Přírůstkové číslo Signatura Název Autor ISBN Vydání Nakladatel.údaje Faktura Cena

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přírůstkové číslo Signatura Název Autor ISBN Vydání Nakladatel.údaje Faktura Cena"

Transkript

1 1/10 SV 0101 Českoslovenští političtí vězni : (brož.) Vyd. 1. 2/10 PR 0306c Evropské vězeňské systémy minulost - přítomnost - budoucnost : 3/10 PR 0306d Evropské vězeňské systémy minulost - přítomnost - budoucnost : Praha :Političtí vězni.cz : Česká asociace orální historie, ,00 Bajcura, Lubomír Vyd.1. Praha :Vězeňská služba České republiky,2003 0,00 Bajcura, Lubomír Vyd.1. Praha :Vězeňská služba České republiky,2003 0,00 4/10 PR 0307c Evropské vězeňské systémy : Bajcura, Lubomír X Vyd.1. Praha :Vězeňská služba České republiky,2004 0,00 5/10 PR 0307d Evropské vězeňské systémy : Bajcura, Lubomír X Vyd.1. Praha :Vězeňská služba České republiky,2004 0,00 6/10 JA 0209 Německy s úsměvem nově / (brož.) 1. vyd. Plzeň :Fraus, ,00 7/10 JA 0209a Německy s úsměvem nově - doplňkový sešit / 8/10 Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání : Drmlová, Dana, (brož.) 1. vyd. Plzeň :Fraus, ,00 Mikyska, Martin Olomouc :ANAG,[199-]- par ,00 9/10 Důchodové předpisy s komentářem / Přib, Jan, Olomouc :ANAG,[2001]- par ,00 10/10 PR 0449 Zákoník práce... : Jakubka, Jaroslav, Olomouc :ANAG,2006- par ,00 11/10 PR 0449a Zákoník práce... : Jakubka, Jaroslav, Olomouc :ANAG,2006- par ,00 12/10 PS 0429b Rodinná terapie a teorie jin-jangu / Chvála, Vladislav, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál,2008 učtenka 1173/ ,00 13/10 SO 0257 Moc, pomoc a bezmoc v sociálních službách a ve zdravotnictví / 14/10 SO 0257a Moc, pomoc a bezmoc v sociálních službách a ve zdravotnictví / 15/10 EV 0172 Česká regionální politika v období vstupu do Evropské unie / Jůn, Hynek, Jůn, Hynek, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál,2010 účtenka 1173/ , (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál,2010 účtenka 1173/ ,00 Wokoun, René, (váz.) : Vyd. 1. Praha :Oeconomica,2003par ,00 16/10 SO 0215a Sociální politika v ekonomické praxi : Durdisová, Jaroslava, (váz.) Vyd. 1. Praha :Oeconomica,2005par ,00 17/10 EV 0173 Regionální rozvoj a jeho management v České republice / 18/10 SO 0258 Sociální ochrana chudých v České republice / Wokoun, René, (brož.) Vyd. : 1. Praha :Oeconomica,2007par ,00 Kotýnková, Magdalena, (brož.) Vyd. : 1. Praha :Oeconomica,2007par ,00 19/10 ZD 0134 Fantastická cesta : Kurzweil, Ray, (váz.) Olomouc :ANAG,c2007 0,00 20/10 PS 0504a Témata psychoanalýzy II : (brož.) : Vyd. 1. Praha :Portál, ,00 21/10 PS 0064a1 Psychologie osobnosti / Nakonečný, Milan, (váz.)vyd. 2., rozš. a Praha přeprac. :Academia, ,00 22/10 PS 0150b Agrese, násilí a psychologie moci : Poněšický, Jan, (váz.) 2. dopl. vyd. Praha :Triton, ,55 23/10 PR 0450 České právní dějiny / Vojáček, Ladislav, (váz.) 2., upr. vyd. Plzeň :Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, ,50 24/10 PR 0451 Finanční a daňové právo / Jánošíková, Petra, (váz.) Plzeň :Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, ,50 25/10 PR 0452 Finanční právo / (váz.) 5., upr. vyd. V Praze :C.H. Beck, ,50 26/10 PR 0453 Finanční právo a jeho instituty / Grúň, Lubomír, (brož.) 3., aktualiz. a Praha dopl. vyd. :Linde, ,00 27/10 PR 0454 Učebnice práva ve čtyřech knihách / Gaius, (brož.) Plzeň :Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, ,90 28/10 EV 0174 Jak se nespálit podruhé : Hroník, František, (brož.) Vyd. 1. V Brně :MotivPress, ,50 29/10 SO 0259 Jak se vyrábí sociologická znalost : Disman, Miroslav, (brož.) 3. vyd. Praha :Karolinum, ,50 30/10 PR 0455 Komentář k Ústavě a Listině / Klíma, Karel, (sv. 2., 1-2 rozš. : váz.) vyd. Plzeň :Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, ,00 - Stránka 1 -

2 31/10 PR 0456 Kontrola ve veřejné správě / (brož.) Vyd /10 EV 0175 Korespondence a její úprava v dnešní praxi / - Stránka 2 - Praha :Wolters Kluwer Česká republika, ,00 Šťastný, Václav, (brož.) 2., : rozš. a aktualiz. Praha vyd. :ASPI, ,05 33/10 PR 0457 Kriminalita páchaná na mládeži : Chromý, Jakub (brož.) Praha :Linde, ,50 34/10 PR 0458 Obecné správní právo / Sládeček, Vladimír, (váz.) 2., aktualiz. a Praha přeprac. :ASPI,2009 vyd ,05 35/10 PR 0459 Penológia / Fábry, Anton, Bratislava :Bratislavská vysoká škola práva : EuroKódex, ,20 36/10 PS 0265f Policejní psychologie / Čírtková, Ludmila, (brož.) Plzeň :Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, ,35 37/10 PR 0460 Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení v ČR / Spirit, Michal, (brož.) Plzeň :Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, ,00 38/10 PR 0461 Pracovní právo v bodech s příklady / Hůrka, Petr, (brož.) 2., : aktualizované Praha vyd. :Wolters Kluwer ČR, ,25 39/10 PR 0462 Pracovní právo / Bělina, Miroslav, (váz.) 4., dopl. a přeprac. V Praze vyd. :C.H. Beck, ,00 40/10 PR 0463 Právo sociálního zabezpečení / Černá, Jana (brož.) 2., rozš. vyd. Plzeň :Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, ,55 41/10 PR 0464 Přehled římského práva soukromého ke státní souborné zkoušce / Hrdina, Ignác Antonín, (brož.) Plzeň :Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, ,00 42/10 PS 0529 Psychologie sportu / Slepička, Pavel, (brož.) Vyd. 2. Praha :Karolinum, ,00 43/10 EV 0176 Region a regionální vědy : Kadeřábková, Jaroslava, (brož.) Vyd. 1. Praha :Vysoká škola finanční a správní, ,25 44/10 EV 0177 Regionální rozvoj : (brož.) Praha :Linde, ,50 45/10 PR 0465 Sociální právo / Koldinská, Kristina, (brož.) 1. vyd. Praha :C.H. Beck, ,50 46/10 PR 0466 Správní právo : Hendrych, Dušan, (váz.) 7. vyd. V Praze :C.H. Beck, ,50 47/10 PR 0467 Správní právo : Průcha, Petr, (Masarykova 7., dopl. a univerzita aktualiz. Brno :Masarykova vyd., : brož.) (V nakl. univerzita Doplněk ) : Doplněk, ,90 48/10 PR 0468 Správní právo procesní / Skulová, Soňa, (váz.) Plzeň :Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, ,50 49/10 PR 0337c Správní věda : Hendrych, Dušan, (brož.) 3., : aktualiz. vyd. Praha :Wolters Kluwer ČR, ,25 50/10 SV 0108 Státověda / Klíma, Karel, (brož.) Plzeň :Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, ,60 51/10 PR 0470 Texty ke studiu římského práva soukromého / 52/10 SO 0260 Tři sociální světy : Keller, Jan, (brož.) Vyd. : 1. 53/10 EV 0178 Úvod do regionálních věd a veřejné správy / Dostalík, Petr (brož.) Plzeň :Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, ,00 Praha :Sociologické nakladatelství (SLON), , (brož.) 2., rozš. vyd. Plzeň :Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, ,50 54/10 PR 0003a Velké právní systémy : Knapp, Viktor, (C.H. Beck 1. vyd. : brož.) Praha :C.H. Beck, ,35 55/10 EV 0179 Veřejná správa a finance veřejného sektoru / 56/10 SO 0261 Vybrané kapitoly ze sociologie a psychologie práva / Peková, Jitka, (váz.) 3., : aktualiz. a Praha rozš. vyd. :ASPI, ,50 Večeřa, Miloš, (1. část 1. vyd. : brož.) Brno :Masarykova univerzita, ,25 57/10 PR 0471 Základy finančního a daňového práva / Sovová, Olga (brož.) Plzeň :Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, ,00 58/10 PR 0472 Základy organizace veřejné správy v ČR / Horzinková, Eva, (brož.) 2., upr. vyd. Plzeň :Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, ,50 59/10 ZD 0135 Bezpečná mobilita ve stáří / Štikar, Jiří, (brož.) Vyd. 1. Praha :Karolinum, ,70 60/10 PS 0531 Forenzná psychológia pre psychológov, právnikov, lekárov a iné pomáhajúce profesie / Heretik, Anton, (váz.) 3. preprac. a rozš. Bratislava vyd. :EuroKódex, ,30

