Dílenské programování dialogové, ISO frézka II

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dílenské programování dialogové, ISO frézka II"

Transkript

1 Název projektu: Sbližování teorie s praxí Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Obor: Mechanik seřizovač Ročník: čtvrtý Zpracoval: Josef Dominik Modul: Dílenské programování dialogové, ISO frézka II

2 Obsah ÚVOD ŘÍDICÍ SYSTÉM itnc 530 HEIDENHAIN POPIS PRVKŮ Ř. S. HEIDENHAIN Monitor Ovládací panel Tlačítka ovládacího panelu PROVOZNÍ REŽIMY Ruční provoz Elektronické ruční kolečko Polohování s ručním zadáním Provoz po bloku Provoz plynule PROGRAMOVACÍ REŽIMY Program zadat/editovat Testování programu SOUBORY TNC Typy souborů Správa souborů Vyvolání správy souborů a volba adresáře Stavba a stav souboru ZALOŽENÍ NOVÉHO SOUBORRU DEFINOVÁNÍ NEOBROBENÉHO POLOTOVARU BLK FORM NAJETÍ A OPUŠTĚNÍ OBRYSU Způsoby najetí a odjetí nástroje Důležité polohy při najetí a odjetí nástroje KOREKCE NÁSTROJE Delta hodnoty pro délky a rádiusy Délková korekce nástroje Korekce rádiusu nástroje Dráhové pohyby bez korekce rádiusu R Dráhové pohyby s korekcí rádiusu RR A RL DRÁHOVÉ POHYBY Přímka L

3 10.2 Zaoblení rohů RND Vložen zkosení CHF mezi dvě přímky Kruhová dráha C a střed kruhu CC Kruhová dráha CR s definovaným rádiusem Kruhová dráha CT s tangenciálním napojením PODPROGAMY OBRÁBĚCÍ CYKLY Seznam použitých zdrojů a literatury

4 ÚVOD Tento text byl napsán pro žáky IV ročníku mechanik seřizovač. Studijní materiál navazuje na znalosti našich studentu týkajících se problematiky programování CNC frézky. Studenti se doposud zabývali ručním programováním pomocí řídicího systému Mikroprog F. Tento materiál nastiňuje problematiku programování CNC strojů osazených řídicím systémem HEIDENHAIN. Řídicí systém HEIDENHAIN jsme zvolili z několika důvodů. Je to řídicí systém, který využívá většina strojírenských podniků v našem kraji. Dále velkou výhodou řídicího systému je jeho přizpůsobení potřebám dílen. Další velkou výhodou daného Ř. S. je, že komunikuje s programátorem v češtině. Řídicí systém HEIDENHAIN obsahuje velké množství pevných cyklů, které velmi zjednoduší vypracování řídícího programu a velmi názorně vedou programátora při vyplňování potřebných parametrů pevných cyklů jak textovou, tak grafickou nápovědou. Dále obsahuje velmi názornou grafickou podporu pomocí, které si můžeme vypracovaný PGM odsimulovat a tak zareagovat na případné chyby v programu. Text obsahuje základy pro použití řídicího systému itnc 530 HEIDENHAIN. 3

5 1. ŘÍDICÍ SYSTÉM itnc 530 HEIDENHAIN Řídící systém itnc530 HEIDENHAIN představuje jeden s nejmodernějších a nejčastěji používaných řídících systémů v oblasti CNC obráběcích strojů. Je určen pro CNC frézky, obráběcí centra a vodorovné vyvrtávačky s počtem os 3 až 12. itnc je vhodný jak pro frézování plochých dílců (jednoduché tvary) tak i pro výrobu tvarově složitých forem s vysokými nároky na přesnost a kvalitu povrchu. Programovací stanice itnc530 4

6 2. POPIS PRVKŮ Ř. S. HEIDENHAIN 2.1 Monitor Plochý barevný monitor zobrazuje přehledně všechny informace, které jsou potřebné k programování, obsluze a sledování stavu řídícího systému a stroje. Další informace poskytuje grafická podpora při zadávání programu, testu programu a při obrábění. 5

7 Pomocí rozdělení obrazu si můžeme nechat zobrazit na jedné polovině monitoru NC bloky, na druhé polovině grafiku nebo stavové záznamy. Blok a grafika Blok a stavový řádek Při běhu programu máme na monitoru k dispozici vždy stavové záznamy, které nám poskytují informace o poloze nástrojů, o aktuálním programu, aktivních cyklech, přepočtu souřadnic apod. itnc 530 dále znázorňuje i aktuální čas obrábění. 6

8 2.2 Ovládací panel Jako u všech TNC systémů HEIDENHAIN je ovládací panel přizpůsoben programování. Účelné uspořádání kláves nás bude podporovat při zadávání programu. Snadno srozumitelné symboly nebo jednoduché zkratky označují funkce jasně a zřetelně. Určité funkce itnc 530 zadáváme kontextovými klávesami (softklávesami). Pro zadávání komentářů nebo programů podle DIN/ISO je itnc 530 vybaven ASCII klávesnicí. Kromě toho nabízí kompletní sadu PC kláves touchpad k ovládání funkcí ve Windows. Ovládací panel itnc možnost volby jednotlivých souřadných os 2 numerická klávesnice 3 ENTER - nezadávat nabídnutou hodnotu, END - konec zadání 4 Zadávání dráhy pohybu nástroje v programu 7

9 5 Správa programů, práce s programy 6 Strojní provozní režimy, smart.tnc 7 Zadávání doplňkových funkcí 8 Modré klávesy zadávání programu DIN/ISO 8

10 2.3 Tlačítka ovládacího panelu 9

11 3. PROVOZNÍ REŽIMY 3.1 Ruční provoz v tomto provozním režimu můžeme ručně nebo krokově polohovat strojní osy, nastavovat vztažné body a naklápět rovinu obrábění. Můžeme také nastavovat otáčky, posuvy přídavné funkce pro ruční obrábění. 3.2 Elektronické ruční kolečko v tomto provozním režimu můžeme ručně nebo krokově polohovat strojní osy, nastavovat vztažné body a naklápět rovinu obrábění. Pro citlivé polohování strojních os můžeme používat elektronické ruční kolečko. Většina funkcí je stejná jako u ručního provozu, ale je zde přidána možnost jemného polohování pomocí ručního kolečka. 10

12 3.3 Polohování s ručním zadáním v tomto provozním režimu můžeme programovat jednoduché pojezdové pohyby pro čelní frézování nebo napolohování nástroje. K tomu můžeme připravit jednoduchý NC program, který se zpracovává krok za krokem. 3.4 Provoz po bloku v tomto provozním režimu se po spuštění programu provede pouze jeden blok (řádek). Pro další běh programu musíme znovu zmáčknout tlačítko start. Tento postup opakujeme, až do úplného konce programu. 11

13 3.5 Provoz plynule v tomto provozním režimu provede TNC program až do jeho konce nebo do okamžiku ručního, případně programového přerušení. Po přerušení můžeme znovu zahájit běh programu. 4. PROGRAMOVACÍ REŽIMY 4.1 Program zadat/editovat -V tomto režimu se vytváří a upravuje program. 12

14 4.2 Testování programu TNC simuluje programy režimu PROGRAM TEST. Tento režim slouží k vyhledávání geometrických nepřesností, chybějících nebo chybných údajů v programu. Simulace je podporována graficky s možností různých pohledů a řezů. Ukazuje i předpokládanou dobu trvání programu. 5. SOUBORY TNC 5.1Typy souborů Soubory jsou trojího typu (program, tabulka, text). Označení souborů se skládá ze dvou částí jména souboru a typu souboru. Soubory TNC PROGRAMY ve formátu HEIDENHAIN ve formátu DIN/ISO TABULKA PRO nástroje výměníky nástrojů palety nulové body body předvolby (vztažné body) řezné podmínky řezné materiály, materiály TEXTY JAKO Soubory ASCII Soubory nápovědy. H. I Typ (přípona). T. TCH. P. D. PNT. PR. CDT. TAB. A. CHM 13

