Přírůstkové číslo Signatura Název Autor ISBN Vydání Nakladatel.údaje Faktura Cena

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přírůstkové číslo Signatura Název Autor ISBN Vydání Nakladatel.údaje Faktura Cena"

Transkript

1 1/10 SV 0101 Českoslovenští političtí vězni : (brož.) Vyd. 1. 2/10 PR 0306c Evropské vězeňské systémy minulost - přítomnost - budoucnost : 3/10 PR 0306d Evropské vězeňské systémy minulost - přítomnost - budoucnost : Praha :Političtí vězni.cz : Česká asociace orální historie, ,00 Bajcura, Lubomír Vyd.1. Praha :Vězeňská služba České republiky,2003 0,00 Bajcura, Lubomír Vyd.1. Praha :Vězeňská služba České republiky,2003 0,00 4/10 PR 0307c Evropské vězeňské systémy : Bajcura, Lubomír X Vyd.1. Praha :Vězeňská služba České republiky,2004 0,00 5/10 PR 0307d Evropské vězeňské systémy : Bajcura, Lubomír X Vyd.1. Praha :Vězeňská služba České republiky,2004 0,00 6/10 JA 0209 Německy s úsměvem nově / (brož.) 1. vyd. Plzeň :Fraus, ,00 7/10 JA 0209a Německy s úsměvem nově - doplňkový sešit / 8/10 Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání : Drmlová, Dana, (brož.) 1. vyd. Plzeň :Fraus, ,00 Mikyska, Martin Olomouc :ANAG,[199-]- par ,00 9/10 Důchodové předpisy s komentářem / Přib, Jan, Olomouc :ANAG,[2001]- par ,00 10/10 PR 0449 Zákoník práce... : Jakubka, Jaroslav, Olomouc :ANAG,2006- par ,00 11/10 PR 0449a Zákoník práce... : Jakubka, Jaroslav, Olomouc :ANAG,2006- par ,00 12/10 PS 0429b Rodinná terapie a teorie jin-jangu / Chvála, Vladislav, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál,2008 učtenka 1173/ ,00 13/10 SO 0257 Moc, pomoc a bezmoc v sociálních službách a ve zdravotnictví / 14/10 SO 0257a Moc, pomoc a bezmoc v sociálních službách a ve zdravotnictví / 15/10 EV 0172 Česká regionální politika v období vstupu do Evropské unie / Jůn, Hynek, Jůn, Hynek, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál,2010 účtenka 1173/ , (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál,2010 účtenka 1173/ ,00 Wokoun, René, (váz.) : Vyd. 1. Praha :Oeconomica,2003par ,00 16/10 SO 0215a Sociální politika v ekonomické praxi : Durdisová, Jaroslava, (váz.) Vyd. 1. Praha :Oeconomica,2005par ,00 17/10 EV 0173 Regionální rozvoj a jeho management v České republice / 18/10 SO 0258 Sociální ochrana chudých v České republice / Wokoun, René, (brož.) Vyd. : 1. Praha :Oeconomica,2007par ,00 Kotýnková, Magdalena, (brož.) Vyd. : 1. Praha :Oeconomica,2007par ,00 19/10 ZD 0134 Fantastická cesta : Kurzweil, Ray, (váz.) Olomouc :ANAG,c2007 0,00 20/10 PS 0504a Témata psychoanalýzy II : (brož.) : Vyd. 1. Praha :Portál, ,00 21/10 PS 0064a1 Psychologie osobnosti / Nakonečný, Milan, (váz.)vyd. 2., rozš. a Praha přeprac. :Academia, ,00 22/10 PS 0150b Agrese, násilí a psychologie moci : Poněšický, Jan, (váz.) 2. dopl. vyd. Praha :Triton, ,55 23/10 PR 0450 České právní dějiny / Vojáček, Ladislav, (váz.) 2., upr. vyd. Plzeň :Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, ,50 24/10 PR 0451 Finanční a daňové právo / Jánošíková, Petra, (váz.) Plzeň :Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, ,50 25/10 PR 0452 Finanční právo / (váz.) 5., upr. vyd. V Praze :C.H. Beck, ,50 26/10 PR 0453 Finanční právo a jeho instituty / Grúň, Lubomír, (brož.) 3., aktualiz. a Praha dopl. vyd. :Linde, ,00 27/10 PR 0454 Učebnice práva ve čtyřech knihách / Gaius, (brož.) Plzeň :Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, ,90 28/10 EV 0174 Jak se nespálit podruhé : Hroník, František, (brož.) Vyd. 1. V Brně :MotivPress, ,50 29/10 SO 0259 Jak se vyrábí sociologická znalost : Disman, Miroslav, (brož.) 3. vyd. Praha :Karolinum, ,50 30/10 PR 0455 Komentář k Ústavě a Listině / Klíma, Karel, (sv. 2., 1-2 rozš. : váz.) vyd. Plzeň :Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, ,00 - Stránka 1 -

2 31/10 PR 0456 Kontrola ve veřejné správě / (brož.) Vyd /10 EV 0175 Korespondence a její úprava v dnešní praxi / - Stránka 2 - Praha :Wolters Kluwer Česká republika, ,00 Šťastný, Václav, (brož.) 2., : rozš. a aktualiz. Praha vyd. :ASPI, ,05 33/10 PR 0457 Kriminalita páchaná na mládeži : Chromý, Jakub (brož.) Praha :Linde, ,50 34/10 PR 0458 Obecné správní právo / Sládeček, Vladimír, (váz.) 2., aktualiz. a Praha přeprac. :ASPI,2009 vyd ,05 35/10 PR 0459 Penológia / Fábry, Anton, Bratislava :Bratislavská vysoká škola práva : EuroKódex, ,20 36/10 PS 0265f Policejní psychologie / Čírtková, Ludmila, (brož.) Plzeň :Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, ,35 37/10 PR 0460 Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení v ČR / Spirit, Michal, (brož.) Plzeň :Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, ,00 38/10 PR 0461 Pracovní právo v bodech s příklady / Hůrka, Petr, (brož.) 2., : aktualizované Praha vyd. :Wolters Kluwer ČR, ,25 39/10 PR 0462 Pracovní právo / Bělina, Miroslav, (váz.) 4., dopl. a přeprac. V Praze vyd. :C.H. Beck, ,00 40/10 PR 0463 Právo sociálního zabezpečení / Černá, Jana (brož.) 2., rozš. vyd. Plzeň :Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, ,55 41/10 PR 0464 Přehled římského práva soukromého ke státní souborné zkoušce / Hrdina, Ignác Antonín, (brož.) Plzeň :Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, ,00 42/10 PS 0529 Psychologie sportu / Slepička, Pavel, (brož.) Vyd. 2. Praha :Karolinum, ,00 43/10 EV 0176 Region a regionální vědy : Kadeřábková, Jaroslava, (brož.) Vyd. 1. Praha :Vysoká škola finanční a správní, ,25 44/10 EV 0177 Regionální rozvoj : (brož.) Praha :Linde, ,50 45/10 PR 0465 Sociální právo / Koldinská, Kristina, (brož.) 1. vyd. Praha :C.H. Beck, ,50 46/10 PR 0466 Správní právo : Hendrych, Dušan, (váz.) 7. vyd. V Praze :C.H. Beck, ,50 47/10 PR 0467 Správní právo : Průcha, Petr, (Masarykova 7., dopl. a univerzita aktualiz. Brno :Masarykova vyd., : brož.) (V nakl. univerzita Doplněk ) : Doplněk, ,90 48/10 PR 0468 Správní právo procesní / Skulová, Soňa, (váz.) Plzeň :Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, ,50 49/10 PR 0337c Správní věda : Hendrych, Dušan, (brož.) 3., : aktualiz. vyd. Praha :Wolters Kluwer ČR, ,25 50/10 SV 0108 Státověda / Klíma, Karel, (brož.) Plzeň :Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, ,60 51/10 PR 0470 Texty ke studiu římského práva soukromého / 52/10 SO 0260 Tři sociální světy : Keller, Jan, (brož.) Vyd. : 1. 53/10 EV 0178 Úvod do regionálních věd a veřejné správy / Dostalík, Petr (brož.) Plzeň :Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, ,00 Praha :Sociologické nakladatelství (SLON), , (brož.) 2., rozš. vyd. Plzeň :Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, ,50 54/10 PR 0003a Velké právní systémy : Knapp, Viktor, (C.H. Beck 1. vyd. : brož.) Praha :C.H. Beck, ,35 55/10 EV 0179 Veřejná správa a finance veřejného sektoru / 56/10 SO 0261 Vybrané kapitoly ze sociologie a psychologie práva / Peková, Jitka, (váz.) 3., : aktualiz. a Praha rozš. vyd. :ASPI, ,50 Večeřa, Miloš, (1. část 1. vyd. : brož.) Brno :Masarykova univerzita, ,25 57/10 PR 0471 Základy finančního a daňového práva / Sovová, Olga (brož.) Plzeň :Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, ,00 58/10 PR 0472 Základy organizace veřejné správy v ČR / Horzinková, Eva, (brož.) 2., upr. vyd. Plzeň :Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, ,50 59/10 ZD 0135 Bezpečná mobilita ve stáří / Štikar, Jiří, (brož.) Vyd. 1. Praha :Karolinum, ,70 60/10 PS 0531 Forenzná psychológia pre psychológov, právnikov, lekárov a iné pomáhajúce profesie / Heretik, Anton, (váz.) 3. preprac. a rozš. Bratislava vyd. :EuroKódex, ,30

