VALČÍK S BAŠÍREM ARI FOLMAN SYNOPSE:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VALČÍK S BAŠÍREM ARI FOLMAN SYNOPSE:"

Transkript

1 VALČÍK S BAŠÍREM ARI FOLMAN SYNOPSE: Režisér filmu Ari se sejde v baru se starým kamarádem a ten se mu svěří, že se mu každou noc zdá stejná noční můra: honí ho 26 krvelačných psů. Vždycky jde o stejný počet. Oba muži nakonec dospějí k tomu, že děsivý sen má souvislost s jejich působením v izraelské armádě při první libanonské válce z počátku 80. let. Ari s překvapením zjistí, že si z této etapy svého života vůbec nic nepamatuje. Je tím natolik znepokojen, že se rozhodne vyhledat staré přátele a kolegy, kteří se zatím rozprchli do celého světa, a zjistit, na co si pamatují oni. Musí se dopátrat pravdy o tom, co se tehdy stalo a jakou v tom hrál roli on sám. Čím hlouběji Ari do této záhady proniká, tím častěji mu v paměti vyvstávají podivné surreálné obrazy REŽISÉR ARI FOLMAN O PROCESU ANIMACE VE FILMU: Valčík s Bašírem jsme nejdříve natočili v reálu na video. Vycházeli jsme při tom z devadesátistránkového scénáře. Pak jsme ho nahrávali ve zvukovém studiu a sestříhali do devadesátiminutové verze. Nakonec jsme podle toho vytvořili storyboard, k němuž jsme připojili 2300 ilustrací, které byly základem animace. Chci zdůraznit, že film nebyl natočen technikou rotoskopu, to znamená, že jsme nepřekreslili původní reálné video, neměli jsme ho jako podklad. Všechno jsme kreslili znovu, od začátku. Zdroj:

2 VALČÍK S BAŠÍREM OTÁZKY & ODPOVĚDI 1. Jaká je historie konfliktu mezi Izraelem a Palestinou? Jak ke konfliktu vlastně došlo? Jaká je historie obývání území? Panuje obecně rozšířená představa, že židovsko-arabský konflikt je tu již od pradávna. Historická fakta však tak jednoznačná nejsou. Po roce 71 n. l. byla většina Židů z území, kde ve starověku ležel jejich stát, vyhnána nebo sama odešla. Zůstala zde jen malá židovská komunita, která až do 19. století žila s arabským obyvatelstvem v regionu Palestina (dále Palestinci ) poměrně v harmonii. Také v sousedních regionech osídlených převážně Araby žily statisíce Židů. Arabové se například ve středověku chovali k Židům znatelně lépe než mnohé křesťanské národy. Židovsko-arabský a později izraelsko- -palestinský konflikt jsou fenomény 20. století. V důsledku národních revolucí a vlny antisemitismu v Evropě se na konci 19. století začal konstituovat i nacionalismus židovského národa sionismus. Jeho nosnou myšlenkou bylo vytvořit židovský stát. O něco později, na začátku 20. století, začal vznikat i nacionalismus arabský. Obě hnutí přitom usilovala o stát na stejném území. Navíc byl nový spor posílen o náboženské prvky například město Jeruzalém mělo a dodnes má obrovský náboženský význam jak pro židy, tak pro muslimy a křesťany (i mezi Araby, včetně těch palestinských, je stále nezanedbatelné procento křesťanů). Napětí mezi sionisty a Araby přiživila v průběhu první světové války a v období po ní britská zahraniční politika, která z pragmatických důvodů slíbila sionistům i Arabům vlastní státnost ovšem na stejném území. Posléze však Británie sliby nedodržela a podporovala vždy pouze jednu či druhou stranu podle toho, jak se to hodilo jejím zájmům. Základy dnešních problémů tak byly položeny teprve v první polovině 20. století. Obě strany začaly proti sobě uplatňovat krutost a oplácet si vzájemně násilí, ve kterém nechyběly masakry, vyhánění a terorismus. To vyvrcholilo po roce 1948 několika izraelsko- -arabskými válkami. Okolní arabské země (Sýrie, Egypt, Jordánsko) v těchto válkách na zájmy palestinských Arabů mnohdy příliš nehleděly a de facto je často k prosazení svých zájmů zneužily. Sebevražedné atentáty se však začaly objevovat až v osmdesátých a devadesátých letech. Stručná historie obývání území: oblast dnešního Izraele a Palestinské autonomie byla poprvé osídlena koncem 4. tisíciletí př. n. l. semitským obyvatelstvem Kanaanejci a dostala podle nich název Kanaan; ve 13. století př. n. l. přicházejí do Kanaanu židovské kmeny, které postupně převažují nad Kananejci; biblický židovský stát Izrael (králů Saula, Davida a Šalamouna) se datuje přibližně do období př. n. l.; později se Izrael rozdělil na dva státy: severní (Izrael) a jižní (Judea); Peršané dobyli nejdřív Izrael (přibližně 722 př. n. l.) a pak i Judeu s hlavním městem Jeruzalémem, na rok 586 př. n. l. se datuje zničení Prvního chrámu a odchod Židů do babylonského exilu od té doby už Židé samostatný stát neměli; př. n. l. bylo území pod nadvládou Peršanů; v letech př. n. l. helénská nadvláda (Ptolemaiovci a Seleukovci); v období př. n. l., za vlády hasmonejské dynastie (Makabejci), došlo k povstání židovských vůdců proti Seleukovcům; 63 př. n. l. 313 n. l. římská nadvláda (v roce 71 n. l. zničen Druhý chrám, zbořen Jeruzalém, obléhána pevnost Masada); období židovského exilu v diaspoře, jen menší část Židů zůstala na původním území; byzantská nadvláda rozšíření křesťanství; v 6. století císařovna Teodora identifikovala důležitá křesťanská místa (např. místo narození Ježíše a Boží hrob); arabská nadvláda (tedy čtyři roky po smrti proroka Mohameda), dochází k vzestupu arabské populace a rozšíření islámu; křižácká království, 1187 byli křižáci poraženi Saladinem a 1291 definitivně Mameluky; území ovládají Mameluci; turecká nadvláda, Osmanská říše na sklonku Osmanské říše začala éra moderního sionismu a arabského nacionalismu; britský mandát Palestina; vyhlášení samostatného židovského státu Izrael; palestinská válka (první arabsko-izraelská válka), která vypukla po odchodu britských vojsk z Palestiny a vyhlášení samostatného židovského státu; Izrael uhájil svou existenci proti sousedním arabským státům (Egypt, Zajordánsko, Irák, Sýrie, Libanon) a získal kromě západní části Jeruzaléma i část území, které mělo podle rozhodnutí OSN tvořit arabský stát v Palestině; arabské státy existenci Izraele neuznaly; 1

