OVN - osová vzdálenost. MIAKO Dolní Bukovsko OVN OVN OVN OVN OVN OVN. Dodávka 62,5. (ks/m 2 ) (ks) (ks/m 2 ) (ks) 15/62,5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OVN - osová vzdálenost. MIAKO Dolní Bukovsko OVN OVN OVN OVN OVN OVN. Dodávka 62,5. (ks/m 2 ) (ks) (ks/m 2 ) (ks) 15/62,5"

Transkript

1 HELUZ 19/62,5 HELUZ 19/50 Kermické stropy HELUZ Použití Kermické trámečkové stropy HELUZ jsou tvořené kermickými stropními vložkmi kermicko-betonovými stropní nosníky vyztuženými svřovnou prostorovou výztuží. Používjí se nejčstěji v bytových občnských stvbách, le je možné jejich použití i v průmyslových zemědělských objektech. Tyto stropy jsou velice vribilní lze je použít i při členitých neprvidelných půdorysech místností, po doplnění výztuže je možné využití i jko spojité nosníky nebo pro konzoly npř. blkónů schodišťových podest. Nehodí se všk do stveb, které jsou dynmicky nmáhány. Rovný kermický cihelný podhled je dobrým podkldem pro provedení omítky. Strop díky výborné kumulci schopnosti přijímt uvolňovt vlhkost vytváří v místnostech zdrvé mikroklim proto jsou kermické stropy zárukou zdrvého hygienického bydlení. Tké z hledisk požární odolnosti, tepelněizolčních kustických prmetrů jsou tyto trámečkové stropy vhodnými konstrukčními prvky pro bytovou i občnskou zástvbu. Technické údje stropní nosníky HELUZ cihelné tvrovky Ctj-U 1/ P15 PNG část beton v tvrovkách tříd C 25/30 příhrdová prostorová výztuž BSt M z oceli. výztuž BA příložky Ø (R) lt. BSt M z oceli BA nebo BB 1 x 175 x 1 0 mm, rozměry nosníků 1 x x mm hmotnost informtivní 21,0-26,0 kg/bm Příčný řez nosníkem mm 1 mm 175/ mm Axonometrie stropního nosníku b 1 mm l mm stropní vložky HELUZ PNG , od dubn 2012 ČSN EN 37-3 cihelné tvrovky schém děrování se nepředepisuje HELUZ 15/62,5 HELUZ 15/ HELUZ 19/62,5 HELUZ 19/ osová vzdálenost stropních nosníků v mm Kermické stropy HELUZ Technické 330 údje délk šířk výšk typ tříd hmotnost objemové hmotnosti pevnost v tlku Tříd R1 odolnost proti soustřednému ztížení Tříd R2 pevnost v tlku pevnost v ohybu mm mm mm - - kg N/mm 2 kn N/mm 2 kn Dolní Bukovsko NR 0,9 8,0 22,3-29,2-250 SR 0,8 13,3 22,1 2,11 29,2 3, SR 0,7 15,1 25,0 3,72 32,5 4, SR 0,7 18,1 23,0 3,72 29,2 4, NR 0,9 5,8 21,1-28,0-250 SR 0,8 9,7 24,3 2,76 31,0 3, SR 0,7 11,1 20,2 3,42 26,9 3, SR 0,7 13,9 21,1 3,76 28,5 4,10 Hevlín NR SR 0,7 11,5 36,1 3,03 41,9 3, SR 0, ,7 4,13 36,4 3, SR 0,6 15,7 27,5 5,07 32,8 5, NR SR 0,7 8,5 23,9 3,40 30,0 3, SR 0,7 11,2 24,1 4,03 31,2 4, SR 0,6 11,6 23,0 3,67 29,8 4,90 Libochovice NR 250 SR 0, ,7 5,53 56,6 4, SR 0,7 14,8 37,7 7,70 44,5 5, SR 0, ,5 5,63 42,7 6, NR 250 SR 0,8 9,5 41,9 5,88 48,4 5, SR 0,7 10,8 39,4 7,22 40,3 6, SR 0,6 11,4 29,0 4,22 33,8 4,40 Dodávk HELUZ 62,5 HELUZ 23/62,5 HELUZ 23/ spotřeb plet 134/ /100 menší blení HELUZ 50 spotřeb plet 134/ /100 menší blení (ks/m 2 ) (ks) (ks/m 2 ) (ks) 15/62, / /62, / ,4 8,0 23/62,5 23/ /62, / HELUZ 23/62,5 HELUZ 23/50 Technické změny vyhrzeny. Informce o použití zbudování výrobků vycházejí ze součsného stvu pozntků ověřených v prxi. Vydáním této informční příručky pozbývjí všechny předchozí svou pltnost / Strn HELUZ 8/62,5 HELUZ 8/

2 Tepelněizolční kustické údje vážená normlizovná nd- součinitel tepelný výšk tloušťk neprů- hldin vážená beto- prostupu odpor vložky no- vání / / tepl stropu zvučnost kročejového zvuku (mm) (mm) (mm) U (W/m 2 K) 1) R (m 2 K/W) 1) Rw (db) 2) Ln,w (db) 2) 210 1,74/1,63 0,40/0, ,63/1,48 0,44/0, ,/1,51 0,45/0, ,44/1,34 0,52/0, ,42/1,31 0,53/0,59 49 Skldb podlhy (bez nášlpné vrstvy): - betonová mznin tl. 50 mm vyztužená KARI sítí plošná hmotnost 120 kg/m 2 - seprční lepenk A H - tepelněizolční kustická desk Rockwool Steprock ND (T) tl. 20 mm Pro stvební hodnoty Rw Ln,w v klsických silikátových konstrukcích pltí: Rw = Rw - 2 db; Ln,w = Ln,w 1) hodnoty stnovené výpočtem pro běžné vnitřní prostředí podle ČSN ) hodnot stnovená měřením holé stropní konstrukce dopočtem vlivu podlhy Dlší info viz str. 28. Požární odolnost stropní konstrukce HELUZ požární odolnost REI 180 DP1 s vápenocementovou omítkou tl. 15 mm rekce n oheň Tříd A1 podle normy EN 11-1 Tbulk spotřeby mteriálu tíh tloušťk vložky vložek ndbe- stropní spotřeb výšk spotřeb stropu betonu po zmonolitnění stropu HELUZ HELUZ tonávky (mm) (mm) (ks/m 2 stropu) (mm) (m 3 /m 2 stropu) (kn/m 2 ) /62,5 6,4 0,078 3,22 19/62,5 6,4 40 0,066 2, /62,5 6,4 0,086 3,47 23/62,5 6,4 40 0,074 3, /62,5 6,4 0,094 3, /50 8,0 0,082 3,36 19/50 8,0 40 0,071 3, /50 8,0 0,091 3,65 23/50 8,0 40 0,080 3, /50 8,0 0,100 4,10 Popis konstrukce Stropní konstrukci tvoří kermické stropní vložky kermobetonové stropní nosníky HELUZ vyztužené svřovnou prostorovou výztuží. Tyto stropní konstrukce lze používt ž do světlého rozpětí místností 8000 mm, zároveň mjí vysokou únosnost umožňují sndnou (i ruční) mnipulci montáž n stvbě. Po montáži stropních nosníků stropních vložek se celý strop zmonolitní dobetonováním. Stropní nosníky se vyrábějí v délkách od 1 do 8250 mm (v modulu po 250 mm). Jejich výšk je 175 mm pro světlé rozpětí místností do 6,00 metrů (délk nosníků do 0 mm) pro místnosti se světlostí od 6,25 do mx. 8,0 m je výšk nosníků mm (délk nosníků od 6 do 8250 mm). Stropní nosníky jsou tvořeny kermickou tvrovkou tvru U o šířce 1mm výšce mm, v níž je zbetonován betonem třídy C25/30 prostorová ocelová svřovná příhrdovin z oceli BSt M. Tto příhrdovin je tvořen horním dolním pásem spojeným vlnovitě uspořádnými digonálmi s krokem cc 200 mm. Horní pás je vždy ø 8 mm, digonál je tvořen ø 5 nebo ø 6 mm spodní pás je tvořený 2 pruty profilu ø 6- ø 12 mm. Pro nosníky od délky 4 mm je výztuž při spodním povrchu doplněn ještě příložkmi z oceli (R) ø 6 ž ø 20 mm to po celé délce nosníku. Kermické stropy HELUZ Popis konstrukce Stropní vložky se vyrábějí v jednotné délce 250 mm s výškou, mm. Tké se vyrábějí vložky s doplňkovou výškou 80 mm, které se používjí tm, kde je potřeb zvýšit únosnost vloženým železobetonovým žebrem (vytvoření tzv. skrytého nebo viditelného průvlku). Použitím nízkých vložek se tké zvyšuje tuhost stropní desky (vytvořením železobetonového roštu) v místech různých výměn npř. kolem komínů, prostupů, schodišť. Pruty přídvné výztuže se vkládjí do vyšší ndbetonovné vrstvy nd vložkmi. Všechny stropní vložky se vyrábějí pro osovou vzdálenost nosníků mm. Nd stropními vložkmi musí být vždy proveden ndbetonávk v tloušťce 40 nebo mm. Výšk stropní konstrukce tk může být odstupňován po 20 mm s tím, že nejmenší výšk je 210 mm pk, 250, 290 mm. Osová vzdálenost stropních nosníků () je buď nebo mm tk vzniká ž 10 možných vzájemných kombincí tím i různých únosností stropní desky. Schémtické řezy stropní konstrukcí Tloušťk stropu 210 mm - mx. délk stropního nosníku mm 210 Tloušťk stropu mm - mx. délk stropního nosníku mm Tloušťk stropu 250 mm Tloušťk stropu mm Pro zjištění dodržení minimálního předepsného krytí výztuže betonem, v místě nd stropními nosníky součsně v místě stykování KARI sítí ( krytí 10 mm) doporučujeme zvolit u nosníků Tloušťk stropu délky 6 mm více (výšk nosníku mm) tloušťku stropní konstrukce 2 mm nebo nhrdit KARI sítě váznou výztuží ( první vrstvu protáhnout pod horním prutem prostorové výztuže vyčnívjící ze stropního nosníku) Tloušťk stropu 2 Tloušťk stropu 2 Tloušťk stropu Technické změny vyhrzeny. Informce o použití zbudování výrobků vycházejí ze součsného stvu pozntků ověřených v prxi. Vydáním této informční příručky pozbývjí všechny předchozí svou pltnost. Tloušťk stropu 290 mm / Strn 149 Tloušťk stropu