3 61/10 SO 0262 Hry pro osobní rozvoj : Bakalář, Eduard, (brož.) Brno :Computer Press, ,55 62/10 PE 0274 Pedagogika sportu / Svoboda, Bohumil, (brož.) 2. vyd. : Praha :Karolinum, ,75 63/10 PR 0474 Praktikum z práva sociálního zabezpečení / Halířová, Gabriela, - Stránka (brož.) Vyd. 1. Praha :Leges, ,00 64/10 PR 0475 Právo sociálního zabezpečení / Tröster, Petr, (váz.) 5., přeprac. a V aktualiz. Praze :C.H. vyd. Beck, ,50 65/10 PS 0530 Psychika osobnosti v období závažných životních a společenských změn / Mikšík, Oldřich, (brož.) Vyd. 1. Praha :Karolinum, ,50 66/10 EV 0180 Sociální kompetence / Mikuláštík, Milan, (brož.) 1. vyd. Bratislava :Bratislavská vysoká škola práva, ,20 67/10 EV 0181 Typologie osobnosti : Čakrt, Michal, (brož.) Vyd /10 PR 0006j Základy práva pro střední a vyšší odborné školy / 69/10 PR 0143a Alternativní řešení trestních věcí v praxi / Šíma, Alexander, Praha :Management Press, , (brož.) 10., dopl. vyd.v Praze :C.H. Beck, ,50 Sotolář, Alexander vyd. Praha :C.H.Beck, ,50 70/10 PR 0473 Bytové družstvo : Dvořák, Tomáš, (brož.) Vyd. 1. V Praze :C.H. Beck, ,50 71/10 SV 0102 Československá a česká zahraniční politika : 72/10 PR 0476 Dějiny evropského kontinentálního práva : 73/10 PR 0477 Dějiny soukromého práva ve střední Evropě : 74/10 PR 0478 Dějiny veřejného práva ve střední Evropě : Zbořil, František, (brož.) Vyd. 1. Praha :Leges, , (váz.) 3., upr. vyd. Praha :Leges, ,00 Adamová, Karolina, (brož.) Vyd. 1. V Praze :C.H. Beck, ,50 Adamová, Karolina, (brož.) Vyd. 1. Praha :C.H. Beck, ,50 75/10 EV 0002a Ekonomie / Holman, Robert, (váz.) 4., aktualiz. vyd. Praha :C.H. Beck, ,00 76/10 EV 0002b Ekonomie / Holman, Robert, (váz.) 4., aktualiz. vyd. Praha :C.H. Beck, ,00 77/10 EV 0182 Ekonomika v prostoru - svět, střední Evropa, EU, OECD, ČR / (brož.) Praha :Linde, ,50 78/10 PR 0479 Gender a sociální právo : Koldinská, Kristina, (brož.) Vyd. 1. Praha :C.H. Beck, ,50 79/10 PR 0457a Kriminalita páchaná na mládeži : Chromý, Jakub (brož.) Praha :Linde, ,50 80/10 PR 0480 Kurs občanského práva : Radvanová, Senta, (brož.) Vyd. 1 Praha :C.H. Beck, ,00 81/10 EV 0183 Makroekonomie : Holman, Robert, (brož.) 2. vyd. Praha :C.H. Beck, ,50 82/10 EV 0184 Mikroekonomie : Holman, Robert, (brož.) 2., aktualiz. vyd. V Praze :C.H. Beck, ,00 83/10 EV 0185 Nový regionalismus : Cihelková, Eva, (váz.)vyd. 1. V Praze :C.H. Beck, ,00 84/10 PR 0481 Praktikum z římského práva / Bubelová, Kamila (brož.) Praha :Leges, ,00 85/10 PR 0032a Právní dějiny na území ČR : Bílý, Jiří Libor, (brož.) Praha :Linde, ,50 86/10 EV 0186 Regionální ekonomie : Čadil, Jan (brož.) 1. vyd. V Praze :C.H. Beck, ,50 87/10 EV 0177a Regionální rozvoj : (brož.) Praha :Linde, ,50 88/10 PR 0482 Římské právo / Kincl, Jaromír, (C.H. Beck. Vyd. Praha 2., dopl. : brož.) Praha a přeprac., :C.H. v Beck,1995 nakl. C.H. Beck vyd ,00 89/10 SO 0263 Sociální zabezpečení osob migrujících mezi státy EU / (brož.) Vyd. 1. V Praze :C.H. Beck, ,50

4 90/10 PR 0483 Správní právo procesní / Horzinková, Eva, (brož.) 3., aktualiz. a Praha dopl. vyd. :Leges, ,50 91/10 PR 0003b Velké právní systémy : Knapp, Viktor, (C.H. Beck 1. vyd. : brož.) Praha :C.H. Beck, ,50 92/10 EV 0187 Veřejné finance, fiskální nerovnováha a finanční krize / Dvořák, Pavel, - Stránka (brož.) Vyd. 1. V Praze :C.H. Beck, ,50 93/10 PR 0484 Výjimečný trest / Navrátilová, Jana (váz.)vyd. 1. Praha :Leges, ,00 94/10 PR 0484a Výjimečný trest / Navrátilová, Jana (váz.)vyd. 1. Praha :Leges, ,00 95/10 EV 0188 Základy ekonomie : Holman, Robert, (brož.) 2. vyd. V Praze :C.H. Beck, ,50 96/10 EV 0189 Krizový management : Antušák, Emil, (brož.) Vyd. : 1. Praha :Wolters Kluwer Česká republika, ,10 97/10 PR 0458a Obecné správní právo / Sládeček, Vladimír, (váz.) 2., aktualiz. a Praha přeprac. :ASPI,2009 vyd ,10 98/10 PR 0485 Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání : Hůrka, Petr, (váz.)vyd. 1. Praha :Auditorium, ,50 99/10 SO 0120f Sociální politika / Krebs, Vojtěch, Praha :Codex Bohemia, ,05 100/10 SO 0120e Sociální politika / Krebs, Vojtěch, Praha :Codex Bohemia, ,05 101/10 SO 0264a Sociální pracovník v rezidenčních zařízeních sociálních služeb / 102/10 SO 0264 Sociální pracovník v rezidenčních zařízeních sociálních služeb / Sokol, Radek (brož.) Praha :ASPI, ,50 Sokol, Radek (brož.) Praha :ASPI, ,50 103/10 PR 0337d Správní věda : Hendrych, Dušan, (brož.) 3., : aktualiz. vyd. Praha :Wolters Kluwer ČR, ,25 104/10 PR 0486 Srovnávací ústavní právo / Blahož, Josef, (váz.) 3., přeprac. a Praha dopl. vyd. :ASPI, ,10 105/10 PR 0487 Teorie práva / Boguszak, Jiří, (váz.) 2., přeprac. vyd. Praha :ASPI, ,55 106/10 PR 0488 Teorie veřejné moci (vládnutí) / Klíma, Karel, X (váz.) : 2., přeprac. a Praha rozš. vyd. :ASPI, ,30 107/10 PR 0007b Základy práva pro posluchače neprávnických fakult / 108/10 PR 0006k Základy práva pro střední a vyšší odborné školy / 109/10 PR 0006l Základy práva pro střední a vyšší odborné školy / Janků, Martin, Šíma, Alexander, Šíma, Alexander, (brož.) 4., přeprac. a V dopl. Praze vyd. :C.H. Beck, , (brož.) 10., dopl. vyd.v Praze :C.H. Beck, , (brož.) 10., dopl. vyd.v Praze :C.H. Beck, ,50 110/10 PR 0108a Základy správního práva trestního / Mates, Pavel, (brož.) 5. vyd. V Praze :C.H. Beck, ,50 111/10 PR 0108b Základy správního práva trestního / Mates, Pavel, (brož.) 5. vyd. V Praze :C.H. Beck, ,50 112/10 PR 0489 Evropské právo / (váz.) 4. vyd. V Praze :C.H. Beck, ,00 113/10 EV 0190 Dějiny ekonomických teorií / Sojka, Milan, (váz.)vyd. 1. Praha :Havlíček Brain Team, ,00 114/10 SO 0265a Fenomén stáří / Haškovcová, Helena, (váz.)vyd. 2., podstatně Praha přeprac. :Havlíček a dopl. Brain Team, ,00 115/10 SO 0265 Fenomén stáří / Haškovcová, Helena, (váz.)vyd. 2., podstatně Praha přeprac. :Havlíček a dopl. Brain Team, ,00 116/10 EV 0191 Logistika : Sixta, Josef, (váz.) : Vyd. 1. Brno :CP Books, ,00 117/10 EV 0191a Logistika : Sixta, Josef, (váz.) : Vyd. 1. Brno :CP Books, ,00 118/10 ZD 0136 Anatomie jógy : Kaminoff, Leslie, (váz.)vyd. 1. Brno :Computer Press, ,00 119/10 ZD 0137a Jak zůstat fit ve stáří : Rosławski, Adam, (brož.): Vyd. 1. Brno :Computer Press, ,00 120/10 ZD 0137 Jak zůstat fit ve stáří : Rosławski, Adam, (brož.): Vyd. 1. Brno :Computer Press, ,00 121/10 SO 0266 Jak si vychutnat seniorská léta / Tošnerová, Tamara, (brož.) Vyd. 1. Brno :Computer Press, ,00