15 5.2 Správa souborů Správa souborů TNC disponuje rozsáhlými funkcemi, které umožňují snadnou správu velkých sbírek programů. Tato část popisuje nejdůležitější funkce správy souborů, které umožňují s nimi pracovat. 5.3 Vyvolání správy souborů a volba adresáře Pro vyvolání správy souborů TNC stiskněte klávesu PMG MGT strukturu adresáře a soubory. : okno zobrazí 14

16 5.4 Stavba a stav souboru Vedle: Názvu souboru Data a času editace Typu souboru Může být pro každý program zobrazen jeho stav. Stav informuje o tom, který soubor je v kterém provozním režimu nahraný a které soubory jsou chráněny proti zápisu. Stav (vlastnosti) Význam E S M P Program je již zobrazen v provozním režimu PROGRAM ZADAT/EDITOVAT Program je nahraný v provozním režimu TEST PROGRAMU Program je nahraný v některém provozním režimu provádění programu Soubor je chráněn proti smazání a změně 15

17 6. ZALOŽENÍ NOVÉHO SOUBORRU Provádíme v režimu: PROGRAM ZADAT/EDITOVAT 1.Vyvolte správu souborů :stiskem klávesy PGM MGT 2. Zvolte adresář, v němž si přejete nový soubor vytvořit a přejděte do okna souborů vpravo 3. Zvolte název souboru se správnou příponou. Programy popisového dialogu mají příponu. H 16

18 4. Zvolte měrové jednotky Po výběru jednotek TNC přejde do okna programu a zahájí dialog k definování BLK FORM (neobrobený polotovar) 17

19 7. DEFINOVÁNÍ NEOBROBENÉHO POLOTOVARU BLK FORM Jako polotovar definujeme vždy kvádr zadáním MIN a MAX bodů, vztažených ke zvolenému vztažnému bodu. Příklad NC bloků definování polotovaru (BLK FORM) 0 BEGIN PGM POLOTOVAR MM Název programu, délkové rozměry v mm 1 BLK FORM 0.1 Z X+0Y+0 Z-40 Definice polotovaru blok 0.1 definuje osu použitého nástroje, a minimální souřadnice X, Y, Z 2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0 Definice polotovaru blok 0.2 definuje maximální souřadnice X, Y, Z 3 END PGM POLOTOVAR MM Konec programu Grafické znázornění polotovaru (BLK FORM) 18

20 8. NAJETÍ A OPUŠTĚNÍ OBRYSU Funkce APPR (šproch najetí) DEP (departure odjezd) se aktivují klávesou APPR/DEP. Pomocí soft tlačítek volíme dráhy nájezdu, nebo odjezdu nástroje od polotovaru. 8.1 Způsoby najetí a odjetí nástroje Funkce Najetí nástroje Odjetí nástroje Přímka s tangenciálním napojením Přímka kolmo k bodu obrysu Kruhová dráha s tangenciálním napojením Kruhová dráha s tangenciálním napojením na obrys, najetí a odjetí do/z pomocného bodu mimo obrys po tangenciálně napojeném přímkovém úseku 8.2 Důležité polohy při najetí a odjetí nástroje Výchozí bod PS Tuto polohu programujte bezprostředně před blokem APPR. Ps leží mimo obrys a najíždí se na něj bez korekce rádiusu (R0). Pomocný bod PH Najetí a odjetí probíhá u některých tvarů dráhy přes pomocný bod PH, který TNC vypočítá z údajů v blocích APPR a DEP. TNC odjíždí z aktuální polohy do pomocného bodu PH s naposledy naprogramovaným posuvem. Pokud jste v posledním polohovacím 19

21 bloku před funkcí najetí naprogramovali FMAX (polohování rychloposuvem), tak TNC najíždí také pomocný bod PH rychloposuvem. První bod obrysu PA a poslední bod obrysu PE První bod obrysu PA naprogramujte v bloku APPR, poslední bod obrysu PE naprogramujte s libovolnou dráhovou funkcí. Obsahuje-li blok APPR též souřadnici Z, najede TNC nejdříve nástrojem v rovině obrábění na PH a tam v ose nástroje na zadanou hloubku. Koncový bod PN Poloha PN leží mimo obrys a vyplývá z vašeho zadání v bloku DEP. Obsahuje-li blok DEP též souřadnici Z, najede TNC nejdříve nástrojem v rovině obrábění na PH a tam v ose nástroje na zadanou výšku 20

22 9. KOREKCE NÁSTROJE Souřadnice dráhových pohybu se většinou programují tak, jak je obrobek zakótován na technickém výkrese. Aby řízení TNC mohlo vypočítat dráhu středu nástroje, tedy provést korekci nástroje, musíte pro každý použitý nástroj zadat jeho délku a rádius. Data nástroje můžeme zadat buď pomocí funkce TOOL DEF (definice nástroje) přímo do programu nebo odděleně do tabulky nástrojů. Zadáte-li data nástroje do tabulky nástrojů, pak jsou k dispozici ještě další informace specifické pro daný nástroj. Délka nástroje 21

23 9.1 Delta hodnoty pro délky a rádiusy Delta hodnoty označují odchylky pro délky a rádius nástrojů. Kladná delta hodnota platí pro přídavek (DL, DR, DR2 0) používá se při obrábění s přídavkem (hrubování). Záporná delta hodnota znamená záporný přídavek (DL, DR, DR2 0). Záporný přídavek se zadává do tabulky nástrojů v případě opotřebení nástroje. 9.2 Délková korekce nástroje Korekce nástroje na délku je účinná, jakmile je nástroj vyvolán a pojíždí se jím v ose vřetena. Zruší se, jakmile se vyvolá nástroj s délkou L = 0 U korekce délky nástroje se respektují delta-hodnoty jak z TOOL CALL - bloku, tak z tabulky nástrojů. Hodnota korekce = L + DL TOOL CALL + DL TAB kde L: Délka nástroje L z TOOL DEF - bloku nebo z tabulky nástrojů DL TOOL CALL : DL TAB : Přídavek DL na délku z TOOL CALL 0 - bloku (indikace polohy na něj nebere zřetel) Přídavek DL na délku z tabulky nástrojů 22

24 9.3 Korekce rádiusu nástroje Programový blok pro pohyb nástroje obsahuje RL nebo RR pro korekci rádiusu R+ nebo R, pro korekci rádiusu při osově rovnoběžném pojíždění R0, nemá-li se korekce rádiusu provádět Korekce rádiusu je účinná, jakmile je nástroj vyvolán a pojíždí se jím v rovině obrábění některým přímkovým blokem s RL nebo RR. TNC zruší korekci rádiusu, když: naprogramujete přímkový blok s R0; opustíte obrys s funkcí DEP naprogramujete PGM CALL navolíte nový program pomocí PGM MGT. U korekce rádiusu nástroje TNC respektuje delta-hodnoty jak z TOOL CALL-bloku, tak z tabulky nástrojů: Hodnota korekce = R + DR TOOL CALL + DR TAB kde R: Rádius nástroje R z TOOL DEF-bloku nebo z tabulky nástrojů DR TOOL CALL : Přídavek DR na rádius z TOOL CALL-bloku (indikace polohy na něj nebere zřetel) DR TAB: Přídavek DR na rádius z tabulky nástrojů. 23

25 9.4 Dráhové pohyby bez korekce rádiusu R0 Nástroj pojíždí svým středem po programované dráze v rovině obrábění. Použití: vrtání, přesuny nástrojů atd. 9.5 Dráhové pohyby s korekcí rádiusu RR A RL Po naprogramování rádiusové korekce se střed nástroje nachází ve vzdálenosti rádiusu nástroje (pohybuje se po ekvidistantně) od programovaného obrysu. Vpravo a vlevo označuje polohu nástroje ve směru pojezdu podél obrysu obrobku. RR nástroj se pohybuje vpravo 24

26 RL nástroj se pohybuje vpravo Mezi dvěma bloky programu s rozdílnou korekcí rádiusu RR a RL musí být nejméně jeden blok pojezdu v rovině obrábění bez korekce rádiusu (tedy s R0). TNC aktivuje korekci rádiusu ke konci bloku, ve kterém jste ji poprvé naprogramovali. Korekci rádiusu můžete aktivovat též pro přídavné osy roviny obrábění. Tyto přídavné osy programujte také v každém následujícím bloku, protože TNC by jinak provedl korekci rádiusu opět v hlavní ose. Při prvním bloku s korekcí rádiusu RR/RL a při zrušení s R0 polohuje TNC nástroj vždy kolmo na programovaný bod startu nebo konce. Napolohujte nástroj před prvním bodem obrysu, respektivě za posledním bodem obrysu tak, aby nedošlo k poškození obrysu. 25