3 250 Kermické stropy HELUZ Postup při montáži stropů HELUZ Tloušťk stropu mm Tloušťk stropu 290 mm Obvodové ztužující věnce se v přípdě trámečkových stropů nejčstěji provádějí v úrovni stropní konstrukce. Pro vnější obezdívání v úrovni stropní konstrukce se používjí kermické věncovky HELUZ. Věncovky vytvářejí ze strny exteriéru jednotný cihelný podkld pro omítku spolu s vloženým tepelnou izolcí (npř. polystyrenem o tl. 100 mm) zjišťují poždovný tepelný odpor po obvodu v celé tloušťce stropu. Axonometrie stropu HELUZ Postup při montáži stropů HELUZ Před vlstní montáží doporučujeme ověřit, zd světlost (vzdálenost) nosných stěn (průvlků) je v souldu s projektovou dokumentcí v tolernci ± 20 mm. Vzdáleností nosných konstrukcí se rozumí vlstní zdivo, železobetonový věnec nebo průvlk. Do této vzdálenosti se nezpočítává přípdná šířk bočnice bednícího dílce. Ukládání stropních nosníků Stropní nosníky HELUZ se ukládjí n zdivo optřené buď těžkým sfltovým pásem tl. pásu 3,5 mm (doporučujeme zvláště v přípdě zdiv z broušených cihel) nebo n vyrovnné zdivo či železobetonový věnec nebo je tké možné stropní nosníky uložit do čerstvého mltového lože (pk je nutno kždý stropní nosník smosttně vyrovnt). Vyrovnání zdiv se provede dosttečně únosnou (= cc 2 dny vyzrálou) cementovou mltou tloušťky 10 mm nebo se provede vyrovnávcí vrstv z betonové mzniny. Doporučení ukládt stropní nosníky n těžký sfltový pás vychází ze součsného stvu poznání o způsobu chování jednotlivých prvků v konstrukci to jednk pozntky ověřené prxí, le tké pozntky související s rozvojem jednotlivých oborů ve stvebnictví. V prxi se ukázlo, že odlišná přetvoření stropu stěny, npříkld následkem smrštění betonu, se mohou projevit vznikem trhlin ve zdivu. Při použití děrovných cihel došlo k přípdům, kdy při použití příliš tekuté betonové směsi pro stropní konstrukci nebo ztužující věnec došlo k jejímu ztečení do prvních dvou ž tří řd cihelného zdiv pod úroveň stropní konstrukce (mlt pro tenké spáry se někdy nennáší celoplošně ztečení tk není omezeno první ložnou spárou). Tím se stropní konstrukce částečně upnul do zdiv po jejím ztížení se čsem propsly pod stropem ložné spáry cihel. Dále v tomto místě vzniká tepelný most tké n kustiku se klde v součsné době větší důrz než v minulých letech. Doporučení ukládt stropní dílce n zdivo n těžký n těžký sfltový pás tedy vyplynulo ze sttických, tepelněizolčních kustických hledisek. Sttické : Asfltový pás působí jko seprce, která brání ztečení betonu do cihel zároveň působí jko pružná vrstv, do které se stropní prvky mohou v omezeném rozshu dotvrovt tk se snižuje lokální vnitřní npětí v kermice v místě uložení. Toto řešení všk zároveň snižuje i hodnotu tření mezi stropní konstrukcí zdivem. Srovnáním smykových npětí v místě uložení všk bylo výpočtem ověřeno, že hodnoty npětí ve styčnících s sfltovým pásem jsou přibližně o % nižší, než ve styčnících bez sfltových pásů, všk ve většině přípdech leží pod úrovní smykové soudržnosti spoje, tkže nedochází k žádnému vodorovnému posunu ve spáře ni jinému negtivnímu ovlivnění sttického chování konstrukce. Tepelněizolční: Asfltový pás zbrňuje ztečení betonu do dutin cihel tk nedochází ke snížení tepelněizolčních vlstností zdiv. Akustické hledisko: Použití těžkého sfltového pásu slouží tké jko optření proti šíření hluku to ve svislém směru. Asfltový pás se doporučuje vkládt i při horním povrchu stropu pod stěnmi příčkmi. Jeho příznivý účinek se v tomto místě projeví hlvně z kustického sttického hledisk. Doporučený typ těžkého sfltového pásu tl. 3,5 mm je npř. podkldní sfltový oxidovný pás proti zemní vlhkosti typ BITUMAX V S35. Asfltový pás se pokládá n zdivo v místě budoucího železobetonového věnce, který je součástí zmonolitněné stropní konstrukce. Nevkládá se tedy pod tepelnou izolci ni pod věncovku. Tloušťk stropu mm Tloušťk stropu 290 mm Technické změny vyhrzeny. Informce o použití zbudování výrobků vycházejí ze součsného stvu pozntků ověřených v prxi. Vydáním této informční příručky pozbývjí všechny předchozí svou pltnost / Strn

4 Délk uložení nosníků HELUZ n nosném zdivu musí být skldebně minimálně mm. Skutečná délk uložení nosníku n stvbě pk 115 mm. Je nutné se řídit viditelnou délkou vyčnívjící příhrdové výztuže. Pokud není v prováděcí dokumentci uvedeno jink, zčínjí se stropní nosníky ukládt od míst, kde je nějký dlší konstrukční prvek, npř. schodiště, komín pod. Osová vzdálenost mezi jednotlivými stropními nosníky se vymezí oszením krjním stropních vložek. Mximální mezer mezi hrnou stropního nosníku hrnou stropní vložky je 5 mm. V přípdě, že jsou n nosnou zeď jko první zkrje ukládány stropní vložky, zčíná se s montáží nosníků od této strny. Montážní podepření Stropní nosníky je nutné ihned po uložení n zdivo v montážním stdiu podepřít, to liniovými podpěrmi vytvořenými npř. z vodorovných dřevěných hrnolů nebo z trámů systémového bednění. Vzdálenost mezi podpěrmi nvzájem nebo mezi podpěrou nosnou zdí musí být mximálně mm, přičemž osy montážních podpěr by se měly ncházet v místech spodních styčníků příhrdové výztuže nosníků. Tyto liniové podpěry musí být podepřeny sloupky ve vzdálenosti mx. 1 mm, popřípdě celá podpěrná konstrukce musí být nvržen sttickým výpočtem. Podpěrné sloupky musí být zvětrovné buď teleskopické nebo podložené dvěm klíny z důvodu jejich sndné demontáže. Při zhotovování stropů HELUZ součsně ve více podlžích musí stát podpěrné sloupky svisle nd sebou. Podpěry nosníků je možné odstrnit, ž když beton dosáhne normou stnovené pevnosti. Při odstrňování montážních podpěr se postupuje vždy od horního podlží ke spodnímu. MONTÁŽNÍ PODEPŘENÍ STROPNÍCH NOSNÍKŮ Montážní podepření stropních nosníků mx. 1 mx. 1 mx. 1 Podpěrné sloupky Stropní nosníky Montážní liniová podpor Krjní (vymezující) stropní vložky Zčátek pokládky N zákldě sttického výpočtu je nutné provést montážní ndvýšení. MONTÁŽNÍ Při NADVÝŠENÍ vlstním provádění ndvýšení nosníků je nutné tké zbezpečit, by stropní nosníky zůstly pevně uloženy n nosném zdivu (by nedošlo k ndzvedávání jejich konců v místě uložení). Všechn Pevné ndvýšení uložení uvžován Montážní v tbulkách jsou hodnoty uprostřed rozpětí, nosníků tkže je nutné ndvýšení při použití více než jedné liniové podpěry (při světlosti místností větších než 3,6 m) vypočtenou hodno- n zdivu -viz. tbulky tu rozpočítt n jednotlivé podpěry. mx mx Stropní nosníky Podpěrné sloupky Krjní (vymezující) stropní vložky Kermické stropy HELUZ 385 Postup při montáži stropů HELUZ 510 MONTÁŽNÍ NADVÝŠENÍ Montážní podepření stropních nosníků Stropní nosníky Pevné uložení nosníků n zdivu MONTÁŽNÍ NADVÝŠENÍ mx. Pevné 1800 uložení nosníků n zdivu Montážní liniová podpor Krjní (vymezující) Montážní stropní vložky ndvýšení -viz. tbulky mx. Montážní 1800 ndvýšení -viz. tbulky Ukládání stropních vložek Zčátek pokládky Zčátek pokládky Stropní vložky HELUZ, u kterých je pro všechny typy stropních POSTUP konstrukcí KLADENÍ STROPNÍCH jednotná VLOŽEK délk HELUZ 250 mm, se kldou n sucho n podepřené nosníky. Nejprve se uloží vložky po jedné řdě n obou koncích nosníků, které tk vymezí osovou vzdálenost nosníků. mx mx Pk se provede montážní podepření nvýšení 4 2 stropních nosníků. Poté se postupně oszují stropní vložky v řdách tk, by práce byl plynulá. Stropní vložky se vždy ukládjí postupně kolmo n osu nosníků viz obrázek Postup kldení stropních vložek HELUZ. POSTUP KLADENÍ STROPNÍCH VLOŽEK HELUZ Postup kldení stropních vložek HELUZ Uložení stropních vložek HELUZ n zdivu z boku je minimálně 25 mm. Uložení krjního pole stropních vložek HELUZ n zdivo Uložení vložek HELUZ n zdivu z čel se doporučuje cc 25 mm, by nedocházelo při betonáži k podtékání betonovou směsí. S betonáží lze zčít, ž když jsou vložky HELUZ uložené po celé délce nosníků. Vzduchové dutiny u stropních vložek není nutné uzvírt proti ztékání betonu, protože délk ztékání je minimální. Jk při ukládání vložek, tk i při betonáži se musí používt mnipulční pojezdová prkn. Celkové rovnoměrné (plošné) ztížení nezbetonovných vložek nesmí přestoupit hodnotu 1,5 kn/m 2, kromě vložek výšky 80 mm, které nemjí být ztěžovány vůbec. Pro zjištění roznosu lokálního ztížení (npř. od kol stvebního kolečk) je nutné položit n stropní konstrukci pojezdová prkn tl. 24 mm. Tto prkn by měl být podepřen nd stropními nosníky. mx mx mx mx Technické změny vyhrzeny. Informce o použití zbudování výrobků vycházejí ze součsného stvu pozntků ověřených v prxi. Vydáním této informční příručky pozbývjí všechny předchozí svou pltnost / Strn 151

