duben 2009 Křížová cesta vede ke zmrtvýchvstalému Kristu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "duben 2009 Křížová cesta vede ke zmrtvýchvstalému Kristu"

Transkript

1 Křížová cesta vede ke zmrtvýchvstalému Kristu duben 2009 Nyní na konci postní doby můžeme ještě v mnoha farních společenstvích, ale i soukromě, procházet s Ježíšem jeho křížovou cestu. Setkáváme se na ní se zlem, které může skrze člověka vstupovat do světa, s bolestí, kterou toto zlo způsobuje, s lhostejností, škodolibou radostí, které je člověk schopen. Setkáváme se na ní však také s odvahou Ježíše nést kříž a utrpení, které je dáno vysokým cílem. Spasit všechny lidi. Možná se zdá mnohým zbytečné rozjímat nad událostí, která se odehrála před tisíci lety. Zbytečné by bylo text jen odříkat, ale pokud text jen neodříkáme, můžeme poznávat Boha. Jaký je, jak každého z nás miluje, jaké utrpení je schopen podstoupit za každého člověka, bez ohledu na skutek, jaký člověk spáchal. Bůh zastavil nůž Abrahama a nedovolil, aby mu obětoval to nejdražší, co měl. Svého syna Izáka. Sám se však ve své lásce k lidem nezastavil před obětí svého svého Syna a Boží Syn tento těžký úkol přijal, když se modlil v Getsemanech: Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich, ale ne má, nýbrž tvá vůle se staň. (Lk 22,42) Bůh dal za spásu člověka to nejdražší, co měl. Při rozjímání křížové cesty nepoznáváme jen Boha, ale také sebe a svoje postoje. Můžeme si položit otázku, zda jsem ten, kdo stojí dívá se na utrpení a přijme ho jen jako běžnou informaci, nebo jestli jsem schopen trpícího ještě odsoudit, anebo jsem schopen otřít mu tvář. Jsme schopni a ochotni, když nás někdo požádá nebo donutí, nést na chvíli kříž druhého jako Šimon z Kyrény? Dnešní tržní duch světa dokáže na utrpení i vydělávat. Denně se setkáváme ve zpravodajských relacích různých médií s utrpením, které je obrovské, a čím větší, tím lépe se prodá. Lidé sedí, pijí svou kávu, pojídají sušenky a před jejich zraky umírají tisíce lidí v Darfuru, rodiče ubližují svým dětem, mladíci zbijí a okradou stařenku. Duch tohoto světa nás učí sedět kolem křížových cest v první řadě a pak o tom, co jsme viděli nebo slyšeli, diskutovat v debatách, které nemají konce. G. K. Chesterton píše, že moderní morálka může poukazovat jen s naprostým přesvědčením na hrůzy, jež přináší porušení zákona; její jediná jistota je jistota zla. Dnešní člověk je zanechán tváří v tvář problému lidského vědomí naplněného určitými obrazy zla, ale bez jakéhokoli určitého obrazu dobra. Když procházíme s Ježíšem křížovou cestu, jsme také svědky zla, ale křížová cesta nekončí v beznadějné propasti. Křížová cesta končí až zmrtvýchvstáním Krista. A to je velký rozdíl oproti duchu světa. Křesťanství mluví otevřeně o zlu, 1

2 ale nejnaléhavějším jeho nárokem je mluvit o dobru. Křesťanská víra ve zmrtvýchvstalého Krista a v dobro Božího stvoření je vírou naděje na každé křížové cestě. Křesťanská víra je mostem přes propast beznaděje. Chraňme si tuto víru jako největší poklad, který máme. spirituál Charity OCENĚNÍ KŘESADLO cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci Cenu KŘESADLO 2008, nad níž převzal záštitu hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný a primátor města Karlovy Vary Werner Hauptmann, obdržela letos paní VALERIE HOFMA- NOVÁ z Farní charity Mariánské Lázně. Ruce i srdce zasvěcené službě potřebným Paní Valinka, jak jí všichni říkají, se dožila letos 18. února 80ti let. Je přímo prototypem dobrovolníka byla a je ochotná zasvětit své ruce, svou mysl a především své srdce službě ostatním. V naší Farní charitě Mariánské Lázně začala dobrovolně pomáhat hned od začátku, od února Potřebným však pomáhala už dříve. Začala v charitním šatníku, kde je dost těžká práce s balením a nošením balíků pro Diakonii v Broumově, kam se přebytky odvážejí. V šatníku také ochotně pomáhala seniorům zkoušet a vybírat oblečení. Shromažďovala tam také darované lůžkoviny a noční prádlo pro nemocnici s následnou péčí na Taormině, kde je tohoto materiálu nedostatek. Sama tam věci také odnášela, 2 přestože nemocnice stojí na pořádném kopci, a dělá to dodnes. Přímo v této nemocnici, ale i v Domově pro seniory i v domácnostech navštěvovala a ještě navštěvuje lidi, o kterých se dozvěděla, že něco potřebují, že jsou nemocní nebo osamělí. Neváhala si z návštěvy třeba odskočit domů, aby pro ně něco dobrého vytvořila, aby je potěšila. Několika lidem, a není jich rozhodně málo, byla a je průvodkyní v jejich seniorském věku. Provází je k lékaři i do vzdálenějších nemocnic, zařizuje jim léky, úklid, vaření, nákupy. Některým převazovala otevřené rány, ačkoliv není zdravotní sestra. De facto těmto lidem poskytovala komplexnmí pečovatelskou péči, na kterou neměli peníze, nebo se raději svěřili jí. Postiženou paní na invalidním vozíku pravidelně vozila na procházky a z vozíku či na vozík ji sama zvedala. Pomáhat je priorita V létě a na podzim často potěšila své svěřence vlastnoručně nasbíranými borůvkami, brusinkami nebo houbami. Vždy měla několik lidí, o které pečovala ve svém volném čase a později bohužel i na úkor svého zdraví, nešetřila se. Mnohým dosloužila do konce jejich života, bylo-li třeba, zajistila i pohřeb, vyklidila a vyčistila byt. Všechno zcela dobrovolně. Paní Valinka je žena společenská, veselá a energická, ráda zpívá a svou milou povahou je sluníčkem pro ty, kteří ji potřebují a jimž nahrazuje rodinu. Musím také zmínit, že pro náš krásný kostel dělala květinovou výzdobu i úklid, zvláště před zahájením lázeňské sezóny a před svátky. Před dvěma lety prodělala paní Valinka těžkou srdeční operaci, selhaly jí ledviny, dlouho byla v umělém spánku.

