PROSTŘEDÍ. Teplota okolí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROSTŘEDÍ. Teplota okolí"

Transkript

1 PROSTŘEDÍ Teplota okolí Teplota okolí je teplota ovzduší v místě, kde má být zařízení instalováno. Předpokládá se, že teplota okolí se uvažuje při tepelném působení ostatních zařízení instalovaných v daném místě. Teplota okolí se kterou se pro zařízení počítá, je teplota v místě, na kterém má být zařízení instalováno,vyplývající z vlivů ostatních zařízení, která jsou v tomto prostoru v činnosti. Neberou se v úvahu tepelné příspěvky zařízení, která se mají instalovat. Dolní a horní meze teploty okolí: AA1-60 C +5 C AA2-40 C +5 C AA3-25 C +5 C AA4-5 C +40 C AA5 +5 C +40 C AA6 +5 C +60 C AA7-25 C +55 C AA8-50 C +40 C Třídy teploty okolí se používají pouze tehdy, když nemá vlhkost vliv. Průměrná teplota během 24hod. nesmí přesáhnout teplotu o 5 C nižší, než je horní mez. Pokud je to potřeba, mohou se sloučit 2 rozsahy, aby se definovalo okolí. Zařízení pro teploty mimo uvedené rozsahy vyžaduje zvláštní posouzení. Atmosférické podmínky v okolí a-nejnižší teplota [ C] c-nejnižší rel.vlhkost [%] e-nejnižší abs.vlhkost [g/m3] b-nejvyšší teplota [ C] d-nejvyšší rel.vlhkost [%] f-nejvyšší abs.vlhkost [g/m3] a b c d e f AB ,003 7 vnitřní a vnější prostory s extrémně nízkou teplotou okolí AB ,1 7 vnitřní a vnější prostory s nízkou tepl. okolí AB ,5 7 vnitřní a vnější prostory s nízkou tepl. okolí AB ,0 25 prostory chráněné před atmosf. vlivy, bez regulace teploty a vlhkosti. Vytápění se může užívat ke zvýšení chladné teploty okolí. AB ,04 36 prostory chráněné před atmosf. vlivy, s regul. teploty AB ,0 35 vnitřní a vnější prostory s extrémně vysokou tepl. okolí chráněné před chladem. Působení slunečního a tepelného záření. AB ,5 29 vnitřní prostory chráněné před atmosf. vlivy, bez regulace teploty a vlhkosti, které mohou mít otvory do venkovního prostředí. AB ,04 36 venkovní prostory a prostory nechráněné před atmosf. vlivy s nízkými i vysokými teplotami. 1/7

2 Nadmořská výška AC1 AC2 <= m > m Výskyt vody AD1 Zanedbatelný AD2 Volně padající kapky AD3 Vodní tříšť svislice AD4 Stříkající voda AD5 Tryskající voda AD6 Vlny AD7 Mělké ponoření AD8 Hluboké ponoření Pravděpodobnost výskytu vody je zanedbatelná Možnost padajících kapek Možnost spadu vody ve formě vodní tříště pod úhlem do 60 od Voda může stříkat ve všech směrech Voda může tryskat ve všech směrech Možnost výskytu vodních vln Možnost občasného částečného nebo úplného zakrytí Možnost trvalého a úplného ponoření ve vodě Výskyt cizích pevných těles AE1 Zanedbatelný AE2 Malé předměty AE3 Velmi malé předměty AE4 Lehká prašnost AE5 Mírná prašnost AE6 Silná prašnost Množství ani povaha prachu nebo cizích pevných těles nejsou významné Přítomnost cizích pevných těles, jejichž nejmenší rozměr není menší než 2,5mm Přítomnost cizích pevných těles, jejichž nejmenší rozměr není menší než 1mm Lehké vrstvy prachu. Spad prachu větší než 10 a nejvýše 35 mg/m2 za den Střední vrstvy prachu. Spad prachu větší než 35 a nejvýše 350 mg/ m2 za den Silné vrstvy prachu. Spad prachu větší než 350 a nejvýše 1000 mg/ m2 za den Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek AF1 Zanedbatelný AF2 Atmosférický AF3 Občasný nebo příležitostný AF4 Trvalý Množství a povaha korozivních nebo znečišťujících látek nejsou významné Přítomnost korozivních znečišťujících látek atmosférického původu je významná Občasné nebo příležitostné vystavení korozním nebo znečišťujícím chemickým látkám při výrobě a užití těchto látek Trvalé vystavení velkému množství korozivních nebo znečišťujících chemických látek 2/7

3 Mechanické namáhání - ráz // Ráz - Charakteristika viz.příloha C norem ČSN // AG1 Mírný ( V domácnostech a podobných podmínkách ) AG2 Střední ( V běžných průmyslových provozech ) AG3 Silný ( V těžkých průmyslových provozech ) Mechanické namáhání - vibrace Vibrace - Charakteristika viz.příloha C norem ČSN AH1 Mírné ( V domácnostech a podobných podmínkách ) AH2 Střední ( V běžných průmyslových provozech ) AH3 Silné ( V těžkých průmyslových provozech ) Výskyt rostlin nebo plísní AK1 Bez nebezpečí AK2 Nebezpečný Není vážné nebezpečí růstu rostlin nebo plísní Vážné nebezpečí růstu rostlin nebo plísní Výskyt živočichů AL1 Bez nebezpečí AL2 Nebezpečný Není vážné nebezpečí výskytu živočichů Vážné nebezpečí výskytu živočichů (hmyzu, ptáků, malých zvířat) Elektromagnetické elektrostatické nebo ionizující působení AM1 Zanedbatelné Bez škodlivých účinků unikajících proudů, elektromag. záření, elektrostat. pole, ionizujícího záření nebo indukce AM2 Unikající bludné proudy Škodlivé účinky unikajících proudů AM3 Elektromagnetismus Nebezpečný výskyt elektromagnetického záření AM4 Ionizace Nebezpečný výskyt ionizujícího záření AM5 Elektrostatika Nebezpečný výskyt elektrostatických polí AM6 Indukce Nebezpečný výskyt indukovaných polí Sluneční záření AN1 Nízká AN2 Střední AN3 Vysoká Intenzita <= 500 W/m2 500 < Intenzita <= 700 W/m2 700 < Intenzita <= W/m2 Seismické účinky AP1 Zanedbatelné AP2 Nízké AP3 Střední AP4 Silné Zrychlení <= 30 Gal (1 Gal = 1 cm/s2) 30 Gal < Zrychlení <= 300 Gal 300 Gal < Zrychlení <= 600 Gal 600 Gal < Zrychlení 3/7

