Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004"

Transkript

1 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004

2 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí Obsah: 1. Úvodní slovo předsedkyně správní rady Jarmily Knight 2 2. Orgány 3 a/ správní rada 3 b/ dozorčí rada 4 c/ tajemnice 5 3. Zpráva o činnosti v roce a/ Zakládací aktivity 6 b/ Spolupráce s neziskovým sektorem 7 c/ Spolupráce s vysokými školami 8 d/ Spolupráce se státní správou 8 e/ Zahraniční spolupráce 9 f/ Účast ve výběrových řízeních 9 Projekt Daphne 10 Projekt JPD3 10 g/ Účast na projektech 11 Projekt AGIS 11 Projekt Terezín 13 Projekt MPSV 14 h/ Další aktivity 15 Projekt Podpora dětských práv dotazovna 15 Projekt Agresivita dětí předškolního věku 17 Manuál drogové prevence v praxi praktického lékaře pro děti a dorost 18 ch/ Webové stránky Lektorský tým a partneři Představení hlavního sponzora English Summary Ekonomická část 39 Roční závěrka 39 1

3 1. Úvodní slovo předsedkyně správní rady Jarmily Knight Vážené dámy, vážení pánové, myšlenka založit Vzdělávacího institutu ochrany dětí, o.p.s., vyplynula zcela přirozeně z našich předchozích aktivit, kterými jsme se snažili podpořit děti a jejich práva, stejně jako jejich ochranu v České republice. Mluvím za tým lidí, který pracoval v rámci Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže a v Nadaci Naše dítě. První ze jmenovaných institucí provozuje u nás už více než jedenáct let nepřetržitou telefonickou linku dětské krizové intervence známou jako Linka bezpečí, stejně jako Linku vzkaz domů, dětskou Internetovou linku a Rodičovskou linku. Na těchto linkách se velice často setkáváme s různými patologickými jevy u dětí, a tak si možná více než kdo jiný uvědomujeme, jak potřebná je účinná prevence v celé škále nabízené pomoci dětem, ať už přímá, anebo zprostředkovaná dobře proškolenými dospělými, kteří s dětmi přicházejí do kontaktu a mohou jim v mnohém jejich situaci ulehčit, pokud mají o dětech, jejich právech a možnostech ochrany kvalifikované informace a znalosti. Druhá z výše jmenovaných organizací byla v letech společně s Evropskou unii a společností Johnson & Johnson spolupořadatelem projektu Podpora dětských práv. Projekt sice po dvou letech skončil, ale v nakročené cestě bylo potřeba pokračovat, aby se výsledky projektu dále zúročovaly, a tak vznikl Vzdělávací institut ochrany dětí jako obecně prospěšná společnost, který toto poslání na sebe převzal. Ať už šlo o prevenci nebo koordinaci aktivit mezi jednotlivými složkami činnými v této oblasti, nakonec se u ní setkával stále stejný okruh lidí, kterým záležitosti dětí leží na srdci a mají jakýsi vnitřní motor a potřebu dát ze sebe v této oblasti ještě něco navíc. Kromě toho velmi dobře vědí, že na poli prevence negativních patologických jevů vyskytujících se u dětí a mládeže by bylo užitečné zkoordinovat síly a snažení různých neziskových organizací a zastřešit je společným deštníkem, který nebude bránit v jejich vlastních aktivitách, ale sjednotí je na poli prevence v ochraně dětí. Totéž platí o aktivitách státní správy, kde naše ministerstva mají svůj tým lidí zodpovědných za prevenci v ochraně dětí. Avšak multiagency interdisciplinární přístup, který je založený na společné koordinaci aktivit různých organizací, u nás zatím chybí. Vzdělávací institut ochrany dětí, jehož první výroční zprávu vám nyní předkládáme, si klade za své poslání právě využití synergických aktivit ve prospěch dětí. Základním stavebním kamenem aktivit Vzdělávacího institutu je partnerství a spolupráce v multidisciplinární ochraně dětí jak s ostatními neziskovými organizacemi, tak se státní správou a zahraničím, kde je hlavním cílem spolupráce při vytváření projektů EU, přebírání zkušeností a know how ze zahraničí a zavádění best practice do vzdělávacího systému v České republice. červenec

4 2. Orgány Vzdělávacího institutu ochrany dětí Správní rada Jarmila Knight, MIL předsedkyně správní rady Vystudovala obor tlumočnictví, překladatelství na Univerzitě Karlově v Praze a zakončila jazykové vzdělání diplomem na British Institute of Linguists v Londýně. Dvacet pět let pracovala v exportní oblasti ve Velké Británii. Je spoluzakladatelkou Sdružení Linky bezpečí dětí a mládeže a Vzdělávacího institutu ochrany dětí. Vedla již několik projektů podpořených Evropskou unií - například Práva dětí v soudním řízení, Podpora dětských práv, Terezín into Europe, v letech se aktivně podílela jako koordinátora na projektu Pracujeme společně na prevenci kriminality. Je předsedkyní představenstva Sdružení Linky bezpečí a čestnou členkou NSPCC (National Society for Prevention of Cruelty to Children) ve Velké Británii. Ing. Zdeněk Ertl Vystudoval Vysokou školu elektrotechnickou. Řadu let pracoval jako náměstek v technickém provozu. Je členem několika správních a dozorčích rad, v současné době je předsedou Sdružení sportovních svazů ČR. V letech byl členem lektorského týmu komunitárního projektu AGIS Pracujeme společně na prevenci kriminality. Je předsedou představenstva České rozvojové agentury. Mgr. Petr Hanuš (do ) Vzděláním sociální pracovník. Vystudoval Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích Zdravotně - sociální fakultu, obor Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a staré lidi. V současně době studuje doktorandské studium na Jihočeské univerzitě - Zdravotně sociální fakultě. Od roku 1998 pracoval ve Sdružení Linky bezpečí dětí a mládeže, nejprve jako sociální pracovník Linky bezpečí a Krizového centra Linky bezpečí a od roku 2000 jako vedoucí Linky bezpečí. V současné době působí na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Věnuje se přednáškové činnosti v oblasti sociálně - patologických jevů a jejich prevence například v projektu Podpora Dětských práv. Mgr. Tomáš Květák (od ) Vystudoval Univerzitu Karlovu v Praze - Husitskou teologickou fakultu. V současné době zde studuje doktorandské studium. Řadu let pracoval v oblasti historie a kultury na Městském úřadu v Kroměříži a na úřadu městské části Prahy 8. Dva roky pracoval jako proděkan pro rozvoj na Univerzitě Karlově v Praze Husitské teologické fakultě. Nyní je ředitelem Linky bezpečí pro děti a mládež. 3

