Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory"

Transkript

1 Profi-Tip FERMACELL: Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory Powerpanel H 2 O je výrobkem z řady cementových powerpanelů FERMACELL Vlastnosti desky tloušťka desky 12,5 mm rozměry desky 1000 x 1250 mm 50 ks/paleta 2000 x 1250 mm (1) 30 ks/paleta 2600 x 1250 mm 30 ks/paleta 3000 x 1250 mm (1) 30 ks/paleta hmotnost 1000 kg/m3 12,5 kg/m2 (1) Termín dodání na vyžádání Popis Powerpanel H 2 O je cementem pojená deska z lehkého betonu se sendvičovou strukturou. Pod krycími vrstvami je oboustranná výztužná mřížka z alkalicky rezistentní sklovláknité tkaniny (5 mm x 5 mm). Powerpanel H 2 O není hořlavý a odpovídá třídě reakce na oheň A1. Powerpanel H 2 O přináší novou kvalitu voděodolných materiálů pro všechny vlhké prostory. Nabízí řadu výhod: ať už v domácí koupelně se sprchou (třída 0), v sanitárních prostorách nebo wellness zařízeních (třída A01 / A1), ve veřejných nebo podnikatelských zařízeních (třída A1), či při chemických požadavcích v závodních kuchyních nebo v průmyslových oblastech (třída C). Podle předpisů ZDB (Zentralverband des Deutschen Bauwerkes)* má být použitelnost izolací v oblastech A1 až C se stavebně technickými požadavky doložena Všeobecné stavebně technickým osvědčením (Allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis). Těsnící systém FERMACELL, který byl testován pro třídu A1 a který sestává ze základního nátěru, z tekuté fólie, těsnící pásky a popř. z těsnící manžety, je možno použít rovněž v oblastech bez stavebně technických požadavků s velmi nízkými / průměrnými nároky (třída 0 až A01). Ve třídě odolnosti 0 (domácí koupelna) je přitom třeba těsnicí páskou izolovat pouze napojení u stěn, podlahy, popř. stropu. V prospektu Profi-Tip FERMACELL "Těsnící systém FERMACELL" najdete odpověď na řadu otázek týkajících se vlhkých prostor: podklady, izolační systémy a detailní řešení. * Předpis ZDB "Hinweise für die Ausführung von Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den Innenund Aussenbereich", leden 2005

2 2 Třídy odolnosti proti vlhkosti vhodné podklady (1) Oblasti, kde izolace není nezbytně nutná (2) Pouze napojení u stěn, podlahy a stropu musejí být utěsněna těsnicí páskou třídy odolnosti proti vlhkosti A 1 A 2 B C 0 A0 1 A0 2 B0 beton (1) vápenocementová omítka (1) sádrové stěnové desky sádrovláknité desky FERMACELL FERMACELL Powerpanel H 2 O (2) Skladování desek a jejich přeprava Desky Powerpanel H 2 O jsou dodávány naležato zabalené na paletách. Desky je nutno skladovat zásadně naplocho na rovném podkladu. Skladování nastojato může mít za důsledek deformaci desek a poškození jejich hran. Při skladování vrstev desek přímo na podlaze, je nutno sledovat nosnost podlahy. Desky je možné skladovat venku. Protože desky mají být dále povrchově ošetřeny, je vhodné je přikrýt materiálem odpuzujícím vodu a chránit je před vnějším znečištěním v důsledku stavebních prací. K horizontální přepravě desek je možno použít vysokozdvižný vozík nebo jiné vozidlo vhodné pro přepravu desek. Jednotlivé desky je zásadně nutno přenášet nastojato. Manuální přenášení desek usnadní použití nástrojů, např. zvedáky na desky apod. Nejsou-li tyto nástroje k dispozici, doporučuje se nosit při manipulaci s deskami rukavice. Na vrácení dřevěných palet se prosím domluvte s Vaším odborným dodavatelem. Podmínky na staveništi Stejně jako všechny materiály používané na stavbě podléhají i desky FERMACELL Powerpanel H 2 O pod vlivem teploty a vlhkosti procesům roztahování a smršťování. K bezchybné realizaci suché výstavby v oblasti stěn a stropů je při zpracování nutno dodržovat následující podmínky: Powerpanel H 2 O a další doplňující produkty musejí být chráněny před vlhkostí, zvláště před deštěm. Materiály pro suchou výstavbu, které navlhly, smějí být použity až po jejich dokonalém vyschnutí. Deskové materiály je nutno skladovat naležato na rovném podkladu.poškozený materiál nesmí být použit ke stavbě. Powerpanel H 2 O a další doplňující produkty smějí být montovány při relativní vlhkosti vzduchu 80 %. Z hlediska techniky zpracování mají být desky Powerpanel H 2 O lepeny při relativní vlhkosti vzduchu 80 % a teplotě prostředí a materiálu nejméně + 5 C. Teplota lepidla by přitom měla být + 10 C. Materiály pro suchou výstavbu se musejí přizpůsobit klimatu místnosti. To by se nemělo po dobu 12 hodin po slepení nijak podstatně měnit. Nižší teplota a relativní vlhkost vzduchu prodlužují dobu vytvrzení. Vytápění plynovým hořákem může kvůli nebezpečí rosení vést ke škodám. To platí hlavně pro chladné interiéry se špatným větráním. Vyhněte se rychlému vyhřívání doprovázenému velkým teplotním skokem.

3 Zpracování 3 Zpracování Desky Powerpanel H 2 O je vhodné řezat běžnou ruční kotoučovou pilou s vodicí lištou. Pro dosažení přesně lícovaných řezů s ostrými hranami doporučujeme použít pilové kotouče z tvrdokovu. U kotoučových pil by mělo být zajištěno odsávání. Množství prachu omezíte použitím pilových kotoučů s malým počtem zubů a snížením počtu otáček. Na oblá a jinak tvarovaná místa použijte děrovku nebo vrták. Není-li k dispozici ruční kotoučová pila, můžete k řezání desky Powerpanel H 2 O použít také kobercový nůž: vrchní vrstvu nařízněte, desku přelomte a prořízněte tkaninu na zadní straně. Nosná konstrukce Sloupkové CW profily je nutno ve svislém směru nasunout do připojovacích UW profilů upevněných na stropu a podlaze. CW profily budou na požadovanou osovou vzdálenost připraveny nejprve pouze přibližně, přesného vyrovnání do svislé polohy bude dosaženo při následném opláštění první strany stěny. Osová vzdálenost je maximálně 62,5 cm. Při úpravě délky CW profilů je kvůli malým stavebním tolerancím třeba nechat trochu vůle. CW profily by měly zasahovat nejméně 15 mm do připojovacího profilu u stropu a u podlahy doléhat na připojovací profil. Upozornění: Profily nesmějí být vzájemně přichyceny ani mechanicky spojeny. Ruční kotoučová pila s pilovými kotouči z tvrdokovu

