E Charakteristika studijního předmětu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E Charakteristika studijního předmětu"

Transkript

1 Anatomie a obecná kineziologie I Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/ZS Rozsah studijního předmětu 28P/28C hod. za týden 4 Kreditů 5 Jiný způsob vyjádření rozsahu 56 Způsob zakončení zápočet, zkouška Forma výuky přednášky, cvičení, cvičení: prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc. Obecná anatomie obsahuje obecné názvosloví, směry a místa v lidském těle a stručný přehled obecné stavby jednotlivých tkání, vzniklých z vnitřního, středního a vnějšího zárodečného listu (tj. embryonální entoblast, mesoblast a ektoblast). Speciální anatomie potom studuje stavbu a názvy součástí jednotlivých orgánových systémů. Jednotlivé systémy jsou: kosti (nauka o kostech je osteologie), klouby (artrologie), jednotlivé součásti pohybového aparátu (horní a dolní končetina, pletence, páteř a lebka), svaly (myologie), endokrinní žlázy, pohlavní žlázy, srdce a oběhový systém (tepny, žíly a mízní soustava), nervový systém periferní a centrální, smyslové ústrojí, kůže a mléčná žláza. Vymezení pojmu kineziologie jako nauky o pohybu těla. Biomechanické vlastnosti tkání, tvořící pohybové ústrojí. Vnitřní orgány, proudění krve. Biomechanika dýchání a funkce kosterních svalů mimo pohybové ústrojí. Kineziologie stoje, chůze, jednotlivých tělních částí. : 1. týden Úvod do histologie a embryologie 2. týden Tkáň svalová 3. týden Úvod do anatomie 4. týden Pojiva vazivová, chrupavčitá, kostní, svalová, nervová 5. týden Obecná osteologie, vývoj a růst kostí 6. týden Obecná arthrologie, myologie 7. týden Kostra, klouby a svaly horní končetiny 8. týden Kostra, klouby a svaly dolní končetiny 9. týden Topografie horní a dolní končetiny 10. týden Páteř, spojení na páteři 11. týden Svaly hlavy, krku a hrudníku 12. týden Svaly zad, břicha a pánve 13. týden Lebka 14. týden Přehled topografických krajin Cvičení: 4.týden (4hod) Procvičení rovin a směrů, demonstrace histologických preparátů 6.týden (4hod) Demonstrace koubních modelů 7.týden (4hod) Skelet, spoje a svaly HK 8.týden (4 hod) Skelet, spoje a svaly DK 12. týden (4hod) Osový systém 14.týden (4hod) Topografické demonstrace Semináře: týden Základy histologie týden Pohybový systém HK, DK týden Pohybový aparát trupu a pánevního dna týden Topografická anatomie Dylevský, I.: Anatomie a fyziologie člověka, Epava 2000 Dylevský, I.: Základy funkční anatomie člověka, Manus 2008 Dylevský, I.: Obecná kineziologie, Grada 2007 Dylevský, I.: Speciální kineziologie, Grada Trojan, S.; Druga, R.; Pfeiffer, J.; Votava, J.: Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka. Praha, Grada

2 15

3 Zdravotnická biofyzika Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/ZS Rozsah studijního předmětu 14P/14C hod. za týden 2 Kreditů 4 Jiný způsob vyjádření rozsahu 28 Způsob zakončení zápočet, zkouška Forma výuky přednášky, cvičení, cvičení: doc. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D. Základní informace o podstatě jednotlivých fyzikálních procesů, vliv fyzikálních sil na organismus. Jednotlivé fyzikální léčebné metody, jejich in dikce a kontraindikace, fyziologická podstata účinku jednotlivých metod, zásady proskripce, právní problematika spojená s fyzikální terapií, úloha fyzioterapeuta při aplikaci jednotlivých procedur. 1. týden Optické záření a jeho využití v rehabilitačním lékařství 2. týden Elektrický proud, aktivní a pasivní vlastnosti organizmu 3. týden Biofyzikální základy biomechaniky 4. týden Ionizující záření radiační ochrana 5. týden Základy přístrojové techniky 6. týden Mechanoterapie 7. týden Nízkofrekvenční proudy, středněfrekvenční proudy, vysokofrekvenční proudy Magnetoterapie 8. týden Ultrazvuková terapie 9. týden Fototerapie 10. týden Termoterapie. Kryoterapie. 11. týden Vodoléčba. Peloidy. Uhličitá terapie. Minerální vody. 12. týden Radioterapie 13. týden Klimatoterapie 14. týden Balneoterapie Cvičení jsou zaměřena na osvojení pracovních postupů při aplikaci všech forem fyzikální terapie v ambulantní praxi 1. týden Mikroskop 2. týden Polarimetrie 3. týden Vektor síly 4. týden Kinetická energie 5. týden Bezpečnost a práce s přístroji 6. týden Mechanoterapie 7. týden Aplikace elektrické energie 8. týden Akční potenciál 9. týden Magnetické pole 10. týden Laser 11. týden Tepelná energie 12. týden Mechanické principy energie 13. týden Kontaktní radioterapie 14. týden Přírodní zdroje Rosina, J.: Učebnice Biofyzika I., II. Scientia Medica, Praha, 1995 Navrátil, L., Rosina, J.: Biofyzika Manus, Praha, 2000 Navrátil, L., Rosina, J.: Biofyzika v medicíně učebnice pro lékařské fakulty Manus, Praha, 2003 Poděbradský, J., Vařeka, J.: Fyzikální terapie I. a II.. Grada Publishing, Praha, 1998 Capko, J.: Základy fyziatrické léčby. Grada Publishing, Praha, 1998 Kolektiv autorů: Principy a praxe radiační ochrany. SÚJB, Praha,

4 Biomechanika a biomateriály Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/ZS Rozsah studijního předmětu 28P/28C hod. za týden 4 Kreditů 4 Jiný způsob vyjádření rozsahu 56 Způsob zakončení zápočet, zkouška Forma výuky přednášky, cvičení, cvičení: prof. Ing. Jan Čulík, DrSc. Předmět biomechaniky, metody a fyzikální modely biomechaniky (rozměrová analýza, tuhé těleso, reologické modely, proudění, numerické metody). Biomechanika systémů člověka: anatomie, funkce, mechanismy (nervový s., pohybový s. opěrná a pohybová soustava, srdeční a cévní s.). Pomůcky, náhrady, léčba biomateriály a biokompatibilita Základní anatomické informace. Kost, vazy, svaly, šlachy mechanické působení. Implantáty, bandáže, ortézy a jejich mechanické působení. Mechanika ruky, silový stisk. Mechanika dolní končetiny, varozita a valgozita, léčení ortézami. Řešení napjatosti kostí metodou konečných prvků. Skolióza páteře, léčení ortézami, stav napětí a deformace v páteři, biomechanika cév, hlasivek a srdce. 1. týden - Možnosti a limity biomechaniky, modely amodelování, model lidského těla 2. týden - Metody analýzy pohybu 3. týden - Reologie, reologické modely 4. týden - Reologie tkání, tkáňové inženýrství 5. týden - Obecná biomechanika pohybového systému, těžiště těla a tělních segmentů 6. týden - Biomechanika axiálního systému 7. týden - Biomechanika končetin 8. týden - Biomechanika úchopu a chůze 9. týden - Biomateriály a biokompatibilita 10. týden - Implantáty, ortézy 11. týden - Implantáty, ortézy 12. týden - Biomechanika oběhového systému 13. týden - Biomechanika srdce 14. týden - Biomechanika hrtanu 15. týden - Hodnocení prototypových funkcí: stoj, držení těla, chůze, běh Cvičení 1., 2. týden Fyzikální principy biomechaniky 3., 4. týden Biomechanika páteře 5., 6. týden - Biomechanika končetin 7., 8. týden - Biomechanika úchopu a chůze 9., 10. týden - Biomechanika oběhového systému 11., 12. týden Biomechanika dýchaní 13., 14. týden Biomechanika GIT 17