3 Jen zázrakem se z toho všeho dostala. Už nemůže dělat těžkou práci, ale své nemocné, zvláště pak dvě ženy matku a dceru na invalidním vozíku neopouští a téměř denně je navštěvuje. Dvakrát jí byl nabídnut pobyt v Německu u moře jako odměna za její práci v Charitě. Ona pokaždé odmítla, protože nechtěla opustit lidi, o které pečovala. Dalo by se o paní Valince psát ještě dlouho. Svým svěřencům nahrazovala a nahrazuje rodinu, přátele a lásku, která jim chyběla. Dělá dobrovolnou službu, která je skrytá, finančně neohodnocená, pro ni však přirozená a jaksi samozřejmá. Navzdory svému podlomenému zdraví se nevzdává a dál pomáhá, kde jí síly stačí. Je až k nevíře, kolik dobra stačí udělat za jediný den jedna, dnes již křehká žena, která chce prostě lidem nezištně pomáhat. Za to všechno jí patří naše velké díky, obdiv a úcta. Daniela Waagnerová, ředitelka Farní charity Mariánské lázně HUMANITÁRNÍ POMOC DO ZAHRANIČÍ Projekt Domácí péče v arménské Gyumri Projekt s pracovním názvem Mám babičku/dědečka v Arménii je realizován v koprodukci Diecézní charity Plzeň, občanského sdružení Archa h.s. a dobrovolníků z České i Arménské republiky ve městě Gyumri, v oblasti, kde vládne zvláště složitá sociální situace. Město bylo v roce 1988 postiženo katastrofálním zemětřesením, při němž zahynulo více než lidí. Další desetitisíce zůstaly zraněny nebo jinak těžce poznamenány. Podstata projektu spočívá v tom, že si jednotliví dárci adoptují babičku nebo dědečka z města Gyumri. Klienty pravidelně navštěvují dobrovolníci a distribuují jim balíček s potravinami a hygienickými potřebami, pohovoří s nimi o jejich aktuálních problémech, event. obstarají příspěvek na léky či zprostředkují návštěvu lékaře. V roce 2008 bylo díky štědrosti dárců umožněno vybavit dobrovolníky přenosným vysavačem, pračkou, sadou nářadí a jedním notebookem s připojením na internet. Jednou až dvakrát ročně odjíždí do Arménie skupina dobrovolníků (na své náklady) navštívit seniory a pomoci jim s opravami jejich obydlí. Senioři ze zařízení Diecézní charity Plzeň si se svými vrstevníky v Arménii vyměňují dopisy. Po jejich vzoru tak začali činit i další dárci. V současné době je podporováno 30 seniorů. Rok 2008 byl sedmým rokem trvání projektu. Z prostředků zahraničního humanitárního fondu Tříkrálové sbírky bylo na tento projekt uvolněno Kč. Pomoc Peru Diecézní charita Plzeň koordinuje v rámci Charity ČR humanitární pomoc v zemích Jižní Ameriky. V srpnu roku 2007 došlo v jihozápadní oblasti Peru k ničivému zemětřesení. V prosinci 2008 odeslala DCHP na účet Cáritas Perú Kč (14,792 EUR) na projekt rekonstrukce jedné z učeben vzdělávací instituce Nuestra Seňora del Rosario ve vesnici Pampa de Tate v regionu Ica, která byla též těžce postižena zmíněným zemětřese- 3