5 Ukládání věncovek Věncovky se vyzdívjí n vnější okrj stropu, kldou se k sobě n pero drážku. Po vyzdění věncovek se k nim přikládá z vnitřní strny nsucho stejně vysoký pás tepelné izolce, který se u věncovek zfixuje mltou u spodní části. Doporučuje se cc kždou třetí věncovku zfixovt ohnutým drátem připevněným k výztuži šířk věnce Kermické stropy HELUZ Postup při montáži stropů HELUZ Hlvní výztuž ve věnci Pokud není v prováděcí dokumentci určeno jink, musí být v souldu s pltnými normmi pro nvrhování, vyztužen i monolitická desk nd stropními šířk zdiv vložkmi. V souldu s normovými šířk zdiv šířk zdiv předpisy z důvodů šířk průvlku šířk zdiv omezení vzniku rozvoje trhlin doporučujeme vložit do celé plochy ndbetonávky KARI síť ø 4-/ø 4-. NAD VNITŘNÍ PODPOROU - ve směru uložení stropních nosníků šířk průvlku NAD VNITŘNÍ PODPOROU - změn směru ukládání stropních nosníků v přípdě Tto většího síť má průměru být ztžen drátu v KARI síti, nutno mm příslušně z líc zdiv zvětšit i kotevní stykován délky vzájemně přeshem 210 mm v obou směrech. Podle možností + 700** sítě DÉLKA SÍTĚ NAD VNITŘNÍM ZDIVEM DÉLKA SÍTĚ NAD VNITŘNÍM ZDIVEM + doporučujeme sítě stykovt tk, by se v jednom bodě překrývly jen 3 ks sítí (ne 4 ks), npř. v lichých řdách zčínt s poloviční délkou sítě. POHLED NA STYKOVÁNÍ SÍTÍ Z BOKU - DETAIL POHLED NA STYKOVÁNÍ SÍTÍ - PŮDORYS Stykování sítí přeshem půdorys 210 mm 210 mm Při výšce ndbetonávky 40 mm je krytí sítí shor 15 mm, při výšce ndbetonávky mm krytí sítí 20 mm shor. Stykování POHLED sítí NA přeshem STYKOVÁNÍ SÍTÍ pohled Z BOKU - z DETAIL boku 210 mm 210 mm Podle možností sítě stykovt tk, by se v jednom místě v půdoryse překrývly jen 3 ks sítí ( ne 4 ks) npř. v lichých řdách zčínt s poloviční šířkou sítě - viz pohled n stykování sítí - půdorys V ndpodporových oblstech má být horní výztuž stropu dimenzován n 0,15násobek ohybového momentu v poli, ze sttických tbulek stropní konstrukce lze vyčíst kromě povolených hodnot rovnoměrného ztížení tké výztuž v ndpodporových pruzích (S 1, S 2 ). Tuto výztuž je nutno u krjních podpor zkotvit mm (u profilu ø 4) z lícem podpory mm před jejím lícem. Nd středními podpormi je nutná šířk pruhu rovn šířce podpory dvojnásobku mm, by výztuž byl zkotven stropního nosníku zháknutým shor do otvoru věncovky pro DÉLKA zvýšení ZATAŽENÍ tuhosti SÍTĚ KARI vnější sítě přizdívky Ø4-/Ø4/ (zjištění ZA LÍC ZDIVA proti vyvrácení betonem při betonáži). Z hledisk tepelně technického je výhodné vysypt mm n kždou strnu od líce podpory. U OBVODOVÉHO ZDIVA ve směru uložení nosníků NAD VNITŘNÍ PODPOROU - ve směru uložení nosníků věncovky n stvbě sypným polystyrénem nebo pro stropy výšky Min. délk ztžení sítě KARI sítě Ø4-/Ø4/ z líc zdiv 250 DÉLKA mm SÍTĚ NAD použít OBVODOVÝM vysypné ZDIVEM věncovky již z výroby (typ HELUZ DÉLKA SÍTĚ NAD VNITŘNÍM ZDIVEM U OBVODOVÉHO ZDIVA ve směru uložení stropních nosníků 2in1) viz str. 96. DÉLKA SÍTĚ NAD OBVODOVÝM ZDIVEM Ukládání výztuže * Nd USPOŘÁDÁNÍ obvodovým VÝZTUŽE i V vnitřním ROHU ZTUŽUJÍCÍHO nosným VĚNCE zdivem se vloží výztuž ztužujícího věnce. V místě křížení stykování věnců je nutno vložit šířk věnce rohové příložky. Uspořádání výztuže v rohu ztužujícího věnce šířk zdiv ROHOVÉ PŘÍLOŽKY šířk zdiv á 4 ks/ kždý roh, křížení šířk průvlku NAD VNITŘNÍ PODPOROU - ve směru uložení nosníků (ztáhnout k vnějšímu líci) šířk zdiv U OBVODOVÉHO ZDIVA ve směru podél stropních nosníků DÉLKA SÍTĚ NAD VNITŘNÍM ZDIVEM NAD VNITŘNÍ PODPOROU - změn směru ukládání stropních nosníků U OBVODOVÉHO ZDIVA ve směru podél stropních nosníků DÉLKA SÍTĚ NAD + OBVODOVÝM 700 ZDIVEM DÉLKA SÍTĚ NAD VNITŘNÍM ZDIVEM DÉLKA SÍTĚ NAD OBVODOVÝM ZDIVEM + * šit i kotevní délky sítě 210 mm šířk zdiv šířk průvlku 210 mm 1,0 m 3,0 m 2,0 m šířk zdiv šířk průvlku * v přípdě většího průměru drátu v KARI síti, nutno příslušně zvětšit i kotevní délky sítě NAD VNITŘNÍ PODPOROU - změn směru ukládání stropních nosníků DÉLKA SÍTĚ NAD VNITŘNÍM ZDIVEM + * šířk zdiv šířk průvlku * v přípdě většího průměru drátu v KARI síti, nutno příslušně zvětšit i kotevní délky sítě Technické změny vyhrzeny. Informce o použití zbudování výrobků vycházejí ze součsného stvu pozntků ověřených v prxi. Vydáním této informční příručky pozbývjí všechny předchozí svou pltnost / Strn 152

