Měřící sonda Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měřící sonda Uživatelská příručka"

Transkript

1

2

3 Měřící sonda Uživatelská příručka SolidCAM All Rights Reserved.

4

5 Obsah Obsah 1. Úvod Přidání operace Měřící sonda Dialogové okno Operace měřící sondy Počáteční definice Akce Geometrie Nástroj Nástroj Záložka Nástroj Záložka Data Záložka Poloha výměny nástroje Úrovně Úrovně Výchozí rovina Rovina rychloposuvu Technologie Správa Technologických cyklů Definice Technologických cyklů Cykly měření plochy Cykly měření úhlu Cykly Měřit výstupek / kapsu / kapsu s výstupkem Cykly Měřit válec / díru / díru s výstupkem Cykly Vnější/Vnitřní oblouk Cykly Měřit vnější/vnitřní roh Různé Zpráva Zvláštní parametry Kontrola kolizí

6 7. Cvičení Cvičení č.1: Nulový bod Cvičení č.2: Měření bodu Cvičení č.3: Měření úhlu Cvičení č.4: Měření Výstupku/Kapsy Cvičení č.5: Měření Válce/Díry Cvičení č.6: Měření rohu Cvičení č.7: Měření více děr... 61

7 1. Úvod 1. Úvod Úvod 1a 7

8 Vítejte v příručce k Měřící sondě v SolidCAMu! Měřící sonda je nezávislý modul SolidCAMu, který nahrazuje ruční procedury ustavení a umožňuje měření pomocí sondy, kterou má váš CNC stroj. Ustavení součásti Měřící sonda poskytuje snadné řešení pro ustavení součásti pomocí 19 různých měřících cyklů, které umožňují definici polohy nulového bodu. Měření při obrábění Měření sondou můžete provádět i v průběhu obrábění. 8

9 1. Úvod Simulace Zabudované režimy simulace včetně Simulace stroje umožňují vizualizaci celého procesu obrábění a měření a je tak možné zamezit případným kolizím. K této příručce Tato příručka je určena zkušeným uživatelům SolidCAMu. Jestliže nejste seznámeni s tímto software, tak nejdříve začněte s příručkou Začínáme a pak kontaktujte svého prodejce ohledně školení SolidCAMu. K příkladům Projekt používaný v této příručce je připojen v ZIP souboru. Rozbalte obsah archivu Exercises na pevný disk. Soubor SolidWorks, který se zde používá byl vytvořen v SolidWorks Tuto příručku a příklady můžete stáhnout ze webových stránek SolidCAMu 9

10 10

11 1. Úvod 1.1. Přidání operace Měřící sonda Pro přidání operace Měřící sonda do projektu klikněte prvým tlačítkem myši na záhlaví Operace ve stromě Správce SolidCAMu a vyberte příkaz Měřící sonda. Případně můžete kliknout na ikonu Měřící sonda v nástrojové liště SolidCAM operace. Pak se zobrazí dialogové okno Operace měřící sondy. 11

12 1.2. Dialogové okno Operace měřící sondy Dialogové okno Operace měřící sondy umožňuje definici parametrů měření, které sonda provádí. Technologie Tato oblast dialogu umožňuje definici typu cyklu. SolidCAM nabízí následující cykly měření sondou: Měřit plochu v X Tento cyklus umožňuje měření nebo opravu X souřadnice Nulového bodu. Měřit plochu v Y Tento cyklus umožňuje měření nebo opravu Y souřadnice Nulového bodu. Měřit plochu v Z Tento cyklus umožňuje měření nebo opravu Z souřadnice Nulového bodu. Úhel X Tento cyklus umožňuje opravu úhlové orientace X osy Nulového bodu nebo měření úhlu roviny pod úhlem. 12

13 1. Úvod Úhel Y Tento cyklus umožňuje opravu úhlové orientace Y osy Nulového bodu nebo měření úhlu roviny pod úhlem. Úhel Z Tento cyklus umožňuje opravu úhlové orientace Z osy Nulového bodu nebo měření úhlu roviny pod úhlem. Měřit výstupek Tento cyklus umožňuje opravu buď X nebo Y (nebo X i Y) souřadnice Nulového bodu podle umístění výstupku nebo měření jeho rozměrů. Měřit kapsu Tento cyklus umožňuje opravu buď X nebo Y (nebo X i Y) souřadnice Nulového bodu podle umístění kapsy nebo měření jejich rozměrů. Měřit kapsu s výstupkem Tento cyklus umožňuje opravu buď X nebo Y (nebo X i Y) souřadnice Nulového bodu podle umístění ostrova (výstupku uvnitř kapsy) nebo měření rozměrů ostrova. Měřit válec Tento cyklus umožňuje opravu souřadnic X Y Nulového bodu, který je umístěný vzhledem ke středu válce nebo umožňuje měření průměru válce. Měřit díru Tento cyklus umožňuje opravu souřadnic X Y Nulového bodu, který je umístěný vzhledem ke středu díry nebo umožňuje měření průměru díry. Měřit díru s výstupkem Tento cyklus umožňuje opravu souřadnic X Y Nulového bodu, který je umístěný vzhledem ke středu ostrova (výstupek uvnitř díry) nebo umožňuje měření průměru ostrova. 13

14 Vnější oblouk Tento cyklus umožňuje opravu souřadnic X Y Nulového bodu, který je umístěný vzhledem ke středu vnějšího oblouku nebo umožňuje měření jeho průměru. Vnitřní oblouk Tento cyklus umožňuje opravu souřadnic X Y Nulového bodu, který je umístěný vzhledem ke středu vnitřního oblouku nebo umožňuje měření jeho průměru. Měřit vnější roh Tento cyklus umožňuje opravu souřadnic X Y Nulového bodu, který je umístěný na vnějším rohu nebo umožňuje měření jeho úhlu. Měřit vnitřní roh Tento cyklus umožňuje opravu souřadnic X Y Nulového bodu, který je umístěný na vnitřním rohu nebo umožňuje měření jeho úhlu. Karty parametrů Parametry Operace měřící sondy jsou rozděleny do několika skupin. Tyto skupiny jsou zobrazeny ve stromě na levé straně dialogového okna Operace měřící sondy. Když kliknete na název skupiny ve stromě, tak se na pravé straně tohoto dialogového okna zobrazí vybraná skupina parametrů. Počáteční definice Zde se definuje poloha Nulového bodu a vybírá se zde geometrie Operace měřící sondy. Nástroj Zde se vybírá nástroj pro operaci a definují se k němu parametry. Úrovně Zde se definuje přejezdová oblast a úrovně měření. Technologie Zde se definují parametry měření Různé Zde se definuje několik parametrů a možností, které mají vliv na výpočet dráhy. 14

15 2. Počáteční definice 2. Počáteční definice Počáteční definice 2a 15

16 Karta Počáteční definice umožňuje pro měření definici geometrie a parametrů geometrie Akce Operace měřící sondy umožňuje provádění dvou typů akcí: definování polohy Nulového bodu a provádění měření. Když vyberte možnost Nulový bod, tak můžete definovat polohu Nulového bodu pomocí dostupných cyklů. Když vyberete možnost Měření, tak můžete provádět měření na plochách, kapsách, válcích Geometrie V této sekci definujete vhodný Nulový bod pro operaci. Ze seznamu vyberte již existující Nulový bod nebo klikněte na tlačítko Nulový_bod a definujte nový. Pak se zobrazí dialogové okno Správce Nulových bodů. Tento dialog umožňuje definici nového Nulového bodu přímo z objemového modelu. Jakmile je pro operaci Nulový bod vybrán, tak se model natočí do orientace vybraného Nulového bodu. Pro více informací o definici Nulových bodů se obraťte na příručku Začínáme frézovat v SolidCAMu. 16