3 1956 sinajská válka (druhá arabsko- -izraelská válka), egyptský prezident Násir zahájil blokádu izraelského přístavu Ejlát, Izrael po dohodě s Francií a Velkou Británií zaútočil na Sinajském poloostrově a okupoval pásmo Gazy, ze Sinajského poloostrova se stáhl v roce 1957; 1967 šestidenní válka (třetí arabsko- -izraelská válka), po výzvách egyptského prezidenta Násira ke zničení židovského státu zahájila izraelská armáda preventivně útokem na egyptská letiště třetí válku a bleskově obsadila Sinajský poloostrov; izraelské jednotky dobyly Jeruzalém, celý západní břeh Jordánu a strategické Golanské výšiny na hranicích se Sýrií; 1973 jomkipurská válka (čtvrtá arabsko- -izraelská válka), Egypt a Sýrie zahájily na největší židovský svátek Jom Kipur útok na Izrael, změnit předchozí územní zisky Izraele se jim ovšem nepodařilo; 1979 smlouva z Camp Davidu separátní mírová smlouva mezi Egyptem a Izraelem, na jejímž základě vrátil Izrael území Sinajského poloostrova Egyptu; 1987 intifáda nepokoje arabského obyvatelstva zaměřené na ukončení izraelské okupace a vojenské správy západního břehu Jordánu a pásma Gazy; 13. září 1993 dohoda z Oslo I. izraelsko-palestinská dohoda o omezené palestinské autonomii v pásmu Gazy a na západním břehu Jordánu, podpisu dohody (Jásirem Arafatem a Jicchakem Rabinem) předcházelo vzájemné uznání mezi Organizací pro osvobození Palestiny (OOP) a Izraelem; 1994 Izrael podepsal mírovou smlouvu s Jordánskem; 1994 vznik Palestinské národní autonomie; 1995 atentát na izraelského premiéra Jicchaka Rabina, mírový proces dostává těžkou ránu; rok 2000 krach mírových jednání v Camp Davidu, vypuknutí druhé intifády; srpen 2005 evakuace židovských osad v pásmu Gazy; léto 2006 ozbrojený konflikt mezi Izraelem a hnutím Hizballáh; prosinec 2008 leden 2009 boje mezi izraelskou armádou a hnutím Hamás v pásmu Gazy (operace Lité olovo ). 2. Jedná se o konflikt náboženský nebo politický? Izraelsko-palestinský konflikt je jak náboženský, tak politický. Ve sporu o území využívají ortodoxní politické strany z obou stran náboženské argumenty, kterými přesvědčují ostatní politiky a své věřící o původu území a nároku na ně. Samotní Izraelci a Palestinci by vedle sebe mohli žít bez vážných problémů, ale kvůli extremistickým politickým stranám to možné není. Z politického hlediska je problém v jednotlivých vládách, které nejsou schopny se dohodnout, což zasahuje do jejich vnitřní i vnější politiky. Dá se tedy říci, že politika i náboženství mají svou vinu na nekončících neshodách na obou stranách. 3. Jaké jsou vztahy Izraele a Libanonu v historických souvislostech? Izraelsko-libanonské vztahy byly díky prozápadně orientované libanonské křesťanské komunitě odlišovány od vztahů s ostatními arabskými státy. Izraelci předpokládali, že zvláště maronité (největší libanonská křesťanská církev) budou přirozeným spojencem Izraele proti arabským nacionalistickým tendencím a Libanon se stane první arabskou zemí, se kterou Izrael uzavře mírovou smlouvu. Komplikovaný vývoj Libanonu a izraelsko-palestinského konfliktu však dal těmto úvahám jiný směr. Po letech 1948, 1967 a 1970 přišel do Libanonu velký počet palestinských uprchlíků, který přispěl k výrazným demografickým změnám ve prospěch muslimů. S přílivem uprchlíků se dostaly do Libanonu i radikální palestinské skupiny a Libanon tak postupně sám zabředal do izraelsko-palestinského konfliktu. Ten zásadním způsobem přispěl k narušení křehké rovnováhy mezi libanonskými etno-náboženskými komunitami. Palestinští radikálové nezřídka operovali přímo z palestinských utečeneckých táborů a ty se pak stávaly terčem izraelských odvet, při kterých bylo usmrceno i mnoho civilistů. V roce 1978 podnikl Izrael první invazi do jižního Libanonu a v roce 1982 druhou, podstatně větší. Ve stejné době už byla v Libanonu v plném proudu občanská válka, ve které Izrael podporoval křesťanské milice vedené Bašírem Džumájílem. Ty se dopustily mj. velkých krutostí vůči Palestincům i jiným komunitám, a někdy dokonce bojovaly různé křesťanské milice samy proti sobě. Nejznámější se stal masakr maronitských milicí v palestinských uprchlických táborech Sabra a Šatíla. Ve stejné době se výrazná část palestinských radikálů v čele s Jásirem Arafatem z Libanonu stáhla. Izraelské jednotky však zůstaly v nárazníkovém pásmu kolem libanonsko-izraelských hranic až do roku Mezitím se také zformovalo šíitské radikální hnutí Hizballáh, se kterým se dostal Izrael v mezidobí do mnoha krvavých střetů. V roce 2006 došlo k velkému konfliktu mezi Izraelem a hnutím Hizballáh, které začalo raketami ostřelovat severní Izrael. Izraelské odvety zasáhly mnoho civilistů a Hizballáh výrazně neoslabily. Vztah obou zemí tak zůstává velice komplikovaný: Izrael sice udržuje kontakty s některými politickými skupinami v Libanonu, avšak izraelsko-libanonská mírová smlouva je stále v nedohlednu. 4. Co se odehrálo v Sabře a Šatíle? Sabra a Šatíla jsou dva propojené palestinské uprchlické tábory v Bejrútu. Mezi 16. a 18. zářím 1982, kdy v Libanonu probíhala občanská válka a v blízkosti obou táborů byly přítomny izraelské vojenské jednotky, zde došlo k velkému masakru. Nedlouho před ním se mezinárodním vyjednávačům podařilo dohodnout stažení bojovníků Organizace pro osvobození Palestiny z Libanonu. Vzápětí po jejím stažení však byl v Bejrútu zavražděn nově zvolený libanonský prezident Bašír Džumájíl, vůdce maronitských milicí Falanga podporovaný Izraelem. Jako odpověď obsadila izraelská 2

