duben 2009 Křížová cesta vede ke zmrtvýchvstalému Kristu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "duben 2009 Křížová cesta vede ke zmrtvýchvstalému Kristu"

Transkript

1 Křížová cesta vede ke zmrtvýchvstalému Kristu duben 2009 Nyní na konci postní doby můžeme ještě v mnoha farních společenstvích, ale i soukromě, procházet s Ježíšem jeho křížovou cestu. Setkáváme se na ní se zlem, které může skrze člověka vstupovat do světa, s bolestí, kterou toto zlo způsobuje, s lhostejností, škodolibou radostí, které je člověk schopen. Setkáváme se na ní však také s odvahou Ježíše nést kříž a utrpení, které je dáno vysokým cílem. Spasit všechny lidi. Možná se zdá mnohým zbytečné rozjímat nad událostí, která se odehrála před tisíci lety. Zbytečné by bylo text jen odříkat, ale pokud text jen neodříkáme, můžeme poznávat Boha. Jaký je, jak každého z nás miluje, jaké utrpení je schopen podstoupit za každého člověka, bez ohledu na skutek, jaký člověk spáchal. Bůh zastavil nůž Abrahama a nedovolil, aby mu obětoval to nejdražší, co měl. Svého syna Izáka. Sám se však ve své lásce k lidem nezastavil před obětí svého svého Syna a Boží Syn tento těžký úkol přijal, když se modlil v Getsemanech: Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich, ale ne má, nýbrž tvá vůle se staň. (Lk 22,42) Bůh dal za spásu člověka to nejdražší, co měl. Při rozjímání křížové cesty nepoznáváme jen Boha, ale také sebe a svoje postoje. Můžeme si položit otázku, zda jsem ten, kdo stojí dívá se na utrpení a přijme ho jen jako běžnou informaci, nebo jestli jsem schopen trpícího ještě odsoudit, anebo jsem schopen otřít mu tvář. Jsme schopni a ochotni, když nás někdo požádá nebo donutí, nést na chvíli kříž druhého jako Šimon z Kyrény? Dnešní tržní duch světa dokáže na utrpení i vydělávat. Denně se setkáváme ve zpravodajských relacích různých médií s utrpením, které je obrovské, a čím větší, tím lépe se prodá. Lidé sedí, pijí svou kávu, pojídají sušenky a před jejich zraky umírají tisíce lidí v Darfuru, rodiče ubližují svým dětem, mladíci zbijí a okradou stařenku. Duch tohoto světa nás učí sedět kolem křížových cest v první řadě a pak o tom, co jsme viděli nebo slyšeli, diskutovat v debatách, které nemají konce. G. K. Chesterton píše, že moderní morálka může poukazovat jen s naprostým přesvědčením na hrůzy, jež přináší porušení zákona; její jediná jistota je jistota zla. Dnešní člověk je zanechán tváří v tvář problému lidského vědomí naplněného určitými obrazy zla, ale bez jakéhokoli určitého obrazu dobra. Když procházíme s Ježíšem křížovou cestu, jsme také svědky zla, ale křížová cesta nekončí v beznadějné propasti. Křížová cesta končí až zmrtvýchvstáním Krista. A to je velký rozdíl oproti duchu světa. Křesťanství mluví otevřeně o zlu, 1

