Výroční zpráva za rok 2012 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2012 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. www.centrum-podebrady.info"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2012 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Sestavila: Emilie Třísková, ředitelka CSZS Poděbrady o.p.s. V Poděbradech 25. června 2013

2 Výroční zpráva za rok 2012 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Sídlo: Poděbrady, Lipanská 721/III, PSČ IČ: DIČ: CZ Den vzniku: 25. listopadu 2005 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Městským soudem v Praze oddíl O, vložka 397 Právní forma: Obecně prospěšná společnost Orgány společnosti: správní rada 6 členů -předseda, 5 členů dozorčí rada 6 členů -předseda, 5 členů Statutární orgán: ředitel Organizační struktura: provozní střediska Nymburk, Poděbrady, Městec Králové, Lysá nad Labem POSLÁNÍ Domov je doma. Tuto myšlenku nám umožňuje každý den naplňovat propojení sociálních a zdravotních služeb, dlouholeté zkušenosti a profesionální přístup zaměstnanců. Našim uživatelům pomáháme a podporujeme je v samostatném a důstojném životě DOMA. CÍL chceme pomáhat uživatelům vést soběstačný a důstojný život v jejich domácím prostředí chceme zajišťovat všechny naše služby všem uživatelům za stejných podmínek bez ohledu na místo poskytování služby chceme usilovat o stálý profesní rozvoj všech zaměstnanců chceme pracovat na udržení a zvýšení kvality poskytovaných služeb CÍLOVÁ SKUPINA Sociální služby jsou určeny lidem v nepříznivé sociální situaci, kteří již potřebují pomoc se základními životními a osobními potřebami. Naše služby nemohou být poskytnuty: osobám s infekčním onemocněním osobám se stálou potřebou nepřetržité zdravotní péče osobám s projevy, které ohrožují bezpečnost pracovníků nebo ostatních uživatelů osobám, které nepatří do cílové skupiny konkrétní služby osobám, kterým byla vypovězena smlouva v době kratší než 6 měsíců z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy osobám, které požadují jinou službu, než kterou má společnost zaregistrovánu Zdravotní služby jsou určeny lidem, kterým jejich ošetřující lékař při hospitalizaci nebo registrující praktický lékař doporučí poskytování domácí zdravotní péče. 1

3 1. Přehled činností Společnost zajišťuje podporu občanům prostřednictvím těchto služeb: Pečovatelská služba Pečovatelskou službu poskytujeme ve dvou formách: terénní (v domácnostech klientů) ambulantní (na střediscích osobní hygieny SOH) POSLÁNÍM pečovatelské služby je pomáhat uživatelům s činnostmi běžného života tak, aby mohli co nejdéle zůstat DOMA. Pečovatelská služba pomáhá žít plnohodnotný život a činnosti pečovatelské služby se zaměřují jen na to, co uživatel již sám nezvládá. CÍL chceme uspokojovat individuální potřeby uživatelů chceme podporovat nebo udržet kvalitu života a soběstačnost uživatele v těchto oblastech: péče o vlastní osobu, péče o domácnost chceme podporovat společenské a rodinné vazby klientů chceme podporovat rodiny, které pečují o své blízké chceme podporovat uživatele v činnostech, které sami zvládají CÍLOVÁ SKUPINA osoby s chronickým onemocněním osoby s jiným zdravotním postižením osoby s kombinovaným postižením osoby s tělesným postižením osoby se zdravotním postižením rodiny s dítětem/dětmi senioři Cílové skupiny bez omezení věku ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy pomoc při zajištění chodu domácnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Výše úhrady za poskytované základní činnosti - vždy podle aktuálního ceníku CSZS Poděbrady o.p.s. PROVOZNÍ DOBA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY terénní (v domácnostech), pondělí - neděle hodin, v případě potřeby je možné domluvit poskytování služby do hodin ambulantní (SOH), pondělí - pátek hodin KAPACITA (maximální počet klientů, kterým může být služba poskytnuta za měsíc): terénní 1100 osob 2

4 ambulantní 150 osob Při poskytování pečovatelské služby zajišťujeme pomoc při osobní hygieně, koupání, a to i na lůžku (v závislosti na zdravotním stavu), provádíme péči o vlasy a nehty. Pokud doma nejsou vhodné podmínky pro zvládnutí těchto úkonů, odvezeme klienta do střediska osobní hygieny, které je vybaveno vanou se zvedacím zařízením. Potřebuje-li klient pomoci s chodem domácnosti, zajistíme běžný úklid, praní a žehlení prádla. Dojdeme pro recepty k lékaři, vyzvedneme léky v lékárně. Dohlédneme na správné užívání léků. Zajistíme každodenní i velký týdenní nákup. Klientovi pomůžeme s vyřízením záležitostí na úřadě nebo u lékaře nebo ho pouze doprovodíme. Pomůžeme s přípravou jídla a pití, dovezeme oběd, ohřejeme a podáme jej. Můžeme být nápomocni při oblékání a svlékání, při chůzi po bytě, pomůžeme s přesuny na lůžko a vozík, podpoříme při orientaci v prostoru. ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ je určeno lidem, kteří vnímají svoji životní situaci jako obtížnou a nejsou schopni ji řešit vlastními silami. Základní sociální poradenství se při poskytování sociálních služeb zajišťuje v tomto rozsahu: poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby, poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče, poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě, poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu. Osobní asistence POSLÁNÍM osobní asistence je pomáhat uživatelům s hendikepem při činnostech, které by dokázali sami, kdyby tento hendikep neměli. CÍL chceme podporovat uživatele v rozhodování o průběhu služby chceme udržovat a zlepšovat psychické a fyzické schopnosti uživatelů chceme umožnit uživateli co nejdéle zůstat doma CÍLEM služby je umožnit klientům se sníženou soběstačností vést důstojný život s možností setrvat ve svém domácím prostředí. CÍLOVÁ SKUPINA osoby s chronickým onemocněním osoby s jiným zdravotním postižením osoby s kombinovaným postižením osoby s tělesným postižením osoby se zdravotním postižením rodiny s dítětem/dětmi senioři Služba je určena osobám starším 1 roku. 3

