VALČÍK S BAŠÍREM ARI FOLMAN SYNOPSE:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VALČÍK S BAŠÍREM ARI FOLMAN SYNOPSE:"

Transkript

1 VALČÍK S BAŠÍREM ARI FOLMAN SYNOPSE: Režisér filmu Ari se sejde v baru se starým kamarádem a ten se mu svěří, že se mu každou noc zdá stejná noční můra: honí ho 26 krvelačných psů. Vždycky jde o stejný počet. Oba muži nakonec dospějí k tomu, že děsivý sen má souvislost s jejich působením v izraelské armádě při první libanonské válce z počátku 80. let. Ari s překvapením zjistí, že si z této etapy svého života vůbec nic nepamatuje. Je tím natolik znepokojen, že se rozhodne vyhledat staré přátele a kolegy, kteří se zatím rozprchli do celého světa, a zjistit, na co si pamatují oni. Musí se dopátrat pravdy o tom, co se tehdy stalo a jakou v tom hrál roli on sám. Čím hlouběji Ari do této záhady proniká, tím častěji mu v paměti vyvstávají podivné surreálné obrazy REŽISÉR ARI FOLMAN O PROCESU ANIMACE VE FILMU: Valčík s Bašírem jsme nejdříve natočili v reálu na video. Vycházeli jsme při tom z devadesátistránkového scénáře. Pak jsme ho nahrávali ve zvukovém studiu a sestříhali do devadesátiminutové verze. Nakonec jsme podle toho vytvořili storyboard, k němuž jsme připojili 2300 ilustrací, které byly základem animace. Chci zdůraznit, že film nebyl natočen technikou rotoskopu, to znamená, že jsme nepřekreslili původní reálné video, neměli jsme ho jako podklad. Všechno jsme kreslili znovu, od začátku. Zdroj:

2 VALČÍK S BAŠÍREM OTÁZKY & ODPOVĚDI 1. Jaká je historie konfliktu mezi Izraelem a Palestinou? Jak ke konfliktu vlastně došlo? Jaká je historie obývání území? Panuje obecně rozšířená představa, že židovsko-arabský konflikt je tu již od pradávna. Historická fakta však tak jednoznačná nejsou. Po roce 71 n. l. byla většina Židů z území, kde ve starověku ležel jejich stát, vyhnána nebo sama odešla. Zůstala zde jen malá židovská komunita, která až do 19. století žila s arabským obyvatelstvem v regionu Palestina (dále Palestinci ) poměrně v harmonii. Také v sousedních regionech osídlených převážně Araby žily statisíce Židů. Arabové se například ve středověku chovali k Židům znatelně lépe než mnohé křesťanské národy. Židovsko-arabský a později izraelsko- -palestinský konflikt jsou fenomény 20. století. V důsledku národních revolucí a vlny antisemitismu v Evropě se na konci 19. století začal konstituovat i nacionalismus židovského národa sionismus. Jeho nosnou myšlenkou bylo vytvořit židovský stát. O něco později, na začátku 20. století, začal vznikat i nacionalismus arabský. Obě hnutí přitom usilovala o stát na stejném území. Navíc byl nový spor posílen o náboženské prvky například město Jeruzalém mělo a dodnes má obrovský náboženský význam jak pro židy, tak pro muslimy a křesťany (i mezi Araby, včetně těch palestinských, je stále nezanedbatelné procento křesťanů). Napětí mezi sionisty a Araby přiživila v průběhu první světové války a v období po ní britská zahraniční politika, která z pragmatických důvodů slíbila sionistům i Arabům vlastní státnost ovšem na stejném území. Posléze však Británie sliby nedodržela a podporovala vždy pouze jednu či druhou stranu podle toho, jak se to hodilo jejím zájmům. Základy dnešních problémů tak byly položeny teprve v první polovině 20. století. Obě strany začaly proti sobě uplatňovat krutost a oplácet si vzájemně násilí, ve kterém nechyběly masakry, vyhánění a terorismus. To vyvrcholilo po roce 1948 několika izraelsko- -arabskými válkami. Okolní arabské země (Sýrie, Egypt, Jordánsko) v těchto válkách na zájmy palestinských Arabů mnohdy příliš nehleděly a de facto je často k prosazení svých zájmů zneužily. Sebevražedné atentáty se však začaly objevovat až v osmdesátých a devadesátých letech. Stručná historie obývání území: oblast dnešního Izraele a Palestinské autonomie byla poprvé osídlena koncem 4. tisíciletí př. n. l. semitským obyvatelstvem Kanaanejci a dostala podle nich název Kanaan; ve 13. století př. n. l. přicházejí do Kanaanu židovské kmeny, které postupně převažují nad Kananejci; biblický židovský stát Izrael (králů Saula, Davida a Šalamouna) se datuje přibližně do období př. n. l.; později se Izrael rozdělil na dva státy: severní (Izrael) a jižní (Judea); Peršané dobyli nejdřív Izrael (přibližně 722 př. n. l.) a pak i Judeu s hlavním městem Jeruzalémem, na rok 586 př. n. l. se datuje zničení Prvního chrámu a odchod Židů do babylonského exilu od té doby už Židé samostatný stát neměli; př. n. l. bylo území pod nadvládou Peršanů; v letech př. n. l. helénská nadvláda (Ptolemaiovci a Seleukovci); v období př. n. l., za vlády hasmonejské dynastie (Makabejci), došlo k povstání židovských vůdců proti Seleukovcům; 63 př. n. l. 313 n. l. římská nadvláda (v roce 71 n. l. zničen Druhý chrám, zbořen Jeruzalém, obléhána pevnost Masada); období židovského exilu v diaspoře, jen menší část Židů zůstala na původním území; byzantská nadvláda rozšíření křesťanství; v 6. století císařovna Teodora identifikovala důležitá křesťanská místa (např. místo narození Ježíše a Boží hrob); arabská nadvláda (tedy čtyři roky po smrti proroka Mohameda), dochází k vzestupu arabské populace a rozšíření islámu; křižácká království, 1187 byli křižáci poraženi Saladinem a 1291 definitivně Mameluky; území ovládají Mameluci; turecká nadvláda, Osmanská říše na sklonku Osmanské říše začala éra moderního sionismu a arabského nacionalismu; britský mandát Palestina; vyhlášení samostatného židovského státu Izrael; palestinská válka (první arabsko-izraelská válka), která vypukla po odchodu britských vojsk z Palestiny a vyhlášení samostatného židovského státu; Izrael uhájil svou existenci proti sousedním arabským státům (Egypt, Zajordánsko, Irák, Sýrie, Libanon) a získal kromě západní části Jeruzaléma i část území, které mělo podle rozhodnutí OSN tvořit arabský stát v Palestině; arabské státy existenci Izraele neuznaly; 1

