PCO NAM Global. homologován pro HZS ISET Sleva software. PCO pro HZS JA-60 NAM. Manuál NET-G. Radas. NET-CAR Local

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PCO NAM Global. homologován pro HZS ISET 2002. Sleva software. PCO pro HZS JA-60 NAM. Manuál NET-G. Radas. NET-CAR Local"

Transkript

1 12 XII. INFORMAČNÍ OBČASNÍK společnosti NAM system, a.s. ŘÍJEN 2002 ISET 2002 Sleva software PCO pro HZS Směrnice CI ČAP JA-60 NAM Manuál NET-G Rádiová datová sít Radas Nové názvosloví Sběrná stanice RSN 451 s výkonem 1 W Ocenění systému NET-CAR Local PCO NAM Global homologován pro HZS

2 2 POZVÁNKA NA VÝSTAVU Vážení přátelé, tento rok se zúčastní naše společnost 2. ročníku mezinárodního veletrhu bezpečnostní techniky a služeb ISET Veletrh se koná ve dnech října 2002 na výstavišti v Brně. Zveme Vás k návštěvě naší expozice, která bude umístěna v pavilonu G1, stánek č. 10. Součástí naší expozice bude mimo jiné i prezentace nových a inovovaných produktů jakými jsou rádiová síť Global 2, sběrná stanice RSN 451 obsahující nový radiomodem s výkonem 1 W, rádiový komunikátor JA-60 NAM, rádiová datová síť Radas a také výrazně inovovaný systém sledování polohy vozidel NET-CAR Local. Srdečně Vás zveme. SLEVY V rámci podpory provozovatelů PCO NAM Global při certifikaci PCO dle směrnice P 103 Certifikačního institutu České asociace pojišťoven, vyhlašuje NAM system slevovou akci na softwarové moduly: Servis SMS+ - 30% servis umožňující odeslání události jako SMS zprávu dle konfigurace objektu, automatické odeslání SMS v případě nepotvrzení důležité události operátorem. Servis Print - 30% servis umožňující okamžitý výtisk událostí na tiskárnu s možností konfigurace. Modul AppServis - 20% servis zajišťující instalaci a provoz jednotlivých Servisů. Akce je časově omezena do Rozhodující je termín odeslání objednávky.

3 Pult centralizované ochrany NAM Global splňuje technické požadavky na certifikaci provozovatele PCO u ČAP V lednu tohoto roku vydala ČAP aplikační směrnici P 103 stanovující technické, stavební a personální podmínky provozování pultu centralizované ochrany soukromými bezpečnostními službami. Certifikaci provádí Certifikační institut České asociace pojišťoven. Pro současné i budoucí uživatele PCO NAM Global nyní uvedeme, jak je zajištěno splnění technických požadavků na PCO dle výše uvedené směrnice. Bod Archívní soubory musí být zálohovány každý den (cyklus 24 hodin) a to nejméně na dvě nezávislá místa, například HDD jiného počítače (mimo dispečink PCO) + externí nosič dat (FDD, CD, ZIP apod.). Zde doporučujeme používat utilitu pro zálohování databáze GBAK Scheduler. Tato se spouští automaticky s operačním systémem a provádí v nastavených dnech a časech pravidelné zálohy. Zálohu umí vytvořit na dvě místa, např. zálohovat na jiný počítač v síti a zároveň vypalovat na CD. Vytvořené zálohy jsou pojmenované dnem, týdnem a měsícem. GBAK Scheduler umožňuje zálohy komprimovat ZIPem a snižovat tak jejich velikost. Bod Pro co nejrovnoměrnější vytížení jednotlivých telefonních přípojek a zamezení možnosti volání na obsazenou linku musí být všechny přípojky PCO sdruženy do sériové linky pod jediné řídící číslo. Tuto službu Vám na požádání zřídí Český telecom. Jedná se o virtuální sloučení linek pod jedno číslo. Na všech objektech pak programujete jediné telefonní číslo. Tímto se sníží pravděpodobnost, že by se ústředna EZS nedovolala na PCO. Nedovolat by se mohla ústředna EZS pouze v případě, že by současně komunikovalo s PCO tolik ústředen, kolik je vstupních linek PCO. Český telecom nabízí sériovou linku ve třech variantách: se sekvenčním výběrem s náhodným výběrem s cyklickým výběrem Za zřízení sériového zapojení je účtován poplatek 63,- Kč a za měsíční provoz je paušál 11,- Kč za každou linku v sérii. Bod Dispečink PCO musí být vybaven možností nouzového volání v případě přepadení či jiného ohrožení. Bod Výstup nouzového volání dispečinku PCO musí být vyveden na jiný dispečink bezpečnostního charakteru, nejlépe na Policii České republiky, případně na městskou policii či dispečink PCO jiné bezpečnostní agentury. Zde se nabízí dvě technická řešení: 1. Využít funkce modulu Servis SMS plus monitorovacího software NET-G. Dispečer může v okamžiku potřeby odeslat informaci o ohrožení stiskem kombinace kláves na klávesnici PC nebo stiskem tlačítka či nášlapné lišty připojené na COM port počítače. Monitorovací software vygeneruje a odešle SMS zprávu s nadefinovaným textem na nadefinovaná telefonní čísla jiných dispečinků. O této skutečnosti je proveden zápis do databáze PCO. 2. Bezpečnostní agentura se dohodne s jinou bezpečnostní agenturou provozující rádiovou síť v tomtéž regionu a navzájem si rádiově napojí dispečinky na své PCO. Tzn. že si vzájemně vymění rádiový vysílač, na který připojí panic tlačítko pro své dispečery. Bod Pokud dispečink PCO není trvale obsazen nejméně dvěma lidmi, musí být k dispozici technické zařízení, schopné předat na určené místo (nejlépe na jiné místo s trvalou obsluhou, případně na několik určených míst) poplachovou zprávu v případě, že na výzvu instalovaného zařízení nebude do deseti minut uskutečněna odpovídající reakce. Zde je opět využito funkce modulu Servis SMS plus, který umožňuje odeslat po uplynutí časového limitu zprávu SMS na nadefinovaná čísla. Tzn., že pokud přijde na PCO poplachová zpráva a dispečer na ni např. do 5 minut nezareaguje potvrzením o příjmu, dojde k odeslání SMS. pokračování na str. 11 3

4 4 PCO (ZDP) NAM Global (nejen) pro Hasičské záchranné sbory V srpnu tohoto roku byl PCO NAM Global schválen (homologován) generálním ředitelstvím HZS ČR jako zařízení dálkového přenosu (ZDP) pro HZS v České republice. PCO NAM Global je díky svým širokým možnostem ideálním řešením pro zajištění přenosu informací hlavní rádiovou a záložní telefonní cestou z ústředen elektrické požární signalizace na dispečinky HZS. Rádiová síť Global 2 nabízí široké využití pro zajištění přenosu různých typů datových informací prostřednictvím rádiového signálu. Global 2 umožňuje souběžně přenášet informace z ústředen EZS a EPS, informace o poloze a stavu mobilních objektů i data z různých technologických zařízení a měřičů. Buňková struktura rádiové sítě Global 2 umožňuje provozovateli postupně expandovat do širokého okolí a kvalitně pokrývat i hornatý terén. V síti Global 2 není počet sběrných stanic řazených za sebou omezen, a tak lze přenášet data na velké vzdálenosti. Princip systému Global 2 umožňuje také propojovat sousední sítě mezi sebou. Síť Global 2 může využívat několik provozovatelů současně a společně se tak i podílet na počátečních investicích nutných k jejímu vybudování a o náklady související s jejím provozem. Jednou z možných variant, je využití sítě k přenosu zpráv z ústředen EPS na lokální a zároveň krajský dispečink HZS, a také pokračování na str. 5 f1 BEZPEČNOST přenosová rychlost 4800 Bd/s zabudované bezpečnostní mechanizmy identifikace ilegálního vysílače kontrola spojení se všemi objekty f2 f3 ŘETĚZENÍ SBĚRNÝCH STANIC počet sběrných stanic za sebou neomezen, možnost propojení nezávislých rádiových sítí KOMUNIKACE V SÍTI jednosměrný provoz mezi vysílači a sběrnými stanicemi, obousměrný provoz mezi sběrnými stanicemi v páteřní síti DISPEČINK č.1 lokální VÍCE DISPEČINKŮ V RÁDIOVÉ SÍTI tytéž data na všechny dispečinky každému dispečinku pouze data z určených objektů Obr. Schéma z letáku k Hasičům dotaz odpověď DISPEČINK č.2 krajský Měřící stanice OPPO OPPO EPS KLÍČOVÝ TREZOR ON-LINE SLEDOVÁNÍ POLOHY VOZIDEL informace o poloze (GPS) přenášena na dispečink v intervalu s EPS Vysílač TSM EZS Vysílač TSM Ústředna AMOS s rádiovým komunikátorem