5 ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně pomoc při zajištění stravy pomoc při zajištění chodu domácnosti výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Výše úhrady za poskytované základní činnosti - vždy podle aktuálního ceníku CSZS Poděbrady o.p.s. Jestliže vyžaduje Váš zdravotní stav dlouhodobější nebo stálou pomoc jiné osoby, můžete využít služby osobní asistence. Osobní asistent Vám pomůže s úklidem, hygienou, oblékáním, přesuny, se zajištěním stravy, pomůže Vám vyřídit Vaše záležitosti po telefonu, písemně i osobně, pomůže Vám s nákupy, popřípadě Vás doprovodí na místo určení, může Vám ale pomoci i s péčí o Vaše dítě. Osobní asistent Vám pomůže s nácvikem a upevňováním Vašich motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností. To vše podle Vašich aktuálních potřeb bez nutnosti mít předem domluvený rozsah požadovaných úkonů. Osobní asistence je poskytována u Vás v domácnosti, může být ale poskytnuta i dětem ve školce a škole, nebo také při doprovázení na úřad, do kina, divadla, cukrárny, na vycházku do parku, do školy, na zájmový kroužek. DOBA POSKYTOVÁNÍ terénní (v domácnostech uživatelů) nepřetržitě KAPACITA: 15 osob měsíčně Denní stacionáře Posláním denních stacionářů je zabezpečit potřeby uživatelů, kteří nemohou nebo nechtějí zůstávat celý den sami doma. CÍL chceme předcházet pocitu samoty uživatelů chceme zajistit kvalitní a smysluplné trávení času uživatelů chceme ulevit pečujícím rodinám chceme podporovat klienty v rozvoji individuality a soběstačnosti chceme udržovat a zlepšovat psychické a fyzické schopnosti uživatelů CÍLOVÁ SKUPINA osoby s chronickým onemocněním osoby se zdravotním postižením senioři Služba je určena osobám starším 18 let. ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 4

6 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu poskytnutí stravy výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické činnosti pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Výše úhrady za poskytované základní činnosti se odvíjí od stupně závislosti klienta a zároveň jeho časové náročnosti při poskytování péče, vždy podle aktuálního ceníku CSZS Poděbrady o.p.s. Služba denní stacionář je volbou pro klienty, kteří nechtějí nebo nemohou během dne zůstávat sami doma. Denní stacionář je určen i pro osamělé seniory a zdravotně postižené, kteří by si přáli strávit část dne mezi svými vrstevníky. Ve stacionáři je o klienty postaráno od rána, kdy do našeho zařízení přijedou, až do jejich odpoledního odjezdu. Společně se mohou zúčastnit procvičení těla, tréninku paměti, procházek na čerstvém vzduchu, zahrát si společenské hry. Mohou si něco zajímavého přečíst, vyluštit křížovku, poslechnout hudbu, zazpívat si, podívat se na film, či jen relaxovat. Společně pracujeme na zlepšování soběstačnosti při činnostech, které klientům činí potíže. To vše v útulném domácím prostředí s milým personálem. Denní stacionář může, ale nemusí, být navštěvován pravidelně každý všední den. PŘEHLED DENNÍCH STACIONÁŘŮ Denní stacionář Poděbrady, Tyršova 1359 kapacita je 4 osoby, provozní doba hod., v případě potřeby déle. Denní stacionář Poděbrady Kluk, Sokolečská 64 kapacita je 13 osob, provozní doba hod., v případě potřeby déle. Denní stacionář Sány, 9. května 58 kapacita je 5 osob, provozní doba hod., v případě potřeby déle. Denní stacionář Milovice, Příčná 194/1 kapacita je 4 osoby, provozní doba hod., v případě potřeby déle. Odlehčovací služby Odlehčovací služby poskytujeme ve dvou formách: terénní (v domácnostech klientů) pobytová (celodenní pobyty v zařízení odlehčovacích služeb v Sánech) POSLÁNÍM odlehčovací služby je umožnit osobám a rodinám, které pečují o své blízké, odpočinout si a nabrat síly, a to prostřednictvím krátkodobého předání péče našim zaměstnancům. CÍL chceme ulevit pečující rodině chceme podporovat pečující rodiny chceme zajistit kvalitní a smysluplné trávení času uživatelů chceme podporovat uživatele v rozvoji individuality a soběstačnosti chceme udržovat a zlepšovat psychické a fyzické schopnosti uživatelů chceme služby poskytovat v příjemném domácím prostředí, a to i v případě pobytové služby 5