27 10. DRÁHOVÉ POHYBY 10.1 Přímka L řídicí systém pohybuje nástrojem po přímce ze své aktuální polohy do koncového bodu přímky. Zadáváme: souřadnice koncového bodu přímky Korekce rádiusu RL/RR/RO (dráha nástroje se vede kolem obrysu s odstupem, jenž odpovídá skutečnému rádiusu nástroje) Přídavné funkce M 26

28 Ukázka programu s pohybem po přímce Podle přiloženého výkresu vytvoříme a odladíme program. Použitý nástroj: stopková fréza válcová 90⁰ Ø20 mm v tabulce nástrojů uložen pod číslem 10 Nulový bod obrobku v rovině obrábění X, Y je ve spodním levém rohu polotovaru, v ose Z na povrchu polotovaru. Použijeme korekci RL nástroj pojede vlevo od obrysu obrobku Pro najetí nástroje použijeme funkci APPR CT, pro odjetí funkci DEP CT 27

29 28

30 NC PROGRAM 0 BEGIN PGM CV1 MM ;název programu CV1,délkové rozměry jsou v mm. Řádek je generován automaticky při založení nového programu 1 BLK FORM 0.1 Z X +0 Y +0 Z-30 ;definice polotovaru blok 0.1 definuje osu použitého nástroje, a minimální souřadnice X,Y,Z 2 BLKFORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0 ;definice polotovaru blok 0.2 definuje maximální souřadnice X, Y, Z 3 STOP M0 ;programový stop 4 ; fréza d = 20,l = 60 ; ;textová poznámka 5 TOOL CAL 10 Z S1800 F250 ;vyvolání nástroje, navolení velikosti otáček a posuvu 6 L X -15 Y -15 R0 F MAX M 13 ;nájezd do výchozího bodu, zapnutí otáček a chlazení 7 APPR CT X+10 Y+0 Z-10 CCA180 R+20 RLF AUTO ;působ a pozice najetí nástroje, zapnutí korekce 8 L Y+90 ;frézování čtvercového osazení z výkresu 9 L X L Y L X DEP CT CCA30 R+20 ;způsob odjetí nástroje 13 L Z+2RO FMAX ;odjetí nástroje nad materiál 2mm, zrušení korekce 14 L X+50 Y+200 Z+150RO FMAX M30 15 END PGM CV1 MM ;konec programu je generován automaticky Graficky znázorněný výrobek 29

31 10.2 Zaoblení rohů RND Nástroj přejíždí po kruhové dráze, která se tangenciálně napojuje jak na předcházející tak i na následující prvek obrysu. Kružnice zaoblení musí být proveditelná vyvolaným nástrojem Zadáváme: Rádius zaoblení Je-li třeba Posuv F Přídavná funkce M 30

32 Ukázka programu se zaoblením rohů Podle přiloženého výkresu vytvoříme a odladíme program. Použitý nástroj: rohová frézovací hlava 90⁰ Ø 40 mm v tabulce nástrojů uložen pod číslem 20 Nulový bod obrobku v rovině obrábění X, Y je ve spodním levém rohu polotovaru, v ose Z na povrchu polotovaru. Použijeme korekci RR nástroj pojede vpravo od obrysu obrobku Pro najetí nástroje použijeme funkci APPR CT, pro odjetí funkci DEP CT 31

33 32

34 NC PROGRAM 0 BEGIN PGM CV2 MM ;název programu CV2,délkové rozměry jsou v mm. Řádek je generován automaticky při založení nového programu 1 BLK FORM 0.1 Z X +0 Y +0 Z-30 ;definice polotovaru blok 0.1 definuje osu použitého nástroje, a minimální souřadnice X, Y, Z 2 BLKFORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0 ;definice polotovaru blok 0.2 definuje maximální souřadnice X, Y, Z 3 STOP M0 ;programový stop 4 ; fréza d = 40 l = 40 ; ; textová poznámka 5 TOOL CAL 20 Z S1500 F150 ;vyvolání nástroje, navolení velikosti otáček a posuvu 6 L M13 ;zapnutí otáček a chlazení 7 L X+40 Y-25 Z+5 RO FMAX ;pohyb nástroje v osách X, Y, Z 8 L Z-10 RO F AUTO ;pohyb nástroje v ose Z 9 APPR CT X+10 Y+10 CCA180 R+20 RR F AUTO ;způsob a pozice najetí nástroje,zapnutí korekce 10 L X+90 ;pohyb nástroje po přímce 11 RND R30 ;frézování zaoblení R LY+90 ;pohyb nástroje po přímce 13 RND R15 ;frézování zaoblení R L X+10 ;pohyb nástroje po přímce 15 RND R 20 ;frézování zaoblení R L Y+10 ; pohyb nástroje po přímce 17 RND R10 ;frézování zaoblení R L X+20 ;pohyb nástroje po přímce 12 DEP CT CCA30 R+30 ;způsob odjetí nástroje 13 L Z+2RO FMAX ;odjetí nástroje nad materiál 2mm, zrušení korekce 14 L X+50 Y+200 Z+150RO FMAX M30 15 END PGM CV2 MM ;konec programu je generován automat Graficky znázorněný výrobek 33

35 10.3 Vložen zkosení CHF mezi dvě přímky Rohy obrysu, které vzniknou jako, průsečík dvou přímek můžeme opatřit zkosením (sražením) V přímkových blocích před blokem CHF naprogramujte pokaždé obě souřadnice roviny, ve které se má zkosení provést. Korekce rádiusu před a za blokem CHF musí zůstat stejná Zkosení musí být provedeno aktuálním nástrojem Zadáváme: Úsek zkosení (délka zkosení) Je-li třeba Posuv F Přídavná funkce M 34

36 Ukázka programu z vložením zkosení mezi dvě přímky Podle přiloženého výkresu vytvoříme a odladíme program. Použitý nástroj: rohová frézovací hlava 90⁰ Ø 40 mm v tabulce nástrojů uložen pod číslem 20 Nulový bod obrobku v rovině obrábění X, Y je ve spodním levém rohu polotovaru, v ose Z na povrchu polotovaru. Použijeme korekci RL nástroj pojede vlevo od obrysu obrobku Pro najetí nástroje použijeme funkci APPR CT, pro odjetí funkci DEP CT 35

37 36

38 NC PROGRAM 0 BEGIN PGM CV3 MM ; název programu C3,délkové rozměry jsou v mm. Řádek je generován automaticky při založení nového programu 1 BLK FORM 0.1 Z X +0 Y +0 Z-30 ; definice polotovaru blok 0.1 definuje osu použitého nástroje, a minimální souřadnice X, Y, Z 2 BLKFORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0 ; definice polotovaru blok 0.2 definuje maximální souřadnice X, Y, Z 3 STOP M0 ;programový stop 4 ; fréza d = 40 l = 40 ; ; textová poznámka 5 TOOL CAL 20 Z S1500 F150 ;vyvolání nástroje, navolení velikosti otáček a posuvu 6 L M13 ;zapnutí otáček a chlazení 7 L X-30 Y +0 Z+5 RO FMAX 8 L Z-10 RO F AUTO 9 APPR CT X+10 CCA180 R+20 RL F AUTO ;způsob a pozice najetí nástroje,zapnutí korekce 10 L Y+90 ; pohyb nástroje po přímce 11 CHF 10 ; frézování zkoseni 12 LX+90 ;pohyb nástroje po přímce 13 CHF 30 ; frézování zkoseni 14 L Y+10 ; pohyb nástroje po přímce 15 CHF 15 ; frézování zkoseni 16 L X+10 ; pohyb nástroje po přímce 12 DEP CT CCA30 R+30 ;způsob odjetí nástroje 13 L Z+2 RO FMAX ;odjetí nástroje nad materiál 2mm, zrušení korekce 14 L X+50 Y+200 Z+150 RO FMAX M30 15 END PGM CV3 MM ;konec programu je generován automaticky Graficky znázorněný výrobek 37