3 61/10 SO 0262 Hry pro osobní rozvoj : Bakalář, Eduard, (brož.) Brno :Computer Press, ,55 62/10 PE 0274 Pedagogika sportu / Svoboda, Bohumil, (brož.) 2. vyd. : Praha :Karolinum, ,75 63/10 PR 0474 Praktikum z práva sociálního zabezpečení / Halířová, Gabriela, - Stránka (brož.) Vyd. 1. Praha :Leges, ,00 64/10 PR 0475 Právo sociálního zabezpečení / Tröster, Petr, (váz.) 5., přeprac. a V aktualiz. Praze :C.H. vyd. Beck, ,50 65/10 PS 0530 Psychika osobnosti v období závažných životních a společenských změn / Mikšík, Oldřich, (brož.) Vyd. 1. Praha :Karolinum, ,50 66/10 EV 0180 Sociální kompetence / Mikuláštík, Milan, (brož.) 1. vyd. Bratislava :Bratislavská vysoká škola práva, ,20 67/10 EV 0181 Typologie osobnosti : Čakrt, Michal, (brož.) Vyd /10 PR 0006j Základy práva pro střední a vyšší odborné školy / 69/10 PR 0143a Alternativní řešení trestních věcí v praxi / Šíma, Alexander, Praha :Management Press, , (brož.) 10., dopl. vyd.v Praze :C.H. Beck, ,50 Sotolář, Alexander vyd. Praha :C.H.Beck, ,50 70/10 PR 0473 Bytové družstvo : Dvořák, Tomáš, (brož.) Vyd. 1. V Praze :C.H. Beck, ,50 71/10 SV 0102 Československá a česká zahraniční politika : 72/10 PR 0476 Dějiny evropského kontinentálního práva : 73/10 PR 0477 Dějiny soukromého práva ve střední Evropě : 74/10 PR 0478 Dějiny veřejného práva ve střední Evropě : Zbořil, František, (brož.) Vyd. 1. Praha :Leges, , (váz.) 3., upr. vyd. Praha :Leges, ,00 Adamová, Karolina, (brož.) Vyd. 1. V Praze :C.H. Beck, ,50 Adamová, Karolina, (brož.) Vyd. 1. Praha :C.H. Beck, ,50 75/10 EV 0002a Ekonomie / Holman, Robert, (váz.) 4., aktualiz. vyd. Praha :C.H. Beck, ,00 76/10 EV 0002b Ekonomie / Holman, Robert, (váz.) 4., aktualiz. vyd. Praha :C.H. Beck, ,00 77/10 EV 0182 Ekonomika v prostoru - svět, střední Evropa, EU, OECD, ČR / (brož.) Praha :Linde, ,50 78/10 PR 0479 Gender a sociální právo : Koldinská, Kristina, (brož.) Vyd. 1. Praha :C.H. Beck, ,50 79/10 PR 0457a Kriminalita páchaná na mládeži : Chromý, Jakub (brož.) Praha :Linde, ,50 80/10 PR 0480 Kurs občanského práva : Radvanová, Senta, (brož.) Vyd. 1 Praha :C.H. Beck, ,00 81/10 EV 0183 Makroekonomie : Holman, Robert, (brož.) 2. vyd. Praha :C.H. Beck, ,50 82/10 EV 0184 Mikroekonomie : Holman, Robert, (brož.) 2., aktualiz. vyd. V Praze :C.H. Beck, ,00 83/10 EV 0185 Nový regionalismus : Cihelková, Eva, (váz.)vyd. 1. V Praze :C.H. Beck, ,00 84/10 PR 0481 Praktikum z římského práva / Bubelová, Kamila (brož.) Praha :Leges, ,00 85/10 PR 0032a Právní dějiny na území ČR : Bílý, Jiří Libor, (brož.) Praha :Linde, ,50 86/10 EV 0186 Regionální ekonomie : Čadil, Jan (brož.) 1. vyd. V Praze :C.H. Beck, ,50 87/10 EV 0177a Regionální rozvoj : (brož.) Praha :Linde, ,50 88/10 PR 0482 Římské právo / Kincl, Jaromír, (C.H. Beck. Vyd. Praha 2., dopl. : brož.) Praha a přeprac., :C.H. v Beck,1995 nakl. C.H. Beck vyd ,00 89/10 SO 0263 Sociální zabezpečení osob migrujících mezi státy EU / (brož.) Vyd. 1. V Praze :C.H. Beck, ,50

4 90/10 PR 0483 Správní právo procesní / Horzinková, Eva, (brož.) 3., aktualiz. a Praha dopl. vyd. :Leges, ,50 91/10 PR 0003b Velké právní systémy : Knapp, Viktor, (C.H. Beck 1. vyd. : brož.) Praha :C.H. Beck, ,50 92/10 EV 0187 Veřejné finance, fiskální nerovnováha a finanční krize / Dvořák, Pavel, - Stránka (brož.) Vyd. 1. V Praze :C.H. Beck, ,50 93/10 PR 0484 Výjimečný trest / Navrátilová, Jana (váz.)vyd. 1. Praha :Leges, ,00 94/10 PR 0484a Výjimečný trest / Navrátilová, Jana (váz.)vyd. 1. Praha :Leges, ,00 95/10 EV 0188 Základy ekonomie : Holman, Robert, (brož.) 2. vyd. V Praze :C.H. Beck, ,50 96/10 EV 0189 Krizový management : Antušák, Emil, (brož.) Vyd. : 1. Praha :Wolters Kluwer Česká republika, ,10 97/10 PR 0458a Obecné správní právo / Sládeček, Vladimír, (váz.) 2., aktualiz. a Praha přeprac. :ASPI,2009 vyd ,10 98/10 PR 0485 Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání : Hůrka, Petr, (váz.)vyd. 1. Praha :Auditorium, ,50 99/10 SO 0120f Sociální politika / Krebs, Vojtěch, Praha :Codex Bohemia, ,05 100/10 SO 0120e Sociální politika / Krebs, Vojtěch, Praha :Codex Bohemia, ,05 101/10 SO 0264a Sociální pracovník v rezidenčních zařízeních sociálních služeb / 102/10 SO 0264 Sociální pracovník v rezidenčních zařízeních sociálních služeb / Sokol, Radek (brož.) Praha :ASPI, ,50 Sokol, Radek (brož.) Praha :ASPI, ,50 103/10 PR 0337d Správní věda : Hendrych, Dušan, (brož.) 3., : aktualiz. vyd. Praha :Wolters Kluwer ČR, ,25 104/10 PR 0486 Srovnávací ústavní právo / Blahož, Josef, (váz.) 3., přeprac. a Praha dopl. vyd. :ASPI, ,10 105/10 PR 0487 Teorie práva / Boguszak, Jiří, (váz.) 2., přeprac. vyd. Praha :ASPI, ,55 106/10 PR 0488 Teorie veřejné moci (vládnutí) / Klíma, Karel, X (váz.) : 2., přeprac. a Praha rozš. vyd. :ASPI, ,30 107/10 PR 0007b Základy práva pro posluchače neprávnických fakult / 108/10 PR 0006k Základy práva pro střední a vyšší odborné školy / 109/10 PR 0006l Základy práva pro střední a vyšší odborné školy / Janků, Martin, Šíma, Alexander, Šíma, Alexander, (brož.) 4., přeprac. a V dopl. Praze vyd. :C.H. Beck, , (brož.) 10., dopl. vyd.v Praze :C.H. Beck, , (brož.) 10., dopl. vyd.v Praze :C.H. Beck, ,50 110/10 PR 0108a Základy správního práva trestního / Mates, Pavel, (brož.) 5. vyd. V Praze :C.H. Beck, ,50 111/10 PR 0108b Základy správního práva trestního / Mates, Pavel, (brož.) 5. vyd. V Praze :C.H. Beck, ,50 112/10 PR 0489 Evropské právo / (váz.) 4. vyd. V Praze :C.H. Beck, ,00 113/10 EV 0190 Dějiny ekonomických teorií / Sojka, Milan, (váz.)vyd. 1. Praha :Havlíček Brain Team, ,00 114/10 SO 0265a Fenomén stáří / Haškovcová, Helena, (váz.)vyd. 2., podstatně Praha přeprac. :Havlíček a dopl. Brain Team, ,00 115/10 SO 0265 Fenomén stáří / Haškovcová, Helena, (váz.)vyd. 2., podstatně Praha přeprac. :Havlíček a dopl. Brain Team, ,00 116/10 EV 0191 Logistika : Sixta, Josef, (váz.) : Vyd. 1. Brno :CP Books, ,00 117/10 EV 0191a Logistika : Sixta, Josef, (váz.) : Vyd. 1. Brno :CP Books, ,00 118/10 ZD 0136 Anatomie jógy : Kaminoff, Leslie, (váz.)vyd. 1. Brno :Computer Press, ,00 119/10 ZD 0137a Jak zůstat fit ve stáří : Rosławski, Adam, (brož.): Vyd. 1. Brno :Computer Press, ,00 120/10 ZD 0137 Jak zůstat fit ve stáří : Rosławski, Adam, (brož.): Vyd. 1. Brno :Computer Press, ,00 121/10 SO 0266 Jak si vychutnat seniorská léta / Tošnerová, Tamara, (brož.) Vyd. 1. Brno :Computer Press, ,00