5 Kučera,M., Dylevský, I. a kol. Pohybový systém a zátěž, Grada kompendium 2000 (její stáří je dáno reálnou situací v tomto segmentu učebních textů) Valenta, J. a kol.: Biomechanika. Praha, Academia 1985 Valenta, J.; Konvičková, S.: Biomechanika srdečně cévního systému člověka. Praha, Vydavatelství ČVUT 2006 Valenta, J.; Konvičková, S.: Biomechanika člověka 1. - svalově kosterní systém. Praha, Vydavatelství ČVUT 1997 Valenta, J.; Konvičková, S.; Valerián, D.: Biomechanika kosterního a hladkého svalstva člověka. Praha, Vydavatelství ČVUT 2008 Valenta, J.: Biomechanika kloubů člověka. Praha, Vydavatelství ČVUT 1999 Beznoska, S.; Čech, O.; Lobl, K.: Umělé náhrady lidských kloubů. Praha, SNTL 1987 Silver F. H.: Biomaterials, Medical Devices and Tissue Engineering. London, Chapman &Hall 1994 Filip, P.: Progresivní typy biomateriálů, učební texty VŠB Ostrava. Ostrava

6 Základy lékařské chemie a biochemie Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/ZS Rozsah studijního předmětu 28P/14C hod. za týden 3 Kreditů 4 Jiný způsob vyjádření rozsahu 42 Způsob zakončení zápočet, zkouška Forma výuky přednášky, cvičení, cvičení: prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. Struktura a funkce buněčných kompartmentů. Struktura a funkce proteinů. Enzymy jako katalyzátory. Bioenergetika. Biologické oxidace. Biogenní aminy. Biochemie hormonů a cytokinů, hormonální regulace. Biologicky významné radikály. Metabolismus sacharidů, lipidů a lipoproteinů, aminokyselin, proteinů, nukleotidů a nukleových kyselin. Regulace metabolismu na buněčné a orgánové úrovni. Biochemie zažívacího traktu, slinivky, biochemie jater a metabolismus xenobiotik. Biochemie ledvin. Biochemie tetrapyrrolů a porfyrinů. Biochemie svalů, kostí. Biochemie nervového systému. Biochemie krve, proces srážení a fibrinolýzy. Metabolismus tělesných tekutin a iontů, acidobazická rovnováha týden Význam biochemie v lékařských oborech týden Biochemie tělních tekutin týden Organické sloučeniny týden Sacharidy struktura, vlastnosti a význam týden Lipidy struktura, vlastnosti klasifikace a význam týden Aminokyseliny, peptidy a proteiny význam a klasifikace týden Biochemie svalové práce Cvičení týden Základy laboratorní medicíny týden Přístrojová technika týden Organické sloučeniny týden Sacharidy týden Lipidy týden Aminokyseliny, peptidy a proteiny týden Vnitřní rovnováha Štern, P. a kol: Obecná a klinická biochemie pro bakalářské obory studia. Praha, Karolinum 2005 Kodíček, M.: Biochemické pojmy - výkladový slovník. Praha, Vydavatelství VŠCHT 2004 CD ROM Encyklopedie - Biochemie (dostupná ve 20 kusech ve FK FBMI) Murray, R.K. et al.: Harperova biochemie. Praha, Nakladatelství a vydavatelství 1998 Vodrážka, Z.: Biochemie. Praha, Academia 1992 Voet, D.; Voet, J.: Biochemie. Praha, Victoria Publishing,

7 Biologie Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/ZS Rozsah studijního předmětu 28P/0C hod. za týden 2 Kreditů 4 Jiný způsob vyjádření rozsahu 28 Způsob zakončení zápočet, zkouška Forma výuky : Mgr. Veronika Vymětalová 1. týden Úvod do obecné biologie 2. týden Molekulové základy cytologie 3. týden Stavba a funkce prokaryotní a eukaryotní buňky 4. týden Buňka jako otevřený termodynamický systém 5. týden Organizace genetické paměti 6. týden Buněčný cyklus 7. týden Úvod do genetiky. Genová vazba. Genové interakce. 8. týden Dědičnost a pohlaví 9. týden Imunogenetika. Genetika populací. 10. týden Metageneze. Karcinogeneze. Teratogeneze. 11. týden Genetická prognoza 13. týden Obecná ekologie 14. týden Fylogeneze motoriky člověka Nečas, O. a kol.: Obecná biologie pro lékařské fakulty. Praha, H + H, 2000 Vymětalová, V.: Laboratorní cvičení z biologie. Praha, VŠCHT 2001 Vymětalová, V.: Biologie pro biomedicíncké inženýrství. I. díl, FBMI 2008 Reischig, J.; Korabečná, M.; Kufner, P.; Hatina, J.: Obecná biologie. Praktická cvičení. Praha, Karolinum stránka věnovaná snímání a zpracování obrazu v mikroskopii stránka věnovaná všem aspektům mikroskopie (uděleno svolení k používání pro výuku) 20

8 Rehabilitační propedeutika Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/ZS Rozsah studijního předmětu 14P/28C hod. za týden 3 kreditů 5 Jiný způsob vyjádření rozsahu 42 Způsob zakončení klasifikovaný zápočet Forma výuky přednášky, cvičení, cvičení: Mgr. Simona Hájková Podání přehledu o komplexu ucelené rehabilitace a postupů užívaných v rámci léčebné, pracovní, sociální a pedagogické rehabilitace. Základní terminologie užívaná v rehabilitačním procesu. Praktická cvičení jsou zaměřena na základy některých postupů vyšetření ve fyzioterapii (orientace na lidském těle, aspekte a palpace, vyšetření aktivního a pasovního pohybu, kondice, dechu, mobility na lůžku, schopnosti vertikalizace a chůze) a na základní fyzioterapeutické úkony (polohování, pasivní a aktivní cvičení, kondiční cvičení, dechová gymnastika, mobilita na lůžku, vertikalizace, manipulace s pacientem, chůze). 1. týden Organizace řízení zdravotní péče 2. týden Komprehensivní rehabilitace a její složky 3. týden Historie, obsah a cíle léčebné rehabilitace 4. týden Přehled zdravotnické dokumentace, orientace ve zdravotnicé dokumentaci 5. týden Zásady vedení dokumentace fyzioterapeuta, elektronické zpracování dokumentace 6. týden Anamnéza 7. týden Zásady přístupu k pacientovi 8. týden Rehabilitační tým, rehabilitační plán 9. týden Vzdělání a výzkum (EBP) ve fyzioterapii 10.týden Kompenzační a jiné pomůcky 11.týden Komunitní rehabilitace 12.týden ICFDH 13.týden Základní fyzioterapeutické úkony 14.týden Profesní, odborné a jiné organizace Cvičení týden Organizace oboru, vedení dokumentace,, rehabilitační protokol, kazuistický rozbor týden Odběr anamnézy, přístup a jednání s pacientem, psychologický přístup k různým věkovým kategoriím týden Vyšetření nemocného, nácvik vyšetřovacích postupů, rekurz vedení, rozbor, polymorbidita týden Demonstrace a nácvik základních fyzioterapeutických úkonů Votava, J. a kol.: Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením. Praha 2003 Gross, J.: Vyšetření pohybového aparátu, Poznání 2006 Tichý, M.: Dysfunkce kloubů, Praha

