Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004"

Transkript

1 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004

2 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí Obsah: 1. Úvodní slovo předsedkyně správní rady Jarmily Knight 2 2. Orgány 3 a/ správní rada 3 b/ dozorčí rada 4 c/ tajemnice 5 3. Zpráva o činnosti v roce a/ Zakládací aktivity 6 b/ Spolupráce s neziskovým sektorem 7 c/ Spolupráce s vysokými školami 8 d/ Spolupráce se státní správou 8 e/ Zahraniční spolupráce 9 f/ Účast ve výběrových řízeních 9 Projekt Daphne 10 Projekt JPD3 10 g/ Účast na projektech 11 Projekt AGIS 11 Projekt Terezín 13 Projekt MPSV 14 h/ Další aktivity 15 Projekt Podpora dětských práv dotazovna 15 Projekt Agresivita dětí předškolního věku 17 Manuál drogové prevence v praxi praktického lékaře pro děti a dorost 18 ch/ Webové stránky Lektorský tým a partneři Představení hlavního sponzora English Summary Ekonomická část 39 Roční závěrka 39 1

3 1. Úvodní slovo předsedkyně správní rady Jarmily Knight Vážené dámy, vážení pánové, myšlenka založit Vzdělávacího institutu ochrany dětí, o.p.s., vyplynula zcela přirozeně z našich předchozích aktivit, kterými jsme se snažili podpořit děti a jejich práva, stejně jako jejich ochranu v České republice. Mluvím za tým lidí, který pracoval v rámci Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže a v Nadaci Naše dítě. První ze jmenovaných institucí provozuje u nás už více než jedenáct let nepřetržitou telefonickou linku dětské krizové intervence známou jako Linka bezpečí, stejně jako Linku vzkaz domů, dětskou Internetovou linku a Rodičovskou linku. Na těchto linkách se velice často setkáváme s různými patologickými jevy u dětí, a tak si možná více než kdo jiný uvědomujeme, jak potřebná je účinná prevence v celé škále nabízené pomoci dětem, ať už přímá, anebo zprostředkovaná dobře proškolenými dospělými, kteří s dětmi přicházejí do kontaktu a mohou jim v mnohém jejich situaci ulehčit, pokud mají o dětech, jejich právech a možnostech ochrany kvalifikované informace a znalosti. Druhá z výše jmenovaných organizací byla v letech společně s Evropskou unii a společností Johnson & Johnson spolupořadatelem projektu Podpora dětských práv. Projekt sice po dvou letech skončil, ale v nakročené cestě bylo potřeba pokračovat, aby se výsledky projektu dále zúročovaly, a tak vznikl Vzdělávací institut ochrany dětí jako obecně prospěšná společnost, který toto poslání na sebe převzal. Ať už šlo o prevenci nebo koordinaci aktivit mezi jednotlivými složkami činnými v této oblasti, nakonec se u ní setkával stále stejný okruh lidí, kterým záležitosti dětí leží na srdci a mají jakýsi vnitřní motor a potřebu dát ze sebe v této oblasti ještě něco navíc. Kromě toho velmi dobře vědí, že na poli prevence negativních patologických jevů vyskytujících se u dětí a mládeže by bylo užitečné zkoordinovat síly a snažení různých neziskových organizací a zastřešit je společným deštníkem, který nebude bránit v jejich vlastních aktivitách, ale sjednotí je na poli prevence v ochraně dětí. Totéž platí o aktivitách státní správy, kde naše ministerstva mají svůj tým lidí zodpovědných za prevenci v ochraně dětí. Avšak multiagency interdisciplinární přístup, který je založený na společné koordinaci aktivit různých organizací, u nás zatím chybí. Vzdělávací institut ochrany dětí, jehož první výroční zprávu vám nyní předkládáme, si klade za své poslání právě využití synergických aktivit ve prospěch dětí. Základním stavebním kamenem aktivit Vzdělávacího institutu je partnerství a spolupráce v multidisciplinární ochraně dětí jak s ostatními neziskovými organizacemi, tak se státní správou a zahraničím, kde je hlavním cílem spolupráce při vytváření projektů EU, přebírání zkušeností a know how ze zahraničí a zavádění best practice do vzdělávacího systému v České republice. červenec