5 122/10 SO 0266a Jak si vychutnat seniorská léta / Tošnerová, Tamara, (brož.) Vyd Stránka 5 - Brno :Computer Press, ,00 123/10 EV 0163b Jak vést a motivovat lidi / Bělohlávek, František, (brož.) Vyd. 5. [i.e. 1. Brno vyd.] :Computer Press, ,00 124/10 EV 0163c Jak vést a motivovat lidi / Bělohlávek, František, (brož.) Vyd. 5. [i.e. 1. Brno vyd.] :Computer Press, ,00 125/10 EV 0192 Logistika : Sixta, Josef, (váz.)vyd. 1. Brno :Computer Press, ,00 126/10 EV 0192a Logistika : Sixta, Josef, (váz.)vyd. 1. Brno :Computer Press, ,00 127/10 EV 0193 Moderní management : Řezáč, Jaromír (váz.)vyd. 1. Brno :Computer Press, ,00 128/10 ZD 0138 Jak zvýšit svou vitalitu a zdokonalit své tělo / 129/10 ZD 0139 Proč muži myslí tak, jak myslí a proč jednají jinak než ženy / Feil, Wolfgang, Brizendine, Louann, (brož.) Vyd (brož.) Vyd /10 ZD 0140 Spalte tuky správným jídlem! : Strunz, Ulrich, (brož.) Vyd /10 ZD pilířů zdravého života / Klescht, Vladimír, (brož.) Vyd /10 PS 0532 Hýčkejte svou paměť / Zifko, Udo (brož.) Vyd /10 EV 0194 Risk management : Merna, Tony (brož.) Vyd /10 OS 0037 Začínáme ve fitness : Kolouch, Vladimír, (brož.) Vyd. 1. Brno :Computer Press, ,00 Brno :Computer Press, ,00 Brno :Computer Press, ,00 Brno :Computer Press, ,00 Brno :Computer Press, ,00 Brno :Computer Press,c ,00 Brno :Computer Press, ,00 135/10 EV 0195 Efektivní inovace : Dytrt, Zdeněk, (váz.)vyd. 1. Brno :Computer Press, ,00 136/10 JA 0211a New Headway : Soars, Liz, (brož.) Oxford :Oxford University Press, ,00 137/10 JA 0211 New Headway : Soars, John, (brož.) Oxford :Oxford University Press,c ,00 138/10 JA 0212 New Headway : Soars, Liz, (brož.) Oxford :Oxford University Press,c ,00 139/10 JA 0212a New Headway : Soars, John, (brož.) : Oxford :Oxford University Press, ,00 140/10 JA 0213 New Headway : Soars, John, (brož.) 3rd edition Oxford :Oxford University Press, ,00 141/10 JA 0213a New Headway : Soars, John, (brož.) 1st pub., 3rd ed. Oxford :Oxford University Press, ,00 142/10 SO 0267 Nejistota a důvěra, aneb, K čemu je modernitě dobrá tradice / Keller, Jan, (brož.) Vyd. : 1. Praha :Sociologické nakladatelství (SLON), ,00 143/10 SO 0268 Mocenská posedlost / Koukolík, František, (brož.) Vyd. 1. Praha :Karolinum, ,00 144/10 SO 0269 Modernita a holocaust / Bauman, Zygmunt, (brož.) 2. vyd. : Praha :Sociologické nakladatelství, ,00 145/10 SO 0270 Důsledky modernity / Giddens, Anthony, (brož.) 3. vyd. : Praha :Sociologické nakladatelství, ,00 146/10 FI 0140 Hovory Konfuciovy / Konfucius, (váz.)vyd. 1. Praha :Nová Akropolis, ,00 147/10 SO 0271 Vetché stáří, nebo zralý věk moudrosti? : 148/10 FI 0141 O pravdě a lži ve smyslu nikoli morálním / Nietzsche, Friedrich, (brož.) Vyd. 1. Praha :Academia, , (brož.) 2., opr. vyd. Praha :OIKOYMENH, ,00 149/10 SO 0272 Klíčové citace v sociologii : Thompson, Kenneth (váz.) : 1. vyd. Brno :Barrister & Principal, ,00 150/10 SO 0273 Sociální distance, interakce, relace a kategorizace : (brož.) 1. vyd. Praha :Sociologický ústav Akademie věd České republiky, ,00 151/10 SO 0274 Sociologie : Bruce, Steve, (váz.) 1. : vyd. v českém Praha jazyce :Dokořán, ,00 152/10 SO 0275 Myslet sociologicky : Bauman, Zygmunt, (váz.) 2. : vyd. Praha :Sociologické nakladatelství (SLON), ,00 153/10 FI 0142 Bytí a čas / Heidegger, Martin, Dotisk 2., opr. Praha vyd. :OIKOYMENH, ,00 154/10 FI 0091a Přednášky o etice / Tugendhat, Ernst, (váz.) Vyd. 1. Praha :OIKOYMENH, ,00

6 155/10 PR 0490 Právnický stav a právnické profese v minulosti / - Stránka (váz.)vyd. 1. [Praha] :Havlíček Brain Team, ,00 156/10 PS 0150c Agrese, násilí a psychologie moci : Poněšický, Jan, (váz.) 2. dopl. vyd. Praha :Triton, ,00 157/10 SO 0276 Soudobá sociologie. Šubrt, Jiří, (brož.) Vyd. 1. Praha :Karolinum, ,00 158/10 SO 0277 Soudobá sociologie. Šubrt, Jiří, (brož.) Vyd. 1. V Praze :Karolinum, ,00 159/10 SO 0278 Supervize v adiktologické praxi / (brož.) Vyd. 1. Praha :Triton, ,00 160/10 FI 0143 Malá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů / Sokol, Jan, (brož.) 6., : rozš. vyd., Praha (Ve Vyšehradu :Vyšehrad, ) ,00 161/10 FI 0144 Etika a život : Sokol, Jan, (brož.) Vyd. : 1. Praha :Vyšehrad, ,00 162/10 SO 0014a Dějiny klasické sociologie / Keller, Jan, (váz.) : Vyd. 2. Praha :Sociologické nakladatelství, ,00 163/10 FI 0145 Michel Foucault : Dreyfus, Hubert L., (váz.) Praha :Herrmann & synové, [i.e. 2010] 333,00 164/10 SV 0103 Právo a politika konverzace : Přibáň, Jiří, (brož.) 1. vyd. Praha :G plus G, ,00 165/10 FI 0027a Sofiin svět : Gaarder, Jostein, (váz.) 5. vyd., 2. v Albatrosu Praha :Albatros, ,00 166/10 SO 0119a Soumrak sociálního státu / Keller, Jan, (brož.) 2. vyd. : Praha :Sociologické nakladatelství (SLON), ,00 167/10 PE 0275 Puberťáci a adolescenti : Carr-Gregg, Michael (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,93 168/10 PE 0275a Puberťáci a adolescenti : Carr-Gregg, Michael (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,93 169/10 PE 0276 Zážitkové výukové programy / Pelánek, Radek, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,51 170/10 PE 0276a Zážitkové výukové programy / Pelánek, Radek, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,51 171/10 PS 0533 Život je teď : Grün, Anselm, (váz.)vyd. 1. Praha :Portál, ,49 172/10 PS 0533a Život je teď : Grün, Anselm, (váz.)vyd. 1. Praha :Portál, ,49 173/10 PS 0498b Úvod do teorie a metodologie měření chování / Martin, Paul R., (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,11 174/10 FI 0146 Vzorce lidství : Pelcová, Naděžda, (brož.) Vyd. 2., přeprac. Praha a rozš., :Portál,2010 V Portálu ,69 175/10 SV 0088c Současný politický extremismus a radikalismus / 176/10 SO 0279 Úvod do teorie a metodologie sociální politiky / 177/10 SO 0279a Úvod do teorie a metodologie sociální politiky / 178/10 PE 0277 Vývojové poruchy učení v dětství a v dospělosti / Charvát, Jan (brož.) Vyd. : 1. Praha :Portál, ,79 Tomeš, Igor, (váz.)vyd. 1. Praha :Portál, ,49 Tomeš, Igor, (váz.)vyd. 1. Praha :Portál, ,49 Pokorná, Věra, (váz.)vyd. 1. Praha :Portál, ,13 179/10 EV 0196 Občanský sektor : Skovajsa, Marek, (váz.)vyd. 1. Praha :Portál, ,71 180/10 JA 0214 Velký psychologický slovník / Hartl, Pavel, (váz.)vyd. 4., V Portálu Praha 1. :Portál, ,11 181/10 PS 0232b Psychologie ve školní praxi : Fontana, David, (brož.) Vyd. 3. Praha :Portál, ,34 182/10 SO 0280 Mentoring : Brumovská, Tereza (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,53 183/10 ZD 0143 Reminiscence : Janečková, Hana, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,51 184/10 PR 0491a Probace a mediace : (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,27 185/10 PR 0491 Probace a mediace : (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,27 186/10 PS 0534 Sny jako řeč duše : Dieckmann, Hans, (brož.) Vyd. 2. Praha :Portál, ,39

