VÝROČNÍ ZPRÁVA. Česká filmová komora, o.p.s. T: Národní 28, Praha 1 F:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Česká filmová komora, o.p.s. T: +420 221 105 209 Národní 28, 110 00 Praha 1 F: +420 221 105 303. www.filmovakomora."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Česká filmová komora, o.p.s. T: Národní 28, Praha 1 F: Česká republika E:

2 OBSAH 1. ÚVOD ZPRÁVA O ČINNOSTI KANCELÁŘE MEDIA DESK ČESKÁ REPUBLIKA Interní aktivity Hlavní cíle kanceláře MEDIA Desk v roce Kontakt s profesionály Mailing Internetové stránky Publikace Překlad materiálů a publikací Studie, analýzy, poskytování informací MEDIA Training a stipendia Konzultace žádostí o podporu programu MEDIA Externí aktivity Účast na festivalech, trzích a konferencích Účast v programech MEDIA Training Semináře pro profesionály a přednášková činnost Spolupráce s Eurimages, Evropskou audiovizuální observatoří a projekty podporovanými MEDIA Propagace Vztahy s tiskem Inzerce, reklama Vztahy s institucemi Výhled na rok ZPRÁVA O ČINNOSTI ČFC FILM PROMOTION Zahraniční aktivity Propagace české kinematografie v zahraničí Domácí aktivity Akce pro filmové profesionály Spolupráce s dalšími organizacemi a společnostmi

3 3.3. Publikace a informační činnost Publikace Propagace a vztahy s tiskem Inzerce Granty Výhled na rok ZPRÁVA O ČINNOSTI ČFC FILM COMMISSION Zahraniční aktivity Domácí aktivity Vizuální prezentace Film Commission Spolupráce s dalšími organizacemi a společnostmi Publikace a informační činnost Informace a konzultace Propagace a vztahy s tiskem Výhled na rok PROHLÁŠENÍ O PRAVDIVOSTI ÚDAJŮ VE VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZPRÁVA DOZORČÍ RADY FINANČNÍ ČÁST 1. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Výrok auditora Příloha účetní závěrky ZMĚNY ZAKLÁDACÍ LISTINY A SLOŽENÍ ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ Zakládací listina Složení řídících orgánů ZPRÁVA AUDITORA

4 1. ÚVOD Česká filmová komora (ČFK) byla založena v roce 2003 jako společná organizace profesních asociací v oboru audiovize Asociace producentů v audiovizi (APA), Unie filmových distributorů (UFD) a Asociace provozovatelů kin (APK). Posláním této organizace bylo vytvořit společnou platformu pro výměnu názorů na aktuální dění v oboru a pro koordinaci společného postupu v případech, které se dotýkají všech zakladatelských asociací. K významným aktivitám České filmové komory v roce 2004 patřila spolupráce na novelizaci dvou klíčových zákonů týkajících se české audiovize č. 273/1993 Sb. O některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl a č. 241/1992 Sb. O státním fondu ČR na podporu a rozvoj české kinematografie. Oba zákony byly v rámci společných jednání připomínkovány a zástupci české filmové komory se rovněž účastnili práce na připravovaných zákonech v pracovních skupinách na Ministerstvu kultury. Česká filmová komora iniciovala výzvu na podporu novely Zákona o státním fondu kinematografie, kterou podepsala řada významných osobností z oblasti kinematografie a dalších uměleckých oborů. Česká filmová komora také zasáhla do přípravy zákona o dani z přidané hodnoty, kdy se jí díky úspěšné přesvědčovací kampani a jednání s Ministerstvem kultury a Ministerstvem financí podařilo dosáhnout zachování DPH na ceny vstupného do kin ve snížené sazbě DPH. Nejdůležitější událostí pro Českou filmovou komoru v roce 2004 však bylo rozšíření jejího dosavadního působení. Zatímco v roce 2003 Česká filmová komora provozovala pouze kancelář MEDIA Desk, v roce 2004 se pod její hlavičku přesunuly další dvě významné aktivity 1. ledna 2004 se Česká filmová komora stala také provozovatelem obou složek Českého filmového centra, které do té doby fungovalo pod hlavičkou Asociace producentů v audiovizi. Česká filmová komora nyní zastřešuje nejvýznamnější aktivity na poli prezentace české kinematografie Film Promotion, která zajišťuje propagaci české kinematografie v zahraničí a nově vzniklou Film Commission, v jejíž kompetenci je zajišťování servisu pro zahraniční filmové produkce. Jsem ráda, že se oběma těmto organizacím daří plnit své poslání a významně přispívat ke zvyšování povědomí o české kinematografii na domácí i zahraniční půdě. Doufám, že i v příštích letech budeme pokračovat v propagaci české kinematografie a našeho filmového průmyslu alespoň stejně úspěšně. V Praze, 25. května 2005 Helena Uldrichová předsedkyně správní rady ČFK 4

5 2. ZPRÁVA O ČINNOSTI KANCELÁŘE MEDIA DESK ČESKÁ REPUBLIKA Česká republika je členem programu MEDIA od roku V návaznosti na vstup České republiky do programu MEDIA bylo v Praze otevřeno i národní zastoupení programu kancelář MEDIA Desk Česká republika. Veškerá činnost kanceláře MEDIA Desk v roce 2004 směřovala k vytvoření co nejlepších podmínek pro české filmové profesionály tak, aby ještě větší počet žadatelů úspěšně předkládal své žádosti v programu MEDIA. Zároveň jsme se snažili dosáhnout vyššího zapojení českých profesionálů do programů MEDIA Training. České projekty získaly v roce 2004 celkem EUR to je více finančních prostředků z fondů MEDIA než za léta 2002 a 2003 dohromady. Nejvyšší částku EUR opět získali filmoví distributoři, zejména díky systému automatické podpory. S finančním přispěním MEDIA se v České republice distribuují např. filmy Kolem světa za 80 dní, Genesis, Exils nebo Masajové. Podporu získala také řada filmových festivalů Mezinárodní festival dokumentárních filmů v Jihlavě a Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně; v roce 2004 se s podporou MEDIA poprvé konaly i festivaly Jeden svět, Anifest a Letní filmová škola. V programu MEDIA Promotion Market Access opět získala podporu burza námětů East European Forum, kterou v Jihlavě tradičně organizuje Institut dokumentárního filmu. IDF také znovu získal podporu MEDIA Training pro projekt Ex Oriente Film, určený dokumentaristům ze zemí střední a východní Evropy. Podporu mají i dva nové české vzdělávací programy z oblasti nových médií INYOP a TransISTor. Více než dvojnásobný nárůst podpory zaznamenal program MEDIA Development, kde deset projektů získalo celkem EUR. S podporou MEDIA se v České republice bude připravovat například nový film Jana Svěráka Pes, hraný snímek Matěje Mináče Anglická rapsódie nebo pokračování úspěšné animované pohádky Fimfárum. Další podporu získali čeští filmaři formou stipendií v celkové výši Kč, společně hrazených Ministerstvem kultury a programem MEDIA. Díky těmto stipendiím se dvacet profesionálů zúčastnilo vzdělávacích programů MEDIA Training s nejrůznějším zaměřením. Chtěla bych poděkovat všem, kteří nám pomohli k dosažení těchto výsledků. Především však děkuji za finanční podporu institucím, bez nichž by provoz kanceláře nebyl možný Ministerstvu kultury a Evropské komisi. Věřím, že naše práce bude pokračovat stejně úspěšně i v příštích letech a že budeme i nadále napomáhat k rozvoji českého audiovizuálního sektoru a jeho účinnému zapojení do evropského trhu. Především však doufám, že české projekty budou úspěšné v získávání podpory z programu MEDIA stejně jako doposud. V Praze, 20. května 2005 Daniela Kučmášová ředitelka MEDIA Desk Česká republika 5

