Návrh a implementace informačního systému ve webovém frameworku Django

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh a implementace informačního systému ve webovém frameworku Django"

Transkript

1 Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh a implementace informačního systému ve webovém frameworku Django Vyhledávání digitálních zdrojů ve znalostním systému Bakalářská práce Autor: Komárek, Aleš Studijní obor: IM3 Vedoucí práce: Mgr. Filip Rubáček V Hradci Králové Duben 2010

2 Vyhledávání digitálních zdrojů ve znalostním systému Prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci vypracoval samostatně a použil pouze zdroje uvedené v přiloženém seznamu. V Hradci Králové dne Aleš Komárek ii

3 Vyhledávání digitálních zdrojů ve znalostním systému Poděkování Rád bych zde poděkoval všem, kteří mi pomáhali při tvorbě této práce. Zvlášť pak děkuji svému vedoucímu práce, Mgr. Filipu Rubáčkovi, za odbornou pomoc, podnětné rady a čas, který mi věnoval. iii

4 Vyhledávání digitálních zdrojů ve znalostním systému Anotace práce Cílem této bakalářské práce je vytvoření webové aplikace pro správu a vyhledávání digitálních zdrojů. Aplikace bude mít jasně definovanou sémantickou vrstvu, která je dostatečně pružná a spolupracuje s ostatními metadatovými standardy. Pro vytvoření a správu digitálních zdrojů je použité moderní uživatelské rozhraní. Zdroje jde lze procházet pomocí taxonomických a facetových klasifikací nebo vyhledávat podle zadaných výrazů. Annotation The goal of this bachelor thesis is creation of an application for management and retrieval of digital assets. Application shall have clearly defined semantic layer, which is flexible and interoperable with other metadata standards. Modern user interface components are user for creation and management of digital assets. Assets can be browsed by taxonomic and facet classifications or searched by inputted terms. iv

5 Vyhledávání digitálních zdrojů ve znalostním systému Obsah 1. Úvod Cíl a metodika práce... 2 Postup práce Teorie... 4 Systémy pro řízení podnikového obsahu... 4 Historie... 4 Vlastnosti... 6 Rozdělení... 8 Metadata... 9 Charakteristiky... 9 Metadatové standardy a specifikace Metadata multimedií Mapování metadatových schémat Katalogy a klasifikace Knihovní klasifikace Mezinárodní katalogy Internetové databáze Klientské technologie jquery Flash/FLEX Navigační schémata Taxonomické navigace Fulltextové vyhledávání v

6 Vyhledávání digitálních zdrojů ve znalostním systému Facetové navigace Analýza Datový model Definice datových typů Definice vlastností digitálních zdrojů Definice typů digitálních zdrojů Aplikační vrstva Získání Správa Doručení Vlastní implementace Software serveru Základní služby Doplňkové služby Python a Django Získání Nahrávání zdrojů Extrakce metadat Správa Seznam zdrojů Detail zdroje Uložení Zabezpečení Uložiště vi

7 Vyhledávání digitálních zdrojů ve znalostním systému Doručení Procházení Vyhledávání Závěr Seznam použité literatury vii

8 Kapitola 1. Úvod 1. Úvod Problematice popisu digitálních zdrojů se věnuji několik let. Během té doby jsem se pokoušel opakovaně vytvořit systém na správu obsahu. V té době jsem ani nevěděl, že existují specializované systémy na správu obsahu a k celé problematice přistupoval velmi laicky. Výsledkem této snahy byla řada víceméně použitelných redakčních systémů. Až pokrok Internetových technologií a nově získané zkušenosti ze studia na UHK mi pomohly vytvořit systém, který sedí popisu kvalitního systému na správu obsahu. Aplikace má moderní uživatelské rozhraní, kde lze pracovat s digitálními zdroji v celém jejich životním cyklu. V první části práce je popsána teorie, která mě motivovala zvolit použité technologie a standardy. V hlavní části práce následuje analýza a vlastní implementace aplikace. V závěru je pak shrnutí celého projektu. 1

9 Kapitola 2. Cíl a metodika práce 2. Cíl a metodika práce Cílem této bakalářské práce je vytvoření webové aplikace pro správu a vyhledávání digitálních zdrojů. Aplikaci je možné použít jako rozšiřující modul pro další Django aplikace. Má jasně definovanou sémantiku pro základní digitální zdroje. Aplikace v první řadě dovoluje shromáždit, uspořádat a prezentovat digitální zdroje. Pro vlastní popis digitálních zdrojů se použily informace z několika nejpoužívanějších metadatových standardů (Dublin Core, SCORM, XMP, LOM, a dalších). Správce má možnost nahrávat a upravovat metadatové záznamy (1) jednotlivých zdrojů a to ručně i automaticky použitím nástrojů. Pro koncové uživatele je připravené rozhraní s možností procházení, vyhledávání a zobrazování digitálních zdrojů (2). Procházení digitálních zdrojů se realizuje následujícími způsoby: Taxonomická navigace dovoluje členění zdrojů do hierarchických struktur. Facetová navigace umožňuje dynamicky filtrovat zdroje podle zadaných parametrů. Tagy jsou jednoduché značky pro označení zdrojů Fulltextové vyhledávání textových digitálních v textovém obsahu zdrojů. Postup práce Metadatový model aplikace vychází z existujících standardů, které se důkladně prozkoumaly. Nakonec byla vybrána sada základních elementů digitálních zdrojů. Tento postup umožnil vytvořit metadatové schéma, které lze jednoduše mapovat na ostatní systémy a je s metadatovými standardy kompatibilní. Pro shromažďování se zkoumala technologie, která by umožnily automatizaci tohoto procesu. Existují aplikace pro automatickou extrakci metadat i Internetové služby pro doplnění chybějících metadat. 2

10 Kapitola 2. Cíl a metodika práce Pro vlastní nasazení byl zvolen Django (3) framework. Tím odpadly některé problémy s návrhem, protože základní struktura aplikace je daná použitým frameworkem. Django využívá MVC architekturu, šablonovací systém a objektově relační mapování. Aplikace je v plném rozsahu nainstalovaná na lokálním virtuálním serveru, on-line je k dispozici na adrese pouze omezená verze bez integrace Apache Solr serveru. 3

11 Kapitola 3. Teorie 3. Teorie Vyvíjená aplikace má některé rysy ECM (řízení podnikového obsahu) systémů (4), proto je tento pojem popsán. Systémy pro řízení podnikového obsahu Definice řízení podnikového obsahu (ECM) pochází od sdružení Information and Image Management Internacional (AIIM). Z počátku roku 2008 je poslední definice: ECM představuje strategie, metody a nástroje používané k zachytávání, spravování, ukládání, uchovávání a poskytování obsahu a dokumentů vztahujících se k organizačním procesům. Tento pojem zahrnuje oblasti, které řeší manažerské zdroje a správu dokumentů. Zahrnují také problémy spojené s přechody mezi tradičními a digitálními médii. ECM nabízí řešení problematiky auditů, sdílení informací, personalizaci a standardizaci obsahu a problémů s tím spojených. Historie ECM systémy vznikly jako kombinace aplikací pro zachycení, vyhledávání a organizování informací s technologiemi pro správu obsahu, které se převážně zabývají archivací a správou digitálních dokumentů. Pojem Enterprise Content Management tedy odkazuje na řešení, které se soustředí na poskytování informací, zpravidla s využitím internetových technologií. Řešení obvykle obsahuje intranetové služby pro zaměstnance, ale také podnikové portály pro B2B komunikaci. Do této kategorie spadají také tradiční systémy pro správu dokumentů, které ještě nebyly převedeny pod architekturu ECM, ale již poskytují webová rozhraní k jednotlivým aplikacím. 4