7 187/10 ZD 0144 Psychosomatika : Danzer, Gerhard, (brož.) Vyd. 2. Praha :Portál, ,74 188/10 PS 0535 Žít svůj vlastní život : (brož.) Vyd. : 1. Praha :Portál, ,74 189/10 PS 0536 Krize a tvořivý přístup k ní : Kast, Verena, (brož.) Vyd. 2. Praha :Portál, ,23 190/10 ZD 0145 Základy vedení psychoterapeutického rozhovoru : Timuľák, Ladislav (brož.) : Vyd. 1. Praha :Portál, ,51 191/10 ZD 0146 Psychologie aktivního způsobu života : Marcus, Bess H., (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,27 192/10 ZD 0146a Psychologie aktivního způsobu života : Marcus, Bess H., (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,27 193/10 ZD 0147 Léčebná péče o duši : Moore, Thomas, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,55 194/10 PS 0537 Trénujte si paměť / Suchá, Jitka, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,50 195/10 OS 0038 Zimní hry na sněhu i bez něj / Brtník, Jiří, (brož.) : Vyd. 2. Praha :Portál, ,39 196/10 FI 0147 Buďte světlem! / Gilbert, Guy, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,53 197/10 PS 0533b Život je teď : Grün, Anselm, (váz.)vyd. 1. Praha :Portál, ,49 198/10 SO 0281 Metody výzkumu médií / Trampota, Tomáš (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,39 199/10 PS 0538 Psychologie dítěte / Piaget, Jean, (brož.) Vyd. 5. Praha :Portál, ,93 200/10 PS 0538a Psychologie dítěte / Piaget, Jean, (brož.) Vyd. 5. Praha :Portál, ,93 201/10 PE 0011c Školní didaktika / Kalhous, Zdeněk, (váz.)vyd. 2. Praha :Portál, ,52 202/10 PE 0278 Základy inkluzivní pedagogiky : (váz.)vyd. 1. Praha :Portál, ,49 203/10 SO 0061b Psychologie komunikace / Vybíral, Zbyněk, (váz.)vyd. 2. Praha :Portál, ,57 204/10 ZD 0148 Současná psychoterapie / (váz.)vyd. 1. Praha :Portál, ,85 205/10 SV 0104 Statistika / Magnello, Eileen (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,39 206/10 ZD 0143a Reminiscence : Janečková, Hana, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,51 207/10 PE 0279 Asistence lidem s postižením a znevýhodněním : Uzlová, Iva - Stránka (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,09 208/10 PR 0491b Probace a mediace : (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,27 209/10 PS 0539 Hněv a jeho smysl : Kast, Verena, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,11 210/10 PS 0536a Krize a tvořivý přístup k ní : Kast, Verena, (brož.) Vyd. 2. Praha :Portál, ,23 211/10 ZD 0147a Léčebná péče o duši : Moore, Thomas, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,55 212/10 ZD 0149 Skupinová arteterapie : Liebmann, Marian, (brož.) Vyd. 2. Praha :Portál, ,81 213/10 SO 0282 Komunikace s lidmi s postižením / Slowík, Josef, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,81 214/10 PS 0268b Psychologická intervence při vyšetřování trestných činů / Záhorská, Jindřiška (brož.) Vyd. : 1. Praha :Portál, ,09 215/10 SO 0283 To nejdůležitější v životě / Urban, Hal, (brož.) : Vyd. 1. Praha :Portál, ,37 216/10 PS 0540 Astrologie : Riemann, Fritz, (brož.) : Vyd. 1. Praha :Portál, ,23 217/10 FI 0148 Islám / Sardar, Ziauddin, (brož.) : Vyd. 1. Praha :Portál, ,95 218/10 FI 0139b Náboženství a moderní česká společnost / Václavík, David, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada,2010 FO ,25 219/10 FI 0149 Náboženství a společnost : Hejna, Dalibor, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada,2010 FO ,25 220/10 FI 0150 Náboženské systémy : Kandert, Josef, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada,2010 FO ,75

8 221/10 PS 0541 Syndrom vyhoření a jak jej zvládnout / Stock, Christian (brož.) 1. vyd. Praha :Grada,2010 FO ,25 222/10 SO 0284 Komunikace, argumentace, rétorika / Klapetek, Milan, (brož.) 1. vyd. Praha :Grada,2008 FO ,75 223/10 SO 0285 Slovní sebeobrana pro ženy : Lüdemann, Carolin, (brož.) 1. vyd. Praha :Grada,2010 FO ,50 224/10 SO 0286 Jak na "špinavé" triky a útoky v komunikaci : Thiele, Albert, - Stránka (brož.) 1. vyd. Praha :Grada,2010 FO ,25 225/10 PR 0492 Úvod do studia práva / Spirit, Michal, (brož.) 1. vyd. Praha :Grada,2010 FO ,75 226/10 EV 0140a Vedení lidí, týmů a firem : Plamínek, Jiří, (brož.) 3., aktualiz. a Praha rozš. vyd. :Grada,2008 FO ,75 227/10 EV 0197 Personální práce v malých a středních firmách / Koubek, Josef, (brož.) 3., aktualiz. a Praha rozš. vyd. :Grada,2007 FO ,75 228/10 PE 0280 Vzdělávání dospělých : Plamínek, Jiří, (váz.) 1. vyd. Praha :Grada,2010 FO ,50 229/10 OS 0039 Jóga : Zylla, Amiena (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada,2010 FO ,25 230/10 OS 0040 Jak dokonale zvládnout kickbox / Nonnemacher, Klaus, (brož.) 1. vyd. Praha :Grada,2009 FO ,50 231/10 EV 0198 Personální činnosti a metody personální práce / Kocianová, Renata, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada,2010 FO ,75 232/10 PR 0493 Úvod do kriminologie : Tomášek, Jan (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada,2010 FO ,25 233/10 PS 0542 Komparativní psychologie / Vašina, Lubomír, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada,2010 FO ,25 234/10 SO 0287 Subkultury mládeže : Smolík, Josef, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada,2010 FO ,25 235/10 PS 0526a Dospělost a její variabilita / Farková, Marie (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada,2009 FO ,25 236/10 PS 0543 Psychologie lidské odolnosti / Paulík, Karel, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada,2010 FO ,75 237/10 ZD 0150 Vliv psychiky na zdraví : Faleide, Asbjorn O (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada,2010 FO ,75 238/10 ZD 0151 Technika masáže v rehabilitaci / Storck, Ulrich, (brož.) 1. české vyd. Praha :Grada,2010 FO ,50 239/10 PS 0544 Diagnostika a terapie duševních poruch / Dušek, Karel, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada,2010 FO ,25 240/10 ZD 0152 Demence / Pidrman, Vladimír, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada,2007 FO ,25 241/10 ZD 0153 Funkční anatomie / Dylevský, Ivan, (váz.) 1. vyd. Praha :Grada,2009 FO ,25 242/10 SO 0288 Komunikace se seniory / Pokorná, Andrea, (brož.) 1. vyd. Praha :Grada,2010 FO ,25 243/10 ZD 0129a Demence a jiné poruchy paměti : Jirák, Roman, (brož.) 1. vyd. Praha :Grada,2009 FO ,75 244/10 ZD 0154 Výchova ke zdraví : Čeledová, Libuše (brož.) 1. vyd. Praha :Grada,2010 FO ,25 245/10 ZD 0155 Geriatrie od A do Z pro sestry / Schuler, Matthias, (brož.) 1. české vyd. Praha :Grada,2010 FO ,75 246/10 OS 0041 Sportovní trénink / Perič, Tomáš, (brož.) 1. vyd. Praha :Grada,2010 FO ,75 247/10 OS 0042 Strečink : Alter, Michael J., vyd. Praha :Grada,2010 FO ,75 248/10 OS 0043 Kompenzační cvičení : Bursová, Marta (brož.) 1. vyd. Praha :Grada,2005 FO ,75 252/10 ZD 0157a Sestra a pacient v paliativní péči / Marková, Monika (brož.) 1. vyd. Praha :Grada,2010 FO ,25 253/10 ZD 0157 Sestra a pacient v paliativní péči / Marková, Monika (brož.) 1. vyd. Praha :Grada,2010 FO ,25 254/10 EV 0199 Public relations a politika : Ftorek, Jozef, (brož.) 1. vyd. Praha :Grada,2010 FO ,50 255/10 SO 0287a Subkultury mládeže : Smolík, Josef, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada,2010 FO ,50 256/10 PS 0072b Jak se zbavit napětí, stresu a úzkosti / Praško, Ján, Dotisk 8., Praha :Grada,2010 FO ,75 257/10 PS 0072c Jak se zbavit napětí, stresu a úzkosti / Praško, Ján, Dotisk 8., Praha :Grada,2010 FO ,75

