SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS"

Transkript

1 SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS

2 O tomto návodu Tento návod obsahuje důležité informace, tipy, rady a varovné pokyny pro obsluhu radionavigačního systému. Další důležité informace, které se týkají bezpečnosti Vaší i Vašich spolucestujících, najdete v ostatních dokumentech palubní literatury. Ve vozidle by stále měla být kompletní palubní literatura. To platí zejména v případě, že vozidlo půjčujete nebo prodáváte. Tento návod popisuje vybavení vozidla v době tiskové uzávěrky. Některá z uvedených vybavení budou k dispozici až později nebo se dodávají pouze na některé trhy. Vyobrazení jsou chápána jako obecné informace a mohou se v detailech lišit od provedení Vašeho vozu. Údaje o směru se vztahují ke směru jízdy, pokud není uvedeno jinak. Některé odstavce tohoto návodu neplatí pro všechna vozidla. V tom případě je na začátku odstavce uveden rozsah platnosti, např. Platí pro vozidla s měničem CD. Registrované ochranné známky komponentů jsou označené značkou. Chybějící označení však neznamená, že se pojmy mohou volně používat. Odstavec pokračuje na další straně. Tato značka označuje konec odstavce. POZOR! Texty s tímto symbolem obsahují informace, které se vztahují k Vaší bezpečnosti a upozorňují na možné nebezpečí nehody a zranění. Upozornění! Texty s tímto symbolem upozorňují na možnost poškození Vašeho vozidla. Životní prostředí Texty s tímto symbolem obsahují pokyny vztahující se k ochraně životního prostředí. Poznámka Texty s tímto symbolem obsahují doplňující informace.

3 Obsah 1 Obsah Stručný úvod Externí přístroje Ovládací prvky Aktivace externích přístrojů Prvky na obrazovce Zapnutí a vypnutí Věcný rejstřík Autorádio/CD/zvuk Autorádio Přehrávání CD Zvuk, vyvážení zvuku a hlasitost Navigace Uspořádání Zadání cíle Paměť cílů Zadání podmínek pro výpočet trasy Zobrazení mapy a symbolů Navádění k cíli Informace a systémová nastavení Informace Systémová nastavení

4 2 Stručný úvod Stručný úvod Ovládací prvky Tento přehled Vám pomůže rychle se seznámit s ovládacími prvky radionavigačního systému. Obr. 1 Uspořádání ovládacích prvků A1 Vypínač a regulátor hlasitosti - Přístroj vypnete/zapnete stisknutím vypínače, regulace hlasitosti se provádí otáčením. Regulátor hlasitosti ovládá právě aktivní zvukový zdroj. Zobrazená stupnice ukazuje úroveň hlasitosti. Regulátorem

5 Stručný úvod 3 hlasitosti můžete rovněž ovládat hlasitost telefonního hovoru. A2 Ovladačem nabídky můžete zadávat hodnoty v nabídkách na obrazovce. Otáčením můžete vybírat funkce nebo vedlejší nabídku. Stisknutím ovladače můžete volit funkce nebo vedlejší nabídku. A3 Zvuk a vyvážení zvuku A4 Vlevo a vpravo vedle obrazovky je vždy 5 funkčních tlačítek, resp. tlačítek předvolby. Funkční tlačítka se nazývají proto, že mají pro každou zobrazenou nabídku různé funkce. Je-li v tomto návodu uvedeno např. Stiskněte tlačítko Cíl na mapě, pak stiskněte nepopsané tlačítko vedle textu na obrazovce Cíl na mapě. Tlačítka předvolby: horních 6 funkčních tlačítek se v režimu autorádia používá jako tlačítka předvolby. K těmto tlačítkům můžete přiřadit jednotlivé vysílače. V režimu měniče CD lze těmito horními tlačítky volit jeden ze šesti vložených CD. A5 Tlačítka rychlého posunu zpět/vpřed k ovládání právě aktivního zvukového zdroje Krátké stisknutí: autorádio - změna stanice v paměti; poslech CD - změna titulu Dlouhé stisknutí: autorádio - změna stanice v seznamu stanic; poslech CD - rychlý posun vpřed, resp. zpět. A6 Přepínání mezi denním a nočním displejem nebo vypínání displeje A7 CD mechanika pro zvukové nebo navigační CD A8 Vysunutí CD - Jestliže vysunutý disk zhruba do 10 sekund neodeberete, disk se opět automaticky zasune. A9 Označení vlajkového cíle - Když tlačítko stisknete, zapamatuje si přístroj aktuální polohu vozidla. Po dalším stisknutí tlačítka se vlajkový cíl přepíše, pokud nebyl uložen do paměti cílů , 23 A10 Tlačítko dopravní zácpy k vyvolání nabídky pro zadání údajů k zablokování úseků nebo pro ruční zadání údajů o dopravní zácpě na trase A11 A12 ESC MAP Zpět k předcházející nabídce Zobrazení mapy z přiloženého navigačního CD/přepnutí na symbolické zobrazení A13 NAVI Vyvolání hlavní nabídky navigace A14 AUX Přepínání na dodatečně připojené přístroje audio nebo video A15 TELE Vyhrazeno pro pozdější doplňkové funkce A16 CD Ovládání režimu CD a měniče CD 1) A17 RADIO Nabídka autorádia A18 INFO Nastavení systému, dopravní hlášení, vyvolání funkce určení polohy POZOR! Nastavte hlasitost tak, aby zvukové signály zvenčí, jako např. houkání hasičů, záchranného vozu nebo policie, byly stále ještě slyšitelné. Upozornění! Obrazovka nemá dotykové ovládání (Touch-Screen). Na plochu obrazovky netlačte. Můžete ji čistit měkkým hadříkem a příp. lihem. K čištění nepoužívejte žádná rozpouštědla jako benzin nebo terpentýn, protože mohou narušit její povrch. 1) Popis obsluhy najdete v příslušném návodu k obsluze.

