Trny bez a se základnou Informační stránka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Trny bez a se základnou Informační stránka"

Transkript

1 512IP 03/12 Trny bez a se základnou Informační stránka Trny k montáži izolačních dílců Společnost Pyrotek dodává řadu trnů a čepiček, které umožňují mechanické připevňování předtvarovaných izolačních materiálů k různým povrchům. Tato obsáhlá řada zahrnuje trny provedené pro bodové přivařování, trny s rovnou děrovanou základnou určené k připevňování lepením a trny se základnou opatřenou tlakově citlivou vrstvou lepidla (samolepicí) umožňující bezproblémovou instalaci. TRNY SAMOSTATNÉ NEBO SE ZÁKLADNOU je možno používat s libovolným typem izolace, kterou lze trnem probodnout. SAMOSTATNÉ TRNY, které jsou určeny pro bodové přivařování, jsou vhodné pro spojování buď železných kovů (trny z nízkouhlíkové nebo nerezavějící oceli) nebo hliníku (hliníkové trny). * (Viz. poznámky na druhé straně listu s popisem přivařování čepů). TRNY SE ZÁKLADNOU zahrnují řadu trnů připevněných k děrovaným základnám z plechu, které je možno lepit ke zpracovávaným dílcům pomocí vhodného lepicího tmelu na bázi rozpouštědel nebo vody nebo pomocí předem nanesené samolepicí vrstvy. Jednoduché kovové TRNY lze používat k upevňování na povrchy z oceli, hliníku, skla, dřevěného řeziva, cihlového zdiva, betonu, tvárnic a sádry. Samolepicí TRNY mají plnou základnu z kovového plechu opatřenou podkladní pěnovou plochou se samolepicí vrstvou. Lze je připevňovat k povrchům z oceli, hliníku a skla. Nejsou však vhodné k připevňování k povrchům z dřevěného řeziva, cihlového zdiva, betonu, tvárnic, sádry nebo jiných porézních materiálů. Po připevnění SAMOSTATNÉHO TRNU nebo TRNU SE ZÁKLADNOU a probodnutí izolace se na vyčnívající část trnu nasadí samosvorná čepička (provedená jako jednoduchá nebo půlkulová spona) sloužící k přichycení izolace. SPONY se používají tehdy, je-li vyčnívající úsek trnu možno odříznout nebo ohnout, aby se zamezilo případnému bodnému zranění pracovníků. VLASTNOSTI Jednoduché a snadné použití Díly je možno používat k uchycení libovolného typu izolace, kterou lze trnem probodnout K dispozici jsou různé způsoby upevňování: - Přivařování (Bimetalické bodové přivařování) - Pomocí samolepicích povrchů (Tlakově citlivé lepidlo) - Použití lepicích tmelů (Tekuté hřebíky) Řada zahrnuje provedení použitelná pro všechny druhy podkladů Jeden typ samostatného trnu nebo se základnou lze použít k zavěšení několika různých typů izolace Nízkonákladová montáž Snížení objemu skladových zásob Použití v kombinaci s mnoha různými podklady (Trny se základnou) Standardní velikosti 25, 50, 63, 90 a 110mm POUŽITÍ Potrubí pro vytápění, větrání a klimatizaci Protihluková izolační obložení ve strojovnách lodí, motorových prostorech autobusů a nákladních automobilů, kompresorovnách atd. PŮLKULOVÉ čepičky se používají k zakrytí ostrých konců vyčnívajících úseků trnů za účelem zvýšení Strana 1 z 5 Na našich webových stránkách je možno ověřit aktuálnost informační stránky

2 STANDARDNÍ VÝROBEK TRNY SAMOSTATNÉ TRN S TRN A TRNY SE ZÁKLADNOU TRN P 50 TRN P 62* TRN P 90 TRN P 114* TRN SA 12 TRN SA 42 TRN SA 62* TRN SA 112 SPONY SPONA R (kruhová) SPONA S (čtvercová) PŮLKULOVÉ SPONY Půlkulová spona *Dodává se v balení společně se SPONAMI TRN: S, A, BM TRN SE ZÁKLADNOU P TRN SE Z8KLADNOU SA Co je bodové přivařování? Bodové přivařování je vysokorychlostní spojovací postup, pomocí kterého lze připevnit trn nebo podobnou kovovou součástku ke zpracovávanému dílu z kovu. Systémy pro bodové přivařování sestávají ze zdroje napájení nebo řídicí jednotky, bodové svařovací pistole a kabelů, které umožní propojení systému a zpracovávaného díla. Postup: Přivařovaný trn se umístí (pomocí ručního nástroje ve formě bodové svařovací pistole) do těsné blízkosti základního kovu (obrobku). Elektrický proud protéká trnem směrem k obrobku a v malé mezeře mezi základní plochou trnu a obrobkem se vytváří elektrický oblouk. Tento oblouk způsobuje místní zahřátí základní plochy trnu a kovového povrchu. Takto vznikající teplo roztaví základní plochu trnu i přilehlý kovový povrch opracovávaného dílu. Trn se poté vtlačí do roztavené oblasti a v této poloze se přidrží, dokud kov opět neztuhne. Tento vysoce kvalitní tavný svarový spoj je vytvořen v průběhu milisekund a provádí se jedním ze dvou základních svařovacích postupů. 1: Svařování kondenzátorovým výbojem 2: Obloukové přivařování trnů. Řídící jednotka Svařovací pistole Uzemňovací kabel s navařenou odrušovací fólií Strana 2 z 5

