Výroční zpráva za rok 2012 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2012 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. www.centrum-podebrady.info"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2012 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Sestavila: Emilie Třísková, ředitelka CSZS Poděbrady o.p.s. V Poděbradech 25. června 2013

2 Výroční zpráva za rok 2012 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Sídlo: Poděbrady, Lipanská 721/III, PSČ IČ: DIČ: CZ Den vzniku: 25. listopadu 2005 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Městským soudem v Praze oddíl O, vložka 397 Právní forma: Obecně prospěšná společnost Orgány společnosti: správní rada 6 členů -předseda, 5 členů dozorčí rada 6 členů -předseda, 5 členů Statutární orgán: ředitel Organizační struktura: provozní střediska Nymburk, Poděbrady, Městec Králové, Lysá nad Labem POSLÁNÍ Domov je doma. Tuto myšlenku nám umožňuje každý den naplňovat propojení sociálních a zdravotních služeb, dlouholeté zkušenosti a profesionální přístup zaměstnanců. Našim uživatelům pomáháme a podporujeme je v samostatném a důstojném životě DOMA. CÍL chceme pomáhat uživatelům vést soběstačný a důstojný život v jejich domácím prostředí chceme zajišťovat všechny naše služby všem uživatelům za stejných podmínek bez ohledu na místo poskytování služby chceme usilovat o stálý profesní rozvoj všech zaměstnanců chceme pracovat na udržení a zvýšení kvality poskytovaných služeb CÍLOVÁ SKUPINA Sociální služby jsou určeny lidem v nepříznivé sociální situaci, kteří již potřebují pomoc se základními životními a osobními potřebami. Naše služby nemohou být poskytnuty: osobám s infekčním onemocněním osobám se stálou potřebou nepřetržité zdravotní péče osobám s projevy, které ohrožují bezpečnost pracovníků nebo ostatních uživatelů osobám, které nepatří do cílové skupiny konkrétní služby osobám, kterým byla vypovězena smlouva v době kratší než 6 měsíců z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy osobám, které požadují jinou službu, než kterou má společnost zaregistrovánu Zdravotní služby jsou určeny lidem, kterým jejich ošetřující lékař při hospitalizaci nebo registrující praktický lékař doporučí poskytování domácí zdravotní péče. 1

3 1. Přehled činností Společnost zajišťuje podporu občanům prostřednictvím těchto služeb: Pečovatelská služba Pečovatelskou službu poskytujeme ve dvou formách: terénní (v domácnostech klientů) ambulantní (na střediscích osobní hygieny SOH) POSLÁNÍM pečovatelské služby je pomáhat uživatelům s činnostmi běžného života tak, aby mohli co nejdéle zůstat DOMA. Pečovatelská služba pomáhá žít plnohodnotný život a činnosti pečovatelské služby se zaměřují jen na to, co uživatel již sám nezvládá. CÍL chceme uspokojovat individuální potřeby uživatelů chceme podporovat nebo udržet kvalitu života a soběstačnost uživatele v těchto oblastech: péče o vlastní osobu, péče o domácnost chceme podporovat společenské a rodinné vazby klientů chceme podporovat rodiny, které pečují o své blízké chceme podporovat uživatele v činnostech, které sami zvládají CÍLOVÁ SKUPINA osoby s chronickým onemocněním osoby s jiným zdravotním postižením osoby s kombinovaným postižením osoby s tělesným postižením osoby se zdravotním postižením rodiny s dítětem/dětmi senioři Cílové skupiny bez omezení věku ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy pomoc při zajištění chodu domácnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Výše úhrady za poskytované základní činnosti - vždy podle aktuálního ceníku CSZS Poděbrady o.p.s. PROVOZNÍ DOBA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY terénní (v domácnostech), pondělí - neděle hodin, v případě potřeby je možné domluvit poskytování služby do hodin ambulantní (SOH), pondělí - pátek hodin KAPACITA (maximální počet klientů, kterým může být služba poskytnuta za měsíc): terénní 1100 osob 2

