Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory"

Transkript

1 Profi-Tip FERMACELL: Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory Powerpanel H 2 O je výrobkem z řady cementových powerpanelů FERMACELL Vlastnosti desky tloušťka desky 12,5 mm rozměry desky 1000 x 1250 mm 50 ks/paleta 2000 x 1250 mm (1) 30 ks/paleta 2600 x 1250 mm 30 ks/paleta 3000 x 1250 mm (1) 30 ks/paleta hmotnost 1000 kg/m3 12,5 kg/m2 (1) Termín dodání na vyžádání Popis Powerpanel H 2 O je cementem pojená deska z lehkého betonu se sendvičovou strukturou. Pod krycími vrstvami je oboustranná výztužná mřížka z alkalicky rezistentní sklovláknité tkaniny (5 mm x 5 mm). Powerpanel H 2 O není hořlavý a odpovídá třídě reakce na oheň A1. Powerpanel H 2 O přináší novou kvalitu voděodolných materiálů pro všechny vlhké prostory. Nabízí řadu výhod: ať už v domácí koupelně se sprchou (třída 0), v sanitárních prostorách nebo wellness zařízeních (třída A01 / A1), ve veřejných nebo podnikatelských zařízeních (třída A1), či při chemických požadavcích v závodních kuchyních nebo v průmyslových oblastech (třída C). Podle předpisů ZDB (Zentralverband des Deutschen Bauwerkes)* má být použitelnost izolací v oblastech A1 až C se stavebně technickými požadavky doložena Všeobecné stavebně technickým osvědčením (Allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis). Těsnící systém FERMACELL, který byl testován pro třídu A1 a který sestává ze základního nátěru, z tekuté fólie, těsnící pásky a popř. z těsnící manžety, je možno použít rovněž v oblastech bez stavebně technických požadavků s velmi nízkými / průměrnými nároky (třída 0 až A01). Ve třídě odolnosti 0 (domácí koupelna) je přitom třeba těsnicí páskou izolovat pouze napojení u stěn, podlahy, popř. stropu. V prospektu Profi-Tip FERMACELL "Těsnící systém FERMACELL" najdete odpověď na řadu otázek týkajících se vlhkých prostor: podklady, izolační systémy a detailní řešení. * Předpis ZDB "Hinweise für die Ausführung von Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den Innenund Aussenbereich", leden 2005

2 2 Třídy odolnosti proti vlhkosti vhodné podklady (1) Oblasti, kde izolace není nezbytně nutná (2) Pouze napojení u stěn, podlahy a stropu musejí být utěsněna těsnicí páskou třídy odolnosti proti vlhkosti A 1 A 2 B C 0 A0 1 A0 2 B0 beton (1) vápenocementová omítka (1) sádrové stěnové desky sádrovláknité desky FERMACELL FERMACELL Powerpanel H 2 O (2) Skladování desek a jejich přeprava Desky Powerpanel H 2 O jsou dodávány naležato zabalené na paletách. Desky je nutno skladovat zásadně naplocho na rovném podkladu. Skladování nastojato může mít za důsledek deformaci desek a poškození jejich hran. Při skladování vrstev desek přímo na podlaze, je nutno sledovat nosnost podlahy. Desky je možné skladovat venku. Protože desky mají být dále povrchově ošetřeny, je vhodné je přikrýt materiálem odpuzujícím vodu a chránit je před vnějším znečištěním v důsledku stavebních prací. K horizontální přepravě desek je možno použít vysokozdvižný vozík nebo jiné vozidlo vhodné pro přepravu desek. Jednotlivé desky je zásadně nutno přenášet nastojato. Manuální přenášení desek usnadní použití nástrojů, např. zvedáky na desky apod. Nejsou-li tyto nástroje k dispozici, doporučuje se nosit při manipulaci s deskami rukavice. Na vrácení dřevěných palet se prosím domluvte s Vaším odborným dodavatelem. Podmínky na staveništi Stejně jako všechny materiály používané na stavbě podléhají i desky FERMACELL Powerpanel H 2 O pod vlivem teploty a vlhkosti procesům roztahování a smršťování. K bezchybné realizaci suché výstavby v oblasti stěn a stropů je při zpracování nutno dodržovat následující podmínky: Powerpanel H 2 O a další doplňující produkty musejí být chráněny před vlhkostí, zvláště před deštěm. Materiály pro suchou výstavbu, které navlhly, smějí být použity až po jejich dokonalém vyschnutí. Deskové materiály je nutno skladovat naležato na rovném podkladu.poškozený materiál nesmí být použit ke stavbě. Powerpanel H 2 O a další doplňující produkty smějí být montovány při relativní vlhkosti vzduchu 80 %. Z hlediska techniky zpracování mají být desky Powerpanel H 2 O lepeny při relativní vlhkosti vzduchu 80 % a teplotě prostředí a materiálu nejméně + 5 C. Teplota lepidla by přitom měla být + 10 C. Materiály pro suchou výstavbu se musejí přizpůsobit klimatu místnosti. To by se nemělo po dobu 12 hodin po slepení nijak podstatně měnit. Nižší teplota a relativní vlhkost vzduchu prodlužují dobu vytvrzení. Vytápění plynovým hořákem může kvůli nebezpečí rosení vést ke škodám. To platí hlavně pro chladné interiéry se špatným větráním. Vyhněte se rychlému vyhřívání doprovázenému velkým teplotním skokem.