3 Použití SAMOSTATNÉHO TRNU: S, A, BM 1. Přivařte trny 2. Nainstalujte izolaci 3. Zajistěte izolaci zatlačením na trny čepiček na trny 4. Trn u čepičky buď odstřihněte, nebo jej ohněte Použití TRNU SE ZÁKLADNOU P 1. Otřete povrch dočista. Aplikace musí být provedena na čistý a suchý povrch. 2. Na předem vytvarovanou základnu trnu naneste lepicí tmel a rozetřete jej pomocí stěrky. 3. Umístěte ZÁKLADNU TRNU v požadované poloze. Poté ji přitlačte a krouživým pohybem zajistěte rovnoměrné rozprostření lepidla. Lepidlo by mělo prostupovat otvory v ploše a přes okraje základny.. 4. Nainstalujte izolaci: UPOZORNĚNÍ: NECHEJTE LEPIDLO ZCELA ZASCHNOUT, hodin. Doba schnutí se bude lišit v závislosti na teplotě a na druhu použitého lepidla. 5. Izolaci zajistěte pomocí čepičky. Při použití samosvorné SPONY ji poté ohněte nebo odstřihněte přebytečný úsek trnu, nebo, nechcete-li se dotýkat trnu, použijte SPONU PŮLKULOVOU. Použití TRNU SE ZÁKLADNOU SA 1. Otřete povrch dočista. Aplikace musí být provedena na čistý a suchý povrch. 2. Stáhněte ochrannou fólii. UPOZORNĚNÍ: Doba skladovatelnosti oboustranné pěnové lepicí pásky je jeden rok. 3. Umístěte ZÁKLADNU TRNU v požadované poloze. Místo pro upevnění základny vyberte ještě před jejím do styku s povrchem. Po ustavení v montážní poloze základnu pevně přitlačte. 4. Vyviňte silný tlak: UPOZORNĚNÍ: Celý obvod základny trnu je třeba VELMI silně přitlačit prsty. Strana 3 z 5 5. Před zavěšením izolace nechejte spoj 15 až 20 minut ustálit, aby samolepicí vrstva získala dostatečnou pevnost. 6. Izolaci zajistěte pomocí čepičky. Při použití samosvorné SPONY ji poté ohněte nebo odstřihněte přebytečný úsek trnu, nebo, nechcete-li se dotýkat trnu, použijte SPONU PŮLKULOVOU.

