Přírůstkové číslo Signatura Název Autor ISBN Vydání Nakladatel.údaje Faktura Cena

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přírůstkové číslo Signatura Název Autor ISBN Vydání Nakladatel.údaje Faktura Cena"

Transkript

1 1/10 SV 0101 Českoslovenští političtí vězni : (brož.) Vyd. 1. 2/10 PR 0306c Evropské vězeňské systémy minulost - přítomnost - budoucnost : 3/10 PR 0306d Evropské vězeňské systémy minulost - přítomnost - budoucnost : Praha :Političtí vězni.cz : Česká asociace orální historie, ,00 Bajcura, Lubomír Vyd.1. Praha :Vězeňská služba České republiky,2003 0,00 Bajcura, Lubomír Vyd.1. Praha :Vězeňská služba České republiky,2003 0,00 4/10 PR 0307c Evropské vězeňské systémy : Bajcura, Lubomír X Vyd.1. Praha :Vězeňská služba České republiky,2004 0,00 5/10 PR 0307d Evropské vězeňské systémy : Bajcura, Lubomír X Vyd.1. Praha :Vězeňská služba České republiky,2004 0,00 6/10 JA 0209 Německy s úsměvem nově / (brož.) 1. vyd. Plzeň :Fraus, ,00 7/10 JA 0209a Německy s úsměvem nově - doplňkový sešit / 8/10 Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání : Drmlová, Dana, (brož.) 1. vyd. Plzeň :Fraus, ,00 Mikyska, Martin Olomouc :ANAG,[199-]- par ,00 9/10 Důchodové předpisy s komentářem / Přib, Jan, Olomouc :ANAG,[2001]- par ,00 10/10 PR 0449 Zákoník práce... : Jakubka, Jaroslav, Olomouc :ANAG,2006- par ,00 11/10 PR 0449a Zákoník práce... : Jakubka, Jaroslav, Olomouc :ANAG,2006- par ,00 12/10 PS 0429b Rodinná terapie a teorie jin-jangu / Chvála, Vladislav, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál,2008 učtenka 1173/ ,00 13/10 SO 0257 Moc, pomoc a bezmoc v sociálních službách a ve zdravotnictví / 14/10 SO 0257a Moc, pomoc a bezmoc v sociálních službách a ve zdravotnictví / 15/10 EV 0172 Česká regionální politika v období vstupu do Evropské unie / Jůn, Hynek, Jůn, Hynek, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál,2010 účtenka 1173/ , (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál,2010 účtenka 1173/ ,00 Wokoun, René, (váz.) : Vyd. 1. Praha :Oeconomica,2003par ,00 16/10 SO 0215a Sociální politika v ekonomické praxi : Durdisová, Jaroslava, (váz.) Vyd. 1. Praha :Oeconomica,2005par ,00 17/10 EV 0173 Regionální rozvoj a jeho management v České republice / 18/10 SO 0258 Sociální ochrana chudých v České republice / Wokoun, René, (brož.) Vyd. : 1. Praha :Oeconomica,2007par ,00 Kotýnková, Magdalena, (brož.) Vyd. : 1. Praha :Oeconomica,2007par ,00 19/10 ZD 0134 Fantastická cesta : Kurzweil, Ray, (váz.) Olomouc :ANAG,c2007 0,00 20/10 PS 0504a Témata psychoanalýzy II : (brož.) : Vyd. 1. Praha :Portál, ,00 21/10 PS 0064a1 Psychologie osobnosti / Nakonečný, Milan, (váz.)vyd. 2., rozš. a Praha přeprac. :Academia, ,00 22/10 PS 0150b Agrese, násilí a psychologie moci : Poněšický, Jan, (váz.) 2. dopl. vyd. Praha :Triton, ,55 23/10 PR 0450 České právní dějiny / Vojáček, Ladislav, (váz.) 2., upr. vyd. Plzeň :Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, ,50 24/10 PR 0451 Finanční a daňové právo / Jánošíková, Petra, (váz.) Plzeň :Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, ,50 25/10 PR 0452 Finanční právo / (váz.) 5., upr. vyd. V Praze :C.H. Beck, ,50 26/10 PR 0453 Finanční právo a jeho instituty / Grúň, Lubomír, (brož.) 3., aktualiz. a Praha dopl. vyd. :Linde, ,00 27/10 PR 0454 Učebnice práva ve čtyřech knihách / Gaius, (brož.) Plzeň :Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, ,90 28/10 EV 0174 Jak se nespálit podruhé : Hroník, František, (brož.) Vyd. 1. V Brně :MotivPress, ,50 29/10 SO 0259 Jak se vyrábí sociologická znalost : Disman, Miroslav, (brož.) 3. vyd. Praha :Karolinum, ,50 30/10 PR 0455 Komentář k Ústavě a Listině / Klíma, Karel, (sv. 2., 1-2 rozš. : váz.) vyd. Plzeň :Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, ,00 - Stránka 1 -