6 4 Stručný úvod Prvky na obrazovce Tato část popisuje jednotlivé prvky na obrazovce. Pod stavovým řádkem Oranžové podsvícení označuje, který zdroj je aktivní. Tlačítkem pod označením se dostanete k hlavní nabídce příslušného zdroje. Zelené podsvícení označuje, které zdroje na pozadí jsou ještě aktivní (zde autorádio). Tlačítkem pod označením se dostanete k hlavní nabídce příslušného zdroje. Zobrazí-li se v označení nad tlačítkem CD symbol CD?, je to upozornění, že nelze přečíst kompaktní disk vložený v mechanice CD. Zapnutí a vypnutí Obr. 2 Prvky na obrazovce Před prvním zapnutím přístroje je nutno zadat bezpečnostní kód, který se skládá ze čtyř číslic. A AB AC AD AE AF Zobrazené funkce nebo položky nabídky zvolíte stisknutím funkčního tlačítka, které se nachází bezprostředně vedle požadované položky. Volbu můžete provést rovněž otáčením a poté stisknutím ovladače. Oranžový výběrový rámeček se posunuje otáčením ovladače. Rámeček zmizí po 30 sekundách a objeví se znovu, jakmile otočíte ovladačem. Výběr vlastností funkce, např. cíl nebo přehled, lze provést pouze stisknutím a otáčením ovladače. Pravá část řádku obsahuje doplňkové informace nebo pokyn zpět pomocí ESC. Střední část zobrazuje údaje aktivního zvukového zdroje nebo údaje k navigaci. Levá část stavového řádku zobrazuje aktuální nabídku. Zapnutí/vypnutí Stiskněte otočný vypínač strana 2, obr. 1 A1. Obr. 3 Zadávání bezpečnostního kódu

7 Stručný úvod 5 Pokud chcete přístroj vypnout, vypínač opět stiskněte. Zadání bezpečnostního kódu Číselný kód najdete na kartě přístroje. Poznámka Po třech chybných zadáních bezpečnostního kódu se přístroj na jednu hodinu zablokuje a potom je možno kód zadávat znovu. Číslice zadejte postupně otáčením ovladače a jeho stisknutím strana 4, obr. 3. Pokud chcete opravit chybné zadání, stiskněte tlačítko. Když zadaný bezpečnostní kód souhlasí s kódem na kartě přístroje, stiskněte tlačítko OK. Po opakovaném zapnutí přístroje se obnoví poslední nabídka a zvukový zdroj, který byl nastaven jako poslední před vypnutím. Vypnete-li zapalování, současně se vypne i radionavigační přístroj. Při vypnutém zapalování můžete přístroj vypínačem opět zapnout. Po hodině provozu se přístroj automaticky vypne, aby se nevybíjel akumulátor vozidla. Jestliže není v CD mechanice žádný disk, objeví se po zadání bezpečnostního kódu a stisknutí tlačítka OK toto hlášení: V přístroji není CD. Vložte prosím navigační CD ŠkodaAuto Radionavigation. Nechcete-li navigaci nyní používat, můžete, aniž byste pokyn uposlechli, zvolit stisknutím tlačítka jiný zvukový zdroj. Komfortní kódování Pokud jste neobdrželi bezpečnostní kód k Vašemu radionavigačnímu systému, je Vaše vozidlo vybaveno komfortním systémem kódování, ke kterému tento kód nepotřebujete. V případě odpojení a opětovného zapojení akumulátoru zapněte nejprve zapalování klíčkem ve spínací skříňce a teprve potom rádio. Jestliže byste přesto tento kód požadovali, obraťte se na Váš servis Škoda.

8 6 Autorádio/CD/zvuk Autorádio/CD/zvuk Autorádio Přehled Tato část popisuje volbu a ukládání rozhlasových stanic. Funkce Scan/AS Vysílače s nejlepším dosahem se přehrají nebo automaticky uloží. Obr. 4 Hlavní nabídka autorádia Funkčními tlačítky volíte tyto funkce autorádia: Scan / _AS přehrávání stanic nebo ukládání nejsilnějších vysílačů strana 6, Funkce Scan/AS, Sezn. / _MAN vyvolání seznamu stanic nebo ruční zadávání kmitočtu strana 8, Výběr stanice ze seznamu (pouze v rozsahu FM), Pásmo nastavení vlnového rozsahu a funkce dopravních hlášení, vypnutí zvuku strana 7, Nastavení vlnového rozsahu/ztlumení, Nastavení nastavení funkcí RDS strana 9. Krátké přehrání rozhlasových stanic Krátce stiskněte tlačítko obr. 5 Scan / _AS. Obr. 5 Autostore AS (automatické ukládání) Funkce autostore ve druhé úrovni paměti (FM2 nebo AM2) Když stisknete tlačítko Scan / _AS na dobu delší než 2 sekundy, přiřadí se k 6 horním funkčním tlačítkům stanice s nejlepším příjmem v nastaveném vlnovém rozsahu (FM2 nebo AM2).

9 Autorádio/CD/zvuk 7 Uložení stanic ve všech úrovních paměti (Initial Autostore) Když stisknete tlačítko Scan / _AS na dobu delší než 10 sekund, přiřadí se k 6 horním funkčním tlačítkům stanice s nejlepším příjmem ze všech vlnových rozsahů. Právě zvolená funkce se zobrazí na obrazovce a lze ji dalším stisknutím tlačítka Scan / _AS ukončit. Funkce "scan" přehrává v rozsahu FM všechny stanice zadané v seznamu a v rozsahu AM všechny opravdu dostupné vysílače vždy na 8 sekund. Pokud chcete během přehrávání některou ze stanic ponechat, stiskněte ovladač nebo opět Scan / _AS. Poznámka Funkci Initial Autostore použijte, když zapnete přístroj poprvé nebo když se dostanete do oblasti příjmu nových vysílačů. Uložené názvy dosud přijímaných rozhlasových stanic budou nahrazeny. Vyhledávání a ukládání názvů trvá několik sekund. Nastavení vlnového rozsahu/ztlumení Obr. 6 Nastavení vlnové délky a dopravních hlášení, vypnutí zvuku Stiskněte tlačítko Pásmo v hlavní nabídce autorádia strana 6, obr. 4, zobrazí se ukazatel kmitočtů. Stiskněte FM1 nebo FM2, čímž nastavíte příjem vysílačů VKV. Stiskněte AM1 nebo AM2, čímž nastavíte příjem vysílačů na středních vlnách (SV). Funkci dopravních hlášení aktivujete v rozsahu FM1 nebo FM2 stisknutím tlačítka TP. Stiskněte tlačítko Vypnout rádio, resp. Zapnout rádio čímž vypnete nebo zapnete zvuk. Ve zvoleném vlnovém rozsahu začne hrát naposledy poslouchaná stanice. Jestliže jste předtím zvolili aktivaci dopravních hlášení (bílé

