Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ úvodní setkání Sociální zabezpečení / LS 2015

2 1. POLITIKA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 1.1 Systém sociálního zabezpečení v ČR 1.2 Oblasti sociálního zabezpečení 1.3 Financování sociálního zabezpečení

3 2. ZDRAVOTNÍ POLITIKA 2.1 Zdraví a nemoc pojmy a definice z hlediska zdravotní politiky 2.2 Zdraví a nemocjakosociálníudálost 2.3 Sociální zabezpečení při pracovní neschopnosti a invaliditě 2.4 Zdravotní systém účinnost a problémy 2.5 Systém a financování zdravotního pojištění 2.6 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

4 3. BYTOVÁ POLITIKA 3.1 Obecná charakteristika 3.2 Koncepce bytové politiky v ČR 3.3 Souvislost s jinými oblastmi sociální politiky 3.4 Funkce bydlení

5 4. RODINNÁ POLITIKA 4.1 Rodina, její význam a funkce 4.2 Změny významu a funkcí rodiny 4.3 Legislativní zakotvení rodiny 4.4 Zabezpečení a podpora rodiny z širšího hlediska (nástroje soc. politiky pro rodiny s dětmi)

6 5. POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 5.1 Základní pojmy zaměstnanost, nezaměstnanost a trh práce 5.2 Sociální zabezpečení a nezaměstnanost 5.3 Aktivní politika zaměstnanosti a její provádění 5.4 Pasivní politika zaměstnanosti 5.5 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením (viz Zdravotní politika)

7 6. VZDĚLÁVACÍ POLITIKA 6.1 Základní pojmosloví 6.2 Principy vzdělávací politiky 6.3 Vztah k ostatním oblastem sociální politiky

8 Doporučená literatura: Obecně k sociální politice: Duková, I., Duka, M., Kohoutová, I.: Sociální politika. Grada, Praha Francová, H., Novotný, A.: Sociální politika v základech. Triton, Praha Keller,J.: Nová sociální rizika a proč se jim nevyhneme.slon,praha2011. Krebs, V. a kol.: Sociální politika. ASPI, Praha Mareš, P.: Sociologie chudoby a nerovnosti. SLON, Praha Potůček, M. a kol.: Křižovatky české sociální reformy. SLON, Praha Potůček, M. a kol.: Sociální politika. SLON, Praha Potůček, M. a kol.: Veřejná politika. SLON, Potůček, M., Radičová, I.: Sociální politika v Čechách a na Slovensku po roce Karolinum, Praha Tomeš, I.: Obory sociální politiky. Portál, Praha Tomeš, I.: Úvod do teorie a metodologie sociální politiky.portál, Praha 2010.

9 Sociální zabezpečení: ÚZ č Sociální zabezpečení 2015 úplná znění předpisů. Sagit, Praha Veselý, J. a kol.: Právo sociálního zabezpečení. Linde, Praha Tröster, P.: Právo sociálního zabezpečení. 6. vyd. C. H. Beck, Praha 2013.

10 Politika zaměstnanosti: Brožová, D.: Společenské souvislosti trhu práce. SLON, Praha Buchtová, B. a kol.: Nezaměstnanost psychologický, ekonomický a sociální problém. 2. vyd. Grada, Praha Mareš, P.: Nezaměstnanost jako sociální problém. SLON, Praha Sirovátka, T.: Politika pracovního trhu. MU, Brno Sirovátka, T., Hora, O.: Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti. Albert, Brno Sirovátka, T., Mareš, P. (ed.): Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. FSS MU, Brno 2003.

11 Bytová problematika: Kuda, F., Lux, M.: Bydlení v regionech. Professional Publishing, Praha Lux, M. a kol.: Bydlení věc veřejná. SLON, Praha Lux, M., Kostelecký T. a kol.: Bytová politika teorie a inovace pro praxi. SLON, Praha Poláková, O.: Bydlení a bytová politika. Ekopress, Koncepce bytové politiky do roku 2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

12 Sociální a zdravotní pojištění: ÚZ č Sociální pojištění 2015 úplná znění předpisů. Sagit, Praha Vančurová, A., Klazar, S.: Sociální a zdravotní pojištění Úvod do problematiky. Aspi, Praha související literatura viz Obecně k sociální politice a Sociální zabezpečení