4 ambulantní 150 osob Při poskytování pečovatelské služby zajišťujeme pomoc při osobní hygieně, koupání, a to i na lůžku (v závislosti na zdravotním stavu), provádíme péči o vlasy a nehty. Pokud doma nejsou vhodné podmínky pro zvládnutí těchto úkonů, odvezeme klienta do střediska osobní hygieny, které je vybaveno vanou se zvedacím zařízením. Potřebuje-li klient pomoci s chodem domácnosti, zajistíme běžný úklid, praní a žehlení prádla. Dojdeme pro recepty k lékaři, vyzvedneme léky v lékárně. Dohlédneme na správné užívání léků. Zajistíme každodenní i velký týdenní nákup. Klientovi pomůžeme s vyřízením záležitostí na úřadě nebo u lékaře nebo ho pouze doprovodíme. Pomůžeme s přípravou jídla a pití, dovezeme oběd, ohřejeme a podáme jej. Můžeme být nápomocni při oblékání a svlékání, při chůzi po bytě, pomůžeme s přesuny na lůžko a vozík, podpoříme při orientaci v prostoru. ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ je určeno lidem, kteří vnímají svoji životní situaci jako obtížnou a nejsou schopni ji řešit vlastními silami. Základní sociální poradenství se při poskytování sociálních služeb zajišťuje v tomto rozsahu: poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby, poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče, poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě, poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu. Osobní asistence POSLÁNÍM osobní asistence je pomáhat uživatelům s hendikepem při činnostech, které by dokázali sami, kdyby tento hendikep neměli. CÍL chceme podporovat uživatele v rozhodování o průběhu služby chceme udržovat a zlepšovat psychické a fyzické schopnosti uživatelů chceme umožnit uživateli co nejdéle zůstat doma CÍLEM služby je umožnit klientům se sníženou soběstačností vést důstojný život s možností setrvat ve svém domácím prostředí. CÍLOVÁ SKUPINA osoby s chronickým onemocněním osoby s jiným zdravotním postižením osoby s kombinovaným postižením osoby s tělesným postižením osoby se zdravotním postižením rodiny s dítětem/dětmi senioři Služba je určena osobám starším 1 roku. 3

5 ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně pomoc při zajištění stravy pomoc při zajištění chodu domácnosti výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Výše úhrady za poskytované základní činnosti - vždy podle aktuálního ceníku CSZS Poděbrady o.p.s. Jestliže vyžaduje Váš zdravotní stav dlouhodobější nebo stálou pomoc jiné osoby, můžete využít služby osobní asistence. Osobní asistent Vám pomůže s úklidem, hygienou, oblékáním, přesuny, se zajištěním stravy, pomůže Vám vyřídit Vaše záležitosti po telefonu, písemně i osobně, pomůže Vám s nákupy, popřípadě Vás doprovodí na místo určení, může Vám ale pomoci i s péčí o Vaše dítě. Osobní asistent Vám pomůže s nácvikem a upevňováním Vašich motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností. To vše podle Vašich aktuálních potřeb bez nutnosti mít předem domluvený rozsah požadovaných úkonů. Osobní asistence je poskytována u Vás v domácnosti, může být ale poskytnuta i dětem ve školce a škole, nebo také při doprovázení na úřad, do kina, divadla, cukrárny, na vycházku do parku, do školy, na zájmový kroužek. DOBA POSKYTOVÁNÍ terénní (v domácnostech uživatelů) nepřetržitě KAPACITA: 15 osob měsíčně Denní stacionáře Posláním denních stacionářů je zabezpečit potřeby uživatelů, kteří nemohou nebo nechtějí zůstávat celý den sami doma. CÍL chceme předcházet pocitu samoty uživatelů chceme zajistit kvalitní a smysluplné trávení času uživatelů chceme ulevit pečujícím rodinám chceme podporovat klienty v rozvoji individuality a soběstačnosti chceme udržovat a zlepšovat psychické a fyzické schopnosti uživatelů CÍLOVÁ SKUPINA osoby s chronickým onemocněním osoby se zdravotním postižením senioři Služba je určena osobám starším 18 let. ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 4

6 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu poskytnutí stravy výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické činnosti pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Výše úhrady za poskytované základní činnosti se odvíjí od stupně závislosti klienta a zároveň jeho časové náročnosti při poskytování péče, vždy podle aktuálního ceníku CSZS Poděbrady o.p.s. Služba denní stacionář je volbou pro klienty, kteří nechtějí nebo nemohou během dne zůstávat sami doma. Denní stacionář je určen i pro osamělé seniory a zdravotně postižené, kteří by si přáli strávit část dne mezi svými vrstevníky. Ve stacionáři je o klienty postaráno od rána, kdy do našeho zařízení přijedou, až do jejich odpoledního odjezdu. Společně se mohou zúčastnit procvičení těla, tréninku paměti, procházek na čerstvém vzduchu, zahrát si společenské hry. Mohou si něco zajímavého přečíst, vyluštit křížovku, poslechnout hudbu, zazpívat si, podívat se na film, či jen relaxovat. Společně pracujeme na zlepšování soběstačnosti při činnostech, které klientům činí potíže. To vše v útulném domácím prostředí s milým personálem. Denní stacionář může, ale nemusí, být navštěvován pravidelně každý všední den. PŘEHLED DENNÍCH STACIONÁŘŮ Denní stacionář Poděbrady, Tyršova 1359 kapacita je 4 osoby, provozní doba hod., v případě potřeby déle. Denní stacionář Poděbrady Kluk, Sokolečská 64 kapacita je 13 osob, provozní doba hod., v případě potřeby déle. Denní stacionář Sány, 9. května 58 kapacita je 5 osob, provozní doba hod., v případě potřeby déle. Denní stacionář Milovice, Příčná 194/1 kapacita je 4 osoby, provozní doba hod., v případě potřeby déle. Odlehčovací služby Odlehčovací služby poskytujeme ve dvou formách: terénní (v domácnostech klientů) pobytová (celodenní pobyty v zařízení odlehčovacích služeb v Sánech) POSLÁNÍM odlehčovací služby je umožnit osobám a rodinám, které pečují o své blízké, odpočinout si a nabrat síly, a to prostřednictvím krátkodobého předání péče našim zaměstnancům. CÍL chceme ulevit pečující rodině chceme podporovat pečující rodiny chceme zajistit kvalitní a smysluplné trávení času uživatelů chceme podporovat uživatele v rozvoji individuality a soběstačnosti chceme udržovat a zlepšovat psychické a fyzické schopnosti uživatelů chceme služby poskytovat v příjemném domácím prostředí, a to i v případě pobytové služby 5

