Návrh a implementace informačního systému ve webovém frameworku Django

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh a implementace informačního systému ve webovém frameworku Django"

Transkript

1 Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh a implementace informačního systému ve webovém frameworku Django Vyhledávání digitálních zdrojů ve znalostním systému Bakalářská práce Autor: Komárek, Aleš Studijní obor: IM3 Vedoucí práce: Mgr. Filip Rubáček V Hradci Králové Duben 2010

2 Vyhledávání digitálních zdrojů ve znalostním systému Prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci vypracoval samostatně a použil pouze zdroje uvedené v přiloženém seznamu. V Hradci Králové dne Aleš Komárek ii

3 Vyhledávání digitálních zdrojů ve znalostním systému Poděkování Rád bych zde poděkoval všem, kteří mi pomáhali při tvorbě této práce. Zvlášť pak děkuji svému vedoucímu práce, Mgr. Filipu Rubáčkovi, za odbornou pomoc, podnětné rady a čas, který mi věnoval. iii

4 Vyhledávání digitálních zdrojů ve znalostním systému Anotace práce Cílem této bakalářské práce je vytvoření webové aplikace pro správu a vyhledávání digitálních zdrojů. Aplikace bude mít jasně definovanou sémantickou vrstvu, která je dostatečně pružná a spolupracuje s ostatními metadatovými standardy. Pro vytvoření a správu digitálních zdrojů je použité moderní uživatelské rozhraní. Zdroje jde lze procházet pomocí taxonomických a facetových klasifikací nebo vyhledávat podle zadaných výrazů. Annotation The goal of this bachelor thesis is creation of an application for management and retrieval of digital assets. Application shall have clearly defined semantic layer, which is flexible and interoperable with other metadata standards. Modern user interface components are user for creation and management of digital assets. Assets can be browsed by taxonomic and facet classifications or searched by inputted terms. iv

5 Vyhledávání digitálních zdrojů ve znalostním systému Obsah 1. Úvod Cíl a metodika práce... 2 Postup práce Teorie... 4 Systémy pro řízení podnikového obsahu... 4 Historie... 4 Vlastnosti... 6 Rozdělení... 8 Metadata... 9 Charakteristiky... 9 Metadatové standardy a specifikace Metadata multimedií Mapování metadatových schémat Katalogy a klasifikace Knihovní klasifikace Mezinárodní katalogy Internetové databáze Klientské technologie jquery Flash/FLEX Navigační schémata Taxonomické navigace Fulltextové vyhledávání v

6 Vyhledávání digitálních zdrojů ve znalostním systému Facetové navigace Analýza Datový model Definice datových typů Definice vlastností digitálních zdrojů Definice typů digitálních zdrojů Aplikační vrstva Získání Správa Doručení Vlastní implementace Software serveru Základní služby Doplňkové služby Python a Django Získání Nahrávání zdrojů Extrakce metadat Správa Seznam zdrojů Detail zdroje Uložení Zabezpečení Uložiště vi

7 Vyhledávání digitálních zdrojů ve znalostním systému Doručení Procházení Vyhledávání Závěr Seznam použité literatury vii

8 Kapitola 1. Úvod 1. Úvod Problematice popisu digitálních zdrojů se věnuji několik let. Během té doby jsem se pokoušel opakovaně vytvořit systém na správu obsahu. V té době jsem ani nevěděl, že existují specializované systémy na správu obsahu a k celé problematice přistupoval velmi laicky. Výsledkem této snahy byla řada víceméně použitelných redakčních systémů. Až pokrok Internetových technologií a nově získané zkušenosti ze studia na UHK mi pomohly vytvořit systém, který sedí popisu kvalitního systému na správu obsahu. Aplikace má moderní uživatelské rozhraní, kde lze pracovat s digitálními zdroji v celém jejich životním cyklu. V první části práce je popsána teorie, která mě motivovala zvolit použité technologie a standardy. V hlavní části práce následuje analýza a vlastní implementace aplikace. V závěru je pak shrnutí celého projektu. 1

9 Kapitola 2. Cíl a metodika práce 2. Cíl a metodika práce Cílem této bakalářské práce je vytvoření webové aplikace pro správu a vyhledávání digitálních zdrojů. Aplikaci je možné použít jako rozšiřující modul pro další Django aplikace. Má jasně definovanou sémantiku pro základní digitální zdroje. Aplikace v první řadě dovoluje shromáždit, uspořádat a prezentovat digitální zdroje. Pro vlastní popis digitálních zdrojů se použily informace z několika nejpoužívanějších metadatových standardů (Dublin Core, SCORM, XMP, LOM, a dalších). Správce má možnost nahrávat a upravovat metadatové záznamy (1) jednotlivých zdrojů a to ručně i automaticky použitím nástrojů. Pro koncové uživatele je připravené rozhraní s možností procházení, vyhledávání a zobrazování digitálních zdrojů (2). Procházení digitálních zdrojů se realizuje následujícími způsoby: Taxonomická navigace dovoluje členění zdrojů do hierarchických struktur. Facetová navigace umožňuje dynamicky filtrovat zdroje podle zadaných parametrů. Tagy jsou jednoduché značky pro označení zdrojů Fulltextové vyhledávání textových digitálních v textovém obsahu zdrojů. Postup práce Metadatový model aplikace vychází z existujících standardů, které se důkladně prozkoumaly. Nakonec byla vybrána sada základních elementů digitálních zdrojů. Tento postup umožnil vytvořit metadatové schéma, které lze jednoduše mapovat na ostatní systémy a je s metadatovými standardy kompatibilní. Pro shromažďování se zkoumala technologie, která by umožnily automatizaci tohoto procesu. Existují aplikace pro automatickou extrakci metadat i Internetové služby pro doplnění chybějících metadat. 2

10 Kapitola 2. Cíl a metodika práce Pro vlastní nasazení byl zvolen Django (3) framework. Tím odpadly některé problémy s návrhem, protože základní struktura aplikace je daná použitým frameworkem. Django využívá MVC architekturu, šablonovací systém a objektově relační mapování. Aplikace je v plném rozsahu nainstalovaná na lokálním virtuálním serveru, on-line je k dispozici na adrese pouze omezená verze bez integrace Apache Solr serveru. 3