12 Kapitola 3. Teorie Technologické komponenty, které zahrnují ECM systémy dnes, jsou potomci elektronických systémů pro správu dokumentů (EDMS), které byly vyvinuty koncem 80. a začátkem 90. let. Původní EDM systémy byly vyvíjeny jako samostatné technologie. EDM systémy řešily zobrazování dat, tok dat, správu dokumentů a ERM. Softwarové firmy vyvíjely nové produkty pro každou z těchto oblastí zvlášť. Typický uživatel těchto nových technologií byla organizace, ve které bylo nasazeno menší řešení pouze v jednom oddělení, aby se zde zlepšila kvalita opakujících se procesů a zahájila se migrace směrem k bezpapírové kanceláři. Každá z hlavních EDMS technologií představovala velkou výhodu pro mnoho organizačních procesů, protože v té době bylo mnoho pracovních procesů závislých na papíru. Z prvních samostatných EDMS technologií měli přínos hlavně organizace, které chtěly ušetřit čas nebo zlepšit dostupnost informací. Konkrétními přínosy byly: redukce manipulace s papírovými záznamy, zamezení chyb manuálního zpracování, snížení nákladů na skladování papírových záznamů, zrychlení přístupu k informacím, zefektivnění časové náročnosti podnikových procesů, zabezpečení přístupu k dokumentům a jejich úprava, možnost spolehlivého a přesného auditu. Ke konci 90. let všechna odvětví EDMS nadále rostla. Organizace chtěly využít více EDMS produktů najednou. Také se začalo více organizací prezentovat na Internetu. Chtěli se představit prostřednictvím internetu, což vyžadovalo, aby tento software plnil funkci správce webového obsahu. Organizace, se softwarem nainstalovaným v jednotlivých odděleních, začaly přemýšlet o využití těchto prostředků v rámci celého podniku. Obě strany trhu, jak zákazníci, tak poskytovatelé softwaru začaly vnímat strategický potenciál technologických komponent EDMS a pokusily se je sloučit do jednoho integrovaného řešení, které by bylo schopné řešit kompletně potřeby organizací ve všech oblastech řízení. 5

13 Kapitola 3. Teorie Firmy, které poskytovaly samostatné EDMS řešení, nebyly zpočátku nakloněny této integraci. Proto se v první fázi vývoj omezil pouze na tvorbu balíčků, které obsahovaly více systémů najednou za sníženou cenu. Na konci 90. let započal hlavní rozvoj softwaru a rostly jeho možnosti. Integrace produktů do jediného řešení se stala velkou výzvou pro mnoho firem. Proto se začal v roce 2001 používat termín Enterprise Content Management, který odkazuje na softwarová řešení, která slučují jednotlivé technologie EDM systémů. Teprve relativně nedávno vstoupili Microsoft a Oracle Corporation na trh ECM systémů. Microsoft nabízí produkt SharePoint od roku Oracle přestavil Oracle Content Management v roce Obě tyto firmy nabízejí řešení pro základní ECM funkce, které se pokrývají funkční požadavky většiny běžných organizací. Vlastnosti Enterprise Content Management není jedna technologie, je to strategie, která nemá uzavřené řešení. Proto jsou ECM technologie spolu s DRT (Document Related Technologies) nebo DLM (Document Lifecycle Management) považovány za jedno z možných řešení pro širokou škálu potencionálních požadavků. ECM systémy se používají pro správu informací bez ohledu na zdroj nebo použití. Výhodou je existence pouze jedné služby pro dané funkce, čím se zabrání zbytečné, drahé a náročné údržbě více paralelních funkcí. Infrastruktura technologie ECM podporuje použití specializovaných aplikací, které jsou podřízené službám. ECM je tedy v podstatě součástí infrastruktury, která zahrnuje všechny procesy související s manipulací, správou a dodávání strukturovaných dat i nestrukturovaných informací. V dnešní době jsou ECM systémy nezbytnou součástí ebusiness aplikací. Uložení Tato komponenta je navržena pro uložení dokumentů a informací, u nichž není nutné, aby se archivovaly. Pokud je třeba archivovat, je nutné použít média, která jsou pro to vhodná. Komponenty pro uložení lze roztřídit do několika skupin: 6

14 Kapitola 3. Teorie Repositáře Souborové systémy Databáze Datové sklady Skladovací technologie Magnetické pásky Digitální optická média Cloud Computing Uchování dat Komponenty pro uložení se zabývají hlavně uložením informací na dlouhou dobu, někdy je vidět pojem elektronické archivování. Všechny metody pro dlouhodobé ukládání nejsou ovšem elektronické. Možnosti pro dlouhodobé ukládání WORM optické disky a pásky Mikrofilmy Papír Doručení Funkce doručení se v ECM systémech používá pro prezentaci informací z komponent Správa, Uchování a Skladování. Obsahuje tyto funkce např. přenos informací do médií, generování výstupních souborů atd. Funkce doručení se dělí do tří skupin: Transformační technologie, Bezpečnostní technologie a Distribuce. Transformační technologie XML PDF 7

15 Kapitola 3. Teorie Bezpečnost Bezpečnostní technologie jsou k dispozici všem ECM komponentám. Technologie jako elektronické podpisy, správa certifikátů, klíčů, správa digitálních dat a vodoznaky se používají k ochraně datového obsahu. Zabezpečují tak práva k užívání a ochranu obsahu, který je zveřejněn na internetu. Distribuce Internet a intranet ebusiness portály Datový přenos pomocí XML, JSON nebo dalších formátů Datová média jako CD a DVD Papír Rozdělení Bližší přestavení hlavních komponent ECM technologií. Document Management (DMS) Správa dokumentů v elektronické podobě. Jde zřejmě o nejrozšířenější oblast ECM. Web Content Management System (WCMS) Zahrnuje řešení pro správu obsahu webových prezentací a aplikací. Digital Asset Management (DAM) Správa multimediálních dat. Jde o speciální oblast ECM, která navíc obsahuje podporu pro multimediální data. Nejde přitom pouze o fotografie nebo obrázky, ale i o video nebo audio záznamy. 8

16 Kapitola 3. Teorie Records Management (RM) Records Management se zabývá správou dokladů, tedy takových typů dokumentů, které se již nemohou změnit. Team Collaboration (TCM) Typické úlohy, které se těmito nástroji řeší, jsou například podpora jednání vrcholového vedení, zpracování nabídky, vývoj nového produktu nebo jeho uvedení na trh apod. Metadata Pojem metadata vychází z řeckého meta- = mezi, za + latinského data = to, co je dáno. Metadata tedy popisují vlastnosti určitého předmětu. Jinak řečeno jsou to strukturovaná data o datech. Metadata nám slouží k identifikaci jednotlivých digitálních zdrojů a k jejich snadnému vyhledání (1). Charakteristiky Charakteristiky kvalitního metadatového modelu pro popis elektronických zdrojů je možné rozdělit do následujících oblastí. Jednoduchost Záměrem metadatového modelu je, aby byl použitelný jak laiky, tak specialisty v oblasti popisu digitálních zdrojů. Většina prvků musí mít proto všeobecně srozumitelnou sémantiku přibližně ve složitosti knihovního katalogizačního lístku. Sémantická interoperabilita Různé popisné modely znemožňují možnost vyhledávání napříč různými obory v prostředí Internetu. Soubor metadatových značek aplikace byl vytvořen s ohledem na ostatní standardy pro určování obsahu dat a tím se zvýšila možnost sémantické interoperability s ostatními systémy. 9