5 pokračování ze str. 4 k přenosu zpráv z ústředen EZS na dispečink bezpečnostní agentury. Na další dispečink jsou pak přenášeny pouze servisní a technické informace z jednotlivých objektů a informace o stavu sítě, které monitoruje servisní firma. Navíc lze na každém dispečinku sledovat pohyb příslušných zásahových vozidel. V síti je zajištěna vysoká bezpečnost přenášených dat a to zejména proto, že prvky páteřní sítě Na rozdíl od PCO NAM Global využívaného k přenosu dat z ústředen EZS, bylo potřeba u ZDP přidat některé důležité vlastnosti, které umožňují uživatelům HZS komplexní využití. EPS komunikátor EPS komunikátor slouží k připojení ústředen EPS k rádiovým zařízením firmy NAM. Umožňuje přenos veškerých informací z EPS s adresným rozlišením až na jednotlivá požární čidla. Data jsou následně přeneseny rádiovou cestou na PCO, a to v kompletním tvaru, který obsahuje úplné informace o skupině, čísle čidla ve skupině, kódu události a typu zdroje události. Lze tedy přenášet informace i z velmi rozsáhlých systémů EPS, které obsahují i několik tisíc prvků. Počet připojitelných ústředen přes sériový komunikátor je neustále rozšiřován. V současnosti lze připojit ústředny: ESSER 8000,8007,8008 Zettler Loop 500 Zettler ZETFAS Lites MHU109 LITES MHU 110 Schrack Seconet BMZ Integral Obousměrný nebo jednosměrný přenos Vysílače TSM obsahují 16 přímých vstupů, na které lze připojit jak obslužné pole požární ochrany (OPPO), tak reléové sady-výstupy komunikují obousměrně a lze definovat, že odesílatel (sběrná stanice) obdrží potvrzení od příjemce (jiná sběrná stanice). Toto potvrzení může být lokální (z jednoho bod na druhý) nebo globální (z PCO přes definovanou trasu sběrných stanic na prvního odesílatele). Použití Hammingova kódu umožňuje přenos i v obtížných příjmových podmínkách. Vlastnosti ZDP NAM Global ústředny EPS. Vysílače zajišťují jednosměrnou komunikaci s dispečinkem. K ústředně EPS lze připojit sběrnou stanici RSN 451, která komunikuje s PCO obousměrně s potvrzením. Lze ji dálkově konfigurovat a ovládat její 2 výstupy, na které může být napojen např. klíčový trezor nebo siréna. Monitorovací software K aktuálnímu sledování objektů slouží monitorovací software NET-G. Zároveň lze informace např. o poplachových stavech objektů přímo ze sběrné stanice přenášet do programu Výjezd firmy RCS Kladno. Záložní cesta Rádiová objektová zařízení mohou obsahovat telefonní komunikátor, a tak mohou být důležité zprávy z objektu odeslány záložní cestou po telefonní lince. Sledování polohy zásahových vozidel Prostřednictvím systému NET-CAR Local lze sledovat aktuální polohu, stav a rychlost zásahových vozidel. Uživatel tak získává podrobné informace např. pro organizaci nebo dokumentaci k zásahu. Náklady za přenos zpráv nejsou ovlivňovány jejich počtem. Za cca 5000 Kč ročně lze takto sledovat zásahová vozidla bez ohledu na jejich počet. 5

6 6 Rádiový komunikátor JA-60 NAM Ústředna JA-60 Rádiový komunikátor JA-60 NAM pořízení, instalace, podmínky provozu V Namáku č.11 jsme Vás podrobně informovali o parametrech a vlastnostech rádiového komunikátoru JA-60 NAM. V tomto vydání bychom se chtěli věnovat tomu, jak lze tento komunikátor pořídit, kdo jej může a umí instalovat a za jakých podmínek jej lze napojit do rádiové sítě Global. Způsob pořízení montážní firmou Pro rádiový komunikátor JA-60 NAM platí stejná pravidla jako pro běžné rádiové vysílače do sítí Global. Výrobce naprogramuje komunikátoru příslušnou frekvenci podle toho, do které sítě je komunikátor určen. Objednat a koupit od výrobce si tento komunikátor může pouze firma, která je držitelem povolení k provozování rádiové sítě Global nebo firma, které dá tento provozovatel písemný souhlas k nákupu u výrobce. Zabezpečovací ústřednu JA-60 (JA-65) s rádiovým komunikátorem JA-60 NAM lze začlenit do rádiové sítě Global pouze po dohodě s provozovatelem v dané lokalitě. Seznam těchto provozovatelů je uveřejněn na internetových stránkách kde je pravidelně aktualizován. Seznam bude dostupný i u obchodních zástupců firmy Jablotron. Kdo může instalovat rádiový komunikátor Opět musíme vycházet z toho, že se jedná o prvek rádiové sítě a že jeho správná montáž ovlivňuje kvalitu spojení objektu s pultem centralizované ochrany. To, zda montáž rádiového komunikátoru může provádět jakákoli montážní firma nebo zda si vyhrazuje právo montáže správce rádiové sítě, se liší dle zvyklostí u daných PCO. Jedno je však jisté. Instalace rádiového komunikátoru JA-60 NAM vždy vyžaduje spolupráci provozovatele rádiové sítě a to minimálně na straně PCO. Podmínky napojení do rádiové sítě Global Každý provozovatel rádiové sítě Global by si měl před napojením prvního komunikátoru JA-60 NAM ověřit, zda jeho PCO NAM splňuje následující požadavky: aby sběrná stanice RSN 450 PCO obsahovala software ve verzi 1.36 a vyšší, aby driver NAM 460 pro rádiovou síť Global měl verzi 1.15 a vyšší, aby modul AppPco měl verzi 1.21 a vyšší. Pokud jste zjistili, že některý z těchto parametrů nesplňujete, obraťte se, prosím, na servisní techniky obchodního oddělení společnosti NAM system, a.s.

7 Změny v označení prvků rádiové sítě Global V minulém vydání časopisu jsme psali o novinkách v rádiové síti Global. Dovolte, abychom připomněli ty nejdůležitější a také fakt, že nemají vliv na provoz stávajících rádiových sítí Global a tyto sítě je možno kdykoli rozšířit o nové možnosti. Nejdůležitějšími novinkami jsou: zvýšená kapacita rádiové sítě, páteřní síť pracuje na jiné frekvenci než objekty, komunikace po páteřní síti je obousměrná s potvrzením, více dispečinků v jedné rádiové síti, možnost propojování rádiových sítí, možnost přenášet i technologická data. S rozvojem rádiové sítě Global vyvstala potřeba poněkud upravit současné označení používaných prvků. Rádiový vysílač Dosud jste byli zvyklí na označení TSM 420 nebo 460 podle frekvenčního pásma, v kterém vysílač pracoval. Dále pak jste znali vysílače TSM 421 a 461, které se od prvních uvedených lišily výkonem. Tyto měly výkon 0,2 W oproti 1 W u vysílačů TSM 420 a 460. Nové označení vysílačů vychází z rozlišení vysílačů podle výkonu: TSM 452 výkon 0,1 až 1 W TSM 453 výkon 0,2 W Informace o frekvenčním pásmu následuje a je vždy uvedena písmenem F: např.: TSM 452 F420 - vysílač o výkonu 0,1 až 1 W pro pásmo MHz. Za tímto označením pak může být ještě uvedeno zkratkou skládající se ze dvou velkých písmen, zda vysílač obsahuje telefonní komunikátor, např.: TSM 452 F420 TK, nebo zda se jedná o vysokofrekvenční díl pro ústřednu AMOS 1600, např.: TSM 452 F420 VF. Sběrná stanice Sběrná stanice rádiové sítě Global doznala řady změn. Označení sběrné stanice se mění z RSN 450 na RSN 451. Sběrná stanice RSN 451 je vybavena novým vysokofrekvenčním dílem RWV 451, který má výkon 1 W a jehož předností oproti svému předchůdci je krátká doba zaklíčování a vysoká selektivita. Dále obsahuje desku zdroje, jejíž součástí je i zásobník zpráv, což přináší tu výhodu, že lze kteroukoli sběrnou stanici softwarově nakonfigurovat jako přijímací pultovou pro případ výpadku komunikace mezi sběrnou stanicí s počítačem. Sběrná stanice může dále obsahovat: Rádiový sběrný modem SM1 - sběrný modem mají ve sběrných stanicích všichni provozovatelé rádiové sítě Global. Tento sběrný modem sbírá data z jemu přidělených rádiových vysílačů a s těmito si hlídá spojení. Rádiový datový modem DM1 - tyto modemy tvoří páteřní rádiovou síť a pracují na jiné frekvenci než objektové vysílače a sběrné modemy. Rádiový datový modem RM1 - je variantou rádiového datového modemu a řídí činnost modemů DM1. Sběrná stanice RSN 451 může obsahovat pouze sběrný modem nebo pouze datový modem nebo oba dva modemy. Stejně jako u vysílačů je vždy za daným modemem uvedeno frekvenční pásmo, v kterém pracuje, např.: SM1 F425 je rádiový sběrný modem pro pásmo MHz. Klient požadující objednání nové sběrné stanice do stávající rádiové sítě pak musí objednat sběrnou stanici RSN 451 a rádiový sběrný modem SM1 FXXX na příslušné frekvenci. Stejně jako dosud může přiobjednat do sběrné stanice objektové zařízení (nové označení OZ1) nebo objektové zařízení s vlastnostmi ústředny AMOS 1600 (OZ1 AMOS 1600). Rovněž i nadále je možno přiobjednat do sběrné stanice k objektovému zařízení i telefonní komunikátor. Měřící stanice Nová měřící stanice bude vybavena vysokofrekvenčním dílem popsaným výše u sběrné stanice. Její označení se změní z MRS 450 na MRS 451. Funkce měřící stanice zůstávají nezměněny. 7 Sběrná stanice RSN 451 SM1+DM1+OZ1 RVW 451F Sběrná stanice RSN 451 SM1+DM1