5 122/10 SO 0266a Jak si vychutnat seniorská léta / Tošnerová, Tamara, (brož.) Vyd Stránka 5 - Brno :Computer Press, ,00 123/10 EV 0163b Jak vést a motivovat lidi / Bělohlávek, František, (brož.) Vyd. 5. [i.e. 1. Brno vyd.] :Computer Press, ,00 124/10 EV 0163c Jak vést a motivovat lidi / Bělohlávek, František, (brož.) Vyd. 5. [i.e. 1. Brno vyd.] :Computer Press, ,00 125/10 EV 0192 Logistika : Sixta, Josef, (váz.)vyd. 1. Brno :Computer Press, ,00 126/10 EV 0192a Logistika : Sixta, Josef, (váz.)vyd. 1. Brno :Computer Press, ,00 127/10 EV 0193 Moderní management : Řezáč, Jaromír (váz.)vyd. 1. Brno :Computer Press, ,00 128/10 ZD 0138 Jak zvýšit svou vitalitu a zdokonalit své tělo / 129/10 ZD 0139 Proč muži myslí tak, jak myslí a proč jednají jinak než ženy / Feil, Wolfgang, Brizendine, Louann, (brož.) Vyd (brož.) Vyd /10 ZD 0140 Spalte tuky správným jídlem! : Strunz, Ulrich, (brož.) Vyd /10 ZD pilířů zdravého života / Klescht, Vladimír, (brož.) Vyd /10 PS 0532 Hýčkejte svou paměť / Zifko, Udo (brož.) Vyd /10 EV 0194 Risk management : Merna, Tony (brož.) Vyd /10 OS 0037 Začínáme ve fitness : Kolouch, Vladimír, (brož.) Vyd. 1. Brno :Computer Press, ,00 Brno :Computer Press, ,00 Brno :Computer Press, ,00 Brno :Computer Press, ,00 Brno :Computer Press, ,00 Brno :Computer Press,c ,00 Brno :Computer Press, ,00 135/10 EV 0195 Efektivní inovace : Dytrt, Zdeněk, (váz.)vyd. 1. Brno :Computer Press, ,00 136/10 JA 0211a New Headway : Soars, Liz, (brož.) Oxford :Oxford University Press, ,00 137/10 JA 0211 New Headway : Soars, John, (brož.) Oxford :Oxford University Press,c ,00 138/10 JA 0212 New Headway : Soars, Liz, (brož.) Oxford :Oxford University Press,c ,00 139/10 JA 0212a New Headway : Soars, John, (brož.) : Oxford :Oxford University Press, ,00 140/10 JA 0213 New Headway : Soars, John, (brož.) 3rd edition Oxford :Oxford University Press, ,00 141/10 JA 0213a New Headway : Soars, John, (brož.) 1st pub., 3rd ed. Oxford :Oxford University Press, ,00 142/10 SO 0267 Nejistota a důvěra, aneb, K čemu je modernitě dobrá tradice / Keller, Jan, (brož.) Vyd. : 1. Praha :Sociologické nakladatelství (SLON), ,00 143/10 SO 0268 Mocenská posedlost / Koukolík, František, (brož.) Vyd. 1. Praha :Karolinum, ,00 144/10 SO 0269 Modernita a holocaust / Bauman, Zygmunt, (brož.) 2. vyd. : Praha :Sociologické nakladatelství, ,00 145/10 SO 0270 Důsledky modernity / Giddens, Anthony, (brož.) 3. vyd. : Praha :Sociologické nakladatelství, ,00 146/10 FI 0140 Hovory Konfuciovy / Konfucius, (váz.)vyd. 1. Praha :Nová Akropolis, ,00 147/10 SO 0271 Vetché stáří, nebo zralý věk moudrosti? : 148/10 FI 0141 O pravdě a lži ve smyslu nikoli morálním / Nietzsche, Friedrich, (brož.) Vyd. 1. Praha :Academia, , (brož.) 2., opr. vyd. Praha :OIKOYMENH, ,00 149/10 SO 0272 Klíčové citace v sociologii : Thompson, Kenneth (váz.) : 1. vyd. Brno :Barrister & Principal, ,00 150/10 SO 0273 Sociální distance, interakce, relace a kategorizace : (brož.) 1. vyd. Praha :Sociologický ústav Akademie věd České republiky, ,00 151/10 SO 0274 Sociologie : Bruce, Steve, (váz.) 1. : vyd. v českém Praha jazyce :Dokořán, ,00 152/10 SO 0275 Myslet sociologicky : Bauman, Zygmunt, (váz.) 2. : vyd. Praha :Sociologické nakladatelství (SLON), ,00 153/10 FI 0142 Bytí a čas / Heidegger, Martin, Dotisk 2., opr. Praha vyd. :OIKOYMENH, ,00 154/10 FI 0091a Přednášky o etice / Tugendhat, Ernst, (váz.) Vyd. 1. Praha :OIKOYMENH, ,00

6 155/10 PR 0490 Právnický stav a právnické profese v minulosti / - Stránka (váz.)vyd. 1. [Praha] :Havlíček Brain Team, ,00 156/10 PS 0150c Agrese, násilí a psychologie moci : Poněšický, Jan, (váz.) 2. dopl. vyd. Praha :Triton, ,00 157/10 SO 0276 Soudobá sociologie. Šubrt, Jiří, (brož.) Vyd. 1. Praha :Karolinum, ,00 158/10 SO 0277 Soudobá sociologie. Šubrt, Jiří, (brož.) Vyd. 1. V Praze :Karolinum, ,00 159/10 SO 0278 Supervize v adiktologické praxi / (brož.) Vyd. 1. Praha :Triton, ,00 160/10 FI 0143 Malá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů / Sokol, Jan, (brož.) 6., : rozš. vyd., Praha (Ve Vyšehradu :Vyšehrad, ) ,00 161/10 FI 0144 Etika a život : Sokol, Jan, (brož.) Vyd. : 1. Praha :Vyšehrad, ,00 162/10 SO 0014a Dějiny klasické sociologie / Keller, Jan, (váz.) : Vyd. 2. Praha :Sociologické nakladatelství, ,00 163/10 FI 0145 Michel Foucault : Dreyfus, Hubert L., (váz.) Praha :Herrmann & synové, [i.e. 2010] 333,00 164/10 SV 0103 Právo a politika konverzace : Přibáň, Jiří, (brož.) 1. vyd. Praha :G plus G, ,00 165/10 FI 0027a Sofiin svět : Gaarder, Jostein, (váz.) 5. vyd., 2. v Albatrosu Praha :Albatros, ,00 166/10 SO 0119a Soumrak sociálního státu / Keller, Jan, (brož.) 2. vyd. : Praha :Sociologické nakladatelství (SLON), ,00 167/10 PE 0275 Puberťáci a adolescenti : Carr-Gregg, Michael (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,93 168/10 PE 0275a Puberťáci a adolescenti : Carr-Gregg, Michael (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,93 169/10 PE 0276 Zážitkové výukové programy / Pelánek, Radek, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,51 170/10 PE 0276a Zážitkové výukové programy / Pelánek, Radek, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,51 171/10 PS 0533 Život je teď : Grün, Anselm, (váz.)vyd. 1. Praha :Portál, ,49 172/10 PS 0533a Život je teď : Grün, Anselm, (váz.)vyd. 1. Praha :Portál, ,49 173/10 PS 0498b Úvod do teorie a metodologie měření chování / Martin, Paul R., (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,11 174/10 FI 0146 Vzorce lidství : Pelcová, Naděžda, (brož.) Vyd. 2., přeprac. Praha a rozš., :Portál,2010 V Portálu ,69 175/10 SV 0088c Současný politický extremismus a radikalismus / 176/10 SO 0279 Úvod do teorie a metodologie sociální politiky / 177/10 SO 0279a Úvod do teorie a metodologie sociální politiky / 178/10 PE 0277 Vývojové poruchy učení v dětství a v dospělosti / Charvát, Jan (brož.) Vyd. : 1. Praha :Portál, ,79 Tomeš, Igor, (váz.)vyd. 1. Praha :Portál, ,49 Tomeš, Igor, (váz.)vyd. 1. Praha :Portál, ,49 Pokorná, Věra, (váz.)vyd. 1. Praha :Portál, ,13 179/10 EV 0196 Občanský sektor : Skovajsa, Marek, (váz.)vyd. 1. Praha :Portál, ,71 180/10 JA 0214 Velký psychologický slovník / Hartl, Pavel, (váz.)vyd. 4., V Portálu Praha 1. :Portál, ,11 181/10 PS 0232b Psychologie ve školní praxi : Fontana, David, (brož.) Vyd. 3. Praha :Portál, ,34 182/10 SO 0280 Mentoring : Brumovská, Tereza (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,53 183/10 ZD 0143 Reminiscence : Janečková, Hana, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,51 184/10 PR 0491a Probace a mediace : (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,27 185/10 PR 0491 Probace a mediace : (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,27 186/10 PS 0534 Sny jako řeč duše : Dieckmann, Hans, (brož.) Vyd. 2. Praha :Portál, ,39

