Dílenské programování dialogové, ISO frézka II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dílenské programování dialogové, ISO frézka II"

Transkript

1 Název projektu: Sbližování teorie s praxí Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Obor: Mechanik seřizovač Ročník: čtvrtý Zpracoval: Josef Dominik Modul: Dílenské programování dialogové, ISO frézka II

2 Obsah ÚVOD ŘÍDICÍ SYSTÉM itnc 530 HEIDENHAIN POPIS PRVKŮ Ř. S. HEIDENHAIN Monitor Ovládací panel Tlačítka ovládacího panelu PROVOZNÍ REŽIMY Ruční provoz Elektronické ruční kolečko Polohování s ručním zadáním Provoz po bloku Provoz plynule PROGRAMOVACÍ REŽIMY Program zadat/editovat Testování programu SOUBORY TNC Typy souborů Správa souborů Vyvolání správy souborů a volba adresáře Stavba a stav souboru ZALOŽENÍ NOVÉHO SOUBORRU DEFINOVÁNÍ NEOBROBENÉHO POLOTOVARU BLK FORM NAJETÍ A OPUŠTĚNÍ OBRYSU Způsoby najetí a odjetí nástroje Důležité polohy při najetí a odjetí nástroje KOREKCE NÁSTROJE Delta hodnoty pro délky a rádiusy Délková korekce nástroje Korekce rádiusu nástroje Dráhové pohyby bez korekce rádiusu R Dráhové pohyby s korekcí rádiusu RR A RL DRÁHOVÉ POHYBY Přímka L

3 10.2 Zaoblení rohů RND Vložen zkosení CHF mezi dvě přímky Kruhová dráha C a střed kruhu CC Kruhová dráha CR s definovaným rádiusem Kruhová dráha CT s tangenciálním napojením PODPROGAMY OBRÁBĚCÍ CYKLY Seznam použitých zdrojů a literatury

4 ÚVOD Tento text byl napsán pro žáky IV ročníku mechanik seřizovač. Studijní materiál navazuje na znalosti našich studentu týkajících se problematiky programování CNC frézky. Studenti se doposud zabývali ručním programováním pomocí řídicího systému Mikroprog F. Tento materiál nastiňuje problematiku programování CNC strojů osazených řídicím systémem HEIDENHAIN. Řídicí systém HEIDENHAIN jsme zvolili z několika důvodů. Je to řídicí systém, který využívá většina strojírenských podniků v našem kraji. Dále velkou výhodou řídicího systému je jeho přizpůsobení potřebám dílen. Další velkou výhodou daného Ř. S. je, že komunikuje s programátorem v češtině. Řídicí systém HEIDENHAIN obsahuje velké množství pevných cyklů, které velmi zjednoduší vypracování řídícího programu a velmi názorně vedou programátora při vyplňování potřebných parametrů pevných cyklů jak textovou, tak grafickou nápovědou. Dále obsahuje velmi názornou grafickou podporu pomocí, které si můžeme vypracovaný PGM odsimulovat a tak zareagovat na případné chyby v programu. Text obsahuje základy pro použití řídicího systému itnc 530 HEIDENHAIN. 3

5 1. ŘÍDICÍ SYSTÉM itnc 530 HEIDENHAIN Řídící systém itnc530 HEIDENHAIN představuje jeden s nejmodernějších a nejčastěji používaných řídících systémů v oblasti CNC obráběcích strojů. Je určen pro CNC frézky, obráběcí centra a vodorovné vyvrtávačky s počtem os 3 až 12. itnc je vhodný jak pro frézování plochých dílců (jednoduché tvary) tak i pro výrobu tvarově složitých forem s vysokými nároky na přesnost a kvalitu povrchu. Programovací stanice itnc530 4

6 2. POPIS PRVKŮ Ř. S. HEIDENHAIN 2.1 Monitor Plochý barevný monitor zobrazuje přehledně všechny informace, které jsou potřebné k programování, obsluze a sledování stavu řídícího systému a stroje. Další informace poskytuje grafická podpora při zadávání programu, testu programu a při obrábění. 5

7 Pomocí rozdělení obrazu si můžeme nechat zobrazit na jedné polovině monitoru NC bloky, na druhé polovině grafiku nebo stavové záznamy. Blok a grafika Blok a stavový řádek Při běhu programu máme na monitoru k dispozici vždy stavové záznamy, které nám poskytují informace o poloze nástrojů, o aktuálním programu, aktivních cyklech, přepočtu souřadnic apod. itnc 530 dále znázorňuje i aktuální čas obrábění. 6

8 2.2 Ovládací panel Jako u všech TNC systémů HEIDENHAIN je ovládací panel přizpůsoben programování. Účelné uspořádání kláves nás bude podporovat při zadávání programu. Snadno srozumitelné symboly nebo jednoduché zkratky označují funkce jasně a zřetelně. Určité funkce itnc 530 zadáváme kontextovými klávesami (softklávesami). Pro zadávání komentářů nebo programů podle DIN/ISO je itnc 530 vybaven ASCII klávesnicí. Kromě toho nabízí kompletní sadu PC kláves touchpad k ovládání funkcí ve Windows. Ovládací panel itnc možnost volby jednotlivých souřadných os 2 numerická klávesnice 3 ENTER - nezadávat nabídnutou hodnotu, END - konec zadání 4 Zadávání dráhy pohybu nástroje v programu 7

9 5 Správa programů, práce s programy 6 Strojní provozní režimy, smart.tnc 7 Zadávání doplňkových funkcí 8 Modré klávesy zadávání programu DIN/ISO 8

10 2.3 Tlačítka ovládacího panelu 9

11 3. PROVOZNÍ REŽIMY 3.1 Ruční provoz v tomto provozním režimu můžeme ručně nebo krokově polohovat strojní osy, nastavovat vztažné body a naklápět rovinu obrábění. Můžeme také nastavovat otáčky, posuvy přídavné funkce pro ruční obrábění. 3.2 Elektronické ruční kolečko v tomto provozním režimu můžeme ručně nebo krokově polohovat strojní osy, nastavovat vztažné body a naklápět rovinu obrábění. Pro citlivé polohování strojních os můžeme používat elektronické ruční kolečko. Většina funkcí je stejná jako u ručního provozu, ale je zde přidána možnost jemného polohování pomocí ručního kolečka. 10

12 3.3 Polohování s ručním zadáním v tomto provozním režimu můžeme programovat jednoduché pojezdové pohyby pro čelní frézování nebo napolohování nástroje. K tomu můžeme připravit jednoduchý NC program, který se zpracovává krok za krokem. 3.4 Provoz po bloku v tomto provozním režimu se po spuštění programu provede pouze jeden blok (řádek). Pro další běh programu musíme znovu zmáčknout tlačítko start. Tento postup opakujeme, až do úplného konce programu. 11

13 3.5 Provoz plynule v tomto provozním režimu provede TNC program až do jeho konce nebo do okamžiku ručního, případně programového přerušení. Po přerušení můžeme znovu zahájit běh programu. 4. PROGRAMOVACÍ REŽIMY 4.1 Program zadat/editovat -V tomto režimu se vytváří a upravuje program. 12

14 4.2 Testování programu TNC simuluje programy režimu PROGRAM TEST. Tento režim slouží k vyhledávání geometrických nepřesností, chybějících nebo chybných údajů v programu. Simulace je podporována graficky s možností různých pohledů a řezů. Ukazuje i předpokládanou dobu trvání programu. 5. SOUBORY TNC 5.1Typy souborů Soubory jsou trojího typu (program, tabulka, text). Označení souborů se skládá ze dvou částí jména souboru a typu souboru. Soubory TNC PROGRAMY ve formátu HEIDENHAIN ve formátu DIN/ISO TABULKA PRO nástroje výměníky nástrojů palety nulové body body předvolby (vztažné body) řezné podmínky řezné materiály, materiály TEXTY JAKO Soubory ASCII Soubory nápovědy. H. I Typ (přípona). T. TCH. P. D. PNT. PR. CDT. TAB. A. CHM 13

15 5.2 Správa souborů Správa souborů TNC disponuje rozsáhlými funkcemi, které umožňují snadnou správu velkých sbírek programů. Tato část popisuje nejdůležitější funkce správy souborů, které umožňují s nimi pracovat. 5.3 Vyvolání správy souborů a volba adresáře Pro vyvolání správy souborů TNC stiskněte klávesu PMG MGT strukturu adresáře a soubory. : okno zobrazí 14

16 5.4 Stavba a stav souboru Vedle: Názvu souboru Data a času editace Typu souboru Může být pro každý program zobrazen jeho stav. Stav informuje o tom, který soubor je v kterém provozním režimu nahraný a které soubory jsou chráněny proti zápisu. Stav (vlastnosti) Význam E S M P Program je již zobrazen v provozním režimu PROGRAM ZADAT/EDITOVAT Program je nahraný v provozním režimu TEST PROGRAMU Program je nahraný v některém provozním režimu provádění programu Soubor je chráněn proti smazání a změně 15

17 6. ZALOŽENÍ NOVÉHO SOUBORRU Provádíme v režimu: PROGRAM ZADAT/EDITOVAT 1.Vyvolte správu souborů :stiskem klávesy PGM MGT 2. Zvolte adresář, v němž si přejete nový soubor vytvořit a přejděte do okna souborů vpravo 3. Zvolte název souboru se správnou příponou. Programy popisového dialogu mají příponu. H 16

18 4. Zvolte měrové jednotky Po výběru jednotek TNC přejde do okna programu a zahájí dialog k definování BLK FORM (neobrobený polotovar) 17

19 7. DEFINOVÁNÍ NEOBROBENÉHO POLOTOVARU BLK FORM Jako polotovar definujeme vždy kvádr zadáním MIN a MAX bodů, vztažených ke zvolenému vztažnému bodu. Příklad NC bloků definování polotovaru (BLK FORM) 0 BEGIN PGM POLOTOVAR MM Název programu, délkové rozměry v mm 1 BLK FORM 0.1 Z X+0Y+0 Z-40 Definice polotovaru blok 0.1 definuje osu použitého nástroje, a minimální souřadnice X, Y, Z 2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0 Definice polotovaru blok 0.2 definuje maximální souřadnice X, Y, Z 3 END PGM POLOTOVAR MM Konec programu Grafické znázornění polotovaru (BLK FORM) 18

20 8. NAJETÍ A OPUŠTĚNÍ OBRYSU Funkce APPR (šproch najetí) DEP (departure odjezd) se aktivují klávesou APPR/DEP. Pomocí soft tlačítek volíme dráhy nájezdu, nebo odjezdu nástroje od polotovaru. 8.1 Způsoby najetí a odjetí nástroje Funkce Najetí nástroje Odjetí nástroje Přímka s tangenciálním napojením Přímka kolmo k bodu obrysu Kruhová dráha s tangenciálním napojením Kruhová dráha s tangenciálním napojením na obrys, najetí a odjetí do/z pomocného bodu mimo obrys po tangenciálně napojeném přímkovém úseku 8.2 Důležité polohy při najetí a odjetí nástroje Výchozí bod PS Tuto polohu programujte bezprostředně před blokem APPR. Ps leží mimo obrys a najíždí se na něj bez korekce rádiusu (R0). Pomocný bod PH Najetí a odjetí probíhá u některých tvarů dráhy přes pomocný bod PH, který TNC vypočítá z údajů v blocích APPR a DEP. TNC odjíždí z aktuální polohy do pomocného bodu PH s naposledy naprogramovaným posuvem. Pokud jste v posledním polohovacím 19

