Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek"

Transkript

1 Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek

2 DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1

3 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v českém systému zdravotní péče Zmatení rolí jednotlivých institucí vede k jejich neefektivnímu a nezodpovědnému chování Reforma institucí Narovnání vztahů a zodpovědnosti Reforma financování Zapojení občana Celosvětová krize systémů zdravotní péče Vyloučení občana z rozhodování o spotřebě zdravotní péče vede k neřešitelnému rozporu mezi požadavky na služby a zdroji k jejich pokrytí 2

4 HLAVNÍ PŘÍČINY INSTITUCIONÁLNÍCH PROBLÉMŮ ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ Popis Důsledky Vnitřně rozporná reforma v první polovině 90. let Nevhodná definice rolí jednotlivých institucí Nevyužití role pojišťoven jako nákupčích zdravotní péče Přílišné pravomoci státu Nedostatečné zapojení pacienta do systému Zmatení rolí jednotlivých institucí vede k významnému snížení efektivity celého systému Chybí možnost výběru a motivace k odpovědnosti Nesystémové řešení vzniklých problémů Jednorázové finanční dotace a účelové zásahy státu do chodu systému Podpora finanční neodpovědnosti Zhoršování bilance systému a jeho složitosti 3

5 ZMATENÍ ROLÍ V DNEŠNÍM SYSTÉMU Stát se namísto stanovení jasných pravidel a dohledu nad jejich dodržováním pokouší o řízení poskytovatelů a pojišťoven Pojišťovny namísto selektivního nakupování kvalitní a efektivní péče plošně financují chod existujících zdravotnických zařízení Poskytovatelé namísto o pacienta soupeří o dotace Občané se namísto aktivní role při zajištění vlastního zdraví spoléhají na poskytovatele a na stát. Pokud se chtějí sami rozhodovat, není jim to umožněno 4

6 STAV TRADIČNÍCH SYSTÉMŮ ZDRAVOTNÍHO ZABEZPEČENÍ Zastaralé financování Požadavky spotřebitelů Stárnutí populace Změna charakteru zdravotní péče DRAFT Rostoucí poptávka Celosvětová konkurence Nové DRAFT medicínské technologie Deficit (veřejných) rozpočtů Frustrace občanů DRAFT Klesající daňové výnosy Tyto problémy nemohou být vyřešeny v rámci současných systémů 5

7 NÁRŮST PODÍLU ZDRAVOTNICTVÍ NA HDP V ČR Zahrnuje výdaje veřejného zdravotního pojištění včetně provozních nákladů zdravotních pojišťoven a ostatní přímé výdaje z veřejných rozpočtů PŘEDBĚŽNÉ Podíl zdravotnictví na HDP (v procentech) 12% 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4%

8 V procentech vyměřovacího základu NÁRŮST EFEKTIVNÍ DAŇOVÉ SAZBY A ODVODŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 45% 40% PŘEDBĚŽNÉ Efektivní daňová sazba 35% 30% Odvody na veřejné zdravotní pojištění 25% 20% 15% 10% 5% Efektivní daňová sazba zahrnuje odvody na v.z.p., platbu za státní pojištěnce a přímé výdaje z veřejných rozpočtů 0%

9 DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 8

10 ZADÁNÍ PRO NOVÝ SYSTÉM ZDRAVOTNÍHO ZABEZPEČENÍ Zachovat všeobecnou dostupnost zdravotních služeb Nezvyšovat výdaje na zdravotnictví z veřejných rozpočtů, tj. nezvyšovat daňovou zátěž Významně zvýšit efektivitu využití existujících zdrojů Ke splnění tohoto zadání jsou nutné zásadní změny v oblasti financování zdravotnictví i v oblasti nakupování a poskytování zdravotních služeb 9