39 10.4 Kruhová dráha C a střed kruhu CC Nejdříve definujte střed kruhu CC, poté naprogramujte kruhovou dráhu C. naposledy definovaná poloha nástroje před bodem C je výchozím bodem kruhové dráhy. Zadáváme: Najetí nástroje na výchozí bod kruhové dráhy CC: souřadnice středu kruhu C: souřadnice koncového bodu kruhového oblouku Smysl otáčení DR DR + pohyb proti směru hodinových ručiček DR - pohyb ve směru hodinových ručiček Je-li třeba Posuv F Přídavná funkce M 38

40 39

41 Ukázka programu s pohybem nástroje po kruhové dráze se zadáním středu kružnice Podle přiloženého výkresu vytvoříme a odladíme program. Použitý nástroj: rohová frézovací hlava 90⁰ Ø 40 mm v tabulce nástrojů uložen pod číslem 20 Nulový bod obrobku v rovině obrábění X Y je ve spodním levém rohu polotovaru, v ose Z na povrchu polotovaru. Použijeme korekci RL nástroj pojede vlevo od obrysu obrobku Pro najetí nástroje použijeme funkci APPR CT, pro odjetí funkci DEP CT 40

42 41

43 NC PROGRAM 0 BEGIN PGM CV4 MM ; název programu CV4,délkové rozměry jsou v mm. Řádek je generován automaticky při založení nového programu 1 BLK FORM 0.1 Z X +0 Y +0 Z-30 ;definice polotovaru blok 0.1 definuje osu použitého nástroje, a minimální souřadnice X, Y, Z 2 BLKFORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0 ;definice polotovaru blok 0.2 definuje maximální souřadnice X, Y, Z 3 STOP M0 ;programový stop 4 ; fréza d = 40 l = 40 ;textová poznámka 5 TOOL CAL 20 Z S1500 F150 ;vyvolání nástroje, navolení velikosti otáček a posuvu 6 L M13 ;zapnutí otáček a chlazení 7 L X-30 Y +50 Z+5 RO FMAX 8 L Z-10 RO F AUTO 9 APPR CT X+10 Y+50 Z-10 CCA180 R+20 RL F AUTO ;způsob a pozice najetí nástroje,zapnutí korekce 10 CC X+50 Y+50 ;souřadnice středu kruhu 11 C X+10 DR- ;souřadnice koncového bodu kruhového oblouku 12 DEP CT CCA30 R+20 F AUTO ;způsob odjetí nástroje 13 L Z+2 RO FMAX ;odjetí nástroje nad materiál 2mm, zrušení korekce 14 L X+50 Y+150 Z+150 RO FMAX M30 ;odjezd nástroje, zrušení korekce, konec programu 15 END PGM C4 MM ;konec programu je generován automaticky Graficky znázorněný výrobek 42

44 10.5 Kruhová dráha CR s definovaným rádiusem Nástroj přejíždí po kruhové dráze s rádiusem R Výchozí bod a koncový bod na obrysu se dají vzájemně spojit čtyřmi různými kruhovými oblouky se stejným rádiusem: Menší kruhový oblouk: CCA<180 Rádius má kladné znaménko R>0 Větší kruhový oblouk: CCA>180 Rádius má záporné znaménko R<0 Pomocí smyslu otáčení určíte, zda je kruhový oblouk zakřiven ven (konvexně) nebo dovnitř (konkávně): Konvexní: smysl otáčení DR (s korekcí rádiusu RL). Konkávní: smysl otáčení DR+ (s korekcí rádiusu RL). Zadáváme: Souřadnice koncového bodu kruhového oblouku Rádius R (znaménko +, -, definuje velikost kruhového oblouku) Konvexní ( kruhový oblouk zakřiven ven): smysl otáčení DR (s korekcí rádiusu RL). Konkávní ( kruhový oblouk zakřiven dovnitř): smysl otáčení DR+ (s korekcí rádiusu RL). Je-li třeba Posuv F Přídavná funkce M 43

45 44

46 Ukázka programu s pohybem po kruhové dráze CR Podle přiloženého výkresu vytvoříme a odladíme program. Použitý nástroj: stopková fréza válcová 90⁰ Ø 20 mm v tabulce nástrojů uložen pod číslem 10 Nulový bod obrobku v rovině obrábění X, Y je ve spodním levém rohu polotovaru, v ose Z na povrchu polotovaru. Použijeme korekci RL nástroj pojede vlevo od obrysu obrobku Pro najetí nástroje použijeme funkci APPR CT, pro odjetí funkci DEP CT 45

47 46

48 NC PROGRAM 0 BEGIN PGM CV5 MM ;název programu CV5,délkové rozměry jsou v mm. Řádek je generován automaticky při založení nového programu 1 BLK FORM 0.1 Z X +0 Y +0 Z-30 ;definice polotovaru blok 0.1 definuje osu použitého nástroje, a minimální souřadnice X, Y, Z 2 BLKFORM 0.2 X+90 Y+90 Z+0 ;definice polotovaru blok 0.2 definuje maximální souřadnice X, Y, Z 3 STOP M0 ;programový stop 4 ; fréza d = 20 l = 40 ; ;textová poznámka 5 TOOL CAL 10 Z S2000 F250 ;vyvolání nástroje, navolení velikosti otáček a posuvu 6 L M13 ;zapnutí otáček a chlazení 7 L X- 20 Y +0 Z+5 RO FMAX ;přesun nástroje 8 L Z-10 RO F AUTO 9 APPR CT X+5 Y+5 CCA180 R+10 RL ;způsob a pozice najetí nástroje,zapnutí korekce 10 L Y+70 ;pohyb nástroje po přímce 11 CR X+85 Y+70 R + 65 DR - ;pohyb nástroje po rádius 12 L Y+60 ;pohyb nástroje po přímce 13 CR X+85 Y+30 R-20 DR+ ;pohyb nástroje po rádiusu 14 L Y + 5 ;pohyb nástroje po přímce 15 L X+75 ;pohyb nástroje po přímce 16 CR X+15 Y+5 R+40 DR+ ;pohyb nástroje po rádiusu 17 L X+0 ;frézování zkoseni 18 DEP CT CCA30 R+30 ;způsob odjetí nástroje 19 L Z+2 RO FMAX ;odjetí nástroje nad materiál 2mm, zrušení korekce 20 L X+50 Y+200 Z+150RO FMAX M30 ;odjetí nástroje, konec programu 21 LEND PGM CV5 MM ;konec programu je generován automaticky Graficky znázorněný výrobek 47

49 10.6 Kruhová dráha CT s tangenciálním napojením před kruhovou drahou naprogramujte obrysový prvek, ke kterému se oblouk tangenciálně napojuje. Přechod je tangenciální, jestliže v průsečíku obrysových prvků nevznikne bod zlomu ani rohový bod. Zadáváme: Souřadnice koncového bodu kruhového oblouku Je-li třeba Posuv F Přídavná funkce M 48

50 Ukázka programu s pohybem po kruhové dráze CT tangenciálním napojením Podle přiloženého výkresu vytvoříme a odladíme program. Použitý nástroj: stopková fréza válcová 90⁰ Ø 20 mm v tabulce nástrojů uložen pod číslem 10 Nulový bod obrobku v rovině obrábění X, Y je ve spodním levém rohu polotovaru, v ose Z na povrchu polotovaru. Použijeme korekci RR nástroj pojede vpravo od obrysu obrobku Pro najetí nástroje použijeme funkci APPR CT, pro odjetí funkci DEP CT 49

