1. Základní manažerské dovednosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Základní manažerské dovednosti"

Transkript

1 Vzdělávání vedoucích pracovníků 1. Základní manažerské dovednosti OBSAH A METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ Celkový cíl Dílčí cíl 1 Dílčí cíl 2 Dílčí cíl 3 Vytvořit účastníkům jasný obraz o tom, jaké úkoly a překážky je v manažerské (vedoucí) funkci v organizaci sociálních služeb čekají a naučit je, jak se s nimi od počátku úspěšně vyrovnat. Seznámit účastníky s možnými postupy, technikami a celkovým osobním přístupem manažera (vedoucího) a naučit je najít si svůj styl šitý na míru vhodný pro oblast sociálních služeb. Naučit se vnímat osobnost manažera jako základní aspekt pro volbu stylu řízení v organizaci sociálních služeb. Naučit účastníky předcházet stresu účelným plánováním času a úkolů v rámci své činnosti v sociálních službách. Obsah Metody; pomůcky Časová Úvod do obecné části, seznámení se s jednotlivými tématy programu. Osobnost a role manažera v organizaci rozdíl mezi manažerem a vůdcem, znalosti a dovednosti efektivního vedoucího pracovníka, předpoklady a rysy osobnosti manažera, styly vedení lidí, efektivní vedení týmu, koučování. Komunikační dovednosti manažera efektivní komunikace vedoucího pracovníka, jednání s různými typy lidí, metody a techniky zvládání konfliktů, asertivita, zacházení s manipulací. Klíčové dovednosti manažera efektivní plánování a využívání času; efektivní plnění úkolů; přijímání, rozdělování a stanovování cílů a úkolů; delegování úkolů. přednáška s diskuzí, flipchart, dataprojektor přednáška s diskuzí, práce na zadaném úkolu, flipchart, dataprojektor přednáška s diskuzí, skupinová diskuze, práce na zadaném úkolu, simulace praktických situací přednáška s diskuzí, skupinová diskuze, skupinová práce, praktický nácvik, flipchart, dataprojektor, 1 1,5 1,5 Přestávka Motivace a organizace pracovního týmu týmová spolupráce a význam týmových rolí; motivace pracovníků a pracovního týmu; hodnocení a rozvoj pracovníků, vedení porad. přednáška s diskuzí, práce na zadaném úkolu, flipchart, dataprojektor 1,5

2 Sebeřízení v manažerské praxi time management a stres management vedoucího pracovníka. přednáška s diskuzí, práce na zadaném úkolu, praktický nácvik, flipchart, dataprojektor 1,5 Závěr kurzu, závěrečné zhodnocení, zpětná vazba. diskuze, zpětná vazba Použité vzdělávací metody Školicí materiály a pomůcky Způsob ověření znalostí a / nebo dovedností účastníků kurzu (test, esej apod.) Monitorování průběhu a způsob Přednáška Přednáška s diskusí Simulace praktických situací Skupinová a týmová práce Samostatné práce na základě zadaných úkolů Scénář modulu Případové studie Testy pro účastníky Dataprojektor Flipchart Tabule Literatura: Jarošová E., Komárková R., Pavlica K., Pauknerová D., Trénink sociálních a manažerských dovedností, nakladatelství Management Press, Peters-Kühlinger G., Friedel J., Komunikační a jiné měkké dovednosti, Grada, Halík Jiří, Vedení a řízení lidských zdrojů, Grada, Plamínek Jiří, Týmová spolupráce a hodnocení lidí, Grada, Forsyth Patrick, Jak motivovat svůj tým, Grada, Ověření znalostí a dovedností jednotlivých účastníků bude provedeno formální cestou formou výstupného písemného testu v celkové délce 1výukové hodiny. Jedná se tedy o 8 hodin teorie, 1 hodina zkoušky přítomen minimálně 100% hodin výuky a zúčastnit se ověření znalostí a dovedností. V rámci kurzu jsou povoleny tyto opravné prostředky možnost jednoho opakování závěrečné zkoušky. Monitorování probíhá formou závěrečných dotazníků, a následnou analýzou těchto dotazníků, na základě kterých dochází k závěrečnému hodnocení.

3 2. Vedení lidí a moderní styly řízení v sociálních službách, 8 hod. Cílové kompetence Absolvent je seznámen se všeobecnými zákonitostmi vedení lidí, seznámí se s moderními styly řízení a je schopen je využívat ve své vedoucí funkci i v profesním seberozvoji. Absolvent zná rozdíly mezi jednotlivými styly řízení a umí je aplikovat ve správných situacích. Absolvent umí hledat vlastní styl řízení a definovat svůj přístup k podřízeným. Absolvent umí ovlivňovat firemní kulturu používáním vhodných stylů řízení. Úvod Obsah Metody; pomůcky Časová Přednáška s diskusí, flipchart Úvod do obecné části a seznámení se s jednotlivými tématy daného bloku, způsobem práce lektora s účastníky, seznámení se s účastníky. 1. Pojem vedení, požadavky na osobnost, která vede Vedení versus řízení, role lídra, požadavky na osobnost lídra. Přednáška s diskusí, flipchart, skupinová diskuse 1,5 2. Směry v řízení lidí Pojetí řízení směry univerzalistické a situační, jednotlivé modely řízení. Přednáška s diskusí, flipchart. 2,5 Styly řízení, jejich hlavní východiska a způsoby použití. 3. Vliv uplatňovaného stylu řízení na chod firmy Moderní styly řízení, hledání optimálního stylu, základní typy využívané v současných progresivních firmách, osobnost a chování lídra u jednotlivých stylů řízení. Vztah stylu řízení k motivaci lidí ve firmě, k firemní kultuře, k firemní komunikaci. 4. Závěr Přednáška s diskusí, flipchart, skupinová diskuse, skupinová práce na zadaném úkolu, zpětná vazba, diskuse k zadaným příkladům Diskuse, reflexe a sebereflexe účastníků 3 Závěr kurzu Písemný test 1

4 Školicí materiály a pomůcky Seznam doporučené studijní literatury Další skutečnosti, které by měly být zohledněny při hodnocení kurzu Učební texty, kazuistiky Scénář modulu Testy pro účastníky Notebook a dataprojektor Flipchart, tabule HALÍK, J. Vedení a řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, PUTNAROVÁ, A. Etické řízení ve firmě. Praha: Grada, COVEY, S. R. 7 návyků skutečně efektivních lidí. Praha: Management Press, BIRCH, P., CLEGG, B. Intenzivní kurz vedení lidí. Praha: Computer Press, BĚLOHLÁVEK, F. Jak řídit a vést lidi testy případové studie styly řízení motivace a hodnocení. Praha: Computer Press, ADAIR, J. E. Jak řídit druhé i sám sebe. Brno: Computer Press, BĚLOHLÁVEK, F. Jak vést svůj tým. Praha: Grada, WAGNEROVÁ, I. Psychologie práce a organizace nové poznatky. Praha: Grada, ROBSON, M. Skupinové řešení problémů. Praha: Victoria Publishing, CLEGG, B. Vyjednávání. Brno: CP Books, ADAIR, J. E. Vytváření efektivních týmů. Praha: Management Press, Všechna teoreticky probíraná témata budou propojována s osobními zkušenostmi účastníků programu a aplikována na příklady z jejich praxe, aby byla zajištěna maximální praktická využitelnost programového naplnění. Způsob ověření znalostí a / nebo dovedností účastníků kurzu Monitorování průběhu a způsob Ověření znalostí a dovedností jednotlivých účastníků bude provedeno formální cestou formou výstupného písemného testu v celkové délce 1 výukové hodiny. přítomen minimálně 100% hodin výuky, aktivně se zapojovat do výuky a zúčastnit se ověření znalostí a dovedností. V rámci kurzu jsou povoleny tyto opravné prostředky možnost jednoho opakování závěrečné zkoušky. Monitorování probíhá formou závěrečných hodnotících dotazníků, které jsou následně analyzovány, vyhodnocovány a stávají se podkladem k modifikacím vzdělávacího modulu.

5 + Vedení a motivace zaměstnanců, 8 hod. Celkový cíl Dílčí cíl 1 Dílčí cíl 2 Dílčí cíl 3 Seznámit se s všeobecnými zákonitostmi vedení a motivování pracovníků, naučit se moderním stylům řízení v oblasti sociálních služeb a být schopen je využívat ve své vedoucí funkci i v profesním seberozvoji. Naučit se rozdíly mezi jednotlivými styly řízení, umět je aplikovat ve správných situacích a hledat vlastní styl řízení na pozici vedoucí pracovníka v organizaci poskytující sociální služby. Využití a aplikace motivace v sociální práci, seznámit se s teoriemi pracovní motivace a podněty pro motivaci. Zlepšení schopnosti identifikovat potřeby pracovníka a osvojit si motivační způsob vedení lidí. Obsah Metody; pomůcky Časová Úvod do obecné části, seznámení se s jednotlivými tématy programu. Pojem vedení, vedení vs. řízení. Přednáška s diskuzí, flipchart. 1 Jednotlivé modely řízení. Styly vedení, hlavní východiska a způsoby použití. Moderní styly řízení, hledání optimálního stylu. Role vedoucího týmu, požadavky na osobnost vedoucího. Přednáška s diskuzí, flipchart, skupinová diskuze, práce na zadaném úkolu. Přednáška s diskuzí, flipchart, skupinová diskuze, práce na zadaném úkolu. 2,5 2 Přestávka Motivační proces. Motivace. Faktory ovlivňující pracovní motivaci. Nejčastějších demotivační činitelé. Motivační způsob vedení lidí, motivační nástroje, navázání motivačních programů na strategii organizace a firemní kulturu. Přednáška s diskuzí, flipchart, skupinová diskuze, skupinová práce, praktický nácvik. 2 Závěr kurzu, závěrečné zhodnocení, zpětná vazba. Diskuze, zpětná vazba. Použité vzdělávací metody Přednáška Přednáška s diskusí Simulace praktických situací Skupinová a týmová práce

6 Samostatné práce na základě zadaných úkolů Školicí materiály a pomůcky Způsob ověření znalostí a / nebo dovedností účastníků kurzu (test, esej apod.) Monitorování průběhu a způsob Scénář modulu Případové studie Testy pro účastníky Dataprojektor Flipchart Tabule Literatura: Halík Jiří, Vedení a řízení lidských zdrojů, Grada, Putnarová Anna, Seknička Pavel, Etické řízení ve firmě, Grada, Plamínek Jiří, Týmová spolupráce a hodnocení lidí, Grada, Forsyth patrick, Jak motivovat svůj tým, Grada, Ověření znalostí a dovedností jednotlivých účastníků bude provedeno formální cestou formou výstupného písemného testu v celkové délce 1výukové hodiny. Jedná se tedy o 8 hodin teorie, 1 hodina zkoušky přítomen minimálně 100% hodin výuky a zúčastnit se ověření znalostí a dovedností. V rámci kurzu jsou povoleny tyto opravné prostředky možnost jednoho opakování závěrečné zkoušky. Monitorování probíhá formou průběžných a závěrečných dotazníků, a následnou analýzou těchto dotazníků na základě kterých dochází k závěrečnému hodnocení.