11 OPATŘENÍ V OBLASTI FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ Motivovat občany k zodpovědné spotřebě zdravotní péče Zvýšit podíl soukromých zdrojů Zavést regulační poplatky (viz Slovensko) Omezit rozsah veřejného zdravotního pojištění Zavést osobní zdravotní účty s možností nákupu doplňkového pojištění nebo přímých úhrad zdravotní péče Umožnit kombinaci veřejných a soukromých zdrojů ve všech oblastech systému, tj. i ve zdravotních pojišťovnách Postupně omezit průběžné financování Podpořit spoření na osobních účtech Zvážit změnu stanovení odvodů na veřejné zdravotní pojištění (kombinace procentuálních odvodů a pevné částky) Všeobecná dostupnost zdravotní péče bude zajištěna pokračujícím financováním většiny zdravotních služeb z veřejných zdrojů, povinným zdravotním pojištěním a veřejným příspěvkem na nákup péče nad rozsah tohoto pojištění 10

12 FINANČNÍ TOKY V NAVRHOVANÉM SYSTÉMU Mechanismy zajišťující přístup k péči Platba odvodů občany ( zdravotní daň ) Přerozdělení zdravotní daně Soukromé příspěvky na osobní účty (občan, zaměstnavatel,..) Veřejný příspěvek na povinné pojištění Veřejný příspěvek na osobní účet Osobní zdravotní účet PRELIMINARY Prostředky občana, účelově vázané na krytí zdravotní péče Zdravotní plán Povinné pojištění definovaného rozsahu Doplňkové pojištění nebo přímé platby z osobního účtu Úspory nad určitý limit je možno vybrat a použít dle rozhodnutí občana 11

13 OPATŘENÍ V OBLASTI NAKUPOVÁNÍ A POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB Pověřit zdravotní pojišťovny nákupem služeb Umožnit smluvní volnost a řízení péče Zavést plnou zodpovědnost za výsledky hospodaření Podpořit konkurenci v ceně a kvalitě služeb Vytvořit regulovaný trh zdravotních služeb Omezit roli státu Nastolit ve zdravotnických zařízeních jasné vlastnické vztahy Zavést plnou zodpovědnost za výsledky hospodaření Umožnit růst efektivních poskytovatelů Posílit výkon legislativní a regulační role Zamezit možnosti přímého řízení pojišťoven a poskytovatelů Narovnání vlastnických vztahů a regulovaná konkurence ve zdravotním pojištění a poskytování zdravotních služeb povede k významnému zvýšení efektivity 12

14 DLOUHODOBÉ CÍLE NAVRŽENÝCH ZMĚN Umožnit občanům vybrat si způsob poskytování zdravotní péče odpovídající jejich preferencím a podílet se na výhodách plynoucích z jejího odpovědného čerpání Změnit zdravotní pojišťovny v nákupčí zdravotní péče působící jako agent občana a vytvořit trh s nabídkou zdravotního pojištění Vytvořit efektivní trh v oblasti nabídky zdravotních služeb Zajistit dlouhodobou rovnováhu mezi příjmy a výdaji systému, včetně schopnosti přizpůsobit se demografickým změnám a technickému pokroku v medicíně 13

15 ZHODNOCENÍ ALTERNATIVY IZOLOVANÉ OMEZENÍ ROZSAHU VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A ZAVEDENÍ NEREGULOVANÉHO KOMERČNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ Významné omezení rozsahu povinného pojištění bez kompenzačních mechanismů by významně ztížilo přístup k péči určitým skupinám a je proto politicky obtížně průchodné Klasické připojištění nevede k zapojení občanů do ekonomických důsledků spotřeby zdravotní péče a ani nesplňuje jejich požadavky na zlepšení péče Dvojí systém je nevýhodný pro občany Uzavírá veřejné pojištění působení trhu a tím vede k jeho stagnaci Zdvojuje nutnou administrativu 14