13 Rodinná politika: Křížková, A.: Práce a péče Proměny rodičovské v České republice a kontext rodinné politiky EU. SLON, Praha Chaloupková, J.: Proměny rodinných a profesních startů. Sociologický ústav Akademie věd ČR, Praha Maříková, H.: Proměny současné české rodiny. SLON, Praha Matějková, B., Paloncyová, J.: Rodinná politika ve vybraných evropských zemích s ohledem na situaci v České republice.vúpsv,brno2005. Možný, I.: Rodina a společnost. SLON, Praha Národní koncepce podpory rodin s dětmi.mpsvčr. Národní koncepce rodinné politiky. MPSV ČR, Rodinná politika na úrovni krajů a obcí. Metodické doporučení MPSV ČR, 2008.

14 Vzdělávací politika: Kalous, J., Veselý, A.: Vzdělávací politika České republiky v globálním kontextu. Karolinum, Praha Katrňák, T.: Odsouzeni k manuální práci. SLON, Praha Strategie vzdělávací politiky do roku 2020.

15 Legislativní normy: z. č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení. z. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. z. č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí. z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. z. č. 110/2006 Sb., o existenčním a životním minimu. z. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. z. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. z. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. z. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. z. č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. apod.

16 Internetové odkazy: stránky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR) portal.mpsv.cz(integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí ČR) stránky České správy sociálního zabezpečení) veřejné správy ČR) apod.

17 POŽADAVKY KE ZKOUŠCE: Ústní zkouška nad jednotlivými tématy sociální politiky probíranými v rámci předmětu Sociální zabezpečení LS 2015 dle dané osnovy.

OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY

OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY Studijní obor: UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Studijní program: UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Kód programu:

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, bakalářský studijní program akademický rok 2013/2014-3.

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, bakalářský studijní program akademický rok 2013/2014-3. Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, bakalářský studijní program akademický rok 2013/2014-3. etapa 1. Veřejná ekonomie jako součást obecné ekonomie a příčiny existence

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

Úvod do práva sociálního zabezpečení II

Úvod do práva sociálního zabezpečení II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Úvod do práva sociálního zabezpečení II Social insurance law II PSZ II povinný oborový ECTS kredity

Více

AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ

AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ Ing. Jiří Lauerman PRAHA 2012 Název: Aktuální otázky rozvoje regionů

Více

TCA FETWE. Rámcový návrh na zpracování systému školících aktivit pro členy pěstounských rodin v rámci České republiky

TCA FETWE. Rámcový návrh na zpracování systému školících aktivit pro členy pěstounských rodin v rámci České republiky TCA FETWE ( From Eastern to Western Europe: a challenge for integration) Rámcový návrh na zpracování systému školících aktivit pro členy pěstounských rodin v rámci České republiky P R A H A červen 2008

Více

Návrh materiálu metodického doporučení k provádění vybraných činností sociálními pracovníky úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů

Návrh materiálu metodického doporučení k provádění vybraných činností sociálními pracovníky úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů Návrh materiálu metodického doporučení k provádění vybraných činností sociálními pracovníky úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů V následujícím materiálu uvedené návrhy činností sociálních

Více

Sociální správa. Igor Tomeš a kol. Úvod do teorie a praxe

Sociální správa. Igor Tomeš a kol. Úvod do teorie a praxe Sociální správa Igor Tomeš a kol. Úvod do teorie a praxe KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Tomeš, Igor Sociální správa : úvod do teorie a praxe / Igor Tomeš a kol. -- Vyd. 2., rozš. a přeprac.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pomoc v hmotné nouzi Studijní program: B6804 Právní specializace Studijní obor:

Více

Sdružení subjektů ANALÝZA VÝVOJE HMOTNÉ PODPORY RODIN FORMOU NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK

Sdružení subjektů ANALÝZA VÝVOJE HMOTNÉ PODPORY RODIN FORMOU NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK Sdružení subjektů Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. se sídlem Palackého 375/4, 128 01 Praha 2 a Národní centrum sociálních studií, o.p.s. se sídlem Na Moráni 4, 120 00 Praha 2 ANALÝZA VÝVOJE

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Sociální pomoc. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení. Diplomová práce.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Sociální pomoc. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Sociální pomoc Volná Danuše 2006 Prohlašuji tímto, že jsem diplomovou práci na téma Sociální pomoc