17 2. Počáteční definice Tato sekce také umožňuje pro operaci definici geometrie. Tato geometrie se skládá z různých elementů (křivky a plochy), které musí být definovány v závislosti na strategii měření vybrané ze seznamu Technologie. Tlačítko Nový Tlačítko Úpravy operaci. umožňuje pro operaci definici nové geometrie. umožňuje úpravu již definovaných geometrií, které se použijí v této Tlačítko Procházet umožňuje vizualizaci geometrie v průběhu procesu výběru. Kliknutí na tlačítko Procházet zobrazí dialogové okno Geometrie, které vypisuje všechny geometrie, které jsou pro vybranou operaci vhodné. Když v tomto okně vyberete geometrii tak se na modelu zvýrazní. Tlačítko Ukázat zobrazuje vybranou geometrii pro operaci přímo na objemovém modelu. 17

18 Výběr vhodných geometrií Pro provedení určité akce vyžaduje každý cyklus sondy určitý typ geometrie. Vyžadované geometrie jsou zobrazeny v následující tabulce: Cyklus Vhodná geometrie Měřit plochu v X Měřit plochu v Y Měřit plochu v Z Bod Úhel X Úhel Y Úhel Z Rovná úsečka, jejíchž směr definuje počáteční bod Měřit výstupek Měřit kapsu Měřit kapsu s výstupkem Uzavřené řetězce, které obsahují dvě rovnoběžné úsečky 18

19 2. Počáteční definice Měřit válec Měřit díru Měřit díru s výstupkem Kružnice (válce) Vnější oblouk Vnitřní oblouk Oblouky a kružnice Měřit vnější roh Měřit vnitřní roh Dvě kolmé entity 19

20 3. Nástroj Nástroj 3a 20

21 3. Nástroj 3.1. Nástroj Karta Nástroj pro operaci výběr nástroje-sondy z Tabulky nástrojů obrobku. Karta nástroj obsahuje tři záložky: Nástroj, Data a Poloha výměny nástroje Záložka Nástroj Tato první záložka umožňuje výběr sondy a zobrazuje také následující parametry vybrané sondy: Pole Typ zobrazuje typ nástroje, kterým je v operaci se sondou vždy sonda. Pole Číslo zobrazuje vybrané číslo nástroje podle aktuální tabulky nástrojů. Pole Vřeteno/Hlava zobrazuje typ vřetene ve kterém je upnuta sonda. Pole Průměr zobrazuje průměr vybrané sondy. 21

22 Když kliknete na tlačítko Vybrat, tak se zobrazí Tabulka nástrojů obrobku. Jediný nástroj, který můžete pro tento typ operace vybrat je sonda. K zobrazení parametrů sondy klikněte na tlačítko Přidat frézovací nástroj. Geometrie nástroje Záložka Geometrie nástroje obsahuje data geometrie nástroje jako je průměr, délka, rádius rohu atd.. Jednotky Tlačítka mm a palce umožňují přepínání mezi palcovým a metrickým systémem měření. 22

23 3. Nástroj Parametry nástroje D AD SD TL OHL SL Definuje průměr kulové špičky sondy Definuje průměr stopky sondy. Definuje průměr osazení. Definuje celkovou délku sondy. Definuje délku vyložení sondy. Definuje délku osazení sondy měřenou od stopky ke středu kuličky. Délka H Definuje vzdálenost od konce nástroje k vřeteni CNC stroje. Data nástroje Záložka Data nástroje definuje posuvy a korekce sondy. Posuv Jednotky posuvu mohou být definovány ve dvou typech F a FZ. F je výchozí a znamená jednotky za minutu. FZ znamená jednotky na zub. Číslo délkové korekce definuje číslo registru délkové korekce aktuálního nástroje v tabulce korekcí CNC stroje. Pole Posuv polohování definuje výchozí posuv použitý pro polohovací pohyby sondy. 23

24 idata, Držák, Tvar, Zpráva Pro více informací o těchto záložkách se obraťte na nápovědu SolidCAMu Záložka Data Tato záložka umožňuje definici posuvu a otáček nástroje a čísla korekce v operaci pro vybraný nástroj. Jakmile je pro operaci nástroj vybrán, tak vyplní SolidCAM toto dialogové okno výchozími daty vybraného nástroje. Tato karta umožňuje úpravu Jednotek, Posuvu polohování a Čísla délkové korekce je pro určitou operaci Záložka Poloha výměny nástroje Tato záložka umožňuje pro aktuální projekt definici nastavení polohy výměny nástroje. Možnost Jako v Nastavení projektu umožňuje definici polohy výměny nástroje podle hodnot nastavených v sekci Poloha výměny nástroje v Nastavení projektu. 24

25 4. Úrovně 4. Úrovně Úrovně 4a 25

26 4.1. Úrovně Karta Úrovně umožňuje výběr úrovní měření aktuální Operace měření sondou Výchozí rovina Tento parametr umožňuje definici Z úrovně, která může být volitelně použita pro mezioperační pohyby. Tlačítko Výchozí rovina a příslušné pole je dostupné pouze, když je v sekci Mezioperační pohyby nástroje v Nastavení projektu vybrána hodnota Rovina rychloposuvu projektu. Výchozí hodnota Výchozí roviny je rovna hodnotě Roviny rychloposuvu projektu Nulového bodu vybraného pro operaci. Výchozí rovina nemůže být níže než Rovina rychloposuvu operace Rovina rychloposuvu Tato možnost definuje Z-rovinu kde se provádí horizontální pohyby pro dosažené polohy sondy před sjetím do počáteční pozice cyklu. Po to co se cyklus dokončí, tak sonda vyjede na zase na Rovinu rychloposuvu aby se mohla přesunout do pozice sjezdu na další cyklus měření. Hodnota Přídavek definuje přídavek od definované Roviny rychloposuvu. Když je hodnota Přídavku kladná, tak se vedle tohoto pole zobrazí modrá šipka, která značí kladnou hodnotu přídavku. Jestliže je hodnota Přídavku záporná, tak se vedle tohoto pole zobrazí červená šipka, která značí zápornou hodnotu přídavku. 26

27 5. Technologie 5. Technologie Technologie 5a 27

28 Karta Technologie umožňuje výběr cyklu měření a definování příslušných parametrů Správa Technologických cyklů Tato karta umožňuje přidání, vyjmutí, kopírování, vložení a smazání technologických cyklů. Hlavní tabulka obsahuje názvy technologií, stav a ovládání náhledu. Stav technologie Ikona stavu zobrazuje zda daný cyklus může být spuštěn. Ikona znamená, že cyklus může být spuštěn. Ikona znamená, že některá část cyklu nemůže být spuštěna. Přejeďte myší přes tuto stavovou ikonu pro zobrazení vysvětlení. Ikona znamená, že cyklus nemůže být spuštěn. Přejeďte myší přes tuto stavovou ikonu pro zobrazení vysvětlení. Náhled Tlačítko náhledu umožňuje přepínat mezi stavy Zobrazení ( ) a Skrytí ( ) pro zobrazení nebo skrytí geometrie technologie na modelu. 28

