VÝROČNÍ ZPRÁVA. Česká filmová komora, o.p.s. T: Národní 28, Praha 1 F:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Česká filmová komora, o.p.s. T: +420 221 105 209 Národní 28, 110 00 Praha 1 F: +420 221 105 303. www.filmovakomora."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Česká filmová komora, o.p.s. T: Národní 28, Praha 1 F: Česká republika E:

2 OBSAH 1. ÚVOD ZPRÁVA O ČINNOSTI KANCELÁŘE MEDIA DESK ČESKÁ REPUBLIKA Interní aktivity Hlavní cíle kanceláře MEDIA Desk v roce Kontakt s profesionály Mailing Internetové stránky Publikace Překlad materiálů a publikací Studie, analýzy, poskytování informací MEDIA Training a stipendia Konzultace žádostí o podporu programu MEDIA Externí aktivity Účast na festivalech, trzích a konferencích Účast v programech MEDIA Training Semináře pro profesionály a přednášková činnost Spolupráce s Eurimages, Evropskou audiovizuální observatoří a projekty podporovanými MEDIA Propagace Vztahy s tiskem Inzerce, reklama Vztahy s institucemi Výhled na rok ZPRÁVA O ČINNOSTI ČFC FILM PROMOTION Zahraniční aktivity Propagace české kinematografie v zahraničí Domácí aktivity Akce pro filmové profesionály Spolupráce s dalšími organizacemi a společnostmi

3 3.3. Publikace a informační činnost Publikace Propagace a vztahy s tiskem Inzerce Granty Výhled na rok ZPRÁVA O ČINNOSTI ČFC FILM COMMISSION Zahraniční aktivity Domácí aktivity Vizuální prezentace Film Commission Spolupráce s dalšími organizacemi a společnostmi Publikace a informační činnost Informace a konzultace Propagace a vztahy s tiskem Výhled na rok PROHLÁŠENÍ O PRAVDIVOSTI ÚDAJŮ VE VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZPRÁVA DOZORČÍ RADY FINANČNÍ ČÁST 1. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Výrok auditora Příloha účetní závěrky ZMĚNY ZAKLÁDACÍ LISTINY A SLOŽENÍ ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ Zakládací listina Složení řídících orgánů ZPRÁVA AUDITORA

4 1. ÚVOD Česká filmová komora (ČFK) byla založena v roce 2003 jako společná organizace profesních asociací v oboru audiovize Asociace producentů v audiovizi (APA), Unie filmových distributorů (UFD) a Asociace provozovatelů kin (APK). Posláním této organizace bylo vytvořit společnou platformu pro výměnu názorů na aktuální dění v oboru a pro koordinaci společného postupu v případech, které se dotýkají všech zakladatelských asociací. K významným aktivitám České filmové komory v roce 2004 patřila spolupráce na novelizaci dvou klíčových zákonů týkajících se české audiovize č. 273/1993 Sb. O některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl a č. 241/1992 Sb. O státním fondu ČR na podporu a rozvoj české kinematografie. Oba zákony byly v rámci společných jednání připomínkovány a zástupci české filmové komory se rovněž účastnili práce na připravovaných zákonech v pracovních skupinách na Ministerstvu kultury. Česká filmová komora iniciovala výzvu na podporu novely Zákona o státním fondu kinematografie, kterou podepsala řada významných osobností z oblasti kinematografie a dalších uměleckých oborů. Česká filmová komora také zasáhla do přípravy zákona o dani z přidané hodnoty, kdy se jí díky úspěšné přesvědčovací kampani a jednání s Ministerstvem kultury a Ministerstvem financí podařilo dosáhnout zachování DPH na ceny vstupného do kin ve snížené sazbě DPH. Nejdůležitější událostí pro Českou filmovou komoru v roce 2004 však bylo rozšíření jejího dosavadního působení. Zatímco v roce 2003 Česká filmová komora provozovala pouze kancelář MEDIA Desk, v roce 2004 se pod její hlavičku přesunuly další dvě významné aktivity 1. ledna 2004 se Česká filmová komora stala také provozovatelem obou složek Českého filmového centra, které do té doby fungovalo pod hlavičkou Asociace producentů v audiovizi. Česká filmová komora nyní zastřešuje nejvýznamnější aktivity na poli prezentace české kinematografie Film Promotion, která zajišťuje propagaci české kinematografie v zahraničí a nově vzniklou Film Commission, v jejíž kompetenci je zajišťování servisu pro zahraniční filmové produkce. Jsem ráda, že se oběma těmto organizacím daří plnit své poslání a významně přispívat ke zvyšování povědomí o české kinematografii na domácí i zahraniční půdě. Doufám, že i v příštích letech budeme pokračovat v propagaci české kinematografie a našeho filmového průmyslu alespoň stejně úspěšně. V Praze, 25. května 2005 Helena Uldrichová předsedkyně správní rady ČFK 4

5 2. ZPRÁVA O ČINNOSTI KANCELÁŘE MEDIA DESK ČESKÁ REPUBLIKA Česká republika je členem programu MEDIA od roku V návaznosti na vstup České republiky do programu MEDIA bylo v Praze otevřeno i národní zastoupení programu kancelář MEDIA Desk Česká republika. Veškerá činnost kanceláře MEDIA Desk v roce 2004 směřovala k vytvoření co nejlepších podmínek pro české filmové profesionály tak, aby ještě větší počet žadatelů úspěšně předkládal své žádosti v programu MEDIA. Zároveň jsme se snažili dosáhnout vyššího zapojení českých profesionálů do programů MEDIA Training. České projekty získaly v roce 2004 celkem EUR to je více finančních prostředků z fondů MEDIA než za léta 2002 a 2003 dohromady. Nejvyšší částku EUR opět získali filmoví distributoři, zejména díky systému automatické podpory. S finančním přispěním MEDIA se v České republice distribuují např. filmy Kolem světa za 80 dní, Genesis, Exils nebo Masajové. Podporu získala také řada filmových festivalů Mezinárodní festival dokumentárních filmů v Jihlavě a Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně; v roce 2004 se s podporou MEDIA poprvé konaly i festivaly Jeden svět, Anifest a Letní filmová škola. V programu MEDIA Promotion Market Access opět získala podporu burza námětů East European Forum, kterou v Jihlavě tradičně organizuje Institut dokumentárního filmu. IDF také znovu získal podporu MEDIA Training pro projekt Ex Oriente Film, určený dokumentaristům ze zemí střední a východní Evropy. Podporu mají i dva nové české vzdělávací programy z oblasti nových médií INYOP a TransISTor. Více než dvojnásobný nárůst podpory zaznamenal program MEDIA Development, kde deset projektů získalo celkem EUR. S podporou MEDIA se v České republice bude připravovat například nový film Jana Svěráka Pes, hraný snímek Matěje Mináče Anglická rapsódie nebo pokračování úspěšné animované pohádky Fimfárum. Další podporu získali čeští filmaři formou stipendií v celkové výši Kč, společně hrazených Ministerstvem kultury a programem MEDIA. Díky těmto stipendiím se dvacet profesionálů zúčastnilo vzdělávacích programů MEDIA Training s nejrůznějším zaměřením. Chtěla bych poděkovat všem, kteří nám pomohli k dosažení těchto výsledků. Především však děkuji za finanční podporu institucím, bez nichž by provoz kanceláře nebyl možný Ministerstvu kultury a Evropské komisi. Věřím, že naše práce bude pokračovat stejně úspěšně i v příštích letech a že budeme i nadále napomáhat k rozvoji českého audiovizuálního sektoru a jeho účinnému zapojení do evropského trhu. Především však doufám, že české projekty budou úspěšné v získávání podpory z programu MEDIA stejně jako doposud. V Praze, 20. května 2005 Daniela Kučmášová ředitelka MEDIA Desk Česká republika 5