9 Masáž a měkké techniky Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/ZS Rozsah studijního předmětu 0P/14C hod. za týden 1 kreditů 2 Jiný způsob vyjádření rozsahu 14 Způsob zakončení klasifikovaný zápočet Forma výuky cvičení Cvičení: Mgr. Vladimír Turzík Praktické zvládnutí palpačních postupů, teiretická i praktická znalost jednotlivých typů masáží a ostatních technik měkkých tkání, kontraindikace a způsoby aplikace. Demonstrace a základní nácvik. Cvičení 1. týden Historie masáže, definice pojmů 2. týden Účinky masáže, hmaty 3. týden Masážní prostředky 4. týden Psychologie dotykových povolání 5. týden Hygienické minimum maséra 6. týden První pomoc při masáži 7. týden Měkké techniky pojem 8. týden Kontraindikace masáží 9. týden Klasická masáž 10.týden Segmentová reflexní masáž 11.týden Vazivová reflexní masáž 12.týden Periostová reflexní masáž 13.týden Měkké techniky kůže, podkoží, facie, sval, periost (oblast hlavy, zad, hrudníku, končetin) 14.týden Sportovní masáž, masáž dětí Flandera, S.: Klasická masáž, Poznání 2005 Lewit, K.: Manipulační léčba v myoskeletální medicíně, Praha

10 Základy odborné terminologie Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/ZS Rozsah studijního předmětu 28P/0C hod. za týden 2 Kreditů 1 Jiný způsob vyjádření rozsahu 28 Způsob zakončení klasifikovaný zápočet Forma výuky přednášky : Mgr.Jiří Šrámek Latinská abeceda, výslovnost, přízvuk - řecká abeceda. Latinská, anglická, německá a ruská slovní zásoba, kterou používá ošetřovatelský personál. Běžné výrazy pro části těla, všeobecné lékařské výrazy a popisné termíny týkající se nemocí a poranění. Termíny týkající se základního zdravotnického materiálu a vybavení. Obecné termíny vztahující se k první pomoci. Důležité informace o zdravotním stavu pacienta, zdravotnická průvodka. Termíny označující: zlomeniny, rány a poranění. Názvy pro různé druhy diagnóz a prognóz. Názvy pro různé druhy terapií. 1. týden Běžná konverzační témata 2. týden Medicínské obory, rehabilitace 3. týden Lidské tělo, jehi části a systémy 4. týden Onemocnění a poruchy 5. týden Pohybový systém 6. týden Nejčastější poruchy a onemocnění pohybového systému 7. týden Rehabilitační ošetřovatelství, péče sestry na oddělení 8. týden Tělesná cvičení, fyzioterapie 9. týden Návštěva lékaře 10. týden Komunikace s pacientem 11. týden Komunikace se zdravotním personálem 12. týden Nemocnice, lázně 13. týden První pomoc 14. týden Prezentace obsahů odborných článků Povinná a doporučená literatura bude každému studujícímu určena po zjištění aktuálních znalostí Veselá, A.: Lékařská terminologie pro fyzioterapeuty. Karolinum, Praha 1999 Přívratská, j. a kol. English in the medical profession. Karolinum 2001 Čermáková, I. a kol. Czech for medical students. 3.lf, Praha 2001 Kozlíková, D.; Plašilová, D.: Základy latinské lékařské terminologie pro bakalářský program na lékařské fakultě. UK Praha, Karolinum 2005 Svobodová, D.: Terminologiae medicae vestibulum. Úvod do řecko-latinské lékařské terminologie pro studenty bakalářských oborů 1. LF UK. UK Praha, Karolinum 2004 Strakošová, S.: Jazyk latinský (Skriptum pro studium bakalářské a magisterské se zdravotnickým zaměřením). Ostrava, Ostravská univerzita 2000 Bydžovský, J.: Latina pro zdravotníky. Praha, Radek Veselý 2005 Hiršová, D: Chemické názvosloví - základní pravidla českého, tradičního latinského a mezinárodního latinského lékopisného názvosloví. Praha, Karolinum

11 Metodika tělesné výchovy I Typ předmětu povinný dop. ročník/semestr 1/ ZS Rozsah studijního předmětu 0P/28C hod. za týden 2 kreditů 1 Jiný způsob vyjádření rozsahu 28 Způsob zakončení zápočet Forma výuky cvičení Cvičení: PaedDr. Vladana Botlíková, CSc. Výuka probíhá pouze formou cvičení. Jejím cílem je především pohybová kompenzace jednostranné zátěže posluchačů fyzioterapie a jejich seznámení se základními pravidly didaktiky TV. Vzhledem k povaze předmětu, není doporučována žádná odborná literatura. 24

12 Metodika tělesné výchovy II Typ předmětu povinný dop. ročník/semestr 1/ LS Rozsah studijního předmětu 0P/20C hod. za týden 2 kreditů 1 Jiný způsob vyjádření rozsahu 20 Způsob zakončení zápočet Forma výuky cvičení Cvičení: PaedDr. Vladana Botlíková, CSc. Výuka probíhá pouze formou cvičení, která mají povahu kompenzačních pohybových aktivit jednostranně zatěžovaných studentů. Při praktickém povádění budou fyzioterapeuti seznámeni se základními pravidly didaktiky TV. Vzhledem k charakteru předmětu, není doporučována 25

13 Anatomie a obecná kineziologie II. Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/LS Rozsah studijního předmětu 20P/20C hod. za týden 4 Kreditů 4 Jiný způsob vyjádření rozsahu 40 Způsob zakončení zápočet, zkouška Forma výuky přednášky, cvičení, cvičení: prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc. Obecná anatomie obsahuje obecné názvosloví, směry a místa v lidském těle a stručný přehled obecné stavby jednotlivých tkání, vzniklých z vnitřního, středního a vnějšího zárodečného listu. Speciální anatomie potom studuje stavbu a názvy součástí jednotlivých orgánových systémů. Jednotlivé systémy jsou: kosti (nauka o kostech je osteologie), klouby (artrologie), jednotlivé součásti pohybového aparátu (horní a dolní končetina, pletence, páteř a lebka), svaly (myologie), endokrinní žlázy, pohlavní žlázy, srdce a oběhový systém (tepny, žíly a mízní soustava), nervový systém periferní a centrální, smyslové ústrojí, kůže a mléčná žláza. Vymezení pojmu kineziologie jako nauky o pohybu těla. Biomechanické vlastnosti tkání, tvořící pohybové ústrojí. Vnitřní orgány, proudění krve. Biomechanika dýchání a funkce kosterních svalů mimo pohybové ústrojí. Kineziologie stoje, chůze, jednotlivých tělních částí. 1. týden Trávicí ústrojí 2. týden Dýchací ústrojí 3. týden Oběhové ústrojí 4. týden Mízní soustava 5. týden Orgány močopohlavního ústrojí 6. týden Žlázy s vnitřní sekrecí 7. týden Nervový systém 8. týden Funkční systémy CNS nervové dráhy, řízení pohybu 9. týden Smyslové orgány 10. týden Kůže a kožní orgány Cvičení 1. týden Trávicí ústrojí 2. týden Dýchací ústrojí 3. týden Oběhové ústrojí 4. týden Mízní soustava 5. týden Orgány močopohlavního ústrojí 6. týden Žlázy s vnitřní sekrecí 7. týden Nervový systém 8. týden Funkční systémy CNS nervové dráhy, řízení pohybu 9. týden Smyslové orgány 10. týden Kůže a kožní orgány Dylevský, I.: Anatomie a fyziologie člověka, Epava 2008 Dylevský, I.: Základy funkční anatomie člověka, Manus 2008 Dylevský, I.: Obecná kineziologie, Grada 2007 Dylevský, I.: Speciální kineziologie, Grada Trojan, S.; Druga, R.; Pfeiffer, J.; Votava, J.: Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka. Praha, Grada

