Zdravotnictvíu "kulatého stolu"

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdravotnictvíu "kulatého stolu""

Transkript

1 Zdravotnictvíu "kulatého stolu" Mgr. TomášRoubal Analytik projektu Kulatý stůl k budoucnosti financováníčeského zdravotnictví Adresa: Palackého nám. 4, Praha 2 Telefon: Fax: Web:

2 Pročrealizovat tento projekt? Zdravotnictví se potýká s problémy a čelí zásadním výzvám: Populace 85 let a více Stárnutí populace Nárůst poptávky po zdravotnípéči a změna struktury nemocí Vyššíočekávánílidía změna jejich přístupu k vlastnímu zdraví Technologický pokrok Evropská integrace Celospolečenskádiskuse a dohodao změnách systému zdravotnictví je nezbytná Zdroj: ČSÚ (2005)

3 Co je účelem projektu? Projekt má: napomoci vzniku kultivované, věcnéa pro občany srozumitelné diskuse zaměřené na vymezení dlouhodobých problémů našeho zdravotnictví poskytnout zázemípro vytvořenívariant řešenítěchto problémů podpořit snahu o dosaženíshodymezi všemi zainteresovanými partnery včele spolitickými stranami tak, abychom umožnili vznik dlouhodobého a široce podporovaného scénáře.

4 Kdo se na projektu podílí? Odbornícidelegovanípolitickými stranami tvořícíodborný tým. Podílí se na analýzách, předkládají návrhy řešení problémových okruhů, vyjadřují se k návrhům ostatních. Reprezentanti parlamentních stran tvořící rozhodovací tým. Předkládajístanoviska svých stran kvýstupům projektu, účastníse diskusí. Odbornái širokáveřejnost.zapojuje se do diskuse, vyjadřuje názory a postoje k problémovým okruhům a navrhovaným řešením. Skupina analytiků pod vedením koordinátora tvořící pracovnítým. Je servisníorganizacípro všechny subjekty v projektu, zpracovává podkladové materiály.

5 Projekt Kulatý stůl

6

7 Jakéjsou a budou výstupy Prvním výstupem je Přehled koncepčních materiálůke zdravotnictví v ČR Dále Fakta o českém zdravotnictví Bude následovat Zpráva o stavu, vývoji a výhledu českého zdravotnictví Přehled hlavních reformních opatření ve zdravotnictví v EU Závěrečnázpráva: varianty změn zdravotnického systému projektu?

8 Jak se zapojit do diskuse? Diskuse je otevřená všem zájemcům. Hlavním nástrojem jsou webové stránky Dalšími nástroji pak odborné semináře a sociální konference.

9 Zpráva o stavu českého zdravotnictví Kapitoly Organizace zdravotnického systému Populace, její zdraví a proměny Zdravotnípéče a jejístruktura Výsledky zdravotnípéče Financování zdravotnictví Prostředía vazby kjiným systémům Hodnocení současného stavu

10

11 Podněty pro diskusi Dopady demografických změn Rozdíly v čerpánípéče Společenské preference v ČR

12 Dopady demografických změn Dopady stárnutí populace budou v České republice ve srovnánísjinými ekonomicky vyspělými státy poměrně hodně závažné využití potenciálu starší populace Úroveň mezigenerační solidarity Objem péče poskytovaný domácnostmi

13 Změna demografické struktury společnosti

14 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Index stáří(osn) 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Dánsko Švýcarsko Maďarsko Holandsko Rakousko Německo CR Polsko Slovensko nárůst

15 Pročje významný podíl starší populace Léky a PZT Léčebná péče Prevence Léky a PZT Podpůrné služby Dlouhodobá péče Rehabilitační péče Léčebná péče Neznámá péče 0 00_04 05_09 10_14 15_19 20_24 25_29 30_34 35_39 40_44 45_49 50_54 55_59 60_64 65_69 70_74 75_79 80_84 85_pl

