Měřící sonda Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měřící sonda Uživatelská příručka"

Transkript

1

2

3 Měřící sonda Uživatelská příručka SolidCAM All Rights Reserved.

4

5 Obsah Obsah 1. Úvod Přidání operace Měřící sonda Dialogové okno Operace měřící sondy Počáteční definice Akce Geometrie Nástroj Nástroj Záložka Nástroj Záložka Data Záložka Poloha výměny nástroje Úrovně Úrovně Výchozí rovina Rovina rychloposuvu Technologie Správa Technologických cyklů Definice Technologických cyklů Cykly měření plochy Cykly měření úhlu Cykly Měřit výstupek / kapsu / kapsu s výstupkem Cykly Měřit válec / díru / díru s výstupkem Cykly Vnější/Vnitřní oblouk Cykly Měřit vnější/vnitřní roh Různé Zpráva Zvláštní parametry Kontrola kolizí

6 7. Cvičení Cvičení č.1: Nulový bod Cvičení č.2: Měření bodu Cvičení č.3: Měření úhlu Cvičení č.4: Měření Výstupku/Kapsy Cvičení č.5: Měření Válce/Díry Cvičení č.6: Měření rohu Cvičení č.7: Měření více děr... 61

7 1. Úvod 1. Úvod Úvod 1a 7

8 Vítejte v příručce k Měřící sondě v SolidCAMu! Měřící sonda je nezávislý modul SolidCAMu, který nahrazuje ruční procedury ustavení a umožňuje měření pomocí sondy, kterou má váš CNC stroj. Ustavení součásti Měřící sonda poskytuje snadné řešení pro ustavení součásti pomocí 19 různých měřících cyklů, které umožňují definici polohy nulového bodu. Měření při obrábění Měření sondou můžete provádět i v průběhu obrábění. 8

9 1. Úvod Simulace Zabudované režimy simulace včetně Simulace stroje umožňují vizualizaci celého procesu obrábění a měření a je tak možné zamezit případným kolizím. K této příručce Tato příručka je určena zkušeným uživatelům SolidCAMu. Jestliže nejste seznámeni s tímto software, tak nejdříve začněte s příručkou Začínáme a pak kontaktujte svého prodejce ohledně školení SolidCAMu. K příkladům Projekt používaný v této příručce je připojen v ZIP souboru. Rozbalte obsah archivu Exercises na pevný disk. Soubor SolidWorks, který se zde používá byl vytvořen v SolidWorks Tuto příručku a příklady můžete stáhnout ze webových stránek SolidCAMu 9

10 10

11 1. Úvod 1.1. Přidání operace Měřící sonda Pro přidání operace Měřící sonda do projektu klikněte prvým tlačítkem myši na záhlaví Operace ve stromě Správce SolidCAMu a vyberte příkaz Měřící sonda. Případně můžete kliknout na ikonu Měřící sonda v nástrojové liště SolidCAM operace. Pak se zobrazí dialogové okno Operace měřící sondy. 11

12 1.2. Dialogové okno Operace měřící sondy Dialogové okno Operace měřící sondy umožňuje definici parametrů měření, které sonda provádí. Technologie Tato oblast dialogu umožňuje definici typu cyklu. SolidCAM nabízí následující cykly měření sondou: Měřit plochu v X Tento cyklus umožňuje měření nebo opravu X souřadnice Nulového bodu. Měřit plochu v Y Tento cyklus umožňuje měření nebo opravu Y souřadnice Nulového bodu. Měřit plochu v Z Tento cyklus umožňuje měření nebo opravu Z souřadnice Nulového bodu. Úhel X Tento cyklus umožňuje opravu úhlové orientace X osy Nulového bodu nebo měření úhlu roviny pod úhlem. 12

13 1. Úvod Úhel Y Tento cyklus umožňuje opravu úhlové orientace Y osy Nulového bodu nebo měření úhlu roviny pod úhlem. Úhel Z Tento cyklus umožňuje opravu úhlové orientace Z osy Nulového bodu nebo měření úhlu roviny pod úhlem. Měřit výstupek Tento cyklus umožňuje opravu buď X nebo Y (nebo X i Y) souřadnice Nulového bodu podle umístění výstupku nebo měření jeho rozměrů. Měřit kapsu Tento cyklus umožňuje opravu buď X nebo Y (nebo X i Y) souřadnice Nulového bodu podle umístění kapsy nebo měření jejich rozměrů. Měřit kapsu s výstupkem Tento cyklus umožňuje opravu buď X nebo Y (nebo X i Y) souřadnice Nulového bodu podle umístění ostrova (výstupku uvnitř kapsy) nebo měření rozměrů ostrova. Měřit válec Tento cyklus umožňuje opravu souřadnic X Y Nulového bodu, který je umístěný vzhledem ke středu válce nebo umožňuje měření průměru válce. Měřit díru Tento cyklus umožňuje opravu souřadnic X Y Nulového bodu, který je umístěný vzhledem ke středu díry nebo umožňuje měření průměru díry. Měřit díru s výstupkem Tento cyklus umožňuje opravu souřadnic X Y Nulového bodu, který je umístěný vzhledem ke středu ostrova (výstupek uvnitř díry) nebo umožňuje měření průměru ostrova. 13