10 8 Autorádio/CD/zvuk políčko vedle tlačítka TP), reprodukuje se toto hlášení i při vypnutém zvuku autorádia. Pokud je aktivována funkce TP, svítí písmena TP oranžově. Během aktivního dopravního hlášení je možné zvýšenou hlasitost opět snížit tlačítkem INFO. Ze seznamu zvolte otočením a stisknutím ovladače jednu z rozhlasových stanic. Posunovacími tlačítky,, a můžete ve vícestránkovém seznamu listovat, případný výběr potvrďte tlačítkem OK. Výběr stanice ze seznamu (pouze v rozsahu FM) Radionavigační systém po zapnutí automaticky vypracovává a ukládá seznam dostupných vysílačů v rozsahu FM. Stanice uložené v seznamu lze volit i stisknutím tlačítka nebo po dobu delší než 2 sekundy. Výběr rozhlasové stanice z paměti nebo zadáním kmitočtu Výběr stanice uložené v paměti Přehrávání stanic uložených v paměti zapnete krátkým stisknutím tlačítka nebo. Obr. 7 Seznam rozhlasových stanic Stiskněte tlačítko Sezn. / _MAN v hlavní nabídce autorádia strana 6, obr. 4, zobrazí se uložené rozhlasové stanice. Otáčením a stisknutím ovladače nabídky nebo pravými funkčními tlačítky vyberte jednu stanici. Výběr rozhlasové stanice zadáním kmitočtu Stiskněte tlačítko Sezn. / _MAN a podržte déle než 2 sekundy. Jakmile se ve středu obrazovky objeví údaj o kmitočtu s oranžovým rámečkem a slovo manuálně, je možno zadávat kmitočet ručně. Vyhledávání se zahájí ve zvoleném směru v krocích po 0,1 MHz (FM) nebo 9 khz (AM). Můžete tak nastavit Vám známý vysílací kmitočet. Hodnotu kmitočtu lze měnit otáčením ovladače. K jemnému doladění lze použít tlačítka nebo strana 2, obr. 1 A5.

11 Autorádio/CD/zvuk 9 Uložení rozhlasových stanic pod tlačítka předvolby Pro možnost rychlé volby se rozhlasové stanice mohou uložit pod paměťová tlačítka. Stiskněte jedno z šesti horních tlačítek předvolby a podržte ho tak dlouho, dokud nezazní signální tón strana 2, obr. 1 A4. Právě poslouchaná stanice byla uložena pod stisknuté tlačítko. Nastavení RDS Některé vysílače přenášejí navíc k názvu stanice i další textové informace nebo informace, které slouží k ovládání autorádia. Pod tlačítka předvolby můžete uložit vždy 6 stanic v každé z oblastí FM1 a FM2, resp. AM1 a AM2. Vedle tlačítka se objeví zkratka názvu příslušné stanice nebo její kmitočet. Chcete-li poslouchat některou uloženou stanici, stiskněte jedno z funkčních tlačítek. Poznámka Je-li místo v paměti tlačítka již obsazeno, během nového ukládání bude dříve uložená stanice přemazána. Obr. 8 Funkce signálu RDS Stiskněte tlačítko Nastavení v hlavní nabídce autorádia strana 6, obr. 4. Ne všechny vysílače RDS zobrazují navíc k názvu stanice také další textové informace jako běžící text na displeji. Háček označuje, které možnosti výběru jsou zvoleny. Funkční tlačítka RDS název pevný: Zobrazen je pouze název stanice. variabilní: Textové informace jsou zobrazeny jako běžící text.

12 10 Autorádio/CD/zvuk RDS regionální auto (automaticky): Nastavený regionální program transregionální stanice zůstává zachován, i když se dostanete do oblasti jiného regionálního programu stejné rozhlasové stanice. Syst. nastavení (nastavení systému) strana 41 POZOR! Pozornost věnujte v první řadě dění na silnici. Nenechte se běžícím textem RDS rozptylovat. Přehrávání CD Zvuková reprodukce z kompaktního disku Zvuková reprodukce z kompaktního disku Stiskněte tlačítko CD strana 2, obr. 1. Jestliže je vloženo zvukové CD, po zapnutí režimu CD je přehráván naposledy poslouchaný titul, jinak se na chvíli objeví hlášení žádné zvukové CD resp. žádné CD v CD měniči, pokud je CD měnič připojen. Vložte standardní zvukové CD o průměru 12 cm. Reprodukce se zahájí automaticky. Přehrávání předcházejícího nebo následujícího titulu Krátce stiskněte tlačítko, resp.. Rychlý posun zpět nebo vpřed Tlačítko, resp. držte stisknuté. Vyjmutí CD Stiskněte tlačítko strana 2, obr. 1 A8. Na obrazovce se zobrazuje číslo titulu (Track) a jeho hrací doba. Ukazatel TP svítí oranžově, když přichází dopravní hlášení, a ukazatel TMC označuje přijímanou stanici TMC obr. 9. Obr. 9 Hlavní nabídka CD Funkční tlačítka během přehrávání CD: CD1... CD6 výběr odpovídajícího CD z měniče CD 2) Int. CD výběr CD vloženého v přístroji Scan přehrávání ukázek ze všech titulů kompaktního disku po 8 sekundách Mix přehrávání titulů z CD v náhodném pořadí 2) Popis obsluhy najdete v příslušném návodu k obsluze.