11 Kapitola 3. Teorie 3. Teorie Vyvíjená aplikace má některé rysy ECM (řízení podnikového obsahu) systémů (4), proto je tento pojem popsán. Systémy pro řízení podnikového obsahu Definice řízení podnikového obsahu (ECM) pochází od sdružení Information and Image Management Internacional (AIIM). Z počátku roku 2008 je poslední definice: ECM představuje strategie, metody a nástroje používané k zachytávání, spravování, ukládání, uchovávání a poskytování obsahu a dokumentů vztahujících se k organizačním procesům. Tento pojem zahrnuje oblasti, které řeší manažerské zdroje a správu dokumentů. Zahrnují také problémy spojené s přechody mezi tradičními a digitálními médii. ECM nabízí řešení problematiky auditů, sdílení informací, personalizaci a standardizaci obsahu a problémů s tím spojených. Historie ECM systémy vznikly jako kombinace aplikací pro zachycení, vyhledávání a organizování informací s technologiemi pro správu obsahu, které se převážně zabývají archivací a správou digitálních dokumentů. Pojem Enterprise Content Management tedy odkazuje na řešení, které se soustředí na poskytování informací, zpravidla s využitím internetových technologií. Řešení obvykle obsahuje intranetové služby pro zaměstnance, ale také podnikové portály pro B2B komunikaci. Do této kategorie spadají také tradiční systémy pro správu dokumentů, které ještě nebyly převedeny pod architekturu ECM, ale již poskytují webová rozhraní k jednotlivým aplikacím. 4

12 Kapitola 3. Teorie Technologické komponenty, které zahrnují ECM systémy dnes, jsou potomci elektronických systémů pro správu dokumentů (EDMS), které byly vyvinuty koncem 80. a začátkem 90. let. Původní EDM systémy byly vyvíjeny jako samostatné technologie. EDM systémy řešily zobrazování dat, tok dat, správu dokumentů a ERM. Softwarové firmy vyvíjely nové produkty pro každou z těchto oblastí zvlášť. Typický uživatel těchto nových technologií byla organizace, ve které bylo nasazeno menší řešení pouze v jednom oddělení, aby se zde zlepšila kvalita opakujících se procesů a zahájila se migrace směrem k bezpapírové kanceláři. Každá z hlavních EDMS technologií představovala velkou výhodu pro mnoho organizačních procesů, protože v té době bylo mnoho pracovních procesů závislých na papíru. Z prvních samostatných EDMS technologií měli přínos hlavně organizace, které chtěly ušetřit čas nebo zlepšit dostupnost informací. Konkrétními přínosy byly: redukce manipulace s papírovými záznamy, zamezení chyb manuálního zpracování, snížení nákladů na skladování papírových záznamů, zrychlení přístupu k informacím, zefektivnění časové náročnosti podnikových procesů, zabezpečení přístupu k dokumentům a jejich úprava, možnost spolehlivého a přesného auditu. Ke konci 90. let všechna odvětví EDMS nadále rostla. Organizace chtěly využít více EDMS produktů najednou. Také se začalo více organizací prezentovat na Internetu. Chtěli se představit prostřednictvím internetu, což vyžadovalo, aby tento software plnil funkci správce webového obsahu. Organizace, se softwarem nainstalovaným v jednotlivých odděleních, začaly přemýšlet o využití těchto prostředků v rámci celého podniku. Obě strany trhu, jak zákazníci, tak poskytovatelé softwaru začaly vnímat strategický potenciál technologických komponent EDMS a pokusily se je sloučit do jednoho integrovaného řešení, které by bylo schopné řešit kompletně potřeby organizací ve všech oblastech řízení. 5

13 Kapitola 3. Teorie Firmy, které poskytovaly samostatné EDMS řešení, nebyly zpočátku nakloněny této integraci. Proto se v první fázi vývoj omezil pouze na tvorbu balíčků, které obsahovaly více systémů najednou za sníženou cenu. Na konci 90. let započal hlavní rozvoj softwaru a rostly jeho možnosti. Integrace produktů do jediného řešení se stala velkou výzvou pro mnoho firem. Proto se začal v roce 2001 používat termín Enterprise Content Management, který odkazuje na softwarová řešení, která slučují jednotlivé technologie EDM systémů. Teprve relativně nedávno vstoupili Microsoft a Oracle Corporation na trh ECM systémů. Microsoft nabízí produkt SharePoint od roku Oracle přestavil Oracle Content Management v roce Obě tyto firmy nabízejí řešení pro základní ECM funkce, které se pokrývají funkční požadavky většiny běžných organizací. Vlastnosti Enterprise Content Management není jedna technologie, je to strategie, která nemá uzavřené řešení. Proto jsou ECM technologie spolu s DRT (Document Related Technologies) nebo DLM (Document Lifecycle Management) považovány za jedno z možných řešení pro širokou škálu potencionálních požadavků. ECM systémy se používají pro správu informací bez ohledu na zdroj nebo použití. Výhodou je existence pouze jedné služby pro dané funkce, čím se zabrání zbytečné, drahé a náročné údržbě více paralelních funkcí. Infrastruktura technologie ECM podporuje použití specializovaných aplikací, které jsou podřízené službám. ECM je tedy v podstatě součástí infrastruktury, která zahrnuje všechny procesy související s manipulací, správou a dodávání strukturovaných dat i nestrukturovaných informací. V dnešní době jsou ECM systémy nezbytnou součástí ebusiness aplikací. Uložení Tato komponenta je navržena pro uložení dokumentů a informací, u nichž není nutné, aby se archivovaly. Pokud je třeba archivovat, je nutné použít média, která jsou pro to vhodná. Komponenty pro uložení lze roztřídit do několika skupin: 6

14 Kapitola 3. Teorie Repositáře Souborové systémy Databáze Datové sklady Skladovací technologie Magnetické pásky Digitální optická média Cloud Computing Uchování dat Komponenty pro uložení se zabývají hlavně uložením informací na dlouhou dobu, někdy je vidět pojem elektronické archivování. Všechny metody pro dlouhodobé ukládání nejsou ovšem elektronické. Možnosti pro dlouhodobé ukládání WORM optické disky a pásky Mikrofilmy Papír Doručení Funkce doručení se v ECM systémech používá pro prezentaci informací z komponent Správa, Uchování a Skladování. Obsahuje tyto funkce např. přenos informací do médií, generování výstupních souborů atd. Funkce doručení se dělí do tří skupin: Transformační technologie, Bezpečnostní technologie a Distribuce. Transformační technologie XML PDF 7

15 Kapitola 3. Teorie Bezpečnost Bezpečnostní technologie jsou k dispozici všem ECM komponentám. Technologie jako elektronické podpisy, správa certifikátů, klíčů, správa digitálních dat a vodoznaky se používají k ochraně datového obsahu. Zabezpečují tak práva k užívání a ochranu obsahu, který je zveřejněn na internetu. Distribuce Internet a intranet ebusiness portály Datový přenos pomocí XML, JSON nebo dalších formátů Datová média jako CD a DVD Papír Rozdělení Bližší přestavení hlavních komponent ECM technologií. Document Management (DMS) Správa dokumentů v elektronické podobě. Jde zřejmě o nejrozšířenější oblast ECM. Web Content Management System (WCMS) Zahrnuje řešení pro správu obsahu webových prezentací a aplikací. Digital Asset Management (DAM) Správa multimediálních dat. Jde o speciální oblast ECM, která navíc obsahuje podporu pro multimediální data. Nejde přitom pouze o fotografie nebo obrázky, ale i o video nebo audio záznamy. 8