14 Fyziologie a základy neurověd Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/LS Rozsah studijního předmětu 20P/20C hod. za týden 4 Kreditů 4 Jiný způsob vyjádření rozsahu 40 Způsob zakončení zápočet, zkouška Forma výuky přednášky, cvičení, cvičení: doc. MVDr. Šimon Vaculín, Ph.D. Úvod do fyziologie, fyziologie buňky.elektrické děje na buněčné membráně. Fyziologie svalové činnosti. Tělesné tekutiny. Krev a krevní plasma.erytrocyty.krevní destičky, srážení krve. Leukocyty, imunitní systém. Srdce jako čerpadlo. Elektrické projevy srdeční činnosti. Hemodynamika, krevní tlak. Mikrocirkulace. Úprava krevního oběhu v orgánech. Fyziologie dýchání. Fyziologie vylučování. Nefron, tubulární procesy.vývodní cesty močové. Acidobazická rovnováha. Přehled funkcí trávicí soustavy, ústní dutina a jícen, Žaludek, duodenum, pankreas, funkce jater. Tenké a tlusté střevo, vstřebávání vody a živin Metabolismus, zásady správné výživy. Termoregulace, Endokrinologie: Přehled struktury a funkce periferního a centrálního nervového systému (CNS). Mícha, míšní dráhy a reflexy, mozkový kmen. Mozeček a bazální ganglia, řízení motoriky. Mozková kůra, asociační oblasti mozku, učení a paměť. Fyziologie smyslových orgánů: zrak, sluch, čich, chuť 1. týden Fyziologie krevního oběhu, fyziologie dýchání 2. týden Fyziologie vylučování 3. týden Fyziologie trávení a vstřebávání, energetický metabolismus 4. týden Termoregulace 5. týden Humorální regulace, obecná neurofyziologie 6. týden Fyziologie svalstva, fyziologie CNS 7. týden Fyziologie funkčních systémů 8. týden Fyziologie chování 9. týden Fyziologie tělesné zátěže 10. týden Fyziologie stárnutí organismu Cvičení 1. týden Fyziologie krevního oběhu 2. týden Fyziologie respiračního ústrojí 3. týden Fyziologie trávení a vstřebávání 4. týden Fyziologie vylučovacího aparátu 5. týden Humorální regulace, obecná neurofyziologie 6. týden Fyziologie svalstva 7. týden Fyziologie funkčních systémů 8. týden Fyziologie CNS 9. týden Fyziologie tělesné zátěže 10. týden Fyziologie přetížení Rokyta, R.: Fyziologie pro bakalářská studia v medicíně, přírodovědných a tělovýchovných oborech. Praha, ISV 2000 Dylevský, I.: Anatomie a fyziologie člověka. Epava 2008 Silbernagl, S.; Despopoulos, A.: Atlas fyziologie člověka. Praha, Grada 2001 Kittnar, O.: Fyziologická regulace ve schématech. Praha, Grada

15 Fyzikální léčebné metody Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/LS Rozsah studijního předmětu 10P/20C hod. za týden 3 kreditů 2 Jiný způsob vyjádření rozsahu 30 Způsob zakončení zápočet, zkouška Forma výuky přednášky, cvičení : prof. MUDr.Leoš Navrátil, CSc. Cvičení: Mgr. Simona Hájková Základní informace o podstatě jednotlivých fyzikálních procesů, vliv fyzikálních sil na organismus. Fyzikální léčebné metody, jejich in dikce a kontraindikace, fyziologická podstata účinku jednotlivých metod, zásady proskripce, právní problematika spojená s fyzikální terapií, úloha fyzioterapeuta při aplikaci jednotlivých procedur. Praktická cvičení: jsou zaměřena na osvojení pracovních postupů při aplikaci všech forem fyzikální terapie v ambulantní praxi. 1. týden Optické záření a jeho využití v rehabilitačním lékařství. Elektrický proud, aktivní a pasivní vlastnosti organizmu 2. týden Biofyzikální základy biomechaniky 3. týden Ionizující záření radiační ochrana 4. týden Základy přístrojové techniky 5. týden Mechanoterapie 6. týden Nízkofrekvenční proudy, středněfrekvenční proudy, vysokofrekvenční proudy Magnetoterapie. Ultrazvuková terapie 7. týden Fototerapie. Termoterapie. Kryoterapie. 8. týden Vodoléčba. Peloidy. Uhličitá terapie. Minerální vody. 9. týden Radioterapie. Klimatoterapie 10. týden Balneoterapie klasifikace PLZ Cvičení týden Principy práce s přístroji využívanými ve fyzioterapii týden Seznámení s pracovištěm pro fyzikální terapii týden Práce s laserem týden Práce s přístroji pro elektroterapii týden Seznámení s radioterapeutickým pracovištěm Rosina, J.; Kolářová, H.; Stanek, J.: Biofyzika pro studenty zdravotnických oborů. Praha, Grada 2006 Navrátil, L.; Rosina, J.: Medicínská biofyzika. Praha, Grada 2005 Poděbradský, J., Vařeka, J.: Fyzikální terapie I. a II., Grada 1998 Capko, J.: Základy fyziatrické léčby. Praha, Grada

16 Fyzioterapie I vyšetřovací postupy Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/LS Rozsah studijního předmětu 10P/40C hod. za týden 5 kreditů 4 Jiný způsob vyjádření rozsahu 50 Způsob zakončení klasifikovaný zápočet Forma výuky přednášky, cvičení : Mgr. Simona Hájková Cvičení: Bc. Zdeněk Váňa Postupy vyšetření a hodnocení pohybového aparátu ve fyzioterapii/rehabilitaci. Praktická cvičení: postupy vyšetření a hodnocení praktikované na studentech, později na pacientech pod supervizí. Sběr anamnestických dat. Demonstrace postupů vyšetření a hodnocení u pacientů (typické nálezy a odchylky u nejčastějších diagnóz a forem postižení), stanovení fyzioterapeutické diagnozy.. 1. týden Úvod do problematiky vyšetření a hodnocení pacienta ve fyzioterapii, přehled vyšetřovacích postupů a metod. Orientace na lidském těle, aspekte a palpace 2. týden Funkční poruchy pohybového systému svalová dysbalance 3. týden Vyšetření svalové dysbalance svaly hypertonické, zkrácené a oslabené 4. týden Vyšetření postury 5. týden Vyšetření ROM a antropometrické vyšetření 6. týden Základní postupy vyšetření pletence ramenního, pletence pánevního a dalších kloubů končetin, vyšetření páteře 7. týden Vyšetření pohybových stereotypů 8. týden Vyšetření hypermobility 9. týden Vyšetření chůze 10.týden Základní přístrojová vyšetření. Testování ve fyzioterapii nejčastěji používané funkční testy Praktická cvičení praktický nácvik v dáné problematice 1. týden Úvod do problematiky vyšetření a hodnocení pacienta ve fyzioterapii, přehled vyšetřovacích postupů a metod. Orientace na lidském těle, aspekte a palpace 2. týden Funkční poruchy pohybového systému svalová dysbalance 3. týden Vyšetření svalové dysbalance svaly hypertonické, zkrácené a oslabené 4. týden Vyšetření postury 5. týden Vyšetření ROM a antropometrické vyšetření 6. týden Základní postupy vyšetření pletence ramenního, pletence pánevního a dalších kloubů končetin, vyšetření páteře 7. týden Vyšetření pohybových stereotypů 8. týden Vyšetření hypermobility 9. týden Vyšetření chůze 10.týden Základní přístrojová vyšetření. Testování ve fyzioterapii nejčastěji používané funkční testy Janda, V, a kol.: Svalové funkční testy, Grada 2005 Gross,J.: Vyšetření pohybového aparátu, Poznání 2006 Lippertová-Grünerová M.: Neurorehabilitace. Praha, Galén 2005 Kaňovský, P.; Bareš, M.; Dufek, J. a kol.: Spasticita, mechanismy,diagnostika a léčba. Praha, Maxdorf 2004 Grieve J.: Neuropsychology for Occupational Therapists Assessment of Perception & Cognition. Oxford, Blackwell Science Ltd. And BlaCKWELL Publishing Company