7 CÍLOVÁ SKUPINA osoby s chronickým onemocněním osoby s jiným zdravotním postižením osoby s kombinovaným postižením osoby s tělesným postižením osoby se zdravotním postižením senioři Služba je určena osobám starším 10 let. Odlehčovací služba je určena pečujícím osobám nebo pečujícím rodinám. Péče o blízkého, který není plně soběstačný a potřebuje denně pomoc, je velmi náročná. Pečující osoba může být unavena stereotypem každodenní péče a potřebuje si sama odpočinout. Odlehčovací služba Vás na chvíli zastoupí v pečování, pokud máte jednání na úřadech, u lékaře, ve městě, nebo si chcete jen dojít ke kadeřnici. V domácnosti Vás můžeme na určitou část dne nahradit v rámci terénních odlehčovacích služeb. Pokud odjíždíte na víkend, na dovolenou, nastupujete do nemocnice nebo jedete do lázní, pak můžete po dohodě se svým blízkým využít pobytových odlehčovacích služeb. Zde může Váš blízký po dobu, než se vrátíte, bydlet v domácím prostředí s 24 -hodinovou péčí kvalifikovaných pracovnic. Dlouhodobé pečování je pro pečujícího člověka fyzicky i psychicky náročné, proto se nestyďte a bez výčitek svědomí si odpočiňte a naberte sílu k dalšímu pečování. ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB ubytování (v případě pobytové služby) stravování (poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy) úkony sociální péče: - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - sociálně terapeutické činnosti - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Ubytování a stravování si uživatelé služby hradí ze svého příjmu (dle zákona o životním a existenčním minimu), úkony péče si hradí z příspěvku na péči. Výše úhrady za poskytované základní činnosti vycházejí ze stupně závislosti klienta a zároveň jeho časové náročnosti při poskytování péče, vždy podle aktuálního ceníku CSZS Poděbrady o.p.s. KAPACITA pobytového zařízení: 8 osob (4 dvoulůžkové pokoje). Domácí zdravotní péče Je určena všem osobám bez rozdílu věku, které mají jakýkoli zdravotní problém, potřebují ošetření, na které sami nestačí. Může se jednat o doléčení pooperační rány po propuštění z nemocnice, mohou to být pravidelné převazy ran nebo bércových vředů. Důvodem pro indikaci domácí zdravotní péče mohou být potíže při aplikaci inzulínu (třesoucí se ruce, zhoršený zrak pro rozpoznání dílků na stříkačce, zhoršený sluch pro slyšitelnost cvakání inzulínového pera), potíže s ohnutím k ráně nebo nemožnost 6

8 dosáhnout si na ránu, může to ale být i obtížný přesun do ordinace lékaře nebo do laboratoře k provedení odběru krve. V těchto, ale i v dalších případech, můžete požádat svého lékaře o předepsání domácí zdravotní péče. Pokud Vám lékař vyhoví a doporučí domácí zdravotní péči, budou Vás ve Vašem domácím prostředí pravidelně navštěvovat zdravotní sestřičky našeho týmu. Na základě předpisu Vašeho praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci budou provádět zdravotní i léčebné úkony. ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB aplikace injekcí, podávání léků péče o diabetiky sledování, aplikace inzulínu, nácvik aplikace, měření glykémie lokální ošetření ošetřování ran po operacích, úrazech, převazy bércových vředů péče o pokožku prevence a léčba dekubitů odběr biologického materiálu krve, moči atd. ošetření permanentních katétrů, stomií a drénů zdravotní péče po úrazech, operacích, mozkových příhodách hospicová péče v domácím prostředí zdravotní poradenství Domácí zdravotní péče je hrazena z Vašeho zdravotního pojištění a je poskytována bezplatně. Podmínkou poskytování domácí zdravotní péče je indikace (předepsání) péče Vaším praktickým nebo ošetřujícím lékařem. DOBA POSKYTOVÁNÍ terénní (v domácnostech uživatelů) nepřetržitě KAPACITA podle potřeby 7