4 ním. Garantem využití prostředků je Caritas Peru, která se velmi aktivně zapojila do odstranění ničivých následků živelné katastrofy. Michaela Zíková, DCHP Charita pomáhá v pásmu Gazy Při zmírnění následků nedávného vojenského konfliktu v pásmu Gazy, který si vyžádal řadu obětí na životech a stovky zraněných z řad civilního obyvatelstva, pomáhá také světové společenství Charit. Na pomoci obyvatelstvu se prostřednictvím partnerské organizace Caritas Jerusalem podílí také Charita Česká republika. Pomoc je umožněna díky příspěvku Ministerstva zahraničních věcí ČR, které v těchto dnech přislíbilo podpořit humanitární akci realizovanou Caritas Jerusalem částkou Kč. Charita ČR rovněž vyhlašuje sbírkové konto na pomoc do této oblasti. Situace v oblasti Gazy je stále velmi obtížná a mnoho lidí zůstává bez přístřeší. V oblasti přetrvává nedostatek jídla, léků, zdravotnického materiálu a hygienických potřeb. Caritas Jerusalem koordinuje svoji pomoc s agenturami Organizace spojených národů (např. WHO, UNI- CEF).Přístup do oblasti zůstává velmi obtížný, nicméně naše sesterská organizace Caritas Jerusalem má přímo v Gaze 18 zaměstnanců a 5 dobrovolníků, kteří pracují v 6 centrech naléhavé lékařské pomoci, jednom zdravotním centru v Al Shati a na jedné na mobilní klinice. Mobilní zdravotnický tým Caritas Jerusalem ošetřil přes pacientů, převážně ve školách. Zdravotní centrum ošetřilo téměř 500 pacientů. Charita zároveň ošetřeným 4 pacientům poskytuje pomoc, nejčastěji poskytuje oblečení, které ošetřeným často schází. Caritas Jerusalem pokračuje v dodávkách zdravotnického materiálu do nemocnice v Gaze i do svých sedmi zdravotnických zařízení. Dodávky a jejich typ jsou vždy cíleny na základě průzkumu potřeb a jedná se vždy skutečně o momentálně nejpotřebnější materiál. Distribuovány byly tisíce balíků zdravotnického materiálu. Nemocnici v Al Ashifa byla doručena nová sanitka zakoupená Charitou, na nákupu druhé ambulance pro nemocnici v Al Ahli nyní Charita pracuje. Tým Caritas Jerusalem vytváří seznamy pacientů, kteří budou potřebovat protézu, a ve spolupráci s organizací Prosthesis Specialist Assosiation Gaza připravuje nákup těchto protéz. Podle plánu bylo rozdáno přikrývek lidem bez domova, rodin obdrželo od Charity potravinový balíček a distribuce dále pokračuje. Dalších 100 rodin (vybraných podle přísných kritérií) obdrželo přímou finanční podporu, distribuce této finanční podpory pokračuje (cílem je poskytnout podporu rodinám). V současné době pokračuje také distribuce hygienických balíčků. Charita ČR vyhlásila sbírkové konto na pomoc Gaze, na které je možné přispět v českých korunách na účet: /0800 u České spořitelny, variabilní symbol 164. Kontakt: Pavel Gruber, vedoucí Oddělení humanitární a rozvojové pomoci Charity ČR, telefon: , Jan Oulík, tiskové oddělení Charity ČR, mobilní telefon:

5 OHLÉDNUTÍ Ve svaté Alžbětě se pořád něco děje Příležitost k masopustnímu veselí si činorodí obyvatelé a pracovnice Domova pokojného stáří sv. Alžběty v Plzni nemohli ani letos nechat ujít. A tak se už v předstihu pustili společně do výroby škrabošek, napekli tradiční masopustní koblihy a připravili v souladu s pravidly zdravé výživy i lehčí zabijačkové hody. Dva dni před Popeleční středou 23. února mohl masopust vypuknout. Hudební doprovod k tanci obstarali Jiří Hlobil na kytaru a Jan Váňa na klávesy, nejaktivnějším tanečníkem se stal ředitel DCHP Jiří Lodr, který s růží v zubech a ve škrabošce prováděl po parketu jak klientky, tak pracovnice domova. Živo bude v Domově pokojného stáří sv. Alžběty i v jarních a letních měsících. Za všechny akce jmenujme např. na 7. dubna naplánovanou návštěvu a pěvecké vystoupení dětí z 89. Mateřské školy, která s domovem stabilně spolupracuje a která se již dvakrát umístila jako první mezi oceněnými za spolupráci se seniory. 21. dubna pak proběhne v domově tzv. Jarní vínek, opět za hudebního doprovodu pánů Hlobila a Váni, a na konec června se chystá velká událost oslava 5. výročí existence Domova pokojného stáří sv. Alžběty. (alo) Víme o sobě? Ve středu 25. března proběhla v Plzni pod názvem Víme o sobě? první regionální konference o pomoci při neštěstích a mimořádných událostech v západních Čechách, kterou připravilo pod záštitou plzeňského primátora Ing. Pavla Rödla město Plzeň společně s humanitární organizací ADRA a kde se prezentovala i terénní krizová služba Diecézní charity Plzeň. 5