16 Kapitola 3. Teorie Records Management (RM) Records Management se zabývá správou dokladů, tedy takových typů dokumentů, které se již nemohou změnit. Team Collaboration (TCM) Typické úlohy, které se těmito nástroji řeší, jsou například podpora jednání vrcholového vedení, zpracování nabídky, vývoj nového produktu nebo jeho uvedení na trh apod. Metadata Pojem metadata vychází z řeckého meta- = mezi, za + latinského data = to, co je dáno. Metadata tedy popisují vlastnosti určitého předmětu. Jinak řečeno jsou to strukturovaná data o datech. Metadata nám slouží k identifikaci jednotlivých digitálních zdrojů a k jejich snadnému vyhledání (1). Charakteristiky Charakteristiky kvalitního metadatového modelu pro popis elektronických zdrojů je možné rozdělit do následujících oblastí. Jednoduchost Záměrem metadatového modelu je, aby byl použitelný jak laiky, tak specialisty v oblasti popisu digitálních zdrojů. Většina prvků musí mít proto všeobecně srozumitelnou sémantiku přibližně ve složitosti knihovního katalogizačního lístku. Sémantická interoperabilita Různé popisné modely znemožňují možnost vyhledávání napříč různými obory v prostředí Internetu. Soubor metadatových značek aplikace byl vytvořen s ohledem na ostatní standardy pro určování obsahu dat a tím se zvýšila možnost sémantické interoperability s ostatními systémy. 9

17 Kapitola 3. Teorie Rozšiřitelnost Naše základní množina metadatových prvků poskytuje odlehčenou alternativu k podrobnějším a složitějším modelům popisu, jakými jsou například Learning Object Model nebo MARC formát. Navíc v sobě zahrnuje určitou flexibilitu a rozšiřitelnost pro kódování struktury a komplikovanější sémantiky, které jsou vlastní bohatším standardům popisu. Modifikovatelnost Každý metadatový prvek má definici, která je naprosto jasná. Je také ovšem nutné, aby definice prvků uspokojovaly potřeby rozdílných oborů. Tento cíl se dá splnit umožněním modifikovat každý prvek libovolným kvalifikátorem. Pokud není kvalifikátor přítomen, prvek má svůj všeobecně chápaný význam, jinak je definice prvku modifikována hodnotou kvalifikátoru. Metadatové standardy a specifikace Dnes existuje celá řada standardů pro metadatové značky, z nich bylo vybráno několik nejvýznamnějších, které se pak použily jako zdroj pro vytvoření standardu vlastního. Dublin Core Metadata Initiative (DC) Dublin Core (5) je metadatový standard pro popis digitálních objektů. Název vznikl podle města Dublin, Ohio (USA), ve kterém se konala konference, na které byl navržen. Záměrem Dublin Core je ulehčit vyhledávání elektronických zdrojů. Původně byl vytvořen pro popis zdrojů na web. Zaujal však instituce, které se zabývají formálním zpracováním zdrojů, jako jsou muzea, knihovny, některé vládní agentury a komerční organizace, začal se používat a nyní je používán ve více než 60 zemích. Sharable Content Object Reference Model (SCORM) SCORM (6) integruje řadu technických norem, specifikací a pokynů tak, aby splňovaly funkční požadavky ADL - dostupnost, interoperabilitu, dlouhou životnost, a znuvupoužitelnost. 10

18 Kapitola 3. Teorie Learning Object Model (LOM) Learning Object Model (7) je datový model, který popisuje výukové objekty a digitální zdroje pro podporu výuky. Rozšiřuje a doplňuje Dublin Core o mnoho vlastností. CanCore (8) je obsáhlá příručka, který názorně popisuje jednotlivé prvky LOM modelu. Metadata multimedií Různé multimediální formáty mají své metadatové záznamy. Mapování vlastností jednotlivých formátů na normalizované vlastnosti je důležitým prvkem aplikace. Obrázky U obrázků nejsou metadata nic nového. Fotoreportéři léta používají pro identifikaci metadata specifikovaná v IPTC (International Press Telecommunications Council) záznamech, díky kterým si mohou být jisti, že bude u jejich obrázků správně uveden zdroj. Digitální fotoaparáty vkládají množství užitečných metadat přímo do hrubého obrázkového souboru do EXIF (9) polí. Společnost Adobe se snaží využít svůj vliv k prosazení formátu XMP (10) (extensible Metadata Platform) jako zdokumentovaného, otevřeného a rozšiřitelného standardu pro tvorbu, ukládání a sdílení metadat. V poslední době prosazuje konsorcium W3C ontologii pro mediální zdroje (11). Digitální snímky jsou vybaveny množstvím metadat už přímo ve fotoaparátu, ale jeden z problémů je nadměrný počet proprietárních a často vzájemně nekompatibilních způsobů pro zápis a uchovávání těchto metadat. Výrobci fotoaparátů mají k dispozici velkou svobodu ke kódování důležitých informací do soukromých proprietárních polí v EXIF (9). Audio/video Audio formáty jsou zastoupeny v největší míře formátem MP3, který má metadata obsažené v ID3 značce (12). Ostatní audio formáty jako OGG nebo FLAC mají dobře zdokumentované metadatové schéma. 11

19 Kapitola 3. Teorie Video formáty prošly během let mnohem bouřlivějším vývojem než obrázky nebo audio formáty. Existuje velké množství způsobů pro ukládání audiovizuálního obsahu, každý se svým vlastním metadatovým záznamem. Kancelářské formáty V kancelářských formátech dominuje kancelářský balík Microsoft Office. MS Office s verzí 2007 opustil dosavadní formát souborů i metadatových záznamů, vytvořil formát založený na XML, který používá některé prvky z Dublin Core ve svém metadatovém záznamu. Kancelářský balík OpenOffice obsahuje od verze 1.1 metadatový záznam, který se hojně využívá Dublin Core (5) specifikaci. Mapování metadatových schémat Interoperabilita rozdílných metadatových schémat se řeší mapováním (13). Mapování přenáší určitou vlastnost jednoho schématu druhý. Může se stát, že se kvůli rozdílné sémantice schémat určitá část informací ztratí. Například při mapování ID3 značky se ztratí vlastnost Umělec (artist) místo toho ji nahradí obecnější vlastnost Autor (author). Cílem je tedy vytvořit formát, který by dokázal komunikovat s rozdílnými schématy s minimální ztrátou významu jednotlivých vlastností. Katalogy a klasifikace Lidé mají od nepaměti věci organizovat do různých skupin a kategorií. Přelomovým činem bylo vytvoření klasifikace rostlinné říše na základě pohlavních znaků, kdy bylo vůbec poprvé vytvořeno ucelené taxonomické členění, tak hojně používané dnes. Knihovní klasifikace Pro použití v knihovnách vzniklo několik klasifikací, které se snaží popsat existující vědomosti jedním rámcem, který by je všechny obsáhl. Tak jak se vyvíjí lidské poznání, tak se mění a rozšiřují i tyto klasifikace. Výhodou těchto klasifikací je to, že je vyvíjí zkušení experti. 12