2 ale nejnaléhavějším jeho nárokem je mluvit o dobru. Křesťanská víra ve zmrtvýchvstalého Krista a v dobro Božího stvoření je vírou naděje na každé křížové cestě. Křesťanská víra je mostem přes propast beznaděje. Chraňme si tuto víru jako největší poklad, který máme. spirituál Charity OCENĚNÍ KŘESADLO cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci Cenu KŘESADLO 2008, nad níž převzal záštitu hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný a primátor města Karlovy Vary Werner Hauptmann, obdržela letos paní VALERIE HOFMA- NOVÁ z Farní charity Mariánské Lázně. Ruce i srdce zasvěcené službě potřebným Paní Valinka, jak jí všichni říkají, se dožila letos 18. února 80ti let. Je přímo prototypem dobrovolníka byla a je ochotná zasvětit své ruce, svou mysl a především své srdce službě ostatním. V naší Farní charitě Mariánské Lázně začala dobrovolně pomáhat hned od začátku, od února Potřebným však pomáhala už dříve. Začala v charitním šatníku, kde je dost těžká práce s balením a nošením balíků pro Diakonii v Broumově, kam se přebytky odvážejí. V šatníku také ochotně pomáhala seniorům zkoušet a vybírat oblečení. Shromažďovala tam také darované lůžkoviny a noční prádlo pro nemocnici s následnou péčí na Taormině, kde je tohoto materiálu nedostatek. Sama tam věci také odnášela, 2 přestože nemocnice stojí na pořádném kopci, a dělá to dodnes. Přímo v této nemocnici, ale i v Domově pro seniory i v domácnostech navštěvovala a ještě navštěvuje lidi, o kterých se dozvěděla, že něco potřebují, že jsou nemocní nebo osamělí. Neváhala si z návštěvy třeba odskočit domů, aby pro ně něco dobrého vytvořila, aby je potěšila. Několika lidem, a není jich rozhodně málo, byla a je průvodkyní v jejich seniorském věku. Provází je k lékaři i do vzdálenějších nemocnic, zařizuje jim léky, úklid, vaření, nákupy. Některým převazovala otevřené rány, ačkoliv není zdravotní sestra. De facto těmto lidem poskytovala komplexnmí pečovatelskou péči, na kterou neměli peníze, nebo se raději svěřili jí. Postiženou paní na invalidním vozíku pravidelně vozila na procházky a z vozíku či na vozík ji sama zvedala. Pomáhat je priorita V létě a na podzim často potěšila své svěřence vlastnoručně nasbíranými borůvkami, brusinkami nebo houbami. Vždy měla několik lidí, o které pečovala ve svém volném čase a později bohužel i na úkor svého zdraví, nešetřila se. Mnohým dosloužila do konce jejich života, bylo-li třeba, zajistila i pohřeb, vyklidila a vyčistila byt. Všechno zcela dobrovolně. Paní Valinka je žena společenská, veselá a energická, ráda zpívá a svou milou povahou je sluníčkem pro ty, kteří ji potřebují a jimž nahrazuje rodinu. Musím také zmínit, že pro náš krásný kostel dělala květinovou výzdobu i úklid, zvláště před zahájením lázeňské sezóny a před svátky. Před dvěma lety prodělala paní Valinka těžkou srdeční operaci, selhaly jí ledviny, dlouho byla v umělém spánku.

3 Jen zázrakem se z toho všeho dostala. Už nemůže dělat těžkou práci, ale své nemocné, zvláště pak dvě ženy matku a dceru na invalidním vozíku neopouští a téměř denně je navštěvuje. Dvakrát jí byl nabídnut pobyt v Německu u moře jako odměna za její práci v Charitě. Ona pokaždé odmítla, protože nechtěla opustit lidi, o které pečovala. Dalo by se o paní Valince psát ještě dlouho. Svým svěřencům nahrazovala a nahrazuje rodinu, přátele a lásku, která jim chyběla. Dělá dobrovolnou službu, která je skrytá, finančně neohodnocená, pro ni však přirozená a jaksi samozřejmá. Navzdory svému podlomenému zdraví se nevzdává a dál pomáhá, kde jí síly stačí. Je až k nevíře, kolik dobra stačí udělat za jediný den jedna, dnes již křehká žena, která chce prostě lidem nezištně pomáhat. Za to všechno jí patří naše velké díky, obdiv a úcta. Daniela Waagnerová, ředitelka Farní charity Mariánské lázně HUMANITÁRNÍ POMOC DO ZAHRANIČÍ Projekt Domácí péče v arménské Gyumri Projekt s pracovním názvem Mám babičku/dědečka v Arménii je realizován v koprodukci Diecézní charity Plzeň, občanského sdružení Archa h.s. a dobrovolníků z České i Arménské republiky ve městě Gyumri, v oblasti, kde vládne zvláště složitá sociální situace. Město bylo v roce 1988 postiženo katastrofálním zemětřesením, při němž zahynulo více než lidí. Další desetitisíce zůstaly zraněny nebo jinak těžce poznamenány. Podstata projektu spočívá v tom, že si jednotliví dárci adoptují babičku nebo dědečka z města Gyumri. Klienty pravidelně navštěvují dobrovolníci a distribuují jim balíček s potravinami a hygienickými potřebami, pohovoří s nimi o jejich aktuálních problémech, event. obstarají příspěvek na léky či zprostředkují návštěvu lékaře. V roce 2008 bylo díky štědrosti dárců umožněno vybavit dobrovolníky přenosným vysavačem, pračkou, sadou nářadí a jedním notebookem s připojením na internet. Jednou až dvakrát ročně odjíždí do Arménie skupina dobrovolníků (na své náklady) navštívit seniory a pomoci jim s opravami jejich obydlí. Senioři ze zařízení Diecézní charity Plzeň si se svými vrstevníky v Arménii vyměňují dopisy. Po jejich vzoru tak začali činit i další dárci. V současné době je podporováno 30 seniorů. Rok 2008 byl sedmým rokem trvání projektu. Z prostředků zahraničního humanitárního fondu Tříkrálové sbírky bylo na tento projekt uvolněno Kč. Pomoc Peru Diecézní charita Plzeň koordinuje v rámci Charity ČR humanitární pomoc v zemích Jižní Ameriky. V srpnu roku 2007 došlo v jihozápadní oblasti Peru k ničivému zemětřesení. V prosinci 2008 odeslala DCHP na účet Cáritas Perú Kč (14,792 EUR) na projekt rekonstrukce jedné z učeben vzdělávací instituce Nuestra Seňora del Rosario ve vesnici Pampa de Tate v regionu Ica, která byla též těžce postižena zmíněným zemětřese- 3