51 50

52 NC PROGRAM 0 BEGIN PGM CV6 MM ;název programu CV6,délkové rozměry jsou v mm. Řádek je generován automaticky při založení nového programu 1 BLK FORM 0.1 Z X +0 Y +0 Z-30 ;definice polotovaru blok 0.1 definuje osu použitého nástroje, a minimální souřadnice X,Y,Z 2 BLKFORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0 ;definice polotovaru blok 0.2 definuje maximální souřadnice X,Y,Z 3 STOP M0 ;programový stop 4 ; fréza d = 20 l = 60 ; ;textová poznámka 5 TOOL CAL 20 Z S2500 F150 ;vyvolání nástroje, navolení velikosti otáček a posuvu 6 L M13 ;zapnutí otáček a chlazení 7 L X-15 Y +0 Z+2 RO FMAX 8 L Z-10 RO F AUTO 9 APPR CT X+20 Y10 CCA180 R+20 RL F AUTO ;způsob a pozice najetí nástroje,zapnutí korekce 10 L X+5 Y+50 ;pohyb nástroje po přímce 11 CT X+20 Y85 ;pohyb nástroje po kruhové dráze s tangenciálním napojením 12 LX+50 Y+95 ;pohyb nástroje po přímce 13 L X+80 Y+85 ;pohyb nástroje po přímce 14 CT X+95 Y+50 ;pohyb nástroje po kruhové dráze s tangenciálním napojením 15 LX+80 Y+10 ;pohyb nástroje po přímce 16 L X+15 ;pohyb nástroje po přímce 12 DEP CT CCA30 R+20 ;způsob odjetí nástroje 13 L Z+2 RO FMAX ;odjetí nástroje nad materiál 2mm, zrušení korekce 14 L X+50 Y+200 Z+150RO FMAX M30 15 END PGM CV6 MM ;konec programu je generován automaticky Graficky znázorněný výrobek 51

53 11. PODPROGAMY Podprogramy se nejčastěji používají pro zkrácení a urychlení zápisu NC programu, ve kterém se dané obráběné prvky několikrát opakují nebo pokud obrobek hrubujeme a dokončujeme. Část NC programu pro obrobení daných prvků se napíše pouze jednou jako podprogram a v patřičném okamžiku se vyvolá pomocí funkce CALL LBL a číslem podprogramu který chceme vyvolat. Podprogramy se zapisují za hlavní program, který je ukončen funkcí M30. Začátek podprogramu je označen funkcí LBL a číslem podprogramu (např. LBL 10), podprogram je ukončen funkcí LBL0. Podprogramy se mohou několikrát opakovat. Počet opakování zadáváme do programu (např. CALL LBL10 REP 5/5). Ukázka programu s podprogramy Podle přiloženého výkresu vytvoříme a odladíme program. Použitý nástroj: stopková fréza válcová 90⁰ Ø 20 mm v tabulce nástrojů uložen pod číslem 10 Obrobek bude hrubován a dokončen Přídavek na nástroj DL +1, DR+1 z TOOL CALL Bude využit podprogram Nulový bod obrobku v rovině obrábění X, Y je ve spodním levém rohu polotovaru, v ose Z na povrchu polotovaru. Použijeme korekci RL nástroj pojede vlevo od obrysu obrobku Pro najetí nástroje použijeme funkci APPR CT, pro odjetí funkci DEP CT 52

54 53

55 NC PROGRAM 0 BEGIN PGM CV7 MM ;název programu CV7,délkové rozměry jsou v mm. Řádek je generován automaticky při založení nového programu 1 BLK FORM 0.1 Z X +0 Y +0 Z-30 ;definice polotovaru blok 0.1 definuje osu použitého nástroje, a minimální souřadnice X,Y,Z 2 BLKFORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0 ;definice polotovaru blok 0.2 definuje maximální souřadnice X, Y, Z 3 STOP M0 ;programový stop 4 ; fréza d = 40 l = 40 ; ;textová poznámka 5 TOOL CAL 20 Z S1500 F200 DL+1 DR+1 ;vyvolání nástroje, navolení velikosti otáček a posuvu, přídavek na poloměr nástroje, přídavek na délku 6 L M13 ;zapnutí otáček a chlazení 7 CAL LBL 1 ;vyvolání podprogramu 8 TOL CAL 20 S 1500 DR+1 ;vyvolání nástroje, přídavek na poloměr nástroje 9 CAL LBL 1 ;vyvolání podprogramu 10 TOL CAL 20 S1500 F 150 ;vyvolání nástroje bez přídavků 11 CAL LBL 1 ;vyvolání podprogramu 12 L Y+250 RO F MAX M30 ;odjezd nástroje, konec programu 13 LBL 1 ;označení podprogramu 14 L X+50 Y-30 Z +150 RO F MAX ;pohyb nástroje v osách X, Y, Z 15 APPR CT X+50 Y +0 CCA180 R+20 RL F AUTO ;způsob a pozice najetí nástroje,zapnutí korekce 16 L X +0 Y +50 ;frézování tvaru z výkresu 17 L X +50 Y L X+100 Y L X+50 Y+0 20 DEP CT CCA +30 R L Z +150 RO F MAX 22 LBL 0 ;konec podprogramu 23LEND PGM CV7MM ;konec programu je generován automaticky Graficky znázorněný výrobek 54

56 12. OBRÁBĚCÍ CYKLY Tvůrci řídicího systému Heidenhain nabízí svým uživatelům pro snadnější a rychlejší vypracováni NC programu velké množství obráběcích cyklů. Každý z řady obráběcích cyklů obsahuje přesně stanovené dráhy pohybů, které by jinak bylo nutno programovat pomocí základních funkcí. Společnou vlastností všech obráběcích cyklů je návrat do počátečního bodu. Ukázka programu s obráběcími cykly Podle přiloženého výkresu vytvoříme a odladíme program. Použijeme obráběcí cykly pravoúhlá kasa (251), kruhová kapsa (252), frézování drážky (253) Použitý nástroj: stopková fréza válcová 90⁰ Ø 20 mm v tabulce nástrojů uložen pod číslem 10 Drážkovací fréza Ø 16mm tabulce nástrojů uložen pod číslem 4 Drážkovací fréza Ø 8mm tabulce nástrojů uložen pod číslem 7 Obrobek bude hrubován a dokončen Přídavek na nástroj DL +1, DR+1 z TOOL CALL Bude využit podprogram Nulový bod obrobku v rovině obrábění X, Y je ve spodním levém rohu polotovaru, v ose Z na povrchu polotovaru. Použijeme korekci RL nástroj pojede vlevo od obrysu obrobku Pro najetí nástroje použijeme funkci APPR CT, pro odjetí funkci DEP CT 55

57 56

58 NC PROGRAM 0 BEGIN PGM CV8 MM ;název programu CV8,délkové rozměry jsou v mm. Řádek je generován automaticky při založení nového programu 1 BLK FORM 0.1 Z X +0 Y +0 Z-30 ;definice polotovaru blok 0.1 definuje osu použitého nástroje, a minimální souřadnice X, Y, Z 2 BLKFORM 0.2 X+120 Y+80 Z+0 ;definice polotovaru blok 0.2 definuje maximální souřadnice X, Y, Z 3 STOP M0 ;programový stop,vypnutí chladicí kapaliny a otáček 4 ; fréza d = 20 l = 40 ; ;textová poznámka 5 TOOL CAL 10 Z S2000 F250 DL+1 DR+1 ;vyvolání nástroje, navolení velikosti otáček, posuvu, stanovení přídavku na délku a průměr nástroje 6 L M13 ;zapnutí otáček a chlazení 7 CAL LBL 1 ;vyvolání podprogramu 8 TOOL CAL 10 Z F250 9 CAL LBL 1 10 Y+250 Z +150 M0 ;odjezd nástroje, programový stop, vypnutí chladicí kapaliny a otáček 10 TOL CAL 7 Z S3500 F250 ;vyvolání nástroje, navolení velikosti otáček a posuvu 12 L M13 ;zapnutí otáček a chlazení 11 L X+11 Y+25 Z5 RO FMAX ;najetí do výchozí pozice 12 CYCL DEF 251 PRAVOÚHLÁ KAPSA ;cyklus pravoúhlé kapsy, nadefinování potřebných hodnot Q215=0 ;ROZSAH OBRÁBĚNÍ Q218=+60 Q219=+40 Q220=+10 ;DÉLKA 1. STRANY ;DÉLKA 2. STRANY ;ROHOVÝ RÁDIUS Q224=+0 Q367=+1 ;POLOHA NATOČENÍ ;POLOHAKAPSY Q207=250 ;POSUV FRÉZOVÁNÍ Q351=+1 Q201=-10 Q202=+3 Q369=+0 ;DRUH FRÉZOVÁNÍ ;HLOUBKA ;HLOUBKA PŘÍSUVU ;PŘÍDAVEK NA DNO Q206=+100 ;POSUV PŘÍSUVU DO HLOUBKY 57

