Výroční zpr áva za rok 2006 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Přehled činností Pečovatelská služba

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpr áva za rok 2006 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Přehled činností Pečovatelská služba"

Transkript

1 睅 Výroční zpráva za rok 2006 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. sídlo: Poděbrady, Lipanská 721/III, PSČ IČ: DIČ: CZ den vzniku: 25. listopadu 2005 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Městským soudem v Praze oddíl O, vložka 397 právní forma: Obecně prospěšná společnost statutární orgány: správní rada 6 členů, předseda, místopředseda, 4 členové dozorčí rada 5 členů, předseda, 4 členové ředitel Organizační struktura: provozní střediska Nymburk, Poděbrady, Městec Králové, Lysá nad Labem Přehled činností 诲 켄 睉 睋 睋 Společnost zajišťovala podporu občanům prostřednictvím těchto typů služeb: Pečovatelská služba je poskytována v domácnostech uživatelů v centrech denních služeb ( středisko osobní hygieny), v domech s podporou samostatného bydlení a v denních stacionářích na území okresu Nymburk. Pro tento účel je region okresu Nymburk rozdělen do čtyř středisek. Středisko v Lysé nad Labem, B.Hrozného 1722 v nájmu budovy města Lysá nad Labem, středisko Nymburk, Velké Valy 995 v nájmu budova Krajského úřadu Středočeského kraje, Poděbrady, Mírová 1217 objekt města Poděbrady, Městec Králové, Míru 530 v nájmu budova města Městec Králové. Ředitelství společnosti má sídlo v Poděbradech,Lipanská 721 v budově města Poděbrady. Terénní pečovatelská služba je poskytována žadatelům celého regionu okresu Nymburk ve městech i obcích v jejich domácnostech podle skutečné potřeby. Cílem je podpora a pomoc uživatelům v setrvání v jejich domovech a zachování vazeb na jejich přirozené prostředí, svoji rodinu a přátele. V přímé péči o klienta zajišťujeme jednoduché ošetřovatelské úkony,pomoc při zajištění chodu domácnosti, stravování, pomoc při sebeobsluze, pomoc při odstranění obtížnosti bydlení, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při prosazování práv a zájmů, poskytování informací, aktivizační služby. Pečovatelská služba se poskytuje také v rodinách, kde se narodily tři nebo více dětí. Ambulantní pečovatelská služba se poskytuje ve středisku osobní hygieny ( centrum denních služeb) a zajišťuje se celková koupel, mytí vlasů, pedikúra a praní prádla. Pro seniory všech skupin a zdravotně postižené občany, zajišťuje organizace sociálně aktivizační programy. Zábavné akce přizpůsobené jejich možnostem. Jedná se o organizované návštěvy divadelních představení v Poděbradech. Ve spolupráci s městem Poděbrady je každoročně pořádán Den seniorů. V létě opékání špekáčků na Cidlině, a další drobné akce, pořádané při různých příležitostech jako jsou velikonoce, vánoce, konec roku apod. Největší akcí je výstava ručních prací seniorů pořádaná v tomto roce již po osmé na výstavišti v Lysé nad Labem pod názvem Šikovné ruce našich seniorů pro radost potěšení. Této výstavy se zúčastnilo 600 vystavovatelů z celého Středočeského kraje.