20 Kapitola 3. Teorie V dnešní době nejpoužívanější knihovní klasifikace jsou Universal Decimal Classification a Dewey Decimal Classification. Universal Decimal Classification Universal Decimal Classification (14) je systém knihovní klasifikace vyvinutá belgickými bibliografy Paul Otletem a Henri La Fontainem na konci 19. století. Je založen na Dewey Decimal Classification, navíc ale používá pomocné znaky pro označení různých zvláštních aspektů předmětu a vztahů mezi subjekty. Obsahuje proto analyticko-syntetický neboli facetový prvek. Proto je používán především ve vědeckých knihovnách. MDT byla upravována a rozšiřována v průběhu let, aby se vyrovnala s pokroky ve všech disciplínách lidského vědění a je stále pod neustálým dohledem, aby mohla být případně aktualizována. Dewey Decimal Classification Dewey Decimal Classification (15) je proprietární systém knihovnické klasifikace. DDC vypracoval Melvil Dewey v roce Systém byl upraven a rozšířen v celkem 22 velkých revizí, poslední je z roku Systém organizuje knihy do regálů v určitém a opakovatelném pořadí, aby je bylo snadné najít a vrátit zpět na své správné místo. Tento systém se používá v knihovnách ve více jak 135 zemích. Mezinárodní katalogy Mezinárodně akceptované katalogy unikátně popisující jedinečným způsobem knihy, časopisy, hudební média jsou v dnešním globálním světě nezbytností. Pokud známe jedinečný identifikátor daného zdroje, přináší nám to velkou výhodu, protože můžeme jednoduše dohledat ostatní informace. International Standard Book Number (ISBN) International Standard Book Number (mezinárodní standardní číslo knihy) je alfanumerický kód určený pro jednoznačnou identifikaci knižních vydání. ISBN je specifikováno mezinárodním standardem ISO 2108, v Česku je tento standard převzat jako ČSN ISO

21 Kapitola 3. Teorie Do roku 2007 měl ISBN kód deset cifer (devět významových a kontrolní číslici). Od 1. ledna 2007 byl kód rozšířen na třináct číslic, pro sjednocení s reprezentací ISBN v čárovém kódu a pro rozšíření kapacity systému. EAN prefix 978 byl doplněn o prefix 979, čímž kapacita stoupla na dvojnásobek. International Standard Serial Number (ISSN) ISSN (Mezinárodní standardní číslo seriálové publikace) je jednoznačný osmiciferný identifikátor periodické publikace (noviny, časopisy, včetně těch vycházejících online). ISSN je obdobou ISBN používaného pro knihy. Na rozdíl od ISBN však ISSN nemá žádnou vnitřní strukturu a nelze z něj zjistit žádné informace o publikaci. Je to pouze jednoduchý identifikátor. Internetové databáze Mimo mezinárodně uznávané katalogy existuje na internetu několik obecně uznávaných databází popisující digitální zdroje. Tyto zdroje často trpí problémy s financováním, to často vede ke komercializaci nebo ukončení služby. Internet Movie Database (IMDb) Internet Movie Database je on-line databáze informací o filmech, televizních pořadech, hercích, režisérech a všem, co s filmovou tvorbou souvisí. Databáze vznikla z Usenetové skupiny rec.arts.movies. Koncem roku 1990 už seznam obsahoval přes deset tisíc položek. Nakonec Col Needham, jeden z účastníků skupiny, zveřejnil sadu UNIXových skriptů, umožňující rychlé prohledávání tohoto seznamu. V roce 1993 bylo vytvořeno webové rozhraní pro přístup k databázi a vytvořena možnost doplňování informací em. Jak objem dat postupně rostl, provoz databáze začal být stále nákladnější. V roce 1996 byla ve Velké Británii založena společnost Internet Movie Database Ltd. Majitelé IMDb v roce 1998 prodali celý podnik společnosti Amazon.com za podmínky, že její obsah zůstane volně přístupný na Internetu. 14

22 Kapitola 3. Teorie Klientské technologie Technologie na straně klienta tvoří důležitou součást webových aplikací. Webové aplikace jsou vázané na prostředí webových prohlížečů a na jejich interpretaci Internetových standardů (HTML, CSS, EcmaScript). Cílem je vytvořit jednoduchou aplikaci s využitím moderních prostředků. Proto je použitá knihovna jquery (16) jako výchozí rámec pro práci s JavaScriptem. Pro některé dílčí věci je použitá technologie Flash. jquery jquery (17) je lehká javascriptová knihovna, která klade důraz na interakci mezi JavaScriptem a HTML. První verze byla vydána Johnem Resigem v lednu Výhoda použití javascriptové knihovny spočívá ve vymazání rozdílů mezi prohlížeči. Z funkcí jquery nás zajímají nejvíce: Funkce pro výběr, procházení a změnu DOM Události Manipulace s CSS AJAX Rozšiřující moduly Uživatelské komponenty jquery UI jquery UI poskytuje abstrakci pro interakce, animace, efekty a komponenty. Používá se k vytvoření vysoce interaktivních webových aplikací. Z dostupných UI komponent používám nejvíce záložky, které tvoří jeden ze základních kamenů uživatelského rozhraní aplikace. Ostatní jquery rozšíření Rozšiřující moduly doplňují základní funkce jquery knihovny. jquery UI (16) je vlastně pouze hodně rozsáhlé jquery rozšíření. Kromě jquery UI aplikace používá ještě rozšíření jquery.layout. 15