4 Pokyny k použití TRNU SE ZÁKLADNOU SA 1. TRN SE ZÁKLADNOU SA musí být připevněn k čistému, neporéznímu povrchu, který je zcela zbaven veškerých mastnot, prachu, rzi atd. 2. Nedoporučuje se připevňovat jej k většině natřených povrchů, k sádrokartonovým stěnám nebo ke kovovým stropům, u nichž je opačná strana kovu vystavena přímému slunečnímu světlu. 3. Nejlepších výsledků se dosahuje tehdy, je-li okolní teplota v době připevňování vyšší než 10 o C. 4. Pracovní teplota pěnové pásky se pohybuje v rozsahu od -20 o C do +90 o C. 5. Zatížení jednoho TRNU SE ZÁKLADNOU nesmí překračovat 1,4 kg. 6. Při připevňování trnu je nutné základnu velmi pevně přitlačit. Během připevňování trnem NEOTÁČEJTE. NEODSTRAŇUJTE krycí papírovou fólii, dokud nejste připraveni trn použít. 7. Izolaci je možno zavěšovat po uplynutí minut od vytvoření lepeného spoje. Výběr trnu Výběr trnu ovlivňují tyto faktory: 1. Tloušťka a hmotnost upevňované izolace. 2. Teplota oblasti nanášení lepidla. 3. Druh a stav povrchu. 4. Odolnost proti korozi. Kovové trny jsou pozinkované, mají tak dobrou odolnost proti korozi. 5. Tepelná vodivost. V některých situacích kovové trny umožňují vytváření tepelných mostů. Pro použití za nízkých teplot (pod 120 o C) lze dodat Nylonové Trny. 6. Ohnivzdornost. Kovové trny jsou zcela ohnivzdorné, avšak u systémů s TRNY SE ZÁKLADNOU typu P a SA je schopnost zajišťovat polohu izolace závislá na tepelné odolnosti lepidla. TRNY bez základny přivařené k základnímu kovu zařízení zůstávají soudržné i v případě požáru. 7. Rychlost montáže: TRN SE ZÁKLADNOU SA má mnohem rychlejší aplikaci, a umožňuje tak rychlé připevnění izolace. 8. Náklady na pořízení vybavení. TRNY typu P a SA nevyžadují výrazné investiční výdaje. Montáž TRNŮ bez základny vyžaduje použití vhodného svařovacího vybavení. 9. Dostupnost elektrické energie. Při montáži TRNŮ bez základny je v blízkosti pracoviště potřebný vhodný zdroj pro napájení svařovacího zařízení elektrickým proudem. Při montáži TRNŮ SE ZÁKLADNOU typu P a SA není elektrický napájecí zdroj potřebný. Ochrana zdraví a bezpečnost Při práci s trny je třeba postupovat s mimořádnou opatrností, protože mohou způsobit vážné zranění Sejmutou krycí vrstvu ihned zlikvidujte, protože může být příčinou nebezpečí uklouznutí Používáte-li k připevňování TRNU SE ZÁKLADNOU typu P lepidlo na bázi rozpouštědel, postupujte podle návodu k použití poskytnutého výrobcem lepidla. Při zacházení se silnoproudými nebo vysokonapěťovými elektrickými systémy se ujistěte, že veškeré elektrické vybavení je v dobrém provozním stavu, a že byla učiněna potřebná bezpečnostní opatření. Poznámka: Naše pokyny používejte jako všeobecný návod. Odpovědnost za posouzení prostředí, ve kterém se provádí instalace, a za vykompenzování jeho vlivů nese osoba provádějící instalaci. Proveďte zkušební testy před vlastní instalací. Strana 3 z 5

5 POUŽITÍ Trny k upevňování izolace, které mají základnu z děrovaného plechu o velikosti 50 mm x 50 mm vyžadují 6 8 g lepidla na každý trn. Jako příklad je uvedeno typické uspořádání čepů s roztečí středů činící přibližně 280 mm použitých pro pasivní protipožární ochranu. Při velikosti tabule izolačního materiálu 1,2 m x 2,4 m je zapotřebí 54 trnů; to odpovídá spotřebě g lepidla na každou tabuli mm 50 mm 1200 mm 280 mm Typické uspořádání trnů pro pasivní protipožární ochranu (základní plocha 2,4 m x 1,2 m, vyžadující 54 čepů) 280 mm 80 mm Tento výkres použijte pouze jako vodítko. S žádostí o doporučení správného uspořádání trnů pro konkrétní výrobky zajišťující protipožární ochranu konstrukcí se obraťte na příslušného zástupce společnosti Pyrotek. Hodnoty uvedené na této informační stránce představují typické hodnoty. Příklad: Příklad je založen na výrobku o hmotnosti do 7 kg/m 2 Pro zvukovou izolaci 5 trnů/m 2 tak, jak je znázorněno v nákresu vpravo 6 8 g lepidla/trn gm lepidla/m 2 Kostkový vzor (č. 5) Upozornění: Specifikace podléhají změnám bez předchozího oznámení. Údaje uvedené v tomto dokumentu jsou typické průměrné hodnoty vycházející z výsledků zkoušek provedených nezávislými laboratořemi nebo výrobcem, a mají tedy pouze informativní charakter. Materiály musí být zkoušeny za provozních podmínek, pro které jsou určeny, aby bylo možno určit jejich vhodnost pro stanovený účel. Závěry přijaté na základě výsledků akustických zkoušek jsou v souladu s výkladem autorizovaných nezávislých zkušebních orgánů. Žádné z údajů obsažených v tomto dokumentu nezbavují kupujícího/uživatele jeho odpovědnosti za zjištění vhodnosti výrobku k použití v rámci příslušného projektu. Vždy si vyžádejte stanovisko svého technika z oboru zvukotechniky nebo strojírenské techniky k údajům předloženým výrobcem. Vzhledem k velké rozmanitosti individuálních projektů nepřebírá společnost Pyrotek NC odpovědnost za rozdílné výsledky získané při použití jejích výrobků. Společnost Pyrotek odmítá jakoukoli odpovědnost za škody nebo následné ztráty vzniklé v důsledku spolehnutí se výlučně na výše uvedené informace. Nelze zaručit, že použití informací nebo údajů o výrobcích, postupech nebo zařízeních, kterých se tato informační stránka týká, nebude představovat porušení patentů nebo jiných práv jakékoli třetí strany. ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Na tento dokument se vztahují standardní ustanovení o odmítnutí odpovědnosti, zárukách a autorských právech společnosti Pyrotek. Viz. AUSTRÁLIE (1300 WAVEBAR) +61(0) ČÍNA +86(0) HONG KONG ČESKÁ REPUBLIKA DUBAJ +971 (50) INDIE NOVÝ ZÉLAND (0800 ACOUSTICS) +64(0) TCHAJ-WAN INDONÉSIE VELKÁ BRITÁNIE +44(0) TURECKO USA Strana 5 z 5