4 4 Upevnění Spárovací lepidlo FERMACELL naneste na střed hrany desky Sponkování nebo šroubování na nosnou konstrukci Odstraňte přebytečné lepidlo Upevnění Desky upevněte na nosnou konstrukci z CW a UW profilů pomocí šroubů FERMACELL Powerpanel ve vzdálenosti 250 mm bez předvrtání. V prostorách, které klade vyšší nároky na ochranu proti korozi, jako jsou např. plavecké bazény, sauny, závodní kuchyně nebo mlékárny, musejí být profily chráněny přípravkem vhodným pro vlhké prostory v souladu s normou ČSN EN Rovněž spojovací materiály musejí odpovídat požadavkům na ochranu proti korozi. Pro upevňování do dřevěných nosných konstrukcích na stěnách jsou vhodné šrouby FERMACELL Powerpanel ( 250 mm) nebo sponky ve vzdálenosti 200 mm. Spárovací technika Pro spojování desek Powerpanel H 2 O se používá technika lepených spár, a to jak u horizontálních, tak u vertikálních spojů. Horizontální spoje jsou přitom realizovány bez podložení spáry s posunem 400 mm. Vertikální spoje vždy dosedají na nosnou konstrukci. Pro dosažení bezchybného spojení, je vhodné k lepení desek Powerpanel H 2 O používat speciální spárovací lepidlo FERMACELL. Toto lepidlo je k dostání v kartuši s obsahem 310 ml nebo ve fólii o obsahu 580 ml. K lepení desek se používají hrany uříznuté z výroby. Desky FERMACELL Powerpanel H 2 O ořezané při montáži musejí mít ostré hrany a musejí být absolutně rovné. Při lepení spáry je vždy nutno dbát na to, aby na hranách desek nebyl prach a aby lepidlo bylo nanášeno na střed hrany, nikoli na nosnou konstrukci. Je důležité, aby při přitlačení obou hran desek k sobě lepidlo zcela zaplnilo spáru (lepidlo musí být na spáře vidět). V případě dvouvrstvého opláštění jsou desky Powerpanel H 2 O montovány s přesazením spár ( 200 mm). Technika lepených spár se používá pouze u vrchní (vnější) vrstvy desek. Na jeden metr deskových spár spotřebujete 20 ml spárovacího lepidla FERMACELL. V závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu v místnosti je lepidlo vytvrzeno po zhruba 12 až 36 hodinách, poté je třeba přebývající lepidlo zcela odstranit. K odstranění přebytečného lepidla můžete použít škrabku, špachtli nebo široké rydlo či dláto. Upozornění: Maximální šířka spáry nesmí přesáhnout 1 mm. Aby se předešlo kazům na filmu lepidla v průběhu následného tuhnutí a vytvrzení, neměly by být desky sraženy úplně k sobě.

5 Dělicí stěny 5 Dělicí stěny s deskami Powerpanel H 2 O Desky Powerpanel H 2 O o tloušťce 12,5 mm se v oblasti stěn montují na nosnou konstrukci ve vzdálenosti 625 mm. První Powerpanel H 2 O se našroubuje na sloupkový CW profil, začíná se u otevřené příruby profilu. Na dřevěné stojky je první vrstva desek zpravidla upevňována sponkami nebo hřebíky. Potom se na svislou hranu desky nanese pomocí kartuše silnější vrstva spárovacího lepidla FERMACELL. Druhý Powerpanel H 2 O se na jedné straně podloží tak, aby se horní hrany desek vzájemně dotýkaly a aby mezi deskami směrem dolů vznikla klínovitá mezera o velikosti mm. Deska přitom musí být asi o 10 mm kratší než je výška místnosti. Deska se asi 60 mm pod horní hranou upevní pomocí šroubů FERMACELL Powerpanel na sloupkový CW profil nebo pomocí vhodného spojovacího materiálu (sponky, hřebíky) na dřevěnou stojku. Odstraníme-li podložku, kterou byla druhá deska na jedné straně u země podepřena, přitiskne se tato deska vlastní vahou na první desku. Tím se lepidlo stlačí a spára se utěsní. Upevnění desky probíhá plynule od shora směrem dolů. Při montáži desek lze případně využít také zvedák na desky. I při tomto způsobu montáže je ovšem nutno zajistit, že na spárovací lepidlo bude deskami Powerpanel H 2 O vyvinut dostatečný přítlak. V tomto případě postupuje upevňování od středu. Montáž desek výška místnosti délka desek = výška místnosti - 10 mm 60 výška místnosti délka desek = výška místnosti - 10 mm 1250 ca rozměry v mm podepření desky Maße in mm zvedák na desky u jedné stran

6 6 Podhledy Podhledy s deskami Powerpanel H 2 O V případě podhledů se vzdálenost nosných konstrukcí určí podle uvedené tabulky. Ostatní nosné konstrukce musejí být vyměřeny tak, aby nebyl překročen povolený průhyb 1/500 vzdálenosti nosníků. Nosné konstrukce musejí být vzájemně spojeny vhodným upevňovacím materiálem: v případě dřeva jsou to šrouby nebo křížem přibité hřebíky či sponky, u kovových profilů speciální spojky. Co se týká stropů, je maximální vzdálenost nosné konstrukce 500 mm, deska je upevňována šrouby ve vzdálenosti 200 mm nebo sponkami či hřebíky ve vzdálenosti 150 mm. nosná konstrukce povolené osové vzdálenosti spodní konstrokce v mm 1), jednovrstvé opláštění do 15 kg/m2 profily z ocelového plechu závěs CD 60 x 27 x nosný profil CD 60 x 27 x dřevěné latě (šířka x výška) (mm x mm) nezavěšené základní latě 48 x x x zavěšené základní latě 30 x 50 2) x nosná lať 48 x x x ) Osové vzdáleností spodní konstrukce se v případě základních profilů nebo základních latí rozumí vzdálenost zavěšení a v případě nosných profilů a nosných latí vzdálenost os základních profilů nebo základních latí. 2) Pouze v kombinaci s nosnými latěmi o délce 50 mm a výšce 30 mm.

7 Dilatační spáry 7 Dilatační spáry (souvislá přerušení konstrukce) Dilatační spáry musejí být v konstrukcích z desek FERMACELL Powerpanel H 2 O v zásadě umístěny tak, aby odpovídaly dilatačním spárám v budově (v hrubé stavbě). Musejí si rovněž odpovídat pohyblivostí. Přitom je třeba dbát na to, aby bylo rozděleno nejen opláštění z desek FERMACELL Powerpanel H 2 O, ale také nosná konstrukce. Dřevěná nosná konstrukce: Přerušení opláštění: vlivem změny vlhkosti vzduchu se dřevěná nosná konstrukce a opláštění z desek FERMACELL Powerpanel H 2 O roztahují a smršťují rozdílně, opláštění proto musí být přerušováno ve vzdálenosti max. 8 m (otevřený spoj desek, nesmí být tmelen ani lepen). Toto přerušení by v ideálním případě mělo být realizováno tam, kde nebude vidět, např. u napojení příčky A A A = dilatační spára v mm Kovová nosná konstrukce: K roztahování a smršťování opláštění z desek FERMACELL Powerpanel H 2 O v souvislosti se změnami vlhkosti vzduchu zde navíc přistupují změny délky kovové konstrukce v závislosti na teplotě. Tyto konstrukce tedy musejí být přerušovány dilatačními spárami ve vzdálenostech max. 8 m. Konstrukce a realizace dilatačních spár u montovaných stěn s jednoa dvouvrstvým opláštěním jsou znázorněny na obrázcích. Přitom je třeba dbát na to, aby jak v opláštění z desek FERMACELL Powerpanel H 2 O, tak v nosné konstrukci bylo vždy zajištěno důsledné přerušení obou stěn. Zároveň je třeba zohlednit požadavky zvukové izolace a protipožární ochrany. Montovaná stěna s jednovrstvým opláštěním z desek FERMACELL Powerpanel H 2 O. Dilatační spára s proužkem desky A A A A = velikost přerušení v mm Montovaná stěna s dvouvrstvým opláštěním z desek FERMACELL Powerpanel H 2 O. Dilatační spára s proužkem desky. Montovaná stěna s opláštěním z desek FERMACELL Powerpanel H 2 O. Dilatační spára s doplňkovým profilem. Stropní konstrukce s opláštěním z desek FERMACELL Powerpanel H 2 O. Dilatační spára při jednovrstvém opláštění, proužek desky na jedné straně přilepen a přišroubován.