4 2. Orgány Vzdělávacího institutu ochrany dětí Správní rada Jarmila Knight, MIL předsedkyně správní rady Vystudovala obor tlumočnictví, překladatelství na Univerzitě Karlově v Praze a zakončila jazykové vzdělání diplomem na British Institute of Linguists v Londýně. Dvacet pět let pracovala v exportní oblasti ve Velké Británii. Je spoluzakladatelkou Sdružení Linky bezpečí dětí a mládeže a Vzdělávacího institutu ochrany dětí. Vedla již několik projektů podpořených Evropskou unií - například Práva dětí v soudním řízení, Podpora dětských práv, Terezín into Europe, v letech se aktivně podílela jako koordinátora na projektu Pracujeme společně na prevenci kriminality. Je předsedkyní představenstva Sdružení Linky bezpečí a čestnou členkou NSPCC (National Society for Prevention of Cruelty to Children) ve Velké Británii. Ing. Zdeněk Ertl Vystudoval Vysokou školu elektrotechnickou. Řadu let pracoval jako náměstek v technickém provozu. Je členem několika správních a dozorčích rad, v současné době je předsedou Sdružení sportovních svazů ČR. V letech byl členem lektorského týmu komunitárního projektu AGIS Pracujeme společně na prevenci kriminality. Je předsedou představenstva České rozvojové agentury. Mgr. Petr Hanuš (do ) Vzděláním sociální pracovník. Vystudoval Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích Zdravotně - sociální fakultu, obor Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a staré lidi. V současně době studuje doktorandské studium na Jihočeské univerzitě - Zdravotně sociální fakultě. Od roku 1998 pracoval ve Sdružení Linky bezpečí dětí a mládeže, nejprve jako sociální pracovník Linky bezpečí a Krizového centra Linky bezpečí a od roku 2000 jako vedoucí Linky bezpečí. V současné době působí na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Věnuje se přednáškové činnosti v oblasti sociálně - patologických jevů a jejich prevence například v projektu Podpora Dětských práv. Mgr. Tomáš Květák (od ) Vystudoval Univerzitu Karlovu v Praze - Husitskou teologickou fakultu. V současné době zde studuje doktorandské studium. Řadu let pracoval v oblasti historie a kultury na Městském úřadu v Kroměříži a na úřadu městské části Prahy 8. Dva roky pracoval jako proděkan pro rozvoj na Univerzitě Karlově v Praze Husitské teologické fakultě. Nyní je ředitelem Linky bezpečí pro děti a mládež. 3

5 2. MUDr. David Marx Absolvent Univerzity Karlovy v Praze - Fakulty všeobecného lékařství. Je spoluzakladatelem Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže, kde působil do června 2005 jako člen představenstva. Zároveň je předsedou akademického senátu a odborným asistentem Karlovy univerzity v Praze - 3. lékařské fakulty, vyučuje též na Univerzitě Palackého v Olomouci na Lékařské fakultě. Je poradcem ředitele Ústřední vojenské nemocnice Praha, Fakultní nemocnice v Motole a Ústavu hematologie a krevní transfúze v Praze. V současné době působí jako člen správní rady a výkonný ředitel Joint Commission International se sídlem v Chicagu. PhDr. Alena Plšková Vystudovala UJEP v Brně Filozofickou fakultu, obor pedagogika - psychologie. Od roku 1975 působí u Policie ČR, kde se věnuje problematice trestné činnosti mládeže a páchané na mládeži. Působí jako policejní rada s celorepublikovou působností v oblasti problematiky mládeže. Věnuje se také přednáškové činnosti na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně IMS. Mezi její volnočasové aktivity patří práce s dětmi, hlavně v období letních táborů. Působila jako lektorka v projektu EU Podpora dětských práv, stejně jako v projektu AGIS Pracujeme společně na prevenci kriminality. Ing. Irena Šatavová Je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze. Ve své profesní kariéře působila jako ekonomická novinářka, zástupkyně šéfredaktora Týdeníku obchodu a podnikání, šéfredaktorka týdeníku Ekonom a ředitelka vydavatelské divize agentury AC&C. Druhou část své profesní kariéry věnovala oblasti Public Relations, byla zakládající členkou Asociace PR agentur a pracovala jako tisková mluvčí Komerční banky, Nadace Naše dítě a Sdružení Linka bezpečí. V oblasti neziskových organizací zaměřených na dětskou problematiku působí od roku 2003, kromě práce pro Nadaci Naše dítě a Sdružení Linka bezpečí se podílela na realizaci projektů financovaných EU Podpora dětských práv, Práva dětí soudním řízení a Pracujeme společně na prevenci kriminality. Dozorčí rada Prof. MUDr. Jiří Dunovský, DrSc. předseda dozorčí rady Doyen české pediatrie, zakladatel výzkumné laboratoře sociální pediatrie a Společnosti sociální pediatrie v ČR. V současné době působí jako profesor-konzultant Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulty a Karlovy univerzity v Praze - 4