8 8 Rádiová datová sít Radas Rádiová datová síť Radas slouží k přenosu dat z měřících, regulačních a dalších technologických zařízení na centrální dispečink nebo na několik monitorovacích stanovišť současně. Své uplatnění nachází automatická konfigurace sítě tj. automatické nastavení optimální přenosové trasy v rámci sítě dálková konfigurace sítě datových stanic při dálkovém řízení procesů, přenosu dat v teplárenství, vodárenství, plynárenství, dopravních a zabezpečovacích systémech. Rádiovou datovou síť lze vybudovat na jedné nebo na více frekvencích. Charakteristické vlastnosti rádiové datové sítě Radas: dálkový upgrade sítě zálohování stanice akumulátorem v případě výpadku elektrické energie řídící automatika pro kontrolu dobíjení akumulátoru PARKOVACÍ AUTOMATY PRŮMYSLOVÁ TELEMETRIE KŘIŽOVATKY MĚRĚNÍ OVZDUŠÍ DATOVÁ STANICE DISPEČINK 1 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VODNÍ TOKY DISPEČINK 2 V závislosti na konkrétní aplikaci lze zvolit dva typy topologie sítě: Stromová struktura je zejména vhodná pro telemetrické aplikace. Inteligence sítě je soustředěna v centrální stanici (kořen stromu), která obsahuje veškeré informace, týkající se směrování v síti. Mřížová struktura je modernější a obecnější koncepce. Jedná se o systém s rozptýlenou inteligencí. Největší výhodou této sítě je možnost provozování několika dispečinků a sdílení sítě vícero uživateli. Sdílení sítě umožní ušetřit každému uživateli sítě finanční prostředky, které by vynaložil na vybudování a provoz vlastní datové sítě. pokračování na str. 9

9 pokračování ze str. 8 Každá datová stanice obsahuje směrovací tabulky, které umožňují směrovat pakety do libovolného bodu nebo několika bodů sítě, přičemž každý uživatel sítě má dojem, jako by pracoval pouze ve vlastní síti. Směrovací tabulky lze zadat do datové stanice lokálně po sériové lince nebo na dálku přenosem v síti. Všechny datové stanice v síti jsou rovnocenné. Mohou plnit jak funkci koncové stanice, centrální stanice, tak i funkci routeru. Komunikace Síť Radas je navržena jako paketová datová síť, která umožňuje přenos dat mezi dvěma libovolnými body datové sítě. Datová síť Radas umožňuje volbu režimu přenosu datových paketů. Lze definovat, zda se pakety budou přenášet s lokálním potvrzením, se vzdáleným síťovým potvrzením nebo bez potvrzení. Vzdálené síťové potvrzení vrátí odesílateli informaci o doručení paketu z dané stanice. Volba režimu komunikace je kompromisem mezi rychlosti doručení zprávy a zabezpečením doručení datového paketu. K vzájemné komunikaci mezi zařízeními byla implementována řada přenosových protokolů, aby byla zajištěna možnost komunikace s co nejširším okruhem zařízení. Na každé sériové lince je možné provozovat jeden z následujících protokolů: Sériová linka (NULL modem), AT modem, Obecný paketový protokol UniFrame, MPX 101, Profibus (EPSNET, DB-NET), NAMP1, NAMP0, Calmet Calor 20i, Control Panel, MBUS, MODBUS RT. Implementace dalších protokolů pro sériovou linku dále pokračuje. Rádiová datová stanice RDN 451 Základním prvkem rádiové datové sítě Radas je datová stanice RDN 451 s rádiovým datovým modemem, která umožňuje zpracování a rádiový přenos vstupních dat. Zároveň lze prostřednictvím datové stanice provádět servis a správu rádiové sítě. pokračování na str. 10 9

10 10 pokračování ze str. 9 Rádiová datová stanice RDN 451 Rádiová datová stanice RDN 451S Rádiový datový modem se skládá ze dvou základních částí: procesorového modulu, který obsahuje řídící procesor a uživatelská sériová rozhraní, vysokofrekvenčního modulu, který obsahuje rádiový vysílač a přijímač. Modem je umístěn na panelu v rozváděčové skříni. Vedle procesorového modulu lze na panel umístit modul zdrojů RDN 451 MZ pro napájení sběrnice MBUS a jeden nebo dva moduly IO portů (vstupů / výstupů) RDN 451-IO popřípadě jiné rozšiřující moduly. Stanice splňuje krytí IP 55. Procesorový modul Jádrem stanice je procesorový modul postavený na jednočipovém mikroprocesoru Toshiba. Program je uložen v integrované paměti Flash. Konfigurace stanice je uložena v paměti EEPROM. Tím je zajištěno zachování konfigurace i při výpadku napájení a vyčerpání záložní baterie. Modul dále obsahuje paměť RAM o velikosti 256 kb. Vysokofrekvenční modul Každá stanice je vybavena radiomodemem pracujícím v pásmu MHz. Výstupní výkon vysílače je volitelný v rozsahu od 100 mw do 1 W. Maximální výkon byl zvolen s ohledem na poplatky za využívání kmitočtového spektra. Výkon je dostatečný i při provozování rádiové datové sítě v městské zástavbě. Modul vstupů a výstupů RDN 451-IO Modul je určen do aplikací, kde je potřebné zpracovávat analogové a digitální vstupy a ovládat analogové nebo digitální výstupy. Modul obsahuje: 8 analogových vstupů s 12 bitovým převodem, 8 digitálních vstupů oddělených optočleny, 2 digitální vstupy s impulsním čítačem, 4 digitální vstupy nebo digitální výstupy s otevřeným kolektorem, 8 digitálních reléových výstupů s jedním přepínacím kontaktem, 2 analogové výstupy s 12 bitovým převodem. Sériová rozhraní Zařízení uživatele se k RDN 451 připojují přes tři rovnocenná sériová rozhraní RS 232. Sériovou linku COM2 lze dále nakonfigurovat pro podporu rozhraní MBUS a sériovou linku COM3 lze nakonfigurovat pro podporu rozhraní RS 422 a RS 485. Sériové linky umožňují jednak připojení uživatelské aplikace, jednak slouží ke konfiguraci a k propojení jednotlivých lokálních sítí. Konfigurace datové stanice se provádí z PC konfiguračním programem Radas Manager přes libovolnou sériovou linku. Napájení Datová stanice je napájena síťovým napětím 230 V. K datové stanici je připojen akumulátor 12 V o kapacitě 1,2 až 12 Ah, který zabezpečí spolehlivou funkci stanice po dobu minimálně 24 hodin bez síťového napětí. Datová stanice umí rozpoznat výpadek sítě 230 V, nepřítomnost akumulátoru, jeho poškození nebo vybití. Tyto stavy jsou hlášeny na určenou adresu v síti. Rádiová datová stanice RDN 451S Existuje i kompaktní provedení datové stanice, která je po elektrické stránce shodná s RDN 451 s výjimkou toho, že neobsahuje modul pro napájení rozhraní MBUS. Datová stanice je v malé kovové krabičce o rozměrech 160x98x55 mm, vhodné pro umístění do rozvaděče nebo na DIN lištu. Stanice splňuje krytí IP 30. Jako diagnostický nástroj pro zjišťování kvality spojení a vyhledávání vhodných lokalit pro umístění datových stanic se používá měřící stanice MRS. Rádiová datová síť Radas může pracovat i jako páteřní síť při přenosu dat z ústředen EZS a EPS a mobilních objektů. Vzniká pak tzv. rádiová síť Global 2. V tomto případě na jedné frekvenci síť Radas přijímá data ze sítě Global, která pak na své frekvenci přenáší až na dispečink PCO. Vybudováním této páteřní sítě lze výrazně snížit jak investiční, tak provozní náklady, které by vznikly při provozu dvou odlišných sítí. Dále pak lze zvětšit dosah rádiové sítě Global, omezit vzájemné rušení mezi objektovými zařízeními a sběrnými stanicemi, a zvýšit bezpečnost a kvalitu přenášených dat.

