SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS"

Transkript

1 SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS

2 O tomto návodu Tento návod obsahuje důležité informace, tipy, rady a varovné pokyny pro obsluhu radionavigačního systému. Další důležité informace, které se týkají bezpečnosti Vaší i Vašich spolucestujících, najdete v ostatních dokumentech palubní literatury. Ve vozidle by stále měla být kompletní palubní literatura. To platí zejména v případě, že vozidlo půjčujete nebo prodáváte. Tento návod popisuje vybavení vozidla v době tiskové uzávěrky. Některá z uvedených vybavení budou k dispozici až později nebo se dodávají pouze na některé trhy. Vyobrazení jsou chápána jako obecné informace a mohou se v detailech lišit od provedení Vašeho vozu. Údaje o směru se vztahují ke směru jízdy, pokud není uvedeno jinak. Některé odstavce tohoto návodu neplatí pro všechna vozidla. V tom případě je na začátku odstavce uveden rozsah platnosti, např. Platí pro vozidla s měničem CD. Registrované ochranné známky komponentů jsou označené značkou. Chybějící označení však neznamená, že se pojmy mohou volně používat. Odstavec pokračuje na další straně. Tato značka označuje konec odstavce. POZOR! Texty s tímto symbolem obsahují informace, které se vztahují k Vaší bezpečnosti a upozorňují na možné nebezpečí nehody a zranění. Upozornění! Texty s tímto symbolem upozorňují na možnost poškození Vašeho vozidla. Životní prostředí Texty s tímto symbolem obsahují pokyny vztahující se k ochraně životního prostředí. Poznámka Texty s tímto symbolem obsahují doplňující informace.

3 Obsah 1 Obsah Stručný úvod Externí přístroje Ovládací prvky Aktivace externích přístrojů Prvky na obrazovce Zapnutí a vypnutí Věcný rejstřík Autorádio/CD/zvuk Autorádio Přehrávání CD Zvuk, vyvážení zvuku a hlasitost Navigace Uspořádání Zadání cíle Paměť cílů Zadání podmínek pro výpočet trasy Zobrazení mapy a symbolů Navádění k cíli Informace a systémová nastavení Informace Systémová nastavení

4 2 Stručný úvod Stručný úvod Ovládací prvky Tento přehled Vám pomůže rychle se seznámit s ovládacími prvky radionavigačního systému. Obr. 1 Uspořádání ovládacích prvků A1 Vypínač a regulátor hlasitosti - Přístroj vypnete/zapnete stisknutím vypínače, regulace hlasitosti se provádí otáčením. Regulátor hlasitosti ovládá právě aktivní zvukový zdroj. Zobrazená stupnice ukazuje úroveň hlasitosti. Regulátorem

5 Stručný úvod 3 hlasitosti můžete rovněž ovládat hlasitost telefonního hovoru. A2 Ovladačem nabídky můžete zadávat hodnoty v nabídkách na obrazovce. Otáčením můžete vybírat funkce nebo vedlejší nabídku. Stisknutím ovladače můžete volit funkce nebo vedlejší nabídku. A3 Zvuk a vyvážení zvuku A4 Vlevo a vpravo vedle obrazovky je vždy 5 funkčních tlačítek, resp. tlačítek předvolby. Funkční tlačítka se nazývají proto, že mají pro každou zobrazenou nabídku různé funkce. Je-li v tomto návodu uvedeno např. Stiskněte tlačítko Cíl na mapě, pak stiskněte nepopsané tlačítko vedle textu na obrazovce Cíl na mapě. Tlačítka předvolby: horních 6 funkčních tlačítek se v režimu autorádia používá jako tlačítka předvolby. K těmto tlačítkům můžete přiřadit jednotlivé vysílače. V režimu měniče CD lze těmito horními tlačítky volit jeden ze šesti vložených CD. A5 Tlačítka rychlého posunu zpět/vpřed k ovládání právě aktivního zvukového zdroje Krátké stisknutí: autorádio - změna stanice v paměti; poslech CD - změna titulu Dlouhé stisknutí: autorádio - změna stanice v seznamu stanic; poslech CD - rychlý posun vpřed, resp. zpět. A6 Přepínání mezi denním a nočním displejem nebo vypínání displeje A7 CD mechanika pro zvukové nebo navigační CD A8 Vysunutí CD - Jestliže vysunutý disk zhruba do 10 sekund neodeberete, disk se opět automaticky zasune. A9 Označení vlajkového cíle - Když tlačítko stisknete, zapamatuje si přístroj aktuální polohu vozidla. Po dalším stisknutí tlačítka se vlajkový cíl přepíše, pokud nebyl uložen do paměti cílů , 23 A10 Tlačítko dopravní zácpy k vyvolání nabídky pro zadání údajů k zablokování úseků nebo pro ruční zadání údajů o dopravní zácpě na trase A11 A12 ESC MAP Zpět k předcházející nabídce Zobrazení mapy z přiloženého navigačního CD/přepnutí na symbolické zobrazení A13 NAVI Vyvolání hlavní nabídky navigace A14 AUX Přepínání na dodatečně připojené přístroje audio nebo video A15 TELE Vyhrazeno pro pozdější doplňkové funkce A16 CD Ovládání režimu CD a měniče CD 1) A17 RADIO Nabídka autorádia A18 INFO Nastavení systému, dopravní hlášení, vyvolání funkce určení polohy POZOR! Nastavte hlasitost tak, aby zvukové signály zvenčí, jako např. houkání hasičů, záchranného vozu nebo policie, byly stále ještě slyšitelné. Upozornění! Obrazovka nemá dotykové ovládání (Touch-Screen). Na plochu obrazovky netlačte. Můžete ji čistit měkkým hadříkem a příp. lihem. K čištění nepoužívejte žádná rozpouštědla jako benzin nebo terpentýn, protože mohou narušit její povrch. 1) Popis obsluhy najdete v příslušném návodu k obsluze.

6 4 Stručný úvod Prvky na obrazovce Tato část popisuje jednotlivé prvky na obrazovce. Pod stavovým řádkem Oranžové podsvícení označuje, který zdroj je aktivní. Tlačítkem pod označením se dostanete k hlavní nabídce příslušného zdroje. Zelené podsvícení označuje, které zdroje na pozadí jsou ještě aktivní (zde autorádio). Tlačítkem pod označením se dostanete k hlavní nabídce příslušného zdroje. Zobrazí-li se v označení nad tlačítkem CD symbol CD?, je to upozornění, že nelze přečíst kompaktní disk vložený v mechanice CD. Zapnutí a vypnutí Obr. 2 Prvky na obrazovce Před prvním zapnutím přístroje je nutno zadat bezpečnostní kód, který se skládá ze čtyř číslic. A AB AC AD AE AF Zobrazené funkce nebo položky nabídky zvolíte stisknutím funkčního tlačítka, které se nachází bezprostředně vedle požadované položky. Volbu můžete provést rovněž otáčením a poté stisknutím ovladače. Oranžový výběrový rámeček se posunuje otáčením ovladače. Rámeček zmizí po 30 sekundách a objeví se znovu, jakmile otočíte ovladačem. Výběr vlastností funkce, např. cíl nebo přehled, lze provést pouze stisknutím a otáčením ovladače. Pravá část řádku obsahuje doplňkové informace nebo pokyn zpět pomocí ESC. Střední část zobrazuje údaje aktivního zvukového zdroje nebo údaje k navigaci. Levá část stavového řádku zobrazuje aktuální nabídku. Zapnutí/vypnutí Stiskněte otočný vypínač strana 2, obr. 1 A1. Obr. 3 Zadávání bezpečnostního kódu