29 5. Technologie Výběr řetězců V sekci Pracovní geometrie můžete vybrat jen některé řetězce kliknutím do čverečku vedle jejich názvu. Ikona Třídit geometrii ( ) umožňuje definici strategie třídění řetězců pomocí dialogu Pokročilé třídění. Ikona Zrušit třídění ( třídění a použít tak výchozí třídění. ) umožňuje odstranění strategie pokročilého 5.2. Definice Technologických cyklů Parametry každého technologického cyklu musí být definovány v samostatné kartě parametrů cyklu. Tato karta se zobrazí, když kliknete na název cyklu v levé části dialogu Operace měřící sondy nebo když dvojkliknete na jeho název v hlavní tabulce. Karta parametrů cyklu obsahuje následující záložky: Karta Dráha nástroje umožňuje nastavení parametrů cyklu, které definují dráhu sondy. Karta Parametry zobrazuje tabulku parametrů, která je definována v Machine ID. Tyto parametry jsou pro každého výrobce měřící sondy jedinečné a mohou být upravovány v Editoru Machine ID. 29

30 Dráha nástroje Parametry zobrazené na této stránce závisí na strategii, kterou jste vybrali v sekci Technologie v kartě Počáteční definice. Tyto strategie jsou rozděleny do následujících kategorií: Cykly měření plochy Cykly měření úhlu Cykly měření výstupku Cykly měření válce Cykly měření oblouku Cykly měření rohu Cykly měření plochy Cykly Měřit plochu v X, Y a Z jsou definované pomocí následujících parametrů: Nájezd/Odjezd Hodnota Vzdálenost definuje polohu sondy před a po provedení měřícího cyklu. Možnost směru Vám umožňuje definici směru dráhy sondy vzhledem k rovině. Úrovně Hodnota Z rovina definuje Z souřadnici kontaktního bodu. Tlačítko se šipkou Vám umožňuje výběr bodu přímo na modelu pomocí dialogu Vyberte na rovině. Upravit geometrii Hodnota Odsazení definuje přídavnou vzdálenost od kontaktního bodu ve stejném směru jako je Vzdálenost Nájezd/Odjezd. 30

31 5. Technologie Úhel rotace (dostupné jen pro X a Y) Toto pole umožňuje nastavení úhlu najíždění sondy k rovině. Tlačítko se šipkou umožňuje výběr roviny, která určuje tento úhel. Opakovat doteky Toto pole umožňuje definici počtu doteků v každém kontaktním bodě Cykly měření úhlu Cykly Úhel X, Y a Z se definují pomocí následujících parametrů: Nájezd/Odjezd Hodnota Vzdálenost definuje polohu sondy před a po provedení měřícího cyklu. Možnost směru Vám umožňuje definici směru dráhy sondy vzhledem k určité rovině. Úrovně Hodnota Z rovina definuje Z souřadnici kontaktního bodu. Tlačítko se šipkou umožňuje výběr bodu přímo na modelu pomocí dialogu Vyberte na rovině. Vám Upravit geometrii Hodnota Odsazení definuje přídavnou vzdálenost od kontaktního bodu ve stejném směru jako je Vzdálenost Nájezd/Odjezd. Zmenšit geometrii Pole Počáteční bod umožňuje zmenšení měřené vzdálenosti posunutím počátečního bodu o zadanou hodnotu. Bod je takto posunut podél směru řetězce, rovnoběžně s geometrií operace. Pole Koncový bod umožňuje zmenšení měřené vzdálenosti posunutím koncového bodu o zadanou hodnotu. Bod je takto posunut v opačném směru řetězce, rovnoběžně s geometrií operace. 31

32 Rovina měření (dostupné jen pro Úhel Z) Možnost Rovina měření umožňuje výběr roviny, ve které je úhel v Z měřen. Pole Posunutí do strany umožňuje nastavení odsazení od geometrie. Když vyberete jako rovinu měření ZX, tak se posouvá Y souřadnice. Když vyberete jako rovinu měření YZ tak se posouvá Z souřadnice. Opakovat doteky Toto pole umožňuje definici počtu doteků v každém kontaktním bodě Cykly Měřit výstupek / kapsu / kapsu s výstupkem Cykly Měřit výstupek, kapsu a kapsu s výstupkem se definují pomocí následujících parametrů: Nájezd/Odjezd V cyklu Měřit výstupek se hodnota Vzdálenost měří od stěn výstupku podél určité osy. V cyklu Měřit kapsu/kapsu s výstupkem se hodnota Vzdálenost měří od vnitřních stěn kapsy podél určité osy. Upravit geometrii Hodnota Odsazení definuje přídavnou vzdálenost od kontaktních bodů ve stejném směru jako je Vzdálenost Nájezd/Odjezd. Když se měření provádí podél dvou os, tak se odsazení zachovává v obou směrech. Úrovně Hodnota Přejezdová výška definuje přídavnou úroveň pro sondu v Z ose na kterou se vyjíždí při dosažení odjezdové vzdálenosti. Tento parametr umožňuje objetí překážek aniž by se vyjíždělo na Rovinu rychloposuvu. Můžete zde kliknout na ikonu pro zákaz nebo povolení pole pro editaci. Poznámka: Tato možnost je pro cyklus Měřit kapsu nedostupná. 32

33 5. Technologie Hodnota Z rovina definuje Z souřadnici kontaktního bodu. Tlačítko se šipkou výběr bodu přímo na modelu pomocí dialogu Vyberte na rovině. umožňuje Měřit podél osy Možnost Měřit podél osy definuje osu, ve které se bude měření provádět. Můžete zde vybrat možnosti X, Y nebo X&Y. Možnost Posunutí ze středu posouvá generovanou dráhu sondy ze středu dílu o zadanou vzdálenost. Opakovat doteky Toto pole umožňuje definici počtu doteků v každém kontaktním bodě. Výchozím nastavením je, že se všechna měření provádějí ze středu Výstupku/Kapsy Cykly Měřit válec / díru / díru s výstupkem Cykly Měřit válec, díru a díru s výstupkem se definují pomocí následujících parametrů: Nájezd/Odjezd V cyklu Měřit válec se hodnota Vzdálenost měří od obvodu válce podél radiálního směru. V cyklu Měřit díru/díru s výstupkem se hodnota Vzdálenost měří od vnitřních stěn díry podél radiálního směru. Upravit geometrii Hodnota Odsazení definuje přídavnou vzdálenost od kontaktních bodů v radiálním směru válce. 33

34 Úrovně Hodnota Přejezdová výška definuje přídavnou úroveň pro sondu v Z ose na kterou se vyjíždí při dosažení odjezdové vzdálenosti. Tento parametr umožňuje objetí překážek aniž by se vyjíždělo na Rovinu rychloposuvu. Můžete zde kliknout na ikonu povolení pole pro editaci. Poznámka: Tato možnost je pro cyklus Měřit díru nedostupná. pro zákaz nebo Hodnota Z rovina definuje Z souřadnici kontaktního bodu. Tlačítko se šipkou výběr bodu přímo na modelu pomocí dialogu Vyberte na rovině. umožňuje Posunout počáteční bod Možnost Posunout počáteční bod natočí generovanou dráhu sondy kolem Z osy což znamená posunutí dotekových bodů na obvodu, zatímco mezi dotykovými body zůstává stejná vzdálenost. Počet dotykových bodů Počet dotykových bodů definuje počet dotykových bodů, který vyžadujete pro provedení měření Díry/Válce. Tyto body jsou po obvodu díry/válce rozloženy stejnoměrně. Opakovat doteky Toto pole umožňuje definici počtu doteků v každém kontaktním bodě Cykly Vnější/Vnitřní oblouk Cykly Vnější a Vnitřní oblouk se definují pomocí následujících parametrů: Nájezd/Odjezd V cyklu Oblouk se hodnota Vzdálenost měří od obvodu oblouku podél radiálního směru. Upravit geometrii Hodnota Odsazení definuje přídavnou vzdálenost od kontaktních bodů v radiálním směru oblouku. 34