17 Kapitola 3. Teorie Rozšiřitelnost Naše základní množina metadatových prvků poskytuje odlehčenou alternativu k podrobnějším a složitějším modelům popisu, jakými jsou například Learning Object Model nebo MARC formát. Navíc v sobě zahrnuje určitou flexibilitu a rozšiřitelnost pro kódování struktury a komplikovanější sémantiky, které jsou vlastní bohatším standardům popisu. Modifikovatelnost Každý metadatový prvek má definici, která je naprosto jasná. Je také ovšem nutné, aby definice prvků uspokojovaly potřeby rozdílných oborů. Tento cíl se dá splnit umožněním modifikovat každý prvek libovolným kvalifikátorem. Pokud není kvalifikátor přítomen, prvek má svůj všeobecně chápaný význam, jinak je definice prvku modifikována hodnotou kvalifikátoru. Metadatové standardy a specifikace Dnes existuje celá řada standardů pro metadatové značky, z nich bylo vybráno několik nejvýznamnějších, které se pak použily jako zdroj pro vytvoření standardu vlastního. Dublin Core Metadata Initiative (DC) Dublin Core (5) je metadatový standard pro popis digitálních objektů. Název vznikl podle města Dublin, Ohio (USA), ve kterém se konala konference, na které byl navržen. Záměrem Dublin Core je ulehčit vyhledávání elektronických zdrojů. Původně byl vytvořen pro popis zdrojů na web. Zaujal však instituce, které se zabývají formálním zpracováním zdrojů, jako jsou muzea, knihovny, některé vládní agentury a komerční organizace, začal se používat a nyní je používán ve více než 60 zemích. Sharable Content Object Reference Model (SCORM) SCORM (6) integruje řadu technických norem, specifikací a pokynů tak, aby splňovaly funkční požadavky ADL - dostupnost, interoperabilitu, dlouhou životnost, a znuvupoužitelnost. 10

18 Kapitola 3. Teorie Learning Object Model (LOM) Learning Object Model (7) je datový model, který popisuje výukové objekty a digitální zdroje pro podporu výuky. Rozšiřuje a doplňuje Dublin Core o mnoho vlastností. CanCore (8) je obsáhlá příručka, který názorně popisuje jednotlivé prvky LOM modelu. Metadata multimedií Různé multimediální formáty mají své metadatové záznamy. Mapování vlastností jednotlivých formátů na normalizované vlastnosti je důležitým prvkem aplikace. Obrázky U obrázků nejsou metadata nic nového. Fotoreportéři léta používají pro identifikaci metadata specifikovaná v IPTC (International Press Telecommunications Council) záznamech, díky kterým si mohou být jisti, že bude u jejich obrázků správně uveden zdroj. Digitální fotoaparáty vkládají množství užitečných metadat přímo do hrubého obrázkového souboru do EXIF (9) polí. Společnost Adobe se snaží využít svůj vliv k prosazení formátu XMP (10) (extensible Metadata Platform) jako zdokumentovaného, otevřeného a rozšiřitelného standardu pro tvorbu, ukládání a sdílení metadat. V poslední době prosazuje konsorcium W3C ontologii pro mediální zdroje (11). Digitální snímky jsou vybaveny množstvím metadat už přímo ve fotoaparátu, ale jeden z problémů je nadměrný počet proprietárních a často vzájemně nekompatibilních způsobů pro zápis a uchovávání těchto metadat. Výrobci fotoaparátů mají k dispozici velkou svobodu ke kódování důležitých informací do soukromých proprietárních polí v EXIF (9). Audio/video Audio formáty jsou zastoupeny v největší míře formátem MP3, který má metadata obsažené v ID3 značce (12). Ostatní audio formáty jako OGG nebo FLAC mají dobře zdokumentované metadatové schéma. 11

19 Kapitola 3. Teorie Video formáty prošly během let mnohem bouřlivějším vývojem než obrázky nebo audio formáty. Existuje velké množství způsobů pro ukládání audiovizuálního obsahu, každý se svým vlastním metadatovým záznamem. Kancelářské formáty V kancelářských formátech dominuje kancelářský balík Microsoft Office. MS Office s verzí 2007 opustil dosavadní formát souborů i metadatových záznamů, vytvořil formát založený na XML, který používá některé prvky z Dublin Core ve svém metadatovém záznamu. Kancelářský balík OpenOffice obsahuje od verze 1.1 metadatový záznam, který se hojně využívá Dublin Core (5) specifikaci. Mapování metadatových schémat Interoperabilita rozdílných metadatových schémat se řeší mapováním (13). Mapování přenáší určitou vlastnost jednoho schématu druhý. Může se stát, že se kvůli rozdílné sémantice schémat určitá část informací ztratí. Například při mapování ID3 značky se ztratí vlastnost Umělec (artist) místo toho ji nahradí obecnější vlastnost Autor (author). Cílem je tedy vytvořit formát, který by dokázal komunikovat s rozdílnými schématy s minimální ztrátou významu jednotlivých vlastností. Katalogy a klasifikace Lidé mají od nepaměti věci organizovat do různých skupin a kategorií. Přelomovým činem bylo vytvoření klasifikace rostlinné říše na základě pohlavních znaků, kdy bylo vůbec poprvé vytvořeno ucelené taxonomické členění, tak hojně používané dnes. Knihovní klasifikace Pro použití v knihovnách vzniklo několik klasifikací, které se snaží popsat existující vědomosti jedním rámcem, který by je všechny obsáhl. Tak jak se vyvíjí lidské poznání, tak se mění a rozšiřují i tyto klasifikace. Výhodou těchto klasifikací je to, že je vyvíjí zkušení experti. 12

20 Kapitola 3. Teorie V dnešní době nejpoužívanější knihovní klasifikace jsou Universal Decimal Classification a Dewey Decimal Classification. Universal Decimal Classification Universal Decimal Classification (14) je systém knihovní klasifikace vyvinutá belgickými bibliografy Paul Otletem a Henri La Fontainem na konci 19. století. Je založen na Dewey Decimal Classification, navíc ale používá pomocné znaky pro označení různých zvláštních aspektů předmětu a vztahů mezi subjekty. Obsahuje proto analyticko-syntetický neboli facetový prvek. Proto je používán především ve vědeckých knihovnách. MDT byla upravována a rozšiřována v průběhu let, aby se vyrovnala s pokroky ve všech disciplínách lidského vědění a je stále pod neustálým dohledem, aby mohla být případně aktualizována. Dewey Decimal Classification Dewey Decimal Classification (15) je proprietární systém knihovnické klasifikace. DDC vypracoval Melvil Dewey v roce Systém byl upraven a rozšířen v celkem 22 velkých revizí, poslední je z roku Systém organizuje knihy do regálů v určitém a opakovatelném pořadí, aby je bylo snadné najít a vrátit zpět na své správné místo. Tento systém se používá v knihovnách ve více jak 135 zemích. Mezinárodní katalogy Mezinárodně akceptované katalogy unikátně popisující jedinečným způsobem knihy, časopisy, hudební média jsou v dnešním globálním světě nezbytností. Pokud známe jedinečný identifikátor daného zdroje, přináší nám to velkou výhodu, protože můžeme jednoduše dohledat ostatní informace. International Standard Book Number (ISBN) International Standard Book Number (mezinárodní standardní číslo knihy) je alfanumerický kód určený pro jednoznačnou identifikaci knižních vydání. ISBN je specifikováno mezinárodním standardem ISO 2108, v Česku je tento standard převzat jako ČSN ISO