59 Q338=+0 Q200=+2 Q203=+0 Q204=+50 Q370=+1 Q366=+1 ;PŘÍSUV OBRÁBĚNÍ NAČISTO ;BEZPEČNÁ VZDÁLENOST ;SOUŘADNICE POVRCHU ;2.BEZPEČNÁ VZDÁLENOST ;PŘEKRÝVÁNÍ DRAH ;ZANOŘOVÁNÍ Q385=+200 ;POSUV OBRÁBĚNÍ NAČISTO 13 CYCL CAL ;vyvolání cyklu 15 L X+90 Y60 RO F MAX ; nájezd nástroje 1 16 CYCL DEF 252 KRUHOVÁ KAPSA ;cyklus kruhové kapsy, nadefinování p potřebných hodnot Q223=+25 Q368=0,2 ;PRŮMĚR KRUHU ;PŘÍDAVEK PRO STRANU Q207=250 ;POSUV FRÉZOVÁNÍ Q351=+1 Q201=--10 ;DRUH FRÉZOVÁNÍ ;HLOUBKA Q202=3 ;HLOUBKA PŘÍSUVU Q369=+0,1 Q206=+100 Q338=+3 Q200=+2 Q203=+0 Q204=+50 Q370=+1 Q366=+1 Q385=+200 ;PŘÍDAVEK NA DNO ;POSUV PŘÍSUVU DO HLOUBKY ;PŘÍSUV OBRÁBĚNÍ NAČISTO ;BEZPEČNÁ VZDÁLENOST ;SOUŘADNICE POVRCHU ;2. BEZPEČNÁ VZDÁLENOST ;PŘEKRÝVÁNÍ DRAH ;ZANOŘOVÁNÍ ;POSUV OBRÁBĚNÍ NAČISTO 17 CYCL CAL ; vyvolání cyklu 18 L Z+150 ; pohyb nástroje po přímce, 19 TOL CAL 4 Z S4000 F 300 ; vyvolání nástroje, navolení velikosti otáček a posuvu 58

60 20 L M13 ;zapnutí otáček a chlazení 21 L X+75 Y+10 Z+5 R0 FMAX ;nájezd nástroje 22 CYCL DEF 253 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽEK ;cyklus frézování drážky, nadefinování Q215=0 ;ROZSAH OBRÁBĚNÍ Q218=45 ;DÉLKA DRÁŽKY Q219=12 ;ŠÍŘKA DRÁŽKY Q368=0,2 ;PŘÍDAVEK PRO STRANU Q374=+50 ;POLOHA NATOČENÍ potřebných hodnot Q367=+1 ;POLOHA DRÁŽKY Q207=300 ;POSUV FRÉZOVÁNÍ Q351=+1 Q201=-5 ;DRUH FRÉZOVÁNÍ ;HLOUBKA Q202=2 ;HLOUBKA PŘÍSUVU Q369=0,1 ;PŘÍDAVEK NA DNO Q206=100 ;POSUV PŘÍSUVU DO HLOUBKY Q338=3 ;PŘÍSUV OBRÁBĚNÍ NAČISTO Q200=2 ;BEZPEČNÁ VZDÁLENOST Q203=+0 ;SOUŘADNICE POVRCHU Q204=50 ;2. BEZPEČNÁ VZDÁLENOST Q366=2 ;ZANOŘOVÁNÍ Q385=200 ;POSUV OBRÁBĚNÍ NAČISTO 23 CYCL CAL ;vyvolání pevného cyklu 24 LBL 1 ;označení podprogramu 25 L X-15 Y0 Z+5 RO F MAX ;frézování tvaru dle výkresu 26 L Z-10 RO F AUTO 27APPR CT X+5 Y+5 CCA 180 R+20 RL F AUTO 28 L Y+75 29RND R L X CHF L Y+5 33RND R5 59

61 34 L X+5 35 DEP CT CCA30 R+20 F AUTO 36 L Z+2 RO 37 LX-50 Y+100 Z LBL 0 ;ukončení podprogramu 39 L X-50 Y+100 Z+150 RO F MAX M30 ;odjezd nástroje, konec programu 40 END PGM CV8 MM ; konec programu je generován automaticky Graficky znázorněný výrobek Ukázka programu s obráběcími cykly Podle přiloženého výkresu vytvoříme a odladíme program. Použijeme obráběcí cykly pravoúhlá kasa (257- čep ), kruhová kapsa (252), univ. hluboké vrtání (205), rastr na kruhu. Použitý nástroj: - Rohová frézovací hlava 90⁰ Ø 50 mm v tabulce nástrojů uložen pod číslem 25 - Stopková fréza válcová 90⁰ Ø 25 mm v tabulce nástrojů uložen pod číslem 12 - Drážkovací fréza Ø 20mm tabulce nástrojů uložen pod číslem 30 - Drážkovací fréza Ø 8mm tabulce nástrojů uložen pod číslem 7 - Vrták Ø 6 nástrojů uložen pod číslem 55 Obrobek bude hrubován a dokončen 60

62 Přídavek na nástroj DL +1, DR+1 z TOOL CALL Bude využit podprogram Nulový bod obrobku v rovině obrábění X, Y je ve spodním levém rohu polotovaru, v ose Z na povrchu polotovaru. Použijeme korekci RL nástroj pojede vlevo od obrysu obrobku Pro najetí nástroje použijeme funkci APPR CT, pro odjetí funkci DEP CT 61

63 62

64 BEGIN PGM CV 9 MM ;název programu CV9,délkové rozměry jsou v mm. Řádek je generován automaticky při založení nového programu 1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20 ;definice polotovaru blok 0.1 definuje osu použitého nástroje, a minimální souřadnice X,Y,Z 2 BLK FORM 0.1 Z X+140 Y+140 Z-0 ;definice polotovaru blok 0.2 definuje maximální souřadnice X,Y,Z 3 STOP M0 ;programový stop, vypnutí otáček a chladící kapaliny 4TOL CAL 25 Z S 2500 F 250 DL+1 DR+1 ;vyvolání nástroje, navolení velikosti otáček, posuvu, stanovení přídavku na délku a průměr nástroje 5L M13 ;zapnutí otáček a chlazení 6 CAL LBL 1 ;skok do podprogramu 7 TOL CAL 25 Z S 2500 F 250 DR+1 ;vyvolání nástroje, navolení velikosti otáček, 8 CAL LBL 1 ;volání podprogramu 9 TOL CAL 25 Z S 2500 F 250 ;vyvolání nástroje, navolení velikosti otáček a posuvu 10 CAL LBL1 ;volání podprogramu 11 L Z+5 RO FMAX ;odjezd nástroje po přímce, zrušení korekce 12 L Y+250 Z +150 RO FMAX MO ;odjezd nástroje, programový stop 13 TOL CAL 12 Z S 4500 F 350 ;vyvolání nástroje, navolení velikosti otáček a posuvu 14 L M13 ;zapnutí otáček a chlazení 15 L X+70 Y+70 Z +5 RO FMAX ;pohyb nástroje po přímce 16 CYCL DEF 257 KRUHOVÁ KAPSA ;cyklus kruhové kapsy (čepu), nadefinování potřebných parametrů Q223 = +90 ;PRUMER OBROBKU Q 222 = +100 ;PRUMER POLOTOVARU Q 368 = +0 ;PRIDAVEK PRO STRANU Q 207 = +350 ;FREZOVACI POSUV Q351 =+1 ;ZPUSOB FREZOVANI Q201 = -5 ;HLOUBKA Q202 =+5 ;HLOUBKA PRISUVU Q206 =150 ;POSUV NA HLOUBKU Q200 = +2 ;BEZPEC. VZDALENOST Q203 = +0 ;SOURADNICE POVRCHU Q204 = +50 ;2. BEZPEČNA VZDALENOST Q370 = +1 ;PREKRYTI DRAHY NAST. 21 CYCL CALL ;vyvolání pevného cyklu 22 Y+25 Z+150 M0 ;odjezd nástroje, programový stop 23 TOOL CAL 30 Z S 4500 F250 ;vyvolání nástroje, navolení velikosti otáček a posuvu 24 L M13 ;zapnutí otáček a chlazení 22 L X+70 Y+70 Z+5 R0 FMAX ;pohyb nástroje po přímce 25 CYCL DEF 252 KRUHOVA KAPSA ;cyklus kruhové kapsy, nadefinování potřebných parametrů Q 215 = +0 ;ZPUSOB FREZOVANI Q 223 = +50 ;PRUMER KRUHU Q 368 = +0 ;PRIDAVEK PRO STRANU Q 207 = +250 ;FREZOVACI POSUV Q 351 =+1 ;ZPUSOB FREZOVANI Q 201 = -10 ;HLOUBKA Q 202 = +2 ;HLOUBKA PRISUVU Q 369 = +0.5 ;PRIDAVEK PRO DNO Q206 = +150 ;POSUV NA HLOUBKU 63