8 8 Technická data Technická data Třída reakce na oheň: nehořlavé stavební materiály, A1 podle EN Rozměrové tolerance: D, Š 1 mm Tolerance tloušťky: 0,5 mm Ustálení vlhkosti: cca. 5 % Součinitel difúzního odporu m: 56 podle DIN EN Součinitel tepelné vodivosti l 10,tr : 0,173 W/(mK) podle DIN EN Tepelný odpor R 10,tr : 0,07 (m2k)/w podle DIN EN Specifická tepelná kapacita c p : 1000 J/(kgK) Pevnost v ohybu: cca. 6,0 N/mm2 E-modul v ohybu: cca N/mm2 Zásaditost: cca. 10 Povrch Nejčastěji používanou povrchovou aplikací desky Powerpanel H 2 O bude obkládání dlaždicemi. V místech sprch a trvale mokrých prostor se nejprve přímo na desku nanese těsnící systém FERMACELL. Podrobnější informace k použití v těchto mokrých prostorách obsahuje nový Profi-Tip FERMACELL Utěsnění. V místech, kde deska Powerpanel H 2 O není přímo ostřikována vodou, ale použije se např. kvůli vysoké vzdušné vlhkosti a nemá být obložena dlaždicemi, se spáry a spojovací prostředky zatmelí plošnou stěrkou FERMACELL Powerpanel nebo se plošně omítnou. Obecně se pro omítnutí nebo zatmelení doporučuje základní nátěr jako např. základní nátěr FERMACELL. Kromě toho je možné takto připravenou desku omítnout strukturovanými tenkými omítkami a přilnavými omítkami hlazenými filcovými hladítky do tloušťky vrstvy cca. 4 mm. Podle požadavku na povrch omítek v interiéru je rovněž možné nanést na desku bez základního nátěru lehkou maltu FERMACELL v tloušťce vrstvy 3 4 mm a nafilcovat.

9 Plošná stěrka 9 FERMACELL Plošná stěrka Powerpanel Cementová univerzální plošná stěrka pro interiéry i exteriéry. Ideální doplněk k desce FERMACELL Powerpanel H 2 O. Plošná stěrka FERMACELL Powerpanel je umělou hmotou zušlechtěná cementová jemná stěrka. Ideální k zatmelení hlaviček šroubů a stykových spár, ale výborně se také hodí k vyhlazování a vyplňování nerovností na plochách stěn a stropů a k opravám a zacelování trhlin a děr nebo k vyrovnávání podkladu před pokládáním stěnových obkladů. Zpracování Plošná stěrka Powerpanel se míchá s vodou a její doba zpracovatelnosti je podle konzistence, teploty a síly vrstvy cca minut. Podklad má být suchý a zbavený prachu. Savé podklady se ošetří základním nátěrem FERMACELL. U celoplošného stěrkování desek FERMACELL Powerpanel H 2 O lze u tlouštěk vrstvy 2 mm upustit od základního nátěru, u menších tlouštěk nánosu by měly být desky opatřeny základním nátěrem FERMACELL. U celoplošného stěrkování není nutné vkládaní armovací tkaniny. Povrch je velmi jemný a hladký, otřepy na stěrce nebo drážky se dají bez problémů zbrousit. Spotřeba: cca. 1,2 kg/m 2 na mm tloušťky vrstvy Skladování: 6 měsíců při uložení v suchu na místě chráněném proti mrazu Teplota zpracování: min. + 5 C Velikost balení: pytle po 10 kg a 20 kg

10 10 Stupně kvality povrchu Stupně kvality povrchu V textech různých výběrových řízení na stěnové nebo stropní konstrukce se často objevují pojmy jako lze snadno natírat nebo podobně, které ale nejsou přesnou definicí požadované kvality povrchu. Protože tyto pojmy popisují očekávání zadavatele nedostatečně, dává firma Xella projektantům a zpracovatelům k ruce nástroj umožňující stanovení čtyř kvalitativních stupňů a tím dosažení jednotných a jasných smluvních ujednání. V této souvislosti vznikly stupně kvality FERMACELL Q1 až Q4. Pro rovinnost stěnových a stropních povrchů platí zpravidla přípustné tolerance podle tabulky. U stupně kvality 3 a 4 by se měly dohodnout zvýšené požadavky na rovinnost. Využije-li zadavatel rozptýleného světla nebo umělého osvětlení k hodnocení jakosti povrchu, pak musí zadavatel zajistit, aby požadované světelné podmínky byly splněny již při provádění prací. Požadované světelné podmínky musí být u speciálních požadavků navíc sjednány smluvně. Základem realizace systémů FERMACELL jsou aktuální návody na zpracování desek FERMACELL Powerpanel H 2 O. U obkládaných povrchů lze od přetmelení spár a viditelných spojovacích prostředků upustit, jestliže izolační systém tato místa předepsaným množstvím materiálu překrývá. Stupeň kvality 1: Q1 Pro povrchy s nízkými nebo žádnými požadavky na vzhled, které ale z technických nebo stavebně-fyzikálních důvodů vyžadují lepení spár. Nezbytné kroky: slepení spár odstranění vyteklého lepidla po vytvrzení základní nátěr ploch přetmelení spár a viditelných spojovacích prostředků plošnou stěrkou FERMACELL Powerpanel nebo flexibilním lepidlem na dlaždice Stupeň kvality 2: Q 2 Povrchy se provádějí ve stupni kvality 2 u následujících běžných požadavků: strukturované obklady stěn ve středním a hrubém provedení jako jsou tapety a drsné povrchy matné nátěry, nátěry s plnivem nanášené válečkem (disperzní nátěry) Nezbytné kroky: slepení spár odstranění vyteklého lepidla po vytvrzení základní nátěr ploch hladké a plynulé přetmelení spár a viditelných spojovacích prostředků plošnou stěrkou FERMACELL Powerpanel nebo pružným lepidlem na dlaždičky Stupeň kvality 2 nevylučuje zapuštění spár, především v rozptýleném světle. Ty nepředstavují ale odchylky od přípustných stavebních tolerancí. Tolerance rovinnosti odpovídají tabulce.

11 Stupně kvality povrchu 11 Stupeň kvality 3: Q3 Pro povrchy, jejichž kvalita přesahuje normální požadavky. Jakost povrchu proto musí být zvlášť smluvně ujednána, příp. oznámena ve výběrovém řízení. Stupeň kvality 3 je vhodný pro následující povrchy: tapety s jemnou strukturou matné, nestrukturované nátěry jemnozrnné omítky o zrnitosti 1 mm Nezbytné práce: slepení spár odstranění vyteklého lepidla po vytvrzení nanesení plošné stěrky FERMACELL Powerpanel v tloušťce cca. 3 mm vyhlazení povrchu (např. brusnou mřížkou) Alternativně: základní nátěr plochy hladké a plynulé přetmelení spár a viditelných spojovacích prostředků cementovými stěrkami hladké a plynulé přetmelení celého povrchu (plošné stěrkování) vyhlazení povrchu V rozptýleném světle nejsou viditelné nerovnosti jako propadlé spáry, nelze zcela vyloučit, nerovnosti jsou ale menší než u Q2. Zpravidla platí pro rovinnost stěnových a stropních povrchů zvýšené požadavky dle tabulky. Ty musí být sjednány již pro suchou stavební konstrukci. Stupeň kvality 4: Q4 Pro nejvyšší kvality povrchu, které daleko přesahují normální požadavky. Jakost povrchu musí být proto zvlášť sjednána ve smlouvě, resp. oznámena ve výběrovém řízení. Stupeň kvality 4 je vhodný pro následující povrchy: u hladkých nebo jemně strukturovaných povrchových úprav stěn, např. leskle lakované plochy, kovové nebo tenké vinylové tapety Nezbytné práce: slepení spár odstranění vyteklého lepidla po vytvrzení nanesení plošné stěrky FERMACELL Powerpanel v tloušťce cca. 3 mm přesné, rovné vyhlazení celého povrchu (např. brusnou mřížkou) Alternativně: základní nátěr plochy hladké a plynulé přetmelení spár a viditelných spojovacích prostředků cementovými stěrkami hladké a plynulé přetmelení celého povrchu (plošné stěrkování) (příp. dvakrát) přesné vyhlazení povrchu do roviny Nerovnosti ve spárách nesmí být poznat. Rozdílné odstíny způsobené drobnými celoplošnými nerovnostmi nejsou vyloučeny. Pro rovinnost stěnových a stropních konstrukcí a pro suché stavební konstrukce musí být sjednány zvýšené požadavky dle tabulky. Tolerance rovinnosti Tolerance rovinnosti, podle DIN (výňatek) Délka příměrné latě (podle velikosti plochy) 0,1 m 1 m 4 m 10 m $ 15 m Rovné stěny a spodní strany stropů, např. omítnuté stěny, 3 mm 5 mm 10 mm 20 mm 25 mm obklady stěn, zavěšené podhledy* Standardní provedení Rovné stěny a spodní strany stropů, např. omítnuté stěny, 2 mm 3 mm 8 mm 15 mm 20 mm obklady stěn, zavěšené podhledy* Provedení se zvýšenými nároky *hodnoty (v mm) jsou max. hodnoty tolerance!