5 2. MUDr. David Marx Absolvent Univerzity Karlovy v Praze - Fakulty všeobecného lékařství. Je spoluzakladatelem Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže, kde působil do června 2005 jako člen představenstva. Zároveň je předsedou akademického senátu a odborným asistentem Karlovy univerzity v Praze - 3. lékařské fakulty, vyučuje též na Univerzitě Palackého v Olomouci na Lékařské fakultě. Je poradcem ředitele Ústřední vojenské nemocnice Praha, Fakultní nemocnice v Motole a Ústavu hematologie a krevní transfúze v Praze. V současné době působí jako člen správní rady a výkonný ředitel Joint Commission International se sídlem v Chicagu. PhDr. Alena Plšková Vystudovala UJEP v Brně Filozofickou fakultu, obor pedagogika - psychologie. Od roku 1975 působí u Policie ČR, kde se věnuje problematice trestné činnosti mládeže a páchané na mládeži. Působí jako policejní rada s celorepublikovou působností v oblasti problematiky mládeže. Věnuje se také přednáškové činnosti na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně IMS. Mezi její volnočasové aktivity patří práce s dětmi, hlavně v období letních táborů. Působila jako lektorka v projektu EU Podpora dětských práv, stejně jako v projektu AGIS Pracujeme společně na prevenci kriminality. Ing. Irena Šatavová Je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze. Ve své profesní kariéře působila jako ekonomická novinářka, zástupkyně šéfredaktora Týdeníku obchodu a podnikání, šéfredaktorka týdeníku Ekonom a ředitelka vydavatelské divize agentury AC&C. Druhou část své profesní kariéry věnovala oblasti Public Relations, byla zakládající členkou Asociace PR agentur a pracovala jako tisková mluvčí Komerční banky, Nadace Naše dítě a Sdružení Linka bezpečí. V oblasti neziskových organizací zaměřených na dětskou problematiku působí od roku 2003, kromě práce pro Nadaci Naše dítě a Sdružení Linka bezpečí se podílela na realizaci projektů financovaných EU Podpora dětských práv, Práva dětí soudním řízení a Pracujeme společně na prevenci kriminality. Dozorčí rada Prof. MUDr. Jiří Dunovský, DrSc. předseda dozorčí rady Doyen české pediatrie, zakladatel výzkumné laboratoře sociální pediatrie a Společnosti sociální pediatrie v ČR. V současné době působí jako profesor-konzultant Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulty a Karlovy univerzity v Praze - 4

6 2. Pedagogické fakulty, čestný člen Americké pediatrické společnosti a Slovenské pediatrické společnosti, dopisující člen Německé pediatrické společnosti, konzultant Českého výboru UNICEF, čestný člen Mezinárodního sdružení SOS vesniček a člen několika správních rad dobrovolných organizací v péči o dítě. Publikoval více než 250 odborných prací a knih v oboru pediatrie. Mgr. Ivana Bartáková, MBA Je absolventkou Karlovy univerzity v Praze, Filozofické fakulty a FTVS. V letech pobývala na pracovní stáži v York University, UK, kde pracovala v rámci vzdělávacího centra Centre for Global Education. Od roku 1994 pracuje ve společnosti Johnson & Johnson na různých obchodně manažerských pozicích. V současné době zastává funkci manažerky pro klíčové zákazníky a koordinátorky Programů společenské odpovědnosti, podílí se také na vzdělávání nově příchozích do společnosti. V letech absolvovala doplňující studium Master of Business Administration při ČVUT a Sheffield Hallam University. Mgr. Kamila Bosáková Absolventka Univerzity Karlovy v Praze Filozofické fakulty, oboru učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, jednooborové psychologie a oboru logika - psychologie. Pracovala jako hlavní supervizorka Linky bezpečí pro děti a mládež, psycholožka Krizového centra Linky bezpečí a Dětského krizového centra v Zápolí. Po mateřské dovolené nastoupila zpět jako psycholožka do Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže. Věnuje se publikační činnosti v oblasti psychického týrání dětí. Byla spoluřešitelkou výzkumného projektu IGA MZ Retrospektivní studie fyzického a psychického týrání v dětství u dospělé populace ČR. Tajemnice Mgr. Jaroslava Hanušová Vystudovala Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích - Zdravotně-sociální fakultu, obor Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a staré lidi. V současně době zde studuje doktorandské studium. Pracuje jako odborná asistentka na Univerzitě Karlově v Praze Pedagogické fakultě. Je spoluřešitelkou grantu Ministerstva zahraničních věcí ČR. Má zkušenosti s administrativním vedením projektů podpořených Evropskou unií - Podpora Dětských práv a Pracujeme společně na prevenci kriminality. Publikuje v odborných časopisech v oblasti problematiky týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte, je spoluautorkou publikace Problematika dětských práv a komerčního sexuálního zneužívání u nás a ve světě. 5