7 CÍLOVÁ SKUPINA osoby s chronickým onemocněním osoby s jiným zdravotním postižením osoby s kombinovaným postižením osoby s tělesným postižením osoby se zdravotním postižením senioři Služba je určena osobám starším 10 let. Odlehčovací služba je určena pečujícím osobám nebo pečujícím rodinám. Péče o blízkého, který není plně soběstačný a potřebuje denně pomoc, je velmi náročná. Pečující osoba může být unavena stereotypem každodenní péče a potřebuje si sama odpočinout. Odlehčovací služba Vás na chvíli zastoupí v pečování, pokud máte jednání na úřadech, u lékaře, ve městě, nebo si chcete jen dojít ke kadeřnici. V domácnosti Vás můžeme na určitou část dne nahradit v rámci terénních odlehčovacích služeb. Pokud odjíždíte na víkend, na dovolenou, nastupujete do nemocnice nebo jedete do lázní, pak můžete po dohodě se svým blízkým využít pobytových odlehčovacích služeb. Zde může Váš blízký po dobu, než se vrátíte, bydlet v domácím prostředí s 24 -hodinovou péčí kvalifikovaných pracovnic. Dlouhodobé pečování je pro pečujícího člověka fyzicky i psychicky náročné, proto se nestyďte a bez výčitek svědomí si odpočiňte a naberte sílu k dalšímu pečování. ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB ubytování (v případě pobytové služby) stravování (poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy) úkony sociální péče: - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - sociálně terapeutické činnosti - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Ubytování a stravování si uživatelé služby hradí ze svého příjmu (dle zákona o životním a existenčním minimu), úkony péče si hradí z příspěvku na péči. Výše úhrady za poskytované základní činnosti vycházejí ze stupně závislosti klienta a zároveň jeho časové náročnosti při poskytování péče, vždy podle aktuálního ceníku CSZS Poděbrady o.p.s. KAPACITA pobytového zařízení: 8 osob (4 dvoulůžkové pokoje). Domácí zdravotní péče Je určena všem osobám bez rozdílu věku, které mají jakýkoli zdravotní problém, potřebují ošetření, na které sami nestačí. Může se jednat o doléčení pooperační rány po propuštění z nemocnice, mohou to být pravidelné převazy ran nebo bércových vředů. Důvodem pro indikaci domácí zdravotní péče mohou být potíže při aplikaci inzulínu (třesoucí se ruce, zhoršený zrak pro rozpoznání dílků na stříkačce, zhoršený sluch pro slyšitelnost cvakání inzulínového pera), potíže s ohnutím k ráně nebo nemožnost 6

8 dosáhnout si na ránu, může to ale být i obtížný přesun do ordinace lékaře nebo do laboratoře k provedení odběru krve. V těchto, ale i v dalších případech, můžete požádat svého lékaře o předepsání domácí zdravotní péče. Pokud Vám lékař vyhoví a doporučí domácí zdravotní péči, budou Vás ve Vašem domácím prostředí pravidelně navštěvovat zdravotní sestřičky našeho týmu. Na základě předpisu Vašeho praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci budou provádět zdravotní i léčebné úkony. ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB aplikace injekcí, podávání léků péče o diabetiky sledování, aplikace inzulínu, nácvik aplikace, měření glykémie lokální ošetření ošetřování ran po operacích, úrazech, převazy bércových vředů péče o pokožku prevence a léčba dekubitů odběr biologického materiálu krve, moči atd. ošetření permanentních katétrů, stomií a drénů zdravotní péče po úrazech, operacích, mozkových příhodách hospicová péče v domácím prostředí zdravotní poradenství Domácí zdravotní péče je hrazena z Vašeho zdravotního pojištění a je poskytována bezplatně. Podmínkou poskytování domácí zdravotní péče je indikace (předepsání) péče Vaším praktickým nebo ošetřujícím lékařem. DOBA POSKYTOVÁNÍ terénní (v domácnostech uživatelů) nepřetržitě KAPACITA podle potřeby 7