11 Pult centralizované ochrany NAM Global splňuje technické požadavky na certifikaci provozovatele PCO u ČAP pokračování ze str. 3 Bod O veškerých údržbových pracích na zařízeních dispečinku PCO musí být vedeny protokolární záznamy v příslušných knihách údržby. Bod Na údržbu veškerého zařízení dispečinku PCO musí existovat servisní smlouvy s odbornými firmami. Součástí servisní smlouvy musí být časový limit zahájení servisního zásahu, který nesmí být delší než šest hodin a smlouva musí obsahovat klauzuli o důvěrnosti získávaných informací. Nový manuál k monitorovacímu software NET-G Uživatelé software NET-G jistě uvítají vznik nového manuálu. Manuál je psán v html formátu a popisuje poslední verzi Manuál obsahuje tyto informace: informace o programu (informace o NET-G, podporované zařízení, požadavky na PC moduly systému), instalace (demo verze, server, stanice v síti), Modul AppPco (spuštění programu, přihlášení, odhlášení, změna jména a hlesla..), Modul AppDriver (spuštění modulu, popis, konfigurace zařízení), Modul AppMail (konfigurace modulu, spuštění modulu), KeyAdministrator (prohlížení aplikací, konfigurace klíče), Společnost NAM system, a.s. nabízí repasované vysílače STX 13, STX 20 a STX 23 do rádiových sítí RADOM security v pásmu 300 MHz. Ceny vysílačů se pohybují u STX 13 od 1500 do 6000 Kč a u STX 20 a 23 od 3900 do 8000 Kč. Ceny se liší podle opotřebení a komponentů, které jednotlivé vysílače obsahují. Všem provozovatelům PCO NAM nabízíme servisní smlouvu, která v sobě zahrnuje pravidelnou revizi a 24 hodinové poradenství a servis. V rámci této smlouvy dodáme servisní knihu, sloužící k zápisům servisních poznámek a úkonů. Bližší informace na V současné době jsou z provozovatelů PCO NAM certifikovány tyto firmy: SV agency, s.r.o. a Tuebor General Security. Modul WatchDog (konfigurace hlídání, hlídání aplikací), Modul Statistika (konfigurace modulu, tvorba statistik), Modul WatchCON TCP, Modul AppServis (konfigurace modulu), Modul Servis Print (instalace modulu, konfigurace v NET-G), Modul Servis Sound (instalace modulu, konfigurace v NET-G), Modul Servis SMS (instalace modulu, konfigurace v NET-G), Modul Servis COM (konfigurace modulu, konfigurace v NET-G), Servisní operace (zálohování, obnova a stínování databáze). Manuál si můžete stáhnout z internetu na nebo si o něj napište do naší firmy. Uživatelům software NET-G bude zaslán na CD bezplatně. Repasované vysílače STX za výborné ceny Aktuální seznam repasovaných vysílačů STX a jejich cen je uveden na internetové adrese Informace Vám rovněž poskytne obchodní oddělení, které kontaktujte i v případě, že chcete aktuální nabídku vysílačů pravidelně zasílat. Na vysílače je poskytována záruka 6 měsíců. 11

12 12 Křištálová koule pro systém NET-CAR Local Ve dnech září 2002 se uskutečnil již 12. ročník Výstavy zabezpečovací techniky v Muzeu policie České republiky v Praze. Před dvěma lety se společnost NAM system, a.s. zúčastnila této výstavy poprvé a odnesla si nejvyšší ocenění Křišťálovou kouli za systém Pult centralizované ochrany NAM Global. V letošním roce se společnost NAM system, a.s. zúčastnila podruhé. Soutěžní exponát Systém NET-CAR Local (viz. popis v u č. 11) byl vybrán odbornou porotou a oceněn nejvyšším uznáním Křišťálovou koulí. Dovolte, abychom Vám stručně přiblížili využití systému NET-CAR Local v bezpečnostním průmyslu: NET-CAR Local nachází uplatnění všude tam, kde vzniká potřeba neustále sledovat polohu, rychlost nebo stav vozidel. Na rozdíl od jiných systémů je NET-CAR Local schopen neustále monitorovat polohu vozidla. Přenos informací o jeho poloze a stavu lze softwarově nastavit v intervalu sekund, což nám umožňuje mít vozidlo v každém okamžiku plně pod kontrolou. Vozidla policie, městských policií, bezpečnostních agentur v součinnosti se záchrannými službami a hasičskými záchrannými sbory mohou použít informace, které jim poskytuje NET-CAR Local zejména ke koordinaci zásahu v reálném čase. Nasazením systému NET-CAR Local při sledování vozidel pro převoz peněz a cenného zboží nám umožní mít vozidlo trvale pod kontrolou po celé trase převozu, kdy kromě údajů o poloze a rychlosti vozidla můžeme sledovat další stavy vozidla např. uzamčení ložného prostoru vozidla, opuštění vozidla posádkou, nastartování a vypnutí motoru či v neposlední řadě máme možnost dálkově vozidlo centrálně uzamknout nebo dálkově spustit paralyzující plynové náplně. Více informací o systému Vám na vyžádání rádi zašleme. Nová telefonní čísla NAM system, a.s. Informační občasník společnosti NAM system, a.s. Vydává: obchodní oddělení společnosti NAM system, a.s. Uzávěrka tohoto čísla: Grafická úprava, sazba: Miloš Miczko, 2002 Tisk: OFTIS Ostrava Tel.: Tel., fax: GSM brána: NAM system, a.s., ul. P. Cingra 840, Orlová, tel.: , http: //www.nam.cz

Veletrh Pragoalarm 2002. Prodejní akce. NET-CAR Local GLOBAL 2 JA-60 NAM. Modul Statistika. Vyplatí se

Veletrh Pragoalarm 2002. Prodejní akce. NET-CAR Local GLOBAL 2 JA-60 NAM. Modul Statistika. Vyplatí se NAMák 11 XI. INFORMAČNÍ OBČASNÍK společnosti NAM system, a.s. BŘEZEN 2002 Veletrh Pragoalarm 2002 Prodejní akce NET-CAR Local, Rádiová sít GLOBAL 2 Vlastnosti a parametry Schéma JA-60 NAM Modul Statistika

Více

GPS Monitor. Zbyněk Filip

GPS Monitor. Zbyněk Filip GPS Monitor Zbyněk Filip GPS Monitor Systém je určen k zabezpečení motorových vozidel s on-line přenosem přesné polohy vozidla a poplachových a provozních hlášení prostřednictvím mobilních sítí GSM. Systém

Více

B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D.