3 1956 sinajská válka (druhá arabsko- -izraelská válka), egyptský prezident Násir zahájil blokádu izraelského přístavu Ejlát, Izrael po dohodě s Francií a Velkou Británií zaútočil na Sinajském poloostrově a okupoval pásmo Gazy, ze Sinajského poloostrova se stáhl v roce 1957; 1967 šestidenní válka (třetí arabsko- -izraelská válka), po výzvách egyptského prezidenta Násira ke zničení židovského státu zahájila izraelská armáda preventivně útokem na egyptská letiště třetí válku a bleskově obsadila Sinajský poloostrov; izraelské jednotky dobyly Jeruzalém, celý západní břeh Jordánu a strategické Golanské výšiny na hranicích se Sýrií; 1973 jomkipurská válka (čtvrtá arabsko- -izraelská válka), Egypt a Sýrie zahájily na největší židovský svátek Jom Kipur útok na Izrael, změnit předchozí územní zisky Izraele se jim ovšem nepodařilo; 1979 smlouva z Camp Davidu separátní mírová smlouva mezi Egyptem a Izraelem, na jejímž základě vrátil Izrael území Sinajského poloostrova Egyptu; 1987 intifáda nepokoje arabského obyvatelstva zaměřené na ukončení izraelské okupace a vojenské správy západního břehu Jordánu a pásma Gazy; 13. září 1993 dohoda z Oslo I. izraelsko-palestinská dohoda o omezené palestinské autonomii v pásmu Gazy a na západním břehu Jordánu, podpisu dohody (Jásirem Arafatem a Jicchakem Rabinem) předcházelo vzájemné uznání mezi Organizací pro osvobození Palestiny (OOP) a Izraelem; 1994 Izrael podepsal mírovou smlouvu s Jordánskem; 1994 vznik Palestinské národní autonomie; 1995 atentát na izraelského premiéra Jicchaka Rabina, mírový proces dostává těžkou ránu; rok 2000 krach mírových jednání v Camp Davidu, vypuknutí druhé intifády; srpen 2005 evakuace židovských osad v pásmu Gazy; léto 2006 ozbrojený konflikt mezi Izraelem a hnutím Hizballáh; prosinec 2008 leden 2009 boje mezi izraelskou armádou a hnutím Hamás v pásmu Gazy (operace Lité olovo ). 2. Jedná se o konflikt náboženský nebo politický? Izraelsko-palestinský konflikt je jak náboženský, tak politický. Ve sporu o území využívají ortodoxní politické strany z obou stran náboženské argumenty, kterými přesvědčují ostatní politiky a své věřící o původu území a nároku na ně. Samotní Izraelci a Palestinci by vedle sebe mohli žít bez vážných problémů, ale kvůli extremistickým politickým stranám to možné není. Z politického hlediska je problém v jednotlivých vládách, které nejsou schopny se dohodnout, což zasahuje do jejich vnitřní i vnější politiky. Dá se tedy říci, že politika i náboženství mají svou vinu na nekončících neshodách na obou stranách. 3. Jaké jsou vztahy Izraele a Libanonu v historických souvislostech? Izraelsko-libanonské vztahy byly díky prozápadně orientované libanonské křesťanské komunitě odlišovány od vztahů s ostatními arabskými státy. Izraelci předpokládali, že zvláště maronité (největší libanonská křesťanská církev) budou přirozeným spojencem Izraele proti arabským nacionalistickým tendencím a Libanon se stane první arabskou zemí, se kterou Izrael uzavře mírovou smlouvu. Komplikovaný vývoj Libanonu a izraelsko-palestinského konfliktu však dal těmto úvahám jiný směr. Po letech 1948, 1967 a 1970 přišel do Libanonu velký počet palestinských uprchlíků, který přispěl k výrazným demografickým změnám ve prospěch muslimů. S přílivem uprchlíků se dostaly do Libanonu i radikální palestinské skupiny a Libanon tak postupně sám zabředal do izraelsko-palestinského konfliktu. Ten zásadním způsobem přispěl k narušení křehké rovnováhy mezi libanonskými etno-náboženskými komunitami. Palestinští radikálové nezřídka operovali přímo z palestinských utečeneckých táborů a ty se pak stávaly terčem izraelských odvet, při kterých bylo usmrceno i mnoho civilistů. V roce 1978 podnikl Izrael první invazi do jižního Libanonu a v roce 1982 druhou, podstatně větší. Ve stejné době už byla v Libanonu v plném proudu občanská válka, ve které Izrael podporoval křesťanské milice vedené Bašírem Džumájílem. Ty se dopustily mj. velkých krutostí vůči Palestincům i jiným komunitám, a někdy dokonce bojovaly různé křesťanské milice samy proti sobě. Nejznámější se stal masakr maronitských milicí v palestinských uprchlických táborech Sabra a Šatíla. Ve stejné době se výrazná část palestinských radikálů v čele s Jásirem Arafatem z Libanonu stáhla. Izraelské jednotky však zůstaly v nárazníkovém pásmu kolem libanonsko-izraelských hranic až do roku Mezitím se také zformovalo šíitské radikální hnutí Hizballáh, se kterým se dostal Izrael v mezidobí do mnoha krvavých střetů. V roce 2006 došlo k velkému konfliktu mezi Izraelem a hnutím Hizballáh, které začalo raketami ostřelovat severní Izrael. Izraelské odvety zasáhly mnoho civilistů a Hizballáh výrazně neoslabily. Vztah obou zemí tak zůstává velice komplikovaný: Izrael sice udržuje kontakty s některými politickými skupinami v Libanonu, avšak izraelsko-libanonská mírová smlouva je stále v nedohlednu. 4. Co se odehrálo v Sabře a Šatíle? Sabra a Šatíla jsou dva propojené palestinské uprchlické tábory v Bejrútu. Mezi 16. a 18. zářím 1982, kdy v Libanonu probíhala občanská válka a v blízkosti obou táborů byly přítomny izraelské vojenské jednotky, zde došlo k velkému masakru. Nedlouho před ním se mezinárodním vyjednávačům podařilo dohodnout stažení bojovníků Organizace pro osvobození Palestiny z Libanonu. Vzápětí po jejím stažení však byl v Bejrútu zavražděn nově zvolený libanonský prezident Bašír Džumájíl, vůdce maronitských milicí Falanga podporovaný Izraelem. Jako odpověď obsadila izraelská 2