35 5. Technologie Úrovně Hodnota Přejezdová výška definuje přídavnou úroveň pro sondu v Z ose na kterou se vyjíždí při dosažení odjezdové vzdálenosti. Tento parametr umožňuje objetí překážek aniž by se vyjíždělo na Rovinu rychloposuvu. Můžete zde kliknout na ikonu zákaz nebo povolení pole pro editaci. Hodnota Z rovina definuje Z souřadnici kontaktního bodu. Tlačítko se šipkou umožňuje výběr bodu přímo na modelu pomocí dialogu Vyberte na rovině. Zmenšit geometrii Pole Počáteční bod umožňuje zmenšení měřené vzdálenosti posunutím počátečního bodu o zadanou hodnotu. Bod je takto posunut podél obvodu oblouku, po směru hodinových ručiček. Pole Koncový bod umožňuje zmenšení měřené vzdálenosti posunutím koncového bodu o zadanou hodnotu Bod je takto posunut podél obvodu oblouku, proti směru hodinových ručiček. Počet dotykových bodů Počet dotykových bodů definuje počet dotykových bodů, který vyžadujete pro provedení měření Vnějšího/Vnitřního oblouku. Tyto body jsou po obvodu oblouku rozloženy stejnoměrně. Opakovat doteky Toto pole umožňuje definici počtu doteků v každém kontaktním bodě Cykly Měřit vnější/vnitřní roh Cykly Měřit vnější a vnitřní roh se definují pomocí následujících parametrů: Nájezd/Odjezd Vzdálenost v ose X se měří od kontaktní plochy podél X osy. Vzdálenost v ose Y se měří od kontaktní plochy podél Y osy. pro 35

36 Upravit geometrii Hodnota Odsazení definuje přídavnou vzdálenost od kontaktních bodů na obou plochách. Úrovně Hodnota Z rovina definuje Z souřadnici kontaktního bodu. Tlačítko se šipkou umožňuje výběr bodu přímo na modelu pomocí dialogu Vyberte na rovině. Vzdálenosti DX1 definuje vzdálenost podél osy X mezi vrcholem rohu a prvním kontaktním bodem. DY1 definuje vzdálenost podél osy Y mezi vrcholem rohu a prvním kontaktním bodem. DX2 definuje vzdálenost podél osy X mezi prvním a druhým kontaktním bodem. DY2 definuje vzdálenost podél osy Y mezi prvním a druhým kontaktním bodem. Vzdálenosti DX2 a DY2 jsou dostupně jen podle volby. Tento pár vzdáleností je volitelný. Opakovat doteky Toto pole umožňuje definici počtu doteků v každém kontaktním bodě. 36

37 6. Různé 6. Různé Různé 6a 37

38 Karta Různé umožňuje definici několika různých parametrů pro Operaci měřící sondy Zpráva Do tohoto pole můžete napsat zprávu, která se pak zobrazí v generovaném souboru NC Programu Zvláštní parametry Možnost Zvláštní parametry umožňuje používat speciální možnosti operace, které jsou implementovány v postprocesoru aktuálního projektu. Tlačítko Data umožňuje zobrazení seznamu přídavných parametrů, které jsou definovány v postprocesoru. 38

39 6. Různé 6.3. Kontrola kolizí Tato možnost umožňuje provádění kontroly kolizí po výpočtu 2.5D frézovacích operací. Během této kontroly detekuje SolidCAM kolize mezi nástrojem a modelem obrobku a informuje o poloze kde tato kolize nastala. Možnost Kontrola kolizí při výpočtu umožňuje provádění kontroly kolizí přímo po výpočtu dráhy nástroje. Můžete zde také v příslušném poli definovat toleranci kontroly kolizí. Jestliže jsou při této kontrole detekovány kolize, tak SolidCAM informuje o jejich poloze na modelu zobrazením jejich souřadnic v dialogu Kontrola kolizí a tečky na modelu pak zobrazují jejich umístění na modelu v grafickém okně SolidCAMu. V tomto dialogu můžete ovládat viditelnost jednotlivých poloh kolizí pomocí jejich zatržení. Když je zde poloha zatržena, tak SolidCAM zobrazí příslušnou polohu kolize na modelu pomocí modrozelené tečky. Když zde není poloha zatržena, tak se příslušná poloha kolize na modelu nezvýrazní. Tlačítko Ukaž všechny umožňuje zobrazení všech detekovaných kolizí na modelu, tak že se zatrhnou všechny kolize. Tlačítko Skryj všechny umožňuje skrýt na modelu všechny detekované polohy kolizí, tak že zruší zatržení všech kolizí. 39

40 7. Cvičení Cvičení 7a 40

41 7. Cvičení Cvičení č.1: Nulový bod Toto cvičení ilustruje to jak může být opravena poloha Nulového bodu na kusu upnutém na CNC stroji. Otevřete projekt SolidCAMu SolidProbe.prz, který je umístěn ve složce Exercises. Tento projekt obsahuje několik operací, které byly definovány pro obrobení modelu obrobku. Pro kontrolu těchto operací přímo v SolidCAMu zde můžete přidat operace sondy. Finální NC Program, který vygenerujete na konci práce bude obsahovat jak obráběcí operace tak operace sondy. 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na první operaci Čelní frézování a z místní nabídky vyberte příkaz Měřící sonda. Pak se zobrazí dialog Operace měřící sondy. 2. Ujistěte se, že je v levém horním rohu jako Technologie vybrán výchozí cyklus Měřit plochu v Z. 3. V oblasti Akce se ujistěte, že je vybráno Nulový bod. 4. V oblasti Geometrie klikněte na ikonu Nový bodů., pak se zobrazí dialog Výběr Pro výběr kontaktního bodu kde má být Z souřadnice nastavena na 0 klikněte na model, jak je vidět na obrázku vpravo. 41

42 Pro potvrzení výběru klikněte na. Pak se znovu zobrazí dialog Operace měřící sondy. 5. Přepněte do karty Nástroj. Pro výběr sondy pro operace klikněte na Vybrat. Zobrazí se dialog Výběr nástroje pro operaci. Pro přidání nástroje Sonda klikněte na ikonu Přidat frézovací nástroj. Načte se následující výchozí nástroj: Nastavte Průměr na 20. Vyberte držák BT40ER32x60. Pro výběr sondy pro operaci klikněte na tlačítko Vybrat. 6. Nyní přepněte do karty Technologie. Všimněte si, že je vybraná geometrie zobrazena v seznamu Pracovní geometrie a Stav cyklu je označen že je geometrie vybraná správně., což značí, 7. Pro zobrazení technologických parametrů operace Dvojklikněte v tabulce na řádek Tech1. 8. V záložce Dráha nástroje nastavte Vzdálenost pro Nájezd/Odjezd na 15. Pro zobrazení generované dráhy sondy spolu s vybraným průměrem sondy klikněte na ikonu Náhled. 9. Pro uložení a výpočet NC Programu pro tuto operaci klikněte na Uložit & Přepočítat. 42

43 7. Cvičení 10. Pro přidání nové operace sondy klikněte na Uložit & Kopie. V sekci Technologie vyberte strategii Měřit kapsu. 11. V oblasti Geometrie klikněte na ikonu Nový Zobrazí se dialog Úprava geometrie. Vyberte řetězec jak je vidět na obrázku vpravo. Pro potvrzení výběru klikněte na. Pak se znovu zobrazí dialog Operace měřící sondy. 12. Použijte stejnou sondu jako v předchozí operaci. 13. V kartě Technologie vyberte Tech1 a nastavte pro Nájezd/Odjezd Vzdálenost na 15. Nastavte Z rovinu na -30. V seznamu Měřit podél osy vyberte X & Y. 14. Pro zobrazení generované dráhy sondy klikněte na ikonu Náhled. 15. Pro uložení a výpočet NC Programu pro tuto operaci klikněte na tlačítko Uložit & Přepočítat. 16. Klikněte na tlačítko Simulace. Zobrazí se dialog Simulace. Vyberte obě operace a po klikněte na tlačítko Přehrát pro přehrání simulace. V první operaci sonda sjede dolů na Z rovinu. V druhé operaci sonda sjede středem a pak se dotýká všech čtyř ploch podél X a Y osy a definuje tak střed kapsy jako Nulový bod. Pro zavření dialogu klikněte na tlačítko Ukončit. 17. pro umožnění definice Nulového bodu na začátku práce přetáhněte ve stromě SolidCAMu operaci Čelního frézová pod operace sondy. 43