7 3. Úvod do struktury a legislativy v sociální oblasti Toto téma momentálně nemáme akreditováno, ale připravujeme ho a bude předloženo do akreditační komise v nejbližším možném termínu. 4. Úvod do pracovního práva, 8 hod. Celkový cíl Dílčí cíl 1 Dílčí cíl 2 Seznámit účastníky s praktickými postupy v souladu s právem a tím předcházet vzniku možných právních sporů. Zprostředkovat základní informace o pracovně-právních vztazích. Seznámit účastníky s možnostmi, jak přecházet chybám a nedostatkům při řešení pracovně právních otázek v sociálních službách. Obsah Metody; pomůcky Časová Úvod seznámení s obsahem vzdělávacího programu. Úvod do problematiky pracovního práva, role personalistiky v organizaci v sociálních službách. Představení základních právních předpisů, které upravují pracovní vztahy v sociálních službách. Zásady rovného zacházení a zákaz diskriminace, problematika antidiskriminačního zákona z pohledu pracovněprávních vztahů, práva vyplývající z Listiny základních lidských práv a svobod. Přednáška, řízená diskuse. Dataprojektor, flipchart, učební osnova. Přednáška, řízená diskuse. Dataprojektor, flipchart, jednotlivé právní předpisy. Přednáška, řízená diskuse. Dataprojektor, flipchart, jednotlivé právní předpisy Přestávka Právní úprava pracovních vztahů a činností konaných mimo pracovní poměr (popis pracovního místa; vznik, změny a ukončení pracovního poměru; pracovní smlouva, dohody vznik, obsah; pracovní doba a doba odpočinku; odměňování; cestovní náhrady a další). Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, odpovědnost za škodu a její náhrada. Přednáška, řízená diskuse, samostatná práce na základě zadaného úkolu, práce ve skupině. Dataprojektor, flipchart, práce s právními předpisy. Přednáška, řízená diskuse. Dataprojektor, flipchart, práce 3 1,5

8 Inspekce práce, vedení agendy. Závěrečné zakončení. s právními předpisy. Řízená diskuse, závěrečné shrnutí Použité vzdělávací metody Školicí materiály a pomůcky Přednáška Přednáška s diskusí Řízená diskuse Skupinová práce a práce v dílčích menších skupinách Samostatná práce Scénář modulu Dataprojektor Flipchart Tabule Literatura: ÚZ č. 765, Zákoník práce 2010, nakladatelství Sagit, Kolektiv autorů: Inspekce práce a jiné kontroly u zaměstnavatelů, nakladatelství Anag, Platné právní předpisy. Způsob ověření znalostí a / nebo dovedností účastníků kurzu (test, esej apod.) Monitorování průběhu a způsob Ověření znalostí a dovedností jednotlivých účastníků bude provedeno formální cestou formou výstupného písemného testu v celkové délce 1 výukové hodiny. Jedná se tedy o 8 hodin teorie, 1 hodina zkoušky přítomen minimálně 100% hodin výuky a zúčastnit se ověření znalostí a dovedností. V rámci kurzu jsou povoleny tyto opravné prostředky možnost jednoho opakování závěrečné zkoušky. Monitorování probíhá formou závěrečných dotazníků, a následnou analýzou těchto dotazníků, na základě kterých dochází k závěrečnému hodnocení.

9 5. Organizační dovednosti, 8 hod. Celkový cíl Dílčí cíl 1 Dílčí cíl 2 Dílčí cíl 3 Umožnit účastníkům kurzu seznámit se s možnostmi jak využívat při vedení lidí delegování, úkolování a organizaci práce. Uvědomit si žádoucí vlastnosti vedoucího pracovníka. Naučit se delegovat práci na ostatní a důvěřovat. Naučit se efektivnímu rozdělování úkolů pro hladký průběh týmové práce. Obsah Metody; pomůcky Časová Úvod do problematiky, seznámení s osnovou programu. Rizika na pracovišti. Organizace práce druhých, vedení versus řízení, zpětná vazba, tok informací, motivační složka. Rozdělování práce, týmová spolupráce, využívání lidských zdrojů, kontrolní mechanismus. Přednáška, řízená diskuze, flipchart. Přednáška, flipchart, řízená diskuze. Přednáška, flipchart, simulace praktických situací, individuální samostatná práce na základě zadaných úkolů. 1 2,5 2,5 Přestávka Úkolování formou informování, přikazování, přesvědčování, kritizování a přijímání kritiky, koordinace, rozhodování. Závěrečná zakončení Přednáška, flipchart, skupinová práce v malých skupinách. Řízená diskuse, závěrečné shrnutí. 1,5 Použité vzdělávací metody Školicí materiály a pomůcky Přednáška Přednáška s diskusí Simulace praktických situací Skupinová práce a práce v dílčích menších skupinách Týmová práce Samostatné práce na základě zadaných úkolů Scénář modulu Případové studie Dataprojektor Flipchart Tabule Literatura: Mikuláštík Milan: Komunikační dovednosti v praxi. Grada,

10 Praha, 2003 Kanit von Anja: Umění úspěšné komunikace. Grada, Praha, 2005 Tureckiová Michaela: Řízení a rozvoj lidí ve firmách. Grada, Praha, 2004 Způsob ověření znalostí a / nebo dovedností účastníků kurzu (test, esej apod.) Monitorování průběhu a způsob Ověření znalostí a dovedností jednotlivých účastníků bude provedeno formální cestou formou výstupného písemného testu v celkové délce 1 výukové hodiny. Jedná se tedy o 8 hodin teorie, 1 hodina zkoušky přítomen minimálně 100% hodin výuky a zúčastnit se ověření znalostí a dovedností. V rámci kurzu jsou povoleny tyto opravné prostředky možnost jednoho opakování závěrečné zkoušky. Monitorování probíhá formou závěrečných dotazníků a následnou analýzou těchto dotazníků, na základě kterých dochází k závěrečnému hodnocení. + Komunikační styly, 8 hod. Celkový cíl Dílčí cíl 1 Dílčí cíl 2 Dílčí cíl 3 Umožnit účastníkům kurzu zlepšit a využívat své komunikační dovednosti v různých pracovních i společenských kontextech. Naučit se komunikačním stylům, které vyžadují různé pracovní role. Naučit se komunikovat s komunikačními partnery různých typů osobností. Naučit se diplomatickému přístupu v komunikaci. Obsah Metody; pomůcky Časová Úvod do problematiky, seznámení s osnovou programu. Rizika na pracovišti. Komunikace v různých pracovních rolích. Komunikace symetrická a asymetrická, účel toku informací. Komunikace s různými typy osobností. Problematický Přednáška, řízená diskuze, flipchart. Přednáška, flipchart, řízená diskuze. Přednáška, flipchart, simulace praktických situací, 1 2,5 2,5

11 spolupracovník, problematický zákazník, klient. individuální samostatná práce na základě zadaných úkolů. Přestávka Diplomatický komunikační styl. Vyjednávání, styly vyjednávání. Závěrečná zakončení Přednáška, flipchart, skupinová práce v malých skupinách. Řízená diskuse, závěrečné shrnutí. 1,5 Použité vzdělávací metody Školicí materiály a pomůcky Přednáška Přednáška s diskusí Simulace praktických situací Skupinová práce a práce v dílčích menších skupinách Týmová práce Samostatné práce na základě zadaných úkolů Scénář modulu Případové studie Dataprojektor Flipchart Tabule Literatura: Mikuláštík Milan: Komunikační dovednosti v praxi. Grada, Praha, 2003 Kanit von Anja: Umění úspěšné komunikace. Grada, Praha, 2005 Tureckiová Michaela: Řízení a rozvoj lidí ve firmách. Grada, Praha, 2004 Způsob ověření znalostí a / nebo dovedností účastníků kurzu (test, esej apod.) Monitorování průběhu a způsob Ověření znalostí a dovedností jednotlivých účastníků bude provedeno formální cestou formou výstupného písemného testu v celkové délce 1 výukové hodiny. Jedná se tedy o 8 hodin teorie, 1 hodina zkoušky přítomen minimálně 100% hodin výuky a zúčastnit se ověření znalostí a dovedností. V rámci kurzu jsou povoleny tyto opravné prostředky možnost jednoho opakování závěrečné zkoušky. Monitorování probíhá formou závěrečných dotazníků a následnou analýzou těchto dotazníků, na základě kterých dochází k závěrečnému hodnocení.