3 Zpracování 3 Zpracování Desky Powerpanel H 2 O je vhodné řezat běžnou ruční kotoučovou pilou s vodicí lištou. Pro dosažení přesně lícovaných řezů s ostrými hranami doporučujeme použít pilové kotouče z tvrdokovu. U kotoučových pil by mělo být zajištěno odsávání. Množství prachu omezíte použitím pilových kotoučů s malým počtem zubů a snížením počtu otáček. Na oblá a jinak tvarovaná místa použijte děrovku nebo vrták. Není-li k dispozici ruční kotoučová pila, můžete k řezání desky Powerpanel H 2 O použít také kobercový nůž: vrchní vrstvu nařízněte, desku přelomte a prořízněte tkaninu na zadní straně. Nosná konstrukce Sloupkové CW profily je nutno ve svislém směru nasunout do připojovacích UW profilů upevněných na stropu a podlaze. CW profily budou na požadovanou osovou vzdálenost připraveny nejprve pouze přibližně, přesného vyrovnání do svislé polohy bude dosaženo při následném opláštění první strany stěny. Osová vzdálenost je maximálně 62,5 cm. Při úpravě délky CW profilů je kvůli malým stavebním tolerancím třeba nechat trochu vůle. CW profily by měly zasahovat nejméně 15 mm do připojovacího profilu u stropu a u podlahy doléhat na připojovací profil. Upozornění: Profily nesmějí být vzájemně přichyceny ani mechanicky spojeny. Ruční kotoučová pila s pilovými kotouči z tvrdokovu

4 4 Upevnění Spárovací lepidlo FERMACELL naneste na střed hrany desky Sponkování nebo šroubování na nosnou konstrukci Odstraňte přebytečné lepidlo Upevnění Desky upevněte na nosnou konstrukci z CW a UW profilů pomocí šroubů FERMACELL Powerpanel ve vzdálenosti 250 mm bez předvrtání. V prostorách, které klade vyšší nároky na ochranu proti korozi, jako jsou např. plavecké bazény, sauny, závodní kuchyně nebo mlékárny, musejí být profily chráněny přípravkem vhodným pro vlhké prostory v souladu s normou ČSN EN Rovněž spojovací materiály musejí odpovídat požadavkům na ochranu proti korozi. Pro upevňování do dřevěných nosných konstrukcích na stěnách jsou vhodné šrouby FERMACELL Powerpanel ( 250 mm) nebo sponky ve vzdálenosti 200 mm. Spárovací technika Pro spojování desek Powerpanel H 2 O se používá technika lepených spár, a to jak u horizontálních, tak u vertikálních spojů. Horizontální spoje jsou přitom realizovány bez podložení spáry s posunem 400 mm. Vertikální spoje vždy dosedají na nosnou konstrukci. Pro dosažení bezchybného spojení, je vhodné k lepení desek Powerpanel H 2 O používat speciální spárovací lepidlo FERMACELL. Toto lepidlo je k dostání v kartuši s obsahem 310 ml nebo ve fólii o obsahu 580 ml. K lepení desek se používají hrany uříznuté z výroby. Desky FERMACELL Powerpanel H 2 O ořezané při montáži musejí mít ostré hrany a musejí být absolutně rovné. Při lepení spáry je vždy nutno dbát na to, aby na hranách desek nebyl prach a aby lepidlo bylo nanášeno na střed hrany, nikoli na nosnou konstrukci. Je důležité, aby při přitlačení obou hran desek k sobě lepidlo zcela zaplnilo spáru (lepidlo musí být na spáře vidět). V případě dvouvrstvého opláštění jsou desky Powerpanel H 2 O montovány s přesazením spár ( 200 mm). Technika lepených spár se používá pouze u vrchní (vnější) vrstvy desek. Na jeden metr deskových spár spotřebujete 20 ml spárovacího lepidla FERMACELL. V závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu v místnosti je lepidlo vytvrzeno po zhruba 12 až 36 hodinách, poté je třeba přebývající lepidlo zcela odstranit. K odstranění přebytečného lepidla můžete použít škrabku, špachtli nebo široké rydlo či dláto. Upozornění: Maximální šířka spáry nesmí přesáhnout 1 mm. Aby se předešlo kazům na filmu lepidla v průběhu následného tuhnutí a vytvrzení, neměly by být desky sraženy úplně k sobě.

5 Dělicí stěny 5 Dělicí stěny s deskami Powerpanel H 2 O Desky Powerpanel H 2 O o tloušťce 12,5 mm se v oblasti stěn montují na nosnou konstrukci ve vzdálenosti 625 mm. První Powerpanel H 2 O se našroubuje na sloupkový CW profil, začíná se u otevřené příruby profilu. Na dřevěné stojky je první vrstva desek zpravidla upevňována sponkami nebo hřebíky. Potom se na svislou hranu desky nanese pomocí kartuše silnější vrstva spárovacího lepidla FERMACELL. Druhý Powerpanel H 2 O se na jedné straně podloží tak, aby se horní hrany desek vzájemně dotýkaly a aby mezi deskami směrem dolů vznikla klínovitá mezera o velikosti mm. Deska přitom musí být asi o 10 mm kratší než je výška místnosti. Deska se asi 60 mm pod horní hranou upevní pomocí šroubů FERMACELL Powerpanel na sloupkový CW profil nebo pomocí vhodného spojovacího materiálu (sponky, hřebíky) na dřevěnou stojku. Odstraníme-li podložku, kterou byla druhá deska na jedné straně u země podepřena, přitiskne se tato deska vlastní vahou na první desku. Tím se lepidlo stlačí a spára se utěsní. Upevnění desky probíhá plynule od shora směrem dolů. Při montáži desek lze případně využít také zvedák na desky. I při tomto způsobu montáže je ovšem nutno zajistit, že na spárovací lepidlo bude deskami Powerpanel H 2 O vyvinut dostatečný přítlak. V tomto případě postupuje upevňování od středu. Montáž desek výška místnosti délka desek = výška místnosti - 10 mm 60 výška místnosti délka desek = výška místnosti - 10 mm 1250 ca rozměry v mm podepření desky Maße in mm zvedák na desky u jedné stran