6 2.1. INTERNÍ AKTIVITY Hlavní cíle kanceláře MEDIA Desk v roce 2004 Činnost MEDIA Desk Česká republika v roce 2004 navazovala na cíle dosažené v prvním roce existence kanceláře, kdy se stala místem kontaktu českého audiovizuálního sektoru s programem MEDIA. V roce 2004 bylo tedy hlavním cílem udržet a zkvalitnit úroveň služeb, které kancelář začala poskytovat českému audiovizuálnímu sektoru v roce Dalším hlavním úkolem kanceláře bylo především zvýšení účasti českých filmařů ve vzdělávacích programech MEDIA Training. Prostřednictvím větší prezentace projektů zaměřených na evropskou spolupráci jsme se snažili dosáhnout většího zapojení českých organizací do těchto aktivit Kontakt s profesionály Kontakt s filmovými profesionály a odbornou veřejností probíhal prostřednictvím telefonických hovorů, elektronické pošty a při osobních setkáních jak v kanceláři, tak při nejrůznějších audiovizuálních akcích. Vzhledem k tomu, že v průběhu roku 2003 se většina audiovizuální veřejnosti s programem MEDIA již seznámila, byly vedle obecných dotazů týkajících se programu MEDIA ve větší míře vyřizovány i konkrétní dotazy k jednotlivým výzvám i dotazy technického rázu Mailing Pravidelné rozesílání informací filmovým profesionálům, odborné veřejnosti, institucím a dalším relevantním cílovým skupinám je hlavním nástrojem komunikace aktuálního dění spojeného s programem MEDIA. Pro účely mailingu je vytvořena a průběžně aktualizována databáze filmových profesionálů, společností a institucí v audiovizuálním i státním sektoru, která obsahuje zhruba 700 adres. Součástí databáze jsou i kontakty na média, zahraniční společnosti, organizace a instituce. Při důležitých akcích spolupracujeme také s profesními asociacemi, institucemi a školami jako jsou Asociace producentů v audiovizi, Asociace provozovatelů kin a Unie filmových distributorů, FITES, ARAS, AČFK, ČFTA, IDF, FAMU, NFA, VŠO Písek a VŠO Zlín. 6

7 Mailing jsme uskutečňovali především elektronickou poštou ve formě informačních newsletterů s názvem MEDIAservis, které slouží především k rychlému sdělování aktuálních informací nebo pozvánek na domácí i zahraniční akce MEDIA. Běžnou poštu jsme pro mailing využili pouze pro rozesílání informačního čtvrtletníku MEDIA Desk, dalších informačních materiálů o programu MEDIA a Eurimages, pozvánky na seminář Arista Development Skills a novoročního blahopřání Internetové stránky Internetové stránky slouží jako první místo kontaktu nových zájemců s programem a první informační zdroj pro zájemce o podporu z programu MEDIA. Stránky MEDIA Desk jsou registrovány na prvním místě ve třech nevýznamnějších českých vyhledávačích Seznam, Atlas a Centrum. Při zadání klíčového slova program MEDIA se odkaz na MEDIA Desk objevuje rovněž na předním místě. Design stránek vychází z barev programu MEDIA a je stejný jako design hlavních informačních materiálů kanceláře, takže jej uživatel snadno identifikuje s programem. V průběhu roku 2004 byla provedena průběžná aktualizace www stránek zejména v souvislosti s průběžným hodnocením programu MEDIA a s návrhem programu MEDIA Také byla změněna stránka informující o podporách MEDIA přidělených českým projektům podpory byly rozděleny podle let a podle jednotlivých oblastí. Stránka věnovaná projektu Cinedays byla pro lepší orientaci vyčleněna z běžné struktury. Na stránky MEDIA financování byly doplněny informace o programu i2i a informace o financování kin byly vyčleněny jako zvláštní kapitola. Další významnou inovací bylo zavedení záložky Servis, která slouží především žadatelům o podporu a obsahuje linky na důležité organizace z oblasti evropské audiovize, kontaktní adresy programu MEDIA a Technical Assistance Office, seznamy evropských filmů, kurs EUR, loga MEDIA a překladový slovníček výrazů používaných ve výzvách k předkládání návrhů. 7

8 Publikace Kancelář MEDIA Desk vydává tištěný informační bulletin MEDIA info. MEDIA info má 8 16 stran, vychází čtvrtletně v nákladu 700 výtisků. V roce 2004 vyšla čísla 5 8. Čtvrtletník MEDIA info obsahuje tyto pravidelné rubriky: MEDIA/evropský film informace o aktuálním dění spojeném s programem MEDIA na evropské úrovni, o dění v evropské kinematografii a dalších institucích spojených s evropským filmem Možnosti financování z fondů MEDIA základní informace o finanční podpoře MEDIA, aktuální výzvy k předkládání návrhů Výsledky výsledky jednotlivých výzev MEDIA/Česká republika průběh programu MEDIA v České republice, důležité události v české kinematografii, akce MEDIA Desk v České republice MEDIA Training rozhovory s účastníky trainingových programů, aktuální nabídka kurzů Podle potřeby se věnuje jedna rubrika některému z programů podpory (Promotion, Development, Distribution). Čtvrtletník je poštou rozesílán všem kontaktům z databáze MEDIA Desk a distribuován při významných audiovizuálních akcích, především na filmových festivalech a při informačních setkáních s profesionály. Další informační materiály o programu MEDIA vydané v roce 2004: MEDIA Development Brožura určená především producentům obsahuje základní informace o programu MEDIA Development, přehled českých projektů podpořených v roce 2003, rozhovory s úspěšnými žadateli a odpovědi na nejčastěji kladené dotazy Program MEDIA finanční podpora evropského filmu Leták pro nejširší distribuci na festivalech a dalších akcích, určený především veřejnosti. Obsahuje základní informace o programu MEDIA. Czech Films Supported by MEDIA Development Leták připravený ve spolupráci s Českým filmovým centrem, uvádí názvy a obsah filmů podpořených programem MEDIA Development v roce 2003, k dispozici všem na stánku Českého filmového centra a MEDIA na Berlinale. Dále vznikla informační publikace o fondu Eurimages a Evropské audiovizuální observatoři (EAO) v nákladu 700 ks a rozsahu 16 stran. Kapitola o Eurimages obsahuje informace o historii fondu, základní podmínky podpory i nejdůležitější termíny pro podání žádostí, kapitola o EAO podává přehled aktivit této organizace a informace o nejdůležitějších databázích Persky, Korda a Lumiere. 8

9 Překlad materiálů a publikací Pro maximální přiblížení programu MEDIA českému audiovizuálnímu sektoru překládá kancelář MEDIA Desk všechny hlavní výzvy k předkládání návrhů včetně formulářů žádostí do českého jazyka. Dále překládáme všechny významné tiskové zprávy a dokumenty týkající se programu MEDIA a evropské audiovizuální politiky. Překlady umožňují co nejlepší orientaci žadatelů v pokynech k výzvám, výkladu termínů a významnou měrou napomáhají při vyplňování žádostí. Pro účely překladů jsme ve spolupráci s překladatelskou agenturou sestavili glosář nejčastěji používaných termínů, který je dostupný na www stránkách kanceláře MEDIA Desk. V roce 2004 bylo přeloženo celkem 8 výzev k předkládání návrhů, včetně formulářů žádostí Studie, analýzy, poskytování informací V roce 2004 přispívala kancelář MEDIA Desk do průběžného hodnocení programu MEDIA Plus. Dále prováděla i hodnocení týkající se úspěšnosti českých audiovizuálních projektů v programu MEDIA pro Ministerstvo kultury a Ministerstvo zahraničí a poskytovala těmto institucím další informace týkající se průběhu programu MEDIA v České republice. V souvislosti se vstupem ČR do EU jsme poskytli řadě kanceláří MEDIA Desk informace o českém audiovizuálním trhu pro jejich newslettery, spolupracovali jsme na zajišťování informací o audiovizi členských zemí programu pro jednotlivé kanceláře (Polsko, Slovinsko, Německo). Dále jsme poskytovali informace o české audiovizi v rámci sítě kanceláří MEDIA Desk a organizacím, které jsou financovány programem MEDIA MEDIA Training a stipendia Další vzdělávání je i nadále jednou z klíčových podmínek úspěchu při vstupu českých audiovizuálních profesionálů a společností na evropský trh a významným způsobem určuje jejich možnosti při zapojování do evropské spolupráce. I v roce 2004 jsme proto věnovali velkou pozornost propagaci programu MEDIA Training, uzávěrek jednotlivých kursů i možnosti stipendií, které českým profesionálům společně hradí Evropská komise a Ministerstvo kultury. 9