9 2. Aktivity Centra sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. doplňuje své základní služby - sociální a zdravotní - o další činnosti, které zahrnují organizaci různých společenských, kulturních a veřejných akcí věnovaných seniorům, zdravotně postiženým občanům, a to jak klientům CSZS Poděbrady o.p.s., tak občanům regionu okresu Nymburk. Cílem všech těchto akcí je aktivizovat osoby v domácnostech a přirozeně je motivovat k účasti na některé námi uspořádané akci, a to buď tvorbou prací, pro něž vyhlašujeme soutěžní výstavu Šikovné ruce našich seniorů, nebo účastí na společenských, kulturních a vzdělávacích akcích. Mezi velmi oblíbené patří soutěžní výstava Šikovné ruce našich seniorů pro radost a potěšení, Jarní setkání na Cidlině, oslavy Dne seniorů a Vánoční koncerty. Zúčastňují se senioři a zdravotně postižení občané z klubů seniorů, Svazu tělesně postižených, Svazu postižených civilizačními chorobami, ale i z řad neorganizovaných jednotlivců a z řad klientů společnosti. Den matek Dne se při příležitosti oslavy svátku matek konalo setkání se seniory v Kongresovém centru Lázeňská kolonáda v Poděbradech. Akce se zúčastnilo cca 250 seniorů. Akci navštívila radní pro sociální věci Středočeského kraje Zuzana Jentschke Stöklová, poslanec Evropského parlamentu JUDr. Richard Falbr, předseda České asociace pečovatelské služby PhDr. Jindřich Kadlec, předseda Asociace sociálního poradenství Mgr. Hynek Kalvoda, taneční mistři nymburského regionu manželé Hovorkovi. Hosty přivítal starosta města Poděbrady PhDr. Ladislav Langr, celým odpolednem doprovázel taneční orchestr TOX. Šikovné ruce našich seniorů pro radost a potěšení 2012 ( ) XIII. ročník této soutěžní výstavy na Výstavišti v Lysé nad Labem v rámci výstavy Senior Handicap: aktivní život. Své obdivuhodné práce vystavovalo tisíc seniorů z celé České republiky. Soutěže se zúčastnilo 61 domovů pro seniory, 25 organizací pečovatelských služeb, 22 klubů pro seniory včetně sdružení SPCCH, Svazu zdravotně postižených a Klubu Parkinson, 39 jednotlivců a 29 jednotlivců v hobby kategorii. V expozici Šikovné ruce našich seniorů návštěvníci obdivovali celkem prací. Stejně jako v předcházejících ročnících nechyběla fotografická soutěž, na téma Neopakovatelný okamžik zachycený na 178 fotografiích. V literární soutěži jsme si mohli přečíst 118 zdařilých prací - básní a próz na téma Nikdy nevíme, co několika slovy můžeme vykonat. Horníček. Zajímavé byly počítačové prezentace na téma Svět je hezký a stojí za něj bojovat Hemingway, kdy i v této oblasti byli někteří tvůrci ve věku nad 80 let. Vystavovatelů ve věku nad 80, 90 8

10 let a výše bylo 30 procent z celkového počtu. Nejstarší vystavovatelkou v letošním roce ve věku 99 let byla klientka z Domova pro seniory sv. Jiří z Plzně. Slavnostní vyhodnocení soutěže s kulturním programem v pátek moderoval Jožka Šmukař a bylo oceněno 60 soutěžících. Byla udělena ještě další zvláštní ocenění: Cena ČAPS - Domu s pečovatelskou službou Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Cena APSS ČR Domovu pro seniory Zahradní město Praha 10, Cena náměstka hejtmana Ing. Miloše Petery - Domovu pro seniory Praha 8, Ďáblice a Cena naší společnosti CSZS Poděbrady o.p.s. Klubům seniorů Statutárního města Havířov. V neděli odpoledne proběhlo vyhlášení výsledků dětské výtvarné soutěže s vystoupením Standy Hložka a velice hezkým vystoupením dětí ze ZUŠ A. Šporka z Lysé nad Labem. Během nedělního slavnostního programu byly vyhlášeny také výsledky ankety návštěvníka a soutěže, kterou pořádalo Výstaviště v Lysé nad Labem Svět mých radostí pro hendikepované umělce. V letošním roce navštívilo výstavu návštěvníků. Děkujeme všem sponzorům za finanční a materiální podporu. Zejména Středočeskému kraji, Fondu kultury a obnovy památek a Ministerstvu kultury za finanční dotaci na uspořádání této akce. Děkujeme za vstřícnost, ochotu a spolupráci Výstavišti v Lysé nad Labem, které nám pronajímá výstavní plochu zdarma. Bez této podpory Výstaviště by se tato akce nemohla uskutečnit a již 11 let se rozvíjet. Jarní setkání na Cidlině Setkání seniorů na soutoku Labe s Cidlinou v přírodě s vůní koláčů a pečených vuřtů každoročně přitahuje k návštěvě naše klienty a seniory okresu Nymburk. Letos se jich sešlo na 250 a přišli si při krásném letním sluníčku zazpívat, zatančit, zasoutěžit a popovídat si se svými vrstevníky. Setkání navštívil i starosta města Poděbrady a všechny zde slavnostně přivítal. Vzdělávejte se pro růst 2012: 4 vzdělávací aktivity (celkem získáno na vzdělávání zaměstnanců v roce ,- Kč): Standard č. 2 Ochrana práv klientů sociálních služeb (8 -hodinový kurz) projekt pro 60 pracovníků, termín duben až červen 2012, proškoleno 53 zaměstnanců. Standardy kvality sociálních služeb (16 -hodinový kurz) projekt pro 15 pracovníků ve vedoucích pozicích a jejich zástupce, termín květen 2012, proškoleno 14 pracovníků. Alternativní a augmentativní komunikace (24 -hodinový kurz) termín červen 2012, pro 15 pracovníků z denních stacionářů a odlehčovacích služeb. Prevence stresu a syndromu vyhoření (8 -hodinový kurz) projekt pro 60 pracovníků, proškoleno 59, termín říjen listopad