12 6. Finanční řízení a plánování v neziskovém sektoru, 8 hod. Celkový cíl Dílčí cíl 1 Dílčí cíl 2 Seznámit se s metodami finančního řízení a jeho hlavními úkoly Seznámit se se základními pojmy finančního řízení - finance, finanční cíle, finanční strategie Seznámit se s metodami finančního plánování Obsah Metody; pomůcky Časová Úvod do problematiky neziskový (veřejný) sektor, legislativa. Přehled oblastí působnosti neziskového sektoru. přednáška, flipchart, dataprojektor. Finanční zdroje neziskového sektoru a financované oblasti. Finanční cíle v neziskovém sektoru. Finanční řízení v neziskovém sektoru. Úkoly finančního řízení v neziskovém sektoru. Daňové oblast v neziskovém sektoru, kontrolní mechanismy. Finanční strategie neziskového sektoru. Vývoj veřejného sektoru. Propojení veřejného a podnikatelského sektoru při financování projektů. Metody a techniky finančního plánování v neziskovém sektoru přednáška, 4 flipchart, dataprojektor. přednáška, flipchart, dataprojektor. 1,5 přednáška, 1,5 flipchart, dataprojektor. Závěrečné zakončení, zhodnocení. řízená diskuse, zpětná vazba Použité vzdělávací metody Školicí materiály a pomůcky Přednáška Přednáška s diskusí Týmová práce Samostatná práce na základě zadaných úkolů Scénář modulu Případové studie Dataprojektor Flipchart Literatura: Veřejný sektor a veřejné finance - Financování nepodnikatelských a

13 podnikatelských aktivit - Ochrana František, Pavel Jan, Vítek Leoš a kolektiv Grada Publishing a.s.2010 ISBN Veřejná správa a finance veřejného sektoru - Doc. Ing. Jitka Peková, CSc., Doc. Ing. Jaroslav Pilný, CSc., Ing. Marek Jetmar, Ph.D. - Wolters Kluwer ČR, a.s 2008 ISBN Způsob ověření znalostí a / nebo dovedností účastníků kurzu (test, esej apod.) Monitorování průběhu a způsob Ověření znalostí a dovedností jednotlivých účastníků bude provedeno formální cestou formou výstupného písemného testu v celkové délce 1 výukové hodiny. Jedná se tedy o 8 hodin teorie, 1 hodina zkoušky přítomen minimálně 100% hodin výuky a zúčastnit se ověření znalostí a dovedností. V rámci kurzu jsou povoleny tyto opravné prostředky možnost jednoho opakování závěrečné zkoušky. Monitorování probíhá formou závěrečných dotazníků a následnou analýzou těchto dotazníků, na základě kterých dochází k závěrečnému hodnocení. 7. Strategické řízení a plánování, 8 hod. Celkový cíl Dílčí cíl 1 Dílčí cíl 2 Dílčí cíl 3 Pochopit pojem strategické řízení a plánování a uvědomit si jejich přínos, umět definovat základní kroky strategického plánování. Uvědomit si nezbytnost strategického řízení a plánování, pochopit jeho význam a důležitost. Uvědomit si význam a důležitost formulace poslání organizace, umět si definovat základní kroky strategického plánování, strategickou vizi a cíle organizace. Seznámit se s technikami strategické analýzy, vyhodnocením strategických možností a implementací strategie. Obsah Metody; pomůcky Časová Seznámení, rozehřátí. Úvod do problematiky, vymezení pojmu strategické řízení a plánování, jejich přínos, základní kroky strategického Skupinové diskuse, cvičení, přednáška. Flipchart, 1

14 plánování. Časová dimenze plánování a řízení dlouhodobé/strategické, střednědobé/taktické/manažerské a krátkodobé/operativní. Charakteristika jednotlivých plánů. powerpointová prezentace. Rozhodování o cílech, prostředcích, způsobu realizace a očekávaných výsledcích. Nezbytnost strategického řízení a plánování, jeho význam a důležitost. Základní strategický plánovací model formulace poslání jedince/společnosti (vrcholový management), strategická analýza (různé typy analýz), strategická vize a cíle, výběr strategie, implementace strategie/taktika, monitorování a vyhodnocování. Nepřetržitý koloběh tohoto modelu. Význam a důležitost formulace poslání organizace, základní kroky strategického plánování, strategická vize a cíle organizace. Strategické řízení a plánování z perspektivy jedince, týmu a celé organizace/firmy. Přestávka Strategická analýza, vyhodnocení strategických možností, výběr a implementace strategie. Plány osobního rozvoje využití koučování, model GROW. Vytvoření vlastního strategického plánu jedince/týmu/organizace. Modelové situace, skupinové diskuse, cvičení, přednáška. Flipchart, powerpointová prezentace. Přednáška, cvičení, skupinová diskuse, praktický trénink dovedností. Flipchart, powerpointová prezentace. Přednáška, skupinová diskuse, ukázka práce kouče, supervizora nebo facilitátora, praktický trénink dovedností. Flipchart, powerpointová prezentace. 1 2,5 3 Závěr Použité vzdělávací metody Školicí materiály a pomůcky Závěrečné shrnutí. Přednáška Přednáška s diskusí Skupinová práce Práce v menších skupinách Praktický trénink dovedností Samostatné práce na základě zadaných úkolů Scénář modulu Powerpointové prezentace PC a dataprojektor Flipchart Tabule

15 Literatura: Koubek Josef, Řízení lidských zdrojů, Management Press, Praha, 2001 Bělohlávek František, Košťat Pavol, Šuleř Oldřich, Management, Rubico, Olomouc, 2001 Maren Fischer-Epe, Koučování, Portál, s.r.o., Praha, 2006 Způsob ověření znalostí a / nebo dovedností účastníků kurzu (test, esej apod.) Monitorování průběhu a způsob Prezentace vytvořeného strategického plánu. Jedná se tedy o 8 hodin kurzu + 1 hodina zkoušky přítomen minimálně 100% hodin výuky a zúčastnit se ověření znalostí a dovedností. V rámci kurzu jsou povoleny tyto opravné prostředky možnost jednoho opakování závěrečné zkoušky. Monitorování probíhá formou závěrečných dotazníků a následnou analýzou těchto dotazníků, na základě kterých dochází k závěrečnému hodnocení. + Řízení změn 8 hod Celkový cíl Dílčí cíl 1 Dílčí cíl 2 Dílčí cíl 3 Pochopit (neustále probíhající) změny a hledat cesty k jejich aktivnímu ovlivňování. Uvědomit si nutnost stálé změny a znát oblasti změn. Seznámit se se sociálními rolemi nositelů změn, předpoklady a kroky úspěšné změny. Naučit se plánovat změnu, tvořit cíle změn Obsah Metody; pomůcky Časová Seznámení, rozehřátí. Úvod do problematiky, vymezení pojmů, charakteristika změny. Přístupy k realizaci změn (procesní plánování, řízení změny na základě vize, induktivní učení). Skupinové diskuse, cvičení, přednáška. Flipchart, powerpointová prezentace. 1,5

16 Radikální/revoluční změna a postupná změna. Oblasti změn cíle a strategie jejich dosahování, firemní kultura, organizační struktura a organizační procesy, technologie, personální řízení. Příčiny/možnosti změny vysoká úroveň nespokojenosti s aktuálním stavem a síla pociťovaného ohrožení, existence odpovídající alternativy, existence konkrétního plánu, pomocí něhož lze alternativu realizovat. Přestávka Sociální role nositelů změny iniciátoři (klíčový aktér, demonstrátor, patron, obránce), implementátoři (externí organizační poradci, odborní a řídící pracovníci ve funkcích poradců, řídící pracovníci) a adaptátoři (časný promotor, uchovatel, spoluběžec). Strategie změny mocenská a nátlaková strategie, empiricko-racionální strategie, normativně reduktivní strategie. Kroky úspěšné změny potřeba změny (nespokojenost se současným stavem), nápad, návrh, rozhodnutí, implementace, zdroje (informační, finanční, materiálové, lidské). Odpor ke změně individuální příčiny a systémové bariéry. Vnitřní a vnější potřeby změny, kontext změny, pole společné práce (kdo se spolupodílí na změně a koho změna ovlivňuje). Tvoření cílů změn, pravidla tvorby cílů. Změna jako příležitost. Spolupráce a zplnomocňování předpoklady úspěšné změny. Učící se organizace. Koučování efektivní způsob práce se změnou. Závěr Modelové situace, skupinové diskuse, cvičení, přednáška. Flipchart, powerpointová prezentace. Přednáška, cvičení, skupinová diskuse, praktický trénink dovedností. Flipchart, powerpointová prezentace. Přednáška, skupinová diskuse, ukázka práce kouče, supervizora nebo facilitátora, praktický trénink dovedností. Flipchart, powerpointová prezentace. Skupinová diskuse, závěrečné shrnutí. 1,5 2 2,5 Použité vzdělávací metody Přednáška Přednáška s diskusí

17 Školicí materiály a pomůcky Skupinová práce Práce v menších skupinách Praktický trénink dovedností Samostatné práce na základě zadaných úkolů Scénář modulu Powerpointové prezentace PC a dataprojektor Flipchart Tabule Literatura: Bedrnová Eva, Nový Ivan a kol., Psychologie a sociologie řízení, Management Press, Praha, 1998 Parma Petr, Umění koučovat, Alfa Publishing, s.r.o., Praha, 2006 Bělohlávek František, Košťat Pavol, Šuleř Oldřich, Management, Rubico, Olomouc, 2001 Způsob ověření znalostí a / nebo dovedností účastníků kurzu (test, esej apod.) Monitorování průběhu a způsob Plán změny v profesním životě jednotlivce / týmu / organizace. Jedná se tedy o 8 hodin kurzu + 1 hodina zkoušky přítomen minimálně 100% hodin výuky a zúčastnit se ověření znalostí a dovedností. V rámci kurzu jsou povoleny tyto opravné prostředky možnost jednoho opakování závěrečné zkoušky. Monitorování probíhá formou závěrečných dotazníků a následnou analýzou těchto dotazníků, na základě kterých dochází k závěrečnému hodnocení.