2 31/10 PR 0456 Kontrola ve veřejné správě / (brož.) Vyd /10 EV 0175 Korespondence a její úprava v dnešní praxi / - Stránka 2 - Praha :Wolters Kluwer Česká republika, ,00 Šťastný, Václav, (brož.) 2., : rozš. a aktualiz. Praha vyd. :ASPI, ,05 33/10 PR 0457 Kriminalita páchaná na mládeži : Chromý, Jakub (brož.) Praha :Linde, ,50 34/10 PR 0458 Obecné správní právo / Sládeček, Vladimír, (váz.) 2., aktualiz. a Praha přeprac. :ASPI,2009 vyd ,05 35/10 PR 0459 Penológia / Fábry, Anton, Bratislava :Bratislavská vysoká škola práva : EuroKódex, ,20 36/10 PS 0265f Policejní psychologie / Čírtková, Ludmila, (brož.) Plzeň :Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, ,35 37/10 PR 0460 Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení v ČR / Spirit, Michal, (brož.) Plzeň :Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, ,00 38/10 PR 0461 Pracovní právo v bodech s příklady / Hůrka, Petr, (brož.) 2., : aktualizované Praha vyd. :Wolters Kluwer ČR, ,25 39/10 PR 0462 Pracovní právo / Bělina, Miroslav, (váz.) 4., dopl. a přeprac. V Praze vyd. :C.H. Beck, ,00 40/10 PR 0463 Právo sociálního zabezpečení / Černá, Jana (brož.) 2., rozš. vyd. Plzeň :Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, ,55 41/10 PR 0464 Přehled římského práva soukromého ke státní souborné zkoušce / Hrdina, Ignác Antonín, (brož.) Plzeň :Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, ,00 42/10 PS 0529 Psychologie sportu / Slepička, Pavel, (brož.) Vyd. 2. Praha :Karolinum, ,00 43/10 EV 0176 Region a regionální vědy : Kadeřábková, Jaroslava, (brož.) Vyd. 1. Praha :Vysoká škola finanční a správní, ,25 44/10 EV 0177 Regionální rozvoj : (brož.) Praha :Linde, ,50 45/10 PR 0465 Sociální právo / Koldinská, Kristina, (brož.) 1. vyd. Praha :C.H. Beck, ,50 46/10 PR 0466 Správní právo : Hendrych, Dušan, (váz.) 7. vyd. V Praze :C.H. Beck, ,50 47/10 PR 0467 Správní právo : Průcha, Petr, (Masarykova 7., dopl. a univerzita aktualiz. Brno :Masarykova vyd., : brož.) (V nakl. univerzita Doplněk ) : Doplněk, ,90 48/10 PR 0468 Správní právo procesní / Skulová, Soňa, (váz.) Plzeň :Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, ,50 49/10 PR 0337c Správní věda : Hendrych, Dušan, (brož.) 3., : aktualiz. vyd. Praha :Wolters Kluwer ČR, ,25 50/10 SV 0108 Státověda / Klíma, Karel, (brož.) Plzeň :Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, ,60 51/10 PR 0470 Texty ke studiu římského práva soukromého / 52/10 SO 0260 Tři sociální světy : Keller, Jan, (brož.) Vyd. : 1. 53/10 EV 0178 Úvod do regionálních věd a veřejné správy / Dostalík, Petr (brož.) Plzeň :Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, ,00 Praha :Sociologické nakladatelství (SLON), , (brož.) 2., rozš. vyd. Plzeň :Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, ,50 54/10 PR 0003a Velké právní systémy : Knapp, Viktor, (C.H. Beck 1. vyd. : brož.) Praha :C.H. Beck, ,35 55/10 EV 0179 Veřejná správa a finance veřejného sektoru / 56/10 SO 0261 Vybrané kapitoly ze sociologie a psychologie práva / Peková, Jitka, (váz.) 3., : aktualiz. a Praha rozš. vyd. :ASPI, ,50 Večeřa, Miloš, (1. část 1. vyd. : brož.) Brno :Masarykova univerzita, ,25 57/10 PR 0471 Základy finančního a daňového práva / Sovová, Olga (brož.) Plzeň :Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, ,00 58/10 PR 0472 Základy organizace veřejné správy v ČR / Horzinková, Eva, (brož.) 2., upr. vyd. Plzeň :Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, ,50 59/10 ZD 0135 Bezpečná mobilita ve stáří / Štikar, Jiří, (brož.) Vyd. 1. Praha :Karolinum, ,70 60/10 PS 0531 Forenzná psychológia pre psychológov, právnikov, lekárov a iné pomáhajúce profesie / Heretik, Anton, (váz.) 3. preprac. a rozš. Bratislava vyd. :EuroKódex, ,30

3 61/10 SO 0262 Hry pro osobní rozvoj : Bakalář, Eduard, (brož.) Brno :Computer Press, ,55 62/10 PE 0274 Pedagogika sportu / Svoboda, Bohumil, (brož.) 2. vyd. : Praha :Karolinum, ,75 63/10 PR 0474 Praktikum z práva sociálního zabezpečení / Halířová, Gabriela, - Stránka (brož.) Vyd. 1. Praha :Leges, ,00 64/10 PR 0475 Právo sociálního zabezpečení / Tröster, Petr, (váz.) 5., přeprac. a V aktualiz. Praze :C.H. vyd. Beck, ,50 65/10 PS 0530 Psychika osobnosti v období závažných životních a společenských změn / Mikšík, Oldřich, (brož.) Vyd. 1. Praha :Karolinum, ,50 66/10 EV 0180 Sociální kompetence / Mikuláštík, Milan, (brož.) 1. vyd. Bratislava :Bratislavská vysoká škola práva, ,20 67/10 EV 0181 Typologie osobnosti : Čakrt, Michal, (brož.) Vyd /10 PR 0006j Základy práva pro střední a vyšší odborné školy / 69/10 PR 0143a Alternativní řešení trestních věcí v praxi / Šíma, Alexander, Praha :Management Press, , (brož.) 10., dopl. vyd.v Praze :C.H. Beck, ,50 Sotolář, Alexander vyd. Praha :C.H.Beck, ,50 70/10 PR 0473 Bytové družstvo : Dvořák, Tomáš, (brož.) Vyd. 1. V Praze :C.H. Beck, ,50 71/10 SV 0102 Československá a česká zahraniční politika : 72/10 PR 0476 Dějiny evropského kontinentálního práva : 73/10 PR 0477 Dějiny soukromého práva ve střední Evropě : 74/10 PR 0478 Dějiny veřejného práva ve střední Evropě : Zbořil, František, (brož.) Vyd. 1. Praha :Leges, , (váz.) 3., upr. vyd. Praha :Leges, ,00 Adamová, Karolina, (brož.) Vyd. 1. V Praze :C.H. Beck, ,50 Adamová, Karolina, (brož.) Vyd. 1. Praha :C.H. Beck, ,50 75/10 EV 0002a Ekonomie / Holman, Robert, (váz.) 4., aktualiz. vyd. Praha :C.H. Beck, ,00 76/10 EV 0002b Ekonomie / Holman, Robert, (váz.) 4., aktualiz. vyd. Praha :C.H. Beck, ,00 77/10 EV 0182 Ekonomika v prostoru - svět, střední Evropa, EU, OECD, ČR / (brož.) Praha :Linde, ,50 78/10 PR 0479 Gender a sociální právo : Koldinská, Kristina, (brož.) Vyd. 1. Praha :C.H. Beck, ,50 79/10 PR 0457a Kriminalita páchaná na mládeži : Chromý, Jakub (brož.) Praha :Linde, ,50 80/10 PR 0480 Kurs občanského práva : Radvanová, Senta, (brož.) Vyd. 1 Praha :C.H. Beck, ,00 81/10 EV 0183 Makroekonomie : Holman, Robert, (brož.) 2. vyd. Praha :C.H. Beck, ,50 82/10 EV 0184 Mikroekonomie : Holman, Robert, (brož.) 2., aktualiz. vyd. V Praze :C.H. Beck, ,00 83/10 EV 0185 Nový regionalismus : Cihelková, Eva, (váz.)vyd. 1. V Praze :C.H. Beck, ,00 84/10 PR 0481 Praktikum z římského práva / Bubelová, Kamila (brož.) Praha :Leges, ,00 85/10 PR 0032a Právní dějiny na území ČR : Bílý, Jiří Libor, (brož.) Praha :Linde, ,50 86/10 EV 0186 Regionální ekonomie : Čadil, Jan (brož.) 1. vyd. V Praze :C.H. Beck, ,50 87/10 EV 0177a Regionální rozvoj : (brož.) Praha :Linde, ,50 88/10 PR 0482 Římské právo / Kincl, Jaromír, (C.H. Beck. Vyd. Praha 2., dopl. : brož.) Praha a přeprac., :C.H. v Beck,1995 nakl. C.H. Beck vyd ,00 89/10 SO 0263 Sociální zabezpečení osob migrujících mezi státy EU / (brož.) Vyd. 1. V Praze :C.H. Beck, ,50