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Předmět Pedagogika test Základní studijní literatura k předmětu Pedagogika Obsahová náplň přednášek zimního semestru

Předmět Pedagogika test Základní studijní literatura k předmětu Pedagogika Obsahová náplň přednášek zimního semestru Předmět Pedagogika Přednáška: 2 hodiny Uzavření: zápočet Vyučující: Mgr. Alena Bendová. Katedra: Katedra hudebních a humanitních věd Platnost: od 2012/2013 Získání zápočtu Podmínkou dosažení zápočtu bude

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Jana Tomanová 2009

Více

Sociální politika je jedním ze základních pilířů vzdělání v oboru sociální činnost. Je třeba pochopit teoretický rámec a souvislosti mezi konkrétním sociálním problémem, který je z jiných pohledů probírán

Více

SOCIÁLNÍ TRANSFERY V ČESKÉ REPUBLICE

SOCIÁLNÍ TRANSFERY V ČESKÉ REPUBLICE SOCIÁLNÍ TRANSFERY V ČESKÉ REPUBLICE IVANA TURKOVÁ Abstrakt Sociální dávky a problematika jejich efektivního uplatnění patří mezi velmi často diskutovaná témata, podporovaná různými návrhy, vedoucími ke

Více

Minimum z posudkového lékařství Čevela,R.,Zvoníková,A.,Čeledová,L.

Minimum z posudkového lékařství Čevela,R.,Zvoníková,A.,Čeledová,L. Minimum z posudkového lékařství Čevela,R.,Zvoníková,A.,Čeledová,L. Obsah 1. Systém sociálního zabezpečení ČR 2. Význam a role lékařské posudkové služby v systému sociálního zabezpečení a zaměstnanosti

Více

Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky

Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky 1. Vědní obor pedagogika. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických disciplín. Vztah pedagogiky k ostatním vědám. Terminologie pedagogiky. Aktuální

Více

a k tomu širokým zadáním cíle činnosti odborné komise a mnohem užším vymezením konkrétního mandátu.

a k tomu širokým zadáním cíle činnosti odborné komise a mnohem užším vymezením konkrétního mandátu. Téze souvislostí důchodového systému. PROČ? V práci důchodové komise se potkáváme s příčinami a důsledky řady společenských jevů, které mají souvislost s důchodovým systémem a pro které chceme hledat řešení

Více

Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace. Renáta Halásková

Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace. Renáta Halásková Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace Renáta Halásková VÚPSV, v.v.i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV,

Více

Vysoká škola sociálně-správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2014 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2014/2015

Vysoká škola sociálně-správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2014 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2014/2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2014 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém

Více

Postavení Úřadu práce v systému sociálního zabezpečení

Postavení Úřadu práce v systému sociálního zabezpečení Právnická fakulta Masarykovy univerzity Veřejná správa Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Postavení Úřadu práce v systému sociálního zabezpečení Bc. Vladimír Marcián 2013

Více

Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru

Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení uplatnitelnosti

Více

04/09. I. Dávky sociální péče osobám sociálně potřebným. Dávky sociální péče v systému sociálního zabezpečení

04/09. I. Dávky sociální péče osobám sociálně potřebným. Dávky sociální péče v systému sociálního zabezpečení Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2004 Strana 402 04/09 Dávky sociální péče osobám sociálně potřebným Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále

Více

Sociální zabezpečení I

Sociální zabezpečení I Anna Arnoldová Sociální zabezpečení I sociální zabezpečení v České republice lékařská posudková služba pojistné systémy sociálního zabezpečení AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA Anna Arnoldová Sociální zabezpečení

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Nastavení výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Předpokládané datum

Více

ÚKOLY PRO JEDNOTLIVÉ RESORTY

ÚKOLY PRO JEDNOTLIVÉ RESORTY REALIZAČNÍ PLÁN KONCEPCE ROMSKÉ INTEGRACE 2010 2013 1. Ministr vlády pro lidská práva ÚKOLY PRO JEDNOTLIVÉ RESORTY 1.1 Připravit do 31. 12. 2011 novelu zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních

Více

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. Člověk jako jedinec 17 1. 1. Člověk jako osobnost 17 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. 1. 2. Vývoj lidského života a psychický vývoj jedince 19 Etapy vývoje osobnosti 19 Prenatální období

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 k Informaci o plnění usnesení vlády, týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečnění

Více