9 2. Aktivity Centra sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. doplňuje své základní služby - sociální a zdravotní - o další činnosti, které zahrnují organizaci různých společenských, kulturních a veřejných akcí věnovaných seniorům, zdravotně postiženým občanům, a to jak klientům CSZS Poděbrady o.p.s., tak občanům regionu okresu Nymburk. Cílem všech těchto akcí je aktivizovat osoby v domácnostech a přirozeně je motivovat k účasti na některé námi uspořádané akci, a to buď tvorbou prací, pro něž vyhlašujeme soutěžní výstavu Šikovné ruce našich seniorů, nebo účastí na společenských, kulturních a vzdělávacích akcích. Mezi velmi oblíbené patří soutěžní výstava Šikovné ruce našich seniorů pro radost a potěšení, Jarní setkání na Cidlině, oslavy Dne seniorů a Vánoční koncerty. Zúčastňují se senioři a zdravotně postižení občané z klubů seniorů, Svazu tělesně postižených, Svazu postižených civilizačními chorobami, ale i z řad neorganizovaných jednotlivců a z řad klientů společnosti. Den matek Dne se při příležitosti oslavy svátku matek konalo setkání se seniory v Kongresovém centru Lázeňská kolonáda v Poděbradech. Akce se zúčastnilo cca 250 seniorů. Akci navštívila radní pro sociální věci Středočeského kraje Zuzana Jentschke Stöklová, poslanec Evropského parlamentu JUDr. Richard Falbr, předseda České asociace pečovatelské služby PhDr. Jindřich Kadlec, předseda Asociace sociálního poradenství Mgr. Hynek Kalvoda, taneční mistři nymburského regionu manželé Hovorkovi. Hosty přivítal starosta města Poděbrady PhDr. Ladislav Langr, celým odpolednem doprovázel taneční orchestr TOX. Šikovné ruce našich seniorů pro radost a potěšení 2012 ( ) XIII. ročník této soutěžní výstavy na Výstavišti v Lysé nad Labem v rámci výstavy Senior Handicap: aktivní život. Své obdivuhodné práce vystavovalo tisíc seniorů z celé České republiky. Soutěže se zúčastnilo 61 domovů pro seniory, 25 organizací pečovatelských služeb, 22 klubů pro seniory včetně sdružení SPCCH, Svazu zdravotně postižených a Klubu Parkinson, 39 jednotlivců a 29 jednotlivců v hobby kategorii. V expozici Šikovné ruce našich seniorů návštěvníci obdivovali celkem prací. Stejně jako v předcházejících ročnících nechyběla fotografická soutěž, na téma Neopakovatelný okamžik zachycený na 178 fotografiích. V literární soutěži jsme si mohli přečíst 118 zdařilých prací - básní a próz na téma Nikdy nevíme, co několika slovy můžeme vykonat. Horníček. Zajímavé byly počítačové prezentace na téma Svět je hezký a stojí za něj bojovat Hemingway, kdy i v této oblasti byli někteří tvůrci ve věku nad 80 let. Vystavovatelů ve věku nad 80, 90 8