7 Stručný úvod 5 Pokud chcete přístroj vypnout, vypínač opět stiskněte. Zadání bezpečnostního kódu Číselný kód najdete na kartě přístroje. Poznámka Po třech chybných zadáních bezpečnostního kódu se přístroj na jednu hodinu zablokuje a potom je možno kód zadávat znovu. Číslice zadejte postupně otáčením ovladače a jeho stisknutím strana 4, obr. 3. Pokud chcete opravit chybné zadání, stiskněte tlačítko. Když zadaný bezpečnostní kód souhlasí s kódem na kartě přístroje, stiskněte tlačítko OK. Po opakovaném zapnutí přístroje se obnoví poslední nabídka a zvukový zdroj, který byl nastaven jako poslední před vypnutím. Vypnete-li zapalování, současně se vypne i radionavigační přístroj. Při vypnutém zapalování můžete přístroj vypínačem opět zapnout. Po hodině provozu se přístroj automaticky vypne, aby se nevybíjel akumulátor vozidla. Jestliže není v CD mechanice žádný disk, objeví se po zadání bezpečnostního kódu a stisknutí tlačítka OK toto hlášení: V přístroji není CD. Vložte prosím navigační CD ŠkodaAuto Radionavigation. Nechcete-li navigaci nyní používat, můžete, aniž byste pokyn uposlechli, zvolit stisknutím tlačítka jiný zvukový zdroj. Komfortní kódování Pokud jste neobdrželi bezpečnostní kód k Vašemu radionavigačnímu systému, je Vaše vozidlo vybaveno komfortním systémem kódování, ke kterému tento kód nepotřebujete. V případě odpojení a opětovného zapojení akumulátoru zapněte nejprve zapalování klíčkem ve spínací skříňce a teprve potom rádio. Jestliže byste přesto tento kód požadovali, obraťte se na Váš servis Škoda.

8 6 Autorádio/CD/zvuk Autorádio/CD/zvuk Autorádio Přehled Tato část popisuje volbu a ukládání rozhlasových stanic. Funkce Scan/AS Vysílače s nejlepším dosahem se přehrají nebo automaticky uloží. Obr. 4 Hlavní nabídka autorádia Funkčními tlačítky volíte tyto funkce autorádia: Scan / _AS přehrávání stanic nebo ukládání nejsilnějších vysílačů strana 6, Funkce Scan/AS, Sezn. / _MAN vyvolání seznamu stanic nebo ruční zadávání kmitočtu strana 8, Výběr stanice ze seznamu (pouze v rozsahu FM), Pásmo nastavení vlnového rozsahu a funkce dopravních hlášení, vypnutí zvuku strana 7, Nastavení vlnového rozsahu/ztlumení, Nastavení nastavení funkcí RDS strana 9. Krátké přehrání rozhlasových stanic Krátce stiskněte tlačítko obr. 5 Scan / _AS. Obr. 5 Autostore AS (automatické ukládání) Funkce autostore ve druhé úrovni paměti (FM2 nebo AM2) Když stisknete tlačítko Scan / _AS na dobu delší než 2 sekundy, přiřadí se k 6 horním funkčním tlačítkům stanice s nejlepším příjmem v nastaveném vlnovém rozsahu (FM2 nebo AM2).

9 Autorádio/CD/zvuk 7 Uložení stanic ve všech úrovních paměti (Initial Autostore) Když stisknete tlačítko Scan / _AS na dobu delší než 10 sekund, přiřadí se k 6 horním funkčním tlačítkům stanice s nejlepším příjmem ze všech vlnových rozsahů. Právě zvolená funkce se zobrazí na obrazovce a lze ji dalším stisknutím tlačítka Scan / _AS ukončit. Funkce "scan" přehrává v rozsahu FM všechny stanice zadané v seznamu a v rozsahu AM všechny opravdu dostupné vysílače vždy na 8 sekund. Pokud chcete během přehrávání některou ze stanic ponechat, stiskněte ovladač nebo opět Scan / _AS. Poznámka Funkci Initial Autostore použijte, když zapnete přístroj poprvé nebo když se dostanete do oblasti příjmu nových vysílačů. Uložené názvy dosud přijímaných rozhlasových stanic budou nahrazeny. Vyhledávání a ukládání názvů trvá několik sekund. Nastavení vlnového rozsahu/ztlumení Obr. 6 Nastavení vlnové délky a dopravních hlášení, vypnutí zvuku Stiskněte tlačítko Pásmo v hlavní nabídce autorádia strana 6, obr. 4, zobrazí se ukazatel kmitočtů. Stiskněte FM1 nebo FM2, čímž nastavíte příjem vysílačů VKV. Stiskněte AM1 nebo AM2, čímž nastavíte příjem vysílačů na středních vlnách (SV). Funkci dopravních hlášení aktivujete v rozsahu FM1 nebo FM2 stisknutím tlačítka TP. Stiskněte tlačítko Vypnout rádio, resp. Zapnout rádio čímž vypnete nebo zapnete zvuk. Ve zvoleném vlnovém rozsahu začne hrát naposledy poslouchaná stanice. Jestliže jste předtím zvolili aktivaci dopravních hlášení (bílé

10 8 Autorádio/CD/zvuk políčko vedle tlačítka TP), reprodukuje se toto hlášení i při vypnutém zvuku autorádia. Pokud je aktivována funkce TP, svítí písmena TP oranžově. Během aktivního dopravního hlášení je možné zvýšenou hlasitost opět snížit tlačítkem INFO. Ze seznamu zvolte otočením a stisknutím ovladače jednu z rozhlasových stanic. Posunovacími tlačítky,, a můžete ve vícestránkovém seznamu listovat, případný výběr potvrďte tlačítkem OK. Výběr stanice ze seznamu (pouze v rozsahu FM) Radionavigační systém po zapnutí automaticky vypracovává a ukládá seznam dostupných vysílačů v rozsahu FM. Stanice uložené v seznamu lze volit i stisknutím tlačítka nebo po dobu delší než 2 sekundy. Výběr rozhlasové stanice z paměti nebo zadáním kmitočtu Výběr stanice uložené v paměti Přehrávání stanic uložených v paměti zapnete krátkým stisknutím tlačítka nebo. Obr. 7 Seznam rozhlasových stanic Stiskněte tlačítko Sezn. / _MAN v hlavní nabídce autorádia strana 6, obr. 4, zobrazí se uložené rozhlasové stanice. Otáčením a stisknutím ovladače nabídky nebo pravými funkčními tlačítky vyberte jednu stanici. Výběr rozhlasové stanice zadáním kmitočtu Stiskněte tlačítko Sezn. / _MAN a podržte déle než 2 sekundy. Jakmile se ve středu obrazovky objeví údaj o kmitočtu s oranžovým rámečkem a slovo manuálně, je možno zadávat kmitočet ručně. Vyhledávání se zahájí ve zvoleném směru v krocích po 0,1 MHz (FM) nebo 9 khz (AM). Můžete tak nastavit Vám známý vysílací kmitočet. Hodnotu kmitočtu lze měnit otáčením ovladače. K jemnému doladění lze použít tlačítka nebo strana 2, obr. 1 A5.