6 2.1. INTERNÍ AKTIVITY Hlavní cíle kanceláře MEDIA Desk v roce 2004 Činnost MEDIA Desk Česká republika v roce 2004 navazovala na cíle dosažené v prvním roce existence kanceláře, kdy se stala místem kontaktu českého audiovizuálního sektoru s programem MEDIA. V roce 2004 bylo tedy hlavním cílem udržet a zkvalitnit úroveň služeb, které kancelář začala poskytovat českému audiovizuálnímu sektoru v roce Dalším hlavním úkolem kanceláře bylo především zvýšení účasti českých filmařů ve vzdělávacích programech MEDIA Training. Prostřednictvím větší prezentace projektů zaměřených na evropskou spolupráci jsme se snažili dosáhnout většího zapojení českých organizací do těchto aktivit Kontakt s profesionály Kontakt s filmovými profesionály a odbornou veřejností probíhal prostřednictvím telefonických hovorů, elektronické pošty a při osobních setkáních jak v kanceláři, tak při nejrůznějších audiovizuálních akcích. Vzhledem k tomu, že v průběhu roku 2003 se většina audiovizuální veřejnosti s programem MEDIA již seznámila, byly vedle obecných dotazů týkajících se programu MEDIA ve větší míře vyřizovány i konkrétní dotazy k jednotlivým výzvám i dotazy technického rázu Mailing Pravidelné rozesílání informací filmovým profesionálům, odborné veřejnosti, institucím a dalším relevantním cílovým skupinám je hlavním nástrojem komunikace aktuálního dění spojeného s programem MEDIA. Pro účely mailingu je vytvořena a průběžně aktualizována databáze filmových profesionálů, společností a institucí v audiovizuálním i státním sektoru, která obsahuje zhruba 700 adres. Součástí databáze jsou i kontakty na média, zahraniční společnosti, organizace a instituce. Při důležitých akcích spolupracujeme také s profesními asociacemi, institucemi a školami jako jsou Asociace producentů v audiovizi, Asociace provozovatelů kin a Unie filmových distributorů, FITES, ARAS, AČFK, ČFTA, IDF, FAMU, NFA, VŠO Písek a VŠO Zlín. 6

7 Mailing jsme uskutečňovali především elektronickou poštou ve formě informačních newsletterů s názvem MEDIAservis, které slouží především k rychlému sdělování aktuálních informací nebo pozvánek na domácí i zahraniční akce MEDIA. Běžnou poštu jsme pro mailing využili pouze pro rozesílání informačního čtvrtletníku MEDIA Desk, dalších informačních materiálů o programu MEDIA a Eurimages, pozvánky na seminář Arista Development Skills a novoročního blahopřání Internetové stránky Internetové stránky slouží jako první místo kontaktu nových zájemců s programem a první informační zdroj pro zájemce o podporu z programu MEDIA. Stránky MEDIA Desk jsou registrovány na prvním místě ve třech nevýznamnějších českých vyhledávačích Seznam, Atlas a Centrum. Při zadání klíčového slova program MEDIA se odkaz na MEDIA Desk objevuje rovněž na předním místě. Design stránek vychází z barev programu MEDIA a je stejný jako design hlavních informačních materiálů kanceláře, takže jej uživatel snadno identifikuje s programem. V průběhu roku 2004 byla provedena průběžná aktualizace www stránek zejména v souvislosti s průběžným hodnocením programu MEDIA a s návrhem programu MEDIA Také byla změněna stránka informující o podporách MEDIA přidělených českým projektům podpory byly rozděleny podle let a podle jednotlivých oblastí. Stránka věnovaná projektu Cinedays byla pro lepší orientaci vyčleněna z běžné struktury. Na stránky MEDIA financování byly doplněny informace o programu i2i a informace o financování kin byly vyčleněny jako zvláštní kapitola. Další významnou inovací bylo zavedení záložky Servis, která slouží především žadatelům o podporu a obsahuje linky na důležité organizace z oblasti evropské audiovize, kontaktní adresy programu MEDIA a Technical Assistance Office, seznamy evropských filmů, kurs EUR, loga MEDIA a překladový slovníček výrazů používaných ve výzvách k předkládání návrhů. 7

8 Publikace Kancelář MEDIA Desk vydává tištěný informační bulletin MEDIA info. MEDIA info má 8 16 stran, vychází čtvrtletně v nákladu 700 výtisků. V roce 2004 vyšla čísla 5 8. Čtvrtletník MEDIA info obsahuje tyto pravidelné rubriky: MEDIA/evropský film informace o aktuálním dění spojeném s programem MEDIA na evropské úrovni, o dění v evropské kinematografii a dalších institucích spojených s evropským filmem Možnosti financování z fondů MEDIA základní informace o finanční podpoře MEDIA, aktuální výzvy k předkládání návrhů Výsledky výsledky jednotlivých výzev MEDIA/Česká republika průběh programu MEDIA v České republice, důležité události v české kinematografii, akce MEDIA Desk v České republice MEDIA Training rozhovory s účastníky trainingových programů, aktuální nabídka kurzů Podle potřeby se věnuje jedna rubrika některému z programů podpory (Promotion, Development, Distribution). Čtvrtletník je poštou rozesílán všem kontaktům z databáze MEDIA Desk a distribuován při významných audiovizuálních akcích, především na filmových festivalech a při informačních setkáních s profesionály. Další informační materiály o programu MEDIA vydané v roce 2004: MEDIA Development Brožura určená především producentům obsahuje základní informace o programu MEDIA Development, přehled českých projektů podpořených v roce 2003, rozhovory s úspěšnými žadateli a odpovědi na nejčastěji kladené dotazy Program MEDIA finanční podpora evropského filmu Leták pro nejširší distribuci na festivalech a dalších akcích, určený především veřejnosti. Obsahuje základní informace o programu MEDIA. Czech Films Supported by MEDIA Development Leták připravený ve spolupráci s Českým filmovým centrem, uvádí názvy a obsah filmů podpořených programem MEDIA Development v roce 2003, k dispozici všem na stánku Českého filmového centra a MEDIA na Berlinale. Dále vznikla informační publikace o fondu Eurimages a Evropské audiovizuální observatoři (EAO) v nákladu 700 ks a rozsahu 16 stran. Kapitola o Eurimages obsahuje informace o historii fondu, základní podmínky podpory i nejdůležitější termíny pro podání žádostí, kapitola o EAO podává přehled aktivit této organizace a informace o nejdůležitějších databázích Persky, Korda a Lumiere. 8

9 Překlad materiálů a publikací Pro maximální přiblížení programu MEDIA českému audiovizuálnímu sektoru překládá kancelář MEDIA Desk všechny hlavní výzvy k předkládání návrhů včetně formulářů žádostí do českého jazyka. Dále překládáme všechny významné tiskové zprávy a dokumenty týkající se programu MEDIA a evropské audiovizuální politiky. Překlady umožňují co nejlepší orientaci žadatelů v pokynech k výzvám, výkladu termínů a významnou měrou napomáhají při vyplňování žádostí. Pro účely překladů jsme ve spolupráci s překladatelskou agenturou sestavili glosář nejčastěji používaných termínů, který je dostupný na www stránkách kanceláře MEDIA Desk. V roce 2004 bylo přeloženo celkem 8 výzev k předkládání návrhů, včetně formulářů žádostí Studie, analýzy, poskytování informací V roce 2004 přispívala kancelář MEDIA Desk do průběžného hodnocení programu MEDIA Plus. Dále prováděla i hodnocení týkající se úspěšnosti českých audiovizuálních projektů v programu MEDIA pro Ministerstvo kultury a Ministerstvo zahraničí a poskytovala těmto institucím další informace týkající se průběhu programu MEDIA v České republice. V souvislosti se vstupem ČR do EU jsme poskytli řadě kanceláří MEDIA Desk informace o českém audiovizuálním trhu pro jejich newslettery, spolupracovali jsme na zajišťování informací o audiovizi členských zemí programu pro jednotlivé kanceláře (Polsko, Slovinsko, Německo). Dále jsme poskytovali informace o české audiovizi v rámci sítě kanceláří MEDIA Desk a organizacím, které jsou financovány programem MEDIA MEDIA Training a stipendia Další vzdělávání je i nadále jednou z klíčových podmínek úspěchu při vstupu českých audiovizuálních profesionálů a společností na evropský trh a významným způsobem určuje jejich možnosti při zapojování do evropské spolupráce. I v roce 2004 jsme proto věnovali velkou pozornost propagaci programu MEDIA Training, uzávěrek jednotlivých kursů i možnosti stipendií, které českým profesionálům společně hradí Evropská komise a Ministerstvo kultury. 9