18 8. Hodnocení a motivace zaměstnanců, 8 hod. Celkový cíl Dílčí cíl 1 Dílčí cíl 2 Dílčí cíl 3 Seznámit se s všeobecnými zákonitostmi hodnocení a motivování pracovníků, naučit se zásadám vedení HP a být schopen je využívat ve své vedoucí funkci. Naučit se připravit e na hodnotící pohovor, vytvořit podmínky pro realizaci HP. Využití a aplikace motivace v práci, seznámit se s teoriemi pracovní motivace a podněty pro motivaci. Zlepšení schopnosti identifikovat potřeby pracovníka a osvojit si motivační způsob vedení lidí. Obsah Metody; pomůcky Časová Úvod do obecné části, seznámení se s jednotlivými tématy programu. Pojem hodnocení zaměstnanců, význam hodnotících pohovorů. Význam HP pro nadřízené a pro podřízené. Zásady správného vedení hodnotících pohovorů. Příprava na hodnotící pohovor jak nadřízeného tak podřízeného Měření výkonu, co hodnotit, jak stanovit kritéria hodnocení, umění pochválit, přijímání kritiky Přednáška s diskuzí, flipchart. Přednáška s diskuzí, flipchart, skupinová diskuze, práce na zadaném úkolu. Přednáška s diskuzí, flipchart, skupinová diskuze, práce na zadaném úkolu. Přestávka Motivační proces. Motivace. Faktory ovlivňující pracovní motivaci. Nejčastější demotivační činitelé. Motivační způsob vedení lidí, motivační nástroje, navázání motivačních programů na strategii organizace a firemní kulturu. Přednáška s diskuzí, flipchart, skupinová diskuze, skupinová práce, praktický nácvik. 2 Závěr kurzu, závěrečné zhodnocení, zpětná vazba. Diskuze, zpětná vazba. 1 2,5 2 Použité vzdělávací metody Školicí materiály a pomůcky Přednáška Přednáška s diskusí Simulace praktických situací Skupinová práce a práce v dílčích menších skupinách Samostatné práce na základě zadaných úkolů Scénář modulu Případové studie

19 Testy pro účastníky Dataprojektor Flipchart Tabule Literatura: Halík Jiří, Vedení a řízení lidských zdrojů, Grada, Putnarová Anna, Seknička Pavel, Etické řízení ve firmě, Grada, Plamínek Jiří, Týmová spolupráce a hodnocení lidí, Grada, Forsyth patrick, Jak motivovat svůj tým, Grada, Způsob ověření znalostí a / nebo dovedností účastníků kurzu (test, esej apod.) Monitorování průběhu a způsob Ověření znalostí a dovedností jednotlivých účastníků bude provedeno formální cestou formou výstupného písemného testu v celkové délce 1 výukové hodiny. Jedná se tedy o 8 hodin teorie, 1 hodina zkoušky přítomen minimálně 100% hodin výuky a zúčastnit se ověření znalostí a dovedností. V rámci kurzu jsou povoleny tyto opravné prostředky možnost jednoho opakování závěrečné zkoušky. Monitorování probíhá formou závěrečných dotazníků a následnou analýzou těchto dotazníků, na základě kterých dochází k závěrečnému hodnocení. 9. Vzdělávací plány a vzdělávání pracovníků v sociálních službách dle požadavků zákona Toto téma momentálně nemáme akreditováno, ale připravujeme ho a bude předloženo do akreditační komise v nejbližším možném termínu. 10. Interpersonální dovednosti, 8 hod. Celkový cíl Dílčí cíl 1 Dílčí cíl 2 Dílčí cíl 3 Umožnit účastníkům kurzu seznámit se s možnostmi komunikace s podřízenými a spolupracovníky v náročných či vyhrocených situacích. Seznámit s vyjednávacími technikami. Naučit se reagovat na odpor jednotlivců i skupin. Naučit se efektivní argumentaci.

20 Obsah Metody; pomůcky Časová Úvod do problematiky, seznámení s osnovou programu. Rizika na pracovišti. Vyjednávání s cílem win-win, typy situací vhodných pro vyjednávání, různé přístupy k vyjednávání, postup při vyjednávání, příprava na vyjednávání. Reakce na odpor, lineární přístup, divergentní přístup k řešení konfliktů, reakce na kritiku, chování skupiny v konfliktu, vznik odporu a způsoby řešení. Přednáška, řízená diskuze, flipchart. Přednáška, flipchart, řízená diskuze. Přednáška, flipchart, simulace praktických situací, individuální samostatná práce na základě zadaných úkolů. 1 2,5 2,5 Přestávka Argumentace, přesvědčování, věrohodnost, racionalita, emocionalita a paradox v argumentaci. Závěrečná zakončení Přednáška, flipchart, skupinová práce v malých skupinách. Řízená diskuse, závěrečné shrnutí. 1,5 Použité vzdělávací metody Školicí materiály a pomůcky Přednáška Přednáška s diskusí Simulace praktických situací Skupinová práce a práce v dílčích menších skupinách Týmová práce Samostatné práce na základě zadaných úkolů Scénář modulu Případové studie Dataprojektor Flipchart Tabule Literatura: Mikuláštík Milan: Komunikační dovednosti v praxi. Grada, Praha, 2003 Kanit von Anja: Umění úspěšné komunikace. Grada, Praha, 2005 Tureckiová Michaela: Řízení a rozvoj lidí ve firmách. Grada, Praha, 2004

21 Způsob ověření znalostí a / nebo dovedností účastníků kurzu (test, esej apod.) Monitorování průběhu a způsob Ověření znalostí a dovedností jednotlivých účastníků bude provedeno formální cestou formou výstupného písemného testu v celkové délce 1 výukové hodiny. Jedná se tedy o 8 hodin teorie, 1 hodina zkoušky přítomen minimálně 100% hodin výuky a zúčastnit se ověření znalostí a dovedností. V rámci kurzu jsou povoleny tyto opravné prostředky možnost jednoho opakování závěrečné zkoušky. Monitorování probíhá formou závěrečných dotazníků a následnou analýzou těchto dotazníků, na základě kterých dochází k závěrečnému hodnocení. 11. Posilování týmové soudržnosti v pomáhajících profesích, 8 hod. Cílové kompetence Absolvent je seznámen s metodami vhodnými pro posilování soudržnosti pracovního týmu, umí je používat ve vhodných situacích a umí posilovat profesní seberozvoj. Absolvent umí: rozeznat znaky definující dobrý a špatný tým být dobrým členem týmu rozeznat možnosti práce v týmu uvědomit si, co od práce v týmu očekávám Absolvent rozumí: nutnosti celoživotní práce na svých sociálních vztazích Obsah Metody; pomůcky Časová Úvod Úvod do obecní části a seznámení se s jednotlivými tématy daného bloku, způsobem práce lektora s účastníky, seznámení se s účastníky. 1. Definice dobrého týmu Definice sociální skupiny a týmu, důležitost týmu pro psychosociální učení. Přednáška s diskusí, flipchart Přednáška s diskusí, flipchart, skupinová sidkuse

22 2. Zákonitosti vývoje týmové spolupráce Stupně procesu vývoje týmu orientace, konfrontace a konflikt, konsenzus a integrace. Faktory, které přispívají k úspěšnosti týmu. 3. Faktory posilující týmovou soudržnost Chování vedoucího týmu a jeho vliv na týmovou soudržnost/nesoudržnost. Dobrá práce týmu = uspokojení potřeb členů týmu + uspokojení požadavků organizace. Hierarchie potřeb. Zdroje krizí a poruch soudržnosti týmu. 4. Využití psychosociálních her ke zlepšení týmové spolupráce Přednáška s diskusí, flipchart, skupinová práce na úkolu zadaném podle osobní zkušenosti účastníků Přednáška s diskusí, flipchart, skupinová práce, rozbor ukázkového příkladu, zpětná vazba Přednáška s diskusí, flipchart, skupinová práce na zadaném úkolu 2,5 2,5 1,5 5. Závěrečné hodnocení užitečnosti nově získaných vědomostí a dovedností Skupinová práce a diskuse, zpětná vazba Závěr kurzu Písemný test 1 Školicí materiály a pomůcky Seznam doporučené studijní literatury Učební texty Scénář modulu Kazuistiky Testy pro účastníky Pomůcky k nácviku Notebook a dataprojektor Flipchart Tabule KOLAJOVÁ, L. Týmová spolupráce. Praha: Grada, MEIER, R. Úspěšná práce s týmem. 25 pravidel pro vedoucí týmu a členy týmu. Praha: Grada, PLAMÍNEK, J. Týmová spolupráce a hodnocení lidí. Praha: Grada, MOHAUPTOVÁ, E. Teambuilding. Praha: Portál, EVANGELU, J. E. 111 her pro motivaci a rozvoj týmu. Praha: Grada, CRKALOVÁ, A. Jak zefektivnit práci v týmu. Praha: Grada, 2007.

23 HAYES, N. Psychologie týmové práce. Praha: Portál, HERMOCHOVÁ, S. Teambuilding. Praha: Grada, BELBIN, R. M. Týmové role v práci. Praha: Wolters Kluwer, PAYNE, V. Teambuilding workshop. Praha: Computer press, Další skutečnosti, které by měly být zohledněny při hodnocení kurzu Všechna teoreticky probíraná témata budou propojována v návaznosti na osobní zkušenosti účastníků programu a budou aplikována na příklady z jejich praxe, aby byla zajištěna maximální praktická využitelnost programového naplnění. Způsob ověření znalostí a / nebo dovedností účastníků kurzu Monitorování průběhu a způsob Ověření znalostí a dovedností jednotlivých účastníků bude provedeno formální cestou formou výstupného písemného testu v celkové délce 1 výukové hodiny. přítomen minimálně 100% hodin výuky, aktivně se zapojovat do výuky a zúčastnit se ověření znalostí a dovedností. V rámci kurzu jsou povoleny tyto opravné prostředky možnost jednoho opakování závěrečné zkoušky. Monitorování probíhá formou závěrečných hodnotících dotazníků, které jsou následně analyzovány, vyhodnocovány a stávají se podkladem k modifikacím vzdělávacího modulu. + Interpersonální dovednosti ve vedení lidí, 8 hod Celkový cíl Dílčí cíl 1 Dílčí cíl 2 Dílčí cíl 3 Umožnit účastníkům kurzu seznámit se s činnostmi a postupy, které umožňují zlepšit dovednosti ve vedení lidí. Seznámit s úlohou týmové spolupráce a jejím využití pro efektivnější organizaci práce a vztahy na pracovišti. Seznámit se se skupinovými rolemi a jich využití ve vedení lidí. Seznámit se s efektivními způsoby vedení porad. Obsah Metody; pomůcky Časová