11 Autorádio/CD/zvuk 9 Uložení rozhlasových stanic pod tlačítka předvolby Pro možnost rychlé volby se rozhlasové stanice mohou uložit pod paměťová tlačítka. Stiskněte jedno z šesti horních tlačítek předvolby a podržte ho tak dlouho, dokud nezazní signální tón strana 2, obr. 1 A4. Právě poslouchaná stanice byla uložena pod stisknuté tlačítko. Nastavení RDS Některé vysílače přenášejí navíc k názvu stanice i další textové informace nebo informace, které slouží k ovládání autorádia. Pod tlačítka předvolby můžete uložit vždy 6 stanic v každé z oblastí FM1 a FM2, resp. AM1 a AM2. Vedle tlačítka se objeví zkratka názvu příslušné stanice nebo její kmitočet. Chcete-li poslouchat některou uloženou stanici, stiskněte jedno z funkčních tlačítek. Poznámka Je-li místo v paměti tlačítka již obsazeno, během nového ukládání bude dříve uložená stanice přemazána. Obr. 8 Funkce signálu RDS Stiskněte tlačítko Nastavení v hlavní nabídce autorádia strana 6, obr. 4. Ne všechny vysílače RDS zobrazují navíc k názvu stanice také další textové informace jako běžící text na displeji. Háček označuje, které možnosti výběru jsou zvoleny. Funkční tlačítka RDS název pevný: Zobrazen je pouze název stanice. variabilní: Textové informace jsou zobrazeny jako běžící text.

12 10 Autorádio/CD/zvuk RDS regionální auto (automaticky): Nastavený regionální program transregionální stanice zůstává zachován, i když se dostanete do oblasti jiného regionálního programu stejné rozhlasové stanice. Syst. nastavení (nastavení systému) strana 41 POZOR! Pozornost věnujte v první řadě dění na silnici. Nenechte se běžícím textem RDS rozptylovat. Přehrávání CD Zvuková reprodukce z kompaktního disku Zvuková reprodukce z kompaktního disku Stiskněte tlačítko CD strana 2, obr. 1. Jestliže je vloženo zvukové CD, po zapnutí režimu CD je přehráván naposledy poslouchaný titul, jinak se na chvíli objeví hlášení žádné zvukové CD resp. žádné CD v CD měniči, pokud je CD měnič připojen. Vložte standardní zvukové CD o průměru 12 cm. Reprodukce se zahájí automaticky. Přehrávání předcházejícího nebo následujícího titulu Krátce stiskněte tlačítko, resp.. Rychlý posun zpět nebo vpřed Tlačítko, resp. držte stisknuté. Vyjmutí CD Stiskněte tlačítko strana 2, obr. 1 A8. Na obrazovce se zobrazuje číslo titulu (Track) a jeho hrací doba. Ukazatel TP svítí oranžově, když přichází dopravní hlášení, a ukazatel TMC označuje přijímanou stanici TMC obr. 9. Obr. 9 Hlavní nabídka CD Funkční tlačítka během přehrávání CD: CD1... CD6 výběr odpovídajícího CD z měniče CD 2) Int. CD výběr CD vloženého v přístroji Scan přehrávání ukázek ze všech titulů kompaktního disku po 8 sekundách Mix přehrávání titulů z CD v náhodném pořadí 2) Popis obsluhy najdete v příslušném návodu k obsluze.

13 Autorádio/CD/zvuk 11 Syst. nastavení (nastavení systému) strana 41 POZOR! Přehrávač CD je laser bezpečnostní třídy 1. Pokud přístroj otevřete nebo pokud je vadný, resp. poškozený, vystavujete se účinku laserového záření. Přehrávač CD neobsahuje žádné součástky, které by vyžadovaly Vaši péči. Z bezpečnostních důvodů jej proto nechte opravit výhradně v některém ze servisů Škoda. Platí pro vozy: s měničem CD Přehrávání kompaktních disků z měniče CD Zde je popsáno, jak vybrat jeden z disků vložených do měniče CD u radionavigačního přístroje. Upozornění! Používejte pouze standardní kompaktní disky o průměru 12 cm. Nepoužívejte tzv. singly (8 cm). Do CD mechaniky zasouvejte jen kruhové kompaktní disky. Do CD mechaniky nevkládejte nestandardní CD, mohly by ji poškodit. Disky vkládejte do CD mechaniky vždy potištěnou stranou nahoru a jen tak daleko, než jsou samočinně vtaženy dovnitř. Disk vždy uchopte po stranách. Vyvarujte se otisků prstů na povrchu CD. Kompaktní disky čistěte suchým hadříkem, který nepouští vlákna. Otírejte je přitom od středu směrem ven. Nikdy nečistěte CD alkoholem nebo rozpouštědly. Disky nevystavujte teplu ani přímému slunečnímu záření. Nepopisujte je ani nepolepujte žádnými nálepkami. Poznámka Šest horních funkčních tlačítek je aktivních jen tehdy, když je k přístroji připojen měnič CD. V měniči a přehrávači lze přehrávat také disky CD-R a CD-RW, použití je však omezeno jejich kvalitou. Zobrazí-li se v malém označení nad tlačítkem CD symbol CD?, upozorňuje na to, že vložený kompaktní disk nelze přečíst. Obr. 10 Aktuální obsazení míst v měniči CD Funkčním tlačítkem CD1 až CD6 zvolte jedno CD v měniči. Při špatném stavu vozovky a při silných vibracích může dojít ke skokům při přehrávání CD. V takovém případě přehrávání CD vypněte.

14 12 Autorádio/CD/zvuk Zvuk, vyvážení zvuku a hlasitost Zde je popsáno, jak lze individuálně upravit modulaci zvuku a intenzitu hlasitosti různých zdrojů. Obr. 11 Hlavní nabídka zvuku Hlavní nabídku zvuku vyvoláte stisknutím tlačítka strana 2, obr. 1 A3. Funkční tlačítka v hlavní nabídce zvuku: Výsky nebo Basy nastavení výšky nebo hloubky (basů) obr. 11 Středy 3) nastavování hlasitosti středního kmitočtu Balance vyvážení zvuku vlevo/vpravo Fader vyvážení zvuku vpředu/vzadu Hlasitost vyvolání nabídky pro nastavení hlasitosti, ve které lze individuálně upravit hlasitost pro různé zvukové zdroje obr. 12. Funkční tlačítka v nabídce pro nastavení hlasitosti: GALA nastavení citlivosti funkce pro přizpůsobení hlasitosti rychlosti vozidla. Funkce GALA (Geschwindigkeits-Abhängige-Lautstärke-Anpassung) přiměřeně zvyšuje intenzitu hlasitosti s přibývajícím hlukem v závislosti na rychlosti vozidla. Čím více otočíte regulátor doprava, tím více se hlasitost zvýší. TA-Min. minimální intenzita hlasitosti dopravních hlášení Telefon minimální intenzita hlasitosti telefonních hovorů NAV-Min. minimální intenzita hlasitosti pro doporučení při navádění Umlčení nav. Akustická doporučení k jízdě jsou vypnutá, když se vedle funkčního tlačítka zobrazuje oranžové políčko. Při zapnutí stanovení minimální intenzity hlasitosti po zapnut. Obr. 12 Základní nastavení hlasitosti Poznámka Současným stisknutím kombinace tlačítek strana 2, obr. 1 A3, TELE A15 a tlačítka dopravní zácpy A10 můžete radionavigační systém 3) Vozidla se systémem Sound

15 vrátit zpět do nastavení z výroby. Objeví se hlášení Provádí se standardní nastavení. Čekejte prosím! Autorádio/CD/zvuk 13