11 Inspekce poskytování sociálních služeb - V termínu proběhla v Denních stacionářích naší společnosti inspekce, která ověřovala dodržování zákona o sociálních službách. Inspekční tým navštívil všechny 4 denní stacionáře (Poděbrady-Tyršova ulice, Sokolečská ulice, Sány, Milovice). V rámci inspekce byly posuzovány písemné materiály společnosti a provedeny rozhovory s vedením společnosti, vedoucími středisek, zaměstnanci denních stacionářů a samotnými klienty. Závěr inspekce: bez zjištěných nedostatků Projekt podpora pečujících rodin: Projekt se uskutečnil díky finanční podpoře města Nymburk v termínu od září do prosince. Projekt probíhal na SZŠ v Nymburce v učebně odborných předmětů. Jednalo se celkem o pět setkání, jednou týdně. Projekt byl rozdělen do několika částí: teoretická část, praktický blok, blok sociálně-právní poradenství, psychologická podpora a konzultace s psychologem a závěrečné zhodnocení projektu. Účastníci projektu projevili zájem o návštěvu pobytového zařízení odlehčovacích služeb v Sánech, která byla uskutečněna v listopadu Při závěrečném setkání byly rodinám předávány Certifikáty za jejich péči o blízkého člověka, které předávala ředitelka CSZS Poděbrady o.p.s. Emílie Třísková a zástupce SZŠ Nymburk Mgr. Štěpánka Žáková. Projekt byl ze strany účastníků hodnocen velmi pozitivně. Předvánoční setkání seniorů v Divadle na Kovárně v Poděbradech Ve spolupráci se Sociálně zdravotní komisí, Radou seniorů a hendikepovaných občanů a Komisí Sboru pro občanské záležitosti města Poděbrady uspořádalo Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. předvánoční setkání seniorů v Divadle Na Kovárně v Poděbradech. Vystoupil pěvecký sbor Kvítek ze ZŠ Václava Havla pod vedením Mgr. Věry Froňkové, vystoupili členové SPCCH a pěvecký sbor Hrádeček. Překvapením v programu bylo vystoupení Heidi Janků. V předsálí probíhala prodejní výstava výrobků Handicap centra Srdce o.p.s. a Domova Na Hrádku. Jednotlivé akce roku 2012: Březen V rámci oslav Dne Poděbrad Číše vína se starostou PhDr. Ladislavem Langrem vyhodnocení významných osobností města za účasti seniorů. V rámci slavnostního večera uděleno ocenění - Křišťálový štít ředitelce CSZS Poděbrady za záslužnou činnost v sociální oblasti Květen Den matek - kongresové centrum Na Kolonádě účast 250 seniorů Sportovní hry sociálních služeb (PS Olomouc, SSMH Havířov, PS Uherský Brod, CSZS Poděbrady o.p.s.) Společné setkání vedoucích středisek s vedoucími a zástupci sociálních odborů měst okresu Nymburk Červen Vytvořen nový leták společnosti Výstava Šikovné ruce našich seniorů výstaviště Lysá nad Labem Získán 2. sociální automobil pro středisko v Lysé nad Labem Jarní setkání na Cidlině účast 250 seniorů a zdravotně postižených občanů Červenec Audit dotace 2012 Pravidelné setkání s klienty DPS v Městci Králové Červenec srpen Práce na revizi Standardů kvality Září Cvičná inspekce s pracovníky denních stacionářů a vedoucích středisek Pravidelné setkání s klienty DPS v Městci Králové 10

12 Kontrola VZP, závěr bez opatření Slavnostní předání I. etapy rekonstrukce objektu Denního stacionáře Poděbrady Kluk-výměna oken, dveří, napojení na městský vodovod a kanalizaci, zabudování plošiny pro zajištění bezbariérovosti objektu. Začátek projektu Podpora pečujících rodin Říjen Inspekce poskytování sociálních služeb Setkání na radnici města Poděbrady seniorské skupiny se zástupci města při příležitosti Dne seniorů Den seniorů - Milovice Dny sociálních služeb v Nymburce Den otevřených dveří denní stacionář Milovice Účast na Gerontologických dnech v Ostravě vystoupení Věry Součkové na téma: Aktivizace seniorů z pohledu poskytovatele sociálních služeb Pravidelné setkání s klienty DPS v Městci Králové Výroční schůze svazu tělesně postižených v Křinci Účast na odborné konferenci ČAPS Krchleby Den seniorů vystoupení s informacemi o službách Listopad Šachový turnaj Diakonie CČE Libice nad Cidlinou Supervize zaměstnanců společnosti Pravidelné setkání s klienty DPS v Městci Králové (lívancové odpoledne) Kontrola projektu Podpora pečujících rodin město Nymburk Setkání s rodinnými příslušníky klientů denního stacionáře Milovice Prosinec Vánoční setkání v kulturním domě v Milovicích Mikulášská besídka s klienty DS a OS v Sánech Mikulášská besídka s klienty DPS a města Městec Králové Účast na vánočním setkání v Městci Králové Setkání s rodinnými příslušníky v DS Poděbrady Kluk Předvánoční setkání seniorů v Divadle Na Kovárně ve spolupráci s komisemi města Poděbrady Účast na vánočním setkání v Nymburce - Panorama (pořádá město Nymburk) Vánoční besídka DPS Sadská Pracovní porada zaměstnanců CSZS Poděbrady o.p.s. Účast na komunitním plánování Nymburk, Poděbrady a okolí, Sadská, Pečky Účast na pracovních skupinách MPSV mikro tým tvorby návrhů variant zdravotní péče v sociálních službách - mikro tým pro terénní sociální služby 11