7 3. Zpráva o činnosti 2004 Rok 2004 byl rokem vzniku Vzdělávacího institutu ochrany dětí, o.p.s. (VIOD). Zcela zákonitě se tedy jednalo o období, kdy se vytvářely všechny potřebné předpoklady pro to, aby VIOD mohl začít fungovat a podnikat kroky směřující k ochraně dětí, jak si uložil ve svém Statutu. V prvé řadě bylo nezbytné učinit řadu právních kroků vedoucích k formálnímu vzniku nové obecně prospěšné společnosti a vytvořit organizační předpoklady pro faktické fungování institutu, zajistit finanční zdroje pro jeho aktivity a začít zpracovávat vlastní projekty, případně se zapojovat do dalších projektů, jejichž společným cílem je posílení ochrany dětí formou různých vzdělávacích aktivit. To znamenalo navázat spolupráci s neziskovým sektorem zabývajícím se ochranou dětí, se státním správou zaměstnávající pracovníky, kteří jsou pověřeni kontaktem s dětmi, a také se zahraničními organizacemi podobného zaměření. V této kapitole vám stručně představíme jednotlivé činnosti, které byly v těchto směrech vyvinuty. Časově popsané aktivity přesahují rok 2004 a prolínají se až do roku 2005, takže podávají obraz zhruba o prvním uceleném roce činnosti VIODu, to je od května 2004 do léta (Ekonomická část výroční zprávy obsažená v kapitole 7 však pokrývá aktivity VIODu pouze do ) 3a/ Zakládací aktivity Přehled kroků učiněných k založení obecně prospěšné společnosti VIOD byl následující: 19. května 2004 Notářský zápis o založení obecně prospěšné společnosti Vzdělávací institut ochrany dětí, o.p.s., občanským sdružením Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže. 27. září 2004 získání živnostenských listů vydaných Městskou částí Prahy 7 na tyto aktivity: Zprostředkování prevenčních a informačních služeb v sociální oblasti. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti. Poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti, poradenská činnost v oblasti zdravého životního stylu. 27. září 2004 získání Usnesení Městského soudu v Praze o zápisu Vzdělávacího institutu ochrany dětí, o.p.s., do rejstříku obecně prospěšných společností s identifikačním číslem

8 3. 4. října 2004 založení bankovního účtu VIODu u Komerční banky. 18. října 2004 schválení Statutu Vzdělávacího institutu ochrany dětí správní radou na jejím 2. zasedání a jeho následné zapsání do rejstříku obecně prospěšných společností. 9. listopadu 2004 založení bankovního účtu VIODu v EUR u ČSOB. 3b/ Spolupráce s neziskovým sektorem Aby se neziskový sektor mohl stát plnohodnotným partnerem pro státní správu alespoň v určitých vzdělávacích úsecích (v případě VIODu jde o oblast školení, která bude založená na multidisciplinárním přístupu a zahraniční best practice v ochraně dětí), je třeba, aby jednotlivé neziskové instituce jednaly ve vzájemné spolupráci. Za tím účelem navázal VIOD již v prvních měsících své činnosti kontakty s následujícími organizacemi a jednal s nimi o budoucím partnerství: Podaná ruka, o.p.s. (projekt Dětství bez úrazů); Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu (program sexuální výchovy na školách); Home Start (program sociální dobrovolnické pomoci rodinám s malými dětmi a samoživitelkám); Hyperaktivita, o.s. (projekt pomoci hyperaktivním dětem s propojením na Institut pro evaluaci, supervizi a vzdělávání); Sdružení Linka bezpečí (partnerství v projektech podávaných u Evropské unie a zaměřených na ochranu dětí); Bílý kruh bezpečí (spolupráce na vzdělávacích programech VIODu); Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o. s. (podpora občanského sektoru prostřednictvím vzdělávacích aktivit, prací s mládeží apod.); Baby Club KENNY (společný projekt Přístav dětství). Další spolupráce se v budoucnu předpokládá s regionálními neziskovými organizacemi, například s Informačními centry mládeže anebo s Českou radou dětí a mládeže. 7

9 3. 3c/ Spolupráce s vysokými školami Byla navázána spolupráce s Univerzitou Karlovou v Praze Pedagogickou fakultou, která se stala garantem odbornosti v podávaných projektech a je připravená spolupracovat s VIODem na výzkumných projektech v ochraně dětí. Dalšími partnery jsou Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta a odborná pracoviště různých vzdělávacích zařízení, která se zabývají prevencí a ochranou dětí. 3d/ Spolupráce se státní správou Ve druhé polovině 2004 probíhala intenzivní jednání VIODu se všemi vzdělávacími a jinými odbory státní správy, které byly uskutečněny především s cílem navázat budoucí spolupráci při vzdělávání pracovníků státní správy v multidisciplinární ochraně dětí. Idea multidisciplinárního přístupu se většinou setkala s velkým porozuměním. Konkrétně bylo jednáno s: Ministerstvem zdravotnictví ČR (možná spolupráce na budoucích vzdělávacích programech včetně vydávání odborných publikací); Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (možná spolupráce na budoucích vzdělávacích programech včetně vydávání odborných publikací); Ministerstvem vnitra ČR (v roce se podílel VIOD na multidisciplinárním vzdělávání policistů v rámci programu Evropské unie Policejní a soudní spolupráce v trestních věcech AGIS, jehož součástí byly odborné semináře zaměřené na dětská práva, domácí násilí a kriminalitu mládeže. Odborně tato témata zastřešoval právě VIOD.); Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (v roce 2005 zajišťoval VIOD servisní činnosti pro projekt Vzdělávání budoucích inspektorů kvality sociálních služeb a v budoucnu je možná další spolupráce na vzdělávacích programech určených pro pracovníky ministerstva). 8