13 Autorádio/CD/zvuk 11 Syst. nastavení (nastavení systému) strana 41 POZOR! Přehrávač CD je laser bezpečnostní třídy 1. Pokud přístroj otevřete nebo pokud je vadný, resp. poškozený, vystavujete se účinku laserového záření. Přehrávač CD neobsahuje žádné součástky, které by vyžadovaly Vaši péči. Z bezpečnostních důvodů jej proto nechte opravit výhradně v některém ze servisů Škoda. Platí pro vozy: s měničem CD Přehrávání kompaktních disků z měniče CD Zde je popsáno, jak vybrat jeden z disků vložených do měniče CD u radionavigačního přístroje. Upozornění! Používejte pouze standardní kompaktní disky o průměru 12 cm. Nepoužívejte tzv. singly (8 cm). Do CD mechaniky zasouvejte jen kruhové kompaktní disky. Do CD mechaniky nevkládejte nestandardní CD, mohly by ji poškodit. Disky vkládejte do CD mechaniky vždy potištěnou stranou nahoru a jen tak daleko, než jsou samočinně vtaženy dovnitř. Disk vždy uchopte po stranách. Vyvarujte se otisků prstů na povrchu CD. Kompaktní disky čistěte suchým hadříkem, který nepouští vlákna. Otírejte je přitom od středu směrem ven. Nikdy nečistěte CD alkoholem nebo rozpouštědly. Disky nevystavujte teplu ani přímému slunečnímu záření. Nepopisujte je ani nepolepujte žádnými nálepkami. Poznámka Šest horních funkčních tlačítek je aktivních jen tehdy, když je k přístroji připojen měnič CD. V měniči a přehrávači lze přehrávat také disky CD-R a CD-RW, použití je však omezeno jejich kvalitou. Zobrazí-li se v malém označení nad tlačítkem CD symbol CD?, upozorňuje na to, že vložený kompaktní disk nelze přečíst. Obr. 10 Aktuální obsazení míst v měniči CD Funkčním tlačítkem CD1 až CD6 zvolte jedno CD v měniči. Při špatném stavu vozovky a při silných vibracích může dojít ke skokům při přehrávání CD. V takovém případě přehrávání CD vypněte.

14 12 Autorádio/CD/zvuk Zvuk, vyvážení zvuku a hlasitost Zde je popsáno, jak lze individuálně upravit modulaci zvuku a intenzitu hlasitosti různých zdrojů. Obr. 11 Hlavní nabídka zvuku Hlavní nabídku zvuku vyvoláte stisknutím tlačítka strana 2, obr. 1 A3. Funkční tlačítka v hlavní nabídce zvuku: Výsky nebo Basy nastavení výšky nebo hloubky (basů) obr. 11 Středy 3) nastavování hlasitosti středního kmitočtu Balance vyvážení zvuku vlevo/vpravo Fader vyvážení zvuku vpředu/vzadu Hlasitost vyvolání nabídky pro nastavení hlasitosti, ve které lze individuálně upravit hlasitost pro různé zvukové zdroje obr. 12. Funkční tlačítka v nabídce pro nastavení hlasitosti: GALA nastavení citlivosti funkce pro přizpůsobení hlasitosti rychlosti vozidla. Funkce GALA (Geschwindigkeits-Abhängige-Lautstärke-Anpassung) přiměřeně zvyšuje intenzitu hlasitosti s přibývajícím hlukem v závislosti na rychlosti vozidla. Čím více otočíte regulátor doprava, tím více se hlasitost zvýší. TA-Min. minimální intenzita hlasitosti dopravních hlášení Telefon minimální intenzita hlasitosti telefonních hovorů NAV-Min. minimální intenzita hlasitosti pro doporučení při navádění Umlčení nav. Akustická doporučení k jízdě jsou vypnutá, když se vedle funkčního tlačítka zobrazuje oranžové políčko. Při zapnutí stanovení minimální intenzity hlasitosti po zapnut. Obr. 12 Základní nastavení hlasitosti Poznámka Současným stisknutím kombinace tlačítek strana 2, obr. 1 A3, TELE A15 a tlačítka dopravní zácpy A10 můžete radionavigační systém 3) Vozidla se systémem Sound

15 vrátit zpět do nastavení z výroby. Objeví se hlášení Provádí se standardní nastavení. Čekejte prosím! Autorádio/CD/zvuk 13

16 14 Navigace Navigace Uspořádání Jak navigace pracuje a jak se obsluhuje? Pomocí čidel, satelitů a dopravních hlášení se vypočítává optimální jízdní trasa a řidič je naváděn ke svému cíli. Aktuální poloha vozidla je zprostředkována systémem satelitů (GPS - Global Positioning System). Čidla zabudovaná ve vozidle měří ujetou vzdálenost. Naměřené hodnoty jsou porovnávány s podrobnými mapami na navigačním CD, ve sporných případech jsou korigovány podle pomocných textů dopravních hlášení TMC. Na základě těchto dat zjišťuje navigace optimální trasu k požadovanému cíli. Akustická doporučení a směrové šipky na obrazovce a ve sdružených přístrojích Vás vedou jako neviditelný průvodce bezpečně a pohodlně k cíli. V neznámých městech můžete dojet na konkrétní adresu, najít nejbližší benzinovou stanici nebo se nechat dovést k hotelu. V této kapitole najdete odpověď na následující otázky: Na která pravidla nesmím během navigace zapomenout? strana 14, Bezpečnost Jak používat navigační CD? strana 15, Navigační CD Mohu během jízdy podle navigace i nadále poslouchat hudbu? strana 15, Všeobecně Co se stane, když opustím jízdní trasu? strana 15, Všeobecně Mohu si nechat zopakovat hlasový pokyn? strana 38, Doporučení k jízdě Jak reaguje radionavigační systém v podzemní garáži nebo v tunelu? strana 15, Všeobecně Jak se zadává cíl? strana 17, Zadání cíle Jak mohu zadat jako cíl benzinovou stanici, restauraci nebo hotel? strana 21, Zvláštní cíle v okolí zadané adresy Mohu zadané cíle uložit? strana 23, Paměť cílů Jaké údaje je nutné zadat pro výpočet trasy? strana 26, Zadání podmínek pro výpočet trasy Co vše mohu na obrazovce sledovat? strana 31, Zobrazení mapy a symbolů Mohu navádění k cíli také předčasně ukončit? strana 37, Navádění k cíli Bezpečnost Navigační systém určí polohu vozidla, směr a vzdálenost, jakož i cestu ke zvolenému cíli bez ohledu na pravidla silničního provozu. Doporučení k jízdě poskytuje systém formou slovních hlášení. Kromě toho ukazují směrové šipky na obrazovce směr jízdy. Cíl své cesty zadejte u stojícího vozidla. Navádění po komunikacích je uzpůsobeno pro osobní vozy, a proto se nehodí pro větší užitková vozidla. POZOR! Nezapomeňte u všech navigačních doporučení na zákonné předpisy o silničním provozu. Ačkoliv na navigačním CD mohou být některé ulice uloženy jako jednosměrné, některé oblasti jako pěší zóny atd., přesto tomu může být ve skutečnosti jinak, protože řízení dopravy podléhá neustálým změnám. Navigační systém nezohledňuje semafory,