14 Vnější oblouk Tento cyklus umožňuje opravu souřadnic X Y Nulového bodu, který je umístěný vzhledem ke středu vnějšího oblouku nebo umožňuje měření jeho průměru. Vnitřní oblouk Tento cyklus umožňuje opravu souřadnic X Y Nulového bodu, který je umístěný vzhledem ke středu vnitřního oblouku nebo umožňuje měření jeho průměru. Měřit vnější roh Tento cyklus umožňuje opravu souřadnic X Y Nulového bodu, který je umístěný na vnějším rohu nebo umožňuje měření jeho úhlu. Měřit vnitřní roh Tento cyklus umožňuje opravu souřadnic X Y Nulového bodu, který je umístěný na vnitřním rohu nebo umožňuje měření jeho úhlu. Karty parametrů Parametry Operace měřící sondy jsou rozděleny do několika skupin. Tyto skupiny jsou zobrazeny ve stromě na levé straně dialogového okna Operace měřící sondy. Když kliknete na název skupiny ve stromě, tak se na pravé straně tohoto dialogového okna zobrazí vybraná skupina parametrů. Počáteční definice Zde se definuje poloha Nulového bodu a vybírá se zde geometrie Operace měřící sondy. Nástroj Zde se vybírá nástroj pro operaci a definují se k němu parametry. Úrovně Zde se definuje přejezdová oblast a úrovně měření. Technologie Zde se definují parametry měření Různé Zde se definuje několik parametrů a možností, které mají vliv na výpočet dráhy. 14

15 2. Počáteční definice 2. Počáteční definice Počáteční definice 2a 15

16 Karta Počáteční definice umožňuje pro měření definici geometrie a parametrů geometrie Akce Operace měřící sondy umožňuje provádění dvou typů akcí: definování polohy Nulového bodu a provádění měření. Když vyberte možnost Nulový bod, tak můžete definovat polohu Nulového bodu pomocí dostupných cyklů. Když vyberete možnost Měření, tak můžete provádět měření na plochách, kapsách, válcích Geometrie V této sekci definujete vhodný Nulový bod pro operaci. Ze seznamu vyberte již existující Nulový bod nebo klikněte na tlačítko Nulový_bod a definujte nový. Pak se zobrazí dialogové okno Správce Nulových bodů. Tento dialog umožňuje definici nového Nulového bodu přímo z objemového modelu. Jakmile je pro operaci Nulový bod vybrán, tak se model natočí do orientace vybraného Nulového bodu. Pro více informací o definici Nulových bodů se obraťte na příručku Začínáme frézovat v SolidCAMu. 16

17 2. Počáteční definice Tato sekce také umožňuje pro operaci definici geometrie. Tato geometrie se skládá z různých elementů (křivky a plochy), které musí být definovány v závislosti na strategii měření vybrané ze seznamu Technologie. Tlačítko Nový Tlačítko Úpravy operaci. umožňuje pro operaci definici nové geometrie. umožňuje úpravu již definovaných geometrií, které se použijí v této Tlačítko Procházet umožňuje vizualizaci geometrie v průběhu procesu výběru. Kliknutí na tlačítko Procházet zobrazí dialogové okno Geometrie, které vypisuje všechny geometrie, které jsou pro vybranou operaci vhodné. Když v tomto okně vyberete geometrii tak se na modelu zvýrazní. Tlačítko Ukázat zobrazuje vybranou geometrii pro operaci přímo na objemovém modelu. 17

18 Výběr vhodných geometrií Pro provedení určité akce vyžaduje každý cyklus sondy určitý typ geometrie. Vyžadované geometrie jsou zobrazeny v následující tabulce: Cyklus Vhodná geometrie Měřit plochu v X Měřit plochu v Y Měřit plochu v Z Bod Úhel X Úhel Y Úhel Z Rovná úsečka, jejíchž směr definuje počáteční bod Měřit výstupek Měřit kapsu Měřit kapsu s výstupkem Uzavřené řetězce, které obsahují dvě rovnoběžné úsečky 18

19 2. Počáteční definice Měřit válec Měřit díru Měřit díru s výstupkem Kružnice (válce) Vnější oblouk Vnitřní oblouk Oblouky a kružnice Měřit vnější roh Měřit vnitřní roh Dvě kolmé entity 19

20 3. Nástroj Nástroj 3a 20

21 3. Nástroj 3.1. Nástroj Karta Nástroj pro operaci výběr nástroje-sondy z Tabulky nástrojů obrobku. Karta nástroj obsahuje tři záložky: Nástroj, Data a Poloha výměny nástroje Záložka Nástroj Tato první záložka umožňuje výběr sondy a zobrazuje také následující parametry vybrané sondy: Pole Typ zobrazuje typ nástroje, kterým je v operaci se sondou vždy sonda. Pole Číslo zobrazuje vybrané číslo nástroje podle aktuální tabulky nástrojů. Pole Vřeteno/Hlava zobrazuje typ vřetene ve kterém je upnuta sonda. Pole Průměr zobrazuje průměr vybrané sondy. 21

22 Když kliknete na tlačítko Vybrat, tak se zobrazí Tabulka nástrojů obrobku. Jediný nástroj, který můžete pro tento typ operace vybrat je sonda. K zobrazení parametrů sondy klikněte na tlačítko Přidat frézovací nástroj. Geometrie nástroje Záložka Geometrie nástroje obsahuje data geometrie nástroje jako je průměr, délka, rádius rohu atd.. Jednotky Tlačítka mm a palce umožňují přepínání mezi palcovým a metrickým systémem měření. 22

23 3. Nástroj Parametry nástroje D AD SD TL OHL SL Definuje průměr kulové špičky sondy Definuje průměr stopky sondy. Definuje průměr osazení. Definuje celkovou délku sondy. Definuje délku vyložení sondy. Definuje délku osazení sondy měřenou od stopky ke středu kuličky. Délka H Definuje vzdálenost od konce nástroje k vřeteni CNC stroje. Data nástroje Záložka Data nástroje definuje posuvy a korekce sondy. Posuv Jednotky posuvu mohou být definovány ve dvou typech F a FZ. F je výchozí a znamená jednotky za minutu. FZ znamená jednotky na zub. Číslo délkové korekce definuje číslo registru délkové korekce aktuálního nástroje v tabulce korekcí CNC stroje. Pole Posuv polohování definuje výchozí posuv použitý pro polohovací pohyby sondy. 23

