stanice je procesorový modul postavený na jednočipovém mikroprocesoru Toshiba. Program je uložen v integrované paměti Flash. Konfigurace stanice je uložena v paměti EEPROM. Tím je zajištěno zachování konfigurace i při výpadku napájení a vyčerpání záložní baterie. Modul dále obsahuje paměť RAM o velikosti 256 kb. Vysokofrekvenční modul Každá stanice je vybavena radiomodemem pracujícím v pásmu MHz. Výstupní výkon vysílače je volitelný v rozsahu od 100 mw do 1 W. Maximální výkon byl zvolen s ohledem na poplatky za využívání kmitočtového spektra. Výkon je dostatečný i při provozování rádiové datové sítě v městské zástavbě. Modul vstupů a výstupů RDN 451-IO Modul je určen do aplikací, kde je potřebné zpracovávat analogové a digitální vstupy a ovládat analogové nebo digitální výstupy. Modul obsahuje: 8 analogových vstupů s 12 bitovým převodem, 8 digitálních vstupů oddělených optočleny, 2 digitální vstupy s impulsním čítačem, 4 digitální vstupy nebo digitální výstupy s otevřeným kolektorem, 8 digitálních reléových výstupů s jedním přepínacím kontaktem, 2 analogové výstupy s 12 bitovým převodem. Sériová rozhraní Zařízení uživatele se k RDN 451 připojují přes tři rovnocenná sériová rozhraní RS 232. Sériovou linku COM2 lze dále nakonfigurovat pro podporu rozhraní MBUS a sériovou linku COM3 lze nakonfigurovat pro podporu rozhraní RS 422 a RS 485. Sériové linky umožňují jednak připojení uživatelské aplikace, jednak slouží ke konfiguraci a k propojení jednotlivých lokálních sítí. Konfigurace datové stanice se provádí z PC konfiguračním programem Radas Manager přes libovolnou sériovou linku. Napájení Datová stanice je napájena síťovým napětím 230 V. K datové stanici je připojen akumulátor 12 V o kapacitě 1,2 až 12 Ah, který zabezpečí spolehlivou funkci stanice po dobu minimálně 24 hodin bez síťového napětí. Datová stanice umí rozpoznat výpadek sítě 230 V, nepřítomnost akumulátoru, jeho poškození nebo vybití. Tyto stavy jsou hlášeny na určenou adresu v síti. Rádiová datová stanice RDN 451S Existuje i kompaktní provedení datové stanice, která je po elektrické stránce shodná s RDN 451 s výjimkou toho, že neobsahuje modul pro napájení rozhraní MBUS. Datová stanice je v malé kovové krabičce o rozměrech 160x98x55 mm, vhodné pro umístění do rozvaděče nebo na DIN lištu. Stanice splňuje krytí IP 30. Jako diagnostický nástroj pro zjišťování kvality spojení a vyhledávání vhodných lokalit pro umístění datových stanic se používá měřící stanice MRS. Rádiová datová síť Radas může pracovat i jako páteřní síť při přenosu dat z ústředen EZS a EPS a mobilních objektů. Vzniká pak tzv. rádiová síť Global 2. V tomto případě na jedné frekvenci síť Radas přijímá data ze sítě Global, která pak na své frekvenci přenáší až na dispečink PCO. Vybudováním této páteřní sítě lze výrazně snížit jak investiční, tak provozní náklady, které by vznikly při provozu dvou odlišných sítí. Dále pak lze zvětšit dosah rádiové sítě Global, omezit vzájemné rušení mezi objektovými zařízeními a sběrnými stanicemi, a zvýšit bezpečnost a kvalitu přenášených dat.