17 Balneoterapie Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/LS Rozsah studijního předmětu 20P/0C hod. za týden 2 kreditů 1 Jiný způsob vyjádření rozsahu 20 Způsob zakončení zápočet, zkouška Forma výuky přednášky, cvičení: MUDr. Yveta Hrubcová Základy balneologie, balneotechniky a balneohygieny, fyzikální terapie, fyziologické a fyzikální základy teorií o působení jednotlivých procedur balneoterapie, mechanismy účinku. Vhodnost lázeňské léčby u jednotlivých onemocnění. Hydroterapie, termoterapie, elektroterapie, mechanoterapie, akustoterapie, magnetorerapie. Klimatologie, dietetologie 1. týden Obecná balneologie (indikace a kontraindikacelázeňské léčby) 2. týden Léčebné metody komplexní balneoterapie 3. týden Zdravotní výchova v lázních 4. týden Balneoterapie chorob dýchacího ústrojí 5. týden Balneoterapie chorob srdečních a oběhových 6. týden Balneoterapie chorob trávicího systému 7. týden Balneoterapie chorob pohybového systému 8. týden Balneoterapie chorob močového ústrojí 9. týden Onkologická onemocnění 10. týden Balneoterapie ve stáří Capko, J.: Základy fyziatrické léčby. Praha, Grada 2002 Poděbradský, J.; Vařeka, J.: Fyziatrie I., II. Praha, Grada 1998 Votava, J.a kol.: Fyzikální základy rehabilitace. Praha, Karolinum

18 První pomoc Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/LS Rozsah studijního předmětu 10P/20C hod. za týden 3 Kreditů 1 Jiný způsob vyjádření rozsahu 30 Způsob zakončení zápočet, zkouška Forma výuky přednášky, cvičení, cvičení: doc. MUDr. Jan Pokorný, DrSc. Obecné zásady první pomoci. Neodkladná resuscitace. Obnova dýchání. Hrudní masáž. Krvácení a obvazy (typy krvácení, tlakové body a jejich užití, obvazové techniky). Bezvědomí (diagnóza, stabilizovaná poloha). Mdloba. Křečové stavy. Akutní otravy. Šok. Závažná poranění (poranění hlavy, poranění hrudníku, pneumotorax, abdominální poranění). Poranění menšího rozsahu. Zlomeniny (různé typy zlomenin a obvazů, úrazy páteře a míchy). Cizí tělesa a poranění tělních kloubů. Náhlé stavy postihující oko. Náhlé psychické poruchy. Neočekávaný porod. Závažné akutní stavy u dětí. Odsun a polohování. Obvazová technika. První pomoc za ztížených podmínek (déšť, sníh, improvizace transportu apod.). První pomoc při utonutí. První pomoc při zasažení elektrickým proudem. První pomoc při silničních nehodách. První pomoc při likvidaci následků hromadného neštěstí. První pomoc při likvidaci následků živelných katastrof. První pomoc při zasažení zbraněmi hromadného ničení. 1. týden Základní životní funkce a jejich poruchy 2. týden Kardiopulmocerebrální resuscitace dýchání 3. týden Kardiopulmocerebrální resuscitace oběh 4. týden Kardiopulmocerebrální resuscitace děti 5. týden Krvácení, stavění krvácení, šok 6. týden Poranění hrudníku, břicha, pánve, sdružená poranění 7. týden Poranění hlavy, krku, páteře, oka, ucha, nosu, bezvědomí, tonutí, otravy 8. týden Zlomeniny dlouhých kostí, distorze, luxace. Imobilizace dlahy, obvazy 9. týden Činnost zdravotníka na místě nehody. Zdravotní péče v mimořádných a krizových situacích 10. týden Popáleniny, úraz elektrickým proudem, omrzliny, podchlazení Cvičení týden Obvazová technika týden Zástava krvácení týden Defibrilace, řízené dýchání týden Fixace a transport nemocného týden Práce s psychiatrickým nemocným Pachl, J. a kol.: Základy anesteziologie a neodkladné péče. Praha, Karolinum 2003 Zeman, M. : První pomoc. Grada 2000 Pokorný, J.: Lékařská první pomoc. Galén VHS výukové videoprogramy zaměřené na první pomoc Výukové pomůcky pro praktický nácvik 31

19 Léčebná tělesná výchova Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/LS Rozsah studijního předmětu 0P/20C hod. za týden 2 kreditů 1 Jiný způsob vyjádření rozsahu 20 Způsob zakončení klasifikovaný zápočet praktický Forma výuky cvičení Cvičení: Mgr. Simona Hájková (30 %) Mgr. Marie Zmeškalová (30 %) Bc. Zdeněk Váňa (40 %) Náplní výuky jsou základní diagnostické a terapeutické postupy aplikované fyzioterapeutem,pedagogický proces v léčebné a zdravotní tělesné výchově,metodické postupy ovlivňující morfologickofunkční odchylky u různých druhů oslabení.důraz je zde kladen na praktické provedení zvolených cvičebních jednotek a postupů,s ohledem na věk a diagnozu pacientů. Praktická výuka - práce ve vodě na vlastním těle, ve dvojicích. Tématické okruhy: 1. týden Význam dechu a dcchových cvičení,metdika nácviku jednotlivých typů, dýchání, lokalizované dýchání 2.týden Dechová cvičení při lokomočních pohybech,využití dechového cvičení k rozvoji posturálního stereotypu 3.týden Výchozí cvičební polohy,význam,nácvik uvolňovacích,protahovacích a posilovacích cviků 4.týden Metodické zásady LTV vedoucí ke správnému držení těla v oblasti krční, hrudní a bederní páteře 5.týden Metodické zásady LTV vedoucí ke správnému držení pánve a DK 6.týden Relaxační cvičení,metodické postupy nácviku relaxace 7. týden Kondiční cvičení 8.týden Cvičební jednotky dle diagnostických kategorií I(dětský věk) 9.týden Cvičební jednotky dle diagnostických kategoriíii (dospělí) 10.týden Specifická stavba cvičební jednotky pro geriatrické pacieny Gúth, A.a kol.: Vyšetrovacie a liečebné metodiky pre fyzioterapeutov.bratislava:1 995, 448 s. ISBN Javůrek, J.: Léčebná tělesná výchova v pediatrii. Praha: SPN, 1982, 102 s. Hošková, B., Matoušová, M.: Kapitoly z didaktiky zdravotní tělesné výchovy. Praha: Karolinum, 1998, 134 s. Hromádková, J. a kol.: Fyzioterapie. Jinočany: HaH, 1999, 428 s. ISBN Kabelíková, K.,Vávrová, M.: Cvičení k obnovení a udržení svalové rovnováhy. Praha: Grada, 1997, 239 s. ISBN Véle, F.: Kineziologie pro klinickou praxi. Praha, Grada, 1997, 260 s. 32