16 DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 15

17 POSTUP ZAVÁDĚNÍ NOVÉHO SYSTÉMU I. Přípravná fáze II. Přechodná fáze III. Nový systém Role státu Vytvoření nového legislativního rámce Racionalizace úhrad léků a PZT Zpracování dat o kvalitě Realizace navržených změn financování Převedení části pravomocí MZ na nezávislého regulátora Role státu omezena na dohled nad trhem, kultivaci legislativního prostředí a oblast veřejného zdraví Role pojišťoven Uvolnění smluvních vztahů včetně mechanismu úhrad a regulací Pojišťovny začínají nabízet zdravotní plány*, rozsah a cena připojištění jsou částečně regulovány Změna statutu Pojišťovny nabízí zdravotní plány*, rozsah připojištění a cena celého plánu jsou stanoveny s volně v konkurenčním prostředí Role poskytovatelů Pokračující odstátnění, podpora změny statutu Poskytování služeb nasmlouvaných zdravotními pojišťovnami Poskytování služeb nasmlouvaných zdravotními pojišťovnami Postavení občana Zavedení regulačních poplatků Postupné zveřejňování informací o kvalitě péče Ostatní aspekty stejné jako v dnešním systému Pro občany, kterým vyhovuje dosavadní systém, se kromě zavedení regulačních poplatků nic nemění Pro ostatní občany možnost začít využívat osobní účet Občan si vybírá zdravotní plán dle svých preferencí * Každý plán obsahuje povinné pojištění v rozsahu definovaném státem 16

ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ. Praha, 16. 5. 2006

ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ. Praha, 16. 5. 2006 ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ Praha, 16. 5. 2006 SOUČASNÁ SITUACE Nedostupnost potřebné zdravotní péče Nevyřešený finanční deficit Nejistota Neprůhlednost Dlouhodobé výzvy jsou ignorovány

Více

Návrh systémových změn veřejného zdravotního pojištění v ČR

Návrh systémových změn veřejného zdravotního pojištění v ČR Návrh systémových změn veřejného zdravotního pojištění v ČR Svaz zdravotních pojišťoven ČR 2005 Brno, 21.4.2005 1. Úvod 2. Opatření k finanční stabilizaci systému 3. Definice potřebného objemu nabídky

Více

Alternativy pro české zdravotnictví: Institucionální rámec systému veřejného zdravotního pojištění

Alternativy pro české zdravotnictví: Institucionální rámec systému veřejného zdravotního pojištění Alternativy pro české zdravotnictví: Institucionální rámec systému veřejného zdravotního pojištění Zpracováno na základě podkladu Ing. Vratislava Matyse, JUDr. Karla Hlaváčka (Všeobecná zdravotní pojišťovna

Více

INFORMACE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR

INFORMACE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR INFORMACE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR I. Harmonogram reformních opatření II. Fáze 1: Reforma institucí 1. Stabilizační opatření 2. Veřejné zdravotní pojištění 3. Zdravotní služby a systém vzdělávání

Více

SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY

SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY Jozef Kubinyi, Jiří Kofránek Anotace Autoři prezentují svůj pohled na základní prvky koncepce reformy zdravotnictví, která vychází

Více

Transformace veřejného zdravotního pojištění v ČR směrem k holandskému modelu : proč a jak

Transformace veřejného zdravotního pojištění v ČR směrem k holandskému modelu : proč a jak Transformace veřejného zdravotního pojištění v ČR směrem k holandskému modelu : proč a jak Reforma zdravotnictví-forum.cz Tomáš Macháček konference o holandském modelu zdravotního pojištění březen 2011

Více

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 ZPĚT NA VRCHOL Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 OBSAH: Úvod...5 1 Instituce...10 1.1 Efektivní veřejná správa...11 1.2 Zefektivnění nakládání s veřejným

Více

Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích

Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích Bakalářská práce Autor: Simona Krejčová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing.

Více

Nutné role státu ve zdravotnictví. MUDr. Pavel Hroboň, M.S.