23 Kapitola 3. Teorie jquery.layout je rozšíření, které dovoluje rozdělit obrazovku na několik separátních částí, má dobrou podporu integrace s jquery UI. Flash/FLEX Adobe Flex je sada technologií vytvořená firmou Adobe Systems pro vývoj RIA aplikací (Rich Internet Application) založených na technologii Adobe Flash. První verze vydala v roce 2004 firma Macromedia pod jménem Flex Data Services. V roce 2008 uvolnilo Adobe Flex 3 SDK pod otevřenou licencí. Flexové aplikace se kompilují a spouští v prostředí Adobe Flash přehrávače. Flex není o vytváření animací, MovieClipů, a podobných. Existuje zde spousta již hotových komponent (objektů) s vlastní grafikou, vlastnostmi a metodami, které můžeme použít a ušetřit si tak spoustu času. Použití Flash technologií nám umožňuje přidat na stránky prvky, které nejsou v klasickém HTML možné. BirdEye BirdEye (18) je komunitní projekt, jehož cílem je posunout návrh a vývoj komplexního zobrazování informací a knihovny pro vizuální analytiku pro Adobe Flex. Knihovna umožňuje uživatelům vytvářet vizualizace dat pro analýzu a prezentaci informací. Projekt v sobě integruje několik souvisejících knihoven. V projektu je použitý Relation Analysis modul pro zobrazení relačních dat z databáze. Navigační schémata Navigace digitálních zdrojů (2) představuje důležitou část aplikace. K navigaci se používají nejen metadatové záznamy digitálních zdrojů, ale i někdy i vlastní zdroje. Taxonomické navigace Taxonomie (z řeckého taxis uspořádání, nomos zákon) je v pojem, který obecně představuje předmětnou klasifikaci. Předměty rozumíme určitá témata (taxony), které mají 16

24 Kapitola 3. Teorie mezi sebou definované vazby. Tyto vazby je pak dovolují členit do jednotlivých hierarchicky uspořádaných kategorií. Rozlišujeme několik skupin klasifikací, které mohou uživatelé procházet. Globální Globální taxonomie jsou všeobecně přijaté taxonomie, například DDC, UDS. Jsou z pohledu aplikace statické. Tvoří je experti v oboru. Lokální Lokálně uznávané taxonomie popisují například strukturu popisované organizace. Může to být struktura vyučovaných předmětů, kateder a fakult v rámci univerzity UHK. Vytváří je lokální autority. Osobní Pod osobní taxonomií si můžeme přestavit uživatelské složky, kam si ukládá jednotlivé soubory (digitální zdroje). Tvůrce je většinou osoba neznalá problematiky. Taxonomie můžeme zobrazit a procházet několika způsoby. Seznam taxonů Jednoduchý seznam odkazů na taxony, které splňují určitou podmínku. Je to nejčastější forma navigace například u webových stránek. Seznam taxonů může nabývat několik forem. Globální navigace Globální navigace je případ seznamu taxonů, kdy jsou taxony přímými potomky kořenového taxonu. Globální navigace bývá v rámci kontextu neměnná. Dovoluje horizontální pohyb po první úrovni hierarchie. Lokální navigace Lokální navigace může nabývat různých podob v závislosti na aktuální poloze v taxonomii. Může zobrazovat najednou celou aktuální větev taxonomie, nebo pouze aktuální úroveň. Drobková navigace Drobková navigace je speciální případ taxonomické navigace, představuje cestu od aktuálního ke kořenovému taxonu. Dovoluje pouze vertikální pohyb hierarchií. 17

25 Kapitola 3. Teorie Inter-klasifikační V systému obecně existuje více klasifikací, aplikace proto dovoluje pohyb mezi jednotlivými taxonomiemi. Digitální zdroj může být najednou umístěn ve více taxonomických klasifikacích. Fulltextové vyhledávání Fulltextové vyhledávání je technika pro prohledávání digitálních dokumentů nebo databáze. Ve fulltextovém vyhledávání vyhledávač zkoumá všechna slova v každém uloženém dokumentu a pokouší se je porovnat se slovy zadanými uživatelem. Fulltextové vyhledávání se začalo používat v 70. letech v knihovních databázích. Návratnost je množství vrácených výsledků vyhledávání a přesnost je měřítkem kvality vrácených výsledků. Návratnost je poměr vyhledaných relevantních výsledků vůči všem relevantním výsledkům. Přesnost je počet vrácených relevantních výsledků vydělený celkovým počtem vrácených výsledků. Vzhledem k nejednoznačnosti přirozeného jazyka, fulltextové vyhledávací systémy typicky obsahují možnosti pro zvýšení přesnosti a návratnosti. Kontrolované slovníky pomáhají vyhledávání a také pomáhají mírnit problémy se špatnými výsledky označením dokumentů tak, aby se nejasnosti eliminovaly. Rozpor mezi přesností a návratností je jednoduchý: zvýšení přesnosti může snížit celkovou návratnost, zatímco nárůst návratnosti má za následek snížení přesnosti. Facetové navigace Facetová navigace, jinak také facetové vyhledávání, je technika přístupu ke kolekcím informací a zdrojů, reprezentovaných pomocí facetové klasifikace. Tato technika umožňuje uživatelům procházet informace pomocí filtrování vlastností. Facetový klasifikační systém umožňuje přiřadit více klasifikací jednomu objektu, tím se vytvoří klasifikace, kterou je možno řadit několika způsoby, lépe než v jednom předurčeném taxonomickém pořadí. Každý facet obvykle odpovídá hodnotám vlastností společných všem digitálním zdrojům. 18

26 Kapitola 4. Analýza 4. Analýza V této části je popsána databázová a aplikační vrstva aplikace. Prezentační vrstva je blíže popsána v kapitole 5. Vlastní implementace. Datový model Datový model popisuje základní sadu vlastností digitálních zdrojů. Každý typ digitálního zdroje má podmnožinu těchto vlastností. Blíže je představen digitální zdroj typu kniha. Definice datových typů V datovém slovníku používáme následující datové typy. Všechny se dají jednoduše mapovat do relační databáze kromě typu LangString, který je uložen v externí tabulce. Typ vlastnosti String LangString Text LangText Vocab Date Integer Decimal Popis Jednoduchý text, omezený na 255 znaků Jednoduchý text s kódem jazyka v ISO639-3, omezený na 255 znaků Libovolně dlouhý text Libovolně dlouhý text s kódem jazyka v ISO639-3 Omezení oboru hodnot dané vlastnosti Datum a čas definovaný dle W3C-DTF Celočíselný datový typ Desetinné číslo, 16 znaků celkem, přesnost 6 desetinných míst Definice vlastností digitálních zdrojů Aplikace obsahuje sadu metadatových elementů, které co nejlépe kryjí požadavky digitálních zdrojů. Některé vlastnosti jsou společné pro všechny zdroje, některé jsou specifické pro daný typ zdroje. 19

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka Metody tvorby ontologií a sémantický web Martin Malčík, Rostislav Miarka Obsah Reprezentace znalostí Ontologie a sémantický web Tvorba ontologií Hierarchie znalostí (D.R.Tobin) Data jakékoliv znakové řetězce

Více

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Obec Senorady Miroslav Patočka 2006 Obsah: 1. Úvodní informace 1.1 Informace pro uživatele 1.1.1 Přístupnost HTML, PDA, WAP, XML

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba

Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba 1. 1. Správa podnikového obsahu (Enterprise Content Management ECM) Strategie, metody a nástroje