6 U stropních konstrukcí o světlém rozpětí větším než mm se doporučuje provést uprostřed ztužující železobetonové žebro v šířce 250 mm, tj. n délku jedné vložky, použitím doplňkových stropních vložek HELUZ o výšce 80 mm, konstrukčně vyztužené betonářskou ocelí 4 ø 10 mm třmínky ø 6 mm ve vzdálenosti mm, optimálně 2 ø mezi stropní nosníky. Princip trámečkových stropů umožňuje vytvoření železobetonových skrytých průvlků ve stropní konstrukci, průvlků viditelných spřžených se stropní konstrukcí, nebo nopk průvlků s ndbetonovným žebrem či jejich vzájemnou kombinci. Tyto průvlky je možné vytvořit jk ve směru pnutí stropních nosníků, tk i kolmo n směr pnutí s využitím tzv. nízkých stropních vložek výšky 80 mm. Při betonáži je nutno zjistit minimální krytí výztuže 20 mm. Postup betonáže Betonáž lze zhájit ž po uložení všech stropních vložek, potřebné výztuže ndbetonávky to včetně výztuže věnců, stropních výměn, příložek, průvlků pod. V přípdě použití ocelových průvlků ve stropní konstrukci se pro zjištění lepšího spolupůsobení ocelových průvlků s ndbetonávkou stropní konstrukce doporučuje n ocelové průvlky přivřit trny zshující do ndbetonávky. Dále by podle typu schodiště měl být proveden příprv pro uložení schodišťového rmene. V souldu s dlšími výkresy je nutné osdit npř. chráničky, přípdné kotvení nvzujících konstrukcí (zábrdlí, krovu), uložit elektroinstlci pod. Před vlstní betonáží se musí celá ploch stropu řádně nvlhčit z důvodů dobré přilnvosti betonu co nejmenšímu odsávání záměsové vody z betonové směsi. Tříd betonu je předepsán v souldu s pltnými normmi pro nvrhování C20/25 XC1 měkké konzistence S3 (dle ČSN EN 206-1) s mximální velikostí zrn kmeniv 8 mm. Při betonáži stropů HELUZ je nutné součsně betonovt jk pozední ztužující věnec, tk i nosná žebr betonovou vrstvu 40- mm nd stropními vložkmi. Při provedeném ndvýšení je nutno dodržet výšku ndbetonávky po celé ploše stropu, tzn. horní hrn stropu nebude vybetonován v rovině. Při betonáži trámečkových stropů je nutné zbránit místnímu hromdění betonu, čerstvý beton se nesmí nnášet volným pádem, le npř. z ležící hdice. Ukládání betonu se provádí plynule zároveň se provádí hutnění plovoucí vibrční ltí nebo dusáním. Postup betonáže stropů HELUZ je v pruzích, to ve směru nosníků. Přípdnou prcovní spáru je možné provádět pouze mezi nosníky uprostřed stropních vložek. Prcovní spár nesmí procházet betonovým žebrem nd nosníky. Při extrémních povětrnostních situcích je nutné přijmout zvláštní optření. Při betonáži v zimě nesmí být n povrchu dílců výztuže led námrz. Teplot povrchu kermických tvrovek výztuže nesmí klesnout pod 5 C. Při vlstním provádění je nutno dodržovt ustnovení normy EN Beton Část 1: Specifikce, vlstnosti, výrob shod ustnovení ČSN EN Provádění betonových konstrukcí. Po zbetonování stropní desky je nutné ošetřovt beton dle příslušných ustnovení norem ČSN 73 2 Provádění kontrol betonových konstrukcí (přestože norm již není pltná, doporučení o ošetřování čerstvého betonu zůstávjí v pltnosti i ndále). Velmi důležité je udržovt beton v dosttečně vlhkém stvu ž do jeho řádného ztvrdnutí. Montážní podpěry nosníků je možné odstrnit, ž když beton dosáhne normou stnovené pevnosti (podpěrnou konstrukci lze odstrnit nejdříve po 3 týdnech, resp. po dosžení 80 % konečné poždovné pevnosti ndbetonávky stropu posledního podlží). Při odstrňování podpěr se postupuje vždy od horního podlží ke spodnímu. Kermické stropy HELUZ Sttický návrh stropní konstrukce Sttický návrh stropní konstrukce N zákldě poždovné délky světlého rozpětí v místnosti, osové vzdálenosti nosníků celkové výšky stropní konstrukce jsou ve sttických tbulkách uvedeny hodnoty sttických veličin stropní konstrukce, z nichž nejdůležitější hodnot je rovnoměrného ztížení (bez vlstní tíhy stropní konstrukce), kterou je možné stropní konstrukci ztížit tk, by vyhověl n mezní stv únosnosti n mezní stv použitelnosti. Sttické schém pro typový výpočet je uvžováno jko prostý nosník. Pro jiné vstupní údje (npř. jiné než rovnoměrné ztížení, změn sttického schém, změn třídy betonu pod.) je nutno provést individuální sttické posouzení. Spřžená stropní konstrukce HELUZ je nvržen podle ČSN EN ( ) : 2006 Eurokód 2: Nvrhování betonových konstrukcí Část 1-1: Obecná prvidl prvidl pro pozemní stvby ČSN EN 37-1 : 2009 Betonové prefbrikáty Stropní konstrukce z trámů vložek Část 1: Trámy. V následujících sttických tbulkách jsou uvedeny hodnoty rovnoměrného ztížení (bez vlstní tíhy stropní konstrukce) qk qd, kterými je možné ztížit stropní konstrukci tk, by vyhověl n mezní stv únosnosti n mezní stv použitelnosti. Typový sttický výpočet vychází z předpokldu celkového průhybu v hodnotě L/250 s tím, že se uvžuje ndvýšení stropní konstrukce hodnotou L/. Proto je pro kždou výšku stropní konstrukce osovou vzdálenost nosníků připrven ještě smosttná tbulk, kde jsou dlší sttické hodnoty jko návrhové únosnosti v ohybu ve smyku jsou zde uvedeny vypočtené hodnoty průhybů, nutných ndvýšení minimální plochy výztuže v ndbetonávce. Do březn 2010 bylo možno prcovt se sttickými výpočty podle národních norem ČSN Nvrhování betonových konstrukcí ČSN Nvrhování vodorovných konstrukcí z cihelných tvrovek. Pro porovnání uvádíme v tomto vydání technické příručky tké sttické tbulky Únosností stropních konstrukcí podle již nepltných norem s hodnotmi rovnoměrného ztížení (bez vlstní tíhy stropní konstrukce) qn qd (n webových stránkách zůstávjí ke stžení i podrobné tbulky chrkteristik jednotlivých stropních konstrukcí po zmonolitnění podle již nepltných národních norem). Při porovnání sttických výpočtů nvrhování betonových konstrukcí podle již nepltné národní normy ČSN podle pltných evropských norem ČSN EN 1991 vycházejí mximální přípustná ztížení n stropní konstrukci rozdílná (zvláště u delších rozpětí). Toto vyplývá z použité vyšší třídy betonu (ČSN EN 37-1 předepisuje beton třídy C20/25, podle ČSN byl používán beton C 16/20) poždvků n nutné vyztužení ndbetonávky KARI sítí. Vlivem změny normy došlo tké k jiné filozofii při posuzování průhybů. Nyní je pro průhyby od ztížení rozhodující kombince ztěžovcích stvů pro kvzi-stálé ztížení. Pokud je ve sttickém výpočtu uvžováno s ndvýšením (při plném využití přípustného ztížení), pk n výkresech skldby musí být od projektnt předepsáno příslušné ndvýšení. Technické změny vyhrzeny. Informce o použití zbudování výrobků vycházejí ze součsného stvu pozntků ověřených v prxi. Vydáním této informční příručky pozbývjí všechny předchozí svou pltnost / Strn 153