4 GEOGRAFICKÁ POLOHA IZRAELE A OKOLNÍCH STÁTŮ BLÍZKÉHO VÝCHODU 1. mapa Blízkého východu 2. mapa Izraele 3. mapa Libanonu 3 armáda muslimský západní Bejrút. Toho využily proizraelské falangistické jednotky vedené Elie Hobeikou, aby se za smrt svého velitele pomstily: 16. září 1982 vnikly do palestinských uprchlických táborů Sabra a Šatíla v západním Bejrútu a pobily zde podle některých pramenů 474 mužů, žen a dětí (podle izraelské vyšetřovací komise bylo zavražděno lidí, jiné prameny uvádějí mrtvých). Izraelská armáda proti masakru nezasáhla, ačkoliv to bylo v jejích silách dokonce maronitským milicím tábory v noci osvětlovala. Toto jednání vyvolalo vlnu odporu nejen ve světě, ale také v Izraeli, kde už tak silné protiválečné hnutí dostalo výrazný impuls. Na nátlak veřejnosti byla nakonec v Izraeli vytvořena zvláštní komise k vyšetření okolností masakru. Podle rozsáhlé vyšetřovací zprávy ležela hlavní zodpovědnost za masakr na Falangistech. Izraelská armáda v oblasti však byla označena za masakr nepřímo odpovědnou, neboť mu mohla zabránit. Nejkritičtější byla zpráva k ministru obrany Šaronovi a několika generálům. Šaron byl donucen vzdát se funkce ministra obrany, ale ve vládě jako ministr zůstal. O necelá dvě desetiletí později byl zvolen izraelským premiérem. Jedním z největších paradoxů celé krvavé události je skutečnost, že Džumájílovým vrahem nebyl Palestinec, ale maronita, odpůrce Bašírovy politiky. 5. Jaké jsou životní podmínky Palestinců na území Izraele, v Gaze, na Západním břehu a v Libanonu? Životní podmínky v některých částech palestinských území hlavně v pásmu Gazy jsou přímo katastrofální. Nezaměstnanost tam dosahuje procent. Situaci v pásmu Gazy ještě hluboce zhoršila izraelská vojenská operace Lité olovo na přelomu roku Na Západním břehu je v porovnání s pásmem Gazy situace o něco lepší, avšak hlavně ve velkých městech, nikoliv v uprchlických táborech. V těch je situace obecně špatná, přičemž v nejhorším postavení jsou palestinští uprchlíci v Libanonu. V nuzných poměrech se velice dobře daří různým radikálním ideologiím, proto má například Hamás v Gaze takovou podporu. Ke složitosti situace přispívají různé skutečnosti např. hnutí Hamás (které má kromě ozbrojeného křídla i křídlo civilní) bylo vždy daleko méně zkorumpované než Palestinská autonomie vedená Fatáhem. Hamás tak pomohl mnoha chudým Palestincům různými sociálními aktivitami, zatímco palestinští představitelé z Fatáhu (včetně již zesnulého Arafata), si štědrou mezinárodní pomocí Palestincům (např. od EU a USA) nezřídka lidově řečeno namastili kapsy. Palestinská společnost patří k nejvzdělanějším na Blízkém východě. Je přitom smutným faktem, že nikoliv běžní Palestinci, ale palestinští extremisté bývají vidět ve světových médiích nejvíce. Mnoho Palestinců studuje a řada z nich vyučuje na palestinských i západních univerzitách. Na palestinských územích je několik velkých univerzit. Vzdělání Palestinců komplikují nejrůznější izraelské represe a cestovní omezení, která mnohdy na dlouhou dobu znemožňují palestinským studentům dostat se do škol. 6. Jakou roli hrají v konfliktu palestinské organizace a politická reprezentace? Na izraelské straně se konfliktu věnuje část parlamentních stran: nejsilnějšími hráči jsou velké parlamentní (a nezřídka vládní) strany jako Kadima, Likud a Strana práce. Velký vliv na izraelskou politiku mají také židovské náboženské strany (hlavně Šas), ale ty se kromě strany náboženských osadníků Mafdal izraelsko-palestinskému konfliktu příliš nevěnují. Z ostatních izraelských složek je do konfliktu silně zapojena armáda, policie a tajné služby. Rovněž izraelští osadníci mají různé vlivné legální i podzemní organizace (např. Rada židovských osad Ješa, hnutí Guš Emunim atd.). Na palestinské straně je nejsilnější složkou oficiální Palestinská autonomie, reprezentovaná OOP a její nejdůležitější částí Fatáh. Fungování parlamentní demokracie se sice v Palestině podařilo úspěšně rozběhnout, přesto však aplikace demokratických principů zdejší situaci spíše zkomplikovala. Ve volbách v lednu 2006 totiž zvítězilo oproti všem očekáváním hnutí Hamás, se kterým následně nebyl ani Izrael, ani Západ ochoten vyjednávat. V Palestině se navíc rozhořel mocenský boj mezi Fatáhem a Hamásem: Fatáh totiž nechtěl Hamásu uvolnit pozice a předat řízení důležitých institucí. Další výrazné radikální organizace jsou Palestinský islámský džihád (který má podobné postoje jako Hamás), Lidová fronta pro osvobození Palestiny atd. V Palestinské autonomii hrají důležitou roli různé bezpečnostní složky, jako palestinská policie, tajná služba a další. Mnoho z nich je však po konfliktu mezi Fatáhem a Hamásem dezorganizováno. 7. Jaké jsou požadavky Izraelců a Palestinců? Současná izraelská politika oficiálně deklaruje, že usiluje o dosažení míru s Palestinci a podporuje existenci dvou států vedle sebe. Na stranu druhou však aktivity současných izraelských vlád tak jednoznačné nejsou. Izrael sice evakuoval v roce 2005 židovské osady v pásmu Gazy, avšak na Západ-