10 3. 3e/ Spolupráce se zahraničím V zájmu dlouhodobé spolupráce a společné účasti na grantech vypisovaných Evropskou unií v oblasti ochrany dětí navštívil v lednu 2005 tým VIODu Velkou Británii, kde proběhla jednání s těmito organizacemi: Vzdělávací centrum National Society for Prevention of Cruelty to Children (NSPCC) v Leicesteru bylo jednáno o spolupráci resp. o převzetí dlouholetého know-how v oblasti pořádání odborných seminářů zaměřených na ochranu dětí. Představitelé VIODu si zde prohlédli celý areál Child Protection Training & Consultancy, kde jsou přednáškové sály vybavené potřebnou technikou, ubytovací prostory, jídelna, knihovna a obslužné prostory. National Society for Prevention of Cruelty to Children v Londýně proběhla jednání o možném partnerství na programech Evropské unie Daphne. Představitelé VIODu se zde seznámili s činností dětské linky krizové intervence Helpline a získali pozvání na konferenci Mezinárodní asociace linek důvěry (Child Helpline International), která se uskutečnila v polovině března 2005 v Amsterdamu. Dále navštívili knihovnu NSPCC, která je vybavena moderní technikou sloužící k vyhledávání všech informací týkajících se ochrany dětí. ChildLine představitelé VIODu se seznámili s činností této dětské linky krizové intervence a s tím, jak provádí fundraisingové aktivity. Jednali také o možné spolupráci na programech Evropské unie Daphne a převzali řadu vydávaných brožur a publikací, které mohou sloužit jako inspirace pro práci VIODu. Centrex, britské školicí středisko pro policejní sbor Velké Británie - zde byla projednávána spolupráce na projektech zaměřených na prevenci kriminality mládeže v rámci programu Evropské unie AGIS. 3f/ Účast ve výběrových řízeních Podmínkou pro rozvoj vlastních aktivit VIODu je získání finančních prostředků na jejich realizaci. Zdrojem rozhodující části těchto prostředků by do budoucna měly být domácí a zahraniční granty, které jsou vypisovány různými institucemi a mají sloužit k financování projektů zaměřených na ochranu dětí. 9

11 3. V roce 2004 a v 1. polovině roku 2005 předložil VIOD následující projekty v rámci zahraničního programu Daphne special projects a domácího programu JPD 3 : VIOD pod záštitou Sdružení Linka bezpečí vypracoval v roce 2004 projekt spolupráce a předání know-how na principu dálkového internetového vzdělávání Educare, které je zaměřené na ochranu dětí, a předložil ho ke schválení do výběrového řízení programu EU Daphne. V rámci projektu by měly vzniknout tři základní vzdělávací moduly, které byly po úpravě na české podmínky převzaty ze Vzdělávacího centra NSPCC v Leicesteru. Zahraničními partnery projektu jsou NSPCC v Leicesteru a nezisková organizace zabývající se ochranou dětí na Slovensku. VIOD se stal partnerem projektu CHIPS (ChildLine in Partnership with Schools), který předložila Linka bezpečí v roce 2004 do programu Daphne. Cílem projektu je pomoc mladým lidem formou školení, workshopů a vydávaných publikací. Pomoc je založená na tom, že tuto podporu svým kamarádům s vrstevníkům poskytují opět mladí lidé zapojení do programu. Mladí lidé se tedy stávají sami sobě oporou v řešení negativních životních situací, jako jsou drogové závislosti, šikana a podobně. Na britských školách se tento projekt setkal s velkým úspěchem a pokud bude podpořen EU, zúčastní se ho jak Sdružení Linka bezpečí, tak partneři ze Slovenska a Polska. V rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavního města Praha (JPD 3) podal VIOD v lednu 2005 projekt Vytvoření programu celoživotního interdisciplinárního učení v ochraně dětí. Obsahem projektu bylo vytvoření systému celoživoího učení v oblasti interdisciplinární spolupráce v ochraně dětí na území hl. m. Prahy, který bude akreditovaný u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Náplní projektu má být soubor školení zaměřených na témata, která se zabývají základními problémy ochrany dětí. Na projektu participují vedle britské společnosti NSPCC také čeští partneři, a to Podaná ruka, Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže, Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovy, Home-Start ČR, Hyperaktivita a Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta. Všichni lektoři, kteří mají školit jednotlivá témata, budou předem sami proškoleni v principech celoživotního učení v rámci interdisciplinární spolupráce v ochraně dětí britskými lektory NSPCC. Cílovou skupinou, pro kterou budou školení zorganizována, tvoří lektoři, učitelé, metodičtí a řídící pracovníci, pracovníci veřejné správy hl. m. Prahy a vzdělávací instituce. Projekt uspěl v rámci 1. výzvy a bude zahájen na podzim

12 3. 3g/ Účast na projektech Již v prvních dvanácti měsících své činnosti se VIOD podílel na realizaci těchto tří projektů: Pracujeme společně na prevenci kriminality Realizátor projektu: International Police Association (IPA) a Česká rozvojová agentura Financování: 70 % program Evropské unie Policejní a soudní spolupráce v trestních věcech AGIS, 30 % zprostředkovaně přes Českou rozvojovou agenturu Termín realizace: srpen 2004 červenec 2005 Na závěr ročního projektu byla vydána závěrečná zpráva, která shrnuje všechny dosažené výsledky. 11