21 bloku před funkcí najetí naprogramovali FMAX (polohování rychloposuvem), tak TNC najíždí také pomocný bod PH rychloposuvem. První bod obrysu PA a poslední bod obrysu PE První bod obrysu PA naprogramujte v bloku APPR, poslední bod obrysu PE naprogramujte s libovolnou dráhovou funkcí. Obsahuje-li blok APPR též souřadnici Z, najede TNC nejdříve nástrojem v rovině obrábění na PH a tam v ose nástroje na zadanou hloubku. Koncový bod PN Poloha PN leží mimo obrys a vyplývá z vašeho zadání v bloku DEP. Obsahuje-li blok DEP též souřadnici Z, najede TNC nejdříve nástrojem v rovině obrábění na PH a tam v ose nástroje na zadanou výšku 20

22 9. KOREKCE NÁSTROJE Souřadnice dráhových pohybu se většinou programují tak, jak je obrobek zakótován na technickém výkrese. Aby řízení TNC mohlo vypočítat dráhu středu nástroje, tedy provést korekci nástroje, musíte pro každý použitý nástroj zadat jeho délku a rádius. Data nástroje můžeme zadat buď pomocí funkce TOOL DEF (definice nástroje) přímo do programu nebo odděleně do tabulky nástrojů. Zadáte-li data nástroje do tabulky nástrojů, pak jsou k dispozici ještě další informace specifické pro daný nástroj. Délka nástroje 21

23 9.1 Delta hodnoty pro délky a rádiusy Delta hodnoty označují odchylky pro délky a rádius nástrojů. Kladná delta hodnota platí pro přídavek (DL, DR, DR2 0) používá se při obrábění s přídavkem (hrubování). Záporná delta hodnota znamená záporný přídavek (DL, DR, DR2 0). Záporný přídavek se zadává do tabulky nástrojů v případě opotřebení nástroje. 9.2 Délková korekce nástroje Korekce nástroje na délku je účinná, jakmile je nástroj vyvolán a pojíždí se jím v ose vřetena. Zruší se, jakmile se vyvolá nástroj s délkou L = 0 U korekce délky nástroje se respektují delta-hodnoty jak z TOOL CALL - bloku, tak z tabulky nástrojů. Hodnota korekce = L + DL TOOL CALL + DL TAB kde L: Délka nástroje L z TOOL DEF - bloku nebo z tabulky nástrojů DL TOOL CALL : DL TAB : Přídavek DL na délku z TOOL CALL 0 - bloku (indikace polohy na něj nebere zřetel) Přídavek DL na délku z tabulky nástrojů 22

24 9.3 Korekce rádiusu nástroje Programový blok pro pohyb nástroje obsahuje RL nebo RR pro korekci rádiusu R+ nebo R, pro korekci rádiusu při osově rovnoběžném pojíždění R0, nemá-li se korekce rádiusu provádět Korekce rádiusu je účinná, jakmile je nástroj vyvolán a pojíždí se jím v rovině obrábění některým přímkovým blokem s RL nebo RR. TNC zruší korekci rádiusu, když: naprogramujete přímkový blok s R0; opustíte obrys s funkcí DEP naprogramujete PGM CALL navolíte nový program pomocí PGM MGT. U korekce rádiusu nástroje TNC respektuje delta-hodnoty jak z TOOL CALL-bloku, tak z tabulky nástrojů: Hodnota korekce = R + DR TOOL CALL + DR TAB kde R: Rádius nástroje R z TOOL DEF-bloku nebo z tabulky nástrojů DR TOOL CALL : Přídavek DR na rádius z TOOL CALL-bloku (indikace polohy na něj nebere zřetel) DR TAB: Přídavek DR na rádius z tabulky nástrojů. 23

25 9.4 Dráhové pohyby bez korekce rádiusu R0 Nástroj pojíždí svým středem po programované dráze v rovině obrábění. Použití: vrtání, přesuny nástrojů atd. 9.5 Dráhové pohyby s korekcí rádiusu RR A RL Po naprogramování rádiusové korekce se střed nástroje nachází ve vzdálenosti rádiusu nástroje (pohybuje se po ekvidistantně) od programovaného obrysu. Vpravo a vlevo označuje polohu nástroje ve směru pojezdu podél obrysu obrobku. RR nástroj se pohybuje vpravo 24

26 RL nástroj se pohybuje vpravo Mezi dvěma bloky programu s rozdílnou korekcí rádiusu RR a RL musí být nejméně jeden blok pojezdu v rovině obrábění bez korekce rádiusu (tedy s R0). TNC aktivuje korekci rádiusu ke konci bloku, ve kterém jste ji poprvé naprogramovali. Korekci rádiusu můžete aktivovat též pro přídavné osy roviny obrábění. Tyto přídavné osy programujte také v každém následujícím bloku, protože TNC by jinak provedl korekci rádiusu opět v hlavní ose. Při prvním bloku s korekcí rádiusu RR/RL a při zrušení s R0 polohuje TNC nástroj vždy kolmo na programovaný bod startu nebo konce. Napolohujte nástroj před prvním bodem obrysu, respektivě za posledním bodem obrysu tak, aby nedošlo k poškození obrysu. 25

27 10. DRÁHOVÉ POHYBY 10.1 Přímka L řídicí systém pohybuje nástrojem po přímce ze své aktuální polohy do koncového bodu přímky. Zadáváme: souřadnice koncového bodu přímky Korekce rádiusu RL/RR/RO (dráha nástroje se vede kolem obrysu s odstupem, jenž odpovídá skutečnému rádiusu nástroje) Přídavné funkce M 26

28 Ukázka programu s pohybem po přímce Podle přiloženého výkresu vytvoříme a odladíme program. Použitý nástroj: stopková fréza válcová 90⁰ Ø20 mm v tabulce nástrojů uložen pod číslem 10 Nulový bod obrobku v rovině obrábění X, Y je ve spodním levém rohu polotovaru, v ose Z na povrchu polotovaru. Použijeme korekci RL nástroj pojede vlevo od obrysu obrobku Pro najetí nástroje použijeme funkci APPR CT, pro odjetí funkci DEP CT 27

29 28

30 NC PROGRAM 0 BEGIN PGM CV1 MM ;název programu CV1,délkové rozměry jsou v mm. Řádek je generován automaticky při založení nového programu 1 BLK FORM 0.1 Z X +0 Y +0 Z-30 ;definice polotovaru blok 0.1 definuje osu použitého nástroje, a minimální souřadnice X,Y,Z 2 BLKFORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0 ;definice polotovaru blok 0.2 definuje maximální souřadnice X, Y, Z 3 STOP M0 ;programový stop 4 ; fréza d = 20,l = 60 ; ;textová poznámka 5 TOOL CAL 10 Z S1800 F250 ;vyvolání nástroje, navolení velikosti otáček a posuvu 6 L X -15 Y -15 R0 F MAX M 13 ;nájezd do výchozího bodu, zapnutí otáček a chlazení 7 APPR CT X+10 Y+0 Z-10 CCA180 R+20 RLF AUTO ;působ a pozice najetí nástroje, zapnutí korekce 8 L Y+90 ;frézování čtvercového osazení z výkresu 9 L X L Y L X DEP CT CCA30 R+20 ;způsob odjetí nástroje 13 L Z+2RO FMAX ;odjetí nástroje nad materiál 2mm, zrušení korekce 14 L X+50 Y+200 Z+150RO FMAX M30 15 END PGM CV1 MM ;konec programu je generován automaticky Graficky znázorněný výrobek 29

31 10.2 Zaoblení rohů RND Nástroj přejíždí po kruhové dráze, která se tangenciálně napojuje jak na předcházející tak i na následující prvek obrysu. Kružnice zaoblení musí být proveditelná vyvolaným nástrojem Zadáváme: Rádius zaoblení Je-li třeba Posuv F Přídavná funkce M 30

32 Ukázka programu se zaoblením rohů Podle přiloženého výkresu vytvoříme a odladíme program. Použitý nástroj: rohová frézovací hlava 90⁰ Ø 40 mm v tabulce nástrojů uložen pod číslem 20 Nulový bod obrobku v rovině obrábění X, Y je ve spodním levém rohu polotovaru, v ose Z na povrchu polotovaru. Použijeme korekci RR nástroj pojede vpravo od obrysu obrobku Pro najetí nástroje použijeme funkci APPR CT, pro odjetí funkci DEP CT 31

33 32

34 NC PROGRAM 0 BEGIN PGM CV2 MM ;název programu CV2,délkové rozměry jsou v mm. Řádek je generován automaticky při založení nového programu 1 BLK FORM 0.1 Z X +0 Y +0 Z-30 ;definice polotovaru blok 0.1 definuje osu použitého nástroje, a minimální souřadnice X, Y, Z 2 BLKFORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0 ;definice polotovaru blok 0.2 definuje maximální souřadnice X, Y, Z 3 STOP M0 ;programový stop 4 ; fréza d = 40 l = 40 ; ; textová poznámka 5 TOOL CAL 20 Z S1500 F150 ;vyvolání nástroje, navolení velikosti otáček a posuvu 6 L M13 ;zapnutí otáček a chlazení 7 L X+40 Y-25 Z+5 RO FMAX ;pohyb nástroje v osách X, Y, Z 8 L Z-10 RO F AUTO ;pohyb nástroje v ose Z 9 APPR CT X+10 Y+10 CCA180 R+20 RR F AUTO ;způsob a pozice najetí nástroje,zapnutí korekce 10 L X+90 ;pohyb nástroje po přímce 11 RND R30 ;frézování zaoblení R LY+90 ;pohyb nástroje po přímce 13 RND R15 ;frézování zaoblení R L X+10 ;pohyb nástroje po přímce 15 RND R 20 ;frézování zaoblení R L Y+10 ; pohyb nástroje po přímce 17 RND R10 ;frézování zaoblení R L X+20 ;pohyb nástroje po přímce 12 DEP CT CCA30 R+30 ;způsob odjetí nástroje 13 L Z+2RO FMAX ;odjetí nástroje nad materiál 2mm, zrušení korekce 14 L X+50 Y+200 Z+150RO FMAX M30 15 END PGM CV2 MM ;konec programu je generován automat Graficky znázorněný výrobek 33