2 Sociální poradenské služby, které zajišťujeme, jsou určeny lidem, kteří vnímají svoji životní situaci jako obtížnou a nejsou schopni ji řešit vlastními silami. Službu mohou využít i jejich rodiny. Informovanost je pro občana velmi důležitá. Organizace spolupracuje s městy a obcemi okresu Nymburk. O naší činnosti jsou na přednáškách a besedách informováni skupiny obyvatel klubu Parkinson, Roska, Kluby důchodců, Sdružení svazu tělesně postižených. Terénní pečovatelská služba je poskytována po celý rok nepřetržitě od 7,00 do 15,30 hod. včetně sobot, nedělí a svátků. Mimo uvedenou dobu lze dohodnout poskytování pečovatelské služby individuálně večerní péče zajištěné dělenou nebo odpolední směnou pracovníka. Ambulantní služba ve střediscích osobní hygieny je rovněž zajištěna od 7,00 do 15,30 hod. Denní stacionáře zajišťují služby od 7,00 do 15,00 hod.v případě potřeby je čas nástupu a ukončení služby stanoven individuálně.péče v domech s podporou samostatného bydlení je zajišťována jako terénní služba. Výkon pečovatelské služby je zajišťován od okamžiku sepsání smlouvy s klientem po dobu, po kterou trvají podmínky poskytování. Osobní asistence Společnost Centrum sociálních zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. je jediným subjektem, který poskytuje asistenční službu na území okresu Nymburk. Asistenční služba umožňuje občanům setrvat ve svých domovech i v nepříznivých sociálních situacích bez nutnosti odcházet do ústavního zařízení,podporuje zachování vazeb na přirozené prostředí,rodinu,přátele. V roce 2006 byla tato služba zajišťována pro 8 klientů po celém okrese Nymburk Denní stacionář je ambulantní zařízení, které zajišťuje potřeby osob, které nemohou být po celý den sami bez dohledu a mají dostatečné rodinné zázemí na to, aby byla v době mimo provoz stacionáře zajištěna péče rodinou. Provoz je od 7.30 do hod. Dobu pobytu klienta ve stacionáři lze upravit individuálně. V denním stacionáři se poskytují služby dle individuálních potře klientů: pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy, výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti poskytované prostřednictvím různých her, paměťových cvičení, předčítáním apod. Velmi důležitý je kontakt ve společenském prostředí, kde pomocí sociálně terapeutické činnosti pracovníci pomáhají navazovat vzájemný kontakt mezi klienty. Cílem služby je zlepšení kvalita života uživatelů a poskytnutí úlevy pečujícím rodinám a osobám. Služby jsou zajišťovány ve třech denních stacionářích a to v Lysé nad Labem stacionář Milovice, s kapacitou 5 míst, v Nymburce s kapacitou 3 místa, Poděbrady Kluk s kapacitou 15 míst. Jedná se o ambulantní službu, která zajišťuje klientům celodenní péči spojenou se zajištěními individuálních potřeb. Významně pomáhá pečující rodině, která nemusí opouštět své zaměstnání. Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. provozuje denní stacionáře od roku 1999 a na území okresu Nymburk je jediným subjektem, který pobyty v denních stacionářích nabízí. Denní stacionáře umožňují zvládnout péči o občana, který nemusí předčasně odcházet do ústavní péče.tato forma služby je ve srovnání s ústavní péčí levnější a šetrnější. Pobyty v denních stacionářích jsou také vyhledávány osamělými seniory, kterým umožňují kontakt se společností. Klientům se sníženou pohyblivostí, zdravotním handicapem nabízí nácvik denních činností a tím zlepšení kvality života. Denní stacionáře jsou důležitou součástí pro poskytování sociálních služeb na území okresu Nymburk a jejich provoz je pro zajištění komplexních služeb nezbytný. V rámci denního programu využívají klienti i centra denních služeb, kde je zajišťována koupel, pedikúra, úprava vlasů apod.

3 Celý region je rozdělen do oblastí se středisky: Středisko Lysá nad Labem s obcemi: Kounice, Ostrá, Semice, Přerov nad Labem, Starý Vestec, Bříství, Benátecká Vrutice, Jiřice, Zbožíčko, Stratov, Šnepov, Stará Lysá, Dvorce, Milovice, Vykáň, Černíky. Středisko Nymburk s obcemi: Kostelní Lhota, Krchleby, Loučeň, Sadská, Třebestovice, Dvory, Zavadilka, Studce, Jíkev, Chleby, Oskořínek, Hrubý Jeseník, Seletice, Doubravany, Pojedy, Křinec, Vestec, Malý Vestec,Netřebice,Budiměřice, Šlotava, Kovanice, Kamenné Zboží, Hořátev, Zvěřínek, Písty, Třebestovice, Tatce, Velenka, Kersko, Hradištko, Vápensko, Hronětice, Kostomlaty nad Labem, Doubrava, Kostomlátky. Středisko Poděbrady s obcemi: Choťánky, Pátek, Úmyslovice, Kouty, Senice, Křečkov, Písková Lhota, Oseček, Pňov, Klipec, Činěves, Libice nad Cidlinou, Sokoleč. Středisko Městec Králové spolu s obcemi: Činěves, Rožďalovice, Žehuň, Tábornice, Běrunice, Dlouhopolsko, Dymokury, Hradčany, Chroustov, Kněžice, Kněžičky, Opočnice, Osek, Nový, Podmoky, Slibovice, Vrbice, Velké Výkleky, Velenice, Vlkov nad Lesy, Střihov, Kopičák, Běruničky, Kamilov, Vinice, Sloveč, Chotěšice, Nová Ves Statistika klientů sociální služby STŘEDISKO stav k Příchozí Odchozí stav k klienti klienti Nymburk obce Nymburk město Poděbrady obce Poděbrady město Lysá nad Labem obce Lysá nad Labem město Městec Králové obce Městec Králové město Sadská Celkem Zdravotní služby poskytujeme formou domácí zdravotní péče pacientům, kteří jsou propuštěni z nemocnice a pacientům, jejichž zdravotní stav vyžaduje dlouhodobou péči tj. chronicky nemocným pacientům. Domácí zdravotní péče se poskytuje na základě indikace praktického nebo ošetřujícího lékaře, který o pacienta pečoval v nemocnici. Cílem této služby je zajistit v domácím prostředí zdravotní služby v takovém rozsahu a na takové úrovni, aby pacient nemusel zůstávat ve zdravotnickém zařízení déle, nežli je nezbytně nutné. Domácí zdravotní péče je poskytována bezplatně (zdravotní výkony jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami), 24 h denně, 7 dní v týdnu. Tuto péči zajišťují registrované zdravotní sestry s praxí. Úkony které vykonáváme: odběry krve a dalších biologických materiálů, aplikace injekcí, nácvik aplikace inzulínu, ošetřování stomií, převazy ran, bércových vředů, proleženin, ošetření permanentních