6 2. Pedagogické fakulty, čestný člen Americké pediatrické společnosti a Slovenské pediatrické společnosti, dopisující člen Německé pediatrické společnosti, konzultant Českého výboru UNICEF, čestný člen Mezinárodního sdružení SOS vesniček a člen několika správních rad dobrovolných organizací v péči o dítě. Publikoval více než 250 odborných prací a knih v oboru pediatrie. Mgr. Ivana Bartáková, MBA Je absolventkou Karlovy univerzity v Praze, Filozofické fakulty a FTVS. V letech pobývala na pracovní stáži v York University, UK, kde pracovala v rámci vzdělávacího centra Centre for Global Education. Od roku 1994 pracuje ve společnosti Johnson & Johnson na různých obchodně manažerských pozicích. V současné době zastává funkci manažerky pro klíčové zákazníky a koordinátorky Programů společenské odpovědnosti, podílí se také na vzdělávání nově příchozích do společnosti. V letech absolvovala doplňující studium Master of Business Administration při ČVUT a Sheffield Hallam University. Mgr. Kamila Bosáková Absolventka Univerzity Karlovy v Praze Filozofické fakulty, oboru učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, jednooborové psychologie a oboru logika - psychologie. Pracovala jako hlavní supervizorka Linky bezpečí pro děti a mládež, psycholožka Krizového centra Linky bezpečí a Dětského krizového centra v Zápolí. Po mateřské dovolené nastoupila zpět jako psycholožka do Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže. Věnuje se publikační činnosti v oblasti psychického týrání dětí. Byla spoluřešitelkou výzkumného projektu IGA MZ Retrospektivní studie fyzického a psychického týrání v dětství u dospělé populace ČR. Tajemnice Mgr. Jaroslava Hanušová Vystudovala Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích - Zdravotně-sociální fakultu, obor Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a staré lidi. V současně době zde studuje doktorandské studium. Pracuje jako odborná asistentka na Univerzitě Karlově v Praze Pedagogické fakultě. Je spoluřešitelkou grantu Ministerstva zahraničních věcí ČR. Má zkušenosti s administrativním vedením projektů podpořených Evropskou unií - Podpora Dětských práv a Pracujeme společně na prevenci kriminality. Publikuje v odborných časopisech v oblasti problematiky týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte, je spoluautorkou publikace Problematika dětských práv a komerčního sexuálního zneužívání u nás a ve světě. 5

7 3. Zpráva o činnosti 2004 Rok 2004 byl rokem vzniku Vzdělávacího institutu ochrany dětí, o.p.s. (VIOD). Zcela zákonitě se tedy jednalo o období, kdy se vytvářely všechny potřebné předpoklady pro to, aby VIOD mohl začít fungovat a podnikat kroky směřující k ochraně dětí, jak si uložil ve svém Statutu. V prvé řadě bylo nezbytné učinit řadu právních kroků vedoucích k formálnímu vzniku nové obecně prospěšné společnosti a vytvořit organizační předpoklady pro faktické fungování institutu, zajistit finanční zdroje pro jeho aktivity a začít zpracovávat vlastní projekty, případně se zapojovat do dalších projektů, jejichž společným cílem je posílení ochrany dětí formou různých vzdělávacích aktivit. To znamenalo navázat spolupráci s neziskovým sektorem zabývajícím se ochranou dětí, se státním správou zaměstnávající pracovníky, kteří jsou pověřeni kontaktem s dětmi, a také se zahraničními organizacemi podobného zaměření. V této kapitole vám stručně představíme jednotlivé činnosti, které byly v těchto směrech vyvinuty. Časově popsané aktivity přesahují rok 2004 a prolínají se až do roku 2005, takže podávají obraz zhruba o prvním uceleném roce činnosti VIODu, to je od května 2004 do léta (Ekonomická část výroční zprávy obsažená v kapitole 7 však pokrývá aktivity VIODu pouze do ) 3a/ Zakládací aktivity Přehled kroků učiněných k založení obecně prospěšné společnosti VIOD byl následující: 19. května 2004 Notářský zápis o založení obecně prospěšné společnosti Vzdělávací institut ochrany dětí, o.p.s., občanským sdružením Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže. 27. září 2004 získání živnostenských listů vydaných Městskou částí Prahy 7 na tyto aktivity: Zprostředkování prevenčních a informačních služeb v sociální oblasti. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti. Poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti, poradenská činnost v oblasti zdravého životního stylu. 27. září 2004 získání Usnesení Městského soudu v Praze o zápisu Vzdělávacího institutu ochrany dětí, o.p.s., do rejstříku obecně prospěšných společností s identifikačním číslem

8 3. 4. října 2004 založení bankovního účtu VIODu u Komerční banky. 18. října 2004 schválení Statutu Vzdělávacího institutu ochrany dětí správní radou na jejím 2. zasedání a jeho následné zapsání do rejstříku obecně prospěšných společností. 9. listopadu 2004 založení bankovního účtu VIODu v EUR u ČSOB. 3b/ Spolupráce s neziskovým sektorem Aby se neziskový sektor mohl stát plnohodnotným partnerem pro státní správu alespoň v určitých vzdělávacích úsecích (v případě VIODu jde o oblast školení, která bude založená na multidisciplinárním přístupu a zahraniční best practice v ochraně dětí), je třeba, aby jednotlivé neziskové instituce jednaly ve vzájemné spolupráci. Za tím účelem navázal VIOD již v prvních měsících své činnosti kontakty s následujícími organizacemi a jednal s nimi o budoucím partnerství: Podaná ruka, o.p.s. (projekt Dětství bez úrazů); Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu (program sexuální výchovy na školách); Home Start (program sociální dobrovolnické pomoci rodinám s malými dětmi a samoživitelkám); Hyperaktivita, o.s. (projekt pomoci hyperaktivním dětem s propojením na Institut pro evaluaci, supervizi a vzdělávání); Sdružení Linka bezpečí (partnerství v projektech podávaných u Evropské unie a zaměřených na ochranu dětí); Bílý kruh bezpečí (spolupráce na vzdělávacích programech VIODu); Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o. s. (podpora občanského sektoru prostřednictvím vzdělávacích aktivit, prací s mládeží apod.); Baby Club KENNY (společný projekt Přístav dětství). Další spolupráce se v budoucnu předpokládá s regionálními neziskovými organizacemi, například s Informačními centry mládeže anebo s Českou radou dětí a mládeže. 7