4 ním. Garantem využití prostředků je Caritas Peru, která se velmi aktivně zapojila do odstranění ničivých následků živelné katastrofy. Michaela Zíková, DCHP Charita pomáhá v pásmu Gazy Při zmírnění následků nedávného vojenského konfliktu v pásmu Gazy, který si vyžádal řadu obětí na životech a stovky zraněných z řad civilního obyvatelstva, pomáhá také světové společenství Charit. Na pomoci obyvatelstvu se prostřednictvím partnerské organizace Caritas Jerusalem podílí také Charita Česká republika. Pomoc je umožněna díky příspěvku Ministerstva zahraničních věcí ČR, které v těchto dnech přislíbilo podpořit humanitární akci realizovanou Caritas Jerusalem částkou Kč. Charita ČR rovněž vyhlašuje sbírkové konto na pomoc do této oblasti. Situace v oblasti Gazy je stále velmi obtížná a mnoho lidí zůstává bez přístřeší. V oblasti přetrvává nedostatek jídla, léků, zdravotnického materiálu a hygienických potřeb. Caritas Jerusalem koordinuje svoji pomoc s agenturami Organizace spojených národů (např. WHO, UNI- CEF).Přístup do oblasti zůstává velmi obtížný, nicméně naše sesterská organizace Caritas Jerusalem má přímo v Gaze 18 zaměstnanců a 5 dobrovolníků, kteří pracují v 6 centrech naléhavé lékařské pomoci, jednom zdravotním centru v Al Shati a na jedné na mobilní klinice. Mobilní zdravotnický tým Caritas Jerusalem ošetřil přes pacientů, převážně ve školách. Zdravotní centrum ošetřilo téměř 500 pacientů. Charita zároveň ošetřeným 4 pacientům poskytuje pomoc, nejčastěji poskytuje oblečení, které ošetřeným často schází. Caritas Jerusalem pokračuje v dodávkách zdravotnického materiálu do nemocnice v Gaze i do svých sedmi zdravotnických zařízení. Dodávky a jejich typ jsou vždy cíleny na základě průzkumu potřeb a jedná se vždy skutečně o momentálně nejpotřebnější materiál. Distribuovány byly tisíce balíků zdravotnického materiálu. Nemocnici v Al Ashifa byla doručena nová sanitka zakoupená Charitou, na nákupu druhé ambulance pro nemocnici v Al Ahli nyní Charita pracuje. Tým Caritas Jerusalem vytváří seznamy pacientů, kteří budou potřebovat protézu, a ve spolupráci s organizací Prosthesis Specialist Assosiation Gaza připravuje nákup těchto protéz. Podle plánu bylo rozdáno přikrývek lidem bez domova, rodin obdrželo od Charity potravinový balíček a distribuce dále pokračuje. Dalších 100 rodin (vybraných podle přísných kritérií) obdrželo přímou finanční podporu, distribuce této finanční podpory pokračuje (cílem je poskytnout podporu rodinám). V současné době pokračuje také distribuce hygienických balíčků. Charita ČR vyhlásila sbírkové konto na pomoc Gaze, na které je možné přispět v českých korunách na účet: /0800 u České spořitelny, variabilní symbol 164. Kontakt: Pavel Gruber, vedoucí Oddělení humanitární a rozvojové pomoci Charity ČR, telefon: , Jan Oulík, tiskové oddělení Charity ČR, mobilní telefon:

5 OHLÉDNUTÍ Ve svaté Alžbětě se pořád něco děje Příležitost k masopustnímu veselí si činorodí obyvatelé a pracovnice Domova pokojného stáří sv. Alžběty v Plzni nemohli ani letos nechat ujít. A tak se už v předstihu pustili společně do výroby škrabošek, napekli tradiční masopustní koblihy a připravili v souladu s pravidly zdravé výživy i lehčí zabijačkové hody. Dva dni před Popeleční středou 23. února mohl masopust vypuknout. Hudební doprovod k tanci obstarali Jiří Hlobil na kytaru a Jan Váňa na klávesy, nejaktivnějším tanečníkem se stal ředitel DCHP Jiří Lodr, který s růží v zubech a ve škrabošce prováděl po parketu jak klientky, tak pracovnice domova. Živo bude v Domově pokojného stáří sv. Alžběty i v jarních a letních měsících. Za všechny akce jmenujme např. na 7. dubna naplánovanou návštěvu a pěvecké vystoupení dětí z 89. Mateřské školy, která s domovem stabilně spolupracuje a která se již dvakrát umístila jako první mezi oceněnými za spolupráci se seniory. 21. dubna pak proběhne v domově tzv. Jarní vínek, opět za hudebního doprovodu pánů Hlobila a Váni, a na konec června se chystá velká událost oslava 5. výročí existence Domova pokojného stáří sv. Alžběty. (alo) Víme o sobě? Ve středu 25. března proběhla v Plzni pod názvem Víme o sobě? první regionální konference o pomoci při neštěstích a mimořádných událostech v západních Čechách, kterou připravilo pod záštitou plzeňského primátora Ing. Pavla Rödla město Plzeň společně s humanitární organizací ADRA a kde se prezentovala i terénní krizová služba Diecézní charity Plzeň. 5

6 Smyslem konference s podtitulem Lidé, obce a organizace při mimořádných událostech, které nás provázejí bylo oslovit a propojit subjekty, které se zabývají pomocí při a po mimořádných událostech, podpořit jejich lepší vzájemné poznání a přispět tím k účinnější a koordinovanější pomoci při událostech samotných. Dopolední blok uvedl příspěvek Vítězslava Vursta na téma Občan před, při a po mimořádné události. Na něj navázala prezentace zástupců samosprávy, složek integrovanného záchranného systému a občanského sektoru. Odpoledne pak zazněly zkušenosti lidí, kteří se s neštěstími v různých pozicích osobně setkali. Téma celého dne na závěr zakotvilo příspěvek Bohumily Baštecké o standardech psychosociální krizové pomoci. Nechyběl ani prostor pro diskusi. Chceme společně promýšlet, na jaké potřeby zasažených lidí, organizací a obcí reagovat umíme, na které zatím ne, uvedla Petra Klérová z Magistrátu města Plzně. (alo) POZVÁNÍ Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Plzeň chystá na duben: Velikonoční vejce Velikonoční zápichy Výroba litých svíček Připravujeme návštěvu plaveckého bazénu, multikina (Plaza), výlet do Planetária v Rokycanech. Dubnové akce v Domově pro seniory sv. Jiří v Plzni Doubravce slavnostní vernisáž v galerii domova fotografie z Arménie Zpívánky s panem Oulíkem beseda v rámci výstavy o Arménii pouťová zábava ve spolupráci s ÚMO beseda s policií spojeno s filmem, vystoupením dětí, ukázka výcviku psa Májka k poslechu hraje orchestr pana Hellera ALZHEIMEROVA NEMOC nové poznatky a trendy Konference na toto téma proběhne 13. května 2009 v Karlovarském městském divadle v lázeňském centru Karlových Varů Záštitu převzali: Mons. František Radkovský, biskup plzeňský Ing. Werner Hauptmann primátor města Karlovy Vary MUDr. Berenika Podzemská uvolněná členka zastupitelstva Karlovarského kraje Program konference: Registrace Zahájení Ing. Jiří Novák ředitel FCH Karlovy Vary 6