4 katetrů, ošetřovatelskou rehabilitaci a nácvik soběstačnosti (po úrazech,mozkových příhodách) péči o dlouhodobě ležící a onkologicky nemocné pacienty, hospicovou péči v domácím prostředí. Mezi další služby patří: zdravotní poradenství,osvěta a půjčování rehabilitačních pomůcek Statistika pacientů zdravotní služby STŘEDISKO stav k Příchozí Odchozí stav k klienti klienti Nymburk Poděbrady Lysá nad Labem Městec Králové Celkem Hospodaření společnosti Přehled o peněžních příjmech a výdajích Organizace celkem Účet Skutečnost Všeobecný materiál ,15 Kč Energie ,34 Kč Opravy a udržování ,75 Kč Cestovné ,00 Kč Ostatní služby ,85 Kč Mzdové náklady ,00 Kč Zákonné pojištění ,00 Kč Zákonné sociální náklady ,00 Kč Ostatní náklady ,00 Kč Odpisy majetku ,00 Kč Účtová třída 5 celkem ,09 Kč Výnosy ,56 Kč Úroky banka ,16 Kč Zúčtování FR ,00 Kč Jiné ostatní výnosy ,00 Kč Přijaté dary ,00 Kč Příspěvky a dotace ,00 Kč Účtová třída 6 celkem ,72 Kč Výsledek hospodaření ,63 Kč

5 Sociální služby Účet Skutečnost Všeobecný materiál ,89 Kč Energie ,54 Kč Opravy a udržování ,87 Kč Cestovné ,00 Kč Ostatní služby ,44 Kč Mzdové náklady ,00 Kč Zákonné pojištění ,00 Kč Zákonné sociální náklady ,00 Kč Ostatní náklady ,50 Kč Odpisy majetku ,00 Kč Účtová třída 5 celkem ,24 Kč Výnosy ,50 Kč Úroky banka ,16 Kč Zúčtování FR ,00 Kč Jiné ostatní výnosy ,00 Kč Přijaté dary Kč Příspěvky a dotace ,00 Kč Účtová třída 6 celkem ,66 Kč Výsledek hospodaření ,42 Kč Zdravotní služby Účet Skutečnost Všeobecný materiál ,26 Kč Energie ,80 Kč Opravy a udržování ,88 Kč Cestovné ,00 Kč Ostatní služby ,41 Kč Mzdové náklady ,00 Kč Zákonné pojištění ,00 Kč Zákonné sociální náklady ,00 Kč Ostatní náklady ,50 Kč Odpisy majetku Kč Účtová třída 5 celkem ,85 Kč Výnosy ,06 Kč Úroky banka Kč Zúčtování FR Kč Jiné ostatní výnosy Kč Přijaté dary ,00 Kč Příspěvky a dotace Kč Účtová třída 6 celkem ,06 Kč Výsledek hospodaření ,79 Kč