13 Pracoviště CSZS Poděbrady o.p.s. Ředitelství - CSZS Poděbrady o.p.s. Lipanská Poděbrady tel.: , fax: Vedení společnosti: Emilie Třísková: ředitelka, Jan Přibáň Dis.: zástupce ředitelky Personální oddělení: Tomáš Borovička Technické oddělení, autoprovoz: Pavel Houžvička Sociální pracovnice: Mgr. Pavla Hovorková Administrativní pracovník: Jana Junková Středisko Poděbrady CSZS Poděbrady o.p.s. Mírová 1217, Poděbrady tel: Vedoucí střediska: Marie Chromečková Zázemí pracovníků SOH - koupelna Prádelna Dům s pečovatelskou službou Budovcova Budovcova 998/68, Poděbrady tel.: Zázemí pracovníků Dům s pečovatelskou službou Krátká Krátká 333/3, Poděbrady tel: Zázemí pracovníků Dům s pečovatelskou službou Tyršova Tyršova 1359, Poděbrady tel.: Zázemí pracovníků Společenská místnost Denní stacionář (4místa) Denní stacionář Kluk Sokolečská 64, Poděbrady Kluk tel.: Denní stacionář (13míst) Zázemí pracovníků Koupelna Středisko Nymburk - CSZS Poděbrady o.p.s. Velké Valy 995, Nymburk tel: , Vedoucí střediska Lenka Pavelková Zázemí pracovníků SOH - koupelna Prádelna Sklad jídlonosičů Dům s pečovatelskou službou Sadská Za Sokolovnou 973, Sadská tel.: Zázemí pracovníků SOH - koupelna Prádelna Společenská místnost Středisko Lysá nad Labem Nám. B. Hrozného 1722, Lysá nad Labem tel.: Vedoucí střediska Věra Součková Zázemí pracovníků SOH -koupelna Prádelna Denní stacionář Milovice Mírová 194, Milovice tel.: Zázemí pracovníků Denní stacionář (3místa) SOH - koupelna Prádelna Středisko Městec Králové Míru 530, Městec Králové tel.: Vedoucí střediska Irena Homolová Zázemí pracovníků SOH - koupelna Prádelna Sklad jídlonosičů Denní stacionář Sány 9. května 58, Sány, tel.: Kapacita 5 míst Pobytové odlehčovací služby Sány 9. května 58, Sány Zařízení s možností krátkodobých pobytů s kapacitou 8 lůžek 12

14 3. Statistika klientů sociální služby stav k STŘEDISKO Obce Město Celkem Poděbrady Nymburk Lysá nad Labem Městec Králové Celkem Obce Město Poděbrady Nymburk Lysá nad Labem Městec Králové 13

15 Věková struktura klientů k let 20% let 5% let 1% 0-59 let 6% let 5% let 7% let 9% let 28% let 19% 14

16 Struktura příjmů od zdravotních pojišťoven 2012 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 85,2% Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA 2,3% Zdravotní pojišťovna MV ČR 2,7% Zdravotní pojišťovna METAL- ALIANCE 0,1% Vojenská zdravotní pojišťovna 3,8% Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 2,0% Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 3,9% Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Vojenská zdravotní pojišťovna Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE Zdravotní pojišťovna MV ČR Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA 15

17 4. Hospodaření společnosti Přehled o peněžních příjmech a výdajích 2012 v tis. Kč Organizace celkem Účet Skutečnost Všeobecný materiál Energie Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby 513, Mzdové náklady Zákonné pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní náklady Odpisy majetku Účtová třída 5 celkem Tržby Ostatní příjmy 644,649,652, Převod zdrojů k odpisům Přijaté dary a příspěvky 682, Dotace Účtová třída 6 celkem Výsledek hospodaření 40 Hospodaření společnosti v roce 2012 skončilo hospodářským výsledkem ve výši 40 tis. Kč, který byl Rozhodnutím správní rady převeden do rezervního fondu společnosti. Výkaz zisku a ztráty k viz příloha č. 1 Rozvaha k viz příloha č. 2 16

18 Přehled o peněžních výdajích 2012 Všeobecný materiál 6,4% Odpisy majetku 2,5% Energie 2,2% Opravy a udržování 1,5% Cestovné 4,0% Ostatní služby 5,6% Ostatní náklady 2,6% Zákonné sociální náklady 0,4% Všeobecný materiál Energie Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné pojištění Zákonné sociální náklady Zákonné pojištění 18,6% Ostatní náklady Odpisy majetku Mzdové náklady 56,4% 17

19 Přehled rozsahu tržeb (výnosů) v členění dle zdrojů 2012 v tis. Kč Sociální služby Tržba za výkony sociálních služeb 8233 Ostatní příjmy 379 Převod zdrojů k odpisům 973 Dary právnické a fyzické osoby 83 Dotace od obcí 9740 Dotace MPSV na sociální služby Dotace Krajský úřad 750 Dotace Ministerstvo kultury 70 Dotace Úřad práce na 760 Celkem Zdravotní služby Tržby za zdravotní výkony Organizace celkem Sociální služby Zdravotní služby 5821 Celkem Vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti stav k Přírůstky Úbytky stav k Jmění Rezervní fond Celkem

