SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS"

Transkript

1 SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS

2 O tomto návodu Tento návod obsahuje důležité informace, tipy, rady a varovné pokyny pro obsluhu radionavigačního systému. Další důležité informace, které se týkají bezpečnosti Vaší i Vašich spolucestujících, najdete v ostatních dokumentech palubní literatury. Ve vozidle by stále měla být kompletní palubní literatura. To platí zejména v případě, že vozidlo půjčujete nebo prodáváte. Tento návod popisuje vybavení vozidla v době tiskové uzávěrky. Některá z uvedených vybavení budou k dispozici až později nebo se dodávají pouze na některé trhy. Vyobrazení jsou chápána jako obecné informace a mohou se v detailech lišit od provedení Vašeho vozu. Údaje o směru se vztahují ke směru jízdy, pokud není uvedeno jinak. Některé odstavce tohoto návodu neplatí pro všechna vozidla. V tom případě je na začátku odstavce uveden rozsah platnosti, např. Platí pro vozidla s měničem CD. Registrované ochranné známky komponentů jsou označené značkou. Chybějící označení však neznamená, že se pojmy mohou volně používat. Odstavec pokračuje na další straně. Tato značka označuje konec odstavce. POZOR! Texty s tímto symbolem obsahují informace, které se vztahují k Vaší bezpečnosti a upozorňují na možné nebezpečí nehody a zranění. Upozornění! Texty s tímto symbolem upozorňují na možnost poškození Vašeho vozidla. Životní prostředí Texty s tímto symbolem obsahují pokyny vztahující se k ochraně životního prostředí. Poznámka Texty s tímto symbolem obsahují doplňující informace.

3 Obsah 1 Obsah Stručný úvod Externí přístroje Ovládací prvky Aktivace externích přístrojů Prvky na obrazovce Zapnutí a vypnutí Věcný rejstřík Autorádio/CD/zvuk Autorádio Přehrávání CD Zvuk, vyvážení zvuku a hlasitost Navigace Uspořádání Zadání cíle Paměť cílů Zadání podmínek pro výpočet trasy Zobrazení mapy a symbolů Navádění k cíli Informace a systémová nastavení Informace Systémová nastavení

4 2 Stručný úvod Stručný úvod Ovládací prvky Tento přehled Vám pomůže rychle se seznámit s ovládacími prvky radionavigačního systému. Obr. 1 Uspořádání ovládacích prvků A1 Vypínač a regulátor hlasitosti - Přístroj vypnete/zapnete stisknutím vypínače, regulace hlasitosti se provádí otáčením. Regulátor hlasitosti ovládá právě aktivní zvukový zdroj. Zobrazená stupnice ukazuje úroveň hlasitosti. Regulátorem

5 Stručný úvod 3 hlasitosti můžete rovněž ovládat hlasitost telefonního hovoru. A2 Ovladačem nabídky můžete zadávat hodnoty v nabídkách na obrazovce. Otáčením můžete vybírat funkce nebo vedlejší nabídku. Stisknutím ovladače můžete volit funkce nebo vedlejší nabídku. A3 Zvuk a vyvážení zvuku A4 Vlevo a vpravo vedle obrazovky je vždy 5 funkčních tlačítek, resp. tlačítek předvolby. Funkční tlačítka se nazývají proto, že mají pro každou zobrazenou nabídku různé funkce. Je-li v tomto návodu uvedeno např. Stiskněte tlačítko Cíl na mapě, pak stiskněte nepopsané tlačítko vedle textu na obrazovce Cíl na mapě. Tlačítka předvolby: horních 6 funkčních tlačítek se v režimu autorádia používá jako tlačítka předvolby. K těmto tlačítkům můžete přiřadit jednotlivé vysílače. V režimu měniče CD lze těmito horními tlačítky volit jeden ze šesti vložených CD. A5 Tlačítka rychlého posunu zpět/vpřed k ovládání právě aktivního zvukového zdroje Krátké stisknutí: autorádio - změna stanice v paměti; poslech CD - změna titulu Dlouhé stisknutí: autorádio - změna stanice v seznamu stanic; poslech CD - rychlý posun vpřed, resp. zpět. A6 Přepínání mezi denním a nočním displejem nebo vypínání displeje A7 CD mechanika pro zvukové nebo navigační CD A8 Vysunutí CD - Jestliže vysunutý disk zhruba do 10 sekund neodeberete, disk se opět automaticky zasune. A9 Označení vlajkového cíle - Když tlačítko stisknete, zapamatuje si přístroj aktuální polohu vozidla. Po dalším stisknutí tlačítka se vlajkový cíl přepíše, pokud nebyl uložen do paměti cílů , 23 A10 Tlačítko dopravní zácpy k vyvolání nabídky pro zadání údajů k zablokování úseků nebo pro ruční zadání údajů o dopravní zácpě na trase A11 A12 ESC MAP Zpět k předcházející nabídce Zobrazení mapy z přiloženého navigačního CD/přepnutí na symbolické zobrazení A13 NAVI Vyvolání hlavní nabídky navigace A14 AUX Přepínání na dodatečně připojené přístroje audio nebo video A15 TELE Vyhrazeno pro pozdější doplňkové funkce A16 CD Ovládání režimu CD a měniče CD 1) A17 RADIO Nabídka autorádia A18 INFO Nastavení systému, dopravní hlášení, vyvolání funkce určení polohy POZOR! Nastavte hlasitost tak, aby zvukové signály zvenčí, jako např. houkání hasičů, záchranného vozu nebo policie, byly stále ještě slyšitelné. Upozornění! Obrazovka nemá dotykové ovládání (Touch-Screen). Na plochu obrazovky netlačte. Můžete ji čistit měkkým hadříkem a příp. lihem. K čištění nepoužívejte žádná rozpouštědla jako benzin nebo terpentýn, protože mohou narušit její povrch. 1) Popis obsluhy najdete v příslušném návodu k obsluze.