7 Kermické stropy HELUZ Sttický návrh stropní konstrukce Sttický výpočet podle ČSN EN Nutné ndvýšení nosníků před betonáží Při výpočtu stropu podle normy ČSN EN je v tbulkách únosností uveden hodnot ndvýšení L/ při využití přípustného plného ztížení. Hodnoty nutného ndvýšení viz následující tbulk. N zákldě sttického výpočtu lze toto ndvýšení uprvit (snížit) podle poměru přípustného konkrétního skutečného. tloušťk stropu (mm) ndvýšení o hodnotě L/ od délky nosníku ( ), 4250 ( ) ( ), 4750 ( ) 4750 ( ), 0 ( ) Sttický výpočet podle ČSN Doporučené ndvýšení nosníků před betonáží Při využití hodnot přípustného ztížení podle sttického výpočtu provedeného podle národní normy ČSN (od březn 2010 nhrzen EN 1992), bylo doporučeno stropní nosníky ndvýšit v hodnotě L/0 to od určitých délek nosníků v závislosti n tloušťce stropní konstrukce osové vzdálenosti nosníku. tloušťk stropu (mm) ndvýšení o hodnotě L/0 od délky nosníku Výztuž ndbetonávky Výztuž ndbetonávky v poli v ploše mimo oblst podpor ve směru kolmém ke stropním nosníkům je předepsán normou ČSN EN 37-1 v průřezové ploše S = 50 mm 2 /m. V ndpodporových oblstech, pokud může dojít k přitížení stropní desky v místě uložení, má být uložen výztuž při horním povrchu o průřezové ploše S 2 ve směru osy stropních nosníků. Tto výztuž má být nvržen n 0,15násobek ohybového momentu v poli (viz ČSN EN 37-1 bod D.3.1.), čemuž odpovídá výztuž ø 4 po mm (S 2 = 83,8 mm 2 /m) ž ø 5 po mm (S 2 = 157,1 mm 2 /m). Pro splnění poždvků n výztuž kolmo k nosníkům n výztuž ve směrů nosníků vzhledem k důvodům lepšího rozložení ztížení omezení vzniku trhlin v betonu se doporučuje vyztužit desku zákldní výztuží tvořenou svřovnými sítěmi KARI ø 4-/ø 4- (S 2 = 83,8 mm 2 /m), která by se v přípdě, že je to podle sttických tbulek nutné, v pruzích nd podpormi doplnil přídtnými pruhy svřovné sítě KARI ø 4-/ø 4-, čímž by vzniklo vyztužení ndpodporového pruhu S 2 = 167,6 mm 2 /m. Druhou možností, jk splnit poždovné vyztužení, je vyztužení ndpodporových pruhů svřovnými sítěmi uvedenými ve sttických tbulkách. Třetí možností zjištění poždovného vyztužení nd podpormi je doplňování zákldní sítě KARI ø 4-/ø 4- (S 2 = 83,8 mm 2 /m) smosttnými pruty betonářské výztuže ve směru nosníků viz jednotlivé tbulky únosností stropních konstrukcí. Pokud není užitné ztížení větší než 2,5 kn/m 2 světlé rozpětí stropu větší než 6,0 m, může se výztuž v ndbetonávce nhrdit betonem s výztužnými vlákny (npř. polypropylénovými). Pokud jsou ve stropní konstrukci použity průvlky, je nutné posoudit zdivo tké n soustředěné ztížení. Zvláště ocelové průvlky by měly být uloženy n zdivo npř. přes roznášecí bloky z betonu o pevnosti C16/20 o rozměrech cc 300 x mm výšce mm (přesné rozměry dle sttického výpočtu). Sttický výpočet výměn u prostupů Sttický výpočet výměn u prostupů vytvořených mezi kermickými stropními pnely HELUZ pomocí stropních nosníků HELUZ byl proveden podle ČSN EN pro tloušťku stropní konstrukce 250 mm se vzdáleností stropních nosníků mm. Při posouzení mezního stvu přetvoření výměny byl mezní průhyb uvžován hodnotou rovnou 1/ teoretického rozpětí. Při sttickém výpočtu výměny bylo uvžováno ztížení vlstní tíhou výměny ztížením osmělými břemeny, které bylo stnoveno jko výslednice od vlstní tíhy stropu dlšího rovnoměrného ztížení q k = 5,0 kn/m 2. Pokud není možné dodržet uvedené konstrukční uspořádání nebo ztížení neodpovídá uvedeným uvžovným hodnotám nebo jiným způsobem nejsou dodrženy předpokládné podmínky, je nutné provést individuální sttické posouzení výměny. Rovněž je nutno individuálně posoudit stropní nosníky ztížené podporovým tlkem výměny, který se n tyto nosníky vnáší jko osmělé břemeno. Pro větší předstvivost je ke stžení n sttik prostorový model výměny jko soubor typu 3D-PDF, který lze otevřít v progrmu Adobe Reder verze 8 vyšší (tento progrm je n volně ke stžení). V tomto progrmu si pk můžete model volně ntáčet, přibližovt prohlížet. Pořdí sttických tbulek viz dlší strny Přehledné tbulky pro všechny délky tloušťky stropu = tbulky pro sttický návrh podle ČSN pro osovou vzdálenost nosníků mm podle ČSN pro osovou vzdálenost nosníků mm podle ČSN pro smosttné stropní nosníky, šířk 1 mm podle ČSN EN pro osovou vzdálenost nosníků mm podle ČSN EN pro osovou vzdálenost nosníků mm Podrobné tbulky pro konkrétní tloušťku stropu = tbulky pro sttické posouzení (včetně průhybů ndvýšení) podle ČSN EN pro mm výšku stropu 210 mm podle ČSN EN pro mm výšku stropu mm podle ČSN EN pro mm výšku stropu 250 mm podle ČSN EN pro mm výšku stropu mm podle ČSN EN pro mm výšku stropu 290 mm podle ČSN EN pro mm výšku stropu 210 mm podle ČSN EN pro mm výšku stropu mm podle ČSN EN pro mm výšku stropu 250 mm podle ČSN EN pro mm výšku stropu mm podle ČSN EN pro mm výšku stropu 290 mm podrobné sttické tbulky pro výpočet podle normy ČSN viz Technické změny vyhrzeny. Informce o použití zbudování výrobků vycházejí ze součsného stvu pozntků ověřených v prxi. Vydáním této informční příručky pozbývjí všechny předchozí svou pltnost / Strn 154

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část základní technické údaje a použití Keramické stropy HELUZ MIAKO jsou tvořené cihelnými vložkami HELUZ MIAKO a keramobetonovými

Více

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad) KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Tabulky statických únosností stropy HELUZ MIAKO Obsah tabulka č. 1 tabulka č. 2 tabulka č. 3 tabulka č. 4 tabulka č. 5 tabulka č. 6 tabulka č. 7 tabulka č. 8 tabulka č. 9 tabulka

Více

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová KERAMICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ČSN EN 1992 Principy návrhu 28.3.2012 1 Ing. Zuzana Hejlová Přechod z národních na evropské normy od 1.4.2010 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 0035 = > ČSN EN 1991 Navrhování

Více

Stropy HELUZ miako. stropní vložky stropní nosníky věncovky

Stropy HELUZ miako. stropní vložky stropní nosníky věncovky NG nová generace stavebního systému Stropy HELUZ miako stropní vložky stropní nosníky věncovky Stropní konstrukce HELUZ miako B C D A 3. Strop HELUZ MIAKO je tvořen z keramobetonových stropních nosníků

Více

Stropní vložky MIAKO. třída objem. hmotnosti 800 kg/m 3 únosnost min. 2,3 kn (kromě doplňkových vložek) pevnost v tlaku P12. Tepelně technické údaje

Stropní vložky MIAKO. třída objem. hmotnosti 800 kg/m 3 únosnost min. 2,3 kn (kromě doplňkových vložek) pevnost v tlaku P12. Tepelně technické údaje Stropní konstrukce 1/5 Použití POROTHERM strop tvořený cihelnými vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními nosníky vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží je možno použít v běžném i vlhkém prostředí

Více

KERAMICKÉ STROPNÍ PANELY HELUZ PNG 72 3535-1. část

KERAMICKÉ STROPNÍ PANELY HELUZ PNG 72 3535-1. část POUŽITÍ Stropy ze stropních keramických panelů HELUZ jsou vhodné pro použití v občanských, průmyslových a zemědělských stavbách. Panely jsou vhodné pro suché nebo běžné prostředí podle ČSN 73 1201, Změny

Více

2.2.4. www.velox.cz VODOROVNÉ KONSTRUKCE 2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ. Zpět na obsah

2.2.4. www.velox.cz VODOROVNÉ KONSTRUKCE 2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ. Zpět na obsah 2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ 1. Stropy s využitím prefabrikovaných stropních prvků jako ztraceného bednění 1.1 s vytvořením ŽB monolitických žebírkových stropů osové vzdálenosti žeber - 00 mm s šířkou

Více

Vodorovné protipožární konstrukce > Podhledy Interiér/Exteriér > Vzhled s utěsněnou spárou a hlavičkami vrutů

Vodorovné protipožární konstrukce > Podhledy Interiér/Exteriér > Vzhled s utěsněnou spárou a hlavičkami vrutů Technický průvodce Vodorovné protipožární konstrukce > Rozsh pltnosti N zákldě výsledků zkoušek, které jsou zde uvedené, lze plikovt desky CETRIS v těchto typech protipožárních vodorovných konstrukcí:

Více

Tradiční vložkový strop Vysoká variabilita Snadná a rychlá montáž Vhodný i pro svépomocnou výstavbu Výborná požární odolnost Ekologická nezávadnost

Tradiční vložkový strop Vysoká variabilita Snadná a rychlá montáž Vhodný i pro svépomocnou výstavbu Výborná požární odolnost Ekologická nezávadnost Norma/předpis Vložky: STO 030-039999 Nosníky: ČSN, EN, STO... dle dodavatele Beton: ČSN EN 206-1 Popis výrobku a použití Ytong bílý strop je variabilní stropní konstrukce, která se zhotovuje na stavbě

Více

Stropní konstrukce, která Vás unese. lehká levná bezpečná

Stropní konstrukce, která Vás unese. lehká levná bezpečná Stropní konstrukce, která Vás unese lehká levná bezpečná VÝHODY je stropní konstrukce použitelná pro všechny typy staveb (rodinné domky, bytové domy, průmyslové stavby, rekonstrukce atd.). Skládá se z

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD NOSNÍKY A STROPNÍ VLOŽKY

MONTÁŽNÍ NÁVOD NOSNÍKY A STROPNÍ VLOŽKY MONTÁŽNÍ NÁVOD NOSNÍKY A STROPNÍ VLOŽKY Stránka 1 z 5 Verze 1 (duben 2008) STRUČNÝ POPIS STROPNÍ KONSTRUKCE Pokládání žebrových stropů ze železobetonu s prefabrikovanými nosníky za svařované prostorové