9 3. 3c/ Spolupráce s vysokými školami Byla navázána spolupráce s Univerzitou Karlovou v Praze Pedagogickou fakultou, která se stala garantem odbornosti v podávaných projektech a je připravená spolupracovat s VIODem na výzkumných projektech v ochraně dětí. Dalšími partnery jsou Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta a odborná pracoviště různých vzdělávacích zařízení, která se zabývají prevencí a ochranou dětí. 3d/ Spolupráce se státní správou Ve druhé polovině 2004 probíhala intenzivní jednání VIODu se všemi vzdělávacími a jinými odbory státní správy, které byly uskutečněny především s cílem navázat budoucí spolupráci při vzdělávání pracovníků státní správy v multidisciplinární ochraně dětí. Idea multidisciplinárního přístupu se většinou setkala s velkým porozuměním. Konkrétně bylo jednáno s: Ministerstvem zdravotnictví ČR (možná spolupráce na budoucích vzdělávacích programech včetně vydávání odborných publikací); Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (možná spolupráce na budoucích vzdělávacích programech včetně vydávání odborných publikací); Ministerstvem vnitra ČR (v roce se podílel VIOD na multidisciplinárním vzdělávání policistů v rámci programu Evropské unie Policejní a soudní spolupráce v trestních věcech AGIS, jehož součástí byly odborné semináře zaměřené na dětská práva, domácí násilí a kriminalitu mládeže. Odborně tato témata zastřešoval právě VIOD.); Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (v roce 2005 zajišťoval VIOD servisní činnosti pro projekt Vzdělávání budoucích inspektorů kvality sociálních služeb a v budoucnu je možná další spolupráce na vzdělávacích programech určených pro pracovníky ministerstva). 8

10 3. 3e/ Spolupráce se zahraničím V zájmu dlouhodobé spolupráce a společné účasti na grantech vypisovaných Evropskou unií v oblasti ochrany dětí navštívil v lednu 2005 tým VIODu Velkou Británii, kde proběhla jednání s těmito organizacemi: Vzdělávací centrum National Society for Prevention of Cruelty to Children (NSPCC) v Leicesteru bylo jednáno o spolupráci resp. o převzetí dlouholetého know-how v oblasti pořádání odborných seminářů zaměřených na ochranu dětí. Představitelé VIODu si zde prohlédli celý areál Child Protection Training & Consultancy, kde jsou přednáškové sály vybavené potřebnou technikou, ubytovací prostory, jídelna, knihovna a obslužné prostory. National Society for Prevention of Cruelty to Children v Londýně proběhla jednání o možném partnerství na programech Evropské unie Daphne. Představitelé VIODu se zde seznámili s činností dětské linky krizové intervence Helpline a získali pozvání na konferenci Mezinárodní asociace linek důvěry (Child Helpline International), která se uskutečnila v polovině března 2005 v Amsterdamu. Dále navštívili knihovnu NSPCC, která je vybavena moderní technikou sloužící k vyhledávání všech informací týkajících se ochrany dětí. ChildLine představitelé VIODu se seznámili s činností této dětské linky krizové intervence a s tím, jak provádí fundraisingové aktivity. Jednali také o možné spolupráci na programech Evropské unie Daphne a převzali řadu vydávaných brožur a publikací, které mohou sloužit jako inspirace pro práci VIODu. Centrex, britské školicí středisko pro policejní sbor Velké Británie - zde byla projednávána spolupráce na projektech zaměřených na prevenci kriminality mládeže v rámci programu Evropské unie AGIS. 3f/ Účast ve výběrových řízeních Podmínkou pro rozvoj vlastních aktivit VIODu je získání finančních prostředků na jejich realizaci. Zdrojem rozhodující části těchto prostředků by do budoucna měly být domácí a zahraniční granty, které jsou vypisovány různými institucemi a mají sloužit k financování projektů zaměřených na ochranu dětí. 9