16 14 Navigace Navigace Uspořádání Jak navigace pracuje a jak se obsluhuje? Pomocí čidel, satelitů a dopravních hlášení se vypočítává optimální jízdní trasa a řidič je naváděn ke svému cíli. Aktuální poloha vozidla je zprostředkována systémem satelitů (GPS - Global Positioning System). Čidla zabudovaná ve vozidle měří ujetou vzdálenost. Naměřené hodnoty jsou porovnávány s podrobnými mapami na navigačním CD, ve sporných případech jsou korigovány podle pomocných textů dopravních hlášení TMC. Na základě těchto dat zjišťuje navigace optimální trasu k požadovanému cíli. Akustická doporučení a směrové šipky na obrazovce a ve sdružených přístrojích Vás vedou jako neviditelný průvodce bezpečně a pohodlně k cíli. V neznámých městech můžete dojet na konkrétní adresu, najít nejbližší benzinovou stanici nebo se nechat dovést k hotelu. V této kapitole najdete odpověď na následující otázky: Na která pravidla nesmím během navigace zapomenout? strana 14, Bezpečnost Jak používat navigační CD? strana 15, Navigační CD Mohu během jízdy podle navigace i nadále poslouchat hudbu? strana 15, Všeobecně Co se stane, když opustím jízdní trasu? strana 15, Všeobecně Mohu si nechat zopakovat hlasový pokyn? strana 38, Doporučení k jízdě Jak reaguje radionavigační systém v podzemní garáži nebo v tunelu? strana 15, Všeobecně Jak se zadává cíl? strana 17, Zadání cíle Jak mohu zadat jako cíl benzinovou stanici, restauraci nebo hotel? strana 21, Zvláštní cíle v okolí zadané adresy Mohu zadané cíle uložit? strana 23, Paměť cílů Jaké údaje je nutné zadat pro výpočet trasy? strana 26, Zadání podmínek pro výpočet trasy Co vše mohu na obrazovce sledovat? strana 31, Zobrazení mapy a symbolů Mohu navádění k cíli také předčasně ukončit? strana 37, Navádění k cíli Bezpečnost Navigační systém určí polohu vozidla, směr a vzdálenost, jakož i cestu ke zvolenému cíli bez ohledu na pravidla silničního provozu. Doporučení k jízdě poskytuje systém formou slovních hlášení. Kromě toho ukazují směrové šipky na obrazovce směr jízdy. Cíl své cesty zadejte u stojícího vozidla. Navádění po komunikacích je uzpůsobeno pro osobní vozy, a proto se nehodí pro větší užitková vozidla. POZOR! Nezapomeňte u všech navigačních doporučení na zákonné předpisy o silničním provozu. Ačkoliv na navigačním CD mohou být některé ulice uloženy jako jednosměrné, některé oblasti jako pěší zóny atd., přesto tomu může být ve skutečnosti jinak, protože řízení dopravy podléhá neustálým změnám. Navigační systém nezohledňuje semafory,

17 Navigace 15 POZOR! Pokračování značení přednosti v jízdě, zákazy parkování a zastavení ani zúženou vozovku. Dopravní značení a předpisy mají vždy přednost před navigačními doporučeními. Rychlost vozidla vždy přizpůsobte stavu vozovky, dopravní situaci, povětrnostním podmínkám a viditelnosti. Nenechte se, např. v mlze, zlákat navigací k rychlejší jízdě. Navigační CD Vložení navigačního CD Stisknutím tlačítka strana 2, obr. 1 A8 vysunete z CD mechaniky vložený disk. Vyjměte ho a vložte navigační CD popsanou stranou nahoru. Disk zasuňte do CD mechaniky jen tak daleko, aby si ho radionavigační přístroj mohl sám vtáhnout. Program uložený na disku se nainstaluje. Disk nevyjímejte, dokud není ukončena instalace programu. Navigační CD obsahuje digitalizovanou silniční mapu. To, do jaké míry jsou na CD zachyceny malé obce, ulice a čísla domů, závisí na konkrétním programu na CD. Obsah navigačních CD se neustále aktualizuje. Informace o nejnovější verzi (update) obdržíte v nejbližším servisu Škoda. Jestliže jedete do jiné země, je nutné si obstarat verzi navigačního programu určenou pro příslušnou zemi. Poznámka Zobrazí-li se v malém označení nad tlačítkem CD symbol CD?, upozorňuje na to, že vložený kompaktní disk nelze přečíst. Všeobecně Během navádění k cíli můžete i nadále poslouchat autorádio nebo CD (přes měnič CD). Pro zadávání adres (města, ulice) jsou k dispozici jen taková písmena a znaky, které jsou nutné pro smysluplné zadání. Program nabízí seznam názvů, resp. jmen, která přicházejí v úvahu. U víceslovných pojmů, jako např. Hradec Králové, nezapomeňte zadat mezeru mezi jednotlivými slovy. Poté co opustíte trasu nebo opominete navigační doporučení, přístroj provede nový výpočet trasy. Tento výpočet trvá jen několik sekund. Poslední hlasové doporučení si můžete nechat zopakovat. Během poslechu doporučení lze měnit jeho hlasitost. Při aktivním navádění k cíli se můžete dotazovat na různé informace o trase. V seznamu na displeji se můžete posunovat po řádcích, resp. listovat po stránkách. Jestliže se na obrazovce zobrazí nápis Mimo silnici, nacházíte se na silnici, která není digitalizována, např. na polní cestě. V tunelech a podzemních garážích nejsou dostupné satelity GPS, přístroj se musí orientovat pouze pomocí čidel v kolech vozidla. Pokud za těchto podmínek chcete provést výpočet trasy, může se stát, že uslyšíte toto hlášení: Nacházíte se na nedigitalizované komunikaci. Jeďte dále, dokud nápis Mimo silnici nezmizí.

18 16 Navigace Hlavní nabídka navigace Paramet. trasy určení pravidel pro výpočet trasy strana 26, Zadání podmínek pro výpočet trasy Nastavení ruční zadání stanoviště nebo zahájení demonstrační jízdy strana 28, Hodnoty nastavení Obr. 13 Hlavní nabídka navigace Hlavní nabídku navigace vyvoláte stisknutím tlačítka strana 2, obr. 1 A13. NAVI Funkční tlačítka v hlavní nabídce navigace Vedení k cíli zahájení navádění k zadanému cíli Opakované stisknutí tohoto tlačítka navádění ukončí strana 37, Navádění k cíli. Cíl cesty zadání cíle cesty strana 17, Zadání cíle Dílčí cíl možnost zadání dílčího cíle Dílčí cíl se zadává stejným způsobem jako cíl cesty. Po dosažení dílčího cíle jeho symbol z obrazovky zmizí. Zůstává ale zaznamenán v paměti Poslední cíle strana 17, Zadání cíle. Jakmile dosáhnete dílčíhoho cíle - hlášení Dosáhli jste dílčího cíle, automaticky se zahájí navádění k vlastnímu cíli. Pokud nedosáhnete přesně dílčíhoho cíle, protože se např. nenachází přímo na dané silnici, obdržíte hlášení Dosáhli jste cílové oblasti. Navádění k dalšímu cíli se pak nezahájí automaticky.