6 Smyslem konference s podtitulem Lidé, obce a organizace při mimořádných událostech, které nás provázejí bylo oslovit a propojit subjekty, které se zabývají pomocí při a po mimořádných událostech, podpořit jejich lepší vzájemné poznání a přispět tím k účinnější a koordinovanější pomoci při událostech samotných. Dopolední blok uvedl příspěvek Vítězslava Vursta na téma Občan před, při a po mimořádné události. Na něj navázala prezentace zástupců samosprávy, složek integrovanného záchranného systému a občanského sektoru. Odpoledne pak zazněly zkušenosti lidí, kteří se s neštěstími v různých pozicích osobně setkali. Téma celého dne na závěr zakotvilo příspěvek Bohumily Baštecké o standardech psychosociální krizové pomoci. Nechyběl ani prostor pro diskusi. Chceme společně promýšlet, na jaké potřeby zasažených lidí, organizací a obcí reagovat umíme, na které zatím ne, uvedla Petra Klérová z Magistrátu města Plzně. (alo) POZVÁNÍ Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Plzeň chystá na duben: Velikonoční vejce Velikonoční zápichy Výroba litých svíček Připravujeme návštěvu plaveckého bazénu, multikina (Plaza), výlet do Planetária v Rokycanech. Dubnové akce v Domově pro seniory sv. Jiří v Plzni Doubravce slavnostní vernisáž v galerii domova fotografie z Arménie Zpívánky s panem Oulíkem beseda v rámci výstavy o Arménii pouťová zábava ve spolupráci s ÚMO beseda s policií spojeno s filmem, vystoupením dětí, ukázka výcviku psa Májka k poslechu hraje orchestr pana Hellera ALZHEIMEROVA NEMOC nové poznatky a trendy Konference na toto téma proběhne 13. května 2009 v Karlovarském městském divadle v lázeňském centru Karlových Varů Záštitu převzali: Mons. František Radkovský, biskup plzeňský Ing. Werner Hauptmann primátor města Karlovy Vary MUDr. Berenika Podzemská uvolněná členka zastupitelstva Karlovarského kraje Program konference: Registrace Zahájení Ing. Jiří Novák ředitel FCH Karlovy Vary 6

7 Nové poznatky o demencích, jejich prevenci a léčbě Přednášející: MUDr. Robert Rusina FN Thomayerova Praha Psychologie lidí s demencí PhDr. Eva Jarolímová psycholožka ČALS Praha Vliv reminiscenční terapie na kognitivní funkce PhDr. Hana Janečková, PhD. ČALS, Diakonie ČCE Výsledky projektu Dny paměti Mgr. Martina Rokosová ČALS Praha Právní záležitosti ve vztahu k péči o seniory s demencí Mgr. Ivana Šťastná Praha Zdravý životní styl nejen pro seniory Ing. Zuzana Pěchotová ředitelka sdružení ŽIVOT 90 Jihlava Zkušenosti s canisterapií Olga Tomášů společnost Pomocné tlapky Starý Plzenec Prevence a obnova zdraví pro každého Jana Najbrtová Praha Konference bude zařazena do kreditního systému Profesní organizace České asociace sester, účastníci obdrží 4 kreditní body pro své celoživotní vzdělávání. Vyplněnou přihlášku zasílejte nejpozději do 30. dubna 2009 na adresu: Denní stacionář pro staré a zdravotně postižené občany, Svobodova 743/12, Karlovy Vary nebo na Účastnický poplatek, který činí 400, Kč zašlete, prosíme, na účet u ČSOB Karlovy Vary číslo účtu: /0300, variabilní s.: Diecézní charita Brno nabízí Diecézní charita Brno upozorňuje na volnou kapacitu v níže uvedených akreditovaných kurzech: Sociálně právní minimum, Etika v sociálních službách, 15. dubna 2009 Základy práce s duševně nemocnými v sociálních službách, Workshop etika v sociálních službách, Workshop právo v sociálních službách, Úvod do přístupu zaměřeného na člověka Rogersovský přístup, Syndrom vyhoření a jeho prevence, Kurzy jsou akreditovány MPSV ČR v rámci celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků. Místem konání je tř. Kpt. Jaroše 9 v Brně. Více informací naleznete v příloze či na Lucie Maděryčová, vedoucí odd. vzdělávání, Diecézní charita Brno 7