B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D. B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D. Obsah Výhody systému DBOR-D...3 Popis systému DBOR-D...3 Popis jednotlivých částí systému DBOR-D...4 Bytový

Více

FC2040 Ústředna požární signalizace

FC2040 Ústředna požární signalizace FC2040 Sinteso TM Ústředna požární signalizace Řada FS20 Kompaktní, předsestavená, mikroprocesorová ústředna elektrické požární signalizace s integrovaným ovládacím terminálem pro až 504 prvků Ústředna

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 485COM. verze pro elektroměry CARLO GAVAZZI (protokol MODBUS)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 485COM. verze pro elektroměry CARLO GAVAZZI (protokol MODBUS) UŽIVATELSKÝ MANUÁL 485COM verze pro elektroměry CARLO GAVAZZI (protokol MODBUS) Obsah Obsah 2 Úvod 3 Montáž GSM komunikátoru 485COM 4 Konfigurace GSM komunikátoru 485COM 5 1. Změna hesla GSM komunikátoru

Více

FC2020 Ústředna požární signalizace

FC2020 Ústředna požární signalizace FC00 Sinteso TM Ústředna požární signalizace Řada FS0 Kompaktní, předsestavená, mikroprocesorová ústředna elektrické požární signalizace s integrovaným ovládacím terminálem pro až 5 prvků Ústředna může

Více

Technická dokumentace TRBOcontrol

Technická dokumentace TRBOcontrol Revize dokumentu 1.01a Technická dokumentace OBSAH: Stručný popis...3 Přehled verzí...3 Popis funkce...4 popis...4 komunikace v síti...5 ovládání...6 Topologie sítě...7 přístupový bod-klienti...7 multikanálový

Více

Trade FIDES, a.s. PZL11. Popis výrobku. Manuál technika systému

Trade FIDES, a.s. PZL11. Popis výrobku. Manuál technika systému Trade FIDES, a.s. PZL11 Popis výrobku Manuál technika systému 2 PZL11 Obsah Úvod... 3 1.1 Deska PZL-11... 3 1.2 Signalizace LED... 4 1.3 Vstupy... 5 1.3.1 Nevyvážené vstupy... 5 1.3.2 Deska vstupů PZL-i...

Více

NAM system, a.s. Veletrh Pragoalarm 2001. Veletržní slevy GLOBAL. Servis PCO. Internetový obchod

NAM system, a.s. Veletrh Pragoalarm 2001. Veletržní slevy GLOBAL. Servis PCO. Internetový obchod NAMák 9 IX. INFORMAČNÍ OBČASNÍK společnosti NAM system, a.s. BŘEZEN 2001 Veletrh Pragoalarm 2001 Veletržní slevy Rádiová sít GLOBAL NAM system, a.s. Schéma rádiové sítě Perspektiva rádiových sítí Ústředna

Více

P2P komunikace I/O modulů řady E1200 I/O moduly s komunikací přes mobilní telefonní sítě 22. 9. 2010

P2P komunikace I/O modulů řady E1200 I/O moduly s komunikací přes mobilní telefonní sítě 22. 9. 2010 P2P komunikace I/O modulů řady E1200 I/O moduly s komunikací přes mobilní telefonní sítě 22. 9. 2010 Program P2P funkce u řady E1200 Jaké jsou obvyklé nevýhody při P2P propojení? Jaké jsou výhody P2P u

Více

TW15 KONCOVÝ PRVEK MSKP. Popis výrobku Technická data Návod k obsluze. Technologie 2000 s.r.o., Jablonec nad Nisou

TW15 KONCOVÝ PRVEK MSKP. Popis výrobku Technická data Návod k obsluze. Technologie 2000 s.r.o., Jablonec nad Nisou TW15 KONCOVÝ PRVEK MSKP Popis výrobku Technická data Návod k obsluze Technologie 2000 s.r.o., Jablonec nad Nisou Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA... 3 2. TECHNICKÉ PARAMETRY... 4 2.1 VÝROBCE:... 4 3. POPIS TW15ADAM...

Více

... 97.001/1. novacom řešení komunikace s cizími systémy. Systems

... 97.001/1. novacom řešení komunikace s cizími systémy. Systems 97.00/ řešení komunikace s cizími systémy umožňuje napojovat na systém řízení provozu budov EY3600 firmy Sauter cizí automatizační systémy. Přitom se může jednat jak o spojení mezi dvěma body, tak o sběrnicové

Více

Obsah Verze 1.01 OBSAH... 3 ÚVOD... 4. Základní technické parametry... 6

Obsah Verze 1.01 OBSAH... 3 ÚVOD... 4. Základní technické parametry... 6 Obsah Verze 1.01 Obsah OBSAH... 3 ÚVOD... 4 PODMÍNKY PRO PROVOZ ZAŘÍZENÍ... 5 POPIS ZABEZPEČOVACÍ ÚSTŘEDNY REGGAE AMOS... 6 Základní technické parametry... 6 GSM/GPRS komunikátor... 7 Napěťové izolované

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení Směrnice Směrnice k provozu pultu centrální ochrany Městské policie Karviná Schváleno: 30.11.2010 Účinnost: 01.12.2010 Zpracovatel: Petr Osif, vedoucí úseku správy informačních technologií Článek 1 Úvodní

Více

NAM technology. Uživatelský manuál. REGGAE alarm verze: 1.01 07/2011

NAM technology. Uživatelský manuál. REGGAE alarm verze: 1.01 07/2011 NAM technology Uživatelský manuál REGGAE alarm verze: 1.01 07/2011 NAM system, a.s. Petra Cingra 840, 735 11 Orlová, Obchodní oddìlení divize PCO: Tel.: +420 596 531 140, GSM: +420 603 479 095, e-mail:

Více

SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC

SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC VÍTEJTE Obsah Úvodník 2 WEBDISPEČINK: Novinky a přehledy 3 Téma měsíce : Vedení knihy jízd 1. 4 GPS on-line jednoty 5 Redakce Adresa redakce: HI Software Development

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Elektronická kniha jízd

Elektronická kniha jízd Elektronická kniha jízd ÚVOD Elektronická kniha jízd Vám pomocí systému GPS (Global position system) umožní jednoduše sledovat pohyb všech Vašich vozidel a zároveň zpracovat a vytvořit elektronickou knihu

Více

OBSLUŽNÉ POLE POŽÁRNÍ OCHRANY FBF 3

OBSLUŽNÉ POLE POŽÁRNÍ OCHRANY FBF 3 OPPO FBF-3 OBSLUŽNÉ POLE POŽÁRNÍ OCHRANY FBF 3 VdS Nr. G 200 122 Obsah 1.0 Popis Strana 2 2.0 Technická data Strana 2 3.0 Montáž Strana 3 4.0 Popis panelu Strana 3 5.0 Elektrické zapojení Strana 4 6.0

Více

Bezpečí bez starostí. elektrická požární signalizace. analogový adresovatelný systém. konvenční systém

Bezpečí bez starostí. elektrická požární signalizace. analogový adresovatelný systém. konvenční systém Bezpečí bez starostí elektrická požární signalizace analogový adresovatelný systém konvenční systém Sídlo společnosti: Provozovna: Lites Liberec s.r.o. Oblouková 135 463 03 Stráž nad Nisou Lites Liberec

Více

Přenosové zařízení B-GSM

Přenosové zařízení B-GSM Zaváděcí list sdělovací a zabezpečovací techniky Přenosové zařízení B-GSM ZL 04/2005-SZ skupina 0V ZL platný Účinnost od: 23. února 2005 Schváleno odborem automatizace a elektrotechniky GŘ pro používání

Více

AMOS-TSM Manager. verze 4.0. EPS komunikátor. Vyplatí se servisní smlouva? systém v sítích Global. Záloha a obnova databáze.