9 258/10 PS 0545 Emoční inteligence : Wilding, Christine (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada,2010 FO ,25 259/10 PE 0280a Vzdělávání dospělých : Plamínek, Jiří, (váz.) 1. vyd. Praha :Grada,2010 FO ,50 260/10 PE 0281 Lektorské dovednosti : Medlíková, Olga, (brož.) 1. vyd. Praha :Grada,2010 FO ,75 261/10 EV 0200 Veřejný sektor a veřejné finance : Ochrana, František, (brož.) 1. vyd. Praha :Grada,2010 FO ,75 262/10 EV 0201 Mikroekonomie / Jurečka, Václav, (brož.) 1. vyd. Praha :Grada,2010 FO ,50 263/10 EV 0202 Makroekonomie / Jurečka, Václav, (brož.) 1. vyd. Praha :Grada,2010 FO ,75 264/10 PS her pro rozvoj myšlení, lepší paměť a koncentraci / Moser-Will, Ines - Stránka (brož.) 1. vyd. Praha :Grada,2010 FO ,75 265/10 PS 0518b Emoční inteligence : Pletzer, Marc (brož.) 1. vyd. Praha :Grada,2009 FO ,75 266/10 FI 0151 Vzestup a pád moderního ateismu / Jandourek, Jan, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada,2010 FO ,75 267/10 SO 0247a Rétorika a prezentace : Hierhold, Emil, (váz.) 1. vyd. Praha :Grada,2008 FO ,75 269/10 SO 0076c Komunikační dovednosti v praxi / Mikuláštík, Milan, (brož.) 2., dopl. a přeprac. Praha vyd. :Grada,2010 FO ,25 270/10 SO 0076d Komunikační dovednosti v praxi / Mikuláštík, Milan, (brož.) 2., dopl. a přeprac. Praha vyd. :Grada,2010 FO ,25 271/10 PE 0282 Taktika transakční analýzy / Napper, Rosemary (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada,2010 FO ,25 272/10 ZD 0158 Atlas fyziologie člověka : Silbernagl, Stefan, X (brož.) Vyd. 3. česképraha :Grada,2004 FO ,25 273/10 ZD 0159 Základy lékařské fyziologie / Langmeier, Miloš, (brož.) 1. vyd. Praha :Grada,2009 FO ,25 274/10 PS 0544a Diagnostika a terapie duševních poruch / Dušek, Karel, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada,2010 FO ,25 275/10 ZD 0150a Vliv psychiky na zdraví : Faleide, Asbjorn O (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada,2010 FO ,75 276/10 ZD 0160 Úvod do psychoterapie / Vymětal, Jan, (brož.) 3., aktualiz. a Praha dopl. vyd. :Grada,2010 FO ,25 277/10 PS 0455a Záměrné sebepoškozování v dětství a adolescenci / 278/10 PS 0455b Záměrné sebepoškozování v dětství a adolescenci / Kriegelová, Marie, Kriegelová, Marie, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada,2008 FO , (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada,2008 FO ,25 279/10 PS 0362d Psychologie osobnosti : Říčan, Pavel, (brož.) 6., rev. a dopl. Praha vyd., V :Grada,2010 Publishing FO ,75 280/10 PS 0362e Psychologie osobnosti : Říčan, Pavel, (brož.) 6., rev. a dopl. Praha vyd., V :Grada,2010 Publishing FO ,75 281/10 PS 0044c Sociální psychologie / Výrost, Jozef, (váz.) 2., přeprac. a Praha rozš. vyd. :Grada,2008 FO ,25 282/10 SO 0289 Sociologie sociálních skupin / Novotná, Eliška, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada,2010 FO ,75 283/10 SO 0290 Základy sociologie / Novotná, Eliška, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada,2008 FO ,75 284/10 SO 0291 Soudobá sociologická teorie / Šubrt, Jiří, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada,2010 FO ,25 285/10 PS 0542a Komparativní psychologie / Vašina, Lubomír, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada,2010 FO ,25 286/10 SO 0292a Péče o seniory v pobytových socíálních [sic] zařízeních / 287/10 SO 0292 Péče o seniory v pobytových socíálních [sic] zařízeních / 288/10 SO 0293 Rogersovská psychoterapie pro 21. století : Malíková, Eva Malíková, Eva Šiffelová, Daniela, (brož.) 1. vyd. Praha :Grada,2011 FO , (brož.) 1. vyd. Praha :Grada,2011 FO , (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada,2010 FO ,50 289/10 PR 0262c Trestní spravedlnost : Inciardi, James A (váz.) Praha :Victoria Publishing,1994 FA ,00 290/10 PR 0494 Vězeňství / (brož.) Brno :Kancelář veřejného ochránce práv,c ,00

10 291/10 PR 0494a Vězeňství / (brož.) Brno :Kancelář veřejného ochránce práv,c ,00 292/10 PR 0495 Pachatelé vloupání - osobnost, agrese a strategie / 293/10 PR 0495a Pachatelé vloupání - osobnost, agrese a strategie / 294/10 PR 0495b Pachatelé vloupání - osobnost, agrese a strategie / Polišenská, Veronika A. Polišenská, Veronika A. Polišenská, Veronika A (brož.) 1. vyd. Praha :Psychologický ústav Psychologický Akademie věd ústav České 300,00 republiky, (brož.) 1. vyd. Praha :Psychologický ústav Psychologický Akademie věd ústav České 300,00 republiky, (brož.) 1. vyd. Praha :Psychologický ústav Psychologický Akademie věd ústav České 300,00 republiky, Stránka 10 -

ZSV: Seznam doporučené literatury

ZSV: Seznam doporučené literatury ZSV: Seznam doporučené literatury Na následujících stránkách se nachází seznam doporučené literatury k testům NSZ ZSV. U každého oboru je uvedena řada publikací, které jsou rozděleny na učebnice, základní

Více

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY SOCIÁLNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY SOCIÁLNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY Studijní obor: SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ Studijní program: SPECIALIZACE V PEDAGOGICE Kód programu: B 7507 Platnost od akademického roku

Více

SEZNAM DOPORUČENÉ LITERATURY. Vážení studenti,

SEZNAM DOPORUČENÉ LITERATURY. Vážení studenti, SEZNAM DOPORUČENÉ LITERATURY Vážení studenti, dostává se vám do ruky seznam doporučené literatury k testům NSZ - ZSV. U každého oboru je uvedena řada publikací, které jsou rozděleny na učebnice, základní

Více

18/11 PR 0497 Poodkryté tváře římského práva : Skřejpek, Michal, 80-903609-3-9 (váz.) Vyd. 1. [Praha] :Havlíček Brain Team,2006 280,00

18/11 PR 0497 Poodkryté tváře římského práva : Skřejpek, Michal, 80-903609-3-9 (váz.) Vyd. 1. [Praha] :Havlíček Brain Team,2006 280,00 1/11 Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků za rok... / 2/11 Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance : 3/11 Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce...

Více

Studijní program : Radiologický asistent 2014/2015 (prezenční studium) Název předmětu : Soudní lékařství a zdravotnické právo

Studijní program : Radiologický asistent 2014/2015 (prezenční studium) Název předmětu : Soudní lékařství a zdravotnické právo Studijní program : Radiologický asistent 2014/2015 (prezenční studium) Název předmětu : Soudní lékařství a zdravotnické právo Rozvrhová zkratka : OPD/RDB22 Rozvrh výuky : 10 hod přednášek + 12 hodin seminářů

Více

Výuka: Termín Téma Poč. hod.

Výuka: Termín Téma Poč. hod. Studijní program : OŠETŘOVATELSTVÍ Ošetřovatelská péče v interních oborech kombinovaná forma Název předmětu : EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ Rozvrhová zkratka : MNG/ORK16 Rozvrh výuky : 5 hodin přednášek, 4 hodiny

Více

6/08 SO 0070a Moderní rétorika : Špačková, Alena, 80-247-1704-2 (brož.) 2., rozš. vyd. Praha :Grada,c2006 0746740 159,00

6/08 SO 0070a Moderní rétorika : Špačková, Alena, 80-247-1704-2 (brož.) 2., rozš. vyd. Praha :Grada,c2006 0746740 159,00 1/08 PS 0177a Krizové situace v rodině očima dítěte / Matějček, Zdeněk 80-247-0332-7 Dotisk 1. Praha :Grada,2005 0746740 150,00 2/08 PS 0177b Krizové situace v rodině očima dítěte / Matějček, Zdeněk 80-247-0332-7

Více

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám bakalářské studium Vysoká škola

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám bakalářské studium Vysoká škola Okruhy ke státním závěrečným zkouškám bakalářské studium Vysoká škola Technická univerzita v Liberci Součást vysoké školy Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Název studijního programu Sociální

Více

Struktura a obory sociologie. VY_32_INOVACE_ZSV3r0102 Mgr. Jaroslav Knesl

Struktura a obory sociologie. VY_32_INOVACE_ZSV3r0102 Mgr. Jaroslav Knesl Struktura a obory sociologie VY_32_INOVACE_ZSV3r0102 Mgr. Jaroslav Knesl Úvod do sociologie - struktura sociologie Úvod do sociologie - základní disciplíny Obecná sociologie Vymezuje předmět zkoumání.

Více

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ úvodní setkání Sociální zabezpečení / LS 2015 1. POLITIKA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 1.1 Systém sociálního zabezpečení v ČR 1.2 Oblasti sociálního zabezpečení 1.3 Financování sociálního

Více

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu Specializace v pedagogice o b o r S o c i á l n í p e d a g o g i k a pro akademický rok 2015/2016 (kombinované

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Tým Katedry psychologie

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Tým Katedry psychologie DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Tým Katedry psychologie DEN NÁZEV OTEVŘENÝCH KONFERENCE DVEŘÍ 2015 KRÁTCE / MÍSTO KONFERENCE CO VÁS DNES ČEKÁ I. Trocha historie II. Kdo jsme III. Typy studia a jak se k nám dostat

Více

Okruhy otázek a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu

Okruhy otázek a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu a literatura z odborného předmětu 1 a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu Aktualizace: 9. 10. 2007 Podniková ekonomika 1. Pojetí podniku a jeho právní

Více

Centrum adiktologie. Cíle předmětu:

Centrum adiktologie. Cíle předmětu: Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE KRIMINOLOGIE Název předmětu: Mgr. Jaroslav Vyučující: Zařazení 3. ročník, zimní semestr, ak. rok 2011/2012, středa 9 12,15 hod. Cíle předmětu: Posluchač zná základní

Více

Aspekty udržitelného rozvoje (v programovacím období a perspektivy rozvoje ) / Jiří Dušek a kol.

Aspekty udržitelného rozvoje (v programovacím období a perspektivy rozvoje ) / Jiří Dušek a kol. BÍLÝ, Jiří Veřejná správa a bezpečnost státu jako součást udržitelného rozvoje / Jiří Bílý, Štěpán Kavan, Roman Svatoš a kol. ISBN 978-80-87472-48-4 DANICS, Štefan Základy vědy o politice / Danics, Š.