65 Q 338 = +10 ;PRISUV NA ČISTO Q 200 = +2 ;BEZPEC. VZDALENOST Q203 = 0 ;SOURADNICE POVRCHU Q204 = +50 ;2. BEZPEC. VZDALENOST Q370 = +1 ;PREKRYTI DRAHY NAST. Q336 = +1 ;PONOROVAT Q385 = 250 ;POSUV NA CISTO 26CYCL CAL ;vyvolání pevného cyklu 27 L Y+250 Z+150 R0 FMAX M0 ;odjezd nástroje, programový stop 28TOOL CAL 55 Z S2500 F 100 ;vyvolání nástroje, navolení velikosti otáček a posuvu 29 L X +70 Y+70 Z+5 R0 FMAX ;pohyb nástroje po přímce 30L M13 ;zapnutí otáček a chlazení 31 CYCL DEF 205 UNIV. HLUBOKE VRTANI ;cyklus univ. hlub. vrtání nadefinování potřebných parametrů Q200 = +2 ;BEZPEC. VZDALENOST Q201 = -25 ;HLOUBKA Q 206 = +150 ;POSUV NA HLOUBKU Q202 = +5 ;HLOUBKA NA PRISUVU Q203 =+0 ;SOURADNICE POVRCHU Q204 = +50 ;2. BEZPEC. VDALENOST Q212 = +0 ;HODNOTA ODBERU Q205 = +2 ;MIN. HLOUBKA PRISUVU Q258 = +0.2 ;VYCHZI POLHA HORNI Q259 = +0.2 ;VYCHOZI POLOHA DOLNI Q257 = +0 ; HLOUBK. ZLOMU TRISKY Q256 = +0.2 ;ODSKOK ZLOM. TRISKY Q221 = +0 ;CAS. PRODLEVA DOLE Q379 = +0 ;STARTOVACI BOD Q253 =+750 ;F NAPOLOHOVANI 32 CYCL DEF 220 RASTR NA KRUHU ;cyklus rastr na kruhu nedefinování potřebných parametrů Q216 = +70 ;STRED 1. OSY Q 217 = +70 ;STRED 2. OSY Q244 = +70 ;PRUMER ROZTEC. KRUHU Q245 = +0 ;STARTOVACI UHEL Q246 = +360 ;KONCOVY UHEL Q247 = +30 ;UHLOVA ROZTEC Q241 = +12 ;POČET OBRABENI Q200 = +2 ;BEZPEC. VZDALENOST Q203 =+0 ;SOURADNICE POVRCHU Q204 = +50 ;2. BEZPEC. VZDALENOST Q301 = +1 ;NAJET BEZPEC. VYSKU Q365 = +1 ;ZPUSOB POHYBU 33 L Y+25 Z +150 R0 FMAX M0 ;odjezd nástroje, programový stop 34TOOL CAL 7 Z S 4500 F350 ;vyvolání nástroje, navolení velikosti otáček a 35 L M13 ;zapnutí otáček a chlazení 36CYCL DEF 252 KRUHOVA KAPSA ;cyklus kruhové kapsy, nadefinování potřebných parametrů Q 215 = +0 ;ZPUSOB FREZOVANI Q 223 = +12 ;PRUMER KRUHU Q 368 = +0.5 ;PRIDAVEK PRO STRANU Q 207 = +350 ;FREZOVACI POSUV 64

66 Q 351 =+1 ;ZPUSOB FREZOVANI Q 201 = -5 ;HLOUBKA Q 202 = +2 ;HLOUBKA PRISUVU Q 369 = +0.5 ;PRIDAVEK PRO DNO Q206 = +150 ;POSUV NA HLOUBKU Q 338 = +0 ;PRISUV NA ČISTO Q 200 = +2 ;BEZPEC. VZDALENOST Q203 = +0 ;SOURADNICE POVRCHU Q204 = +50 ;2. BEZPEC. VZDALENOST Q370 = +1 ;PREKRYTI DRAHY NAST. Q336 = +1 ;PONOROVAT Q385 = 300 ;POSUV NA CISTO 37 CYCL DEF 220 RASTR NA KRUHU ;cyklus rastr na kruhu nedefinování potřebných parametrů Q216 = +70 ;STRED 1. OSY Q 217 = +70 ;STRED 2. OSY Q244 = +70 ;PRUMER ROZTEC. KRUHU Q245 = +0 ;STARTOVACI UHEL Q246 = +360 ;KONCOVY UHEL Q247 = +30 ;UHLOVA ROZTEC Q241 = +12 ;POČET OBRABENI Q200 = +2 ;BEZPEC. VZDALENOST Q203 =+0 ;SOURADNICE POVRCHU Q204 = +50 ;2. BEZPEC. VZDALENOST Q301 = +1 ;NAJET BEZPEC. VYSKU Q365 = +1 ;ZPUSOB POHYBU 38 L X+70 Y+250 Z +150 R0 FMAX M30 ;odjezd nástroje, konec programu 39 LBL 1 ;označení podprogramu 40L X+70 Y-30 Z+5 RO F MAX 40 L Z-10 R0 F AUTO ;frézování základního tvaru z výkresu 41APPR CT X +70 Y+0 Z-10 CCA180R+20 RL F AUTO 42 L X+0 Y L X+70 Y L X+140 Y L X+70 Y+0 46 DEP CT CCA30 R+30 F AUTO 47 LBL 0 ;konec podprogramu 48END PGM CV 9 MM ;konec programu je generován automaticky 65

67 Graficky znázorněný výrobek Seznam použitých zdrojů a literatury Webové stránky výrobců řídicího systému HEIDENHAIN - HEIDENHAIN. Příručka uživatele Popisný dialog HEIDENHAIN itnc 530,

Průvodce TNC 426 TNC 430. 4/2002 Český (cs)

Průvodce TNC 426 TNC 430. 4/2002 Český (cs) Průvodce TNC 426 TNC 430 NC-Software 280 476-xx 280 477-xx 4/2002 Český (cs) Průvodce Obsah... je stručná programovac pomůcka pro ř dic sytémy TNC 426 a TNC 430 firmy HEIDENHAIN. Kompletn návod k programován

Více

Př ručka uživatele Popisný dialog HEIDENHAIN TNC 320. NC-software 340 551-01

Př ručka uživatele Popisný dialog HEIDENHAIN TNC 320. NC-software 340 551-01 Př ručka uživatele Popisný dialog HEIDENHAIN TNC 320 NC-software 340 551-01 Česky (cs) 3/2006 Ovládac prvky zobrazovac jednotky Volba rozdělen obrazovky Přep nán obrazovky mezi strojn m a programovac m

Více

TNC 426. Uživatelská př ručka. NC-Software 280 462 xx 280 463 xx 9/97

TNC 426. Uživatelská př ručka. NC-Software 280 462 xx 280 463 xx 9/97 TNC 426 NC-Software 280 462 xx 280 463 xx Uživatelská př ručka 9/97 Obslužné prvky TNC Obslužné prvky na obrazovce Přep nán obrazovky mezi strojn mi a programovac mi provozn mi režimy GRAPHICS Volba rozdělen

Více

Středníodborná š kola a Středníodborné uč iliš tě, Š umperk, Gen. Krátké ho 30

Středníodborná š kola a Středníodborné uč iliš tě, Š umperk, Gen. Krátké ho 30 Středníodborná š kola a Středníodborné uč iliš tě, Š umperk, Gen. Krátké ho 30 Základy programovánícnc strojů s využitím programovacích jednotek HEIDENHAIN Š umperk, březen 2007 Název projektu: Registrač