16 Projekce vývoje výdajůněkterých veřejných programů do roku 2050 dle Evropské komise Starobní důchody 8 Zdravotnictví 6 4 Vzdělání 250% 2 0 Podpora v nezaměstnanosti Ošetřovatelská péče 200% 150% 100% Ošetřovatelská péče Starobní důchody Zdravotnictví Podpora v nezaměstnanosti 50% Vzdělání 0%

17

18 Existuje rozdíl v čerpánípéče Mezinárodnírozdíly ve výsledcích Health Gap Meziregionálnírozdíly v rámci ČR ve způsobech poskytování péče Rozdíly v úhradách mezi jednotlivými kraji nejsou podmíněny odlišným zdravotním stavem

19 Srovnánívýsledkůzdravotnípéče dle úmrtnosti CR Dánsko Holandsko Maďarsko Německo Polsko Rakousko Slovensko Švýcarsko Kojenecká úmrtnost Dětská úmrtnost do 5 let Standardizovaná úmrtnost 0 až 64 Standardizovaná úmrtnost 65+

20 Výdaje na krevníonemocnění % HDP, % HDP, ČR Holandsko 1 Nemocnice 2.1 LDN a Hospic 3 Samostatné ambulance 4 Lékárny a výdejny PZT % HDP

21 Výdaje na duševníonemocnění % HDP, % HDP, ČR Holandsko 1 Nemocnice 2.1 LDN a Hospic 3 Samostatné ambulance 4 Lékárny a výdejny PZT % HDP

22 Spotřeba ošetřovacích dnůna obyvatele a rok

23 Vybrané geriatrické onemocnění oš. dny

24 Regionálnírozdíly vybraných geriatrických nemocí ošetřovací dny

25 Výdaje VZP v Kčna věkověa pohlavně standardizovaného pojištěnce za rok 2006

26 Výdaje obcína zdravotnictvív roce 2006 na obyvatele vkč Z Ostatní výdaje E Pomoc ZP D Prevence JHM MSK JHC LBK PLK KVK PAK STC ULK VYS HKK ZLK OLK C Ústavní ost B Nemocnice A LSPP a ZZS

27 Společensképreference Česká společnost mnoho nepreferuje zdraví Českáspolečnost preferuje děti na úkor starých spoluobčanů Českáspolečnost spoléhána veřejný sektor, že jí zajistí zdravotní péči Zdravotnictví je pod politických tlakem Nenídoceněna neformálnípéče o nemocné, potřebné, postižené a umírající

28 Struktura celkových výdajů domácností 100% 80% 60% 40% 20% 12 Ostatní spotřeba 11 Hotely a restaurace 10 Vzdělávání 09 Volný čas 08 Telekomunikace 07 Doprava 06 Zdraví 05 Vybavení bytu 04 Bydlení a služby 03 Odívání a obuv 02 Alkohol a tabák 01 Potraviny a nápoje 0% ČR Dánsko Holandsko Maďars ko Němec ko Rakousko Slovensko

29 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Věkové rozdělení výdajů na zdravotnictví jako podílu na HDP na osobu EU15 - muži EU15 - ženy EU10 - muži EU10 - ženy

30 Druhy financovánízdravotnípéče podle systému zdravotnických účtů HF2.5 Korporace HF2.4 NISD HF2.3 Přímé výdaje soukromých domácností HF2.1, HF2.2 Soukromé pojištění HF1.2 Fondy sociálního zabezpečení 20 HF1.1 Vládní instituce kromě fondů soc. zabezpečení ČR Švýcarsko Francie Německo Nizozemí Polsko Slovensko

31 Veřejné výdaje na programy nemocenské a zdravotnípéče jako podíl HDP 9 Nizozemí 8, EU15 7,70 6 ČR 6, Polsko 3, EU15 ČR Dánsko Německo Maďarsko Nizozemí Rakousko Polsko Slovensko Švýcarsko