5 ním břehu naopak posílil jejich výstavbu. Stejně tak pokračuje i s kontroverzním projektem výstavby separační bariéry mezi Izraelem a Západním břehem. Tato bariéra nemá jen bezpečnostní charakter, ale de facto připojuje k Izraeli i řadu židovských osad. Nedávná vojenská operace Lité olovo z přelomu let 2008 a 2009, ač namířena proti teroristům z řad hnutí Hamás, způsobila velké oběti na životech i mezi palestinskými civilisty. Palestinci oficiálně usilují o vlastní stát na Západním břehu a v pásmu Gazy, tedy na územích okupovaných od roku 1967 Izraelem. Od roku 1994 mají vlastní autonomii, ale pouze na omezené části palestinských území. V souvislosti se vznikem státu žádají především zrušení židovských osad na Západním břehu, odchod izraelských vojáků, návrat palestinských uprchlíků, spravedlivé rozdělení vodních zdrojů a Jeruzalém jako hlavní město obou států. Tyto požadavky zastává mezinárodně uznané palestinské vedení tzv. Palestinská národní autonomie v čele s Mahmúdem Abbásem. Problém je, že palestinská společnost je rozdělena na stoupence Fatáhu a některých dalších frakcí Organizace pro osvobození Palestiny (OOP) na straně jedné a stoupence daleko radikálnějších, islamistických hnutí, hlavně Hamásu, na straně druhé. Ta mají na svém kontě většinu palestinského násilí v uplynulých letech. Hamás na rozdíl od Fatáhu (a OOP) neuznává Izrael a usiluje o islámský náboženský stát na celém jeho území. 8. Jaká je současná situace v Izraeli, v pásmu Gazy? To je velice široká otázka, na kterou navíc nelze jednoznačně odpovědět, a to z těchto důvodů: 1. nelze předvídat, jakým způsobem ovlivní izraelská ofenziva v pásmu Gazy a střety s Hamásem budoucnost izraelskopalestinských vztahů a chování arabských zemí, Íránu a izraelských spojenců na Blízkém východě (Turecka a částečně i Jordánska a Egypta); 2. není zatím zřejmé, jaká bude politika nového amerického prezidenta Obamy na Blízkém východě. USA jsou nejdůležitější zahraničněpolitický aktér na Blízkém východě, daleko vlivnější než EU, OSN či Rusko; 3. v Izraeli se 10. února 2009 konaly parlamentní volby, které určily nové rozložení politických sil na izraelské politické scéně. S jistotou lze nyní říci, že jak Palestinci, tak Izraelci zažívají krizi po odchodu charismatických politických vůdců. Na palestinské straně smrt Jásira Arafata přispěla k rozštěpení společnosti a vleklým konfliktům mezi Fatáhem a Hamásem. Na straně izraelské se po klinické smrti Ariela Šarona nikdo nedokázal profilovat jako politik s vizí. Politici jako Olmert a Livniová se pouštějí do riskantních vojenských operací (Libanon 2006, operace Lité Olovo v pásmu Gazy na přelomu let ), které mohou z krátkodobého hlediska oslabit např. Hamás a Hizballáh, ale z dlouhodobého hlediska spíše Izrael vystaví ještě většímu nebezpečí radikalismu, nenávisti a terorismu. 9. Jaké jsou prognózy vývoje a možnosti dlouhodobě udržitelného řešení? Konflikt mezi Izraelem a arabskými sousedy provází prakticky celé dějiny samostatného židovského státu již od jeho vzniku v roce Snahy o řešení izraelsko-arabských sporů byly doposud úspěšné jen částečně, když se podařilo uzavřít mírové dohody s Jordánskem a Egyptem. Zásadní konflikt však probíhá mezi židovským státem a jeho palestinskými sousedy. Doposud nejnadějnějším okamžikem od zkrachovalých dohod z Osla v roce 1994 bylo zřejmě nastartování mírového procesu po smrti Jásira Arafata v roce Události, které následovaly (vítězství Hamásu v palestinských volbách v roce 2006, válka Izraele s libanonským Hizballáhem téhož roku, izraelská ofenziva do Gazy na konci roku 2008) však veškeré naděje zhatily. Jako jediné udržitelné řešení se nicméně stále jeví ustavení fungujícího palestinského státu, v němž budou mít významnou úlohu legální bezpečnostní složky a justice na úkor radikálních organizací. Zároveň je třeba, aby na obou stranách stály silné politické osobnosti, které se dokážou shodnout na klíčových tématech sporu (statut Jeruzaléma, možnost návratu palestinských uprchlíků, osud palestinských vězňů, otázka území palestinského státu, atd.). Toto ideální řešení vyžaduje jak pokračující podporu USA, Evropské unie, OSN a Ligy arabských států pro další jednání, tak značnou finanční pomoc na vybudování palestinských institucí. Mír v oblasti současně vyžaduje dohodu s klíčovým arabským státem, Sýrií, která spolupracuje jak s palestinským radikálním hnutím Hamás, tak s libanonským Hizballáhem. Proti této cestě, kterou se již dlouhé roky (od vzniku Palestinské samosprávy po dohodách z Osla) nedaří prosadit, stojí několik alternativ. Jednou, velmi pravděpodobnou, je prohlubující se rozdělení Palestiny na pásmo Gazy pod vládou hnutí Hamás a Západní břeh Jordánu pod kontrolou konkurenčního hnutí Fatáh. Tento vývoj bude zřejmě stále více znemožňovat jakékoli dlouhodobé řešení, byť je možné, že umírněný Fatáh může nejprve ve spolupráci s Izraelem ustavit palestinský stát pouze na Západním břehu Jordánu a poté se soustředit na Gazu. Pásmo Gazy, 4

6 území již nyní trpící nezaměstnaností, chudobou a přelidněností, by se však v každém případě stalo ještě výrazněji zdrojem terorismu a odboje proti Izraeli, podporovaného Sýrií a Íránem. Prohloubení propasti mezi chudou Gazou a relativně rozvinutým Západním břehem zároveň nabízí jen zřídka zmiňované řešení, kterým je opětovné převzetí kontroly těchto území ze strany sousedního Egypta, respektive Jordánska (Gaza i Západní břeh patřily pod oba státy do šestidenní války v roce 1967). 10. Co je to posttraumatická stresová porucha a jaké jsou její příčiny? Jak probíhá terapie? Jaké jsou nejčastější případy? Proč někdy nastává ztráta paměti? Posttraumatická stresová porucha (PTSD) je charakterizována jako zpožděná či protahovaná odezva na stresovou (traumatickou) událost, která svou závažností přesahuje obvyklou lidskou zkušenost a je traumatická pro většinu lidí. Takovou událostí může být válka, přírodní katastrofa, automobilová nehoda aj. Jedinec při ní prožíval intenzivní strach, beznaděj nebo hrůzu. Vzpomínky na tuto událost se neodbytně znovu vybavují v bdělém stavu nebo ve snech v podobě rušivých flashbacků, velmi často v situaci odkazující k traumatické události. Jedinec se vyhýbá okolnostem, které připomínají prožitou situaci nebo s ní jsou přímo spojeny. Typickými projevy jsou poruchy spánku, podrážděnost a agresivita, poruchy pozornosti a koncentrace, lhostejnost a znecitlivění, pocity odcizení. Terapie se obvykle soustředí na zpracování traumatické události a její integraci do osobních vzpomínek a zkušeností, nejčastěji pomocí rozhovoru a následné rekonstrukce prožitých zkušeností. Hlavním úkolem klienta je znovu integrovat svůj svět a odvrátit se od minulosti k přítomnosti a budoucnosti. Nejčastější příčiny jsou přímá zkušenost s válkou, nehoda, přírodní katastrofa, sexuální obtěžování, fyzický útok, zneužívání, ohrožení zbraní, znásilnění, teroristický čin. V některých případech může prožití traumatické události vyvolat tzv. disociativní amnézii, tedy ztrátu paměti na důležité události. Rozsah a úplnost amnézie se v čase mění, existuje ovšem společné jádro, které si jedinec nemůže v bdělém stavu vybavit (ačkoliv se může objevit ve snech nebo v hypnóze). Tato porucha je poměrně vzácná, ve větší míře se objevuje po katastrofách a za války. Krajní případy jsou známy u mužů jako důsledek bitevního stresu. AKTIVITA K FILMU: OBRÁZKY A POCITY Cíl: sdílení pocitů a reakcí na určitý zážitek Pomůcky: nastříhané obrázky z pracovního listu pro každou skupinu Potřebný čas: 30 minut Postup: Studenti se rozdělí do skupin po čtyřech. Každá skupina dostane obálku s obrázky, které si rozloží na stůl. Studenti ve skupině nejdříve diskutují nad obrázky a nad pocity, jaké v nich vyvolávají. Pak společně vyberou jeden obrázek, který podle nich nejlépe vystihuje celkové vyznění filmu a pocit, který z filmu mají. Na závěr mluvčí skupiny seznámí s jejich výběrem celou třídu. Reflexe: Probíhá už během aktivity. Studenti porovnávají rozdíly v pocitech, které obrázky vyvolávají u ostatních. 5 ZÁŽITEK Cíl: vyrovnat se s vlastními špatnými zkušenostmi Pomůcky: list papíru se zážitkem od každého studenta Potřebný čas: 35 minut Postup: Po zhlédnutí filmu má každý student za úkol do příští hodiny popsat jeden nepříjemný zážitek, který prožil a nejraději by na něj zapomněl. Doporučujeme, aby studenti svůj zážitek popsali na počítači a vytiskli na stejně barevný papír, aby byla zajištěna anonymita autorů. Na začátku další hodiny všichni hodí přeložené listy papíru do připravené krabice. Pedagog je poté rozmístí po třídě. Studenti si je nejdříve přečtou a každý si vybere jeden nebo více textů, na které chce reagovat na druhou stranu papíru pak napíše vzkaz tomu, kdo ho psal. Studenti si na závěr přečtou reakce ostatních spolužáků. Aby byla zachována anonymita autorů, listy papíru se vyvěsí na místo ve třídě, ke kterému mají všichni přístup. Reflexe: První část reflexe probíhá při psaní zážitku. Je velmi důležité předem studenty upozornit, že bude zajištěna anonymita autorů, aby zážitky popsali otevřeně a upřímně. Druhá část reflexe probíhá při čtení ostatních textů. Student si uvědomuje, že všichni kolem něho prožili něco, o čem by raději nikdy nemluvili. Reakce ostatních spolužáků mohou pomoci autorovi v jeho vnímání zážitku.