24 idata, Držák, Tvar, Zpráva Pro více informací o těchto záložkách se obraťte na nápovědu SolidCAMu Záložka Data Tato záložka umožňuje definici posuvu a otáček nástroje a čísla korekce v operaci pro vybraný nástroj. Jakmile je pro operaci nástroj vybrán, tak vyplní SolidCAM toto dialogové okno výchozími daty vybraného nástroje. Tato karta umožňuje úpravu Jednotek, Posuvu polohování a Čísla délkové korekce je pro určitou operaci Záložka Poloha výměny nástroje Tato záložka umožňuje pro aktuální projekt definici nastavení polohy výměny nástroje. Možnost Jako v Nastavení projektu umožňuje definici polohy výměny nástroje podle hodnot nastavených v sekci Poloha výměny nástroje v Nastavení projektu. 24

25 4. Úrovně 4. Úrovně Úrovně 4a 25

26 4.1. Úrovně Karta Úrovně umožňuje výběr úrovní měření aktuální Operace měření sondou Výchozí rovina Tento parametr umožňuje definici Z úrovně, která může být volitelně použita pro mezioperační pohyby. Tlačítko Výchozí rovina a příslušné pole je dostupné pouze, když je v sekci Mezioperační pohyby nástroje v Nastavení projektu vybrána hodnota Rovina rychloposuvu projektu. Výchozí hodnota Výchozí roviny je rovna hodnotě Roviny rychloposuvu projektu Nulového bodu vybraného pro operaci. Výchozí rovina nemůže být níže než Rovina rychloposuvu operace Rovina rychloposuvu Tato možnost definuje Z-rovinu kde se provádí horizontální pohyby pro dosažené polohy sondy před sjetím do počáteční pozice cyklu. Po to co se cyklus dokončí, tak sonda vyjede na zase na Rovinu rychloposuvu aby se mohla přesunout do pozice sjezdu na další cyklus měření. Hodnota Přídavek definuje přídavek od definované Roviny rychloposuvu. Když je hodnota Přídavku kladná, tak se vedle tohoto pole zobrazí modrá šipka, která značí kladnou hodnotu přídavku. Jestliže je hodnota Přídavku záporná, tak se vedle tohoto pole zobrazí červená šipka, která značí zápornou hodnotu přídavku. 26

27 5. Technologie 5. Technologie Technologie 5a 27

28 Karta Technologie umožňuje výběr cyklu měření a definování příslušných parametrů Správa Technologických cyklů Tato karta umožňuje přidání, vyjmutí, kopírování, vložení a smazání technologických cyklů. Hlavní tabulka obsahuje názvy technologií, stav a ovládání náhledu. Stav technologie Ikona stavu zobrazuje zda daný cyklus může být spuštěn. Ikona znamená, že cyklus může být spuštěn. Ikona znamená, že některá část cyklu nemůže být spuštěna. Přejeďte myší přes tuto stavovou ikonu pro zobrazení vysvětlení. Ikona znamená, že cyklus nemůže být spuštěn. Přejeďte myší přes tuto stavovou ikonu pro zobrazení vysvětlení. Náhled Tlačítko náhledu umožňuje přepínat mezi stavy Zobrazení ( ) a Skrytí ( ) pro zobrazení nebo skrytí geometrie technologie na modelu. 28

29 5. Technologie Výběr řetězců V sekci Pracovní geometrie můžete vybrat jen některé řetězce kliknutím do čverečku vedle jejich názvu. Ikona Třídit geometrii ( ) umožňuje definici strategie třídění řetězců pomocí dialogu Pokročilé třídění. Ikona Zrušit třídění ( třídění a použít tak výchozí třídění. ) umožňuje odstranění strategie pokročilého 5.2. Definice Technologických cyklů Parametry každého technologického cyklu musí být definovány v samostatné kartě parametrů cyklu. Tato karta se zobrazí, když kliknete na název cyklu v levé části dialogu Operace měřící sondy nebo když dvojkliknete na jeho název v hlavní tabulce. Karta parametrů cyklu obsahuje následující záložky: Karta Dráha nástroje umožňuje nastavení parametrů cyklu, které definují dráhu sondy. Karta Parametry zobrazuje tabulku parametrů, která je definována v Machine ID. Tyto parametry jsou pro každého výrobce měřící sondy jedinečné a mohou být upravovány v Editoru Machine ID. 29

30 Dráha nástroje Parametry zobrazené na této stránce závisí na strategii, kterou jste vybrali v sekci Technologie v kartě Počáteční definice. Tyto strategie jsou rozděleny do následujících kategorií: Cykly měření plochy Cykly měření úhlu Cykly měření výstupku Cykly měření válce Cykly měření oblouku Cykly měření rohu Cykly měření plochy Cykly Měřit plochu v X, Y a Z jsou definované pomocí následujících parametrů: Nájezd/Odjezd Hodnota Vzdálenost definuje polohu sondy před a po provedení měřícího cyklu. Možnost směru Vám umožňuje definici směru dráhy sondy vzhledem k rovině. Úrovně Hodnota Z rovina definuje Z souřadnici kontaktního bodu. Tlačítko se šipkou Vám umožňuje výběr bodu přímo na modelu pomocí dialogu Vyberte na rovině. Upravit geometrii Hodnota Odsazení definuje přídavnou vzdálenost od kontaktního bodu ve stejném směru jako je Vzdálenost Nájezd/Odjezd. 30