17 Navigace 15 POZOR! Pokračování značení přednosti v jízdě, zákazy parkování a zastavení ani zúženou vozovku. Dopravní značení a předpisy mají vždy přednost před navigačními doporučeními. Rychlost vozidla vždy přizpůsobte stavu vozovky, dopravní situaci, povětrnostním podmínkám a viditelnosti. Nenechte se, např. v mlze, zlákat navigací k rychlejší jízdě. Navigační CD Vložení navigačního CD Stisknutím tlačítka strana 2, obr. 1 A8 vysunete z CD mechaniky vložený disk. Vyjměte ho a vložte navigační CD popsanou stranou nahoru. Disk zasuňte do CD mechaniky jen tak daleko, aby si ho radionavigační přístroj mohl sám vtáhnout. Program uložený na disku se nainstaluje. Disk nevyjímejte, dokud není ukončena instalace programu. Navigační CD obsahuje digitalizovanou silniční mapu. To, do jaké míry jsou na CD zachyceny malé obce, ulice a čísla domů, závisí na konkrétním programu na CD. Obsah navigačních CD se neustále aktualizuje. Informace o nejnovější verzi (update) obdržíte v nejbližším servisu Škoda. Jestliže jedete do jiné země, je nutné si obstarat verzi navigačního programu určenou pro příslušnou zemi. Poznámka Zobrazí-li se v malém označení nad tlačítkem CD symbol CD?, upozorňuje na to, že vložený kompaktní disk nelze přečíst. Všeobecně Během navádění k cíli můžete i nadále poslouchat autorádio nebo CD (přes měnič CD). Pro zadávání adres (města, ulice) jsou k dispozici jen taková písmena a znaky, které jsou nutné pro smysluplné zadání. Program nabízí seznam názvů, resp. jmen, která přicházejí v úvahu. U víceslovných pojmů, jako např. Hradec Králové, nezapomeňte zadat mezeru mezi jednotlivými slovy. Poté co opustíte trasu nebo opominete navigační doporučení, přístroj provede nový výpočet trasy. Tento výpočet trvá jen několik sekund. Poslední hlasové doporučení si můžete nechat zopakovat. Během poslechu doporučení lze měnit jeho hlasitost. Při aktivním navádění k cíli se můžete dotazovat na různé informace o trase. V seznamu na displeji se můžete posunovat po řádcích, resp. listovat po stránkách. Jestliže se na obrazovce zobrazí nápis Mimo silnici, nacházíte se na silnici, která není digitalizována, např. na polní cestě. V tunelech a podzemních garážích nejsou dostupné satelity GPS, přístroj se musí orientovat pouze pomocí čidel v kolech vozidla. Pokud za těchto podmínek chcete provést výpočet trasy, může se stát, že uslyšíte toto hlášení: Nacházíte se na nedigitalizované komunikaci. Jeďte dále, dokud nápis Mimo silnici nezmizí.

18 16 Navigace Hlavní nabídka navigace Paramet. trasy určení pravidel pro výpočet trasy strana 26, Zadání podmínek pro výpočet trasy Nastavení ruční zadání stanoviště nebo zahájení demonstrační jízdy strana 28, Hodnoty nastavení Obr. 13 Hlavní nabídka navigace Hlavní nabídku navigace vyvoláte stisknutím tlačítka strana 2, obr. 1 A13. NAVI Funkční tlačítka v hlavní nabídce navigace Vedení k cíli zahájení navádění k zadanému cíli Opakované stisknutí tohoto tlačítka navádění ukončí strana 37, Navádění k cíli. Cíl cesty zadání cíle cesty strana 17, Zadání cíle Dílčí cíl možnost zadání dílčího cíle Dílčí cíl se zadává stejným způsobem jako cíl cesty. Po dosažení dílčího cíle jeho symbol z obrazovky zmizí. Zůstává ale zaznamenán v paměti Poslední cíle strana 17, Zadání cíle. Jakmile dosáhnete dílčíhoho cíle - hlášení Dosáhli jste dílčího cíle, automaticky se zahájí navádění k vlastnímu cíli. Pokud nedosáhnete přesně dílčíhoho cíle, protože se např. nenachází přímo na dané silnici, obdržíte hlášení Dosáhli jste cílové oblasti. Navádění k dalšímu cíli se pak nezahájí automaticky.

19 Navigace 17 Zadání cíle Zahájení Pro výpočet trasy je možno zadat dvě adresy, adresu cíle a adresu jednoho dílčího cíle. Obr. 15 Dílčí cíl Hlavní nabídku navigace vyvoláte stisknutím tlačítka A13 strana 2, obr. 1. NAVI Obr. 14 Cíl cesty V hlavní nabídce navigace stiskněte tlačítko Cíl cesty nebo Dílčí cíl strana 16, obr. 13 pro zadávání cíle. Při prvním zadávání cíle cesty se objeví hlášení, že dosud nebyl žádný cíl definován. Pokud jste již k nějakému cíli dojeli, objeví se poslední zadaný cíl cesty. Je několik možností, jak zadat cíl cesty nebo dílčí cíl. Postup při zadávání dílčího cíle je shodný s postupem při zadávání cíle cesty. Nová adresa zadání cíle pomocí názvu města a ulice strana 18, Zadání nové adresy (města, ulice, čísla domu) Poslední cíle nebo Cíl z paměti výběr již uloženého cíle z paměti cílů strana 19, Poslední cíle

20 18 Navigace Zvlástní cíle zadání restaurace, benzinové stanice, letiště, hraničního přechodu atd. jako cíle cesty strana 21, Zvláštní cíle v okolí zadané adresy K cíli s vlajkou zadání místa, na kterém jste naposledy stiskli tlačítko strana 2, obr. 1 A9, jako cíle cesty. Cíl na mapě označení cíle nitkovým křížem na mapě strana 21, Cíl na mapě Souřadnice cíle zadání cíle souřadnicem. Additional De... výběr cíle z průvodce Průvodce je k dispozici na zvláštním navigačním CD. Další vyhledávání informací závisí na obsahu průvodce. Editace paměti zakládání, mazání a řazení cílů v paměti strana 23, Paměť cílů Vymaz. díl. cíle vymazání zadaného dílčíhoho cíle Zadání nové adresy (města, ulice, čísla domu) Obr. 16 Zadání nové adresy Obr. 17 Zadání názvu města Stiskněte tlačítko Město, Ulice nebo Domovní číslo. Nyní můžete postupně zadávat jednotlivá písmena názvu.

