ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina"

Transkript

1 ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Instalace telefonní ústředny v Charitním domě pokojného stáří sv. Františka Charitní dům pokojného stáří sv. Františka senioři - obyvatelé Charitního domu Charita Český Těšín Podpora provozu Charitního nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší Podpora navýšení kapacit pobytových zařízení pro seniory Vybavení domova kompenzačními pomůckami a bezbarierová koupelna Podpora terénních služeb pro seniory Vybavení kuchyňky pro aktivity s klienty Maják stále svítí Charitní nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší osoby bez přístřeší Kč Charita Český Těšín senioři Kč Charitní dům pro seniory Hnojník Útvar terénní péče Charitní středisko Kometa Charitní středisko "Maják" starší a mladší senioři senioři a osoby se sníženou soběstačností Děti a mládež ve věku 6-21 let děti, třídní kolektivy 1. stupně ZŠ Kč Kč Podpora zvyšování kvality služeb Charita Český Těšín klienti, pracovníci Podpora a vybavení Charitního centra pro seniory Doplnění vybavení Charitního střediska sociální rehabilitace a podpora provozu startovacích bytů Výměna starého plynového kotle a zateplení skladu Obnova interiéru Charitního domu pokojného stáří Charitní centrum pro seniory Charitní středisko sociální rehabilitace Charitní dům pro matky v tísni Obnova vybavení ošetřovatelské služby Charitní ošetřovatelská služba senioři a zdravotně znevýhodnění osoby v krizi těhotné ženy a matky s dětmi Charitní dům pokojného stáří senioři senioři, nemocní, pracovníci střediska Charita Frenštát pod Radhoštěm Rozvoj a podpora činnosti Charitní asistenční služby Charitní asistenční služba klienti a pracovníci asistenční služby Kč Podpora činnosti Charitní pečovatelské služby Charitní pečovatelská služby klienti a pracovníci pečovatelské služby Kč Rozvoj střediska dobrovolníci Dobrovolníci Senioři se sníženou soběstačností a osoby s psychickým onemocněním Kč Zakoupení praček a sušiček pro Dům pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké Dům pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké senioři se sníženou soběstačností Kč Pořízení automobilu pro charitní ošetřovatelskou službu Charitní ošetřovatelská služba dospělí se sníženou soběstačností Charita Frýdek - Místek Podpora zajištění charitní pečovatelské služby Charitní pečovatelská služba snioři, zdravotně postižení občané a jejich rodiny 1

2 Charita Frýdek - Místek Podpora provozu terénní služby Rebel pro ohroženou mládež Podpora a zkvalitnění služeb nízkoprahového klubu Nezbeda Podpora provozu terénní služby ZOOM Podpora sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Supervize pro pracovnice Poradenského centra ve Frýdlandu n. O. Pořízení sušičky prádla pro Oázu pokoje Terénní služba Rebel pro děti a mládež Nízkoprahový klub Nezbeda pro děti a mládež Terénní služba ZOOM pro osoby s psychickým onemocněním Centrum Pramínek na ul. Míru ve Frýdku Poradenské centrum ve Frýdlantu n. O. "Oáza pokoje" pro psychicky nemocné děti a mládež v nepříznivé životní situaci děti a mládež do 18 let osoby s psychickým onemocněním rodiny s dětmi romského původu osoby vkrizi, se zdrav. Postižením, rodiny s dětmi, etnické menšiny uživatelé s psychickým onemocněním Kč Kč Kč Kč Profesionální sušička pro Charitní domov sv. Mikuláše Charita Hlučín - Charitní domov sv. Mikuláše klienti, pracovníci charitního domova sv. Mikuláše, domova pro seniory Kč Charita Hlučín Podpora činnosti střediska Charitní pečovatelská služba Podpora činnosti střediska Charitní domov sv. Mikuláše Venkovní informační vývěska Podpora činnosti střediska Sociálně terapeutická dílna Nástěnné mapy a navigace Zhotovení projetku pro stavební pvovolení na rekontrukci sídla pečovatelské, asistenční a ošetřovatelské služby a půjčovny kompenzačních pomůcek II. Část Charita Hlučín - Pečovatelská služba Charita Hlučín - Charitní domov sv. Mikuláše, domov pro seniory Charita Hlučín - správa Charita Hlučín - Sociálně terapeutická dílna Charita Hlučín - Terénní služby CHOS, CHPS, CHAS Charita Hlučín senioři (osoby nad 65 let věku), lidé se zdravotním handicapem, lidé chronicky nemocní, osamělí aj. (cca 300 klientů) senioři, obyvatelé Charitního domu sv. Mikuláše - 30 klientů), rodinní příslušníci, zaměstnanci Potenciální a stávající klienti Charity Hlučín osoby, které dosáhly 15 let, nejsou umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce apod. pracovníci a klienti terénních služeb cca 700 osob pracovníci pečovatelské, asistenční a ošetřovatelské služby, klienti uvedených služeb, klienti práv. poradenství a půjčovny Kč Kč Kč