24 Úvod do problematiky, seznámení s osnovou programu. Rizika na pracovišti. Vedení týmů, týmová dynamika, struktura týmu, potřeby v týmu, skupinové normy. Týmové role, úloha rolí ve skupině, druhy rolí, typologie rolí, vztah role a skupiny. Přednáška, řízená diskuze, flipchart. Přednáška, flipchart, řízená diskuze. Přednáška, flipchart, simulace praktických situací, individuální samostatná práce na základě zadaných úkolů. 1 2,5 2,5 Přestávka Vedení porad. Příprava, zásady efektivní porady, typy porad, povinnosti účastníků, typologie účastníků, způsoby rozhodování, zhodnocení, chyby. Závěrečná zakončení Přednáška, flipchart, skupinová práce v malých skupinách. Řízená diskuse, závěrečné shrnutí. 1,5 Použité vzdělávací metody Školicí materiály a pomůcky Přednáška Přednáška s diskusí Simulace praktických situací Skupinová práce a práce v dílčích menších skupinách Týmová práce Samostatné práce na základě zadaných úkolů Scénář modulu Případové studie Dataprojektor Flipchart Tabule Literatura: Mikuláštík Milan: Komunikační dovednosti v praxi. Grada, Praha, 2003 Kanit von Anja: Umění úspěšné komunikace. Grada, Praha, 2005 Tureckiová Michaela: Řízení a rozvoj lidí ve firmách. Grada, Praha, 2004 Způsob ověření znalostí a / nebo dovedností účastníků kurzu (test, esej apod.) Ověření znalostí a dovedností jednotlivých účastníků bude provedeno formální cestou formou výstupného písemného testu v celkové délce 1 výukové hodiny. Jedná se tedy o 8 hodin teorie, 1 hodina zkoušky přítomen minimálně 100% hodin výuky a zúčastnit se ověření znalostí a dovedností. V rámci kurzu jsou povoleny tyto opravné prostředky možnost jednoho opakování závěrečné zkoušky.

25 Monitorování průběhu a způsob Monitorování probíhá formou závěrečných dotazníků a následnou analýzou těchto dotazníků, na základě kterých dochází k závěrečnému hodnocení. 12. Psychohygiena v práci pomáhajícího pracovníka, 16 hod. Cílové kompetence Absolvent kurzu je seznámen s obsahem, významem a důležitostí správné psychohygieny. Absolvent je seznámen se zásadami správné psychohygieny a prevencí negativních důsledků jejich opomíjení. Absolvent umí rozpoznat symptomy syndromu vyhoření a je seznámen s diagnostikou svých aktuálních dispozic k vyhoření. Absolvent je seznámen s postupy prevence syndromu vyhoření a má osvojeny základní techniky psychohygieny. Obsah Úvod - seznámení se základními pojmy Seznámení se základními pojmy zdraví, stres, workoholismus, perfekcionismus, relaxace, vnitřní a vnější příčiny duševních onemocnění léčba a prevence. 1. Duševní hygiena Obnova a udržení životní energie, aktivní zvládání psychické zátěže, odstup od pracovních problémů, vnímání životní situace, supervize jako jedna z možností předcházení syndromu vyhoření. 2. Syndrom vyhoření Pojem syndrom vyhoření symptomy (psychické, fyzické, sociální), souvislosti s výkonem pomáhající profese. 3. Autodiagnostika, psychorelaxační techniky Mapování rizik, techniky prevence nácvik. Metody; pomůcky Přednáška, diskuse, flipchart Přednáška, flipchart, diskuse Přednáška, flipchart, diskuse Přednáška, flipchart, diskuse, samostatná práce, nácvik Časová Závěr kurzu Písemný test 1

26 Školicí materiály a pomůcky Seznam doporučené studijní literatury Další skutečnosti, které by měly být zohledněny při hodnocení kurzu Učební texty a skripta pro účastníky Scénář modulu Kazuistiky Dataprojektor a notebook Flipchart Tabule ŘEHULKOVÁ, O., ŘEHULKA, E. Zvládání zátěžových situací a některé jejich důsledky u učitelek. In Učitelé a zdraví I. Brno: Psychologický ústav AV ČR, ŘEHULKOVÁ, O., ŘEHULKA, E. Problematika tělesné a psychické zátěže při výkonu učitelského povolání. In Učitelé a zdraví I. Brno: Psychologický ústav AV ČR, SERVAN-SCHREIBER, D. Uzdravení bez léků Cesta ze stresu, úzkosti a deprese. Praha: Portál, Supervize. Praha: Pražský psychoterapeutický institut, SCHMIDBAUER, W. Psychická úskalí pomáhajících profesí. Praha: Portál, ŠPATENKOVÁ, N. Krizová intervence pro praxi. Praha: Grada, ŠTĚTOVSKÁ, I. Bálintovská skupina bezpečná supervize pro učitele. In Rodina a škola 04/2007. VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, VODÁČKOVÁ, D., a kol. Krizová intervence. Praha: Portál, VINAY, J. Stres a zdraví. Praha: Portál, Výuka bude doplněna praktickými příklady, tzn., bude prezentována tak, aby byla maximálně provázána praktickými ukázkami. Způsob ověření znalostí a / nebo dovedností účastníků kurzu Monitorování průběhu a způsob Ověření znalostí a dovedností jednotlivých účastníků bude provedeno formou závěrečného písemného testu. přítomen minimálně 100% hodin výuky, aktivně se zapojovat do diskusí a musí se zúčastnit ověření znalostí formou písemného testu. V rámci kurzu jsou povoleny tyto opravné prostředky možnost jednoho opakování písemného testu. Monitorování probíhá formou závěrečných hodnotících dotazníků, které jsou následně analyzovány, vyhodnocovány a stávají se podkladem k modifikacím vzdělávacího modulu.

27 Vzdělávání PSS a SP 1. Psychologie stáří Toto téma momentálně nemáme akreditováno, ale připravujeme ho a bude předloženo do akreditační komise v nejbližším možném termínu. 2. Základy psychopatologie, 8 hod. Celkový cíl Dílčí cíl 1 Dílčí cíl 2 Dílčí cíl 3 Umožnit účastníkům kurzu seznámit se s problematikou duševních onemocnění. Seznámit s pojmem psychická normalita a jejími hranicemi Seznámit se se základními duševními poruchami, jejich projevy. Naučit se komunikovat s klienty s různými duševními onemocněními. Obsah Metody; pomůcky Časová Úvod do problematiky, seznámení s osnovou programu. Rizika na pracovišti. Hranice normality, problematika duševních onemocnění, příčiny vzniku. Klasifikace duševních poruch. Projevy psychické nemoci, možnosti léčby. Charakteristika a projevy vybraných duševních onemocnění a behaviorálních poruch (schizofrenie, neurotické a úzkostné poruchy, artismus, afektivní poruchy atd.) Přednáška, řízená diskuze, flipchart. Přednáška, flipchart, řízená diskuze, učební texty. Přednáška, flipchart, využití učebních textů, simulace praktických situací, individuální samostatná práce na základě zadaných úkolů. 1 1,5 3,0 Přestávka Praktický přístup v intervenci a komunikaci s klientem u jednotlivých typů psychických poruch. Závěrečná zakončení Přednáška, flipchart, skupinová práce v malých skupinách. Řízená diskuse, závěrečné shrnutí. 2,0

28 Použité vzdělávací metody Školicí materiály a pomůcky Přednáška Přednáška s diskusí Simulace praktických situací Skupinová práce a práce v dílčích menších skupinách Týmová práce Samostatné práce na základě zadaných úkolů Scénář modulu Případové studie Dataprojektor Flipchart Tabule Literatura: Vágnerová Marie: Psychopatologie pro pomáhající profese. Portál, Praha, 2005 Svoboda Mojmír: Psychopatologie a psychiatrie. Portál, Praha, 2006 Způsob ověření znalostí a / nebo dovedností účastníků kurzu (test, esej apod.) Monitorování průběhu a způsob Ověření znalostí a dovedností jednotlivých účastníků bude provedeno formální cestou formou výstupného písemného testu v celkové délce 1 výukové hodiny. Jedná se tedy o 8 hodin teorie, 1 hodina zkoušky přítomen minimálně 100% hodin výuky a zúčastnit se ověření znalostí a dovedností. V rámci kurzu jsou povoleny tyto opravné prostředky možnost jednoho opakování závěrečné zkoušky. Monitorování probíhá formou závěrečných dotazníků a následnou analýzou těchto dotazníků, na základě kterých dochází k závěrečnému hodnocení. 3. Podpora při rozhodování, 8 hod. Cílové kompetence Absolvent vzdělávacího programu ví, co je rozhodování s podporou, chápe význam vlivu této podpory na kvalitu života klienta a ví, jak klienta podporovat při rozhodování. Rozumí legislativnímu i etickému rámci poskytování podpory při rozhodování. Obsah Metody; pomůcky Časová Úvod Přednáška, diskuse,

29 Seznámení s tématem, obsahovou strukturou, lektorem a prezentace očekávání účastníků. 1. Rozhodování s podporou a legislativní rámec Úvod do problematiky rozhodování s podporou, vliv na kvalitu života klienta. Legislativní rámec - Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, Ústava, Listina základních práv a svobod, Zákon o sociálních službách, občanský zákoník. 2. Nástroje podpory při rozhodování Mapování potřeb podpory při rozhodování. Komunikace. Plán zaměřený na člověka. Mapa vztahů. Rozhodování na základě životního příběhu a preferencí člověka. 3. Praktický nácvik Nácvik technik pro podporu při rozhodování. Shrnutí, zhodnocení možnosti využití získaných vědomostí v praxi, výměna zkušeností. flipchart, PC Přednáška, diskuse, interaktivní výuka, kazuistiky, učební texty Přednáška, diskuse, interaktivní výuka, individuální a skupinová práce, kazuistiky, učební texty Přednáška, diskuse, interaktivní výuka, individuální a skupinová práce, kazuistiky, učební texty 2 2 3,5 Závěr kurzu Písemný test 1 Školicí materiály a pomůcky Seznam doporučené studijní literatury Učební texty Kazuistiky Notebook a dataprojektor Flipchart, tabule Ústava ČR Listina základních práv a svobod Úmluva o právech osob se zdravotním postižením Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (do ) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (od ) ČEBIŠOVÁ, R., CHÁBOVÁ, R., JOHNOVÁ, M., KOŘÍNKOVÁ, D., ŠKOPOVÁ, V. Dobrá praxe opatrovnictví. Praha: MPSV, MOTSCHNIG, R., NYKL, L. Komunikace zaměřená na člověka.