21 Navigace 19 Do editovacího řádku vkládejte písmena nebo číslice otáčením a stisknutím ovladače nabídky. V dolní polovině obrazovky se zobrazuje seznam jmen, resp. čísel. Stiskněte OK, čímž se dostanete do seznamu. Poslední cíle Poslední zadaný cíl, se automaticky uložen. Ze seznamu zvolte otočením a stisknutím ovladače jedno z uvedených jmen. Posunovacími tlačítky,, a můžete ve vícestránkovém seznamu listovat, případný výběr potvrďte tlačítkem OK. Zvláštní cíl v okolí již zadaného cíle cesty (města, ulice atd.) zvolíte výběrem položky Okolí adresy. Tlačítky a označíte písmena nebo číslice, mazat je můžete tlačítkem. Tlačítko zobrazí případné další speciální znaky zvoleného jazyka. Pojem Město se používá nezávisle na počtu obyvatel. Ať již má obec 100 nebo obyvatel, je označována jako město. U názvů měst, která se vyskytují opakovaně, se zobrazuje seznam pro rozlišení, ze kterého můžete zvolit požadovaný cíl. Po zadání města se automaticky přepne na zadávání ulice a poté i čísla domu. Pokud je město tak malé, že nejsou digitalizovány žádné ulice, je Vám nabídnuto zadání centra. Není-li zadáno žádné město, nejsou tlačítka Ulice a Domovní číslo aktivní. Obr. 18 Poslední cíle Poznámka Zadejte křižovatku a číslo domu popsaným způsobem. Obr. 19 Mazání posledních cílů

22 20 Navigace Výběr z posledních cílů Stiskněte tlačítko strana 17, obr. 14 Poslední cíle. Nyní můžete vybrat ze seznamu již použitých cílů požadovaný cíl strana 17. Adresa z paměti cílů Požadovaný cíl ze seznamu již použitých cílů vyberte otáčením ovladače strana 19, obr. 18. Pokud se některá z adres nezobrazuje na displeji celá, stiskněte tlačítko, k nahlédnutí se zobrazí celá adresa. Oranžově označenou adresu zvolíte stisknutím ovladače. Po několika sekundách se objeví hlavní nabídka navigace se zvolenou adresou. Mazání seznamu posledních cílů Počínaje hlavní nabídkou navigace strana 16, obr. 13 stiskněte postupně tato funkční tlačítka: Cíl cesty, Editace paměti a Vymazat posl. cíle. Vyberte si v následujícím kontrolním dotazu Storno nebo Vymazat. Jestliže zvolíte položku Vymazat, budou vymazány všechny poslední cíle a rovněž aktuálně zadaný cíl. Seznam adres v paměti Poslední cíle lze vymazat jen jako celek, nelze mazat jednotlivé položky. Můžete uložit až 14 posledních cílů. Cíl cesty se do paměti Poslední cíle ukládá až po zahájení navádění k cíli. Pokud již nelze další cíle ukládat, je paměť cílů plná. Vymažte buď paměť Poslední cíle, nebo jednotlivé cíle z paměti cílů strana 25. Obr. 20 Úplná adresa cíle Stisknutím tlačítka Cíl z paměti strana 17, obr. 14 se zobrazí seznam uložených cílů. Otáčením ovladače nabídky posunujte oranžovým rámečkem. Pokud se některá z označených adres nezobrazuje celá, stiskněte tlačítko, k nahlédnutí se zobrazí celá adresa. Oranžově označenou adresu aktivujte stisknutím ovladače. Po několika sekundách se objeví hlavní nabídka navigace se zvolenou adresou. Když je paměť cílů plná, objeví se odpovídající hlášení. Několik cílů pak vymažte ručně.

23 Navigace 21 Zvláštní cíle v okolí zadané adresy Ze seznamu můžete v okolí cíle cesty vyhledat zvláštní cíle. Cíl na mapě Nitkovým křížem můžete označit cíl přímo na mapě. Obr. 21 Zvláštní cíle v okolí zadané adresy Zvláštní cíl v okolí již zadaného cíle cesty (města, ulice atd.) zvolíte výběrem položky strana 18, obr. 16 Okolí adresy. Zvláštní cíle stejného druhu, např. restaurace, se zobrazují v jednom seznamu. Nejblíže ležící zvláštní cíl je uveden na prvním místě. Poznámka Pokud jste adresu cíle cesty od posledního zadání neměnili, vyhledávají se zvláštní cíle v okolí adresy tohoto posledního cíle. Druh a počet zvláštních cílů závisí na obsahu konkrétního navigačního CD. Obr. 22 Cíl na mapě Stiskněte tlačítko strana 17, obr. 14 Cíl na mapě. Nitkový kříž posuňte pravými funkčními tlačítky na hledaný cíl. Měřítko mapy upravte tlačítkem nebo podle své potřeby strana 32, Změna měřítka. Poznámka Když nitkový kříž posunete na okraj obrazovky, objeví se po chvíli příslušný navazující výřez mapy.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka Obsah 1. Úvod..... 4 2. Navigace k cíli... 6 3. Navigace... 8 4. Náhled a editace trasy... 9 4.1. Jak změnit cíl cesty nebo přidat průjezdové body... 9 4.2.

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti pořadu...5 4. Programový průvodce...6 5.

Více

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky:

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Zvolte jazyk programu. Pokud se Váš jazyk neobjeví na obrazovce, přejděte na jinou stránku

Více

GoClever Map 2.5 manuál

GoClever Map 2.5 manuál GoClever Map 2.5 manuál Obsah 1. Na dotyku záleží... 4 2. Navádění k lokaci... 5 3. Navigační okno... 7 3.1. Změna nastavení systému navigačního okna... 7 4. Hlavní vlastnosti GoClever Map 2.5... 8 5.

Více

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM PRU VODCE RYCHLÝM SPUŠTE NÍM NAVIGACE ÚVODNÍ STRANA C ESKY Začínáme Při prvním použití navigace se automaticky spustí počáteční nastavení. Postupujte následovně: Vyberte jazyk programu.