4 90/10 PR 0483 Správní právo procesní / Horzinková, Eva, (brož.) 3., aktualiz. a Praha dopl. vyd. :Leges, ,50 91/10 PR 0003b Velké právní systémy : Knapp, Viktor, (C.H. Beck 1. vyd. : brož.) Praha :C.H. Beck, ,50 92/10 EV 0187 Veřejné finance, fiskální nerovnováha a finanční krize / Dvořák, Pavel, - Stránka (brož.) Vyd. 1. V Praze :C.H. Beck, ,50 93/10 PR 0484 Výjimečný trest / Navrátilová, Jana (váz.)vyd. 1. Praha :Leges, ,00 94/10 PR 0484a Výjimečný trest / Navrátilová, Jana (váz.)vyd. 1. Praha :Leges, ,00 95/10 EV 0188 Základy ekonomie : Holman, Robert, (brož.) 2. vyd. V Praze :C.H. Beck, ,50 96/10 EV 0189 Krizový management : Antušák, Emil, (brož.) Vyd. : 1. Praha :Wolters Kluwer Česká republika, ,10 97/10 PR 0458a Obecné správní právo / Sládeček, Vladimír, (váz.) 2., aktualiz. a Praha přeprac. :ASPI,2009 vyd ,10 98/10 PR 0485 Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání : Hůrka, Petr, (váz.)vyd. 1. Praha :Auditorium, ,50 99/10 SO 0120f Sociální politika / Krebs, Vojtěch, Praha :Codex Bohemia, ,05 100/10 SO 0120e Sociální politika / Krebs, Vojtěch, Praha :Codex Bohemia, ,05 101/10 SO 0264a Sociální pracovník v rezidenčních zařízeních sociálních služeb / 102/10 SO 0264 Sociální pracovník v rezidenčních zařízeních sociálních služeb / Sokol, Radek (brož.) Praha :ASPI, ,50 Sokol, Radek (brož.) Praha :ASPI, ,50 103/10 PR 0337d Správní věda : Hendrych, Dušan, (brož.) 3., : aktualiz. vyd. Praha :Wolters Kluwer ČR, ,25 104/10 PR 0486 Srovnávací ústavní právo / Blahož, Josef, (váz.) 3., přeprac. a Praha dopl. vyd. :ASPI, ,10 105/10 PR 0487 Teorie práva / Boguszak, Jiří, (váz.) 2., přeprac. vyd. Praha :ASPI, ,55 106/10 PR 0488 Teorie veřejné moci (vládnutí) / Klíma, Karel, X (váz.) : 2., přeprac. a Praha rozš. vyd. :ASPI, ,30 107/10 PR 0007b Základy práva pro posluchače neprávnických fakult / 108/10 PR 0006k Základy práva pro střední a vyšší odborné školy / 109/10 PR 0006l Základy práva pro střední a vyšší odborné školy / Janků, Martin, Šíma, Alexander, Šíma, Alexander, (brož.) 4., přeprac. a V dopl. Praze vyd. :C.H. Beck, , (brož.) 10., dopl. vyd.v Praze :C.H. Beck, , (brož.) 10., dopl. vyd.v Praze :C.H. Beck, ,50 110/10 PR 0108a Základy správního práva trestního / Mates, Pavel, (brož.) 5. vyd. V Praze :C.H. Beck, ,50 111/10 PR 0108b Základy správního práva trestního / Mates, Pavel, (brož.) 5. vyd. V Praze :C.H. Beck, ,50 112/10 PR 0489 Evropské právo / (váz.) 4. vyd. V Praze :C.H. Beck, ,00 113/10 EV 0190 Dějiny ekonomických teorií / Sojka, Milan, (váz.)vyd. 1. Praha :Havlíček Brain Team, ,00 114/10 SO 0265a Fenomén stáří / Haškovcová, Helena, (váz.)vyd. 2., podstatně Praha přeprac. :Havlíček a dopl. Brain Team, ,00 115/10 SO 0265 Fenomén stáří / Haškovcová, Helena, (váz.)vyd. 2., podstatně Praha přeprac. :Havlíček a dopl. Brain Team, ,00 116/10 EV 0191 Logistika : Sixta, Josef, (váz.) : Vyd. 1. Brno :CP Books, ,00 117/10 EV 0191a Logistika : Sixta, Josef, (váz.) : Vyd. 1. Brno :CP Books, ,00 118/10 ZD 0136 Anatomie jógy : Kaminoff, Leslie, (váz.)vyd. 1. Brno :Computer Press, ,00 119/10 ZD 0137a Jak zůstat fit ve stáří : Rosławski, Adam, (brož.): Vyd. 1. Brno :Computer Press, ,00 120/10 ZD 0137 Jak zůstat fit ve stáří : Rosławski, Adam, (brož.): Vyd. 1. Brno :Computer Press, ,00 121/10 SO 0266 Jak si vychutnat seniorská léta / Tošnerová, Tamara, (brož.) Vyd. 1. Brno :Computer Press, ,00