10 let a výše bylo 30 procent z celkového počtu. Nejstarší vystavovatelkou v letošním roce ve věku 99 let byla klientka z Domova pro seniory sv. Jiří z Plzně. Slavnostní vyhodnocení soutěže s kulturním programem v pátek moderoval Jožka Šmukař a bylo oceněno 60 soutěžících. Byla udělena ještě další zvláštní ocenění: Cena ČAPS - Domu s pečovatelskou službou Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Cena APSS ČR Domovu pro seniory Zahradní město Praha 10, Cena náměstka hejtmana Ing. Miloše Petery - Domovu pro seniory Praha 8, Ďáblice a Cena naší společnosti CSZS Poděbrady o.p.s. Klubům seniorů Statutárního města Havířov. V neděli odpoledne proběhlo vyhlášení výsledků dětské výtvarné soutěže s vystoupením Standy Hložka a velice hezkým vystoupením dětí ze ZUŠ A. Šporka z Lysé nad Labem. Během nedělního slavnostního programu byly vyhlášeny také výsledky ankety návštěvníka a soutěže, kterou pořádalo Výstaviště v Lysé nad Labem Svět mých radostí pro hendikepované umělce. V letošním roce navštívilo výstavu návštěvníků. Děkujeme všem sponzorům za finanční a materiální podporu. Zejména Středočeskému kraji, Fondu kultury a obnovy památek a Ministerstvu kultury za finanční dotaci na uspořádání této akce. Děkujeme za vstřícnost, ochotu a spolupráci Výstavišti v Lysé nad Labem, které nám pronajímá výstavní plochu zdarma. Bez této podpory Výstaviště by se tato akce nemohla uskutečnit a již 11 let se rozvíjet. Jarní setkání na Cidlině Setkání seniorů na soutoku Labe s Cidlinou v přírodě s vůní koláčů a pečených vuřtů každoročně přitahuje k návštěvě naše klienty a seniory okresu Nymburk. Letos se jich sešlo na 250 a přišli si při krásném letním sluníčku zazpívat, zatančit, zasoutěžit a popovídat si se svými vrstevníky. Setkání navštívil i starosta města Poděbrady a všechny zde slavnostně přivítal. Vzdělávejte se pro růst 2012: 4 vzdělávací aktivity (celkem získáno na vzdělávání zaměstnanců v roce ,- Kč): Standard č. 2 Ochrana práv klientů sociálních služeb (8 -hodinový kurz) projekt pro 60 pracovníků, termín duben až červen 2012, proškoleno 53 zaměstnanců. Standardy kvality sociálních služeb (16 -hodinový kurz) projekt pro 15 pracovníků ve vedoucích pozicích a jejich zástupce, termín květen 2012, proškoleno 14 pracovníků. Alternativní a augmentativní komunikace (24 -hodinový kurz) termín červen 2012, pro 15 pracovníků z denních stacionářů a odlehčovacích služeb. Prevence stresu a syndromu vyhoření (8 -hodinový kurz) projekt pro 60 pracovníků, proškoleno 59, termín říjen listopad

11 Inspekce poskytování sociálních služeb - V termínu proběhla v Denních stacionářích naší společnosti inspekce, která ověřovala dodržování zákona o sociálních službách. Inspekční tým navštívil všechny 4 denní stacionáře (Poděbrady-Tyršova ulice, Sokolečská ulice, Sány, Milovice). V rámci inspekce byly posuzovány písemné materiály společnosti a provedeny rozhovory s vedením společnosti, vedoucími středisek, zaměstnanci denních stacionářů a samotnými klienty. Závěr inspekce: bez zjištěných nedostatků Projekt podpora pečujících rodin: Projekt se uskutečnil díky finanční podpoře města Nymburk v termínu od září do prosince. Projekt probíhal na SZŠ v Nymburce v učebně odborných předmětů. Jednalo se celkem o pět setkání, jednou týdně. Projekt byl rozdělen do několika částí: teoretická část, praktický blok, blok sociálně-právní poradenství, psychologická podpora a konzultace s psychologem a závěrečné zhodnocení projektu. Účastníci projektu projevili zájem o návštěvu pobytového zařízení odlehčovacích služeb v Sánech, která byla uskutečněna v listopadu Při závěrečném setkání byly rodinám předávány Certifikáty za jejich péči o blízkého člověka, které předávala ředitelka CSZS Poděbrady o.p.s. Emílie Třísková a zástupce SZŠ Nymburk Mgr. Štěpánka Žáková. Projekt byl ze strany účastníků hodnocen velmi pozitivně. Předvánoční setkání seniorů v Divadle na Kovárně v Poděbradech Ve spolupráci se Sociálně zdravotní komisí, Radou seniorů a hendikepovaných občanů a Komisí Sboru pro občanské záležitosti města Poděbrady uspořádalo Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. předvánoční setkání seniorů v Divadle Na Kovárně v Poděbradech. Vystoupil pěvecký sbor Kvítek ze ZŠ Václava Havla pod vedením Mgr. Věry Froňkové, vystoupili členové SPCCH a pěvecký sbor Hrádeček. Překvapením v programu bylo vystoupení Heidi Janků. V předsálí probíhala prodejní výstava výrobků Handicap centra Srdce o.p.s. a Domova Na Hrádku. Jednotlivé akce roku 2012: Březen V rámci oslav Dne Poděbrad Číše vína se starostou PhDr. Ladislavem Langrem vyhodnocení významných osobností města za účasti seniorů. V rámci slavnostního večera uděleno ocenění - Křišťálový štít ředitelce CSZS Poděbrady za záslužnou činnost v sociální oblasti Květen Den matek - kongresové centrum Na Kolonádě účast 250 seniorů Sportovní hry sociálních služeb (PS Olomouc, SSMH Havířov, PS Uherský Brod, CSZS Poděbrady o.p.s.) Společné setkání vedoucích středisek s vedoucími a zástupci sociálních odborů měst okresu Nymburk Červen Vytvořen nový leták společnosti Výstava Šikovné ruce našich seniorů výstaviště Lysá nad Labem Získán 2. sociální automobil pro středisko v Lysé nad Labem Jarní setkání na Cidlině účast 250 seniorů a zdravotně postižených občanů Červenec Audit dotace 2012 Pravidelné setkání s klienty DPS v Městci Králové Červenec srpen Práce na revizi Standardů kvality Září Cvičná inspekce s pracovníky denních stacionářů a vedoucích středisek Pravidelné setkání s klienty DPS v Městci Králové 10

