Základy politologie; KSV/ZPOB; KSV/ PLTZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základy politologie; KSV/ZPOB; KSV/ PLTZ"

Transkript

1 Základy politologie; KSV/ZPOB; KSV/ PLTZ Zimní semestr 2011/2012 Přednášející: PhDr. Salim Murad; Mgr. Petr Lazar Zimní semestr: (14 týdnů): ; Zapisují studenti 4. r. OV; 1. r. GEVES; 1. r. Čj-SV; 1. r. Aj-Sv. Rozsah výuky: 2/1 Počet kreditů: 3 Ukončení kurzu: zkouška závěrečný test Anotace V předmětu bude politologie představena v širším kontextu společenských věd, popsány budou metody a přístupy k řešení problémů výzkumu v rámci politické vědy. Studenti se seznámí s předmětem a obsahem politické vědy a bude jim podán přehled základních témat spolu s určením jejich místa a významu v současné politologii. Základní osou kurzu bude obeznámení studentů s mechanizmy fungování a jednotlivými komponenty demokratického politického systému. Po osvojení si pojmů a definic základních kategorií systému a po ozřejmění si vztahů mezi jednotlivými komponentami procesů uvnitř demokratického systému budou na příkladech jednotlivých typů demokracie studenti analyzovat chod těchto systémů až po současnost. Na základě znalosti principů fungování soudobých demokratických systémů, budou moci posluchači sami uvažovat o procesech probíhající uvnitř dalších demokratických států včetně ČR. Součástí kurzu jsou semináře, které budou sestávat z četby a rozborů odborných textů. Studenti se tak seznámí nejenom se samotným věcným obsahem, ale i formou, náležitostmi prezentace výsledků politologického výzkumu. Studenti oboru GEVES budou též studovat a v seminářích bude diskutována otázka centralizace, decentralizace v rámci jednotlivých probíraných unitárních či federálních struktur států. Zároveň budou dle publikace - Dvořáková, V a kol.: Základní modely demokratických systémů - Komparace politických systémů I. VŠE v Praze, Praha 2008 sledovány vztahy mezi centrální (či federální vládou), místními

2 vládami, místní správou a samosprávou ve sledovaných politických systémech. Zmíněna bude též otázka komplexu problémů spojených s byrokracií a to dle ideálu teorie byrokracie dle Maxe Webera. S fenoménem byrokracie se studenti seznámí na základě představení díla Jana Kellera Sociologie byrokracie a organizace (1996). Teze osnov 1. přednáška Téma: Společenské vědy - politologie A. Pojem politika B. Metody politologie Seminář - doporučená četba: Cabada L.: Politická věda jako samostatná společenskovědní disciplína. Str Rosůlek, P.: Politika jako předmět zájmu politické vědy. Str Říchová, B.: Metodologie politické vědy. Str Vše publikace Cabada, L.; Kubát, M.: Úvod do studia politické vědy. Eurolex Bohemia Říchová, B.: Politika politická věda. In: Úvod do současné politologie, Srovnávací analýza demokratických politických systémů. Portál. Praha Str Murad Salim: Úvod do politologie; Politologie a internet In. Vintr J. a kol.: Základy didaktiky pro učitele odborných předmětů. PF JU České Budějovice ISBN: ; str přednáška Téma: Politický systém A. Vznik státu teorie, formy států B. Kategorie systému a subsystému v politickém systému C. Demokratický politický systém

3 Seminář - doporučená četba: Klokočka, V.: Poslanecký mandát v systému reprezentativní demokracie, Politologický časopis 1/96 Cotta, M.: Znovu o reprezentaci, Politologická revue 2/97 3. přednáška Téma: Demokracie přímá a zastupitelská A. Švýcarský příklad přímé demokracie B. Demokracie prezidentská (poloprezidentská) a parlamentní Seminář - doporučená četba: Horváth, P.: Forma vlády; Prezident jako ústavná funkcia, Funkcia prezidenta ústavných systémoch, IVO, Bratislava Str přednáška Téma: Politické strany A. Definice B. Politická hnutí C. Stranické ideologické rodiny Klause von Beymeho; historickokonfliktní přístup Steina Rokkana Seminář - doporučená četba: Povinně: Klíma, M.: Catch-all strany O. Kirchheimera, Politologický časopis, 3/96. Mudde, C.: Stranická rodina - rámcová analýza, Politologická revue, 1/ přednáška Téma: Volební systémy A. Většinový volební systém B. Poměrný volební systém C. Smíšený Seminář - doporučená četba: Dvořáková, V; Kunc, J.: Volební systémy, in: Kol.: Komparace politických systémů I, VŠE, Praha Str