4 GEOGRAFICKÁ POLOHA IZRAELE A OKOLNÍCH STÁTŮ BLÍZKÉHO VÝCHODU 1. mapa Blízkého východu 2. mapa Izraele 3. mapa Libanonu 3 armáda muslimský západní Bejrút. Toho využily proizraelské falangistické jednotky vedené Elie Hobeikou, aby se za smrt svého velitele pomstily: 16. září 1982 vnikly do palestinských uprchlických táborů Sabra a Šatíla v západním Bejrútu a pobily zde podle některých pramenů 474 mužů, žen a dětí (podle izraelské vyšetřovací komise bylo zavražděno lidí, jiné prameny uvádějí mrtvých). Izraelská armáda proti masakru nezasáhla, ačkoliv to bylo v jejích silách dokonce maronitským milicím tábory v noci osvětlovala. Toto jednání vyvolalo vlnu odporu nejen ve světě, ale také v Izraeli, kde už tak silné protiválečné hnutí dostalo výrazný impuls. Na nátlak veřejnosti byla nakonec v Izraeli vytvořena zvláštní komise k vyšetření okolností masakru. Podle rozsáhlé vyšetřovací zprávy ležela hlavní zodpovědnost za masakr na Falangistech. Izraelská armáda v oblasti však byla označena za masakr nepřímo odpovědnou, neboť mu mohla zabránit. Nejkritičtější byla zpráva k ministru obrany Šaronovi a několika generálům. Šaron byl donucen vzdát se funkce ministra obrany, ale ve vládě jako ministr zůstal. O necelá dvě desetiletí později byl zvolen izraelským premiérem. Jedním z největších paradoxů celé krvavé události je skutečnost, že Džumájílovým vrahem nebyl Palestinec, ale maronita, odpůrce Bašírovy politiky. 5. Jaké jsou životní podmínky Palestinců na území Izraele, v Gaze, na Západním břehu a v Libanonu? Životní podmínky v některých částech palestinských území hlavně v pásmu Gazy jsou přímo katastrofální. Nezaměstnanost tam dosahuje procent. Situaci v pásmu Gazy ještě hluboce zhoršila izraelská vojenská operace Lité olovo na přelomu roku Na Západním břehu je v porovnání s pásmem Gazy situace o něco lepší, avšak hlavně ve velkých městech, nikoliv v uprchlických táborech. V těch je situace obecně špatná, přičemž v nejhorším postavení jsou palestinští uprchlíci v Libanonu. V nuzných poměrech se velice dobře daří různým radikálním ideologiím, proto má například Hamás v Gaze takovou podporu. Ke složitosti situace přispívají různé skutečnosti např. hnutí Hamás (které má kromě ozbrojeného křídla i křídlo civilní) bylo vždy daleko méně zkorumpované než Palestinská autonomie vedená Fatáhem. Hamás tak pomohl mnoha chudým Palestincům různými sociálními aktivitami, zatímco palestinští představitelé z Fatáhu (včetně již zesnulého Arafata), si štědrou mezinárodní pomocí Palestincům (např. od EU a USA) nezřídka lidově řečeno namastili kapsy. Palestinská společnost patří k nejvzdělanějším na Blízkém východě. Je přitom smutným faktem, že nikoliv běžní Palestinci, ale palestinští extremisté bývají vidět ve světových médiích nejvíce. Mnoho Palestinců studuje a řada z nich vyučuje na palestinských i západních univerzitách. Na palestinských územích je několik velkých univerzit. Vzdělání Palestinců komplikují nejrůznější izraelské represe a cestovní omezení, která mnohdy na dlouhou dobu znemožňují palestinským studentům dostat se do škol. 6. Jakou roli hrají v konfliktu palestinské organizace a politická reprezentace? Na izraelské straně se konfliktu věnuje část parlamentních stran: nejsilnějšími hráči jsou velké parlamentní (a nezřídka vládní) strany jako Kadima, Likud a Strana práce. Velký vliv na izraelskou politiku mají také židovské náboženské strany (hlavně Šas), ale ty se kromě strany náboženských osadníků Mafdal izraelsko-palestinskému konfliktu příliš nevěnují. Z ostatních izraelských složek je do konfliktu silně zapojena armáda, policie a tajné služby. Rovněž izraelští osadníci mají různé vlivné legální i podzemní organizace (např. Rada židovských osad Ješa, hnutí Guš Emunim atd.). Na palestinské straně je nejsilnější složkou oficiální Palestinská autonomie, reprezentovaná OOP a její nejdůležitější částí Fatáh. Fungování parlamentní demokracie se sice v Palestině podařilo úspěšně rozběhnout, přesto však aplikace demokratických principů zdejší situaci spíše zkomplikovala. Ve volbách v lednu 2006 totiž zvítězilo oproti všem očekáváním hnutí Hamás, se kterým následně nebyl ani Izrael, ani Západ ochoten vyjednávat. V Palestině se navíc rozhořel mocenský boj mezi Fatáhem a Hamásem: Fatáh totiž nechtěl Hamásu uvolnit pozice a předat řízení důležitých institucí. Další výrazné radikální organizace jsou Palestinský islámský džihád (který má podobné postoje jako Hamás), Lidová fronta pro osvobození Palestiny atd. V Palestinské autonomii hrají důležitou roli různé bezpečnostní složky, jako palestinská policie, tajná služba a další. Mnoho z nich je však po konfliktu mezi Fatáhem a Hamásem dezorganizováno. 7. Jaké jsou požadavky Izraelců a Palestinců? Současná izraelská politika oficiálně deklaruje, že usiluje o dosažení míru s Palestinci a podporuje existenci dvou států vedle sebe. Na stranu druhou však aktivity současných izraelských vlád tak jednoznačné nejsou. Izrael sice evakuoval v roce 2005 židovské osady v pásmu Gazy, avšak na Západ-