12 Kontrola VZP, závěr bez opatření Slavnostní předání I. etapy rekonstrukce objektu Denního stacionáře Poděbrady Kluk-výměna oken, dveří, napojení na městský vodovod a kanalizaci, zabudování plošiny pro zajištění bezbariérovosti objektu. Začátek projektu Podpora pečujících rodin Říjen Inspekce poskytování sociálních služeb Setkání na radnici města Poděbrady seniorské skupiny se zástupci města při příležitosti Dne seniorů Den seniorů - Milovice Dny sociálních služeb v Nymburce Den otevřených dveří denní stacionář Milovice Účast na Gerontologických dnech v Ostravě vystoupení Věry Součkové na téma: Aktivizace seniorů z pohledu poskytovatele sociálních služeb Pravidelné setkání s klienty DPS v Městci Králové Výroční schůze svazu tělesně postižených v Křinci Účast na odborné konferenci ČAPS Krchleby Den seniorů vystoupení s informacemi o službách Listopad Šachový turnaj Diakonie CČE Libice nad Cidlinou Supervize zaměstnanců společnosti Pravidelné setkání s klienty DPS v Městci Králové (lívancové odpoledne) Kontrola projektu Podpora pečujících rodin město Nymburk Setkání s rodinnými příslušníky klientů denního stacionáře Milovice Prosinec Vánoční setkání v kulturním domě v Milovicích Mikulášská besídka s klienty DS a OS v Sánech Mikulášská besídka s klienty DPS a města Městec Králové Účast na vánočním setkání v Městci Králové Setkání s rodinnými příslušníky v DS Poděbrady Kluk Předvánoční setkání seniorů v Divadle Na Kovárně ve spolupráci s komisemi města Poděbrady Účast na vánočním setkání v Nymburce - Panorama (pořádá město Nymburk) Vánoční besídka DPS Sadská Pracovní porada zaměstnanců CSZS Poděbrady o.p.s. Účast na komunitním plánování Nymburk, Poděbrady a okolí, Sadská, Pečky Účast na pracovních skupinách MPSV mikro tým tvorby návrhů variant zdravotní péče v sociálních službách - mikro tým pro terénní sociální služby 11

13 Pracoviště CSZS Poděbrady o.p.s. Ředitelství - CSZS Poděbrady o.p.s. Lipanská Poděbrady tel.: , fax: Vedení společnosti: Emilie Třísková: ředitelka, Jan Přibáň Dis.: zástupce ředitelky Personální oddělení: Tomáš Borovička Technické oddělení, autoprovoz: Pavel Houžvička Sociální pracovnice: Mgr. Pavla Hovorková Administrativní pracovník: Jana Junková Středisko Poděbrady CSZS Poděbrady o.p.s. Mírová 1217, Poděbrady tel: Vedoucí střediska: Marie Chromečková Zázemí pracovníků SOH - koupelna Prádelna Dům s pečovatelskou službou Budovcova Budovcova 998/68, Poděbrady tel.: Zázemí pracovníků Dům s pečovatelskou službou Krátká Krátká 333/3, Poděbrady tel: Zázemí pracovníků Dům s pečovatelskou službou Tyršova Tyršova 1359, Poděbrady tel.: Zázemí pracovníků Společenská místnost Denní stacionář (4místa) Denní stacionář Kluk Sokolečská 64, Poděbrady Kluk tel.: Denní stacionář (13míst) Zázemí pracovníků Koupelna Středisko Nymburk - CSZS Poděbrady o.p.s. Velké Valy 995, Nymburk tel: , Vedoucí střediska Lenka Pavelková Zázemí pracovníků SOH - koupelna Prádelna Sklad jídlonosičů Dům s pečovatelskou službou Sadská Za Sokolovnou 973, Sadská tel.: Zázemí pracovníků SOH - koupelna Prádelna Společenská místnost Středisko Lysá nad Labem Nám. B. Hrozného 1722, Lysá nad Labem tel.: Vedoucí střediska Věra Součková Zázemí pracovníků SOH -koupelna Prádelna Denní stacionář Milovice Mírová 194, Milovice tel.: Zázemí pracovníků Denní stacionář (3místa) SOH - koupelna Prádelna Středisko Městec Králové Míru 530, Městec Králové tel.: Vedoucí střediska Irena Homolová Zázemí pracovníků SOH - koupelna Prádelna Sklad jídlonosičů Denní stacionář Sány 9. května 58, Sány, tel.: Kapacita 5 míst Pobytové odlehčovací služby Sány 9. května 58, Sány Zařízení s možností krátkodobých pobytů s kapacitou 8 lůžek 12