11 3. V roce 2004 a v 1. polovině roku 2005 předložil VIOD následující projekty v rámci zahraničního programu Daphne special projects a domácího programu JPD 3 : VIOD pod záštitou Sdružení Linka bezpečí vypracoval v roce 2004 projekt spolupráce a předání know-how na principu dálkového internetového vzdělávání Educare, které je zaměřené na ochranu dětí, a předložil ho ke schválení do výběrového řízení programu EU Daphne. V rámci projektu by měly vzniknout tři základní vzdělávací moduly, které byly po úpravě na české podmínky převzaty ze Vzdělávacího centra NSPCC v Leicesteru. Zahraničními partnery projektu jsou NSPCC v Leicesteru a nezisková organizace zabývající se ochranou dětí na Slovensku. VIOD se stal partnerem projektu CHIPS (ChildLine in Partnership with Schools), který předložila Linka bezpečí v roce 2004 do programu Daphne. Cílem projektu je pomoc mladým lidem formou školení, workshopů a vydávaných publikací. Pomoc je založená na tom, že tuto podporu svým kamarádům s vrstevníkům poskytují opět mladí lidé zapojení do programu. Mladí lidé se tedy stávají sami sobě oporou v řešení negativních životních situací, jako jsou drogové závislosti, šikana a podobně. Na britských školách se tento projekt setkal s velkým úspěchem a pokud bude podpořen EU, zúčastní se ho jak Sdružení Linka bezpečí, tak partneři ze Slovenska a Polska. V rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavního města Praha (JPD 3) podal VIOD v lednu 2005 projekt Vytvoření programu celoživotního interdisciplinárního učení v ochraně dětí. Obsahem projektu bylo vytvoření systému celoživoího učení v oblasti interdisciplinární spolupráce v ochraně dětí na území hl. m. Prahy, který bude akreditovaný u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Náplní projektu má být soubor školení zaměřených na témata, která se zabývají základními problémy ochrany dětí. Na projektu participují vedle britské společnosti NSPCC také čeští partneři, a to Podaná ruka, Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže, Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovy, Home-Start ČR, Hyperaktivita a Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta. Všichni lektoři, kteří mají školit jednotlivá témata, budou předem sami proškoleni v principech celoživotního učení v rámci interdisciplinární spolupráce v ochraně dětí britskými lektory NSPCC. Cílovou skupinou, pro kterou budou školení zorganizována, tvoří lektoři, učitelé, metodičtí a řídící pracovníci, pracovníci veřejné správy hl. m. Prahy a vzdělávací instituce. Projekt uspěl v rámci 1. výzvy a bude zahájen na podzim

12 3. 3g/ Účast na projektech Již v prvních dvanácti měsících své činnosti se VIOD podílel na realizaci těchto tří projektů: Pracujeme společně na prevenci kriminality Realizátor projektu: International Police Association (IPA) a Česká rozvojová agentura Financování: 70 % program Evropské unie Policejní a soudní spolupráce v trestních věcech AGIS, 30 % zprostředkovaně přes Českou rozvojovou agenturu Termín realizace: srpen 2004 červenec 2005 Na závěr ročního projektu byla vydána závěrečná zpráva, která shrnuje všechny dosažené výsledky. 11

13 3. Cílem projektu Pracujeme společně na prevenci kriminality bylo nastartovat novou etapu vzdělávání, spolupráce a výměny informací mezi policií, pracovníky justice, sociálními pracovníky, pedagogy, pracovníky neziskových organizací, a to nejenom v rámci České republiky, ale i z pohledu mezinárodního. Proto se zahraničními partnery stali členové kriminální policie z Rakouska a z Mezinárodního vzdělávacího centra International Police Association IPA - IBZ Gimborn v SRN. Vytčeného cíle bylo dosaženo cestou osmi odborných seminářů, z nichž každý byl zaměřen na jedno současné, ožehavé téma, které bylo na semináři diskutováno z různých úhlů pohledu. Byl zde také vytvořen prostor pro výměnu názorů a zkušeností odborníků zastupujících všechny zainteresované složky. Semináře měly charakter dalšího profesního vzdělávání a za celou dobu konání projektu se jich zúčastnilo více než tisíc posluchačů z řad současných i budoucích příslušníků Policie ČR, sociálních pracovníků, pracovníků neziskových organizací a dalších zainteresovaných osob včetně médií, která o nich informovala širokou veřejnost. Záštitu nad jednotlivými semináři převzali někteří vysocí představitelé, jako byl například senátor Miroslav Škaloud, ministr spravedlnosti Pavel Němec, první náměstek MV ČR Miroslav Koudelný a poslanec Petr Bratský. Dalším výstupem z programu bylo vydání sady publikací a vytvoření speciálních webových stránek, které se staly otevřeným diskusním forem pro všechny, jichž se daná problematika dotýká. Nezpochybnitelným výsledkem celého projektu byl pokrok v umění vzájemné komunikace, který je nutným předpokladem pro jakoukoliv efektivní spolupráci. VIOD zajišťoval organizační část celého projektu a tři semináře (Naplňování Úmluvy o dětských právech, Domácí násilí a Kriminalita mládeže v ČR) zajišťoval také po obsahové stránce. Cílem projektu Pracujeme společně na prevenci kriminality bylo nastartovat novou etapu vzdělávání, spolupráce a výměny informací mezi policií, pracovníky justice, sociálními pracovníky, pedagogy a pracovníky neziskových organizací. 12