6 6 Podhledy Podhledy s deskami Powerpanel H 2 O V případě podhledů se vzdálenost nosných konstrukcí určí podle uvedené tabulky. Ostatní nosné konstrukce musejí být vyměřeny tak, aby nebyl překročen povolený průhyb 1/500 vzdálenosti nosníků. Nosné konstrukce musejí být vzájemně spojeny vhodným upevňovacím materiálem: v případě dřeva jsou to šrouby nebo křížem přibité hřebíky či sponky, u kovových profilů speciální spojky. Co se týká stropů, je maximální vzdálenost nosné konstrukce 500 mm, deska je upevňována šrouby ve vzdálenosti 200 mm nebo sponkami či hřebíky ve vzdálenosti 150 mm. nosná konstrukce povolené osové vzdálenosti spodní konstrokce v mm 1), jednovrstvé opláštění do 15 kg/m2 profily z ocelového plechu závěs CD 60 x 27 x nosný profil CD 60 x 27 x dřevěné latě (šířka x výška) (mm x mm) nezavěšené základní latě 48 x x x zavěšené základní latě 30 x 50 2) x nosná lať 48 x x x ) Osové vzdáleností spodní konstrukce se v případě základních profilů nebo základních latí rozumí vzdálenost zavěšení a v případě nosných profilů a nosných latí vzdálenost os základních profilů nebo základních latí. 2) Pouze v kombinaci s nosnými latěmi o délce 50 mm a výšce 30 mm.

7 Dilatační spáry 7 Dilatační spáry (souvislá přerušení konstrukce) Dilatační spáry musejí být v konstrukcích z desek FERMACELL Powerpanel H 2 O v zásadě umístěny tak, aby odpovídaly dilatačním spárám v budově (v hrubé stavbě). Musejí si rovněž odpovídat pohyblivostí. Přitom je třeba dbát na to, aby bylo rozděleno nejen opláštění z desek FERMACELL Powerpanel H 2 O, ale také nosná konstrukce. Dřevěná nosná konstrukce: Přerušení opláštění: vlivem změny vlhkosti vzduchu se dřevěná nosná konstrukce a opláštění z desek FERMACELL Powerpanel H 2 O roztahují a smršťují rozdílně, opláštění proto musí být přerušováno ve vzdálenosti max. 8 m (otevřený spoj desek, nesmí být tmelen ani lepen). Toto přerušení by v ideálním případě mělo být realizováno tam, kde nebude vidět, např. u napojení příčky A A A = dilatační spára v mm Kovová nosná konstrukce: K roztahování a smršťování opláštění z desek FERMACELL Powerpanel H 2 O v souvislosti se změnami vlhkosti vzduchu zde navíc přistupují změny délky kovové konstrukce v závislosti na teplotě. Tyto konstrukce tedy musejí být přerušovány dilatačními spárami ve vzdálenostech max. 8 m. Konstrukce a realizace dilatačních spár u montovaných stěn s jednoa dvouvrstvým opláštěním jsou znázorněny na obrázcích. Přitom je třeba dbát na to, aby jak v opláštění z desek FERMACELL Powerpanel H 2 O, tak v nosné konstrukci bylo vždy zajištěno důsledné přerušení obou stěn. Zároveň je třeba zohlednit požadavky zvukové izolace a protipožární ochrany. Montovaná stěna s jednovrstvým opláštěním z desek FERMACELL Powerpanel H 2 O. Dilatační spára s proužkem desky A A A A = velikost přerušení v mm Montovaná stěna s dvouvrstvým opláštěním z desek FERMACELL Powerpanel H 2 O. Dilatační spára s proužkem desky. Montovaná stěna s opláštěním z desek FERMACELL Powerpanel H 2 O. Dilatační spára s doplňkovým profilem. Stropní konstrukce s opláštěním z desek FERMACELL Powerpanel H 2 O. Dilatační spára při jednovrstvém opláštění, proužek desky na jedné straně přilepen a přišroubován.

8 8 Technická data Technická data Třída reakce na oheň: nehořlavé stavební materiály, A1 podle EN Rozměrové tolerance: D, Š 1 mm Tolerance tloušťky: 0,5 mm Ustálení vlhkosti: cca. 5 % Součinitel difúzního odporu m: 56 podle DIN EN Součinitel tepelné vodivosti l 10,tr : 0,173 W/(mK) podle DIN EN Tepelný odpor R 10,tr : 0,07 (m2k)/w podle DIN EN Specifická tepelná kapacita c p : 1000 J/(kgK) Pevnost v ohybu: cca. 6,0 N/mm2 E-modul v ohybu: cca N/mm2 Zásaditost: cca. 10 Povrch Nejčastěji používanou povrchovou aplikací desky Powerpanel H 2 O bude obkládání dlaždicemi. V místech sprch a trvale mokrých prostor se nejprve přímo na desku nanese těsnící systém FERMACELL. Podrobnější informace k použití v těchto mokrých prostorách obsahuje nový Profi-Tip FERMACELL Utěsnění. V místech, kde deska Powerpanel H 2 O není přímo ostřikována vodou, ale použije se např. kvůli vysoké vzdušné vlhkosti a nemá být obložena dlaždicemi, se spáry a spojovací prostředky zatmelí plošnou stěrkou FERMACELL Powerpanel nebo se plošně omítnou. Obecně se pro omítnutí nebo zatmelení doporučuje základní nátěr jako např. základní nátěr FERMACELL. Kromě toho je možné takto připravenou desku omítnout strukturovanými tenkými omítkami a přilnavými omítkami hlazenými filcovými hladítky do tloušťky vrstvy cca. 4 mm. Podle požadavku na povrch omítek v interiéru je rovněž možné nanést na desku bez základního nátěru lehkou maltu FERMACELL v tloušťce vrstvy 3 4 mm a nafilcovat.