7 Odpovědi na otázky vypracovali: Marek Čejka, právník a politolog, odborník na Blízký východ Filip Moravec, politolog, odborník na Blízký východ Tomáš Nikolai, psycholog Odkazy a kontakty: Asociace pro mezinárodní otázky Žitná 27, Praha 1 tel.: Doporučená literatura: Čejka, M.: Izrael a Palestina: Minulost, současnost a směřování blízkovýchodního konfiktu. Centrum strategických studií, Brno Čejka, M.: Judaismus, politika a stát Izrael. Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, Brno Gilbert, M.: Izrael: Dějiny. BB art, Praha Gombár, E.: Dramatický půlměsíc. Karolinum, Praha Introvigne, M.: Hamás islámský terorismus ve Svaté zemi. Vyšehrad, Praha Kropáček, L.: Islámský fundamentalismus. Vyšehrad, Praha Mendel, M.: Náboženství v boji o Palestinu. Atlantis, Brno Müller, Z.: Jeruzalém mezi minulostí a budoucností: Posvátné město, nebo ohnisko nepokojů?, Paseka, Praha Pojar, M.: Izrael. Stručná historie státu. Libri, Praha Preiss, M., Newman, M. (1995): Válečná traumata u dětí v Bosně. Československá psychologie, 39, 6, Vizinová, J. Preiss, M.: Psychické trauma a jeho terapie. Portál, Praha Wanner, J.: Krvavý Jom Kippur. Libri, Praha Distribuce Aerofilms, s.r.o. Biskupcova 31, Praha 3, V případě, že máte zájem si film promítnout, kontaktujte prosím: Jakub Němeček Tel.: mobilní tel.: Materiál vznikl v rámci vzdělávacího programu Jeden svět na školách realizovaného společností Člověk v tísni (www.jedensvetnaskolach.cz).

8

9 VALČÍK S BAŠÍREM PRACOVNÍ LIST

Izraelsko-arabský konflikt

Izraelsko-arabský konflikt Izraelsko-arabský konflikt Izraelsko arabský konflikt, jde o náboženství? Mgr. ALENA BENDOVÁ, 2012 Práce s textem za použití metod RWCT (text je rozmnožen buď pro dvojice nebo pro každého žáka) 1. Přečtete

Více

Současná situace na Blízkém východě

Současná situace na Blízkém východě Současná situace na Blízkém východě Přednáška pro Univerzitu třetího věku 3.5.2010 Radka Havlová (havlova@vse.cz) I. Stručná historie izraelsko-palestinských Plán vzniku Izraele a Palestiny Rezoluce OSN

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Vývoj na Blízkém východě VY_32_INOVACE_D0117

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Vývoj na Blízkém východě VY_32_INOVACE_D0117 Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Arabsko-izraelské války

Arabsko-izraelské války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Izrael a Palestina MVZ 118 zimní semestr

Izrael a Palestina MVZ 118 zimní semestr Izrael a Palestina MVZ 118 zimní semestr 2008 2009 Výuka: učebna 21, každé pondělí v čase 14 00 15 40 Vedoucí kurzu: Marek Čejka, cejka@fss.muni.cz Konzultace: buď po výuce, nebo dle individuální domluvy

Více

Historie 12. Otázka číslo: 1. V roce 1956 poskytla Francie nezávislost: Egyptu. Maroku. Tunisku. Nové Kaledonii (je možno více správných odpovědí)

Historie 12. Otázka číslo: 1. V roce 1956 poskytla Francie nezávislost: Egyptu. Maroku. Tunisku. Nové Kaledonii (je možno více správných odpovědí) Historie 12 Otázka číslo: 1 V roce 1956 poskytla Francie nezávislost: Egyptu Maroku Tunisku Nové Kaledonii (je možno více správných odpovědí) Otázka číslo: 2 V roce 1962 si vymohlo Alžírsko nezávislost

Více

Náboženský radikalismus a konflikty JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D.

Náboženský radikalismus a konflikty JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D. Náboženský radikalismus a konflikty JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D. Zimní semestr Čtvrtek: 16:20-17:50, učebna K229. Cíl kurzu: Cílem kurzu je seznámit posluchače s vývojem náboženského fundamentalismu

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

O pásmo Gazy V prosinci 1987 29.září 2000 V roce 2005 V lednu 2006

O pásmo Gazy V prosinci 1987 29.září 2000 V roce 2005 V lednu 2006 -Konec prosince 2008, v pásmu Gaza (součást palestinské autonomie) se schyluje k zahájení vojenské operace Izraelských obraných sil s cílem zastavit ostřelování izraelského území raketami! -Co této akci

Více

Antisemitismus po 2.světové válce

Antisemitismus po 2.světové válce Antisemitismus po 2.světové válce Jan Dočkal 2013 Antisemitismus po 2.sv,válce Utrpení Židů během války vedlo ke všeobecné sympatii a odmítání antisemitismu Vznik státu Izrael Arabsko- izraelský konflikt

Více

ARABSKO - IZRAELSKÝ KONFLIKT. Ing. Markéta Šedinová doplnil: Ing. Jan Kochan

ARABSKO - IZRAELSKÝ KONFLIKT. Ing. Markéta Šedinová doplnil: Ing. Jan Kochan ARABSKO - IZRAELSKÝ KONFLIKT Ing. Markéta Šedinová doplnil: Ing. Jan Kochan Starověká historie roku 2000 př.n.l. - židovské osídlení Izraele 12 synů Jákoba dalo základ dvanácti kmenům izraelským. 1025-926

Více

ARABSKO - IZRAELSKÝ KONFLIKT. Ing. Markéta Šedinová doplnil: Ing. Jan Kochan

ARABSKO - IZRAELSKÝ KONFLIKT. Ing. Markéta Šedinová doplnil: Ing. Jan Kochan ARABSKO - IZRAELSKÝ KONFLIKT Ing. Markéta Šedinová doplnil: Ing. Jan Kochan Základní pojmy Izrael heb. Jisra el jméno udělené patriarchovi Jákobovi po jeho zápasu s andělem (První kniha Mojžíšova Genesis

Více

Konflikt v Gaze. AV ČR, v.v.i. Naše společnost projekt kontinuálního výzkumu veřejného mínění CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i.