20 Přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění dle zdrojů 2012 Tržba za výkony sociálních služeb 22% Ostatní příjmy 1% Převod zdrojů k odpisům 3% Dary právnické a fyzické osoby 0% Dotace od obcí 25% Tržby za zdravotní výkony 15% Dotace Úřad práce 2% Dotace Ministerstvo kultury 0% Dotace Středočeský Kraj 2% Dotace MPSV na sociální služby 30% Tržba za výkony sociálních služeb Ostatní příjmy Převod zdrojů k odpisům Dary právnické a fyzické osoby Dotace od obcí Dotace MPSV na sociální služby Dotace Středočeský Kraj Dotace Ministerstvo kultury Dotace Úřad práce Tržby za zdravotní výkony 19

ZÁKLADNÍ PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB: princip rovnosti dodržujeme rovný přístup k uživatelům bez ohledu na pohlaví, rasu, náboženské a politické

ZÁKLADNÍ PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB: princip rovnosti dodržujeme rovný přístup k uživatelům bez ohledu na pohlaví, rasu, náboženské a politické V životě člověka mohou nastat situace, kdy běžné činnosti, které dříve zvládal, jsou nyní těžší, nezvládnutelné. Zdravotní obtíže jsou větší, než bývaly. V tu chvíli si uvědomíme, že potřebujeme něčí pomoc.

Více

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. společnost vznikla 25.11.2005, založena městem Poděbrady tradice v poskytování pečovatelské služby od roku 1971 obecně prospěšná společnost poskytuje

Více

Výroční zpráva za rok 2009 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.

Výroční zpráva za rok 2009 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Výroční zpráva za rok 2009 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Sestavila: Emilie Třísková, ředitelka CSZS Poděbrady o.p.s. V Poděbradech 29. června 2010 Výroční zpráva za rok 2009

Více

Výroční zpráva za rok 2011 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. www.centrum-podebrady.info

Výroční zpráva za rok 2011 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. www.centrum-podebrady.info Výroční zpráva za rok 2011 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Sestavila: Emilie Třísková, ředitelka CSZS Poděbrady o.p.s. V Poděbradech 25. května 2012 www.centrum-podebrady.info

Více

Výroční zpráva za rok 2010 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.

Výroční zpráva za rok 2010 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Výroční zpráva za rok 2010 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Sestavila: Emilie Třísková, ředitelka CSZS Poděbrady o.p.s. V Poděbradech 25. května 2011 1 Výroční zpráva za rok 2010

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721 Popis realizace služby Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Oblastní charita Uherský Brod Pečovatelská služba terénní Pečovatelská služba Bánov 687 54 Bánov 721

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI 2. ČINNOST SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI OD 1.1. 2012 DO 31.12.

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. IČO 26839857 DIČ CZ26839857 Sídlo organizace: 747 61 Raduň, Poštovní 239, telefon 553796226 www.agentura-oasa.

Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. IČO 26839857 DIČ CZ26839857 Sídlo organizace: 747 61 Raduň, Poštovní 239, telefon 553796226 www.agentura-oasa. Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon:

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: O D B O R K A N C E L Á Ř H E J T M A N A čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: 28. 5. 2012 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 *KUJCP00SGOCC* KUJCP00SGOCC Odpověď na žádost o poskytnutí informace

Více

Výroční zpráva za rok 2014 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. www.centrum-podebrady.info

Výroční zpráva za rok 2014 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. www.centrum-podebrady.info Výroční zpráva za rok 2014 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Sestavil: Jan Přibáň, zástupce ředitelky CSZS Poděbrady o.p.s. V Poděbradech 8. června 2015 www.centrum-podebrady.info

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-092-011-16 ze dne 3.10.2016 Sazebníky úhrad služeb poskytovaných příspěvkovou organizací Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Výroční zpr áva za rok 2006 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Přehled činností Pečovatelská služba

Výroční zpr áva za rok 2006 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Přehled činností Pečovatelská služba 睅 Výroční zpráva za rok 2006 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. sídlo: Poděbrady, Lipanská 721/III, PSČ 290 01 IČ: 27395286 DIČ: CZ27395286 den vzniku: 25. listopadu 2005 zápisem

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA PEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1. Základní informace Název: Adresa: Právní forma: Pečovatelská služba města Pečky Chvalovická 1042, 289 11 Pečky příspěvková organizace IČO:

Více

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod.