9 Plošná stěrka 9 FERMACELL Plošná stěrka Powerpanel Cementová univerzální plošná stěrka pro interiéry i exteriéry. Ideální doplněk k desce FERMACELL Powerpanel H 2 O. Plošná stěrka FERMACELL Powerpanel je umělou hmotou zušlechtěná cementová jemná stěrka. Ideální k zatmelení hlaviček šroubů a stykových spár, ale výborně se také hodí k vyhlazování a vyplňování nerovností na plochách stěn a stropů a k opravám a zacelování trhlin a děr nebo k vyrovnávání podkladu před pokládáním stěnových obkladů. Zpracování Plošná stěrka Powerpanel se míchá s vodou a její doba zpracovatelnosti je podle konzistence, teploty a síly vrstvy cca minut. Podklad má být suchý a zbavený prachu. Savé podklady se ošetří základním nátěrem FERMACELL. U celoplošného stěrkování desek FERMACELL Powerpanel H 2 O lze u tlouštěk vrstvy 2 mm upustit od základního nátěru, u menších tlouštěk nánosu by měly být desky opatřeny základním nátěrem FERMACELL. U celoplošného stěrkování není nutné vkládaní armovací tkaniny. Povrch je velmi jemný a hladký, otřepy na stěrce nebo drážky se dají bez problémů zbrousit. Spotřeba: cca. 1,2 kg/m 2 na mm tloušťky vrstvy Skladování: 6 měsíců při uložení v suchu na místě chráněném proti mrazu Teplota zpracování: min. + 5 C Velikost balení: pytle po 10 kg a 20 kg

10 10 Stupně kvality povrchu Stupně kvality povrchu V textech různých výběrových řízení na stěnové nebo stropní konstrukce se často objevují pojmy jako lze snadno natírat nebo podobně, které ale nejsou přesnou definicí požadované kvality povrchu. Protože tyto pojmy popisují očekávání zadavatele nedostatečně, dává firma Xella projektantům a zpracovatelům k ruce nástroj umožňující stanovení čtyř kvalitativních stupňů a tím dosažení jednotných a jasných smluvních ujednání. V této souvislosti vznikly stupně kvality FERMACELL Q1 až Q4. Pro rovinnost stěnových a stropních povrchů platí zpravidla přípustné tolerance podle tabulky. U stupně kvality 3 a 4 by se měly dohodnout zvýšené požadavky na rovinnost. Využije-li zadavatel rozptýleného světla nebo umělého osvětlení k hodnocení jakosti povrchu, pak musí zadavatel zajistit, aby požadované světelné podmínky byly splněny již při provádění prací. Požadované světelné podmínky musí být u speciálních požadavků navíc sjednány smluvně. Základem realizace systémů FERMACELL jsou aktuální návody na zpracování desek FERMACELL Powerpanel H 2 O. U obkládaných povrchů lze od přetmelení spár a viditelných spojovacích prostředků upustit, jestliže izolační systém tato místa předepsaným množstvím materiálu překrývá. Stupeň kvality 1: Q1 Pro povrchy s nízkými nebo žádnými požadavky na vzhled, které ale z technických nebo stavebně-fyzikálních důvodů vyžadují lepení spár. Nezbytné kroky: slepení spár odstranění vyteklého lepidla po vytvrzení základní nátěr ploch přetmelení spár a viditelných spojovacích prostředků plošnou stěrkou FERMACELL Powerpanel nebo flexibilním lepidlem na dlaždice Stupeň kvality 2: Q 2 Povrchy se provádějí ve stupni kvality 2 u následujících běžných požadavků: strukturované obklady stěn ve středním a hrubém provedení jako jsou tapety a drsné povrchy matné nátěry, nátěry s plnivem nanášené válečkem (disperzní nátěry) Nezbytné kroky: slepení spár odstranění vyteklého lepidla po vytvrzení základní nátěr ploch hladké a plynulé přetmelení spár a viditelných spojovacích prostředků plošnou stěrkou FERMACELL Powerpanel nebo pružným lepidlem na dlaždičky Stupeň kvality 2 nevylučuje zapuštění spár, především v rozptýleném světle. Ty nepředstavují ale odchylky od přípustných stavebních tolerancí. Tolerance rovinnosti odpovídají tabulce.