4 Petöcz, K.: Austrálsky hlasovací lístok, Novozélandský hlasovací lístok, Základy demokratických volebných systémov, IVO, Bratislava Str přednáška Téma: Přechod k demokracii transitologie; čtvrtá vlna demokratizace Case study: cesta Slovenské republiky ke konsolidované demokracii komparace s Českou republikou Seminář - Povinně: Učební text S. Murada - Murad, S.: Zahraniční politika slovenské republiky jako faktor konsolidace demokracie na Slovensku. Nakl. L. Marek ISBN přednáška Téma: Systémy politických stran A. Maurice Duverger B. Jean Blondel C. Giovanni Sartori Seminář - doporučená četba: Sartoriho tabulka Frank, L.: FSS MU Schéma systémů politických stran dle Giovanni 8. přednáška Téma: Volební boj A. Programatika politických stran B. Politický marketing Seminář: Povinně: - Murad, S.(ed): Vzpomínky na cestu do Evropy. Volby, politické strany a zahraniční politika v České republice a na Slovensku v roce Jihočeská univerzita. České Budějovice 2008.

5 Povinně: Metody a techniky volební kampaně. Příručka pro volební kampaň. Nadace Friedricha Neumanna kancelář Praha Doporučená četba: Radunski Peter.: Vedení volebního boje jako politická komunikace Úloha poradců a manažerů ve volebním boji, Úloha pracovníků ve výzkumu veřejného mínění. In: Kol.: Politické strany v demokracii, Nadace Konráda Adenauera, Praha Str přednáška Téma: Politický systém a zájmové skupiny; Politická sociologie A. Korporativismus, neokorporativismus B. Různé modely zprostředkování zájmů C. Politická sociologie Seminář - doporučená četba: Sociologie voleb, ukázka výsledků výzkumu na příkladě Zjišťování motivů volebního chování v ČR. Pramen: IVVM Důvody preference politické strany: srovnání z let Sofres Factum Deklarované důvody volebních preferencí z let přednáška Téma: Politický systém Velké Británie A. Historický vývoj B. postavení mocí ve státě C. volební systém, politické strany Seminář - doporučená četba:klíma. M.: Britské volby 1997, Politologická revue, 2/1999 Klíma, M.: Všeobecné volby ve spojeném království (2001), Politologický časopis 3/2001

6 11. přednáška Téma: Politický systém USA A. Historický vývoj B. postavení mocí ve státě, C. volební systém, politické strany Seminář - doporučená četba: Povolný, M.: Americké prezidentské volby 2000, politologický časopis, 1/ přednáška Téma: Politický systém Francie D. Historický vývoj E. postavení mocí ve státě, F. volební systém, politické strany Seminář - doporučená četba: Perottino, M.: Proměny francouzského politického systému: změna délky mandátu Prezidenta republiky. In. Politologická revue 2, prosinec přednáška Téma: Přímá akce v politice, extremismus, Korupce A. Extremismus, krajní levice, pravice B. Korupce Seminář - doporučená četba: Alemann, U. von: Strany a peníze aneb: jsou všichni politici úplatní?, Politologický časopis 2/2000

7 Sartori, G.: Primitivismus a negativismus, Korupce a odmítnutí politiky, Videopolitika a videodemokracie, Srovnávací ústavní inženýrství, Slon, Praha 2001 Zbořil, Z.: Korupce, zneužívání moci a změna režimu, Politologická revue, červen přednáška: závěrečné shrnutí kurzu, evaluace Požadavky ke zkoušce: Zvládnutí učiva dle témat osnov. Účast na seminářích, maximální počet neúčastí jsou tři omluvené neúčasti, četba seminárních textů a jejich aktivní analýza formou diskuse na semináři. Přednesení referátu v semináři. Pokud nebude moci být z kapacitních důvodů referát prezentován v hodině, bude odevzdán v písemné formě na 4 normostrany v podobě původní analýzy. Studenti se po celý semestr budou dle jednotlivých odpřednášených témat připravovat na každý seminář dle odpovídajících kapitol knihy: - Říchová, B.: Úvod do současné politologie, Srovnávací analýza demokratických politických systémů. Portál. Praha Ve druhé části kurzu též knihy: Dvořáková, v.; kol.: Základní modely demokratických systémů. Komparace politických systémů. Vysoká škola ekonomická v Praze 2008 Základní literatura - Cabada, L.; Kubát, M.: Úvod do studia politické vědy. Eurolex Bohemia Čermák, V.; Fiala, P.; Houbal, D.: Pozvání do politologie. Vyšehrad, Praha David, R.: Politologie. Základy společenských věd. Nakladatelství Olomouc, Olomouc Dvořáková, v.; kol.: Základní modely demokratických systémů. Komparace politických systémů. Vysoká škola ekonomická v Praze Heywood, A.: Politics, Macmillan Press Heywood, A.: Politologie, Eurolex Bohemia s. r. o. Praha Hloušek, V; Kopeček, L; Šedo, J.: Politické systémy. Barrister & Principal. Brno kol.: Komparace politických systémů I., VŠE v Praze, Praha 1999.