31 5. Technologie Úhel rotace (dostupné jen pro X a Y) Toto pole umožňuje nastavení úhlu najíždění sondy k rovině. Tlačítko se šipkou umožňuje výběr roviny, která určuje tento úhel. Opakovat doteky Toto pole umožňuje definici počtu doteků v každém kontaktním bodě Cykly měření úhlu Cykly Úhel X, Y a Z se definují pomocí následujících parametrů: Nájezd/Odjezd Hodnota Vzdálenost definuje polohu sondy před a po provedení měřícího cyklu. Možnost směru Vám umožňuje definici směru dráhy sondy vzhledem k určité rovině. Úrovně Hodnota Z rovina definuje Z souřadnici kontaktního bodu. Tlačítko se šipkou umožňuje výběr bodu přímo na modelu pomocí dialogu Vyberte na rovině. Vám Upravit geometrii Hodnota Odsazení definuje přídavnou vzdálenost od kontaktního bodu ve stejném směru jako je Vzdálenost Nájezd/Odjezd. Zmenšit geometrii Pole Počáteční bod umožňuje zmenšení měřené vzdálenosti posunutím počátečního bodu o zadanou hodnotu. Bod je takto posunut podél směru řetězce, rovnoběžně s geometrií operace. Pole Koncový bod umožňuje zmenšení měřené vzdálenosti posunutím koncového bodu o zadanou hodnotu. Bod je takto posunut v opačném směru řetězce, rovnoběžně s geometrií operace. 31

32 Rovina měření (dostupné jen pro Úhel Z) Možnost Rovina měření umožňuje výběr roviny, ve které je úhel v Z měřen. Pole Posunutí do strany umožňuje nastavení odsazení od geometrie. Když vyberete jako rovinu měření ZX, tak se posouvá Y souřadnice. Když vyberete jako rovinu měření YZ tak se posouvá Z souřadnice. Opakovat doteky Toto pole umožňuje definici počtu doteků v každém kontaktním bodě Cykly Měřit výstupek / kapsu / kapsu s výstupkem Cykly Měřit výstupek, kapsu a kapsu s výstupkem se definují pomocí následujících parametrů: Nájezd/Odjezd V cyklu Měřit výstupek se hodnota Vzdálenost měří od stěn výstupku podél určité osy. V cyklu Měřit kapsu/kapsu s výstupkem se hodnota Vzdálenost měří od vnitřních stěn kapsy podél určité osy. Upravit geometrii Hodnota Odsazení definuje přídavnou vzdálenost od kontaktních bodů ve stejném směru jako je Vzdálenost Nájezd/Odjezd. Když se měření provádí podél dvou os, tak se odsazení zachovává v obou směrech. Úrovně Hodnota Přejezdová výška definuje přídavnou úroveň pro sondu v Z ose na kterou se vyjíždí při dosažení odjezdové vzdálenosti. Tento parametr umožňuje objetí překážek aniž by se vyjíždělo na Rovinu rychloposuvu. Můžete zde kliknout na ikonu pro zákaz nebo povolení pole pro editaci. Poznámka: Tato možnost je pro cyklus Měřit kapsu nedostupná. 32

33 5. Technologie Hodnota Z rovina definuje Z souřadnici kontaktního bodu. Tlačítko se šipkou výběr bodu přímo na modelu pomocí dialogu Vyberte na rovině. umožňuje Měřit podél osy Možnost Měřit podél osy definuje osu, ve které se bude měření provádět. Můžete zde vybrat možnosti X, Y nebo X&Y. Možnost Posunutí ze středu posouvá generovanou dráhu sondy ze středu dílu o zadanou vzdálenost. Opakovat doteky Toto pole umožňuje definici počtu doteků v každém kontaktním bodě. Výchozím nastavením je, že se všechna měření provádějí ze středu Výstupku/Kapsy Cykly Měřit válec / díru / díru s výstupkem Cykly Měřit válec, díru a díru s výstupkem se definují pomocí následujících parametrů: Nájezd/Odjezd V cyklu Měřit válec se hodnota Vzdálenost měří od obvodu válce podél radiálního směru. V cyklu Měřit díru/díru s výstupkem se hodnota Vzdálenost měří od vnitřních stěn díry podél radiálního směru. Upravit geometrii Hodnota Odsazení definuje přídavnou vzdálenost od kontaktních bodů v radiálním směru válce. 33

34 Úrovně Hodnota Přejezdová výška definuje přídavnou úroveň pro sondu v Z ose na kterou se vyjíždí při dosažení odjezdové vzdálenosti. Tento parametr umožňuje objetí překážek aniž by se vyjíždělo na Rovinu rychloposuvu. Můžete zde kliknout na ikonu povolení pole pro editaci. Poznámka: Tato možnost je pro cyklus Měřit díru nedostupná. pro zákaz nebo Hodnota Z rovina definuje Z souřadnici kontaktního bodu. Tlačítko se šipkou výběr bodu přímo na modelu pomocí dialogu Vyberte na rovině. umožňuje Posunout počáteční bod Možnost Posunout počáteční bod natočí generovanou dráhu sondy kolem Z osy což znamená posunutí dotekových bodů na obvodu, zatímco mezi dotykovými body zůstává stejná vzdálenost. Počet dotykových bodů Počet dotykových bodů definuje počet dotykových bodů, který vyžadujete pro provedení měření Díry/Válce. Tyto body jsou po obvodu díry/válce rozloženy stejnoměrně. Opakovat doteky Toto pole umožňuje definici počtu doteků v každém kontaktním bodě Cykly Vnější/Vnitřní oblouk Cykly Vnější a Vnitřní oblouk se definují pomocí následujících parametrů: Nájezd/Odjezd V cyklu Oblouk se hodnota Vzdálenost měří od obvodu oblouku podél radiálního směru. Upravit geometrii Hodnota Odsazení definuje přídavnou vzdálenost od kontaktních bodů v radiálním směru oblouku. 34