5 ním břehu naopak posílil jejich výstavbu. Stejně tak pokračuje i s kontroverzním projektem výstavby separační bariéry mezi Izraelem a Západním břehem. Tato bariéra nemá jen bezpečnostní charakter, ale de facto připojuje k Izraeli i řadu židovských osad. Nedávná vojenská operace Lité olovo z přelomu let 2008 a 2009, ač namířena proti teroristům z řad hnutí Hamás, způsobila velké oběti na životech i mezi palestinskými civilisty. Palestinci oficiálně usilují o vlastní stát na Západním břehu a v pásmu Gazy, tedy na územích okupovaných od roku 1967 Izraelem. Od roku 1994 mají vlastní autonomii, ale pouze na omezené části palestinských území. V souvislosti se vznikem státu žádají především zrušení židovských osad na Západním břehu, odchod izraelských vojáků, návrat palestinských uprchlíků, spravedlivé rozdělení vodních zdrojů a Jeruzalém jako hlavní město obou států. Tyto požadavky zastává mezinárodně uznané palestinské vedení tzv. Palestinská národní autonomie v čele s Mahmúdem Abbásem. Problém je, že palestinská společnost je rozdělena na stoupence Fatáhu a některých dalších frakcí Organizace pro osvobození Palestiny (OOP) na straně jedné a stoupence daleko radikálnějších, islamistických hnutí, hlavně Hamásu, na straně druhé. Ta mají na svém kontě většinu palestinského násilí v uplynulých letech. Hamás na rozdíl od Fatáhu (a OOP) neuznává Izrael a usiluje o islámský náboženský stát na celém jeho území. 8. Jaká je současná situace v Izraeli, v pásmu Gazy? To je velice široká otázka, na kterou navíc nelze jednoznačně odpovědět, a to z těchto důvodů: 1. nelze předvídat, jakým způsobem ovlivní izraelská ofenziva v pásmu Gazy a střety s Hamásem budoucnost izraelskopalestinských vztahů a chování arabských zemí, Íránu a izraelských spojenců na Blízkém východě (Turecka a částečně i Jordánska a Egypta); 2. není zatím zřejmé, jaká bude politika nového amerického prezidenta Obamy na Blízkém východě. USA jsou nejdůležitější zahraničněpolitický aktér na Blízkém východě, daleko vlivnější než EU, OSN či Rusko; 3. v Izraeli se 10. února 2009 konaly parlamentní volby, které určily nové rozložení politických sil na izraelské politické scéně. S jistotou lze nyní říci, že jak Palestinci, tak Izraelci zažívají krizi po odchodu charismatických politických vůdců. Na palestinské straně smrt Jásira Arafata přispěla k rozštěpení společnosti a vleklým konfliktům mezi Fatáhem a Hamásem. Na straně izraelské se po klinické smrti Ariela Šarona nikdo nedokázal profilovat jako politik s vizí. Politici jako Olmert a Livniová se pouštějí do riskantních vojenských operací (Libanon 2006, operace Lité Olovo v pásmu Gazy na přelomu let ), které mohou z krátkodobého hlediska oslabit např. Hamás a Hizballáh, ale z dlouhodobého hlediska spíše Izrael vystaví ještě většímu nebezpečí radikalismu, nenávisti a terorismu. 9. Jaké jsou prognózy vývoje a možnosti dlouhodobě udržitelného řešení? Konflikt mezi Izraelem a arabskými sousedy provází prakticky celé dějiny samostatného židovského státu již od jeho vzniku v roce Snahy o řešení izraelsko-arabských sporů byly doposud úspěšné jen částečně, když se podařilo uzavřít mírové dohody s Jordánskem a Egyptem. Zásadní konflikt však probíhá mezi židovským státem a jeho palestinskými sousedy. Doposud nejnadějnějším okamžikem od zkrachovalých dohod z Osla v roce 1994 bylo zřejmě nastartování mírového procesu po smrti Jásira Arafata v roce Události, které následovaly (vítězství Hamásu v palestinských volbách v roce 2006, válka Izraele s libanonským Hizballáhem téhož roku, izraelská ofenziva do Gazy na konci roku 2008) však veškeré naděje zhatily. Jako jediné udržitelné řešení se nicméně stále jeví ustavení fungujícího palestinského státu, v němž budou mít významnou úlohu legální bezpečnostní složky a justice na úkor radikálních organizací. Zároveň je třeba, aby na obou stranách stály silné politické osobnosti, které se dokážou shodnout na klíčových tématech sporu (statut Jeruzaléma, možnost návratu palestinských uprchlíků, osud palestinských vězňů, otázka území palestinského státu, atd.). Toto ideální řešení vyžaduje jak pokračující podporu USA, Evropské unie, OSN a Ligy arabských států pro další jednání, tak značnou finanční pomoc na vybudování palestinských institucí. Mír v oblasti současně vyžaduje dohodu s klíčovým arabským státem, Sýrií, která spolupracuje jak s palestinským radikálním hnutím Hamás, tak s libanonským Hizballáhem. Proti této cestě, kterou se již dlouhé roky (od vzniku Palestinské samosprávy po dohodách z Osla) nedaří prosadit, stojí několik alternativ. Jednou, velmi pravděpodobnou, je prohlubující se rozdělení Palestiny na pásmo Gazy pod vládou hnutí Hamás a Západní břeh Jordánu pod kontrolou konkurenčního hnutí Fatáh. Tento vývoj bude zřejmě stále více znemožňovat jakékoli dlouhodobé řešení, byť je možné, že umírněný Fatáh může nejprve ve spolupráci s Izraelem ustavit palestinský stát pouze na Západním břehu Jordánu a poté se soustředit na Gazu. Pásmo Gazy, 4