12 12 Povrch Povrch Nejčastější povrchovou úpravou desek Powerpanel H 2 O je obklad. Ve sprchách a v prostorách se stálou vlhkostí se přímo na desku napřed nanese těsnící systém FERMACELL. Tam, kde desky Powerpanel H 2 O nepřijdou do přímého kontaktu s vodou, kde však budou použity např. kvůli vysoké vlhkosti vzduchu a nebudou obloženy obkladačkami, je lepené spáry a spojovací materiál vhodné překrýt cementovým tmelem nebo je plošně omítnout. Pro omítání/tmelení se obecně doporučuje základní nátěr/protipožární ochranný nátěr nebo přilnavé omítky s křemičitým plnivem. Takto ošetřené desky mohou být kromě toho pokryty až čtyřmilimetrovou vrstvou strukturované nebo jemné tenkovrstvé omítky. Podle požadavků na omítnuté povrchy v interiéru je rovněž možné na desku bez podkladového nátěru nanést tří- až čtyřmilimetrovou vrstvu lehké malty FERMACELL a stočit ji filcovým hladítkem. Konstrukce konstrukce tloušťka nosná opláštění minerální Maximální výšky stěn vzduchová požární v [cm] při požárních neprůzvučnost stěny konstrukce FERMACELL izolace požadavcích R w odolnost [mm] [UW/CW] [mm] [mm]/ kg/m2 bez s [db] x 0,6 1 x 12,5 mm 60/ EI 30 DP1 H 2 O na každé x 0,6 straně x 0,6 1 x 12,5 mm 60/ EI 30 DP1 H 2 O a 1 x 12,5 mm x 0,6 sádrovláknitá deska x 0,6 1 x 12,5 mm + 10 mm 60/ EI 30 DP1 sádrovláknitá deska x 0,6 a 1 x 12,5 mm H 2 O x 0,6 2 x 12,5 mm H / EI 120 DP x 0, x 0,6 1 x 12,5 mm 60/ EI 120 DP1 sádrovláknitá deska x 0,6 + 1 x 12,5 mm H 2 O na každé str. 85 dřevěná 1 x 12,5 mm 60/ EI 60 DP3 konstrukce 40x60 H 2 O na každé 105 dřevěná konstrukce straně 40x80 U kombinovaných konstrukcí s deskami FERMACELL Powerpanel H 2 O a sádrovláknitými deskami FERMACELL je nutno zohlednit pravidla pro zpracování sádrovláknitých desek FERMACELL. V případě jednovrstvě opláštěné stěnové konstrukce s deskami Powerpanel H 2 O činí konzolové zatížení 0,4 kn, v případě dvouvrstvě opláštěné konstrukce 0,5 kn na jednu dutinovou hmoždinku. Uvedené hodnoty zatížení lze sčítat, pokud vzdálenost mezi hmoždinkami je 50 cm. Při menších vzdálenostech hmoždinek je možné pro každou hmoždinku počítat s 50 % maximálního povoleného zatížení. V případě stěn nesmí součet jednotlivých zatížení překročit 1,5 kn/m. Při vyšším konzolovém zatížení je nutno prověřit stabilitu stěny.

13 Spotřeba materiálu 13 Spotřeba materiálu Montovaná stěna FERMACELL s jednovrstvým opláštěním z desek FERMACELL Powerpanel H 2 O Požární odolnost EI 30 D1, vzduchová neprůzvučnost R w = 49 db tloušťka stěny: 100 nebo 125 mm; předpokládaná velikost stěny: 15 m 2 ; výška = 3,00 m, délka = 5,00 m Montovaná stěna FERMACELL s jednovrstvým opláštěním z desek FERMACELL Powerpanel H 2 O spotřeba materiálu [bez prořezu] množství/m 2 stěny jednotka Powerpanel H 2 O formát: 1,25 m x 2,60 m tloušťka: 12,5 mm 2,0 m2 nosná konstrukce stěnový U-profil UW... x 06 0,8 m stěnový C-profil CW... x 06 1,8 m izolační hmota:... objemová hmotnost:... kg/m3 tloušťka:... mm 1,0 m2 okrajová izolační páska materiál:... šířka:... mm 1,0 m zatloukací hmoždinka délka:... mm průměr:... mm 1,6 kus šrouby délka 30 mm upevnění v nosné konstrukci 20 kus spárovací lepidlo FERMACELL na lepení spár 45 ml Deska Powerpanel H 2 O je k dostání rovněž v rozměrech: 1,25 m x 3,00 m. Při použití desky této velikosti se nepatrně sníží spotřeba spárovacího lepidla. Montovaná stěna FERMACELL s dvouvrstvým opláštěním z desek FERMACELL Powerpanel H 2 O Požární odolnost EI 120 D1, vzduchová neprůzvučnost R w = 56 db, tloušťka stěny: 125 nebo 150 mm; předpokládaná velikost stěny: 15 m 2 ; výška = 3,00 m, délka = 5,00 m Montovaná stěna FERMACELL s dvouvrstvým opláštěním z desek FERMACELL Powerpanel H 2 O spotřeba materiálu [bez prořezu] množství/m 2 stěny jednotka Powerpanel H 2 O formát: 1,25 m x 2,60 m tloušťka: 12,5 mm 4,0 m2 nosná konstrukce stěnový U-profil UW... x 06 0,8 m stěnový C-profil CW... x 06 1,8 m izolační hmota:... objemová hmotnost:... kg/m3 tloušťka:... mm 1,0 m2 okrajová izolační páska materiál:... šířka:... mm 1,0 m zatloukací hmoždinka délka:... mm průměr:... mm 1,6 kus šrouby délka 30 mm upevnění v nosné konstrukci 20 kus délka 45 mm upevnění v nosné konstrukci 20 kus spárovací lepidlo FERMACELL na lepení spár 45 ml Deska Powerpanel H 2 O je k dostání rovněž v rozměrech: 1,25 m x 3,00 m. Při použití desky této velikosti se nepatrně sníží spotřeba spárovacího lepidla. Podhled FERMACELL s jednovrstvým opláštěním z desek FERMACELL Powerpanel H 2 O Předpokládaná velikost podhledu: 35 m 2 ; délka = 7,00 m, šířka = 5,00 m Podhled FERMACELL s jednovrstvým opláštěním z desek FERMACELL Powerpanel H 2 O spotřeba materiálu [bez prořezu] množství/m 2 stěny jednotka Powerpanel H 2 O formát: 1,00 m x 1,25 m tloušťka: 12,5 mm 1,0 m2 nosné profily pozinkované CD 60 x 27 x 06 2,2 m křížové spojky CD pozinkované 2,2 m základní profily pozinkované CD 60 x 27 x 06 1,2 m závěsy CD pozinkované 1,5 kus šrouby délka 30 mm 22 kus spárovací lepidlo FERMACELL na lepení spár 35 ml Deska Powerpanel H 2 O je k dostání rovněž v rozměrech: 1,25 m x 3,00 m. Při použití desky této velikosti se nepatrně sníží spotřeba spárovacího lepidla.