11 Pult centralizované ochrany NAM Global splňuje technické požadavky na certifikaci provozovatele PCO u ČAP pokračování ze str. 3 Bod O veškerých údržbových pracích na zařízeních dispečinku PCO musí být vedeny protokolární záznamy v příslušných knihách údržby. Bod Na údržbu veškerého zařízení dispečinku PCO musí existovat servisní smlouvy s odbornými firmami. Součástí servisní smlouvy musí být časový limit zahájení servisního zásahu, který nesmí být delší než šest hodin a smlouva musí obsahovat klauzuli o důvěrnosti získávaných informací. Nový manuál k monitorovacímu software NET-G Uživatelé software NET-G jistě uvítají vznik nového manuálu. Manuál je psán v html formátu a popisuje poslední verzi Manuál obsahuje tyto informace: informace o programu (informace o NET-G, podporované zařízení, požadavky na PC moduly systému), instalace (demo verze, server, stanice v síti), Modul AppPco (spuštění programu, přihlášení, odhlášení, změna jména a hlesla..), Modul AppDriver (spuštění modulu, popis, konfigurace zařízení), Modul AppMail (konfigurace modulu, spuštění modulu), KeyAdministrator (prohlížení aplikací, konfigurace klíče), Společnost NAM system, a.s. nabízí repasované vysílače STX 13, STX 20 a STX 23 do rádiových sítí RADOM security v pásmu 300 MHz. Ceny vysílačů se pohybují u STX 13 od 1500 do 6000 Kč a u STX 20 a 23 od 3900 do 8000 Kč. Ceny se liší podle opotřebení a komponentů, které jednotlivé vysílače obsahují. Všem provozovatelům PCO NAM nabízíme servisní smlouvu, která v sobě zahrnuje pravidelnou revizi a 24 hodinové poradenství a servis. V rámci této smlouvy dodáme servisní knihu, sloužící k zápisům servisních poznámek a úkonů. Bližší informace na V současné době jsou z provozovatelů PCO NAM certifikovány tyto firmy: SV agency, s.r.o. a Tuebor General Security. Modul WatchDog (konfigurace hlídání, hlídání aplikací), Modul Statistika (konfigurace modulu, tvorba statistik), Modul WatchCON TCP, Modul AppServis (konfigurace modulu), Modul Servis Print (instalace modulu, konfigurace v NET-G), Modul Servis Sound (instalace modulu, konfigurace v NET-G), Modul Servis SMS (instalace modulu, konfigurace v NET-G), Modul Servis COM (konfigurace modulu, konfigurace v NET-G), Servisní operace (zálohování, obnova a stínování databáze). Manuál si můžete stáhnout z internetu na nebo si o něj napište do naší firmy. Uživatelům software NET-G bude zaslán na CD bezplatně. Repasované vysílače STX za výborné ceny Aktuální seznam repasovaných vysílačů STX a jejich cen je uveden na internetové adrese Informace Vám rovněž poskytne obchodní oddělení, které kontaktujte i v případě, že chcete aktuální nabídku vysílačů pravidelně zasílat. Na vysílače je poskytována záruka 6 měsíců. 11

12 12 Křištálová koule pro systém NET-CAR Local Ve dnech září 2002 se uskutečnil již 12. ročník Výstavy zabezpečovací techniky v Muzeu policie České republiky v Praze. Před dvěma lety se společnost NAM system, a.s. zúčastnila této výstavy poprvé a odnesla si nejvyšší ocenění Křišťálovou kouli za systém Pult centralizované ochrany NAM Global. V letošním roce se společnost NAM system, a.s. zúčastnila podruhé. Soutěžní exponát Systém NET-CAR Local (viz. popis v u č. 11) byl vybrán odbornou porotou a oceněn nejvyšším uznáním Křišťálovou koulí. Dovolte, abychom Vám stručně přiblížili využití systému NET-CAR Local v bezpečnostním průmyslu: NET-CAR Local nachází uplatnění všude tam, kde vzniká potřeba neustále sledovat polohu, rychlost nebo stav vozidel. Na rozdíl od jiných systémů je NET-CAR Local schopen neustále monitorovat polohu vozidla. Přenos informací o jeho poloze a stavu lze softwarově nastavit v intervalu sekund, což nám umožňuje mít vozidlo v každém okamžiku plně pod kontrolou. Vozidla policie, městských policií, bezpečnostních agentur v součinnosti se záchrannými službami a hasičskými záchrannými sbory mohou použít informace, které jim poskytuje NET-CAR Local zejména ke koordinaci zásahu v reálném čase. Nasazením systému NET-CAR Local při sledování vozidel pro převoz peněz a cenného zboží nám umožní mít vozidlo trvale pod kontrolou po celé trase převozu, kdy kromě údajů o poloze a rychlosti vozidla můžeme sledovat další stavy vozidla např. uzamčení ložného prostoru vozidla, opuštění vozidla posádkou, nastartování a vypnutí motoru či v neposlední řadě máme možnost dálkově vozidlo centrálně uzamknout nebo dálkově spustit paralyzující plynové náplně. Více informací o systému Vám na vyžádání rádi zašleme. Nová telefonní čísla NAM system, a.s. Informační občasník společnosti NAM system, a.s. Vydává: obchodní oddělení společnosti NAM system, a.s. Uzávěrka tohoto čísla: Grafická úprava, sazba: Miloš Miczko, 2002 Tisk: OFTIS Ostrava Tel.: Tel., fax: GSM brána: NAM system, a.s., ul. P. Cingra 840, Orlová, tel.: , http: //www.nam.cz