8 Pozvánka na postní benefiční koncert dne 5. dubna 2009 v hodin v kostele Panny Marie Nanebevzaté u františkánů, kdy pěvecký sbor VOX IMPERFECTA a hudební těleso Ensamble Affabile provede postní duchovní písně. Dobrovolné vstupné bude celé věnováno na podporu asistenční služby MCH Plzeň. Obyvatelé Domova pro seniory sv. Jiří v Doubravce prožijí Velikonoce s následujícím programem: 9. dubna 2009 v 15 hodin obřady Zeleného čtvrtku včetně mytí nohou 10. dubna 2009 v 15 hodin melodramatická křížová cesta, modlitby a sv. přijímání 12. dubna 2009 v 6 hodin ráno Velikonoční vigilie Oslava patrona tohoto domova sv. Jiří bude zahájena poutní zábavou ve spolupráci s ÚMO 4 ve čtvrtek Poutní mše svatá s P. Jiřím Barhoněm bude v domově celebrovaná v sobotu v 15 hodin odpoledne Anna Srbová SBÍRKOVÉ KONTO DCH PLZEŇ: ČSOB /0300 Jednotlivé typy projektů a jednotlivé země jsou rozlišeny variabilními symboly (přehled viz: Variabilní symboly projektů více viz: 01 Poradna pro migranty a uprchlíky 17 Domov pro matky s dětmi v Aši 02 Domov sv. Františka pro bezdomovce 18 Domov pokoj. stáří Klatovy 03 CHOPS Plzeň 19 Terenní sociální služba Domažlice 04 Domov pro matky s dětmi v tísni 20 CHOS Klatovy Plzeň 21 Byt pro bezdomovce Rokycany 05 DCHP 22 Domov pokoj. stáří Bor u Tachova 06 Denní stacionář v Karlových Varech 23 Denní stacionář Stříbro 07 Denní stacionář v Rokycanech 24 Dům napůl cesty Karlovy Vary 08 Denní stacionář v Plzni 25 Terenní krizová služba Plzeň 09 Humanitární pomoc do zahraničí 26 Denní stacionář Ostrov 10 Ostatní 27 Osobní asistence Plzeň 11 Domov pokojného stáří sv. Alžběty 28 Pomoc Arménii Plzeň 29 Terenní sociální práce Plzeň 12 Domov pokojného stáří v Hroznětíně 30 Středisko pracovní rehabilitace Plzeň 13 Domov pro matky s dětmi v Klatovech 31 Domov pro seniory Bor u Tachova 14 Domov pro matky s dětmi v K. Varech 3040 Pomoc cizincům v nouzi 15 Pomoc při záplavách 9999 adopce na dálku 16 Domov pro matky s dětmi v tísni v Havlovicích Každý projekt musí být ze 30 % zabezpečen z darů lidí dobré vůle. Prosíme pomáhejte nám pomáhat. O použití daru budete informováni. Děkujeme. Vydává: Diecézní charita Plzeň, Hlavanova 16, Plzeň, , mail: Vychází měsíčně jako příloha Zpravodaje plzeňské diecéze, objednávky na: i v elektronické podobě (PDF). 8

Podpořené projekty z Postní almužny 2010

Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořený projekt Částka Kč OCH Centrum PRO Boskovice - SAS 9 981 Blansko Domácí hospicová péče 18 907 Blansko Stacionář Emanuel 2 346 Blansko Stacionář Emanuel

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Vážení přátelé, Představujeme se:

Vážení přátelé, Představujeme se: V obsahu a významu slova beseda proklamovaly spolky nutnost i možnost kontaktů, setkání, diskuse, prezentace různých názorů, ale i spolupráce, pochopení i vzájemného porozumění a úcty. Vážení přátelé,

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší ZÁMĚRY TKS 13 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

Původní požadavek na Plzeňský kraj Pečovatelská služba Kč Kč Kč Kč

Původní požadavek na Plzeňský kraj Pečovatelská služba Kč Kč Kč Kč Rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016 - Plzeňský kraj" Poskytovatel

Více

ZPRAVODAJ Diecézní charity České Budějovice

ZPRAVODAJ Diecézní charity České Budějovice ZPRAVODAJ Diecézní charity České Budějovice Číslo 2/2015 diecéze českobudějovická 1.4.2015 Tříkrálová sbírka poprvé překonala pětimilionovou hranici Letos dosáhla Tříkrálová sbírka v českobudějovické diecézi

Více

Západočeská mezioborová konference

Západočeská mezioborová konference Západočeská mezioborová konference na téma P a l i a t i v n í m e d i c í n a a h o s p i c o v á p é č e 1. INFORMACE HOSPIC sv iří Františkovy Lázně 12. - 13. 3. 2010 Pod záštitou Českého výboru paliativní

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Požadavek/ Maximální možná výše požadavku v rámci dofinancování

Požadavek/ Maximální možná výše požadavku v rámci dofinancování Příloha č. 1 - Příjemci dotací Dofinancování v rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016 - Plzeňský

Více

senioři, osoby se sníženou soběstačností osoby v nouzi, ohrožené sociálním vyloučením

senioři, osoby se sníženou soběstačností osoby v nouzi, ohrožené sociálním vyloučením charita název cílová skupina obsah částka Podpora osob se zdravotním postižením, osoby se zdravotním postižením 180 000 Kč Charita sv. Alexandra vybavenost chráněných dílen Charita Bohumín Charita Český

Více

Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009

Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009 Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009 Základní dokument: Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Rokycansku pro období 2008 2011 (dále jen Plán) I. Cíle a opatření pracovní skupiny

Více

Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s demencí CZ.1.07/3.2.04/04.0046

Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s demencí CZ.1.07/3.2.04/04.0046 Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s CZ..07/..04/04.0046 Vážené kolegyně a kolegové ze zdravotnických a sociálních zařízení, v loňském roce jste se mnozí z Vás či někteří