Konflikt v Gaze. AV ČR, v.v.i. Naše společnost projekt kontinuálního výzkumu veřejného mínění CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 840 129 E-mail: michal.veselsky@soc.cas.cz Konflikt v Gaze Technické parametry Výzkum: Naše společnost

Více

Izrael a Palestina MVZ 118

Izrael a Palestina MVZ 118 Izrael a Palestina MVZ 118 Výuka: učebna 21 každé úterý v čase 12 00 13 30 Vedoucí kurzu: Marek Čejka, cejka@fss.muni.cz Konzultační hodiny: úterý 13 30 14 00 místnost č. 4.55 Datum Téma Povinné studijní

Více

Historie Palestina Izrael

Historie Palestina Izrael Historie Palestina Izrael Palestina - Tímto jménem se od starověku označuje biblická země Kanaan, která je geograficky vcelku totožná s dnešním státem Izrael. Jako vyvolená vlast Izraelitů a místo působení

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce Pavel Ráž

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce Pavel Ráž Vysoká škola ekonomická v Praze Diplomová práce 2006 Pavel Ráž Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Hlavní specializace: Mezinárodní politika a diplomacie Název diplomové práce:

Více

Sýrie a Izrael. Prof.Dr.Ing.Karel Pavelka E-mail: pavelka@fsv.cvut.cz. ČVUT v Praze Stavební fakulta, katedra mapování a kartografie

Sýrie a Izrael. Prof.Dr.Ing.Karel Pavelka E-mail: pavelka@fsv.cvut.cz. ČVUT v Praze Stavební fakulta, katedra mapování a kartografie ČVUT v Praze Stavební fakulta, katedra mapování a kartografie Sýrie a Izrael Prof.Dr.Ing.Karel Pavelka E-mail: pavelka@fsv.cvut.cz Laboratoř e fotogrammetrie, DPZ a laserového skenování Sýrie 2400 př.n.l.

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Jihozápadní Asie Saudská Arábie. Irák Írán Kuvajt Katar Bahrajn Spojené arabské emiráty Omán Jemen Turecko Kypr Izrael Libanon Jordánsko Sýrie

Jihozápadní Asie Saudská Arábie. Irák Írán Kuvajt Katar Bahrajn Spojené arabské emiráty Omán Jemen Turecko Kypr Izrael Libanon Jordánsko Sýrie Jihozápadní Asie Saudská Arábie Irák Írán Kuvajt Katar Bahrajn Spojené arabské emiráty Omán Jemen Turecko Kypr Izrael Libanon Jordánsko Sýrie Jihozápadní Asie a) Střední východ b) Blízký východ Jihozápadní

Více

Izrael a Palestina z pohledu českého veřejného mínění

Izrael a Palestina z pohledu českého veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Izrael a Palestina z pohledu českého veřejného mínění

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_06_16. Moderní dějiny

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_06_16. Moderní dějiny Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

Mgr. Jan Dušek: STÁT IZRAEL A ARABSKO IZRAELSKÝ KONFLIKT PŘÍČINY, VZNIK A PRŮBĚH

Mgr. Jan Dušek: STÁT IZRAEL A ARABSKO IZRAELSKÝ KONFLIKT PŘÍČINY, VZNIK A PRŮBĚH Mgr. Jan Dušek: STÁT IZRAEL A ARABSKO IZRAELSKÝ KONFLIKT PŘÍČINY, VZNIK A PRŮBĚH VÝBUŠNÁ OBLAST - BLÍZKÝ VÝCHOD (angl. MIDDLE EAST) ŠESTIDENNÍ VÁLKA (5. 10. 6. 1967) vojenské střetnutí mezi Izraelem a

Více

Mezi světovými válkami

Mezi světovými válkami Mezi světovými válkami První světová válka byla velkým mezníkem v lidských dějinách především v Evropě dalekosáhlé změny důsledkem poválečného uspořádání je druhá světová válka Pařížská mírová konference

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Obsah. Obecné souvislosti 15. NovÁ KŘESŤANSKÁ ŘÍŠE 39 ÚVOD II MUSLIMSKÝ ZÁBOR 47 PRVNÍ KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA 59

Obsah. Obecné souvislosti 15. NovÁ KŘESŤANSKÁ ŘÍŠE 39 ÚVOD II MUSLIMSKÝ ZÁBOR 47 PRVNÍ KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA 59 Obsah ÚVOD II Obecné souvislosti 15 v SALOMOUNŮV CHRÁM 17 Šalomounův chrám 18 Posvátný původ Jeruzaléma 21 Země zaslíbená 23 Město krále Davida 24 Archa úmluvy 25 Humno Sión 25 Davidova a Šalomounova říše

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. GPS III. Ročník. SOUČASNÉ VÁLEČNÉ KONFLIKTY na Blízkém východě. referát. Jméno a příjmení: Jan Frýda

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. GPS III. Ročník. SOUČASNÉ VÁLEČNÉ KONFLIKTY na Blízkém východě. referát. Jméno a příjmení: Jan Frýda Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav GPS III. Ročník SOUČASNÉ VÁLEČNÉ KONFLIKTY na Blízkém východě referát Jméno a příjmení: Jan Frýda Třída: 7.O Datum: 28.03.2017 Současné válečné konflikty na Blízkém

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA Svět mezi světovými válkami Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Svět po 1. světové válce

Více

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích Dějiny od konce 19.století do 1. světové války - umí charakterizovat hlavní změny koncem 19. a počátkem 20.století v oblasti hospodářské, společenské,kulturní a v mezinárodních vztazích - vysvětlí příčiny

Více

Rozkládá se podél Středozemního moře a sousedí s Libanonem, Sýrií, Jordánskem a Egyptem. Leží ve styčném bodě tří kontinentů: Evropy, Asie a Afriky.