19 Navigace 17 Zadání cíle Zahájení Pro výpočet trasy je možno zadat dvě adresy, adresu cíle a adresu jednoho dílčího cíle. Obr. 15 Dílčí cíl Hlavní nabídku navigace vyvoláte stisknutím tlačítka A13 strana 2, obr. 1. NAVI Obr. 14 Cíl cesty V hlavní nabídce navigace stiskněte tlačítko Cíl cesty nebo Dílčí cíl strana 16, obr. 13 pro zadávání cíle. Při prvním zadávání cíle cesty se objeví hlášení, že dosud nebyl žádný cíl definován. Pokud jste již k nějakému cíli dojeli, objeví se poslední zadaný cíl cesty. Je několik možností, jak zadat cíl cesty nebo dílčí cíl. Postup při zadávání dílčího cíle je shodný s postupem při zadávání cíle cesty. Nová adresa zadání cíle pomocí názvu města a ulice strana 18, Zadání nové adresy (města, ulice, čísla domu) Poslední cíle nebo Cíl z paměti výběr již uloženého cíle z paměti cílů strana 19, Poslední cíle

20 18 Navigace Zvlástní cíle zadání restaurace, benzinové stanice, letiště, hraničního přechodu atd. jako cíle cesty strana 21, Zvláštní cíle v okolí zadané adresy K cíli s vlajkou zadání místa, na kterém jste naposledy stiskli tlačítko strana 2, obr. 1 A9, jako cíle cesty. Cíl na mapě označení cíle nitkovým křížem na mapě strana 21, Cíl na mapě Souřadnice cíle zadání cíle souřadnicem. Additional De... výběr cíle z průvodce Průvodce je k dispozici na zvláštním navigačním CD. Další vyhledávání informací závisí na obsahu průvodce. Editace paměti zakládání, mazání a řazení cílů v paměti strana 23, Paměť cílů Vymaz. díl. cíle vymazání zadaného dílčíhoho cíle Zadání nové adresy (města, ulice, čísla domu) Obr. 16 Zadání nové adresy Obr. 17 Zadání názvu města Stiskněte tlačítko Město, Ulice nebo Domovní číslo. Nyní můžete postupně zadávat jednotlivá písmena názvu.

21 Navigace 19 Do editovacího řádku vkládejte písmena nebo číslice otáčením a stisknutím ovladače nabídky. V dolní polovině obrazovky se zobrazuje seznam jmen, resp. čísel. Stiskněte OK, čímž se dostanete do seznamu. Poslední cíle Poslední zadaný cíl, se automaticky uložen. Ze seznamu zvolte otočením a stisknutím ovladače jedno z uvedených jmen. Posunovacími tlačítky,, a můžete ve vícestránkovém seznamu listovat, případný výběr potvrďte tlačítkem OK. Zvláštní cíl v okolí již zadaného cíle cesty (města, ulice atd.) zvolíte výběrem položky Okolí adresy. Tlačítky a označíte písmena nebo číslice, mazat je můžete tlačítkem. Tlačítko zobrazí případné další speciální znaky zvoleného jazyka. Pojem Město se používá nezávisle na počtu obyvatel. Ať již má obec 100 nebo obyvatel, je označována jako město. U názvů měst, která se vyskytují opakovaně, se zobrazuje seznam pro rozlišení, ze kterého můžete zvolit požadovaný cíl. Po zadání města se automaticky přepne na zadávání ulice a poté i čísla domu. Pokud je město tak malé, že nejsou digitalizovány žádné ulice, je Vám nabídnuto zadání centra. Není-li zadáno žádné město, nejsou tlačítka Ulice a Domovní číslo aktivní. Obr. 18 Poslední cíle Poznámka Zadejte křižovatku a číslo domu popsaným způsobem. Obr. 19 Mazání posledních cílů

22 20 Navigace Výběr z posledních cílů Stiskněte tlačítko strana 17, obr. 14 Poslední cíle. Nyní můžete vybrat ze seznamu již použitých cílů požadovaný cíl strana 17. Adresa z paměti cílů Požadovaný cíl ze seznamu již použitých cílů vyberte otáčením ovladače strana 19, obr. 18. Pokud se některá z adres nezobrazuje na displeji celá, stiskněte tlačítko, k nahlédnutí se zobrazí celá adresa. Oranžově označenou adresu zvolíte stisknutím ovladače. Po několika sekundách se objeví hlavní nabídka navigace se zvolenou adresou. Mazání seznamu posledních cílů Počínaje hlavní nabídkou navigace strana 16, obr. 13 stiskněte postupně tato funkční tlačítka: Cíl cesty, Editace paměti a Vymazat posl. cíle. Vyberte si v následujícím kontrolním dotazu Storno nebo Vymazat. Jestliže zvolíte položku Vymazat, budou vymazány všechny poslední cíle a rovněž aktuálně zadaný cíl. Seznam adres v paměti Poslední cíle lze vymazat jen jako celek, nelze mazat jednotlivé položky. Můžete uložit až 14 posledních cílů. Cíl cesty se do paměti Poslední cíle ukládá až po zahájení navádění k cíli. Pokud již nelze další cíle ukládat, je paměť cílů plná. Vymažte buď paměť Poslední cíle, nebo jednotlivé cíle z paměti cílů strana 25. Obr. 20 Úplná adresa cíle Stisknutím tlačítka Cíl z paměti strana 17, obr. 14 se zobrazí seznam uložených cílů. Otáčením ovladače nabídky posunujte oranžovým rámečkem. Pokud se některá z označených adres nezobrazuje celá, stiskněte tlačítko, k nahlédnutí se zobrazí celá adresa. Oranžově označenou adresu aktivujte stisknutím ovladače. Po několika sekundách se objeví hlavní nabídka navigace se zvolenou adresou. Když je paměť cílů plná, objeví se odpovídající hlášení. Několik cílů pak vymažte ručně.

23 Navigace 21 Zvláštní cíle v okolí zadané adresy Ze seznamu můžete v okolí cíle cesty vyhledat zvláštní cíle. Cíl na mapě Nitkovým křížem můžete označit cíl přímo na mapě. Obr. 21 Zvláštní cíle v okolí zadané adresy Zvláštní cíl v okolí již zadaného cíle cesty (města, ulice atd.) zvolíte výběrem položky strana 18, obr. 16 Okolí adresy. Zvláštní cíle stejného druhu, např. restaurace, se zobrazují v jednom seznamu. Nejblíže ležící zvláštní cíl je uveden na prvním místě. Poznámka Pokud jste adresu cíle cesty od posledního zadání neměnili, vyhledávají se zvláštní cíle v okolí adresy tohoto posledního cíle. Druh a počet zvláštních cílů závisí na obsahu konkrétního navigačního CD. Obr. 22 Cíl na mapě Stiskněte tlačítko strana 17, obr. 14 Cíl na mapě. Nitkový kříž posuňte pravými funkčními tlačítky na hledaný cíl. Měřítko mapy upravte tlačítkem nebo podle své potřeby strana 32, Změna měřítka. Poznámka Když nitkový kříž posunete na okraj obrazovky, objeví se po chvíli příslušný navazující výřez mapy.

VÁŠ PEUGEOT 307 PODROBNĚ AUTORÁDIO RD3

VÁŠ PEUGEOT 307 PODROBNĚ AUTORÁDIO RD3 38 VÁŠ PEUGEOT 307 PODROBNĚ AUTORÁDIO RD3 Akce Provedený povel 1 - Stlačení (dozadu) Zvýšení hlasitosti. 2 - Stlačení (dozadu) Snížení hlasitosti. 1 + 2 - Současné stlačení Vypnutí zvuku (mute), obnovení

Více

ŠkodaOctavia AUTORÁDIO MELODY - CD SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia AUTORÁDIO MELODY - CD SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia AUTORÁDIO MELODY - CD SIMPLY CLEVER Obsah 1 Obsah Rádio....................................... Přehledné schéma............................ Důležité informace............................

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 30 CD přehrávač... 47 Vstup AUX... 53 USB port... 55 Rámeček digitálního obrazu... 59 Navigace... 62 Rozpoznávání řeči... 107 Telefon... 122

Více

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 29 Přehrávač CD disků... 45 Vstup AUX... 51 USB port... 53 Rámeček digitálního obrazu... 57 Navigace... 60 Rozpoznávání řeči... 106 Telefon...

