Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 3. 21. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch"

Transkript

1 Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch

2 Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty Cevro institut i veřejnost interaktivní - diskuse, prezentace studentů cyklus - šest podvečerních seminářů pondělky a čtvrtky, 17 až max. 20 hodin

3 Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky zápočet účast nejméně na polovině seminářů aktivní prezentace nebo úspěšný test test 20 otázek a) b) c) vychází výhradně z přednesených prezentací

4 Studijní materiály

5

6 Prosím neodcházejte před skončením semináře pokud to není opravdu nezbytné. Děkuji.

7 Témata Organizace zdravotnictví 31. března Důchodové pojištění 18. dubna Zdravotní pojištění 21. dubna Moderní ošetřovatelství a role nelékařských zdravotnických pracovníků 28. dubna Senioři ve společnosti, dlouhodobá péče 2. května Zdravotně postižení a jejich postavení ve společnosti 5. května

8 Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky Veřejné zdravotní pojištění

9 Veřejné zdravotní pojištění Povinné pro pojištěnce definované zákonem Spravované zdravotními pojišťovnami veřejnoprávní samosprávné instituce vzniklé na základě zvláštního zákona, který umožňuje intervenci státu Kryje pouze náklady na zdravotní péče, ne nemocenskou a jiné platby

10 Soukromé zdravotní pojištění Obvykle kryje: cestovní zdravotní pojištění náhrada ztráty příjmů v nemoci (nemocenská) pojištění cizinců specifické zdravotní služby které nejsou kryté veřejným zdravotním pojištěním

11 Pojištěnci Osoby s trvalým pobytem na území ČR Osoby, které jsou zaměstnanci zaměstnavatele se sídlem na území ČR

12 Svobodná volba pojištěnce Účast ve veřejném zdravotním pojištění je povinná Pojištěnec si může zvolit zdravotní pojišťvonu nejčastěji jednou za rok Zdravotní pojišťvony jsou povinny přijmout každého pojištěnce a nesmí provádět sekelci pojištěnců

13 Cizinci Občané čenských států EU, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů, mohou: stát se pojištěnci veřejného zdravotního pojištění, být pojištěni ve své zemi původu, mít soukromé zdravotní pojištění. Občané jiných než členských států EU musí mít soukromé zdravotní pojištění.

14 Financování veřejného zdravotního pojištění Pojistné stanovené zákonem vzávislosti na výši příjmu 13,5% (9% a 4,5%) Pokuty a penále Daně - platba státu za státní pojištěnce

15 Zdravotní pojišťovny Všeobecná zdravotní pojišťvona ČR více jak 6,4 mil. pojištěnců v roce 2009 Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny vznikly kolem resortů, velkých zaměstnavatelů nebo určitých skupin zaměstnanců, dnes 8 (max. 27) nesmí vytvářet zisk, vyrovnané hospodaření

16 Počty pojištěnců zdravotních pojišťoven VZP Vojenská Česká průmyslová OZP Škoda MB ZPMV Revírní bratrská Metal aliance Média

17 Počty pojištěnců zdravotních pojišťoven 6% 7% 60% 7% 1% 4% 11% VZP Vojenská Česká průmyslová OZP Škoda MB ZPMV Revírní bratrská Metal aliance Média 4% 0%

18 Zvláštní postavení VZP ČR platební schopnost garantována státem vede centrální registr pojištěnců vede registr pro kapitační platby spravuje účet pro přerozdělení přijímá pojištěnce zkrachovalých zdravotních pojišťoven

19 Zdravotní pojišťovny výběr pojistného nákup zdravotních služeb slouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče (obvykle 5-8 let)

20 Výběr pojistného Zaměstnanci a zaměstnavatelé Osoby samostatně výdělečně činné Osoby bez zdanitelných příjmů Platba státu za státní pojištěnce

21 Pojištěnci VZP dle způsobu platby pojistného Zaměstnanci OSVČ OBZP Státní VZP 2009

22 Pojištěnci VZP dle způsobu platby pojistného 35% 9% Zaměstnanci OSVČ OBZP Státní 2% 54% VZP 2009

23 Příjmy z pojistného UZIS 2009 VZP 2009

24 Příjmy z pojistného Platba státu 24% OSVČ + OBZP 13% Zaměstnanci 87% UZIS 2009 Pojistné 76% VZP 2009

25

26 Zaměstnanci 35% OSVČ 9% Platba státu 24% OBZP 2% Státní 54% OSVČ + OBZP 13% Zaměstnanci 87% Pojistné 76%

27 Přerozdělení přerozděluje se 100% vybraného pojistného kriteriem (mírou rizika) je věk pojištěnce

28 Úhrada zdravotní péče kombinovaná kapitačně výkonová platba platba za výkon historické rozpočty platba za případovou směs (DRG)

29 Náklady zdravotního pojištění podle druhů péče PL/PLDD amb. specialisti ústavní stomatologická léky a ZP ostatní preventivní programy UZIS 2009

30 Náklady zdravotního pojištění podle druhů péče 20,1% 4,6% 3,2% 0,6% 5,7% PL/PLDD amb. specialisti ústavní stomatologická léky a ZP ostatní preventivní programy 50,6% 15,2% UZIS 2009

31 Regulační mechanismy prostá objemová limitace komplexní nákladová regulace

32 MUDr. Pavel Horák, CSc. MBA Absolvoval v roce 1982 Fakultu všeobecného lékařství UK Do roku 1992 vědeckým pracovníkem Má atestace z vnitřního lékařství, kardiologie a řízení zdravotnictví, Od roku 1997 byl náměstkem ředitele VFN, od listopadu 2003 ředitelem nemocnice. V dubnu 2006 byl Poslaneckou sněmovnou zvolen ředitelem VZP ČR.

33 konec