21 Kapitola 3. Teorie Do roku 2007 měl ISBN kód deset cifer (devět významových a kontrolní číslici). Od 1. ledna 2007 byl kód rozšířen na třináct číslic, pro sjednocení s reprezentací ISBN v čárovém kódu a pro rozšíření kapacity systému. EAN prefix 978 byl doplněn o prefix 979, čímž kapacita stoupla na dvojnásobek. International Standard Serial Number (ISSN) ISSN (Mezinárodní standardní číslo seriálové publikace) je jednoznačný osmiciferný identifikátor periodické publikace (noviny, časopisy, včetně těch vycházejících online). ISSN je obdobou ISBN používaného pro knihy. Na rozdíl od ISBN však ISSN nemá žádnou vnitřní strukturu a nelze z něj zjistit žádné informace o publikaci. Je to pouze jednoduchý identifikátor. Internetové databáze Mimo mezinárodně uznávané katalogy existuje na internetu několik obecně uznávaných databází popisující digitální zdroje. Tyto zdroje často trpí problémy s financováním, to často vede ke komercializaci nebo ukončení služby. Internet Movie Database (IMDb) Internet Movie Database je on-line databáze informací o filmech, televizních pořadech, hercích, režisérech a všem, co s filmovou tvorbou souvisí. Databáze vznikla z Usenetové skupiny rec.arts.movies. Koncem roku 1990 už seznam obsahoval přes deset tisíc položek. Nakonec Col Needham, jeden z účastníků skupiny, zveřejnil sadu UNIXových skriptů, umožňující rychlé prohledávání tohoto seznamu. V roce 1993 bylo vytvořeno webové rozhraní pro přístup k databázi a vytvořena možnost doplňování informací em. Jak objem dat postupně rostl, provoz databáze začal být stále nákladnější. V roce 1996 byla ve Velké Británii založena společnost Internet Movie Database Ltd. Majitelé IMDb v roce 1998 prodali celý podnik společnosti Amazon.com za podmínky, že její obsah zůstane volně přístupný na Internetu. 14

22 Kapitola 3. Teorie Klientské technologie Technologie na straně klienta tvoří důležitou součást webových aplikací. Webové aplikace jsou vázané na prostředí webových prohlížečů a na jejich interpretaci Internetových standardů (HTML, CSS, EcmaScript). Cílem je vytvořit jednoduchou aplikaci s využitím moderních prostředků. Proto je použitá knihovna jquery (16) jako výchozí rámec pro práci s JavaScriptem. Pro některé dílčí věci je použitá technologie Flash. jquery jquery (17) je lehká javascriptová knihovna, která klade důraz na interakci mezi JavaScriptem a HTML. První verze byla vydána Johnem Resigem v lednu Výhoda použití javascriptové knihovny spočívá ve vymazání rozdílů mezi prohlížeči. Z funkcí jquery nás zajímají nejvíce: Funkce pro výběr, procházení a změnu DOM Události Manipulace s CSS AJAX Rozšiřující moduly Uživatelské komponenty jquery UI jquery UI poskytuje abstrakci pro interakce, animace, efekty a komponenty. Používá se k vytvoření vysoce interaktivních webových aplikací. Z dostupných UI komponent používám nejvíce záložky, které tvoří jeden ze základních kamenů uživatelského rozhraní aplikace. Ostatní jquery rozšíření Rozšiřující moduly doplňují základní funkce jquery knihovny. jquery UI (16) je vlastně pouze hodně rozsáhlé jquery rozšíření. Kromě jquery UI aplikace používá ještě rozšíření jquery.layout. 15

23 Kapitola 3. Teorie jquery.layout je rozšíření, které dovoluje rozdělit obrazovku na několik separátních částí, má dobrou podporu integrace s jquery UI. Flash/FLEX Adobe Flex je sada technologií vytvořená firmou Adobe Systems pro vývoj RIA aplikací (Rich Internet Application) založených na technologii Adobe Flash. První verze vydala v roce 2004 firma Macromedia pod jménem Flex Data Services. V roce 2008 uvolnilo Adobe Flex 3 SDK pod otevřenou licencí. Flexové aplikace se kompilují a spouští v prostředí Adobe Flash přehrávače. Flex není o vytváření animací, MovieClipů, a podobných. Existuje zde spousta již hotových komponent (objektů) s vlastní grafikou, vlastnostmi a metodami, které můžeme použít a ušetřit si tak spoustu času. Použití Flash technologií nám umožňuje přidat na stránky prvky, které nejsou v klasickém HTML možné. BirdEye BirdEye (18) je komunitní projekt, jehož cílem je posunout návrh a vývoj komplexního zobrazování informací a knihovny pro vizuální analytiku pro Adobe Flex. Knihovna umožňuje uživatelům vytvářet vizualizace dat pro analýzu a prezentaci informací. Projekt v sobě integruje několik souvisejících knihoven. V projektu je použitý Relation Analysis modul pro zobrazení relačních dat z databáze. Navigační schémata Navigace digitálních zdrojů (2) představuje důležitou část aplikace. K navigaci se používají nejen metadatové záznamy digitálních zdrojů, ale i někdy i vlastní zdroje. Taxonomické navigace Taxonomie (z řeckého taxis uspořádání, nomos zákon) je v pojem, který obecně představuje předmětnou klasifikaci. Předměty rozumíme určitá témata (taxony), které mají 16

24 Kapitola 3. Teorie mezi sebou definované vazby. Tyto vazby je pak dovolují členit do jednotlivých hierarchicky uspořádaných kategorií. Rozlišujeme několik skupin klasifikací, které mohou uživatelé procházet. Globální Globální taxonomie jsou všeobecně přijaté taxonomie, například DDC, UDS. Jsou z pohledu aplikace statické. Tvoří je experti v oboru. Lokální Lokálně uznávané taxonomie popisují například strukturu popisované organizace. Může to být struktura vyučovaných předmětů, kateder a fakult v rámci univerzity UHK. Vytváří je lokální autority. Osobní Pod osobní taxonomií si můžeme přestavit uživatelské složky, kam si ukládá jednotlivé soubory (digitální zdroje). Tvůrce je většinou osoba neznalá problematiky. Taxonomie můžeme zobrazit a procházet několika způsoby. Seznam taxonů Jednoduchý seznam odkazů na taxony, které splňují určitou podmínku. Je to nejčastější forma navigace například u webových stránek. Seznam taxonů může nabývat několik forem. Globální navigace Globální navigace je případ seznamu taxonů, kdy jsou taxony přímými potomky kořenového taxonu. Globální navigace bývá v rámci kontextu neměnná. Dovoluje horizontální pohyb po první úrovni hierarchie. Lokální navigace Lokální navigace může nabývat různých podob v závislosti na aktuální poloze v taxonomii. Může zobrazovat najednou celou aktuální větev taxonomie, nebo pouze aktuální úroveň. Drobková navigace Drobková navigace je speciální případ taxonomické navigace, představuje cestu od aktuálního ke kořenovému taxonu. Dovoluje pouze vertikální pohyb hierarchií. 17