6 4 Stručný úvod Prvky na obrazovce Tato část popisuje jednotlivé prvky na obrazovce. Pod stavovým řádkem Oranžové podsvícení označuje, který zdroj je aktivní. Tlačítkem pod označením se dostanete k hlavní nabídce příslušného zdroje. Zelené podsvícení označuje, které zdroje na pozadí jsou ještě aktivní (zde autorádio). Tlačítkem pod označením se dostanete k hlavní nabídce příslušného zdroje. Zobrazí-li se v označení nad tlačítkem CD symbol CD?, je to upozornění, že nelze přečíst kompaktní disk vložený v mechanice CD. Zapnutí a vypnutí Obr. 2 Prvky na obrazovce Před prvním zapnutím přístroje je nutno zadat bezpečnostní kód, který se skládá ze čtyř číslic. A AB AC AD AE AF Zobrazené funkce nebo položky nabídky zvolíte stisknutím funkčního tlačítka, které se nachází bezprostředně vedle požadované položky. Volbu můžete provést rovněž otáčením a poté stisknutím ovladače. Oranžový výběrový rámeček se posunuje otáčením ovladače. Rámeček zmizí po 30 sekundách a objeví se znovu, jakmile otočíte ovladačem. Výběr vlastností funkce, např. cíl nebo přehled, lze provést pouze stisknutím a otáčením ovladače. Pravá část řádku obsahuje doplňkové informace nebo pokyn zpět pomocí ESC. Střední část zobrazuje údaje aktivního zvukového zdroje nebo údaje k navigaci. Levá část stavového řádku zobrazuje aktuální nabídku. Zapnutí/vypnutí Stiskněte otočný vypínač strana 2, obr. 1 A1. Obr. 3 Zadávání bezpečnostního kódu

7 Stručný úvod 5 Pokud chcete přístroj vypnout, vypínač opět stiskněte. Zadání bezpečnostního kódu Číselný kód najdete na kartě přístroje. Poznámka Po třech chybných zadáních bezpečnostního kódu se přístroj na jednu hodinu zablokuje a potom je možno kód zadávat znovu. Číslice zadejte postupně otáčením ovladače a jeho stisknutím strana 4, obr. 3. Pokud chcete opravit chybné zadání, stiskněte tlačítko. Když zadaný bezpečnostní kód souhlasí s kódem na kartě přístroje, stiskněte tlačítko OK. Po opakovaném zapnutí přístroje se obnoví poslední nabídka a zvukový zdroj, který byl nastaven jako poslední před vypnutím. Vypnete-li zapalování, současně se vypne i radionavigační přístroj. Při vypnutém zapalování můžete přístroj vypínačem opět zapnout. Po hodině provozu se přístroj automaticky vypne, aby se nevybíjel akumulátor vozidla. Jestliže není v CD mechanice žádný disk, objeví se po zadání bezpečnostního kódu a stisknutí tlačítka OK toto hlášení: V přístroji není CD. Vložte prosím navigační CD ŠkodaAuto Radionavigation. Nechcete-li navigaci nyní používat, můžete, aniž byste pokyn uposlechli, zvolit stisknutím tlačítka jiný zvukový zdroj. Komfortní kódování Pokud jste neobdrželi bezpečnostní kód k Vašemu radionavigačnímu systému, je Vaše vozidlo vybaveno komfortním systémem kódování, ke kterému tento kód nepotřebujete. V případě odpojení a opětovného zapojení akumulátoru zapněte nejprve zapalování klíčkem ve spínací skříňce a teprve potom rádio. Jestliže byste přesto tento kód požadovali, obraťte se na Váš servis Škoda.

8 6 Autorádio/CD/zvuk Autorádio/CD/zvuk Autorádio Přehled Tato část popisuje volbu a ukládání rozhlasových stanic. Funkce Scan/AS Vysílače s nejlepším dosahem se přehrají nebo automaticky uloží. Obr. 4 Hlavní nabídka autorádia Funkčními tlačítky volíte tyto funkce autorádia: Scan / _AS přehrávání stanic nebo ukládání nejsilnějších vysílačů strana 6, Funkce Scan/AS, Sezn. / _MAN vyvolání seznamu stanic nebo ruční zadávání kmitočtu strana 8, Výběr stanice ze seznamu (pouze v rozsahu FM), Pásmo nastavení vlnového rozsahu a funkce dopravních hlášení, vypnutí zvuku strana 7, Nastavení vlnového rozsahu/ztlumení, Nastavení nastavení funkcí RDS strana 9. Krátké přehrání rozhlasových stanic Krátce stiskněte tlačítko obr. 5 Scan / _AS. Obr. 5 Autostore AS (automatické ukládání) Funkce autostore ve druhé úrovni paměti (FM2 nebo AM2) Když stisknete tlačítko Scan / _AS na dobu delší než 2 sekundy, přiřadí se k 6 horním funkčním tlačítkům stanice s nejlepším příjmem v nastaveném vlnovém rozsahu (FM2 nebo AM2).