5 122/10 SO 0266a Jak si vychutnat seniorská léta / Tošnerová, Tamara, (brož.) Vyd Stránka 5 - Brno :Computer Press, ,00 123/10 EV 0163b Jak vést a motivovat lidi / Bělohlávek, František, (brož.) Vyd. 5. [i.e. 1. Brno vyd.] :Computer Press, ,00 124/10 EV 0163c Jak vést a motivovat lidi / Bělohlávek, František, (brož.) Vyd. 5. [i.e. 1. Brno vyd.] :Computer Press, ,00 125/10 EV 0192 Logistika : Sixta, Josef, (váz.)vyd. 1. Brno :Computer Press, ,00 126/10 EV 0192a Logistika : Sixta, Josef, (váz.)vyd. 1. Brno :Computer Press, ,00 127/10 EV 0193 Moderní management : Řezáč, Jaromír (váz.)vyd. 1. Brno :Computer Press, ,00 128/10 ZD 0138 Jak zvýšit svou vitalitu a zdokonalit své tělo / 129/10 ZD 0139 Proč muži myslí tak, jak myslí a proč jednají jinak než ženy / Feil, Wolfgang, Brizendine, Louann, (brož.) Vyd (brož.) Vyd /10 ZD 0140 Spalte tuky správným jídlem! : Strunz, Ulrich, (brož.) Vyd /10 ZD pilířů zdravého života / Klescht, Vladimír, (brož.) Vyd /10 PS 0532 Hýčkejte svou paměť / Zifko, Udo (brož.) Vyd /10 EV 0194 Risk management : Merna, Tony (brož.) Vyd /10 OS 0037 Začínáme ve fitness : Kolouch, Vladimír, (brož.) Vyd. 1. Brno :Computer Press, ,00 Brno :Computer Press, ,00 Brno :Computer Press, ,00 Brno :Computer Press, ,00 Brno :Computer Press, ,00 Brno :Computer Press,c ,00 Brno :Computer Press, ,00 135/10 EV 0195 Efektivní inovace : Dytrt, Zdeněk, (váz.)vyd. 1. Brno :Computer Press, ,00 136/10 JA 0211a New Headway : Soars, Liz, (brož.) Oxford :Oxford University Press, ,00 137/10 JA 0211 New Headway : Soars, John, (brož.) Oxford :Oxford University Press,c ,00 138/10 JA 0212 New Headway : Soars, Liz, (brož.) Oxford :Oxford University Press,c ,00 139/10 JA 0212a New Headway : Soars, John, (brož.) : Oxford :Oxford University Press, ,00 140/10 JA 0213 New Headway : Soars, John, (brož.) 3rd edition Oxford :Oxford University Press, ,00 141/10 JA 0213a New Headway : Soars, John, (brož.) 1st pub., 3rd ed. Oxford :Oxford University Press, ,00 142/10 SO 0267 Nejistota a důvěra, aneb, K čemu je modernitě dobrá tradice / Keller, Jan, (brož.) Vyd. : 1. Praha :Sociologické nakladatelství (SLON), ,00 143/10 SO 0268 Mocenská posedlost / Koukolík, František, (brož.) Vyd. 1. Praha :Karolinum, ,00 144/10 SO 0269 Modernita a holocaust / Bauman, Zygmunt, (brož.) 2. vyd. : Praha :Sociologické nakladatelství, ,00 145/10 SO 0270 Důsledky modernity / Giddens, Anthony, (brož.) 3. vyd. : Praha :Sociologické nakladatelství, ,00 146/10 FI 0140 Hovory Konfuciovy / Konfucius, (váz.)vyd. 1. Praha :Nová Akropolis, ,00 147/10 SO 0271 Vetché stáří, nebo zralý věk moudrosti? : 148/10 FI 0141 O pravdě a lži ve smyslu nikoli morálním / Nietzsche, Friedrich, (brož.) Vyd. 1. Praha :Academia, , (brož.) 2., opr. vyd. Praha :OIKOYMENH, ,00 149/10 SO 0272 Klíčové citace v sociologii : Thompson, Kenneth (váz.) : 1. vyd. Brno :Barrister & Principal, ,00 150/10 SO 0273 Sociální distance, interakce, relace a kategorizace : (brož.) 1. vyd. Praha :Sociologický ústav Akademie věd České republiky, ,00 151/10 SO 0274 Sociologie : Bruce, Steve, (váz.) 1. : vyd. v českém Praha jazyce :Dokořán, ,00 152/10 SO 0275 Myslet sociologicky : Bauman, Zygmunt, (váz.) 2. : vyd. Praha :Sociologické nakladatelství (SLON), ,00 153/10 FI 0142 Bytí a čas / Heidegger, Martin, Dotisk 2., opr. Praha vyd. :OIKOYMENH, ,00 154/10 FI 0091a Přednášky o etice / Tugendhat, Ernst, (váz.) Vyd. 1. Praha :OIKOYMENH, ,00

6 155/10 PR 0490 Právnický stav a právnické profese v minulosti / - Stránka (váz.)vyd. 1. [Praha] :Havlíček Brain Team, ,00 156/10 PS 0150c Agrese, násilí a psychologie moci : Poněšický, Jan, (váz.) 2. dopl. vyd. Praha :Triton, ,00 157/10 SO 0276 Soudobá sociologie. Šubrt, Jiří, (brož.) Vyd. 1. Praha :Karolinum, ,00 158/10 SO 0277 Soudobá sociologie. Šubrt, Jiří, (brož.) Vyd. 1. V Praze :Karolinum, ,00 159/10 SO 0278 Supervize v adiktologické praxi / (brož.) Vyd. 1. Praha :Triton, ,00 160/10 FI 0143 Malá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů / Sokol, Jan, (brož.) 6., : rozš. vyd., Praha (Ve Vyšehradu :Vyšehrad, ) ,00 161/10 FI 0144 Etika a život : Sokol, Jan, (brož.) Vyd. : 1. Praha :Vyšehrad, ,00 162/10 SO 0014a Dějiny klasické sociologie / Keller, Jan, (váz.) : Vyd. 2. Praha :Sociologické nakladatelství, ,00 163/10 FI 0145 Michel Foucault : Dreyfus, Hubert L., (váz.) Praha :Herrmann & synové, [i.e. 2010] 333,00 164/10 SV 0103 Právo a politika konverzace : Přibáň, Jiří, (brož.) 1. vyd. Praha :G plus G, ,00 165/10 FI 0027a Sofiin svět : Gaarder, Jostein, (váz.) 5. vyd., 2. v Albatrosu Praha :Albatros, ,00 166/10 SO 0119a Soumrak sociálního státu / Keller, Jan, (brož.) 2. vyd. : Praha :Sociologické nakladatelství (SLON), ,00 167/10 PE 0275 Puberťáci a adolescenti : Carr-Gregg, Michael (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,93 168/10 PE 0275a Puberťáci a adolescenti : Carr-Gregg, Michael (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,93 169/10 PE 0276 Zážitkové výukové programy / Pelánek, Radek, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,51 170/10 PE 0276a Zážitkové výukové programy / Pelánek, Radek, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,51 171/10 PS 0533 Život je teď : Grün, Anselm, (váz.)vyd. 1. Praha :Portál, ,49 172/10 PS 0533a Život je teď : Grün, Anselm, (váz.)vyd. 1. Praha :Portál, ,49 173/10 PS 0498b Úvod do teorie a metodologie měření chování / Martin, Paul R., (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,11 174/10 FI 0146 Vzorce lidství : Pelcová, Naděžda, (brož.) Vyd. 2., přeprac. Praha a rozš., :Portál,2010 V Portálu ,69 175/10 SV 0088c Současný politický extremismus a radikalismus / 176/10 SO 0279 Úvod do teorie a metodologie sociální politiky / 177/10 SO 0279a Úvod do teorie a metodologie sociální politiky / 178/10 PE 0277 Vývojové poruchy učení v dětství a v dospělosti / Charvát, Jan (brož.) Vyd. : 1. Praha :Portál, ,79 Tomeš, Igor, (váz.)vyd. 1. Praha :Portál, ,49 Tomeš, Igor, (váz.)vyd. 1. Praha :Portál, ,49 Pokorná, Věra, (váz.)vyd. 1. Praha :Portál, ,13 179/10 EV 0196 Občanský sektor : Skovajsa, Marek, (váz.)vyd. 1. Praha :Portál, ,71 180/10 JA 0214 Velký psychologický slovník / Hartl, Pavel, (váz.)vyd. 4., V Portálu Praha 1. :Portál, ,11 181/10 PS 0232b Psychologie ve školní praxi : Fontana, David, (brož.) Vyd. 3. Praha :Portál, ,34 182/10 SO 0280 Mentoring : Brumovská, Tereza (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,53 183/10 ZD 0143 Reminiscence : Janečková, Hana, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,51 184/10 PR 0491a Probace a mediace : (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,27 185/10 PR 0491 Probace a mediace : (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,27 186/10 PS 0534 Sny jako řeč duše : Dieckmann, Hans, (brož.) Vyd. 2. Praha :Portál, ,39