30 Další skutečnosti, které by měly být zohledněny při Praha: Grada, ÚLEHLA, I. Umění pomáhat učebnice metod sociální praxe. Praha: Sociologické nakladatelství, SLOWÍK, J. Komunikace s lidmi s postižením. Praha: Portál, KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, VALENTA, M., MICHALÍK, J., LEČBYCH, M., a kol. Mentální postižení. Praha: Grada, JŮN, H. Moc, pomoc a bezmoc v sociálních službách a ve zdravotnictví. Praha: Portál, GUGGENBUHL-CRAIG, A. Nebezpečí moci v pomáhajících profesích. Praha: Portál, Výuka bude doplněna praktickými příklady pro lepší pochopení probírané problematiky. Součástí vzdělávacího programu je praktický nácvik postupů podpory při rozhodování, aby bylo pro účastníky vzdělávacího programu snazší začlenit je do své běžné praxe s klienty. Způsob ověření znalostí a / nebo dovedností účastníků kurzu Monitorování průběhu a způsob Ověření znalostí a dovedností jednotlivých účastníků bude provedeno formální cestou formou výstupného písemného testu. přítomen minimálně 90% hodin výuky a zúčastnit se ověření znalostí a dovedností s minimální úspěšností 70%. V rámci kurzu jsou povoleny tyto opravné prostředky možnost jednoho opakování závěrečného testu. Monitorování probíhá formou závěrečných hodnotících dotazníků, a následnou analýzou těchto dotazníků, na základě kterých dochází k závěrečnému hodnocení. 4. Problematika péče v domovech se zvláštním režimem Toto téma momentálně nemáme akreditováno, ale připravujeme ho a bude předloženo do akreditační komise v nejbližším možném termínu. 5. Specifika práce s dezorientovanými seniory úvod do validace nemáme Toto téma momentálně nemáme akreditováno, ale připravujeme ho a bude předloženo do akreditační komise v nejbližším možném termínu. 6. Terapeutické přístupy pro klienty s demencí úvod do reminiscence nemáme

31 Toto téma momentálně nemáme akreditováno, ale připravujeme ho a bude předloženo do akreditační komise v nejbližším možném termínu. VYHODNOCENÍ A ZPĚTNÁ VAZBA REALIZACE KURZŮ V rámci metodiky je u každého kurzu uvedeno, že Monitorování probíhá formou závěrečných hodnotících dotazníků a následnou analýzou těchto dotazníků, na základě kterých dochází k závěrečnému hodnocení. Evaluační dotazník je přílohou naší nabídky. Tento dotazník je zaměřen zejména na zjištění spokojenosti účastníků s odbornou úrovní lektora a metod výuky a organizací výuky. Tyto dotazníky poté projdou analýzou, která celkově vyhodnotí spokojenost účastníků s daným kurzem. Kopie dotazníků včetně analýzy poskytneme zadavateli. Hodnocení zadavatele ohledně efektivity výuky zjišťuje s určitým časovým odstupem, cca 1 měsíc a na základě toho hodnocení navrhneme strategii dalšího vzdělávání. V případě nespokojenosti navrhneme odpovídající opatření, v případě nespokojenosti s lektorem zjišťujeme důvody nespokojenosti a tyto neprodleně řešíme s daným lektorem. V krajním případě může také dojít k výměně lektora.

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... 2 3 Učební plán...

Více

AKADEMIE PRO PERSONALISTY A PERSONÁLNÍ MANAŽERY podrobný obsahový plán

AKADEMIE PRO PERSONALISTY A PERSONÁLNÍ MANAŽERY podrobný obsahový plán AKADEMIE PRO PERSONALISTY A PERSONÁLNÍ MANAŽERY podrobný obsahový plán Charakteristika vzdělávacího programu Vzdělávací program je určen k profesní přípravě na pozici manažera lidských zdrojů. Jedná se

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě termínový kalendář projektových kurzů... 8

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě termínový kalendář projektových kurzů... 8 Obsah Obsah Obsah... 3 Úvod... 5 Jak pracovat s katalogem... 6 Profesním vzděláváním ke kvalitě... 7 Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě termínový kalendář projektových kurzů... 8 Projekt Profesním

Více

Otevřené kurzy - podzim 2014

Otevřené kurzy - podzim 2014 1 Otevřené kurzy - podzim 2014 Na podzim 2014 jsme pro Vás připravili tři nejžádanější témata z našich kurzů a jednu novinku jako bonus. Kurzy vedou naši zkušení lektoři a koučové, experti na svá témata.

Více

Příloha č. 1 Specifikace školení Soft Skills Podmínky a pravidla školení

Příloha č. 1 Specifikace školení Soft Skills Podmínky a pravidla školení Příloha č. 1 Specifikace školení Soft Skills Podmínky a pravidla školení 1. Každého semináře se v rámci modulu 1 12 bude účastnit 18 osob. Semináře v rámci modulu č. 13 se bude účastnit 10 osob. Účast

Více

3. Procesní řízení Procesní management Procesní řízení Management procesů a změn ve veřejné správě Řízení procesů ve veřejné správě

3. Procesní řízení Procesní management Procesní řízení Management procesů a změn ve veřejné správě Řízení procesů ve veřejné správě Příloha č. 4 Akreditované vzdělávací programy indikativní seznam akceptovatelných obdobných akreditovaných vzdělávacích kurzů 1. Strategie plánování a řízení Vybrané aspekty strategického řízení Strategické

Více

ROZVOJOVÝ PROGRAM PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY A PEDAGOGY MŠ

ROZVOJOVÝ PROGRAM PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY A PEDAGOGY MŠ ROZVOJOVÝ PROGRAM PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY A PEDAGOGY MŠ REALIZAČNÍ MANUÁL Hlavním tématem programu je osobnostní a sociální rozvoj vedoucích pracovníků a pedagogů (především mateřských škol), kteří po absolvování

Více

LEADERSHIP EMOCÍ PSYCHOLOGIE PRO MANAŽERY

LEADERSHIP EMOCÍ PSYCHOLOGIE PRO MANAŽERY Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM LEADERSHIP EMOCÍ ANEB PSYCHOLOGIE PRO MANAŽERY Emoční inteligence, schopnost rozumět a zvládat svoje emoce

Více

1. Pravidla šetrné sebeobrany

1. Pravidla šetrné sebeobrany Podrobná specifikace jednotlivých vzdělávacích aktivit Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Pravidla šetrné sebeobrany Umožnit m zvládnout jednání osoby, které je poskytována sociální služba, která ohrožuje

Více

Název vzdělávacího programu: Hlavní vedoucí dětských táborů putovních

Název vzdělávacího programu: Hlavní vedoucí dětských táborů putovních Název vzdělávacího programu: Hlavní vedoucí dětských táborů putovních Minimální kompetenční profil: Hlavní vedoucí dětských táborů putovních Organizace: Duha A. Cíl vzdělávacího programu Obecné cíle propojit

Více

Hodinová dotace + vzdělávací cíl:

Hodinová dotace + vzdělávací cíl: Hodinová dotace + vzdělávací cíl: Celkem 270 vyučovacích hodin prezenční a distanční výuky odborných předmětu je rozděleno do jednotlivých témat. Tématický okruh Seminář (řazeno chronologicky) Úvod do

Více

TRÉNINK INTERNÍCH TRENÉRŮ: 5ti denní certifikovaný kurz T&CC. T&CC, s.r.o. Březen duben 2008. Nabídku zpracoval: Odborný garant:

TRÉNINK INTERNÍCH TRENÉRŮ: 5ti denní certifikovaný kurz T&CC. T&CC, s.r.o. Březen duben 2008. Nabídku zpracoval: Odborný garant: TRÉNINK INTERNÍCH TRENÉRŮ: 5ti denní certifikovaný kurz T&CC T&CC, s.r.o. Březen duben 2008 Nabídku zpracoval: Odborný garant: Mgr. Tomáš Adámek Mgr. Jakub Hermánek Akreditované centrum Institute of Leadership

Více

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele 2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele Č. Položka ve formuláři 1 Název žadatele CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2 Identifikační číslo 3 Sídlo nám.

Více

KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE

KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE PŘEHLED INFORMACÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2016 (A) bakalářské studium - organizace a obsah studia - praxe (B) magisterské studium - specializace - praxe (C) studium v zahraničí (D) přijímací řízení BAKALÁŘSKÉ

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Organizace a řízení ve zdravotnictví

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Organizace a řízení ve zdravotnictví Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Organizace a řízení ve zdravotnictví Specialista v organizaci a řízení ve zdravotnictví I. Organizace a řízení 1. Filozofie pojetí moderního

Více

Organizační struktura Význam, pravidla organizační struktury Kompetence Hranice týmů Delegování Informační toky Role v týmech

Organizační struktura Význam, pravidla organizační struktury Kompetence Hranice týmů Delegování Informační toky Role v týmech 1. den Úvod, představení, očekávání Program Vliv změny paradigmatu sociálních služeb Zohledňování pracovníků Týmová spolupráce Jiný pohled na zajišťování potřeb uživatele Jiný pohled na zajišťování potřeb

Více

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele 2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele Č. Položka ve formuláři 1 Název žadatele CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2 Identifikační číslo 3 Sídlo nám.