Rozkládá se podél Středozemního moře a sousedí s Libanonem, Sýrií, Jordánskem a Egyptem. Leží ve styčném bodě tří kontinentů: Evropy, Asie a Afriky. Izrael 1 Oficiální název státu Stát Izrael Medinat Jisrael (hebrejsky) Daulat Isrá íl (arabsky) State of Israel (anglicky) 2 Rozloha 20 770 km2 v hranicích do r 1967 22 145 km2 včetně Golanských výšin

Více

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 432 Autor: Silvie Lidmilová Datum: 26.3.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

OBSAH. Úvod 13 Egejský svět a východní Středomoří 21 Foinícká kolonizace západního Středomoří 26 STAROVĚKÉ STÁTY A KULTURY

OBSAH. Úvod 13 Egejský svět a východní Středomoří 21 Foinícká kolonizace západního Středomoří 26 STAROVĚKÉ STÁTY A KULTURY OBSAH Úvod 13 Egejský svět a východní Středomoří 21 Foinícká kolonizace západního Středomoří 26 STAROVĚKÉ STÁTY A KULTURY Vzestup a pád novoasyrské říše 37 Úvod 37 Bilance po přelomu tisíciletí 38 Nepřímá

Více

Počátek. konfliktu. arabsko-izraelského SIONISMUS A ARABSKÝ NACIONALISMUS. původ

Počátek. konfliktu. arabsko-izraelského SIONISMUS A ARABSKÝ NACIONALISMUS. původ Počátek arabsko-izraelského konfliktu Původ arabsko-izraelského konfliktu je předmětem nesčetných debat. Za jeho prvopočátek se považují například biblické nepřátelství mezi dvěma Abrahámovými syny, Izákem

Více

Diplomová práce. Vysoká škola ekonomická. Fakulta mezinárodních vztahů. Mezinárodní politika a diplomacie

Diplomová práce. Vysoká škola ekonomická. Fakulta mezinárodních vztahů. Mezinárodní politika a diplomacie Diplomová práce Jméno diplomanta: Marina Šternová Škola: Vysoká škola ekonomická Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů Obor: Mezinárodní politika a diplomacie Název práce: Evropská unie a izraelsko-palestinský

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra cestovního ruchu. Vliv bezpečnostní situace na aktivní cestovní ruch Izraele

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra cestovního ruchu. Vliv bezpečnostní situace na aktivní cestovní ruch Izraele VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra cestovního ruchu Vliv bezpečnostní situace na aktivní cestovní ruch Izraele Bakalářská práce Autor: Edita Zamastilová Vedoucí práce: Mgr. Iva Schlixbierová Jihlava

Více

Česká veřejnost o dění v Izraeli a Palestině prosinec 2015

Česká veřejnost o dění v Izraeli a Palestině prosinec 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +420 40 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o dění v Izraeli a Palestině prosinec

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 ISLÁM Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení

Více

Jméno Izrael. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.již přes 3000 let v běžném i náboženském. Obsah

Jméno Izrael. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.již přes 3000 let v běžném i náboženském. Obsah Obsah Jméno Izrael...5 První historická zmínka...6 Starověká pevnost Masada...6 Sionismus a britský mandát...7 Britský mandát Palestina (1920)...8 Židovská imigrace pokračovala...8 Vzestup nacismu...9

Více

Základní škola sv. Voršily v Olomouci Olomouc 2012

Základní škola sv. Voršily v Olomouci Olomouc 2012 Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc Šestidenní válka Závěrečná práce Autor: Štěpán Černín, Antonín Bekárek Třída: IX Vedoucí práce: Mgr. Martin Nešpor Olomouc 2012 OBSAH

Více

Člověk a společnost. 5. Konflikty ve světě. Konflikty ve světě. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 5. Konflikty ve světě

Člověk a společnost. 5. Konflikty ve světě. Konflikty ve světě. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 5. Konflikty ve světě Člověk a společnost 5. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM 5

Více

STAROVĚKÁ FÉNICIE, KANAÁN A IZRAEL

STAROVĚKÁ FÉNICIE, KANAÁN A IZRAEL STAROVĚKÁ FÉNICIE, KANAÁN A IZRAEL Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o starověké Fénicii, Kanaánu a starém Izraeli. Základní pojmy polyteismus

Více

Středoškolská odborná činnost 2006/2007. Střet civilizací a jeho úloha v arabsko-izraelském konfliktu

Středoškolská odborná činnost 2006/2007. Střet civilizací a jeho úloha v arabsko-izraelském konfliktu Středoškolská odborná činnost 2006/2007 Obor 17 Filosofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory Střet civilizací a jeho úloha v arabsko-izraelském konfliktu Autor: Jakub El-Ahmadieh

Více

Judaismus hebrejská bible - tóra jediný všemocní Bůh

Judaismus hebrejská bible - tóra jediný všemocní Bůh Judaismus יהדות Judaismus hebrejská bible - tóra připisovaný autor: Mojžíš předznamenává základní prvky náboženství zmiňuje historii Izraelitů. jediný všemocní Bůh stvořitel a prapůvodce vesmíru nemá žádnou

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =?

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =? STUDENÁ VÁLKA V EVROPĚ STUDENÁ VÁLKA Studená válka = období napětí mezi SSSR a USA, kdy hrozilo vypuknutí třetí světové války (od blokády Berlína do r. 1989). 1949 SSSR vyrobil první atomovou bombu, později

Více

Východní Středomoří, asijské

Východní Středomoří, asijské Východní Středomoří, asijské Turecko rozloha: 780 580 km 2 počet obyvatel: 68 miliónů hlavní město: Ankara území: země ležící částečně na Balkánském poloostrově v jihovýchodní Evropě, většinou území v

Více

Šedesát let existence Izraele /// Petr Karas

Šedesát let existence Izraele /// Petr Karas Šedesát let existence Izraele /// Petr Karas V letošním roce oslavil Izrael šedesát let od svého vzniku. Zatímco Židé si připomínali výročí sice s radostí, avšak střízlivě (již pominulo nadšení prvních

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Pedagogická fakulta. Katedra společenských věd. Politický vývoj Izraele. Bakalářská práce. Olomouc 2011

Pedagogická fakulta. Katedra společenských věd. Politický vývoj Izraele. Bakalářská práce. Olomouc 2011 UNIVERZITA PALACKÉHO Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Politický vývoj Izraele Bakalářská práce Olomouc 2011 Vedoucí práce: PhDr. David Hampl Autor práce: Jana Hegrová Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev)

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) Dějepis Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143

Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143 KOLONIÁLN LNÍ MOCNOSTI A KOLONIE PO 2. SVĚTOV TOVÉ VÁLCE Dekolonizace v 40. letech Rok stát kolonizátor 1946 FILIPÍNY USA 1946

Více

1. fáze studené války II.