20 Základy patologie Typ předmětu Povinný dopor. ročník / semestr 2/ZS Rozsah studijního předmětu 28P/0C hod. za týden 2 kreditů 3 Jiný způsob vyjádření rozsahu 28 Způsob zakončení zápočet, zkouška Forma výuky přednášky, cvičení, cvičení: prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc. Výuka obecně patologických pojmů, výuka podstaty patologických procesů v jednotlivých tělních systémech. Vlivy jednotlivých patologických procesů na jednotlivé části pohybového aparátu i na pohybový aparát jako celek a jeho funkci. Na podstatě patologických procesů i obecné způsoby terapie ve vztahu k narušení funkce zejména pohybového aparátu. V praktických cvičeních : účast na pitvách k získání reálného pohledu na patologicjé procesy a jejich dopad na organismus a jeho funkce opět se zvláštním přihlédnutím k pohybovému systému. Praktická cvičení: demonstrace patologických preparátů, pitvy. 1. týden Poruchy růstu celkové a místní. Teratologie. 2. týden Dystrofické a progresivní změny. Zánět. 3. týden Infekce bakteriální a TBC. Infekce virové a ostatní. 4. týden Patologie imunitních reakcí. Nádory. 5. týden Patologie pohybového ústrojí nemoci svalů, kostí, kloubů a jiných synoviálních struktur. 6. týden CNS vaskulární změny, atrofie, záněty, nádory. 7. týden Krevní oběh, cévy, krev. 8. týden Dýchací systém a vylučovací systém. 9. týden Zažívací systém. 10. týden Endokrinní systém a pohlavní systém. Cvičení týden Zánět týden Virové a mikrobiální infekce týden Otok týden Nádory týden Patologie pohybového aparátu Bártová, J.: Patologie pro bakaláře. Praha, Karolinum 2004 Fakan, F.: Přehled patologie pro bakalářké zdravotnické obory, Karolinum, Praha 2000 Silbernagl, S.: Atlas patofyziologie člověka.praha, Grada 2001 Stříteský, P.: Základy patologie, Karolinum, Praha 2005 Pacovský, V.; Sucharda, P.: Úvod do medicíny. Učebnice pro bakalářské a magisterské studium zdravotnických, paramedicínských a sociálních oborů. Praha, Karolinum

SZZK magisterská. - speciální a vývojová kineziologie - léčebná rehabilitace

SZZK magisterská. - speciální a vývojová kineziologie - léčebná rehabilitace SZZK magisterská Studijní program: Studijní obor: Teoretická zkouška: Praktická zkouška: Specializace ve zdravotnictví Fyzioterapie - biomechanika člověka - speciální a vývojová kineziologie - léčebná

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE 2. díl Lenka ŠOLCOVÁ a kolektiv autorů Obsah I. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ (Mgr. Lenka Šolcová)...

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE OBSAH Úvod do studia 11 1 Základní jednotky živé hmoty 13 1.1 Lékařské vědy 13 1.2 Buňka - buněčné organely 18 1.2.1 Biomembrány 20 1.2.2 Vláknité a hrudkovité struktury 21 1.2.3 Buněčná membrána 22 1.2.4

Více

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Předmět: ANATOMIE A FYZIOLOGIE Obor vzdělání: DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr.

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Aleš Hejlek Cíle předmětu: Seznámit studenty s fyziologií všech systémů s

Více

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy Příloha č. 1: Srovnávací tabulka odborné vzdělání (PH počet hodin) 1.LF UK v Praze VOŠZ Brno SZŠ Košice SZŠ Ostrava Předmět PH Předmět PH Předmět PH Předmět PH Anatomie 90 Anatomie a fyziologie 136 Anatomie

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ vytvořila a od září 2014 připravila k realizaci šest odborných a jeden manažerský

Více

Biologie - Septima, 3. ročník

Biologie - Septima, 3. ročník - Septima, 3. ročník Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence komunikativní Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Otázky k absolutoriu odborný blok

Otázky k absolutoriu odborný blok Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Otázky k absolutoriu odborný blok Třída:

Více

I. GERONTOLOGIE. 1. Fyziologie stárnutí a stáří. Charakteristické znaky chorob ve stáří. Farmakoterapie ve stáří.

I. GERONTOLOGIE. 1. Fyziologie stárnutí a stáří. Charakteristické znaky chorob ve stáří. Farmakoterapie ve stáří. Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty v gerontologii I. GERONTOLOGIE

Více

OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - PREZENČNÍ FORMA

OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - PREZENČNÍ FORMA OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - PREZENČNÍ FORMA ROČNÍK 1. Semestr zimní (ZS) Délka přímé výuky: 45 minut Filozofie a etika v ošetřovatelství 0 + 10 z Veřejné zdravotnictví 0 + 5 z, ZK Komunikace

Více

Seznam šablon - Přírodopis

Seznam šablon - Přírodopis Seznam šablon - Přírodopis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Člověk Ročník: 8 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové kompetence

Více

Výsledky CRP MEFANET 2009 na 3.LF UK v Praze

Výsledky CRP MEFANET 2009 na 3.LF UK v Praze 3. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze Výsledky CRP MEFANET 2009 na 3.LF UK v Praze E. Kvašňák Konference MEFANET 2009, Brno 26.11.2009 Obecná předsevzetí na r.2009 Zaškolit pedagogy v tvorbě e-kurzů

Více

Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE. Kateryna Nohejlová a kol.

Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE. Kateryna Nohejlová a kol. Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE Kateryna Nohejlová a kol. Praha Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta 2013 Úvod do preklinické medicíny: Patofyziologie Vedoucí autorského kolektivu

Více

LCH/PAK01. 5 hodin cvičení

LCH/PAK01. 5 hodin cvičení Studijní program : Porodní asistence bakalářské studium - kombinovaná forma Název předmětu : Klinická biochemie Rozvrhová zkratka : LCH/PAK01 Rozvrh výuky : 5 hodin přednášek 5 hodin cvičení Zařazení výuky

Více

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA Definice rehabilitace Dle WHO: RHB zahrnuje všechny prostředky, směřující ke zmírnění tíže omezujících a znevýhodňujících stavů a umožňuje

Více

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY ZDRAVOVĚDA SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY ZDRAVOVĚDA SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY Studijní obor: SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ Studijní program: SPECIALIZACE V PEDAGOGICE Kód programu: B 7507 Platnost od akademického roku

Více

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více

Obsah. Předmluva...13

Obsah. Předmluva...13 Obsah Předmluva...13 1 Pohyb jako základní projev života...17 1.1 Pohyb obecně...17 1.2 Pohybové chování...17 1.3 Vliv pohybu na životní pochody...18 1.4 Vztah pohybu k funkci CNS...19 1.5 Psychomotorické

Více

Zadání VŠKP STAG (AR 2016/17)

Zadání VŠKP STAG (AR 2016/17) Zadání VŠKP STAG (AR 2016/17) 1. Fyzioterapie jako součást primární a sekundární prevence u ischemické choroby srdeční a) Teoretická analýza odborné literatury shrnující problematiku využití fyzioterapie

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru FYZIOTERAPIE V CHIRURGICKÝCH OBORECH A TRAUMATOLOGII

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru FYZIOTERAPIE V CHIRURGICKÝCH OBORECH A TRAUMATOLOGII Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru FYZIOTERAPIE V CHIRURGICKÝCH OBORECH A TRAUMATOLOGII 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1

Více

Obsah. 3 Bezpečnost práce Úrazová zábrana a pracovní úraz Odpovědnost za bezpečnost při práci Vznik úrazů...