7 187/10 ZD 0144 Psychosomatika : Danzer, Gerhard, (brož.) Vyd. 2. Praha :Portál, ,74 188/10 PS 0535 Žít svůj vlastní život : (brož.) Vyd. : 1. Praha :Portál, ,74 189/10 PS 0536 Krize a tvořivý přístup k ní : Kast, Verena, (brož.) Vyd. 2. Praha :Portál, ,23 190/10 ZD 0145 Základy vedení psychoterapeutického rozhovoru : Timuľák, Ladislav (brož.) : Vyd. 1. Praha :Portál, ,51 191/10 ZD 0146 Psychologie aktivního způsobu života : Marcus, Bess H., (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,27 192/10 ZD 0146a Psychologie aktivního způsobu života : Marcus, Bess H., (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,27 193/10 ZD 0147 Léčebná péče o duši : Moore, Thomas, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,55 194/10 PS 0537 Trénujte si paměť / Suchá, Jitka, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,50 195/10 OS 0038 Zimní hry na sněhu i bez něj / Brtník, Jiří, (brož.) : Vyd. 2. Praha :Portál, ,39 196/10 FI 0147 Buďte světlem! / Gilbert, Guy, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,53 197/10 PS 0533b Život je teď : Grün, Anselm, (váz.)vyd. 1. Praha :Portál, ,49 198/10 SO 0281 Metody výzkumu médií / Trampota, Tomáš (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,39 199/10 PS 0538 Psychologie dítěte / Piaget, Jean, (brož.) Vyd. 5. Praha :Portál, ,93 200/10 PS 0538a Psychologie dítěte / Piaget, Jean, (brož.) Vyd. 5. Praha :Portál, ,93 201/10 PE 0011c Školní didaktika / Kalhous, Zdeněk, (váz.)vyd. 2. Praha :Portál, ,52 202/10 PE 0278 Základy inkluzivní pedagogiky : (váz.)vyd. 1. Praha :Portál, ,49 203/10 SO 0061b Psychologie komunikace / Vybíral, Zbyněk, (váz.)vyd. 2. Praha :Portál, ,57 204/10 ZD 0148 Současná psychoterapie / (váz.)vyd. 1. Praha :Portál, ,85 205/10 SV 0104 Statistika / Magnello, Eileen (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,39 206/10 ZD 0143a Reminiscence : Janečková, Hana, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,51 207/10 PE 0279 Asistence lidem s postižením a znevýhodněním : Uzlová, Iva - Stránka (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,09 208/10 PR 0491b Probace a mediace : (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,27 209/10 PS 0539 Hněv a jeho smysl : Kast, Verena, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,11 210/10 PS 0536a Krize a tvořivý přístup k ní : Kast, Verena, (brož.) Vyd. 2. Praha :Portál, ,23 211/10 ZD 0147a Léčebná péče o duši : Moore, Thomas, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,55 212/10 ZD 0149 Skupinová arteterapie : Liebmann, Marian, (brož.) Vyd. 2. Praha :Portál, ,81 213/10 SO 0282 Komunikace s lidmi s postižením / Slowík, Josef, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,81 214/10 PS 0268b Psychologická intervence při vyšetřování trestných činů / Záhorská, Jindřiška (brož.) Vyd. : 1. Praha :Portál, ,09 215/10 SO 0283 To nejdůležitější v životě / Urban, Hal, (brož.) : Vyd. 1. Praha :Portál, ,37 216/10 PS 0540 Astrologie : Riemann, Fritz, (brož.) : Vyd. 1. Praha :Portál, ,23 217/10 FI 0148 Islám / Sardar, Ziauddin, (brož.) : Vyd. 1. Praha :Portál, ,95 218/10 FI 0139b Náboženství a moderní česká společnost / Václavík, David, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada,2010 FO ,25 219/10 FI 0149 Náboženství a společnost : Hejna, Dalibor, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada,2010 FO ,25 220/10 FI 0150 Náboženské systémy : Kandert, Josef, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada,2010 FO ,75