7 187/10 ZD 0144 Psychosomatika : Danzer, Gerhard, (brož.) Vyd. 2. Praha :Portál, ,74 188/10 PS 0535 Žít svůj vlastní život : (brož.) Vyd. : 1. Praha :Portál, ,74 189/10 PS 0536 Krize a tvořivý přístup k ní : Kast, Verena, (brož.) Vyd. 2. Praha :Portál, ,23 190/10 ZD 0145 Základy vedení psychoterapeutického rozhovoru : Timuľák, Ladislav (brož.) : Vyd. 1. Praha :Portál, ,51 191/10 ZD 0146 Psychologie aktivního způsobu života : Marcus, Bess H., (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,27 192/10 ZD 0146a Psychologie aktivního způsobu života : Marcus, Bess H., (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,27 193/10 ZD 0147 Léčebná péče o duši : Moore, Thomas, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,55 194/10 PS 0537 Trénujte si paměť / Suchá, Jitka, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,50 195/10 OS 0038 Zimní hry na sněhu i bez něj / Brtník, Jiří, (brož.) : Vyd. 2. Praha :Portál, ,39 196/10 FI 0147 Buďte světlem! / Gilbert, Guy, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,53 197/10 PS 0533b Život je teď : Grün, Anselm, (váz.)vyd. 1. Praha :Portál, ,49 198/10 SO 0281 Metody výzkumu médií / Trampota, Tomáš (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,39 199/10 PS 0538 Psychologie dítěte / Piaget, Jean, (brož.) Vyd. 5. Praha :Portál, ,93 200/10 PS 0538a Psychologie dítěte / Piaget, Jean, (brož.) Vyd. 5. Praha :Portál, ,93 201/10 PE 0011c Školní didaktika / Kalhous, Zdeněk, (váz.)vyd. 2. Praha :Portál, ,52 202/10 PE 0278 Základy inkluzivní pedagogiky : (váz.)vyd. 1. Praha :Portál, ,49 203/10 SO 0061b Psychologie komunikace / Vybíral, Zbyněk, (váz.)vyd. 2. Praha :Portál, ,57 204/10 ZD 0148 Současná psychoterapie / (váz.)vyd. 1. Praha :Portál, ,85 205/10 SV 0104 Statistika / Magnello, Eileen (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,39 206/10 ZD 0143a Reminiscence : Janečková, Hana, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,51 207/10 PE 0279 Asistence lidem s postižením a znevýhodněním : Uzlová, Iva - Stránka (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,09 208/10 PR 0491b Probace a mediace : (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,27 209/10 PS 0539 Hněv a jeho smysl : Kast, Verena, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,11 210/10 PS 0536a Krize a tvořivý přístup k ní : Kast, Verena, (brož.) Vyd. 2. Praha :Portál, ,23 211/10 ZD 0147a Léčebná péče o duši : Moore, Thomas, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,55 212/10 ZD 0149 Skupinová arteterapie : Liebmann, Marian, (brož.) Vyd. 2. Praha :Portál, ,81 213/10 SO 0282 Komunikace s lidmi s postižením / Slowík, Josef, (brož.) Vyd. 1. Praha :Portál, ,81 214/10 PS 0268b Psychologická intervence při vyšetřování trestných činů / Záhorská, Jindřiška (brož.) Vyd. : 1. Praha :Portál, ,09 215/10 SO 0283 To nejdůležitější v životě / Urban, Hal, (brož.) : Vyd. 1. Praha :Portál, ,37 216/10 PS 0540 Astrologie : Riemann, Fritz, (brož.) : Vyd. 1. Praha :Portál, ,23 217/10 FI 0148 Islám / Sardar, Ziauddin, (brož.) : Vyd. 1. Praha :Portál, ,95 218/10 FI 0139b Náboženství a moderní česká společnost / Václavík, David, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada,2010 FO ,25 219/10 FI 0149 Náboženství a společnost : Hejna, Dalibor, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada,2010 FO ,25 220/10 FI 0150 Náboženské systémy : Kandert, Josef, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada,2010 FO ,75

8 221/10 PS 0541 Syndrom vyhoření a jak jej zvládnout / Stock, Christian (brož.) 1. vyd. Praha :Grada,2010 FO ,25 222/10 SO 0284 Komunikace, argumentace, rétorika / Klapetek, Milan, (brož.) 1. vyd. Praha :Grada,2008 FO ,75 223/10 SO 0285 Slovní sebeobrana pro ženy : Lüdemann, Carolin, (brož.) 1. vyd. Praha :Grada,2010 FO ,50 224/10 SO 0286 Jak na "špinavé" triky a útoky v komunikaci : Thiele, Albert, - Stránka (brož.) 1. vyd. Praha :Grada,2010 FO ,25 225/10 PR 0492 Úvod do studia práva / Spirit, Michal, (brož.) 1. vyd. Praha :Grada,2010 FO ,75 226/10 EV 0140a Vedení lidí, týmů a firem : Plamínek, Jiří, (brož.) 3., aktualiz. a Praha rozš. vyd. :Grada,2008 FO ,75 227/10 EV 0197 Personální práce v malých a středních firmách / Koubek, Josef, (brož.) 3., aktualiz. a Praha rozš. vyd. :Grada,2007 FO ,75 228/10 PE 0280 Vzdělávání dospělých : Plamínek, Jiří, (váz.) 1. vyd. Praha :Grada,2010 FO ,50 229/10 OS 0039 Jóga : Zylla, Amiena (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada,2010 FO ,25 230/10 OS 0040 Jak dokonale zvládnout kickbox / Nonnemacher, Klaus, (brož.) 1. vyd. Praha :Grada,2009 FO ,50 231/10 EV 0198 Personální činnosti a metody personální práce / Kocianová, Renata, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada,2010 FO ,75 232/10 PR 0493 Úvod do kriminologie : Tomášek, Jan (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada,2010 FO ,25 233/10 PS 0542 Komparativní psychologie / Vašina, Lubomír, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada,2010 FO ,25 234/10 SO 0287 Subkultury mládeže : Smolík, Josef, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada,2010 FO ,25 235/10 PS 0526a Dospělost a její variabilita / Farková, Marie (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada,2009 FO ,25 236/10 PS 0543 Psychologie lidské odolnosti / Paulík, Karel, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada,2010 FO ,75 237/10 ZD 0150 Vliv psychiky na zdraví : Faleide, Asbjorn O (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada,2010 FO ,75 238/10 ZD 0151 Technika masáže v rehabilitaci / Storck, Ulrich, (brož.) 1. české vyd. Praha :Grada,2010 FO ,50 239/10 PS 0544 Diagnostika a terapie duševních poruch / Dušek, Karel, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada,2010 FO ,25 240/10 ZD 0152 Demence / Pidrman, Vladimír, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada,2007 FO ,25 241/10 ZD 0153 Funkční anatomie / Dylevský, Ivan, (váz.) 1. vyd. Praha :Grada,2009 FO ,25 242/10 SO 0288 Komunikace se seniory / Pokorná, Andrea, (brož.) 1. vyd. Praha :Grada,2010 FO ,25 243/10 ZD 0129a Demence a jiné poruchy paměti : Jirák, Roman, (brož.) 1. vyd. Praha :Grada,2009 FO ,75 244/10 ZD 0154 Výchova ke zdraví : Čeledová, Libuše (brož.) 1. vyd. Praha :Grada,2010 FO ,25 245/10 ZD 0155 Geriatrie od A do Z pro sestry / Schuler, Matthias, (brož.) 1. české vyd. Praha :Grada,2010 FO ,75 246/10 OS 0041 Sportovní trénink / Perič, Tomáš, (brož.) 1. vyd. Praha :Grada,2010 FO ,75 247/10 OS 0042 Strečink : Alter, Michael J., vyd. Praha :Grada,2010 FO ,75 248/10 OS 0043 Kompenzační cvičení : Bursová, Marta (brož.) 1. vyd. Praha :Grada,2005 FO ,75 252/10 ZD 0157a Sestra a pacient v paliativní péči / Marková, Monika (brož.) 1. vyd. Praha :Grada,2010 FO ,25 253/10 ZD 0157 Sestra a pacient v paliativní péči / Marková, Monika (brož.) 1. vyd. Praha :Grada,2010 FO ,25 254/10 EV 0199 Public relations a politika : Ftorek, Jozef, (brož.) 1. vyd. Praha :Grada,2010 FO ,50 255/10 SO 0287a Subkultury mládeže : Smolík, Josef, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada,2010 FO ,50 256/10 PS 0072b Jak se zbavit napětí, stresu a úzkosti / Praško, Ján, Dotisk 8., Praha :Grada,2010 FO ,75 257/10 PS 0072c Jak se zbavit napětí, stresu a úzkosti / Praško, Ján, Dotisk 8., Praha :Grada,2010 FO ,75