4 Bouřková činnost Počet bouřkových dní v roce AQ1 Zanedbatelné <= 25 dní v roce AQ2 Nepřímé ohrožení > 25 dní v roce. Nebezpečí ohrožení od napájecích přívodů AQ3 Přímé ohrožení Nebezpečí přímého vystavení zařízení blesku Pohyb vzduchu AR1 Pomalý Rychlost <= 1 m/s AR2 Střední 1 m/s < Rychlost <= 5 m/s AR3 Silný 5 m/s < Rychlost <= 10 m/ Vítr AS1 Malý AS2 Střední AS3 Silný Rychlost <= 20 m/s 20 m/s < Rychlost <= 30 m/s 30 m/s < Rychlost <= 50 m/s 4/7

5 Využití Schopnost osob BA1 Běžná BA2 Děti BA3 Invalidé BA4 Poučené osoby BA5 Znalé osoby nepoučené osoby laici děti v místech pro ně určených (tuto třídu není nutno bezpodmínečně uplatňovat na byty Osoby, které nejsou zcela fyzicky a duševně schopné Osoby, které jsou buď poučeny odborníky nebo osoby, na které odborníci dohlížejí, aby se vyvarovali nebezpečí, která mohou působením el. zařízení vznikat Osoby s technickým vzděláním nebo s dostatečnou zkušeností, jež jim umožňuje vyhnout se nebezpečí, které může elektřina způsobit (inženýři a technici) Dotyk osob s potenciálem země BC1 Žádný BC2 Vyjímečný BC3 Častý BC4 Trvalý Osoby v nevodivém prostředí Osoby se obvykle nedotýkají cizích vodivých částí ani obvykle nestojí na vodivém podkladu Osoby se často dotýkají cizích vodivých částí nebo stojí na vodivém podkladu Osoby se trvale dotýkají kovových částí v okolí a nemají možnost kontakt s kovovými částmi přerušit Podmínky úniku v případě nebezpečí BD1 BD2 BD3 BD4 Malá hustota obsazení, snadné podmínky pro únik Malá hustota obsazení, obtížné podmínky pro únik Velká hustota obsazení, snadné podmínky pro únik Velká hustota obsazení, obtížné podmínky pro únik Povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek BE1 Bez významného nebezpečí BE2 Nebezpečí požáru Výroba, zpracování nebo skladování hořlavých materiálů prachů BE2N1 Nebezpečí požáru hořlavých hmot Výroba, používání zpracování nebo skladování. dobře provzdušněných částí hořlavých hmot BE2N2 Nebezpečí požáru hořlavých prachů Prostory, v nichž se usazuje hořlavý prach v souvislé vrstvě schopné šířit požár BE2N3 Nebezpečí požáru hořlavých kapalin Prostory v nichž se vyrábějí, používají, přečerpávají zpracovávají nebo skladují hořlavé a vyšší kapaliny při teplotách kapalin nebo okolí o více než 10 C nižších než je bod vzplanutí příslušné kapaliny BE3 Nebezpečí výbuchu Nebezpečí nebo skladování výbušných látek včetně 5/7

6 výskytu snadno zápalného prachu BE3N1 Nebezpečí výbuchu hořlavých prachů Prostory, v nichž hořlavý prach vzniká a rozviřuje se v takové míře, že je v ovzduší trvale, nebo kde i za obvyklých provozních stavů může vzniknout rozvířením výbušná koncentrace prachu v množství nebezpečném osobám a věcem BE3N2 Nebezpečí výbuchu hořlavých plynů a kapalin Prostory, v nichž se vyrábějí, používají, zpracovávají nebo výbuchu hořl. skladují hořlavé plyny nebo kapaliny při teplotách vyšších plynů a par než je jejich bod vzplanutí. Za nebezpečné výbuchem se kapaliny považují již při teplotách o 10 C nižších, než je jejich bod vzplanutí. Aerosoly a mlhy hořlavých kapalin I.a II. třídy nebezpečnosti jsou výbušné za všech teplot BE3N3 Nebezpečí požáru nebo výbuchu výbušnin Prostory, v nichž se vyrábějí, zpracovávají nebo skladují požáru nebo výbušniny výbuchu výbušnin BE4 Nebezpečí kontaminace Přítomnost nechráněných potravin, léků a podobných kontaminace nechráněných produktů 6/7

7 Konstrukce Stavební materiály CA1 Nehořlavé CA2 Hořlavé Budovy konstruované z hořlavých materiálů Konstrukce budovy CB1 Zanedbatelné nebezpečí CB2 Šíření ohně Budovy,jejichž tvar a rozměry usnadňují šíření ohně (např. komínové efekty) CB3 Posun Nebezpečí pohybu konstrukce (např. posunutí mezi různými částmi budovy,) CB4 Poddajné nebo Konstrukce, které jsou slabé nebo se pohybují (např. nestabilní podléhají oscilacím) 7/7