44 Cvičení č.2: Měření bodu Toto cvičení ilustruje to jek se provádí měření po každé fázi obrábění. V tomto cvičení se používá stejný projekt jako v předchozím cvičení SolidProbe.prz. 1. Pro nastavení tolerancí, které se v SolidCAMu pro měření používají, otevřete SolidCAM Možnosti a zde pak sekci Měřící sonda a definujte tolerance následovně: Pro X nastavte Min na a Max na Pro zbytek parametrů použijte stejné hodnoty kromě Úhlu. Pro Úhel nastavte Min na -0.1 a Max na 0.1. Pro uložení nastavení klikněte na OK. 2. Pro ověření výsledků operace Čelní frézování klikněte pravým tlačítkem myši na operaci Čelní frézování a z místní nabídky vyberte příkaz Měřící sonda. 3. V kartě Počáteční definice použijte výchozí strategii Měřit plochu v Z a v sekci Akce vyberte Měření. 4. Pro definici geometrie klikněte na. Pak klikněte na horní plochu pro definici Z úrovně operace. 5. Definujte sondu. Nastavte Průměr stopky na 25. Nastavte Vyložení na 70. Nastavte Délku H na 130. Pro výběr sondy pro operaci klikněte na tlačítko Vybrat. Přepnete do karty Tech1. V záložce Dráha nástroje nastavte Vzdálenost pro Nájezd/Odjezd na Pro zobrazení náhledu klikněte na. 44

45 7. Cvičení 7. V záložce Parametry si všimněte, že jsou zde pro operaci vybrány pouze náležité tolerance v souladu s nastavením, které jste udělali v kroku Pro uložení dat operace a výpočet dráhy nástroje klikněte na Uložit & Přepočítat. Pro přidání nové Operace měřící sondy klikněte na tlačítko Uložit & Kopie. 9. V sekci Technologie zde vyberte strategii Měřit plochu v Y a definujte novou geometrii jak je vidět níže: 10. V sekci Tech1 zapněte kliknutí na náhled. Nastavte Vzdálenost pro Nájezd/Odjezd na 40. Vyberte vhodný směr pro příjezd sondy. 11. Pro uložení dat operace a výpočet dráhy nástroje klikněte na Uložit & Přepočítat. Pro přidání nové Operace měřící sondy klikněte na tlačítko Uložit & Kopie. 12. Stejným způsobem jako v předchozí operaci definujte operaci Měřit plochu v X. 13. Pro uložení dat operace a výpočet dráhy nástroje klikněte na Uložit & Přepočítat. Pak klikněte na Konec. 45

46 14. Ve stromě SolidCAMu přetáhněte pro správné pořadí operací operace Měření plochy v Y a Měření plochy v X pod operaci kontura F_contour Spolu s držením klávesy Shift vyberte operace Čelní frézování, Měření plochy v Z, Kontura, Měření plochy v Y, Měření plochy v X a operaci Kontura. Klikněte na těchto vybraných operacích pravým tlačítkem myši a vyberte z místní nabídky Simulace. 16. Přehrajte simulaci v režimu Solid Verify. Můžete zde pak vidět, že se měření sondou provádí po operaci obrábění. 46

47 7. Cvičení Cvičení č.3: Měření úhlu Použijte stejný projekt SolidProbe.prz jako v předchozím cvičení. 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na operaci kontura F_contour1 a přidejte novou Operaci měřící sondy. 2. V kartě Počáteční definice použijte strategii Úhel Y a pro Akci vyberte Měření. 3. Ze seznamu dostupných geometrií vyberte contour1. Stejná geometrie byla použita v korespondující operaci obrábění kontury. 4. Použijte sondu Ø6. 5. Přepněte do karty Tech1. Nastavte Vzdálenost pro Nájezd/Odjezd na 13. Nastavte Z rovinu na -30. Pod Zmenšit geometrii nastavte jak pro Počáteční bod tak pro Koncový bod hodnotu Pro náhled dráhy sondy klikněte na. 7. Pro uložení dat operace a výpočet dráhy nástroje klikněte na Uložit & Přepočítat. Pak klikněte na Konec. 8. Klikněte pravým tlačítkem na operaci kontury F_contour2 a přidejte novou Operaci měřící sondy. 9. V kartě Počáteční definice použijte strategii Úhel X a pro Akci vyberte Měření. 47

48 10. Ze seznamu dostupných geometrií vyberte contour2. Stejná geometrie byla použita v korespondující operaci obrábění kontury. 11. Použijte sondu Ø Přepněte do karty Tech1. 1. Nastavte Vzdálenost pro Nájezd/Odjezd na Nastavte Z rovinu na Pod Zmenšit geometrii nastavte jak pro Počáteční bod tak pro Koncový bod hodnotu Pro náhled dráhy sondy klikněte na. 14. Pro uložení dat operace a výpočet dráhy nástroje klikněte na Uložit & Přepočítat. Pak klikněte na Konec. 15. Klikněte pravým tlačítkem myši na operaci čelního frézování FM_facemill1 a přidejte novou Operaci měřící sondy. 16. V kartě Počáteční definice použijte strategii Úhel Z a pro Akci vyberte Měření. 17. Definujte novou geometrii jak je vidět na obrázku vpravo. 18. Použijte stejnou sondu jako v předchozí operaci. 19. Přepněte do karty Tech1. Nastavte Vzdálenost pro Nájezd/Odjezd na 10. Nastavte Rovinu měření na YZ. Nastavte Posunutí do strany na -20. Pod Zmenšit geometrii nastavte jak pro Počáteční bod tak pro Koncový bod hodnotu 3. 48

Obsah. Začínáme pracovat v InventorCAMu - frézování. 1995-2009 SolidCAM WWW.INVENTORCAM.CZ. All Rights Reserved.

Obsah. Začínáme pracovat v InventorCAMu - frézování. 1995-2009 SolidCAM WWW.INVENTORCAM.CZ. All Rights Reserved. Obsah Začínáme pracovat v InventorCAMu - frézování WWW.INVENTORCAM.CZ 1995-2009 SolidCAM All Rights Reserved. 1 2 2 Obsah Obsah 1. Přehled modulů InvnetorCAMu... 11 1.1 2.5D Frézování... 12 1.2 Obrábění

Více

ZAČÍNÁME. špičkové technologie. SolidCAM + SolidWorks ÚSPORA ČASU. nová revoluční technologie frézování. Plně integrované v ýrobní ře šení

ZAČÍNÁME. špičkové technologie. SolidCAM + SolidWorks ÚSPORA ČASU. nová revoluční technologie frézování. Plně integrované v ýrobní ře šení SolidCAM + SolidWorks Plně integrované v ýrobní ře šení špičkové technologie nová revoluční technologie frézování AŽ ÚSPORA ČASU nová revoluční technologie frézování ZAČÍNÁME The Leaders in Integrated

Více

Obsah. Začínáme pracovat v InventorCAMu - soustružení. 1995-2009 SolidCAM WWW.INVENTORCAM.CZ. All Rights Reserved.