9 Autorádio/CD/zvuk 7 Uložení stanic ve všech úrovních paměti (Initial Autostore) Když stisknete tlačítko Scan / _AS na dobu delší než 10 sekund, přiřadí se k 6 horním funkčním tlačítkům stanice s nejlepším příjmem ze všech vlnových rozsahů. Právě zvolená funkce se zobrazí na obrazovce a lze ji dalším stisknutím tlačítka Scan / _AS ukončit. Funkce "scan" přehrává v rozsahu FM všechny stanice zadané v seznamu a v rozsahu AM všechny opravdu dostupné vysílače vždy na 8 sekund. Pokud chcete během přehrávání některou ze stanic ponechat, stiskněte ovladač nebo opět Scan / _AS. Poznámka Funkci Initial Autostore použijte, když zapnete přístroj poprvé nebo když se dostanete do oblasti příjmu nových vysílačů. Uložené názvy dosud přijímaných rozhlasových stanic budou nahrazeny. Vyhledávání a ukládání názvů trvá několik sekund. Nastavení vlnového rozsahu/ztlumení Obr. 6 Nastavení vlnové délky a dopravních hlášení, vypnutí zvuku Stiskněte tlačítko Pásmo v hlavní nabídce autorádia strana 6, obr. 4, zobrazí se ukazatel kmitočtů. Stiskněte FM1 nebo FM2, čímž nastavíte příjem vysílačů VKV. Stiskněte AM1 nebo AM2, čímž nastavíte příjem vysílačů na středních vlnách (SV). Funkci dopravních hlášení aktivujete v rozsahu FM1 nebo FM2 stisknutím tlačítka TP. Stiskněte tlačítko Vypnout rádio, resp. Zapnout rádio čímž vypnete nebo zapnete zvuk. Ve zvoleném vlnovém rozsahu začne hrát naposledy poslouchaná stanice. Jestliže jste předtím zvolili aktivaci dopravních hlášení (bílé

10 8 Autorádio/CD/zvuk políčko vedle tlačítka TP), reprodukuje se toto hlášení i při vypnutém zvuku autorádia. Pokud je aktivována funkce TP, svítí písmena TP oranžově. Během aktivního dopravního hlášení je možné zvýšenou hlasitost opět snížit tlačítkem INFO. Ze seznamu zvolte otočením a stisknutím ovladače jednu z rozhlasových stanic. Posunovacími tlačítky,, a můžete ve vícestránkovém seznamu listovat, případný výběr potvrďte tlačítkem OK. Výběr stanice ze seznamu (pouze v rozsahu FM) Radionavigační systém po zapnutí automaticky vypracovává a ukládá seznam dostupných vysílačů v rozsahu FM. Stanice uložené v seznamu lze volit i stisknutím tlačítka nebo po dobu delší než 2 sekundy. Výběr rozhlasové stanice z paměti nebo zadáním kmitočtu Výběr stanice uložené v paměti Přehrávání stanic uložených v paměti zapnete krátkým stisknutím tlačítka nebo. Obr. 7 Seznam rozhlasových stanic Stiskněte tlačítko Sezn. / _MAN v hlavní nabídce autorádia strana 6, obr. 4, zobrazí se uložené rozhlasové stanice. Otáčením a stisknutím ovladače nabídky nebo pravými funkčními tlačítky vyberte jednu stanici. Výběr rozhlasové stanice zadáním kmitočtu Stiskněte tlačítko Sezn. / _MAN a podržte déle než 2 sekundy. Jakmile se ve středu obrazovky objeví údaj o kmitočtu s oranžovým rámečkem a slovo manuálně, je možno zadávat kmitočet ručně. Vyhledávání se zahájí ve zvoleném směru v krocích po 0,1 MHz (FM) nebo 9 khz (AM). Můžete tak nastavit Vám známý vysílací kmitočet. Hodnotu kmitočtu lze měnit otáčením ovladače. K jemnému doladění lze použít tlačítka nebo strana 2, obr. 1 A5.

11 Autorádio/CD/zvuk 9 Uložení rozhlasových stanic pod tlačítka předvolby Pro možnost rychlé volby se rozhlasové stanice mohou uložit pod paměťová tlačítka. Stiskněte jedno z šesti horních tlačítek předvolby a podržte ho tak dlouho, dokud nezazní signální tón strana 2, obr. 1 A4. Právě poslouchaná stanice byla uložena pod stisknuté tlačítko. Nastavení RDS Některé vysílače přenášejí navíc k názvu stanice i další textové informace nebo informace, které slouží k ovládání autorádia. Pod tlačítka předvolby můžete uložit vždy 6 stanic v každé z oblastí FM1 a FM2, resp. AM1 a AM2. Vedle tlačítka se objeví zkratka názvu příslušné stanice nebo její kmitočet. Chcete-li poslouchat některou uloženou stanici, stiskněte jedno z funkčních tlačítek. Poznámka Je-li místo v paměti tlačítka již obsazeno, během nového ukládání bude dříve uložená stanice přemazána. Obr. 8 Funkce signálu RDS Stiskněte tlačítko Nastavení v hlavní nabídce autorádia strana 6, obr. 4. Ne všechny vysílače RDS zobrazují navíc k názvu stanice také další textové informace jako běžící text na displeji. Háček označuje, které možnosti výběru jsou zvoleny. Funkční tlačítka RDS název pevný: Zobrazen je pouze název stanice. variabilní: Textové informace jsou zobrazeny jako běžící text.