14 3. Přehled realizovaných seminářů: 2. listopadu 2004 Stát a naplňování Úmluvy o právech dítěte 3. února 2005 Domácí násilí 22. února 2005 Korupce a státní správa 1. března 2005 Kriminalita mládeže v ČR 17. března 2005 Profesní etika 28. dubna 2005 Rasistická a extrémistická problematika 26. května 2005 Migranti a kriminalita 9. června 2005 Bezpečnost v ČR a dopad vstupu do EU Více informací o projektu najdete na Projekt Terezín do Evropy Realizátor projektu: Magistrát města Terezín Financování: 70 % program Evropské unie, 30 % zprostředkovaně přes Českou rozvojovou agenturu Termín realizace: červen 2004 květen 2005 Terezínská pevnost se stala symbolem holocaustu a mementem hrůz proti lidskosti z období 2. světové války. Terezínská radnice se navzdory tomu rozhodla dát Terezínu novou tvář a přeměnit ho na středoevropské univerzitní město mladých s řadou kulturních a dalších aktivit, které dají nový impulz k rozvoji celého regionu. K tomu měl napomoci jednoletý projekt Terezín do Evropy, který vznikl s finanční podporou Evropské unie a jehož cílem bylo přiblížit historii, současnost i budoucnost města Terezín široké veřejnosti nejen v České republice, ale také v Polsku, Německu a napříč celou Evropou. Součástí projektu bylo otevření dvou kulturních center jednoho přímo v Terezíně, druhého v Praze. V nich se Terezín představil jako vojenská pevnost z konce 18. století, kterou založil císař Josef II. k ochraně země ze severu a z níž pak v průběhu let vyrostlo vojenské město se systémem vodních obraných příkopů, které může sloužit jako školní příklad vojenské architektury 18. století a jehož historický význam nebyl dosud plně doceněn. Během druhé světové války se z Malé terezínské pevnosti stalo vězení gestapa a v roce 1941 ve městě vzniklo židovské ghetto jako přestupní stanice pro Židů, kteří byli deportováni do táborů smrti. Terezín dnešních dnů je téměř vylidněným městem, v němž žije kolem 2 tisíc obyvatel oproti původním 7-10 tisícům. 13

15 3. Plán terezínské radnice na oživení a obnovu města, který má vrátit Terezínu jeho historický a kulturní význam, zahrnoval kromě vytvoření dvou zmíněných kulturních center také putovní výstavu, na jejímž uspořádání v Praze se organizačně podílel právě VIOD. Dále byly vydány doprovodné brožury, mapy a další materiály, vznikl krátký dokumentární film o Terezínu, stejně jako speciální webové stránky. Cílem všech těchto aktivit je, aby memento Terezína zůstalo varováním pro budoucí generace a zároveň aby se Terezín stal úspěšným pilotním projektem navrácení města zpět na mapu evropského kulturního dědictví. Projekt Vzdělávání inspektorů kvality v oblasti sociálních služeb Realizátor projektu: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Financování: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Termín realizace: březen 2005 listopad 2005 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR prochází procesem transformace sociálních služeb, přičemž si zvolilo program kvality sociálních služeb za jednu ze svých priorit. Součástí tohoto programu je projekt s názvem Vzdělávání inspektorů kvality v oblasti sociálních služeb. VIOD se podílel na realizaci tohoto programu v roce 2005 tím, že v roli servisní organizace zajišťoval organizačně technickou podporu celého projektu. Ve spolupráci s MPSV vytvořil realizační týmy pracovníků, kteří mají předchozí zkušenosti s programem kvality sociálních služeb inspekce kvality, a logisticky zajišťoval dokončení programu vzdělávání inspektorů kvality. Konkrétně šlo o přípravu a organizaci praktického vzdělávání, organizování teoretických školení a organizační zajišťování práce zkušební a registrační komise. 14

16 3. 3h/ Další aktivity Pokračování projektu Podpora dětských práv V letech byl v České republice realizován projekt Podpora dětských práv, který byl financovaný z prostředků Evropské unie a společnosti Johnson & Johnson. Cílem projektu bylo zvýšit povědomí o dětských právech u nás v souladu s Úmluvou o právech dítěte, která byla přijatá na půdě OSN v roce 1989 a ČR patří mezi její signatáře. V rámci projektu byly vydány tři publikace vztahující se k tomuto tématu (Dětská práva Vím, co smím?, Práva jsou pro všechny a Poznej svá práva, svobody a povinnosti). 15