Obsah. Začínáme pracovat v InventorCAMu - soustružení. 1995-2009 SolidCAM WWW.INVENTORCAM.CZ. All Rights Reserved. Obsah Začínáme pracovat v InventorCAMu - soustružení WWW.INVENTORCAM.CZ 1995-2009 SolidCAM All Rights Reserved. 1 2 2 Obsah Obsah 1. Přehled modulů InvnetorCAMu... 5 1.1 2.5D Frézování... 6 1.2 Obrábění

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM HSMWorks Přehled modulů Kapitola 1 - seznámení s prostředím HSM Works Kapitola 2 - import modelů, polohování Kapitola 3 - základy soustružení

Více

Co je nového v RhinoCAMu 2012

Co je nového v RhinoCAMu 2012 Co je nového v RhinoCAMu 2012 6. únor Tento dokument popisuje nové funkce a vylepšení, které přináší RhinoCAM 2012, CAM systém pro Rhinoceros 4.0 a Rhinoceros 5.0 od společnosti MecSoft Corporation. 2012,

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM Cíl podproduktu HSM Works Tento kurz si klade za cíl naučit uživatele ovládat program HSMWorks. Dalším cílem je naučit uživatele základním

Více

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání PEPS CAD/CAM systém Cvičebnice DEMO Modul: Drátové řezání Cvičebnice drátového řezání pro PEPS verze 4.2.9 DEMO obsahuje pouze příklad VII Kopie 07/2001 Blaha Technologie Transfer GmbH Strana: 1/16 Příklad

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM HSMWorks Přehled modulů Kapitola 1 - seznámení s prostředím HSM Works Kapitola 2 - import modelů, polohování Kapitola 3 - základy soustružení

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC frézování Heidenhain Kapitola 1 - Základy ISO kódu, kompenzace rádiusu frézy a struktura zápisu NC kódu. Kapitola 2 - Seznámení s prostředím

Více

ÚLOHA 6. Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu:

ÚLOHA 6. Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu: Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu: - Definování tabule plechu - Manuální nesting - vkládání - Expert-parametry pro nastavení automatického zpracování - Provedení automatického Expert zpracování -

Více

Obsah. Začínáme Viditelné součásti programu Simulace. WOP Menu CNC řízení. CNC Programy. Exec. Grafické okno. Strojní panel. 3D Model.

Obsah. Začínáme Viditelné součásti programu Simulace. WOP Menu CNC řízení. CNC Programy. Exec. Grafické okno. Strojní panel. 3D Model. F2000 WOP - Page 1 of 51 Začínáme Viditelné součásti programu Simulace Strojní panel 3D Model WOP CNC řízení CNC Programy Přípravné funkce Pomocné funkce Pevný formát CNC programu Volný formát Parametrické

Více

Základy práce v CAD/CAM systému EdgeCAM soustružení

Základy práce v CAD/CAM systému EdgeCAM soustružení Základy práce v CAD/CAM systému EdgeCAM soustružení Uvedený postup slouží pouze pro snadnější zorientování se v prostředí CAD/CAM systému EdgeCAM, není to však kuchařka, jak vypracovat např. semestrální

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC frézování Heidenhain Kapitola 1 - Základy ISO kódu, kompenzace rádiusu frézy a struktura zápisu NC kódu. Kapitola 2 - Seznámení s prostředím

Více

2) Nulový bod stroje používáme k: a) Kalibraci stroje b) Výchozímu bodu vztažného systému c) Určení korekcí nástroje

2) Nulový bod stroje používáme k: a) Kalibraci stroje b) Výchozímu bodu vztažného systému c) Určení korekcí nástroje 1) K čemu používáme u CNC obráběcího stroje referenční bod stroje: a) Kalibraci stroje a souřadného systému b) Zavedení souřadného systému stroje c) K výměně nástrojů 2) Nulový bod stroje používáme k:

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Pole sestavy. Číslo publikace spse01640

Pole sestavy. Číslo publikace spse01640 Pole sestavy Číslo publikace spse01640 Pole sestavy Číslo publikace spse01640 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

APS Administrator.GS

APS Administrator.GS APS Administrator.GS Grafická nadstavba pro vizualizaci systémů APS (rozšiřující programový modul pro APS Administrator) Instalační a uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

Kompatibilita a import CAD

Kompatibilita a import CAD Kompatibilita a import CAD Import a automatické rozpoznání 3D vlastností CATIA V5 WorkNC nyní nabízí import a automatické rozpoznání vlastností vrtaných otvorů z CATIA V5. V modulu automatického vrtání

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC frézování Heidenhain Kapitola 1 - Základy ISO kódu, kompenzace rádiusu frézy a struktura zápisu NC kódu. Kapitola 2 - Seznámení s prostředím

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM HSMWorks Přehled modulů Kapitola 1 - seznámení s prostředím HSM Works Kapitola 2 - import modelů, polohování Kapitola 3 - základy soustružení

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC frézování Heidenhain Kapitola 1 - Základy ISO kódu, kompenzace rádiusu frézy a struktura zápisu NC kódu. Kapitola 2 - Seznámení s prostředím

Více

ŘEŠENÉ PRAKTICKÉ PŘÍKLADY V CAM SYSTÉMU MASTERCAM

ŘEŠENÉ PRAKTICKÉ PŘÍKLADY V CAM SYSTÉMU MASTERCAM Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní ŘEŠENÉ PRAKTICKÉ PŘÍKLADY V CAM SYSTÉMU MASTERCAM Učební text předmětu CAD/CAM systémy v obrábění a CAD/CAM systémy v obrábění II Marek

Více

Oblasti ovlivňující přesnost a kvalitu obrobení povrchu (generované dráhy).

Oblasti ovlivňující přesnost a kvalitu obrobení povrchu (generované dráhy). Oblasti ovlivňující přesnost a kvalitu obrobení povrchu (generované dráhy). 1 - Přesnost interpretace modelu (Tato oblast řeší, jak SC interpretuje model pro jednotlivé technologie obrábění 2D, 3D+HSM,

Více

Cvičení 4 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ODLITKU

Cvičení 4 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ODLITKU Cvičení 4 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ODLITKU Cílem čtvrtého cvičení je osvojit si na jednoduchém modelu odlitku základní postupy při tvorbě úkosů, přídavků na obrábění a skořepin na 3D

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole si představíme Nástroje kreslení pro tvorbu 2D skic v modulu Objemová součást

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Projekty. Úvodní příručka

Projekty. Úvodní příručka Projekty Úvodní příručka Sledování úkolů Sharepointový seznam úkolů je praktický nástroj, který vám pomůže udržet si přehled o všem, co je potřeba v projektu udělat. Můžete přidávat data zahájení a termíny

Více

2D-skicování Tato část poskytuje shrnutí 2D-skicování, které je nezbytné ke tvorbě modelů Solid Works.