12 10 Autorádio/CD/zvuk RDS regionální auto (automaticky): Nastavený regionální program transregionální stanice zůstává zachován, i když se dostanete do oblasti jiného regionálního programu stejné rozhlasové stanice. Syst. nastavení (nastavení systému) strana 41 POZOR! Pozornost věnujte v první řadě dění na silnici. Nenechte se běžícím textem RDS rozptylovat. Přehrávání CD Zvuková reprodukce z kompaktního disku Zvuková reprodukce z kompaktního disku Stiskněte tlačítko CD strana 2, obr. 1. Jestliže je vloženo zvukové CD, po zapnutí režimu CD je přehráván naposledy poslouchaný titul, jinak se na chvíli objeví hlášení žádné zvukové CD resp. žádné CD v CD měniči, pokud je CD měnič připojen. Vložte standardní zvukové CD o průměru 12 cm. Reprodukce se zahájí automaticky. Přehrávání předcházejícího nebo následujícího titulu Krátce stiskněte tlačítko, resp.. Rychlý posun zpět nebo vpřed Tlačítko, resp. držte stisknuté. Vyjmutí CD Stiskněte tlačítko strana 2, obr. 1 A8. Na obrazovce se zobrazuje číslo titulu (Track) a jeho hrací doba. Ukazatel TP svítí oranžově, když přichází dopravní hlášení, a ukazatel TMC označuje přijímanou stanici TMC obr. 9. Obr. 9 Hlavní nabídka CD Funkční tlačítka během přehrávání CD: CD1... CD6 výběr odpovídajícího CD z měniče CD 2) Int. CD výběr CD vloženého v přístroji Scan přehrávání ukázek ze všech titulů kompaktního disku po 8 sekundách Mix přehrávání titulů z CD v náhodném pořadí 2) Popis obsluhy najdete v příslušném návodu k obsluze.

13 Autorádio/CD/zvuk 11 Syst. nastavení (nastavení systému) strana 41 POZOR! Přehrávač CD je laser bezpečnostní třídy 1. Pokud přístroj otevřete nebo pokud je vadný, resp. poškozený, vystavujete se účinku laserového záření. Přehrávač CD neobsahuje žádné součástky, které by vyžadovaly Vaši péči. Z bezpečnostních důvodů jej proto nechte opravit výhradně v některém ze servisů Škoda. Platí pro vozy: s měničem CD Přehrávání kompaktních disků z měniče CD Zde je popsáno, jak vybrat jeden z disků vložených do měniče CD u radionavigačního přístroje. Upozornění! Používejte pouze standardní kompaktní disky o průměru 12 cm. Nepoužívejte tzv. singly (8 cm). Do CD mechaniky zasouvejte jen kruhové kompaktní disky. Do CD mechaniky nevkládejte nestandardní CD, mohly by ji poškodit. Disky vkládejte do CD mechaniky vždy potištěnou stranou nahoru a jen tak daleko, než jsou samočinně vtaženy dovnitř. Disk vždy uchopte po stranách. Vyvarujte se otisků prstů na povrchu CD. Kompaktní disky čistěte suchým hadříkem, který nepouští vlákna. Otírejte je přitom od středu směrem ven. Nikdy nečistěte CD alkoholem nebo rozpouštědly. Disky nevystavujte teplu ani přímému slunečnímu záření. Nepopisujte je ani nepolepujte žádnými nálepkami. Poznámka Šest horních funkčních tlačítek je aktivních jen tehdy, když je k přístroji připojen měnič CD. V měniči a přehrávači lze přehrávat také disky CD-R a CD-RW, použití je však omezeno jejich kvalitou. Zobrazí-li se v malém označení nad tlačítkem CD symbol CD?, upozorňuje na to, že vložený kompaktní disk nelze přečíst. Obr. 10 Aktuální obsazení míst v měniči CD Funkčním tlačítkem CD1 až CD6 zvolte jedno CD v měniči. Při špatném stavu vozovky a při silných vibracích může dojít ke skokům při přehrávání CD. V takovém případě přehrávání CD vypněte.