25 Kapitola 3. Teorie Inter-klasifikační V systému obecně existuje více klasifikací, aplikace proto dovoluje pohyb mezi jednotlivými taxonomiemi. Digitální zdroj může být najednou umístěn ve více taxonomických klasifikacích. Fulltextové vyhledávání Fulltextové vyhledávání je technika pro prohledávání digitálních dokumentů nebo databáze. Ve fulltextovém vyhledávání vyhledávač zkoumá všechna slova v každém uloženém dokumentu a pokouší se je porovnat se slovy zadanými uživatelem. Fulltextové vyhledávání se začalo používat v 70. letech v knihovních databázích. Návratnost je množství vrácených výsledků vyhledávání a přesnost je měřítkem kvality vrácených výsledků. Návratnost je poměr vyhledaných relevantních výsledků vůči všem relevantním výsledkům. Přesnost je počet vrácených relevantních výsledků vydělený celkovým počtem vrácených výsledků. Vzhledem k nejednoznačnosti přirozeného jazyka, fulltextové vyhledávací systémy typicky obsahují možnosti pro zvýšení přesnosti a návratnosti. Kontrolované slovníky pomáhají vyhledávání a také pomáhají mírnit problémy se špatnými výsledky označením dokumentů tak, aby se nejasnosti eliminovaly. Rozpor mezi přesností a návratností je jednoduchý: zvýšení přesnosti může snížit celkovou návratnost, zatímco nárůst návratnosti má za následek snížení přesnosti. Facetové navigace Facetová navigace, jinak také facetové vyhledávání, je technika přístupu ke kolekcím informací a zdrojů, reprezentovaných pomocí facetové klasifikace. Tato technika umožňuje uživatelům procházet informace pomocí filtrování vlastností. Facetový klasifikační systém umožňuje přiřadit více klasifikací jednomu objektu, tím se vytvoří klasifikace, kterou je možno řadit několika způsoby, lépe než v jednom předurčeném taxonomickém pořadí. Každý facet obvykle odpovídá hodnotám vlastností společných všem digitálním zdrojům. 18

26 Kapitola 4. Analýza 4. Analýza V této části je popsána databázová a aplikační vrstva aplikace. Prezentační vrstva je blíže popsána v kapitole 5. Vlastní implementace. Datový model Datový model popisuje základní sadu vlastností digitálních zdrojů. Každý typ digitálního zdroje má podmnožinu těchto vlastností. Blíže je představen digitální zdroj typu kniha. Definice datových typů V datovém slovníku používáme následující datové typy. Všechny se dají jednoduše mapovat do relační databáze kromě typu LangString, který je uložen v externí tabulce. Typ vlastnosti String LangString Text LangText Vocab Date Integer Decimal Popis Jednoduchý text, omezený na 255 znaků Jednoduchý text s kódem jazyka v ISO639-3, omezený na 255 znaků Libovolně dlouhý text Libovolně dlouhý text s kódem jazyka v ISO639-3 Omezení oboru hodnot dané vlastnosti Datum a čas definovaný dle W3C-DTF Celočíselný datový typ Desetinné číslo, 16 znaků celkem, přesnost 6 desetinných míst Definice vlastností digitálních zdrojů Aplikace obsahuje sadu metadatových elementů, které co nejlépe kryjí požadavky digitálních zdrojů. Některé vlastnosti jsou společné pro všechny zdroje, některé jsou specifické pro daný typ zdroje. 19

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

ECM. Enterprise Content Management. čt 9:15 Petr Bouška (xboup00) Zbyněk Hostaš Lukáš Maršíček Martin Nikl (xnikm00)

ECM. Enterprise Content Management. čt 9:15 Petr Bouška (xboup00) Zbyněk Hostaš Lukáš Maršíček Martin Nikl (xnikm00) ECM Enterprise Content Management čt 9:15 Petr Bouška (xboup00) Zbyněk Hostaš Lukáš Maršíček Martin Nikl (xnikm00) Co nás čeká... Definice ECM Problém podnikového obsahu Historie vzniku ECM Architektura

Více

PRODUKTY Tovek Server 6

PRODUKTY Tovek Server 6 Tovek Server je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených strukturovaných i nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje jsou souborem klientských desktopových aplikací určených k indexování dat, vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci s velkým objemem textových

Více

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Obec Senorady Miroslav Patočka 2006 Obsah: 1. Úvodní informace 1.1 Informace pro uživatele 1.1.1 Přístupnost HTML, PDA, WAP, XML

Více

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka Metody tvorby ontologií a sémantický web Martin Malčík, Rostislav Miarka Obsah Reprezentace znalostí Ontologie a sémantický web Tvorba ontologií Hierarchie znalostí (D.R.Tobin) Data jakékoliv znakové řetězce

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools Analyst Pack je desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních

Více

Znalostní systém nad ontologií ve formátu Topic Maps

Znalostní systém nad ontologií ve formátu Topic Maps Znalostní systém nad ontologií ve formátu Topic Maps Ladislav Buřita, Petr Do ladislav.burita@unob.cz; petr.do@unob.cz Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií Kounicova 65, 662 10 Brno Abstrakt:

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT SPRÁVA DOKUMENTŮ V MODERNÍM PODNIKOVÉM PROSTŘEDÍ Zpracování dokumentů prochází v dnešním firemním světě významnými změnami. Firmy jsou nuceny řešit řadu problémů, které s sebou

Více

Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba

Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba 1. 1. Správa podnikového obsahu (Enterprise Content Management ECM) Strategie, metody a nástroje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu V.9.3. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Inormatika a informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Ročník: 1. ročník + kvinta chápe a používá základní termíny

Více

Počítačová Podpora Studia. Přednáška 5 Úvod do html a některých souvisejících IT. Web jako platforma pro vývoj aplikací.

Počítačová Podpora Studia. Přednáška 5 Úvod do html a některých souvisejících IT. Web jako platforma pro vývoj aplikací. Přednáška 5 1. Stručný přehled vývoje html H T m l (HTML...XML... html5), (Web API, JSON, REST,AJAX) 2. Některé související IT IP adresa, doménová adresa, name servery JavaScritp, Jquery, Angular PHP vs

Více

ECM. Jaroslava Klegová

ECM. Jaroslava Klegová ECM Jaroslava Klegová Obsah přednášky Definice Historie Produkty Komponenty Implementace a rizika Trendy Co pro vás znamená ECM? Co znamená ECM pro mne? Enterprise Content Management = Správa podnikového

Více

ProArc. open source řešení pro produkci a archivaci digitálních dokumentů. Martina NEZBEDOVÁ Knihovna AV ČR, v. v. i., Praha nezbedova@knav.