6 území již nyní trpící nezaměstnaností, chudobou a přelidněností, by se však v každém případě stalo ještě výrazněji zdrojem terorismu a odboje proti Izraeli, podporovaného Sýrií a Íránem. Prohloubení propasti mezi chudou Gazou a relativně rozvinutým Západním břehem zároveň nabízí jen zřídka zmiňované řešení, kterým je opětovné převzetí kontroly těchto území ze strany sousedního Egypta, respektive Jordánska (Gaza i Západní břeh patřily pod oba státy do šestidenní války v roce 1967). 10. Co je to posttraumatická stresová porucha a jaké jsou její příčiny? Jak probíhá terapie? Jaké jsou nejčastější případy? Proč někdy nastává ztráta paměti? Posttraumatická stresová porucha (PTSD) je charakterizována jako zpožděná či protahovaná odezva na stresovou (traumatickou) událost, která svou závažností přesahuje obvyklou lidskou zkušenost a je traumatická pro většinu lidí. Takovou událostí může být válka, přírodní katastrofa, automobilová nehoda aj. Jedinec při ní prožíval intenzivní strach, beznaděj nebo hrůzu. Vzpomínky na tuto událost se neodbytně znovu vybavují v bdělém stavu nebo ve snech v podobě rušivých flashbacků, velmi často v situaci odkazující k traumatické události. Jedinec se vyhýbá okolnostem, které připomínají prožitou situaci nebo s ní jsou přímo spojeny. Typickými projevy jsou poruchy spánku, podrážděnost a agresivita, poruchy pozornosti a koncentrace, lhostejnost a znecitlivění, pocity odcizení. Terapie se obvykle soustředí na zpracování traumatické události a její integraci do osobních vzpomínek a zkušeností, nejčastěji pomocí rozhovoru a následné rekonstrukce prožitých zkušeností. Hlavním úkolem klienta je znovu integrovat svůj svět a odvrátit se od minulosti k přítomnosti a budoucnosti. Nejčastější příčiny jsou přímá zkušenost s válkou, nehoda, přírodní katastrofa, sexuální obtěžování, fyzický útok, zneužívání, ohrožení zbraní, znásilnění, teroristický čin. V některých případech může prožití traumatické události vyvolat tzv. disociativní amnézii, tedy ztrátu paměti na důležité události. Rozsah a úplnost amnézie se v čase mění, existuje ovšem společné jádro, které si jedinec nemůže v bdělém stavu vybavit (ačkoliv se může objevit ve snech nebo v hypnóze). Tato porucha je poměrně vzácná, ve větší míře se objevuje po katastrofách a za války. Krajní případy jsou známy u mužů jako důsledek bitevního stresu. AKTIVITA K FILMU: OBRÁZKY A POCITY Cíl: sdílení pocitů a reakcí na určitý zážitek Pomůcky: nastříhané obrázky z pracovního listu pro každou skupinu Potřebný čas: 30 minut Postup: Studenti se rozdělí do skupin po čtyřech. Každá skupina dostane obálku s obrázky, které si rozloží na stůl. Studenti ve skupině nejdříve diskutují nad obrázky a nad pocity, jaké v nich vyvolávají. Pak společně vyberou jeden obrázek, který podle nich nejlépe vystihuje celkové vyznění filmu a pocit, který z filmu mají. Na závěr mluvčí skupiny seznámí s jejich výběrem celou třídu. Reflexe: Probíhá už během aktivity. Studenti porovnávají rozdíly v pocitech, které obrázky vyvolávají u ostatních. 5 ZÁŽITEK Cíl: vyrovnat se s vlastními špatnými zkušenostmi Pomůcky: list papíru se zážitkem od každého studenta Potřebný čas: 35 minut Postup: Po zhlédnutí filmu má každý student za úkol do příští hodiny popsat jeden nepříjemný zážitek, který prožil a nejraději by na něj zapomněl. Doporučujeme, aby studenti svůj zážitek popsali na počítači a vytiskli na stejně barevný papír, aby byla zajištěna anonymita autorů. Na začátku další hodiny všichni hodí přeložené listy papíru do připravené krabice. Pedagog je poté rozmístí po třídě. Studenti si je nejdříve přečtou a každý si vybere jeden nebo více textů, na které chce reagovat na druhou stranu papíru pak napíše vzkaz tomu, kdo ho psal. Studenti si na závěr přečtou reakce ostatních spolužáků. Aby byla zachována anonymita autorů, listy papíru se vyvěsí na místo ve třídě, ke kterému mají všichni přístup. Reflexe: První část reflexe probíhá při psaní zážitku. Je velmi důležité předem studenty upozornit, že bude zajištěna anonymita autorů, aby zážitky popsali otevřeně a upřímně. Druhá část reflexe probíhá při čtení ostatních textů. Student si uvědomuje, že všichni kolem něho prožili něco, o čem by raději nikdy nemluvili. Reakce ostatních spolužáků mohou pomoci autorovi v jeho vnímání zážitku.

7 Odpovědi na otázky vypracovali: Marek Čejka, právník a politolog, odborník na Blízký východ Filip Moravec, politolog, odborník na Blízký východ Tomáš Nikolai, psycholog Odkazy a kontakty: Asociace pro mezinárodní otázky Žitná 27, Praha 1 tel.: Doporučená literatura: Čejka, M.: Izrael a Palestina: Minulost, současnost a směřování blízkovýchodního konfiktu. Centrum strategických studií, Brno Čejka, M.: Judaismus, politika a stát Izrael. Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, Brno Gilbert, M.: Izrael: Dějiny. BB art, Praha Gombár, E.: Dramatický půlměsíc. Karolinum, Praha Introvigne, M.: Hamás islámský terorismus ve Svaté zemi. Vyšehrad, Praha Kropáček, L.: Islámský fundamentalismus. Vyšehrad, Praha Mendel, M.: Náboženství v boji o Palestinu. Atlantis, Brno Müller, Z.: Jeruzalém mezi minulostí a budoucností: Posvátné město, nebo ohnisko nepokojů?, Paseka, Praha Pojar, M.: Izrael. Stručná historie státu. Libri, Praha Preiss, M., Newman, M. (1995): Válečná traumata u dětí v Bosně. Československá psychologie, 39, 6, Vizinová, J. Preiss, M.: Psychické trauma a jeho terapie. Portál, Praha Wanner, J.: Krvavý Jom Kippur. Libri, Praha Distribuce Aerofilms, s.r.o. Biskupcova 31, Praha 3, V případě, že máte zájem si film promítnout, kontaktujte prosím: Jakub Němeček Tel.: mobilní tel.: Materiál vznikl v rámci vzdělávacího programu Jeden svět na školách realizovaného společností Člověk v tísni (www.jedensvetnaskolach.cz).