13 3. Cílem projektu Pracujeme společně na prevenci kriminality bylo nastartovat novou etapu vzdělávání, spolupráce a výměny informací mezi policií, pracovníky justice, sociálními pracovníky, pedagogy, pracovníky neziskových organizací, a to nejenom v rámci České republiky, ale i z pohledu mezinárodního. Proto se zahraničními partnery stali členové kriminální policie z Rakouska a z Mezinárodního vzdělávacího centra International Police Association IPA - IBZ Gimborn v SRN. Vytčeného cíle bylo dosaženo cestou osmi odborných seminářů, z nichž každý byl zaměřen na jedno současné, ožehavé téma, které bylo na semináři diskutováno z různých úhlů pohledu. Byl zde také vytvořen prostor pro výměnu názorů a zkušeností odborníků zastupujících všechny zainteresované složky. Semináře měly charakter dalšího profesního vzdělávání a za celou dobu konání projektu se jich zúčastnilo více než tisíc posluchačů z řad současných i budoucích příslušníků Policie ČR, sociálních pracovníků, pracovníků neziskových organizací a dalších zainteresovaných osob včetně médií, která o nich informovala širokou veřejnost. Záštitu nad jednotlivými semináři převzali někteří vysocí představitelé, jako byl například senátor Miroslav Škaloud, ministr spravedlnosti Pavel Němec, první náměstek MV ČR Miroslav Koudelný a poslanec Petr Bratský. Dalším výstupem z programu bylo vydání sady publikací a vytvoření speciálních webových stránek, které se staly otevřeným diskusním forem pro všechny, jichž se daná problematika dotýká. Nezpochybnitelným výsledkem celého projektu byl pokrok v umění vzájemné komunikace, který je nutným předpokladem pro jakoukoliv efektivní spolupráci. VIOD zajišťoval organizační část celého projektu a tři semináře (Naplňování Úmluvy o dětských právech, Domácí násilí a Kriminalita mládeže v ČR) zajišťoval také po obsahové stránce. Cílem projektu Pracujeme společně na prevenci kriminality bylo nastartovat novou etapu vzdělávání, spolupráce a výměny informací mezi policií, pracovníky justice, sociálními pracovníky, pedagogy a pracovníky neziskových organizací. 12

14 3. Přehled realizovaných seminářů: 2. listopadu 2004 Stát a naplňování Úmluvy o právech dítěte 3. února 2005 Domácí násilí 22. února 2005 Korupce a státní správa 1. března 2005 Kriminalita mládeže v ČR 17. března 2005 Profesní etika 28. dubna 2005 Rasistická a extrémistická problematika 26. května 2005 Migranti a kriminalita 9. června 2005 Bezpečnost v ČR a dopad vstupu do EU Více informací o projektu najdete na Projekt Terezín do Evropy Realizátor projektu: Magistrát města Terezín Financování: 70 % program Evropské unie, 30 % zprostředkovaně přes Českou rozvojovou agenturu Termín realizace: červen 2004 květen 2005 Terezínská pevnost se stala symbolem holocaustu a mementem hrůz proti lidskosti z období 2. světové války. Terezínská radnice se navzdory tomu rozhodla dát Terezínu novou tvář a přeměnit ho na středoevropské univerzitní město mladých s řadou kulturních a dalších aktivit, které dají nový impulz k rozvoji celého regionu. K tomu měl napomoci jednoletý projekt Terezín do Evropy, který vznikl s finanční podporou Evropské unie a jehož cílem bylo přiblížit historii, současnost i budoucnost města Terezín široké veřejnosti nejen v České republice, ale také v Polsku, Německu a napříč celou Evropou. Součástí projektu bylo otevření dvou kulturních center jednoho přímo v Terezíně, druhého v Praze. V nich se Terezín představil jako vojenská pevnost z konce 18. století, kterou založil císař Josef II. k ochraně země ze severu a z níž pak v průběhu let vyrostlo vojenské město se systémem vodních obraných příkopů, které může sloužit jako školní příklad vojenské architektury 18. století a jehož historický význam nebyl dosud plně doceněn. Během druhé světové války se z Malé terezínské pevnosti stalo vězení gestapa a v roce 1941 ve městě vzniklo židovské ghetto jako přestupní stanice pro Židů, kteří byli deportováni do táborů smrti. Terezín dnešních dnů je téměř vylidněným městem, v němž žije kolem 2 tisíc obyvatel oproti původním 7-10 tisícům. 13

15 3. Plán terezínské radnice na oživení a obnovu města, který má vrátit Terezínu jeho historický a kulturní význam, zahrnoval kromě vytvoření dvou zmíněných kulturních center také putovní výstavu, na jejímž uspořádání v Praze se organizačně podílel právě VIOD. Dále byly vydány doprovodné brožury, mapy a další materiály, vznikl krátký dokumentární film o Terezínu, stejně jako speciální webové stránky. Cílem všech těchto aktivit je, aby memento Terezína zůstalo varováním pro budoucí generace a zároveň aby se Terezín stal úspěšným pilotním projektem navrácení města zpět na mapu evropského kulturního dědictví. Projekt Vzdělávání inspektorů kvality v oblasti sociálních služeb Realizátor projektu: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Financování: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Termín realizace: březen 2005 listopad 2005 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR prochází procesem transformace sociálních služeb, přičemž si zvolilo program kvality sociálních služeb za jednu ze svých priorit. Součástí tohoto programu je projekt s názvem Vzdělávání inspektorů kvality v oblasti sociálních služeb. VIOD se podílel na realizaci tohoto programu v roce 2005 tím, že v roli servisní organizace zajišťoval organizačně technickou podporu celého projektu. Ve spolupráci s MPSV vytvořil realizační týmy pracovníků, kteří mají předchozí zkušenosti s programem kvality sociálních služeb inspekce kvality, a logisticky zajišťoval dokončení programu vzdělávání inspektorů kvality. Konkrétně šlo o přípravu a organizaci praktického vzdělávání, organizování teoretických školení a organizační zajišťování práce zkušební a registrační komise. 14