Více

II. Vzdělávání vedoucích úředníků

II. Vzdělávání vedoucích úředníků II. Vzdělávání vedoucích úředníků Cílová skupina a účel vzdělávání: Vzdělávání je určeno pro vedoucí úřadů, krajů, statutárních měst a pro tajemníky obcí s rozšířenou působností. Cílem vzdělávacího programu

Více

Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků ve Středočeském kraji PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA 21

Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků ve Středočeském kraji PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA 21 Grantový projekt CZ.1.07/1.3.04/02.0016 Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků ve Středočeském kraji PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA 21 ČÁST II. PROFESNÍ MANAŽERSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŘEDITELŮ / ZÁSTUPCŮ

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Správné lidi, ve správný čas, na správná místa Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Téma 1: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Více

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím pracovníkům

Více

Výběr z nových knih 3/2016 pedagogika

Výběr z nových knih 3/2016 pedagogika Výběr z nových knih 3/2016 pedagogika 1. (Re)socializace v rané péči / Zdenka Šándorová -- Vydání první [Pardubice] : Univerzita Pardubice, 2015 -- 139 stran -- cze ISBN 978-80-7395-961-6 Sign.: II 113880V1

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Str. 1/8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v rámci projektu Investicí do zaměstnanců

Více

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra andragogiky a personálního řízení studijní obor andragogika studijní obor pedagogika Veronika Langrová Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním

Více

Prohlubování psychologických kompetencí pedagogických pracovníků II.

Prohlubování psychologických kompetencí pedagogických pracovníků II. Tato příloha řeší rozpracování následujících vzdělávacích programů: 1. Prohlubování psychologických kompetencí pedagogických pracovníků II. 2. Efektivní učení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele 2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele Č. Položka ve formuláři 1 Název žadatele CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2 Identifikační číslo 3 Sídlo Nám.

Více

Zadávací dokumentace k zakázce

Zadávací dokumentace k zakázce Zadávací dokumentace k zakázce Efektivní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců EPAVA Olomouc, a.s. a PAPÍRTISK s.r.o. v době hospodářské krize Název zadavatele: EPAVA Olomouc,

Více

Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Zadavatel v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v Jihočeském a Plzeňském kraji požaduje,

Více

Mediálně komunikační vzdělávání

Mediálně komunikační vzdělávání Mediálně komunikační vzdělávání Základní osnova kurzu Mediálně komunikačního vzdělávání bude pokrývat zejména níže uvedená témata, způsoby vzdělávání a okruhy. Ze zpětné vazby účastníků manažerského a

Více

VYUŽITÍ ASSESSMENT CENTRA / DEVELOPMENT CENTRA V PNS, A.S. ASSESSMENT CENTRE / DEVELOPMENT CENTRE AND THEIR USE IN THE COMPANY PNS, A.S.

VYUŽITÍ ASSESSMENT CENTRA / DEVELOPMENT CENTRA V PNS, A.S. ASSESSMENT CENTRE / DEVELOPMENT CENTRE AND THEIR USE IN THE COMPANY PNS, A.S. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIOLOGIE A ANDRAGOGIKY VYUŽITÍ ASSESSMENT CENTRA / DEVELOPMENT CENTRA V PNS, A.S. ASSESSMENT CENTRE / DEVELOPMENT CENTRE AND THEIR USE IN THE

Více

Katalog otevřených kurzů

Katalog otevřených kurzů 2016 Jeseniova 47 Praha 3 Katalog otevřených kurzů G, z. s. Semináře G GPR1 Syndrom vyhoření GPR2 Psychosomatika aneb jak lze vést léčivý rozhovor GPR3 Moje duševní hygiena a pohoda vs. moji pacienti a

Více

Kariérový poradce pro ohrožené, rizikové a znevýhodněné skupiny obyvatel (kód: 75-002-R)

Kariérový poradce pro ohrožené, rizikové a znevýhodněné skupiny obyvatel (kód: 75-002-R) POKYNY KE ZKOUŠCE K ZÍSKÁNÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE A UKÁZKA ZADÁNÍ Kariérový poradce pro ohrožené, rizikové a znevýhodněné skupiny obyvatel (kód: 75-002-R) 1 Kvalifikační standard 1. Orientace v teorii a

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY 2015-2016 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 257941039 Základní škola Charlotty Masarykové,

Více

B ODOP OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

B ODOP OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU B ODOP OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Úvod Jednosemestrální předmět bakalářského stupně studia zakončený zápočtem (3 kredity). Anotace Předmět je zaměřen na problematiku zvládnutí náročnějších metodických

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR Aktuální nabídka vzdělávacích programů 2016 APSS ČR je vzdělávací institucí akreditovanou u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 17. dubna 2012

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 17. dubna 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 17. dubna 2012 k výzvě k podání nabídky na zakázku Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí zajištění vzdělávacích kurzů. Zadávací řízení se řídí Závaznými postupy

Více

Vybraná témata z personalistiky

Vybraná témata z personalistiky Vybraná témata z personalistiky Dnešní blok 16:00 17:30 Výběrová řízení: CV, motivační dopis, příprava na pohovor, tréning pracovního pohovoru 17:30 17:50 Přestávka 17:50 18:45 Testy a psychotesty, cvičení

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Pekař Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: Zřizovatel: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Pardubický kraj Název

Více

Executive DBA - Corporate Law and Business Doctor of Business Administration

Executive DBA - Corporate Law and Business Doctor of Business Administration Executive DBA - Corporate Law and Business Doctor of Business Administration Garant: JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím pracovníkům všech

Více

MEVPIS VODŇANY Otevřené kurzy jaro 2016

MEVPIS VODŇANY Otevřené kurzy jaro 2016 MEVPIS VODŇANY Otevřené kurzy jaro 2016 12.2. TIME MANAGEMENT Jak na osobní efektivitu, výkonnost, úspěšnost. Jak si dnes i dlouhodobě udržovat výkon i přehled, směr i osobní pohodu. Jak zvládat množství

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

Typologie / odbornosti sociálních pracovníků. Tábor 24.4. 2015 Andrea Tajanovská

Typologie / odbornosti sociálních pracovníků. Tábor 24.4. 2015 Andrea Tajanovská Typologie / odbornosti sociálních pracovníků Tábor 24.4. 2015 Andrea Tajanovská Téma Typologie 1 Navrhněte odborné činnosti a cíle sociální práce, které jsou zaměřené na sociální péči v těchto oblastech:

Více

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu Specializace v pedagogice o b o r S o c i á l n í p e d a g o g i k a pro akademický rok 2015/2016 (kombinované

Více

KATALOG AKREDITOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

KATALOG AKREDITOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ KATALOG AKREDITOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a jejich zaměstnavatele 2013 OBSAH 1. ŠKOLENÍ V RÁMCI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ........ 4 1.1. Základní informace...

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-73021-1/PO-2009 Kódové označení: ŘED Z Počet listů: 16 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r... generální

Více

Návrhy témat kvalifikačních prací (KPG)

Návrhy témat kvalifikačních prací (KPG) Návrhy témat kvalifikačních prací (KPG) Témata kvalifikačních prací si studenti volí po dohodě s konkrétními vyučujícími dle vlastního zájmu či profesního zaměření. Následně uvedená témata jsou pouze návrhem

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk. Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA

5. UČEBNÍ OSNOVY. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk. Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název předmětu: INFORMATIKA Charakteristika vyučovací oblasti Vzdělávací oblast Informační

Více

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c.

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c. Master of Business Administration - General Management Specializace: Strategické řízení malých a středních firem Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD,

Více

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Školní rok: 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Marie Hradilová, školní metodička prevence Schválila: Mgr. Hana Chmelická, stat.zástupce pověřený

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2016

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2016 Služby pro pěstounské rodiny Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2016 1 Každý může tvořit Cíl kurzu: Nabídnout účastníkům tvořivé činnosti, u kterých

Více

Teoretické obory psychologie. NMgr. obor Psychologie

Teoretické obory psychologie. NMgr. obor Psychologie Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. Tematické okruhy ke státní magisterské zkoušce Teoretické obory psychologie NMgr. obor Psychologie 1. Předmět a metoda psychologie Pojetí duševního

Více

Organizační chování. Úvod do studia organizačního chování

Organizační chování. Úvod do studia organizačního chování Organizační chování Úvod do studia organizačního chování Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

SIMPROKIM METODIKA PRO ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ K IZOVÉHO MANAGEMENTU

SIMPROKIM METODIKA PRO ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ K IZOVÉHO MANAGEMENTU SIMPROKIM METODIKA PRO ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ K IZOVÉHO MANAGEMENTU SIMPROKIM Metodika pro školení pracovníků krizového managementu Kolektiv autorů Ostrava, 2014 Autorský kolektiv: doc. Ing. Vilém Adamec,

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Technologie potravin - management Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Zřizovatel:

Více

ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE A PRÁCE S LIDMI

ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE A PRÁCE S LIDMI ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE A PRÁCE S LIDMI LEKTOR: Ing. Marek Šedivý PROJEKT: Akademie pacientských organizací MÍSTO A TERMÍN KONÁNÍ: Praha, 30. a 31. 1. 2015 KNOW-HOW ÚSPĚŠNÉ NEZISKOVKY Má srozumitelné

Více

Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, příspěvková organizace NABÍDKA KURZŮ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ LEDEN 2015

Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, příspěvková organizace NABÍDKA KURZŮ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ LEDEN 2015 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, příspěvková organizace NABÍDKA KURZŮ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ LEDEN 2015 OBSAH 1.1 Metodická podpora logopedických asistentek a preventistek v

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

platnost akreditace evidenční číslo region název vzdělavatele (organizace) právní forma organizace

platnost akreditace evidenční číslo region název vzdělavatele (organizace) právní forma organizace Příloha č. 1e Specifikace předmětu plnění STRUKTURA HISTORICKÝCH DAT k veřejné zakázce Vytvoření informačního systému pro agendu akreditací v rámci projektu Podpora kvality v celoživotním a kvalifikačním

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Kamila Sobotková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok: 2015/2016

Více

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace Domov pro seniory Tovačov příspěvková organizace Vzdělávací plán organizace 2013-2016 Obsah str. 3 str. 3 1. Základní údaje o organizaci 2. Současný stav a struktura pracovníků str. 4 2.1 ekonomicko-provozní

Více

Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli, dovolujeme si Vám zaslat podrobnou informaci o projektu Rozvoj kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení Královéhradeckého kraje Model profesního

Více

Rozšiřující studium základů společenských věd pro střední školy (RZSV) studijní plán

Rozšiřující studium základů společenských věd pro střední školy (RZSV) studijní plán Rozšiřující studium základů společenských věd pro střední školy (RZSV) studijní plán Oborové předměty Právo Ekonomie Základy práva. Právo veřejné a soukromé. Ústavní právo. Občanské právo. Obchodní právo.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Dům dětí a mládeže, Bílovec, Tovární 188, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Charakteristika a cíle vzdělávacího programu 4. Formy