7 Nové poznatky o demencích, jejich prevenci a léčbě Přednášející: MUDr. Robert Rusina FN Thomayerova Praha Psychologie lidí s demencí PhDr. Eva Jarolímová psycholožka ČALS Praha Vliv reminiscenční terapie na kognitivní funkce PhDr. Hana Janečková, PhD. ČALS, Diakonie ČCE Výsledky projektu Dny paměti Mgr. Martina Rokosová ČALS Praha Právní záležitosti ve vztahu k péči o seniory s demencí Mgr. Ivana Šťastná Praha Zdravý životní styl nejen pro seniory Ing. Zuzana Pěchotová ředitelka sdružení ŽIVOT 90 Jihlava Zkušenosti s canisterapií Olga Tomášů společnost Pomocné tlapky Starý Plzenec Prevence a obnova zdraví pro každého Jana Najbrtová Praha Konference bude zařazena do kreditního systému Profesní organizace České asociace sester, účastníci obdrží 4 kreditní body pro své celoživotní vzdělávání. Vyplněnou přihlášku zasílejte nejpozději do 30. dubna 2009 na adresu: Denní stacionář pro staré a zdravotně postižené občany, Svobodova 743/12, Karlovy Vary nebo na Účastnický poplatek, který činí 400, Kč zašlete, prosíme, na účet u ČSOB Karlovy Vary číslo účtu: /0300, variabilní s.: Diecézní charita Brno nabízí Diecézní charita Brno upozorňuje na volnou kapacitu v níže uvedených akreditovaných kurzech: Sociálně právní minimum, Etika v sociálních službách, 15. dubna 2009 Základy práce s duševně nemocnými v sociálních službách, Workshop etika v sociálních službách, Workshop právo v sociálních službách, Úvod do přístupu zaměřeného na člověka Rogersovský přístup, Syndrom vyhoření a jeho prevence, Kurzy jsou akreditovány MPSV ČR v rámci celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků. Místem konání je tř. Kpt. Jaroše 9 v Brně. Více informací naleznete v příloze či na Lucie Maděryčová, vedoucí odd. vzdělávání, Diecézní charita Brno 7

8 Pozvánka na postní benefiční koncert dne 5. dubna 2009 v hodin v kostele Panny Marie Nanebevzaté u františkánů, kdy pěvecký sbor VOX IMPERFECTA a hudební těleso Ensamble Affabile provede postní duchovní písně. Dobrovolné vstupné bude celé věnováno na podporu asistenční služby MCH Plzeň. Obyvatelé Domova pro seniory sv. Jiří v Doubravce prožijí Velikonoce s následujícím programem: 9. dubna 2009 v 15 hodin obřady Zeleného čtvrtku včetně mytí nohou 10. dubna 2009 v 15 hodin melodramatická křížová cesta, modlitby a sv. přijímání 12. dubna 2009 v 6 hodin ráno Velikonoční vigilie Oslava patrona tohoto domova sv. Jiří bude zahájena poutní zábavou ve spolupráci s ÚMO 4 ve čtvrtek Poutní mše svatá s P. Jiřím Barhoněm bude v domově celebrovaná v sobotu v 15 hodin odpoledne Anna Srbová SBÍRKOVÉ KONTO DCH PLZEŇ: ČSOB /0300 Jednotlivé typy projektů a jednotlivé země jsou rozlišeny variabilními symboly (přehled viz: Variabilní symboly projektů více viz: 01 Poradna pro migranty a uprchlíky 17 Domov pro matky s dětmi v Aši 02 Domov sv. Františka pro bezdomovce 18 Domov pokoj. stáří Klatovy 03 CHOPS Plzeň 19 Terenní sociální služba Domažlice 04 Domov pro matky s dětmi v tísni 20 CHOS Klatovy Plzeň 21 Byt pro bezdomovce Rokycany 05 DCHP 22 Domov pokoj. stáří Bor u Tachova 06 Denní stacionář v Karlových Varech 23 Denní stacionář Stříbro 07 Denní stacionář v Rokycanech 24 Dům napůl cesty Karlovy Vary 08 Denní stacionář v Plzni 25 Terenní krizová služba Plzeň 09 Humanitární pomoc do zahraničí 26 Denní stacionář Ostrov 10 Ostatní 27 Osobní asistence Plzeň 11 Domov pokojného stáří sv. Alžběty 28 Pomoc Arménii Plzeň 29 Terenní sociální práce Plzeň 12 Domov pokojného stáří v Hroznětíně 30 Středisko pracovní rehabilitace Plzeň 13 Domov pro matky s dětmi v Klatovech 31 Domov pro seniory Bor u Tachova 14 Domov pro matky s dětmi v K. Varech 3040 Pomoc cizincům v nouzi 15 Pomoc při záplavách 9999 adopce na dálku 16 Domov pro matky s dětmi v tísni v Havlovicích Každý projekt musí být ze 30 % zabezpečen z darů lidí dobré vůle. Prosíme pomáhejte nám pomáhat. O použití daru budete informováni. Děkujeme. Vydává: Diecézní charita Plzeň, Hlavanova 16, Plzeň, , mail: Vychází měsíčně jako příloha Zpravodaje plzeňské diecéze, objednávky na: i v elektronické podobě (PDF). 8