16 3. 3h/ Další aktivity Pokračování projektu Podpora dětských práv V letech byl v České republice realizován projekt Podpora dětských práv, který byl financovaný z prostředků Evropské unie a společnosti Johnson & Johnson. Cílem projektu bylo zvýšit povědomí o dětských právech u nás v souladu s Úmluvou o právech dítěte, která byla přijatá na půdě OSN v roce 1989 a ČR patří mezi její signatáře. V rámci projektu byly vydány tři publikace vztahující se k tomuto tématu (Dětská práva Vím, co smím?, Práva jsou pro všechny a Poznej svá práva, svobody a povinnosti). 15

17 3. Obsahem projektu byla série celodenních vzdělávacích seminářů pro učitele základních a středních škol, na nichž se seznamovali nejen s obsahem Úmluvy o právech dítěte, ale také s metodikou, jak děti dětským právům (stejně jako i povinnostem, jež z těchto práv vyplývají) v rámci školní výuky učit. Účastníci kurzů, které byly akreditovány u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, získali také informace o tom, jak postupovat ve smyslu prevence sociálně-patologických jevů (tj. šikana, tělesné a psychické týrání, gamblerství, rasismus atd.). Na semináře s pedagogy navázaly besedy s žáky škol o uplatňování dětských práv, byly vydány tři publikace vztahující se k tomuto tématu a v rámci projektu vznikly také nové webové stránky. Na webových stránkách fungovala i poradna, kdy na dotazy zasílané elektronickou poštou odpovídali příslušní odborníci na oblast dětí a jejich ochrany. Po ukončení dvouletého projektu v dubnu zůstaly webové stránky nadále funkční a jejich správa přešla pod VIOD. VIOD zároveň převzal publikace vydané v rámci projektu Podpora dětských práv a zajišťoval jejich rozesílání zdarma zájemcům, kteří si o ně napsali. Statistika návštěvnosti webových stránek v období říjen 2004 duben 2005 potvrzuje, že měsíčně je navštívilo v průměru návštěvníků (nejvyšší návštěvnost byla zaznamenána v lednu 2005 celkem 8 504). Největší zájem byl zaznamenán v sekci Teenageři, následovaly oddíly Děti, Aktuality, Pedagogové a Rodiče. Text Úmluvy o právech dítěte byl nejčastěji stahovaným dokumentem. Velký zájem byl také o stažení Charty práv dítěte a o publikace vydané v rámci projektu Práva dětí v soudním řízení (soubor tří publikací pod společným názvem Průvodce dětského svědka) a projektu Podpora dětských práv (Poznej svá práva, svobody a Práva jsou pro všechny). Zajímavý je také pohled na návštěvnost webových stránek z pohledu světadílů respektive zemí, odkud se návštěvníci webových stránek připojovali na server dětských práv. Pochopitelně největší návštěvnost byla z Evropy (5 805), kde vedle ČR figurovalo Německo, Rakousko, Polsko, Švédsko, Norsko, Dánsko, Rusko (evropská část), Lucembursko, Francie, Španělsko, Itálie, Velká Británie, Malta, Irsko, Maďarsko, Belgie, Švýcarsko, Estonsko a Litva. Severní Amerika měla druhé největší zastoupení co do návštěvnosti (3 382), přičemž se jednalo o uživatele internetu z USA, Mexika a Kanady. Třetí v pořadí světadílů se umístila Asie (311) reprezentovaná zeměmi Irán, Rusko, Turecko, Saudská Arábie, Čína, Jižní Korea, Japonsko, Tai-wan, Jordánsko, Indie a Spojené Arabské Emiráty. Dále naše webové stránky navštívilo ve sledovaném období pět návštěvníků z Uruguaye, čtyři z Austrálie a jeden z Brazílie. VIOD zajišťoval ve sledovaném období také fungování dotazovny na webových stránkách. V průměru vyřizoval kolem 20 dotazů měsíčně, přičemž u dětí se nejčastěji objevovaly otázky týkající se 16

18 3. problémů s láskou (rozchod, pohlavní styk), problémů vznikajících v kamarádských vztazích, dotazy týkající se dětských práv, problematika spojená s neshodami či s rozvodem rodičů a tzv. syndrom CAN (syndrom týraného a zneužívaného dítěte). Dotazů ze strany rodičů a učitelů bylo zaznamenáno méně a týkaly se zejména problémů s placením výživného, rozvodu, styku rodiče s dítětem a nesouladů mezi rodiči a dítětem. Pilotní kurzy Agresivita dětí předškolního věku Na jaře 2005 uspořádal VIOD dva pilotní kurzy v pražských mateřských centrech, které byly zaměřeny na zvládání agresivity dětí předškolního věku. Rostoucí agresivita u dětí a mládeže je v posledních letech výrazným jevem, který nás zneklidňuje a častokrát i šokuje. Šestihodinový kurs Agresivita dětí předškolního věku vedený psycholožkou PhDr. Ilonou Špaňhelovou měl naučit jak maminky, tak také Účastníci pilotních seminářů obdrželi také publikaci Jak usměrňovat agresivitu dětí předškolního věku. 17