Obsah. 3 Bezpečnost práce Úrazová zábrana a pracovní úraz Odpovědnost za bezpečnost při práci Vznik úrazů... Obsah 1 Úvodem.... 13 1.1 Význam zdravovědy pro kadeřníka.................... 13 1.2 Osobní hygiena kadeřníka........................... 14 1.2.1 Péče o čistotu těla................................. 15

Více

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: 53 41 N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vzdělávací program: 53 41 N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborné studium, denní, tříleté Název Týdenní počet vyučovacích

Více

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální péče Pečovatelská činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

187/2009 Sb. VYHLÁKA

187/2009 Sb. VYHLÁKA 187/2009 Sb. VYHLÁKA ze dne 10. června 2009 o minimálních požadavcích na studijní programy veobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program veobecné praktické lékařství Ministerstvo

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Témata z předmětů: Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní

Témata z předmětů: Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní Témata z předmětů: Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní 1. Složení živého organismu buňka - stavba, funkce jednotlivých organel tkáně typy tkání, stavba, funkce tělní tekutiny složení, funkce krve,

Více

Neurorehabilitační péče po CMP

Neurorehabilitační péče po CMP Neurorehabilitační péče po CMP As. MUDr. Martina Hoskovcová Rehabilitační oddělení Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze Ucelená rehabilitace výcvik nebo znovuzískání co možná nejvyššího stupně funkčních

Více

Specializace ve zdravotnictví B5345 Fyzioterapie - prezenční bakalářské studium 5342R004

Specializace ve zdravotnictví B5345 Fyzioterapie - prezenční bakalářské studium 5342R004 Vztah dvou předmětů může být: a) indiferentní zapsání předmětu není vázáno žádnými podmínkami b) podmiňující zápisem student může zapsat předmět při současném zapsání nebo dřívějším absolvování podmiňujícího

Více

1.ročník - všeob. lékařství - prezenční studium

1.ročník - všeob. lékařství - prezenční studium 1.ročník - všeob. lékařství - prezenční studium Název předmětu P/C P/C počet kreditů Anatomie doc. RNDr. P. Fiala, CSc. Biofyzika MUDr. et MUDr. J. Beneš, Ph.D. Biologie a genetika RNDr. M. Pešta, Ph.D.,

Více

FZS UJEP Katedra fyzioterapie a ergoterapie. Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ERGOTERAPIE 2016

FZS UJEP Katedra fyzioterapie a ergoterapie. Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ERGOTERAPIE 2016 FZS UJEP Katedra fyzioterapie a ergoterapie Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ERGOTERAPIE 2016 1. Poranění kostí a kloubů ruky anatomie ruky a zápěstí (popis kostí, vazivového aparátu, svalů

Více

se konají v posluchárně III. interní kliniky 9.25-11.00 hod. skupiny 2, 4, 5 v úterý a čtvrtek skupiny 1, 3 ve středu a pátek

se konají v posluchárně III. interní kliniky 9.25-11.00 hod. skupiny 2, 4, 5 v úterý a čtvrtek skupiny 1, 3 ve středu a pátek Studijní program : Zubní lékařství Název předmětu : Vnitřní lékařství 3 Rozvrhová zkratka : IN3/ZUA22 Rozvrh výuky : 30 hodin seminářů 30 hodin praktických cvičení Zařazení výuky : 4. ročník, 7. semestr

Více

Maturitní témata profilové zkoušky 2016/2017

Maturitní témata profilové zkoušky 2016/2017 Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace Předmět: Ošetřovatelství Obor: Zdravotnický asistent 3.E Vyučující: Mgr. Šárka Holečková 1. Ošetřovatelská péče u nemocných

Více

Zdravotník zotavovacích akcí

Zdravotník zotavovacích akcí Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno www.sssbrno.cz Zdravotník zotavovacích akcí 40hodinový praktický kurz.

Více

Témata pro profilovou maturitní zkoušku

Témata pro profilovou maturitní zkoušku CÍRKEVNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JANA PAVLA II. Témata pro profilovou maturitní zkoušku Předmět: OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH Praktická maturitní zkouška Interní a chirurgické oddělení: 1. Ošetřování nemocného

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15

Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15 Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15 1. Složení živého organismu buňka - stavba, funkce jednotlivých

Více

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v ortopedii

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v ortopedii Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v ortopedii I. ROLE SESTRY V PERIOPERAČNÍ PÉČI 1. Sestra pro perioperační péči Perioperační péče - definice,

Více

Přijetí do vyššího ročníku oboru Diplomovaná všeobecná sestra denní forma vzdělávání

Přijetí do vyššího ročníku oboru Diplomovaná všeobecná sestra denní forma vzdělávání Přijetí do vyššího ročníku oboru Diplomovaná všeobecná sestra denní forma vzdělávání Obsah prověřovaného učiva a doporučená studijní literatura pro rozdílové zkoušky Název modulu: Anatomie a fyziologie

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání ze dne 11. ledna 2005, jak vyplývá

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Využití E-learningové formy výuky v oboru fyzioterapie

Využití E-learningové formy výuky v oboru fyzioterapie Využití E-learningové formy výuky v oboru fyzioterapie Klinika rehabilitačního lékařství, Albertov 7, Praha 2 Autoři přednášky Mgr. Zdeněk Guřan Mgr. Renáta Muchová Fyzioterapie na 1. LF UK Praha Studijní

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 8. Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 8. Průřezová témata, Opakování - zařadí člověka do systému živočišné říše - charakterizuje biologickou a společenskou podstatu člověka - uvede význam kůže, objasní její stavbu a funkci - popíše odlišnosti barvy kůže lidských

Více

Názvy pracovišť. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz)

Názvy pracovišť. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Názvy pracovišť název pracoviště plný / zkrácený Anatomický ústav Centrum bioinformatiky Děkanát Děkanát správa budov Dermatovenerologická

Více

Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99. Přílohy

Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99. Přílohy Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99 Přílohy Příloha 1: Seznam oborů činnosti lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, ČR, 2 a 21... 1 Příloha 2: Početní stav podle

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Na Českém vysokém učení technickém v Praze studuje na osmi fakultách více než 24 000 studentů v bakalářských, magisterských a doktorských

Více

Preventivní medicína

Preventivní medicína Preventivní medicína Předseda Doc. MUDr. Alexander Martin Čelko, CSc., Ústav epidemiologie LF UK tel: 26710 2485 fax: 272 738 497 e-mail: martin.celko@lfcuni.cz Místopředseda Prof. MUDr. Kamil Provazník,

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu přírodopis se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Dílčí výstupy. Tematické okruhy průřezového tématu

Učební osnovy vyučovacího předmětu přírodopis se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Dílčí výstupy. Tematické okruhy průřezového tématu - porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů - rozpozná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) - rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů - určuje vybrané druhy

Více

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2014-2015 Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní interní nebo pediatrický kmen v délce minimálně 24

Více

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 233/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2008 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.,

Více

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty...............................

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... Obsah Úvod......................................... 11 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... 12 1.1 Metabolismus.................................... 12 1.2 Dráždivost......................................

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Zařazení výuky : 2. ročník, 3. semestr Rozvrh výuky : 24 hodin seminářů Způsob ukončení : Zkouška po ukončení praktické části výuky v letním

Více

Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy září popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií a objasní funkci

Více

OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka

OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka Předseda Prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc. Fyziologický ústav 1. LF UK, Albertov 5, 128 00 Praha 2 e-mail: jaroslav.pokorny@lf1.cuni.cz Členové Prof.

Více

Výuková jednotka z pohledu koordinátorky teoretické sekce. Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.