1. fáze studené války II. 1. fáze studené války II. 1. berlínská krize 24. červen 1948-12. květen 1949 Německo i Berlín rozděleny na čtyři okupační zóny Po válce však došlo k rozkolům v otázce dalšího směřování Německa mezi SSSR

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 9. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Tematický okruh: Mezinárodní polit. situace

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Vypracovala: Mgr. Věra Sýkorová Použitá literatura: Válková, V.: DĚJEPIS 6 pravěk, starověk. SPN Rufl, J. a Válková, V.: DĚJEPIS 6, PRAVĚK A

Vypracovala: Mgr. Věra Sýkorová Použitá literatura: Válková, V.: DĚJEPIS 6 pravěk, starověk. SPN Rufl, J. a Válková, V.: DĚJEPIS 6, PRAVĚK A 6. ročník Vypracovala: Mgr. Věra Sýkorová Použitá literatura: Válková, V.: DĚJEPIS 6 pravěk, starověk. SPN 2006. Rufl, J. a Válková, V.: DĚJEPIS 6, PRAVĚK A STAROVĚK. SPN 2000. Bednaříková, J. a kol.:

Více

6.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA. Anotace : příčiny, průběh a výsledky

6.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA. Anotace : příčiny, průběh a výsledky 6.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA Anotace : příčiny, průběh a výsledky Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 7.června 2013 Autorem materiálu

Více

USA v 50. a 60.letech

USA v 50. a 60.letech USA v 50. a 60.letech Anotace:výkladová prezentace věnující se Spojeným státům americkým po druhé světové válce. (politický systém, období studené války, karibská krize, 2.berlínská krize) Dětský diagnostický

Více

Suezská krize. 50. léta 20. století prohlubuje se studená válka

Suezská krize. 50. léta 20. století prohlubuje se studená válka Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

sionismus je novodobý židovský nacionalismus, který se konstituoval až v druhé polovině 19. století. nemá tisíciletou historii jako judaismus a je to

sionismus je novodobý židovský nacionalismus, který se konstituoval až v druhé polovině 19. století. nemá tisíciletou historii jako judaismus a je to JUDAISMUS a SIONISMUS Marek Čejka SIONISMUS sionismus je novodobý židovský nacionalismus, který se konstituoval až v druhé polovině 19. století. nemá tisíciletou historii jako judaismus a je to spíš politický

Více

Komentář k pracovnímu listu

Komentář k pracovnímu listu Komentář k pracovnímu listu Název: Islám Cíle aneb K čemu by práce s tímto pracovním listem měla vést: Cílem PL je procvičit a upevnit si znalosti o islámu, zároveň jej zasadit do souvislostí s ostatními

Více

Kapitoly z dějin OBSAH DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA. Globální charakter válečného konfliktu. Diplomatické akce během války. Angloamerické spojenectví

Kapitoly z dějin OBSAH DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA. Globální charakter válečného konfliktu. Diplomatické akce během války. Angloamerické spojenectví Kapitoly z dějin OBSAH DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Globální charakter válečného konfliktu Diplomatické akce během války Angloamerické spojenectví Formování antihitlerovské koalice Teheránská konference Postavení

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Vědecký projekt RM 04/01/08. Hizbulláh-Hamas (shrnutí)

Vědecký projekt RM 04/01/08. Hizbulláh-Hamas (shrnutí) Prosazování zahraničněpolitických cílů osou Irán-Sýrie- Hizbulláh- (shrnutí) Cyril Bumbálek Shrnutí Cílem studie je předložit detailní popis úzké a koordinované spolupráce Íránu a Sýrie, jako reprezentantů

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 VY_32_INOVACE_ZSV_1_4_ZIK_07_VYHLASENI_STATU_I

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA Osvobozování začalo od východu a trvalo zhruba 7 měsíců. Začalo v září 1944 KARPATSKO-DUKELSKOU OPERACÍ, ve

Více

METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Tereza Kalivodová

METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Tereza Kalivodová METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Tereza Kalivodová METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA DIPLOMOVÁ PRÁCE IZRAELSKÉ ORGANIZACE PRO LIDSKÁ PRÁVA PŮSOBÍCÍ NA PALESTINSKÝCH ÚZEMÍCH Autor: Bc.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU ÚLOHA 1: Které z poválečných problémů se do roku 1933 nepodařilo vyřešit? U kterých zemí se dalo předpokládat, že budou chtít změnit Versailleský systém? O

Více

Vláda Mahmuda II. Spravedlivého 45 Krymská válka ( ) 47 Druhá etapa reforem ( ) 48 Krize osmanské říše ( ) 50 Absolutistická

Vláda Mahmuda II. Spravedlivého 45 Krymská válka ( ) 47 Druhá etapa reforem ( ) 48 Krize osmanské říše ( ) 50 Absolutistická Obsah Malá Asie ve starověku 10 Nejstarší období 10 Chetitská éra (2 000-1 200 před n. I.) 10 Říše Urartu (9.-6. století před n. I.) 11 Stát Frygů (8.-6. století před n. I.) a Lýdů (700-550 před n. I.)

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

Mgr. Blanka Šteindlerová

Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 59 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně seznamuje s příčinami, průběhem

Více

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky magisterského studia dějepisu Program Učitelství pro základní školy obor Učitelství dějepisu pro ZŠ Výsledkem magisterského studia historie na KHI a obsahem

Více

B A K A L ÁŘSKÁ PRÁCE

B A K A L ÁŘSKÁ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ B A K A L ÁŘSKÁ PRÁCE 2009 Pavlína Kohoutová VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Mezinárodní studia - diplomacie

Více

Česká veřejnost o dění na Ukrajině prosinec 2016

Česká veřejnost o dění na Ukrajině prosinec 2016 Tisková zpráva Česká veřejnost o dění na Ukrajině prosinec 6 V současnosti se o vývoj situace na Ukrajině zajímá čtvrtina české veřejnosti, významně převažuje podíl lidí (4 %), kteří se o situaci na Ukrajině

Více

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny od starověku po 20. století 3. ročník a septima

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny od starověku po 20. století 3. ročník a septima Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny od starověku po 20. století 3. ročník a septima 2 hodiny týdně Dataprojektor Starověký blízký východ: staroorientální

Více

KŘIŽOVATKY ČESKÝCH A ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJIN

KŘIŽOVATKY ČESKÝCH A ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJIN KŘIŽOVATKY ČESKÝCH A ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJIN 1989 Učební pomůcka Křižovatky českých a československých dějin 1989 představuje soubor tiskovin z období normalizace a sametové revoluce. Naleznete zde novinové

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996 Zdroje k magisterské státní zkoušce z Politické a kulturní geografie. Magisterská státní zkouška se skládá ze čtyř částí - z obhajoby diplomové práce a ze tří dílčích zkoušek - po jedné z každého z níže

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se KOREA Historie 4. stol. př.n.l. první státní útvary středověk Tři říše (sever, střed, jih) 14. století sjednocení pod dynastií Ri (vládla až do r. 1910) 19. století snahy okolních států a USA zmocnit

Více

Materiál je možným doplňkem výuky občanské nauky. Je zaměřen na vybrané globální problémy

Materiál je možným doplňkem výuky občanské nauky. Je zaměřen na vybrané globální problémy Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Soudobý svět, ČR a její postavení ve světě Cílová skupina 3. a 4. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je možným doplňkem výuky občanské nauky. Je

Více

Seznam analytiků Asociace pro mezinárodní otázky (AMO)

Seznam analytiků Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) Seznam analytiků Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) je nevládní nezisková organizace založená v roce 1997 za účelem výzkumu a vzdělávání v oblasti mezinárodních

Více