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Sociální pomoc prostřednictvím osobní asistence občanské sdružení

Sociální pomoc prostřednictvím osobní asistence občanské sdružení Strana 1 Poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2014

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2014 Farní Charita Aš Výroční zpráva 2014 Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 POSLÁNÍ... 4 KONTAKT... 4 HOSPODAŘENÍ Rozvaha za rok 2014... 5 Výsledovka za rok 2014... 6 ZPRÁVA AUDITORA... 7 DOMOV SVATÉ

Více

7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 7. května 2011 Společná píseň

Více

Panel humanitárních organizací Ústeckého kraje. Přehled členských organizací a činností Aktualizace 22. srpna 2016

Panel humanitárních organizací Ústeckého kraje. Přehled členských organizací a činností Aktualizace 22. srpna 2016 Panel humanitárních organizací Ústeckého kraje Přehled členských organizací a činností Aktualizace 22. srpna 2016 Charakteristika Panelu humanitárních organizací Panel humanitárních organizací Ústeckého

Více

Dotace KHK

Dotace KHK Dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2016 na podporu definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 6115340 Alžběta Limberská - Domácí péče Jičín

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Co by měl znát pracovník Charity

Co by měl znát pracovník Charity 1 Co by měl znát pracovník Charity OBSAH: Úvod..2.s. Charita Česká republika 2.s. Struktura Charity..23.s. Diecézní charita Litoměřice 45.s. Jaký by měl být charitní pracovník?...6.s. Propagace Charity...6.s.

Více

Zpráva o činnosti v roce 2011

Zpráva o činnosti v roce 2011 Zpráva o činnosti v roce 2011 15.5.2012 Text : Jan Dus, Jana Škubalová Autoři fotografií : Jan Dus, Eva Grollová, archiv Diakonie ČCE Diakonie Českobratrské církve evangelické Středisko humanitární a rozvojové

Více

STČ 12/IZS Typová činnost složek IZS při poskytování psychosociální pomoci (novelizace 2015)

STČ 12/IZS Typová činnost složek IZS při poskytování psychosociální pomoci (novelizace 2015) STČ 12/IZS Typová činnost složek IZS při poskytování psychosociální pomoci (novelizace 2015) plk. Mgr. Martina Wolf Čapková MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Seminář Aktuální trendy

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s.

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Výroční zpráva 2015 Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Úvodem V roce 2015 se nám podařilo rozšířit naše aktivity o další projekt. Vedle dobrovolnického centra a stacionáře pro seniory jsme uvedli do

Více

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s.

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s. Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s. Matky Boží 15, 586 01 Jihlava tel: 567 312 629 e-mail: info@svoss.cz internetové stránky: www.svoss.cz člen Asociace vzdělavatelů v sociální práci od roku

Více

výroèní zpráva obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením

výroèní zpráva obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením výroèní zpráva 2006 obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi

Více

Farní charita AŠ Hlavní prvek vizuálního stylu je LOGOTIP ( Logo ) Logo je tvoøeo ze dvou základních prvkù ( grafického a písmového )

Farní charita AŠ Hlavní prvek vizuálního stylu je LOGOTIP ( Logo ) Logo je tvoøeo ze dvou základních prvkù ( grafického a písmového ) s použitím dvou základních barev. LOGOTIP KARLOVARSKÉHO KRAJE GRAFICKÝ MANUÁL Farní charita AŠ Hlavní prvek vizuálního stylu je LOGOTIP ( Logo ) Logo je tvoøeo ze dvou základních prvkù ( grafického a písmového

Více

PLÁN KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ NA SOUKROMÝCH ŠKOLÁCH A DALŠÍCH SUBJEKTECH V I. POLOLETÍ ROKU 2017

PLÁN KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ NA SOUKROMÝCH ŠKOLÁCH A DALŠÍCH SUBJEKTECH V I. POLOLETÍ ROKU 2017 PLÁN KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ NA SOUKROMÝCH ŠKOLÁCH A DALŠÍCH SUBJEKTECH V I. POLOLETÍ ROKU 2017 Kontrolovaný subjekt Odbor KÚPK Předmět kontroly Termín Diecézní charita Plzeň Sociální

Více

SMYSLOVÁ AKTIVIZACE SMYSLOVÁ AKTIVIZACE

SMYSLOVÁ AKTIVIZACE SMYSLOVÁ AKTIVIZACE SMYSLOVÁ AKTIVIZACE Konferenci zahájila MUDr. Milena Černá, ředitelka Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové Paní doktorka Černá je dlouholetou ředitelkou nadace, která podporuje různé sociální projekty

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Grantový program: Pro klienty, zaměření: Pro klienty Příjemce grantu a realizátor projektu: FOKUS Vysočina I.