ProArc. open source řešení pro produkci a archivaci digitálních dokumentů. Martina NEZBEDOVÁ Knihovna AV ČR, v. v. i., Praha nezbedova@knav. ProArc open source řešení pro produkci a archivaci digitálních dokumentů Martina NEZBEDOVÁ Knihovna AV ČR, v. v. i., Praha nezbedova@knav.cz INFORUM 2015: 21. ročník konference o profesionálních informačních

Více

Publikování map na webu - WMS

Publikování map na webu - WMS Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Publikování map na webu - WMS Autor: Ondřej Dohnal, Martina Černohorská Editor: Filip Dvořáček Praha, duben 2010 Katedra mapování a kartografie

Více

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek Co je to webová aplikace? příklady virtuální obchodní dům intranetový IS podniku vyhledávací služby aplikace jako každá jiná přístupná

Více

Formy komunikace s knihovnami

Formy komunikace s knihovnami Formy komunikace s knihovnami Současné moderní prostředky Jiří Šilha a Jiří Tobiáš, Tritius Solutions a.s., Brno Osnova Základní požadavky na komunikaci s knihovnami Historie komunikace s knihovnami Confluence

Více

Dnešní téma. Oblasti standardizace v ICT. Oblasti standardizace v ICT. Oblasti standardizace v ICT

Dnešní téma. Oblasti standardizace v ICT. Oblasti standardizace v ICT. Oblasti standardizace v ICT Dnešní téma Oblasti standardizace v ICT Případové studie standardizace v ICT: 1) Znakové sady 2) Jazyk 1. technická infrastruktura transfer a komunikace informací, přístup k informacím, sdílení zdrojů

Více

KOMPONENTY APLIKACE TreeINFO. Petr Štos ECM Business Consultant

KOMPONENTY APLIKACE TreeINFO. Petr Štos ECM Business Consultant KOMPONENTY APLIKACE TreeINFO Petr Štos ECM Business Consultant CO JE TO APLIKACE TreeINFO Sada komponent Komponenty rozšiřující sloupce Komponenty rozšiřující pohledy na data Aplikační části Využití jednotlivě

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

GeoHosting. Martin Vlk. (vypusťte svoje data do světa) Help forest s.r.o. člen skupiny WirelessInfo 2008

GeoHosting. Martin Vlk. (vypusťte svoje data do světa) Help forest s.r.o. člen skupiny WirelessInfo 2008 GeoHosting (vypusťte svoje data do světa) Martin Vlk Help forest s.r.o. člen skupiny WirelessInfo 2008 Využívání geografických dat Jak můžeme pracovat s geografickými daty? Práce s vlastními geografickými

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0 OBSAH 1 ÚVOD... 3 1.1 HOME STRÁNKA... 3 1.2 INFORMACE O GENEROVANÉ STRÁNCE... 4 2 VYHLEDÁVÁNÍ V ÚZEMÍ...

Více

Co je nového v aplikaci PaperPort 12?

Co je nového v aplikaci PaperPort 12? Vítejte! Aplikace PaperPort společnosti Nuance je softwarový balíček pro správu dokumentů pracovní plochy, který vám usnadní skenování, uspořádání, sdílení, správu a přístup k papírovým a digitálním dokumentům

Více

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY 1) Úvod do problematiky Petr Lobaz, 18. 2. 2004 ORGANIZACE PŘ EDMĚ TU POŽADAVKY KE ZKOUŠCE vypracování semestrální práce (max. 70 bodů) napsání testu (max. 30 bodů)

Více

Úvod do tvorby internetových aplikací

Úvod do tvorby internetových aplikací CVT6 01a Úvod do tvorby internetových aplikací Osnova předmětu (X)HTML a tvorba webu pomocí přímého zápisu kódu Tvorba web designu a skládání stránek z kousků Skriptovací jazyky na webu Návrh software

Více

Moderní techniky vývoje webových aplikací

Moderní techniky vývoje webových aplikací ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Moderní techniky vývoje webových aplikací Bogdan Walek ÚVOD DO PROBLEMATIKY V oblasti

Více

Obsah. Rozdíly mezi systémy Joomla 1.0 a 1.5...15 Systém Joomla coby jednička online komunity...16 Shrnutí...16

Obsah. Rozdíly mezi systémy Joomla 1.0 a 1.5...15 Systém Joomla coby jednička online komunity...16 Shrnutí...16 Obsah Kapitola 1 Seznámení se systémem Joomla!................................. 9 Přehled systémů pro správu obsahu....................................................10 Použití systému pro správu obsahu.....................................................11

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

Databáze v MS ACCESS

Databáze v MS ACCESS 1 z 14 19.1.2014 18:43 Databáze v MS ACCESS Úvod do databází, návrh databáze, formuláře, dotazy, relace 1. Pojem databáze Informací se data a vztahy mezi nimi stávají vhodnou interpretací pro uživatele,

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Jakub Šesták. http://www.cesnet.cz/services/data-storage/?lang=en ESEJ DO PŘEDMĚTU DIGITÁLNÍ KNIHOVNY

Jakub Šesták. http://www.cesnet.cz/services/data-storage/?lang=en ESEJ DO PŘEDMĚTU DIGITÁLNÍ KNIHOVNY MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Datové služby sdružení CESNET http://www.cesnet.cz/services/data-storage/?lang=en ESEJ DO PŘEDMĚTU DIGITÁLNÍ KNIHOVNY Jakub Šesták 5. 12. 2014 1. ročník navazujícího

Více

Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček

Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček CO FILMBOOK JE Filmbook je uzavřená webová aplikace pro celkovou správu informací a dat souvisejících se sledováním filmů. Primárně je zaměřen na uchovávání a spravování

Více

1.1 Seznámení s programy Office

1.1 Seznámení s programy Office Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

ROZVOJ E-LEARNINGU NA 1. LF UK PRAHA

ROZVOJ E-LEARNINGU NA 1. LF UK PRAHA ROZVOJ E-LEARNINGU NA 1. LF UK PRAHA Autoři: Čestmír Štuka, Tomáš Nikl Centrum podpory elektronické výuky 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze OBSAH 1. Rozvoj e-learningu na 1. LF UK Praha 2.

Více

DIGITÁLNÍ MAPY. Přednáška z předmětu KMA/TKA. Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni

DIGITÁLNÍ MAPY. Přednáška z předmětu KMA/TKA. Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni DIGITÁLNÍ MAPY Přednáška z předmětu KMA/TKA Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni 16.12.2008 Konec 20. století je charakterizován jako období informatiky. Mapa, jako výsledek geodetických měření

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2013/12/12 20:40:58 $ Obsah Úvod... 3 Recept na dobré webové stránky... 4 Použitelnost... 5 Jak se pozná použitelný web...

Více

The bridge to knowledge 28/05/09

The bridge to knowledge 28/05/09 The bridge to knowledge DigiTool umožňuje knihovnám vytvářet, administrovat, dlouhodobě uchovávat a sdílet digitální sbírky. DigiTool je možno využít pro institucionální repozitáře, sbírky výukových materiálu

Více

IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1

IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 Reporting a Monitoring Ondřej Bláha CEE+R CoP Team / Tivoli Storage Team Leader Září 2010 2010 IBM Corporation TSM 6: Reporting

Více

Úvod do programovacího jazyka Python

Úvod do programovacího jazyka Python Úvod do programovacího jazyka Python Co je to Python? Python je objektově-orientovaný programovací jazyk. Tento programovací jazyk je velice výkonný, čitelný a dá se snadno naučit. Jeho použití je velice

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

ADMINISTRACE POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ. OPC Server

ADMINISTRACE POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ. OPC Server ADMINISTRACE POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ OPC Server Funkce a využití v průmyslové automatizaci Jiří NOSEK 2011 Co je OPC Server? OPC = Open Process Control (původně OLE for Process Control) sada specifikací průmyslového

Více

Zpráva o zhotoveném plnění

Zpráva o zhotoveném plnění Zpráva o zhotoveném plnění Aplikace byla vytvořena v souladu se Smlouvou a na základě průběžných konzultací s pověřenými pracovníky referátu Manuscriptorium. Toto je zpráva o zhotoveném plnění. Autor:

Více

DATOVÁ ARCHIVACE. Principy datové archivace a její výhody při migraci na SAP HANA. Štěpán Bouda Business Consultant