Více

Překlady HELUZ. překlady nosné překlady ploché

Překlady HELUZ. překlady nosné překlady ploché NG nová generace stavebního systému Překlady HELUZ překlady nosné překlady ploché Nosný překlad HELUZ 23,8 238 mm 2 4 1 3 2 Výhody nosného překladu HELUZ 23,8 1. Překlad je plně staticky únosný po osazení

Více

konstrukce stropní panel HELUZ s VC omítkou 10 mm

konstrukce stropní panel HELUZ s VC omítkou 10 mm Keramické stropní panely HELUZ KERAMICKÉ STROPNÍ PANELY HELUZ Použití Tepelné a akustické vlastnosti konstrukce celková tloušťka konstrukce tepelný odpor R informativní vážená vzduchová neprůzvučnost Rw

Více

1) laboratorní hodnota zjištěná měřením 2) L n,w,eq

1) laboratorní hodnota zjištěná měřením 2) L n,w,eq Keramické stropní panely HELUZ KERAMICKÉ STROPNÍ PANELY HELUZ Použití Tepelné a akustické vlastnosti konstrukce celková tloušťka konstrukce tepelný odpor R informativní vážená vzduchová neprůzvučnost Rw

Více

KERAMICKÉ NOSNÉ PŘEKLADY JIST OP 238 EN 845-2 1 (2)

KERAMICKÉ NOSNÉ PŘEKLADY JIST OP 238 EN 845-2 1 (2) KERAMICKÉ NOSNÉ PŘEKLADY JIST OP 238 1 (2) POUŽITÍ Keramické nosné překlady JISTROP 238 se používají jako plně nosné překlady nad dveřními a okenními otvory. Tyto překlady lze i kombinovat s izolantem

Více

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka.

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka. Konstrukční řešení POROTHERM Katalog výrobků human touch Cihly. Stvořené pro člověka. OBSAH POROTHERM CB str. 4 5 broušené cihly CB malty POROTHERM Si str. 6 7 superizolační cihly POROTHERM P+D str. 8

Více

Nosné překlady HELUZ 23,8. Výhody. Technické údaje. Tepelný odpor. Požární odolnost. Dodávka a uskladnění. Statický návrh. Použití.

Nosné překlady HELUZ 23,8. Výhody. Technické údaje. Tepelný odpor. Požární odolnost. Dodávka a uskladnění. Statický návrh. Použití. Nosné překlady HELUZ 23,8 Nosné překlady HELUZ se používají jako překlady nad dveřními a okenními otvory ve vnitřních i vnějších stěnách. Tyto překlady lze kombinovat s izolantem pro dosažení zvýšených

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků Konstrukční řešení Katalog výrobků OBSAH Profi DRYFIX str. 4 5 Profi str. 6 7 broušené nejrychlejší technologie zdění EKO+ Profi DRYFIX str. 8 EKO+ Profi str. 9 broušené optimální volba pro nízkoenergetický

Více

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004.

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004. STÁLÁ UŽITNÁ ZTÍŽENÍ ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Ztížení konstrukcí Objemové tíhy, vlstní tíh užitná ztížení pozemních stveb. Prh : ČNI, 004. 1. Stálá ztížení stálé (pevné) ztížení stvebních prvků zhrnuje

Více

KERAMICKÉ STROPNÍ PANELY HELUZ KERAMICKÉ STROPNÍ PANELY HELUZ. 2014-03-01 / Strana 177

KERAMICKÉ STROPNÍ PANELY HELUZ KERAMICKÉ STROPNÍ PANELY HELUZ. 2014-03-01 / Strana 177 KERAMICKÉ STROPNÍ PANELY HELUZ 2014-03-01 / Strana 177 Keramické stropní panely HELUZ KERAMICKÉ STROPNÍ PANELY HELUZ Použití Tepelněizolační a akustické údaje konstrukce celková tloušťka konstrukce tepelný

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Dřevěné stropní konstrukce Kombinované (polomontované) stropní konstrukce Ocelové a ocelobetonové stropní konstrukce Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Dřevěné stropní konstrukce Dřevěné

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Stavební úpravy ve zdivu - překlady Ztužující konstrukce pozední věnce Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Stavební úpravy ve zdivu Překlady - Dveřní otvory. - Okenní otvory. - Výklenky,

Více

CIHELNÝ SYSTÉM PROFIBLOK

CIHELNÝ SYSTÉM PROFIBLOK CIHELNÝ SYSTÉM PROFIBLOK www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 440 / BRUS 400 / BRUS 365 / BRUS 300 / BRUS 240 / BRUS 65 / BRUS 80 / BRUS 115 / BRUS 175 / BRUS KMB PŘÍČKOVKA 290 KMB VĚNCOVKA 175 KMB VĚNCOVKA

Více

Keramické stropní panely heluz. panely základní panely doplňkové panely atypické panely s prostupem panely balkónové panely se zvýšenou únosností

Keramické stropní panely heluz. panely základní panely doplňkové panely atypické panely s prostupem panely balkónové panely se zvýšenou únosností NG nová generace stavebního systému Keramické stropní panely heluz panely základní panely doplňkové panely atypické panely s prostupem panely balkónové panely se zvýšenou únosností Keramické stropní panely

Více

Statický výpočet STROPNÍCH KONSTRUKCÍ. Statický výpočet zpracoval Projekční ateliér DELTA Tričnec, s.r.o.

Statický výpočet STROPNÍCH KONSTRUKCÍ. Statický výpočet zpracoval Projekční ateliér DELTA Tričnec, s.r.o. Statický výpočet STROPNÍCH KONSTRUKCÍ Statický výpočet zpracoval Projekční ateliér DELTA Tričnec, s.r.o. STATICKÝ VÝPOČET VODOROVNÝCH A STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ Tento statický výpočet se zabývá posouzením

Více

POROTHERM překlad VARIO

POROTHERM překlad VARIO Překlady 1/10 Po uži tí Keramobetonové překlady se používají ve spojení s tepelněizolačními díly VARIO R nebo VARIO Z, s PO RO- THERM překlady 7 a případně se ztužujícím věncem jako nosné prvky nad okenní

Více

Schöck Isokorb typ KS

Schöck Isokorb typ KS Schöck Isokorb typ 20 Schöck Isokorb typ 1 Obsah Strana Varianty připojení 16-165 Rozměry 166-167 Dimenzační tabulky 168 Vysvětlení k dimenzačním tabulkám 169 Příklad dimenzování/upozornění 170 Údaje pro

Více

2.1.3. www.velox.cz TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ

2.1.3. www.velox.cz TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ Podrobné technické vlastnosti jednotlivých výrobků jsou uvedeny v následujících přehledných tabulkách, řazených podle jejich použití ve stavebním systému VELOX: desky (VELOX WS, VELOX WSD, VELOX WS-EPS)

Více

MILENIUM 228. 1.2.1. Technická zpráva RODINNÝ DŮM. F. Dokumentace stavby 1.2. Stavebně konstrukční část. Stavba: Místo stavby : Stavebník :

MILENIUM 228. 1.2.1. Technická zpráva RODINNÝ DŮM. F. Dokumentace stavby 1.2. Stavebně konstrukční část. Stavba: Místo stavby : Stavebník : Stavba: Místo stavby : Stavebník : Autor Vypracoval Zodp. projektant Stupeň Datum : 2010 G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč VÉ P DINNÝ DŮM MILENIUM 228 F. Dokumentace stavby 1.2. Stavebně

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

PÓROBETON OSTRAVA a.s.

PÓROBETON OSTRAVA a.s. PÓROBETON OSTRAVA a.s. KONSTRUKČNÍ PRVKY Z PÓROBETONOVÝCH VÝROBKŮ DETAIL č..a DETAIL č..b DETAIL č..c DETAIL č..d DETAIL č.2.a DETAIL č.2.b DETAIL č.2.c DETAIL č.3 DETAIL č. DETAIL č..a DETAIL č..b ŘEŠENÍ

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG Ytong Ekonom Ytong Komfort Ytong Klasik Ytong Komfort Ytong Ekonom Ytong Klasik Doporučená použití stropních a střešních konstrukcí Ytong ve stavbách typ konstrukce

Více

Konstrukce balkonů a teras. Varianty 1-8

Konstrukce balkonů a teras. Varianty 1-8 Konstrukce blkonů ters Vrinty 1-8 Konstrukce blkonů ters Konstrukční skldb 1 Podlhová konstrukce se Schlüter -DITRA 25 Kontktní izolce seprce ve spojení vyrovnání tlku vodní páry nd nosným, vyspádovným

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

POROTHERM překlad VARIO

POROTHERM překlad VARIO Překlady 1/12 Po uži tí Keramobetonové překlady se používají ve spojení s tepelněizolačními díly VARIO R nebo VARIO Z, s PO RO- THERM překlady 7 a případně se ztužujícím věncem jako nosné prvky nad okenní

Více

Schöck Isokorb typ QS

Schöck Isokorb typ QS Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Obsah Strana Varianty připojení 182 Rozměry 183 Pohledy/čelní kotevní deska/přídavná stavební výztuž 18 Dimenzační tabulky/vzdálenost dilatačních spar/montážní tolerance

Více

Přímá montáž SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ. Hilti. Splní nejvyšší nároky.