35 5. Technologie Úrovně Hodnota Přejezdová výška definuje přídavnou úroveň pro sondu v Z ose na kterou se vyjíždí při dosažení odjezdové vzdálenosti. Tento parametr umožňuje objetí překážek aniž by se vyjíždělo na Rovinu rychloposuvu. Můžete zde kliknout na ikonu zákaz nebo povolení pole pro editaci. Hodnota Z rovina definuje Z souřadnici kontaktního bodu. Tlačítko se šipkou umožňuje výběr bodu přímo na modelu pomocí dialogu Vyberte na rovině. Zmenšit geometrii Pole Počáteční bod umožňuje zmenšení měřené vzdálenosti posunutím počátečního bodu o zadanou hodnotu. Bod je takto posunut podél obvodu oblouku, po směru hodinových ručiček. Pole Koncový bod umožňuje zmenšení měřené vzdálenosti posunutím koncového bodu o zadanou hodnotu Bod je takto posunut podél obvodu oblouku, proti směru hodinových ručiček. Počet dotykových bodů Počet dotykových bodů definuje počet dotykových bodů, který vyžadujete pro provedení měření Vnějšího/Vnitřního oblouku. Tyto body jsou po obvodu oblouku rozloženy stejnoměrně. Opakovat doteky Toto pole umožňuje definici počtu doteků v každém kontaktním bodě Cykly Měřit vnější/vnitřní roh Cykly Měřit vnější a vnitřní roh se definují pomocí následujících parametrů: Nájezd/Odjezd Vzdálenost v ose X se měří od kontaktní plochy podél X osy. Vzdálenost v ose Y se měří od kontaktní plochy podél Y osy. pro 35

36 Upravit geometrii Hodnota Odsazení definuje přídavnou vzdálenost od kontaktních bodů na obou plochách. Úrovně Hodnota Z rovina definuje Z souřadnici kontaktního bodu. Tlačítko se šipkou umožňuje výběr bodu přímo na modelu pomocí dialogu Vyberte na rovině. Vzdálenosti DX1 definuje vzdálenost podél osy X mezi vrcholem rohu a prvním kontaktním bodem. DY1 definuje vzdálenost podél osy Y mezi vrcholem rohu a prvním kontaktním bodem. DX2 definuje vzdálenost podél osy X mezi prvním a druhým kontaktním bodem. DY2 definuje vzdálenost podél osy Y mezi prvním a druhým kontaktním bodem. Vzdálenosti DX2 a DY2 jsou dostupně jen podle volby. Tento pár vzdáleností je volitelný. Opakovat doteky Toto pole umožňuje definici počtu doteků v každém kontaktním bodě. 36

37 6. Různé 6. Různé Různé 6a 37

38 Karta Různé umožňuje definici několika různých parametrů pro Operaci měřící sondy Zpráva Do tohoto pole můžete napsat zprávu, která se pak zobrazí v generovaném souboru NC Programu Zvláštní parametry Možnost Zvláštní parametry umožňuje používat speciální možnosti operace, které jsou implementovány v postprocesoru aktuálního projektu. Tlačítko Data umožňuje zobrazení seznamu přídavných parametrů, které jsou definovány v postprocesoru. 38

39 6. Různé 6.3. Kontrola kolizí Tato možnost umožňuje provádění kontroly kolizí po výpočtu 2.5D frézovacích operací. Během této kontroly detekuje SolidCAM kolize mezi nástrojem a modelem obrobku a informuje o poloze kde tato kolize nastala. Možnost Kontrola kolizí při výpočtu umožňuje provádění kontroly kolizí přímo po výpočtu dráhy nástroje. Můžete zde také v příslušném poli definovat toleranci kontroly kolizí. Jestliže jsou při této kontrole detekovány kolize, tak SolidCAM informuje o jejich poloze na modelu zobrazením jejich souřadnic v dialogu Kontrola kolizí a tečky na modelu pak zobrazují jejich umístění na modelu v grafickém okně SolidCAMu. V tomto dialogu můžete ovládat viditelnost jednotlivých poloh kolizí pomocí jejich zatržení. Když je zde poloha zatržena, tak SolidCAM zobrazí příslušnou polohu kolize na modelu pomocí modrozelené tečky. Když zde není poloha zatržena, tak se příslušná poloha kolize na modelu nezvýrazní. Tlačítko Ukaž všechny umožňuje zobrazení všech detekovaných kolizí na modelu, tak že se zatrhnou všechny kolize. Tlačítko Skryj všechny umožňuje skrýt na modelu všechny detekované polohy kolizí, tak že zruší zatržení všech kolizí. 39

40 7. Cvičení Cvičení 7a 40

41 7. Cvičení Cvičení č.1: Nulový bod Toto cvičení ilustruje to jak může být opravena poloha Nulového bodu na kusu upnutém na CNC stroji. Otevřete projekt SolidCAMu SolidProbe.prz, který je umístěn ve složce Exercises. Tento projekt obsahuje několik operací, které byly definovány pro obrobení modelu obrobku. Pro kontrolu těchto operací přímo v SolidCAMu zde můžete přidat operace sondy. Finální NC Program, který vygenerujete na konci práce bude obsahovat jak obráběcí operace tak operace sondy. 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na první operaci Čelní frézování a z místní nabídky vyberte příkaz Měřící sonda. Pak se zobrazí dialog Operace měřící sondy. 2. Ujistěte se, že je v levém horním rohu jako Technologie vybrán výchozí cyklus Měřit plochu v Z. 3. V oblasti Akce se ujistěte, že je vybráno Nulový bod. 4. V oblasti Geometrie klikněte na ikonu Nový bodů., pak se zobrazí dialog Výběr Pro výběr kontaktního bodu kde má být Z souřadnice nastavena na 0 klikněte na model, jak je vidět na obrázku vpravo. 41