6 Hospodaření společnosti v roce 2006 skončilo hospodářským výsledkem ve výši ,63 Kč, který byl rozhodnutím správní rady převeden do rezervního fondu společnosti. Rozvaha k viz. příloha č. 1 Výsledovka k viz. příloha č. 2 Přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění dle zdrojů Sociální služby Ostatní výnosy (odškodnění PÚ, úroky banka) Dary právnické osoby Dary fyzické osoby Dotace obce Příjmy za výkony pečovatelské služby Tržby Střediska osobní hygieny Dotace obce Dotace Středočeský kraj Dotace Středočeský kraj - Projekt Dotace Úřad práce Nymburk, Kolín Celkem ,16 Kč ,00 Kč 3 020,00 Kč ,00 Kč ,50 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,66 Kč Zdravotní služby Tržby za úkony - sestry Tržby - autoprovoz Dary právnické osoby Dary fyzické osoby Celkem ,29 Kč ,77 Kč ,00 Kč 8 398,00 Kč ,06 Kč Organizace celkem Zdravotní služby Sociální služby Celkem ,06 Kč ,66 Kč ,72 Kč

7 Vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti stav k Přírustky Čerpání stav k Rezervní fond roku ,00 Kč ,91 Kč 0,00 Kč ,91 Kč Fond reprodukce 0,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč Sociální fond 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Celkem 0,00 Kč ,91 Kč ,00 Kč ,91 Kč převod hospodářského výsledku roku 2005 Audit účetní závěrky Na základě zákona č. 248/1995 sb. o obecně prospěšných společnostech a na základě příslušného článku zakládací listiny společnosti, byl proveden audit účetní závěrky k Audit provedla ing. Květa Žaloudková, Prasek 161, Nový Bydžov, držitelka osvědčení Komory auditorů č Výrok auditora výroční zprávy. (viz. příloha č. 3) Změny ve statutárních orgánech společnosti Dne 1. července 2006 zaniklo členství ve správní radě Ladislavu Kutíkovi a 6. září 2006 vzniklo členství ve správní radě ing. Miloši Peterovi. (viz. příloha č. 4) V Poděbradech dne 26. června 2007 Třísková Emílie ředitelka

Výroční zpráva za rok 2008 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.

Výroční zpráva za rok 2008 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Výroční zpráva za rok 2008 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Sestavila: Emilie Třísková, ředitelka CSZS Poděbrady o.p.s. V Poděbradech 31. května 2009 Výroční zpráva za rok 2008

Více

Výroční zpráva za rok 2012 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. www.centrum-podebrady.info

Výroční zpráva za rok 2012 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. www.centrum-podebrady.info Výroční zpráva za rok 2012 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Sestavila: Emilie Třísková, ředitelka CSZS Poděbrady o.p.s. V Poděbradech 25. června 2013 www.centrum-podebrady.info

Více

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2014

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Soukenická Strojařů Posláním Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim je zlepšit kvalitu života osob, které se ocitly v nepříznivé sociální

Více

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Mladá Boleslav v roce 2013

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Mladá Boleslav v roce 2013 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Mladá Boleslav v roce 2013 Základní údaje o organizaci Název organizace: Pečovatelská služba města Mladá Boleslav Sídlo organizace: Na

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Aktualizace: RADKA o. s., Kadaň Rok vydání: 2012 2 Aktualizace k 1. 5. 2012 Tento Katalog je určen všem, kteří

Více

Obsah: 3.1. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.2.1. 3.1.2.2. 3.1.2.3. 3.1.2.4. 3.1.3. 3.2. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.3. 3.3.1. 3.3.2.

Obsah: 3.1. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.2.1. 3.1.2.2. 3.1.2.3. 3.1.2.4. 3.1.3. 3.2. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.3. 3.3.1. 3.3.2. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 2. Vznik, charakteristika a poslání organizace... 4 3. Poskytované služby v rámci hlavní činnosti... 4 3.1. Sociální úsek... 5 3.1.1. Pečovatelská služba...

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb

Analýza poskytovatelů sociálních služeb Analýza poskytovatelů sociálních služeb Podkladový materiál pro proces plánování sociálních služeb (období: září 2007 - leden 2008, květen 2008) Realizační tým Shromažďování a zpracování informací a dat

Více

Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA NOVÝ BOR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Sídlo, kontakty: Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace

Více

Za tým společnosti ANIMA ČÁSLAV, o.p.s. Mgr. Eva Medková

Za tým společnosti ANIMA ČÁSLAV, o.p.s. Mgr. Eva Medková 1 Vážení klienti, vážení spoluobčané, zpracování výroční zprávy je vždy okamžikem zastavení a současně připomenutím toho, jak rychle plyne čas. Rok 2012 byl pro společnost rokem poměrně klidným. Nebylo