8

9 VALČÍK S BAŠÍREM PRACOVNÍ LIST

Izraelsko-arabský konflikt

Izraelsko-arabský konflikt Izraelsko-arabský konflikt Izraelsko arabský konflikt, jde o náboženství? Mgr. ALENA BENDOVÁ, 2012 Práce s textem za použití metod RWCT (text je rozmnožen buď pro dvojice nebo pro každého žáka) 1. Přečtete

Více

Současná situace na Blízkém východě

Současná situace na Blízkém východě Současná situace na Blízkém východě Přednáška pro Univerzitu třetího věku 3.5.2010 Radka Havlová (havlova@vse.cz) I. Stručná historie izraelsko-palestinských Plán vzniku Izraele a Palestiny Rezoluce OSN

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Vývoj na Blízkém východě VY_32_INOVACE_D0117

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Vývoj na Blízkém východě VY_32_INOVACE_D0117 Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Arabsko-izraelské války

Arabsko-izraelské války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

O pásmo Gazy V prosinci 1987 29.září 2000 V roce 2005 V lednu 2006

O pásmo Gazy V prosinci 1987 29.září 2000 V roce 2005 V lednu 2006 -Konec prosince 2008, v pásmu Gaza (součást palestinské autonomie) se schyluje k zahájení vojenské operace Izraelských obraných sil s cílem zastavit ostřelování izraelského území raketami! -Co této akci

Více

Náboženský radikalismus a konflikty JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D.

Náboženský radikalismus a konflikty JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D. Náboženský radikalismus a konflikty JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D. Zimní semestr Čtvrtek: 16:20-17:50, učebna K229. Cíl kurzu: Cílem kurzu je seznámit posluchače s vývojem náboženského fundamentalismu

Více

ARABSKO - IZRAELSKÝ KONFLIKT. Ing. Markéta Šedinová doplnil: Ing. Jan Kochan

ARABSKO - IZRAELSKÝ KONFLIKT. Ing. Markéta Šedinová doplnil: Ing. Jan Kochan ARABSKO - IZRAELSKÝ KONFLIKT Ing. Markéta Šedinová doplnil: Ing. Jan Kochan Základní pojmy Izrael heb. Jisra el jméno udělené patriarchovi Jákobovi po jeho zápasu s andělem (První kniha Mojžíšova Genesis

Více

Historie Palestina Izrael

Historie Palestina Izrael Historie Palestina Izrael Palestina - Tímto jménem se od starověku označuje biblická země Kanaan, která je geograficky vcelku totožná s dnešním státem Izrael. Jako vyvolená vlast Izraelitů a místo působení

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

Sýrie a Izrael. Prof.Dr.Ing.Karel Pavelka E-mail: pavelka@fsv.cvut.cz. ČVUT v Praze Stavební fakulta, katedra mapování a kartografie

Sýrie a Izrael. Prof.Dr.Ing.Karel Pavelka E-mail: pavelka@fsv.cvut.cz. ČVUT v Praze Stavební fakulta, katedra mapování a kartografie ČVUT v Praze Stavební fakulta, katedra mapování a kartografie Sýrie a Izrael Prof.Dr.Ing.Karel Pavelka E-mail: pavelka@fsv.cvut.cz Laboratoř e fotogrammetrie, DPZ a laserového skenování Sýrie 2400 př.n.l.

Více

Jihozápadní Asie Saudská Arábie. Irák Írán Kuvajt Katar Bahrajn Spojené arabské emiráty Omán Jemen Turecko Kypr Izrael Libanon Jordánsko Sýrie

Jihozápadní Asie Saudská Arábie. Irák Írán Kuvajt Katar Bahrajn Spojené arabské emiráty Omán Jemen Turecko Kypr Izrael Libanon Jordánsko Sýrie Jihozápadní Asie Saudská Arábie Irák Írán Kuvajt Katar Bahrajn Spojené arabské emiráty Omán Jemen Turecko Kypr Izrael Libanon Jordánsko Sýrie Jihozápadní Asie a) Střední východ b) Blízký východ Jihozápadní

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_06_16. Moderní dějiny

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_06_16. Moderní dějiny Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Izrael a Palestina z pohledu českého veřejného mínění

Izrael a Palestina z pohledu českého veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Izrael a Palestina z pohledu českého veřejného mínění

Více

Rozkládá se podél Středozemního moře a sousedí s Libanonem, Sýrií, Jordánskem a Egyptem. Leží ve styčném bodě tří kontinentů: Evropy, Asie a Afriky.

Rozkládá se podél Středozemního moře a sousedí s Libanonem, Sýrií, Jordánskem a Egyptem. Leží ve styčném bodě tří kontinentů: Evropy, Asie a Afriky. Izrael 1 Oficiální název státu Stát Izrael Medinat Jisrael (hebrejsky) Daulat Isrá íl (arabsky) State of Israel (anglicky) 2 Rozloha 20 770 km2 v hranicích do r 1967 22 145 km2 včetně Golanských výšin

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

Člověk a společnost. 5. Konflikty ve světě. Konflikty ve světě. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 5. Konflikty ve světě

Člověk a společnost. 5. Konflikty ve světě. Konflikty ve světě. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 5. Konflikty ve světě Člověk a společnost 5. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM 5

Více

Konflikt v Gaze. AV ČR, v.v.i. Naše společnost projekt kontinuálního výzkumu veřejného mínění CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i.