8 221/10 PS 0541 Syndrom vyhoření a jak jej zvládnout / Stock, Christian (brož.) 1. vyd. Praha :Grada,2010 FO ,25 222/10 SO 0284 Komunikace, argumentace, rétorika / Klapetek, Milan, (brož.) 1. vyd. Praha :Grada,2008 FO ,75 223/10 SO 0285 Slovní sebeobrana pro ženy : Lüdemann, Carolin, (brož.) 1. vyd. Praha :Grada,2010 FO ,50 224/10 SO 0286 Jak na "špinavé" triky a útoky v komunikaci : Thiele, Albert, - Stránka (brož.) 1. vyd. Praha :Grada,2010 FO ,25 225/10 PR 0492 Úvod do studia práva / Spirit, Michal, (brož.) 1. vyd. Praha :Grada,2010 FO ,75 226/10 EV 0140a Vedení lidí, týmů a firem : Plamínek, Jiří, (brož.) 3., aktualiz. a Praha rozš. vyd. :Grada,2008 FO ,75 227/10 EV 0197 Personální práce v malých a středních firmách / Koubek, Josef, (brož.) 3., aktualiz. a Praha rozš. vyd. :Grada,2007 FO ,75 228/10 PE 0280 Vzdělávání dospělých : Plamínek, Jiří, (váz.) 1. vyd. Praha :Grada,2010 FO ,50 229/10 OS 0039 Jóga : Zylla, Amiena (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada,2010 FO ,25 230/10 OS 0040 Jak dokonale zvládnout kickbox / Nonnemacher, Klaus, (brož.) 1. vyd. Praha :Grada,2009 FO ,50 231/10 EV 0198 Personální činnosti a metody personální práce / Kocianová, Renata, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada,2010 FO ,75 232/10 PR 0493 Úvod do kriminologie : Tomášek, Jan (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada,2010 FO ,25 233/10 PS 0542 Komparativní psychologie / Vašina, Lubomír, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada,2010 FO ,25 234/10 SO 0287 Subkultury mládeže : Smolík, Josef, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada,2010 FO ,25 235/10 PS 0526a Dospělost a její variabilita / Farková, Marie (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada,2009 FO ,25 236/10 PS 0543 Psychologie lidské odolnosti / Paulík, Karel, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada,2010 FO ,75 237/10 ZD 0150 Vliv psychiky na zdraví : Faleide, Asbjorn O (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada,2010 FO ,75 238/10 ZD 0151 Technika masáže v rehabilitaci / Storck, Ulrich, (brož.) 1. české vyd. Praha :Grada,2010 FO ,50 239/10 PS 0544 Diagnostika a terapie duševních poruch / Dušek, Karel, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada,2010 FO ,25 240/10 ZD 0152 Demence / Pidrman, Vladimír, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada,2007 FO ,25 241/10 ZD 0153 Funkční anatomie / Dylevský, Ivan, (váz.) 1. vyd. Praha :Grada,2009 FO ,25 242/10 SO 0288 Komunikace se seniory / Pokorná, Andrea, (brož.) 1. vyd. Praha :Grada,2010 FO ,25 243/10 ZD 0129a Demence a jiné poruchy paměti : Jirák, Roman, (brož.) 1. vyd. Praha :Grada,2009 FO ,75 244/10 ZD 0154 Výchova ke zdraví : Čeledová, Libuše (brož.) 1. vyd. Praha :Grada,2010 FO ,25 245/10 ZD 0155 Geriatrie od A do Z pro sestry / Schuler, Matthias, (brož.) 1. české vyd. Praha :Grada,2010 FO ,75 246/10 OS 0041 Sportovní trénink / Perič, Tomáš, (brož.) 1. vyd. Praha :Grada,2010 FO ,75 247/10 OS 0042 Strečink : Alter, Michael J., vyd. Praha :Grada,2010 FO ,75 248/10 OS 0043 Kompenzační cvičení : Bursová, Marta (brož.) 1. vyd. Praha :Grada,2005 FO ,75 252/10 ZD 0157a Sestra a pacient v paliativní péči / Marková, Monika (brož.) 1. vyd. Praha :Grada,2010 FO ,25 253/10 ZD 0157 Sestra a pacient v paliativní péči / Marková, Monika (brož.) 1. vyd. Praha :Grada,2010 FO ,25 254/10 EV 0199 Public relations a politika : Ftorek, Jozef, (brož.) 1. vyd. Praha :Grada,2010 FO ,50 255/10 SO 0287a Subkultury mládeže : Smolík, Josef, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada,2010 FO ,50 256/10 PS 0072b Jak se zbavit napětí, stresu a úzkosti / Praško, Ján, Dotisk 8., Praha :Grada,2010 FO ,75 257/10 PS 0072c Jak se zbavit napětí, stresu a úzkosti / Praško, Ján, Dotisk 8., Praha :Grada,2010 FO ,75

9 258/10 PS 0545 Emoční inteligence : Wilding, Christine (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada,2010 FO ,25 259/10 PE 0280a Vzdělávání dospělých : Plamínek, Jiří, (váz.) 1. vyd. Praha :Grada,2010 FO ,50 260/10 PE 0281 Lektorské dovednosti : Medlíková, Olga, (brož.) 1. vyd. Praha :Grada,2010 FO ,75 261/10 EV 0200 Veřejný sektor a veřejné finance : Ochrana, František, (brož.) 1. vyd. Praha :Grada,2010 FO ,75 262/10 EV 0201 Mikroekonomie / Jurečka, Václav, (brož.) 1. vyd. Praha :Grada,2010 FO ,50 263/10 EV 0202 Makroekonomie / Jurečka, Václav, (brož.) 1. vyd. Praha :Grada,2010 FO ,75 264/10 PS her pro rozvoj myšlení, lepší paměť a koncentraci / Moser-Will, Ines - Stránka (brož.) 1. vyd. Praha :Grada,2010 FO ,75 265/10 PS 0518b Emoční inteligence : Pletzer, Marc (brož.) 1. vyd. Praha :Grada,2009 FO ,75 266/10 FI 0151 Vzestup a pád moderního ateismu / Jandourek, Jan, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada,2010 FO ,75 267/10 SO 0247a Rétorika a prezentace : Hierhold, Emil, (váz.) 1. vyd. Praha :Grada,2008 FO ,75 269/10 SO 0076c Komunikační dovednosti v praxi / Mikuláštík, Milan, (brož.) 2., dopl. a přeprac. Praha vyd. :Grada,2010 FO ,25 270/10 SO 0076d Komunikační dovednosti v praxi / Mikuláštík, Milan, (brož.) 2., dopl. a přeprac. Praha vyd. :Grada,2010 FO ,25 271/10 PE 0282 Taktika transakční analýzy / Napper, Rosemary (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada,2010 FO ,25 272/10 ZD 0158 Atlas fyziologie člověka : Silbernagl, Stefan, X (brož.) Vyd. 3. česképraha :Grada,2004 FO ,25 273/10 ZD 0159 Základy lékařské fyziologie / Langmeier, Miloš, (brož.) 1. vyd. Praha :Grada,2009 FO ,25 274/10 PS 0544a Diagnostika a terapie duševních poruch / Dušek, Karel, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada,2010 FO ,25 275/10 ZD 0150a Vliv psychiky na zdraví : Faleide, Asbjorn O (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada,2010 FO ,75 276/10 ZD 0160 Úvod do psychoterapie / Vymětal, Jan, (brož.) 3., aktualiz. a Praha dopl. vyd. :Grada,2010 FO ,25 277/10 PS 0455a Záměrné sebepoškozování v dětství a adolescenci / 278/10 PS 0455b Záměrné sebepoškozování v dětství a adolescenci / Kriegelová, Marie, Kriegelová, Marie, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada,2008 FO , (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada,2008 FO ,25 279/10 PS 0362d Psychologie osobnosti : Říčan, Pavel, (brož.) 6., rev. a dopl. Praha vyd., V :Grada,2010 Publishing FO ,75 280/10 PS 0362e Psychologie osobnosti : Říčan, Pavel, (brož.) 6., rev. a dopl. Praha vyd., V :Grada,2010 Publishing FO ,75 281/10 PS 0044c Sociální psychologie / Výrost, Jozef, (váz.) 2., přeprac. a Praha rozš. vyd. :Grada,2008 FO ,25 282/10 SO 0289 Sociologie sociálních skupin / Novotná, Eliška, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada,2010 FO ,75 283/10 SO 0290 Základy sociologie / Novotná, Eliška, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada,2008 FO ,75 284/10 SO 0291 Soudobá sociologická teorie / Šubrt, Jiří, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada,2010 FO ,25 285/10 PS 0542a Komparativní psychologie / Vašina, Lubomír, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada,2010 FO ,25 286/10 SO 0292a Péče o seniory v pobytových socíálních [sic] zařízeních / 287/10 SO 0292 Péče o seniory v pobytových socíálních [sic] zařízeních / 288/10 SO 0293 Rogersovská psychoterapie pro 21. století : Malíková, Eva Malíková, Eva Šiffelová, Daniela, (brož.) 1. vyd. Praha :Grada,2011 FO , (brož.) 1. vyd. Praha :Grada,2011 FO , (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada,2010 FO ,50 289/10 PR 0262c Trestní spravedlnost : Inciardi, James A (váz.) Praha :Victoria Publishing,1994 FA ,00 290/10 PR 0494 Vězeňství / (brož.) Brno :Kancelář veřejného ochránce práv,c ,00