3 Charita Hrabyně Zakoupení hrnčířského kruhu Podpora rozvoje a úhrada provozních a investičních nákladů zabezpečujících trvale udržitelný provoz chráněných dílen Charita Hlučín - Sociálně terapeutická dílna Charita Hrabyně osoby trpící chornickým onemocněním (i duševním), osoby se zdraovt. handicapem, osoby upoutané za indiv. vozík zdravotně postižené osoby Kč 2 Podpora provozu Denního stacionáře sv. Josefa pro mladé lidi se zdravotním postižením osoby s mentálním a Denní stacionář sv. Josefa pro komb. postižením z mladé lidi se zdrav. postižením Jablunkovska a okolí Kč Charita Jablunkov Podpora provozu centra volnočasových aktivit Centrum volnočasových aktivit děti a školní mládež z obce Mosty u Jablunkova, případně okolí Kč Podpora provozu Humanitární pomoci a skladu Humanitární pomoc Charity Jablunkov klienty azylových domů, potřební občané v ČR i v zahraničí potřební lidé na Jablunkovsku Kč DPS sv. Hedviky - bezbariérové úpravy sociálních zařízení DPS sv. Hedviky senioři, osoby se zdravotním postižením, personál DPS sv. Hedviky Kč Charita Javorník Auto pro Charitní ošetřovatelskou službu Charitní ošetřovatelská služba Javorník Pacienti s chronickým i akutním onemocněním, zejména senioři a zdravotně postižení Kč Přímá sociální pomoc Charita Kopřivnice Sociálně slabí občané kopřivnického regionu Charita Kopřivnice Podpora péče o seniory na DPS Pečovatelská služba Charity Kopřivnice na DPS Mořkov senioři umístění na DPS Mořkov Charita Krnov Podpora péče o seniory v terénní službě Podpora provozu NZDM Zvídálek Zlepšení materiálně technických podmínek CHPS Pomoc osobám v sociální i hmotné nouzi Zlepšení materiálně technických podmínek střediska Denní stacionář Charitní ošetřovatelská služba Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Charity Krnov Charitní pečovatelská služba Humanitární středisko Charity Krnov senioři a lidé se zdravotním postižením děti a mládež ohrožená společensky nežádoucími jevy senoři, osoby se zdraovním postižením, osoby v sociální osoby a s hmotné nouzi, osoby bez přístřeší senioři se sníženou soběstačností z Denní stacionář Charity Krnov důvodu věku, osoby s tělesným postižením Kč Kč Kč