35 10.3 Vložen zkosení CHF mezi dvě přímky Rohy obrysu, které vzniknou jako, průsečík dvou přímek můžeme opatřit zkosením (sražením) V přímkových blocích před blokem CHF naprogramujte pokaždé obě souřadnice roviny, ve které se má zkosení provést. Korekce rádiusu před a za blokem CHF musí zůstat stejná Zkosení musí být provedeno aktuálním nástrojem Zadáváme: Úsek zkosení (délka zkosení) Je-li třeba Posuv F Přídavná funkce M 34

36 Ukázka programu z vložením zkosení mezi dvě přímky Podle přiloženého výkresu vytvoříme a odladíme program. Použitý nástroj: rohová frézovací hlava 90⁰ Ø 40 mm v tabulce nástrojů uložen pod číslem 20 Nulový bod obrobku v rovině obrábění X, Y je ve spodním levém rohu polotovaru, v ose Z na povrchu polotovaru. Použijeme korekci RL nástroj pojede vlevo od obrysu obrobku Pro najetí nástroje použijeme funkci APPR CT, pro odjetí funkci DEP CT 35

37 36

38 NC PROGRAM 0 BEGIN PGM CV3 MM ; název programu C3,délkové rozměry jsou v mm. Řádek je generován automaticky při založení nového programu 1 BLK FORM 0.1 Z X +0 Y +0 Z-30 ; definice polotovaru blok 0.1 definuje osu použitého nástroje, a minimální souřadnice X, Y, Z 2 BLKFORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0 ; definice polotovaru blok 0.2 definuje maximální souřadnice X, Y, Z 3 STOP M0 ;programový stop 4 ; fréza d = 40 l = 40 ; ; textová poznámka 5 TOOL CAL 20 Z S1500 F150 ;vyvolání nástroje, navolení velikosti otáček a posuvu 6 L M13 ;zapnutí otáček a chlazení 7 L X-30 Y +0 Z+5 RO FMAX 8 L Z-10 RO F AUTO 9 APPR CT X+10 CCA180 R+20 RL F AUTO ;způsob a pozice najetí nástroje,zapnutí korekce 10 L Y+90 ; pohyb nástroje po přímce 11 CHF 10 ; frézování zkoseni 12 LX+90 ;pohyb nástroje po přímce 13 CHF 30 ; frézování zkoseni 14 L Y+10 ; pohyb nástroje po přímce 15 CHF 15 ; frézování zkoseni 16 L X+10 ; pohyb nástroje po přímce 12 DEP CT CCA30 R+30 ;způsob odjetí nástroje 13 L Z+2 RO FMAX ;odjetí nástroje nad materiál 2mm, zrušení korekce 14 L X+50 Y+200 Z+150 RO FMAX M30 15 END PGM CV3 MM ;konec programu je generován automaticky Graficky znázorněný výrobek 37

39 10.4 Kruhová dráha C a střed kruhu CC Nejdříve definujte střed kruhu CC, poté naprogramujte kruhovou dráhu C. naposledy definovaná poloha nástroje před bodem C je výchozím bodem kruhové dráhy. Zadáváme: Najetí nástroje na výchozí bod kruhové dráhy CC: souřadnice středu kruhu C: souřadnice koncového bodu kruhového oblouku Smysl otáčení DR DR + pohyb proti směru hodinových ručiček DR - pohyb ve směru hodinových ručiček Je-li třeba Posuv F Přídavná funkce M 38

40 39

41 Ukázka programu s pohybem nástroje po kruhové dráze se zadáním středu kružnice Podle přiloženého výkresu vytvoříme a odladíme program. Použitý nástroj: rohová frézovací hlava 90⁰ Ø 40 mm v tabulce nástrojů uložen pod číslem 20 Nulový bod obrobku v rovině obrábění X Y je ve spodním levém rohu polotovaru, v ose Z na povrchu polotovaru. Použijeme korekci RL nástroj pojede vlevo od obrysu obrobku Pro najetí nástroje použijeme funkci APPR CT, pro odjetí funkci DEP CT 40

42 41

43 NC PROGRAM 0 BEGIN PGM CV4 MM ; název programu CV4,délkové rozměry jsou v mm. Řádek je generován automaticky při založení nového programu 1 BLK FORM 0.1 Z X +0 Y +0 Z-30 ;definice polotovaru blok 0.1 definuje osu použitého nástroje, a minimální souřadnice X, Y, Z 2 BLKFORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0 ;definice polotovaru blok 0.2 definuje maximální souřadnice X, Y, Z 3 STOP M0 ;programový stop 4 ; fréza d = 40 l = 40 ;textová poznámka 5 TOOL CAL 20 Z S1500 F150 ;vyvolání nástroje, navolení velikosti otáček a posuvu 6 L M13 ;zapnutí otáček a chlazení 7 L X-30 Y +50 Z+5 RO FMAX 8 L Z-10 RO F AUTO 9 APPR CT X+10 Y+50 Z-10 CCA180 R+20 RL F AUTO ;způsob a pozice najetí nástroje,zapnutí korekce 10 CC X+50 Y+50 ;souřadnice středu kruhu 11 C X+10 DR- ;souřadnice koncového bodu kruhového oblouku 12 DEP CT CCA30 R+20 F AUTO ;způsob odjetí nástroje 13 L Z+2 RO FMAX ;odjetí nástroje nad materiál 2mm, zrušení korekce 14 L X+50 Y+150 Z+150 RO FMAX M30 ;odjezd nástroje, zrušení korekce, konec programu 15 END PGM C4 MM ;konec programu je generován automaticky Graficky znázorněný výrobek 42

44 10.5 Kruhová dráha CR s definovaným rádiusem Nástroj přejíždí po kruhové dráze s rádiusem R Výchozí bod a koncový bod na obrysu se dají vzájemně spojit čtyřmi různými kruhovými oblouky se stejným rádiusem: Menší kruhový oblouk: CCA<180 Rádius má kladné znaménko R>0 Větší kruhový oblouk: CCA>180 Rádius má záporné znaménko R<0 Pomocí smyslu otáčení určíte, zda je kruhový oblouk zakřiven ven (konvexně) nebo dovnitř (konkávně): Konvexní: smysl otáčení DR (s korekcí rádiusu RL). Konkávní: smysl otáčení DR+ (s korekcí rádiusu RL). Zadáváme: Souřadnice koncového bodu kruhového oblouku Rádius R (znaménko +, -, definuje velikost kruhového oblouku) Konvexní ( kruhový oblouk zakřiven ven): smysl otáčení DR (s korekcí rádiusu RL). Konkávní ( kruhový oblouk zakřiven dovnitř): smysl otáčení DR+ (s korekcí rádiusu RL). Je-li třeba Posuv F Přídavná funkce M 43

45 44

46 Ukázka programu s pohybem po kruhové dráze CR Podle přiloženého výkresu vytvoříme a odladíme program. Použitý nástroj: stopková fréza válcová 90⁰ Ø 20 mm v tabulce nástrojů uložen pod číslem 10 Nulový bod obrobku v rovině obrábění X, Y je ve spodním levém rohu polotovaru, v ose Z na povrchu polotovaru. Použijeme korekci RL nástroj pojede vlevo od obrysu obrobku Pro najetí nástroje použijeme funkci APPR CT, pro odjetí funkci DEP CT 45

47 46

48 NC PROGRAM 0 BEGIN PGM CV5 MM ;název programu CV5,délkové rozměry jsou v mm. Řádek je generován automaticky při založení nového programu 1 BLK FORM 0.1 Z X +0 Y +0 Z-30 ;definice polotovaru blok 0.1 definuje osu použitého nástroje, a minimální souřadnice X, Y, Z 2 BLKFORM 0.2 X+90 Y+90 Z+0 ;definice polotovaru blok 0.2 definuje maximální souřadnice X, Y, Z 3 STOP M0 ;programový stop 4 ; fréza d = 20 l = 40 ; ;textová poznámka 5 TOOL CAL 10 Z S2000 F250 ;vyvolání nástroje, navolení velikosti otáček a posuvu 6 L M13 ;zapnutí otáček a chlazení 7 L X- 20 Y +0 Z+5 RO FMAX ;přesun nástroje 8 L Z-10 RO F AUTO 9 APPR CT X+5 Y+5 CCA180 R+10 RL ;způsob a pozice najetí nástroje,zapnutí korekce 10 L Y+70 ;pohyb nástroje po přímce 11 CR X+85 Y+70 R + 65 DR - ;pohyb nástroje po rádius 12 L Y+60 ;pohyb nástroje po přímce 13 CR X+85 Y+30 R-20 DR+ ;pohyb nástroje po rádiusu 14 L Y + 5 ;pohyb nástroje po přímce 15 L X+75 ;pohyb nástroje po přímce 16 CR X+15 Y+5 R+40 DR+ ;pohyb nástroje po rádiusu 17 L X+0 ;frézování zkoseni 18 DEP CT CCA30 R+30 ;způsob odjetí nástroje 19 L Z+2 RO FMAX ;odjetí nástroje nad materiál 2mm, zrušení korekce 20 L X+50 Y+200 Z+150RO FMAX M30 ;odjetí nástroje, konec programu 21 LEND PGM CV5 MM ;konec programu je generován automaticky Graficky znázorněný výrobek 47

49 10.6 Kruhová dráha CT s tangenciálním napojením před kruhovou drahou naprogramujte obrysový prvek, ke kterému se oblouk tangenciálně napojuje. Přechod je tangenciální, jestliže v průsečíku obrysových prvků nevznikne bod zlomu ani rohový bod. Zadáváme: Souřadnice koncového bodu kruhového oblouku Je-li třeba Posuv F Přídavná funkce M 48

50 Ukázka programu s pohybem po kruhové dráze CT tangenciálním napojením Podle přiloženého výkresu vytvoříme a odladíme program. Použitý nástroj: stopková fréza válcová 90⁰ Ø 20 mm v tabulce nástrojů uložen pod číslem 10 Nulový bod obrobku v rovině obrábění X, Y je ve spodním levém rohu polotovaru, v ose Z na povrchu polotovaru. Použijeme korekci RR nástroj pojede vpravo od obrysu obrobku Pro najetí nástroje použijeme funkci APPR CT, pro odjetí funkci DEP CT 49

51 50

52 NC PROGRAM 0 BEGIN PGM CV6 MM ;název programu CV6,délkové rozměry jsou v mm. Řádek je generován automaticky při založení nového programu 1 BLK FORM 0.1 Z X +0 Y +0 Z-30 ;definice polotovaru blok 0.1 definuje osu použitého nástroje, a minimální souřadnice X,Y,Z 2 BLKFORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0 ;definice polotovaru blok 0.2 definuje maximální souřadnice X,Y,Z 3 STOP M0 ;programový stop 4 ; fréza d = 20 l = 60 ; ;textová poznámka 5 TOOL CAL 20 Z S2500 F150 ;vyvolání nástroje, navolení velikosti otáček a posuvu 6 L M13 ;zapnutí otáček a chlazení 7 L X-15 Y +0 Z+2 RO FMAX 8 L Z-10 RO F AUTO 9 APPR CT X+20 Y10 CCA180 R+20 RL F AUTO ;způsob a pozice najetí nástroje,zapnutí korekce 10 L X+5 Y+50 ;pohyb nástroje po přímce 11 CT X+20 Y85 ;pohyb nástroje po kruhové dráze s tangenciálním napojením 12 LX+50 Y+95 ;pohyb nástroje po přímce 13 L X+80 Y+85 ;pohyb nástroje po přímce 14 CT X+95 Y+50 ;pohyb nástroje po kruhové dráze s tangenciálním napojením 15 LX+80 Y+10 ;pohyb nástroje po přímce 16 L X+15 ;pohyb nástroje po přímce 12 DEP CT CCA30 R+20 ;způsob odjetí nástroje 13 L Z+2 RO FMAX ;odjetí nástroje nad materiál 2mm, zrušení korekce 14 L X+50 Y+200 Z+150RO FMAX M30 15 END PGM CV6 MM ;konec programu je generován automaticky Graficky znázorněný výrobek 51