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 15let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1.listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 16 let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

diecézní charita výroční zpráva

diecézní charita výroční zpráva diecézní charita p l z e ň výroční zpráva 2013 [obsah] 1 Slovo biskupa 1 Slovo ředitele DCHP 2 Základní údaje o Diecézní charitě Plzeň 2 Orgány DCHP 3 Činnost střediska DCHP 3 Dobrovolné Charity 4 Adresář

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze plzeňské. Caritas znamená láska.

Více

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 1 OBSAH 20 let 1991 2011 Úvodní slovo Vlastimila Vajďáka, ředitele Charity Zlín... 2 Dopis Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého... 3 Vznik a poslání Charity Zlín...

Více

CHARITY DIECÉZNÍ LITOMĚŘICE 4/2010 CHARITA

CHARITY DIECÉZNÍ LITOMĚŘICE 4/2010 CHARITA ZPRÁVY CHARITY 4/2010 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE 2 OB S AH Duchovní slovo...3 Informace Diecézní charity...4 Ekonomické informace...5 Co se děje v charitách...6 Diecézní charita Litoměřice...6 Farní charita

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

O B S A H Informace DCH str.5 Ekonomické informace str. 7 Sbírka na charitu 2007 str. 8-10 íkrálová sbírka 2008 str. 11 Co se d je v charitách

O B S A H Informace DCH str.5 Ekonomické informace str. 7 Sbírka na charitu 2007 str. 8-10 íkrálová sbírka 2008 str. 11 Co se d je v charitách DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, DÓMSKÉ NÁM. 10, TEL./FAX: 416 731 452 TEL. 416 735 606 E-MAIL: dchltm@dchltm.cz, INTERNET: www.dchltm.cz ZPRÁVY CHARITY 5/2007 ZPRÁVY CHARITY 2 O B S AH Duchovní slovo str.

Více

DIECÉZNÍ CHARITA LITOM

DIECÉZNÍ CHARITA LITOM DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, Dómské nám. 10, tel./fax: 416 731 452 tel. 416 735 606 E-mail: dchltm@dchltm.cz, Internet: www.dchltm.cz ZPRÁVY CHARITY 4/2006 ZPRÁVY CHARITY 2 FARNÍ OBSAH CHARITA LITOMĚŘICE

Více

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června 1 z 32 7-8/2006 červenec-srpen Obsah Ptáme se Představujeme Církevní stavby v diecézi Přemítání o farnosti Čteme list Římanům Slovo mají čtenáři Stalo se... Nenechte si ujít Nabídka - pozvánka Pozvání

Více

AKTUALITY. únor 2013 ročník XXIII.

AKTUALITY. únor 2013 ročník XXIII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 2 únor 2013 ročník XXIII. Jak se postit dnes? Čtyřicetidenní postní dobu bychom neměli rozmělňovat pouze sbíráním

Více

DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE,

DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, Dómské nám. 10, tel./fax: 416 731 452 tel. 416 735 606 E-mail: dchltm@dchltm.cz, Internet: www.dchltm.cz ZPRÁVY CHARITY 2/2006 2 FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE OBSAH Duchovní slovo

Více

DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ

DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ 20 let pomáháme lidem v nouzi, 22 našich regionálních Charit vám poskytuje 160 sociálních a zdravotních služeb a zařízení, kde pečuje 993 zaměstnanců o 30 000 nemocných a potřebných 1992 2002: Zakládáme

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2004

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2004 Městská charita Výroční zpráva 2004 Seznam zkratek použitých v textu AD Azylový dům sv. Pavla BČB Biskupství českobudějovické CDS Domino Centrum denních služeb pro lidi se zdravotním postižením Domino

Více

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII.