Výuková jednotka z pohledu koordinátorky teoretické sekce. Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. Výuková jednotka z pohledu koordinátorky teoretické sekce Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. Kurzy v sekcích Teoretické vědy; 33 Diagnostické obory a neurovědy; 16 Chirurgické vědy; 17 Interní lékařství; 35

Více

Studijní plán oboru ADIKTOLOGIE

Studijní plán oboru ADIKTOLOGIE 1 Studijní plán oboru ADIKTOLOGIE Verze plánu: 11.8. 10. září 2007 Aktualizace 5. září 2008 Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha 2 I. ročník ZS LS před. cvi č. 1217 Anatomie *)

Více

I ÚVOD Hlas a jeho význam (J. Dršata) Hlas v komunikaci a dějinách Foniatrie a její vývoj 20

I ÚVOD Hlas a jeho význam (J. Dršata) Hlas v komunikaci a dějinách Foniatrie a její vývoj 20 FONIATRIE - HLAS OBSAH I ÚVOD 19 1 Hlas a jeho význam (J. Dršata) 20 1.1 Hlas v komunikaci a dějinách 20 1.2 Foniatrie a její vývoj 20 II KLINICKÁ ANATOMIE A FYZIOLOGIE HLASOTVORNÉHO ÚSTROJÍ 23 2 Anatomie

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických

Více

Výukový portál 1. LF UK v Praze v roce 2007

Výukový portál 1. LF UK v Praze v roce 2007 Výukový portál 1. LF UK v Praze v roce 2007 Výukový portál 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy je oficiální platformou pro uveřejňování odkazů na elektronická výuková autorská a didaktická díla, přednášky,

Více

BALNEOLOGIE. Úvod do fyzikální terapie

BALNEOLOGIE. Úvod do fyzikální terapie BALNEOLOGIE Úvod do fyzikální terapie využití přírodních zdrojů pro léčbu a rehabilitaci přímá účast lékaře, kolektivu fyzioterapeutů a dalších zdravotníků na léčebném procesu balneologie balneoterapie

Více

Vzdělávací obor: Biologie. Jednoletý volitelný předmět pro 4. ročník (všechna zaměření) Předmět: Antropologický seminář

Vzdělávací obor: Biologie. Jednoletý volitelný předmět pro 4. ročník (všechna zaměření) Předmět: Antropologický seminář Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda Biologie Vzdělávací obor biologie je realizován v povinném předmětu biologie a ve volitelných předmětech seminář z biologie, seminář z molekulární biologie

Více

Fyzikální terapie. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. září 2010 Bc.

Fyzikální terapie. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. září 2010 Bc. Fyzikální terapie Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Fyzikální terapie využívá různé druhy energie (umělé,

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru FYZIOTERAPIE V NEUROLOGII

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru FYZIOTERAPIE V NEUROLOGII Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní kmen povinný... 4 2.2 Vlastní specializovaný

Více

Atestační otázky z oboru rehabilitační a fyzikální medicína

Atestační otázky z oboru rehabilitační a fyzikální medicína Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Atestační otázky z oboru rehabilitační a fyzikální medicína Obecné 1. Podstata rehabilitace, definice rehabilitace,

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM akreditovaného kvalifikačního kurzu

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM akreditovaného kvalifikačního kurzu Strana 28 Částka 8 Zdravotnická legislativa: Haškovcová, H.: Lékařská etika. Praha: Galén, 2002 Holčík, J., Žáček, A., Koupilová, I.: Sociální lékařství. MU Brno, 2002 Kolektiv autorů: Studijní materiály

Více

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia)

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Chirurgie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Petr Pták Cíle předmětu: Seznámit posluchače s problematikou chirurgického

Více

Buňky, tkáně, orgány, orgánové soustavy. Petr Vaňhara Ústav histologie a embryologie LF MU

Buňky, tkáně, orgány, orgánové soustavy. Petr Vaňhara Ústav histologie a embryologie LF MU Buňky, tkáně, orgány, orgánové soustavy Petr Vaňhara Ústav histologie a embryologie LF MU Dnešní přednáška: Koncept uspořádání tkání Embryonální vznik tkání Typy tkání a jejich klasifikace Orgánové soustavy

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE

Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE ČÁSTKA 5 l VĚSTNÍK Vzdělávací program oboru Dětská neurologie 57 Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 57 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání...

Více

Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví

Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví Ministerstvo zdravotnictví ČR Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví 1 Ministerstvo zdravotnictví Č.j.: MZDR - 398/2009 Referent:

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OBORY. přehled.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OBORY. přehled. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OBORY přehled www.fbmi.cvut.cz OBORY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PROGRAM: BIOMEDICÍNSKÁ A KLINICKÁ TECHNIKA Biomedicínský technik

Více

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly Obsah ÚVOD Definice fitness Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi Historie kulturistiky Definice síly Druhy síly Rozložení svalstva na těle Velikost zatížení Počet opakování cviků a počet sérií

Více

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní interní nebo pediatrický kmen... 2 2.2 Vlastní specializovaný

Více

Nabídka celoživotního vzdělávání

Nabídka celoživotního vzdělávání Nabídka celoživotního vzdělávání Lékařská fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Nabídka CŽV v rámci akreditovaných studijních programů/oborů dle 60 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb

Více

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: Perioperační péče o pacienta v traumatologii. Okruhy otázek:

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: Perioperační péče o pacienta v traumatologii. Okruhy otázek: SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE Zaměření: Perioperační péče o pacienta v traumatologii Okruhy otázek: I. Základy perioperační péče II. III. Předsterilizační příprava a sterilizace zdravotnických

Více

Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK

Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK Ph.D. studium Kapesní průvodce inteligentního mladého lékaře vlastním osudem

Více

Biologie - Tercie. života uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se zvířaty. života

Biologie - Tercie. života uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se zvířaty. života - Tercie Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní Učivo

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Historie kliniky Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor

Více

Maturitní témata Biologie MZ 2017

Maturitní témata Biologie MZ 2017 Maturitní témata Biologie MZ 2017 1. Buňka - stavba a funkce buněčných struktur - typy buněk - prokaryotní buňka - eukaryotní buňka - rozdíl mezi rostlinnou a živočišnou buňkou - buněčný cyklus - mitóza

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického

Více

I. CHIRURGIE. 2. Onemocnění štítné žlázy. Struma eufunkční, struma maligní, struma hyperfunkční. Symptomatologie, diagnostika, terapie.

I. CHIRURGIE. 2. Onemocnění štítné žlázy. Struma eufunkční, struma maligní, struma hyperfunkční. Symptomatologie, diagnostika, terapie. Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty v chirurgických oborech

Více

IN0/VCB11. 10 hodin seminářů (anatomie) 45 hodin praktických cvičení

IN0/VCB11. 10 hodin seminářů (anatomie) 45 hodin praktických cvičení Studijní program : Všeobecné lékařství Název předmětu : Klinická propedeutika Rozvrhová zkratka : IN0/VCB Rozvrh výuky : 45 hodin seminářů (klinická propedeutika) 0 hodin seminářů (anatomie) 45 hodin praktických

Více

OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ. Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav preventivního lékařství LF MU

OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ. Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav preventivního lékařství LF MU OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav preventivního lékařství LF MU ORGANIZAČNÍ POKYNY Povinné semináře, nahrazování není poskytováno Garance: Doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc., jfiala@med.muni.cz

Více

Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny Oddělení chronické bolesti a rehabilitace

Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny Oddělení chronické bolesti a rehabilitace Informace o službách a péči Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny Oddělení chronické bolesti a rehabilitace Pomůžeme Vám vrátit se do aktivního života MUDr. Arnold Pavlík primář oddělení rehabilitační

Více

Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický rozvoj extré

Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický rozvoj extré KRYOTERAPIE (celková kryoterapie) 11.12.2008, Brno Bc. Dagmar Králová Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

59/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví

59/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví 59/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 13. března 1997, kterou se stanoví indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách Změna: 350/2008 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více