Nutné role státu ve zdravotnictví. MUDr. Pavel Hroboň, M.S. Nutné role státu ve zdravotnictví MUDr. Pavel Hroboň, M.S. 1 SHRNUTÍ DNEŠNÍ PREZENTACE Stát má mít ve zdravotnictví pouze omezenou roli tvůrce pravidel a regulátora, ale musí ji vykonávat lépe než dnes

Více

Analýza českého zdravotnictví. Lékařský odborový klub svaz českých lékařů

Analýza českého zdravotnictví. Lékařský odborový klub svaz českých lékařů Analýza českého zdravotnictví 2010 Analýza českého zdravotnictví Lékařský odborový klub svaz českých lékařů V Praze dne 31. 8. 2010 Obsah Shrnutí... 4 Úvod... 5 1. Odměňování lékařů... 7 1.1. Nové výzvy

Více

OTÁZKY KE ZKOUŠCE Z VEŘEJNÝCH FINANCÍ

OTÁZKY KE ZKOUŠCE Z VEŘEJNÝCH FINANCÍ OTÁZKY KE ZKOUŠCE Z VEŘEJNÝCH FINANCÍ A1 Veřejné finance jako ekonomické realita, pedagogická a vědní disciplína. Výzkumný okruh problémů veřejných financí. Veřejné finance jako teoretické zázemí veřejných

Více

Harmonogram reformy zdravotnictví Doc. MUDr. Leoš Heger

Harmonogram reformy zdravotnictví Doc. MUDr. Leoš Heger Harmonogram reformy zdravotnictví Doc. MUDr. Leoš Heger 1 Obsah 1. Exekuce legislativního plánu obsaženého v koaliční smlouvě 2. Legislativní plán MZČR a jeho plnění 3. Hlavní problémy k rozhodnutí 4.

Více

Základní body reformy důchodového systému

Základní body reformy důchodového systému Základní body reformy důchodového systému Současný důchodový systém v ČR je nediverzifikovaný a nepřiměřeně solidární, což jej činí dlouhodobě finančně neudržitelným v konečném důsledku jak pro stát, tak

Více

Věcný záměr zákona o veřejném zdravotním pojištění

Věcný záměr zákona o veřejném zdravotním pojištění Věcný záměr zákona o veřejném zdravotním pojištění A. Přehled právních předpisů, k nimž se věcný záměr váže K věcnému záměru se vztahují zejména následující právní předpisy: Ústavní zákon č. 2/1993 Sb.,

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IVa DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST 1. Zhodnocení platné právní úpravy Návrh zákona o důchodovém spoření upravuje tzv. druhý fondový důchodový pilíř na základě vládou schválených Hlavních principů pokračování

Více

Policy Brief EKONOMICKÝ PŘEHLED ČESKÉ REPUBLIKY, 2008. Může současné rychlé tempo růstu vést k přehřátí?

Policy Brief EKONOMICKÝ PŘEHLED ČESKÉ REPUBLIKY, 2008. Může současné rychlé tempo růstu vést k přehřátí? APRIL 2008 ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT EKONOMICKÝ PŘEHLED ČESKÉ REPUBLIKY, 2008 Může současné rychlé tempo růstu vést k přehřátí? Co dělá vláda pro zajištění fiskální udržitelnosti?

Více

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB Souhrnná zpráva Zodpovědný řešitel: Mgr. Jiří REMR Zprávu zpracoval: Mgr. Jaromíra Kotíková Mgr. Jiří Remr Markent s.r.o. a VÚPSV, v.v.i. Praha květen 2007 OBSAH ÚVOD

Více

Modrá šance ZÁKLADNÍ TEZE FINANČNÍ POLITIKY ODS. Vlastimil Tlustý stínový ministr financí ODS

Modrá šance ZÁKLADNÍ TEZE FINANČNÍ POLITIKY ODS. Vlastimil Tlustý stínový ministr financí ODS Modrá šance ZÁKLADNÍ TEZE FINANČNÍ POLITIKY ODS p r o v e ř e j n é f i n a n c e Vlastimil Tlustý stínový ministr financí ODS č. 1/2003 modrá šance pro veřejné finance Vlastimil Tlustý stínový ministr

Více

Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD. Aktuální problémy ve zdravotnictví

Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD. Aktuální problémy ve zdravotnictví Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD Aktuální problémy ve zdravotnictví 1 Obsah 1 Aktuální situace ve zdravotnictví... 3 1.1 Problematika nemocnic... 3 1.2 Aktuální

Více

NÁVRH PENZIJNÍ REFORMY (verze se zohledněním výchovy dětí v průběžném systému)