Více

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek Co je to webová aplikace? příklady virtuální obchodní dům intranetový IS podniku vyhledávací služby aplikace jako každá jiná přístupná

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

Publikování map na webu - WMS

Publikování map na webu - WMS Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Publikování map na webu - WMS Autor: Ondřej Dohnal, Martina Černohorská Editor: Filip Dvořáček Praha, duben 2010 Katedra mapování a kartografie

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr 5/2010 IBM Content Manager Collaboration Edition O produktu IBM Content Manager Collaboration Edition IBM Content Manager Collaboration

Více

Analýza a Návrh. Analýza

Analýza a Návrh. Analýza Analysis & Design Návrh nebo Design? Design = návrh Není vytváření použitelného uživatelského prostředí (pouze malinká podmnožina celého návrhu) Často takto omezeně chápáno studenty nedokáží si představit,

Více

Zoner DAM. Systém komplexního zpracování fotografické dokumentace s centrálním datovým úložištěm

Zoner DAM. Systém komplexního zpracování fotografické dokumentace s centrálním datovým úložištěm Zoner DAM Systém komplexního zpracování fotografické dokumentace s centrálním datovým úložištěm Producent: Technologický partner: ZONER software, a. s. ANECT a. s. Úvod Digitální fotografická dokumentace

Více

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH VEŘEJNOSTI I ZAMĚSTNANCŮ O zákazníkovi Státní rostlinolékařská správa (SRS) je úředním orgánem rostlinolékařské péče České republiky. Činnost Státní rostlinolékařské

Více

Databáze Bc. Veronika Tomsová

Databáze Bc. Veronika Tomsová Databáze Bc. Veronika Tomsová Databázové schéma Mapování konceptuálního modelu do (relačního) databázového schématu. 2/21 Fyzické ik schéma databáze Určuje č jakým způsobem ů jsou data v databázi ukládána

Více

local content in a Europeana cloud

local content in a Europeana cloud local content in a Europeana cloud Portál Europeana, evropské projekty CARARE a LoCloud inspirace pro informační systémy památkové péče Irena Blažková Národní památkový ústav Setkání editorů GIS a správců

Více

Moderní techniky vývoje webových aplikací

Moderní techniky vývoje webových aplikací ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Moderní techniky vývoje webových aplikací Bogdan Walek ÚVOD DO PROBLEMATIKY V oblasti

Více

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Daniel Beznoskov, 2 IT A Skupina 1 Úvod Prohlášení o autorství Prohlašuji, že jsem individuální projekt z předmětu webových stránek na

Více

Informační architektura (IA)

Informační architektura (IA) Informační architektura (IA) informační architekt - nové informační povolání velmi mladá vědní disciplína: termín IA poprvé použil v roce 1976 Richard Saul Wurman. IA chápal jako vědecky podložené umění

Více

Obsah. Rozdíly mezi systémy Joomla 1.0 a 1.5...15 Systém Joomla coby jednička online komunity...16 Shrnutí...16

Obsah. Rozdíly mezi systémy Joomla 1.0 a 1.5...15 Systém Joomla coby jednička online komunity...16 Shrnutí...16 Obsah Kapitola 1 Seznámení se systémem Joomla!................................. 9 Přehled systémů pro správu obsahu....................................................10 Použití systému pro správu obsahu.....................................................11

Více

Zpráva o zhotoveném plnění

Zpráva o zhotoveném plnění Zpráva o zhotoveném plnění Aplikace byla vytvořena v souladu se Smlouvou a na základě průběžných konzultací s pověřenými pracovníky referátu Manuscriptorium. Toto je zpráva o zhotoveném plnění. Autor:

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1

IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 Reporting a Monitoring Ondřej Bláha CEE+R CoP Team / Tivoli Storage Team Leader Září 2010 2010 IBM Corporation TSM 6: Reporting

Více

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r.

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r. VMV čá. 65/2012 (část II) Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě Ministerstvo vnitra zveřejňuje na základě

Více

24. XML. Aby se dokument XML vůbec zobrazil musí být well-formed (správně strukturovaný). To znamená, že splňuje formální požadavky specifikace XML.

24. XML. Aby se dokument XML vůbec zobrazil musí být well-formed (správně strukturovaný). To znamená, že splňuje formální požadavky specifikace XML. 24. XML Úvod Značkovací jazyk XML (extensible Markup Language) vznikl ze staršího a obecnějšího jazyku SGML (Standard Generalized Markup Language). XML byl vyvinut konsorciem W3C, aby poskytl standardní

Více

Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl

Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl Internet celosvětová síť spojení jednotlivých síťí pomocí uzlů (síť

Více

Jak na efektivitu v úřadě?

Jak na efektivitu v úřadě? Jak na efektivitu v úřadě? Vladimír Střálka Adobe Systems, Praha Richard Hrabčák Anasoft, Bratislava ITAPA 2008 Role dokumentů v úřadě Příjem dokumentů Podání od občanů a podniků sloužící k určitému úřednímu

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

Principy UML. Clear View Training 2005 v2.2 1

Principy UML. Clear View Training 2005 v2.2 1 Principy UML Clear View Training 2005 v2.2 1 1.2 Co je touml? Unified Modelling Language (UML) je univerzálníjazyk pro vizuální modelování systémů Podporuje všechny životní cykly Mohou jej implementovat

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Použití databází na Webu

Použití databází na Webu 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2010/11/18 11:33:52 $ Obsah Co nás čeká... 3 Architektura webových databázových aplikací... 4 K čemu se používají databázové

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

Jak efektivně řídit životní cyklus dokumentů

Jak efektivně řídit životní cyklus dokumentů Jak efektivně řídit životní cyklus dokumentů Václav Bahník, ECM Solution Consultant 2014 IBM Corporation Nestrukturovaná data Strukturovaná Nestrukturovaná 2 Document Management System Vyhledávání Sdílení

Více

Základy WWW publikování

Základy WWW publikování Ing. Igor Kopetschke Oddělení aplikované informatiky Ústav nových technologií a aplikované informatiky Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technická univerzita v Liberci Email : igor.kopetschke@tul.cz

Více

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části)

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části) PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA 1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské

Více

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI Cyril Klimeš a) Jan Melzer b) a) Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR E-mail: cyril.klimes@osu.cz b) DC Concept

Více

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Obsah I. Úvod... 2 II. Cíl dokumentu... 2 III. Fáze projektu... 2 IV. Popis jednotlivých fází projektu... 2 1. Fáze 1. - Analýza... 2 2. Fáze 2. -

Více

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange 1989 1996 2001 2003 Microsoft Office Kancelářský balík Microsoft Exchange Emailové a groupwarové řešení Microsoft Sharepoint Portal Server Webová platforma pro spolupráci a správu obsahu Microsoft Live