53 11. PODPROGAMY Podprogramy se nejčastěji používají pro zkrácení a urychlení zápisu NC programu, ve kterém se dané obráběné prvky několikrát opakují nebo pokud obrobek hrubujeme a dokončujeme. Část NC programu pro obrobení daných prvků se napíše pouze jednou jako podprogram a v patřičném okamžiku se vyvolá pomocí funkce CALL LBL a číslem podprogramu který chceme vyvolat. Podprogramy se zapisují za hlavní program, který je ukončen funkcí M30. Začátek podprogramu je označen funkcí LBL a číslem podprogramu (např. LBL 10), podprogram je ukončen funkcí LBL0. Podprogramy se mohou několikrát opakovat. Počet opakování zadáváme do programu (např. CALL LBL10 REP 5/5). Ukázka programu s podprogramy Podle přiloženého výkresu vytvoříme a odladíme program. Použitý nástroj: stopková fréza válcová 90⁰ Ø 20 mm v tabulce nástrojů uložen pod číslem 10 Obrobek bude hrubován a dokončen Přídavek na nástroj DL +1, DR+1 z TOOL CALL Bude využit podprogram Nulový bod obrobku v rovině obrábění X, Y je ve spodním levém rohu polotovaru, v ose Z na povrchu polotovaru. Použijeme korekci RL nástroj pojede vlevo od obrysu obrobku Pro najetí nástroje použijeme funkci APPR CT, pro odjetí funkci DEP CT 52

54 53

55 NC PROGRAM 0 BEGIN PGM CV7 MM ;název programu CV7,délkové rozměry jsou v mm. Řádek je generován automaticky při založení nového programu 1 BLK FORM 0.1 Z X +0 Y +0 Z-30 ;definice polotovaru blok 0.1 definuje osu použitého nástroje, a minimální souřadnice X,Y,Z 2 BLKFORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0 ;definice polotovaru blok 0.2 definuje maximální souřadnice X, Y, Z 3 STOP M0 ;programový stop 4 ; fréza d = 40 l = 40 ; ;textová poznámka 5 TOOL CAL 20 Z S1500 F200 DL+1 DR+1 ;vyvolání nástroje, navolení velikosti otáček a posuvu, přídavek na poloměr nástroje, přídavek na délku 6 L M13 ;zapnutí otáček a chlazení 7 CAL LBL 1 ;vyvolání podprogramu 8 TOL CAL 20 S 1500 DR+1 ;vyvolání nástroje, přídavek na poloměr nástroje 9 CAL LBL 1 ;vyvolání podprogramu 10 TOL CAL 20 S1500 F 150 ;vyvolání nástroje bez přídavků 11 CAL LBL 1 ;vyvolání podprogramu 12 L Y+250 RO F MAX M30 ;odjezd nástroje, konec programu 13 LBL 1 ;označení podprogramu 14 L X+50 Y-30 Z +150 RO F MAX ;pohyb nástroje v osách X, Y, Z 15 APPR CT X+50 Y +0 CCA180 R+20 RL F AUTO ;způsob a pozice najetí nástroje,zapnutí korekce 16 L X +0 Y +50 ;frézování tvaru z výkresu 17 L X +50 Y L X+100 Y L X+50 Y+0 20 DEP CT CCA +30 R L Z +150 RO F MAX 22 LBL 0 ;konec podprogramu 23LEND PGM CV7MM ;konec programu je generován automaticky Graficky znázorněný výrobek 54

56 12. OBRÁBĚCÍ CYKLY Tvůrci řídicího systému Heidenhain nabízí svým uživatelům pro snadnější a rychlejší vypracováni NC programu velké množství obráběcích cyklů. Každý z řady obráběcích cyklů obsahuje přesně stanovené dráhy pohybů, které by jinak bylo nutno programovat pomocí základních funkcí. Společnou vlastností všech obráběcích cyklů je návrat do počátečního bodu. Ukázka programu s obráběcími cykly Podle přiloženého výkresu vytvoříme a odladíme program. Použijeme obráběcí cykly pravoúhlá kasa (251), kruhová kapsa (252), frézování drážky (253) Použitý nástroj: stopková fréza válcová 90⁰ Ø 20 mm v tabulce nástrojů uložen pod číslem 10 Drážkovací fréza Ø 16mm tabulce nástrojů uložen pod číslem 4 Drážkovací fréza Ø 8mm tabulce nástrojů uložen pod číslem 7 Obrobek bude hrubován a dokončen Přídavek na nástroj DL +1, DR+1 z TOOL CALL Bude využit podprogram Nulový bod obrobku v rovině obrábění X, Y je ve spodním levém rohu polotovaru, v ose Z na povrchu polotovaru. Použijeme korekci RL nástroj pojede vlevo od obrysu obrobku Pro najetí nástroje použijeme funkci APPR CT, pro odjetí funkci DEP CT 55

57 56

58 NC PROGRAM 0 BEGIN PGM CV8 MM ;název programu CV8,délkové rozměry jsou v mm. Řádek je generován automaticky při založení nového programu 1 BLK FORM 0.1 Z X +0 Y +0 Z-30 ;definice polotovaru blok 0.1 definuje osu použitého nástroje, a minimální souřadnice X, Y, Z 2 BLKFORM 0.2 X+120 Y+80 Z+0 ;definice polotovaru blok 0.2 definuje maximální souřadnice X, Y, Z 3 STOP M0 ;programový stop,vypnutí chladicí kapaliny a otáček 4 ; fréza d = 20 l = 40 ; ;textová poznámka 5 TOOL CAL 10 Z S2000 F250 DL+1 DR+1 ;vyvolání nástroje, navolení velikosti otáček, posuvu, stanovení přídavku na délku a průměr nástroje 6 L M13 ;zapnutí otáček a chlazení 7 CAL LBL 1 ;vyvolání podprogramu 8 TOOL CAL 10 Z F250 9 CAL LBL 1 10 Y+250 Z +150 M0 ;odjezd nástroje, programový stop, vypnutí chladicí kapaliny a otáček 10 TOL CAL 7 Z S3500 F250 ;vyvolání nástroje, navolení velikosti otáček a posuvu 12 L M13 ;zapnutí otáček a chlazení 11 L X+11 Y+25 Z5 RO FMAX ;najetí do výchozí pozice 12 CYCL DEF 251 PRAVOÚHLÁ KAPSA ;cyklus pravoúhlé kapsy, nadefinování potřebných hodnot Q215=0 ;ROZSAH OBRÁBĚNÍ Q218=+60 Q219=+40 Q220=+10 ;DÉLKA 1. STRANY ;DÉLKA 2. STRANY ;ROHOVÝ RÁDIUS Q224=+0 Q367=+1 ;POLOHA NATOČENÍ ;POLOHAKAPSY Q207=250 ;POSUV FRÉZOVÁNÍ Q351=+1 Q201=-10 Q202=+3 Q369=+0 ;DRUH FRÉZOVÁNÍ ;HLOUBKA ;HLOUBKA PŘÍSUVU ;PŘÍDAVEK NA DNO Q206=+100 ;POSUV PŘÍSUVU DO HLOUBKY 57

59 Q338=+0 Q200=+2 Q203=+0 Q204=+50 Q370=+1 Q366=+1 ;PŘÍSUV OBRÁBĚNÍ NAČISTO ;BEZPEČNÁ VZDÁLENOST ;SOUŘADNICE POVRCHU ;2.BEZPEČNÁ VZDÁLENOST ;PŘEKRÝVÁNÍ DRAH ;ZANOŘOVÁNÍ Q385=+200 ;POSUV OBRÁBĚNÍ NAČISTO 13 CYCL CAL ;vyvolání cyklu 15 L X+90 Y60 RO F MAX ; nájezd nástroje 1 16 CYCL DEF 252 KRUHOVÁ KAPSA ;cyklus kruhové kapsy, nadefinování p potřebných hodnot Q223=+25 Q368=0,2 ;PRŮMĚR KRUHU ;PŘÍDAVEK PRO STRANU Q207=250 ;POSUV FRÉZOVÁNÍ Q351=+1 Q201=--10 ;DRUH FRÉZOVÁNÍ ;HLOUBKA Q202=3 ;HLOUBKA PŘÍSUVU Q369=+0,1 Q206=+100 Q338=+3 Q200=+2 Q203=+0 Q204=+50 Q370=+1 Q366=+1 Q385=+200 ;PŘÍDAVEK NA DNO ;POSUV PŘÍSUVU DO HLOUBKY ;PŘÍSUV OBRÁBĚNÍ NAČISTO ;BEZPEČNÁ VZDÁLENOST ;SOUŘADNICE POVRCHU ;2. BEZPEČNÁ VZDÁLENOST ;PŘEKRÝVÁNÍ DRAH ;ZANOŘOVÁNÍ ;POSUV OBRÁBĚNÍ NAČISTO 17 CYCL CAL ; vyvolání cyklu 18 L Z+150 ; pohyb nástroje po přímce, 19 TOL CAL 4 Z S4000 F 300 ; vyvolání nástroje, navolení velikosti otáček a posuvu 58

60 20 L M13 ;zapnutí otáček a chlazení 21 L X+75 Y+10 Z+5 R0 FMAX ;nájezd nástroje 22 CYCL DEF 253 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽEK ;cyklus frézování drážky, nadefinování Q215=0 ;ROZSAH OBRÁBĚNÍ Q218=45 ;DÉLKA DRÁŽKY Q219=12 ;ŠÍŘKA DRÁŽKY Q368=0,2 ;PŘÍDAVEK PRO STRANU Q374=+50 ;POLOHA NATOČENÍ potřebných hodnot Q367=+1 ;POLOHA DRÁŽKY Q207=300 ;POSUV FRÉZOVÁNÍ Q351=+1 Q201=-5 ;DRUH FRÉZOVÁNÍ ;HLOUBKA Q202=2 ;HLOUBKA PŘÍSUVU Q369=0,1 ;PŘÍDAVEK NA DNO Q206=100 ;POSUV PŘÍSUVU DO HLOUBKY Q338=3 ;PŘÍSUV OBRÁBĚNÍ NAČISTO Q200=2 ;BEZPEČNÁ VZDÁLENOST Q203=+0 ;SOUŘADNICE POVRCHU Q204=50 ;2. BEZPEČNÁ VZDÁLENOST Q366=2 ;ZANOŘOVÁNÍ Q385=200 ;POSUV OBRÁBĚNÍ NAČISTO 23 CYCL CAL ;vyvolání pevného cyklu 24 LBL 1 ;označení podprogramu 25 L X-15 Y0 Z+5 RO F MAX ;frézování tvaru dle výkresu 26 L Z-10 RO F AUTO 27APPR CT X+5 Y+5 CCA 180 R+20 RL F AUTO 28 L Y+75 29RND R L X CHF L Y+5 33RND R5 59