10 Oproti roku 2003 jsme propagaci MEDIA Training významně rozšířili směrem k osobní prezentaci vzdělávacích kursů v České republice. Nejvýznamnější akcí tohoto druhu v roce 2004 byl MEDIA Training Mini-Market, který kancelář MEDIA Desk uspořádala v průběhu Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Akce se zúčastnili zástupci programů ACE, Arista, Discovery Campus, EAVE, Ex Oriente Film, INYOP, Media Business School, Moonstone, NIPKOW Programm, North by Northwest a Vertical Strategy. Mini-Market navštívilo asi 30 filmových profesionálů z různých zemí, především z ČR, kteří zde měli možnost osobně se poradit jaké možnosti jim jednotlivé vzdělávací programy nabízejí. Ve spolupráci s programem Pilots, zaměřeným na psaní scénářů k televizním projektům, se ve dnech 29. a 30. června 2004 uskutečnil seminář Mini-Pilots. Seminář se skládal z přednášky o vývoji a psaní projektů pro televizi, krátké interaktivní dílny zaměřené na napsání jedné scény a možnosti konzultace vlastního projektu. Dalším ukázkovým seminářem byl Development Skills, který MEDIA Desk Česká republika uspořádala ve spolupráci s programem Arista ve dnech 29. září 1. října Seminář byl zaměřen především na práci s autorem a příběhem a úlohu producenta, scénáristy a dramaturga v průběhu vývoje filmu. Semináře se zúčastnilo asi 90 profesionálů z řad producentů, režisérů, scénáristů a TV dramaturgů. Nejvýznamnějším nástrojem zajištění účasti profesionálů v programech MEDIA Training však stále zůstávají stipendia, která financuje Ministerstvo kultury a Evropská komise. Základní podmínkou přidělení stipendia je, aby byl účastník vybrán organizátorem kurzu. Stipendia přiděluje přímo kancelář MEDIA Desk a je z nich hrazen účastnický poplatek v plné výši a část cestovních a ubytovacích nákladů v závislosti na destinaci. V roce 2004 bylo na stipendia k dispozici celkem Kč ( EUR) což je o 33 % více, než v roce Pro účely stipendií byla vyčerpána téměř celá částka. V roce 2003 se díky stipendiím zúčastnili vzdělávacích programů MEDIA Training čtyři profesionálové, v roce 2004 to již bylo celkem 20 účastníků v 11 různých kurzech. Meziročně tedy vzrostl počet účastníků pětkrát, počet navštívených kurzů třikrát. Zatímco v roce 2003 převažovaly programy z oblasti managementu, v roce 2004 řada účastníků směřovala i do kurzů zaměřených na psaní scénářů a nová média. K nejnavštěvovanějším kurzům patřily v roce 2004 Arista, European Films Crossing Borders a North by Northwest. 10

11 Přehled absolvovaných kurzů a přidělených stipendií v roce 2004: Kurz Jméno Společnost Výše příspěvku (EUR) ACE Vratislav Šlajer Bionaut Films 320 Archidoc Tomáš Kudrna Cartoon Finance Zbyněk Honzík Bozzo Miller 625 East of Eden, North by Northwest Jiří Konečný Endorfilm East of Eden, North by Northwest Ondřej Kavalír EAVE Ivana Vrbíková Etcetera European Films Crossing Borders Petr Jákl J.B.J Film 450 European Films Crossing Borders Eliška Fuchsová Simply Cinema 450 European Films Crossing Borders Jakub Dostál Sirena Films 450 European Films Crossing Borders Vladislava Poláčková 50 Mediamatic Found. Korsakow workshop Stanislav Miler 300 New Media Teachers Workshop Aleš Svoboda FFUK 420 New Media Teachers Workshop Denisa Kera FFUK 420 North by Northwest Pavel Jech FAMU Story Editor Workshop 24 Pino Foris New Face Story Editor Workshop 24 Monica Kvasničková New Face Story Editor Workshop 24 Matej Mináč W.I.P Strategics Film Marketing Workshop Magdaléna Králová ČFC 595 X-MELINA Pavel Sedlák CIANT 300 Celkem Konzultace žádostí o podporu programu MEDIA Vedle poskytování obecných informací o programu MEDIA a o kritériích přidělování podpory poskytla kancelář řadu konzultací žadatelům o finanční podporu při vyplňování a předkládání jejich žádostí programu MEDIA. Vzhledem k tomu, že řada českých organizací a společností (Institut dokumentárního filmu, MFDF Jihlava, MFF pro děti a mládež Zlín, Anifest, filmoví distributoři a další) získala s vyplňováním žádostí zkušenosti již v roce 2003 a podmínky podpory se výrazněji nezměnily, snížilo se množství konzultací v programech MEDIA Promotion a MEDIA Distribution. Pro program MEDIA Development se množství konzultací naopak zvýšilo, zejména díky rozšíření informací o programu a jeho možnostech mezi českými profesionály. Zatímco v roce 2003 jsem konzultovali žádosti 18 společností, v roce 2004 to bylo již 29 společností a producentů. 11

12 2.2. Externí aktivity Účast na festivalech, trzích a konferencích ledna MFF Rotterdam, koprodukční fórum Cinemart Cesta se uskutečnila na pozvání MEDIA Desk Holandsko, účastnily se i další kanceláře z nových členských zemí EU. Cílem bylo především seznámit se s Cinemartem a dalšími akcemi při MFF Rotterdam vhodnými pro profesionály z nových zemí. Cinemart je největší koprodukční fórum na světě, které se koná s podporou programu MEDIA. Producenti z celého světa přihlašují projekty ve stadiu vývoje a těm nejlepším je během Cinemartu umožněno osobní jednání s potenciálními zájemci o projekt investory, koproducenty, distributory, TV stanicemi anebo obchodními agenty. V roce 2004 byl z České republiky vybrán Klíč ke snu (r. Saša Gedeon). Během Cinemartu se uskutečnila jednání se zástupci programů MEDIA Training o možných společných akcích v ČR (Arista, ACE) února Berlinale, European Film Market Účast na EFM a na společných akcích MEDIA společenské setkání v Rotes Rathaus, koprodukční fórum Co-production Market, dílna pro mladé nebo začínající filmaře Talent Campus. Uskutečnila se řada jednání s programy MEDIA Training o jejich prezentaci na MEDIA Training Mini-Market v průběhu MFF Karlovy Vary (ACE, Media Business School, Equinoxe, North by Northwest, Vertical Strategies, dále jednání s programem Pilots o workshopu v Praze. Kromě toho jsme se zúčastnili prezentace vzdělávacího programu pro artkina CICAE. Společně s Ministerstvem kultury jsme jednali s European Audiovisual Observatory a MEDIA Salles o uspořádání semináře o filmových statistikách a datech. Dále jsme se účastnili workshopu European Films Crossing Borders a jednání o přípravě tohoto semináře v Karlových Varech března Audiovisual Training Forum, Varšava Konference pořádaná vzdělávacím programem Cartoon, MEDIA, UIP a polskou Independent Film Foundation. V úvodu fóra proběhla prezentace programů MEDIA Distribution pro MEDIA Desk a distributory z nových zemí. Na programu konference byly příspěvky a dílny o audiovizuálním trhu v přistupujících zemích, otázky produkce hraného, animovaného a dokumentárního filmu, TV produkce, právní otázky filmové produkce, psaní scénářů, nová média. Za Českou republiku se zúčastnili následující producenti a distributoři J. Konečný Endorfilm, R. Lejčko Cinemart, J. Reily Negativ, P. Froyda Artur Krensky Films, P. Rafaj, S. Zeman Jacket Bros, A. Prenghyová IDF, B. Ondrejčáková NNW. 12