2D-skicování Tato část poskytuje shrnutí 2D-skicování, které je nezbytné ke tvorbě modelů Solid Works. 2D-skicování Tato část poskytuje shrnutí 2D-skicování, které je nezbytné ke tvorbě modelů Solid Works. Skici v SolidWorks slouží pro všechny tvorbu načrtnutých prvků včetně následujících: Vysunutí Tažení

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 03 Frézování kontur

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 03 Frézování kontur KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC Kapitola 03 Frézování kontur Siemens 840 - Frézování Kapitola 1 - Siemens 840 - Ovládací panel a tlačítka na ovládacím panelu Kapitola 2 - Siemens

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček. [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček. [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné] 1. CÍL KAPITOLY Prostředí sestavy v Solid Edge nabízí sadu příkazů, pomocí nichž můžete do sestavy

Více

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace... OBSAH ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5 INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...6 SPUŠTĚNÍ ADVANCE CADU...7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ ADVANCE

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03 Technické předměty Ing. Pavel Dostál 1 Vývoj

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 38 KONTROLA A POHONY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 38 KONTROLA A POHONY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 38 KONTROLA A POHONY] 1 ÚVOD Úloha 38 popisuje jednu část oblasti sestava programu Solid Edge V20. Tato úloha je v první části zaměřena

Více

STUDIJNÍ MATERIÁLY. Obrábění CNC

STUDIJNÍ MATERIÁLY. Obrábění CNC STUDIJNÍ MATERIÁLY Obrábění CNC Autor: Ing. Miroslav Dýčka Seminář je realizován v rámci projektu Správná praxe ve strojírenské výrobě, registrační číslo CZ.1.07/3.2.05/05.0011 Vzdělávací modul: Obráběč

Více

Práce s programem CAM

Práce s programem CAM Práce s programem CAM Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s právem státní jazykové

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

Obsah 1 Technologie obrábění na CNC obráběcím stroji... 2

Obsah 1 Technologie obrábění na CNC obráběcím stroji... 2 Obsah 1 Technologie obrábění na CNC obráběcím stroji... 2 Souřadnicový systém... 2 Vztažné body... 6 Absolutní odměřování, přírůstkové odměřování... 8 Geometrie nástroje...10 Korekce nástrojů - soustružení...13

Více

CNC frézování pro pokročilé

CNC frézování pro pokročilé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30 CNC frézování pro pokročilé s popisným dialogem Heidenhain TNC 246 Šumperk, červenec 2007 Název projektu: Registrační číslo:

Více

Pro tvorbu modelů sestav budete používat panel nástrojů Sestava.

Pro tvorbu modelů sestav budete používat panel nástrojů Sestava. Sestavy 6 Pro tvorbu modelů sestav budete používat panel nástrojů Sestava. Sestavu můžete vytvářet způsobem zdola nahoru, shora dolů nebo kombinací obou metod. Metoda zdola nahoru znamená nejdříve vymodelovat

Více

Dává pokyn k jednomu kliknutí levým tlačítkem myši na uvedený objekt / prvek.

Dává pokyn k jednomu kliknutí levým tlačítkem myši na uvedený objekt / prvek. Vysvětlivky: Tyto vysvětlivky popisují použité symboly a způsoby zápisu. Abyste se v této příručce dobře orientovali, měli byste se v krátkosti s těmito vysvětlivkami seznámit. Popis symbolů: Symbol: Význam:

Více

CNC Technologie a obráběcí stroje

CNC Technologie a obráběcí stroje CNC Technologie a obráběcí stroje Ruční ovladač MPG 1 Specifikace: Ruční ovladač MPG s přepínačem os, velikostí kroku a MPG STOP tlačítkem. MPG STOP tlačítko pro vypnutí vřetene a všech výstupů. Připojuje

Více

CNC frézování - Mikroprog

CNC frézování - Mikroprog Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRAXE 3. ročník Jindřich Bančík 14.3.2012 Název zpracovaného celku: CNC frézování - Mikroprog CNC frézování - Mikroprog 1.Obecná část 1.1 Informace o systému a výrobci

Více

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 17.3 - Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Klíčová aktivita č. 5 - Kurz a podpora a zkvalitnění výuky 3D počítačového modelování,

Více

z aplikace Access 2003

z aplikace Access 2003 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Access 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Access 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o klíčových

Více

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113 Rotační součástka Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy

Více

MONITOROVACÍ SYSTÉM. Návod na obsluhu webového rozhraní. Truck Data Technology, s.r.o. 2015 oficiální verze

MONITOROVACÍ SYSTÉM. Návod na obsluhu webového rozhraní. Truck Data Technology, s.r.o. 2015 oficiální verze MONITOROVACÍ SYSTÉM Návod na obsluhu webového rozhraní 2015 oficiální verze 1 Obsah Obsah... 1 Přihlášení do webového rozhraní... 3 Ovládací prvky webového rozhraní... 4 Základní obrazovka... 4 a) pole

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM HSMWorks Přehled modulů Kapitola 1 - seznámení s prostředím HSM Works Kapitola 2 - import modelů, polohování Kapitola 3 - základy soustružení

Více

Programovací stanice itnc 530

Programovací stanice itnc 530 Programovací stanice itnc 530 Základy programování CNC frézky s tříosým řídícím systémem HEIDENHAIN VOŠ a SPŠE Plzeň 2012 / 2013 Ing. Lubomír Nový Stanice itnc 530 a možnosti jejího využití 1. Popis stanice

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

1 Naši truhláři = tradice i budoucnost, CZ.1.07/1.1.34/01.0027

1 Naši truhláři = tradice i budoucnost, CZ.1.07/1.1.34/01.0027 1 ArtCAM Pro je umělecký software pro jednoduché vytváření 3D modelů a 3D reliéfů. Můžete vytvářet komplikované 3D modely z 2D předloh nebo fotografií. Unikátní nástroje vás provedou celým procesem od

Více

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Výkresy Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Otevření šablony výkresu Vlastnosti, úprava a uložení formátu listu Nastavení detailů dokumentu Vytvoření výkresu

Více

Volba již definovaných nástrojů:

Volba již definovaných nástrojů: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: AlphaCAM - soustružení Definice a volba nástrojů

Více

Elektronická příručka navrhování interiéru

Elektronická příručka navrhování interiéru Elektronická příručka navrhování interiéru Verze: 1.0 Název: CZ_navrhování_interiéru_V1.PDF Témata: 1 Úvod...2 2 Funkce navrhování interiéru...2 2.1 Spustit navrhování interiéru...2 2.2 Definovat stěnu...3

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

PDF Split and Merge. Průvodce programem pro práci s PDF

PDF Split and Merge. Průvodce programem pro práci s PDF PDF Split and Merge Průvodce programem pro práci s PDF Obsah Instalace a nastavení programu... 1 Sloučení více PDF do jednoho souboru... 1 Rozdělení PDF... 2 Vizuální reorganizátor... 3 Vizuální průvodce

Více

lindab comfort Krok za krokem manuál DIMcomfort 4.0

lindab comfort Krok za krokem manuál DIMcomfort 4.0 Krok za krokem manuál DIMcomfort 4.0 1 Obsah Úvod DIMcomfort 4.0 3 Nastavení místnosti 4 informace o místnosti 4 rozměry 5 komfortní zóna 6 způsob výpočtu 7 Výběr zařízení 8 hledání produktu 9 nastavení

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Software Form Control

Software Form Control Měření na kliknutí myši. Tak jednoduchá je kontrola obrobku v obráběcím centru pomocí měřícího softwaru FormControl. Nezáleží na tom, zda má obrobek obecné 3D kontury nebo běžný 2.5D charakter. Uživatel

Více

Frézování/ Soustružení GibbsCAM. Gibbs and Associates 323 Science Drive Moorpark, CA 93021

Frézování/ Soustružení GibbsCAM. Gibbs and Associates 323 Science Drive Moorpark, CA 93021 Frézování/ Soustružení GibbsCAM Gibbs and Associates 323 Science Drive Moorpark, CA 93021 4/ 2007 Patentové upozornění Tento dokument obsahuje náležité informace od Gibbs and Associates a smí být použit

Více

PARAMETRICKÉ PROGRAMOVÁNÍ SOUČÁSTI V ŘÍDICÍM SYSTÉMU HEIDENHAIN SVOČ FST 2015

PARAMETRICKÉ PROGRAMOVÁNÍ SOUČÁSTI V ŘÍDICÍM SYSTÉMU HEIDENHAIN SVOČ FST 2015 PARAMETRICKÉ PROGRAMOVÁNÍ SOUČÁSTI V ŘÍDICÍM SYSTÉMU HEIDENHAIN SVOČ FST 2015 Bc. Petr Petrek, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Tato práce se zabývá