Více

Výběr z nových knih 11/2012 psychologie

Výběr z nových knih 11/2012 psychologie Výběr z nových knih 11/2012 psychologie 1. Diagnostika a terapie duševních poruch / Karel Dušek, Alena Večeřová- Procházková -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2010 -- 632 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-1620-6

Více

Výběr z nových knih 6/2009 psychologie

Výběr z nových knih 6/2009 psychologie Výběr z nových knih 6/2009 psychologie 1. Asertivitou proti stresu / Ján Praško, Hana Prašková Praha : Grada, 2007 -- 277 s. ;. -- čeština. ISBN 978-80-247-1697-8 (brož.) Sign.: II 106962V1 asertivita

Více

Výběr z nových knih 9/2012 psychologie

Výběr z nových knih 9/2012 psychologie Výběr z nových knih 9/2012 psychologie 1. 15 typů lidí : jak s nimi jednat, jak je vést a motivovat / František Bělohlávek -- 1. vyd. Praha : Grada, 2010 -- 121 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3001-1 (brož.)

Více

Slovník anglicko-český, česko-anglický

Slovník anglicko-český, česko-anglický Anglické gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, s.r.o., Pardubice, Gorkého 867 Seznam povinných učebnic pro školní rok 2017/2018 Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie, ŠVP Public

Více

BÍLÝ, Jiří. DANICS, Štefan. DOLISTA, Josef. DUŠEK, Jiří

BÍLÝ, Jiří. DANICS, Štefan. DOLISTA, Josef. DUŠEK, Jiří BÍLÝ, Jiří Veřejná správa a bezpečnost státu jako součást udržitelného rozvoje / Jiří Bílý, Štěpán Kavan, Roman Svatoš a kol. ISBN 978-80-87472-48-4 Moc a politika v 21. století / Jiří Bílý a kolektiv

Více

Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE

Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Název předmětu: Vyučující: KRIMINOLOGIE Hana Jaroslav Zařazení 3. ročník, zimní semestr, šk. rok 2008/2009 Cíle předmětu: Posluchač zná základní pojmy kriminologie

Více

KS Jičín - ČZU PEF Praha. Přehled literatury a skript na LETNÍ semestr 2016/ ročník BC.

KS Jičín - ČZU PEF Praha. Přehled literatury a skript na LETNÍ semestr 2016/ ročník BC. KS Jičín - ČZU PEF Praha Přehled literatury a skript na LETNÍ semestr 2016/2017 1. ročník BC. Psychologie osobnosti a soc. psychologie - 10. a 11. 2. 2017 Mgr.Hana Chýlová Skripta: Rymešová, Chamoutová,-

Více

BÍLÝ, Jiří. DANICS, Štefan. DOLISTA, Josef. DUŠEK, Jiří

BÍLÝ, Jiří. DANICS, Štefan. DOLISTA, Josef. DUŠEK, Jiří BÍLÝ, Jiří Veřejná správa a bezpečnost státu jako součást udržitelného rozvoje / Jiří Bílý, Štěpán Kavan, Roman Svatoš a kol. ISBN 978-80-87472-48-4 DANICS, Štefan Základy vědy o politice / Danics, Š.

Více

Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014

Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014 Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014 Legenda: Červená barva: povinná, bude využívaná při hodinách. Černá barva: základní pro daný předmět,

Více

Zpracovatel: Oddělení informačních služeb NTK. Datum zadání: Datum zpracování:

Zpracovatel: Oddělení informačních služeb NTK. Datum zadání: Datum zpracování: Rešerše: 080402/2015 Téma rešerše: Bibliografie autora z vybraných databází Zadavatel: Jaroslav Mužík Zpracovatel: Datum zadání: 8. 4. 2015 Datum zpracování: 22. 4. 2015 20 mm 210 mm 1/6 Klíčová slova:

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, navazující magisterský studijní program akademický rok 2013/2014-3.

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, navazující magisterský studijní program akademický rok 2013/2014-3. Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, navazující magisterský studijní program akademický rok 2013/2014-3. etapa 1. Ekonomika, řízení a financování justice a vězeňství Charakteristika

Více

KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE

KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE PŘEHLED INFORMACÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2016 (A) bakalářské studium - organizace a obsah studia - praxe (B) magisterské studium - specializace - praxe (C) studium v zahraničí (D) přijímací řízení BAKALÁŘSKÉ

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Seznam povinných učebnic pro školní rok 2015/2016

Seznam povinných učebnic pro školní rok 2015/2016 Anglické gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, s.r.o., Pardubice, Gorkého 867 Seznam povinných učebnic pro školní rok 2015/2016 Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie, ŠVP Public

Více

Požadavky na ústní zkoušku z oboru Ústavní právo jako součásti státní rigorózní zkoušky

Požadavky na ústní zkoušku z oboru Ústavní právo jako součásti státní rigorózní zkoušky JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. vedoucí Katedry ústavního a evropského práva V Plzni dne 13. července 2015 Požadavky na ústní zkoušku z oboru Ústavní právo jako součásti státní rigorózní zkoušky Státní rigorózní

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PSYCHOPATOLOGIE

TEMATICKÉ OKRUHY K BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PSYCHOPATOLOGIE Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. TEMATICKÉ OKRUHY K BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PSYCHOPATOLOGIE Bc. obor Sociální politika a sociální práce 1 a) Norma, normalita v dynamice

Více

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 7.4.2016

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 7.4.2016 Strana 1 z 9 PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 7.4.2016 Otázky Č. ot. Znění otázky Schváleno 1. Zpráva o hospodaření a schválení účetní závěrky za roky 2014 a 2015 ANO Potřebné kvórum

Více

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP 8 vyučovacích hodin Agresivita dětí 2009/368 - SP 7 vyučovacích hodin Aktivizace seniorů

Více

Seznam učebnic pro školní rok 2016/2017 verze květen 2016 (Změny jsou vyznačeny červeně, všímejte si prosím roku vydání.)

Seznam učebnic pro školní rok 2016/2017 verze květen 2016 (Změny jsou vyznačeny červeně, všímejte si prosím roku vydání.) Seznam učebnic pro školní rok 2016/2017 verze květen 2016 (Změny jsou vyznačeny červeně, všímejte si prosím roku vydání.) Český jazyk a literatura,,, 4. ročník 4L, Literatura pro 1. ročník středních škol

Více

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Bartečková Daniela Bartečková Martina Bartošek Pavel Bc.

Více

Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014

Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014 Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014 Legenda: Červená barva: povinná, bude využívaná při hodinách. Černá barva: základní pro daný předmět,

Více

Termín Téma Poč.hod.

Termín Téma Poč.hod. Studijní program : OŠETŘOVATELSTVÍ - Ošetřovatelská péče v interních oborech - kombinovaná forma Název předmětu : VYBRANÉ KPITOLY ZDRAVOTNICKÉHO PRÁVA Rozvrhová zkratka : OSE/ODK26 Rozvrh výuky : 6 hodin

Více

TÉMATA K PŘEDMĚTU SPECIFICKÉ METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE

TÉMATA K PŘEDMĚTU SPECIFICKÉ METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE TÉMATA K PŘEDMĚTU SPECIFICKÉ METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE Terénní sociální práce Streetwork a nízkoprahové sociální služby Historie streetworku v zahraničí a v ČR Zavedení streetworku v ČR Principy streetworku

Více

R e š e r š e. (Dokumentografická jednorázová rešerše) Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/ Liberec

R e š e r š e. (Dokumentografická jednorázová rešerše) Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/ Liberec R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Ekonomika organizačních složek měst Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-482 412 111 fax +420-482

Více

Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám. Sociologie

Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám. Sociologie Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám Sociologie 1. Plurality I Sociální rozměr lidské existence. Podoby sociálních seskupení. Sociální kategorie. Sociální agregáty náhodné, shluky,

Více

Lékařská. Lékařská chemie a 11. 6. 2013. Hudební teorie a pedagogika Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury

Lékařská. Lékařská chemie a 11. 6. 2013. Hudební teorie a pedagogika Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury A) Řazeno dle data jmenování Fa Jméno/pracoviště uchazeče Obor doc. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D./ UP v doc. RNDr. Marián Janiga, CSc./ Výzkumný ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity v Žilině, Slovenská

Více

Ing. Anna Stojaspalová Stránka 1

Ing. Anna Stojaspalová Stránka 1 SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) PC = cílová skupina Pracovník v sociálních službách - další vzdělávání (dle 116 odst. 9 Zákona) VP = cílová skupina Vedoucí pracovníci (dle 117a

Více

5 kroků k úspěšnému projektu : 22 šablon klíčových dokumentů a 3 kompletní Doležal, reálné Janprojekty

5 kroků k úspěšnému projektu : 22 šablon klíčových dokumentů a 3 kompletní Doležal, reálné Janprojekty název autor 5 kroků k úspěšnému projektu : 22 šablon klíčových dokumentů a 3 kompletní Doležal, reálné Janprojekty Bankovní obchody Liška, Petr Bankovnictví Polouček, Stanislav BPMN modeling and reference

Více

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Centrální spojovatelka recepce Vltava J. Boreckého 27 389 03 7511 recepce@zsf.jcu.cz Podatelna J. Boreckého 27 7512 Fax

Více

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa STUDIJNÍ PROGRAM: Hospodářská politika a správa STUDIJNÍ OBOR: Veřejná ekonomika a správa

Více

Seznam učebnic pro školní rok 2015/2016 verze červen 2015 (Důležité změny jsou vyznačeny červeně, všímejte si prosím roku vydání.)