4 Podpora půjčovny kompenzačních pomůcek Charita Nový Jičín osoby s trvalým, či momentálním zdraovním postižením Kč Charita Nový Jičín Humanitární pomoc osobám v tíživé životní situaci Charita Nový Jičín lidé, kteří se ocitili v tíživé životní situac, postižení živelnými pohromami nebo jinou nepřízní osudu Kč Podpora sociálně aktivizačních čiností pro jednotlivce i rodiny Podpora osob bez přístřeší v Charitním době blahoslavené Matky Terezy Charita Nový Jičín jednotlivci a rodiny s dětmi Kč Charita Nový Jičín osoby bez přístřeší 1 Rozšíření a údržba půjčovny kompenzačních pomůcek, zajištění informovanosti o našich službách Půjčovna kompenzačních pomůcek senioři a osoby s handicapem Charita Odry Podpora terénní a ambulantních aktivit nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Manhattan Odry děti a mládež,které pasivně tráví svůj volný čas 1 Podpora péče o seniory a handicapované CHOPS Podpora vzniku nových služeb Podpora péče o seniory - CHOS Podpora charitní hospicová péče Nové sociální služby vzniklé v roce 2014 Charitní ošetřovatelská služba Charitní hospicová péče senioři a osoby s handicapem dle vzniklých služeb senioři a nemocní lidé, kterí jsou nebo budou uživateli CHOS senioři a nemocní lidé, kteří jsou nebo budou uživateli CHOS Kč Kč Kč Kč Charita Opava Podpory péče o osoby bez přístřeší Chráněné a podporované bydlení pro duševně nemocné klienti využívající službu chráněného bydlení Kč Podpora péče o soby s postižením - chráněné dílny Chráněná dílna sv. Josefa zaměstnanci se zdrav. Postižením, pracující v chráněné dílně sv. Josefa v Opavě - Jaktaři Podpora rodin s dětmi Mateřské centrum Neškola rodič na rodičovské dovolené a jejich děti v předškolním věku Kč Podpora lidí v závěrečném stádiu života v Mobilním hospici a ošetřovatelské služby sv. Kryštofa Charitní středisko sv. Kryštofa nevyléčitelně nemocní lidé v závěrečném stádiu života

5 Podpora seniorů v pečovatelské službě Matky Terezy Charitní středisko Matky Terezy osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, zdravotního postižení, nacházející se v situaci, která vyžaduej pomoc jiné osoby Podpora lidí bez domova ve startovacích bytek sv. Lucie Podpora aktivit matek s dětmi v tísni v azylovém době sv. Zdislavy Charitní středisko sv. Lucie - starotvací byty Charitní dům sv. Zdislavy lidé bez domova matky s dětmi a těhotné ženy,které se dostaly do nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou bydlení Kč Charita Ostrava Přímá hmotná humanitární pomoc lidem bez přístřeší v charitním azylovém domě a noclehárně sv. Františka Charitní dům sv. Františka lidé, kteří se ocitli bez přístřeší a nejsou schopni řešit svoji tíživou situaci vlastními silami Kč Přímá hmotná humanitární pomoc lidem v obtížné životní situaci v Poradně Charity Poradna Charity Ostrava Ostrava Přímá hmotná humanitární pomoc lidem se specifickými potřebami v Charitním domě Salvator Krnov Přímá hmotná humanitární pomoc lidem bez přístřeší v nízkoprahovém denním centru sv. Benedikta Labre Charitní dům Salvator Charitní dům sv. Benedikta Labre lidé, kteří jsou v tíživé žiovtní situaci a nejsou ji schopni řešit vlastními silami osoby starší 18 let schornickým duševním onemocněním lidé bez příšteří v nepříznivé životní situaci, kteří nejsou schopni svoji situaci řešit vlastními silami Kč Kč Kč Přímá hmotná humanitární pomoc pro matky s dětmi v azylovém domě sv. Zdislavy Cahritní dům sv. Zdislavy matky s dětmi a těhotné ženy,které se dostaly do nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou bydlení Kč Rekonstrukce tréninkových prostor pro lidi ohrožené sociálním vyloučením v Charitním středisku sv. Lucie - startovací byty a vytvoření zázemí pro komunitní práci s doprovolníky Charita Ostrava lidé ohrožení sociální vyloučením, kteří využívají služby soc. rehab. V Charitním středisku sv. Lucie Kč Charita sv. Alexandra Rozvoj Chráněných dílen Podpora chráněného bydlení Charity sv. Alexandra Chráněné díly Charity sv. Alexandra Charita sv. Alexandra - sociální služba chráněné bydlení osoby zdravotně postižené, znevýhodněné muži a ženy s dlouhodobým dušením onemocněním ve věku let Kč

6 Podpora činnosti pečovatelské služby Charita Studénka - CHPS senioři v pečovatelské službě Kč Charita Studénka Částečná úhrada nákupu automobilu pro pečovatelskou službu Charita Studénka - CHPS senioři v pečovatelské službě Rozšíření a údržba zdravotnických a kompenzačních pomůcek v půjčovně Charita Stádénka senioři a zdravotně postižení Charita Třinec Osobní asitence Kompenzační pomůcky Charita Třinec Charita Třinec občané se zdravotním, tělesným postižením občané se zdravotním, tělesným postižením Kč Kč