14 3. Statistika klientů sociální služby stav k STŘEDISKO Obce Město Celkem Poděbrady Nymburk Lysá nad Labem Městec Králové Celkem Obce Město Poděbrady Nymburk Lysá nad Labem Městec Králové 13

15 Věková struktura klientů k let 20% let 5% let 1% 0-59 let 6% let 5% let 7% let 9% let 28% let 19% 14

16 Struktura příjmů od zdravotních pojišťoven 2012 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 85,2% Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA 2,3% Zdravotní pojišťovna MV ČR 2,7% Zdravotní pojišťovna METAL- ALIANCE 0,1% Vojenská zdravotní pojišťovna 3,8% Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 2,0% Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 3,9% Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Vojenská zdravotní pojišťovna Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE Zdravotní pojišťovna MV ČR Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA 15

17 4. Hospodaření společnosti Přehled o peněžních příjmech a výdajích 2012 v tis. Kč Organizace celkem Účet Skutečnost Všeobecný materiál Energie Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby 513, Mzdové náklady Zákonné pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní náklady Odpisy majetku Účtová třída 5 celkem Tržby Ostatní příjmy 644,649,652, Převod zdrojů k odpisům Přijaté dary a příspěvky 682, Dotace Účtová třída 6 celkem Výsledek hospodaření 40 Hospodaření společnosti v roce 2012 skončilo hospodářským výsledkem ve výši 40 tis. Kč, který byl Rozhodnutím správní rady převeden do rezervního fondu společnosti. Výkaz zisku a ztráty k viz příloha č. 1 Rozvaha k viz příloha č. 2 16

18 Přehled o peněžních výdajích 2012 Všeobecný materiál 6,4% Odpisy majetku 2,5% Energie 2,2% Opravy a udržování 1,5% Cestovné 4,0% Ostatní služby 5,6% Ostatní náklady 2,6% Zákonné sociální náklady 0,4% Všeobecný materiál Energie Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné pojištění Zákonné sociální náklady Zákonné pojištění 18,6% Ostatní náklady Odpisy majetku Mzdové náklady 56,4% 17

19 Přehled rozsahu tržeb (výnosů) v členění dle zdrojů 2012 v tis. Kč Sociální služby Tržba za výkony sociálních služeb 8233 Ostatní příjmy 379 Převod zdrojů k odpisům 973 Dary právnické a fyzické osoby 83 Dotace od obcí 9740 Dotace MPSV na sociální služby Dotace Krajský úřad 750 Dotace Ministerstvo kultury 70 Dotace Úřad práce na 760 Celkem Zdravotní služby Tržby za zdravotní výkony Organizace celkem Sociální služby Zdravotní služby 5821 Celkem Vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti stav k Přírůstky Úbytky stav k Jmění Rezervní fond Celkem

20 Přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění dle zdrojů 2012 Tržba za výkony sociálních služeb 22% Ostatní příjmy 1% Převod zdrojů k odpisům 3% Dary právnické a fyzické osoby 0% Dotace od obcí 25% Tržby za zdravotní výkony 15% Dotace Úřad práce 2% Dotace Ministerstvo kultury 0% Dotace Středočeský Kraj 2% Dotace MPSV na sociální služby 30% Tržba za výkony sociálních služeb Ostatní příjmy Převod zdrojů k odpisům Dary právnické a fyzické osoby Dotace od obcí Dotace MPSV na sociální služby Dotace Středočeský Kraj Dotace Ministerstvo kultury Dotace Úřad práce Tržby za zdravotní výkony 19

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK 2012 1 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, Obsah katalogu Obsah Katalogu sociálních a návazných služeb města Nymburk do rukou se Vám dostává Katalog sociálních

Více

ZPRAVODAJ. pomáháme zůstat doma VÁNOČNÍ KONCERTY. Z obsahu: Vážené dámy a pánové, milí čtenáři,

ZPRAVODAJ. pomáháme zůstat doma VÁNOČNÍ KONCERTY. Z obsahu: Vážené dámy a pánové, milí čtenáři, ZPRAVODAJ pomáháme zůstat doma Vy d á v á C S Z S P o d ě b r a d y o. p. s. - č í s l o 2 - r o č n í k 3-3 0. l i s t o p a d u 2 0 1 0 Vážené dámy a pánové, milí čtenáři, v čase vánočním máme k sobě