61 34 L X+5 35 DEP CT CCA30 R+20 F AUTO 36 L Z+2 RO 37 LX-50 Y+100 Z LBL 0 ;ukončení podprogramu 39 L X-50 Y+100 Z+150 RO F MAX M30 ;odjezd nástroje, konec programu 40 END PGM CV8 MM ; konec programu je generován automaticky Graficky znázorněný výrobek Ukázka programu s obráběcími cykly Podle přiloženého výkresu vytvoříme a odladíme program. Použijeme obráběcí cykly pravoúhlá kasa (257- čep ), kruhová kapsa (252), univ. hluboké vrtání (205), rastr na kruhu. Použitý nástroj: - Rohová frézovací hlava 90⁰ Ø 50 mm v tabulce nástrojů uložen pod číslem 25 - Stopková fréza válcová 90⁰ Ø 25 mm v tabulce nástrojů uložen pod číslem 12 - Drážkovací fréza Ø 20mm tabulce nástrojů uložen pod číslem 30 - Drážkovací fréza Ø 8mm tabulce nástrojů uložen pod číslem 7 - Vrták Ø 6 nástrojů uložen pod číslem 55 Obrobek bude hrubován a dokončen 60

62 Přídavek na nástroj DL +1, DR+1 z TOOL CALL Bude využit podprogram Nulový bod obrobku v rovině obrábění X, Y je ve spodním levém rohu polotovaru, v ose Z na povrchu polotovaru. Použijeme korekci RL nástroj pojede vlevo od obrysu obrobku Pro najetí nástroje použijeme funkci APPR CT, pro odjetí funkci DEP CT 61

63 62

64 BEGIN PGM CV 9 MM ;název programu CV9,délkové rozměry jsou v mm. Řádek je generován automaticky při založení nového programu 1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20 ;definice polotovaru blok 0.1 definuje osu použitého nástroje, a minimální souřadnice X,Y,Z 2 BLK FORM 0.1 Z X+140 Y+140 Z-0 ;definice polotovaru blok 0.2 definuje maximální souřadnice X,Y,Z 3 STOP M0 ;programový stop, vypnutí otáček a chladící kapaliny 4TOL CAL 25 Z S 2500 F 250 DL+1 DR+1 ;vyvolání nástroje, navolení velikosti otáček, posuvu, stanovení přídavku na délku a průměr nástroje 5L M13 ;zapnutí otáček a chlazení 6 CAL LBL 1 ;skok do podprogramu 7 TOL CAL 25 Z S 2500 F 250 DR+1 ;vyvolání nástroje, navolení velikosti otáček, 8 CAL LBL 1 ;volání podprogramu 9 TOL CAL 25 Z S 2500 F 250 ;vyvolání nástroje, navolení velikosti otáček a posuvu 10 CAL LBL1 ;volání podprogramu 11 L Z+5 RO FMAX ;odjezd nástroje po přímce, zrušení korekce 12 L Y+250 Z +150 RO FMAX MO ;odjezd nástroje, programový stop 13 TOL CAL 12 Z S 4500 F 350 ;vyvolání nástroje, navolení velikosti otáček a posuvu 14 L M13 ;zapnutí otáček a chlazení 15 L X+70 Y+70 Z +5 RO FMAX ;pohyb nástroje po přímce 16 CYCL DEF 257 KRUHOVÁ KAPSA ;cyklus kruhové kapsy (čepu), nadefinování potřebných parametrů Q223 = +90 ;PRUMER OBROBKU Q 222 = +100 ;PRUMER POLOTOVARU Q 368 = +0 ;PRIDAVEK PRO STRANU Q 207 = +350 ;FREZOVACI POSUV Q351 =+1 ;ZPUSOB FREZOVANI Q201 = -5 ;HLOUBKA Q202 =+5 ;HLOUBKA PRISUVU Q206 =150 ;POSUV NA HLOUBKU Q200 = +2 ;BEZPEC. VZDALENOST Q203 = +0 ;SOURADNICE POVRCHU Q204 = +50 ;2. BEZPEČNA VZDALENOST Q370 = +1 ;PREKRYTI DRAHY NAST. 21 CYCL CALL ;vyvolání pevného cyklu 22 Y+25 Z+150 M0 ;odjezd nástroje, programový stop 23 TOOL CAL 30 Z S 4500 F250 ;vyvolání nástroje, navolení velikosti otáček a posuvu 24 L M13 ;zapnutí otáček a chlazení 22 L X+70 Y+70 Z+5 R0 FMAX ;pohyb nástroje po přímce 25 CYCL DEF 252 KRUHOVA KAPSA ;cyklus kruhové kapsy, nadefinování potřebných parametrů Q 215 = +0 ;ZPUSOB FREZOVANI Q 223 = +50 ;PRUMER KRUHU Q 368 = +0 ;PRIDAVEK PRO STRANU Q 207 = +250 ;FREZOVACI POSUV Q 351 =+1 ;ZPUSOB FREZOVANI Q 201 = -10 ;HLOUBKA Q 202 = +2 ;HLOUBKA PRISUVU Q 369 = +0.5 ;PRIDAVEK PRO DNO Q206 = +150 ;POSUV NA HLOUBKU 63

65 Q 338 = +10 ;PRISUV NA ČISTO Q 200 = +2 ;BEZPEC. VZDALENOST Q203 = 0 ;SOURADNICE POVRCHU Q204 = +50 ;2. BEZPEC. VZDALENOST Q370 = +1 ;PREKRYTI DRAHY NAST. Q336 = +1 ;PONOROVAT Q385 = 250 ;POSUV NA CISTO 26CYCL CAL ;vyvolání pevného cyklu 27 L Y+250 Z+150 R0 FMAX M0 ;odjezd nástroje, programový stop 28TOOL CAL 55 Z S2500 F 100 ;vyvolání nástroje, navolení velikosti otáček a posuvu 29 L X +70 Y+70 Z+5 R0 FMAX ;pohyb nástroje po přímce 30L M13 ;zapnutí otáček a chlazení 31 CYCL DEF 205 UNIV. HLUBOKE VRTANI ;cyklus univ. hlub. vrtání nadefinování potřebných parametrů Q200 = +2 ;BEZPEC. VZDALENOST Q201 = -25 ;HLOUBKA Q 206 = +150 ;POSUV NA HLOUBKU Q202 = +5 ;HLOUBKA NA PRISUVU Q203 =+0 ;SOURADNICE POVRCHU Q204 = +50 ;2. BEZPEC. VDALENOST Q212 = +0 ;HODNOTA ODBERU Q205 = +2 ;MIN. HLOUBKA PRISUVU Q258 = +0.2 ;VYCHZI POLHA HORNI Q259 = +0.2 ;VYCHOZI POLOHA DOLNI Q257 = +0 ; HLOUBK. ZLOMU TRISKY Q256 = +0.2 ;ODSKOK ZLOM. TRISKY Q221 = +0 ;CAS. PRODLEVA DOLE Q379 = +0 ;STARTOVACI BOD Q253 =+750 ;F NAPOLOHOVANI 32 CYCL DEF 220 RASTR NA KRUHU ;cyklus rastr na kruhu nedefinování potřebných parametrů Q216 = +70 ;STRED 1. OSY Q 217 = +70 ;STRED 2. OSY Q244 = +70 ;PRUMER ROZTEC. KRUHU Q245 = +0 ;STARTOVACI UHEL Q246 = +360 ;KONCOVY UHEL Q247 = +30 ;UHLOVA ROZTEC Q241 = +12 ;POČET OBRABENI Q200 = +2 ;BEZPEC. VZDALENOST Q203 =+0 ;SOURADNICE POVRCHU Q204 = +50 ;2. BEZPEC. VZDALENOST Q301 = +1 ;NAJET BEZPEC. VYSKU Q365 = +1 ;ZPUSOB POHYBU 33 L Y+25 Z +150 R0 FMAX M0 ;odjezd nástroje, programový stop 34TOOL CAL 7 Z S 4500 F350 ;vyvolání nástroje, navolení velikosti otáček a 35 L M13 ;zapnutí otáček a chlazení 36CYCL DEF 252 KRUHOVA KAPSA ;cyklus kruhové kapsy, nadefinování potřebných parametrů Q 215 = +0 ;ZPUSOB FREZOVANI Q 223 = +12 ;PRUMER KRUHU Q 368 = +0.5 ;PRIDAVEK PRO STRANU Q 207 = +350 ;FREZOVACI POSUV 64

66 Q 351 =+1 ;ZPUSOB FREZOVANI Q 201 = -5 ;HLOUBKA Q 202 = +2 ;HLOUBKA PRISUVU Q 369 = +0.5 ;PRIDAVEK PRO DNO Q206 = +150 ;POSUV NA HLOUBKU Q 338 = +0 ;PRISUV NA ČISTO Q 200 = +2 ;BEZPEC. VZDALENOST Q203 = +0 ;SOURADNICE POVRCHU Q204 = +50 ;2. BEZPEC. VZDALENOST Q370 = +1 ;PREKRYTI DRAHY NAST. Q336 = +1 ;PONOROVAT Q385 = 300 ;POSUV NA CISTO 37 CYCL DEF 220 RASTR NA KRUHU ;cyklus rastr na kruhu nedefinování potřebných parametrů Q216 = +70 ;STRED 1. OSY Q 217 = +70 ;STRED 2. OSY Q244 = +70 ;PRUMER ROZTEC. KRUHU Q245 = +0 ;STARTOVACI UHEL Q246 = +360 ;KONCOVY UHEL Q247 = +30 ;UHLOVA ROZTEC Q241 = +12 ;POČET OBRABENI Q200 = +2 ;BEZPEC. VZDALENOST Q203 =+0 ;SOURADNICE POVRCHU Q204 = +50 ;2. BEZPEC. VZDALENOST Q301 = +1 ;NAJET BEZPEC. VYSKU Q365 = +1 ;ZPUSOB POHYBU 38 L X+70 Y+250 Z +150 R0 FMAX M30 ;odjezd nástroje, konec programu 39 LBL 1 ;označení podprogramu 40L X+70 Y-30 Z+5 RO F MAX 40 L Z-10 R0 F AUTO ;frézování základního tvaru z výkresu 41APPR CT X +70 Y+0 Z-10 CCA180R+20 RL F AUTO 42 L X+0 Y L X+70 Y L X+140 Y L X+70 Y+0 46 DEP CT CCA30 R+30 F AUTO 47 LBL 0 ;konec podprogramu 48END PGM CV 9 MM ;konec programu je generován automaticky 65