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM SatCompass

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM SatCompass SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM SatCompass Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda vybavené Radionavigačním systémem SatCompass (dále jen navigačním systémem), srdečně Vám děkujeme za Vaši

Více

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí O 2 TV jediná televize, která se vám přizpůsobí Vítejte ve světě O 2 TV Vítejte ve světě zábavy a odpočinku! Ve světě, kde se nemusíte nikomu a ničemu přizpůsobovat. Díky svým unikátním funkcím je O 2

Více

Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD. Podrobný manuál

Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD. Podrobný manuál Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD Podrobný manuál Úvod ARVAL ON BOARD (AOB) Mobile je mobilní verze klasického ARVAL ON BOARD, který je určen pro chytré telefony a tablety. Je k dispozici pro platformy

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Zobrazení informací o stavu spojení

Zobrazení informací o stavu spojení Zobrazení informací o stavu spojení Můžete si prohlédnout informace o stavu spojení mezi tímto přijímačem a vozidlem. Mezi tato spojení patří informace GPS a signály parkování. Zobrazení informací o stavu

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

PŘEHLEDNÉ SCHÉMA RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM

PŘEHLEDNÉ SCHÉMA RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM PŘEHLEDNÉ SCHÉMA RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM 1 STRUČNÝ NÁVOD Rozhlasový režim Ruční ladění vysílačů FM, AM, 24 TIM a TMC (Volba zaznamenaných hlášení) 28 Režim měniče CD Volba skladby 31 Tlačítko FM, Aktivování

Více

Uživatelský manuál. Dynavix Navigace. pro zařízení s OS Android

Uživatelský manuál. Dynavix Navigace. pro zařízení s OS Android Uživatelský manuál Dynavix Navigace pro zařízení s OS Android Obsah: Spuštění Nastavení první trasy Pohled řidiče (náhled) Trasa Zobrazení celé trasy Objížďka a přepočet trasy Simulace a plánování trasy

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ)

ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ) ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ) Obsah 1 ÚVOD 3 2 VYPRACOVÁNÍ TESTŮ 3 2.1 Přihlášení 3 2.2 Zkouška zvuku pro Poslechový test 5 2.3 Vypracování testu 5 3 Informace k testovým úkolům 7 3.1 Poslechové

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA RAJHRAD STUDIJNÍ OBOR - EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRÁCE S GPS a TVORBA MAP Soubor učebních textů. Mgr. Vladimír ŠÁCHA 2015 Pomocí přístroje GPS můžeme získat řadu informací

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

-1- Loc GPS. (program pro navigaci pomocí GPS modulu) OVLÁDANÍ PROGRAMU. Menu. Po spuštění programu se zobrazí hlavní menu s následující strukturou:

-1- Loc GPS. (program pro navigaci pomocí GPS modulu) OVLÁDANÍ PROGRAMU. Menu. Po spuštění programu se zobrazí hlavní menu s následující strukturou: -1- Loc GPS (program pro navigaci pomocí GPS modulu) Program LocGPS slouží k navigaci mezi zadanými orientačními body. Je určen především pro pěší turistiku, čemuž je přizpůsobeno zobrazení a ovládání

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00)

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00) 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a popis kolíků Kap 2 Obecný funkční problém Kap 3 Nefunguje nebo bez napájení (černý displej): Kap 3-1 Nefunkční tlačítko Kap 3-2 Dotykový displej nefunguje

Více

ŠkodaAuto AUTORÁDIO RHAPSODY SIMPLY CLEVER

ŠkodaAuto AUTORÁDIO RHAPSODY SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto AUTORÁDIO RHAPSODY SIMPLY CLEVER OBSAH Obsah Přehledný obrázek...2 Stručný návod...3 Důležitá upozornění...4 Provoz rádia a CD...5 Provoz RDS...17 DSP (Digitální zvukový procesor)...18 Informace

Více

Naladění programů na přijímači GoSAT GS-7050 HDi

Naladění programů na přijímači GoSAT GS-7050 HDi Naladění programů na přijímači GoSAT GS-7050 HDi Postup pro: 1. naladění programů z nového transpondéru (frekvence) 2. úpravu pořadí programů 1. Naladění programů z nového transpondéru Z důvodu rozšiřování

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace alarmy do vozidel, sledování úbytku paliva a další služby VOZIDLA Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet Identifikace IČO:28550650 Rejstříkový soud: Praha, Oddíl C vložka 149630 Systémové požadavky... 3

Více

Divar - Archive Player. Návod k obsluze

Divar - Archive Player. Návod k obsluze Divar - Archive Player CZ Návod k obsluze Divar Archive Player Návod k obsluze CZ 1 Česky Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Návod k obsluze Obsah Začínáme...............................................2

Více

Obsluha přijímače GPS cvičení

Obsluha přijímače GPS cvičení Písemná příprava na zaměstnání Navigace Obsluha přijímače GPS cvičení Zpracovala: o. z. Ing. Ivana Kulczycká Pracoviště: ORGGZ GPSmap 60CS Tento přístroj je vhodný pro praktickou ukázku práce s GPS přístrojem

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

MONITOROVACÍ SYSTÉM. Návod na obsluhu webového rozhraní. Truck Data Technology, s.r.o. 2015 oficiální verze

MONITOROVACÍ SYSTÉM. Návod na obsluhu webového rozhraní. Truck Data Technology, s.r.o. 2015 oficiální verze MONITOROVACÍ SYSTÉM Návod na obsluhu webového rozhraní 2015 oficiální verze 1 Obsah Obsah... 1 Přihlášení do webového rozhraní... 3 Ovládací prvky webového rozhraní... 4 Základní obrazovka... 4 a) pole

Více

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače.

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. BC1000 Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. Info Postupy, vlastnosti, chování Bluetooth HF sady BC 1000 popisované v tomto návodu k použití se mohou lišit v závislosti na značce, typu

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120094 Před použitím si přečtěte tento manuál Poučení Tento přístroj si osvojil technologii ultrazvuku a umožňuje měřit vzdálenost, plochu a objemu. Má funkci lokalizací laserem,

Více

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co.