8 - Metody a techniky volební kampaně. Příručka pro volební kampaň. Nadace Friedricha Neumanna kancelář Praha Murad, S.(ed): Vzpomínky na cestu do Evropy. Volby, politické strany a zahraniční politika v České republice a na Slovensku v roce Jihočeská univerzita. České Budějovice Murad, S.: Zahraniční politika slovenské republiky jako faktor konsolidace demokracie na Slovensku. Nakl. L. Marek ISBN Říchová, B.: Úvod do současné politologie, Srovnávací analýza demokratických politických systémů. Portál. Praha Doporučená rozšiřující literatura - Brokl, L. a kol.: Reprezentace zájmů v politickém systému České republiky. SLON, Praha Cabada, L.; Dvořáková, V.: Komparace politických systémů III., VŠE v Praze, Praha Čmejrek, J.; Kubálek, M.; Pátek, Z.: Politologie. Učební texty. ČZU v Praze, Praha Dahl, R. A.: Demokracie a její kritici. Victoria Publishing, Praha Fiala, P.: Německá politologie. CDK, Brno Fiala, P.; Strmiska, M.: Teorie politických stran. Barrister & Principal, Brno Guéguen, D.: Průvodce labyrintem evropských společenství. Evropské instituce struktury, pravomoci, procedury. Mladé letá, Bratislava Heywood, A.: Politické ideologie. Victoria Publishing, Praha Horváth, P.: Funkcia prezidenta v ústavných systémoch. IVO, Bratislava Keller, J.: Sociologie byrokracie a organizace. Slon Praha Křížkovský, L.; Adamová, K.: Základy politologie. Nakladatelství Svoboda, Praha Klokočka, V.: Ústavní systémy evropských států. Linde Praha a. s., Praha Klokočka, V.: Ústavní zřízení české republiky. Vyšehrad, Praha kol.: Dějiny 20. století. Encyklopedie politického, ekonomického a kulturního dění. Mladá fronta, Praha kol.: Politické strany v demokracii. Nadace Konrada Adenauera, Praha kol.: Politologie. MU v Brně, Brno Mayerová, C.: Komparativní politika Skandinávie a Středomoří. Karolinum, Praha 1996.

9 - Murad Salim: Úvod do politologie; Politologie a internet In. Vintr J. a kol.: Základy didaktiky pro učitele odborných předmětů. PF JU České Budějovice ISBN: ; str Novák, M.: Systémy politických stran. Úvod do jejich srovnávacího studia. SLON, Praha Pečenka, M.; Luňák, P. a kol.: Encyklopedie moderní historie. Libri, Praha Perottino, M.: Proměny francouzského politického systému: změna délky mandátu Prezidenta republiky. In. Politologická revue 2, prosinec Říchová, B. a kol.: Komparace politických systémů II., VŠE v Praze, Praha Schröder, P.: Metody a techniky volební kampaně Příručka pro volební kampaň. Nadace Friedricha Naumanna, Praha Strmiska, M.: Politický terorismus. Úvod do studia politického terorismu v demokratických systémech. MU v Brně, Brno Škaloud, J.: Metodologie politické vědy. VŠE v Praze, Praha Teed, P.: Moderní oxfordský slovník 20. století. Iris- Knižní klub, Praha Vítek, M.: Evropské politické myšlení I. IV. Hradec Králové Zimek, J.: Ústavní vývoj českého státu. MU, Brno Žaloudek, K.: Encyklopedie politiky. Libri, Praha 1996.