10 Oproti roku 2003 jsme propagaci MEDIA Training významně rozšířili směrem k osobní prezentaci vzdělávacích kursů v České republice. Nejvýznamnější akcí tohoto druhu v roce 2004 byl MEDIA Training Mini-Market, který kancelář MEDIA Desk uspořádala v průběhu Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Akce se zúčastnili zástupci programů ACE, Arista, Discovery Campus, EAVE, Ex Oriente Film, INYOP, Media Business School, Moonstone, NIPKOW Programm, North by Northwest a Vertical Strategy. Mini-Market navštívilo asi 30 filmových profesionálů z různých zemí, především z ČR, kteří zde měli možnost osobně se poradit jaké možnosti jim jednotlivé vzdělávací programy nabízejí. Ve spolupráci s programem Pilots, zaměřeným na psaní scénářů k televizním projektům, se ve dnech 29. a 30. června 2004 uskutečnil seminář Mini-Pilots. Seminář se skládal z přednášky o vývoji a psaní projektů pro televizi, krátké interaktivní dílny zaměřené na napsání jedné scény a možnosti konzultace vlastního projektu. Dalším ukázkovým seminářem byl Development Skills, který MEDIA Desk Česká republika uspořádala ve spolupráci s programem Arista ve dnech 29. září 1. října Seminář byl zaměřen především na práci s autorem a příběhem a úlohu producenta, scénáristy a dramaturga v průběhu vývoje filmu. Semináře se zúčastnilo asi 90 profesionálů z řad producentů, režisérů, scénáristů a TV dramaturgů. Nejvýznamnějším nástrojem zajištění účasti profesionálů v programech MEDIA Training však stále zůstávají stipendia, která financuje Ministerstvo kultury a Evropská komise. Základní podmínkou přidělení stipendia je, aby byl účastník vybrán organizátorem kurzu. Stipendia přiděluje přímo kancelář MEDIA Desk a je z nich hrazen účastnický poplatek v plné výši a část cestovních a ubytovacích nákladů v závislosti na destinaci. V roce 2004 bylo na stipendia k dispozici celkem Kč ( EUR) což je o 33 % více, než v roce Pro účely stipendií byla vyčerpána téměř celá částka. V roce 2003 se díky stipendiím zúčastnili vzdělávacích programů MEDIA Training čtyři profesionálové, v roce 2004 to již bylo celkem 20 účastníků v 11 různých kurzech. Meziročně tedy vzrostl počet účastníků pětkrát, počet navštívených kurzů třikrát. Zatímco v roce 2003 převažovaly programy z oblasti managementu, v roce 2004 řada účastníků směřovala i do kurzů zaměřených na psaní scénářů a nová média. K nejnavštěvovanějším kurzům patřily v roce 2004 Arista, European Films Crossing Borders a North by Northwest. 10

11 Přehled absolvovaných kurzů a přidělených stipendií v roce 2004: Kurz Jméno Společnost Výše příspěvku (EUR) ACE Vratislav Šlajer Bionaut Films 320 Archidoc Tomáš Kudrna Cartoon Finance Zbyněk Honzík Bozzo Miller 625 East of Eden, North by Northwest Jiří Konečný Endorfilm East of Eden, North by Northwest Ondřej Kavalír EAVE Ivana Vrbíková Etcetera European Films Crossing Borders Petr Jákl J.B.J Film 450 European Films Crossing Borders Eliška Fuchsová Simply Cinema 450 European Films Crossing Borders Jakub Dostál Sirena Films 450 European Films Crossing Borders Vladislava Poláčková 50 Mediamatic Found. Korsakow workshop Stanislav Miler 300 New Media Teachers Workshop Aleš Svoboda FFUK 420 New Media Teachers Workshop Denisa Kera FFUK 420 North by Northwest Pavel Jech FAMU Story Editor Workshop 24 Pino Foris New Face Story Editor Workshop 24 Monica Kvasničková New Face Story Editor Workshop 24 Matej Mináč W.I.P Strategics Film Marketing Workshop Magdaléna Králová ČFC 595 X-MELINA Pavel Sedlák CIANT 300 Celkem Konzultace žádostí o podporu programu MEDIA Vedle poskytování obecných informací o programu MEDIA a o kritériích přidělování podpory poskytla kancelář řadu konzultací žadatelům o finanční podporu při vyplňování a předkládání jejich žádostí programu MEDIA. Vzhledem k tomu, že řada českých organizací a společností (Institut dokumentárního filmu, MFDF Jihlava, MFF pro děti a mládež Zlín, Anifest, filmoví distributoři a další) získala s vyplňováním žádostí zkušenosti již v roce 2003 a podmínky podpory se výrazněji nezměnily, snížilo se množství konzultací v programech MEDIA Promotion a MEDIA Distribution. Pro program MEDIA Development se množství konzultací naopak zvýšilo, zejména díky rozšíření informací o programu a jeho možnostech mezi českými profesionály. Zatímco v roce 2003 jsem konzultovali žádosti 18 společností, v roce 2004 to bylo již 29 společností a producentů. 11

12 2.2. Externí aktivity Účast na festivalech, trzích a konferencích ledna MFF Rotterdam, koprodukční fórum Cinemart Cesta se uskutečnila na pozvání MEDIA Desk Holandsko, účastnily se i další kanceláře z nových členských zemí EU. Cílem bylo především seznámit se s Cinemartem a dalšími akcemi při MFF Rotterdam vhodnými pro profesionály z nových zemí. Cinemart je největší koprodukční fórum na světě, které se koná s podporou programu MEDIA. Producenti z celého světa přihlašují projekty ve stadiu vývoje a těm nejlepším je během Cinemartu umožněno osobní jednání s potenciálními zájemci o projekt investory, koproducenty, distributory, TV stanicemi anebo obchodními agenty. V roce 2004 byl z České republiky vybrán Klíč ke snu (r. Saša Gedeon). Během Cinemartu se uskutečnila jednání se zástupci programů MEDIA Training o možných společných akcích v ČR (Arista, ACE) února Berlinale, European Film Market Účast na EFM a na společných akcích MEDIA společenské setkání v Rotes Rathaus, koprodukční fórum Co-production Market, dílna pro mladé nebo začínající filmaře Talent Campus. Uskutečnila se řada jednání s programy MEDIA Training o jejich prezentaci na MEDIA Training Mini-Market v průběhu MFF Karlovy Vary (ACE, Media Business School, Equinoxe, North by Northwest, Vertical Strategies, dále jednání s programem Pilots o workshopu v Praze. Kromě toho jsme se zúčastnili prezentace vzdělávacího programu pro artkina CICAE. Společně s Ministerstvem kultury jsme jednali s European Audiovisual Observatory a MEDIA Salles o uspořádání semináře o filmových statistikách a datech. Dále jsme se účastnili workshopu European Films Crossing Borders a jednání o přípravě tohoto semináře v Karlových Varech března Audiovisual Training Forum, Varšava Konference pořádaná vzdělávacím programem Cartoon, MEDIA, UIP a polskou Independent Film Foundation. V úvodu fóra proběhla prezentace programů MEDIA Distribution pro MEDIA Desk a distributory z nových zemí. Na programu konference byly příspěvky a dílny o audiovizuálním trhu v přistupujících zemích, otázky produkce hraného, animovaného a dokumentárního filmu, TV produkce, právní otázky filmové produkce, psaní scénářů, nová média. Za Českou republiku se zúčastnili následující producenti a distributoři J. Konečný Endorfilm, R. Lejčko Cinemart, J. Reily Negativ, P. Froyda Artur Krensky Films, P. Rafaj, S. Zeman Jacket Bros, A. Prenghyová IDF, B. Ondrejčáková NNW. 12

13 29. března 4. dubna Festival českého filmu Finále Plzeň Návštěva nejvýznamnější přehlídky českých hraných a dokumentárních filmů spojená s prezentací programu MEDIA Development a programu MEDIA Training EAVE pro producenty účastnící se Panelu filmových projektů (asi 80 účastníků). Před prezentací se konal pro vybrané producenty s projekty Pitching Workshop, který uspořádalo České filmové centrum ve spolupráci s EAVE a MEDIA Desk. Účastníkům Panelu filmových projektů byly distribuovány informační materiály programu MEDIA, následovala individuální jednání s producenty o možnostech podpory pro jejich projekty. Moderování diskusního panelu Středoevropský film v roce 2004, složeného ze zástupců kinematografií nových členských zemí. Panelu se zúčastnili zástupci odborné veřejnosti a novináři z východní i západní Evropy dubna Jeden svět, Praha Mezinárodní filmový festival dokumentárních filmů o lidských právech, koná se v Praze a v dalších 14 českých městech, celkem ho navštívilo diváků. Vybrané části programu uvádějí partnerské filmové festivaly v dalších zemích. Festival je členem Evropské koordinace filmových festivalů a v roce 2004 získal podporu v programu MEDIA Promotion Festival Support května Mezinárodní filmový festival Cannes Poprvé v tomto roce se Česká republika prezentovala společně se Slovenskem a Polskem ve vlastním pavilonu. Účast na Evropském dni a společných akcích a prezentacích programu MEDIA a dalších institucí, zaměřených na podporu evropského filmu. Evropský den zúčastnili se i ministři kultury nových členských zemí EU, včetně ministra kultury ČR Dostála. Během Evropského dne probíhala diskuse o budoucnosti vzdělávání v evropské kinematografii, které se účastnil i český režisér Miloš Forman. Jednání s MEDIA Desk San Sebastian o přípravě panelu Focus East. Osobní jednání se zástupci programu MEDIA Training ACE, MBS, EAVE a dalších o prezentaci na MFF Karlovy Vary května Mezinárodní festival animovaných filmů Anifest, Třeboň Mezinárodní soutěžní přehlídka animované tvorby spojená s prezentací filmových škol, animovaných studií a televizí. Prezentace programu MEDIA v prostorách akreditačního centra. Na festivalu se dále uskutečnila osobní setkání s profesionály na informačním stánku MEDIA. AniFest získal pro rok 2004 finanční podporu MEDIA Promotion. 13