Více

Výroční zpráva 2012. Občanské sdružení Dobrovolnické centrum Protěž

Výroční zpráva 2012. Občanské sdružení Dobrovolnické centrum Protěž Výroční zpráva 2012 Občanské sdružení Dobrovolnické centrum Protěž Obsah O nás... 4 Pořádané akce... 5 Kontakty... 5 Výkonná rada... 6 Patronky... 7 Ocenění dobrovolnic... 7 Supervize dobrovolníků... 8

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Pečovatelská služba města Chodova adresa: Komenského 1077, 357 35 Chodov oprávněná osoba: Ing. Josef Hora, starosta města www.mestochodov.cz pecovatelskasluzba@mestochodov.cz

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS ZÁMĚRY TKS 12 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Invalidní vozík pro Michalku Michalčin příchod na svět nebyl příliš veselý. Ihned po porodu prodělala krvácení do mozku, které bohužel zapříčinilo celoživotní následky. Lékaři

Více

Charita Vsetín 24. 9. 2015

Charita Vsetín 24. 9. 2015 Charita Vsetín 24. 9. 2015 Historie a území působnosti Trvání činnosti: od 1. 7. 1992 zřizovací dekret CZ 36/93. Území působnosti: Město Vsetín a 25 přilehlých obcí o celkové rozloze 38 000 ha: Bystřička,

Více

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Zotavení jako koncept péče o osoby se závažným duševním onemocněním pro 21.století Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje 2. OZNÁMENÍ

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

CHARITY NOVÝ HROZENKOV BENEFICE: ÚŘEDNÍCI PŘEDALI POTŘEBNÝM KOLEČKOVÁ KŘESLA

CHARITY NOVÝ HROZENKOV BENEFICE: ÚŘEDNÍCI PŘEDALI POTŘEBNÝM KOLEČKOVÁ KŘESLA CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 6 září - listopad 2009 BENEFICE: ÚŘEDNÍCI PŘEDALI POTŘEBNÝM KOLEČKOVÁ KŘESLA Dvě kolečková křesla zakoupili vsetínští úředníci za prostředky, které

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Mgr. Lucie Bicková, ředitelka OCH Třeboň

Mgr. Lucie Bicková, ředitelka OCH Třeboň Slovo ředitelky Tak jako každý rok si vám dovoluji předložit tuto výroční zprávu, která stručně popisuje činnosti a aktivity Oblastní charity Třeboň. Mé poděkování patří všem pracovníkům, kteří svou práci

Více

Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb

Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb Příloha č. 3 zápisu - usnesení č. 96/2014/ZK-10 Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb Poř. č. Příjemce dotace/ žadatel 1 Městský

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Vinohradský zpravodaj

Vinohradský zpravodaj Vinohradský zpravodaj Program sobotní bohoslužby Oznámení sboru Vinohrady Dnes při dopolední i odpolední bohoslužbě poslouží kázáním bratr Michal Balcar. Příští sobotu kázáním poslouží bratr Jiří Drejnar.

Více

Arcidiecéznícharita Praha Středisko Migrace

Arcidiecéznícharita Praha Středisko Migrace Arcidiecéznícharita Praha Středisko Migrace Charita ČR a migrace Mgr. Svitlana Porche Vedoucí Střediska Migrace 20.3.2012 Charita České republiky Členem je 8 arci/diecézních charit na jejichž území působí

Více

MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21

MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21 MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21 Vlasta Patíková MěÚ Krnov, odbor sociální Tel.: 554 697 252 E-mail:vpatikova@mukrnov.cz Cíl 5 Zdravé stárnutí Do roku 2020 by měli mít lidé nad 65 let možnost

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Světoví odborníci na humanitární pomoc se sejdou 31. března v Praze

Světoví odborníci na humanitární pomoc se sejdou 31. března v Praze Světoví odborníci na humanitární pomoc se sejdou 31. března v Praze Humanitární pomoc na křižovatce, to je téma 1. Humanitárního kongresu, který pořádají největší české neziskové organizace už v sobotu

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více

Farní charita Stříbro

Farní charita Stříbro práva Výroční zpráva 2007 07 Výroční zpráva charit rní c ta í Stříbro zpráva Výroční z V Tříkrálová sbírka má už mezi obyvateli Stříbra své tradiční místo. Tentokrát se vybíralo na provoz stacionáře i

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 1 únor 2009 Charita Nový Hrozenkov na počátku roku 2009 Charita Nový Hrozenkov zaznamenala v uplynulém roce řadu změn a proto bychom vás rádi o těchto

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

POZVÁNKA. Ošetřovatelské dny prevence 29. 4. 30. 4. 2015

POZVÁNKA. Ošetřovatelské dny prevence 29. 4. 30. 4. 2015 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ POZVÁNKA Ošetřovatelské dny prevence 29. 4. 30. 4. 2015 Opava, Hauerova 4 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FAKULTA VEŘEJNÝCH

Více

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov - organizace, která se snaží svými projekty zajistit pro seniory, v rámci svých sociálních služeb, komplexní péči V čem komplexnost spočívá Setkávání seniorů Zájezdy

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů Stod a Dobřany Obsah: Slovo úvodem 3 Místní poskytovatelé sociálních služeb 6 Centrum pečovatelských a