17 3. Obsahem projektu byla série celodenních vzdělávacích seminářů pro učitele základních a středních škol, na nichž se seznamovali nejen s obsahem Úmluvy o právech dítěte, ale také s metodikou, jak děti dětským právům (stejně jako i povinnostem, jež z těchto práv vyplývají) v rámci školní výuky učit. Účastníci kurzů, které byly akreditovány u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, získali také informace o tom, jak postupovat ve smyslu prevence sociálně-patologických jevů (tj. šikana, tělesné a psychické týrání, gamblerství, rasismus atd.). Na semináře s pedagogy navázaly besedy s žáky škol o uplatňování dětských práv, byly vydány tři publikace vztahující se k tomuto tématu a v rámci projektu vznikly také nové webové stránky. Na webových stránkách fungovala i poradna, kdy na dotazy zasílané elektronickou poštou odpovídali příslušní odborníci na oblast dětí a jejich ochrany. Po ukončení dvouletého projektu v dubnu zůstaly webové stránky nadále funkční a jejich správa přešla pod VIOD. VIOD zároveň převzal publikace vydané v rámci projektu Podpora dětských práv a zajišťoval jejich rozesílání zdarma zájemcům, kteří si o ně napsali. Statistika návštěvnosti webových stránek v období říjen 2004 duben 2005 potvrzuje, že měsíčně je navštívilo v průměru návštěvníků (nejvyšší návštěvnost byla zaznamenána v lednu 2005 celkem 8 504). Největší zájem byl zaznamenán v sekci Teenageři, následovaly oddíly Děti, Aktuality, Pedagogové a Rodiče. Text Úmluvy o právech dítěte byl nejčastěji stahovaným dokumentem. Velký zájem byl také o stažení Charty práv dítěte a o publikace vydané v rámci projektu Práva dětí v soudním řízení (soubor tří publikací pod společným názvem Průvodce dětského svědka) a projektu Podpora dětských práv (Poznej svá práva, svobody a Práva jsou pro všechny). Zajímavý je také pohled na návštěvnost webových stránek z pohledu světadílů respektive zemí, odkud se návštěvníci webových stránek připojovali na server dětských práv. Pochopitelně největší návštěvnost byla z Evropy (5 805), kde vedle ČR figurovalo Německo, Rakousko, Polsko, Švédsko, Norsko, Dánsko, Rusko (evropská část), Lucembursko, Francie, Španělsko, Itálie, Velká Británie, Malta, Irsko, Maďarsko, Belgie, Švýcarsko, Estonsko a Litva. Severní Amerika měla druhé největší zastoupení co do návštěvnosti (3 382), přičemž se jednalo o uživatele internetu z USA, Mexika a Kanady. Třetí v pořadí světadílů se umístila Asie (311) reprezentovaná zeměmi Irán, Rusko, Turecko, Saudská Arábie, Čína, Jižní Korea, Japonsko, Tai-wan, Jordánsko, Indie a Spojené Arabské Emiráty. Dále naše webové stránky navštívilo ve sledovaném období pět návštěvníků z Uruguaye, čtyři z Austrálie a jeden z Brazílie. VIOD zajišťoval ve sledovaném období také fungování dotazovny na webových stránkách. V průměru vyřizoval kolem 20 dotazů měsíčně, přičemž u dětí se nejčastěji objevovaly otázky týkající se 16

18 3. problémů s láskou (rozchod, pohlavní styk), problémů vznikajících v kamarádských vztazích, dotazy týkající se dětských práv, problematika spojená s neshodami či s rozvodem rodičů a tzv. syndrom CAN (syndrom týraného a zneužívaného dítěte). Dotazů ze strany rodičů a učitelů bylo zaznamenáno méně a týkaly se zejména problémů s placením výživného, rozvodu, styku rodiče s dítětem a nesouladů mezi rodiči a dítětem. Pilotní kurzy Agresivita dětí předškolního věku Na jaře 2005 uspořádal VIOD dva pilotní kurzy v pražských mateřských centrech, které byly zaměřeny na zvládání agresivity dětí předškolního věku. Rostoucí agresivita u dětí a mládeže je v posledních letech výrazným jevem, který nás zneklidňuje a častokrát i šokuje. Šestihodinový kurs Agresivita dětí předškolního věku vedený psycholožkou PhDr. Ilonou Špaňhelovou měl naučit jak maminky, tak také Účastníci pilotních seminářů obdrželi také publikaci Jak usměrňovat agresivitu dětí předškolního věku. 17

19 3. pracovníky mateřských center a další odborné pracovníky tomu, jak s tímto jevem pracovat, aby dítě svým agresivním jednáním neubližovalo nikomu jinému a zároveň aby si dovedlo říci, co chce a co by se mu líbilo. Semináře byly pojaty jako pilotní, protože nebyly hrazené ze žádného grantu a zájemci museli zaplatit poplatek, který pokrýval vstupní náklady na uspořádání semináře (480 korun). Šestihodinový seminář byl na základě požadavku mateřských center rozdělen do dvou částí, aby se ho maminky s malými dětmi mohly zúčastnit. Dvou pilotních běhů semináře (na Praze 4 a na Praze 5) se nakonec zúčastnilo 15 zájemců, od nichž jsme získali pozitivní zpětnou vazbu. Seminář hodnotili jako velmi praktický, přínosný pro vlastní život účastnic (nejenom pro jejich profesní činnost), umožnil jim porozumět jejich vlastním reakcím a dal jim příležitost podívat se sami na sebe a zhodnotit, jak a proč v případě projevené dětské agresivity jednají. Kladně byla oceněna také odbornost a zkušenost lektorky a příklady, na nichž byly demonstrovány postupy, jak správně reagovat na projevenou dětskou agresivitu. Vydání publikace Manuál drogové prevence v praxi praktického lékaře pro děti a dorost Na jaře 2005 se VIOD finančně podílel na vydání Manuálu drogové prevence v praxi praktického lékaře pro děti a dorost, který zpracoval tým odborníků z Centra výzkumu protidrogových služeb a veřejného zdraví, o.p.s. (CEPROS). Cílem manuálu bylo vybavit praktické lékaře pro děti a dorost 18