14 1. 3. června Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež Zlín Mezinárodní soutěžní přehlídka dětských filmů s dlouhou tradicí. Součástí programu je i soutěž debutů a filmů ze zemí V4, k doprovodným akcím patří koprodukční fórum. Během festivalu byl profesionálům k dispozici informační stojan programu MEDIA v prostorách festivalového centra. Součástí festivalu byl i několikadenní seminář MEDIA Salles Kidflix zaměřený na programování dětských filmů v kinech. Festival získal pro rok 2004 finanční podporu programu MEDIA Promotion Festival Support července Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary Mezinárodní festival hraných filmů kategorie A. Festival je významný velkou účastí filmových profesionálů nejen z České republiky, ale i z dalších středoevropských a východoevropských zemí. Filmoví profesionálové mohli letos využívat rozšířené prostory Film Industry Office. Zástupce kanceláře zde byl k dispozici pro konzultace s filmovými profesionály. MEDIA Desk Česká republika spolupracovala při přípravě workshopu pro začínající producenty European Films Crossing Borders, který s podporou programu MEDIA Training pořádala poprvé v České republice Fundacion Autor (Španělsko). MEDIA Desk se podílela především na vyhledávání českých partnerů FAMU, České filmové centrum a na organizačních záležitostech jak v Praze, tak v Karlových Varech. Důležitým partnerem za Českou republiku bylo i Ministerstvo kultury. Součástí semináře byla i přednáška o programu MEDIA Development, New Talent a TV Broadcasting. Důležitou akcí byl MEDIA Training Mini-Market ( , viz str. 10). Ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Evropskou audiovizuální observatoří jsme uspořádali odborný seminář s názvem Audiovizuální trh nejnovější trendy, který mapoval nejnovější vývoj evropského trhu v oblasti kin, návštěvnosti a podílu jednotlivých kinematografií na trhu. Součástí semináře byla i panelová diskuse o poskytování dat a jejich využívání. Seminář navštívilo asi 50 účastníků z řad filmových distributorů a institucí, zabývajících se sběrem audiovizuálních dat. Ve spolupráci s programem MEDIA se uskutečnila prezentace programů MEDIA Distribution, kterou navštívilo 25 distributorů z České republiky, Slovenska, Maďarska a Estonska. Po prezentaci využili možnost individuálních konzultací s oběma přednášejícími Hughem Becquartem a Chrisem Millerem přímo z ústředí programu MEDIA v Bruselu. 14

15 Poprvé v Karlových Varech se uskutečnila také ACE Producers Breakfast ( ) pracovní snídaně pro producenty, kteří se účastní nebo mají zájem zúčastnit se workshopů ACE července Letní filmová škola, Uherské hradiště Filmová přehlídka s dlouhou tradicí zaměřená především na mladé diváky. Každoročně zpřístupňuje účastníkům základní díla z historie evropské a světové kinematografie. V roce 2004 projekt poprvé získal podporu v programu MEDIA Promotion. Zástupce MEDIA Desk byl k dispozici akreditovaným profesionálům srpna Fresh Films, Karlovy Vary První ročník mezinárodního festivalu studentských filmů, navazující na tradiční Cilect. V roce 2004 patřil k neúspěšným žadatelům o podporu z programu MEDIA. 27. srpna Konference Junior Media 2004, Praha Přednáška o programu MEDIA pro účastníky konference o mediální výchově na základních a středních školách. Asi 30 účastníků, především z řad organizací věnujících se mediální výchově a práci s mládeží září Setkání Focus East on Eastern Europe, San Sebastian Setkání, zaměřené na prezentaci audiovizuálního průmyslu v nových členských zemích EU a na možnosti spolupráce mezi novými zeměmi a Španělskem. Setkáni uspořádala MEDIA Desk San Sebastian a zúčastnili se jej zástupci MEDIA Desk Polsko, Estonsko, Slovensko, Maďarsko a Litva a filmoví profesionálové, především ze Španělska. Prezentace se zaměřila na následující oblasti celková produkce, podíl národních filmů na trhu, počet kin, cena vstupenek, systém národní podpory kinematografie, podpora koprodukcí a koprodukční možnosti. V druhé části setkání proběhly individuální schůzky se španělskými profesionály, kteří se zajímali především o možnosti distribuce španělských snímků v České republice a naopak o prezentaci českých filmů na španělských filmových festivalech. Setkání bylo přínosné především pro španělskou stranu, která tak získala dobrý přehled o audiovizuálním průmyslu v nových členských zemích EU a jeho možnostech září Koprodukční setkání West Meets East, Utrecht Seminář o možnostech koprodukce a spolupráce v rozšířené Evropě organizovaný MEDIA Desk Holandsko ve spolupráci s EAVE. Byl určen především mladým producentům z nových členských zemí EU. Program Nástroje koprodukce, Nové příležitosti pro financování, Právní aspekty koprodukce, Případové studie, Trhy a festivaly. 15

16 září European Audiovisual Conference, Utrecht Konference o situaci audiovizuálního průmyslu v rozšířené Evropě a možnostech vzájemné spolupráce pořádaná holandským předsednictvím EU. Program případové studie o financování filmů a možnostech růstu filmového průmyslu. V pracovních skupinách se diskutovala následující témata: strategie regionální a národní podpory kinematografie (především v souvislosti s návrhem MEDIA 2007 a fondem Eurimages), posilování evropského audiovizuálního průmyslu a spojení soukromého financování s podpůrnými fondy. Za Českou republiku se konference zúčastnil pouze zástupce MEDIA Desk, Všechny informace a závěry konference byly předány Ministerstvu kultury a všem zájemcům jsou k dispozici v kanceláři MEDIA Desk října Setkání kanceláří MEDIA Desk, Brusel Pravidelné setkání všech národních kanceláří programu MEDIA. Na programu byly především informace o návrhu programu MEDIA 2007, řešení praktických otázek spojených s chodem kanceláří, informace o změnách v programech MEDIA Development, Distribution, Promotion a Training. Jednání o stipendiích pro audiovizuální profesionály v roce října Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava Účast na mezinárodním festivalu dokumentárních filmů. Součástí programu festivalu je i soutěž filmů ze střední Evropy, festival se tradičně zaměřuje na uvádění východoevropských filmů, součástí programu je však i přehlídka toho nejlepšího, co v evropském a světovém dokumentu za poslední rok vzniklo. Festival získal v roce 2004 podporu v programu MEDIA Promotion. Letos poprvé se konal i trh východoevropských a ruských dokumentárních filmů East Silver, do kterého se zaregistrovalo více než 300 filmů vyrobených v letech Organizátoři trhu budou pravděpodobně žádat o podporu MEDIA Promotion v roce Tradiční akcí, která se při festivalu koná je East European Forum, pořádané IDF, jehož cílem je najít partnery ze západoevropských televizí pro kvalitní východoevropské filmy. Akce získala podporu v programu MEDIA Promotion. Součástí programu byla i přednáška o programu MEDIA Development, zaměřená na nejčastější chyby při vyplňování žádostí a psaní projektů listopadu Film Festival Cottbus, Connecting Cottbus V rámci 14. ročníku festivalu východoevropských filmů se konal projekt Connecting Cottbus. V rámci fóra proběhla panelová diskuse na téma Když filmy cestují, které se zúčastnili tři distributoři z významných distribučních společností jako Bavaria Media, MDC International a Celluloid Dreams. Případová studie filmu Štěstí, který vzniká v rámci koprodukce Česká republika/ Německo. Prezentace 13 projektů, mezi nimiž bylo 5 připravovaných děl z České republiky: Kapr (Bionaut Films), Grandhotel (Lucky Man Films), The Reflection of the Bethlehem Star (Verbascum), Three Seasons in Hell (Dawson Production), U-Bahn (Endorfilm). 16