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Luxor Poděbrady. poskytovatel sociálních služeb

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Luxor Poděbrady. poskytovatel sociálních služeb Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Luxor Poděbrady poskytovatel sociálních služeb OBSAH Úvod... 2 1 Domov pro seniory Luxor... 4 2 Komunitní centrum... 8 3 Vzdělávací centrum... 13 4 Kontrolní

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK 1 Úvodní slovo Obsah katalogu Obsah Katalogu sociálních a návazných služeb města Nymburk Vážení spoluobčané, do rukou se Vám dostává Katalog sociálních

Více

Sociální služby Karviná. Příspěvková organizace www.socsluzbykarvina.cz. Výroční zpráva 2014

Sociální služby Karviná. Příspěvková organizace www.socsluzbykarvina.cz. Výroční zpráva 2014 Sociální služby Karviná Příspěvková organizace www.socsluzbykarvina.cz Výroční zpráva 2014 Obsah: Sociální služby Karviná, příspěvková organizace... 3 Středisko Pečovatelské a asistenční služby... 4 Pečovatelská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Předkládá: název zpracovatele: Baculus, obecně prospěšná společnost registrace MV ČR č.j.: VS/1-1/60660/05-R, ze dne 26. 4. 2005 adresa: Tylova 999, 330 27 Vejprnice IČ: 26997355

Více

Diakonie ČCE - středisko v Ostravě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

Diakonie ČCE - středisko v Ostravě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Diakonie ČCE - středisko v Ostravě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 OBSAH: Úvodní slovo str. 1 Zpráva o činnosti str. 2 Zpráva o hospodaření str. 13 Zpráva auditora str. 16 Poděkování dárcům str. 24 Úvodní slovo

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK 2012 1 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, Obsah katalogu Obsah Katalogu sociálních a návazných služeb města Nymburk do rukou se Vám dostává Katalog sociálních

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2011 Na kus řeči o sociálních službách Zeptejte se Vyjádřete svůj názor Podělte se s námi o zkušenosti v Plzni Odbor

Více

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013 Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku rok 2015 Centrum pro komunitní práci jižní Čechy OBSAH Úvodní slovo... 5 Charakteristika sociálních služeb... 6 Důležitá telefonní čísla

Více

Vážení klienti, vážení spoluobčané,

Vážení klienti, vážení spoluobčané, 1 Vážení klienti, vážení spoluobčané, předkládáme Vám v pořadí již devátou výroční zprávu o činnosti naší společnosti, což znamená, že příští rok bude pro společnost ANIMA ČÁSLAV, o.p.s. rokem výročním.

Více

Výroční zpráva 06. Charita Svaté rodiny Luhačovice

Výroční zpráva 06. Charita Svaté rodiny Luhačovice Výroční zpráva 06 Charita Svaté rodiny Luhačovice /1 Poslání charity vychází ze Stanov Arcidiecézní Charity Olomouc: Charita jako milosrdná láska, je naplňování Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat

Více

Zřizovatel: Diakonie ČCE Poskytované služby Cílová skupina Kapacita Dosah služeb

Zřizovatel: Diakonie ČCE Poskytované služby Cílová skupina Kapacita Dosah služeb Sociální služby Přehled poskytovatelů sociálních služeb se sídlem na území města Diakonie ČCE, středisko Dvůr Králové nad Labem Posláním Diakonie Českobratrské církve evangelické - střediska ve Dvoře Králové

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK 2012 Některé sociální služby Oblastní charity Havlíčkův Brod (Charitní domov pro matky s dětmi Havlíčkův Brod, encéčko nízkoprahové centrum pro děti a mládež Světlá nad Sázavou, Byty sociální rehabilitace Humpolec,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. TyfloCentrum Praha, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. TyfloCentrum Praha, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 TyfloCentrum Praha, o.p.s. Úvodem Dobrý den, vážení. Naše obecně prospěšná společnost poskytuje služby lidem se zrakovým postižením na území Prahy a Středočeského kraje už rovných deset

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Český Brod 7.3.2012 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Základní údaje 2. Historie 3. Domov pro seniory 3.1 Popis služby 3.2

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

20 let. Městský ústav sociálních služeb Klatovy. pomáháme 1994-2014

20 let. Městský ústav sociálních služeb Klatovy. pomáháme 1994-2014 Městský ústav sociálních služeb Klatovy Městský ústav sociálních služeb Klatovy Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou aktualizovaný katalog služeb poskytovaných Městským ústavem sociálních služeb Klatovy,

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více