9 258/10 PS 0545 Emoční inteligence : Wilding, Christine (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada,2010 FO ,25 259/10 PE 0280a Vzdělávání dospělých : Plamínek, Jiří, (váz.) 1. vyd. Praha :Grada,2010 FO ,50 260/10 PE 0281 Lektorské dovednosti : Medlíková, Olga, (brož.) 1. vyd. Praha :Grada,2010 FO ,75 261/10 EV 0200 Veřejný sektor a veřejné finance : Ochrana, František, (brož.) 1. vyd. Praha :Grada,2010 FO ,75 262/10 EV 0201 Mikroekonomie / Jurečka, Václav, (brož.) 1. vyd. Praha :Grada,2010 FO ,50 263/10 EV 0202 Makroekonomie / Jurečka, Václav, (brož.) 1. vyd. Praha :Grada,2010 FO ,75 264/10 PS her pro rozvoj myšlení, lepší paměť a koncentraci / Moser-Will, Ines - Stránka (brož.) 1. vyd. Praha :Grada,2010 FO ,75 265/10 PS 0518b Emoční inteligence : Pletzer, Marc (brož.) 1. vyd. Praha :Grada,2009 FO ,75 266/10 FI 0151 Vzestup a pád moderního ateismu / Jandourek, Jan, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada,2010 FO ,75 267/10 SO 0247a Rétorika a prezentace : Hierhold, Emil, (váz.) 1. vyd. Praha :Grada,2008 FO ,75 269/10 SO 0076c Komunikační dovednosti v praxi / Mikuláštík, Milan, (brož.) 2., dopl. a přeprac. Praha vyd. :Grada,2010 FO ,25 270/10 SO 0076d Komunikační dovednosti v praxi / Mikuláštík, Milan, (brož.) 2., dopl. a přeprac. Praha vyd. :Grada,2010 FO ,25 271/10 PE 0282 Taktika transakční analýzy / Napper, Rosemary (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada,2010 FO ,25 272/10 ZD 0158 Atlas fyziologie člověka : Silbernagl, Stefan, X (brož.) Vyd. 3. česképraha :Grada,2004 FO ,25 273/10 ZD 0159 Základy lékařské fyziologie / Langmeier, Miloš, (brož.) 1. vyd. Praha :Grada,2009 FO ,25 274/10 PS 0544a Diagnostika a terapie duševních poruch / Dušek, Karel, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada,2010 FO ,25 275/10 ZD 0150a Vliv psychiky na zdraví : Faleide, Asbjorn O (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada,2010 FO ,75 276/10 ZD 0160 Úvod do psychoterapie / Vymětal, Jan, (brož.) 3., aktualiz. a Praha dopl. vyd. :Grada,2010 FO ,25 277/10 PS 0455a Záměrné sebepoškozování v dětství a adolescenci / 278/10 PS 0455b Záměrné sebepoškozování v dětství a adolescenci / Kriegelová, Marie, Kriegelová, Marie, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada,2008 FO , (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada,2008 FO ,25 279/10 PS 0362d Psychologie osobnosti : Říčan, Pavel, (brož.) 6., rev. a dopl. Praha vyd., V :Grada,2010 Publishing FO ,75 280/10 PS 0362e Psychologie osobnosti : Říčan, Pavel, (brož.) 6., rev. a dopl. Praha vyd., V :Grada,2010 Publishing FO ,75 281/10 PS 0044c Sociální psychologie / Výrost, Jozef, (váz.) 2., přeprac. a Praha rozš. vyd. :Grada,2008 FO ,25 282/10 SO 0289 Sociologie sociálních skupin / Novotná, Eliška, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada,2010 FO ,75 283/10 SO 0290 Základy sociologie / Novotná, Eliška, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada,2008 FO ,75 284/10 SO 0291 Soudobá sociologická teorie / Šubrt, Jiří, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada,2010 FO ,25 285/10 PS 0542a Komparativní psychologie / Vašina, Lubomír, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada,2010 FO ,25 286/10 SO 0292a Péče o seniory v pobytových socíálních [sic] zařízeních / 287/10 SO 0292 Péče o seniory v pobytových socíálních [sic] zařízeních / 288/10 SO 0293 Rogersovská psychoterapie pro 21. století : Malíková, Eva Malíková, Eva Šiffelová, Daniela, (brož.) 1. vyd. Praha :Grada,2011 FO , (brož.) 1. vyd. Praha :Grada,2011 FO , (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada,2010 FO ,50 289/10 PR 0262c Trestní spravedlnost : Inciardi, James A (váz.) Praha :Victoria Publishing,1994 FA ,00 290/10 PR 0494 Vězeňství / (brož.) Brno :Kancelář veřejného ochránce práv,c ,00

10 291/10 PR 0494a Vězeňství / (brož.) Brno :Kancelář veřejného ochránce práv,c ,00 292/10 PR 0495 Pachatelé vloupání - osobnost, agrese a strategie / 293/10 PR 0495a Pachatelé vloupání - osobnost, agrese a strategie / 294/10 PR 0495b Pachatelé vloupání - osobnost, agrese a strategie / Polišenská, Veronika A. Polišenská, Veronika A. Polišenská, Veronika A (brož.) 1. vyd. Praha :Psychologický ústav Psychologický Akademie věd ústav České 300,00 republiky, (brož.) 1. vyd. Praha :Psychologický ústav Psychologický Akademie věd ústav České 300,00 republiky, (brož.) 1. vyd. Praha :Psychologický ústav Psychologický Akademie věd ústav České 300,00 republiky, Stránka 10 -

ZSV: Seznam doporučené literatury

ZSV: Seznam doporučené literatury ZSV: Seznam doporučené literatury Na následujících stránkách se nachází seznam doporučené literatury k testům NSZ ZSV. U každého oboru je uvedena řada publikací, které jsou rozděleny na učebnice, základní

Více

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY SOCIÁLNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY SOCIÁLNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY Studijní obor: SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ Studijní program: SPECIALIZACE V PEDAGOGICE Kód programu: B 7507 Platnost od akademického roku

Více

Výběr z nových knih 9/2012 psychologie

Výběr z nových knih 9/2012 psychologie Výběr z nových knih 9/2012 psychologie 1. 15 typů lidí : jak s nimi jednat, jak je vést a motivovat / František Bělohlávek -- 1. vyd. Praha : Grada, 2010 -- 121 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3001-1 (brož.)