17 listopadu Festival FAMU, Praha Festival studentských filmů pořádaný FAMU. V prostorách festivalu byly umístěny stojany s informačními materiály MEDIA prosince Přehlídka české dokumentární a animované tvorby, Praha Každoroční bilanční přehlídka českého dokumentu a animace, pořádaná profesním svazem FITES, zaměřená na diváky z řad profesionálů i širší veřejnosti. V prostorách festivalu byly umístěny stojany obsahující informační materiály MEDIA prosince Seminář Evropské možnosti pro náš film Třetí pokračování semináře zaměřeného na financování evropské audiovize, pořádaného MEDIA Desk Slovenská republika a Audiovizuálním informačním centrem. Tentokrát byla tématem prezentace státní podpory kinematografie v nových členských zemích EU (Maďarsko, Polsko, Slovinsko, Česká republika, Polsko) a v Rakousku Účast v programech MEDIA Training V roce 2004 se zástupci MEDIA Desk CZ zúčastnili jako pozorovatelé celkem čtyř programů MEDIA Training. Soustředili jsme se především na programy, které nebyly dosud důkladněji prezentovány v České republice a na programy, které mají málo českých účastníků. Jako pozorovatel a zároveň přednášející jsme se účastnili programů, které probíhaly v České republice Ex Oriente Film a European Films Crossing Borders. Rovněž jsme se věnovali prezentaci programů MEDIA Training Arista a Pilots v České republice formou ukázkových seminářů (viz str. 10) a na prezentaci dalších vzdělávacích programů v Karlových Varech (viz str. 10) Spolupracovali jsme při organizaci semináře European Films Crossing Borders v Karlových Varech (viz str. 14) února European Films Crossing Borders, Berlín Dvoudenní workshop pro mladé producenty, pořádaný Fundacion Autor. Workshop se zabývá všemi aspekty šíření filmu festivaly, prodej, distribuce v kinech, marketing, public relations, případové studie apod. Je rozdělen na přednáškovou část a konzultační část, kdy účastníci mohou konzultovat s přednášejícími vlastní projekty. Za ČR se letos účastnil Petr Oukropec (Negativ). 17

18 května VERTICAL Strategies, Lübeck/Helsinky VERTICAL strategies je intenzivní vzdělávací program pro nezávislé producenty a filmové profesionály, kteří se chtějí dozvědět více o tržním mechanismu, distribuci, marketingu a propagaci dokumentárních i hraných filmů a televizních produkcí s nízkým či středně vysokým rozpočtem. Program zahrnuje mimo jiné seminář o distribuční smlouvě a digitalizaci ve filmovém průmyslu, propagaci projektu a marketingovou strategii května Strategics Film Marketing Workshop, Lucembursko Přednáškový seminář především pro producenty pořádaný společností Strategics. Obsahem semináře jsou nejrůznější aspekty filmového marketingu od koncepčních záležitostí po praktické otázky marketingový rozpočet, tvorba traileru a plakátu. Za Českou republiku se workshopu zúčastnila Magdalena Králová z organizace České filmové centrum října Scene Insiders, Londýn Vzdělávací program pro scenáristy, producenty, dramaturgy a režiséry. Seznamuje se základní problematikou vývoje filmu stavba příběhu, definice cílové skupiny, práce s dramaturgem Semináře pro profesionály a přednášková činnost 22. ledna Seminář MEDIA Development MEDIA New Talents Eurimages Seminář určený producentům, kteří chtěli v roce 2004 získat finanční prostředky z evropských fondů. Obsah semináře byl zaměřen prakticky a konkrétně na vysvětlení pokynů (guidelines) k výzvě k předkládaní žádostí a žádosti o podporu. Účastníci dále získali informace o možnosti podpory v rámci programu MEDIA New Talent a od zástupce Eurimages v České republice i základní informace o fondu Eurimages. Semináře se zúčastnilo asi 40 producentů. K dispozici měli pokyny, formuláře žádostí v češtině i angličtině, informační materiály MEDIA i Eurimages. 30. března Přednáška MEDIA Development Prezentace programu MEDIA Development pro studenty katedry produkce FAMU, cca 20 účastníků. Informace o programu MEDIA New Talent, vzdělávacích možnostech v rámci MEDIA Training. Studenti dostali k dispozici informační materiály MEDIA a pokyny k výzvě k předkládání žádostí v českém jazyce července MFF Karlovy Vary Profesionálům byl určen seminář MEDIA Distribuiton, kde programy MEDIA na podporu filmové distribuce prezentovali Hughes Becquart a Chris Miller a částečně i seminář a seminář Audiovizuální trh nejnovější trendy, pořádaný ve spolupráci s ministerstvem kultury ČR a Evropskou audiovizuální observatoří. Více viz str

19 1. 2. listopadu Positioning Your Film Communication in the Film Industry Seminář pořádaný ve spolupráci s Českým filmovým centrem a určený producentům, scénáristům a režisérům s projektem hraného, dokumentárního nebo animovaného filmu ve vývoji. Semináře se zúčastnili producenti, kteří své projekty pak prezentovali na koprodukčním fóru Connecting Cottbus při Festivalu východoevropského filmu v Cottbusu. Semináře se zúčastnil Richard Němec (Verbascum), s pohádkou Odlesk hvězdy, Vratislav Šlajer a Ivana Vrbíková s novým filmem Borkura Gunarssona Kapr, Monika Kristlová a režisér Tomáš Mašín z Dawson Production s filmem Tři sezóny v pekle a Martin Kotík (Major K) s komedií Zloději. Další přednásky a prezentace programu MEDIA nebo MEDIA Development proběhly v rámci kurzů MEDIA Training (viz str. 15, 17) a při East European Forum v Jihlavě (viz str. 16) Spolupráce s Eurimages, Evropskou audiovizuální observatoří a projekty podporovanými MEDIA Osobní kontakt se zahraničními pracovníky Eurimages a European Audiovisual Observatory (EAO) se uskutečňuje především na zahraničních festivalech a trzích, užší spolupráce probíhá především se slovenským zástupcem. Společně s českým zástupcem Eurimages jsme uspořádali workshop pro producenty (viz str. 18), kde byl fond Eurimages prezentován ve zvláštním bloku. Společně s Evropskou audiovizuální observatoří uspořádala MEDIA Desk seminář o statistikách v audiovizi v průběhu MFF Karlovy Vary (viz str. 15). Profesionálové a odborná veřejnost jsou pravidelně informováni o nabídce publikací EAO, které jsou k dispozici v kanceláři MEDIA Desk. O Eurimages i EAO připravila MEDIA Desk publikaci, která shrnuje základní pravidla podpory Eurimages a základní aktivity EAO. Významná spolupráce probíhá i mezi MEDIA Desk Česká republika a aktivitami financovanými programem MEDIA. Vedle propagace aktivit těchto organizací se snažíme usnadnit zapojování českých filmových profesionálů do těchto projektů. Členy sítě Europa Cinemas je již sedm českých kin v Praze i v regionech. Členy European Coordination of Film Festivals jsou festivaly Jeden svět a Anifest. Zajišťovali jsme propagaci akce Kidflix Special, která se konala při MFF ve Zlíně a ředitelka MEDIA Salles Elisabetta Brunella se zúčastnila jako přednášející i karlovarského semináře o statistikách v audiovizi. Samozřejmostí je uvádění odkazů na všechny zmíněné organizace na www stránkách MEDIA Desk a informování o jejich aktuálních aktivitách ve čtvrtletníku MEDIA info. 19

20 2.3. Propagace Vztahy s tiskem 8. ledna 2004 uspořádala MEDIA Desk tiskovou konferenci, kde byli novináři informováni o úspěšných výsledcích českých společností a projektů v programu MEDIA v roce Ke konferenci byla vydána i tisková zpráva. Přítomny byly všechny celostátní deníky, řada časopisů, národní tisková agentura a rozhlas. Novinářům je pravidelně zasílám informační čtvrtletník MEDIA info i důležité tiskové zprávy vydávané Evropskou komisí např. u příležitosti festivalu v Cannes. Informace o programu MEDIA a kanceláři MEDIA Desk byly dále uveřejněny ve Filmové ročence, kterou vydává Národní filmový archiv Inzerce, reklama Kancelář MEDIA Desk inzerovala v roce 2004 ve dvou typech tištěných médií. Prvním byly festivalové publikace jako katalogy, programové brožury a festivalové deníky. Inzerci jsme dále umísťovali do odborného tisku, často v souvislosti s článkem o MEDIA publikovaným v konkrétním čísle. Zaměřili jsme se především na propagaci jednotlivých programů podpory, především MEDIA Development a možností v rámci programu MEDIA Training. Kromě toho jsme dále pokračovali v udržování viditelnosti programu MEDIA jako takového. Tyto inzeráty jsme uveřejňovali v katalozích všech významných audiovizuálních akcí (Jeden svět, MFF pro děti a mládež Zlín, Anifest, Finále Plzeň, MFF Karlovy Vary, Jihlava, Letní filmová škola), ve Filmové ročence, v katalogu Czech Films a v katalogu Panelu filmových projektů. Další formou reklamy bylo umístění loga na všech významných audiovizuálních událostech v České republice a vylepování barevných plakátů se stručnou informací o MEDIA v prostorách těchto akcí. Podle možností jsme zajistili i distribuci materiálů a letáků na akreditační přepážky, v press centrech nebo do tašek akreditovaných účastníků. Logo MEDIA bylo rovněž umístěno programech MEDIA Training, které probíhaly v České republice a akcích podpořených v rámci programu MEDIA Promotion Market Access. Vedle samostatného loga se logotyp MEDIA objevoval i na stojanech s informačními materiály, které byly vždy umístěny na viditelných místech v prostorách festivalů. Jako specifickou formu reklamy jsem rovněž využili novoroční blahopřání, které bylo pojato jako blahopřání projektům, které v roce 2004 získaly podporu programu MEDIA. 20

ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI. prezentace pro seminář Střed zájmu

ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI. prezentace pro seminář Střed zájmu ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI prezentace pro seminář Střed zájmu ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI (APA) spolek (dříve občanské sdružení) založený v roce 1994 členem může být výrobce nebo producent audiovizuálních

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

Zpráva o činnosti. Česká filmová komora, o.p.s. Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28 110 00 Praha 1 Česká republika

Zpráva o činnosti. Česká filmová komora, o.p.s. Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28 110 00 Praha 1 Česká republika Zpráva o činnosti Česká filmová komora, o.p.s 2006 Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28 110 00 Praha 1 Česká republika T: +420 221 105 209 F: +420 221 105 303 E: info@filmovakomora.cz www.filmovakomora.cz

Více

POPAI DAY / PRAHA NABÍDKA PARTNERSTVÍ V RÁMCI MEZINÁRODNÍ AKCE SOUTĚŽ POPAI AWARDS 2016 KONFERENČNÍ PROGRAM POPAI FORUM 2016

POPAI DAY / PRAHA NABÍDKA PARTNERSTVÍ V RÁMCI MEZINÁRODNÍ AKCE SOUTĚŽ POPAI AWARDS 2016 KONFERENČNÍ PROGRAM POPAI FORUM 2016 NABÍDKA PARTNERSTVÍ V RÁMCI MEZINÁRODNÍ AKCE POPAI DAY 2016 SOUTĚŽ POPAI AWARDS 2016 KONFERENČNÍ PROGRAM POPAI FORUM 2016 SPOLEČENSKÝ GALA VEČER 24.11.2016 / PRAHA POPAI CENTRAL EUROPE Daniela Krofiánová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28, 110 00 Praha 1 Česká republika

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28, 110 00 Praha 1 Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28, 110 00 Praha 1 Česká republika T: +420 221 105 209 F: +420 221 105 303 E: info@filmovakomora.cz www.filmovakomora.cz Obsah 1. Úvod... 4 2. Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28, Praha 1 Česká republika

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28, Praha 1 Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28, 110 00 Praha 1 Česká republika T: +420 221 105 209 F: +420 221 105 303 E: info@filmovakomora.cz www.filmovakomora.cz Obsah 1. Úvod... 4 2. Zpráva

Více

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu Statut festivalu Článek 1.: Charakteristika festivalu 1.1. Finále Plzeň je festival českých a slovenských filmů. Jeho posláním je umožnit návštěvníkům festivalu v období jednoho týdne srovnání: současné

Více

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015. Nabídka partnerství

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015. Nabídka partnerství GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015 Nabídka partnerství Využijte k propagaci služeb a produktů tu největší událost pro podnikatele, firmy, startupy a inovace v Česke republice a ve světě,

Více

Komunikační plán OPŽP pro rok 2009

Komunikační plán OPŽP pro rok 2009 Komunikační plán OPŽP pro rok 2009 Pro informaci členům Monitorovacího výboru OPŽP konaného dne 10. listopadu 2008 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz www. e

Více

Audiovizuální politika EU Program MEDIA Kreativní Evropa FILM V DIGITÁLNÍ ÉŘE. listopad 2013, FAMO Písek

Audiovizuální politika EU Program MEDIA Kreativní Evropa FILM V DIGITÁLNÍ ÉŘE. listopad 2013, FAMO Písek Audiovizuální politika EU Program MEDIA Kreativní Evropa FILM V DIGITÁLNÍ ÉŘE listopad 2013, FAMO Písek EVROPA audiovizuální průmysl EU - 27 zemí 502,5 mil. obyvatel 1 299 celovečerních filmů 933.3 mil

Více

Závěrečná konference projektu Kompetence řídících pracovníků škol. Institut komunitního rozvoje

Závěrečná konference projektu Kompetence řídících pracovníků škol. Institut komunitního rozvoje Závěrečná konference projektu Kompetence řídících pracovníků škol Institut komunitního rozvoje Základní informace o projektu Projekt je podpořen z OP LZZ, operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Výroční zpráva. Česká filmová komora, o.p.s. Česká filmová komora, o.p.s. Národní Praha 1 Česká republika

Výroční zpráva. Česká filmová komora, o.p.s. Česká filmová komora, o.p.s. Národní Praha 1 Česká republika Výroční zpráva Česká filmová komora, o.p.s 2010 Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28 110 00 Praha 1 Česká republika T: +420 221 105 209 F: +420 221 105 303 E: info@filmovakomora.cz www.filmovakomora.cz

Více

PRACOVNÍ PŘEKLAD POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY

PRACOVNÍ PŘEKLAD POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY PRACOVNÍ PŘEKLAD POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus 1 1. ÚVOD... 3 2. OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ VŠEOBECNÉ PUBLICITY... 3 3. OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY

Více

Příloha 3.2 Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu. Současné institucionální zajištění české kinematografie

Příloha 3.2 Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu. Současné institucionální zajištění české kinematografie Příloha 3.2 Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu Současné institucionální zajištění české kinematografie SOUČASNÉ INSTITUCIONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ČESKÉ KINEMATOGRAFIE Kromě subjektů

Více

Žádost o podporu kinematografie

Žádost o podporu kinematografie evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní Fond kinematografie) název projektu název dotačního okruhu Seminář ARAS a Cena ARAS 8. vzdělávání a výchova v oblasti kinematografie číslo výzvy 2013-8-1-11 charakteristika

Více

Přihláška do soutěže o Film Friendly Region 2014

Přihláška do soutěže o Film Friendly Region 2014 Přihláška do soutěže o Film Friendly Region 2014 vyhlášené Českou centrálou cestovního ruchu CzechTourism, Czech Film Commission a Asociací producentů v audiovizi ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky Marketing destinací Středn ední Morava a Jeseníky A.Křetínská Olomoucký kraj, oddělení cestovního ruchu Ing. H. Kotíková, Ph.D Katedra rekreologie FTK UP, Olomouc RNDr. I. Marek m-ark Marketing a reklama

Více

Výroční zpráva. Česká filmová komora, o.p.s. Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28 110 00 Praha 1 Česká republika

Výroční zpráva. Česká filmová komora, o.p.s. Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28 110 00 Praha 1 Česká republika Výroční zpráva Česká filmová komora, o.p.s 2008 Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28 110 00 Praha 1 Česká republika T: +420 221 105 209 F: +420 221 105 303 E: info@filmovakomora.cz www.filmovakomora.cz

Více

Státní fond kinematografie

Státní fond kinematografie Státní fond kinematografie Dlouhodobá koncepce 2014-2019 Strana 1 Dlouhodobá koncepce 2014-2019 Dlouhodobá koncepce na šestileté období 2014 až 2019 zahrnuje v této verzi a) základní teze dlouhodobé politiky

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací

Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací Místo konání: Dne: Účastníci: Středisko volného času, ANIMO, Žamberk 9. 4. 2014 od 16.00 hodin zástupci neziskových organizací z území MAS

Více

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad Verze 2.0 ke dni 3. 1. 2014, revize č. 1 ke dni 15. 7. 2014-1 - OBSAH 1. Úvod 5 2. Realizace

Více

Fresh Film Fest Praha 2014

Fresh Film Fest Praha 2014 11. Mezinárodní filmový festival debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2014 Statut festivalu Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní filmový festival zaměřující se na celovečerní debutové snímky

Více

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR BULLETIN 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

Informační priorita Indikátor Jednotka Specifikace a přibližný počet

Informační priorita Indikátor Jednotka Specifikace a přibližný počet Opatření/nástroje komunikace a propagace Návrh ročního komunikačního plánu OPŽP pro rok 2008 Informační priorita Indikátor Jednotka Specifikace a přibližný počet Rozpoče t cca (Kč) Zdroj dat On-line komunikace

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Seznam kandidátů na člena Rady Státního fondu kinematografie

Seznam kandidátů na člena Rady Státního fondu kinematografie Seznam kandidátů na člena Rady Státního fondu kinematografie Státní fond kinematografie vyhlásil v souladu se zákonem 496/2012 Sb. o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová 4.2. 2015 Norské fondy a fondy EHP donorské státy: Island, Lichtenštejnsko,

Více

Propagace jižní Moravy jako kongresové a incentivní destinace budoucnosti aneb Připraveni na 100 %!