Více

ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM SIMPLY CLEVER O tomto návodu Tento návod obsahuje d ležité informace, tipy, rady a varovné pokyny pro obsluhu radionaviga ního systému. Další d ležité informace, které

Více

Obsah. Rádio... Obsah 1

Obsah. Rádio... Obsah 1 Obsah 1 Obsah Rádio....................................... Přehledné schéma............................ Důležité informace............................ Zabezpečení proti krádeži.................... Základní

Více

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů Telefon (ústředna) 00 49 (0)711 939-00 Telefax 00 49 (0)711 939-0500 www.eberspaecher.com

Více

Návod na použití portálu 802

Návod na použití portálu 802 Návod na použití portálu 802 Použití nápovědy Nápovědu aktivujete stiskem zeleného tlačítka v dolní části ovladače (Aplikace) a zeleného tlačítka (Help). Rolování v textu provedete pomocí rolovacích tlačítek.

Více

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3...

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... 36 Vstup AUX 3... 41 Hledání závad... 42 Všeobecná upozornìní...

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

OBSAH. Úvod. Bezpečnostní pokyny. Varování. Stručný průvodce. Navigační systém. CZ_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 1 29/05/ :26

OBSAH. Úvod. Bezpečnostní pokyny. Varování. Stručný průvodce. Navigační systém. CZ_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 1 29/05/ :26 CZ OBSAH Úvod Bezpečnostní pokyny Varování Stručný průvodce Navigační systém CZ_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 1 29/05/2014 09:26 CZ_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 2 29/05/2014 09:26 Úvod NÁVOD K OBSLUZE

Více

Příručka pro uživatele Navigační software

Příručka pro uživatele Navigační software Příručka pro uživatele Navigační software - 2 - Obsah 1 Uvedení do provozu... 4 1.1 Důležité informace... 5 1.2 Alternativní instalace navigačního softwaru z paměťové karty... 5 1.3 Další digitální mapy...

Více

TravelPilot Navigace Rádio/CD. TravelPilot E1/E2. Návod k obsluze. http://www.blaupunkt.cz

TravelPilot Navigace Rádio/CD. TravelPilot E1/E2. Návod k obsluze. http://www.blaupunkt.cz TravelPilot Navigace Rádio/CD TravelPilot E1/E2 Návod k obsluze http://www.blaupunkt.cz 1 Přehled přístroje Přehled přístroje 2 Tlačítko NAV Krátké stisknutí: Aktivace navigace a čtyř sad předvoleb. Delší

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV 1 Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti kanálu...5 4. Programový průvodce...6 5. Změna pořadí TV kanálů...7

Více

BeoSound Příručka

BeoSound Příručka BeoSound 9000 Příručka BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Obsah příručky 3 Pro tento produkt Bang & Olufsen jsou k dispozici dvě příručky. Základy používání systému BeoSound 9000 4 Koncept

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV 1/11 Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 Informace o pořadu...4 Seznam TV kanálů...5 Možnosti kanálu...5 Programový průvodce...6 Změna pořadí

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV Set Top Box Motorola VIP1003 Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003 Dálkové ovládání Baterie do dálkového ovládání Napájecí

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Touch R700 / Navi 900... 5 R300 Color / R400 Color... 107 Touch R700 / Navi 900 Úvod... 6 Základní funkce... 15 Rádio... 49 CD přehrávač... 55 Externí zařízení...

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

PŘENOSNÝ RADIO CD/MP3 PŘEHRÁVAČ

PŘENOSNÝ RADIO CD/MP3 PŘEHRÁVAČ PŘENOSNÝ RADIO CD/MP3 PŘEHRÁVAČ RCD 1410 RCD 1420 MP3 ČESKY Přehled ovládacích prvků CD OFF RADIO ON VOLUME UBS 0 AC ~ Přepíná mezi přehráváním disků CD a příjmem rozhlasových stanic. Rovněž slouží k

Více

Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. stručný návod k obsluze

Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. stručný návod k obsluze Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t stručný návod k obsluze Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o výrobku vložený v obalu s výrobkem obsahující varování

Více

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí O 2 TV jediná televize, která se vám přizpůsobí Vítejte ve světě O 2 TV Vítejte ve světě zábavy a odpočinku! Ve světě, kde se nemusíte nikomu a ničemu přizpůsobovat. Díky svým unikátním funkcím je O 2

Více

Návod k obsluze DB 72026 CD. CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203. Obsah:

Návod k obsluze DB 72026 CD. CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203. Obsah: Návod k obsluze DB 72026 CD CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203 Obsah: Funkce... 2 Kompaktní disk (CD)... 2 Výběr titulu... 2 Hledání v titulu... 2 Zvolení titulu na CD disku... 2 Programování... 2 Obslužné prvky...

Více

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí O 2 TV jediná televize, která se vám přizpůsobí Vítejte ve světě O 2 TV Vítejte ve světě zábavy a odpočinku! Ve světě, kde se nemusíte nikomu a ničemu přizpůsobovat. Díky svým unikátním funkcím je O 2

Více

Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60

Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60 Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60 Uživatelská příručka Obsah 1. Instrukce k bezpečnému užívání... 2 2. Dotykový displej... 3 2.1 Ovládání dotykového displeje... 3 2.2 Hlavní

Více

Stav: červen 2008. TRACK-Guide

Stav: červen 2008. TRACK-Guide Stav: červen 2008 TRACK-Guide Obsah TRACK-Guide... 1 1 Úvod... 3 1.1 Rozsah funkcí...3 1.2 Zadávání číslic a písmen...3 1.3 Úvodní maska...4 2 Navigace... 5 2.1 Spuštění navigace...5 2.2 Maska navigace...6

Více

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka Obsah 1. Úvod..... 4 2. Navigace k cíli... 6 3. Navigace... 8 4. Náhled a editace trasy... 9 4.1. Jak změnit cíl cesty nebo přidat průjezdové body... 9 4.2.

Více

OPEL ASTRA Příručka k informačnímu systému

OPEL ASTRA Příručka k informačnímu systému OPEL ASTRA Příručka k informačnímu systému Obsah Navi 900 IntelliLink... 5 R 4.0 IntelliLink... 87 R300 BT... 131 Držák telefonu... 163 Navi 900 IntelliLink Úvod... 6 Základní funkce... 13 Rádio... 31

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

Mini DVR s jedním kanálem

Mini DVR s jedním kanálem Mini DVR s jedním kanálem Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Velmi příznivá cena www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1 Specifikace a obsah balení 1.1 Specifikace

Více

NÁVOD K OBSLUZE Rádio Blues

NÁVOD K OBSLUZE Rádio Blues SIMPLY CLEVER NÁVOD K OBSLUZE Rádio Blues 5L0012901CE Úvod Tento Návod k obsluze je určený pro rádio Blues (dále jen přístroj). Přečtěte si pečlivě tento Návod k obsluze, protože postup v souladu s tímto

Více

Ultrazvukový dálkoměr. Model JT-811. Návod k obsluze

Ultrazvukový dálkoměr. Model JT-811. Návod k obsluze Ultrazvukový dálkoměr Model JT-811 Návod k obsluze I. Funkce 1) Měření v britských délkových / metrických jednotkách 2) Možnost výběru počátečního bodu měření 3) Ukládání / vyvolávání údajů 4) Výpočet

Více

DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST ODDĚLENÍ VÝCVIK A VZDĚLÁVÁNÍ - TRAMVAJE PALUBNÍ POČÍTAČ. u č e b n í p o m ů c k a

DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST ODDĚLENÍ VÝCVIK A VZDĚLÁVÁNÍ - TRAMVAJE PALUBNÍ POČÍTAČ. u č e b n í p o m ů c k a DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST ODDĚLENÍ VÝCVIK A VZDĚLÁVÁNÍ - TRAMVAJE PALUBNÍ POČÍTAČ APEX u č e b n í p o m ů c k a s r p e n 2 0 0 9 2 ZAPNUTÍ POČÍTAČE Po zapnutí řízení tramvajového

Více

Set Top Box Motorola VIP 1003

Set Top Box Motorola VIP 1003 Set Top Box Motorola VIP 1003 1. Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003, dálkové ovládání, baterie do dálkového ovládání, napájecí zdroj, kabel pro připojení zdroje do napájecí

Více

Špičkový diktafon v propisce

Špičkový diktafon v propisce Špičkový diktafon v propisce Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Dálkové ovládání sloužící jak k nastavení přístroje, tak přehrávání www.spionazni-technika.cz

Více

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 NA2750 Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 Dotykový displej 6,8 USB konektor Vstup pro SD kartu Vstup pro externí zařízení Uživatelská příručka 1 Obsah Ukázka základního ovládání Demo...