14 14 Detaily napojení Montovaná stěna FERMACELL s jednovrstvým opláštěním z desek FERMACELL Powerpanel H 2 O Požární odolnost EI 30 D1, vzduchová neprůzvučnost R w = 49 db, tloušťka stěny: 100 nebo 125 mm (6) (5) (1) (3) (8) (2) Schematické vyobrazení (1) FERMACELL Powerpanel H 2 O 12,5 mm (2) lepená spára (3) sloupkový CW profil (4) připojovací UW profil (5) vnitřní izolace (6) separační páska (7) elasticko-plastický tmel (8) šrouby FERMACELL Powerpanel (9) vhodné kovové nebo plastové hmoždinky (7) Querschnitt Vodorovný řez (6) 6 (7) 7 (4) 4 (1) 1 7 (1) 1 (5) 5 (3) 3 3(3) (4) 4 (9) 9 Svislý řez 2 Napojení stěny na stěnu Rohové napojení stěn

15 Detaily napojení 15 Montovaná stěna FERMACELL s dvouvrstvým opláštěním z desek FERMACELL Powerpanel H 2 O Požární odolnost EI 90 D1, vzduchová neprůzvučnost R w = 56 db, tloušťka stěny: 125 nebo 150 mm (6) (8)(8) (5) (1) (2) (3) (7) Vodorovný řez Schematické vyobrazení (1) FERMACELL Powerpanel H 2 O 12,5 mm (2) lepená spára (3) sloupkový CW profil (4) připojovací UW profil (5) vnitřní izolace (6) separační páska (7) elasticko-plastický tmel (8) šrouby FERMACELL Powerpanel (9) vhodné kovové nebo plastové hmoždinky (6) (7) (4) (1) (1) (3) (3) (9) Svislý řez Napojení stěny na stěnu Rohové napojení stěn

16 Stav 5/2009 Technické změny vyhrazeny. Vyžádejte si laskavě nejnovější vydání této brožury. Technické informace FERMACELL Pondělí až pátek od 9.00 do Konzultace projektu: Telefon: Konzultace montáž: Čechy: Morava: Slovensko: Informační materiály FERMACELL: Telefon: Fax: Fermacell GmbH organizační složka Žitavského Praha 5 Zbraslav Telefon: Fax: CZ/5.2009/3/PV

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

K 21 Podhledy Knauf Fireboard

K 21 Podhledy Knauf Fireboard K 21 08/2007 K 21 Podhledy Knauf K 215 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 225 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 214 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora K 224 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

Profi-tip FERMACELL: Sponkování desek FERMACELL šetří čas a peníze!

Profi-tip FERMACELL: Sponkování desek FERMACELL šetří čas a peníze! Profi-tip FERMACELL: Sponkování FERMACELL šetří čas a peníze! Délka, a sponek u nenosných stěnových konstrukcí na m 2 stěny. Tloušťka desky/ Sponky (pozinkované skladba konstrukce d [kus/m 2 ] Dřevěná

Více

Fermacell GmbH, org. složka, Žitavského 496, 156 00 Praha 5 Zbraslav

Fermacell GmbH, org. složka, Žitavského 496, 156 00 Praha 5 Zbraslav Ceník fermacell 2015 / CZK / určeno pouze pro distributory Desky fermacell a příslušenství Ceny jsou platné od 20. 6. 2015 do odvolání. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Fermacell GmbH, org. složka, Žitavského

Více

Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel

Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel Historie společnosti celosvětově 1932 - bratři Dr. Alfons a Karl Knauf - založili podnik Knauf Rheinische

Více

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování FERMACELL Plánování a zpracování 1. FERMACELL Powerpanel v přehledu Požadavky na moderní stavební materiály jsou čím dál vyšší, rostou požadavky na komfort, jsou poptávána rychlá a kvalitní řešení. FERMACELL

Více

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí.

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Ceresit CL 69 Ultra-Dicht Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Rychlé a snadné zpracování, dokonale utěsněný podklad to je Ceresit CL 69 Ul Nikdy nebyly hydroizolační práce tak

Více

Fermacell GmbH, org. složka, Žitavského 496, 156 00 Praha 5 -Zbraslav

Fermacell GmbH, org. složka, Žitavského 496, 156 00 Praha 5 -Zbraslav Ceník fermacell 2014 / EUR / určeno pouze pro distributory Desky fermacell a příslušenství Ceny jsou platné od 1. 3. 2014 do odvolání. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Fermacell GmbH, org. složka, Žitavského

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému

NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému 1. stránka Návod na montáž SOLID BRICK + SOLID STONE NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému www.prostavbu.cz 2. stránka Návod na montáž SOLID BRICK + SOLID STONE Základní prvky fasádního systému

Více

K 25 Obklad Knauf Fireboard - ocelových sloupů a nosníků

K 25 Obklad Knauf Fireboard - ocelových sloupů a nosníků K 25 07/2007 K 25 Obkla Knauf Fireboar - ocelových sloupů a nosníků K 252 - Knauf Fireboar Obklay ocelových nosníků - se sponí konstrukcí - bez sponí konstrukce K 253 - Knauf Fireboar Obklay ocelových

Více

F146 01/2014. F146 - suchá podlaha pro každého

F146 01/2014. F146 - suchá podlaha pro každého F146 01/2014 F146 - suchá podlaha pro každého Co všechno potřebujete? 1. 2. 3. 4. Materiál 1. desky Knauf F146 2. tmel Fugenfüller Leicht 3. tmel Uniflott 4. minerální obvodový pásek 5. (podsyp) potřebné

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Kontrolní a zkušební plán

Kontrolní a zkušební plán Kontrolní a zkušební plán Montáže kontaktního zateplovacího systému weber therm v souladu s ČSN 73 29 01 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) Stavba : Prováděcí firma : Datum

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu.

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu. Návod k použití ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby 0..08_V. 08/0 edice Překlad z německého originálu Montáž u vstupu do sprchového koutu (žlab s horizontální přírubou) Montáž u stěny ve sprchovém koutu

Více

Pro montáž obkladu z plastových lamel je nutné připravit dostatečně rovný, pevný a únosný podklad.

Pro montáž obkladu z plastových lamel je nutné připravit dostatečně rovný, pevný a únosný podklad. www.renol.cz 1. Základní údaje Instalace plastových palubek není složitá a zvládne ji každý zdatný kutil (nebo se můžete obrátit na autorizované partnery společnosti RENOL CZ). Jednotlivé plastové palubky

Více

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah Building the future TM Anhydritový litý potěr... efektivní řešení podlah Tekutá směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem. Vyráběna a dodávána v pevnostních třídách AE20, AE25 a AE30 (pevnost

Více

Systémová řešení FERMACELL. Školy a nemocnice - podklady pro projektanty

Systémová řešení FERMACELL. Školy a nemocnice - podklady pro projektanty Systémová řešení FERMACELL Školy a nemocnice - podklady pro projektanty bsah FERMACELL směrodatné a bezpečné systémy pro vnitřní výstavbu... 3 Všeobecné požadavky na budovy škol a nemocnic... 4 Požadavky

Více

L51- L52. Systémy stropních podhledů Lafarge. Samostatné zavěšené podhledy, samostatné obklady stropů

L51- L52. Systémy stropních podhledů Lafarge. Samostatné zavěšené podhledy, samostatné obklady stropů L51- L52 Systémy stropních podhledů Lafarge. Samostatné zavěšené podhledy, samostatné obklady stropů 1 Systémy stropních podhledů Lafarge Gips vysoce bezpečné a estetické. Obsah 3 4-7 8-9 10-16 17-18 19