13 29. března 4. dubna Festival českého filmu Finále Plzeň Návštěva nejvýznamnější přehlídky českých hraných a dokumentárních filmů spojená s prezentací programu MEDIA Development a programu MEDIA Training EAVE pro producenty účastnící se Panelu filmových projektů (asi 80 účastníků). Před prezentací se konal pro vybrané producenty s projekty Pitching Workshop, který uspořádalo České filmové centrum ve spolupráci s EAVE a MEDIA Desk. Účastníkům Panelu filmových projektů byly distribuovány informační materiály programu MEDIA, následovala individuální jednání s producenty o možnostech podpory pro jejich projekty. Moderování diskusního panelu Středoevropský film v roce 2004, složeného ze zástupců kinematografií nových členských zemí. Panelu se zúčastnili zástupci odborné veřejnosti a novináři z východní i západní Evropy dubna Jeden svět, Praha Mezinárodní filmový festival dokumentárních filmů o lidských právech, koná se v Praze a v dalších 14 českých městech, celkem ho navštívilo diváků. Vybrané části programu uvádějí partnerské filmové festivaly v dalších zemích. Festival je členem Evropské koordinace filmových festivalů a v roce 2004 získal podporu v programu MEDIA Promotion Festival Support května Mezinárodní filmový festival Cannes Poprvé v tomto roce se Česká republika prezentovala společně se Slovenskem a Polskem ve vlastním pavilonu. Účast na Evropském dni a společných akcích a prezentacích programu MEDIA a dalších institucí, zaměřených na podporu evropského filmu. Evropský den zúčastnili se i ministři kultury nových členských zemí EU, včetně ministra kultury ČR Dostála. Během Evropského dne probíhala diskuse o budoucnosti vzdělávání v evropské kinematografii, které se účastnil i český režisér Miloš Forman. Jednání s MEDIA Desk San Sebastian o přípravě panelu Focus East. Osobní jednání se zástupci programu MEDIA Training ACE, MBS, EAVE a dalších o prezentaci na MFF Karlovy Vary května Mezinárodní festival animovaných filmů Anifest, Třeboň Mezinárodní soutěžní přehlídka animované tvorby spojená s prezentací filmových škol, animovaných studií a televizí. Prezentace programu MEDIA v prostorách akreditačního centra. Na festivalu se dále uskutečnila osobní setkání s profesionály na informačním stánku MEDIA. AniFest získal pro rok 2004 finanční podporu MEDIA Promotion. 13

14 1. 3. června Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež Zlín Mezinárodní soutěžní přehlídka dětských filmů s dlouhou tradicí. Součástí programu je i soutěž debutů a filmů ze zemí V4, k doprovodným akcím patří koprodukční fórum. Během festivalu byl profesionálům k dispozici informační stojan programu MEDIA v prostorách festivalového centra. Součástí festivalu byl i několikadenní seminář MEDIA Salles Kidflix zaměřený na programování dětských filmů v kinech. Festival získal pro rok 2004 finanční podporu programu MEDIA Promotion Festival Support července Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary Mezinárodní festival hraných filmů kategorie A. Festival je významný velkou účastí filmových profesionálů nejen z České republiky, ale i z dalších středoevropských a východoevropských zemí. Filmoví profesionálové mohli letos využívat rozšířené prostory Film Industry Office. Zástupce kanceláře zde byl k dispozici pro konzultace s filmovými profesionály. MEDIA Desk Česká republika spolupracovala při přípravě workshopu pro začínající producenty European Films Crossing Borders, který s podporou programu MEDIA Training pořádala poprvé v České republice Fundacion Autor (Španělsko). MEDIA Desk se podílela především na vyhledávání českých partnerů FAMU, České filmové centrum a na organizačních záležitostech jak v Praze, tak v Karlových Varech. Důležitým partnerem za Českou republiku bylo i Ministerstvo kultury. Součástí semináře byla i přednáška o programu MEDIA Development, New Talent a TV Broadcasting. Důležitou akcí byl MEDIA Training Mini-Market ( , viz str. 10). Ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Evropskou audiovizuální observatoří jsme uspořádali odborný seminář s názvem Audiovizuální trh nejnovější trendy, který mapoval nejnovější vývoj evropského trhu v oblasti kin, návštěvnosti a podílu jednotlivých kinematografií na trhu. Součástí semináře byla i panelová diskuse o poskytování dat a jejich využívání. Seminář navštívilo asi 50 účastníků z řad filmových distributorů a institucí, zabývajících se sběrem audiovizuálních dat. Ve spolupráci s programem MEDIA se uskutečnila prezentace programů MEDIA Distribution, kterou navštívilo 25 distributorů z České republiky, Slovenska, Maďarska a Estonska. Po prezentaci využili možnost individuálních konzultací s oběma přednášejícími Hughem Becquartem a Chrisem Millerem přímo z ústředí programu MEDIA v Bruselu. 14

15 Poprvé v Karlových Varech se uskutečnila také ACE Producers Breakfast ( ) pracovní snídaně pro producenty, kteří se účastní nebo mají zájem zúčastnit se workshopů ACE července Letní filmová škola, Uherské hradiště Filmová přehlídka s dlouhou tradicí zaměřená především na mladé diváky. Každoročně zpřístupňuje účastníkům základní díla z historie evropské a světové kinematografie. V roce 2004 projekt poprvé získal podporu v programu MEDIA Promotion. Zástupce MEDIA Desk byl k dispozici akreditovaným profesionálům srpna Fresh Films, Karlovy Vary První ročník mezinárodního festivalu studentských filmů, navazující na tradiční Cilect. V roce 2004 patřil k neúspěšným žadatelům o podporu z programu MEDIA. 27. srpna Konference Junior Media 2004, Praha Přednáška o programu MEDIA pro účastníky konference o mediální výchově na základních a středních školách. Asi 30 účastníků, především z řad organizací věnujících se mediální výchově a práci s mládeží září Setkání Focus East on Eastern Europe, San Sebastian Setkání, zaměřené na prezentaci audiovizuálního průmyslu v nových členských zemích EU a na možnosti spolupráce mezi novými zeměmi a Španělskem. Setkáni uspořádala MEDIA Desk San Sebastian a zúčastnili se jej zástupci MEDIA Desk Polsko, Estonsko, Slovensko, Maďarsko a Litva a filmoví profesionálové, především ze Španělska. Prezentace se zaměřila na následující oblasti celková produkce, podíl národních filmů na trhu, počet kin, cena vstupenek, systém národní podpory kinematografie, podpora koprodukcí a koprodukční možnosti. V druhé části setkání proběhly individuální schůzky se španělskými profesionály, kteří se zajímali především o možnosti distribuce španělských snímků v České republice a naopak o prezentaci českých filmů na španělských filmových festivalech. Setkání bylo přínosné především pro španělskou stranu, která tak získala dobrý přehled o audiovizuálním průmyslu v nových členských zemích EU a jeho možnostech září Koprodukční setkání West Meets East, Utrecht Seminář o možnostech koprodukce a spolupráce v rozšířené Evropě organizovaný MEDIA Desk Holandsko ve spolupráci s EAVE. Byl určen především mladým producentům z nových členských zemí EU. Program Nástroje koprodukce, Nové příležitosti pro financování, Právní aspekty koprodukce, Případové studie, Trhy a festivaly. 15

16 září European Audiovisual Conference, Utrecht Konference o situaci audiovizuálního průmyslu v rozšířené Evropě a možnostech vzájemné spolupráce pořádaná holandským předsednictvím EU. Program případové studie o financování filmů a možnostech růstu filmového průmyslu. V pracovních skupinách se diskutovala následující témata: strategie regionální a národní podpory kinematografie (především v souvislosti s návrhem MEDIA 2007 a fondem Eurimages), posilování evropského audiovizuálního průmyslu a spojení soukromého financování s podpůrnými fondy. Za Českou republiku se konference zúčastnil pouze zástupce MEDIA Desk, Všechny informace a závěry konference byly předány Ministerstvu kultury a všem zájemcům jsou k dispozici v kanceláři MEDIA Desk října Setkání kanceláří MEDIA Desk, Brusel Pravidelné setkání všech národních kanceláří programu MEDIA. Na programu byly především informace o návrhu programu MEDIA 2007, řešení praktických otázek spojených s chodem kanceláří, informace o změnách v programech MEDIA Development, Distribution, Promotion a Training. Jednání o stipendiích pro audiovizuální profesionály v roce října Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava Účast na mezinárodním festivalu dokumentárních filmů. Součástí programu festivalu je i soutěž filmů ze střední Evropy, festival se tradičně zaměřuje na uvádění východoevropských filmů, součástí programu je však i přehlídka toho nejlepšího, co v evropském a světovém dokumentu za poslední rok vzniklo. Festival získal v roce 2004 podporu v programu MEDIA Promotion. Letos poprvé se konal i trh východoevropských a ruských dokumentárních filmů East Silver, do kterého se zaregistrovalo více než 300 filmů vyrobených v letech Organizátoři trhu budou pravděpodobně žádat o podporu MEDIA Promotion v roce Tradiční akcí, která se při festivalu koná je East European Forum, pořádané IDF, jehož cílem je najít partnery ze západoevropských televizí pro kvalitní východoevropské filmy. Akce získala podporu v programu MEDIA Promotion. Součástí programu byla i přednáška o programu MEDIA Development, zaměřená na nejčastější chyby při vyplňování žádostí a psaní projektů listopadu Film Festival Cottbus, Connecting Cottbus V rámci 14. ročníku festivalu východoevropských filmů se konal projekt Connecting Cottbus. V rámci fóra proběhla panelová diskuse na téma Když filmy cestují, které se zúčastnili tři distributoři z významných distribučních společností jako Bavaria Media, MDC International a Celluloid Dreams. Případová studie filmu Štěstí, který vzniká v rámci koprodukce Česká republika/ Německo. Prezentace 13 projektů, mezi nimiž bylo 5 připravovaných děl z České republiky: Kapr (Bionaut Films), Grandhotel (Lucky Man Films), The Reflection of the Bethlehem Star (Verbascum), Three Seasons in Hell (Dawson Production), U-Bahn (Endorfilm). 16