DATOVÁ ARCHIVACE. Principy datové archivace a její výhody při migraci na SAP HANA. Štěpán Bouda Business Consultant DATOVÁ ARCHIVACE Principy datové archivace a její výhody při migraci na SAP HANA Štěpán Bouda Business Consultant stepan.bouda@sabris.com KVÍZ Kdo uvažuje o migraci ERP na Suite on SAP HANA? Kdo uvažuje

Více

Analýza a Návrh. Analýza

Analýza a Návrh. Analýza Analysis & Design Návrh nebo Design? Design = návrh Není vytváření použitelného uživatelského prostředí (pouze malinká podmnožina celého návrhu) Často takto omezeně chápáno studenty nedokáží si představit,

Více

1. Integrační koncept

1. Integrační koncept Příloha č. 2: Technický popis integrace 1. Integrační koncept Z hlediska koncepčního budování Smart Administration na Magistrátu města Mostu je možno hovořit o potřebě integrace tří úrovní systémové architektury

Více

HEIS VÚV V ROCE 2006 Jiří Picek Klíčová slova Hydroekologický informační systém VÚV T.G.M. (HEIS VÚV) je centrálním informačním systémem odborných sekcí ústavu. Jeho hlavním posláním je zajištění zpracování,

Více

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Nástroje business modelování. Business modelling, základní nástroje a metody business modelování.

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Nástroje business modelování. Business modelling, základní nástroje a metody business modelování. 3 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení 2008/2009 Radim Farana 1 Obsah Business modelling, základní nástroje a metody business modelování.

Více

local content in a Europeana cloud

local content in a Europeana cloud local content in a Europeana cloud Portál Europeana, evropské projekty CARARE a LoCloud inspirace pro informační systémy památkové péče Irena Blažková Národní památkový ústav Setkání editorů GIS a správců

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

Reporting a Monitoring

Reporting a Monitoring Reporting a Monitoring IBM Tivoli Storage Manager 6.3 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.5 Ondřej Bláha CEE+R CoP Team / Tivoli Storage Team Leader 2010 IBM Corporation Administrátorské rozhraní

Více

Základy informatiky. Elektronické publikování. Daniela Szturcová Část převzata z přednášky P. Děrgela

Základy informatiky. Elektronické publikování. Daniela Szturcová Část převzata z přednášky P. Děrgela Základy informatiky Elektronické publikování Daniela Szturcová Část převzata z přednášky P. Děrgela Obsah přednášky Základní pojmy Historické souvislosti Nástroje určené pro elektronické publikování Porovnání

Více

Redakční systémy 1. pro správu obsahu

Redakční systémy 1. pro správu obsahu > Analýzy a poradenství > Internetové prezentace a portály > Internetové obchody > Servis a správa webu > Intranety, firemní portály Redakční systémy pro správu obsahu Penframe CMS je uživatelsky přívětivý

Více

Příprava dokumentů pro archivaci v souladu s platnou legislativou. Vladimír Střálka Adobe Systems Praha 6.4.2009

Příprava dokumentů pro archivaci v souladu s platnou legislativou. Vladimír Střálka Adobe Systems Praha 6.4.2009 Příprava dokumentů pro archivaci v souladu s platnou legislativou Vladimír Střálka Adobe Systems Praha 6.4.2009 Legislativní podpora elektronického dokumentu Zákon č. 499/2004 Sb. O archivnictví a spisové

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha REQUESTOR DATASHEET Úvod Requestor Service Desk poskytuje kompletní řešení pro správu interních i externích požadavků, které přicházejí do organizace libovolnou cestou. Produkt je zaměřen na vytvoření

Více

Cloudové řešení pro ŠKODA AUTO

Cloudové řešení pro ŠKODA AUTO Cloudové řešení pro ŠKODA AUTO Automobilový výrobce společnost ŠKODA AUTO, která působí na více než 100 trzích v rámci celého světa, implementovala cloudové řešení MS Azure. Nahrazením původního řešení

Více

Intranet jako podpora řízení dopravní firmy

Intranet jako podpora řízení dopravní firmy Jiří Černý Intranet jako podpora řízení dopravní firmy Klíčová slova: intranet, internet, portál, aplikace. Úvod Intranet je firemní komunikační a informační systém založený na internetových technologiích.

Více

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček Architektury Informačních systémů Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Nutné pojmy Co je to informační systém? Jaké oblasti zahrnuje? Jaká je vazba IS na podnikovou strategii?

Více

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Daniel Beznoskov, 2 IT A Skupina 1 Úvod Prohlášení o autorství Prohlašuji, že jsem individuální projekt z předmětu webových stránek na

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním ICS 03.220.01; 35.240.60 materiálem o normě. Inteligentní dopravní systémy Požadavky na ITS centrální datové

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Cílová skupina Anotace Inovace výuky prostřednictvím šablon

Více

Úvod do programovacího jazyka Python

Úvod do programovacího jazyka Python Úvod do programovacího jazyka Python Co je to Python? Python je objektově orientovaný programovací jazyk, který se může využít v mnoha oblastech vývoje softwaru. Nabízí významnou podporu k integraci s

Více

Pro malé i obří projekty

Pro malé i obří projekty Pro malé i obří projekty CO PŘINESE GULLIVER VÁM A VAŠIM UŽIVATELŮM Olga Čiperová, AiP Beroun s.r.o. GULLIVER CO JE TO? Gulliver je vyhledávací a prezentační rozhraní typu digitální knihovna. Zpřístupňuje

Více

IntraVUE 2.0.3 Co je nového

IntraVUE 2.0.3 Co je nového IntraVUE 2.0.3 Co je nového Michal Tauchman Pantek (CS) s.r.o. Červen 2008 Strana 2/8 Úvod IntraVUE je diagnostický a podpůrný softwarový nástroj pro řešení komunikačních problémů, vizualizaci a dokumentaci

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ 1) PROGRAM, ZDROJOVÝ KÓD, PŘEKLAD PROGRAMU 3 2) HISTORIE TVORBY PROGRAMŮ 3 3) SYNTAXE A SÉMANTIKA 3 4) SPECIFIKACE

Více

Systém mezinárodního standardního číslování ISBN, ISSN

Systém mezinárodního standardního číslování ISBN, ISSN Systém mezinárodního standardního číslování ISBN, ISSN Mgr. Pavla Gajdošíková Ing. Jan Kaňka Krajská knihovna Františka Bartoše Seminář knihoven paměťových institucí Zlínského kraje Hvězdárna Valašské

Více

Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu

Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu CVT6 01a Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu Internet a www Internet? Služby www ftp e-mail telnet NetNews konference IM komunikace Chaty Remote Access P2P aplikace Online games

Více

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. UML - charakteristika

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. UML - charakteristika 2 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení 2008/2009 Radim Farana 1 Obsah Jazyk UML, základní modely, diagramy aktivit, diagramy entit.