11 Stupně kvality povrchu 11 Stupeň kvality 3: Q3 Pro povrchy, jejichž kvalita přesahuje normální požadavky. Jakost povrchu proto musí být zvlášť smluvně ujednána, příp. oznámena ve výběrovém řízení. Stupeň kvality 3 je vhodný pro následující povrchy: tapety s jemnou strukturou matné, nestrukturované nátěry jemnozrnné omítky o zrnitosti 1 mm Nezbytné práce: slepení spár odstranění vyteklého lepidla po vytvrzení nanesení plošné stěrky FERMACELL Powerpanel v tloušťce cca. 3 mm vyhlazení povrchu (např. brusnou mřížkou) Alternativně: základní nátěr plochy hladké a plynulé přetmelení spár a viditelných spojovacích prostředků cementovými stěrkami hladké a plynulé přetmelení celého povrchu (plošné stěrkování) vyhlazení povrchu V rozptýleném světle nejsou viditelné nerovnosti jako propadlé spáry, nelze zcela vyloučit, nerovnosti jsou ale menší než u Q2. Zpravidla platí pro rovinnost stěnových a stropních povrchů zvýšené požadavky dle tabulky. Ty musí být sjednány již pro suchou stavební konstrukci. Stupeň kvality 4: Q4 Pro nejvyšší kvality povrchu, které daleko přesahují normální požadavky. Jakost povrchu musí být proto zvlášť sjednána ve smlouvě, resp. oznámena ve výběrovém řízení. Stupeň kvality 4 je vhodný pro následující povrchy: u hladkých nebo jemně strukturovaných povrchových úprav stěn, např. leskle lakované plochy, kovové nebo tenké vinylové tapety Nezbytné práce: slepení spár odstranění vyteklého lepidla po vytvrzení nanesení plošné stěrky FERMACELL Powerpanel v tloušťce cca. 3 mm přesné, rovné vyhlazení celého povrchu (např. brusnou mřížkou) Alternativně: základní nátěr plochy hladké a plynulé přetmelení spár a viditelných spojovacích prostředků cementovými stěrkami hladké a plynulé přetmelení celého povrchu (plošné stěrkování) (příp. dvakrát) přesné vyhlazení povrchu do roviny Nerovnosti ve spárách nesmí být poznat. Rozdílné odstíny způsobené drobnými celoplošnými nerovnostmi nejsou vyloučeny. Pro rovinnost stěnových a stropních konstrukcí a pro suché stavební konstrukce musí být sjednány zvýšené požadavky dle tabulky. Tolerance rovinnosti Tolerance rovinnosti, podle DIN (výňatek) Délka příměrné latě (podle velikosti plochy) 0,1 m 1 m 4 m 10 m $ 15 m Rovné stěny a spodní strany stropů, např. omítnuté stěny, 3 mm 5 mm 10 mm 20 mm 25 mm obklady stěn, zavěšené podhledy* Standardní provedení Rovné stěny a spodní strany stropů, např. omítnuté stěny, 2 mm 3 mm 8 mm 15 mm 20 mm obklady stěn, zavěšené podhledy* Provedení se zvýšenými nároky *hodnoty (v mm) jsou max. hodnoty tolerance!

12 12 Povrch Povrch Nejčastější povrchovou úpravou desek Powerpanel H 2 O je obklad. Ve sprchách a v prostorách se stálou vlhkostí se přímo na desku napřed nanese těsnící systém FERMACELL. Tam, kde desky Powerpanel H 2 O nepřijdou do přímého kontaktu s vodou, kde však budou použity např. kvůli vysoké vlhkosti vzduchu a nebudou obloženy obkladačkami, je lepené spáry a spojovací materiál vhodné překrýt cementovým tmelem nebo je plošně omítnout. Pro omítání/tmelení se obecně doporučuje základní nátěr/protipožární ochranný nátěr nebo přilnavé omítky s křemičitým plnivem. Takto ošetřené desky mohou být kromě toho pokryty až čtyřmilimetrovou vrstvou strukturované nebo jemné tenkovrstvé omítky. Podle požadavků na omítnuté povrchy v interiéru je rovněž možné na desku bez podkladového nátěru nanést tří- až čtyřmilimetrovou vrstvu lehké malty FERMACELL a stočit ji filcovým hladítkem. Konstrukce konstrukce tloušťka nosná opláštění minerální Maximální výšky stěn vzduchová požární v [cm] při požárních neprůzvučnost stěny konstrukce FERMACELL izolace požadavcích R w odolnost [mm] [UW/CW] [mm] [mm]/ kg/m2 bez s [db] x 0,6 1 x 12,5 mm 60/ EI 30 DP1 H 2 O na každé x 0,6 straně x 0,6 1 x 12,5 mm 60/ EI 30 DP1 H 2 O a 1 x 12,5 mm x 0,6 sádrovláknitá deska x 0,6 1 x 12,5 mm + 10 mm 60/ EI 30 DP1 sádrovláknitá deska x 0,6 a 1 x 12,5 mm H 2 O x 0,6 2 x 12,5 mm H / EI 120 DP x 0, x 0,6 1 x 12,5 mm 60/ EI 120 DP1 sádrovláknitá deska x 0,6 + 1 x 12,5 mm H 2 O na každé str. 85 dřevěná 1 x 12,5 mm 60/ EI 60 DP3 konstrukce 40x60 H 2 O na každé 105 dřevěná konstrukce straně 40x80 U kombinovaných konstrukcí s deskami FERMACELL Powerpanel H 2 O a sádrovláknitými deskami FERMACELL je nutno zohlednit pravidla pro zpracování sádrovláknitých desek FERMACELL. V případě jednovrstvě opláštěné stěnové konstrukce s deskami Powerpanel H 2 O činí konzolové zatížení 0,4 kn, v případě dvouvrstvě opláštěné konstrukce 0,5 kn na jednu dutinovou hmoždinku. Uvedené hodnoty zatížení lze sčítat, pokud vzdálenost mezi hmoždinkami je 50 cm. Při menších vzdálenostech hmoždinek je možné pro každou hmoždinku počítat s 50 % maximálního povoleného zatížení. V případě stěn nesmí součet jednotlivých zatížení překročit 1,5 kn/m. Při vyšším konzolovém zatížení je nutno prověřit stabilitu stěny.