Více

Výběr z nových knih 11/2012 psychologie

Výběr z nových knih 11/2012 psychologie Výběr z nových knih 11/2012 psychologie 1. Diagnostika a terapie duševních poruch / Karel Dušek, Alena Večeřová- Procházková -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2010 -- 632 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-1620-6

Více

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ úvodní setkání Sociální zabezpečení / LS 2015 1. POLITIKA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 1.1 Systém sociálního zabezpečení v ČR 1.2 Oblasti sociálního zabezpečení 1.3 Financování sociálního

Více

Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014

Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014 Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014 Legenda: Červená barva: povinná, bude využívaná při hodinách. Černá barva: základní pro daný předmět,

Více

U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha 1 +420 210 084 210 tutor@tutor.cz www.tutor.cz. Osnova

U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha 1 +420 210 084 210 tutor@tutor.cz www.tutor.cz. Osnova Osnova 1) OSP Úvodní informace Zvládnutí testové situace o Obecné pojmy a metody Převod slovní úlohy do formálního jazyka Pojmy: struktura pro jazyk, model zadání, platí nutně, může platit Rozdíl mezi

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa STUDIJNÍ PROGRAM: Hospodářská politika a správa STUDIJNÍ OBOR: Veřejná ekonomika a správa

Více

Výběr z nových knih 10/2012 psychologie

Výběr z nových knih 10/2012 psychologie Výběr z nových knih 10/2012 psychologie 1. Inteligence a učení / Nick Lund ; Nigel Holt, Rob Lewis (eds.) ; [z anglického originálu... přeložila Helena Hartlová] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 146 s.

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU JAKO SOUČÁST PODNIKOVË STREATEGIE

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU JAKO SOUČÁST PODNIKOVË STREATEGIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU Metodický list č.1 ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU JAKO SOUČÁST PODNIKOVË STREATEGIE Strategie jako základ konkurenceschopnosti podniku Strategie rozvoje lidských zdrojů jako nedílná součást

Více

EUROCENTRUM BRNO Odborná knihovnička EC listopad 2006

EUROCENTRUM BRNO Odborná knihovnička EC listopad 2006 Kód Autor Název rok vydání vydání nakladatel strany anotace EC BR01 2x PITROVÁ Markéta, FIALA Petr Evropská unie 2006 1.vydání CDS 743 obecně EC BR02 Nigrin, T.; Řiháčková, V.; Weiss, T. (eds.) Evropský

Více

Globální svět a komunikace požadavky k předmětu

Globální svět a komunikace požadavky k předmětu Globální svět a komunikace požadavky k předmětu SMK LS 2012/2013 PhDr. Iva Petrová iva.petrova.13@gmail.com Obsah předmětu V rámci předmětu bude věnována pozornost těmto tématům: Globální svět a komunikace

Více

Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014

Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014 Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014 Legenda: Červená barva: povinná, bude využívaná při hodinách. Černá barva: základní pro daný předmět,

Více

Seznam povinných učebnic pro školní rok 2015/2016

Seznam povinných učebnic pro školní rok 2015/2016 Anglické gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, s.r.o., Pardubice, Gorkého 867 Seznam povinných učebnic pro školní rok 2015/2016 Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie, ŠVP Public

Více

U N IVERZITA TOMÁŠE BAT I VE ZLÍNĚ FA KULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

U N IVERZITA TOMÁŠE BAT I VE ZLÍNĚ FA KULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE U N IVERZITA TOMÁŠE BAT I VE ZLÍNĚ FA KULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno P ř e h l e d p s y c h o t e r a p e u t i c k ý c h v ý c v i k ů v Č R BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Ve d o u c í

Více

Seznam učebnic pro školní rok 2015/2016 verze červen 2015 (Důležité změny jsou vyznačeny červeně, všímejte si prosím roku vydání.)

Seznam učebnic pro školní rok 2015/2016 verze červen 2015 (Důležité změny jsou vyznačeny červeně, všímejte si prosím roku vydání.) Seznam učebnic pro školní rok 2015/2016 verze červen 2015 (Důležité změny jsou vyznačeny červeně, všímejte si prosím roku vydání.) Český jazyk a literatura,,, 4. ročník 4L, Literatura pro 1. ročník středních

Více

U Č E B N I C E. 5. 8. ročník

U Č E B N I C E. 5. 8. ročník Gymnázium Trhové Sviny U Č E B N I C E p r o 5. 8. ročník (aktualizováno 2012) UČEBNICE KVINTA BIOLOGIE Jelínek J., Zicháček V.: Biologie pro střední školy gymnazijního typu. FIN Publishing Olomouc Doporučené:

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

VZOROVÝ UČEBNÍ PLÁN hodinové dotace denní forma

VZOROVÝ UČEBNÍ PLÁN hodinové dotace denní forma VZOROVÝ UČEBNÍ PLÁN hodinové dotace denní forma Kód a název oboru vzdělání: 68-43-N/.. Veřejnosprávní činnost Název vzdělávacího programu: Veřejná správa Zaměření vzdělávacího programu: - Forma studia:

Více

OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY

OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY Studijní obor: UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Studijní program: UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Kód programu:

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

INFORMACE O STUDIU. navazujícího magisterského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

INFORMACE O STUDIU. navazujícího magisterského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE INFORMACE O STUDIU navazujícího magisterského studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE oboru Sociální pedagogika (kombinované studium) v akademickém roce 2013/2014 studium na IMS v Brně Brno, leden

Více

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

Řazeno dle kódu EC PLZ

Řazeno dle kódu EC PLZ Řazeno dle kódu EC PLZ Kód Autor Název Vydavatel Stran Anotace EC PLZ 01 PITROVÁ, M., FIALA, P. Evropská unie CDK, 2005 743 Obecné EC PLZ 04 a, b ZAHRADNÍK, P. Vstup do : přínosy a náklady C.H. Beck, 2003

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

Výběr z nových knih 9/2014 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2014 pedagogika Výběr z nových knih 9/2014 pedagogika 1. 111 nápadů pro celý školní rok : nápadník aktivit, her a rad od prvního školního dne až po předání vysvědčení / Sabine Herzig, Anke Lange- Wandling ; [překlad Jana

Více

Výběr z nových knih 4/2015 pedagogika

Výběr z nových knih 4/2015 pedagogika Výběr z nových knih 4/2015 pedagogika 1. Aktivizační metody ve výuce : příručka moderního pedagoga / Tomáš Kotrba, Lubor Lacina -- 3. vyd. Brno : Barrister & Principal, 2015 -- 185 s. -- cze ISBN 978-80-7485-043-1

Více

Seznam povinných učebnic pro školní rok 2015/2016

Seznam povinných učebnic pro školní rok 2015/2016 Anglické gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, s.r.o., Gorkého 867, Pardubice Seznam povinných učebnic pro školní rok 2015/2016 Obor vzdělání: 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční,

Více

Výběr z nových knih 3/2015 psychologie

Výběr z nových knih 3/2015 psychologie Výběr z nových knih 3/2015 psychologie 1. Čtyři klíče k životu / Ira Byock ; [z anglického originálu... přeložila Hana Antonínová] -- Vyd. 1. Praha : Portál, 2015 -- 239 s. -- cze ISBN 978-80-262-0777-1

Více

MOTIVACE VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

MOTIVACE VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH MOTIVACE VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Navrhovaná struktura rigorózní práce Úvod 1. Vzdělávání dospělých: teoretická reflexe a současné požadavky 1.1 Vzdělání a vzdělávání v teoretické reflexi 1.2 Vzdělávání

Více

KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST FIRMY. SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA LIDSKOU DIMENZI KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI.

KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST FIRMY. SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA LIDSKOU DIMENZI KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI. KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST FIRMY. SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA LIDSKOU DIMENZI KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI. Navrhovaná struktura diplomové práce Úvod 1. Krize a krizová připravenost 1.1 Pojmový aparát krizového managementu

Více

Do odvolání změna prodejní doby V nutných případech volat linku 828 070 nebo 828 630

Do odvolání změna prodejní doby V nutných případech volat linku 828 070 nebo 828 630 Prodejna skript PA ČR Lhotecká 559/7 143 01 PRAHA 4 tel: 974 828 612 prodejní doba PO 9 00-11 30 12 00-15 00 ÚT 9 00-11 30 12 00-15 00 ST 9 00-11 30 12 00-15 00- ČT 9 00-11 30 - PÁ 9 00-13 00 - Do odvolání

Více

Základní odborná příprava občanských zaměstnanců - B1

Základní odborná příprava občanských zaměstnanců - B1 Č.j.: 216/2006-34 Schvaluje dne:... Vrchní státní rada genmjr. PhDr. Luděk Kula generální ředitel VS ČR Název projektu: Základní odborná příprava občanských zaměstnanců - B1 Předkládá:....... Vrchní rada

Více

Dřesk a Tilpína přímá podpora pedagogů mateřských škol v jejich profesních a lektorských dovednostech

Dřesk a Tilpína přímá podpora pedagogů mateřských škol v jejich profesních a lektorských dovednostech Dřesk a Tilpína přímá podpora pedagogů mateřských škol v jejich profesních a lektorských dovednostech reg. č. CZ.1.07/1.3.00/48.0015 Linka projektu Dřesk a Tilpína jsou kreativní bytosti, které se nečekaně

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, bakalářský studijní program akademický rok 2013/2014-3.