Všechny informace a vyobrazení obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu, technické

Všechny informace a vyobrazení obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu, technické Všechny informace a vyobrazení obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu, technické specifikace nebo designu bez předchozího upozornění. Kopírování

Více

Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení

Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení Detailní popis T-Mobile Firemní řešení 1/33 Obsah: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O FIREMNÍM ŘEŠENÍ 3 2 POPIS SLUŽEB V RÁMCI FIREMNÍHO ŘEŠENÍ 4

Více

CGU 02 komunikační modul GSM-GPRS

CGU 02 komunikační modul GSM-GPRS CGU 02 komunikační modul GSM-GPRS CONEL s.r.o. Sokolská 71 562 04 Ústí nad Orlicí Tel : +420 465 521 020 Fax: +420 465 521 021 E-mail: info@conel.cz WWW: http://www.conel.cz Obsah Obsah 1. Bezpečnostní

Více

Software pro sledování vozidel

Software pro sledování vozidel Software pro sledování vozidel Příručka administrátora systému Fleetware 6.x SERVER Instalace a nastavení systému Fleetware Aktualizováno: 31.10.2012 OBSAH: 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 4 2 POKYNY PRO UPGRADE

Více

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference < 1 > Obsah OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI............................................ 2 PORTFOLIO Průmyslové počítače ELCOM IPC, s.r.o...............................

Více

Ing. Ivo Herman, CSc.

Ing. Ivo Herman, CSc. Ing. Ivo Herman, CSc. Ing. Ivo Herman, CSc. Na Vyhlídce 559/8 664 48 Moravany Česká republika CZ, Moravany, březen 2013 www.herman.cz Řídící, informační a odbavovací systémy a technologie pro MHD a VLD

Více

6 Společnost T-Mobile Czech Republic a.s.

6 Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. 54 6 Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. Představení společnosti a stručná fakta Jsme dynamická telekomunikační společnost, zaměřená na poskytování kvalitních služeb prostřednictvím nejmodernějších

Více

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

Umíme toho daleko víc. Katalog partnerských řešení

Umíme toho daleko víc. Katalog partnerských řešení Umíme toho daleko víc Katalog partnerských řešení 1 Obsah 06 Lokalizace vozidel 14 Lokalizace osob 20 Zabezpečení vozidel 24 Zabezpečení objektů 28 Mobilní sběr dat 34 Vzdálený sběr dat 38 SMS aplikace

Více

www.domat.cz DOMAT PŘEHLEDOVÝ KATALOG

www.domat.cz DOMAT PŘEHLEDOVÝ KATALOG www.domat.cz DOMAT PŘEHLEDOVÝ KATALOG OBSAH O společnosti 3 Přednosti systému 4 Novinky 5 Přehled systému 6 Topologie systému 7 Regulátory MiniPLC 8 Vývojové prostředí SoftPLC 9 Podstanice a I/O moduly

Více

Historie systému DOMINUS MILLENNIUM

Historie systému DOMINUS MILLENNIUM Historie systému DOMINUS MILLENNIUM Produktová řada ústředen a ostatních komponentů bezpečnostního systému Dominus Millennium byla uvedena na trh v roce 1999 jako nástupce staršího typu ústředen pod označením

Více

2N OfficeRoute UMTS Gateway

2N OfficeRoute UMTS Gateway 2N OfficeRoute UMTS Gateway Příručka uživatele Verze 1.8.0 Firmware 2.3.12 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které

Více

GSM BRÁNA PROFESIONAL

GSM BRÁNA PROFESIONAL GSM BRÁNA PROFESIONAL GB 060 3xx, GB 060 5xx GSM programovatelný automat Univerzální GSM komunikátor Instalace a návod k obsluze LEVEL 2 Vážený zákazníku, zakoupil jste náš výrobek GB 060. Získal jste

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2012 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2012, release 10200 Příručka popisuje program

Více

ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I.

ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I. UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Katedra informatiky Ústavu př írodních vě d ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I. Jindřich Jelínek Ústí nad Labem 2005 Recenzovali: Ing. Jiří Plachý Mgr. Jiří

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

BankKlient. Příručka. Verze 9.50 6.12.2013

BankKlient. Příručka. Verze 9.50 6.12.2013 BankKlient Verze 9.50 6.12.2013 2 BankKlient Obsah 1 Úvod...7 1.1 1.2... 7 Proč systém BankKlient?... 7 Možnosti systému BankKlient 2 Instalace,...7 zálohování, reinstalace a odinstalování systému 2.1

Více

Zabezpečení motorových vozidel pomocí mechanických, elektronických a vyhledávacích systémů

Zabezpečení motorových vozidel pomocí mechanických, elektronických a vyhledávacích systémů Zabezpečení motorových vozidel pomocí mechanických, elektronických a vyhledávacích systémů Securing Vehicles with Mechanical, Electronic and Tracking Retrieval Systems Tomáš Podola Bakalářská práce 2013

Více

Obsah dokumentu. Hotelový systém ACS-line, http://www.acsline.cz. strana 2 (celkem 14)

Obsah dokumentu. Hotelový systém ACS-line, http://www.acsline.cz. strana 2 (celkem 14) Obsah dokumentu Obsah dokumentu...2 Popis výrobního systému ACS-line...3 Přínosy elektronické sběru výrobních dat:... 3 Princip výrobního systému... 3 Obecné schéma výrobního systému:... 3 Zakázkový systém

Více

professional Superhero 5 tajemství nejlepších prodejců

professional Superhero 5 tajemství nejlepších prodejců Business Networking: Jak spřádat sítě obchodních kontaktů cisco konference: Novinky z budoucnosti telekomunikací Společenské akce letošního léta Amsterdam: Praktický manuál pro business cestovatele Sales

Více

Nové laboratorní úlohy pro předmět Programovatelné automaty

Nové laboratorní úlohy pro předmět Programovatelné automaty Nové laboratorní úlohy pro předmět Programovatelné automaty New laboratory tasks for the course Programmable automates Martin Sobolík Bakalářská práce 2007 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky,

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

Instalace programu. Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému. Max Communicator 9

Instalace programu. Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému. Max Communicator 9 Max Communicator 9 - instalace 2014 Instalace programu Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému Max Communicator 9 Program pro podnikovou energetiku Výrobce

Více

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA Obsah 1 Obecné požadavky... 3 2 Vybudování skenovacího pracoviště v sídle zadavatele:... 4 2.1 Skenovací zařízení pro digitalizaci do formátu

Více

NASAZENÍ IP TELEFONIE VE FIRMĚ

NASAZENÍ IP TELEFONIE VE FIRMĚ NASAZENÍ IP TELEFONIE VE FIRMĚ NOVÁ VERZE OBLÍBENÉHO OS PRO SÍŤOVÉ PRVKY NOVINKY AKTUALITY Z PODNIKOVÉHO IT DVA SVOBODNÍ VOIP PŘES JABBER A SIP DARČEK PRE ZAMESTNANCOV VYUŽITÍ IPADU VE FIRMĚ VOIP V PRAXI

Více

Konvergované služby v elektronických komunikacích

Konvergované služby v elektronických komunikacích Bankovní institut vysoká škola Praha Informačních technologií a elektronického obchodování Konvergované služby v elektronických komunikacích Diplomová práce Autor: Jaroslav Beneš Informační technologie

Více

ORiNOCO RG-1000 ISDN. Obsah. 1. Základní principy

ORiNOCO RG-1000 ISDN. Obsah. 1. Základní principy ORiNOCO RG-1000 ISDN Obsah 1. Základní principy 2. Topologie bezdrátových sítí 2.1 Síť s přístupovým bodem 2.2 Protokoly MAC vrstvy 3. ORINOCO PC karta 3.1 Technická specifikace 4. Konvertory 4.1 ISA konvertor

Více

Systémová příručka IS

Systémová příručka IS květen 2003 verze 7.xx Systémová příručka IS autorský kolektiv: Luděk Galbavý Vladimír Grosmut Josef Gruntorád Viktor Samek autor příručky: Vladimír Grosmut distributor 2003 ALIS, spol. s r.o. Česká Lípa

Více

LuxRiot instalační manuál verze 1.6.12. Instalační manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA

LuxRiot instalační manuál verze 1.6.12. Instalační manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Instalační manuál Verze 1.6.12-1- 2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Úvodní informace o programu LuxRiot je softwarový balík, určený pro sledování a ukládání dat z kamer. Umožňuje přijímat

Více

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému Úvod do elektronického obchodování Elektronické obchodování prostřednictvím celosvětové internetové sítě prošlo v předchozích letech

Více