Seznam učebnic pro školní rok 2015/2016 verze červen 2015 (Důležité změny jsou vyznačeny červeně, všímejte si prosím roku vydání.) Seznam učebnic pro školní rok 2015/2016 verze červen 2015 (Důležité změny jsou vyznačeny červeně, všímejte si prosím roku vydání.) Český jazyk a literatura,,, 4. ročník 4L, Literatura pro 1. ročník středních

Více

KS JIČÍN ČZU PRAHA Přehled literatury a skript na ZIMNÍ semestr 2016/ ročník BC.

KS JIČÍN ČZU PRAHA Přehled literatury a skript na ZIMNÍ semestr 2016/ ročník BC. KS JIČÍN ČZU PRAHA Přehled literatury a skript na ZIMNÍ semestr 2016/2017 1. ročník BC. Základy právních nauk 30. 9. a 1.10. 2016 Mgr Denisa Civínová JUDr.Eva Kadlecová Podklady a materiály v elektronické

Více

Okruhy k státní bakalářské zkoušce z předmětu SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PREVENCE

Okruhy k státní bakalářské zkoušce z předmětu SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PREVENCE Okruhy k státní bakalářské zkoušce z předmětu SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PREVENCE 1. Výklad základních pojmů - sociální patologie, sociální deviace, anomie, adaptační způsoby, pojmy související. 2. Sociální

Více

Tematické okruhy Marketingová Komunikace navazující magisterské studium

Tematické okruhy Marketingová Komunikace navazující magisterské studium Tematické okruhy Marketingová Komunikace navazující magisterské studium 1. Základní rozdíly mezi klasickou a integrovanou marketingovou komunikací. Úrovně a bariéry integrované marketingové komunikace.

Více

Teoretické obory psychologie. NMgr. obor Psychologie

Teoretické obory psychologie. NMgr. obor Psychologie Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. Tematické okruhy ke státní magisterské zkoušce Teoretické obory psychologie NMgr. obor Psychologie 1. Předmět a metoda psychologie Pojetí duševního

Více

Ekonomická analýza stavebního podniku ve fázi založení a růstu. Autor: Karel Košař Vedoucí práce: Ing. Jiří Richter

Ekonomická analýza stavebního podniku ve fázi založení a růstu. Autor: Karel Košař Vedoucí práce: Ing. Jiří Richter Ekonomická analýza stavebního podniku ve fázi založení a růstu Autor: Karel Košař Vedoucí práce: Ing. Jiří Richter Vybraný podnik ROCKNET s.r.o. Sídlo Předmět podnikání Počet zaměstnanců Málkov 37, Chomutov,

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Seznam učebnic do ČJ (školní rok 2013/2014)

Seznam učebnic do ČJ (školní rok 2013/2014) Seznam učebnic do ČJ (školní rok 2013/2014) 1. ročník R. Bláhová, E. Chvalovská a kol.: Literatura pro 1. ročník SŠ učebnice (ISBN: 978-80-7358-115-2) R. Bláhová, E. Chvalovská a kol.: Literatura pro 1.

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Pracovní podmínky zaměstnanců - zvláštní pracovní podmínky zaměstnankyň a mladistvých zaměstnanců TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA

Více

Základy klinické psychologie a psychologie zdraví (PSY262)

Základy klinické psychologie a psychologie zdraví (PSY262) Základy klinické psychologie a psychologie zdraví (PSY262) Studentům bude v rámci kurzu představena klinická psychologie jako samostatná vědní disciplína studující duševní život člověka na kontinuu zdraví

Více

Teorie sociálně- psychologického. Dr. Kolařík (13,45-15,15) Klinická psychologie 2 - Dr. Kupka (11,30-13,45)

Teorie sociálně- psychologického. Dr. Kolařík (13,45-15,15) Klinická psychologie 2 - Dr. Kupka (11,30-13,45) Pondělí 8,00-9,30 9,4-11,1 11,30-13,00 13,1-14,4 1,00-16,30 16,4-18,1 18,30-20,00 Psychologie veřejného mínění - Doc. Cakirpaloglu, P. Obecná psychoterapie - Dr. Lečbych Koučink - Dr. Šucha výcvik 1, A

Více

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež.

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež. 1. Emoční inteligence: přehled základních přístupů a aplikací. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 367 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-229-4 emoce; inteligence; sociální komunikace; dovednost; interpersonální vztahy;

Více

ANZENBACHER, A. Úvod do filozofie. 2. vyd. Praha: SPN, 1991, 304 s. ISBN 80-04- 26038-1

ANZENBACHER, A. Úvod do filozofie. 2. vyd. Praha: SPN, 1991, 304 s. ISBN 80-04- 26038-1 LITERATURA PSYCHOLOGIE ANZENBACHER, A. Úvod do filozofie. 2. vyd. Praha: SPN, 1991, 304 s. ISBN 80-04- 26038-1 ATKINSON, R. L. A KOL. Psychologie. 2. vyd. Praha: Portál, 2003, ISBN 80-7178-640-3 BOROSSA,

Více

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.)

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd navazuje na předmět ZSV a je určen zejména žákům, kteří se chtějí v budoucnu věnovat

Více

Globální svět a komunikace požadavky k předmětu

Globální svět a komunikace požadavky k předmětu Globální svět a komunikace požadavky k předmětu SMK LS 2012/2013 PhDr. Iva Petrová iva.petrova.13@gmail.com Obsah předmětu V rámci předmětu bude věnována pozornost těmto tématům: Globální svět a komunikace

Více

VZOROVÝ UČEBNÍ PLÁN hodinové dotace denní forma

VZOROVÝ UČEBNÍ PLÁN hodinové dotace denní forma VZOROVÝ UČEBNÍ PLÁN hodinové dotace denní forma Kód a název oboru vzdělání: 68-43-N/.. Veřejnosprávní činnost Název vzdělávacího programu: Veřejná správa Zaměření vzdělávacího programu: - Forma studia:

Více

1. Základní manažerské dovednosti

1. Základní manažerské dovednosti Vzdělávání vedoucích pracovníků 1. Základní manažerské dovednosti OBSAH A METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ Celkový cíl Dílčí cíl 1 Dílčí cíl 2 Dílčí cíl 3 Vytvořit účastníkům jasný obraz o tom, jaké úkoly a překážky

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk. Maturitní okruhy - Sociální politika a služby

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk. Maturitní okruhy - Sociální politika a služby Maturitní okruhy - Sociální politika a služby Sociální politika Chudoba a sociální vyloučení Zdravotní politika Vzdělávací politika Sociální služby Sociální pracovník Sociální práce u seniorů Senior v

Více

BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S.

BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. Zvláštní číslo 1 roč. 2 16. březen 2016 ISSN 2464-4889 Vážení členové Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s., rádi bychom Vás informovali,

Více

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP)

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) AR 2007/2008 - Bakalářské studium kombinovaná forma 1. ročník (pro obor Aplikovaná informatika; ML-sociologie) Přednášející: doc. Dr. Zdeněk Cecava,

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra managementu. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra managementu. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra managementu Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU Řízení lidských zdrojů lze chápat jako rozvíjení lidského potenciálu ve prospěch celého týmu,

Více

ZA ROK 2013. V loňském roce nám svoji pomoc a podporu poskytli:

ZA ROK 2013. V loňském roce nám svoji pomoc a podporu poskytli: 171 PODĚKOVÁNÍ RECENZENTŮM ZA ROK 2013 Každý publikovaný článek má svého autora, jehož jméno je velkým písmem uvedeno na první straně textu. Kromě toho však za každým z publikovaných textů stojí dvojice

Více

České akademické hry G2 KB 2007 Liberec 30.04.2007-01.05.2007 VÝSLEDKY ATLETIKY

České akademické hry G2 KB 2007 Liberec 30.04.2007-01.05.2007 VÝSLEDKY ATLETIKY České akademické hry G2 KB 2007 Liberec 30.04.2007-01.05.2007 VÝSLEDKY ATLETIKY hod kladivem 7,26kg Muži Finále 14:00) 1 Maška Libor 83 VŠ ekonomie a managementu s.r.o. - 65.15 6 2 Pavlíček Miroslav 87

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření Seminární práce studentů Vyberte si jedno z nabízených 63 témat. Pokud si někdo vybere knihu

Více

Výběr z nových knih 11/2015 psychologie

Výběr z nových knih 11/2015 psychologie Výběr z nových knih 11/2015 psychologie 1. Antropoložka na Marsu : podivuhodné a výjimečné životy geniálních a psychicky odlišných osobností / Oliver Sacks ; z anglického originálu An anthropologist on

Více

Obecná a regionální ekonomie

Obecná a regionální ekonomie Obecná a regionální ekonomie 1) Ekonomie (předmět zájmu, pojetí); podstata a funkce regionální ekonomie 2) Neoklasické a neoliberální modely v regionální ekonomii 3) Keynesiánské a strukturalistické přístupy

Více

KONFERENCE ŠKOLA JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ 2016 - PROGRAM. PLÉNUM - moderátoři I. Gillernová, L. Krejčová - Modrá posluchárna

KONFERENCE ŠKOLA JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ 2016 - PROGRAM. PLÉNUM - moderátoři I. Gillernová, L. Krejčová - Modrá posluchárna KONFERENCE ŠKOLA JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ 2016 - PROGRAM PLÉNUM - moderátoři I. Gillernová, L. Krejčová - Modrá posluchárna 9.00-9.15 Zahájení konference + křest knih - Ilona Gillernová (vedoucí Katedry psychologie

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

Dějiny sociologie II.