Více

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K OBSLUZE POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Nevystavujte přístroj vlhku a

Více

Bezpečnostní opatření pro používání

Bezpečnostní opatření pro používání Následující symboly jsou uvedeny jak v tomto návodu k použití, tak i na samotném přístroji. Jejich smyslem je zajistit správné a bezpečné používání zařízení a zabránit případnému poranění nebo škodám na

Více

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka)

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Semináře pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Hotline telefonická podpora +420 571 894 335 vzdálená správa informační email carat@technodat.cz Váš Tým Obsah Obsah... -2- Úvod...

Více

NAvigaCE. Quick Start Guide X-302MH. Čeština. Rev 1.0

NAvigaCE. Quick Start Guide X-302MH. Čeština. Rev 1.0 NAvigaCE Quick Start Guide X-302MH Čeština Rev 1.0 Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Přečtěte si licenční ujednání

Více

Návod na použití prezentační techniky

Návod na použití prezentační techniky Laboratorní centrum Fakulty technologické Návod na použití prezentační techniky Velká posluchárna Před použitím prezentační techniky pročtěte tento návod ApS Brno s.r.o., divize projekční techniky Purkyňova

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

Návod k obsluze a údržbě T100 HTM Všeobecně

Návod k obsluze a údržbě T100 HTM Všeobecně Telestart T100 HTM Česky 2 D Návod k obsluze a údržbě T100 HTM Všeobecně Vážená zákaznice společnosti Webasto, vážený zákazníku společnosti Webasto, těší nás, že jste se rozhodli pro tento produkt společnosti

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

Zobrazení informací o stavu spojení

Zobrazení informací o stavu spojení Zobrazení informací o stavu spojení Můžete si prohlédnout informace o stavu spojení mezi tímto přijímačem a vozidlem. Mezi tato spojení patří informace GPS a signály parkování. Zobrazení informací o stavu

Více

O tomto návodu POZOR! Upozornění! Životní prostředí. Poznámka

O tomto návodu POZOR! Upozornění! Životní prostředí. Poznámka O tomto návodu Tento návod obsahuje důležité informace a pokyny k obsluze radio-navigačního systému. Další důležité informace o bezpečnosti Vaší a Vašich spolucestujících se nacházejí v ostatních dokumentech

Více

OPEL MOKKA. Infotainment System

OPEL MOKKA. Infotainment System OPEL MOKKA Infotainment System Obsah Navi 950/650 / CD 600... 5 Navi 600... 77 Audio systém... 169 Navi 950/650 / CD 600 Úvod... 6 Základní funkce... 17 Rádio... 25 CD přehrávač... 32 Externí zařízení...

Více

Vaše uživatelský manuál OPEL CD30 MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2824800

Vaše uživatelský manuál OPEL CD30 MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2824800 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 1 Obsah Obsah O produktu 3 Schéma zapojení 4 Stručný návod k obsluze 6 Systém 8 Nastavení zvuku 10 Navigace 11 DAB 12 HDMI 14 TV 15 AV vstup 17 USB / SD 18 Přenos souborů 24

Více

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky:

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Zvolte jazyk programu. Pokud se Váš jazyk neobjeví na obrazovce, přejděte na jinou stránku

Více

Funkce jednotlivých tlačítek se mohou měnit podle toho, na jaké úrovni menu se právě nacházíte; vysvětlení viz následující tabulka.

Funkce jednotlivých tlačítek se mohou měnit podle toho, na jaké úrovni menu se právě nacházíte; vysvětlení viz následující tabulka. 5. Přehled použití Snímač a vysílač průtoku FlowX3 F9.02 je jako všechny ostatní přístroje řady X3 vybaven digitálním displejem a klávesnicí s pěti tlačítky, které slouží k nastavení, kalibraci a ovládání

Více

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM PRU VODCE RYCHLÝM SPUŠTE NÍM NAVIGACE ÚVODNÍ STRANA C ESKY Začínáme Při prvním použití navigace se automaticky spustí počáteční nastavení. Postupujte následovně: Vyberte jazyk programu.

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE TD 457 (MM7592) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci pod omítku

Více

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem Návod k použití Přečtěte si pozorně tento návod před použitím přístroje. 1 POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ ~AC IN 1. Madlo k přenášení 2. Teleskopická anténa 3.

Více

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle A300 Mobilní telefon Začínáme snadno a rychle Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 4 Zapnutí a vypnutí telefonu... 6 Nabíjení telefonu... 7 Nouzové volání... 8 Telefonování...

Více

GoClever Map 2.5 manuál

GoClever Map 2.5 manuál GoClever Map 2.5 manuál Obsah 1. Na dotyku záleží... 4 2. Navádění k lokaci... 5 3. Navigační okno... 7 3.1. Změna nastavení systému navigačního okna... 7 4. Hlavní vlastnosti GoClever Map 2.5... 8 5.

Více

PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE

PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE CZ Počáteční nastavení 1. Vyberte preferovaný jazyk a poté klepněte na tlačítko, abyste výběr potvrdili. Později je lze kdykoli změnit v menu Místní nastavení.

Více

Popis navigačního sw igo PRIMO

Popis navigačního sw igo PRIMO Popis navigačního sw igo PRIMO Toto je úvodní obrazovka - hlavní menu navigace. Odtud můžeme přistupovat ke všem částem aplikace. Cíl cesty se zadává klepnutím na tlačítko "Hledat". Zadání cíle cesty (tzn.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 01 11 2 3 Před prvním použitím si prosím přečtěte tento návod k obsluze. OBSAH Strana Obslužná tlačítka a regulátory... 4 Důležité... 4 Pozor... 4 LED-indikace... 4 Vložení

Více

Užívání funkcí Interaktivní televize prostřednictvím Motorola VIP1003

Užívání funkcí Interaktivní televize prostřednictvím Motorola VIP1003 Užívání funkcí Interaktivní televize prostřednictvím Motorola VIP1003 Volba televizního kanálu Po zapnutí se set-top-box automaticky nastaví do režimu přehrávání televize, odkud je možné provést změnu

Více

ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ)

ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ) ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ) Obsah 1 ÚVOD 3 2 VYPRACOVÁNÍ TESTŮ 3 2.1 Přihlášení 3 2.2 Zkouška zvuku pro Poslechový test 5 2.3 Vypracování testu 5 3 Informace k testovým úkolům 7 3.1 Poslechové

Více

7 747 006 081 05/2006 CZ

7 747 006 081 05/2006 CZ 7 747 006 081 05/2006 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Funkční modul SM10 Solární modul pro EMS Před obsluhou pozorně pročtěte! Obsah 1 Pro Vaši bezpečnost............................. 3 1.1 K tomuto návodu..............................

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BLUETOOTH SLUCHÁTKA F5A. Bluetooth EDR, apt-x, ANC

NÁVOD K POUŽITÍ BLUETOOTH SLUCHÁTKA F5A. Bluetooth EDR, apt-x, ANC NÁVOD K POUŽITÍ BLUETOOTH SLUCHÁTKA F5A Bluetooth 4.0 + EDR, apt-x, ANC Děkujeme, že jste si zakoupili bluetooth sluchátka CEL-TEC F5A. Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah 1. Hlavní vlastnosti...