7

8

9

10

11

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ adresa: Kratochvílova 3, 702 00 Ostrava telefon: 599 525 941

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ adresa: Kratochvílova 3, 702 00 Ostrava telefon: 599 525 941 Adresář Charit Moravskoslezský kraj a část Jesenicka 2014 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ adresa: Kratochvílova 3, 702 00 Ostrava telefon: 599 525 941 info@dchoo.charita.cz www.dchoo.charita.cz IČ:

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava Tisk tohoto materiálu je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MAGISTRÁT ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MAGISTRÁT ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MAGISTRÁT ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2009 Úvodní slovo Sociální služby nejsou o průměrech, sociální

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo ředitele...1 Profil Diecézní charity ostravsko-opavské...2 Přehled oblastních charit v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské...3

Více

Průvodce. sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015. Společnými silami. o k. u íže. k v y tče

Průvodce. sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015. Společnými silami. o k. u íže. k v y tče Průvodce cíli u íže m k ro o k bl Společnými silami k v y tče né sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015 Úvodní slovo Veřejný závazek, vyplývající ze střednědobých (komunitních)

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Obsah Katalog je vydán v rámci realizace projektu Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Vydalo Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL

Více

SOCÍK PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO. NEJEN PRO POTŘEBNÉ - III. vydání

SOCÍK PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO. NEJEN PRO POTŘEBNÉ - III. vydání SOCÍK PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO NEJEN PRO POTŘEBNÉ - III. vydání Obsah adresáře Služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením... 3 Služby pro zdravotně postižené... 9

Více

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ČESKOKRUMLOVSKU (ÚZEMÍ Zpracovatel: OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV)

Více

INFORMAČNÍ PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI NA ŽIDLOCHOVICKU 2008

INFORMAČNÍ PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI NA ŽIDLOCHOVICKU 2008 INFORMAČNÍ PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI NA ŽIDLOCHOVICKU 2008 Vážení občané, v našem židlochovickém regionu probíhá proces komunitního plánování sociálních služeb. Cílem této aktivity je přiblížit sociální

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v ě obsah I. Vymezení některých pojmů... 6 II. Příspěvek na péči... 7 III. Sociální služby... 9 IV. Přehled poskytovaných sociálních služeb ve městě ě dle cílových

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit Informace pro rodiny, děti, mládež, seniory, zdravotně postižené občany Komunitní plánování Hlučínska 2011 Vytištěno ve spolupráci: www.tiskarnaklein.cz

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb

Analýza poskytovatelů sociálních služeb Analýza poskytovatelů sociálních služeb Podkladový materiál pro proces plánování sociálních služeb (období: září 2007 - leden 2008, květen 2008) Realizační tým Shromažďování a zpracování informací a dat

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde

Více

ŘÍDÍCÍ SKUPINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA UNIČOVSKU

ŘÍDÍCÍ SKUPINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA UNIČOVSKU ŘÍDÍCÍ SKUPINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA UNIČOVSKU KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A PŘÍBUZNÝCH SLUŽEB NA UNIČOVSKU 2010 2015 Obsah: 1. Úvod 4 2. Demogafická struktura 4 3. Proces komunitního

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města srpen 2010 0 Vážení občané, právě jste otevřeli druhé vydání Katalogu sociálních služeb a služeb souvisejících na území města Nový Jičín, které je aktualizováno a je reakcí na Zákon č. 108/2006 Sb., o

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován

Více

Katalog sociálních služeb Města Krnov

Katalog sociálních služeb Města Krnov Katalog sociálních služeb Města Krnov 2007 Vážení občané, předkládáme Vám aktualizované a velmi potřebné údaje poskytovatelů sociálních služeb působících na území mikroregionu Krnovska. Vydání tohoto

Více

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 2019 Realizační plán byl zpracován v rámci projektu Podpora udržitelnosti

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

Komunitní plán Města Mimoně. období 2008-2013

Komunitní plán Města Mimoně. období 2008-2013 Komunitní plán Města Mimoně období 2008-2013 PODĚKOVÁNÍ Ráda bych poděkovala všem, bez jejichž přispění by 1. komunitní plán sociálních služeb města Mimoně nemohl vzniknout. Za podporu procesu komunitního

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolína: Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více