13 Spotřeba materiálu 13 Spotřeba materiálu Montovaná stěna FERMACELL s jednovrstvým opláštěním z desek FERMACELL Powerpanel H 2 O Požární odolnost EI 30 D1, vzduchová neprůzvučnost R w = 49 db tloušťka stěny: 100 nebo 125 mm; předpokládaná velikost stěny: 15 m 2 ; výška = 3,00 m, délka = 5,00 m Montovaná stěna FERMACELL s jednovrstvým opláštěním z desek FERMACELL Powerpanel H 2 O spotřeba materiálu [bez prořezu] množství/m 2 stěny jednotka Powerpanel H 2 O formát: 1,25 m x 2,60 m tloušťka: 12,5 mm 2,0 m2 nosná konstrukce stěnový U-profil UW... x 06 0,8 m stěnový C-profil CW... x 06 1,8 m izolační hmota:... objemová hmotnost:... kg/m3 tloušťka:... mm 1,0 m2 okrajová izolační páska materiál:... šířka:... mm 1,0 m zatloukací hmoždinka délka:... mm průměr:... mm 1,6 kus šrouby délka 30 mm upevnění v nosné konstrukci 20 kus spárovací lepidlo FERMACELL na lepení spár 45 ml Deska Powerpanel H 2 O je k dostání rovněž v rozměrech: 1,25 m x 3,00 m. Při použití desky této velikosti se nepatrně sníží spotřeba spárovacího lepidla. Montovaná stěna FERMACELL s dvouvrstvým opláštěním z desek FERMACELL Powerpanel H 2 O Požární odolnost EI 120 D1, vzduchová neprůzvučnost R w = 56 db, tloušťka stěny: 125 nebo 150 mm; předpokládaná velikost stěny: 15 m 2 ; výška = 3,00 m, délka = 5,00 m Montovaná stěna FERMACELL s dvouvrstvým opláštěním z desek FERMACELL Powerpanel H 2 O spotřeba materiálu [bez prořezu] množství/m 2 stěny jednotka Powerpanel H 2 O formát: 1,25 m x 2,60 m tloušťka: 12,5 mm 4,0 m2 nosná konstrukce stěnový U-profil UW... x 06 0,8 m stěnový C-profil CW... x 06 1,8 m izolační hmota:... objemová hmotnost:... kg/m3 tloušťka:... mm 1,0 m2 okrajová izolační páska materiál:... šířka:... mm 1,0 m zatloukací hmoždinka délka:... mm průměr:... mm 1,6 kus šrouby délka 30 mm upevnění v nosné konstrukci 20 kus délka 45 mm upevnění v nosné konstrukci 20 kus spárovací lepidlo FERMACELL na lepení spár 45 ml Deska Powerpanel H 2 O je k dostání rovněž v rozměrech: 1,25 m x 3,00 m. Při použití desky této velikosti se nepatrně sníží spotřeba spárovacího lepidla. Podhled FERMACELL s jednovrstvým opláštěním z desek FERMACELL Powerpanel H 2 O Předpokládaná velikost podhledu: 35 m 2 ; délka = 7,00 m, šířka = 5,00 m Podhled FERMACELL s jednovrstvým opláštěním z desek FERMACELL Powerpanel H 2 O spotřeba materiálu [bez prořezu] množství/m 2 stěny jednotka Powerpanel H 2 O formát: 1,00 m x 1,25 m tloušťka: 12,5 mm 1,0 m2 nosné profily pozinkované CD 60 x 27 x 06 2,2 m křížové spojky CD pozinkované 2,2 m základní profily pozinkované CD 60 x 27 x 06 1,2 m závěsy CD pozinkované 1,5 kus šrouby délka 30 mm 22 kus spárovací lepidlo FERMACELL na lepení spár 35 ml Deska Powerpanel H 2 O je k dostání rovněž v rozměrech: 1,25 m x 3,00 m. Při použití desky této velikosti se nepatrně sníží spotřeba spárovacího lepidla.

14 14 Detaily napojení Montovaná stěna FERMACELL s jednovrstvým opláštěním z desek FERMACELL Powerpanel H 2 O Požární odolnost EI 30 D1, vzduchová neprůzvučnost R w = 49 db, tloušťka stěny: 100 nebo 125 mm (6) (5) (1) (3) (8) (2) Schematické vyobrazení (1) FERMACELL Powerpanel H 2 O 12,5 mm (2) lepená spára (3) sloupkový CW profil (4) připojovací UW profil (5) vnitřní izolace (6) separační páska (7) elasticko-plastický tmel (8) šrouby FERMACELL Powerpanel (9) vhodné kovové nebo plastové hmoždinky (7) Querschnitt Vodorovný řez (6) 6 (7) 7 (4) 4 (1) 1 7 (1) 1 (5) 5 (3) 3 3(3) (4) 4 (9) 9 Svislý řez 2 Napojení stěny na stěnu Rohové napojení stěn