Více

Katalog vzdělávání. Kurzy Semináře Výcviky Supervize. Leden červen 2009

Katalog vzdělávání. Kurzy Semináře Výcviky Supervize. Leden červen 2009 Modrá linka (Centrum a linka důvěry pro děti a mládež) Centrum pro vzdělávání supervizi Modré linky Lidická 50, 658 12 Brno www.vzdelavani.modralinka.cz Katalog vzdělávání Kurzy Semináře Výcviky Supervize

Více

Manuál pro organizátora development centre

Manuál pro organizátora development centre Manuál pro organizátora development centre Srpen 2012 Manuál pro organizátora development centre Srpen 2012 Dokument byl vypracován skupinou odborných konzultantů KA 02 ve složení: Hana Bártová, Simona

Více

Pedagogická psychologie. PhDr. Kristýna Krejčová, PhD. kris.krejcova@gmail.com

Pedagogická psychologie. PhDr. Kristýna Krejčová, PhD. kris.krejcova@gmail.com Pedagogická psychologie PhDr. Kristýna Krejčová, PhD. kris.krejcova@gmail.com Pedagogická psychologie - psychologické aspekty výchovy a vyučování - Školní psychologie výchovné a vzdělávací problémy ve

Více

Minimální preventivní program Střední škola Academia Mercurii, s. r. o. Smiřických 740, Náchod Školní rok 2015-2016

Minimální preventivní program Střední škola Academia Mercurii, s. r. o. Smiřických 740, Náchod Školní rok 2015-2016 Minimální preventivní program Střední škola Academia Mercurii, s. r. o. Smiřických 740, Náchod Školní rok 2015-2016 1. Charakteristika školy Střední škola Academia Mercurii, s.r.o. se nachází ve městě

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI ZDRAVÉHO ŢIVOTNÍHO STYLU SEMINÁŘ POŘÁDÁ: REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM PRO ÚSTECKÝ KRAJ: LEKTOR SEMINÁŘE: MGR. BC. ANNA HRUBÁ GARANT SEMINÁŘE: ING. MICHAELA ROZBOROVÁ Obsah

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program (dle metod. pokynu MŠMT č. 145 14/2000-51) Školní rok 2011/2012 V Chlebovicích dne 30.8.2011 Vypracovala: Mgr. Alena Glembková, Aktualizace: Mgr. Lucie Brusová, ŠMP Obsah:

Více

POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE)

POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE) Příloha A (Informativní) POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE) 1. MODEL SYSTÉMU MANAGEMENTU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIRMY Současný pohled na problematiku společenské

Více

ČÁST 1 VZ Školení na měkké a manažerské dovednosti

ČÁST 1 VZ Školení na měkké a manažerské dovednosti ČÁST 1 VZ Školení na měkké a manažerské dovednosti Kurz č. 1 Praktický leadership a manager jako coach Praktický leadership a manager jako coach 12 hodin ve 2 školicích dnech / 1 skupina 24 osob / - Seznámení

Více

Cíl: Osvojení si základních znalostí z oboru psychologie osobnosti a posílení schopností umožňujících efektivně se orientovat v mezilidských vztazích.

Cíl: Osvojení si základních znalostí z oboru psychologie osobnosti a posílení schopností umožňujících efektivně se orientovat v mezilidských vztazích. METODICKÝ LIST Předmět Typ studia Semestr Způsob zakončení Přednášející Psychologie mezilidských vztahů (B-PMV) Kombinované studium 6. semestr zápočet PhDr. Jiří Němec Název tématického celku: Psychologie

Více

Minimální preventivní program ( ZŠ Ch. Masarykové, Velká Chuchle)

Minimální preventivní program ( ZŠ Ch. Masarykové, Velká Chuchle) Minimální preventivní program ( ZŠ Ch. Masarykové, Velká Chuchle) Školní rok 2014-2015 Hlavní cíle: - prosazování zdravého životního stylu dětí a potažmo jejich rodin - rozvíjení protidrogových postojů

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe

Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe Obor: Rehabilitační psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré osoby (navazující magisterské studium) Milé studentky, milí studenti, na následujících

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Univerzitní nám. 1934/3, Karviná, 73340 Tel.: 596 398 111,, fax: 596 312 069 E-mail: dekanat@opf.slu.cz, WWW Stránka: www.opf.slu.cz

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Název

Více

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj.

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj. 1 SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) garant kurzu: PhDr. Jiří Winkler, PhD. Vyučující : PhDr. Alena Lubasová, Ph.D. Identifikace kurzu : Magisterské prezenční

Více

Okruhy pro SBZ Školský management

Okruhy pro SBZ Školský management Okruhy pro SBZ Školský management Organizace a řízení školství Řízení výchovně vzdělávacího procesu Teorie managementu Předmět: Organizace a řízení školství 1. Organizace školství ČR v mezinárodním srovnání

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Odborná praxe má odborný charakter, proto je zařazen mezi odborné předměty. Doplňuje nabyté teoretické poznatky žáků (především

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

MBA Management a obchod Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium.

MBA Management a obchod Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. MBA Management a obchod Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc., MBA, Dr.h.c. Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím

Více

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl..

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Číslo kurzu: 1 Všeobecné vzdělávání pracovníků v sociálních službách na území Královéhradeckého kraje Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením 1 Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením Materiál vznikl prostřednictvím

Více

Rozhodovací procesy 1

Rozhodovací procesy 1 Rozhodovací procesy 1 Význam rozhodování a základní pojmy Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 I rozhodování 1 Rozhodovací procesy Cíl přednášky 1-3: Význam rozhodování

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

DOPORUČENÝ POSTUP Č. 1/2012

DOPORUČENÝ POSTUP Č. 1/2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor sociálních služeb a sociální práce DOPORUČENÝ POSTUP Č. 1/2012 K REALIZACI ČINNOSTÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA OBECNÍCH ÚŘADECH TYPU II., TYPU III., ÚJEZDNÍCH A KRAJSKÝCH

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Supervize Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast vzdělávání

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 tel: 461 100 016 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Č.j.: 81/2014/RE Spisový znak: C4 Skartační znak: A/5 Platnost:

Více

Závěrečná zpráva. k projektu FRVŠ 755/2011/F5/a. Inovace předmětu Audit podniku a jeho operací. Ing. Mgr. David Suchánek, Ph.D.

Závěrečná zpráva. k projektu FRVŠ 755/2011/F5/a. Inovace předmětu Audit podniku a jeho operací. Ing. Mgr. David Suchánek, Ph.D. Závěrečná zpráva k projektu FRVŠ 755/2011/F5/a Inovace předmětu Audit podniku a jeho operací Řešitel projektu: Spoluřešitelé: Pracoviště: Ing. Ondřej Svoboda doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc. Ing. Mgr. David

Více

DLOUHODOBÁ KONCEPCE ŠKOLY

DLOUHODOBÁ KONCEPCE ŠKOLY Základní škola Kojetín náměstí Míru 83 752 01 Kojetín Telefon: 581 762 036 Web: www.zskojetin.cz E-mail: skola@zsnammiru.kojetin.cz DLOUHODOBÁ KONCEPCE ŠKOLY NA OBDOBÍ DO ROKU 2018 V Kojetíně 19. 3. 2012

Více

Studijní obor Management zdravotnictví na LF UP v Olomouci

Studijní obor Management zdravotnictví na LF UP v Olomouci Studijní obor Management zdravotnictví na LF UP v Olomouci Autoři: Prof. MUDr. Ivan Gladkij, CSc. Mgr. Kateřina Ivanová, Ph.D. Mgr. Lenka Špirudová Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Seminář Jindřichův Hradec

Více

Executive DBA - Marketing Doctor of Business Administration

Executive DBA - Marketing Doctor of Business Administration Executive DBA - Marketing Doctor of Business Administration Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc., MBA, Dr.h.c. Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím pracovníkům všech

Více

BALÍČEK PROTIPŘEDSUDKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (3 kurzy)

BALÍČEK PROTIPŘEDSUDKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (3 kurzy) BALÍČEK PROTIPŘEDSUDKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (3 kurzy) Stereotypy, jak je rozpoznat a využít při práci s klienty i v rámci týmu ANOTACE KURZU Introverti jsou asociální! Věc dělaná na poslední chvíli bude odfláknutá!

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PSYCHOPATOLOGIE

TEMATICKÉ OKRUHY K BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PSYCHOPATOLOGIE Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. TEMATICKÉ OKRUHY K BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PSYCHOPATOLOGIE Bc. obor Sociální politika a sociální práce 1 a) Norma, normalita v dynamice

Více

Poznámky k profesní dráze A vzdělávání sociálních pracovníků. Doc. PhDr. Oldřich Matoušek

Poznámky k profesní dráze A vzdělávání sociálních pracovníků. Doc. PhDr. Oldřich Matoušek Poznámky k profesní dráze A vzdělávání sociálních pracovníků Doc. PhDr. Oldřich Matoušek ZAČÁTEK V dětství, mládí je člověk něčím silně ovlivněn (někdy jde i o traumatickou zkušenost), podobně jako Buddha

Více

OBSAH AKREDITOVANÉHO KURZU PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. Obsahová struktura, použité vzdělávací metody + časový plán

OBSAH AKREDITOVANÉHO KURZU PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. Obsahová struktura, použité vzdělávací metody + časový plán OBSAH AKREDITOVANÉHO KURZU PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Obsahová struktura, použité vzdělávací metody + časový plán Obsah Metody; pomůcky Časová dotace Počet výukových hodin (1 výuková hodina =

Více

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele 2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele Č. Položka ve formuláři 1 Název žadatele EDLiT s.r.o. 2 IČO 26840791 3 Sídlo Tyršova 275, 739 61 Třinec 4 Adresa instituce

Více

Objednat můžete na www.fragment.cz

Objednat můžete na www.fragment.cz Přijímací zkoušky na VŠ Testy Andragogika a personální řízení také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Doporučujeme další e-knihy: Přijímací zkoušky na VŠ Témata Všeobecný přehled e-kniha

Více