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, bakalářský studijní program akademický rok 2013/2014-3. Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, bakalářský studijní program akademický rok 2013/2014-3. etapa 1. Veřejná ekonomie jako součást obecné ekonomie a příčiny existence

Více

Přírůstkové číslo Signatura Název Autor ISBN Vydání Nakladatel.údaje Faktura Cena

Přírůstkové číslo Signatura Název Autor ISBN Vydání Nakladatel.údaje Faktura Cena 45035 811.11-402/d International express. Upper-intermediate. Teacher s Resource Book 45036 811.11-402/e International express. Upper-intermediate. Teacher s Resource Book 45037 811.11-402/f International

Více

4.A. Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015. středa, 20.5.2015

4.A. Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015. středa, 20.5.2015 Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015 4.A předseda místopředseda třídní Mgr. Irena Vejsadová Mgr. Zuzana Bašusová Ing. Hana Schorná středa, 20.5.2015 11:00-11:20 11:20-11:35 4.A Bechyňská Kamila

Více

Výběr z nových knih 4/2013 psychologie

Výběr z nových knih 4/2013 psychologie Výběr z nových knih 4/2013 psychologie 1. Asertivita v manželství a v rodině / Tomáš Novák -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2011 -- 100 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3659-4 (brož.) Sign.: II 110643V1 asertivita

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola

Obchodní akademie a Jazyková škola Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 telefon: 466 501 684 www.oapce.cz e-mail: oa@aopce.cz SEZNAM UČEBNIC PRO 2. ROČNÍK Školní rok 2012 2013 Způsob

Více

" Management + studijní sylaby (pracovní listy) BI. ( ing. Radek Maxa a kol., FORTUNA + BOHEMIA INSTITUT, 2011) cena: 250,- Kč

 Management + studijní sylaby (pracovní listy) BI. ( ing. Radek Maxa a kol., FORTUNA + BOHEMIA INSTITUT, 2011) cena: 250,- Kč LITERATURA ZAJIŠŤOVANÁ BOHEMIA INSTITUTEM V PRODEJI PO ZAHÁJENÍ VÝUKY 1) FIREMNÍ MANAGEMENT: " Management + studijní sylaby (pracovní listy) BI ( ing. Radek Maxa a kol., FORTUNA + BOHEMIA INSTITUT, 2011)

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie Dětský klinický psycholog I. Psychologická diagnostika dětí a dospívajících 1. Psychologická vývojová diagnostika

Více

PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016)

PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016) PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016) PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO TEORETICKÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 S společný základ S 1 Název předmětu Úvod

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie Klinický psycholog 1. Duševní poruchy v dětství a adolescenci. 2. Neurotické poruchy v dětství. 3. Poruchy spánku u

Více

Sociální a lidská komunikace

Sociální a lidská komunikace Sociální a lidská komunikace Mgr. Ludmila Fonferová Osnova aktualizovaná dne 14. 10. 2011 Podmínky hodnocení aktualizované ke dni 19.10.2012 Učební cíl: Seznámit studenty se sociální a lidskou komunikací

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

Výběr z nových knih 9/2010 psychologie

Výběr z nových knih 9/2010 psychologie Výběr z nových knih 9/2010 psychologie 1. Biosyntéza : výběr z textů / Boadella, Frankel, Correa ; [přeložil Eliáš Škrdlant] V Praze : Triton, 2009 -- 135 s. -- čeština. ISBN 978-80-7387-297-7 (brož.)

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa STUDIJNÍ PROGRAM: Hospodářská politika a správa STUDIJNÍ OBOR: Sociální management GARANT

Více

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12 Předmluva....................................................................................11 Úvod.........................................................................................12 I. Teorie

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

Výběr z nových knih 10/2013 psychologie

Výběr z nových knih 10/2013 psychologie Výběr z nových knih 10/2013 psychologie 1. Člověk a strach : strach v antropologických perspektivách / Lenka Hanovská, Linda Hroníková a kol. -- Vyd. 1. Praha : Togga, 2013 -- 216 s. -- čeština ISBN 978-80-7476-018-1

Více

VÝVOJOVÁ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY (KSP/2VYSO)

VÝVOJOVÁ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY (KSP/2VYSO) F A K U L T A S O C I Á L N Í C H S T U D I Í K A T E D R A S O C I Á L N Í P R Á C E VÝVOJOVÁ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY (KSP/2VYSO) R O Z Š Í Ř E N Ý S Y L A B U S Garant: Vyučující

Více

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Vyučující: Klára Dolanová Hodinová dotace: 7 hodin týdně Školní rok: 2015/2016 ZÁŘÍ 1. a UČ str. 3 9 Opakování (Věta souvětí; Význam slov; Slova s citovým zabarvením,

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ AKTUÁLNÍ TRENDY V SOCIÁLNÍ PRÁCI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY Číslo kurzu: 115 002 Termín konání: 13. října 2015 Uzávěrka přihlášek: 29. září 2015 Komu je kurz

Více

DOLEJŠÍ, Michaela. BVV - efektivní nástroj marketingové komunikace. Brno : Rašínova

DOLEJŠÍ, Michaela. BVV - efektivní nástroj marketingové komunikace. Brno : Rašínova BOHUŇOVSKÁ, Jana. Efektivita veřejných výdajů státu. Brno : Rašínova vysoká škola s.r.o., 2010. 78 s. BOHUŇOVSKÝ, Ivan. Využití po měrových ukazatelů pro efektivní řízení podniku. Brno : Rašínova vysoká

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

Anglický jazyk. Francouzský jazyk. Německý jazyk

Anglický jazyk. Francouzský jazyk. Německý jazyk Anglický jazyk prima T. Hutchinson Oxford University Press Project English 1+2 (third edition) sekunda T. Hutchinson Oxford University Press Project English 2 tercie T. Hutchinson Oxford University Press

Více

Ucelená rehabilitace a pracovní výchova Tělesná výchova a sport zdravotně postižených

Ucelená rehabilitace a pracovní výchova Tělesná výchova a sport zdravotně postižených UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Ucelená rehabilitace a pracovní výchova Tělesná výchova a sport zdravotně postižených PhDr. Jitka Vařeková Ph.D. Praha 2009 1 Anotace: Anotace:

Více

Výběr z nových knih 5/2014 psychologie

Výběr z nových knih 5/2014 psychologie Výběr z nových knih 5/2014 psychologie 1. 5 elementů efektivního myšlení : [klíč k úspěchu ve studiu, práci i každodenním životě] / Edward B. Burger a Michael Starbird ; [překlad Helena Michková] -- 1.

Více

Basu, Rintu. Beck, Gloria. Bednář, Vojtěch Bělohlávek, František Bělohlávková Věra Bělohlávková, Věra. Bilinski, Wolfgang

Basu, Rintu. Beck, Gloria. Bednář, Vojtěch Bělohlávek, František Bělohlávková Věra Bělohlávková, Věra. Bilinski, Wolfgang Basu, Rintu Beck, Gloria Bednář, Vojtěch Bělohlávek, František Bělohlávková Věra Bělohlávková, Věra Bilinski, Wolfgang etc. Bixler, Suzan; Nix-Rice Nancy Bláha, J.;Dytrt,Z. Borg, James Caron, Nicolas Crony,

Více

OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY

OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY Studijní obor: UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY Studijní program: UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Kód programu: M 7504 Platnost

Více

Výběr z nových knih 3/2013 psychologie

Výběr z nových knih 3/2013 psychologie Výběr z nových knih 3/2013 psychologie 1. Bezpečná vazba mezi náhradními rodiči a dítětem : traumata v raném vztahu a psychická odolnost / Kate Cairns ; [z anglického originálu... přeložila Hana Antonínová]

Více

Výběr z nových knih 4/2014 psychologie

Výběr z nových knih 4/2014 psychologie Výběr z nových knih 4/2014 psychologie 1. Emoční inteligence dítěte a její rozvoj / Lawrence E. Shapiro ; [z anglického originálu... přeložila Hana Kašparovská] -- Vyd. 3. Praha : Portál, 2009 -- 267 s.