15 Detaily napojení 15 Montovaná stěna FERMACELL s dvouvrstvým opláštěním z desek FERMACELL Powerpanel H 2 O Požární odolnost EI 90 D1, vzduchová neprůzvučnost R w = 56 db, tloušťka stěny: 125 nebo 150 mm (6) (8)(8) (5) (1) (2) (3) (7) Vodorovný řez Schematické vyobrazení (1) FERMACELL Powerpanel H 2 O 12,5 mm (2) lepená spára (3) sloupkový CW profil (4) připojovací UW profil (5) vnitřní izolace (6) separační páska (7) elasticko-plastický tmel (8) šrouby FERMACELL Powerpanel (9) vhodné kovové nebo plastové hmoždinky (6) (7) (4) (1) (1) (3) (3) (9) Svislý řez Napojení stěny na stěnu Rohové napojení stěn

16 Stav 5/2009 Technické změny vyhrazeny. Vyžádejte si laskavě nejnovější vydání této brožury. Technické informace FERMACELL Pondělí až pátek od 9.00 do Konzultace projektu: Telefon: Konzultace montáž: Čechy: Morava: Slovensko: Informační materiály FERMACELL: Telefon: Fax: Fermacell GmbH organizační složka Žitavského Praha 5 Zbraslav Telefon: Fax: CZ/5.2009/3/PV

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ

TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ Technické změny vyhrazeny Platí od: květen 2010 www.rehau.cz Stavebnictví Automobilový průmysl Průmysl TECHNICKÉ INFORMACE K TECHNICKÉMU

Více

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub 1 Obsah 1. 1.1 2. 2.1 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.6 5.6.1 5.6.2 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 6. 6.1 6.2

Více

Trocal Typ SGmA (SG) Střešní fólie pro volné uložení se zatížením a pro střešní vegetaci Návod k pokládání

Trocal Typ SGmA (SG) Střešní fólie pro volné uložení se zatížením a pro střešní vegetaci Návod k pokládání Trocal Typ SGmA (SG) Střešní fólie pro volné uložení se zatížením a pro střešní vegetaci Návod k pokládání Střešní fólie Trocal SGmA/SG Návod k pokládání Trocal Typ SGmA (plošná fólie) Trocal Typ SG (alt.

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

Návod k pokládce pro všechny podlahy Egger se zámkovým systémem JUST clic!

Návod k pokládce pro všechny podlahy Egger se zámkovým systémem JUST clic! Návod k pokládce pro všechny podlahy Egger se zámkovým systémem JUST clic! KONTROLNÍ ZKOUŠKY/PODKLADY 1. KONTROLNÍ ZKOUŠKY Laminátové podlahy a podlahy s technologií cork + EGGER se vyrábějí vysoce přesnými

Více

Stavíme ze dřeva. Přírodní, udržitelné a spolehlivé dřevostavby z materiálů EGGER. www.egger.cz

Stavíme ze dřeva. Přírodní, udržitelné a spolehlivé dřevostavby z materiálů EGGER. www.egger.cz Stavíme ze dřeva Přírodní, udržitelné a spolehlivé dřevostavby z materiálů EGGER www.egger.cz Dřevo mě učí pracovat přesně a hledat jednoduchá řešení. Hermann Kaufmann, architekt Obsah 4 Stavby trvalé

Více

Baumit Zateplovací systémy

Baumit Zateplovací systémy Baumit Zateplovací systémy pro ještě lepší a zdravější bydlení Krásné a zdravé bydlení Systémové řešení pro každou stavbu Regenerace bytových domů Zateplovací systémy Energeticky úsporné bydlení a rentabilní

Více

Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty.

Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty. Dodavatel speciálních stavebních materiálů Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty. Systém Antol CLS Speciální malty Hydroizolace je již více než 140 let předním výrobcem v technologii

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Protipožární ochrana vodorovných konstrukcí použitím podhledových systémů

Protipožární ochrana vodorovných konstrukcí použitím podhledových systémů Protipožární ochrana vodorovných konstrukcí použitím podhledových systémů AMF s klasifikací podle ČSN EN 13 501-2 Knauf AMF s.r.o. Chlumčanského 5 180 21 Praha 8 tel.: 266 790 130-1 fax: 222 246 981 mobil:

Více

Polyuretanové lepidlo a těsnící hmota

Polyuretanové lepidlo a těsnící hmota Technický list Vydání 26/02/2009 Identifikační č.: 02 05 01 01 005 0 000001 Polyuretanové lepidlo a těsnící hmota Popis výrobku je 1 - komponentní lepící a tmelící hmota na polyuretanové bázi, vytvrzující

Více

APLIKAČNÍ MANUÁL DIFÚZNÍ MEMBRÁNY PODSTŘEŠNÍ FÓLIE PAROZÁBRANY SPOJOVACÍ A TĚSNÍCÍ PRVKY JUTAFOL DTB 150, JUTAFOL D, JUTACON

APLIKAČNÍ MANUÁL DIFÚZNÍ MEMBRÁNY PODSTŘEŠNÍ FÓLIE PAROZÁBRANY SPOJOVACÍ A TĚSNÍCÍ PRVKY JUTAFOL DTB 150, JUTAFOL D, JUTACON APLIKAČNÍ MANUÁL DIFÚZNÍ MEMBRÁNY JUTADREN, JUTADACH SUPER, JUTADACH MASTER, JUTADACH PODSTŘEŠNÍ FÓLIE JUTAFOL DTB 150, JUTAFOL D, JUTACON PAROZÁBRANY JUTAFOL N, JUTAFOL N AL, JUTAFOL REFLEX SPOJOVACÍ

Více

Přímá bruska s příslušenstvím

Přímá bruska s příslušenstvím Do tepelně lepicích pistolí je možné použít několik druhů tyčinek podle slepovaného materiálu: Univerzální (nažloutlé) jsou určeny k lepení všech běžných materiálů. Žluté určené k lepení dřeva, papíru

Více

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD OBSAH: I. Všeobecná ustanovení II. Délka a plynutí záruční doby III. Podmínky poskytování záruk IV. Záruční podmínky a zvláštní podmínky reklamací IV.1 Plastové profily

Více

1komponentní polyuretanové lepidlo a těsnicí hmota. ISEGA - Certificate for foodstuff area usage.