10 291/10 PR 0494a Vězeňství / (brož.) Brno :Kancelář veřejného ochránce práv,c ,00 292/10 PR 0495 Pachatelé vloupání - osobnost, agrese a strategie / 293/10 PR 0495a Pachatelé vloupání - osobnost, agrese a strategie / 294/10 PR 0495b Pachatelé vloupání - osobnost, agrese a strategie / Polišenská, Veronika A. Polišenská, Veronika A. Polišenská, Veronika A (brož.) 1. vyd. Praha :Psychologický ústav Psychologický Akademie věd ústav České 300,00 republiky, (brož.) 1. vyd. Praha :Psychologický ústav Psychologický Akademie věd ústav České 300,00 republiky, (brož.) 1. vyd. Praha :Psychologický ústav Psychologický Akademie věd ústav České 300,00 republiky, Stránka 10 -

9/09 PR 0415a Rodinné právo : Hrušáková, Milana, 80-210-3719-9 (brož.) 4., přeprac. a Brno dopl. :Masarykova vyd. univerzita,2005 201082009 122,50

9/09 PR 0415a Rodinné právo : Hrušáková, Milana, 80-210-3719-9 (brož.) 4., přeprac. a Brno dopl. :Masarykova vyd. univerzita,2005 201082009 122,50 1/09 Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků za rok 2008 / 2/09 Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě 2009 / Pelech, Petr,

Více

Přírůstkové číslo Signatura Název Autor ISBN Vydání Nakladatel.údaje Faktura Cena

Přírůstkové číslo Signatura Název Autor ISBN Vydání Nakladatel.údaje Faktura Cena 1/00 PR 0270a Teorie a praxe vězeňství II. : Hála, Jaroslav 80-7040-376-4 (brož.) 1. vyd. České Budějovice :Jihočeská univerzita, Fakulta 52,50 zdravotně sociální,1999 1/01 ZD 0036a Svět drog v Čechách

Více

OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY

OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY Studijní obor: UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Studijní program: UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Kód programu:

Více

ABECEDNÍ REJSTŘÍK TITULŮ

ABECEDNÍ REJSTŘÍK TITULŮ ABECEDNÍ REJSTŘÍK TITULŮ Název Autor Strana EUR Název Autor Strana EUR 100 aktivit pro výuku angličtiny Hlavičková Z. 19 10,36 100 inspirací z Ekoateliéru Horová J. 60 10,24 12 klíčů k důsledné výchově

Více

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 33 Dne 28. 2. 2013

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 33 Dne 28. 2. 2013 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 33 Dne 28. 2. 2013 Přítomni: Mgr. Marek Bach, Mgr. Petr Beck, MUDr. Milena Černá, PhDr. Marie Hermanová, Ing. Jiří Horecký, B.A. (Hons), Mgr. Iva Kabeláčová,

Více

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 32 Dne 13. 12. 2012

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 32 Dne 13. 12. 2012 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 32 Dne 13. 12. 2012 Přítomni: Mgr. Marek Bach, MUDr. Milena Černá, PhDr. Marie Hermanová, Ing. Jiří Horecký, B.A. (Hons),, Mgr. Danka Kratochvílová, Mgr. Monika

Více

SIGNATURA NÁZEV AUTOR NAKLADATELSKÉ ÚDAJE ROK VYDÁNÍ

SIGNATURA NÁZEV AUTOR NAKLADATELSKÉ ÚDAJE ROK VYDÁNÍ SIGNATURA NÁZEV AUTOR NAKLADATELSKÉ ÚDAJE ROK VYDÁNÍ FYZICKÝ POPIS A001 Arteterapie se zrakově postiženými Perout Evžen Okamžik 2005 101 A002 Hry ve tmě Bellacová Brigitte Albatros 2004 95 A003 Hluchoslepí

Více

již 25 let s Vámi Vážení klienti...

již 25 let s Vámi Vážení klienti... již 25 let s Vámi Vážení klienti...... nově Vám přínášíme náš... KATALOG LEKTORŮ TSM, spol. s r. o. Dukelská 117/12, 682 01 Vyškov tel.: 517 333 699, 517 330 543, 517 330 544; fax: 517 330 545 mobil: 736

Více

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 38 Dne 12. 12. 2013

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 38 Dne 12. 12. 2013 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 38 Dne 12. 12. 2013 Přítomni: Mgr. Marek Bach, MUDr. Milena Černá, Mgr. Petr Hanuš, Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA., PhDr. Marie Hermanová, Jana Janíková, Mgr.