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

ročník 3 číslo 6 říjen. listopad 2010 SETKÁNÍ TŘÍKRÁLOVÝCH KOLEDNÍKŮ V KROMĚŘÍŽI

ročník 3 číslo 6 říjen. listopad 2010 SETKÁNÍ TŘÍKRÁLOVÝCH KOLEDNÍKŮ V KROMĚŘÍŽI CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 3 číslo 6 říjen. listopad 2010 SETKÁNÍ TŘÍKRÁLOVÝCH KOLEDNÍKŮ V KROMĚŘÍŽI Na sobotu 18. září 2010 bylo v Kroměříži uspořádáno Arcidiecézní charitou Olomouc

Více

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y Charita, jako milosrdná láska, je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližnímu v nouzi. I. Zřízení Arcidiecézní charita Olomouc (dále jen

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza poskytovatelů sociálních

Více

PLÁN KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI PROVÁDĚNÝ NA SOUKRTOMÝCH ŠKOLÁCH A DALŠÍCH SUBJEKTECH V I. POLOLETÍ ROKU 2016

PLÁN KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI PROVÁDĚNÝ NA SOUKRTOMÝCH ŠKOLÁCH A DALŠÍCH SUBJEKTECH V I. POLOLETÍ ROKU 2016 PLÁN KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI PROVÁDĚNÝ NA SOUKRTOMÝCH ŠKOLÁCH A DALŠÍCH SUBJEKTECH V I. POLOLETÍ ROKU 2016 Kontrolovaný subjekt Odbor KÚPK Předmět kontroly Termín Temprenco s. r. o. vnitřních věcí

Více

Dobrovolnictví v sociálních službách. Ing. Dagmar Hoferková DC ADRA Ostrava

Dobrovolnictví v sociálních službách. Ing. Dagmar Hoferková DC ADRA Ostrava Dobrovolnictví v sociálních službách Ing. Dagmar Hoferková DC ADRA Ostrava Představení o. s. ADRA Adventist Development and Relief Agency založena vusa vroce 1956 a dnes má zastoupení již ve 125 státech

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Sociální centrum města Světlá nad Sázavou, příspěvková organizace zřízená městem Světlá nad Sázavou, IČ 70844763, ID datové schránky: iuc964b Na Bradle 1113, 582 91 Světlá nad Sázavou, www.scsvetla.cz,

Více

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY 80 tisíc rodin pečuje nonstop o seniory. Co když potřebují vydechnout? PRAHA, 18. června 2015 V Česku žije kolem

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2013

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2013 Farní Charita Aš Výroční zpráva 2013 Obsah SLOVO ŘEDITELE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 POSLÁNÍ... 4 KONTAKT... 4 HOSPODAŘENÍ Rozvaha za rok 2013... 5 Výsledovka za rok 2013... 6 ZPRÁVA AUDITORA... 7 DOMOV

Více

Humanitární pomoc České republiky Bc. Zuzana Dietrichová

Humanitární pomoc České republiky Bc. Zuzana Dietrichová Ochrana & Bezpečnost 2014, ročník III., č. 1 (jaro) (2014-2015_A_07), ISSN 1805-5656 Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s. IČ: 22746986, Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5 http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz

Více

Řeckokatolická charita

Řeckokatolická charita Řeckokatolická charita Výroční zpráva 2009 Charitní služba je založena na respektování, ochraně a rozvíjení přirozených práv každého člověka a na křesťanském pojetí etických hodnot, zakotvených v Písmu

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014

Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014 Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014 Průvodce nabídkou Komu je nabídka určena? CZ.1.04/3.1.03/A7.00040 Tato nabídka akreditovaného bezplatného vzdělávání v rámci projektu KROK je

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z listopadové benefice bude věnován

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z listopadové benefice bude věnován Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2012

Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2012 2012 1 Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2012 www.fchlovosice.cz Farní charita Lovosice Kostelní 146/1, 410 02 Lovosice 2 Základní údaje o organizaci Název organizace: Zřízovatel: Právní

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ VIII/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Příloha č. 2 : Ince o poskytovateli Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Identifikace IČO Druh Kapacita Farní charita Aš 3160752 64839991 azylové domy Domov sv. Zdislavy pro matky s

Více

Sociální práce s lidmi a pro lidi. Olomouc, 7. 2. 2013

Sociální práce s lidmi a pro lidi. Olomouc, 7. 2. 2013 Sociální práce s lidmi a pro lidi Olomouc, 7. 2. 2013 Jak to vypadá v praxi... Je třeba mít na zřeteli, že sociální práce/sociální politika vykonávaná na úrovni samosprávy není o dávkách ale o službách

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘE Í OBCÍ TŘEBOVICE A RUDOLTICE

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘE Í OBCÍ TŘEBOVICE A RUDOLTICE Vydáno 3. června 2013 PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘE Í OBCÍ TŘEBOVICE A RUDOLTICE V současné době začínáme s realizací akce Protipovodňová opatření obcí Třebovice a Rudoltice. Na tuto investiční akci naše obec

Více

Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice

Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice Škola založena roku 1955. Zakladatel školy PhDr. Jan Hiblbauer. Učitelé se stali často jediným spojením s vnějším světem a s běžným

Více