Propagace jižní Moravy jako kongresové a incentivní destinace budoucnosti aneb Připraveni na 100 %! Propagace jižní Moravy jako kongresové a incentivní destinace budoucnosti aneb Připraveni na 100 %! cíl projektu: upoutat pozornost na jižní Moravu jako jedinečnou kongresovou a incentivní destinaci projekt

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech leden až březen 2013 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Seminář Povinné energetické průkazy budov od ledna 2013 a rekonstrukce

Více

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Evropa pro občany 2007-13 Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí Úřadu vlády ČR - program řídí Evropská komise/

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Členy správní rady CEPu jsou Václav Klaus, Jiří Weigl a Karel Steigerwald, přičemž Václav Klaus je předsedou Správní rady.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Členy správní rady CEPu jsou Václav Klaus, Jiří Weigl a Karel Steigerwald, přičemž Václav Klaus je předsedou Správní rady. Zpráva o činnosti a hospodaření CEPu v roce 2007 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Centrum pro ekonomiku a politiku (CEP) je občanské sdružení založené v roce 1998. Cílem CEPu je šíření a podpora idejí svobodné společnosti

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

Představení aktivit oddělení cestovního ruchu Karlovarského kraje

Představení aktivit oddělení cestovního ruchu Karlovarského kraje Představení aktivit oddělení cestovního ruchu Karlovarského kraje Turistický portál Meziroční nárůst uživatelů dle Google Analytisc o 32,66% Nárůst není tak velký jako v předchozím srovnávaném období (2013-2014

Více

Seminář Simpsonovi 3. a 4. prosince na FAMU

Seminář Simpsonovi 3. a 4. prosince na FAMU Pozvánka Seminář Simpsonovi 3. a 4. prosince na FAMU Seminář s tvůrci nejpopulárnějšího světového seriálu MEDIA Desk a FAMU Vás zvou na seminář věnovaný tvorbě amerických sitcomů se zaměřením na nejúspěšnější

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival Moravská Třebová 30. 6. 31. 8. 2012 Fotofestival FOTOFESTIVAL Moravská Třebová 2012 je přehlídkou umělecké fotografie, na které se představují

Více

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu)

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, červen 2013

Více

Strategie činnosti ATOK v roce 2017

Strategie činnosti ATOK v roce 2017 Strategie činnosti ATOK v roce 2017 Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje: - Strategii činnosti ATOK v roce 2017 Projednal a schválil SV ATOK dne 8. 11. 2016 1/7 Strategie činnosti ATOK v roce 2017 Mgr.

Více

JINDŘICHŮV HRADEC. Informace o činnostech v projektu Města v rozletu 6. koordinační setkání Třeboň

JINDŘICHŮV HRADEC. Informace o činnostech v projektu Města v rozletu 6. koordinační setkání Třeboň JINDŘICHŮV HRADEC Informace o činnostech v projektu Města v rozletu 6. koordinační setkání Třeboň HLAVNÍ ÚKOLY V PROJEKTU Zpracování komplexní koncepce dopravní obslužnosti města s důrazem na historické

Více

INNOREF SUB-PROJEKT. CULTURE - Kulturní a společenská spolupráce v Mikroregionu Hranicko. Zkratka projektu: CULTURE

INNOREF SUB-PROJEKT. CULTURE - Kulturní a společenská spolupráce v Mikroregionu Hranicko. Zkratka projektu: CULTURE INNOREF SUB-PROJEKT CULTURE - Kulturní a společenská spolupráce v Mikroregionu Hranicko Zkratka projektu: CULTURE Žadatel sub-projektu: Název: Obec Hustopeče nad Bečvou Adresa: Náměstí Míru 21, Hustopeče

Více

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Setkání se zástupci regionů Brusel, 30. května 2008 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz REGIONY ZNALOSTÍ CÍL posilování

Více

Zápis z jednání výboru MAS Střední Povltaví

Zápis z jednání výboru MAS Střední Povltaví Zápis z jednání výboru MAS Střední Povltaví Dne 24. 9. 2012 v 16 00 hodin Kancelář MAS SP - Kovářov Přítomni Hroch Pavel, Tollinger Jindřich, Ing. Čunát Miroslav, Mgr. Kolářová Ludmila, Ing. Málek Bohumil

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

Evaluace realizace Komunikačního plánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a realizace komunikačních a propagačních aktivit

Evaluace realizace Komunikačního plánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a realizace komunikačních a propagačních aktivit Evaluace realizace Komunikačního plánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a realizace komunikačních a propagačních aktivit Datum zveřejnění: 19. 12. 2010 Verze: 1.7 (finální) 1 Manažerské

Více

ENTITLE - Národní workshop

ENTITLE - Národní workshop Publikováno na Inflow.cz (http://www.inflow.cz/entitle-narodni-workshop) ENTITLE - Národní workshop 28. 5. 2009 Národní workshop Entitle představil stejnojmenný projekt, který má pomáhat knihovnám při

Více

Komunikační strategie MAS

Komunikační strategie MAS Komunikační strategie MAS Obsah komunikační strategie: Cíle komunikace Mezi cíle komunikace obvykle patří informovat relevantní zainteresované strany o podstatě a harmonogramu projektu, přesvědčit je o

Více

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2006

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2006 Strana 1 (celkem 6) Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2006 1. Komunikace, koordinace, spolupráce 1.1. Pravidelná jednání zástupců Jihočeského kraje, Jihočeské hospodářské komory,

Více

SPONZORSKÝ BALÍČEK ROK 2015 SEMINÁŘE

SPONZORSKÝ BALÍČEK ROK 2015 SEMINÁŘE SEMINÁŘE Semináře jsou pravidelné vzdělávací programy, které se konají každý třetí čtvrtek v měsíci v dopoledních hodinách a nabízí jedinečný pohled do problematiky a praxe šetrného stavebnictví v České

Více

ZHODNOCENÍ KONFERENCE

ZHODNOCENÍ KONFERENCE 40. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEŘI ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: 40. Den malých obcí 31. října 2013, Společenský dům,

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

MBI a jeho komunita. 22.1.2015 23.1.2015 Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru

MBI a jeho komunita. 22.1.2015 23.1.2015 Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru MBI a jeho komunita 22.1.2015 23.1.2015 Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru Petr Pražský Katedra IT, FIS, VŠE Rektorát ČVUT, projekt Informační strategie Strana 1 Obsah 1. MBI komunita a

Více

2015-9-1-26 Filmové festivaly a přehlídky konané od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 Hodnocení

2015-9-1-26 Filmové festivaly a přehlídky konané od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 Hodnocení 2015-9-1-26 Filmové festivaly a přehlídky konané od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 Hodnocení Cíle výzvy 2015-9-1-26 Filmové festivaly a přehlídky konané od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 byly:

Více

Vysočina Convention Bureau

Vysočina Convention Bureau Příloha Výroční zprávy Vysočina Tourism, příspěvkové organizace za rok 2016 Vysočina Convention Bureau Zpráva o činnosti za rok 2016 Vysočina Convention Bureau (dále také VCB ) je regionální kanceláří

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

Zpráva o činnosti za rok 2011. Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749

Zpráva o činnosti za rok 2011. Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749 Zpráva o činnosti za rok 2011 Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749 OBSAH OBSAH... 2 1. O Společnosti... 3 2. Činnost SPŘ v roce 2011... 3 3. Aktivity sekcí... 4

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Obsah: Výroční zpráva 2007

Obsah: Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Obsah: NADACE SOPHIA... 2 Poslání... 2 Historie... 2 Údaje o nadaci... 4 Přehled schválených žádostí:... 5 Seznam dárců:... 6 Zpráva revizora... 7 Vydala NADACE SOPHIA... 17 Nadace

Více

Plán činnosti pro rok 2015

Plán činnosti pro rok 2015 Plán činnosti pro rok 2015 1. Příprava výroční konference zpráva o činnosti, zpráva o hospodaření za rok 2014, rozpočet a plán činnosti na rok 2015 Termín: leden, únor Odpovídá: předsedkyně a jednatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

INTERNET POSTUPUJE DO VEŘEJNÝCH KNIHOVEN

INTERNET POSTUPUJE DO VEŘEJNÝCH KNIHOVEN INTERNET POSTUPUJE DO VEŘEJNÝCH KNIHOVEN Miluše Faitová Zuzana Hájková, SVK České Budějovice Západočeský regionální výbor Svazu knihovníků a informačních pracovníků začal v roce 1997 pořádat školení k

Více

NEWS. Vánoční měsíčník Moravskoslezského klastru cestovního ruchu aneb co jsme letos stihli a co plánujeme

NEWS. Vánoční měsíčník Moravskoslezského klastru cestovního ruchu aneb co jsme letos stihli a co plánujeme NEWS Vánoční měsíčník Moravskoslezského klastru cestovního ruchu aneb co jsme letos stihli a co plánujeme Členové KLACRu: Agentura SMILEX, AHOL-Vyšší odborná škola, o.p.s,. Asociace hotelů a restaurací

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 Název střediska: Středisko poradenství Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je

Více

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC Partnerství 1 INDEX Středočeský kraj...3 Olomoucký kraj...4 Plzeňský kraj...5 Zlínský kraj...6 2 Středočeský kraj (Regional Partnership on Transition

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

18.říjen 2016 Konferenční centrum Vision CONSEQ PARK Velká Chuchle 22. B2B SETKÁNÍ ODBORNÍKŮ Z OBLASTI POŘÁDÁNÍ EVENTŮ.