Přímá montáž SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ. Hilti. Splní nejvyšší nároky. SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ Hilti. Splní nejvyšší nároky. Spřhovcí prvky Technologie spřhovcích prvků spočívá v připevnění prvků přímo k pásnici ocelového nosníku, nebo připevnění k pásnici přes

Více

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK DOPLŇKY KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KB KLASIK XC www.kb-blok.cz BETONOVÁ

Více

Suterénní zdivo zakládání na pásech s použitím betonové zálivky

Suterénní zdivo zakládání na pásech s použitím betonové zálivky Suterénní zdivo zakládání na pásech s použitím betonové zálivky 0 ) QPOR pórobetonová pøesná tvárnice ) QPOR strop ) zateplení, tl. mm ) železobetonový ztužující vìnec ) úložná vrstva pod nosníky ) vrstvy

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení stavby

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení

Více

POROTHERM překlad VARIO

POROTHERM překlad VARIO Překlady 1/12 Po uži tí Keramobetonové y se používají ve spojení s tepelněizolačním dílem VARIO, s PO ROTHERM y 7 a případně se ztužujícím věncem jako nosné prvky nad okenní a dveřní otvory ve vnějších

Více

Vodorovné konstrukce značky NORDSTROP moderní stavební konstrukce z předpjatého betonu

Vodorovné konstrukce značky NORDSTROP moderní stavební konstrukce z předpjatého betonu Vodorovné konstrukce značky NORDSTROP moderní stavební konstrukce z předpjatého betonu NORD předpjaté FILIGRÁNY CZ NORD Stropní konstrukce - NORDSTROP T O N E J L E P Š Í Z P Ř E D PJ AT É H O B E T O

Více

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA BETONOVÁ CIHLA DOPLŇKY BETONOVÁ CIHLA XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM XC prvky tvarovek perokresba název výrobku povrchová úprava barevné variace

Více

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály K 27 07/2007 K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály EI 30-15+15 mm Fireboard EI 45-15+15 mm Fireboard EI 60-15+15 mm Fireboard EI 90-20+20 mm Fireboard EI 120-25+25 mm Fireboard Příčný řez M 1:10 25

Více

STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ.

STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ. STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ. PŘENÁŠÍ ZATÍŽENÍ S T Á L É / VLASTNÍ HMOTNOST KCE / N

Více

BEST - UNIKA 15 dvourohová/dělitelná

BEST - UNIKA 15 dvourohová/dělitelná technický List best - zdicí systém unik vnitřní BEST - UNIKA rohová/dělitelná BEST - UNIKA dvourohová/dělitelná BEST - UNIKA překldová BEST - UNIKA rohová/dělitelná BEST - UNIKA dvourohová/dělitelná BEST

Více

BETONOVÉ SKLÁDANÉ STROPNÍ PANELY BSSP.... víc než jen stropy

BETONOVÉ SKLÁDANÉ STROPNÍ PANELY BSSP.... víc než jen stropy BETONOVÉ SKLÁDANÉ STROPNÍ PANELY BSSP... víc než jen stropy www.betonstavby.cz BETONOVÉ SKLÁDANÉ STROPNÍ PANELY BSSP Základní popis a možnost použití Betonové skládané stropní panely BSSP jsou univerzální

Více

ELEGOHOUSE. Montovaná stropní konstrukce. Stropní systém. více než jen strop

ELEGOHOUSE. Montovaná stropní konstrukce. Stropní systém. více než jen strop ELEGOHOUSE Stropní systém Montovaná stropní konstrukce více než jen strop Základní informace Systém ELEGOHOUSE je jedinečný způsob provádění stropů. Staticky nevyužité místo ve stropní konstrukci je vyplněno

Více

STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ

STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ Investor - Obec Dolní Bečva,Dolní Bečva 340,Dolní Bečva 756 55 AKCE : Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečva OBJEKT : SO 01 Základní škola Budova A- STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ Autor: Dipl.Ing.

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou podlahy Podlahy Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice. PROVĚŘENO NA PROJEKTECH Izolace ROCKWOOL z

Více

Schöck Tronsole typ T SCHÖCK TRONSOLE

Schöck Tronsole typ T SCHÖCK TRONSOLE Schöck ronsole SCHÖCK RONSOLE Prvek pro přerušení kročejového hluku mezi podestou a schodišťovým ramenem Schöck ronsole 6 schodišťová podesta monolitický beton nebo poloprefabrikát schodišťové rameno monolitický

Více

Nosný roletový překlad HELUZ pro zajištění Vašeho soukromí WWW.HELUZ.CZ. Komplexní cihelný systém. 1 Technické změny vyhrazeny

Nosný roletový překlad HELUZ pro zajištění Vašeho soukromí WWW.HELUZ.CZ. Komplexní cihelný systém. 1 Technické změny vyhrazeny E L U Z Nosný roletový překlad HELUZ pro zajištění Vašeho soukromí Komplexní cihelný systém 1 Technické změny vyhrazeny 6) 1) 2) 5) 4) 2 Technické změny vyhrazeny VÝHODY ROLETOVÉHO PŘEKLADU HELUZ 1) Překlad

Více

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015 2015 STAVBA STUPEŇ Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem DSP STATICKÝ POSUDEK srpen 2015 ZODP. OSOBA Ing. Jiří Surovec POČET STRAN 8 Ing. Jiří Surovec istruct Trabantská 673/18, 190

Více

21. Zásady provádění vodorovných konstrukcí

21. Zásady provádění vodorovných konstrukcí 21. Zásady provádění vodorovných konstrukcí 21.1 Pøeklady 21.1.1 Kompletní pøeklady Kompletní překlady o rozměrech příčného řezu 70 x 238 mm se osazují svojí užší stranou, tj. na výšku, do lože z cementové

Více

roof První vydání Květen 2009 Desky PIR Kingspan MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA maximální izolační vlastnosti

roof První vydání Květen 2009 Desky PIR Kingspan MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA maximální izolační vlastnosti Izolce První vydání Květen 2009 roof TR26/TR27 LPC/FM TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ DESEK PIR PRACOVNÍ POSTUP Desky PIR Kingspn MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA mximální izolční vlstnosti Stejný součinitel prostupu tepl (U)

Více

14. ŽB DESKOVÉ STROPY

14. ŽB DESKOVÉ STROPY 14. ŽB DESKOVÉ STROPY NAVRHOVÁNÍ, POSOUZENÍ M d M u ZÁKLADNÍ POJMY PRO VÝZTUŽ M d moment od výpočtového (extrémního) zatížení M u moment na mezi únosnosti - výzutž rozumíme souhrn všech ocel. výztuž. vložek,

Více

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K cihelné bloky HELUZ FAMILY pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K nadstandardní jednovrstvé zdivo heluz family 50 Společnost HELUZ uvedla na trh v roce 2009 unikátní broušený cihelný blok,

Více

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí, objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí, objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb Obsah: 1. Předmět dokumentace... 2 2. Podklady statické části projektu... 2 3. Předpisy, literatura... 2 4. Inženýrsko geologické poměry stavby... 3 5. Statické řešení nosné konstrukce... 3 5.1 Příprava

Více

Posuďte oboustranně kloubově uložený sloup délky L = 5 m, který je centricky zatížen silou

Posuďte oboustranně kloubově uložený sloup délky L = 5 m, který je centricky zatížen silou Příkld 1: SPŘAŽEÝ SLOUP (TRUBKA VYPLĚÁ BETOE) ZATÍŽEÝ OSOVOU SILOU Posuďte oboustrnně kloubově uložený sloup délk L 5 m, který je entrik ztížen silou 1400 kn. Sloup tvoří trubk Ø 45x7 z oeli S35 vplněná

Více

HELUZ AKU 30 zalévaná Zdivo se zvýšeným akustickým útlumem EN 771-1

HELUZ AKU 30 zalévaná Zdivo se zvýšeným akustickým útlumem EN 771-1 HELUZ AKU 30 zalévaná se zvýšeným akustickým útlumem Šalovací cihly HELUZ AKU zalévané jsou určeny pro akustické zdivo tloušťky 300 mm. Hotové zdivo má zvýšené akustické a tepelně akumulační vlastnosti

Více

Vodorovné protipožární konstrukce > Podhledy Exteriér > Vzhled beze spár a viditelných vrutů

Vodorovné protipožární konstrukce > Podhledy Exteriér > Vzhled beze spár a viditelných vrutů Technický průvodce Vodorovné protipožární konstrukce > Rozsh pltnosti N zákldě výsledků zkoušek, které jsou zde uvedené, lze plikovt desky CETRIS v těchto typech protipožárních vodorovných konstrukcí:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II. Autor

Více

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: ST.1 - SEZNAM PŘÍLOH, TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY ST.2 - STATICKÝ VÝPOČET ST.3 - VÝKRES TVARU A SKLADBY STROPNÍCH DÍLCŮ ST.4 - PRŮVLAK P1 VÝZTUŽ