14 12 Autorádio/CD/zvuk Zvuk, vyvážení zvuku a hlasitost Zde je popsáno, jak lze individuálně upravit modulaci zvuku a intenzitu hlasitosti různých zdrojů. Obr. 11 Hlavní nabídka zvuku Hlavní nabídku zvuku vyvoláte stisknutím tlačítka strana 2, obr. 1 A3. Funkční tlačítka v hlavní nabídce zvuku: Výsky nebo Basy nastavení výšky nebo hloubky (basů) obr. 11 Středy 3) nastavování hlasitosti středního kmitočtu Balance vyvážení zvuku vlevo/vpravo Fader vyvážení zvuku vpředu/vzadu Hlasitost vyvolání nabídky pro nastavení hlasitosti, ve které lze individuálně upravit hlasitost pro různé zvukové zdroje obr. 12. Funkční tlačítka v nabídce pro nastavení hlasitosti: GALA nastavení citlivosti funkce pro přizpůsobení hlasitosti rychlosti vozidla. Funkce GALA (Geschwindigkeits-Abhängige-Lautstärke-Anpassung) přiměřeně zvyšuje intenzitu hlasitosti s přibývajícím hlukem v závislosti na rychlosti vozidla. Čím více otočíte regulátor doprava, tím více se hlasitost zvýší. TA-Min. minimální intenzita hlasitosti dopravních hlášení Telefon minimální intenzita hlasitosti telefonních hovorů NAV-Min. minimální intenzita hlasitosti pro doporučení při navádění Umlčení nav. Akustická doporučení k jízdě jsou vypnutá, když se vedle funkčního tlačítka zobrazuje oranžové políčko. Při zapnutí stanovení minimální intenzity hlasitosti po zapnut. Obr. 12 Základní nastavení hlasitosti Poznámka Současným stisknutím kombinace tlačítek strana 2, obr. 1 A3, TELE A15 a tlačítka dopravní zácpy A10 můžete radionavigační systém 3) Vozidla se systémem Sound

15 vrátit zpět do nastavení z výroby. Objeví se hlášení Provádí se standardní nastavení. Čekejte prosím! Autorádio/CD/zvuk 13

16 14 Navigace Navigace Uspořádání Jak navigace pracuje a jak se obsluhuje? Pomocí čidel, satelitů a dopravních hlášení se vypočítává optimální jízdní trasa a řidič je naváděn ke svému cíli. Aktuální poloha vozidla je zprostředkována systémem satelitů (GPS - Global Positioning System). Čidla zabudovaná ve vozidle měří ujetou vzdálenost. Naměřené hodnoty jsou porovnávány s podrobnými mapami na navigačním CD, ve sporných případech jsou korigovány podle pomocných textů dopravních hlášení TMC. Na základě těchto dat zjišťuje navigace optimální trasu k požadovanému cíli. Akustická doporučení a směrové šipky na obrazovce a ve sdružených přístrojích Vás vedou jako neviditelný průvodce bezpečně a pohodlně k cíli. V neznámých městech můžete dojet na konkrétní adresu, najít nejbližší benzinovou stanici nebo se nechat dovést k hotelu. V této kapitole najdete odpověď na následující otázky: Na která pravidla nesmím během navigace zapomenout? strana 14, Bezpečnost Jak používat navigační CD? strana 15, Navigační CD Mohu během jízdy podle navigace i nadále poslouchat hudbu? strana 15, Všeobecně Co se stane, když opustím jízdní trasu? strana 15, Všeobecně Mohu si nechat zopakovat hlasový pokyn? strana 38, Doporučení k jízdě Jak reaguje radionavigační systém v podzemní garáži nebo v tunelu? strana 15, Všeobecně Jak se zadává cíl? strana 17, Zadání cíle Jak mohu zadat jako cíl benzinovou stanici, restauraci nebo hotel? strana 21, Zvláštní cíle v okolí zadané adresy Mohu zadané cíle uložit? strana 23, Paměť cílů Jaké údaje je nutné zadat pro výpočet trasy? strana 26, Zadání podmínek pro výpočet trasy Co vše mohu na obrazovce sledovat? strana 31, Zobrazení mapy a symbolů Mohu navádění k cíli také předčasně ukončit? strana 37, Navádění k cíli Bezpečnost Navigační systém určí polohu vozidla, směr a vzdálenost, jakož i cestu ke zvolenému cíli bez ohledu na pravidla silničního provozu. Doporučení k jízdě poskytuje systém formou slovních hlášení. Kromě toho ukazují směrové šipky na obrazovce směr jízdy. Cíl své cesty zadejte u stojícího vozidla. Navádění po komunikacích je uzpůsobeno pro osobní vozy, a proto se nehodí pro větší užitková vozidla. POZOR! Nezapomeňte u všech navigačních doporučení na zákonné předpisy o silničním provozu. Ačkoliv na navigačním CD mohou být některé ulice uloženy jako jednosměrné, některé oblasti jako pěší zóny atd., přesto tomu může být ve skutečnosti jinak, protože řízení dopravy podléhá neustálým změnám. Navigační systém nezohledňuje semafory,