Více

Aa Žádost o akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu

Aa Žádost o akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu Aa Žádost o akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu Název školy Sídlo školy CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc nám. Republiky 3, Olomouc Zřizovatel školy

Více

Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání

Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání Program Celoživotní vzdělávání Akreditovaný kurz Doplňující pedagogické studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Akademický rok 2014/2015 Tematické okruhy

Více

Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru

Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení uplatnitelnosti

Více

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Analýza a řízení nákladů ve vybrané společnosti 1. Význam analýzy a řízení nákladů pro management podniku. 2. Metody a nástroje analýzy a řízení nákladů, kalkulační metody, podnikové plánování. 3. Analýza

Více

Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky

Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky 1. Vědní obor pedagogika. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických disciplín. Vztah pedagogiky k ostatním vědám. Terminologie pedagogiky. Aktuální

Více

Pedagogika. pro střední školy. Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová. pedagogika. volného času. dějiny pedagogiky. sociální. pedagogika.

Pedagogika. pro střední školy. Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová. pedagogika. volného času. dějiny pedagogiky. sociální. pedagogika. Pedagogika pro střední školy Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová sociální pedagogika srovnávací pedagogika dějiny pedagogiky obecná pedagogika předškolní pedagogika pedagogika volného času speciální pedagogika

Více

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2012/2013 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA A. VŠEOBECNÁ ČÁST - EKONOMIE

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2012/2013 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA A. VŠEOBECNÁ ČÁST - EKONOMIE TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2012/2013 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA zveřejněné dne 15. 3. 2013 na základě ustanovení čl. 15 odst. 9 Studijního a zkušebního řádu Slezské

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002 Národní vzdělávací fond Národní informační středisko pro poradenství ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002 BIBLIOGRAFIE Praha, červen 2003 Odborné vzdělávání a trh práce v roce 2002. Bibliografie.

Více

Knihy a jiné materiály opatřené poznámky

Knihy a jiné materiály opatřené poznámky Knihy a jiné materiály opatřené poznámky Frankl_Archeologie mysli Benedictová_Kulturní vzorce Bowie_Antropologie náboženství Budil_Mýtus, jazyk a kulturní antropologie Daniken_Bohové byli

Více

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 21 Dne 25. srpna 2010

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 21 Dne 25. srpna 2010 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 21 Dne 25. srpna 2010 Přítomni: Mgr. Alžběta Cetkovská, MUDr. Milena Černá,, Mgr. Petr Hanuš, Bc. Radmila Jiříčková, Mgr. Danka Kratochvílová, Mgr. et Bc.

Více

Knižní velkoobchod s nejširší nabídkou. www.pemic.cz. www.knizni-novinky.cz. Karmelitánské nakladatelství a distribuce. www.knizni-novinky.

Knižní velkoobchod s nejširší nabídkou. www.pemic.cz. www.knizni-novinky.cz. Karmelitánské nakladatelství a distribuce. www.knizni-novinky. ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIV /2015 19. 1. 1. 2. 2015 1 2 Karmelitánské nakladatelství a distribuce Vaše knihkupectví Platné právní předpisy www.uz.cz slavnostní prezentace

Více

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Filozofie a etika... 2 1.2 Sociologické teorie... 2 1.3 Metody sociálního výzkumu... 3 1.4 Základy ekonomiky... 3 1.5 Ekonomika neziskových

Více

Výběr z nových knih 9/2014 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 9/2014 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 9/2014 ostatní společenskovědní obory 1. Dobro a ctnost pohledem etických a náboženských koncepcí / Pavel Hlavinka -- Vyd. 1. Praha : Triton, 2014 -- 213 s. -- cze ISBN 978-80-7387-786-6

Více

NABÍDKA PUBLIKACÍ FAKULTNÍ PRODEJNY

NABÍDKA PUBLIKACÍ FAKULTNÍ PRODEJNY NABÍDKA PUBLIKACÍ FAKULTNÍ PRODEJNY Pedagogická fakulta MU v Brně Poříčí 9, 603 00 Brno Objednávky a informace: tel.: 549 495 345, fax: 549 491 620 mobil: 606 768 418, 602 579 352 e-mail: ondrasek@jumbo.ped.muni.cz

Více

Identifikační údaje Vyšší odborné školy

Identifikační údaje Vyšší odborné školy Identifikační údaje Vyšší odborné školy Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Adresa: Koterovská 85, 326 00 Plzeň Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel

Více

Nové knihy - N A U C N Á

Nové knihy - N A U C N Á 0 Guinness world records 2005 =Guinnessovy světové rekordy /[editoři Marcela Nováková, Jaroslava Prchal] - Vyd. 1. - Praha : Olympia, 2004. - 287 s. :barev. il. ;31 cm - MDT: 0. - ISBN: 80-7033-851-2 (váz.)

Více

Nové knihy - N A U C N Á

Nové knihy - N A U C N Á 122/129 Jaroš, Boris, 1955- Hvězdy minulých životů /Boris Jaroš ; - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 2005. - 277 s. :il. ;21 cm - MDT: 122/129. - ISBN: 80-242-1380-X (váz.). Speciální metafyzika, fyzioterapie,

Více

Nové knihy - N A U C N Á

Nové knihy - N A U C N Á 03 Ottův slovník naučný :illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí - [Polička] : Argo, 1996-. - sv. :il., mapy, plány (některé barev.) ;25 cm - MDT: 03. - ISBN: 80-7203-136-8 (Argo : díl 8 : váz.).

Více

Ekonomie a podnikání. Ekonomie. Management v informační společnosti. Podnikání a management. Zásady ekonomie Gregory N. Mankiw

Ekonomie a podnikání. Ekonomie. Management v informační společnosti. Podnikání a management. Zásady ekonomie Gregory N. Mankiw 12 Ekonomie Zásady ekonomie Gregory N. Mankiw Uznávaná učebnice obsahuje všechna témata nezbytná pro kompletní kurz ekonomie. Výklad zahrnuje jak vysvětlení výchozích pojmů a metodologie, tak otázky mikro

Více

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma:

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma: O B S A H 1. Úvod 3 2. Kvalita a excelence akademických činností 7 2.1 Rozvoj výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti 7 2.2 Infrastruktura 19 2.3 Univerzitní knihovna 22 2.4 Vydavatelství 24 3. Kvalita

Více

Vědecký výbor konference

Vědecký výbor konference ZA FINANČNÍ PODPORY Vědecký výbor konference JUDr. Miroslav Antl (předseda Ústavně právního výboru Senátu České republiky, senátor Parlamentu České republiky; Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové)

Více