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

se systémovou výhodou

se systémovou výhodou Podlahy Knauf 06/2008 Podlahy Knauf se systémovou výhodou Lze obkládat již po 24 hodinách Šetří energii Optimální pro podlahové topení Nejlepší tepelná izolace Hygienicky snadno udržovatelné Nejlepší zvuková

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Montážní návod. T2Reflecta. topných

Montážní návod. T2Reflecta. topných T2Reflecta Systém topných desek Montážní návod Dodavatel: Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 142 00 Praha 4 Tel.: 241009215-7 Fax: 241009219 PVacek@tycothermal.com www.tycothermal.com Návod pro návrh a

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

Portoforte 170. Montážní návod

Portoforte 170. Montážní návod Portoforte 170 Montážní návod Stav 03/2012 Montážní návod přístřešku pro - Portoforte 170 Hlavní rozměry: Na vyobrazených nákresech vidíte všechny hlavní rozměry přístřešku. Kromě toho jsou zde nakresleny

Více

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Ceníkový katalog od 1. 4. 2015 Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Proč Pórobeton Ostrava? Jsme ryze česká společnost s více jak 50 letou tradicí. Díky zásadní modernizaci výrobní technologie

Více

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny Deska z minerální vlny NOBASIL PTN MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD20-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD15-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD10-WS-WL(P) EC certifikáty shody Reg.-Nr.: K1-0751-CPD-146.0-01-01/07

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE BALKONŮ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE

SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE BALKONŮ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Thin - Set SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE BALKONŮ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Rekonstrukce balkonů Rekonstrukce balkonů je nedílnou součástí oprav a zateplování budov. Správné a systémové řešení balkonů

Více

BRUCHAPaneel. PU střešní DP

BRUCHAPaneel. PU střešní DP PU CO-střecha PU střešní DP BRUCHAPaneel PU střešní DP sedlové a pultové střechy vysoká odolnost vůči povětrnostním podmínkám jedinečný systém s trojnásobným těsněním vysoká nosnost použitelný od 3 (5,2

Více

Návod k instalaci a montáži krbové sestavy PINUS-II

Návod k instalaci a montáži krbové sestavy PINUS-II 11032014 Návod k instalaci a montáži krbové sestavy PINUS-II Krbová vložka: PINUS AL Prüfgutachten Nr. RRF 40 14 3539 Vydal: Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle. Im Lipperfeld 34b. 406 47 Oberhausen Použité

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

IZOLAČNÍ DESKY 3.1. IZOLAČNÍ DESKA. IZOLAČNÍ DESKY TIEMME - technický katalog podlahového vytápění - strana 18. Omezení rozptylu tepla směrem dolů

IZOLAČNÍ DESKY 3.1. IZOLAČNÍ DESKA. IZOLAČNÍ DESKY TIEMME - technický katalog podlahového vytápění - strana 18. Omezení rozptylu tepla směrem dolů IZOLAČNÍ DSKY IZOLAČNÍ DSKY 3.. IZOLAČNÍ DSKA Izolační deska je pro systémy podlahového vytápění nesmírně důležitá. její funkcí je: omezit rozptyl tepla směrem dolů snížit tepelnou hmotnost (setrvačnost)

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

SLOŽENÍ. Euro Vinyl Floor Forever. Skladby jednotlivých vrstev, které jsou tepelně slisované do jednoho pevného a funkčního celku

SLOŽENÍ. Euro Vinyl Floor Forever. Skladby jednotlivých vrstev, které jsou tepelně slisované do jednoho pevného a funkčního celku Skladby jednotlivých vrstev, které jsou tepelně slisované do jednoho pevného a funkčního celku SLOŽENÍ Euro Vinyl Floor Forever Ochranná PUR vrstva Nášlapná vrstva Vrstva se vzorem Podkladní vrstva pro

Více

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Systém výrobků Alwitra 12 1 11 2 10 3 9 4 8 7 6 5 Nastavitelné podložky pod dlažbu teras Alwitra jsou součástí praxí prověřeného výrobkového systému Alwitra.

Více

Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN

Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN Knauf ochrana před požárem 3/2010 Předmluva Jako každý rok je nové vydání katalogu Knauf 2010 opět o něco kvalitnější a uživatelsky

Více

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490 Vážení klienti, touto cestou Vám nabízíme: V posledních 15 letech se cena plynu a elektrické energie pro domácnosti zvyšovala v průměru téměř o 10 % ročně. Náklady na vytápění bytů a rodinných domů tedy

Více

Návod k montáži. a údržbě protipožárního elementu GARANT T30-1 FSA CZ. www.garant.de. Stavební technické osvědčení osvědčení č.

Návod k montáži. a údržbě protipožárního elementu GARANT T30-1 FSA CZ. www.garant.de. Stavební technické osvědčení osvědčení č. Návod k montáži a údržbě protipožárního elementu www.garant.de Stavební technické osvědčení osvědčení č. 227-STO-10-0182 GARANT T30-1 FSA CZ NÁVOD K MONTÁŽI / NÁVOD K ÚDRŽBE GARANT protipožárního elementu

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění

Více

Katalog dvírek ˇ. Obsah katalogu. obsah 3. www.revizni-dvirka.eu 3. Revizní dvířka do SDK standard 4. Revizní dvířka do SDK pod obklad 5

Katalog dvírek ˇ. Obsah katalogu. obsah 3. www.revizni-dvirka.eu 3. Revizní dvířka do SDK standard 4. Revizní dvířka do SDK pod obklad 5 Obsah katalogu obsah 3 do SDK standard 4 do SDK pod obklad 5 do zdiva standard 6 do zdiva pod obklad 7 Protipožární revizní dvířka do SDK 8 Protipožární revizní dvířka do zdiva 9 do fasádních systémů 10

Více

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L UPEVŇOVACÍ MATERIÁL Hmoždinky HM... 101 Hmoždinky HM PE... 101 Hmoždinky HL... 101 Hmoždinky HS... 102 Hmoždinky HN... 102 Příchytky Distanční... 102 Řadové... 102 Oboustranné... 103 Jednostranné... 103

Více

Systém pro předsazenou montáž oken a dveří

Systém pro předsazenou montáž oken a dveří Systém pro předsazenou montáž oken a dveří Spolehlivé upevnění oken na vnějším líci zdiva v zateplení bez tepelných mostů EJOT Kvalita spojuje Impressum Vydavatel: EJOT CZ, s.r.o. Zděbradská 65 251 01

Více

Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Jak é m a j í v ý h o d y?

Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Jak é m a j í v ý h o d y? Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Anhyment je litá podlahová směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem, umožňující srovnání podlahových konstrukcí s tolerancí

Více

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG Ytong Ekonom Ytong Komfort Ytong Klasik Ytong Komfort Ytong Ekonom Ytong Klasik Doporučená použití stropních a střešních konstrukcí Ytong ve stavbách typ konstrukce

Více

Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA

Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ NOVÉ JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ pracné použití minerální vlny, možnost vzniku trhlin bez pásů z minerální

Více

EPOXY SYSTÉMY STAVEBNÍ CHEMIE

EPOXY SYSTÉMY STAVEBNÍ CHEMIE EPOSTYL 215 AS Antistatická nátěrová podlahovina CHARAKTERISTIKA: EPOSTYL 215 AS je epoxidová dvousložková antistatická nátěrová podlahovina (vrchní vrstva), vyhovující požadavkům ČSN EN 1081 a ČSN 34

Více

Návod na stavbu plastového plotu

Návod na stavbu plastového plotu Obj. č: Návod na stavbu plastového plotu 9564 9566 9567 9565 Plastový sloupek Deska Výztuha Krytka plastového pole Účelem tohoto návodu je popsání základních pravidel a doporučení, které je potřeba dodržovat

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Krytina Eternit je vyráběna v souladu s evropskou harmonizovanou normou EN 492: Vláknocementové desky a tvarovky, která stanovuje požadavky na vláknocementové desky pro střešní krytinu