NÁVRH PENZIJNÍ REFORMY (verze se zohledněním výchovy dětí v průběžném systému) NÁVRH PENZIJNÍ REFORMY (verze se zohledněním výchovy dětí v průběžném systému) CESTA Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii Zpracovali: Pavel Rusý, Peter Zborník, Tomáš Fiala Redakce:

Více

Financování rozvoje lidských zdrojů

Financování rozvoje lidských zdrojů Autorská studie č. 21 Financování rozvoje lidských zdrojů Zvýšení efektivnosti veřejných zdrojů a mobilizace soukromých zdrojů Podkladová studie ke kapitole 4.6 - Financování rozvoje lidských zdrojů -

Více

ZÁKLADNÍ TEZE REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ

ZÁKLADNÍ TEZE REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ ZÁKLADNÍ TEZE REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ 1 2 Ministerstvo zdravotnictví ČR červenec 2004 Základní teze koncepce systému zdravotnictví ČR (verze 1.5-20. červenec 2004) Obsah : ÚVOD 5 PROBLÉMY SOUČASNÉHO STAVU

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

OECD EKONOMICKÝ PŘEHLED ČESKÉ REPUBLIKY

OECD EKONOMICKÝ PŘEHLED ČESKÉ REPUBLIKY OECD EKONOMICKÝ PŘEHLED ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD 2011 SHRNUTÍ SHRNUTÍ Nedávná krize zasáhla českou ekonomiku prostřednictvím zahraničního obchodu. Jelikoţ ekonomika netrpěla významnějšími vnitřními nerovnováhami,

Více

Reformní záměry v oblasti nepojistných dávek

Reformní záměry v oblasti nepojistných dávek Ministerstvo práce a sociálních věcí Reformní záměry v oblasti nepojistných dávek a služeb sociální ochrany v roce 2011 a dalších letech Materiál pro jednání Pracovního týmu RHSD pro sociální otázky Únor

Více

ZDRAVOTNÍ POLITIKA A EKONOMIKA

ZDRAVOTNÍ POLITIKA A EKONOMIKA 8 2003 ZDRAVOTNÍ POLITIKA A EKONOMIKA Financování českého zdravotnictví v kontextu úhrad 1. Souhrn teoretických poznatků a analytické koncepty v oblasti financování zdravotnictví. 2. Ekonomicko-právní

Více

NÁRODNÍ PROGRAM REFOREM ČESKÉ REPUBLIKY 2008-2010

NÁRODNÍ PROGRAM REFOREM ČESKÉ REPUBLIKY 2008-2010 NÁRODNÍ PROGRAM REFOREM ČESKÉ REPUBLIKY 2008-2010 ČESKÁ REPUBLIKA říjen 2008 OBSAH SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...4 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ...6 I. ÚVOD...7 II. VÝVOJ ČESKÉ EKONOMIKY...9 III. MAKROEKONOMICKÁ

Více

10 NOS 10-11/2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010. Z volebních programů (výtah)

10 NOS 10-11/2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010. Z volebních programů (výtah) Z volebních programů (výtah) 10 NOS 10-11/2010 Zaměstnanost, trh práce, pracovněprávní ochrana a odměňování Nepřipustíme snížení ochrany práv zaměstnanců. Zabráníme experimentům typu výpovědi z práce bez

Více

Důchodová reforma ČSSD

Důchodová reforma ČSSD Veřejná debata MLUVTE NÁM DO TOHO Plzeň, 6. 10. 2011 Praha, 17. 10. 2011 Spravedlivý důchodový systém důstojný život důchodcům! Zpracoval autorský tým odborné Sociální komise ČSSD ve složení: Martin Potůček,

Více

Státní informační a telekomunikační politika (Verze I září 2003)

Státní informační a telekomunikační politika (Verze I září 2003) Státní informační a telekomunikační politika (Verze I září 2003) Předmluva slovo ministra Předmluva...1 1. Úvod...2 2. Východiska...3 2.1. Význam informační společnosti...3 2.2. Shrnutí současného stavu...4

Více