Více

Kolo Umístění waltz polka cha-cha jive Suma. 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX X XX XXX X XXXXXXXX XXXX X X 28

Kolo Umístění waltz polka cha-cha jive Suma. 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX X XX XXX X XXXXXXXX XXXX X X 28 Mistrovství ČR E Mistrovství ČR kategorie E 1 Startovní číslo: 1 Město: Podbořany (CZ) Hablovič Jakub Šubiková-Zahradská Olga TK Dance Art 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX XX XXXX X XXXXXX X XX XXXX X 28 2.

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd Úvod do filosofie Pojem a vznik filosofie, definice filosofie Vztah filosofie a ostatních věd Filosofické disciplíny, filosofické otázky, základní pojmy Periodizace Cíl prezentace studenti budou schopni

Více

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vyučovacího předmětu Sociální práce je předmět, který zprostředkovává studentům do hloubky propracovanou představu o metodách a technikách sociální práce a vhodnosti jejich

Více

Výbr z nových knih 4/2010 psychologie

Výbr z nových knih 4/2010 psychologie Výbr z nových knih 4/2010 psychologie 1. Agresivita na cestách / [editor] Matúš Šucha et al. Olomouc : Univerzita Palackého, 2009 -- 186 s. :. -- eština. ISBN 978-80-244-2375-3 (brož.) Sign.: II 107577V1

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Seznam učebnic. - O. Odvárko: Sbírka úloh pro gymnázia Funkce (nakl. Prometheus), 97,- Kč

Seznam učebnic. - O. Odvárko: Sbírka úloh pro gymnázia Funkce (nakl. Prometheus), 97,- Kč Matematika Seznam učebnic Povinné ve všech ročnících - F. Janeček: Sbírka úloh pro SŠ výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy (nakl. Prometheus), 123,- Kč - J. Petáková: Matematika příprava k maturitě

Více

Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky

Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky 1. Vědní obor pedagogika. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických disciplín. Vztah pedagogiky k ostatním vědám. Terminologie pedagogiky. Aktuální

Více

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež.

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež. 1. Emoční inteligence: přehled základních přístupů a aplikací. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 367 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-229-4 emoce; inteligence; sociální komunikace; dovednost; interpersonální vztahy;

Více

9/09 PR 0415a Rodinné právo : Hrušáková, Milana, 80-210-3719-9 (brož.) 4., přeprac. a Brno dopl. :Masarykova vyd. univerzita,2005 201082009 122,50

9/09 PR 0415a Rodinné právo : Hrušáková, Milana, 80-210-3719-9 (brož.) 4., přeprac. a Brno dopl. :Masarykova vyd. univerzita,2005 201082009 122,50 1/09 Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků za rok 2008 / 2/09 Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě 2009 / Pelech, Petr,

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

PERSONÁLNÍ PRÁCE V MULTIKULTURNÍ FIRMĚ

PERSONÁLNÍ PRÁCE V MULTIKULTURNÍ FIRMĚ PERSONÁLNÍ PRÁCE V MULTIKULTURNÍ FIRMĚ 4. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V MULTIKULTURNÍM PROSTŘEDÍ KUBÍNYI Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy

VÝSLEDKOVÁ LISTINA NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy TJ zdravotně postižených Nola Teplice z pověření České federace Spastic Handicap, o.s., Oborová zdravotní pojišťovna a Krajský úřad Ústeckého kraje VÝSLEDKOVÁ LISTINA NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3.

Více

3 Složení orgánů VŠE v Praze 3.1 Vedení VŠE v Praze Rektorka doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. Prorektor pro vědu a výzkum doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. a statutární zástupce rektorky (do 30. 6. 2005)

Více

Výběr z nových knih 6/2011 pedagogika

Výběr z nových knih 6/2011 pedagogika Výběr z nových knih 6/2011 pedagogika 1. Angličtina : otázky & odpovědi : nejen k maturitě / Gabrielle Smith-Dluhá a kolektiv Dubicko : INFOA, 2008 -- 231 s. :. -- angličtina. ISBN 978-80-7240-489-6 (brož.)

Více

Základy politologie; KSV/ZPOB; KSV/ PLTZ

Základy politologie; KSV/ZPOB; KSV/ PLTZ Základy politologie; KSV/ZPOB; KSV/ PLTZ Zimní semestr 2011/2012 Přednášející: PhDr. Salim Murad; Mgr. Petr Lazar Zimní semestr: (14 týdnů): 26. 9. 2011-21. 12. 2011; 3. 1. 2012-13. 1. 2012 Zapisují studenti

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

Přírůstkové číslo Signatura Název Autor ISBN Vydání Nakladatel.údaje Faktura Cena

Přírůstkové číslo Signatura Název Autor ISBN Vydání Nakladatel.údaje Faktura Cena 38691 658.14-036/d Investiční rozhodování a dlouhodobé financování / 38693 311-037 Quantitative data analysis with IBM SPSS 17, 18 and 19 : 38694 311-037/a Quantitative data analysis with IBM SPSS 17,

Více

Přírůstkový seznam. - Stránka 1 -

Přírůstkový seznam. - Stránka 1 - 114 Daně... a předpisy související 978-80-7263-849-9 Olomouc :ANAG,[2000]-2014 613400328 503,00 214 Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků za rok... 314 Zdanění mezd, platů

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu ETIKA POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ. studijní opora kombinovaného studia

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu ETIKA POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ. studijní opora kombinovaného studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu ETIKA POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ studijní opora kombinovaného studia Tělesná výchova a sport zdravotně postižených PhDr. Miloš Bednář, Ph.D. Praha

Více

Seznam učebnic pro 1. ročník OA a SZdŠ Blansko, šk.r. 2014/15 Obor: EKONOMICKÉ LYCEUM. Předmět Název učebnice Autor Pozn., např.

Seznam učebnic pro 1. ročník OA a SZdŠ Blansko, šk.r. 2014/15 Obor: EKONOMICKÉ LYCEUM. Předmět Název učebnice Autor Pozn., např. Seznam učebnic pro 1. ročník OA a SZdŠ Blansko, šk.r. 2014/15 Obor: EKONOMICKÉ LYCEUM Literatura pro 1. ročník středních škol Český jazyk pro SŠ - Mluvnice pro střední školy) New Headway Elementary 4th

Více

Přírůstkový seznam Nové přírůstky od 1.1.2013 do 20.2.2014 Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí

Přírůstkový seznam Nové přírůstky od 1.1.2013 do 20.2.2014 Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí Přírůstkový seznam Nové přírůstky od 1.1.2013 do 20.2.2014 Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí 20.2.2014 Autor Název Nakladatel, Rok vyd. Adamová, Lenka Základy filosofie, etiky Fortuna, 2010 Allison,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

Psychologie a sociologie úvod

Psychologie a sociologie úvod Psychologie a sociologie úvod Vlastnosti vrozené a získané. Socializace, primární socializace. Sociální pozice, sociální status, sociální role. PaS 1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná

Více

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Lidské zdroje na trhu práce Psychologické, sociální a ekonomické důsledky nezaměstnanosti Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, zná projevy reakcí na frustraci, dokáže definovat pojem stres

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, zná projevy reakcí na frustraci, dokáže definovat pojem stres Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Seznam učebnic pro 1. ročník OA a SZdŠ Blansko, šk. r. 2015/16 Obor: Obchodní akademie. Předmět Název učebnice Autor Pozn., např.

Seznam učebnic pro 1. ročník OA a SZdŠ Blansko, šk. r. 2015/16 Obor: Obchodní akademie. Předmět Název učebnice Autor Pozn., např. Seznam učebnic pro 1. ročník OA a SZdŠ Blansko, šk. r. 2015/16 Obor: Obchodní akademie S New Headway Elementary 4th edition časopis GATE ( OUP) (cena za sadu učebnic cca 700,- Kč) NJ: Deutsch eins zwei

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA. Vyučující: Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. Anotace kurzu:

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA. Vyučující: Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. Anotace kurzu: SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA Vyučující: Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. Anotace kurzu: Kurz je zaměřen na uvedení do předmětu sociální pedagogiky jako vědní disciplíny a seznámení s cíly, metodami a prostředky tohoto

Více

Předmětový list programu LLM Modul č. 1

Předmětový list programu LLM Modul č. 1 ový list programu LLM Modul č. 1 Cíl Úvod do soukromého práva Cílem je charakterizovat základní pojmy z oblasti soukromého práva a pochopit jejich aplikaci v praktických situacích. Úvod do soukromého práva:

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více