Konflikt v Gaze. AV ČR, v.v.i. Naše společnost projekt kontinuálního výzkumu veřejného mínění CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 840 129 E-mail: michal.veselsky@soc.cas.cz Konflikt v Gaze Technické parametry Výzkum: Naše společnost

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Základní škola sv. Voršily v Olomouci Olomouc 2012

Základní škola sv. Voršily v Olomouci Olomouc 2012 Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc Šestidenní válka Závěrečná práce Autor: Štěpán Černín, Antonín Bekárek Třída: IX Vedoucí práce: Mgr. Martin Nešpor Olomouc 2012 OBSAH

Více

Středoškolská odborná činnost 2006/2007. Střet civilizací a jeho úloha v arabsko-izraelském konfliktu

Středoškolská odborná činnost 2006/2007. Střet civilizací a jeho úloha v arabsko-izraelském konfliktu Středoškolská odborná činnost 2006/2007 Obor 17 Filosofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory Střet civilizací a jeho úloha v arabsko-izraelském konfliktu Autor: Jakub El-Ahmadieh

Více

Šedesát let existence Izraele /// Petr Karas

Šedesát let existence Izraele /// Petr Karas Šedesát let existence Izraele /// Petr Karas V letošním roce oslavil Izrael šedesát let od svého vzniku. Zatímco Židé si připomínali výročí sice s radostí, avšak střízlivě (již pominulo nadšení prvních

Více

KŘIŽOVATKY ČESKÝCH A ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJIN

KŘIŽOVATKY ČESKÝCH A ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJIN KŘIŽOVATKY ČESKÝCH A ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJIN 1989 Učební pomůcka Křižovatky českých a československých dějin 1989 představuje soubor tiskovin z období normalizace a sametové revoluce. Naleznete zde novinové

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Mezinárodně-politické souvislosti izraelsko-palestinského konfliktu

Mezinárodně-politické souvislosti izraelsko-palestinského konfliktu Mezinárodně-politické souvislosti izraelsko-palestinského konfliktu Role USA Dlouhodobě považovány za spojence Izraele Silná židovská lobby v USA, vliv na zahraniční politiku USA Politická, ekonomická,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Islámská revoluce v Íránu

Islámská revoluce v Íránu Islámská revoluce v Íránu Muhammad Rezá Šáh Pahlaví Árjamehr (1919 1980) v letech 1941-79 v Íránu vládl šáh Muhamad Rézá Páhlaví snažil se o liberální reformy, ovšem hospodářská situace země byla špatná,

Více

Izrael a Arabské jaro

Izrael a Arabské jaro Izrael a Arabské jaro Jaký dopad budou mít změny v arabských zemích na bezpečnost Izraele? Izrael jedinou demokracií na BV arabské revoluce jako krok k vysněným BV demokraciím? Obavy z nástupu islamistických

Více

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996 Zdroje k magisterské státní zkoušce z Politické a kulturní geografie. Magisterská státní zkouška se skládá ze čtyř částí - z obhajoby diplomové práce a ze tří dílčích zkoušek - po jedné z každého z níže

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

Zero Palestinian Evictions, Now! - Stop násilnému' vystěhovávání Palestinských rodin z jejich domovů

Zero Palestinian Evictions, Now! - Stop násilnému' vystěhovávání Palestinských rodin z jejich domovů Zero Palestinian Evictions, Now! - Stop násilnému' vystěhovávání Palestinských rodin z jejich domovů Občanske asociace, mezinárodní, dobrovolnické a nevládní organizace, veřejné agentury a obyvatelé celého

Více

Předmět: Zeměpis Téma: Regiony Asie Ročník: VII. Autor: Mgr. Pavel Hadač Škola: Základní škola Pěnčín 22 příspěvková organizace Pořadové číslo

Předmět: Zeměpis Téma: Regiony Asie Ročník: VII. Autor: Mgr. Pavel Hadač Škola: Základní škola Pěnčín 22 příspěvková organizace Pořadové číslo Předmět: Zeměpis Téma: Regiony Asie Ročník: VII. Autor: Mgr. Pavel Hadač Škola: Základní škola Pěnčín 22 příspěvková organizace Pořadové číslo projektu: CZ.1.07 Šablona: III / 2_2 BLÍZKÝ VÝCHOD A ZAKAVKAZSKO

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014 OPAKOVÁNÍ Z 8. ROČNÍKU 1. Co je to dualismus? 2. Kdy vzniklo Rakousko Uhersko? 3. Co je Předlitavsko? 4. Co je Zalitavsko? 5. Kdo to byl Alexandr Bach? 6. Co jsou to fundamentální články? 7. Kdo to byli

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Materiál je možným doplňkem výuky občanské nauky. Je zaměřen na vybrané globální problémy

Materiál je možným doplňkem výuky občanské nauky. Je zaměřen na vybrané globální problémy Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Soudobý svět, ČR a její postavení ve světě Cílová skupina 3. a 4. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je možným doplňkem výuky občanské nauky. Je

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

Dodržování mezinárodního humanitárního práva v izraelsko-palestinském konfliktu

Dodržování mezinárodního humanitárního práva v izraelsko-palestinském konfliktu UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA ROZVOJOVÝCH STUDIÍ Gabriela PAŠKOVÁ Dodržování mezinárodního humanitárního práva v izraelsko-palestinském konfliktu Bakalářská práce Vedoucí

Více

Stát Izrael a Stát Palestina: mír zůstává nadále v kómatu. Filip Dembický 14. 7. 1994. 1. ročník bakalářského programu Politologie a evropská studia

Stát Izrael a Stát Palestina: mír zůstává nadále v kómatu. Filip Dembický 14. 7. 1994. 1. ročník bakalářského programu Politologie a evropská studia Stát Izrael a Stát Palestina: mír zůstává nadále v kómatu. 14. 7. 1994 1. ročník bakalářského programu Politologie a evropská studia Univerzita Palackého Filozofická fakulta, Katedra politologie a evropských

Více

Politický vývoj Bangladéše

Politický vývoj Bangladéše Politický vývoj Bangladéše Kristýna Chvátalová, xchvk00 2SM507 Politické problémy rozvojových zemí LS 2013/2014 Bangladéšská lidová republika Bengálsky Gana Prajatantra Bangladesh Zdroj: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bg.html

Více

Příčiny mezinárodního terorismu ve středovýchodní oblasti

Příčiny mezinárodního terorismu ve středovýchodní oblasti Příčiny mezinárodního terorismu ve středovýchodní oblasti The causes of international terorrism in the Middle east region Pavel Dovrtěl Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá v první

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B Vznik a vývoj USA v 19. století Eva Mrkvičková, 4. B Vznik 13 britských kolonií na V pobřeží S farmářství, těžba dřeva, rybolov J plantážnictví otroci Kolonie - zdroj levných surovin, odbytiště výrobků

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

SVĚT PO PÁDU ŽELEZNÉ OPONY

SVĚT PO PÁDU ŽELEZNÉ OPONY SVĚT PO PÁDU ŽELEZNÉ OPONY ÚKOL 1: země Rozpad komunistického bloku přinesl konec éry dvou supervelmocí USA a SSSR. Můžeme i v současnosti považovat některé země za supervelmoci? Z jakých důvodů byste