67 Graficky znázorněný výrobek Seznam použitých zdrojů a literatury Webové stránky výrobců řídicího systému HEIDENHAIN - HEIDENHAIN. Příručka uživatele Popisný dialog HEIDENHAIN itnc 530,

CNC frézování - Mikroprog

CNC frézování - Mikroprog Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRAXE 3. ročník Jindřich Bančík 14.3.2012 Název zpracovaného celku: CNC frézování - Mikroprog CNC frézování - Mikroprog 1.Obecná část 1.1 Informace o systému a výrobci

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. CNC obrábění

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. CNC obrábění KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC obrábění CNC OBECNĚ Kapitola 1 - Způsoby programování CNC strojů Kapitola 2 - Základní terminologie, oblasti CNC programování Kapitola 3 - Řídící

Více

ODBORNÝ VÝCVIK PROGRAMOVÁNÍ V ŘÍDICÍM SYSTÉMU HEIDENHAIN ITNC 530 JOSEF VITISKA ALEŠ JANÁK

ODBORNÝ VÝCVIK PROGRAMOVÁNÍ V ŘÍDICÍM SYSTÉMU HEIDENHAIN ITNC 530 JOSEF VITISKA ALEŠ JANÁK Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou ODBORNÝ VÝCVIK PROGRAMOVÁNÍ V ŘÍDICÍM SYSTÉMU HEIDENHAIN ITNC 530 JOSEF VITISKA ALEŠ JANÁK Vytvořeno v rámci projektu: Implementace

Více

FUNKCE ŘÍDICÍHO SYSTÉMU HEIDENHAIN ITNC 530 PRO OBRÁBĚNÍ THE FUNCTION OF CONTROL SYSTEM HEIDENHAIN ITNC 530 FOR CUTTING

FUNKCE ŘÍDICÍHO SYSTÉMU HEIDENHAIN ITNC 530 PRO OBRÁBĚNÍ THE FUNCTION OF CONTROL SYSTEM HEIDENHAIN ITNC 530 FOR CUTTING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT OF MACHINING TECHNOLOGY FUNKCE ŘÍDICÍHO

Více

Základy programování a obsluha CNC strojů

Základy programování a obsluha CNC strojů STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, JIHLAVA Základy programování a obsluha CNC strojů Učební texty Ing. Milan Chudoba, učitel odborných předmětů strojírenství - 1 - ÚVOD Cílem těchto textů je naučit obsluhu ovládat

Více

Střední průmyslová škola, Jihlava. EMCO WinNC HEIDENHAIN TNC 426 frézování

Střední průmyslová škola, Jihlava. EMCO WinNC HEIDENHAIN TNC 426 frézování Střední průmyslová škola, Jihlava EMCO WinNC HEIDENHAIN TNC 426 frézování Pracovní sešit Ing. Michal Hill, učitel odborných strojírenských předmětů Úvod Tento sešit slouží k procvičení základních prací

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 06 Frézování kapes a drážek

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 06 Frézování kapes a drážek KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC Kapitola 06 Frézování kapes a drážek Siemens 840 - Frézování Kapitola 1 - Siemens 840 - Ovládací panel a tlačítka na ovládacím panelu Kapitola 2

Více

Příručka uživatele Programování cyklů. itnc 530. NC-software 340 490-05 340 491-05 340 492-05 340 493-05 340 494-05

Příručka uživatele Programování cyklů. itnc 530. NC-software 340 490-05 340 491-05 340 492-05 340 493-05 340 494-05 Příručka uživatele Programování cyklů itnc 530 NC-software 340 490-05 340 491-05 340 492-05 340 493-05 340 494-05 Česky (cs) 2/2009 O této příručce Dále najdete seznam symbolů, které se v této příručce

Více

itnc 530 NC-software 340 494-xx

itnc 530 NC-software 340 494-xx Průvodce Popisný dialog itnc 530 NC-software 340 490-xx 340 491-xx 340 492-xx 340 493-xx 340 494-xx Česky (cs) 1/2005 Průvodce... je pomůcka programátora ř dic ho systému itnc 530, ve zkráceném podán.

Více

Středníodborná š kola a Středníodborné uč iliš tě, Š umperk, Gen. Krátké ho 30

Středníodborná š kola a Středníodborné uč iliš tě, Š umperk, Gen. Krátké ho 30 Středníodborná š kola a Středníodborné uč iliš tě, Š umperk, Gen. Krátké ho 30 Základy programovánícnc strojů s využitím programovacích jednotek HEIDENHAIN Š umperk, březen 2007 Název projektu: Registrač

Více

Měřící sonda Uživatelská příručka

Měřící sonda Uživatelská příručka Měřící sonda Uživatelská příručka 1995-2012 SolidCAM All Rights Reserved. Obsah Obsah 1. Úvod... 7 1.1. Přidání operace Měřící sonda... 11 1.2. Dialogové okno Operace měřící sondy... 12 2. Počáteční definice...

Více

Průvodce TNC 426 TNC 430. 4/2002 Český (cs)

Průvodce TNC 426 TNC 430. 4/2002 Český (cs) Průvodce TNC 426 TNC 430 NC-Software 280 476-xx 280 477-xx 4/2002 Český (cs) Průvodce Obsah... je stručná programovac pomůcka pro ř dic sytémy TNC 426 a TNC 430 firmy HEIDENHAIN. Kompletn návod k programován

Více

Střední průmyslová škola Jihlava. EMCO WinNC GE Fanuc Series 21 M frézování

Střední průmyslová škola Jihlava. EMCO WinNC GE Fanuc Series 21 M frézování Střední průmyslová škola Jihlava EMCO WinNC GE Fanuc Series 21 M frézování Pracovní sešit Ing. Michal Hill, učitel odborných strojírenských předmětů Úvod Tento sešit slouží k procvičení základů CNC frézování

Více

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání PEPS CAD/CAM systém Cvičebnice DEMO Modul: Drátové řezání Cvičebnice drátového řezání pro PEPS verze 4.2.9 DEMO obsahuje pouze příklad VII Kopie 07/2001 Blaha Technologie Transfer GmbH Strana: 1/16 Příklad

Více

Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_CAM_18 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II

Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_CAM_18 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_CAM_18 Název školy Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II Autor Martin Vacek Tématická oblast Programování CNC strojů a CAM systémy

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Kurz v programování CNC obráběcích strojů v jazyku Heidenhain itnc 530

MASARYKOVA UNIVERZITA. Kurz v programování CNC obráběcích strojů v jazyku Heidenhain itnc 530 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání Kurz v programování CNC obráběcích strojů v jazyku Heidenhain itnc 530 Bakalářská práce Jiří Ulman 2015 Čestné prohlášení

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Střední průmyslová škola, Jihlava EMCO WinNC HEIDENHAIN TNC 426 frézování UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Ing. Michal Hill, učitel odborných strojírenských předmětů Obsah 1. ÚVOD... 1 2. OVLÁDACÍ PRVKY... 2 2.1.

Více

Název projektu: Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Obor: Ročník: Zpracoval: Modul: CAD/CAM

Název projektu: Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Obor: Ročník: Zpracoval: Modul: CAD/CAM Název projektu: Sbližování teorie s praxí Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: Mechanik seřizovač Ročník: Čtvrtý Zpracoval: Zdeněk Ludvík Modul: CAD/CAM ÚVOD...

Více

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy.

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy. Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Základní konvenční technologie obrábění FRÉZOVÁNÍ Technická univerzita v Liberci

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Střední průmyslová škola, Jihlava. EMCO WinNC SINUMERIK 840D Soustružení

Střední průmyslová škola, Jihlava. EMCO WinNC SINUMERIK 840D Soustružení Střední průmyslová škola, Jihlava EMCO WinNC SINUMERIK 840D Soustružení Pracovní sešit Ing. Michal Hill, učitel odborných strojírenských předmětů - 2 - Úvod Tento sešit slouží k procvičení základních prací

Více

VY_52_INOVACE_H 02 23

VY_52_INOVACE_H 02 23 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

TNC 426. Uživatelská př ručka. NC-Software 280 462 xx 280 463 xx 9/97

TNC 426. Uživatelská př ručka. NC-Software 280 462 xx 280 463 xx 9/97 TNC 426 NC-Software 280 462 xx 280 463 xx Uživatelská př ručka 9/97 Obslužné prvky TNC Obslužné prvky na obrazovce Přep nán obrazovky mezi strojn mi a programovac mi provozn mi režimy GRAPHICS Volba rozdělen

Více

NC a CNC stroje číslicově řízené stroje

NC a CNC stroje číslicově řízené stroje NC a CNC stroje číslicově řízené stroje Automatizace Automatizace je zavádění číslicových strojů do výroby. Výhody - malý počet zaměstnanců a přípravných operací, - rychlý náběh na výrobu a rychlý přechod

Více

Př ručka uživatele Popisný dialog HEIDENHAIN TNC 320. NC-software 340 551-01

Př ručka uživatele Popisný dialog HEIDENHAIN TNC 320. NC-software 340 551-01 Př ručka uživatele Popisný dialog HEIDENHAIN TNC 320 NC-software 340 551-01 Česky (cs) 3/2006 Ovládac prvky zobrazovac jednotky Volba rozdělen obrazovky Přep nán obrazovky mezi strojn m a programovac m

Více

Popis základního prostředí programu AutoCAD

Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD CÍL KAPITOLY: CO POTŘEBUJETE ZNÁT, NEŽ ZAČNETE PRACOVAT Vysvětlení základních pojmů: Okno programu AutoCAD Roletová

Více

Př ručka pro uživatele POSITIP 855. Listopad 1999. Frézován

Př ručka pro uživatele POSITIP 855. Listopad 1999. Frézován Př ručka pro uživatele POSITIP 855 Listopad 1999 Frézován Obrazovka textová hlášen vstupn řádek grafická polohovac pomůcka provozn režim nebo funkce referenčn značky byly přejety symboly provozn ch režimů,

Více

TNC 620. Kompaktní souvislé CNC řízení pro frézky a vyvrtávačky

TNC 620. Kompaktní souvislé CNC řízení pro frézky a vyvrtávačky TNC 620 Kompaktní souvislé CNC řízení pro frézky a vyvrtávačky Září 2013 Funkce a technické parametry popsané v tomto prospektu, platí pro TNC 620 s NC SW 81760x 01 2 Obsah TNC 620... Kde se dá použít?

Více

Dxf2cnC verze 2005.1118

Dxf2cnC verze 2005.1118 Uživatelská příručka k programu Dxf2cnC verze 2005.1118 ISTIC software Michal Mach Pro generování NC programů, v kódu ISO a Heidenhain a dalších doprovodných dat pro kontrolu zpracováním.dxf souborů CAD

Více

Práce s programem CAM

Práce s programem CAM Práce s programem CAM Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s právem státní jazykové

Více

K obrábění součástí malých a středních rozměrů.