20 3. dostatečně pro situace, kdy se v ordinacích setkávají s drogovou problematikou, aby mohli efektivně zasáhnout. Manuál pomůže těmto lékařům identifikovat děti a dospívající s rizikem užívání návykových látek a provést zhodnocení aktuálního stavu včetně účinné intervence, která zahrnuje také odeslání pacientů do odborné péče. 3ch/ Vytvoření webových stránek / Na nově vytvořených webových stránkách Vzdělávacího institutu ochrany dětí lze nalézt informace jak o samotném institutu, tak o jednotlivých projektech, které VIOD realizuje. Najdete zde následující sekce: Domácí sekce základní informace o www stránkách a o vzniku institutu; O projektu statut, informace o zakladateli, odkazy na partnery a sponzory; Služby nabídka služeb, partnerská spojenectví, poslání; Organizační struktura informace o správní a dozorčí radě, o zaměstnancích; Kontakty na VIOD a jednotlivé pracovníky; Aktivity přehled všech současných aktivit; Aktuality novinky; Knihovna provozní doba knihovny, její výpůjční řád a ceník služeb, abecední seznam knih, publikace vydané VIODem, dokumenty ke stažení; Public Relations tiskové zprávy, výroční zpráva, fotogalerie. 19

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Péče o ohrožené děti ve Středočeském kraji. Analýza potřeb a služeb

Péče o ohrožené děti ve Středočeském kraji. Analýza potřeb a služeb Péče o ohrožené děti ve Středočeském kraji Analýza potřeb a služeb Poděkování Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZPRÁVA O 2013 SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Naše krédo Jsme přesvědčeni, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost vůči lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, vůči matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají

Více

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003 e-zin občanského sdružení ORFEUS ročník první rok 2003 měsíc květen - zvláštní číslo Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Prevence kriminality u žáků základních škol v souvislosti s jejich volnočasovými aktivitami Diplomová práce

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE

PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE (2013 2016) OBSAH ÚVOD... 3 1 DEMOGRAFICKÝ POPIS KRAJE... 4 1.1 PLZEŇSKÝ KRAJ A VEŘEJNÁ SPRÁVA... 7 1.2 VÝVOJ NEZAMĚSTNANOSTI V PLZEŇSKÉM KRAJI...

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450 TRIALOG (Brněnský institut rozvoje občanské společnosti) Orlí 20, Brno, 602 00, www.trialog-brno.cz, info@trialog-brno.cz, tel.: 542 221 501, fax: 542 221 502 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 3 Představení organizace...4

Více

Systém náhradní péče o děti a mladistvé & následné péče o mladé lidi odcházející z náhradní péče v České republice

Systém náhradní péče o děti a mladistvé & následné péče o mladé lidi odcházející z náhradní péče v České republice Systém náhradní péče o děti a mladistvé & následné péče o mladé lidi odcházející z náhradní péče v České republice Situační analýza Autoři: Mgr. Jan Folda (editor), Doc. PhDr. Oldřich Matoušek, PhDr. Hana

Více

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT ROZHLEDNA SOCIÁLNÍ INTEGRACE Katalog příkladů dobré praxe

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31.

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31. Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. ledna 2004 do 31. července 2008 Vláda ČR vzala zprávu na vědomí usnesením ze dne 9. března

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ČERVEN 2013 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Sumář článků ze zpravodaje. Rovné příležitosti ve strukturálních fondech

Sumář článků ze zpravodaje. Rovné příležitosti ve strukturálních fondech Sumář článků ze zpravodaje Rovné příležitosti ve strukturálních fondech ČERVENEC - LISTOPAD 2006 1 Úvod Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky ve spolupráci s Gender Studies o.p.s. vydává od prosince

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva

Více

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Plnění resortních Plánů integrační politiky v roce 2005 VI. Příloha č. 1 PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Ministerstvo

Více

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP Z obsahu: Inkluze je pro všechny...str. 7 8 Jak se reformují ZUŠ... str. 9 Příloha: Gramotnosti na základních školách 1/2012 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ Editorial Dostává se Vám do rukou

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo ředitele...1 Profil Diecézní charity ostravsko-opavské...2 Přehled oblastních charit v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské...3

Více

Dobrovolníci v sociálně preventivním programu

Dobrovolníci v sociálně preventivním programu MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Dobrovolníci v sociálně preventivním programu Diplomová práce Brno 2006 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K

TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K ÚMLUVĚ O PRÁVECH DÍTĚTE O ZAPOJOVÁNÍ DĚTÍ DO OZBROJENÝCH

Více

VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Výroční zpráva

Více

Analýza stavu dětských práv v České republice

Analýza stavu dětských práv v České republice Analýza stavu dětských práv v České republice Děti v náhradní péči a děti ohrožené ztrátou rodičovské péče Autoři: Mgr. Jan Folda (editor, Sdružení SOS dětských vesniček) Mgr. Alena Svobodová (Poradna

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008 III.

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008 III. Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008 III. Obsah Str. 1. Úvod... 4 2. Mezinárodní závazky... 5 2.1. Evropská charta regionálních či menšinových jazyků... 5 2.2. Rámcová úmluva

Více

strana 1 KATALOG vzdělávacích ne zis kov .cz

strana 1 KATALOG vzdělávacích ne zis kov .cz strana 1 KATALOG vzdělávacích kurzù 2014 ne zis kov.cz strana 2 úvod Dobrý den, dostává se Vám do ruky výsledek naší letní prázdninové práce. Nápad vytvořit katalog kurzů vznikl na strategickém plánování

Více