17 Navigace 15 POZOR! Pokračování značení přednosti v jízdě, zákazy parkování a zastavení ani zúženou vozovku. Dopravní značení a předpisy mají vždy přednost před navigačními doporučeními. Rychlost vozidla vždy přizpůsobte stavu vozovky, dopravní situaci, povětrnostním podmínkám a viditelnosti. Nenechte se, např. v mlze, zlákat navigací k rychlejší jízdě. Navigační CD Vložení navigačního CD Stisknutím tlačítka strana 2, obr. 1 A8 vysunete z CD mechaniky vložený disk. Vyjměte ho a vložte navigační CD popsanou stranou nahoru. Disk zasuňte do CD mechaniky jen tak daleko, aby si ho radionavigační přístroj mohl sám vtáhnout. Program uložený na disku se nainstaluje. Disk nevyjímejte, dokud není ukončena instalace programu. Navigační CD obsahuje digitalizovanou silniční mapu. To, do jaké míry jsou na CD zachyceny malé obce, ulice a čísla domů, závisí na konkrétním programu na CD. Obsah navigačních CD se neustále aktualizuje. Informace o nejnovější verzi (update) obdržíte v nejbližším servisu Škoda. Jestliže jedete do jiné země, je nutné si obstarat verzi navigačního programu určenou pro příslušnou zemi. Poznámka Zobrazí-li se v malém označení nad tlačítkem CD symbol CD?, upozorňuje na to, že vložený kompaktní disk nelze přečíst. Všeobecně Během navádění k cíli můžete i nadále poslouchat autorádio nebo CD (přes měnič CD). Pro zadávání adres (města, ulice) jsou k dispozici jen taková písmena a znaky, které jsou nutné pro smysluplné zadání. Program nabízí seznam názvů, resp. jmen, která přicházejí v úvahu. U víceslovných pojmů, jako např. Hradec Králové, nezapomeňte zadat mezeru mezi jednotlivými slovy. Poté co opustíte trasu nebo opominete navigační doporučení, přístroj provede nový výpočet trasy. Tento výpočet trvá jen několik sekund. Poslední hlasové doporučení si můžete nechat zopakovat. Během poslechu doporučení lze měnit jeho hlasitost. Při aktivním navádění k cíli se můžete dotazovat na různé informace o trase. V seznamu na displeji se můžete posunovat po řádcích, resp. listovat po stránkách. Jestliže se na obrazovce zobrazí nápis Mimo silnici, nacházíte se na silnici, která není digitalizována, např. na polní cestě. V tunelech a podzemních garážích nejsou dostupné satelity GPS, přístroj se musí orientovat pouze pomocí čidel v kolech vozidla. Pokud za těchto podmínek chcete provést výpočet trasy, může se stát, že uslyšíte toto hlášení: Nacházíte se na nedigitalizované komunikaci. Jeďte dále, dokud nápis Mimo silnici nezmizí.

18 16 Navigace Hlavní nabídka navigace Paramet. trasy určení pravidel pro výpočet trasy strana 26, Zadání podmínek pro výpočet trasy Nastavení ruční zadání stanoviště nebo zahájení demonstrační jízdy strana 28, Hodnoty nastavení Obr. 13 Hlavní nabídka navigace Hlavní nabídku navigace vyvoláte stisknutím tlačítka strana 2, obr. 1 A13. NAVI Funkční tlačítka v hlavní nabídce navigace Vedení k cíli zahájení navádění k zadanému cíli Opakované stisknutí tohoto tlačítka navádění ukončí strana 37, Navádění k cíli. Cíl cesty zadání cíle cesty strana 17, Zadání cíle Dílčí cíl možnost zadání dílčího cíle Dílčí cíl se zadává stejným způsobem jako cíl cesty. Po dosažení dílčího cíle jeho symbol z obrazovky zmizí. Zůstává ale zaznamenán v paměti Poslední cíle strana 17, Zadání cíle. Jakmile dosáhnete dílčíhoho cíle - hlášení Dosáhli jste dílčího cíle, automaticky se zahájí navádění k vlastnímu cíli. Pokud nedosáhnete přesně dílčíhoho cíle, protože se např. nenachází přímo na dané silnici, obdržíte hlášení Dosáhli jste cílové oblasti. Navádění k dalšímu cíli se pak nezahájí automaticky.

19 Navigace 17 Zadání cíle Zahájení Pro výpočet trasy je možno zadat dvě adresy, adresu cíle a adresu jednoho dílčího cíle. Obr. 15 Dílčí cíl Hlavní nabídku navigace vyvoláte stisknutím tlačítka A13 strana 2, obr. 1. NAVI Obr. 14 Cíl cesty V hlavní nabídce navigace stiskněte tlačítko Cíl cesty nebo Dílčí cíl strana 16, obr. 13 pro zadávání cíle. Při prvním zadávání cíle cesty se objeví hlášení, že dosud nebyl žádný cíl definován. Pokud jste již k nějakému cíli dojeli, objeví se poslední zadaný cíl cesty. Je několik možností, jak zadat cíl cesty nebo dílčí cíl. Postup při zadávání dílčího cíle je shodný s postupem při zadávání cíle cesty. Nová adresa zadání cíle pomocí názvu města a ulice strana 18, Zadání nové adresy (města, ulice, čísla domu) Poslední cíle nebo Cíl z paměti výběr již uloženého cíle z paměti cílů strana 19, Poslední cíle

20 18 Navigace Zvlástní cíle zadání restaurace, benzinové stanice, letiště, hraničního přechodu atd. jako cíle cesty strana 21, Zvláštní cíle v okolí zadané adresy K cíli s vlajkou zadání místa, na kterém jste naposledy stiskli tlačítko strana 2, obr. 1 A9, jako cíle cesty. Cíl na mapě označení cíle nitkovým křížem na mapě strana 21, Cíl na mapě Souřadnice cíle zadání cíle souřadnicem. Additional De... výběr cíle z průvodce Průvodce je k dispozici na zvláštním navigačním CD. Další vyhledávání informací závisí na obsahu průvodce. Editace paměti zakládání, mazání a řazení cílů v paměti strana 23, Paměť cílů Vymaz. díl. cíle vymazání zadaného dílčíhoho cíle Zadání nové adresy (města, ulice, čísla domu) Obr. 16 Zadání nové adresy Obr. 17 Zadání názvu města Stiskněte tlačítko Město, Ulice nebo Domovní číslo. Nyní můžete postupně zadávat jednotlivá písmena názvu.