Dějiny sociologie II. Dějiny sociologie II. Klasická sociologie (Émile Durkheim) VY_32_INOVACE_ZSV3r0104 Mgr. Jaroslav Knesl Klasická sociologie: Émile Durkheim (1858 1917) Sociální jev je nezávislý na individuálních projevech

Více

Výběr z nových knih 9/2013 psychologie

Výběr z nových knih 9/2013 psychologie Výběr z nových knih 9/2013 psychologie 1. 110 her pro rozvoj myšlení, lepší paměť a koncentraci / Ines Moser-Will, Ingrid Grube ; [překlad Zdeněk Michňa] -- 1. vyd., dotisk Praha : Grada, 2012 -- 269 s.

Více

Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám. Personální řízení

Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám. Personální řízení Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám Personální řízení 1. Předmět teorie organizace a řízení Předmět teorie organizace a řízení. Přehled základních koncepcí vědeckého a předvědeckého

Více

Promoce bakalářů konané 22. 2. 20013, v 13 hod, v aule Mendelovy univerzity v Brně

Promoce bakalářů konané 22. 2. 20013, v 13 hod, v aule Mendelovy univerzity v Brně Promoce bakalářů konané 22. 2. 20013, v 13 hod, v aule Mendelovy univerzity v Brně V studijním programu Ekonomika a management, studijní obor Manažersko ekonomický, bakalářský stupeň, prezenční forma,

Více

Hodnocení projektových návrhů vnitřní soutěže FF UK o rozvojové prostředky na rok 2015

Hodnocení projektových návrhů vnitřní soutěže FF UK o rozvojové prostředky na rok 2015 Hodnocení projektových návrhů vnitřní soutěže FF UK o rozvojové prostředky na rok 2015 Součást FF UK Číslo projektu Název Hlavní řešitel Rozhodnutí ÚVES FF_15_TO1_041 Nová Paradigmatika spisovné ruštiny

Více

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl..

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Číslo kurzu: 1 Všeobecné vzdělávání pracovníků v sociálních službách na území Královéhradeckého kraje Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU JAKO SOUČÁST PODNIKOVË STREATEGIE

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU JAKO SOUČÁST PODNIKOVË STREATEGIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU Metodický list č.1 ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU JAKO SOUČÁST PODNIKOVË STREATEGIE Strategie jako základ konkurenceschopnosti podniku Strategie rozvoje lidských zdrojů jako nedílná součást

Více

Seznam povinných učebnic pro školní rok 2015/2016

Seznam povinných učebnic pro školní rok 2015/2016 Anglické gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, s.r.o., Gorkého 867, Pardubice Seznam povinných učebnic pro školní rok 2015/2016 Obor vzdělání: 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční,

Více

Sylabus kurzu: Právo univerzální na všechny fakulty

Sylabus kurzu: Právo univerzální na všechny fakulty Sylabus kurzu: Právo univerzální na všechny fakulty Výchozí úroveň studentů: U studentů se předpokládá znalost gymnaziálního učiva práva, základů společenských věd a všeobecný společenskovědní přehled

Více

Rozpis žáků u maturitní zkoušky

Rozpis žáků u maturitní zkoušky Třída: 4.AG - Gymnázium (rok nástupu 2011) Předseda: Mgr. Ivan Šupík Místopředseda: Mgr. Věra Houdková Třídní: Mgr. Eva Plhová Místnost: D5 - pečovatelství sp. ANJ Anglický jazyk - Mgr. Milena Šmehlíková

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Tým Katedry psychologie

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Tým Katedry psychologie DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Tým Katedry psychologie CO VÁS DNES ČEKÁ I. Trocha historie II. Kdo jsme III. Typy studia a jak se k nám dostat IV. Naše laboratoř I. TROCHA HISTORIE Na Univerzitě Palackého vznikl

Více

Výběr z nových knih 10/2012 psychologie

Výběr z nových knih 10/2012 psychologie Výběr z nových knih 10/2012 psychologie 1. Inteligence a učení / Nick Lund ; Nigel Holt, Rob Lewis (eds.) ; [z anglického originálu... přeložila Helena Hartlová] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 146 s.

Více

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH Jméno Členské číslo Klub HCP BABŠICKÁ Věra 0120116 Golfový Klub Líšnice 27,9 BALAZIK-SPEIDEL Ingeborg 0040989 Royal Golf Club

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH Jméno Členské číslo Klub HCP BABŠICKÁ Věra 0120116 Golfový Klub Líšnice 27,9 BALAZIK-SPEIDEL Ingeborg 0040989 Royal Golf Club SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH Jméno Členské číslo Klub HCP BABŠICKÁ Věra 0120116 Golfový Klub Líšnice 27,9 BALAZIK-SPEIDEL Ingeborg 0040989 Royal Golf Club Mariánské Lázně 24,0 BALAŽÍK Josef 0040394 Royal Golf Club

Více

DOLEJŠÍ, Michaela. BVV - efektivní nástroj marketingové komunikace. Brno : Rašínova

DOLEJŠÍ, Michaela. BVV - efektivní nástroj marketingové komunikace. Brno : Rašínova BOHUŇOVSKÁ, Jana. Efektivita veřejných výdajů státu. Brno : Rašínova vysoká škola s.r.o., 2010. 78 s. BOHUŇOVSKÝ, Ivan. Využití po měrových ukazatelů pro efektivní řízení podniku. Brno : Rašínova vysoká

Více

U N IVERZITA TOMÁŠE BAT I VE ZLÍNĚ FA KULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

U N IVERZITA TOMÁŠE BAT I VE ZLÍNĚ FA KULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE U N IVERZITA TOMÁŠE BAT I VE ZLÍNĚ FA KULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno P ř e h l e d p s y c h o t e r a p e u t i c k ý c h v ý c v i k ů v Č R BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Ve d o u c í

Více

Navazující magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Andragogika

Navazující magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Andragogika Navazující magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám Andragogika 1. Filozofické základy vzdělávání dospělých I Antická idea vzdělanosti (Sokrates, Platon, Aristoteles). Humanismus. Vzdělávání

Více

R e š e r š e. Kresba postavy u dětí. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec

R e š e r š e. Kresba postavy u dětí. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec R e š e r š e (Dokumentografická výběrová jednorázová rešerše) Kresba postavy u dětí Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-48-24 12 111 fax +420-48-24 12 222

Více

Psychologie práce, organizace a řízení. NMgr. obor Psychologie

Psychologie práce, organizace a řízení. NMgr. obor Psychologie Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. Tematické okruhy ke státní magisterské zkoušce Psychologie práce, organizace a řízení NMgr. obor Psychologie 1 Předmět a metody psychologie práce a

Více

U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha 1 +420 210 084 210 tutor@tutor.cz www.tutor.cz. Osnova

U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha 1 +420 210 084 210 tutor@tutor.cz www.tutor.cz. Osnova Osnova 1) OSP Úvodní informace Zvládnutí testové situace o Obecné pojmy a metody Převod slovní úlohy do formálního jazyka Pojmy: struktura pro jazyk, model zadání, platí nutně, může platit Rozdíl mezi

Více

Aktivizace seniorů. upoutaný na lůžko

Aktivizace seniorů. upoutaný na lůžko Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1 tel. +420-482 412 111; www.kvkli.cz ; library@kvkli.cz R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše)

Více

Sylabus pro denní formu výuky bc. oboru adiktologie

Sylabus pro denní formu výuky bc. oboru adiktologie Název předmětu: Základy práva Číslo předmětu: B01270 Typ předmětu, dotace: povinný, 30 hodin, 2+0 Zakončení předmětů: zápočet Ročník: 1. Semestr: zimní Vyučující: JUDr. Michaela Štefunková, Ph.D. Kontakt:

Více

Sylabus kurzu: Základy společenských věd. znalost společenskovědních disciplín na úrovni maturitní zkoušky z předmětu Základy společenských věd

Sylabus kurzu: Základy společenských věd. znalost společenskovědních disciplín na úrovni maturitní zkoušky z předmětu Základy společenských věd Sylabus kurzu: Základy společenských věd Výchozí úroveň studentů: znalost společenskovědních disciplín na úrovni maturitní zkoušky z předmětu Základy společenských věd Cílová úroveň studentů: hlubší orientace

Více

" Management + studijní sylaby (pracovní listy) BI. ( ing. Radek Maxa a kol., FORTUNA + BOHEMIA INSTITUT, 2011) cena: 250,- Kč

 Management + studijní sylaby (pracovní listy) BI. ( ing. Radek Maxa a kol., FORTUNA + BOHEMIA INSTITUT, 2011) cena: 250,- Kč LITERATURA ZAJIŠŤOVANÁ BOHEMIA INSTITUTEM V PRODEJI PO ZAHÁJENÍ VÝUKY 1) FIREMNÍ MANAGEMENT: " Management + studijní sylaby (pracovní listy) BI ( ing. Radek Maxa a kol., FORTUNA + BOHEMIA INSTITUT, 2011)

Více

Specifické metody SP LS 2016 Tématické okruhy a způsob ukončení:

Specifické metody SP LS 2016 Tématické okruhy a způsob ukončení: Specifické metody SP LS 2016 Tématické okruhy a způsob ukončení: Krizová intervence (M. Vorlová, 1.2. 2016) krize, vyjasnění pojmu, příčiny krize chování člověka v krizi a průběh krize krizová intervence,

Více