AMOS-TSM Manager. verze 4.0. EPS komunikátor. Vyplatí se servisní smlouva? systém v sítích Global. Záloha a obnova databáze. NAMák 14 XIV. INFORMAČNÍ OBČASNÍK společnosti NAM system, a.s. PROSINEC 2003 AMOS-TSM Manager Nová pamět verze 4.0 EPS komunikátor Vyplatí se servisní smlouva? Víceuživatelský systém v sítích Global Záloha

Více

Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou,

Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou, Počítačové sítě Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou, optickým vláknem nebo jiným způsobem tak, aby spolu mohly vzájemně komunikovat. K čemu slouží počítačové sítě Sdílení

Více

OVLÁDACÍ A MONITOROVACÍ SYSTÉM ID 6.2 typ 94 210

OVLÁDACÍ A MONITOROVACÍ SYSTÉM ID 6.2 typ 94 210 OVLÁDACÍ A MONITOROVACÍ SYSTÉM ID 6.2 typ 94 210 Vizualizace systému ID 6.2 Typ 94 210 Použití Komplexní ovládací a monitorovací systém ID-6.2 je určen pro ovládání a monitorování: světelných signalizačních

Více

Systémy PROMOS a programování v prostředí FRED ing. Miloslav Pátek, ing. Libor Beneš, ing. Jiří Vacek

Systémy PROMOS a programování v prostředí FRED ing. Miloslav Pátek, ing. Libor Beneš, ing. Jiří Vacek Systémy PROMOS a programování v prostředí FRED ing. Miloslav Pátek, ing. Libor Beneš, ing. Jiří Vacek ELSACO, Jaselská 177, 280 00 Kolín, CZ http://www.elsaco.cz mail: elsaco@elsaco.cz PROMOS Line Heavy

Více

Seznámení s Quidy. vstupní a výstupní moduly řízené z PC. 2. srpna 2007 w w w. p a p o u c h. c o m

Seznámení s Quidy. vstupní a výstupní moduly řízené z PC. 2. srpna 2007 w w w. p a p o u c h. c o m vstupní a výstupní moduly řízené z PC 2. srpna 2007 w w w. p a p o u c h. c o m Seznámení s Quidy Katalogový list Vytvořen: 1.8.2007 Poslední aktualizace: 2.8 2007 12:16 Počet stran: 16 2007 Adresa: Strašnická

Více

Monitorovací centrum PCO Orlan GSM/SMS

Monitorovací centrum PCO Orlan GSM/SMS Monitorovací centrum PCO Orlan GSM/SMS Monitorovací centrum PCO Orlan GSM/SMS zajišťuje příjem, zpracování a vyhodnocování informace z elektronických zabezpečovacích systémů (EZS) připojených střežených

Více

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce Zadání Stávající

Více

Technické informace pro montáž a provoz. Technické informace pro montáž a provoz. econtrol - Inteligentní komunikace pro bytové stanice.

Technické informace pro montáž a provoz. Technické informace pro montáž a provoz. econtrol - Inteligentní komunikace pro bytové stanice. Technické informace pro montáž a provoz econtrol - Inteligentní komunikace pro bytové stanice LOGOaktiv Systém umožňující vzdálené řízení, konfiguraci a dohled bytových stanic LOGOaktiv včetně vzdálených

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

Revize FW jednotek RTU7

Revize FW jednotek RTU7 1 Obsah Obsah 2 Revize FW pro (typ 175) od roku 2008 3 Revize FW pro (typ 176) pro komunikační karty COMIO4 a COMIO-PC 4 Revize FW komunikační karty COMIO4 5 Revize FW komunikační karty COMIO-PC 6 2 Revize

Více

NÁVRH ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU varianta č.1

NÁVRH ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU varianta č.1 NÁVRH ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU varianta č.1 Dodavatel Jan Smolík 601551788 jan.smolik@moehr.cz MOEHR,s.r.o. IČ: 26446430 DIČ:CZ26446430 Kladenská Úhonice 25218 Zákazník UNI Nabídka č. 11114 Úhonice Vážený

Více

Možnosti aplikace: Copyright 2001, COM PLUS CZ, Praha

Možnosti aplikace: Copyright 2001, COM PLUS CZ, Praha Vyhodnocovací program CP TARIF 2001 umožňuje rychlé a podrobné sledování telefonního provozu pobočkových ústředen. Uživatel programu tak získává všechny potřebné údaje o odchozích telefonních hovorech,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Hlásič pohybu a hluku "SAFE-MAN" - "Bezpečný člověk" Obj. č.: 765 477

NÁVOD K OBSLUZE. Hlásič pohybu a hluku SAFE-MAN - Bezpečný člověk Obj. č.: 765 477 NÁVOD K OBSLUZE Hlásič pohybu a hluku "SAFE-MAN" - "Bezpečný člověk" Obj. č.: 765 477 Zařízení umožňuje indikaci pohybu a indikaci hluku v blízkém okolí.. Lze jej používat jako stacionární pro úlohy dozorování

Více

Technická dokumentace TRBOdata

Technická dokumentace TRBOdata Revize dokumentu 1.01a Technická dokumentace TRBOdata OBSAH: Stručný popis...3 Přehled verzí...3 Režimy přenosu dat...4 transparentní režim...4 pseudotransparentní režim...4 řízený režim...4 Topologie

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Magic Power vzdálené sledování finančních dat. Popis a funkce systému. Strana: 1 / 6

Magic Power vzdálené sledování finančních dat. Popis a funkce systému. Strana: 1 / 6 Popis a funkce systému Strana: 1 / 6 OBSAH Úvod... 2 Popis systému... 2 Popis systému VTZ... 4 Popis systému server... 5 Popis systému klient... 6 ÚVOD Vícemístné technické zařízení (VTZ) Magic Power lze

Více

VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK

VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK SWIFT VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK Vysoké rozlišení : 24 bitů AD převodníku s 16 000 000 interních dílků a 100 000 externích dílků Velká rychlost čtení: 2400 měření za sekundu Displej

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Systém Firexa, tablo obsluhy MHS 811 Podklady pro projektování

Systém Firexa, tablo obsluhy MHS 811 Podklady pro projektování 1. POPIS SYSTÉMU Tablo obsluhy MHS 811 je prvek interaktivního systému EPS LITES, vyráběného v LITES FIRE, s. r. o. Zapojuje se do systému ústředen Firexa (MHU 110, MHU 111). Může pracovat ve dvou režimech,

Více

Ovládání ústředny Visonic přes mobilní telefon

Ovládání ústředny Visonic přes mobilní telefon Ovládání ústředny Visonic přes mobilní telefon Zabezpečovací ústřednu Visonic lze monitorovat a ovládat z mobilního telefonu. Lze k tomu použít webový prohlížeč v telefonu, nebo také mobilní aplikaci.

Více

RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA RPO

RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA plynulá v čase programovatelná regulace a stabilizace napětí při změně výstupního napětí nevznikají šumy, parazitní děje nezávislé nastavení optimálního napětí v jednotlivých větvích

Více

Zabezpečovací systém pro rodinný dům

Zabezpečovací systém pro rodinný dům Zabezpečovací systém pro rodinný dům Společnost ALARMOVÉ SYSTÉMY CZ ve spolupráci s NACONI s.r.o. Vám nabízí možnost zabezpečení Vašeho nového bytu či domu. Denně dojde v České republice v průměru ke 140

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Deska sběru dat Uživatelská příručka Vydání 2.1 Počet stran: 8 1 Obsah: 1 Úvod... 3 2 Obchodní informace... 3 2.1 Příslušenství... 3 2.2 Informace o výrobci... 3 3 Popis zařízení... 4 3.1 Popis funkce...

Více

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485 měřící převodník 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma komunikace linkami RS232 nebo RS485. Katalogový list Vytvořen: 4.5.2007 Poslední aktualizace: 15.6 2009 09:58 Počet stran:

Více

Kompaktní měřič tepla SHARKY 775

Kompaktní měřič tepla SHARKY 775 Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Člen Asociace montážních firem Kompaktní měřič tepla SHARKY 775 Použití Kompaktní ultrazvukový měřič tepla SHARKY 775 je moderní mikroprocesorový přístroj určený k fakturačnímu

Více

Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování

Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování Teplota Vlhkost CO 2 Rosný bod Atmosférický tlak Analogový signál Dvoustavové událostí Čítací vstup Bateriové záznamníky Dataloggery Bateriové záznamníky

Více

T-Cars Fleet Management

T-Cars Fleet Management Elektronická správa vozového parku Provozovatel: Obsah 1. INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 2 1.1 Základní údaje...2 1.2 Charakteristika...3 2. SPECIFIKACE NABÍZENÝCH SLUŽEB... 3 2.1 Specifikace systému správy

Více

zákaznický ceník platný od 16. 5. 2011

zákaznický ceník platný od 16. 5. 2011 satelitní vyhledávání GPS lokalizace detekce a analýza havárie elektronická kniha jízd zákaznický ceník platný od 16. 5. 2011 Cebia SAT P o l o ž k a 1. Satelitní zapečení s aktivními mi PCO (Cebia SAT

Více

Konfigurace portů pro MODBUS/JBUS jako RS232 nebo RS485 Řízení dvou nezávislých sériových linek Vhodný pro integraci s hlavními systémy BMS.