19 3. pracovníky mateřských center a další odborné pracovníky tomu, jak s tímto jevem pracovat, aby dítě svým agresivním jednáním neubližovalo nikomu jinému a zároveň aby si dovedlo říci, co chce a co by se mu líbilo. Semináře byly pojaty jako pilotní, protože nebyly hrazené ze žádného grantu a zájemci museli zaplatit poplatek, který pokrýval vstupní náklady na uspořádání semináře (480 korun). Šestihodinový seminář byl na základě požadavku mateřských center rozdělen do dvou částí, aby se ho maminky s malými dětmi mohly zúčastnit. Dvou pilotních běhů semináře (na Praze 4 a na Praze 5) se nakonec zúčastnilo 15 zájemců, od nichž jsme získali pozitivní zpětnou vazbu. Seminář hodnotili jako velmi praktický, přínosný pro vlastní život účastnic (nejenom pro jejich profesní činnost), umožnil jim porozumět jejich vlastním reakcím a dal jim příležitost podívat se sami na sebe a zhodnotit, jak a proč v případě projevené dětské agresivity jednají. Kladně byla oceněna také odbornost a zkušenost lektorky a příklady, na nichž byly demonstrovány postupy, jak správně reagovat na projevenou dětskou agresivitu. Vydání publikace Manuál drogové prevence v praxi praktického lékaře pro děti a dorost Na jaře 2005 se VIOD finančně podílel na vydání Manuálu drogové prevence v praxi praktického lékaře pro děti a dorost, který zpracoval tým odborníků z Centra výzkumu protidrogových služeb a veřejného zdraví, o.p.s. (CEPROS). Cílem manuálu bylo vybavit praktické lékaře pro děti a dorost 18

20 3. dostatečně pro situace, kdy se v ordinacích setkávají s drogovou problematikou, aby mohli efektivně zasáhnout. Manuál pomůže těmto lékařům identifikovat děti a dospívající s rizikem užívání návykových látek a provést zhodnocení aktuálního stavu včetně účinné intervence, která zahrnuje také odeslání pacientů do odborné péče. 3ch/ Vytvoření webových stránek / Na nově vytvořených webových stránkách Vzdělávacího institutu ochrany dětí lze nalézt informace jak o samotném institutu, tak o jednotlivých projektech, které VIOD realizuje. Najdete zde následující sekce: Domácí sekce základní informace o www stránkách a o vzniku institutu; O projektu statut, informace o zakladateli, odkazy na partnery a sponzory; Služby nabídka služeb, partnerská spojenectví, poslání; Organizační struktura informace o správní a dozorčí radě, o zaměstnancích; Kontakty na VIOD a jednotlivé pracovníky; Aktivity přehled všech současných aktivit; Aktuality novinky; Knihovna provozní doba knihovny, její výpůjční řád a ceník služeb, abecední seznam knih, publikace vydané VIODem, dokumenty ke stažení; Public Relations tiskové zprávy, výroční zpráva, fotogalerie. 19

Obsah: A.) Úvodní slovo předsedy správní rady Ing.Zdeňka Ertla. B.) Orgány: Správní rada Dozorčí rada. C.) Zpráva o činnosti

Obsah: A.) Úvodní slovo předsedy správní rady Ing.Zdeňka Ertla. B.) Orgány: Správní rada Dozorčí rada. C.) Zpráva o činnosti Obsah: A.) Úvodní slovo předsedy správní rady Ing.Zdeňka Ertla B.) Orgány: Správní rada Dozorčí rada C.) Zpráva o činnosti Zakládací aktivity Spolupráce s neziskovým sektorem Spolupráce s veřejným sektorem

Více

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Evropská 33, Praha 6 Předmět: Management Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů 15. listopadu 2005 Kulíková Daniela 2A SOP Molková Michaela Nováková Daniela

Více

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul. Zuzana Matušková náměstkyně pro řízení sekce ekonomické Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Více

Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4.

Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4. Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4. června 2009, Zlín Vzdělání je pro všechny děti pokračování dlouhodobého

Více

Výroční zpráva Česká rozvojová agentura o.p.s.

Výroční zpráva Česká rozvojová agentura o.p.s. 2007 Výroční zpráva Česká rozvojová agentura o.p.s. Zdeněk Ertl Česká rozvojová agentura o.p.s. 8.9.2007 Česká rozvojová agentura o.p.s. 2007 výroční zpráva Obsah: A.) Úvodní slovo předsedy správní rady

Více

Dětská úrazovost v České republice, stav, vývoj a prevence. Doc. MUDr. Veronika Benešová, CSc.

Dětská úrazovost v České republice, stav, vývoj a prevence. Doc. MUDr. Veronika Benešová, CSc. Dětská úrazovost v České republice, stav, vývoj a prevence Doc. MUDr. Veronika Benešová, CSc. Poškození zdraví úrazy a násilím patří k nejčastějším příčinám úmrtí, hospitalizace a invalidizace dětí Úrazy

Více

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR Programy prevence úrazů MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví ÚRAZY závažný celosvětový i národní

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 2014 MěÚ Benešov OSVZ Masarykovo nám. 100, 25601 Benešov verze ze dne 27.8.2014 Dokument schválen RM dne 27.8.2014, usnesení č. 981-16/2014/RM ze

Více

Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2012 Údaje o organizaci Název: Erudis, o.p.s. Adresa: Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2 IČ: 26435667 Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., Na Příkopě

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí, o. p. s. Obsah: 1. Úvodní slovo 2 2. Orgány 3 a/ správní rada 3 b/

Více

DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY

DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY CENTRUM LOCIKA VÁS SRDEČNĚ VÍTÁ NA KONFERENCI DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ PROFILY VYSTUPUJÍCÍCH A ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ PŘÍBĚH O LOCICE

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 Název střediska: Středisko poradenství Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 3721364

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny schválený usnesením vlády ze dne 29. března 2010 č. 254 ve znění usnesení vlády ze dne 4. ledna 2012 č. 13 Článek 1 Úvodní ustanovení (1)

Více

Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2008 Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2008 Údaje o organizaci Název: Erudis, o.p.s. Adresa: Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2 IČ: 26435667 Bankovní spojení: Živnostenská banka, Na Příkopě

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, Praha 5 Školní inspektorka

Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, Praha 5 Školní inspektorka Ţ I V O T O P I S OSOBNÍ INFORMACE Jméno PHDR. JURÁŠKOVÁ Eva Adresa KAMENNÁ 2674, 760 01, Zlín, Česká republika Telefon 605 281 616 E-mail juraskova.e@seznam.cz Národnost česká Datum narození 2. 5. 1966

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRAVIDLA PRO ZAPOJENÍ DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SO ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze 1 Září 2016 Město Bystřice nad Pernštejnem

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D T Ř E B Í Č Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Název

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

Výuka češtiny ve světě v předškolním a školním věku, situace k 30. 6. 2014. Role organizace ČŠBH.