K obrábění součástí malých a středních rozměrů. FRÉZKY Podle polohy vřetena rozeznáváme frézky : vodorovné, svislé. Podle účelu a konstrukce rozeznáváme frézky : konzolové, stolové, rovinné, speciální (frézky na ozubeni, kopírovací frézky atd.). Poznámka

Více

CNC PROGRAMOVÁNÍ FRÉZOVÁNÍ

CNC PROGRAMOVÁNÍ FRÉZOVÁNÍ v rámci projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.36/01.0010 Inovace ve výuce odborných předmětů aplikace RVP do ŠVP CNC PROGRAMOVÁNÍ FRÉZOVÁNÍ Pelhřimov 2013 pracovníci SPŠ a SOU Pelhřimov OSNOVA SINUMERIK 1. ÚVOD

Více

PROGRAM RP45. Vytyčení podrobných bodů pokrytí. Příručka uživatele. Revize 05. 05. 2014. Pragoprojekt a.s. 1986-2014

PROGRAM RP45. Vytyčení podrobných bodů pokrytí. Příručka uživatele. Revize 05. 05. 2014. Pragoprojekt a.s. 1986-2014 ROADPAC 14 RP45 PROGRAM RP45 Příručka uživatele Revize 05. 05. 2014 Pragoprojekt a.s. 1986-2014 PRAGOPROJEKT a.s., 147 54 Praha 4, K Ryšánce 16 RP45 1. Úvod. Program VÝŠKY A SOUŘADNICE PODROBNÝCH BODŮ

Více

VTC-40. Japonská stolová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 OBRÁBĚCÍ STROJE

VTC-40. Japonská stolová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 OBRÁBĚCÍ STROJE OBRÁBĚCÍ STROJE Japonská stolová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 VTC-40 VTC-40a VTC-40b Rychloposuvy 48 m.min -1 Výměna nástroje 1,2 s Synchronizované závitování při

Více

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami:

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: 6. Geometrie břitu, řezné podmínky Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: Základní rovina Z je rovina rovnoběžná nebo totožná s

Více

Střední škola technická Žďár nad Sázavou. Autor Milan Zach Datum vytvoření: 25.11.2012. Frézování ozubených kol odvalovacím způsobem

Střední škola technická Žďár nad Sázavou. Autor Milan Zach Datum vytvoření: 25.11.2012. Frézování ozubených kol odvalovacím způsobem Číslo šablony Číslo materiálu Název školy III/2 VY_32_INOVACE_T.9.4 Střední škola technická Žďár nad Sázavou Autor Milan Zach Datum vytvoření: 25.11.2012 Tématický celek Předmět, ročník Téma Anotace Obrábění

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Př ručka uživatele Cykly dotykové sondy. itnc 530. NC-software 340 423-xx. 340 481-xx

Př ručka uživatele Cykly dotykové sondy. itnc 530. NC-software 340 423-xx. 340 481-xx Př ručka uživatele Cykly dotykové sondy itnc 530 NC-software 340 422-xx 340 423-xx 340 480-xx 340 481-xx Česky (cs) 10/2005 Typ TNC, software a funkce Tato př ručka popisuje funkce, které jsou k dispozici

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

itnc 530 Víceúčelové CNC řízení pro frézky, vyvrtávačky a obráběcí centra

itnc 530 Víceúčelové CNC řízení pro frézky, vyvrtávačky a obráběcí centra itnc 530 Víceúčelové CNC řízení pro frézky, vyvrtávačky a obráběcí centra Září 2013 Kompletně digitální Již přes 35 let představují TNC řídící systémy HEIDENHAIN standard v každodenním použití u frézek,

Více

Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly.

Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. TECHNOLOGIE je nauka o výrobních postupech, metodách, strojích a zařízeních,

Více

EMCO WinNC GE Fanuc Series 21 M frézování

EMCO WinNC GE Fanuc Series 21 M frézování Střední průmyslová škola Jihlava EMCO WinNC GE Fanuc Series 21 M frézování Uživatelská příručka Ing. Michal Hill, učitel odborných strojírenských předmětů Obsah 1. Úvod...1 2. Ovládací prvky...2 2.1. Možnosti

Více

Technické školení 2014

Technické školení 2014 Technické školení 2014 Obsah 1. Technické školení 2014 3 1 40 22 23 24 2 8. 28 30 32 33 12 13 37 2 TECHNICKÉ ŠKOLENÍ 2014 Řídicí systémy HEIDENHAIN jsou od samého začátku, tedy již více než 30 let koncipovány

Více

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost.

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost. OBRÁBĚNÍ I OBRÁŽENÍ - je založeno na stejném principu jako hoblování ( hoblování je obráběním jednobřitým nástrojem ) ale hlavní pohyb vykonává nástroj upevněný ve smýkadle stroje. Posuv koná obrobek na

Více

Velké výzvy lze zvládnout i v malém provedení. EMCOMAT- řada FB-3 FB-450 L FB-600 L E[M]CONOMY. znamená:

Velké výzvy lze zvládnout i v malém provedení. EMCOMAT- řada FB-3 FB-450 L FB-600 L E[M]CONOMY. znamená: [ E[M]CONOMY ] znamená: Velké výzvy lze zvládnout i v malém provedení. EMCOMAT- řada FB-3 FB-450 L FB-600 L Univerzální frézky s nástrojářskou přesností pro průmyslové aplikace EMCOMAT FB-3 [Vertikální

Více

TNC 410 TNC 426 TNC 430

TNC 410 TNC 426 TNC 430 TNC 410 TNC 426 TNC 430 NC-software 286 060-xx 286 080-xx 280 476-xx 280 477-xx Př ručka uživatele programován podle DIN/ISO Český (cs) 12/2002 Ovládac prvky zobrazovac jednotky Volba rozdělen obrazovky

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole si představíme Nástroje kreslení pro tvorbu 2D skic v modulu Objemová součást

Více

Lineární pole Rotační pole

Lineární pole Rotační pole Lineární pole Rotační pole Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Vytvoření základu těla Vytvoření skici (přímka) Zakótování skici Zaoblení skici Vytvoření

Více

Obecný úvod do problematiky CNC programování

Obecný úvod do problematiky CNC programování Obecný úvod do problematiky CNC programování Část první Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace v rozvoji kompetencí ţáků dle potřeb trhu práce Registrační

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Seizování nulového bodu obrobku na CNC strojích

Seizování nulového bodu obrobku na CNC strojích Tento materiál vznikl jako souást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpotem R. Seizování nulového bodu obrobku na CNC strojích Technická univerzita v Liberci

Více

Učební text Obsluha CNC strojů

Učební text Obsluha CNC strojů Učební text Obsluha CNC strojů pro Integrovanou střední školu v Chebu Ing. Jan Homolka 1 Obsah Řídící systémy CNC... 4 Číslicová řídící technika... 4 Pohony... 4 Odměřovací systémy... 5 Funkce CNC řízení...

Více

TC 1500 CNC soustruh. Typ TC-1500 TC-1500M Max. oběžný průměr nad suportem

TC 1500 CNC soustruh. Typ TC-1500 TC-1500M Max. oběžný průměr nad suportem TC 1500 CNC soustruh - Nová řada CNC soustruhů ze zvýšenou tuhostí - Nová nástrojová hlava s rychlou výměnou nástroje - Efektivní a přesné soustružení - Provedení M s osou C a poháněnými nástroji Typ TC-1500

Více

Programování a obsluha CNC strojů

Programování a obsluha CNC strojů Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Programování a obsluha CNC strojů Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2 Projekt UNIV 2 KRAJE

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

Elektronická příručka navrhování interiéru

Elektronická příručka navrhování interiéru Elektronická příručka navrhování interiéru Verze: 1.0 Název: CZ_navrhování_interiéru_V1.PDF Témata: 1 Úvod...2 2 Funkce navrhování interiéru...2 2.1 Spustit navrhování interiéru...2 2.2 Definovat stěnu...3

Více

CAM HSM Works Referenční příručka

CAM HSM Works Referenční příručka Střední průmyslová škola Praha 10, Na Třebešíně 2299 Výuka CNC ve třídách Strojírenství a IT Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299 CAM HSM Works Referenční příručka Podpůrné materiály pro

Více

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073.

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. BADAL Miloš. Popis účasti. V tomto grantovém projektu jsem tvořil příručku pro základní pochopení

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

CNC frézovací centrum T - typu s otočným stolem

CNC frézovací centrum T - typu s otočným stolem CNC frézovací centrum T - typu s otočným stolem T-obrábění z 5 stran T- typ obráběcích center s pojizným stojanem a výsuvným smykadlem poskytuje dvojnásobný pracovní rozsah. Se zdvihem v příčné ose 1500+2000

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP SKETCHUP SketchUp je program pro tvorbu trojrozměrných modelů. Je to jednoduchý, intuitivní a silný nástroj pro modelování. Není žádný problém

Více

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Základy kreslení 2D výkresů v AutoCADu 2013

Univerzita Palackého v Olomouci. Základy kreslení 2D výkresů v AutoCADu 2013 CAD - počítačem podporované technické kreslení do škol CZ.1.07/1.1.26/02.0091 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Základy kreslení 2D výkresů v AutoCADu 2013 doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D.

Více

Podstata frézování Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Princip a podstata frézování. Geometrie břitu frézy

Podstata frézování Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Princip a podstata frézování. Geometrie břitu frézy Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Výroba ozubených kol

Výroba ozubených kol Výroba ozubených kol obrábění tvarových (evolventních) ploch vícebřitým nástrojem patří k nejnáročnějším odvětvím strojírenské výroby speciální stroje, přesné nástroje Ozubená kola součásti pohybových

Více

PROGRAMOVÁNÍ A ŘÍZENÍ CNC STROJŮ

PROGRAMOVÁNÍ A ŘÍZENÍ CNC STROJŮ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA STROJNÍ KATEDRA VÝROBNÍCH SYSTÉMŮ Ing. Petr KELLER, Ph.D. PROGRAMOVÁNÍ A ŘÍZENÍ CNC STROJŮ PREZENTACE PŘEDNÁŠEK 2. ČÁST 2005 Programování CNC strojů přehled témat

Více

SolidCAM Podpora metodiky

SolidCAM Podpora metodiky SolidCAM Podpora metodiky Tento materiál vznikl v rámci projektu: STROJTECH Inovace a zefektivnění vzdělávání podle ŠVP 3D modelování ve strojírenství a stavebnictví CZ.1.07/1.1.16/01.0054 Tento projekt

Více

1. ÚVOD DO PROGRAMOVÁNÍ...1-1

1. ÚVOD DO PROGRAMOVÁNÍ...1-1 Obsah 1. ÚVOD DO PROGRAMOVÁNÍ...1-1 1.1. Základní pojmy...1-1 1.2. Kód vstupních informací...1-2 2. STAVBA PARTPROGRAMU...2-1 2.1. Slovo partprogramu...2-1 2.1.1. Stavba slova...2-1 2.1.2. Psaní obsahu

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 12 - vysokotlaké chlazení při třískovém obrábění

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 12 - vysokotlaké chlazení při třískovém obrábění KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC Kapitola 12 - vysokotlaké chlazení při třískovém obrábění Siemens 840 - frézování Kapitola 1 - Siemens 840 - Ovládací panel a tlačítka na ovládacím

Více

TNC 320. Kompaktní souvislé CNC řízení pro frézky a vyvrtávačky

TNC 320. Kompaktní souvislé CNC řízení pro frézky a vyvrtávačky TNC 320 Kompaktní souvislé CNC řízení pro frézky a vyvrtávačky Září 2014 Funkce a technické parametry popsané v tomto prospektu platí pro TNC 320 s NC-SW 771851-01. 2 Obsah TNC 320... Kde se dá použít?