Více

Suché podlahy Rigidur Montážní návody

Suché podlahy Rigidur Montážní návody Suché podlahy Rigidur Montážní návody Suché podlahy Rigidur Suché podlahy Rigidur jsou plovoucí podlahy, u kterých může být tuhý smontovaný podlahový dílec doplněn dodatečnou izolační vrstvou (suchý podsyp,

Více

Construction. Lepení parket systémy SikaBond. Doporučení pro lepení parket na sádrovláknité podlahové prvky Fermacell pokládané plovoucím způsobem

Construction. Lepení parket systémy SikaBond. Doporučení pro lepení parket na sádrovláknité podlahové prvky Fermacell pokládané plovoucím způsobem červen 2009 1 Lepení parket y SikaBond Doporučení pro lepení parket na sádrovláknité podlahové prvky Fermacell pokládané plovoucím způsobem červen 2009 2 Druh parket Mozaikové parkety 8 mm SikaBond T 52

Více

Ekopanely a montážní materiál

Ekopanely a montážní materiál Ekopanely a montážní materiál [a] Ekopanely a stěnová spona [b] Vysvětlivky [1] 800 mm 1200 mm 2 [2] 1 3 4 5 6 6x 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 5x /m 2 max. 32 00 mm max. 32 00 mm cca cca 17 20 cm 1 8 50

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

Konference Podlahy 2014

Konference Podlahy 2014 Konference Podlahy 2014 Tematický okruh: Název: Autor. Podlahy na terasách, balkónech a v exteriéru Zásady navrhování keramických dlažeb na balkónech a terasách Jiří Pavlíček Henkel ČR, spol. s r.o., U

Více

Akustické desky Rigiton 4.07.18 4.07.29

Akustické desky Rigiton 4.07.18 4.07.29 x = max. 900 mm Index zvukové pohltivosti 3 2.4 α w = 0,25 0,85 (dle vzoru a ) Koeficient potlačení hluku NRC 0,45 0,90 l = max. 320 mm 2.3 2.1 1 2.5 2.2 y = max. 1 000 mm Zvuková nebylo měřeno Alternativy

Více

Montážní příručka sádrokartonáře

Montážní příručka sádrokartonáře Montážní příručka sádrokartonáře Milí sádrokartonáři, SLOVO ÚVODEM právě držíte v rukou MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKU SÁDROKARTONÁŘE soubor technologických postupů, metod a úkonů vedoucích ke správné montáži konstrukcí

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

Pozemní stavitelství II. Podlahy. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing.

Pozemní stavitelství II. Podlahy. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. Pozemní stavitelství II. Podlahy Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. Základnífunkce a požadavky Podlaha je konstrukce uložená na vrchníploše podkladu za účelem dosažení technických (estetických) vlastností

Více

Stavební prefabrikáty - panely RD Rýmařov s. r. o.

Stavební prefabrikáty - panely RD Rýmařov s. r. o. Stavební prefabrikáty - panely RD Rýmařov s. r. o. Výroba a montáž Výroba jednotlivých částí domu probíhá ve výrobních halách v Rýmařově. Zde se za pomoci moderní automatické výrobní linky připravují obvodové

Více

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ KOMÍNOV NOVÉ SYSTÉMY S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ ÁŠTĚM 1 ROZDĚLEN LENÍ CIKO KOMÍNŮ CIKO CIKO TEC CIKO GAS 2 URČEN ENÍ SYSTÉMU SYSTÉM JE CERTIFIKOVÁN PRO ODVOD SPALIN OD SPOTŘEBIČŮ NA VŠECHNY DRUHY PALIV

Více

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST. www.anhyment.cz

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST. www.anhyment.cz BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST RYCHLOST www.anhyment.cz Anhyment Anhyment je litá podlahová směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním

Více

Suchá stavba. v praxi. Příručka pro suchou vnitřní stavbu ze sádrokartonu

Suchá stavba. v praxi. Příručka pro suchou vnitřní stavbu ze sádrokartonu Suchá stavba v praxi Příručka pro suchou vnitřní stavbu ze sádrokartonu GIPS Normy pro sádrokartonové desky: DIN 18 180 ÖNORM B 3410 ČSN 73 0862 ČSN 73 0863 Certifikace sádrokartonových desek Lafarge v

Více

CENÍK OD 1. 3. 2013. Dejte Vaší stavbě zelenou

CENÍK OD 1. 3. 2013. Dejte Vaší stavbě zelenou CENÍK OD 1. 3. 2013 Dejte Vaší stavbě zelenou Tvárnice Tvárnice s kapsou, perem a drážkou (P3 550) objem [m 3 /ks] za m 3 za ks za m 3 za ks za m 2 za m 2 [ks/m 2 ] [ks/paleta] paleta [m 3 ] tvárnic [kg/ks]

Více

ČSN EN ISO 9001:2009 PROMASPRAY T. tepelně izolační nástřik na stavební konstrukce. www.promatpraha.cz

ČSN EN ISO 9001:2009 PROMASPRAY T. tepelně izolační nástřik na stavební konstrukce. www.promatpraha.cz ČSN EN ISO 9001:2009 PROMASPRAY T tepelně izolační nástřik na stavební konstrukce PROMASPRAY T PROMASPRAY T Jednosložková suchá omítková směs pro použití ve stavebnictví Úvod PROMASPRAY T je průmyslově

Více

Katalog obytných a sanitárních kontejnerů 2013

Katalog obytných a sanitárních kontejnerů 2013 Katalog obytných a sanitárních kontejnerů 2013 V PEGAS CONTAINER s.r.o. vyrábíme a montujeme: obytné kontejnery sanitární kontejnery speciální kontejnery stavby z obytných a sanitárních modulů a kontejnerů

Více

Foto poskytla firma. Materiály Promat pro stavbu krbů a kachlových kamen

Foto poskytla firma. Materiály Promat pro stavbu krbů a kachlových kamen Foto poskytla firma Materiály Promat pro stavbu krbů a kachlových kamen Hlavní přínosy desek PROMASIL -950 KS S touto izolační deskou můžete vytvořit zcela nové zdokonalené konstrukce, materiál umožňuje

Více

Nátěry fasád Dříve než začnete První natírání vašeho domu je velkým okamžikem. Váš dům díky správně zvolené fasádní barvě získá originální výraz. Pokud jde o údržbu, jistě nechcete, aby váš dům byl jenom

Více

Průvodce montáží dřevěných fasád

Průvodce montáží dřevěných fasád Průvodce montáží dřevěných fasád Tipy, rady a návody pro montáž www.seca.at Proč používat značkové palubky SECA? 1. Vzhled Díky přísnému dodržování kvalitativních norem výroby máte se značkovými palubkami

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

PROTIPOŽÁRNÍ SYSTÉM WÜRTH FP

PROTIPOŽÁRNÍ SYSTÉM WÜRTH FP PROTIPOŽÁRNÍ SYSTÉM WÜRTH FP PROTIPOŽÁRNÍ SYSTÉM WÜRTH FP Složení měkké ucpávky EI60- jedna deska (min.vata) TL60/120-140kg/m3 Oboustranný nátěr Würth FP- F+ Würth FP- K- 1mm, přesah na instalace 150mm,

Více

Fasádní a střešní profily a systémy

Fasádní a střešní profily a systémy CCZ 1000 CZ/09.2011/Redtype Fasádní a střešní profily a systémy CZ s.r.o., S 257 311 040 X 257 311 041 w www.ruukki.cz w www.ruukkistrechy.cz U poptavky@ruukki.com Copyright 2011 Rautaruukki Corporation.

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Kabelové lávky z hliníkové slitiny Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Obsah: stránka Použití...3 Grafy zatížení...4 Dovolené zatížení...5 Hodnoty průhybu... 6 7 Kabelová

Více

Systém oken a dveří TOP 90. Kvalitní bydlení s nejmodernějším designem.