Výuka češtiny ve světě v předškolním a školním věku, situace k 30. 6. 2014. Role organizace ČŠBH. Výuka češtiny ve světě v předškolním a školním věku, situace k 30. 6. 2014. Role organizace ČŠBH. 3. setkání českých škol v Severní Americe 27. 28. 6. 2014, Dallas Lucie S. Boucher, předsedkyně spolku

Více

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení )

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) 2009-05-27 Česká evauační společnost, o.s. Phdr. D.Švec 1. Úvod Tato výroční zpráva je zpracována na základě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září 2011.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. psychologie práce, organizace a řízení 2. koučink a manažerské poradenství

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2010 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz PERSEFONA, o.s. Komplexní služby obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti Analytická a publikační činnost Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Základní informace o projektu

Základní informace o projektu E-bezpečí Základní informace o projektu Projekt E-Bezpečí je celorepublikový projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou rizikovým chováním na internetu a souvisejícími

Více

Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2009 Údaje o organizaci Název: Erudis, o.p.s. Adresa: Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2 IČ: 26435667 Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., Na Příkopě

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 5. července Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 7)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 5. července Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 7) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 5. července 2012.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 7) Oblasti vědeckého zájmu 1. Dopravní psychologie, lidský faktor v dopravě, 2. koučink a manažerské

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Pozvánka. Koučink ve výchově a vzdělávání

Pozvánka. Koučink ve výchově a vzdělávání Pozvánka Kurz: Koučink ve výchově a vzdělávání v rámci projektu Bildungskooperationen in der Grenzregion Spolupráce v přeshraničním regionu v oblasti vzdělávání BIG číslo projektu: ATCZ5 Realizace kurzu:

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Vzdělávání v EU a ČR

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. psychologie práce, organizace a řízení 2. dopravní psychologie 3. primární

Více

Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig. Projektové řízení mezinárodního partnerství. 6. září 2012

Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig. Projektové řízení mezinárodního partnerství. 6. září 2012 Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig Projektové řízení mezinárodního partnerství 6. září 2012 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ (2007 2013) Comenius primární a sekundární vzdělávání Leonardo da

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci Děti a mládež: PRAHA - Linka bezpečí Hlavní město Praha působnost celá ČR, registrovaný poskytovatel sociálních služeb Sdružení Linka bezpečí, o.s.

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Zpracoval: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Platnost a účinnost:

Více

Výroční zpráva o činnosti rok 2014

Výroční zpráva o činnosti rok 2014 Výroční zpráva o činnosti rok 2014 Centrum aplikovaného výzkumu a dalšího vzdělávání je obecně prospěšná společnost, která působí na trhu od r. 2012. Identifikace společnosti: Centrum aplikovaného výzkumu

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Plán vzdělávání pěstounských rodin v roce 2016

Plán vzdělávání pěstounských rodin v roce 2016 Plán vzdělávání pěstounských rodin v roce 2016 Oblastní charita Vimperk Pravětín 23 385 01 Vimperk Téma: Od problému k dovednosti Lektorka: Mgr. Hana Oravcová Kdy: 16. dubna 2016 Čas: 9.00 17.00 hod Časová

Více

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 číslo registrace: VS/1-1/44086/00-R IČO: 70863059 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 2, Koněvova 141/2660-Imados, Praha 3, E banka

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

ŠIKANA STÁLE ŢIVÝ PROBLÉM

ŠIKANA STÁLE ŢIVÝ PROBLÉM XIII. Konference k problematice sociálně patologických jevů s názvem ŠIKANA STÁLE ŢIVÝ PROBLÉM 25. října 2012 Vsetín Uplatnění výstupů projektu Inovace propedeutických disciplín pro studijní obory se speciální

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Program Erasmus+ 2014-2020

Program Erasmus+ 2014-2020 Erasmus+ Program Erasmus+ 2014-2020 program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport program podporuje mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a dobrou praxi, politiku a reformy na

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY. Dílčí Komunitní plán sociálních služeb - 1 -

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY. Dílčí Komunitní plán sociálních služeb - 1 - Dílčí Komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY 2009-1 - 1.O B S A H 1. Obsah 2 2. Předmluva 3 3. Základní informace o komunitním plánu sociálních služeb města Říčany 4 4. Priority rozvoje služeb a

Více

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2006

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2006 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí, o. p. s. Obsah: 1. Úvodní slovo 2 2. Orgány 3 a/ Správní rada 3 b/

Více

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci FZV-A-1/2016 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Vnitřní předpis Organizační řád Fakulty zdravotnických

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Vyhodnocení Programu protidrogové prevence města Benešov na rok 2014

Vyhodnocení Programu protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 Vyhodnocení Programu protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 2014 1 Obsah ÚVOD... 1 Benešov- Jednodenní seminář Bo Perssona švédského odborníka ohledně drogové problematiky pro odbornou veřejnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Aula Právnické fakulty UP, tř. 17. listopadu, Olomouc 23. června 2011 Vaše Magnificence, vážený pane rektore,

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více