32 Podíl jednotlivých kategoriívýdajůvlády dle COFOG 100% Bydlení OŽP Kultura 90% Veřejný pořádek 80% Všeobecné a veřejné služby 70% Ekonomické záležitosti 60% Obrana 50% Vzdělávání 40% 30% Sociální věci 20% 10% Zdraví 0%

33 Podíl mandatorních a quasi mandatorních výdajůve vztahu k celkovým výdajům státního rozpočtu Mandatorní výdaje Quasi mandatorní výdaje

34 Kumulativnísaldo zdr. poj ZZP VZP VZP ZZP Celkem

35 Přehled zásahůdo hospodaření VZP v roce 2006 Závazky VZP k vůči poskytovatelům po lhůtě splatnosti vyšší výběr pojistného +4.5 zvýšení platby ze státního rozpočtu % přerozdělení +2.0 zvýšení doby splatnosti pohledávek +1.5 efekt restrikcí (omezení preskripce léků) +2.1 vyšší náklady na zdravotní péči (nemocnice a platy lékařů) -4.6 zlepšení oproti roku deficit roku 2005 (po transferu z ČKA) -3.5 zlepšení bilance VZP +8.0 Stav závazků k po lhůtě splatnosti -2.5

36 Neformální péče pracovních úvazků _24 25_29 30_34 35_39 40_44 45_49 50_54 55_59 60_64 65_69 70_74 M - děti Z - děti M - nemocní Z - nemocní

37 Databáze příspěvkůna péči

38 Kulatý stůl se tedy: Snažío identifikaci reálných problémůa jejich analýzu na základě tvrdých dat Snažío vyvolánícelospolečenskédiskuse nad těmito problémy Snažío vytvořenítokůdat a jejich kultivace Přednáška by se měla konat ve středu, 9.dubna v 9.00 hodin, v budově ředitelství IPVZ, Ruská85, přízemí.

39 Děkuji za pozornost!

Analýza českého zdravotnictví. Lékařský odborový klub svaz českých lékařů

Analýza českého zdravotnictví. Lékařský odborový klub svaz českých lékařů Analýza českého zdravotnictví 2010 Analýza českého zdravotnictví Lékařský odborový klub svaz českých lékařů V Praze dne 31. 8. 2010 Obsah Shrnutí... 4 Úvod... 5 1. Odměňování lékařů... 7 1.1. Nové výzvy

Více

SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY

SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY Jozef Kubinyi, Jiří Kofránek Anotace Autoři prezentují svůj pohled na základní prvky koncepce reformy zdravotnictví, která vychází

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Popis aktuální sítě sociálních služeb a vymezení cílů akčního plánu... 4 2.1. Přehled sociálních služeb... 4 2.2.

Více

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 ZPĚT NA VRCHOL Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 OBSAH: Úvod...5 1 Instituce...10 1.1 Efektivní veřejná správa...11 1.2 Zefektivnění nakládání s veřejným

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 1 1. Úvod...4 1.1. Úvod... 4 1.2. Proces přípravy... 4 1.3. Struktura dokumentu... 5 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2001

Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2001 Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2001 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Vývoj finančních ukazatelů

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky 1 Obsah Obsah... 1 1. Úvod... 3 1.1. Úvod... 3 1.2. Proces přípravy... 3 1.3. Struktura dokumentu... 4 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2002

Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2002 Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2002 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Vývoj finančních ukazatelů

Více

Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích

Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích Bakalářská práce Autor: Simona Krejčová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing.