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod. NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO :44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 40 pečovatelská služba NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 40 JI 512 Charitní pečovatelská služba Telč, Špitální

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

Organizační řád pečovatelské služby

Organizační řád pečovatelské služby Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Organizační řád pečovatelské služby I. Základní ustanovení veřejný závazek I.1 Úvod Poskytovatelem pečovatelské služby je Město Šenov,

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Směrnice ředitele č. 1/2014 Ceník služeb SSMO Účinnost od: 1.1.2014 Platnost do: doba neurčitá Schválil: Bc. Jitka

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

pečovatelská služba, 40 zákona 108/2006Sb. o sociálních službách Broučkova 5352, Zlín, tel.: ,

pečovatelská služba, 40 zákona 108/2006Sb. o sociálních službách Broučkova 5352, Zlín, tel.: , Veřejný závazek soubor zveřejněných informací o službě, které se poskytovatel zavazuje plnit více viz. Popis realizace poskytované služby a vnitřní metodiky sociální služby Charitní pečovatelská služba

Více

Informační leták terénní pečovatelské služby

Informační leták terénní pečovatelské služby Vaše Harmonie o. p. s. Sídliště 1019, Šluknov 407 77 IČ: 22794581 DIČ: CZ22794581 Telefon / soc. pracovnice: 777 66 55 71 e-mail: vase.harmonie@seznam.cz web: www.vaseharmonie.cz Informační leták terénní

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

Výroční zpráva Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a Vyškov

Výroční zpráva Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a Vyškov Výroční zpráva 2010 Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova 35 68201 Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a 68201 Vyškov Bankovní spojení: 196976514/0300 IČO: 26999030 Kontakt: mobil 605 473 698 E-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Březen 2013 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 Zřizovatelem pečovatelské služby je Město Varnsdorf. Pečovatelská služba je poskytovaná v souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová

Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová Poskytovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová Poslání služby Našim posláním při zajištění odlehčovací pobytové služby

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Březen 2012 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Denní centrum služeb pro osoby

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

Domy s pečovatelskou službou (DPS) v Přerově charakteristika bydlení a uživatelů

Domy s pečovatelskou službou (DPS) v Přerově charakteristika bydlení a uživatelů Domy s pečovatelskou službou (DPS) v Přerově charakteristika bydlení a uživatelů Charakteristika bydlení Nejedná se o registrovanou sociální službu, je to forma nájemního bydlení. Domy jsou ve vlastnictví

Více

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Pečovatelská služba Terénní, ambulantní Charitní

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Denní stacionář Ambulantní Denní stacionář, Podzámčí

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče

Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče v č.j. : XX/20XX/ds Denním stacionáři Mateřídouška pro děti, mládež a dospělé s mentálním a kombinovaným postižením Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče

Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče v Denním centru Žirafa Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1.. (jméno a příjmení). (datum narození).. (trvale bytem) v textu smlouvy dále jen

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č./ze dne..

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č./ze dne.. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č./ze dne.. Smluvní strany: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 zastoupená MUDr. Ing. Robertem Plachým

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta Ceník Od 1. ledna 2007 nahradila dávku zvýšení důchodu pro bezmocnost nová dávka, příspěvek na péči ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. (dále jen PNP )

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTO PODĚBRADY KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PODĚBRADY A OKOLÍ Tento katalog byl vytištěn za finanční podpory Humanitárního fondu Středočeského kraje 1 Obsah: Úvodní slovo 1 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

Žádost o poskytování sociální služby: ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 1

Žádost o poskytování sociální služby: ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 1 Žádost o poskytování sociální služby: ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 1 1. Jméno, příjmení a titul žadatele:... 2. Bydliště: 3. Telefon:... 4. Kontaktní osoba:.. Bydliště: Telefon: 5. Žádám o poskytnutí pobytové odlehčovací

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2014 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 166/2007 Sb. a č. 340/2007 Sb. Ministerstvo práce a

Více

Domov pro seniory Zahradní Město

Domov pro seniory Zahradní Město Smlouva o poskytnutí pobytové služby v domově pro seniory kterou uzavírají podle 49 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Sb. v platném znění, smluvní strany: 1) Domov pro seniory Zahradní Město

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009. Zřizovatelem služby je Český červený kříž oblastní

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

INFORMACE O ORGANIZACI

INFORMACE O ORGANIZACI se zvukem INFORMACE O ORGANIZACI IČ: 26594544 Adresa: Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje Náměstí T. G. Masaryka 100 261 01 Příbram I Kontaktní osoba: ředitelka Radka Jarolímová, DiS. Tel/fax:

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

30 Základní prohlášení organizace

30 Základní prohlášení organizace Domov pro seniory Havlíčkův Brod, p.o. 580 01 Havlíčkův Brod, Husova 2119 tel.569 333 150-161, e-mail: h.hlavackova@ddhb.cz Domov pro seniory Havlíčkův Brod, p. o. 30 Základní prohlášení organizace Domov

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚPICE

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚPICE CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚPICE CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚPICE Národní 1109, 542 32 Úpice Zřizovatelem Centra denních služeb Města Úpice (dále jen CDS ) je Město Úpice. Centrum denních služeb je

Více

Hospic sv. Alžběty o.p.s.

Hospic sv. Alžběty o.p.s. Hospic sv. Alžběty o.p.s. Obecně prospěšná společnost Hospic sv. Alžběty o.p.s. se sídlem Kamenná 207/36, 639 00 Brno, IČ: 26604582, je zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, jenž je veden

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY ZA ROK 2008 Výroční zpráva za rok 2008 1. Kontakty: Název: Adresa: Pečovatelská služba města Pečky Chvalovická 1042, 289 11 Pečky IČ: 61883531 Právní forma:

Více

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013 Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Rozsah poskytování sociální služby pro pana. Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Poskytnutí ubytování

Více