21 Navigace 19 Do editovacího řádku vkládejte písmena nebo číslice otáčením a stisknutím ovladače nabídky. V dolní polovině obrazovky se zobrazuje seznam jmen, resp. čísel. Stiskněte OK, čímž se dostanete do seznamu. Poslední cíle Poslední zadaný cíl, se automaticky uložen. Ze seznamu zvolte otočením a stisknutím ovladače jedno z uvedených jmen. Posunovacími tlačítky,, a můžete ve vícestránkovém seznamu listovat, případný výběr potvrďte tlačítkem OK. Zvláštní cíl v okolí již zadaného cíle cesty (města, ulice atd.) zvolíte výběrem položky Okolí adresy. Tlačítky a označíte písmena nebo číslice, mazat je můžete tlačítkem. Tlačítko zobrazí případné další speciální znaky zvoleného jazyka. Pojem Město se používá nezávisle na počtu obyvatel. Ať již má obec 100 nebo obyvatel, je označována jako město. U názvů měst, která se vyskytují opakovaně, se zobrazuje seznam pro rozlišení, ze kterého můžete zvolit požadovaný cíl. Po zadání města se automaticky přepne na zadávání ulice a poté i čísla domu. Pokud je město tak malé, že nejsou digitalizovány žádné ulice, je Vám nabídnuto zadání centra. Není-li zadáno žádné město, nejsou tlačítka Ulice a Domovní číslo aktivní. Obr. 18 Poslední cíle Poznámka Zadejte křižovatku a číslo domu popsaným způsobem. Obr. 19 Mazání posledních cílů

22 20 Navigace Výběr z posledních cílů Stiskněte tlačítko strana 17, obr. 14 Poslední cíle. Nyní můžete vybrat ze seznamu již použitých cílů požadovaný cíl strana 17. Adresa z paměti cílů Požadovaný cíl ze seznamu již použitých cílů vyberte otáčením ovladače strana 19, obr. 18. Pokud se některá z adres nezobrazuje na displeji celá, stiskněte tlačítko, k nahlédnutí se zobrazí celá adresa. Oranžově označenou adresu zvolíte stisknutím ovladače. Po několika sekundách se objeví hlavní nabídka navigace se zvolenou adresou. Mazání seznamu posledních cílů Počínaje hlavní nabídkou navigace strana 16, obr. 13 stiskněte postupně tato funkční tlačítka: Cíl cesty, Editace paměti a Vymazat posl. cíle. Vyberte si v následujícím kontrolním dotazu Storno nebo Vymazat. Jestliže zvolíte položku Vymazat, budou vymazány všechny poslední cíle a rovněž aktuálně zadaný cíl. Seznam adres v paměti Poslední cíle lze vymazat jen jako celek, nelze mazat jednotlivé položky. Můžete uložit až 14 posledních cílů. Cíl cesty se do paměti Poslední cíle ukládá až po zahájení navádění k cíli. Pokud již nelze další cíle ukládat, je paměť cílů plná. Vymažte buď paměť Poslední cíle, nebo jednotlivé cíle z paměti cílů strana 25. Obr. 20 Úplná adresa cíle Stisknutím tlačítka Cíl z paměti strana 17, obr. 14 se zobrazí seznam uložených cílů. Otáčením ovladače nabídky posunujte oranžovým rámečkem. Pokud se některá z označených adres nezobrazuje celá, stiskněte tlačítko, k nahlédnutí se zobrazí celá adresa. Oranžově označenou adresu aktivujte stisknutím ovladače. Po několika sekundách se objeví hlavní nabídka navigace se zvolenou adresou. Když je paměť cílů plná, objeví se odpovídající hlášení. Několik cílů pak vymažte ručně.

23 Navigace 21 Zvláštní cíle v okolí zadané adresy Ze seznamu můžete v okolí cíle cesty vyhledat zvláštní cíle. Cíl na mapě Nitkovým křížem můžete označit cíl přímo na mapě. Obr. 21 Zvláštní cíle v okolí zadané adresy Zvláštní cíl v okolí již zadaného cíle cesty (města, ulice atd.) zvolíte výběrem položky strana 18, obr. 16 Okolí adresy. Zvláštní cíle stejného druhu, např. restaurace, se zobrazují v jednom seznamu. Nejblíže ležící zvláštní cíl je uveden na prvním místě. Poznámka Pokud jste adresu cíle cesty od posledního zadání neměnili, vyhledávají se zvláštní cíle v okolí adresy tohoto posledního cíle. Druh a počet zvláštních cílů závisí na obsahu konkrétního navigačního CD. Obr. 22 Cíl na mapě Stiskněte tlačítko strana 17, obr. 14 Cíl na mapě. Nitkový kříž posuňte pravými funkčními tlačítky na hledaný cíl. Měřítko mapy upravte tlačítkem nebo podle své potřeby strana 32, Změna měřítka. Poznámka Když nitkový kříž posunete na okraj obrazovky, objeví se po chvíli příslušný navazující výřez mapy.