1komponentní polyuretanové lepidlo a těsnicí hmota. ISEGA - Certificate for foodstuff area usage. Technický list Vydání 06/2014 Identifikační č.: 02 05 01 01 005 0 000001 1komponentní polyuretanové lepidlo a těsnicí hmota Construction Popis výrobku / Použití Vlastnosti / výhody Testy Zkušební zprávy

Více

2-komponentní, rychle tuhnoucí opravná malta na bázi reaktivních akrylových pryskyřic

2-komponentní, rychle tuhnoucí opravná malta na bázi reaktivních akrylových pryskyřic Technický list datum vydání 06/2012 Identifikační číslo: 02 02 02 01 002 0 000002 2-komponentní, rychle tuhnoucí opravná malta na bázi reaktivních akrylových pryskyřic Construction Popis výrobku je 2-komponentní,

Více

Domy ze slaměných balíků - stavební příručka

Domy ze slaměných balíků - stavební příručka Domy ze slaměných balíků - stavební příručka 1. ÚVOD Str.1 Stavění z balíků slámy je stavění moudré. Je to více než jen technika stavění zdí, která ještě nebyla doceněna. [ = has yet to come into its own?

Více

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. JOSEF PANÁČEK BETONOVÉ MOSTY I MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ Schváleno: MD OSI č. j. 205/10-910-IPK/1 ze

Více

SGGMIRALITE-REVOLUTION. Návod k použití pro zrcadla MIRALITE-REVOLUTION

SGGMIRALITE-REVOLUTION. Návod k použití pro zrcadla MIRALITE-REVOLUTION SGGMIRALITE-REVOLUTION Návod k použití pro zrcadla MIRALITE-REVOLUTION OBSAH 1. VŠEOBECNĚ S. 3 2. SKLADOVÁNÍ S: 3 3. UPEVŇOVACÍ SYSTÉMY 3.1. Spojení šrouby s odstupem od stěny S. 4 3.2. Magnetické upevnění

Více

Construction. 2-komponentní epoxidová samonivelační stěrka, strukturovaný a hladký nátěrový systém s velmi nízkými emisemi.

Construction. 2-komponentní epoxidová samonivelační stěrka, strukturovaný a hladký nátěrový systém s velmi nízkými emisemi. Technický list Vydání 04/04/2009 Identifikační č.: 04 09 Verze č. 01 Sikafloor -266 CR 2-komponentní epoxidová samonivelační stěrka, strukturovaný a hladký nátěrový systém s velmi nízkými emisemi Construction

Více

Cl systém kopulový světlík F100 NOVINKA: CI systém skleněných prvků F100

Cl systém kopulový světlík F100 NOVINKA: CI systém skleněných prvků F100 Cl systém kopulový světlík F100 NOVINKA: CI systém skleněných prvků F100 Technologie a design pro budoucnost ve stavitelství Customized Nový Cl systém LAMILUX světlíků F100 Díky LAMILUX CI systému světlíků

Více

Dekorativní desky (DP) s nosnými materiály z dřevotřísky (DTD) a středně hustou vláknitou deskou (MDF)

Dekorativní desky (DP) s nosnými materiály z dřevotřísky (DTD) a středně hustou vláknitou deskou (MDF) Je tvůj projekt všestranný? Naše dřevěné materiály také. Dekorativní desky (DP) s nosnými materiály z dřevotřísky (DTD) a středně hustou vláknitou deskou (MDF) tvoj plus: nase barevne spojení s 1 Máš nápady

Více

Učinit správnou volbu

Učinit správnou volbu Jak řešit problémy Učinit správnou volbu V katalogu Jak řešit problémy si snadno vyberete z nabídky výrobků Henkel ten nejlepší produkt Loctite, se kterým vyřešíte problémy v oblasti strojírenství, jak

Více

katalog Vruty a spojovací materiál pro dřevo a třískové desky pro oblast truhlářství, tesařství, výrobu a konstrukci střech a dřevostaveb.

katalog Vruty a spojovací materiál pro dřevo a třískové desky pro oblast truhlářství, tesařství, výrobu a konstrukci střech a dřevostaveb. katalog ASSY Vruty a spojovací materiál pro dřevo a třískové desky pro oblast truhlářství, tesařství, výrobu a konstrukci střech a dřevostaveb. Obsah Obsah Obsah 2 Certifikáty 3 4 ASSY 5 6 Oblasti použití

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

Průmysl. Výkon převažuje purenit promyšlený konstrukční materiál. PURe technology!

Průmysl. Výkon převažuje purenit promyšlený konstrukční materiál. PURe technology! Průmysl Výkon převažuje purenit promyšlený konstrukční materiál PURe technology! 2 purenit klenot mezi konstrukčními materiály Průmysl purenit co to vlastně je? Odpověď je jednoduchá: purenit je multifunkční

Více

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V)

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V) Technické podklady Návod k montáži Terra CL - HGL/BA(P) (00V) S ovládáním Navigátor.0 0 Rev. - Originalanleitung Tepelná čerpadla s technikou čerstvé vody www.idm-energie.com D I E ENERGI EFAMI LI E .

Více

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,

Více