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Telefon (ústředna) (0711) 939-00

Více

Průvodce novými funkcemi. www.htc.com

Průvodce novými funkcemi. www.htc.com www.htc.com Informace o právech k duševnímu vlastnictví Copyright 2009 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena. Microsoft, Windows a Windows Mobile jsou registrované obchodní značky nebo obchodní značky

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

Navigační systém/autorádio s CD přehrávačem KD-NX1R NÁVOD K POUŽITÍ. Instalační/připojovací návod viz. konec tohoto návodu

Navigační systém/autorádio s CD přehrávačem KD-NX1R NÁVOD K POUŽITÍ. Instalační/připojovací návod viz. konec tohoto návodu Navigační systém/autorádio s CD přehrávačem KD-NX1R NÁVOD K POUŽITÍ Instalační/připojovací návod viz. konec tohoto návodu Bezpečnostní upozornění Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Uživatelská příručka aplikacevox komunikátor

Uživatelská příručka aplikacevox komunikátor Uživatelská příručka aplikacevox komunikátor Úvod Aplikace VOX komunikátor je dostupná zdarma na AppStore díky podpoře Nadace Vodafone. Jedná se o jednoduchou, kapesní elektronickou komunikační tabulku

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE ROBUR s.r.o. Tel: 541 228 266 Fax: 541 227 620 Servis: 800 153 491 e-mail: servis@robur.cz OBSAH OBSAH... 2 REŽIM DIAGNOSTIKY... 3 Základní ovládací prvky...

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

SIMPLY CLEVER NAVIGAČNÍ SYSTÉM AMUNDSEN+ NÁVOD K OBSLUZE

SIMPLY CLEVER NAVIGAČNÍ SYSTÉM AMUNDSEN+ NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER NAVIGAČNÍ SYSTÉM AMUNDSEN+ NÁVOD K OBSLUZE Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo ŠKODA vybavené navigačním systémem Amundsen+ (dále jen navigačním systémem), srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru.

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12 xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál 1/12 Návod xmobile OS Android Přihlášení... 3 Trh... 3 Symboly... 4 Graf... 5 Vlastnosti grafu... 6 Obchod... 6 Nový pokyn okamžitá realizace... 7 Nový

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

Dynafleet online Balíček Mapa a sledování (aktuální a historické polohy)

Dynafleet online Balíček Mapa a sledování (aktuální a historické polohy) Dynafleet online Balíček Mapa a sledování (aktuální a historické polohy) Verze 2013.1.1 www.dynafleetonline.com strana 1 / 11 Obsah dokumentu (kliknutím myši na téma z obsahu vás dokument automaticky posune

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.1

Android Elizabeth. Verze: 1.1 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.1 Naposledy upraveno: 15. února 2013 Aleš Razým Historie verzí Verze Datum Popis 1.0 7.1.2013 Původní verze pro OS Android

Více

Uživatelská příručka. Sygic GPS Navigation. v3 (Mobile) 2011 Sygic, a.s. Všechna práva vyhrazena.

Uživatelská příručka. Sygic GPS Navigation. v3 (Mobile) 2011 Sygic, a.s. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka Sygic GPS Navigation v3 (Mobile) 2011 Sygic, a.s. Všechna práva vyhrazena. I. Začínáme...2 Zadávání adresy...4 Turn by Turn navigace...8 Vyhledávání GPS pozice...9 II. Plánování trasy...

Více

igo PRIMO Upozornění!

igo PRIMO Upozornění! igo PRIMO Používání navigačního software a aktualizace mapových podkladů Upozornění! Do 30ti dnů od prvního spuštění navigace v modelu NX502E, NX302E, NX702E nebo NZ502E si můžete bezplatně stáhnout ze

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W Návod k použití Vlastnosti: 1. Kapacita: 150KG/330LB/23ST, Rozdělení: 0.1KG/0.2LB 2. Jednotka: KG, LB, ST 3. Rozmezí tělesného tuku: 0~80% 4. Odchylka v měření

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_MOB_BU_15 Sada: Mobilní aplikace ve výuce Téma: Aplikace Google Sky Map Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Zeměpis Ročník: 3. ročník vyššího gymnázia Využití: Prezentace určená pro výklad

Více

Než začnete přístroj používat

Než začnete přístroj používat VIGYÁZAT Při manipulaci s ovladači zvuku během jízdy buďte velmi opatrní a věnujte veškerou pozornost bezpečnosti. V opačném případě byste mohli způsobit nehodu. Nastavte hlasitost tak, abyste vždy slyšeli

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Návod k použití euroset 2005

Návod k použití euroset 2005 Návod k použití euroset 005 M 1 3 4 5 6 7 8 9 10 euroset 005 Funkční prvky / tlačítka M M (Memory) tlačítko (rozšířené opakování volby) / Redial opakování volby Tlačítko zkrácené volby #+ J a tlačítková

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

TomTom Referenční příručka

TomTom Referenční příručka TomTom Referenční příručka Obsah Nebezpečné oblasti 3 Nebezpečné zóny ve Francii... 3 Upozornění na nebezpečnou zónu... 3 Změna způsobu upozornění... 4 Ohlašovací tlačítko... 4 Ohlášení nové nebezpečné

Více

Uživatelský manuál Popis postupu tankování u ČS AVK. Poslední revize: 13.11.2011 Autor: Ing Jan Šrámek

Uživatelský manuál Popis postupu tankování u ČS AVK. Poslední revize: 13.11.2011 Autor: Ing Jan Šrámek Uživatelský manuál Popis postupu tankování u ČS AVK Poslední revize: 13.11.2011 Autor: Ing Jan Šrámek Obsah 1 Obecný popis uživatelských částí... 1 2 Jednotlivé typy odbavení... 2 2.1 Úvodní obrazovka...

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Obsah. Touch & Connect... 3 CD 40 USB... 93 CD 30 / CD 30 MP3... 135 Mobile Phone Portal... 167

Obsah. Touch & Connect... 3 CD 40 USB... 93 CD 30 / CD 30 MP3... 135 Mobile Phone Portal... 167 Obsah Touch & Connect... 3 CD 40 USB... 93 CD 30 / CD 30 MP3... 135 Mobile Phone Portal... 167 OPEL ZAFIRA Infotainment System Touch & Connect Úvod... 4 Rádio... 20 CD přehrávač... 25 Vstup AUX... 30 USB

Více

NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx)

NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx) NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx) OBSAH: 1. Úvod 2. Set Top Box (STB) 3. MENU IPTV portálu 3.1. Hlavní nabídka 3.2. Přepínání TV kanálů 4. Samoobsluha 5. Videopůjčovna 6. Zabezpečení 7. Doplňkové

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání 1 z 27 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Nastavení volání Nastavení

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více