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Specifikace přístroje: - Nahrávání ve smyčce (pokud je planá kapacity paměti, automaticky se začne přemazávat nejstarší záznam - Nahrávání videa jedním tlačítkem

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér Poslední aktualizace: 1. března 006 1 Podporované přijímače JVC Tento adaptér podporuje následující přijímače JVC* 1 : Přijímače

Více

Dálkový Ovladač Magic

Dálkový Ovladač Magic NÁVOD K OBSLUZE Dálkový Ovladač Magic Před uvedením dálkového ovladače do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR500 www.lg.com 2 PŘÍSLUŠENSTVÍ Dálkový ovladač

Více

Nokia Autem 3.0 - Uživatelská příručka

Nokia Autem 3.0 - Uživatelská příručka Nokia Autem 3.0 - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Obsah Aplikace Nokia Autem 3 Jízda k cíli 3 Uložení nebo zobrazení místa 4 Hlasové pokyny 4 Stahování a odebírání map 5 Navigace offline 5 Pomoc

Více

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4 Návod k použití 10006320 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

Autorádio s USB/SD/MMC slotem a RDS CR100GP

Autorádio s USB/SD/MMC slotem a RDS CR100GP Autorádio s USB/SD/MMC slotem a RDS CR100GP OBSAH Poznámky k instalaci 4 Kabelové zapojení 5 Instalace 6 Ovládací prvky autorádia 8 Přehrávání z SD/MMC/USB paměť. karet 9 Základní ovládání 10 Ovládání

Více

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem Relax Uživatelský manuál 1 Dálkové ovládání Popis symbolů Zapnutí/vypnutí TV/RADIO Přepínání mezi TV/rádiem INFO Zobrazení informací Ztišit 1-9, 0 Volba kanálů Přetáčení

Více

SIMPLY CLEVER RÁDIO SWING NÁVOD K OBSLUZE

SIMPLY CLEVER RÁDIO SWING NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER RÁDIO SWING NÁVOD K OBSLUZE Obsah 1 Obsah Obecné pokyny.............................. 2 Návod k obsluze................................... 2 Značky v textu návodu k obsluze.................

Více

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Dálkové ovládání systému alarmu Pokyny k nastavení - Czech Vážený zákazníku, V tomto průvodci najdete pokyny a informace potřebné k aktivování a deaktivování

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Ovládání IP telefonů Thomson ST2022 a ST2030

Ovládání IP telefonů Thomson ST2022 a ST2030 Ovládání IP telefonů Thomson ST2022 a ST2030 Výrobce: Typ zařízení: Firmware: Služba: Thomson Thomson ST2022, Thomson ST2030 Thomson ST2022 (3.61), Thomson ST2030(1.61) VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

Návod k použití. O 2 TV Nahrávání

Návod k použití. O 2 TV Nahrávání Návod k použití O 2 TV Nahrávání Pomocí Tv Pomocí internetu Pomocí telefonu Pomocí iphone O 2 TV Nahrávání nastavení nahrávání přes internet 1. Úvodní stránka Stránku, kde si můžete nastavit nahrávání,

Více

Česky. BT-02N uživatelská příručka

Česky. BT-02N uživatelská příručka Česky BT-02N uživatelská příručka 1 Česky Rejstřík 1. Přehled......3 2. Začínáme....5 3. Připojení náhlavní sady headset Bluetooth.....5 4. Používání náhlavní sady headset Bluetooth... 9 5. Technické specifikace...

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM SatCompass

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM SatCompass SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM SatCompass Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda vybavené Radionavigačním systémem SatCompass (dále jen navigačním systémem), srdečně Vám děkujeme za Vaši

Více

Ovládání IP telefonu Gigaset C470 IP

Ovládání IP telefonu Gigaset C470 IP Ovládání IP telefonu Gigaset C470 IP Výrobce: Typ zařízení: Siemens Gigaset C470 IP Firmware: 02223 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 11.05.2010 Gigaset C470IP

Více

q POZORNĚ SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD! Obsahuje důležité bezpečnostní informace. Zobrazovací jednotka (typ LED) ORIGINÁLNÍ NÁVOD K OBSLUZE

q POZORNĚ SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD! Obsahuje důležité bezpečnostní informace. Zobrazovací jednotka (typ LED) ORIGINÁLNÍ NÁVOD K OBSLUZE q POZORNĚ SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD! Obsahuje důležité bezpečnostní informace. Zobrazovací jednotka (typ LED) ORIGINÁLNÍ NÁVOD K OBSLUZE POPIS 1 1. Zobrazovací jednotka (typ LED) SYSTÉMY PRO ELEKTROKOLA

Více

Užijte si televizi Horizon od UPC

Užijte si televizi Horizon od UPC Užijte si televizi Horizon od UPC Uživatelský manuál HD Mediaboxu Hlavní nabídka Informace Do hlavní nabídky vstoupíte stisknutím tlačítka MENU na dálkovém ovladači. V hlavní nabídce a jednotlivých nabídkách

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti pořadu...5 4. Programový průvodce...6 5.

Více

Citlivý diktafon s aktivací hlasem

Citlivý diktafon s aktivací hlasem Citlivý diktafon s aktivací hlasem Návod k obsluze Hlavní výhody VOR/AVR nastavitelná citlivost u aktivace hlasem Čtyři úrovně kvality nahrávání Doba nepřetržitého nahrávání až 12 hodin na jedno nabití

Více

2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR

2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR 2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR Návod k obsluze Výhody produktu: Možnost současného sledování a nahrávání Kompaktní design Široká oblast použití 1. Diagram produktu www.spyobchod.cz Stránka 1 Jednotlivé

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

Návod na použití prezentační techniky

Návod na použití prezentační techniky Laboratorní centrum Fakulty technologické Návod na použití prezentační techniky Střední posluchárna č. 113 Před použitím prezentační techniky pročtěte tento návod ApS Brno s.r.o., divize projekční techniky

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem P. 1 Popis obrázku: Figure 1: ENGLISH ČESKY Front View LED DISPLAY SET / MEMORY DIMMER DOWN MODE SNOOZE / LIGHT UP / NAP VOLUME SLEEP Pohled zepředu

Více

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Uživatelská příručka www.rollei.cz Tento produkt je bezdrátové dálkové ovládání, které umožňuje uživateli uvolnit závěrku fotoaparátu

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Obsah návodu Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126...

Více

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu Zapojení boxu Zapojení zahrnuje tyto kroky: 1. Připojte box pomocí adaptéru k elektrické síti 2. Připojte box k TV pomocí HDMI, YPbPr, nebo CVBS kabelu 3. Připojte box pomocí ethernetového kabelu k počítačové

Více

11.27 Centralis Uno RTS

11.27 Centralis Uno RTS Abyste mohli plně využít všech vlastností, které Vám nabízí řídicí jednotka Centralis Uno RTS, přečtěte si prosím pozorně následující návod k použití. Řídící jednotka s integrovaným přijímačem dálkového

Více

Návod k obsluze. stručný návod. Montážní pokyny. nezávislá topení Eberspächer A WORLD OF COMFORT

Návod k obsluze. stručný návod. Montážní pokyny. nezávislá topení Eberspächer A WORLD OF COMFORT Topné přístroje vozidel Technická dokumentace Návod k obsluze EasyStart Timer CS Návod k obsluze stručný návod Montážní pokyny Ovládací prvek pro nezávislá topení Eberspächer A WORLD OF COMFORT Topné přístroje

Více