Více

RD.CZ : EVIDENCE DIGITALIZOVANÝCH DOKUMENTŮ A SLEDOVÁNÍ PROCESU ZPRACOVÁNÍ

RD.CZ : EVIDENCE DIGITALIZOVANÝCH DOKUMENTŮ A SLEDOVÁNÍ PROCESU ZPRACOVÁNÍ RD.CZ : EVIDENCE DIGITALIZOVANÝCH DOKUMENTŮ A SLEDOVÁNÍ PROCESU ZPRACOVÁNÍ Pavel Kocourek, Incad Praha Přestože mnohé knihovny v České republice digitalizují své dokumenty a další se na to chystají, neprobíhá

Více

CDS Invenio v NTK. V NTK využíváme CDS Invenio pro repozitář šedé literatury v rámci projektu NUŠL

CDS Invenio v NTK. V NTK využíváme CDS Invenio pro repozitář šedé literatury v rámci projektu NUŠL CDS Invenio v NTK V NTK využíváme CDS Invenio pro repozitář šedé literatury v rámci projektu NUŠL Konfigurace CDS Invenio pro potřeby šedé literatury - NUŠL odkaz invenio.ntkcz.cz V NTK nyní verze 0.99.1

Více

ABBYY Automatizované zpracování dokumentů

ABBYY Automatizované zpracování dokumentů ABBYY Automatizované zpracování dokumentů tradiční řešení OCR versus Cloud Jiří Dvořák ECM konzultant Světový leader v produktech pro zpracování dokumentů Individulání uživatelé Malé a střední společnosti

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická Praha 10, V Úžlabině 320

Střední průmyslová škola elektrotechnická Praha 10, V Úžlabině 320 Střední průmyslová škola elektrotechnická Praha 10, V Úžlabině 320 M A T U R I T N Í T É M A T A P Ř E D M Ě T U P R O G R A M O V É V Y B A V E N Í Studijní obor: 18-20-M/01 Informační technologie Školní

Více

VY_32_INOVACE_INF3_18. Textové formáty PDF, TXT, RTF, HTML, ODT

VY_32_INOVACE_INF3_18. Textové formáty PDF, TXT, RTF, HTML, ODT VY_32_INOVACE_INF3_18 Textové formáty PDF, TXT, RTF, HTML, ODT Standardem pro textové soubory jsou následující formáty: Rich Text Format (.rtf), Hypertext Markup Language (.html,.htm) Portable Document

Více

Novell Identity Management. Jaromír Látal Datron, a.s.

Novell Identity Management. Jaromír Látal Datron, a.s. Novell Identity Management Jaromír Látal Datron, a.s. 19.4.2012 1 Identity management základní vlastnosti Jednoduché a rychlé poskytování uživatelských účtů Samoobslužné funkce pro uživatele Snadný návrh

Více

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH VEŘEJNOSTI I ZAMĚSTNANCŮ O zákazníkovi Státní rostlinolékařská správa (SRS) je úředním orgánem rostlinolékařské péče České republiky. Činnost Státní rostlinolékařské

Více

Technologie. Osnovy kurzu: Školení správců systému. 1. den, dopolední blok

Technologie. Osnovy kurzu: Školení správců systému. 1. den, dopolední blok 1. den, dopolední blok Konfigurace počítačů posluchačů přivítání zobrazení konfiguračních údajů a průvodce nastavením místní sítě přivítání účastníků zapojení počítačů instalace potřebného SW (klient z

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

Jak efektivně řídit životní cyklus dokumentů

Jak efektivně řídit životní cyklus dokumentů Jak efektivně řídit životní cyklus dokumentů Václav Bahník, ECM Solution Consultant 2014 IBM Corporation Nestrukturovaná data Strukturovaná Nestrukturovaná 2 Document Management System Vyhledávání Sdílení

Více

Máte to? Summon jako základní vyhledávací nástroj NTK

Máte to? Summon jako základní vyhledávací nástroj NTK Máte to? Summon jako základní vyhledávací nástroj NTK Milan Janíček milan.janicek at techlib.cz odd. rozvoje elektronických služeb Národní technická knihovna Praha Obsah 1) Proč další systém? 2) Metavyhledávač

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM VIDIUM A VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉM VIDIUM A VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM VIDIUM A VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ Michal Brožek, Dominik Svěch, Jaroslav Štefaník MEDIUM SOFT a.s., Cihelní 14, 702 00 Ostrava, ČR Abstrakt Neustále rostoucí význam sběru dat, možnost

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange 1989 1996 2001 2003 Microsoft Office Kancelářský balík Microsoft Exchange Emailové a groupwarové řešení Microsoft Sharepoint Portal Server Webová platforma pro spolupráci a správu obsahu Microsoft Live

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNIKÉ Fakulta elektrotechnická. Microsoft Sharepoint 2007 Workflows Průmyslové informační systémy

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNIKÉ Fakulta elektrotechnická. Microsoft Sharepoint 2007 Workflows Průmyslové informační systémy ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNIKÉ Fakulta elektrotechnická Microsoft Sharepoint 2007 Workflows Průmyslové informační systémy Bc. Petr Pokorný Letní semestr 2009/2010 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Workflow... 3 3 Workflow

Více

Elektronické dokumenty - jak efektivně na jejich správu a bezpečnost?

Elektronické dokumenty - jak efektivně na jejich správu a bezpečnost? 2008 aplis.cz, a.s. All rights reserved. 6.11.2007 Elektronické dokumenty - jak efektivně na jejich správu a bezpečnost? Ing. Jiří Bříza, CSc. 9.4.2008 str. 2 Informace pro úřad Informace a jejich zhmotnění

Více

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Manažerský informační systém na MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Konference ISSS-2009 Hradec Králové Aldis 6. dubna 2009 MIS na MPSV časové údaje projektu Vytvoření MIS MPSV

Více

Jednotlivé hovory lze ukládat nekomprimované ve formátu wav. Dále pak lze ukládat hovory ve formátu mp3 s libovolným bitrate a také jako text.

Jednotlivé hovory lze ukládat nekomprimované ve formátu wav. Dále pak lze ukládat hovory ve formátu mp3 s libovolným bitrate a také jako text. 1.0 Nahrávání hovorů Aplikace Nahrávání hovorů ke svému chodu využívá technologii od společnosti Cisco, tzv. Built-in bridge, která snižuje nároky na síťovou infrastrukturu, snižuje náklady a zvyšuje efektivitu

Více

Obsah. 1) Rozšířené zadání 2) Teorie zásuvných modulů a) Druhy aplikací používajících zásuvné moduly b) Knihovny c) Architektura aplikace d) Výhody

Obsah. 1) Rozšířené zadání 2) Teorie zásuvných modulů a) Druhy aplikací používajících zásuvné moduly b) Knihovny c) Architektura aplikace d) Výhody Obsah 1) Rozšířené zadání 2) Teorie zásuvných modulů a) Druhy aplikací používajících zásuvné moduly b) Knihovny c) Architektura aplikace d) Výhody 3) 4) Mantichora Mantichora je moderní aplikace, který

Více

Kurz je rozdělen do čtyř bloků, které je možné absolvovat i samostatně. Podmínkou pro vstup do kurzu je znalost problematiky kurzů předešlých.

Kurz je rozdělen do čtyř bloků, které je možné absolvovat i samostatně. Podmínkou pro vstup do kurzu je znalost problematiky kurzů předešlých. Soubor kurzů XHTML, CSS, PHP a MySQL Kurz je rozdělen do čtyř bloků, které je možné absolvovat i samostatně. Podmínkou pro vstup do kurzu je znalost problematiky kurzů předešlých. Jeden blok se skládá

Více

Kapitola 1: Úvod. Systém pro správu databáze (Database Management Systém DBMS) Účel databázových systémů

Kapitola 1: Úvod. Systém pro správu databáze (Database Management Systém DBMS) Účel databázových systémů - 1.1 - Kapitola 1: Úvod Účel databázových systémů Pohled na data Modely dat Jazyk pro definici dat (Data Definition Language; DDL) Jazyk pro manipulaci s daty (Data Manipulation Language; DML) Správa

Více