Politické strany moderní Evropy / Maxmilián Strmiska... [et al.]. Vyd. 1. Praha : Portál, 2005. 728 s. ISBN 80 7367 038 0

Politické strany moderní Evropy / Maxmilián Strmiska... [et al.]. Vyd. 1. Praha : Portál, 2005. 728 s. ISBN 80 7367 038 0 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Politické strany moderní Evropy / Maxmilián Strmiska... [et al.]. Vyd. 1. Praha : Portál, 2005. 728 s. ISBN 80 7367 038 0 329.1/.6 * 329:321 * 342.8 * (4) politické

Více

Aa Žádost o akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu

Aa Žádost o akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu Aa Žádost o akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu Název školy Sídlo školy CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc nám. Republiky 3, Olomouc Zřizovatel školy

Více

Politické strany a systémy politických stran

Politické strany a systémy politických stran Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Politické strany a systémy politických stran Bakalářská práce Autor: Eva Kakosová Schacherlová Hospodářská politika a správa v oboru,

Více

Miroslav Novák SYSTÉMY POLITICKÝCH STRAN. Úvod do jejich srovnávacího studia SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ

Miroslav Novák SYSTÉMY POLITICKÝCH STRAN. Úvod do jejich srovnávacího studia SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ Miroslav Novák SYSTÉMY POLITICKÝCH STRAN Úvod do jejich srovnávacího studia SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ 1 Vydání knihy podpořila Společnost Jana Husa ve Švýcarsku. Vydalo SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ, Praha

Více

Přijímací zkoušky na VŠ Testy Andragogika a personální řízení

Přijímací zkoušky na VŠ Testy Andragogika a personální řízení Přijímací zkoušky na VŠ Testy Andragogika a personální řízení také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Doporučujeme další e-knihy: Přijímací zkoušky na VŠ Témata Všeobecný přehled e-kniha

Více

Problematika financování politických stran

Problematika financování politických stran MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra politologie Problematika financování politických stran Bakalářská práce Alena Romanová Vedoucí práce: Mgr. Anna Matušková UČO: 103054 Obor:

Více

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Občanský a společenskovědní základ O7A, C3A, O8A, C4A dvouletý volitelný předmět Cíle předmětu Cílem semináře je: - získávání rozšiřujících informací z řady humanitních

Více

KONCEPČNÍ PODKLADY K TVORBĚ ŠVP

KONCEPČNÍ PODKLADY K TVORBĚ ŠVP KONCEPČNÍ PODKLADY K TVORBĚ ŠVP Učebnicová sada Moderní dějiny pro střední školy je koncipována tak, že naplňuje primárně požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia (dále jen RVP G), ale také

Více

informace o programech celoţivotního vzdělávání na Univerzitě Karlově v Praze 2013/2014

informace o programech celoţivotního vzdělávání na Univerzitě Karlově v Praze 2013/2014 1 informace o programech celoţivotního vzdělávání na Univerzitě Karlově v Praze KATALOG KURZŮ UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU 2013/2014 Univerzita Karlova v Praze, Informačně-poradenské centrum UK, 2013 2 ÚVOD...

Více

Přijímací zkoušky na VŠ Testy Politologie a mezinárodní vztany

Přijímací zkoušky na VŠ Testy Politologie a mezinárodní vztany Přijímací zkoušky na VŠ Testy Politologie a mezinárodní vztany také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Doporučujeme další e-knihy: Přijímací zkoušky na VŠ Témata Všeobecný přehled e-kniha

Více

O KOMPARATIVNÍ POLITOLOGII A SOUČASNÉ ČESKÉ POLITICE

O KOMPARATIVNÍ POLITOLOGII A SOUČASNÉ ČESKÉ POLITICE O KOMPARATIVNÍ POLITOLOGII A SOUČASNÉ ČESKÉ POLITICE MICHAL KUBÁT TOMÁŠ LEBEDA A KOL. KAROLINUM O komparativní politologii a současné české politice Michal Kubát, Tomáš Lebeda a kol. Recenzoval: prof.

Více

Financování politických stran v České republice

Financování politických stran v České republice MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra politologie Financování politických stran v České republice Magisterská práce Lenka Rybářová Vedoucí práce: Doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D. UČO:

Více

Základy společenských věd vyšší gymnázium

Základy společenských věd vyšší gymnázium Základy společenských věd vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Základy společenských věd vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost z oboru Občanský a společenskovědní základ, z oblastí

Více

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další

Více

Volitelné předměty pro 5. ročníky 2010/2011

Volitelné předměty pro 5. ročníky 2010/2011 Seminář z anglického jazyka Jednoletý seminář pro 5. ročníky, vyučující: Smith W., Grunshaw L. reálie anglicky mluvících zemí anglická, americká a australská literatura a film četba, rozbor, interpretace,

Více

Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost...

Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... 1 SOFT SKILLS Profesní dovednosti = odborné znalosti + sociální kompetence Požadavky současné doby na pracovníky stále narůstají. Aby bylo možné tyto výzvy úspěšně splnit,

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Do jaké míry mohly být učebnice matematiky politicky nevinné?

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Do jaké míry mohly být učebnice matematiky politicky nevinné? Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Katedra dějin a didaktiky dějepisu Do jaké míry mohly být učebnice matematiky politicky nevinné? Odraz dějinných skutečností v matematických slovních úlohách

Více

Nabídka volitelných předmětů na školní rok 2015 2016

Nabídka volitelných předmětů na školní rok 2015 2016 Nabídka volitelných předmětů na školní rok 2015 2016 Žáci 2. ročníku si volí 2 předměty Žáci 3. ročníku si volí 3 předměty (jiné než semináře, které již navštěvují) Anotace jsou uvedeny v textu dále. Online

Více

Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání

Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání Program Celoživotní vzdělávání Akreditovaný kurz Doplňující pedagogické studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Akademický rok 2014/2015 Tematické okruhy

Více

Vládní systémy v demokracii Liberálně-konzervativní akademie 28/29 Struktura přednášky Dělba moci úvodní poznámky Parlamentarismus Prezidencialismus Poloprezidencialismus Direktoriální režim Federace,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Výroční zpráva

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

PARLAMENtní. institut. vydání IX.

PARLAMENtní. institut. vydání IX. PARLAMENtní institut vydání IX. 11/2011 Obsah ročenky Formulář požadavku dotazu....................... 5 Parlamentní institut............................. 7 Oddělení pro všeobecné studie.........................

Více

Žádost o akreditaci magisterského studijního programu Filologie. Obor Lingvistika. Forma studia Prezenční

Žádost o akreditaci magisterského studijního programu Filologie. Obor Lingvistika. Forma studia Prezenční Fakulta filozofická Žádost o akreditaci magisterského studijního programu Filologie Obor Lingvistika Forma studia Prezenční 2008 A Žádost o akreditaci magisterského studijního programu Vysoká škola Západočeská

Více

Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla:

Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla: Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla: I. Na získání jakékoliv nepovinné podmínky A máte standardně tři pokusy (započítává se každý test a ústní zkoušení zvlášť, vyjma zkoušení v desetidenní lhůtě

Více

Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů

Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů X Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů Platí od školního roku 2014/2015 Brno, 25. 8. 2014 RNDr. Jiří Herman, Ph.D. ředitel školy strana 1 - příloha ŠVP Systém volitelných

Více

Teorie antisystémovosti a Komunistická strana Čech a Moravy

Teorie antisystémovosti a Komunistická strana Čech a Moravy Teorie antisystémovosti a Komunistická strana Čech a Moravy Michal Kubát Výzkum Komunistické strany Čech a Moravy trpí v české politické vědě jistou ambivalencí. Na jedné straně se jedná o politickou stranu,

Více

MÁTE ZÁJEM O STUDIUM SOCIOLOGIE?

MÁTE ZÁJEM O STUDIUM SOCIOLOGIE? MÁTE ZÁJEM O STUDIUM SOCIOLOGIE? Je tu nová příležitost! Na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové otevíráme v akademickém roce 2008/2009 nový tříletý bakalářský studijní obor Sociologie obecná

Více

ČESKÁ OBČANSKÁ SPOLEČNOST 2004: po patnácti letech rozvoje. Zpráva z projektu CIVICUS Civil Society Index pro Českou republiku 1

ČESKÁ OBČANSKÁ SPOLEČNOST 2004: po patnácti letech rozvoje. Zpráva z projektu CIVICUS Civil Society Index pro Českou republiku 1 ČESKÁ OBČANSKÁ SPOLEČNOST 2004: po patnácti letech rozvoje Tereza Vajdová Zpráva z projektu CIVICUS Civil Society Index pro Českou republiku 1 Praha 2005 1 Mezinárodní akční výzkumný projekt koordinaovaný

Více

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma:

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma: O B S A H 1. Úvod 3 2. Kvalita a excelence akademických činností 7 2.1 Rozvoj výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti 7 2.2 Infrastruktura 19 2.3 Univerzitní knihovna 22 2.4 Vydavatelství 24 3. Kvalita

Více