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Uživatelská příručka Čeština Červen 2010 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného

Více

Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20

Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20 Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20 Obsah Obsah balení 6 Obsah balení... 6 Přečtěte si jako první 7 Instalace do automobilu... 7 Zapnutí a vypnutí... 7 Nastavení... 7 Příjem signálu GPS...

Více

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР PANORAMICZNY TELEWIZOR LCD ŠIROKOÚHLÝ LCD MONITOR SZÉLESVÁSZNÚ LCD-KIJELZŐ TV

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E e Nápověda Česky Můj Home Screen Můj Home Screen Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15 Seznam aplikací Informace 16 Použití 17 Nastavení 18 Sledování Základy

Více

Dakota 10 a 20 návod k obsluze

Dakota 10 a 20 návod k obsluze Dakota 10 a 20 návod k obsluze 2009 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200 nebo (800) 800.1020 Fax (913)

Více

Pravidla bezpečného používání

Pravidla bezpečného používání 4UCZE04 Děkujeme vám za nákup multimediálního systému. Tato uživatelská příručka popisuje způsob používání multimediálního systému Kia Motor. Před použitím systému si přečtěte všechny informace uvedené

Více

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver WMA MP3 CD Player/Receiver Model: CQ-C5355N Operating Instructions Bedienungsanleitung Manuel d instructions Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manuale di istruzioni Manual de Instrucciones Brugsvejledning

Více

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty Podrobný návod k použití Obsah Důležité pokyny...3 Váš telefon...5 Vložení SIM karet, pam. karty a baterie...7 Nabíjení baterie...8 Umístění antén...8 Zapnutí

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

Uživatelská příručka Nokia 208

Uživatelská příručka Nokia 208 Uživatelská příručka Nokia 208 2.1. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné verze softwaru. Pokud v přístroji nemáte software

Více

Gigaset A160/A260/A165/A265 česky

Gigaset A160/A260/A165/A265 česky 1 Gigaset A160/A260/A165/A265 česky Přenosná část pro A260/A265 Přenosná část pro A160/A165 Základna bez hlasového záznamníku 14 5 1 Stav nabití akumulátoru 2 Interní číslo přenosné části 3 Dialogová tlačítka

Více

Vozidlová stanice FXM 20

Vozidlová stanice FXM 20 Vozidlová stanice FXM 20 Datum vydání: říjen 2007 Návod k obsluze 1998, RADOM s.r.o. Jiřího Potůčka 259 530 09 Pardubice tel.: 466 414 211 fax: 466 413 315 Internet: www.radom.eu Autor: Ing. Kamil Pipek,

Více

Pracovní postupy pozemního šetření NIL2

Pracovní postupy pozemního šetření NIL2 Pracovní postupy pozemního šetření NIL2 Část II.: Přílohy pracovních postupů pozemního šetření NIL2 (P5 P16) UHUL/6679/2013/KM Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 13. září 2013 Autorský

Více

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim N720 DECT IP Multicell System Pruvodce planovanim a merenim Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny.............................................. 2 Úvod..............................................................

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

ipod Návod k použití

ipod Návod k použití ipod Návod k použití Obsah ipod základy... 4 Základní popis ipodu... 5 Ovládání ipodu... 5 Vypnutí zvuku kruhového ovladače... 7 Blokování tlačítek ipodu... 7 Menu ipodu... 8 Přidání a odebrání položek

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač Věříme, že budete s naším výrobkem spokojeni Při návštěvě stránek www.philips.com/support zadejte název výrobku, zobrazí se: FAQ, často kladené otázky poslední verze

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO AutoCAD LT 2D kreslení technické dokumentace na počítači listopad 2006 Ing. Ladislava Krejčí Obsah ÚVOD

Více

Lenovo IdeaPad Flex 10

Lenovo IdeaPad Flex 10 Lenovo IdeaPad Flex 10 Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu

Více

Metody měření expozice Jak lze změřit jas objektu

Metody měření expozice Jak lze změřit jas objektu Metody měření expozice Jak lze změřit jas objektu K dispozici jsou tři způsoby měření: Digitální ESP měření, bodové měření a násobné měření. Digitální ESP měření: Měření je odečteno ze středu záběru a

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

9 Užitečné funkce ALL RESET (Obnova původních hodnot)

9 Užitečné funkce ALL RESET (Obnova původních hodnot) 9 Užitečné funkce ALL RESET (Obnova původních hodnot) Jak uložit nastavení fotoaparátu Nastavení tohoto parametru udává, zda si fotoaparát bude pamatovat aktuální nastavení jednotlivých parametrů i po

Více

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B CS Návod k použití Než začnete tento produkt používat, pečlivě si přečtěte veškerou dokumentaci, která k němu náleží, a uschovejte ji pro budoucí potřebu. CECH-2104A CECH-2104B 7015888 VÝSTRAHA 2 Neotvírejte

Více

ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015)

ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015) ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015) Obsah 8 Kapitola 1: ipad v kostce 8 Celkový pohled na ipad 10 Příslušenství 10 Obrazovka Multi-Touch 11 Tlačítko Spánek/Probuzení 11 Tlačítko

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka BlackBerry Z10 Smartphone Uživatelská příručka Vydáno: 2014-05-07 SWD-20140507094804675 Obsah Nastavení a základní funkce...6 Novinky v tomto vydání... 6 Rychlé seznámení se zařízením... 7 Čím se zařízení

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více