Konfigurace portů pro MODBUS/JBUS jako RS232 nebo RS485 Řízení dvou nezávislých sériových linek Vhodný pro integraci s hlavními systémy BMS. Převodník protokolu MultiCOM 301/302 umožňuje monitorování UPS pomocí protokolu MODBUS/JBUS na sériových linkách RS232 nebo RS485. Navíc řídí druhou nezávislou sériovou linku RS232, kterou lze použít pro

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 OBSAH 1. Popis 2. Propojení modulu s PC 3. Instalace a spuštění programu CS-484 4. POPIS JEDNOTLIVÝCH ZÁLOŽEK 4.1. Připojení 4.1.1 Připojení modulu 4.2. Nastavení

Více

Jiří Ptáček Bezdrátové komunikační systémy ABB Tropos

Jiří Ptáček Bezdrátové komunikační systémy ABB Tropos Jiří Ptáček Bezdrátové komunikační systémy Kde využít bezdrátové komunikační systémy? Limituje vás stávající komunikační infrastruktura ve zvyšování produktivity a zlepšování nabídky vašich produktů a

Více

Bezpečí bez starostí ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE ANALOGOVÝ ADRESOVATELNÝ SYSTÉM ÚSTŘEDNY MHU 115, MHU 116, MHU 117

Bezpečí bez starostí ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE ANALOGOVÝ ADRESOVATELNÝ SYSTÉM ÚSTŘEDNY MHU 115, MHU 116, MHU 117 Bezpečí bez starostí ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE ANALOGOVÝ ADRESOVATELNÝ SYSTÉM ÚSTŘEDNY MHU 115, MHU 116, MHU 117 Sídlo společnosti: LITES Liberec s.r.o. Oblouková 135 463 03 Stráž nad Nisou Provozovna:

Více

Nastavení telefonu Nokia N9

Nastavení telefonu Nokia N9 Nastavení telefonu Nokia N9 Telefon Nokia N9, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Některé položky v

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX 1 TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX VERZE: 2015-02-16 2 POPIS ZAŘÍZENÍ Komunikační terminál (PC) s 7 dotykovým displejem, mnoha komunikačními a ovládacími možnostmi. Řídicím modulem pro celou jednotku je

Více

RVO REGULAČNÍ JEDNOTKA RVO

RVO REGULAČNÍ JEDNOTKA RVO REGULAČNÍ JEDNOTKA skoková v čase programovatelná regulace a stabilizace napětí jemné krokování přednastavených transformačních poměrů nezávislé nastavení optimálního napětí v jednotlivých větvích NN neustálá

Více

Ústředna EPS řady 1200 od společnosti Bosch Bezpečnost na prvním místě

Ústředna EPS řady 1200 od společnosti Bosch Bezpečnost na prvním místě Ústředna EPS řady 1200 od společnosti Bosch Bezpečnost na prvním místě 2 Ústředna EPS řady 1200 Jednoduchá instalace, vysoká bezpečnost Kompletní ochrana přizpůsobená vašim potřebám Ústředna EPS řady 1200

Více

Novinky u zařízení pro sériovou komunikaci. Michal Kahánek 25. 5. 2011

Novinky u zařízení pro sériovou komunikaci. Michal Kahánek 25. 5. 2011 Novinky u zařízení pro sériovou komunikaci Michal Kahánek 25. 5. 2011 Program Komunikační brány pro sběrnici Modbus Funkce ProCOM Vestavné sériové servery Uživatelské webové rozhraní EZPage Síťové servery

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

verze 2.2 Trade FIDES, a.s., Dornych 57, Brno tel ,

verze 2.2 Trade FIDES, a.s., Dornych 57, Brno tel , verze 2.2 Integrace bezpečnostních systémů do jednoho celku Pro efektivní správu budov nebo areálů jako celku je důležité zajistit integraci všech systémů do jednotného, pro obsluhu přehledného a srozumitelného

Více

D/A převodník se dvěma napěťovými nebo proudovými výstupy. (0 10 V, 0 5 V, ±10 V, ±5 V, 4 20 ma, 0 20 ma, 0 24 ma)

D/A převodník se dvěma napěťovými nebo proudovými výstupy. (0 10 V, 0 5 V, ±10 V, ±5 V, 4 20 ma, 0 20 ma, 0 24 ma) D/A převodník D/A převodník se dvěma napěťovými nebo proudovými výstupy (0 10 V, 0 5 V, ±10 V, ±5 V, 4 20 ma, 0 20 ma, 0 24 ma) Komunikace linkami RS232 nebo RS485 28. ledna 2016 w w w. p a p o u c h.

Více

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla Robert Sztabla Robert Sztabla Program Páteřní síť Lokalizace objektů Hlasové přenosy Datové přenosy v reálném čase Bezpečnost Shrnutí Páteřní síť Wi-Fi aplikace v důlním prostředí Spolehlivé zasíťování

Více

ADSL připojení se společností Metropolnet a.s Služba M-DSL

ADSL připojení se společností Metropolnet a.s Služba M-DSL ADSL připojení se společností Metropolnet a.s Služba M-DSL ADSL je rychlé a permanentní širokopásmové připojení k internetu s efektivním využitím stávající telefonní sítě. Jak DSL pracuje? K Internetu

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_20 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Satelitní vyhledávání a monitorování vozidel

Satelitní vyhledávání a monitorování vozidel Satelitní vyhledávání a monitorování vozidel www.carloc.cz Měnící se potřeby a přání klientů spolu s rozvojem techniky, inovací produktů a vývojem legislativy vytvářejí základ pro strategii naší společnosti.

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_I.2.14 Autor Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Anotace (metodický pokyn, časová náročnost, další pomůcky

Více

Komunikace s automaty MICROPEL. správa systému lokální a vzdálený přístup do systému vizualizace, umístění souborů vizualizace

Komunikace s automaty MICROPEL. správa systému lokální a vzdálený přístup do systému vizualizace, umístění souborů vizualizace Komunikace s automaty MICROPEL správa systému lokální a vzdálený přístup do systému vizualizace, umístění souborů vizualizace MICROPEL 02/2014 Základní správu automatu tvoří činnosti: Nastavení základních

Více

TC-502L TC-60xL. Tenký klient

TC-502L TC-60xL. Tenký klient TC-502L TC-60xL Tenký klient Popis přístroje Tenký klient TC-502L s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. TC-604 navíc

Více

Modul BACS C20 instalovaný na VRLA baterii

Modul BACS C20 instalovaný na VRLA baterii AEG BACS Battery Analysis & Care System Monitoring a optimalizace dobíjení jednotlivých 2V, 6V, 12V bloků/článků v bateriovém řetězci. Systém je vhodný pro instalaci s libovolným typem baterií ( VRLA,

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA. Datum: 30. června 2005. Revize 01

Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA. Datum: 30. června 2005. Revize 01 Popis systému Revize 01 Založeno 1990 Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA Datum: 30. června 2005 SYSTÉM FÁZOROVÝCH MĚŘENÍ FOTEL Systém FOTEL byl vyvinut pro zjišťování fázových poměrů mezi libovolnými body

Více

Obslužný software. vizualizaci zařízení

Obslužný software. vizualizaci zařízení 5 641 Obslužný software pro vizualizaci zařízení ACS700 Obslužný a alarmový software v systému s centrálami OCI600, OCI611, OZW10 a OZW111 Servisní software pro regulátory s komunikací LPB přes komunikační

Více

DRVO REGULAČNÍ JEDNOTKA DRVO

DRVO REGULAČNÍ JEDNOTKA DRVO REGULAČNÍ JEDNOTKA skoková v čase programovatelná regulace a stabilizace napětí dvě přednastavené úrovně výstupního napětí (tzv. duální regulace) nezávislé nastavení optimálního napětí v jednotlivých větvích

Více

Zpravodaj. Uživatelská příručka. Verze

Zpravodaj. Uživatelská příručka. Verze Zpravodaj Uživatelská příručka Verze 02.01.02 1. Úvod... 3 2. Jak číst tuto příručku... 4 3. Funkčnost... 5 3.1. Seznam zpráv... 5 4. Ovládání programu... 6 4.1. Hlavní okno serveru... 6 4.2. Seznam zpráv...