17 listopadu Festival FAMU, Praha Festival studentských filmů pořádaný FAMU. V prostorách festivalu byly umístěny stojany s informačními materiály MEDIA prosince Přehlídka české dokumentární a animované tvorby, Praha Každoroční bilanční přehlídka českého dokumentu a animace, pořádaná profesním svazem FITES, zaměřená na diváky z řad profesionálů i širší veřejnosti. V prostorách festivalu byly umístěny stojany obsahující informační materiály MEDIA prosince Seminář Evropské možnosti pro náš film Třetí pokračování semináře zaměřeného na financování evropské audiovize, pořádaného MEDIA Desk Slovenská republika a Audiovizuálním informačním centrem. Tentokrát byla tématem prezentace státní podpory kinematografie v nových členských zemích EU (Maďarsko, Polsko, Slovinsko, Česká republika, Polsko) a v Rakousku Účast v programech MEDIA Training V roce 2004 se zástupci MEDIA Desk CZ zúčastnili jako pozorovatelé celkem čtyř programů MEDIA Training. Soustředili jsme se především na programy, které nebyly dosud důkladněji prezentovány v České republice a na programy, které mají málo českých účastníků. Jako pozorovatel a zároveň přednášející jsme se účastnili programů, které probíhaly v České republice Ex Oriente Film a European Films Crossing Borders. Rovněž jsme se věnovali prezentaci programů MEDIA Training Arista a Pilots v České republice formou ukázkových seminářů (viz str. 10) a na prezentaci dalších vzdělávacích programů v Karlových Varech (viz str. 10) Spolupracovali jsme při organizaci semináře European Films Crossing Borders v Karlových Varech (viz str. 14) února European Films Crossing Borders, Berlín Dvoudenní workshop pro mladé producenty, pořádaný Fundacion Autor. Workshop se zabývá všemi aspekty šíření filmu festivaly, prodej, distribuce v kinech, marketing, public relations, případové studie apod. Je rozdělen na přednáškovou část a konzultační část, kdy účastníci mohou konzultovat s přednášejícími vlastní projekty. Za ČR se letos účastnil Petr Oukropec (Negativ). 17

18 května VERTICAL Strategies, Lübeck/Helsinky VERTICAL strategies je intenzivní vzdělávací program pro nezávislé producenty a filmové profesionály, kteří se chtějí dozvědět více o tržním mechanismu, distribuci, marketingu a propagaci dokumentárních i hraných filmů a televizních produkcí s nízkým či středně vysokým rozpočtem. Program zahrnuje mimo jiné seminář o distribuční smlouvě a digitalizaci ve filmovém průmyslu, propagaci projektu a marketingovou strategii května Strategics Film Marketing Workshop, Lucembursko Přednáškový seminář především pro producenty pořádaný společností Strategics. Obsahem semináře jsou nejrůznější aspekty filmového marketingu od koncepčních záležitostí po praktické otázky marketingový rozpočet, tvorba traileru a plakátu. Za Českou republiku se workshopu zúčastnila Magdalena Králová z organizace České filmové centrum října Scene Insiders, Londýn Vzdělávací program pro scenáristy, producenty, dramaturgy a režiséry. Seznamuje se základní problematikou vývoje filmu stavba příběhu, definice cílové skupiny, práce s dramaturgem Semináře pro profesionály a přednášková činnost 22. ledna Seminář MEDIA Development MEDIA New Talents Eurimages Seminář určený producentům, kteří chtěli v roce 2004 získat finanční prostředky z evropských fondů. Obsah semináře byl zaměřen prakticky a konkrétně na vysvětlení pokynů (guidelines) k výzvě k předkládaní žádostí a žádosti o podporu. Účastníci dále získali informace o možnosti podpory v rámci programu MEDIA New Talent a od zástupce Eurimages v České republice i základní informace o fondu Eurimages. Semináře se zúčastnilo asi 40 producentů. K dispozici měli pokyny, formuláře žádostí v češtině i angličtině, informační materiály MEDIA i Eurimages. 30. března Přednáška MEDIA Development Prezentace programu MEDIA Development pro studenty katedry produkce FAMU, cca 20 účastníků. Informace o programu MEDIA New Talent, vzdělávacích možnostech v rámci MEDIA Training. Studenti dostali k dispozici informační materiály MEDIA a pokyny k výzvě k předkládání žádostí v českém jazyce července MFF Karlovy Vary Profesionálům byl určen seminář MEDIA Distribuiton, kde programy MEDIA na podporu filmové distribuce prezentovali Hughes Becquart a Chris Miller a částečně i seminář a seminář Audiovizuální trh nejnovější trendy, pořádaný ve spolupráci s ministerstvem kultury ČR a Evropskou audiovizuální observatoří. Více viz str

19 1. 2. listopadu Positioning Your Film Communication in the Film Industry Seminář pořádaný ve spolupráci s Českým filmovým centrem a určený producentům, scénáristům a režisérům s projektem hraného, dokumentárního nebo animovaného filmu ve vývoji. Semináře se zúčastnili producenti, kteří své projekty pak prezentovali na koprodukčním fóru Connecting Cottbus při Festivalu východoevropského filmu v Cottbusu. Semináře se zúčastnil Richard Němec (Verbascum), s pohádkou Odlesk hvězdy, Vratislav Šlajer a Ivana Vrbíková s novým filmem Borkura Gunarssona Kapr, Monika Kristlová a režisér Tomáš Mašín z Dawson Production s filmem Tři sezóny v pekle a Martin Kotík (Major K) s komedií Zloději. Další přednásky a prezentace programu MEDIA nebo MEDIA Development proběhly v rámci kurzů MEDIA Training (viz str. 15, 17) a při East European Forum v Jihlavě (viz str. 16) Spolupráce s Eurimages, Evropskou audiovizuální observatoří a projekty podporovanými MEDIA Osobní kontakt se zahraničními pracovníky Eurimages a European Audiovisual Observatory (EAO) se uskutečňuje především na zahraničních festivalech a trzích, užší spolupráce probíhá především se slovenským zástupcem. Společně s českým zástupcem Eurimages jsme uspořádali workshop pro producenty (viz str. 18), kde byl fond Eurimages prezentován ve zvláštním bloku. Společně s Evropskou audiovizuální observatoří uspořádala MEDIA Desk seminář o statistikách v audiovizi v průběhu MFF Karlovy Vary (viz str. 15). Profesionálové a odborná veřejnost jsou pravidelně informováni o nabídce publikací EAO, které jsou k dispozici v kanceláři MEDIA Desk. O Eurimages i EAO připravila MEDIA Desk publikaci, která shrnuje základní pravidla podpory Eurimages a základní aktivity EAO. Významná spolupráce probíhá i mezi MEDIA Desk Česká republika a aktivitami financovanými programem MEDIA. Vedle propagace aktivit těchto organizací se snažíme usnadnit zapojování českých filmových profesionálů do těchto projektů. Členy sítě Europa Cinemas je již sedm českých kin v Praze i v regionech. Členy European Coordination of Film Festivals jsou festivaly Jeden svět a Anifest. Zajišťovali jsme propagaci akce Kidflix Special, která se konala při MFF ve Zlíně a ředitelka MEDIA Salles Elisabetta Brunella se zúčastnila jako přednášející i karlovarského semináře o statistikách v audiovizi. Samozřejmostí je uvádění odkazů na všechny zmíněné organizace na www stránkách MEDIA Desk a informování o jejich aktuálních aktivitách ve čtvrtletníku MEDIA info. 19