Více

itnc 530 Víceúčelové CNC řízení pro frézky, vyvrtávačky a obráběcí centra

itnc 530 Víceúčelové CNC řízení pro frézky, vyvrtávačky a obráběcí centra itnc 530 Víceúčelové CNC řízení pro frézky, vyvrtávačky a obráběcí centra Září 2013 Kompletně digitální Již přes 35 let představují TNC řídící systémy HEIDENHAIN standard v každodenním použití u frézek,

Více

Základy programování a obsluha CNC strojů

Základy programování a obsluha CNC strojů STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, JIHLAVA Základy programování a obsluha CNC strojů Učební texty Ing. Milan Chudoba, učitel odborných předmětů strojírenství - 1 - ÚVOD Cílem těchto textů je naučit obsluhu ovládat

Více

Obecný úvod do problematiky CNC programování

Obecný úvod do problematiky CNC programování Obecný úvod do problematiky CNC programování Část první Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace v rozvoji kompetencí ţáků dle potřeb trhu práce Registrační

Více

CNC PILOT 4290. NC-Software 340 460-xx. Př ručka pro uživatele

CNC PILOT 4290. NC-Software 340 460-xx. Př ručka pro uživatele CNC PILOT 4290 NC-Software 340 460-xx Př ručka pro uživatele Český (cs) 8/2001 CNC PILOT 4290, software a funkce Tato př ručka popisuje funkce, které jsou k dispozici v CNC PILOT 4290 s č slem softwaru

Více

CNC PILOT 4290 NC-software 368 650-xx V7. Př ručka pro uživatele

CNC PILOT 4290 NC-software 368 650-xx V7. Př ručka pro uživatele CNC PILOT 4290 NC-software 368 650-xx V7 Př ručka pro uživatele Česky (cs) 8/2004 Zadávac klávesnice Provozn režim Ručn ř zen Provozn režim Automatika Programovac režimy (DIN PLUS, Simulace, TURN PLUS)

Více

Př ručka uživatele Cykly dotykové sondy. itnc 530. NC-software 340 423-xx. 340 481-xx

Př ručka uživatele Cykly dotykové sondy. itnc 530. NC-software 340 423-xx. 340 481-xx Př ručka uživatele Cykly dotykové sondy itnc 530 NC-software 340 422-xx 340 423-xx 340 480-xx 340 481-xx Česky (cs) 10/2005 Typ TNC, software a funkce Tato př ručka popisuje funkce, které jsou k dispozici

Více

SINUMERIK 840D sl. ShopTurn. Úvod. Seřizování stroje. Opracování obrobku. Sestavování programu v systému ShopTurn. Funkce systému ShopTurn

SINUMERIK 840D sl. ShopTurn. Úvod. Seřizování stroje. Opracování obrobku. Sestavování programu v systému ShopTurn. Funkce systému ShopTurn Úvod 1 Seřizování stroje 2 Opracování obrobku 3 SINUMERIK 840D sl ShopTurn Obsluha/programování Sestavování programu v systému ShopTurn Funkce systému ShopTurn Práce v manuálním režimu 4 5 6 Program v

Více

CAM HSM Works Referenční příručka

CAM HSM Works Referenční příručka Střední průmyslová škola Praha 10, Na Třebešíně 2299 Výuka CNC ve třídách Strojírenství a IT Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299 CAM HSM Works Referenční příručka Podpůrné materiály pro

Více

POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY

POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY Studijní opora Marek Sadílek Ostrava Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského

Více

Měřící sonda Uživatelská příručka

Měřící sonda Uživatelská příručka Měřící sonda Uživatelská příručka 1995-2012 SolidCAM All Rights Reserved. Obsah Obsah 1. Úvod... 7 1.1. Přidání operace Měřící sonda... 11 1.2. Dialogové okno Operace měřící sondy... 12 2. Počáteční definice...

Více

SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL

SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL Učební text doc. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Ostrava 2011 Tyto studijní materiály vznikly za finanční

Více

created by Miroslav Suchý USER S GUIDE CZ BG DE EN FR HU PL RO RU

created by Miroslav Suchý USER S GUIDE CZ BG DE EN FR HU PL RO RU created by Miroslav Suchý USER S GUIDE 2013 CZ BG DE EN FR HU PL RO RU OBSAH WRYKRYS 2013 1. ÚVOD 11 1.1. HW a SW požadavky programu WRYKRYS 11 1.2. Instalace programu WRYKRYS 11 1.3. Obsah podsložek

Více

NEXIS 32 rel. 3.70 Příčinkové plochy a čáry Pohyblivé zatížení

NEXIS 32 rel. 3.70 Příčinkové plochy a čáry Pohyblivé zatížení SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Maturitní práce. Porovnání využití CAD/CAM systému s výstupem HEIDENHAIN.

Maturitní práce. Porovnání využití CAD/CAM systému s výstupem HEIDENHAIN. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek Karla Čapka 402, Písek Školní rok: 2011/2012 Kmenový obor: 2643M Elektronika Studijní obor: 26 43-M/004 Slaboproudá elektrotechnika Maturitní práce

Více

Příklad železobetonový nosník

Příklad železobetonový nosník SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

MOŽNOSTI VÝROBY ZÁVITŮ V MALÉ STROJÍRENSKÉ FIRMĚ

MOŽNOSTI VÝROBY ZÁVITŮ V MALÉ STROJÍRENSKÉ FIRMĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY MOŽNOSTI

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO AutoCAD LT 2D kreslení technické dokumentace na počítači listopad 2006 Ing. Ladislava Krejčí Obsah ÚVOD

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Obsah : GRAFICKÉ UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ WINDOWS... 2 1. Význam využití Windows... 2 2. Verze Windows není Windows jako Windosws... 3 3. Technické požadavky na provozování

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ

Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ (výtah z diplomové práce zpracované na ČVUT Praha, 2010) Bc. Adéla Hrubešová Seznam použitých zkratek ČSN BPEJ BS CB DKM GP GNU GPL GPS GPU ISKN KM KMD KM-D

Více

G R O M A. v e r z e 1 1. Uživatelská příručka

G R O M A. v e r z e 1 1. Uživatelská příručka G R O M A v e r z e 1 1 Uživatelská příručka i Obsah I. Uživatelská příručka... 16 1. Úvod... 17 Požadavky programu... 17 Ochrana programu... 17 2. Instalace programu... 18 Instalace... 18 Spuštění programu...

Více

Verze. Hydroprojekt CZ, a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. Podélný profil kanalizace

Verze. Hydroprojekt CZ, a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. Podélný profil kanalizace Verze 5 Hydroprojekt CZ, a.s. systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb Podélný profil kanalizace systém programů pro projektování vodohospodář ských liniových staveb podélného

Více

BRICSCAD V15. Uživatelská příručka

BRICSCAD V15. Uživatelská příručka BRICSCAD V15 Uživatelská příručka Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea

Více

www.tkv.mondodigitale.org

www.tkv.mondodigitale.org PROJEKT THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS - PRŮVODCE The Knowledge Volunteers Manuál kurzu Fondazione Mondo Digitale www.mondodigitale.org THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS Číslo grantové smlouvy: 2011-3279/001-001 Tento

Více

OKNA WH OKNA. Program pro konstrukci oken. Manuál k projekční části. Winkhaus CR, s.r.o. Mirošovická 704 251 64 Mnichovice

OKNA WH OKNA. Program pro konstrukci oken. Manuál k projekční části. Winkhaus CR, s.r.o. Mirošovická 704 251 64 Mnichovice Program pro konstrukci oken WH OKNA Manuál k projekční části OKNA Winkhaus CR, s.r.o. Mirošovická 704 251 64 Mnichovice Tel.: 323 627 053-4 Fax: 323 627 059 www.winkhaus.cz, www.whokna.cz Strana 1 (celkem

Více

M-Print PRO. Návod k obsluze. Verze návodu 2013-02

M-Print PRO. Návod k obsluze. Verze návodu 2013-02 M-Print PRO Návod k obsluze Verze návodu 2013-02 Obsah Úvod 1 O M-Print PRO... 1 Pokyny k této příručce... 1 Zobrazovací prostředek... 2 Vysvětlení pojmů... 2 Poznámka k instalaci... 2 Všeobecná obsluha

Více