Více

Databáze v MS ACCESS

Databáze v MS ACCESS 1 z 14 19.1.2014 18:43 Databáze v MS ACCESS Úvod do databází, návrh databáze, formuláře, dotazy, relace 1. Pojem databáze Informací se data a vztahy mezi nimi stávají vhodnou interpretací pro uživatele,

Více

Otevřená platforma VMS systému od firmy AxxonSoft

Otevřená platforma VMS systému od firmy AxxonSoft w w w. a x x o n n e x t. c o m Vy z k o u š e j t e N E X T NEXT úroveň výkonnosti, str. 2 NEXT úroveň spolehlivosti, str. 3 NEXT úroveň použitelnosti, str. 7 NEXT úroveň funkčnosti, str. 9 NEXT úroveň

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

D R U P A L V O J T Ě C H K U S Ý @ W O J T H A www.vojtechkusy.cz

D R U P A L V O J T Ě C H K U S Ý @ W O J T H A www.vojtechkusy.cz DRUPAL VOJTĚCH KUSÝ @WOJTHA www.vojtechkusy.cz KDO JSEM D R U P A L V Ý V O J Á Ř / E V A N G E L I Z Á T O R & P H D. S T U D E N T postgraduální studium na ČVUT FSV Katedra inženýrské informatiky Obor

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Metodika budování sbírky Webarchivu

Metodika budování sbírky Webarchivu Metodika budování sbírky Webarchivu Autoři: Bjačková Barbora, Kvasnica Jaroslav Datum vytvoření: 4. 2. 2015 Terminologie: archivace webu proces sběru, ukládání, trvalého uchovávání a zpřístupňování webových

Více

OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat a distribuovat napříč firmou.

OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat a distribuovat napříč firmou. Automatizujte zpracování a distribuci dokumentů do vašich firemních procesů! Nemáte kontrolu nad stovkami papírových dokumentů, které přichází do vaší firmy? OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat

Více

1.1 Seznámení s programy Office

1.1 Seznámení s programy Office Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

České Budějovice. 2. dubna 2014

České Budějovice. 2. dubna 2014 České Budějovice 2. dubna 2014 1 IBM regionální zástupci - Jihočeský kraj Michal Duba phone: +420 737 264 058 e-mail: michal_duba@cz.ibm.com Zdeněk Barlok phone: +420 731 435 534 e-mail: zdenek_barlok@cz.ibm.com

Více

language="javascript">... .

language=javascript>... </script>. WWW (World Wide Web) je dnes společně s elektronickou poštou nejvyužívanější službou internetu. URL (Uniform Resource Locator) slouží ke kompletní adresaci informace na internetu. Udává jak protokol, který

Více

ArcGIS for Server. V oblasti správy, vizualizace a zpracování prostorových dat nabízí ArcGIS for Server tyto možnosti:

ArcGIS for Server. V oblasti správy, vizualizace a zpracování prostorových dat nabízí ArcGIS for Server tyto možnosti: ArcGIS for Server ArcGIS for Server ArcGIS for Server je komplexní nástroj, který představuje platformu pro poskytování GIS služeb umožňujících pořizování, správu a analýzu prostorových dat a jejich vizualizaci.

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: 12.2.2015 Webové aplikace

Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: 12.2.2015 Webové aplikace Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: 12.2.2015 Webové aplikace Úvod strana 2 Vyučující Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Ing. Oldřich Faldík https://akela.mendelu.cz/~lysek/ https://akela.mendelu.cz/~xfaldik/wa/

Více

VY_32_INOVACE_INF3_18. Textové formáty PDF, TXT, RTF, HTML, ODT

VY_32_INOVACE_INF3_18. Textové formáty PDF, TXT, RTF, HTML, ODT VY_32_INOVACE_INF3_18 Textové formáty PDF, TXT, RTF, HTML, ODT Standardem pro textové soubory jsou následující formáty: Rich Text Format (.rtf), Hypertext Markup Language (.html,.htm) Portable Document

Více

Obsah. Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10

Obsah. Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10 Obsah Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10 KAPITOLA 1 Co budeme potřebovat 11 Co knihovna jquery nabízí 11 Editor zdrojového kódu 12 Webový server 12 Software pro ladění

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

1.2 Operační systémy, aplikace

1.2 Operační systémy, aplikace Informační a komunikační technologie 1.2 Operační systémy, aplikace Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 Programy (Software - SW) V informatice se takto označují všechny samospustitelné soubory které

Více

ABBYY Automatizované zpracování dokumentů

ABBYY Automatizované zpracování dokumentů ABBYY Automatizované zpracování dokumentů tradiční řešení OCR versus Cloud Jiří Dvořák ECM konzultant Světový leader v produktech pro zpracování dokumentů Individulání uživatelé Malé a střední společnosti

Více

Správa dat v podniku. MI-DSP 2013/14 RNDr. Ondřej Zýka, ondrej.zyka@profinit.eu

Správa dat v podniku. MI-DSP 2013/14 RNDr. Ondřej Zýka, ondrej.zyka@profinit.eu Správa dat v podniku MI-DSP 2013/14 RNDr. Ondřej Zýka, ondrej.zyka@profinit.eu Obsah o Důležité oblasti pro správu, uchovávání a využívání dat v podniku Něco z historie Řízení dat na úrovni podniku Data

Více

Systém pro evidenci a vyhodnocování hovorů

Systém pro evidenci a vyhodnocování hovorů Systém pro evidenci a vyhodnocování hovorů ALL.COM software, s.r.o. AMI Praha a.s. 11. září 2007 Vypracovali: Tomáš Čihák, tomas.cihak@ami.cz Jiří Zíka, zika@allsoft.cz ALL.COM software, s.r.o. sídlo Zavadilova

Více

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source Univerzální datové rozhraní UDS for ELO UDS pro ELO je univerzální datové rozhraní, schopné napojit systém pro archivaci a správu dokumentů ELO na libovolný datový zdroj a to bez nutnosti programování.

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

Úvod do programovacího jazyka Python

Úvod do programovacího jazyka Python Úvod do programovacího jazyka Python Co je to Python? Python je objektově-orientovaný programovací jazyk. Tento programovací jazyk je velice výkonný, čitelný a dá se snadno naučit. Jeho použití je velice

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

InternetovéTechnologie

InternetovéTechnologie 8 InternetovéTechnologie webdesign, mobile first Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky Webové stránky a aplikace - Webové stránky - množina vzájemně propojených stránek, které obsahují informace

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

GeoPlan. Administrátorská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0

GeoPlan. Administrátorská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0 GeoPlan Administrátorská příručka Verze Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056 2 Obsah 1 Úvod... 4 1.1 Systémové požadavky... 4 2 Instalace systému... 5 2.1 Instalace

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ICS 03.220.01;35.240.60 Inteligentní dopravní systémy (ITS) Rozšíření specifikací mapové

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Internet Information Services (IIS) 6.0

Internet Information Services (IIS) 6.0 Internet Information Services (IIS) 6.0 V operačním systému Windows Server 2003 je obsažena i služba IIS v 6.0. Služba IIS poskytuje jak www server tak i některé další služby (FTP, NNTP,...). Jedná se

Více

Jednotlivé hovory lze ukládat nekomprimované ve formátu wav. Dále pak lze ukládat hovory ve formátu mp3 s libovolným bitrate a také jako text.