42 Pro potvrzení výběru klikněte na. Pak se znovu zobrazí dialog Operace měřící sondy. 5. Přepněte do karty Nástroj. Pro výběr sondy pro operace klikněte na Vybrat. Zobrazí se dialog Výběr nástroje pro operaci. Pro přidání nástroje Sonda klikněte na ikonu Přidat frézovací nástroj. Načte se následující výchozí nástroj: Nastavte Průměr na 20. Vyberte držák BT40ER32x60. Pro výběr sondy pro operaci klikněte na tlačítko Vybrat. 6. Nyní přepněte do karty Technologie. Všimněte si, že je vybraná geometrie zobrazena v seznamu Pracovní geometrie a Stav cyklu je označen že je geometrie vybraná správně., což značí, 7. Pro zobrazení technologických parametrů operace Dvojklikněte v tabulce na řádek Tech1. 8. V záložce Dráha nástroje nastavte Vzdálenost pro Nájezd/Odjezd na 15. Pro zobrazení generované dráhy sondy spolu s vybraným průměrem sondy klikněte na ikonu Náhled. 9. Pro uložení a výpočet NC Programu pro tuto operaci klikněte na Uložit & Přepočítat. 42

43 7. Cvičení 10. Pro přidání nové operace sondy klikněte na Uložit & Kopie. V sekci Technologie vyberte strategii Měřit kapsu. 11. V oblasti Geometrie klikněte na ikonu Nový Zobrazí se dialog Úprava geometrie. Vyberte řetězec jak je vidět na obrázku vpravo. Pro potvrzení výběru klikněte na. Pak se znovu zobrazí dialog Operace měřící sondy. 12. Použijte stejnou sondu jako v předchozí operaci. 13. V kartě Technologie vyberte Tech1 a nastavte pro Nájezd/Odjezd Vzdálenost na 15. Nastavte Z rovinu na -30. V seznamu Měřit podél osy vyberte X & Y. 14. Pro zobrazení generované dráhy sondy klikněte na ikonu Náhled. 15. Pro uložení a výpočet NC Programu pro tuto operaci klikněte na tlačítko Uložit & Přepočítat. 16. Klikněte na tlačítko Simulace. Zobrazí se dialog Simulace. Vyberte obě operace a po klikněte na tlačítko Přehrát pro přehrání simulace. V první operaci sonda sjede dolů na Z rovinu. V druhé operaci sonda sjede středem a pak se dotýká všech čtyř ploch podél X a Y osy a definuje tak střed kapsy jako Nulový bod. Pro zavření dialogu klikněte na tlačítko Ukončit. 17. pro umožnění definice Nulového bodu na začátku práce přetáhněte ve stromě SolidCAMu operaci Čelního frézová pod operace sondy. 43

44 Cvičení č.2: Měření bodu Toto cvičení ilustruje to jek se provádí měření po každé fázi obrábění. V tomto cvičení se používá stejný projekt jako v předchozím cvičení SolidProbe.prz. 1. Pro nastavení tolerancí, které se v SolidCAMu pro měření používají, otevřete SolidCAM Možnosti a zde pak sekci Měřící sonda a definujte tolerance následovně: Pro X nastavte Min na a Max na Pro zbytek parametrů použijte stejné hodnoty kromě Úhlu. Pro Úhel nastavte Min na -0.1 a Max na 0.1. Pro uložení nastavení klikněte na OK. 2. Pro ověření výsledků operace Čelní frézování klikněte pravým tlačítkem myši na operaci Čelní frézování a z místní nabídky vyberte příkaz Měřící sonda. 3. V kartě Počáteční definice použijte výchozí strategii Měřit plochu v Z a v sekci Akce vyberte Měření. 4. Pro definici geometrie klikněte na. Pak klikněte na horní plochu pro definici Z úrovně operace. 5. Definujte sondu. Nastavte Průměr stopky na 25. Nastavte Vyložení na 70. Nastavte Délku H na 130. Pro výběr sondy pro operaci klikněte na tlačítko Vybrat. Přepnete do karty Tech1. V záložce Dráha nástroje nastavte Vzdálenost pro Nájezd/Odjezd na Pro zobrazení náhledu klikněte na. 44

45 7. Cvičení 7. V záložce Parametry si všimněte, že jsou zde pro operaci vybrány pouze náležité tolerance v souladu s nastavením, které jste udělali v kroku Pro uložení dat operace a výpočet dráhy nástroje klikněte na Uložit & Přepočítat. Pro přidání nové Operace měřící sondy klikněte na tlačítko Uložit & Kopie. 9. V sekci Technologie zde vyberte strategii Měřit plochu v Y a definujte novou geometrii jak je vidět níže: 10. V sekci Tech1 zapněte kliknutí na náhled. Nastavte Vzdálenost pro Nájezd/Odjezd na 40. Vyberte vhodný směr pro příjezd sondy. 11. Pro uložení dat operace a výpočet dráhy nástroje klikněte na Uložit & Přepočítat. Pro přidání nové Operace měřící sondy klikněte na tlačítko Uložit & Kopie. 12. Stejným způsobem jako v předchozí operaci definujte operaci Měřit plochu v X. 13. Pro uložení dat operace a výpočet dráhy nástroje klikněte na Uložit & Přepočítat. Pak klikněte na Konec. 45