Více

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Parametrické modelování těles Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole modelování těles v Inventoru Příprava modelování Spusťte INVENTOR Vytvořte nový projekt Otevřete nový soubor ze šablony

Více

AutoCAD výstup výkresu

AutoCAD výstup výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD výstup výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 1. Výstup z AutoCADu Výklad: Výstup z programu AutoCAD je možný několika různými způsoby. Základní rozdělení je na výstup

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY] 1 CÍL KAPITOLY Cílem tohoto dokumentu je přiblížit uživateli přehledovým způsobem oblast použití křivek v rámci dnes

Více

Vizualizace a evidence výroby a prostojů

Vizualizace a evidence výroby a prostojů Vizualizace a evidence výroby a prostojů v1.00 Aplikace informuje o aktuálním počtu a historii vyrobených kusů jednotlivých výrobků jednotlivých linek, eviduje prostoje a pracovníky kteří linku obsluhovali

Více

Postup při hrubování 3D ploch v systému AlphaCAM

Postup při hrubování 3D ploch v systému AlphaCAM Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: AlphaCAM - frézování Hrubování 3D

Více

Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_CAM_18 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II

Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_CAM_18 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_CAM_18 Název školy Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II Autor Martin Vacek Tématická oblast Programování CNC strojů a CAM systémy

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 9 _ C N C P R O G R A M O V Á N Í _ P W P

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 9 _ C N C P R O G R A M O V Á N Í _ P W P A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 9 _ C N C P R O G R A M O V Á N Í _ P W P Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony

Více

Lineární pole Rotační pole

Lineární pole Rotační pole Lineární pole Rotační pole Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Vytvoření základu těla Vytvoření skici (přímka) Zakótování skici Zaoblení skici Vytvoření

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka)

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Semináře pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Hotline telefonická podpora +420 571 894 335 vzdálená správa informační email carat@technodat.cz Váš Tým Obsah Obsah... -2- Úvod...

Více

Postup při gravírování na obecnou plochu ve t3 a 5 ti osách.

Postup při gravírování na obecnou plochu ve t3 a 5 ti osách. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: AlphaCAM - frézování Gravírování na

Více

Modul IRZ návod k použití

Modul IRZ návod k použití Modul IRZ návod k použití Verze: 2 Datum: 26. 2. 2016 Tento dokument představuje stručný návod na použití modulu IRZ v programu EVI 8. Modul IRZ je určen na evidenci odpadů pro IRZ provozovny a hlášení

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF SCIA.ESA PT Export a import souborů DWG a DXF VÍTEJTE 5 EXPORT DWG A DXF 6 Export z grafického okna programu...6 Export z Galerie obrázků...8 Export z Galerie výkresů...9 IMPORT DWG A DXF 10 Import do

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player.

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Generel cyklodopravy Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Logo, název Panel nástrojů Odkazy Vrstvy

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

Rozvodnice design verze 3.1

Rozvodnice design verze 3.1 Rozvodnice design verze 3.1 (rozvodnice Opale, Pragma a Kaedra) Leden 2007 1 Úvod Program Rozvodnice design je určen pro rychlý návrh a specifikaci rozvodnic MiniOpale, MiniPragma, Pragma a Kaedra Popis

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Parametrické modelování těles Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Svařenec páky modelování sveřenců v Inventoru Modelování svařenců Výklad: Autodesk Inventor poskytuje pro modelování svařovaných

Více

Modelování ve Scia Engineer

Modelování ve Scia Engineer Apollo Bridge Apollo Bridge Architect: Ing. Architect: Miroslav Ing. Maťaščík Miroslav Maťaščík - Alfa 04 a.s., - Alfa Bratislava 04 a.s., Bratislava Design: DOPRAVOPROJEKT Design: Dopravoprojekt a.s.,

Více

Programovací stanice itnc 530

Programovací stanice itnc 530 Programovací stanice itnc 530 Základy programování výroby jednoduchých součástí na CNC frézce s řídícím systémem HEIDENHAIN VOŠ a SPŠE Plzeň 2011 / 2012 Ing. Lubomír Nový Stanice itnc 530 a možnosti jejího

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Řezání závitu s konstantním stoupáním (G33, SF)

Řezání závitu s konstantním stoupáním (G33, SF) Funkce Pomocí příkazu G33 je možné vyrábět závity s konstantním stoupáním: Válcový závit 3 Rovinný závit 2 Kuželový závit 1 Poznámka Technickým předpokladem pro tento způsob řezání závitů pomocí příkazu

Více

Nápověda. ZWCAD Touch je první mobilní CAD (počítačem podporované. navrhování) aplikace s Cloudovou službou (jako je Dropbox), což je

Nápověda. ZWCAD Touch je první mobilní CAD (počítačem podporované. navrhování) aplikace s Cloudovou službou (jako je Dropbox), což je Nápověda Úvod ZWCAD Touch je první mobilní CAD (počítačem podporované navrhování) aplikace s Cloudovou službou (jako je Dropbox), což je speciálně vyrobeno v ZWCAD Software Co., Ltd. založené na mobilní

Více

SPIRIT 2012. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha

SPIRIT 2012. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha SPIRIT 2012 Nové funkce SOFTconsult spol. s r. o., Praha Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 01/2012 (SPIRIT 2012 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol. s r.

Více

SWOOD CAM Školící příručka

SWOOD CAM Školící příručka SolidVision SolidVision, s.r.o. Josefy Faimonové 2409/11a e-mail: info@solidvision.cz telefon: +420 533 433 111 podpora: +420 533 433 123 fax: +420 533 433 110 SWOOD CAM Školící příručka 2 Obsah I. Úvod

Více

SPIRIT 15. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha

SPIRIT 15. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha SPIRIT 15 Nové funkce SOFTconsult spol. s r. o., Praha Informace v tonto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 04/2008 (SPIRIT 15 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol. s r. o.

Více

Modelování sestav. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Modelování sestav. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Modelování sestav Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresu sestavy přepínače Příprava generování výkresu sestavy Otevřete postupně všechny soubory jednotlivých dílů sestavy přepínače

Více

Cvičení 2 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ

Cvičení 2 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ Cvičení 2 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ Cílem druhého cvičení je si na jednoduchém modelu hřídele osvojit základní postupy při tvorbě rotační součástky. Především používání pracovních, nebo

Více

Tisk map z LPIS - rozšířené

Tisk map z LPIS - rozšířené Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Tisk map z LPIS - rozšířené Podklady pro školení Říjen 2011 PV-Agri s.r.o. 2011 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz

Více

ÚLOHA 7. Úloha 7: Stěžejní body tohoto příkladu

ÚLOHA 7. Úloha 7: Stěžejní body tohoto příkladu Úloha 7: Stěžejní body tohoto příkladu - Definování tabule plechu - Manuální vkládání (vkládání několika různých jednotlivých dílů) - Další Expert-Parametry pro automatické zpracování (najetí po oblouku,

Více

NÁVOD K OVLÁDÁNÍ PÁLÍCÍHO STROJE A ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU RIPAST 401

NÁVOD K OVLÁDÁNÍ PÁLÍCÍHO STROJE A ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU RIPAST 401 NÁVOD K OVLÁDÁNÍ PÁLÍCÍHO STROJE A ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU RIPAST 401 Start stroje Stroj se uvádí do provozu stisknutím talčítka START na ovládacím panelu. Po zapnutí stroje a načtení operačního systému se objeví

Více