Jednotlivé hovory lze ukládat nekomprimované ve formátu wav. Dále pak lze ukládat hovory ve formátu mp3 s libovolným bitrate a také jako text. 1.0 Nahrávání hovorů Aplikace Nahrávání hovorů ke svému chodu využívá technologii od společnosti Cisco, tzv. Built-in bridge, která snižuje nároky na síťovou infrastrukturu, snižuje náklady a zvyšuje efektivitu

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015

Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015 Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015 Jaromír Látal 1 Portálové řešení v bezpečí Sentinelu Portál úředníka Portál občana Portál pro radu a zastupitelstvo Portál zřizovaných organizací Portál

Více

11.9.2010. X. mezinárodní konference o katastru nemovitostí, Karlovy Vary hotel Thermal

11.9.2010. X. mezinárodní konference o katastru nemovitostí, Karlovy Vary hotel Thermal Geoportál ČÚZK -data a služby resortu na internetu Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 1 Obsah prezentace Úvod důvody pro geoportálové řešení, historie Základní funkce a vstupní rozhraní Geoportálu Popis aplikací

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

METIS 2. T-WIST aplikace. uživatelská dokumentace

METIS 2. T-WIST aplikace. uživatelská dokumentace T-MAPY spol. s r.o. Nezvalova 850 500 03 Hradec Králové tel. 495513335 fax 495513371 e-mail: tmapy@tmapy.cz http://www.tmapy.cz http://www.tmapserver. T-WIST aplikace METIS 2 uživatelská dokumentace T-MAPY

Více

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Manažerský informační systém na MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Konference ISSS-2009 Hradec Králové Aldis 6. dubna 2009 MIS na MPSV časové údaje projektu Vytvoření MIS MPSV

Více

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída:

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída: DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP Maturitní projekt Vypracoval: Denis Ptáček Třída: 4B Rok: 2014/2015 Obsah 1. Použité nástroje... 3 1.1 NetBeans

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

OFFICE 365 popis služeb

OFFICE 365 popis služeb OFFICE 365 popis služeb Obsah OFFICE 365... 3 Office Professional Plus... 3 Exchange Online... 4 SharePoint Online... 4 Lync Online... 4 Office 365 pro každého... 5 Office 365 pro Small Business a Professional...

Více

POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI

POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI Vypracoval Bc. Petr Suchý Dne: 20.1.2009 Obsah Úvod...

Více

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 KAPITOLA 1 Nové rysy Windows 8 a 8.1 15 Nové uživatelské rozhraní 15 Rychlý náběh po zapnutí 16 Informace v prvním sledu 16 Nové prezentační

Více

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY Ing. Juraj Žoldák ve spolupráci s Datum Duben 2014 Místo Hradec Králové, ISSS http://itsolutions.vitkovice.cz Charakteristika trhu Možnost využití

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Definice, budování a život GIS Kapitola 1: Vztahy strana 2 Data, informace, IS, GIS Kapitola 1: Vztahy strana 3 Rozhodnutí Znalosti Znalostní systémy. Informace

Více

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2013/12/12 20:40:58 $ Obsah Úvod... 3 Recept na dobré webové stránky... 4 Použitelnost... 5 Jak se pozná použitelný web...

Více

2.17 Archivace a komprimace dat

2.17 Archivace a komprimace dat Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

local content in a Europeana cloud

local content in a Europeana cloud local content in a Europeana cloud Evropský projekt LoCloud jako inspirace pro informační systémy památkové péče Irena Blažková Národní památkový ústav Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě, 26.-27.11.2014

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací.

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací. Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS je tvořena datovým obsahem, službami a softwarovými produkty, které spolu vzájemně komunikují. Je určena každému, kdo chce snadno a rychle sdělit informaci

Více

Od zpřístupnění rukopisů přes komerční archivy k LTP, aneb 20 let praxe s dlouhodobým uložením dat.

Od zpřístupnění rukopisů přes komerční archivy k LTP, aneb 20 let praxe s dlouhodobým uložením dat. Od zpřístupnění rukopisů přes komerční archivy k LTP, aneb 20 let praxe s dlouhodobým uložením dat. Jan Mottl AiP Safe 12. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2011 2011 AiP Safe s.r.o.

Více

Internetové publikování

Internetové publikování Internetové publikování Doc. Ing. Petr Zámostný, Z Ph.D. místnost: A-72aA tel.: 4222, 4167 (sekretari( sekretariát ústavu 111) e-mail: petr.zamostny@vscht vscht.czcz Osnova předmp» Úvod - principy fungování

Více

Příloha 2 - Technická specifikace Digitálního repositáře

Příloha 2 - Technická specifikace Digitálního repositáře Příloha 2 - Technická specifikace Digitálního repositáře Strana 1 Hardwarová infrastruktura Návrh řešení musí obsahovat návrh hardwarové infrastruktury. Doporučujeme využít stávající infrastrukturu zadavatele.

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO LOKALIZAČNÍHO TÝMU OPENOFFICE.ORG 1.1.0 ČESKÝ LOKALIZAČNÍ TÝM OZNAMUJE DOKONČENÍ ČESKÉ VERZE NOVÉ VLASTNOSTI. 7.

TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO LOKALIZAČNÍHO TÝMU OPENOFFICE.ORG 1.1.0 ČESKÝ LOKALIZAČNÍ TÝM OZNAMUJE DOKONČENÍ ČESKÉ VERZE NOVÉ VLASTNOSTI. 7. TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO LOKALIZAČNÍHO TÝMU OPENOFFICE.ORG 1.1.0 CZ 7. října 2003 ČESKÝ LOKALIZAČNÍ TÝM OZNAMUJE DOKONČENÍ ČESKÉ VERZE OPENOFFICE.ORG 1.1.0 Český lokalizační tým počešťující OpenOffice.org

Více

Využití informačních technologií v cestovním ruchu P1

Využití informačních technologií v cestovním ruchu P1 Využití informačních technologií v cestovním ruchu P1 Pavel Petr Petr.USII@upce.cz 1 Obsah kurzu Princip vyhledávání Definování vyhledávacích požadavků Vyhledávací nástroje Zdroje informací Nástroje pro

Více

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing.

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu Karviná, 21. 10. 2011 Obsah prezentace 1. Okolnosti

Více