Více

Obsah 1 ÚVOD 1 2 KONCEPČNÍ MATERIÁLY 3 3 ZÁVĚR 8 4 PŘEHLED LITERATURY 9 5 PŘÍLOHA METODOLOGICKÝ LIST 22. 1.1 Účel a cíle materiálu 1

Obsah 1 ÚVOD 1 2 KONCEPČNÍ MATERIÁLY 3 3 ZÁVĚR 8 4 PŘEHLED LITERATURY 9 5 PŘÍLOHA METODOLOGICKÝ LIST 22. 1.1 Účel a cíle materiálu 1 Pracovní tým Kulatého stolu k financování českého zdravotnictví, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2 http: //www.kulatystul.cz, info@kulatystul.cz, tel.: +420 224 972 853, fax: +420 224 972 647 PŘEHLED KONCEPČNÍCH

Více

2013 ISBN 978-80-87742-08-2

2013 ISBN 978-80-87742-08-2 závěrečná zpráva Komplexní analýza zdrojů - analýza příjmů a výdajů veřejných rozpočtů, včetně pojistných a nepojistných systémů sociální ochrany, analýza právních závazků veřejných rozpočtů, analýza soukromých

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí... 1 1. Úvod... 2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR... 3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD. Aktuální problémy ve zdravotnictví

Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD. Aktuální problémy ve zdravotnictví Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD Aktuální problémy ve zdravotnictví 1 Obsah 1 Aktuální situace ve zdravotnictví... 3 1.1 Problematika nemocnic... 3 1.2 Aktuální

Více

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol.

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol. Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU Jaromíra Kotíková a kol. VÚPSV, v. v. i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Více

Státní rozpočet 2014 v kostce

Státní rozpočet 2014 v kostce Státní rozpočet 2014 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Pro mnohé občany je státní rozpočet velkou neznámou, ačkoli jsou s ním velmi úzce spojeni prostřednictvím

Více

Veřejné zdravotní pojištění Hospodaření zdravotnických subjektů Informační systémy ve zdravotnictví

Veřejné zdravotní pojištění Hospodaření zdravotnických subjektů Informační systémy ve zdravotnictví Hospodaření zdravotnických subjektů Informační systémy ve zdravotnictví Verze 1.2 Září 2009 Autor : ing. Petr Sláma 1 Obsah : 1. Zdravotnické systémy... 3 2. Základní principy veřejného zdravotního pojištění

Více

Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 28. ledna 2006. ČSSD 2006 www.cssd.cz

Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 28. ledna 2006. ČSSD 2006 www.cssd.cz Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 28. ledna 2006 ČSSD 2006 www.cssd.cz JISTOTY A PROSPERITA VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Název projektu: JOB after 50 - DUTCH MIRACLE Číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00406

Více

Dlouhodobá péče systém dlouhodobé péče

Dlouhodobá péče systém dlouhodobé péče 4 Dlouhodobá péče V rámci systémů sociální ochrany obyvatelstva existuje systém, kterému Evropská unie věnuje velkou pozornost, a to systém dlouhodobé péče. Není divu, vždyť díky zlepšení životních a pracovních

Více

OECD EKONOMICKÝ PŘEHLED ČESKÉ REPUBLIKY

OECD EKONOMICKÝ PŘEHLED ČESKÉ REPUBLIKY OECD EKONOMICKÝ PŘEHLED ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD 2011 SHRNUTÍ SHRNUTÍ Nedávná krize zasáhla českou ekonomiku prostřednictvím zahraničního obchodu. Jelikoţ ekonomika netrpěla významnějšími vnitřními nerovnováhami,

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017 Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko období 2015-2017 Úvodní slovo Použitá terminologie a seznam zkratek Komunitní plánování (KP) 1 jde o metodu použitelnou při řešení a plánování celé řady

Více

Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením závěrečná zpráva o řešení projektu Analýza a prognóza potřeb poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb.

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Materiál vytvořil expertní tým společnosti: ACCENDO Centrum

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb

Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb Obsah: DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ... 1 DEFINICE PÉČE... 5 Oblast zdravotní péče... 5 Oblast sociálních služeb...

Více

Zdravotnípolitika. o e. Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel

Zdravotnípolitika. o e. Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel Zdravotnípolitika politika Zdravotní aje r k o h é k c k e r o e h é LLib k c ibere 2 0 1 0 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI

Více