20 2.3. Propagace Vztahy s tiskem 8. ledna 2004 uspořádala MEDIA Desk tiskovou konferenci, kde byli novináři informováni o úspěšných výsledcích českých společností a projektů v programu MEDIA v roce Ke konferenci byla vydána i tisková zpráva. Přítomny byly všechny celostátní deníky, řada časopisů, národní tisková agentura a rozhlas. Novinářům je pravidelně zasílám informační čtvrtletník MEDIA info i důležité tiskové zprávy vydávané Evropskou komisí např. u příležitosti festivalu v Cannes. Informace o programu MEDIA a kanceláři MEDIA Desk byly dále uveřejněny ve Filmové ročence, kterou vydává Národní filmový archiv Inzerce, reklama Kancelář MEDIA Desk inzerovala v roce 2004 ve dvou typech tištěných médií. Prvním byly festivalové publikace jako katalogy, programové brožury a festivalové deníky. Inzerci jsme dále umísťovali do odborného tisku, často v souvislosti s článkem o MEDIA publikovaným v konkrétním čísle. Zaměřili jsme se především na propagaci jednotlivých programů podpory, především MEDIA Development a možností v rámci programu MEDIA Training. Kromě toho jsme dále pokračovali v udržování viditelnosti programu MEDIA jako takového. Tyto inzeráty jsme uveřejňovali v katalozích všech významných audiovizuálních akcí (Jeden svět, MFF pro děti a mládež Zlín, Anifest, Finále Plzeň, MFF Karlovy Vary, Jihlava, Letní filmová škola), ve Filmové ročence, v katalogu Czech Films a v katalogu Panelu filmových projektů. Další formou reklamy bylo umístění loga na všech významných audiovizuálních událostech v České republice a vylepování barevných plakátů se stručnou informací o MEDIA v prostorách těchto akcí. Podle možností jsme zajistili i distribuci materiálů a letáků na akreditační přepážky, v press centrech nebo do tašek akreditovaných účastníků. Logo MEDIA bylo rovněž umístěno programech MEDIA Training, které probíhaly v České republice a akcích podpořených v rámci programu MEDIA Promotion Market Access. Vedle samostatného loga se logotyp MEDIA objevoval i na stojanech s informačními materiály, které byly vždy umístěny na viditelných místech v prostorách festivalů. Jako specifickou formu reklamy jsem rovněž využili novoroční blahopřání, které bylo pojato jako blahopřání projektům, které v roce 2004 získaly podporu programu MEDIA. 20

ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI. prezentace pro seminář Střed zájmu

ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI. prezentace pro seminář Střed zájmu ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI prezentace pro seminář Střed zájmu ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI (APA) spolek (dříve občanské sdružení) založený v roce 1994 členem může být výrobce nebo producent audiovizuálních

Více

Zpráva o činnosti. Česká filmová komora, o.p.s. Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28 110 00 Praha 1 Česká republika

Zpráva o činnosti. Česká filmová komora, o.p.s. Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28 110 00 Praha 1 Česká republika Zpráva o činnosti Česká filmová komora, o.p.s 2006 Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28 110 00 Praha 1 Česká republika T: +420 221 105 209 F: +420 221 105 303 E: info@filmovakomora.cz www.filmovakomora.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28, 110 00 Praha 1 Česká republika

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28, 110 00 Praha 1 Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28, 110 00 Praha 1 Česká republika T: +420 221 105 209 F: +420 221 105 303 E: info@filmovakomora.cz www.filmovakomora.cz Obsah 1. Úvod... 4 2. Zpráva

Více

Výroční zpráva. Česká filmová komora, o.p.s. Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28 110 00 Praha 1 Česká republika

Výroční zpráva. Česká filmová komora, o.p.s. Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28 110 00 Praha 1 Česká republika Výroční zpráva Česká filmová komora, o.p.s 2008 Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28 110 00 Praha 1 Česká republika T: +420 221 105 209 F: +420 221 105 303 E: info@filmovakomora.cz www.filmovakomora.cz

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

Žádost o podporu kinematografie

Žádost o podporu kinematografie evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní Fond kinematografie) název projektu název dotačního okruhu Seminář ARAS a Cena ARAS 8. vzdělávání a výchova v oblasti kinematografie číslo výzvy 2013-8-1-11 charakteristika

Více

Fresh Film Fest Praha 2014

Fresh Film Fest Praha 2014 11. Mezinárodní filmový festival debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2014 Statut festivalu Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní filmový festival zaměřující se na celovečerní debutové snímky

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 / 2012

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 / 2012 Asociace provozovatelů kin Politických vězňů 445 266 01 Beroun www.kinari.cz tajemnice@kinari.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 / 2012 předloženo členům APK na Valné hromadě konané 16. - 17. 5. 2012 v

Více

Obsah: Výroční zpráva 2007

Obsah: Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Obsah: NADACE SOPHIA... 2 Poslání... 2 Historie... 2 Údaje o nadaci... 4 Přehled schválených žádostí:... 5 Seznam dárců:... 6 Zpráva revizora... 7 Vydala NADACE SOPHIA... 17 Nadace

Více

Rozvojový projekt na rok 2008

Rozvojový projekt na rok 2008 Rozvojový projekt na rok 2008 Název projektu: Posílení kapacit Projektového servisu UP v oblasti podpory přípravy projektů předkládaných do operačních programů Závěrečná zpráva VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Výroční zpráva. Česká filmová komora, o.p.s. Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28 110 00 Praha 1 Česká republika

Výroční zpráva. Česká filmová komora, o.p.s. Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28 110 00 Praha 1 Česká republika Výroční zpráva Česká filmová komora, o.p.s 2009 Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28 110 00 Praha 1 Česká republika T: +420 221 105 209 F: +420 221 105 303 E: info@filmovakomora.cz www.filmovakomora.cz

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015. Nabídka partnerství

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015. Nabídka partnerství GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015 Nabídka partnerství Využijte k propagaci služeb a produktů tu největší událost pro podnikatele, firmy, startupy a inovace v Česke republice a ve světě,

Více

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu)

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, červen 2013

Více

provozovatel regionálního vysílání na sdílených frekvencích s TV Prima: zasahuje téměř 50 % území a tedy i obyvatel ČR,

provozovatel regionálního vysílání na sdílených frekvencích s TV Prima: zasahuje téměř 50 % území a tedy i obyvatel ČR, VAŠE REGIONÁLNÍ INFORMACE RTA Holding největší síť regionálních televizí v ČR, provozovatel regionálního vysílání na sdílených frekvencích s TV Prima: RTA JIŽNÍ ČECHY RTA JIŽNÍ MORAVA RTA OSTRAVA RTA VÝCHODNÍ

Více

Agentura CzechTourism pro regiony

Agentura CzechTourism pro regiony Agentura CzechTourism pro regiony Obsah a načasov asování kampaní v roce 2011 Komunikační téma Načasování Cílová skupina Destinace pro zamilované Studentská destinace Podzim Podzim Přeshraniční trhy Páry

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Porovnání OIS I.G a OIS II.G po transformaci www.encyklopedie.ckrumlov.cz

Porovnání OIS I.G a OIS II.G po transformaci www.encyklopedie.ckrumlov.cz Nejefektivnějším nástrojem komunikace a propagace destinace jsou webové stránky www.ckrumlov.cz. V roce 2007 proběhla první klíčová etapa transformace OIS I.G na OIS II.G. V rámci transformace byly vytvořeny

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová 4.2. 2015 Norské fondy a fondy EHP donorské státy: Island, Lichtenštejnsko,

Více

Informace pro partnery. České vysoké učení technické v Praze

Informace pro partnery. České vysoké učení technické v Praze České vysoké učení technické v Praze Informace pro partnery Hledáme inovativní a vizionářské partnery, kteří podpoří tým ČVUT v mezinárodní soutěži Solar Decathlon 2013 a spojí s námi své síly při hledání

Více

Evropa pro občany 2007-13

Evropa pro občany 2007-13 Evropa pro občany 2007-13 Jak čerpat finanční prostředky na podporu projektů 14.4.2009 Plzeń Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha

Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha Ingrid Sieder ředitelka Rakouské národní turistické centrály Österreich Werbung Praha Obsah hlavní body 1. Organizační

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2014 Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců,

Více

AKTIVITY V ROCE 2011. Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o.