Systém oken a dveří TOP 90. Kvalitní bydlení s nejmodernějším designem. NOVINKA Systém oken a dveří TOP 90. Kvalitní bydlení s nejmodernějším designem. 3 Perfektní souznění tepelné izolace, techniky a designu. Moderní okna nemusí vyhovovat pouze estetickým měřítkům moderní

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD VENKOVNÍ PLASTOVÉ OBKLADY. (platí pro všechny typy plastových obkladů HOPA)

MONTÁŽNÍ NÁVOD VENKOVNÍ PLASTOVÉ OBKLADY. (platí pro všechny typy plastových obkladů HOPA) MONTÁŽNÍ NÁVOD VENKOVNÍ PLASTOVÉ OBKLADY (platí pro všechny typy plastových obkladů HOPA) 1. Popis Skladebný systém PVC obkladů umožňující obložení vnitřních a venkovních stěn a stropů. Při použití pomocné

Více

fermacell Podlahové vytápění Výrobci podlahových vytápěcích systémů Stav květen 2015

fermacell Podlahové vytápění Výrobci podlahových vytápěcích systémů Stav květen 2015 fermacell Podlahové vytápění Výrobci podlahových vytápěcích systémů Stav květen 2015 Výrobci podlahových vytápěcích systémů Výrobce podlahového vytápěcího systému teplovodní UNIVENTA Praha, s.r.o. Libušská

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

POŽÁRNÍ OCHRANA OCELOVÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

POŽÁRNÍ OCHRANA OCELOVÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ Technická informace č. 4/2005 Promat s.r.o. V. P. Čkalova 22/784 160 00 Praha 6 Bubeneč tel.: +420 224 390 811 +420 233 334 806 fax: +420 233 333 576 promat@promatpraha.cz POŽÁRNÍ OCHRANA OCELOVÝCH NOSNÝCH

Více

Parapety. Schodnice. Pórobetonové dílce. Sádrokartón. Ceresit CX 10 UNIVERZÁLNÍ PU LEPIDLO» NA VEŠKERÉ BĚŽNÉ STAVEBNÍ MATERIÁLY «

Parapety. Schodnice. Pórobetonové dílce. Sádrokartón. Ceresit CX 10 UNIVERZÁLNÍ PU LEPIDLO» NA VEŠKERÉ BĚŽNÉ STAVEBNÍ MATERIÁLY « Parapety Schodnice Pórobetonové dílce Ceresit CX 10 Sádrokartón UNIVERZÁLNÍ PU LEPIDLO» NA VEŠKERÉ BĚŽNÉ STAVEBNÍ MATERIÁLY « Nadešel čas změnit staré návyky! Dříve: ( Žádné těžké pytle... Žádné další

Více

Montážní návod COMAX VLNKA

Montážní návod COMAX VLNKA Montážní návod COMAX VLNKA STŘECHY COMAX Velvary Malostranská 796 27324 Velvary Tel.: +420 315730124 www.strechycomax.cz Str. 1 STŘECHY COMAX, Malovarská 796, 273 24 Velvary 420 Obsah Základní informace

Více

Katalog požárně odolných konstrukcí suché výstavby

Katalog požárně odolných konstrukcí suché výstavby Katalog požárně odolných konstrukcí suché výstavby Obsah požární strana Úvod 4 5 Základní pojmy 6 7 Příčky Rigips sádrokartonové EI 15 EI 120 8 14 Vysoké příčky Rigips EI 60 EI 90 15 16 Maximální výšky

Více

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L UPEVŇOVACÍ MATERIÁL 2 UPEVŇOVACÍ MATERIÁL Upevňovací materiál Hmoždinky HM... -3 Hmoždinky HM PE... -3 Hmoždinky HL... -3 Hmoždinky HS... - Hmoždinky HN... - Příchytky distanční... - Příchytky řadové...

Více

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO PROJEKTANT: PALLADIO PROGETTI, spol. s r.o. STÁVAJÍCÍ TRÁMOVÉ STROPY Stávající stropní trámy byly posíleny oboustrannými příložkami (tloušťka 50 mm).

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

k k TECHNICKÝ LIST Použití / Oblasti použití Skladování / Zpracování Kvalitativní znaky / Technická data EGGER EUROSPAN PRACOVNÍ DESKY SKLADOVÁNÍ

k k TECHNICKÝ LIST Použití / Oblasti použití Skladování / Zpracování Kvalitativní znaky / Technická data EGGER EUROSPAN PRACOVNÍ DESKY SKLADOVÁNÍ TECHNICKÝ LIST EGGER EUROSPAN PRACOVNÍ DESKY Stav: 10. listopad 2011 EGGER EUROSPAN Pracovní desky jsou sendvičové elementy, skládající se z dřevotřískových desek E1 EUROSPAN, jež jsou na ploše a jakož

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

I N O V A C E S P R O F I L E M

I N O V A C E S P R O F I L E M I N O V A C E S P R O F I L E M C Střešní terasy Konstrukční skladby 0-00 Z praxe pro praxi Jméno Schlüter-Systems představuje již od roku inteligentní řešení konstrukcí balkonů a teras. Tehdy objevil

Více

Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé provedení

Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé provedení Technická informace č. /08 Promat s.r.o. V. P. Čkalova /84 00 Praha 6 Bubeneč tel.: +4 4 30 8 +4 33 334 806 fax: +4 33 333 6 promat@promatpraha.cz Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé

Více

Aplikace na dřevěný podklad. Schodišťový systém TOPSTEP. Aplikace na betonový podklad. Aplikace na kovový podklad. Aplikace na ostatní materiály

Aplikace na dřevěný podklad. Schodišťový systém TOPSTEP. Aplikace na betonový podklad. Aplikace na kovový podklad. Aplikace na ostatní materiály SCHODIŠŤOVÝ SYSTÉM Schodišťový systém TOPSTEP Schodišťový systém TOPSTEP snadná údržba oproti dřevěným obkladům materiál nepracuje a nesesychá jednoduchá montáž bez stavebních úprav dlouhá životnost a

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS OBSAH: 1a Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací 1b Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace 2 Zateplení soklové oblasti v rovině ETICS

Více

KDYŽ VINYLOVÁ PODLAHA, TAK FLOOR FOREVER. Platnost od 1. 4. 2015. www.floorforever.cz KATALOG 2015. Vinylové podlahy

KDYŽ VINYLOVÁ PODLAHA, TAK FLOOR FOREVER. Platnost od 1. 4. 2015. www.floorforever.cz KATALOG 2015. Vinylové podlahy KDYŽ VINYLOVÁ PODLAHA, TAK FLOOR FOREVER Platnost od 1. 4. 2015 KATALOG 2015 www.floorforever.cz ODOLNÁ A PRAKTICKÁ PODLAHA + + Díky kvalitnímu povrchu s polyuretanovou úpravou a šesti vrstvám je Euro

Více

Činnosti s malým nebo žádným rizikem

Činnosti s malým nebo žádným rizikem CZ_Modules 05.06.14 08:52 Seite 1 INFORMAČNÍ MODUL 1 Azbestový cement pevně vázaný Okenní parapety Vlnitý plech (střecha a stěny) Fasádní plechy Potrubí Základní panely pro elektroměry Střešní šindele

Více

Ceresit lepicí malty jako součást systémových řešení

Ceresit lepicí malty jako součást systémových řešení Ceresit lepicí malty jako součást systémových řešení Průvodce výběrem vhodných produktů podle: druhu podkladu způsobu zatížení lepených materiálů Přehled lepicích malt na obklady a dlažbu včetně doporučených

Více

INSTA-STIK víceúčelové rychle tuhnoucí lepidlo

INSTA-STIK víceúčelové rychle tuhnoucí lepidlo Technický list produktu INSTA-STIK víceúčelové rychle tuhnoucí lepidlo Nádoba 750 ml s aplikační Pistolí nebotrubičkou Popis produktu INSTA-STIK víceúčelové rychle tuhnoucí lepidlo je vlhkostně tvrdnoucí

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více