46 14. Ve stromě SolidCAMu přetáhněte pro správné pořadí operací operace Měření plochy v Y a Měření plochy v X pod operaci kontura F_contour Spolu s držením klávesy Shift vyberte operace Čelní frézování, Měření plochy v Z, Kontura, Měření plochy v Y, Měření plochy v X a operaci Kontura. Klikněte na těchto vybraných operacích pravým tlačítkem myši a vyberte z místní nabídky Simulace. 16. Přehrajte simulaci v režimu Solid Verify. Můžete zde pak vidět, že se měření sondou provádí po operaci obrábění. 46

47 7. Cvičení Cvičení č.3: Měření úhlu Použijte stejný projekt SolidProbe.prz jako v předchozím cvičení. 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na operaci kontura F_contour1 a přidejte novou Operaci měřící sondy. 2. V kartě Počáteční definice použijte strategii Úhel Y a pro Akci vyberte Měření. 3. Ze seznamu dostupných geometrií vyberte contour1. Stejná geometrie byla použita v korespondující operaci obrábění kontury. 4. Použijte sondu Ø6. 5. Přepněte do karty Tech1. Nastavte Vzdálenost pro Nájezd/Odjezd na 13. Nastavte Z rovinu na -30. Pod Zmenšit geometrii nastavte jak pro Počáteční bod tak pro Koncový bod hodnotu Pro náhled dráhy sondy klikněte na. 7. Pro uložení dat operace a výpočet dráhy nástroje klikněte na Uložit & Přepočítat. Pak klikněte na Konec. 8. Klikněte pravým tlačítkem na operaci kontury F_contour2 a přidejte novou Operaci měřící sondy. 9. V kartě Počáteční definice použijte strategii Úhel X a pro Akci vyberte Měření. 47

48 10. Ze seznamu dostupných geometrií vyberte contour2. Stejná geometrie byla použita v korespondující operaci obrábění kontury. 11. Použijte sondu Ø Přepněte do karty Tech1. 1. Nastavte Vzdálenost pro Nájezd/Odjezd na Nastavte Z rovinu na Pod Zmenšit geometrii nastavte jak pro Počáteční bod tak pro Koncový bod hodnotu Pro náhled dráhy sondy klikněte na. 14. Pro uložení dat operace a výpočet dráhy nástroje klikněte na Uložit & Přepočítat. Pak klikněte na Konec. 15. Klikněte pravým tlačítkem myši na operaci čelního frézování FM_facemill1 a přidejte novou Operaci měřící sondy. 16. V kartě Počáteční definice použijte strategii Úhel Z a pro Akci vyberte Měření. 17. Definujte novou geometrii jak je vidět na obrázku vpravo. 18. Použijte stejnou sondu jako v předchozí operaci. 19. Přepněte do karty Tech1. Nastavte Vzdálenost pro Nájezd/Odjezd na 10. Nastavte Rovinu měření na YZ. Nastavte Posunutí do strany na -20. Pod Zmenšit geometrii nastavte jak pro Počáteční bod tak pro Koncový bod hodnotu 3. 48

CAM HSM Works Referenční příručka

CAM HSM Works Referenční příručka Střední průmyslová škola Praha 10, Na Třebešíně 2299 Výuka CNC ve třídách Strojírenství a IT Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299 CAM HSM Works Referenční příručka Podpůrné materiály pro

Více

Tvorba procedurálních prvků

Tvorba procedurálních prvků Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

1 Postup tvorby konstrukčních

1 Postup tvorby konstrukčních Lekce 1 Postup tvorby konstrukčních rámů Přehled tvorby konstrukčních rámů Pomocí prostředí Konstrukce rámů v dokumentu sestavy je možné vytvořit segmenty trajektorie a konstrukční rámy. V prostředí konstrukce

Více

Tvorba detailních výkresů

Tvorba detailních výkresů Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Tvorba základních prvků

Tvorba základních prvků Tvorba základních prvků Číslo publikace spse01515 Tvorba základních prvků Číslo publikace spse01515 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

created by Miroslav Suchý USER S GUIDE CZ BG DE EN FR HU PL RO RU

created by Miroslav Suchý USER S GUIDE CZ BG DE EN FR HU PL RO RU created by Miroslav Suchý USER S GUIDE 2013 CZ BG DE EN FR HU PL RO RU OBSAH WRYKRYS 2013 1. ÚVOD 11 1.1. HW a SW požadavky programu WRYKRYS 11 1.2. Instalace programu WRYKRYS 11 1.3. Obsah podsložek

Více

Nastavitelné součásti a sestavy

Nastavitelné součásti a sestavy Nastavitelné součásti a sestavy Číslo publikace spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy Číslo publikace spse01686 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem

Více

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015 CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015 Obsah Právní ustanovení...11 1 Vítejte v SOLIDWORKS 2015...14 Nejdůležitější nové vlastnosti a funkce softwaru...14 Hlavní zdokonalení...14 Pro více informací...16 2 Uživatelské

Více

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015 CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015 Obsah Právní ustanovení...11 1 Vítejte v SOLIDWORKS 2015...14 Nejdůležitější nové vlastnosti a funkce softwaru...14 Hlavní zdokonalení...14 Pro více informací...16 2 Uživatelské

Více

SINUMERIK 840D sl. ShopTurn. Úvod. Seřizování stroje. Opracování obrobku. Sestavování programu v systému ShopTurn. Funkce systému ShopTurn