Více

Svět po druhé světové válce

Svět po druhé světové válce Svět po druhé světové válce Anotace:prezentace věnující se tématu dekolonizace po druhé světové válce a vzniku nových států. Pracovní list může posloužit jako zápis, nebo jako opakování látky. Dětský diagnostický

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU ÚLOHA 1: Které z poválečných problémů se do roku 1933 nepodařilo vyřešit? U kterých zemí se dalo předpokládat, že budou chtít změnit Versailleský systém? O

Více

Pracovní listy k prezentaci: 1. světová válka 1914 1918

Pracovní listy k prezentaci: 1. světová válka 1914 1918 Pracovní listy k prezentaci: 1. světová válka 1914 1918 www.moderni-dejiny.cz Jaké země tvořily tzv. Trojspolek? Jaké státy tvořily tzv. Trojdohodu? Jaké byly válečné cíle Německa? Jaké cíle mělo Srbsko

Více

Význam mediace pro uzavření dohod z Camp Davidu

Význam mediace pro uzavření dohod z Camp Davidu Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Význam mediace pro uzavření dohod z Camp Davidu Studentská vědecká a odborná činnost Kategorie: magisterské studium rok odevzdání: 2013 VI. ročník SVOČ Autor:

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

ÚVODNÍ ŘEČ MIKO PELEDA

ÚVODNÍ ŘEČ MIKO PELEDA Miko Peled - Cesty Izraelce po Palestině přednáška v sále think-tanku CESTA centrum pro sociálně tržní ekonomiku a otevřenou demokracii, 11. února 2014 ÚVODNÍ ŘEČ MIKO PELEDA Byl jste někdo v Izraeli a

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Seznam analytiků Asociace pro mezinárodní otázky (AMO)

Seznam analytiků Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) Seznam analytiků Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) je nevládní nezisková organizace založená v roce 1997 za účelem výzkumu a vzdělávání v oblasti mezinárodních

Více

Mezinárodní situace na počátku 20. století

Mezinárodní situace na počátku 20. století Mezinárodní situace na počátku 20. století nejvyspělejší zemí světa byly USA nejvyspělejšími evropskými zeměmi byla Francie a Velká Británie, vlastnily koloniální panství a chtěly ho rozšířit Německo a

Více

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se KOREA Historie 4. stol. př.n.l. první státní útvary středověk Tři říše (sever, střed, jih) 14. století sjednocení pod dynastií Ri (vládla až do r. 1910) 19. století snahy okolních států a USA zmocnit

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 Město vyvěsí tibetskou vlajku rok 2013 54. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu v neděli 10. 3. 2013 vyvěšení

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

VY_32_INOVACE_Z.1.10 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla

VY_32_INOVACE_Z.1.10 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů EVROPA Obyvatelstvo obr. 1 obr. 1 OBYVATELSTVO A SÍDLA V Evropě žije přes 700 milionů obyvatel. Podle

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k 1. Imperialismus a. co b. kde 2. Druhá průmyslová revoluce a. co? c. kdy? 3. Pásová výroba a. kdo? 4. Významné objevy a objevitelé konce 19. století. 5. Kultura konce

Více

VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY 12 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY v letech 1938 1939 se snaží Fr. a V. B. odvrátit válku vedou

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů Izrael MILOŠ POJAR Nakladatelství Libri, Praha 2004 Kniha vychází za podpory firmy Anopress, a. s., která

Více

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima 2 hodiny týdně dataprojektor (s připojením

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Studená válka. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Studená válka. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Studená

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

5.10.20125.10.2012. Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

5.10.20125.10.2012. Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ 5.10.20125.10.2012 Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve

Více

Brožura Socialistické Solidarity. Palestina. Izrael, imperialismus a palestinský odpor Od poslední Intifády k útoku na Gazu

Brožura Socialistické Solidarity. Palestina. Izrael, imperialismus a palestinský odpor Od poslední Intifády k útoku na Gazu Brožura Socialistické Solidarity Palestina Izrael, imperialismus a palestinský odpor Od poslední Intifády k útoku na Gazu Obsah Úvod 4 Část I.: Nová Intifáda: Izrael, imperialismus a palestinský odpor

Více

Konflikty na Blízkém východě po roce 19451 1. Jemen

Konflikty na Blízkém východě po roce 19451 1. Jemen Konflikty na Blízkém východě po roce 1945 1 Jan Kochan V období 1945-2003 se na Blízkém východě 2 odehrálo asi 55 válek. Převládaly v nich, podobně jako v jiných regionech války vnitrostátní, nicméně ve

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Co pro vás bylo hlavním impulsem k napsání románu Milenec? Zdá se, že je úzce spojený s Jomkipurovou válkou.

Co pro vás bylo hlavním impulsem k napsání románu Milenec? Zdá se, že je úzce spojený s Jomkipurovou válkou. Marek Seckar, Avraham B. Yehoshua Vždycky se snažím být optimistou... Rozhovor s A. B. Jehošuou Izraelský spisovatel Avraham B. Jehošua proslul nejen jako autor řady románů, které dnes platí za klasiku

Více

Československý odboj, Heydrichiáda

Československý odboj, Heydrichiáda Československý odboj, Heydrichiáda ODBOJ a) zahraniční b) domácí A) Zahraniční odboj - byl tvořen prvorepublikovými politiky a emigranty (hlavně vojáci) CÍL uznání neplatnosti Mnichovské dohody FORMY ODBOJE

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV ABSOLVENTSKÁ PRÁCE TROPICKÁ AFRIKA. Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov. Autor práce: Alena Směšná, IX.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV ABSOLVENTSKÁ PRÁCE TROPICKÁ AFRIKA. Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov. Autor práce: Alena Směšná, IX. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov ABSOLVENTSKÁ PRÁCE TROPICKÁ AFRIKA Autor práce: Alena Směšná, IX.C Vedoucí práce: Mgr. Roman Vochozka Školní rok: 2009 2010 2010 Základní

Více

Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE)

Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE) Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE) MEZINÁRODNÍ FEDERACE PREZENTACE 8.0. Cíl prezentace Přiblížit strukturu a poslání Mezinárodní

Více