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ

TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ Technické změny vyhrazeny Platí od: květen 2010 www.rehau.cz Stavebnictví Automobilový průmysl Průmysl TECHNICKÉ INFORMACE K TECHNICKÉMU

Více

1komponentní polyuretanové lepidlo a těsnicí hmota. ISEGA - Certificate for foodstuff area usage.

1komponentní polyuretanové lepidlo a těsnicí hmota. ISEGA - Certificate for foodstuff area usage. Technický list Vydání 06/2014 Identifikační č.: 02 05 01 01 005 0 000001 1komponentní polyuretanové lepidlo a těsnicí hmota Construction Popis výrobku / Použití Vlastnosti / výhody Testy Zkušební zprávy

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

APLIKAČNÍ MANUÁL DIFÚZNÍ MEMBRÁNY PODSTŘEŠNÍ FÓLIE PAROZÁBRANY SPOJOVACÍ A TĚSNÍCÍ PRVKY JUTAFOL DTB 150, JUTAFOL D, JUTACON

APLIKAČNÍ MANUÁL DIFÚZNÍ MEMBRÁNY PODSTŘEŠNÍ FÓLIE PAROZÁBRANY SPOJOVACÍ A TĚSNÍCÍ PRVKY JUTAFOL DTB 150, JUTAFOL D, JUTACON APLIKAČNÍ MANUÁL DIFÚZNÍ MEMBRÁNY JUTADREN, JUTADACH SUPER, JUTADACH MASTER, JUTADACH PODSTŘEŠNÍ FÓLIE JUTAFOL DTB 150, JUTAFOL D, JUTACON PAROZÁBRANY JUTAFOL N, JUTAFOL N AL, JUTAFOL REFLEX SPOJOVACÍ

Více

Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory

Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory Profi-Tip FERMACELL: Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory Powerpanel H 2 O je výrobkem z řady cementových powerpanelů FERMACELL Vlastnosti desky tloušťka desky 12,5 mm rozměry desky 1000 x 1250

Více

Polyuretanové lepidlo a těsnící hmota

Polyuretanové lepidlo a těsnící hmota Technický list Vydání 26/02/2009 Identifikační č.: 02 05 01 01 005 0 000001 Polyuretanové lepidlo a těsnící hmota Popis výrobku je 1 - komponentní lepící a tmelící hmota na polyuretanové bázi, vytvrzující

Více

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub 1 Obsah 1. 1.1 2. 2.1 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.6 5.6.1 5.6.2 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 6. 6.1 6.2

Více

Trocal Typ SGmA (SG) Střešní fólie pro volné uložení se zatížením a pro střešní vegetaci Návod k pokládání

Trocal Typ SGmA (SG) Střešní fólie pro volné uložení se zatížením a pro střešní vegetaci Návod k pokládání Trocal Typ SGmA (SG) Střešní fólie pro volné uložení se zatížením a pro střešní vegetaci Návod k pokládání Střešní fólie Trocal SGmA/SG Návod k pokládání Trocal Typ SGmA (plošná fólie) Trocal Typ SG (alt.

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim N720 DECT IP Multicell System Pruvodce planovanim a merenim Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny.............................................. 2 Úvod..............................................................