SINUMERIK 840D sl. ShopTurn. Úvod. Seřizování stroje. Opracování obrobku. Sestavování programu v systému ShopTurn. Funkce systému ShopTurn Úvod 1 Seřizování stroje 2 Opracování obrobku 3 SINUMERIK 840D sl ShopTurn Obsluha/programování Sestavování programu v systému ShopTurn Funkce systému ShopTurn Práce v manuálním režimu 4 5 6 Program v

Více

CNC PILOT 4290. NC-Software 340 460-xx. Př ručka pro uživatele

CNC PILOT 4290. NC-Software 340 460-xx. Př ručka pro uživatele CNC PILOT 4290 NC-Software 340 460-xx Př ručka pro uživatele Český (cs) 8/2001 CNC PILOT 4290, software a funkce Tato př ručka popisuje funkce, které jsou k dispozici v CNC PILOT 4290 s č slem softwaru

Více

Modelování součásti pomocí ploch

Modelování součásti pomocí ploch Modelování součásti pomocí ploch Číslo publikace spse01560 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení VIKLAN - Základ Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Ing. Josef Spilka VIKLAN - Základ Verse 1.10.11.1 Copyright

Více

Příklad prutová ocelová konstrukce 2D

Příklad prutová ocelová konstrukce 2D SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

CNC PILOT 4290 NC-software 368 650-xx V7. Př ručka pro uživatele

CNC PILOT 4290 NC-software 368 650-xx V7. Př ručka pro uživatele CNC PILOT 4290 NC-software 368 650-xx V7 Př ručka pro uživatele Česky (cs) 8/2004 Zadávac klávesnice Provozn režim Ručn ř zen Provozn režim Automatika Programovac režimy (DIN PLUS, Simulace, TURN PLUS)

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO AutoCAD LT 2D kreslení technické dokumentace na počítači listopad 2006 Ing. Ladislava Krejčí Obsah ÚVOD

Více

NEXIS 32 rel. 3.70 Příčinkové plochy a čáry Pohyblivé zatížení

NEXIS 32 rel. 3.70 Příčinkové plochy a čáry Pohyblivé zatížení SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Základy programování a obsluha CNC strojů

Základy programování a obsluha CNC strojů STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, JIHLAVA Základy programování a obsluha CNC strojů Učební texty Ing. Milan Chudoba, učitel odborných předmětů strojírenství - 1 - ÚVOD Cílem těchto textů je naučit obsluhu ovládat

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

SPIRIT 12 Nové funkce

SPIRIT 12 Nové funkce SPIRIT 12 Nové funkce SOFTconsult spol. s r.o., Praha Informace v tomto textu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 07/2006 (SPIRIT 12 CZ) Revize 3 copyright SOFTconsult spol.s r.o. Praha 2006.

Více

Př ručka uživatele Popisný dialog HEIDENHAIN TNC 320. NC-software 340 551-01

Př ručka uživatele Popisný dialog HEIDENHAIN TNC 320. NC-software 340 551-01 Př ručka uživatele Popisný dialog HEIDENHAIN TNC 320 NC-software 340 551-01 Česky (cs) 3/2006 Ovládac prvky zobrazovac jednotky Volba rozdělen obrazovky Přep nán obrazovky mezi strojn m a programovac m

Více

M-Print PRO. Návod k obsluze. Verze návodu 2013-02

M-Print PRO. Návod k obsluze. Verze návodu 2013-02 M-Print PRO Návod k obsluze Verze návodu 2013-02 Obsah Úvod 1 O M-Print PRO... 1 Pokyny k této příručce... 1 Zobrazovací prostředek... 2 Vysvětlení pojmů... 2 Poznámka k instalaci... 2 Všeobecná obsluha

Více

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku.

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku. Stažení a instalace První instalaci programu je třeba provést instalátorem. Instalátor programu je možno stáhnout na stránce installations.astrasw.cz/buildingdesign/buildingdesign.exe. Stáhne se instalační

Více

Softwarové řešení pro návrh a tisk karet

Softwarové řešení pro návrh a tisk karet CARDPRESS Softwarové řešení pro návrh a tisk karet Uživatelská příručka Obsah web: www.cardhouse.cz mail : sales@cardhouse.cz tel.: +420 475 214 754 1) Úvodní informace... 1 Požadavky na konfiguraci počítače...1

Více

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Číslo publikace spse01424 103 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

Úvod. Návod na použití obsahuje tyto kapitoly:

Úvod. Návod na použití obsahuje tyto kapitoly: Úvod Album Maker je produkt používaný pro vytváření digitálních fotoalb, které mají být vytisknuté a svázané do knížky ať už v tvrdých nebo měkkých deskách. Použitím aplikace Album Maker můžete navrhnout

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více

OKNA WH OKNA. Program pro konstrukci oken. Manuál k projekční části. Winkhaus CR, s.r.o. Mirošovická 704 251 64 Mnichovice

OKNA WH OKNA. Program pro konstrukci oken. Manuál k projekční části. Winkhaus CR, s.r.o. Mirošovická 704 251 64 Mnichovice Program pro konstrukci oken WH OKNA Manuál k projekční části OKNA Winkhaus CR, s.r.o. Mirošovická 704 251 64 Mnichovice Tel.: 323 627 053-4 Fax: 323 627 059 www.winkhaus.cz, www.whokna.cz Strana 1 (celkem

Více

Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 desáté vydání březen 2013 změny vyhrazeny

Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 desáté vydání březen 2013 změny vyhrazeny Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 desáté vydání březen 2013 změny vyhrazeny 1 TXV 003 28.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Únor 2009 1 První verze (odpovídá stavu nástroje ve verzi 1.6.2) Srpen 2009

Více