AKTIVITY V ROCE 2011. Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o. AKTIVITY V ROCE 2011 ROZPOČET Celkem na rok 2011: 1.500.000,-Kč vč. DPH z rozpočtu města na podporu rozvoje cestovního ruchu GRANTY: celkem dotace: 140.000,- Kč, celkem vlastní podíl: 115.659,- Kč grant

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

JINDŘICHŮV HRADEC. Informace o činnostech v projektu Města v rozletu 6. koordinační setkání Třeboň

JINDŘICHŮV HRADEC. Informace o činnostech v projektu Města v rozletu 6. koordinační setkání Třeboň JINDŘICHŮV HRADEC Informace o činnostech v projektu Města v rozletu 6. koordinační setkání Třeboň HLAVNÍ ÚKOLY V PROJEKTU Zpracování komplexní koncepce dopravní obslužnosti města s důrazem na historické

Více

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek Czech Design Week O projektu: Festival chce založit tradici mezinárodně pojaté přehlídky designu, tedy propojení Prahy, českých regionů a zahraničí. Nepůjde jen o klasickou výstavu, ale zároveň o vytvoření

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Bilateral Study Visit 2014

Bilateral Study Visit 2014 Bilateral Study Visit 2014 ELSA Praha Bilateral Study Visit 2014 02 ELSA Praha Bilateral Study Visit 2014 Obsah 02 O ELSA 03 Naše vize 03 Činnost ELSA Praha 04 Co je BSV? 05 Program BSV 05 Cíle projektu

Více

PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Za účetní období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 KDO JSME PRODUKTY SPOLEČNOSTI GUARANT INTERNATIONAL GUARANT International

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc.

Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc. KONGRES ČAEK o. s. 2012 * Praha 25. dubna 2012 * Svět sítí a služeb elektronických komunikací a vysílání Pod záštitou: Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc.

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino...

Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino... Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino... 1/ NOV SVùTOZOR 2/ âím NOV... 3/ SVùTOZOR JE KINO... 4/ SVùTOZOR NENÍ JEN KINO... 5/ KINO SVùTOZOR JE I MÍSTO PRO VA I PREZENTACI 6/ CENÍK Hlavní

Více

Svět knihy Praha 17. 20. 5. 2012 NABÍDKA INZERCE V PROPAGAČNÍCH MATERIÁLECH VELETRHU SVĚT KNIHY PRAHA 2012

Svět knihy Praha 17. 20. 5. 2012 NABÍDKA INZERCE V PROPAGAČNÍCH MATERIÁLECH VELETRHU SVĚT KNIHY PRAHA 2012 NABÍDKA NZERCE V PROPAGAČNÍCH MATERÁLECH VELETRHU SVĚT KNHY PRAHA 2012 Ceny se nezvyšují! Výrazné slevy pro vystavovatele! Vážení přátelé, představujeme Vám propagační materiály 18. ročníku mezinárodního

Více

14. říjen 2015 Národní dům na Vinohradech 20. B2B SETKÁNÍ ODBORNÍKŮ Z OBLASTI POŘÁDÁNÍ EVENTŮ. www.trendevent.cz

14. říjen 2015 Národní dům na Vinohradech 20. B2B SETKÁNÍ ODBORNÍKŮ Z OBLASTI POŘÁDÁNÍ EVENTŮ. www.trendevent.cz 14. říjen 2015 na 20. B2B SETKÁNÍ ODBORNÍKŮ Z OBLASTI POŘÁDÁNÍ EVENTŮ 14. říjen 2015 na TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 14. 10. 2015 13 18 hodin na Jubilejní dvacáté pokračování akce Trend Event bude tentokrát hostit

Více

Seznam dokumentů požadovaných při podávání žádosti o podporu distribuce

Seznam dokumentů požadovaných při podávání žádosti o podporu distribuce Seznam dokumentů požadovaných při podávání žádosti o podporu distribuce Sekretariát musí bezpodmínečně nejpozději V DEN UVEDENÝ JAKO POSLEDNÍ DEN LHŮTY obdržet tyto dokumenty (termíny pro podávání žádostí

Více

Zpráva o činnosti vedení ČNDT od sjezdu 2004 (přednesená na sjezdu ČNDT ve Znojmě dne 8.11.2005)

Zpráva o činnosti vedení ČNDT od sjezdu 2004 (přednesená na sjezdu ČNDT ve Znojmě dne 8.11.2005) Zpráva o činnosti vedení ČNDT od sjezdu 2004 (přednesená na sjezdu ČNDT ve Znojmě dne 8.11.2005) V období od minulého sjezdu ve Špindlerově Mlýně vycházela činnost vedení ČNDT z plánu činnosti na rok 2005,

Více

19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků

19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků 19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků Pro PARTNERY A VYSTAVOVATELE přináší akce příležitost aktivní prezentace svého portfolia produktů a služeb a především novinek před vybranou cílovou

Více

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival Moravská Třebová 30. 6. 31. 8. 2012 Fotofestival FOTOFESTIVAL Moravská Třebová 2012 je přehlídkou umělecké fotografie, na které se představují

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Zpráva o činnosti za rok 2011. Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749

Zpráva o činnosti za rok 2011. Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749 Zpráva o činnosti za rok 2011 Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749 OBSAH OBSAH... 2 1. O Společnosti... 3 2. Činnost SPŘ v roce 2011... 3 3. Aktivity sekcí... 4

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. www..

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. www.. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu ŽÁDOST O JEDNOLETÝ GRANT HL.M. PRAHY v oblasti kultury a umění od 1.1.2012 právnická osoba/fyzická

Více

21. schůze Rady Státního fondu kinematografie 20. března 2014

21. schůze Rady Státního fondu kinematografie 20. března 2014 21. schůze Rady Státního fondu kinematografie 20. března 2014 Místo konání MAT CLUB, Karlovo náměstí 19, 120 00 Praha 2 Přítomni členové Rady Mgr. Tereza Brdečková, Mgr. et MgA. Tereza Czesany Dvořáková,

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová Mgr. Helena Římská Norské fondy a fondy EHP Donorské státy: První

Více

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY STRUČNÁ METODIKA PRO SPOLKY ZUZANA PROUZOVÁ, KRISTÝNA ŠENFELDOVÁ Materiál vznikl v rámci projektu OP Praha adaptabilita CZ.2.17/2.1.00/36252 Profesionalizace pražského

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15. Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.00 hodin sál Bohuslava Martinů na pražské HAMU, Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha

Více

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech.

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech. IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Osvětová a náborová kampaň pro náhradní rodinnou péči IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Marketingový plán podpory MICE businessu pro rok 2013: Váš event v Jeseníkách

Marketingový plán podpory MICE businessu pro rok 2013: Váš event v Jeseníkách Marketingový plán podpory MICE businessu pro rok 2013: Váš event v Jeseníkách Kontakt JCB: Ing. Ivana Kulíšková mob. 608 119 092 email: kuliskova@jesenikytourism.cz Jeseníky Convention Bureau www.jesenikyconvention.cz

Více

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním

Více

NEWS. Vánoční měsíčník Moravskoslezského klastru cestovního ruchu aneb co jsme letos stihli a co plánujeme

NEWS. Vánoční měsíčník Moravskoslezského klastru cestovního ruchu aneb co jsme letos stihli a co plánujeme NEWS Vánoční měsíčník Moravskoslezského klastru cestovního ruchu aneb co jsme letos stihli a co plánujeme Členové KLACRu: Agentura SMILEX, AHOL-Vyšší odborná škola, o.p.s,. Asociace hotelů a restaurací

Více

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Stavební veletrhy Brno 2014 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Novinky pro rok 2014 Zkrácení doby veletrhu středa - sobota Posílení návštěvnosti koncových zákazníků segment B2C změna otevírací doby 10:00

Více

PARTNERSTVÍ HL. M. PRAHY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU - na rok 2015