Více

Software Productivity+ Active Editor Pro k použití se sondami na obráběcích centrech

Software Productivity+ Active Editor Pro k použití se sondami na obráběcích centrech Katalogový list H-2000-2349-03-A Software Productivity+ Active Editor Pro k použití se sondami na obráběcích centrech Funkce Snadno použitelný software pro PC ke generování měřicích cyklů pro obráběcí

Více

Odborný výcvik. izovač. 45-L/01 Mechanik seřizova OBOR: 23-45

Odborný výcvik. izovač. 45-L/01 Mechanik seřizova OBOR: 23-45 PŘEDMĚT: Odborný výcvik OBOR: 23-45 45-L/01 Mechanik seřizova izovač Obsah prezentace: Úvodem Obecnécíle předmětu Pojetí výuky Charakteristika, obsah a rozpis učiva 1.ročníku Charakteristika, obsah a rozpis

Více

Bakalářská práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Fakulta pedagogická-katedra fyziky a technické výchovy

Bakalářská práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Fakulta pedagogická-katedra fyziky a technické výchovy 1 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta pedagogická-katedra fyziky a technické výchovy Bakalářská práce Řízení CNC obráběcích strojů se zaměřením na tříosé frézování tříosá frézka EMCO a

Více

[ Vy máte profil - my jej opracujeme! ] [ Pouze kvalita vyrábí kvalitu ] Tříosová centra pro obrábění tyčí. Čtyřosová centra pro obrábění tyčí

[ Vy máte profil - my jej opracujeme! ] [ Pouze kvalita vyrábí kvalitu ] Tříosová centra pro obrábění tyčí. Čtyřosová centra pro obrábění tyčí [ Pouze kvalita vyrábí kvalitu ] Tříosová centra pro obrábění tyčí Čtyřosová centra pro obrábění tyčí Pětiosová centra pro obrábění tyčí elumatec Česká republika >CZ-25241 Zlatniky 143 >Praha-západ >Tel.

Více

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica SolidWorks Skica je základ pro vytvoření 3D modelu její složitost má umožňovat tvorbu dílu bez problémů díl vytvoříte jen z uzavřené skici s přesně napojenými entitami bez zdvojení Otevření skici vyberte

Více

A) STANDARD. 1.1 Stavba stroje. 1.2 Pracovní (upínací) stůl

A) STANDARD. 1.1 Stavba stroje. 1.2 Pracovní (upínací) stůl Stránka 1 z 9 A) STANDARD 1 SCORPION 322102-R3 (RASTR) C153221 ks SCORPION 422202-R3 (RASTR) C154221 ks SCORPION 522202-R3 (RASTR) C155221 ks SCORPION 622202-R3 (RASTR) C156221 ks 1.1 Stavba stroje CNC

Více

Poz. Označení položky Č. položky Množ.Jednotka

Poz. Označení položky Č. položky Množ.Jednotka Stránka 1 z 14 A) STANDARD Poz. Označení položky Č. položky Množ.Jednotka 1 MERCURY 321504-K3 (KONZOLA) C223251 ks MERCURY 321504-R3 (RASTR) C223252 ks MERCURY 321504-G3 (HLADKÝ) C223253 ks MERCURY 421504-K3

Více

Cvičení 2. Přesměrování vstupu a výstupu. Posloupnost příkazů. Příkazy pro informaci o uživatelích

Cvičení 2. Přesměrování vstupu a výstupu. Posloupnost příkazů. Příkazy pro informaci o uživatelích Cvičení 2 Přesměrování vstupu a výstupu Příkaz > abc výstup příkazu jde do souboru abc. Pokud soubor neexistuje je vytvořen. Pokud existuje je přepsán. Příkaz >> abc výstup příkazu jde do souboru abc.

Více

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek Základy obrábění Obrábění je technologický proces, při kterém je přebytečná část materiálu oddělována z obrobku ve formě třísky břitem řezného nástroje. polotovar předmět, který se teprve bude obrábět

Více

TÝMOVÁ CVIČENÍ PŘEDMĚTU CAD/CAM SYSTÉMY V OBRÁBĚNÍ

TÝMOVÁ CVIČENÍ PŘEDMĚTU CAD/CAM SYSTÉMY V OBRÁBĚNÍ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní TÝMOVÁ CVIČENÍ PŘEDMĚTU CAD/CAM SYSTÉMY V OBRÁBĚNÍ Návody do cvičení předmětu CAD/CAM systémy v obrábění Marek Sadílek Ostrava 2010 2011

Více

Určení řezných podmínek pro soustružení:

Určení řezných podmínek pro soustružení: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: AlphaCAM - soustružení Definice řezných podmínek

Více

CNC-Obráběcí centrum 2010

CNC-Obráběcí centrum 2010 CNC-Obráběcí centrum 2010 Venture 08 2 4 5 1 3 wood loves Venture /// German Technology 2 rychlovýměnné systémy nástrojů ve standardu Laserové polohování Elektronické snímání všech dorazových válců 1 2

Více

Frézování/ Soustružení GibbsCAM. Gibbs and Associates 323 Science Drive Moorpark, CA 93021

Frézování/ Soustružení GibbsCAM. Gibbs and Associates 323 Science Drive Moorpark, CA 93021 Frézování/ Soustružení GibbsCAM Gibbs and Associates 323 Science Drive Moorpark, CA 93021 4/ 2007 Patentové upozornění Tento dokument obsahuje náležité informace od Gibbs and Associates a smí být použit

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Návod k použití. 1. Frézovací šablona od firmy EGGER. frézovací šablony od firmy EGGER. 1.1 Modely pracovních desek. 1.

Návod k použití. 1. Frézovací šablona od firmy EGGER. frézovací šablony od firmy EGGER. 1.1 Modely pracovních desek. 1. Návod k použití frézovací šablony od firmy EGGER Pomocí frézovací šablony od firmy EGGER, jakož i pomocí ručních horních frézek a fréz se stopkou, které jsou běžně v prodeji, mohou být bezproblémově zhotovovány

Více

Funkce systému TNC 640. Porovnání s itnc 530

Funkce systému TNC 640. Porovnání s itnc 530 Funkce systému TNC 640 Porovnání s itnc 530 Prosinec 2014 Přednosti systému TNC 640 Nová 3D simulační grafika Zaměření na prai a orientace na uživatele Již přes 35 let představují TNC řídící systémy HEIDENHAIN

Více

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 1 Úvod do Visia 2003 15 Visio se představuje 16 Výchozí podmínky 16 Spuštění a ukončení Visia 18 Způsoby spuštění Visia 18 Ukončení práce s Visiem

Více

CONSORTA VMC. CNC vertikální frézovací centra. s univerzálním využitím v kusové i sériové výrobě. výkon a kvalita / cena.

CONSORTA VMC. CNC vertikální frézovací centra. s univerzálním využitím v kusové i sériové výrobě. výkon a kvalita / cena. OBRÁBĚCÍ STROJE CNC vertikální frézovací centra CONSORTA VMC s univerzálním využitím v kusové i sériové výrobě Nejlépe hodnocená centra na současném trhu díky velmi dobrému poměru: výkon a kvalita / cena.

Více

IDEA Corbel 5. Uživatelská příručka

IDEA Corbel 5. Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Corbel IDEA Corbel 5 Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Corbel Obsah 1.1 Požadavky programu... 3 1.2 Pokyny k instalaci programu... 3 2 Základní pojmy... 4 3 Ovládání...

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

Elektronická příručka uživatele Selection CAD

Elektronická příručka uživatele Selection CAD Elektronická příručka uživatele Selection CAD Verze: 1.0 Název: CZ_AutoCAD_V1.PDF Témata: 1 Základy Selection CAD (AutoCAD)...2 2 Uživatelské rozhraní AutoCAD...2 2.1 Funkce menu...2 2.2 Funkce ikon AutoCAD...4

Více

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29 Úvod 9 Kapitola 1 11 Orientace v prostředí programu SolidWorks 11 Pruh nabídky 12 Nabídka Možnosti 14 Nápověda 14 Podokno úloh 15 Zdroje SolidWorks 15 Knihovna návrhů 15 Průzkumník souborů 16 Paleta pohledů

Více

Newsletter LogiKal 8.1

Newsletter LogiKal 8.1 Newsletter LogiKal 8.1 2013 by ORGADATA AG Všechna práva vyhrazena. Jakékoli rozmnožování této přiručky bude postihováno. Práva na tuto dokumentaci náleží ORGADATA Software-Dienstleistungen AG, Leer. Vydal:

Více

SINUMERIK 840D sl. ShopMill. Úvod. Obsluha. Programování se systémem ShopMill. Programování pomocí G-kódu. Simulace. Obsluha/programování

SINUMERIK 840D sl. ShopMill. Úvod. Obsluha. Programování se systémem ShopMill. Programování pomocí G-kódu. Simulace. Obsluha/programování Úvod 1 Obsluha 2 SINUMERIK 840D sl ShopMill Programování se systémem ShopMill Programování pomocí G-kódu 3 4 Simulace 5 Obsluha/programování Správa souborů 6 Výroba forem 7 Alarmy a hlášení 8 Příklady

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm.

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm. TDZ Turn TDZ TURN S.R.O. HLC SERIE ZÁKLADNÍ INFORMACE Společnost TDZ Turn s.r.o. patří mezi přední dodavatele nových CNC vertikálních soustruhů v České a Slovenské republice, ale také v dalších evropských

Více

Ovládání programu Měření délky

Ovládání programu Měření délky Ovládání programu Měření délky Program Měření délky je jednoduchý program pro měření rozměrů na fotografii podle předem známého měřítka. Tento program umožňuje zjistit rozměry jednotlivých objektů (velikost

Více

Návod k měření na modernizovaném dílenském mikroskopu Zeiss

Návod k měření na modernizovaném dílenském mikroskopu Zeiss Návod k měření na modernizovaném dílenském mikroskopu Zeiss Dílenský mikroskop je v různém provedení jedním z důležitých přístrojů pro měření v kontrolních laboratořích. Je to velmi univerzální přístroj

Více