Více

Schöck Tronsole typ V SCHÖCK TRONSOLE

Schöck Tronsole typ V SCHÖCK TRONSOLE Prvek pro přerušení kročejového hluku mezi monolitickou podestou a schodišťovou zdí Schöck Tronsole typ 4 podesta podesta z monolitického betonu schodišťová stěna zděná jednoduchý systém: kombinace napojovací

Více

Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 120 180 1 Stropy betonové, staticky určité 1),2) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 REI 60 10 1)

Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 120 180 1 Stropy betonové, staticky určité 1),2) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 REI 60 10 1) Tabulka 2 Stropy Požární odolnost v minutách 15 30 45 90 1 1 Stropy betonové, staticky určité, (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Desky z hutného betonu), výztuž v

Více

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 2

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 2 POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NAVRHBK 2 www.cbsbeton.eu NOVÉ ŠKOLENÍ CYKLU KONSTRUKCÍ ČBS AKADEMIE SLEVA PRO ČLENY ČBS: 20 % Slovenská komor stvebných inžinierov www.sksi.sk ve spolupráci s Fkultou stvební

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Témata k profilové ústní maturitní zkoušce. Školní rok 2014 2015. Třída 4SVA, 4SVB. obor 36-47-M/01 Stavebnictví

STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Témata k profilové ústní maturitní zkoušce. Školní rok 2014 2015. Třída 4SVA, 4SVB. obor 36-47-M/01 Stavebnictví Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz STAVEBNÍ KONSTRUKCE Témata k profilové

Více

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY NG nová generace stavebního systému pasivní domy nízkoenergetické domy A B HELUZ FAMILY energeticky úsporné domy C D HELUZ FAMILY NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY HELUZ FAMILY 50 nadstandardní

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

PŘÍKLAD: Výpočet únosnosti vnitřní nosné cihelné zdi zatížené svislým zatížením podle Eurokódu 6

PŘÍKLAD: Výpočet únosnosti vnitřní nosné cihelné zdi zatížené svislým zatížením podle Eurokódu 6 PŘÍKLAD: Výpočet únosnosti vnitřní nosné cihelné zdi zatížené svislým zatížením podle Eurokódu 6 A) ČS E 1996-1-1 (Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce) B) ČS E 1996-3

Více

SCHÖCK NOVOMUR LIGHT SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...18. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...19. Tepelně technické parametry...

SCHÖCK NOVOMUR LIGHT SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...18. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...19. Tepelně technické parametry... SCHÖCK NOVOMUR Nosný hydrofobní tepelně izolační prvek zabraňující vzniku tepelných mostů u paty zdiva pro použití u rodinných domů Schöck typ 6-17,5 Oblast použití: První vrstva zdiva na stropu suterénu

Více

Schöck Tronsole typ AZ SCHÖCK TRONSOLE

Schöck Tronsole typ AZ SCHÖCK TRONSOLE Schöck Tronsole typ SCHÖCK TRONSOLE Prvek pro přerušení kročejového hluku mezi monoliticlou podestou a vnitřní schodišťovou zdí Schöck Tronsole typ schodišťová podesta: monolitický beton schodišťová stěna:

Více

ATELIER NÁŠ DŮM IRD DIVIŠ. Stavebně konstrukční část 2.1 - Technická zpráva

ATELIER NÁŠ DŮM IRD DIVIŠ. Stavebně konstrukční část 2.1 - Technická zpráva IRD - DIVIŠ Stavebně konstrukční část 2.1 - Technická zpráva IRD DIVIŠ 2.1 - Technická zpráva OBSAH: 1. Konstrukční řešení 2. Technologický postup provádění spár prefabrikované stropní konstrukce z dílců

Více

GlobalFloor. Cofrastra 70 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 70 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 7 Statické tabulky Cofrastra 7. Statické tabulky Cofrastra 7 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofrastra

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

POROTHERM překlad VARIO

POROTHERM překlad VARIO POROTHERM překlad VARIO Použití Keramobetonové překlady se používají ve spojení s tepelněizolačními díly VARIO R nebo VARIO Z, s POROTHERM překlady 7 a případně se ztužujícím věncem jako nosné prvky nad

Více

Tepelnětechnické údaje. Použití. Výhody. Požární odolnost. Dodávka. Technické údaje. Použití

Tepelnětechnické údaje. Použití. Výhody. Požární odolnost. Dodávka. Technické údaje. Použití Žaluziové a roletové překlady HELUZ Žaluziové a roletové překlady HELUZ Použití stejná. Překlady se vyrábí v jednotné výšce mm a v délkách od 1 250 mm až do 4 250 mm v modulu po 250 mm. beton C 20/25 výztuž

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Statika ú n o r 2 0 0 9

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Statika ú n o r 2 0 0 9 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Statika ú n o r 2 0 0 9 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Výrobce: Europanel s.r.o. U Kolory

Více

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u volně vyložených stěn. Přenáší záporné ohybové momenty a kladné posouvající síly. Navíc přenáší i vodorovné síly působící střídavě opačnými směry. 115

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) STAVBA INVESTOR

Více

PŘEKLADY. Většina typových řad překladů je vylehčena kruhovou nebo oválnou dutinou, což přináší při jejich použití několik dalších výhod:

PŘEKLADY. Většina typových řad překladů je vylehčena kruhovou nebo oválnou dutinou, což přináší při jejich použití několik dalších výhod: OBSAH 1. Použití... 3 2. Výhody železobetonových překladů... 3 3. Technická data... 3 4. Montáž... 3 5. Technické tabulky překladů... 4 6. Skladby uložení překladů výšky 240 mm... 6 7. Skladby uložení

Více

Mrazuvzdorné maloformátové cihly HELUZ P15 36,5 broušená Obkladové pásky HELUZ Vínovky

Mrazuvzdorné maloformátové cihly HELUZ P15 36,5 broušená Obkladové pásky HELUZ Vínovky NG nová generace stavebního systému pohledové PRVKY HELUZ Mrazuvzdorné maloformátové cihly HELUZ P15 36,5 broušená Obkladové pásky HELUZ Vínovky strana 1 Mrazuvzdorné maloformátové cihly Příčně děrované

Více

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB 1 Obsah: 1. statické posouzení dřevěného krovu osazeného na ocelové vaznice 1.01 schema konstrukce 1.02 určení zatížení na krokve 1.03 zatížení kleštin (zatížení od 7.NP) 1.04 vnitřní síly - krokev, kleština,

Více

LF Elektroinstalační kanály plastové pro universální použití

LF Elektroinstalační kanály plastové pro universální použití LF Elektroinstlční knály plstové pro universální použití Systém je určen pro ukládání vedení v oblsti občnské výstvby, pro knceláře, skldové výrobní prostory gráže dlších objektech ve kterých je vedle

Více

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku 1 Pevnost v tlaku Pevnost v tlaku je zatížení na mezi pevnosti vztažené na celou ložnou plochu (tlačená plocha průřezu včetně děrování). Zkoušky a zařazení cihel do pevnostních tříd se uskutečňují na základě

Více

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009 Pozemní stavitelství Nenosné stěny PŘÍČKY Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN EN 1991-1 (73 00 35) Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 05 40-2 Tepelná ochrana budov

Více

Oblast podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Karlovy Vary nám. Karla Sabiny 16 Karlovy Vary

Oblast podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Karlovy Vary nám. Karla Sabiny 16 Karlovy Vary Prioritní os: 1 Počáteční vzdělávání Oblst podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání n středních školách Registrční číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34. 1077 Název projektu: Zkvlitnění výuky SOŠ stvební

Více

SCHÖCK NOVOMUR SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...12. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...13. Tepelně technické parametry...

SCHÖCK NOVOMUR SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...12. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...13. Tepelně technické parametry... SCHÖCK NOVOMUR Nosný hydrofobní tepelně izolační prvek zabraňující vzniku tepelných mostů u paty zdiva pro použití u vícepodlažních bytových staveb Schöck typ 20-17,5 Oblast použití: První vrstva zdiva

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného

Více

OBSAH 1. BEDNĚNÍ VĚNCŮ 1.1 BEDNĚNÍ VĚNCŮ SE STROPNÍ KONSTRUKCÍ 1.2 BEDNĚNÍ VĚNCŮ BEZ STROPNÍ KONSTRUKCE

OBSAH 1. BEDNĚNÍ VĚNCŮ 1.1 BEDNĚNÍ VĚNCŮ SE STROPNÍ KONSTRUKCÍ 1.2 BEDNĚNÍ VĚNCŮ BEZ STROPNÍ KONSTRUKCE OBSAH 1. 1.1 SE STROPNÍ KONSTRUKCÍ 1.2 BEZ STROPNÍ KONSTRUKCE 1.1 SE STROPNÍ KONSTRUKCÍ Věncové desky VELOX jsou štěpkocementové desky tloušťky 35 mm v kombinaci s tepelnou izolací 80 mm, určené k jednostrannému

Více

Tabulka 5 Specifické prvky

Tabulka 5 Specifické prvky Tabulka 5 Specifické prvky 1 Podhledy (s působením požáru ze spodní strany) 1.1 Podhled s přídavnou izolací vloženou mezi dřevěné stropní nosníky, druh DP2 1 - stropní záklop 2 - dřevěné nosníky (vzdálené

Více