PARTNERSTVÍ HL. M. PRAHY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU - na rok 2015 PARTNERSTVÍ HL. M. PRAHY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU - na rok 2015 Poř.č. 8/2015/258 295902/2015 Mgr. PhDr. Zdeňka Čechová :62884123 BETLÉMSKÁ ODYSEA - VIDEO MAPPING Audiovizuální projekce na budovu Betlémské

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ COMENIUS Průběžná zpráva pro Partnerství škol 2011

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ COMENIUS Průběžná zpráva pro Partnerství škol 2011 COMENIUS/LEONARDO DA VINCI/GRUNDTVIG PARTNERSTVÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ COMENIUS Průběžná zpráva pro Partnerství škol 2011 (období platnosti grantové smlouvy 1. 8. 2011 31. 7. 2013) Zašlete tuto řádně

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí 2009-2012 projekt programu Marketing OPPI

Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí 2009-2012 projekt programu Marketing OPPI Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí 2009-2012 projekt programu Marketing OPPI

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC Partnerství 1 INDEX Středočeský kraj...3 Olomoucký kraj...4 Plzeňský kraj...5 Zlínský kraj...6 2 Středočeský kraj (Regional Partnership on Transition

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická

Více

Magistrát města HK - Renovace informačních tabulí - Aktualizace propagační publikace o Hradci Králové včetně okolí

Magistrát města HK - Renovace informačních tabulí - Aktualizace propagační publikace o Hradci Králové včetně okolí Pracovníci Destinačního managementu Hradecko během roku zajišťovali projektové aktivity projektu ROP Hradecko efektivní koordinace aktivit v cestovním ruchu a navazující mimoprojektové aktivity. 1. Jedním

Více

POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY

POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY PROGRAM ŠVÝCARSKO ČESKÉ SPOLUPRÁCE Platné od 15.2.2010 SEZNAM ZKRATEK BG CHF CZP F IP KP MF NKJ PRG SDC SECO ZP ZS Blokový grant Švýcarský frank Centrum pro zahraniční pomoc

Více

Návštěvnost. O portálu. Možnosti spolupráce

Návštěvnost. O portálu. Možnosti spolupráce O portálu Návštěvnost LékařiOnline je edukativní a kontaktní portál zahrnující široké spektrum lékařských oborů a specializací. Pacienti zde naleznou odborné informace podané neodbornou formou, popisy

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Obsah Juniorský maraton Běžíme pro Evropu

Obsah Juniorský maraton Běžíme pro Evropu Obsah Juniorský maraton Běžíme pro Evropu» Obsah 2» Epidemie obezity u české mládeže 3» Co je Juniorský maraton 4» Juniorský marathon 2014 7» Zajímavá čísla 9» Finále Juniorského maratonu 10» Statistiky

Více

K ATALOG. www.all4bands.cz

K ATALOG. www.all4bands.cz K ATALOG verze 1.4, od 6. 4. 2015 PROMOTÉRSTR VÍ Prodej a propagace písní na platformě StarRizer Umístění písně na mezinárodní platformu StarRizer Propagace prodeje písně ZDARMA Máme licenci k nejrychlejší

Více

Koncept Run-Up : www.run-up.cz

Koncept Run-Up : www.run-up.cz Run-Up 2013 Koncept Run-Up : Již od roku 2007 reklamní agentura ChrisFromParis pořádá úžasný závod v běhu Run-Up hned v několika městech po celé České Republice. Účastnící závodu zdolávají nejvyšší věže

Více

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Mgr.Věra Marková, Regionální kontaktní organizace Liberec kontakt pro Evropský výzkumný prostor Zdroje informací Ve výkladu jsou vynechány:

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ FILMOVÉ NADACE v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby. (dále jen Pravidla)

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ FILMOVÉ NADACE v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby. (dále jen Pravidla) PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ FILMOVÉ NADACE v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby (dále jen Pravidla) I. Úvodní ustanovení 1. FILMOVÁ NADACE (dále jen nadace) je založena

Více

Aktivity INFOCENTRA 2014

Aktivity INFOCENTRA 2014 Aktivity INFOCENTRA 2014 Statistika návštěvnosti města Návštěvnost a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních města Karlovy Vary 2013 2014 2014/2013 Hosté Přenocování Hosté Přenocování Hosté Přenocování

Více

Realizované aktivity 2013. INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary

Realizované aktivity 2013. INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary Realizované aktivity 2013 INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary Jaký byl rok 2013 pro INFOCENTRUM? INFOCENTRUM v číslech 2013 Počet pracovišť: 2 + 1 (12/2013) Počet zaměstnanců: 12 ( -15%) Návštěvnost poboček:

Více

Státní fond kinematografie a Národní filmový archiv uzavřeli licenční smlouvu k filmům vyrobeným v letech 1965 1991

Státní fond kinematografie a Národní filmový archiv uzavřeli licenční smlouvu k filmům vyrobeným v letech 1965 1991 Tisková zpráva Státní fond kinematografie a Národní filmový archiv uzavřeli licenční smlouvu k filmům vyrobeným v letech 1965 1991 26. května 2014 Státní fond kinematografie poskytuje NFA oprávnění k užití

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Národní portál pro prezentaci digitalizovaných sbírkových objektů muzeí a galerií. Marie Vítková www.esbirky.cz

Národní portál pro prezentaci digitalizovaných sbírkových objektů muzeí a galerií. Marie Vítková www.esbirky.cz Národní portál pro prezentaci digitalizovaných sbírkových objektů muzeí a galerií Marie Vítková www.esbirky.cz Historie esbírek Současný stav Budoucnost Historie? esbírky 2010 Nárůst počtu předmětů 2011-2014

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 2. 2012 Datum ukončení realizace 30.

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro).

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Tradiční zpravodajský server z Kutnohorska zprávy sport galerie Redakce Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Šéfredaktor zpravodajství:

Více

Rok existence Evropského spotřebitelského centra. 2006 ESC Praha při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Rok existence Evropského spotřebitelského centra. 2006 ESC Praha při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Rok existence Evropského spotřebitelského centra Vznik ESC a předpoklady existence Iniciativa Evropské komise - Realizace Koncepce na ochranu spotřebitele na léta 2002 2006, žádost MPO ČR o grant. ESC

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají k: snižování socio-ekonomických

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Bavorsko 2007-2013 Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Číslo zprávy: 5. Zpráva za období: 1.12.2010 30.04.2011 1. Údaje o projektu: Číslo

Více

Marketingová partnerství a efektivita destinačních kampaní. Jan Herget

Marketingová partnerství a efektivita destinačních kampaní. Jan Herget Marketingová partnerství a efektivita destinačních kampaní Jan Herget Obsah 1. Rychlebské cyklostezky 2. Location placement v pohádce Vánoční hvězda 3. TV kampaň v LATAM Historie a současnost rychlebských

Více

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Úvod Vznik a cíle Spolek pro založení Waldorfské školy Wlaštovka o.s. (dále jen Wlaštovka)

Více

ERRIN. síť vědeckovýzkumných regionů 116 členů/25 zemí založen 2001 JMK od 2012 2700 EUR/rok

ERRIN. síť vědeckovýzkumných regionů 116 členů/25 zemí založen 2001 JMK od 2012 2700 EUR/rok ERRIN síť vědeckovýzkumných regionů 116 členů/25 zemí založen 2001 JMK od 2012 2700 EUR/rok Hlavní aktivity výměna a sdílení informací a know-how mezi regiony budování partnerství zapojování subjektů do

Více

Czech Event Awards 2015. Informace pro soutěžící 2015

Czech Event Awards 2015. Informace pro soutěžící 2015 Czech Event Awards 2015 Informace pro soutěžící 2015 Czech Event Awards O soutěži CEA je národní soutěž o nejlepší počiny v oblasti event marketingu, jejímž cílem je ocenit mimořádné eventové projekty,

Více

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1.

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1. FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Příloha č. 13.1. Pravidla publicity Obsah: 1. Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 1 2. Informační výstupy 2 3. Webové stránky 2 4.

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE Česká pojišťovna Play off 2009 Představení HC Energie Karlovy Vary s.r.o. HC Energie Karlovy Vary se postupnými kroky zařadila mezi elitu extraligových klubů v českém hokeji.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více