18.říjen 2016 Konferenční centrum Vision CONSEQ PARK Velká Chuchle 22. B2B SETKÁNÍ ODBORNÍKŮ Z OBLASTI POŘÁDÁNÍ EVENTŮ. 22. B2B SETKÁNÍ ODBORNÍKŮ Z OBLASTI POŘÁDÁNÍ EVENTŮ TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 18. 10. 2016 - Radotínská 69/34, Praha PRO KOHO JE AKCE URČENA Odborníci z oblasti pořádání eventů Oborové B2B setkání event manažerů,

Více

ZACHOVÁNÍ ODKAZU PAMÁTEK REFORMACE DOBA UDRŽITELNOSTI A UKONČENÍ PROJEKTU

ZACHOVÁNÍ ODKAZU PAMÁTEK REFORMACE DOBA UDRŽITELNOSTI A UKONČENÍ PROJEKTU ZACHOVÁNÍ ODKAZU PAMÁTEK REFORMACE DOBA UDRŽITELNOSTI A UKONČENÍ PROJEKTU O PROJEKTU Cílem projektu byla propagace památek reformace a jejich zpřístupnění široké veřejnosti, a to z řad turistů a návštěvníků

Více

Grantový program regionu Hranicko na rok 2009

Grantový program regionu Hranicko na rok 2009 Grantový program regionu Hranicko na rok 2009 nabídka pro potenciální partnery programu Investujte do rozvoje našeho regionu Doposud se do Grantového programu regionu Hranicko na rok 2009 zapojily tyto

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2 ÚVODEM Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo založeno v roce 2006 a výroční zpráva za rok 2007 je tedy první v naší historii. Koncem roku 2006 jsme měli v péči 30 dětí a během roku

Více

Příklady ze zahraničí / Eva Žáková

Příklady ze zahraničí / Eva Žáková Příklady ze zahraničí / Eva Žáková Slovensko Portugalsko Polsko Creative Industry Forum (CIF) Slovensko Členové: zastřešující organizace jednotlivých KKP o Asociace: Asociacia vysielatelov, Klub reklamnych

Více

FILM A AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA

FILM A AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA FILM A AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA Film je součástí vizuálního umění. Od druhé polovině 20. století, kdy jej výtvarníci zejména formou videa začali více používat ve své tvorbě, zdomácněl v muzeích umění a galeriích.

Více

Digitalizace TV vysílání

Digitalizace TV vysílání Případová studie PR kampaně Digitalizace TV vysílání Národní koordinační skupina pro digitální vysílání v ČR Ing. Zdeněk Duspiva HISTORIE Koncepce 2005 definování role státu Zásady informační kampaně,

Více

Horizont 2020: první zkušenosti s programem z pohledu účastníků (dotazník IGLO)

Horizont 2020: první zkušenosti s programem z pohledu účastníků (dotazník IGLO) Konference: Řízení mezinárodních výzkumných projektů Horizont 2020: první zkušenosti s programem z pohledu účastníků (dotazník IGLO) Kateřina Slavíková CZELO - Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 8. března 2016, Společenský dům, Prostějov. ICT UNIE z.s. Distribuovány účastníkům konference v den konání

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 8. března 2016, Společenský dům, Prostějov. ICT UNIE z.s. Distribuovány účastníkům konference v den konání ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: Hlavní partneři: Mediální partner: Materiály partnerů: Odborní garanti: Produkce a organizační zajištění: Cílová skupina: 45.

Více

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Mgr.Věra Marková, Regionální kontaktní organizace Liberec kontakt pro Evropský výzkumný prostor Zdroje informací Ve výkladu jsou vynechány:

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Statutární město Liberec Zdravé město

Statutární město Liberec Zdravé město Statutární město Liberec Zdravé město Plán zlepšování místní Agendy 21 pro rok 2015 Cíl 2015: stabilizovat aktivity v kategorii D V kalendářním roce 2015 si město klade za cíl naplnit následující dílčí

Více

Informace pro vědu a výzkum zkušenosti z kurzu ÚK ČVUT pro doktorandy. Věra Pilecká, Ústřední knihovna ČVUT Seminář IVIG, 25. 9.

Informace pro vědu a výzkum zkušenosti z kurzu ÚK ČVUT pro doktorandy. Věra Pilecká, Ústřední knihovna ČVUT Seminář IVIG, 25. 9. Informace pro vědu a výzkum zkušenosti z kurzu ÚK ČVUT pro doktorandy Věra Pilecká, Ústřední knihovna ČVUT Seminář IVIG, 25. 9. 2014, Praha Kontext ČVUT nejstarší česká technika (1707) 8 fakult, 5 vysokoškolských

Více

Služby Technologického centra AV ČR pro podporu projektů VaV Táňa Perglová CZELO, Technologické centrum AV ČR Projekty NICER a CZELO Projekty Technologického centra AV ČR, financované z z programu EUPRO

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 ZAJIŠTĚNÍ VIDITELNOSTI POLITIKY SOUDRŽNOSTI: PRAVIDLA KOMUNIKACE A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ V OBDOBÍ 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR Veletrh ve všeobecné informační zkratce

Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR Veletrh ve všeobecné informační zkratce Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR 2014 16-19.1.2014 Veletrh ve všeobecné informační zkratce Tandem veletrhů cestovního ruchu GO a REGIONTOUR byl oficiálně zahájen v pavilonu P přestřižením pásky, kterého

Více

Fresh Film Fest Praha 2011

Fresh Film Fest Praha 2011 8. Mezinárodní filmový fes5val debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2011 Statut Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní fes5val filmové tvorby. Zásadní důraz klade na tvorbu filmových škol

Více

Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 Úvodní slovo

Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 Úvodní slovo Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 Úvodní slovo Obecně prospěšná společnost vznikla na konci roku 2011 s cílem oživovat a otevírat veřejný prostor. Odtud také náš slogan Otevíráme veřejný prostor,

Více

IFLA camp 2012: zpráva z neformální mezinárodní nekonference pro mladé informační profesionály

IFLA camp 2012: zpráva z neformální mezinárodní nekonference pro mladé informační profesionály IFLA camp 2012: zpráva z neformální mezinárodní nekonference pro mladé informační profesionály Bibliotheca academica 2012, Univerzita Pardubice, 26. a 27. září 2012 Mgr. Anna Vyčítalová IFLA camp 2012

Více

Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku

Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku Každý rok Rakouská kompost&bioplynová společnost organizuje Rakouský kongres o bioplynu, podporovaný klima:aktiv, iniciativu ochrany ovzduší Ministerstva

Více

Představení projektů KLACRu o.s.

Představení projektů KLACRu o.s. www.klacr.cz Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012 PROJEKT PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE KLASTRŮ CR (OROT PARTNER) Cíle projektu:

Více

PR a ICT podpora v projektu

PR a ICT podpora v projektu PR a ICT podpora v projektu Klíče pro život - Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání CSŘ SVČ Kroměříž, 21.11.2008 Radek Maca INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Tento projekt je spolufinancován

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

Komentář k plnění Projektu Mladí hasiči 2015 (k čerpání státní dotace)

Komentář k plnění Projektu Mladí hasiči 2015 (k čerpání státní dotace) Komentář k plnění Projektu Mladí hasiči 2015 (k čerpání státní dotace) 1. Anotace projektu Projekt Mladí hasiči 2015 je sumářem dílčí projektů nižších a základních článků. Jako základní podklad k vytvoření

Více

Projekty technické pomoci ROP Střední Morava 12. pracovní setkání zástupců mikroregionů Olomouckého kraje

Projekty technické pomoci ROP Střední Morava 12. pracovní setkání zástupců mikroregionů Olomouckého kraje Projekty technické pomoci ROP Střední Morava 12. pracovní setkání zástupců mikroregionů Olomouckého kraje 29. 4. 2010, Tučín Projekty technické pomoci ROP Střední Morava ROP SM - prioritní osy 4: Technická

Více

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví:

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: BULLETIN 176. Žofínské fórum K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: Kdo bude léčit? O vzdělávání lékařů, platech a odchodech do zahraničí. Novela zákona o zdravotních službách 23. března 2015 176.

Více