Více

www.cdc-monitoring.cz

www.cdc-monitoring.cz Monitoring sítí a serverů Dnešní požadavky na výkon ethernetových, wifi nebo jiných sítí, jejich serverů a aktivních prvků jsou velmi striktně nastaveny. Síť musí být koncipována tak, aby byla zaručena

Více

Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ

Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Název veřejné zakázky: Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Odůvodnění Zaškolení obsluhy:

Více

Návod k montáži. ) AS-i. Kontrolér e. (Controller e AC1303 / AC1304

Návod k montáži. ) AS-i. Kontrolér e. (Controller e AC1303 / AC1304 Návod k montáži Kontrolér e (Controller e ) AS-i AC1303 / AC1304 Dokument:7390358/01 06/2002 Použití z hlediska určení Kontrolér e má v sobě integrován jeden nebo dva moduly AS-i Master (AC1303 / 1304,

Více

Konektory a Kabely. Aneb zařízení integrovaná do základní desky a konektory a kabeláž pro připojení externích zařízení

Konektory a Kabely. Aneb zařízení integrovaná do základní desky a konektory a kabeláž pro připojení externích zařízení Karel Johanovský Michal Bílek SPŠ-JIA Konektory a Kabely Aneb zařízení integrovaná do základní desky a konektory a kabeláž pro připojení externích zařízení 1 Zařízení integrovaná do MB Základní deska se

Více

OBSAH...2 Ú VOD...3 PŘ EVODNÍK GLOBAL/SGDR...4

OBSAH...2 Ú VOD...3 PŘ EVODNÍK GLOBAL/SGDR...4 Obsah Obsah OBSAH...2 Ú VOD...3 PŘ EVODNÍK GLOBAL/SGDR...4 Odliš nosti Global a Global/SGDR...4 Komunikace mezi RSN 450-PCO a PC...4 Princip konverze zpráv...4 Technické události...4 Objektové události...5

Více

Přístupové systémy Your Keeper

Přístupové systémy Your Keeper Přístupové systémy Your Keeper 1. Bez monitoringu průjezdu Vjezd a výjezd pomocí bezkontaktních karet SBC500/1000 (KP500) Řídící jednotka (KP500) Závora SBC007 (správa jednotky SBC) Paměťová jednotka SBC500/1000

Více

Administrační systém ústředen MD-110

Administrační systém ústředen MD-110 SAS MD-110 Administrační systém ústředen MD-110 SAS MD-110 Administrační systém ústředen MD-110 Efektivní systém administrace poboček a parametrů ústředen Ericsson MD110 s přímou vazbou na telefonní seznam

Více

OBSAH ÚVOD... 3 PŘIPOJENÍ SÍŤOVÉHO MODULU... 3 INSTALACE SÍŤOVÉHO MODULU... 3 PŘÍKLADY SÍŤOVÉHO PŘIPOJENÍ... 6 ZMĚNA IP ADRESY...

OBSAH ÚVOD... 3 PŘIPOJENÍ SÍŤOVÉHO MODULU... 3 INSTALACE SÍŤOVÉHO MODULU... 3 PŘÍKLADY SÍŤOVÉHO PŘIPOJENÍ... 6 ZMĚNA IP ADRESY... Instalační manuál OBSAH ÚVOD... 3 PŘIPOJENÍ SÍŤOVÉHO MODULU... 3 INSTALACE SÍŤOVÉHO MODULU... 3 PŘÍKLADY SÍŤOVÉHO PŘIPOJENÍ... 6 ZMĚNA IP ADRESY... 7 ZMĚNA ADRESY MODBUS... 10-2 - ÚVOD Síťový modul Ping

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FID AVIONICS FT300 GPS/GSM online tracker UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA - 1 - Obsah FID AVIONICS FT300 - Uživatelská příručka Popis zařízení...3 Technická specifikace...3 Obsah balení...3 Zapojení a instalace...4

Více

Projekt byl zpracován dle platných norem ČSN např. ČSN 34 2300, ČSN 33 2000-4-41 a dalších souvisejících norem a předpisů.

Projekt byl zpracován dle platných norem ČSN např. ČSN 34 2300, ČSN 33 2000-4-41 a dalších souvisejících norem a předpisů. 1 ÚVOD 1.1 PŘEDMĚT A ROZSAH PROJEKTU Předmětem této projektové dokumentace pro výběr zhotovitele je příprava a kompletace mobilního kamerového bodu, městského kamerového systému (dále jen MKS). Mobilní

Více

Programovatelný kanálový procesor ref. 5179

Programovatelný kanálový procesor ref. 5179 Programovatelný kanálový procesor Programovatelný kanálový procesor je určen ke zpracování digitálního (COFDM, QAM) nebo analogového TV signálu. Procesor může být naprogramován jako kanálový konvertor

Více

ZVUKOVÝ ŘÍDÍCÍ SYSTÉM SX-2000

ZVUKOVÝ ŘÍDÍCÍ SYSTÉM SX-2000 ZVUKOVÝ ŘÍDÍCÍ SYSTÉM SX-2000 Systém pro rozsáhlé instalace efektivně řízený a kontrolovaný po síti umožňuje propojení vzdálených lokalit. SX-2000 představuje nový standard pro vysoce výkonné systémy bez

Více

Revize FW jednotek RTU7

Revize FW jednotek RTU7 1 Obsah Obsah 2 Revize FW pro (typ 175) od roku 2008 3 Revize FW pro (typ 176) pro komunikační karty COMIO4 a COMIO-PC 4 Revize FW komunikační karty COMIO4 5 Revize FW komunikační karty COMIO-PC 6 2 Revize

Více

Systém je deaktivován. Ústředna EZS Easy Series Snadné zabezpečení

Systém je deaktivován. Ústředna EZS Easy Series Snadné zabezpečení Systém je deaktivován Ústředna EZS Easy Series Snadné zabezpečení Zabezpečení je nejdůležitější Samozřejmě chcete své domácnosti nebo malému podniku zajistit nejlepší možné zabezpečení. 2 Ústředna EZS

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

ROČNÍKOVÝ PROJEKT: ZABEZPEČENÍ OBJEKTU: (Zabezpečení libovolného objektu)

ROČNÍKOVÝ PROJEKT: ZABEZPEČENÍ OBJEKTU: (Zabezpečení libovolného objektu) Střední průmyslová škola elektrotechnická a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Žatci ROČNÍKOVÝ PROJEKT: ZABEZPEČENÍ OBJEKTU: (Zabezpečení libovolného objektu) Datum vypracování: 18.5.2011

Více

K čemu slouží počítačové sítě

K čemu slouží počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou, nebo jiným způsobem tak, aby spolu mohly vzájemně komunikovat. K čemu slouží počítačové sítě Sdílení prostředků

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace Předmět: Počítačové sítě Téma: Počítačové sítě Vyučující: Ing. Milan Káža Třída: EK1 Hodina: 21-22 Číslo: III/2 4. Síťové

Více

Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3. Certifikace G Jmenovitý proud Jmenovité napětí. Teplota okolního prostředí

Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3. Certifikace G Jmenovitý proud Jmenovité napětí. Teplota okolního prostředí LMST 8010 série 3 Příklad zapojení 788012 Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3 Certifikace G 205064 Řídící systém SHZ s integrovanou částí detekce požáru pro jednu oblast hašení dle VdS 2496. Ústředna

Více

Mikrovlnný radioreléový spoj SDM10-DE 25 Mbit/s

Mikrovlnný radioreléový spoj SDM10-DE 25 Mbit/s Mikrovlnný radioreléový spoj SDM10-DE 25 Mbit/s Vlastnosti: přenosová rychlost 25 Mbit/s rozhraní Ethernet 100BASE-TX automatické rozlišení rychlostí Ethernet 10/100 jeden plně duplexní datový kanál spoj

Více

METEOVIVA WVS Produktový list Ušetřete náklady na energii prostřednictvím systému pro předpověď a optimalizaci

METEOVIVA WVS Produktový list Ušetřete náklady na energii prostřednictvím systému pro předpověď a optimalizaci METEOVIVA WVS Produktový list Ušetřete náklady na energii prostřednictvím systému pro předpověď a optimalizaci SIMAC TECHNIK ČR a.s. 2011 METEOVIVA Jedná se o řešení pro optimální udržení mikroklimatických

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instalační manuál Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů GETA Centrum s.r.o. 04 / 2012 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147

Více

BKD/ BKF 7000 tyristorové DC měniče od 5 do 1100 kw

BKD/ BKF 7000 tyristorové DC měniče od 5 do 1100 kw BKD/ BKF 7000 tyristorové DC měniče od 5 do 1100 kw BKD/ BKF 7000 - DC měniče pro aplikace do 1100 kw Firma Baumüller vyvinula novou řadu DC měničů BKD/ BKF 7000 nahrazující osvědčenou serii BKD/ BKF 6000.

Více