Více

Katalog sociálních a návazných služeb Město Nymburk

Katalog sociálních a návazných služeb Město Nymburk Katalog sociálních a návazných služeb Město Nymburk Vážené dámy a pánové, Úvodní slovo dostáváte do rukou katalog sociálních a návazných služeb města Nymburk, který vznikl v rámci Komunitního plánování

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ SLOVO ÚVODEM Vážení čtenáři, záměrem vydání této publikace je přinést co nejsrozumitelnější informace a kontakty na služby dostupné

Více

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Mladá Boleslav v roce 2013

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Mladá Boleslav v roce 2013 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Mladá Boleslav v roce 2013 Základní údaje o organizaci Název organizace: Pečovatelská služba města Mladá Boleslav Sídlo organizace: Na

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Výroční zpráva. za r. 2011

Výroční zpráva. za r. 2011 Městská správa sociálních služeb Věžní 958, 432 01 Kadaň Výroční zpráva za r. 2011 Motto: Aktivní činností předejdeme smutku ze samoty a trablům stáří. Citlivým a vstřícným přístupem se snažíme, aby klient

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 204 být ohlášena krajské pobočce úřadu práce. Úřad má oprávnění kontrolovat využití příspěvku na péči, což znamená, že sleduje i kvalitu péče, takže by nemělo dojít například k zanedbání

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2015 2016 ve městě KUTNÁ HORA Vážení spoluobčané, každý z nás se jednou může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc druhé osoby. Katalog sociálních a souvisejících

Více

Michal Šmarda starosta

Michal Šmarda starosta V nouzi poznáš přítele. Nejvíc se o lidech ve svém okolí dozvíš, ve chvíli, kdy je ti nejhůř. To jsou pravdy, které platí po staletí. Každý z nás se může ze dne na den dostat do situace, kdy je odkázán

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Předkládá: název zpracovatele: Baculus, obecně prospěšná společnost registrace MV ČR č.j.: VS/1-1/60660/05-R, ze dne 26. 4. 2005 adresa: Tylova 999, 330 27 Vejprnice IČ: 26997355

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA Charita Valašské Meziříčí 2014 Působnost Charity Valašské Meziříčí OBSAH Úvodní slova... 3 Veřejný závazek... 5 Základní údaje o organizaci... 8 Úsek Valašská Bystřice Charitní dům pokojného

Více

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2014

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

Výroční zpráva 06. Charita Svaté rodiny Luhačovice

Výroční zpráva 06. Charita Svaté rodiny Luhačovice Výroční zpráva 06 Charita Svaté rodiny Luhačovice /1 Poslání charity vychází ze Stanov Arcidiecézní Charity Olomouc: Charita jako milosrdná láska, je naplňování Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat

Více

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013 G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93 Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Slovo úvodem.. 3 Domov pro seniory zdravotní úsek... 4 Domov pro seniory sociální úsek.. 5 Domov pro seniory

Více

Obsah katalogu: Typologie sociálních služeb

Obsah katalogu: Typologie sociálních služeb - 1 - - 2 - Typologie sociálních služeb Obsah katalogu: Magistrát města Mladá Boleslav Odbor sociálních věcí 1) Oddělení sociálně právní ochrany dětí - péče o děti 2) Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČETEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Úvodní

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

ZPRAVODAJ. pomáháme zůstat doma. Vydává CSZS Poděbrady o.p.s. - číslo 3 - ročník 2-1 7. s r p n a 2 0 0 9

ZPRAVODAJ. pomáháme zůstat doma. Vydává CSZS Poděbrady o.p.s. - číslo 3 - ročník 2-1 7. s r p n a 2 0 0 9 ZPRAVODAJ pomáháme zůstat doma Vydává CSZS Poděbrady o.p.s. - číslo 3 - ročník 2-1 7. s r p n a 2 0 0 9 Neostýchejte se požádat o pomoc Radí seniorům Ing. Irena Bělohlávková, starostka Třebestovic a předsedkyně

Více

Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících

Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Města Český Brod a okolí Základní informace o sociálních službách Sociální služby pomáhají lidem znevýhodněným v důsledku věku, zdravotního

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Obsah: 1 Domov seniorů 7 2 Domov se zvláštním režimem 8 3 Pečovatelská služba 8 4 Žadatelé o pobytovou službu 8 5 Poskytované služby 9 6 Rozdělení příspěvků na péči 9

Více

23. rok pomoci potřebným

23. rok pomoci potřebným 2014 výroční zpráva 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Podklady a texty: Peter Kubala, Jiří Vlček, Josef Zelinka,

Více

Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami

Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami Vsetín, květen 2008 Kolektiv autorů: Bc. Petr Cuha; Ing. Petr Kozel; Mgr. Ondřej Sláma Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více