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY červenec srpen 2013 7-8 ročník XXII. Ohlédnutí za oslavami 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou

Více

pardubické farnosti sv. Bartoloměje

pardubické farnosti sv. Bartoloměje pardubické farnosti sv. Bartoloměje Vydává Římskokatolická farnost v Pardubicích Náklady: 8,- Kč www.farnost-pardubice.cz O B S A H ZE ŽIVOTA FARNOSTI str.2-6 Setkání pastorační rady Duchovní setkání pro

Více

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY březen 2014 ročník 3 XXIV. Papež František s Mons. Paďourem a Mons. Posádem při návštěvě Ad limina v Římě. Dopis

Více

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka Diakonie CB v Hrádku...

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo ředitele...1 Profil Diecézní charity ostravsko-opavské...2 Přehled oblastních charit v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské...3

Více

23. rok pomoci potřebným

23. rok pomoci potřebným 2014 výroční zpráva 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Podklady a texty: Peter Kubala, Jiří Vlček, Josef Zelinka,

Více

Česká alzheimerovská společnost. 2005 výroční zpráva

Česká alzheimerovská společnost. 2005 výroční zpráva Česká alzheimerovská společnost 2005 výroční zpráva Česká alzheimerovská společnost občanské sdružení Šimůnkova 1600 182 00 Praha 8 - Kobylisy tel.: 286 883 676 fax: 286 882 788 IČO 66 000 971 www.alzheimer.cz

Více

Charita Zábřeh. Výroční zpráva 2011. ...pomáháme žít lepší životy. Charita. Česká republika

Charita Zábřeh. Výroční zpráva 2011. ...pomáháme žít lepší životy. Charita. Česká republika Charita Zábřeh Charita Česká republika...pomáháme žít lepší životy Výroční zpráva 2011 Fotogalerie středisko CHOS a CHPS chata U sv. Martina Obsah, mapka teritoria působnosti LUBNÍK ČERVENÁ VODA MLÝNICKÝ

Více

Pobožnosti křížových cest

Pobožnosti křížových cest 1/2015 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, postní doba je časem, ve kterém budeme neustále vyzýváni k obnově svého vztahu k Bohu. Není to povinnost, ale mnohem spíše nezbytnost.

Více

Zpráva o činnosti v roce 2009

Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 ÚVOD I. ÚVODEM Rok 2009 byl pro Diakonii ČCE mimořádným a slavnostním rokem, ve kterém jsme si připomínali 20-tileté výročí od znovuobnovení

Více

Charitní listy. Cena Charity ČR. Deset let Domova sv. Jiří. Normální je pomáhat

Charitní listy. Cena Charity ČR. Deset let Domova sv. Jiří. Normální je pomáhat Normální je pomáhat www.dchp.cz Charitní listy Č Í S L O 4 / 2 0 1 3 V Y D Á V Á D I E C É Z N Í C H A R I T A P L Z E Ň Vážení čtenáři Charitních listů, 20 let činnosti DCHP svádí k ohlédnutí a bilancování.

Více

Vydal Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Náklad 1 000 výtisků Praha 2011

Vydal Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Náklad 1 000 výtisků Praha 2011 Zpráva o činnosti Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové za rok 2010 Textová část: Milena Černá Jazyková a redakční korektura: Irena Šatavová a Monika Granja Autoři kreseb: Jáchym a Marianna Cindrovi Grafický

Více

Katalog služeb sociální prevence Karlovarského kraje

Katalog služeb sociální prevence Karlovarského kraje Katalog služeb sociální prevence Karlovarského kraje Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008-2012 OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. O PROJEKTU...

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

Historie a současnost dobrovolnictví v České republice

Historie a současnost dobrovolnictví v České republice Historie a současnost dobrovolnictví v České republice Dokument zpracovaný pro Ing. Zuzanu Brzobohatou, poslankyni Evropského parlamentu jako podklad pro Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního

Více