Více

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split Projekční podklady Vydání 04/2013 Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe passende Bild ein. Sie finden die Bilder auf der Referenzseite 14: Buderus Product groups. Anordnung im Rahmen: -

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY

Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY Schváleno: MD-OI, č.j. 318/08-910-IPK/ ze dne 8. 4. 2008, s účinností

Více

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ Schváleno: MD OSI č. j. 205/10-910-IPK/1 ze

Více

Přípojnicové systémy, které lze použít prakticky v každé aplikaci

Přípojnicové systémy, které lze použít prakticky v každé aplikaci Přípojnicové systémy Power Xpert Přípojnicové systémy s hliníkovými a měděnými vodiči Řada přípojnicových systémů pro osvětlení LUX 25-63 A Řada přípojnicových systémů pro malé výkony LP 40-125 A Řada

Více

Katalog LV 70 2010, část BD01 SIVACON 8PS

Katalog LV 70 2010, část BD01 SIVACON 8PS BD01 Přípojnicové systémy 0 až 160A Katalog LV 70 2010, část BD01 SIVACON 8PS SIVACON 8PS Přípojnicové systémy BD01, (CD-L, BD2) Všeobecné poznámky 1 Katalog LV 70 2010 Přípojnicové systémy, přehled 2

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD OBSAH: I. Všeobecná ustanovení II. Délka a plynutí záruční doby III. Podmínky poskytování záruk IV. Záruční podmínky a zvláštní podmínky reklamací IV.1 Plastové profily

Více

Parapety. Schodnice. Pórobetonové dílce. Sádrokartón. Ceresit CX 10 UNIVERZÁLNÍ PU LEPIDLO» NA VEŠKERÉ BĚŽNÉ STAVEBNÍ MATERIÁLY «

Parapety. Schodnice. Pórobetonové dílce. Sádrokartón. Ceresit CX 10 UNIVERZÁLNÍ PU LEPIDLO» NA VEŠKERÉ BĚŽNÉ STAVEBNÍ MATERIÁLY « Parapety Schodnice Pórobetonové dílce Ceresit CX 10 Sádrokartón UNIVERZÁLNÍ PU LEPIDLO» NA VEŠKERÉ BĚŽNÉ STAVEBNÍ MATERIÁLY « Nadešel čas změnit staré návyky! Dříve: ( Žádné těžké pytle... Žádné další

Více

Učinit správnou volbu

Učinit správnou volbu Jak řešit problémy Učinit správnou volbu V katalogu Jak řešit problémy si snadno vyberete z nabídky výrobků Henkel ten nejlepší produkt Loctite, se kterým vyřešíte problémy v oblasti strojírenství, jak

Více

D4F. Nejmenší z doposud vyráběných. koncových spínačů. Ideálně vhodný pro použití u menších strojů nebo zařízení. Malý bezpečnostní koncový spínač

D4F. Nejmenší z doposud vyráběných. koncových spínačů. Ideálně vhodný pro použití u menších strojů nebo zařízení. Malý bezpečnostní koncový spínač Malý bezpečnostní koncový spínač D4F Nejmenší z doposud vyráběných bezpečnostních koncových spínačů. Ideálně vhodný pro použití u menších strojů nebo zařízení Zmenšení rozměrů až na 1/4 velikosti předcházejícího

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

Jak se dělá elektromotor Ing. Josef Šimon, ATAS elektromotory Náchod, a. s.

Jak se dělá elektromotor Ing. Josef Šimon, ATAS elektromotory Náchod, a. s. Jak se dělá elektromotor Ing. Josef Šimon, ATAS elektromotory Náchod, a. s. Elektromotor je elektrický stroj, který za posledních sto let doznal velkého rozmachu. S nástupem elektrizace zasáhl do všech

Více

2-komponentní, rychle tuhnoucí opravná malta na bázi reaktivních akrylových pryskyřic

2-komponentní, rychle tuhnoucí opravná malta na bázi reaktivních akrylových pryskyřic Technický list datum vydání 06/2012 Identifikační číslo: 02 02 02 01 002 0 000002 2-komponentní, rychle tuhnoucí opravná malta na bázi reaktivních akrylových pryskyřic Construction Popis výrobku je 2-komponentní,

Více

t e c h n i c k é ú d a j e a v ý r o b n í p r o g r a m plocha (m²)

t e c h n i c k é ú d a j e a v ý r o b n í p r o g r a m plocha (m²) HML technická dokumentace topná r ohož s ochr annou Al vr stvou 80 W/m² použití: vytápění plovoucích podlah vytápění dřevěných podlah t e c h n i c k é ú d a j e a v ý r o b n í p r o g r a m typ obj.

Více